Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2. kampagneperiode oktober 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2. kampagneperiode oktober 2015"

Transkript

1 Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2. kampagneperiode oktober 2015

2 I ugerne 43 og gennemfører Sundhedsstyrelsen 2. kampagneperiode af Hjælp til rygestop kampagnen. Hjælp til rygestop kampagnen giver alle landets kommuner mulighed for at sætte rygestop på den kommunale dagsorden. Kampagnen gennemføres som del af regeringens forstærkede indsats overfor storrygere (personer, der ryger > 15 cigaretter dagligt eller tilsvarende i andre former for tobak) i perioden Kampagnen gennemføres i 3 kampagneperioder: Første kampagneperiode var i ugerne i 2015 Anden kampagneperiode i ugerne Tredje kampagneperiode i ugerne i 2016 Sundhedsstyrelsen har mange gode erfaringer med at samarbejde med kommunerne om kampagner. Og vi ved, at kombinationen mellem de nationale kampagneaktiviteter, fx TV, radio, digital, og lokale kommunale aktiviteter giver den bedste effekt blandt målgruppen. Samtidig giver det nationale fokus kommunerne mulighed for at understøtte egne aktiviteter på rygeområdet. Vi har i denne guide samlet følgende: Evalueringsresultater fra første kampagneperiode Forslag til kommunale kampagneaktiviteter Information om bestilling af materialer Gode tips til, hvordan kommunen kan organisere sine kampagneaktiviteter. Nogle kommuner har stor erfaring med denne type indsatser og andre mere begrænsede erfaringer. Denne guide tager udgangspunkt i de kommuner, der har begrænsede erfaringer. I er meget velkomne til at kontakte én af os for hjælp, eller hvis I har spørgsmål til denne guide, materialerne eller kampagnen generelt. Med venlig hilsen Anne Rygaard Hjorthøj Rikke Primdahl Akademisk medarbejder Specialkonsulent Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Telefon: Telefon:

3 Indholdsfortegnelse Om kampagnen... 4 Materialer... 5 Forslag til aktiviteter... 7 Brug af Stoplinen Tips til organisering af indsatsen Kort om (stor) rygning

4 Om kampagnen Kampagnens målgruppe er storrygere, men kampagnen har især fokus på de kortuddannede storrygere. Kampagnen baserer sig på personlige beretninger fra en række ex-rygere og lægger vægt på de positive gevinster ved rygestop. På den måde er kampagnen tænkt som en håndsrækning og tilbud om støtte til rygestop som det fremgår af kampagnens budskab: Få hjælp til dit rygestop. Det kommunikative redskab er den personlige identifikation, der sigter på at styrke motivationen til igangsættelse af rygestop. Som ved første kampagneperiode vil der også denne gang være et stort centralt medieindryk i TV, radio, print og digital (fx Facebook og webbannere). Denne kampagneperiode inddrager 3 nye personer; en rådgiver fra Stoplinien og 2 ex-rygere, hvoraf den ene er stoppet via Stoplinien. Radioindrykket er i denne kampagneperiode forlænget til også at køre i uge 45, da radio har vist sig at være et centralt medie for netop denne kampagne. Formålet med den forstærkede indsats overfor storrygere er at bidrage til at begrænse omfanget af tobaksrelateret sygdom og død i Danmark og til at mindske den sociale ulighed i sundhed, der kan tilskrives tobaksrygning. Kampagnens konkrete formål er at øge andelen af rygere, som påbegynder et rygestopforsøg og øge andelen af de rygere, som opsøger støtte og hjælp, når de igangsætter et rygestopforsøg. Erfaringer fra første kampagneperiode Da kampagnen kørte første gang blev den godt modtaget af målgruppen. Antallet af henvendelser til Stoplinien var 5-doblet i kampagneugerne, og i særlig grad fra lidt ældre, mænd og storrygere. Mange af de, der havde set kampagnen, oplyste at den havde fået dem til at reflektere over deres rygeadfærd, og dette passer godt med at flere kommuner angav at opleve en stigning i efterspørgslen på rygestopkurser. 4

5 Materialer Trykte materialer, der kan bestilles Sundhedsstyrelsen har trykt en række materialer, som alle kommuner har mulighed for at få tilsendt. Alle materialer har kontakt Stoplinien på telefon eller sms som handlingsanvisning. Følgende materialer kan bestilles på Flyers (postkortstørrelse) Plakater i hhv. A1, A3, A4 Standere Floor Graphics Visitkort henvendt til gravide Plakater henvendt til gravide T-shirts i str. S, M, L, XL Bolcher med kampagnelogo Roll Up banner til events/arrangementer. Bemærk. Der kan max bestilles 1 stk. Roll up pr. kommune Materialerne kan bestilles fra 28. august, og sendes inden for ca. 3 hverdage efter bestilling. Der kan kun bestilles materialer, så længe lager haves. Materialerne er gratis, men kommunen betaler selv forsendelse. NB! Der produceres et begrænset antal materialer til kampagnen. Det er derfor vigtigt, at overskydende materialer gemmes og genbruges. Dette gælder især for meget dyre materialer som fx Roll Up bannere. I forbindelse med den sidste kampagneperiode i 2016 vil der være mulighed for at bestille flere materialer. Information om deadline for dette følge, når tiden nærmer sig. Stoplinien har også produceret en række plakater med deres logo og kontaktinformationer bl.a. blokke, visitkort og mønter til indkøbsvogne. De kan bestilles her: 5

6 Eksempler på plakater Download digitale materialer og indsæt eget kommunelogo Kommunerne har mulighed for selv at downloade materialer og trykke, hvor der er relevant. Materialerne downloades fra Stoplinien.dk/download. Kommunen har derved mulighed for at indsætte eget logo/navn på flyers og plakater. Følgende materialer kan downloades: Plakater Flyers (postkortstørrelse) Visitkort Skabelon til pressemeddelelse Skabelon til følgebrev til frontpersonale og samarbejdspartnere Web bannere Kampagnelogo Film: web film til brug på hjemmeside mv, samt film uden lyd til brug på infoskærme. 6

7 Forslag til aktiviteter Information til borgere Uddeling af materialer Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række materialer til brug for kommunen. Overvej hvor målgruppen færdes og placer fx plakater, floorstickers, flyers synligt for målgruppen. Indtænk både kommunens egne steder og private steder i lokalområdet, fx: Borgerservice Biblioteker Apoteker eller Matas Caféer Fitnesscentre Kultur-/musiksteder Biografer Idrætsinstitutioner Supermarkeder Benzintanke Eller få ansatte i kommunen eller private samarbejdspartnere til at uddele flyers/bolcher fx på gågaden, i et storcenter, ved supermarkeder eller benzintanke. Bolcher er tænkt som en lettere anledning til at komme i kontakt med målgruppen. Brug af kommunale infoskærme Der er udviklet en film uden lyd, der er versioneret til at bruge på infoskærme på fx biblioteker eller borgerservice. Kommunens hjemmeside/facebook: Logo, bannere, webfilm Brug kommunens hjemmeside og evt. Facebook til at oplyse om kampagnen og kommunale rygestoptilbud. Brug de digitale materialer der kan downloades fra Stoplinien.dk/download. Sundhedsstyrelsen og Stoplinien har lanceret en Facebook-side i forbindelse med "Hjælp til rygestop. Facebook-siden er eksponeret på div. kampagnematerialer, ligesom der i kampagneperioden gennemføres en annoncekampagne for siden på Facebook. Med 2-3 ugentlige indlæg på tidslinien, vil Facebook-siden eksponere kampagneindholdet og andet relevant rygestopsinformation samt drive brugerne til Stopliniens hjemmeside. 7

8 Kommunerne kan sende billeder mv. til brug på den nationale Facebook siden ved at sende materiale i en mail senest 14 dage inden arrangementet til: Bemærk: Den nationale FB side har ikke mulighed for at reklamere for lokale rygestop tilbud, men vil meget gerne fortælle gode historier mv. Samarbejde med lokale aktører Mange lokale foreninger og virksomheder har god adgang til målgruppen. Derfor kan det være en god idé invitere disse til at medvirke til at udbrede kendskabet til kampagnen og budskabet om, at der findes gratis hjælp til rygestop. De lokale afdelinger af patient- og ældreforeninger, brancheforeninger, fagforeninger, sportsklubber, virksomheder eller handelsstandsforeninger kan involveres i at udbrede budskabet til målgruppen. Det kan gøres ved fx: Omtale kampagnen og lokale rygestoptilbud i deres medlemsblade eller gennem andre kommunikationskanaler At have materialer/plakater liggende synlig for målgruppen i deres lokaler At udpege rollemodeller, fx anførere/trænere for lokale sportshold, der kan fungere som talsmænd for den lokale kampagne i pressen Få en person fra kommunen til at uddele materialer eller evt. holde et kort oplæg i forbindelse med evt. arrangementer, hvor mange fra målgrupperne deltager Medvirke til at arrangere events eller bemande en stand i forbindelse med øvrige arrangementer Nogle patientforeninger har specifikke tilbud til kommuner om fx rygestopforedrag til unge (ung-til yngre) eller lungefunktionsmålinger som kunne være del af en event/arrangement. Undersøg hvad der findes i kommunens lokalområde. Kommunen kan også besøge ungdomsuddannelser især på erhvervs- og produktionsskoler er der mange rygere. Der findes materialer særligt rettede til unge på xhale.dk. Kampagnen kan også bruges til at hjælpe skolen i gang med at udvikle en rygepolitik. Samarbejde med praktiserende læger i kommunen Praktiserende læger er muligvis ikke fuldt orienteret om alle kommunens tilbud. Det er derfor generelt en god idé, at kommunen samarbejder med de praktiserende læger i lokalområdet omkring henvisning til kommunale rygestoptilbud fra de praktiserende læger. Kommunen kan også bestille materialer, som praktiserende læger kan have liggende i deres konsultation. Bemærk: De praktiserende læger bliver orienteret om kampagnen via PLO, men får ikke tilsendt materialer direkte. Dette skal gå gennem kommunen. 8

9 Events/arrangementer I første kampagneperiode afholdt Ålborg, Kolding og Odense kommune i samarbejde med Sundhedsstyrelsen startevents for kampagnen i de lokale storcentre. Flere øvrige kommune har på eget initiativ afholdt lignende events. Tilbagemeldingerne fra alle events har været meget positive i form at mange interesserede borgere såvel unge som ældre. Borgerne opfattede initiativet som en håndsrækning og kommunerne oplevede et øget antal henvendelser til de kommunale rygestoptilbud. Starteventen bestod i, at 3-4 rygestopinstruktører fra de respektive kommuner uddelte informationsmaterialer om rygestop, tilbød kuliltemåling og rådgav borgere om rygestop. Rygestopinstruktørerne var placeret på centerets centrale torv, hvor en stand var dekoreret med bl.a.: kampagnestandere og roll up bannere borde med flyers/foldere rygestopinstruktørerne var iført kampagne T-shirts Alle kommuner kan med fordel gennemføre lignende event i storcentre, på gågaden, i supermarkeder eller andre steder, hvor der er let mulighed for kontakt til målgruppen. Kommunen kan også samarbejde med øvrige aktører omkring kampagnearrangementer fx praktiserende læger, tandlæger eller sygdomsbekæmpende organisationer. Kommuner kan i forbindelse med arrangementer/events med fordel bestille kampagne T-shirts, standere og roll ups. Se info om bestilling af materialer. Information til kommunalt ansatte Information til bosteder, herberger og væresteder Blandt socialt udsatte og psykisk syge er antallet af rygere meget højt. Kommunen kan informere om kampagnen, kommunens rygestoptilbud og evt. give tilbud om besøg af rygestopinstruktør. Læs mere i publikationen Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende Information til sundhedsplejersker Informer sundhedsplejerskerne om indsatsen, så de kan tage emnet op under evt. graviditetssamtaler og efter barnets fødsel. Læs mere i publikationen: 9

10 Involvering af personale med borgerkontakt Brug kampagnen som anledning til at involvere de personalegrupper, der har direkte borgerkontakt fx i hjemmeplejen eller under kommunens beskæftigelsesindsats. Involvering kan foregå på forskellige niveauer, fx: Personalet informeres om kampagnen, kommunens tilbud og evt. hvordan en samtale om rygning kan tages om. Informationen kan foregå pr. brev eller ved møder/temadage Dialog med personalets oplevelser og erfaringer med rygesamtaler Involvering af personalet i evt. events/arrangementer med fokus på rygning Brug lokalpressen - pressemeddelelse Den lokale presse er god at involvere i indsatsen, fordi de har mange læsere i målgruppen. Presseomtale kan understøtte eventuelle annoncer, kommunen indrykker omkring rygestoptilbud og promovere kommunale rygestoptilbud. Sundhedsstyrelsen har lavet en skabelon til pressemeddelelse med forslag til pressevinkler. Denne kan være et udgangspunkt for den lokale presses egen vinkling. I kan ved kontakt til den lokale presse med fordel supplere jeres fortællinger med citater fra folk i kommunen fx borgmesteren, med information om lokale rygestoptilbud mv. Sundhedsstyrelsen kan kontaktes for evt. rådgivning i forbindelse med presse. 10

11 Brug af Stoplinien Kampagnens handlingsanvisning er at kontakte Stoplinien. For kommunen har det mange fordele at bruge Stopliniens tilbud og henvise til Stopliniens tlf , der er gratis for kommunen at bruge: Supplement til lokale tilbud Stoplinien tilbyder telefoniske rådgivningssamtaler, som kan tilbydes borgere, der ikke er interesseret i et kursus fx pga. skiftende arbejdstider, problemer med børnepasning, lang afstand mellem bopæl og kursussted. Stopliniens tilbud kan bidrage til at den enkelte kommune kan tilbyde en vifte af forskelligartede rygestoptilbud. Sparer ressourcer Tilmeldingssted for lokale rygestopkurser det vil kunne spare kommunen for ressourcer. Dette kan fx gøres ved at angive Stopliniens tlf. nr. på lokalt materiale om rygestop. Hvis kommunerne benytter Kræftens Bekæmpelses Rsiden.dk, kan yderligere en del administration af kurser spares, da Stoplinien får mulighed for at tilmelde borgere direkte til kommunernes kurser. Øger tilgængeligheden for borgeren Rygestoptilbud bliver let tilgængelig, da Stoplinien har åbent 46 timer/uge både dag og aften. Desuden tilbydes borgeren mulighed for at bestille en samtale ved at sende en sms med teksten rygestop til 1231, hvorefter en rådgiver ringer op. Dette sker oftest samme dag, som sms en er sendt og senest tre hverdage efter. Udgangspunkt i borgerens behov Rådgivningen på Stoplinien kan foregå, når det passer borgeren. Der er således ingen ventetid på at få rådgivning. Samtalerne tager i gennemsnit 20 minutter, men der bruges den tid, der er nødvendig. Stoplinien har erfarne rygestoprådgivere, der er uddannede til at tale med alle gruppe fx også børn/unge, psykisk syge og gravide Let at kommunikere Et tilmeldingssted for alle rygestoptilbud er enkelt budskab at kommunikere i markedsføringen. Øger andelen af rygere der får et rygestoptilbud Rådgivningssamtaler på Stoplinien bidrager til at øge andelen af rygende borgere, der hvert år modtager et tilbud om rygestop. Stoplinien udarbejder en gang årligt en oversigt over borgernes brug af Stoplinien fordelt på kommuner. Skræddersyet tilbud til gravide rygere Tilbud om telefonisk rådgivningsforløb for gravide rygere og deres partner. Der kan tilbydes op til 7-8 samtaler (og flere hvis nødvendigt), så samtalerne kan fortsætte til efter fødslen 11

12 Tips til organisering af indsatsen I alle kommuner er der fagpersonale, som kan indgå i informationsindsatsen. Det kan for eksempel være hjemmehjælpere, praksiskonsulenter, sundhedsplejersker eller sagsbehandlere. Blandt de materialer der kan downloades, findes en skabelon til et følgebrev, som kommunen kan bruge til frontmedarbejdere. Det kan det være en god idé samtidig at etablere et samarbejde med organisationer og firmaer udenfor kommunen, som kan bidrage med at udbrede budskabet om mulighederne for gratis rygestop. Det kan for eksempel være praktiserende læger, sportsklubber, patientforeninger, apoteker eller private firmaer. Det behøver ikke at koste mange ressourcer, derimod kan kommunen opleve at få ekstra ressourcer til at gennemføre oplysning. Vælg en lokal koordinator Kommunen kan med fordel udpege en person, der er ansvarlig for at koordinere kommunens indsats omkring kampagnen og det samarbejde, I etablerer. Koordinatorens opgaver er at: Koordinere mellem forskellige aktører Orientere fagpersonale Informere borgere Organisere indsatser Være ansvarlig for kontakten til pressen Koordinatoren behøver ikke nødvendigvis at have stort sundhedsfagligt kendskab til rygeområdet men skal i så fald kunne trække på viden fra personer med sundhedsfagligt kendskab til området. Etablér en koordinationsgruppe En koordinationsgruppe kan være en fordel i forhold til at sikre koordination mellem de forskellige faggrupper, der skal udføre indsatsen. Sammensætningen vil afhænge af organiseringen i den enkelte kommune, fx: Kommunens koordinator samt: En repræsentant fra sundhedsforvaltningen (eventuelt samme person som koordinator) En repræsentant fra ældre/plejeområdet En repræsentant fra sundhedsplejen En person der arbejder med lokale rygestoptilbud En person fra det lokale apotek 12

13 Kort om (stor)rygning Rygere har en øget risiko for udvikling af en lang række sygdomme både dødelige og ikkedødelige. Beregninger viser, at rygning kan relateres til dødsfald om året, hvilket svarer til næsten hvert fjerde dødsfald i Danmark (Juel et al. 2006). Uanset hvor meget man ryger, er det forbundet med en forhøjet sygdomsrisiko. Risikoen for en rygerelateret sygdom øges imidlertid med rygemængde, inhalering samt antallet af år, der er blevet røget. Storrygere (personer, der ryger 15 eller flere cigaretter om dagen) lever i gennemsnit otte til ti år kortere end personer, der aldrig har røget, og smårygere (personer, der ryger 14 eller færre cigaretter om dagen) lever gennemsnitlig fem år kortere end personer, der aldrig har røget. Eksrygere lever omkring to år kortere end personer, der aldrig har røget (Juel et al. 2013). Rygning er således blandt de enkeltfaktorer, der kan forebygges, og som betyder mest for folkesundheden i Danmark. 8 % af den danske befolkning er storrygere (Danskernes Rygevaner 2013), og har været faldende, men ligger nu forholdsvis stabilt. % % 7% 9% 8% 8% 8% Faldet i andelen af storrygere har ikke været ligeligt fordelt over uddannelsesgrupper. Således er der en større andel blandt personer med lang uddannelse end personer med kort uddannelse, der er holdt op med at ryge eller har undladt at begynde at ryge (Koch et al. 2012). Blandt personer med grundskole som højeste afsluttede uddannelse er 14,4 % storrygere, mod kun 2,6 blandt personer med lang videregående uddannelse (Sundhedsstyrelsen 2014). Blandt personer udenfor arbejdsmarkedet er 23,9 % storrygere og blandt socialt udsatte beskrives langt højere forekomst. Det har resulteret i en stigende social ulighed i rygning. En undersøgelse om social ulighed i dødelighed viser, at rygning og alkohol kan forklare størstedelen af den sociale ulighed i dødelighed og næsten hele den stigning, der har været i uligheden sundhed siden 1985 (Juel et al. 2013). 13

Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2015-2016

Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2015-2016 Hjælp til rygestop - En kampagneguide for kommunerne 2015-2016 I 2015 og 2016 gennemfører Sundhedsstyrelsen Hjælp til rygestop - kampagnen, hvor alle landets kommuner har mulighed for at sætte rygestop

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Drejebog for udgående aktiviteter

Drejebog for udgående aktiviteter Drejebog for udgående aktiviteter Drejebogen er en vejledning til, hvordan en typisk udgående aktivitet planlægges og hvilke overvejelser, der er gavnlige at gøre i forbindelse med den type aktiviteter.

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.:

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Strategi og indsats Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 13. september 2007 Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Notat vedr. strategi- og indsats Indledning Tobaksområdet er i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Dette møde kommer til at omhandle rekruttering og kompetenceopbygning

Dette møde kommer til at omhandle rekruttering og kompetenceopbygning Referat Tobakstemamøde 6. november 2013 Sted: Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter, Søborg Hovedgade 200 Kontaktperson: Mie Møller Nielsen, telefon: 39 57 57 61 el. 21192415 Dette møde kommer til at omhandle

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

Landsdækkende Nøglehulskampagne uge 18-20 2014. "Hvem er bedst til Nøglehullet?" Materialeoversigt

Landsdækkende Nøglehulskampagne uge 18-20 2014. Hvem er bedst til Nøglehullet? Materialeoversigt Landsdækkende Nøglehulskampagne uge 18-20 2014 Generelt om kampagnen og faktaark Fødevarestyelsen gennemfører i uge 18-20 2014 en landsækkende forbrugerkampagne på arenaerne detail, spisesteder og på farten,

Læs mere

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Et bedre helbred dag for dag Efter 20 minutter Blodtryk og puls bliver normalt Efter 1 døgn Risikoen for en blodprop er formindsket Efter 2 døgn Kulilten i blodet

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen 1. Støtte og materiale fra Danmarks Lungeforening Infokort (visitkort), hvor I kan skrive spirometri tallene Plakater til at reklamere for dagen En patientfolder

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Rygestop uden brug af hjælp

Rygestop uden brug af hjælp Rygestop uden brug af hjælp Sund By Netværkets tobaksgruppe, 25. marts 205 Stine Schou Mikkelsen (smik@si-folkesundhed.dk), Peter Dalum, Lise Skov-Ettrup, Janne Tolstrup Centret er støttet af TrygFonden

Læs mere

X:IT - Hvad, hvem og hvordan

X:IT - Hvad, hvem og hvordan X:IT - Hvad, hvem og hvordan Samlet indsats mod rygning Børn, Unge & Rygning i Kræftens Bekæmpelse har udviklet en intervention, X:IT, som skal reducere antallet af rygere blandt børn og unge i kommunerne.

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

TI SKRIDT TIL GOD TOBAKSFOREBYGGELSE. den gode kommunale model

TI SKRIDT TIL GOD TOBAKSFOREBYGGELSE. den gode kommunale model TI SKRIDT TIL GOD TOBAKSFOREBYGGELSE den gode kommunale model Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Sund By Netværket, 2012 2. udgave, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-09-3

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE

TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE TIDLIG OPSPORING AF KOL - BLANDT SOCIALT UDSATTE Lungeforeningens Årsmøde 12. juni 2014 Marlene Lindharth Thykjær (Andersen ) Sundhedsfaglig konsulent Sundhedscenter Vollsmose i Odense Kommune KOL INDSATS

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Rygnings betydning for graviditet, fødsel og børnesundhed.

Rygnings betydning for graviditet, fødsel og børnesundhed. Rygnings betydning for graviditet, fødsel og børnesundhed. Udvalget om social ulighed d.5.dec.08 Sundhedskonsulent Karin Asmussen. www.regionmidtjylland.dk Rygning og social ulighed Knap halvdelen af den

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Dagsorden. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 26. maj 2014 kl. 1400-1600. mødelokale 2 Klostergade 20A. Klaus Marius Hansen, direktør

Dagsorden. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 26. maj 2014 kl. 1400-1600. mødelokale 2 Klostergade 20A. Klaus Marius Hansen, direktør Sag 29898/347337 Deltagere: Dagsorden Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 26. maj 2014 kl. 1400-1600 mødelokale 2 Klostergade 20A Birgitte Meyer, læge (Formand Lægelauget) Johannes Larsen, læge (Formand 12-mandsforeningen

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Social ulighed i sundhed Arbejdspladsens rolle Helle Stuart www.kk.dk Hvad er social ulighed i sundhed? Mænd Kvinder Forventet restlevetid totalt Forventet restlevetid med mindre godt helbred Forventet

Læs mere

Forebyggelsespakke om tobak

Forebyggelsespakke om tobak Forebyggelsespakke om tobak 1 Indholdsfortegnelse Fakta Forekomst Tabte leveår som følge af rygning Brug af sundhedsvæsnet og udgifter forbundet med rygning Tal på sundhed i kommunen Kommunale omkostninger

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER

UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER UNDERSØGELSE AF TILBUD OM RYGE- AFVÆNNING TIL GRAVIDE PÅ DANSKE JORDEMODERCENTRE/FØDESTEDER 2 Undersøgelse af tilbud om rygeafvænning til gravide på danske jordemodercentre/fødesteder Center for Forebyggelse

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Kampagnevejledning - jeg er ny. Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015. Kræftens Bekæmpelse

Kampagnevejledning - jeg er ny. Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015. Kræftens Bekæmpelse Kampagnevejledning - jeg er ny Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015 Kræftens Bekæmpelse 2 Kampagneleder jeg er ny Kræft berører mange af os på et eller andet tidspunkt i vores liv som patienter, som

Læs mere

Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere. Østergade 11, 1. sal 7600 Struer

Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere. Østergade 11, 1. sal 7600 Struer Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere 1. Indsatsens titel: 2. Ansøger: Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen Herning Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Der er to forhold, der giver ejendomsmæglerne gode muligheder for at forfølge deres målsætning:

Der er to forhold, der giver ejendomsmæglerne gode muligheder for at forfølge deres målsætning: Præsentation af kampagne efterår 2009 Generelt Baggrund Kampagnen tager afsæt i det forhold, at tinglysning i forbindelse med bolighandler bliver digitaliseret fra den 8. september 2009 samt det forhold,

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 1 Formål 4 2 Målgruppen 5 3 Budskab 6 4 Medievalg 7 4.1 TV-spots 7 4.2 Dagblade, fagblade og magasiner 7 4.3 Interpersonel

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak FOREBYGGELSESPAKKE TOBAK INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF RYGNING 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med rygning 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE

E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE Velkommen til e-mærkets markedsføringspakke! Markedsføringspakken er skabt som en inspirationskilde til arbejdet med at fortælle om jeres engagement i e-mærket og den ekstra

Læs mere