De 3 fartøjer til befrielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De 3 fartøjer til befrielsen"

Transkript

1 De 3 fartøjer til befrielsen Tenga Tulku ordinerer Lama Tendar som munk i Kathmandu, marts 1984 Mula-sarvasti-vada Munke- og nonne-ordenen, som er en vigtig institutionel del af Karma Kadjy traditionen, hedder Mula-sarvasti-vada på sanskrit og er verdens ældste broderskab af munke og nonner. Det er en lang historie om buddhismens klostervæsen, men Mulasarvastivada er kort sagt ældre end Thera-vada, som er den Sydlige Buddhismes munkeog nonne-orden, skønt begge traditioner kan føres tilbage til Buddha Sakyamuni selv. Det karakteristiske træk ved kloster-traditionen er de mange løfter, som de glade munke og nonner tager. Munkene har 253, nonnerne 360 løfter, som bevirker, at de kan være på planeten her, næsten uden at skade noget andet sansende liv når de følger forskrifterne. Det er denne karma regulerende funktion, som i tidens løb har tiltrukket tusinder af mennesker til at påtage sig løfter og betræde den åndelige eller mentale udviklings vej på den i virkeligheden nemmeste måde. I reglen har de buddhistiske lande haft stor gavn af munkene og nonnerne. F. eks. blev den medicinske lærdom i Indien systematiseret og udviklet i klostrene, som ikke var set før i nogen civilisation, fordi det medicinske fag blev holdt hemmeligt i familie traditioner fra far til søn andre steder i Tilogaards net-sted: De 3 fartøjer 1

2 samfundene. Den etiske påvirkning af klostrenes omgivelser har også været ganske betydelig til det gode. Lever man døgnets 24 timer i den buddhistiske ånd, er der meget, som bliver en hel del lettere at opnå færdighed i. I klostrenes fællesskab forgår der en næsten konstant formidling af transmissionen, hvilket ikke blot holder den i live, men som også holder munkene og nonnerne på sporet til frigørelsen og Oplysningen. Næsten alle, som besøger et kloster, kan mærke den gavnlige og gode atmosfære og tage en god oplevelse med hjem. Klostrenes høje etiske standard har haft en afsmittende virkning på de almindelige samfund. At støtte klostre, munke og nonner er meget bedre end at støtte kunst og sport for samfundet. Det ene udelukker naturligvis ikke det andet, blot er det ordinerede personales indsats stærkt undervurderet i Danmark. Man støtter det gode i én selv, når man støtter munke og nonner. De 3 fartøjer I vores tradition taler man om de 3 fartøjer, som vil bære os til befrielsen. De hedder Hinayana, Mahayana og Mantrayana (eller Vadjrayana). De oversættes som Det Lille Fartøj, Det Store Fartøj og Mantra-fartøjet (eller Diamant-fartøjet). I en anden traditionel udlægning hedder det imidlertid: 1) Elevernes fartøj, 2) De Ensomme Buddha'ers fartøj og 3) Bodhisatva-fartøjet, hvilket sidste igen inddeles i a) Sutra og b) Tantra. De første to svarer til Hinayana, Sutra svarer til Mahayana og Tantra til Mantrayana. Du vil finde begge beskrivelser af fartøjerne i litteraturen. Sutra betyder Buddhas ord og hentyder almindeligvis til den klasse af kanoniske bøger, som beskriver stederne, begivenhederne og Buddha Sakyamunis faktiske ord, som han udtalte ved disse forskellige lejligheder. Der er således også Sutra'er, som beskriver begivenhederne ved Buddha Sakyamunis instruktioner i Hinayana. Tantra betyder almindeligvis en samling tekster af visionær oprindelse, som også almindeligvis tilskrives Buddha, og som beskriver Tantraernes oprindelse, sammenhæng og omfang. I forbindelse med de 3 Fartøjer betyder Sutra og Tantra imidlertid to Tilogaards net-sted: De 3 fartøjer 2

3 klasser af anskuelser, og er også betegnelser på to forskellige slags meditativ praksis og ritual. De kanoniske bøger inddeles ofte i 3 kategorier. De kaldes de 3 kurve (sanskrit: tripitaka), fordi teksterne i oldtiden blev opbevaret i kurve af træ. De 3 kurve er 1.) Sutra, 2.) Vinaya og 3.) Abhidharma. Sutra er Buddhas ord, som forklaret ovenfor. Vinaya er også Buddhas ord, men hvor de specifikt handler om munke-, nonne- og klosterlivet. Abhidharma er den systematiserede lærebygning, som er baseret på Sutra men forfattet af forskellige mestre indenfor traditionerne. I Historiens løb er der afholdt flere konciler, hvor man har besluttet, hvilke bøger, som burde kanoniseres. Disse konciler bevirkede altid splittelse, hvorved der opstod flere og flere traditioner. Der burde egentlig være en ekstra kurv til Tantra, men sådan er traditionen ikke. Når man benytter sig af de 3 fartøjer til befrielsen, kan man sikre sig ved at ansøge om og tage løfter, som hjælper til, at man ikke forlader fartøjerne undervejs. Løfterne, som man modtager ved en ceremoni af en Lama eller af 5 fuldt ordinerede munke, sigter altså på at fastholde orienteringen. Ligesom Tilflugten er løfter noget, som man søger og derpå modtager af folk, som er i stand til at give dem. Hinayana er fartøjet på vejen til individuel befrielse, hvor hovedvægten lægges på læren om selvets illusion. Løfterne i denne kategori drejer sig om handlinger med krop og "tale" (d.v.s. både sprogbrug, faktiske ord, man bruger, når man taler, og visse subtile følelsesmæssige energibevægelser i kroppen, som man kan kontrollere viljemæssigt). Løfterne handler alle om, ikke at skade andre. Vil man holde alle løfterne, skal man blot lade være med det. Der er løfter for fuldt ordinerede, novicer samt lægfolk. Hinayana-løfter kaldes for ydre løfter, da de drejer sig om handlinger med krop og tale. De kaldes også løfter til individuel frigørelse, fordi Hinayana både drejer sig om selvets illusion og om at undgå at forvolde skade. Munke- og nonne-løfter indebærer cølibat. Det gør læg-løfter ikke. Lægløfterne er: ikke at dræbe, stjæle, lyve, dyrke erotisk utroskab og drikke alkohol. Mahayana er fartøjet på vejen til alles befrielse, hvor hovedvægten lægges på læren om alle fænomeners substantielle tomhed. Tomheden er dog ikke helt tom. Tomheden er også tom for Tilogaards net-sted: De 3 fartøjer 3

4 tomhed. (Læs artiklen: Om opfattelsen 4, om begrebet tomhed) Den er, når den lades i fred, fuld af åbenhed, kærlighed og medfølelse, kort sagt: tomheden er følsom. Løfterne, som man kan påtage sig i denne kategori, drejer sig om at ville gavne andre, samt om hvordan vi bedst behandler vores følelser og tanker. Mahayana-løfter (normalt kaldet for Bodhisatva-løfter) kaldes indre løfter, fordi de handler om éns mentale indstilling til alle oplevelser og éns følelsesliv. Kernelæren i Mahayana drejer sig om udviklingen af Bodhicitta. (Læs artiklen: Det lyse sind) Mantrayana, Tantra eller Vadjrayana er fartøjet på vejen til hurtig Oplysning. Det er en hemmelig eller mystisk lære, egentlig ikke forskellig fra Mahayana, men den anvender nogle særlige yoga metoder samt anskuelser, som forener alle andre anskuelser indenfor al Dharma (Buddhisme). Det særlige ved Tantra er, at man selv fremstår som en vision af Buddha'en midt i sit slot. I Sutra modtager man blot Buddha'ens velsignelse eller magt (magt betyder at kunne styre sine identifikationer og tilknytninger). De tantriske løfter handler om det såkaldte rene syn på alt. F. eks. ses alle kvinder som udtryk for - og som manifestation af - visdomsindet. De tantriske løfter kaldes for hemmelige, fordi de handler om, hvordan vi vil fortolke vores oplevelser på de aller inderste planer eller i vores inderste tanker - derfor "hemmelig" da andre ikke kan se eller mærke, hvad der foregår på disse dybe planer. De er også hemmelige, da metoderne kan være farlige at anvende, hvis de bliver misforstået eller misbrugt. Også derfor spiller mesterlæren en særlig stor rolle i Tantra. Mesterlæren er den bedste beskyttelse mod misforståelser og forkert træning. De tantriske løfter tjener til konstant forbindelse med ens egen Buddha-natur. Mulasarvastivada er Hinayana afdelingen, som via Kadamtraditionen (fra den indiske mester Atisha) kommer ind i Kadjy traditionen ved Gambopa, den første Karmapas mester. (Se siden: Om transmissionen, når den er færdig). Sutra i Karma Kadjy traditionen stammer i hovedsagen fra Nalanda kloster-universitetet i Bihar, hvorfra det meste Kadam kommer til Tibet og vores tradition. To andre vigtige kæmpe-klostre på Ganges-sletten var Odantapuri og Vikramashila. Atisha kom fra Vikramashila, som lå i det nuværende Bangladesh. Nalanda klosteret var det største og vigtigste af alle Indiens buddhistiske institutioner i flere hundrede år, mens Dharma'en etablerede sig i Tibet. Det var et kloster-universitet, som ud over at uddanne munke, skabte læger, filosoffer og embedsmænd. Tilogaards net-sted: De 3 fartøjer 4

5 Det er en meget kort og direkte vej for transmissionen fra Bihar og Bengalen til det centrale Tibet. Tibetanerne bragte en tro kopi af den indiske buddhistiske middelalder fra det buddhistiske kerneland i Indien til Tibet, mens Dharma'en endnu blomstrede i Indien. Tantra afdelingen, kommer fra de såkaldte Mahasiddha'er i Indien, som levede i det første årtusinde efter Kristus, sådan cirka. Tidspunkterne er usikre, fordi de levede som omvandrende hellige mænd og kvinder. Nogle af dem var kendte af samtiden og kan derfor tidsfæstes nogenlunde, f. eks. Tilopa. Det var nogle visionære mennesker, som videreudviklede den oprindelige Buddhisme, sådan som jeg forstår det, gennem deres visioner og store indsigt. Tilopa var én af dem, Maitripa, Nagardjuna og Saraha er andre vigtige indiske mestre i Kadjy transmissionen af Mahamudra, som det altforenende meditations-system hedder (se siden: Om Mahamudra, når den er færdig). Mange Sutra-transmissioner er kommet fra Atisha, som stiftede Kadam traditionen. Transmissionen fra Gambopa kaldes derfor de 2 Floder, som flyder sammen, nemlig Mahamudra fra Saraha, Tilopa og Maitripa samt Kadam fra Atisha. Klostervæsnet stammer således også fra Atishas transmissionslinie (Kadam). Naropa var også munk i Nalanda og blev dekan (titlen hedder Portvogter), men opgav sine løfter og forlod klosteruniversitetet, da han hørte om Tilopa. Nalanda var meget stort. Der har været tusinde munke helt frem til den tyrkiske invasion af Indien i tolvhundrede tallet. Odantapuri og Vikramashila var af tilsvarende størrelse. I Tibet blomstrede en akademisk kloster tradition op sammen med diverse Tantra transmissioner fra de vilde yogi er. Denne sammenblanding har gjort, at langt de fleste yogi er i dag er enten munke eller nonner. 2 hovedretninger i Dharma'en I Indiens oldtid og middelalder eksisterede der 18 munke- og nonne-ordner, som alle har deres rod i den oprindelige Sangha. Da Dharma'en forsvandt fra Indien, var der kun 2 ordner tilbage, som har overlevet til vores tid, nemlig Theravada og Mulasarvastivada. Derfor taler man også om "Den Sydlige -" og "Den Nordlige Buddhisme". Tilogaards net-sted: De 3 fartøjer 5

6 Den nordlige er Nepal, Tibet, Mongoliet, Kina, Korea, Japan og Vietnam. Munkene og nonnerne derfra er Mulasarvastivada, og skønt de ikke alle er Tantra-udøvere, så er de alle Mahayana. Den sydlige er Burma, Thailand, Cambodja og Sri Lanka. De er alle Theravada, som ikke er, hvad man normalt kalder Hinayana. Denne tradition indeholder nemlig mange Mahayana elementer, skønt ikke dem alle. Det er der en simpel grund til. Splittelsen mellem Hina- og Mahayana var en begivenhed på Ganges-sletten i Oldtiden. Theravada befandt sig dengang kun i det helt vestlige Indien, og forblev upåvirket af disse begivenheder, som indtraf blandt de øvrige 17 buddhistiske skoler i det nordlige og østlige Indien. Mahayana elementerne samlede de op (, for så vidt de ikke allerede var en del af Theravada,) på Sri Lanka, hvor de boede side om side med Mahayana i mange hundrede år, selv om der i dag ikke længere findes Mahayana dér. Theravada i Burma, Thailand og Cambodja stammer alle fra Sri Lanka. Klostervæsnet i de buddhistiske traditioner tjener dels som velegnede steder til træning og studium, dels som institutionel vogter og bærer af transmissionen. I Tibet opstod der en tradition for, at et kloster altid eksisterede parallelt til en eller flere bevidst genfødte Lamaer, såkaldte Tulku'er (se siden: Om Tulku'er, når den er færdig). Tulku'en er i reglen genfødslen af klosterets grundlægger. Munkene har deres egen organisation, den såkaldte tratsang, til forskel fra Tulku'ens organisation, som kaldes lhabrang. Et kloster i Tibet kunne ikke overleve uden en Tulku i spidsen, så tratsang'en er traditionelt stærkt afhængig af Tulku'en, skønt den er en selvstændig organisation med valgte tillidsfolk, næsten som en fagforening. Tulku traditionen har hidtil fungeret ganske glimrende i samspil med den tibetanske middelalder, hvor kongemagt og adel ellers ville have været altdominerende. Det er derimod et godt spørgsmål, om denne tradition vil kunne fungere i den moderne æra. Klostrene er ikke blot munkenes og nonnernes bolig og samlingssted. I reglen findes der også en såkaldt Shedra, et akademisk institut for studium af de 3 kurve og diverse kommentarer af fortidens mestre, samt en såkaldt Drubkhang til langvarige meditative tilbagetrækninger. Klostrene er fokuspunkt for de 2 samlinger af fortjeneste (dyder) og visdom både for lægfolk, yogier og ordinerede. Den passive samling af fortjeneste sker ved ikke at skade nogen og den aktive ved at gavne andre, i særdeleshed ved at formidle Dharma'en til samfundet i øvrigt. Samling af visdom sker ved anvendelsen af de virksomme midler under studium, refleksion Tilogaards net-sted: De 3 fartøjer 6

7 og meditation. På klostrene findes som regel den samlede buddhistiske lærdom, og der er altid nogle, som praktiserer også de mere eksotiske meditations systemer. Klostrene har også veldokumenterede transmissions-linier. Det vil være en umulig opgave for eneboere og lægfolk at udvirke det samme. Desværre har vi hverken klostre, shedra'er eller egentlige tilbagetrækningscentre i Danmark. På Tilogaard håber jeg at kompensere lidt for denne mangel ved at udvikle et refugium, som vil have lidt af det hele. Så må resten komme senere. Lama Tendar Olaf Høyer august Tilogaards net-sted: De 3 fartøjer 7

De 3 fartøjer til befrielsen

De 3 fartøjer til befrielsen De 3 fartøjer til befrielsen Rumtek Kloster i Sikkim, Indien Mula-sarvasti-vada Munke- og nonne-ordenen, som er en vigtig institutionel del af Karma Kadjy traditionen, hedder Mula-sarvasti-vada på sanskrit

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Om Lama Tendar Olaf Høyer. Lytter til stilheden. Jo mere jeg hører, desto mere enig. foto: Jes Larsen territorium

Om Lama Tendar Olaf Høyer. Lytter til stilheden. Jo mere jeg hører, desto mere enig. foto: Jes Larsen territorium Om Lama Tendar Olaf Høyer Lytter til stilheden. Jo mere jeg hører, desto mere enig. foto: Jes Larsen territorium Mit borgerlige navn er Olaf Høyer. Navnet Tendar fik jeg som munk i 1984 af min mester Tenga

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Bodanath stupa en i Kathmandu, Nepal symbol på Nirvana. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupa en i Kathmandu, Nepal symbol på Nirvana. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupa en i Kathmandu, Nepal symbol på Nirvana 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes

Læs mere

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme INTRODUKTION til BUDDHISMEN 2 INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK 3 Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke

Læs mere

Om Buddha 2. Nirvana. Mahabodhi-templet > Tilogaards netsted: Om Buddha 2 www.tilogaard.dk 1. i Bodhgaya, Bihar, Indien, foto, Lama Tendar.

Om Buddha 2. Nirvana. Mahabodhi-templet > Tilogaards netsted: Om Buddha 2 www.tilogaard.dk 1. i Bodhgaya, Bihar, Indien, foto, Lama Tendar. Om Buddha 2 Mahabodhi-templet > i Bodhgaya, Bihar, Indien, foto, Lama Tendar. Nirvana Buddha Sakyamuni (den oplyste [Buddha] helgen [muni] fra Sakya folket) er navnet på den såkaldte historiske Buddha,

Læs mere

En kort gennemgang af de forskellige Shamarpa inkarnationer

En kort gennemgang af de forskellige Shamarpa inkarnationer Den 14. Shamarpa Mipham Tjødji Lodrø, foto: Thule Jug. En kort gennemgang af de forskellige Shamarpa inkarnationer Denne korte gennemgang af de forskellige Shamarpa inkarnationer er udvalgt fra Malla'en

Læs mere

Meditation. Procedurer og metoder i den buddhistiske meditation. Tilogaards net-sted - Meditation 1. Avalokitesvaras mantra: Om Mani Peme Hung.

Meditation. Procedurer og metoder i den buddhistiske meditation. Tilogaards net-sted - Meditation 1. Avalokitesvaras mantra: Om Mani Peme Hung. Meditation Procedurer og metoder i den buddhistiske meditation Avalokitesvaras mantra: Om Mani Peme Hung. Buddha var en prins, som havde alt, så godt ud, var sportslig og meget velbegavet. Alligevel forlod

Læs mere

INTRODUKTION til BUDDHISMEN

INTRODUKTION til BUDDHISMEN INTRODUKTION til BUDDHISMEN PHENDELING TRYK Getsulma Tenzin Drolkar og PHENDELING- Center for Tibetansk Buddhisme 2007 Det er ikke tilladt at kopiere hele eller dele af dette hæfte uden tilladelse fra

Læs mere

BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2014

BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2014 BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2014 Studieprogram i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme BUDDHISTISK UNIVERSITET i Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme blev etableret i 2008 på initiativ af

Læs mere

Dharma Dhrishti Issue 1, Spring 2009

Dharma Dhrishti Issue 1, Spring 2009 BUDDHISM I VESTEN Dzigar Kongtrul Rinpoche Mine tanker om buddhismen i Vesten har ændret sig gennem årene. På nuværende tidspunkt er jeg meget positiv og optimistisk. Ikke, at jeg var skeptisk eller tvivlende

Læs mere

Stupaen et symbol på sindets natur

Stupaen et symbol på sindets natur Stupaen et symbol på sindets natur Af Manfred Seegers Stupaer er monumenter for verdensfred. Gennem deres perfekte form udtrykker strukturerne sindets klare natur erkendelsen. De er blevet bygget i Asien

Læs mere

Om Tilflugt. 1 De 3 Ædelsten,

Om Tilflugt. 1 De 3 Ædelsten, Om Tilflugt Buddha Sakyamunis fødsel, maleri af Marianne Rydwal 1 De 3 Ædelsten, eller Juveler i betydningen, de 3 kostbare skatte Ud fra sin oplyste tilstand formulerede Buddha Sakyamuni sin lære, kaldet

Læs mere

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011.

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. Meditation om Kærlighed og Medfølelse af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. [Sætninger i parentes ( ) er indskudte bemærkninger af Shamar Rinpotje selv, mens sætninger i firkantet parentes [

Læs mere

Buddhisme. Religionen der ikke er nogen religion. Men alligevel er en religion

Buddhisme. Religionen der ikke er nogen religion. Men alligevel er en religion Buddhisme Religionen der ikke er nogen religion Men alligevel er en religion Buddha Buddhismen har sin oprindelse i Indien omkring det 5. århundrede fvt. Ifølge buddhismen levede dengang "Den historiske

Læs mere

- Gandavyuha Sutra. (Chr. Lindtners oversættelse i hans bog: Mahayana.) Meditation gør anskuelsen håndgribelig

- Gandavyuha Sutra. (Chr. Lindtners oversættelse i hans bog: Mahayana.) Meditation gør anskuelsen håndgribelig Om Træning Et generelt overblik over de buddhistiske meditations metoder og grundene til at anvende dem Man kan ikke opnå erkendelse ved blot at lytte til Buddhas fuldendte Lære. Ligesom et svagt menneske

Læs mere

BUDDHISTISK UNIVERSITET Forår 2014

BUDDHISTISK UNIVERSITET Forår 2014 BUDDHISTISK UNIVERSITET Forår 2014 Studieprogram i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme BUDDHISTISK UNIVERSITET i Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme blev etableret i 2008 på initiativ af

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Bilag 1. Transskription af interview med Kirsten. I: interviewer K: Kirsten

Bilag 1. Transskription af interview med Kirsten. I: interviewer K: Kirsten Bilag Bilag 1 Transskription af interview med Kirsten I: interviewer K: Kirsten O: Observatør I: Jamen altså, vi skriver om det her med buddhistiske traditioner i den vestlige verden, og det har ligesom

Læs mere

a) Den tredje Dalai lama, b) Atisha og c) Lama Tsonghapa

a) Den tredje Dalai lama, b) Atisha og c) Lama Tsonghapa a) Den tredje Dalai lama, b) Atisha og c) Lama Tsonghapa ad a) Tredje Dalai Lama 1543-1588. Den tredje Dalai Lamas biografi står i bogen side 3, og jeg vil opfordre jer til at læse den derhjemme. Som de

Læs mere

THAILAND A BUDDHISME I THAILAND

THAILAND A BUDDHISME I THAILAND THAILAND A BUDDHISME I THAILAND Indsamlet af Erik Lyby i 1976. Revideret 1994 af Marianne Dahl. Revideret med nye genstande i 2012 af Mikael Gravers og Annika Pohl Harrison. Revideret med nye genstande

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

BUDDHISTISK UNIVERSITET

BUDDHISTISK UNIVERSITET BUDDHISTISK UNIVERSITET 2010-2011 2011 Studieprogram i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme LAM RIM og GOM RIM Metode og visdom 5. semester, efteråret 2010 LAM RIM, DEN TRINVISE VEJ TIL OPLYSNING,

Læs mere

BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2013

BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2013 BUDDHISTISK UNIVERSITET Efterår 2013 Studieprogram i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme BUDDHISTISK UNIVERSITET i Phendeling - Center for Tibetansk Buddhisme blev etableret i 2008 på initiativ

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Forord Introduktion Buddhas vej til Danmark Buddhistiske grupper i Danmark Afslutning: dansk dharma

Forord Introduktion Buddhas vej til Danmark Buddhistiske grupper i Danmark Afslutning: dansk dharma I N D H O L D.............................................5 1 Introduktion......................................10 2 Buddhas vej til Danmark............................20 Fra inspiration til skrivebordsbuddhisme....................20

Læs mere

Artiklen er oversat fra det amerikanske tidsskrift Tricycle og skrevet af Sohan Qadri i 2008.

Artiklen er oversat fra det amerikanske tidsskrift Tricycle og skrevet af Sohan Qadri i 2008. 1 Opmærksom balance Hvilken forståelse havde Buddha af begrebet "mindfulness"? B. Alan Wallace forklarer, hvordan en terminologisk misforståelse kan få konsekvenser for din praksis. Artiklen er oversat

Læs mere

Hjertesūtraen. Dansk nyoversættelse ved Bjarne Wernicke Olesen 1. Visdommens Fuldendelses Hjertesūtra. 2. (OṂ) Ærbødig hilsen til Den Alvidende!

Hjertesūtraen. Dansk nyoversættelse ved Bjarne Wernicke Olesen 1. Visdommens Fuldendelses Hjertesūtra. 2. (OṂ) Ærbødig hilsen til Den Alvidende! Hjertesūtraen Dansk nyoversættelse ved Bjarne Wernicke Olesen 1 Visdommens Fuldendelses Hjertesūtra. 2 (OṂ) Ærbødig hilsen til Den Alvidende! 3 Således har jeg 4 hørt: På et tidspunkt opholdt Den Ophøjede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013-2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Religion

Læs mere

Herren Gautama Buddha.

Herren Gautama Buddha. Herren Gautama Buddha. Var Visdommens og realismens store lærer. Han har i mange år medvirket ved den ældgamle Wesak-fest i Østen, hvor Han kanaliserede en dual kraftstrøm af Goodwill fra Den Planetariske

Læs mere

Terapi og subkultur ( Buddhisme er humanisme )

Terapi og subkultur ( Buddhisme er humanisme ) Terapi og subkultur ( Buddhisme er humanisme ) Som sædvanlig er verden af lave, men for nylig, d. v. s. indenfor de sidste 3-6000 år, er den blevet helt gal. Her er den korte verdenshistorie. Den handler

Læs mere

PHENDELING. Center for Tibetansk Buddhisme. 10 års Jubilæumsprogram

PHENDELING. Center for Tibetansk Buddhisme. 10 års Jubilæumsprogram PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme 10 års Jubilæumsprogram Phendelings Program Efterår 2013 INVITATION TIL PHENDELINGS 10 ÅRS FØDSELSDAG søndag d.1.9. kl. 15 - ca.17 I denne sommer er det 10 år

Læs mere

opvågnen i Buddha Udviklet af Nam Nguyen

opvågnen i Buddha Udviklet af Nam Nguyen opvågnen i Buddha Udviklet af Nam Nguyen Awakening til Buddha er en uvurderlig ebook for alle samfundslag. Det fortæller os, at hver af os har den visdom, bevidsthed, dyd, venlighed, medfølelse, kærlighed,

Læs mere

Tema 13 Øst-religioner - hinduisme og buddhisme Begreber Østens religioner indiske hinduismen buddhismen jainismen sikhismen kinesiske

Tema 13 Øst-religioner - hinduisme og buddhisme Begreber Østens religioner indiske hinduismen buddhismen jainismen sikhismen kinesiske Tema 13 Øst-religioner - hinduisme og buddhisme Du skal vide det vigtigste om de to største østlige religioner, hinduismen og buddhismen: hovedpersoner, guder og religiøse begreber og lære. Du skal kunne

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Pradjna-paramita, den store mor, personifikationen af fuldkommen visdom. Det lyse sind

Pradjna-paramita, den store mor, personifikationen af fuldkommen visdom. Det lyse sind Pradjna-paramita, den store mor, personifikationen af fuldkommen visdom. Det lyse sind Jeg ønsker at være hele verden en mor Venlig mod de imødekommende Og god mod de kærlige - Og som en fader vil jeg

Læs mere

PHENDELING. Center for Tibetansk Buddhisme

PHENDELING. Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme Phendelings Program Forår 2013 INTRODUKTION NY OG NYSGERRIG? ved Daniel Moreau, Lisbet Rasmussen og Ebbe Losang Er du "ny" eller vil du bare gerne undersøge,

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner Alle søger fred og harmoni for det er det, vi mangler i vores liv. Af og til oplever alle uro, irritation og disharmoni. Og når vi oplever disse negative følelser, holder vi dem sjældent for os selv. Vi

Læs mere

PHENDELING. Center for Tibetansk Buddhisme

PHENDELING. Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING Center for Tibetansk Buddhisme Phendelings Program Forår 2014 INTRODUKTION NY OG NYSGERRIG? ved Lisbet Rasmussen, Kent Handlos og Ebbe Losang Er du "ny" eller vil du bare gerne undersøge, om

Læs mere

M I N D R O L L I N G I N T E R N A T I O N A L. Dharma Dhrishti. N u m m e r 3 LINJE OG OVERFØRSEL. Hans Eminence Dzigar Kongtrul Rinpoche

M I N D R O L L I N G I N T E R N A T I O N A L. Dharma Dhrishti. N u m m e r 3 LINJE OG OVERFØRSEL. Hans Eminence Dzigar Kongtrul Rinpoche M I N D R O L L I N G I N T E R N A T I O N A L Dharma Dhrishti D H A R M A S P E R S P E K T I V N u m m e r 3 LINJE OG OVERFØRSEL Hans Eminence Dzigar Kongtrul Rinpoche Introduktion Mindrolling International

Læs mere

HVOR DUMT! Tilogaards net-sted, Hvor dumt - artikel til Dialogcenteret www.tilogaard.dk 1

HVOR DUMT! Tilogaards net-sted, Hvor dumt - artikel til Dialogcenteret www.tilogaard.dk 1 HVOR DUMT! Lama Tendar Olaf Høyer, da han endnu var munk, ved ritual i 2000 > De første 4 artikler (med nummer) er tidligere trykt i Dialogcenterets blad, Den Ny Dialog sidst i halvfemserne. Dialogcenteret,

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Den centralasiatiske bog Nepal, Tibet, Bhutan og Mongoliet

Den centralasiatiske bog Nepal, Tibet, Bhutan og Mongoliet Den centralasiatiske bog Nepal, Tibet, Bhutan og Mongoliet af forskningsbibliotekar Bent Lerbæk Pedersen Udviklingen af bogværker i det centralasiatiske område hænger på mange måder sammen med den buddhistiske

Læs mere

Om opfattelsen. Buddha statue fra Gandhara kulturen SINDETS MYSTERIUM

Om opfattelsen. Buddha statue fra Gandhara kulturen SINDETS MYSTERIUM Om opfattelsen alle artikler (1-5) fra Tilogaards netsted Buddha statue fra Gandhara kulturen SINDETS MYSTERIUM Hvad er sindet for en størrelse? Hvordan fungerer det? Hvem er vi selv i forhold til sindet?

Læs mere

Introduktion til buddhisme

Introduktion til buddhisme Introduktion til buddhisme Shoken Pia Trans pia.trans@lotus-sangha.dk http://www.shoken.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Hjertesutraen. Sutraen om den overskridende videns essens. Belæringer v. Geshe Pema Samten 28.08-29.08 2005 Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme

Hjertesutraen. Sutraen om den overskridende videns essens. Belæringer v. Geshe Pema Samten 28.08-29.08 2005 Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme Hjertesutraen Sutraen om den overskridende videns essens Belæringer v. Geshe Pema Samten 28.08-29.08 2005 Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

YOGARETREAT I THAILAND Skøn yoga- og Mindfulnessrejse til Thailand - 9 dage med yogainstruktør Pernille Kristensen

YOGARETREAT I THAILAND Skøn yoga- og Mindfulnessrejse til Thailand - 9 dage med yogainstruktør Pernille Kristensen YOGARETREAT I THAILAND Skøn yoga- og Mindfulnessrejse til Thailand - 9 dage med yogainstruktør Pernille Kristensen AFREJSE : 13. - 21. marts 2016 og november 2016 (datoer på vej) - 9 dage DKK 15.900 YOGARETREAT

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Buddhismen. Dharma'en er Buddha Sakyamunis anvisninger, som han. Den afgørende forhindring for Nirvana er uvidenhed. Buddhas Lære kaldes Dharma

Buddhismen. Dharma'en er Buddha Sakyamunis anvisninger, som han. Den afgørende forhindring for Nirvana er uvidenhed. Buddhas Lære kaldes Dharma Buddhismen Buddhas Lære kaldes Dharma Dharma hjulet, tegning af Gerard Muguét > [Dharma er et sanskrit ord, som betyder en sandhed] Dharma'en er Buddha Sakyamunis anvisninger, som han videregav efter sit

Læs mere

Angst for tomheden. Buddha Amoghasiddhi - med højre hånd i frygtløshedens mudra, statue fra Java. svar på et vigtigt spørgsmål

Angst for tomheden. Buddha Amoghasiddhi - med højre hånd i frygtløshedens mudra, statue fra Java. svar på et vigtigt spørgsmål Angst for tomheden Buddha Amoghasiddhi - med højre hånd i frygtløshedens mudra, statue fra Java svar på et vigtigt spørgsmål Denne artikel er inspireret af flere elevers spørgsmål - eleverne fik ikke så

Læs mere

Angst for tomheden. Buddha Amoghasiddhi - med højre hånd i frygtløshedens mudra, statue fra Java. svar på et vigtigt spørgsmål

Angst for tomheden. Buddha Amoghasiddhi - med højre hånd i frygtløshedens mudra, statue fra Java. svar på et vigtigt spørgsmål Angst for tomheden Buddha Amoghasiddhi - med højre hånd i frygtløshedens mudra, statue fra Java svar på et vigtigt spørgsmål Denne artikel er inspireret af flere elevers spørgsmål - eleverne fik ikke så

Læs mere

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser Shamanisme Ildledning Shamaner er åndetilbedere som typisk kommer fra Treagonn-Sletten. De trækker på ånderne og deres kræfter og har lange hellige og spirituelle traditioner som gør dem i stand til at

Læs mere

relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk

relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 1 Hindu-Muslim relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Hindu-Muslim -relationer Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) Babri-moskeen 1. Diagnose: De indiske problemer, der kan påpeges, er

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Dharma Dhrishti Issue 1, Spring 2009

Dharma Dhrishti Issue 1, Spring 2009 ØST VEST, VEST ØST Dzongsar Khyentse Rinpoche Een af mine venner fra New York sendte mig fornylig en e mailartikel med overskriften : ʺFungerer tibetansk buddhisme i vesten?ʺ Selvom min umiddelbare reaktion

Læs mere

Adoption og gebyrer gennem 10 år

Adoption og gebyrer gennem 10 år Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 360 Offentligt 26. september 2014 Adoption og gebyrer gennem 10 år På 10 år er det gennemsnitlige gebyr for at formidle et adoptivbarn gennem AC Børnehjælp steget

Læs mere

BUDDHISTISK UNIVERSITET

BUDDHISTISK UNIVERSITET BUDDHISTISK UNIVERSITET Studieprogram i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme Buddha Manjushri Lakha Lama, Phendelings spirituelle leder, har taget initiativ til at starte et studieprogram af form

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

STJERNERNE, YOGA-SUTRAS

STJERNERNE, YOGA-SUTRAS STJERNERNE, YOGA-SUTRAS OG DE INDVIEDE af OVE VON SPAETH Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk Stjernerne, Yoga sutras og de Indviede Af OVE VON SPAETH www.moses-egypt.net www.visdomsnettet.dk

Læs mere

HANS VELÆRVÆRDIGHED Khamtrul Rinpoche IX. Dr. Karan Singh Dr. Bhupendra Kumar Modi GATSAL N Y H E D S B R E V F R A

HANS VELÆRVÆRDIGHED Khamtrul Rinpoche IX. Dr. Karan Singh Dr. Bhupendra Kumar Modi GATSAL N Y H E D S B R E V F R A HANS VELÆRVÆRDIGHED Khamtrul Rinpoche IX S P I R I T U E L L E D E R Dr. Karan Singh Dr. Bhupendra Kumar Modi V E L G Ø R E R E GATSAL N Y H E D S B R E V F R A 24. udg ave Dongy u Gatsa l Ling Nonnek

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt)

Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet af Maria Damsholt) Medicin Buddhas Lysende Klare Land et projekt tilknyttet Center for Visdom og Medfølelse Nybrogade 26 A, baghuset, 1. 1203 København K www.besøgs-vågetjeneste.dk Døden set ud fra tibetansk buddhisme (samlet

Læs mere

Dharma Dhrishti Fall 2009

Dharma Dhrishti Fall 2009 AT UNDERSØGE SINDETS NATUR Hans Hellighed Sakya Trizin or at kunne undersøge sindets sande natur, har vi brug for en basis af stabil koncentration. Derfor begynder vi med en kort beskrivelse af Fkoncentrationspraksis.

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Vi ses i Tihar fængslet Buddhismens mangfoldighed Tibetansk astrologi Thangkamalere

Vi ses i Tihar fængslet Buddhismens mangfoldighed Tibetansk astrologi Thangkamalere DANSK SELSKAB FOR TIBETANSK KULTUR NUMMER 75 ÅRGANG 24 EFTERÅR/VINTER 2009 Vi ses i Tihar fængslet Buddhismens mangfoldighed Tibetansk astrologi Thangkamalere Indhold Vi ses i Tihar fængslet Ulydighed

Læs mere

FRIMURERI og det gamle Egypten

FRIMURERI og det gamle Egypten 1 FRIMURERI og det gamle Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRIMURERI og det gamle Egypten Af Erik Ansvang Frimureriet stammer fra Egypten Nogle frimurere afviser, at frimureriets ritualer og

Læs mere

Mirakel Kernebegrebers ABC

Mirakel Kernebegrebers ABC Mirakel Kernebegrebers ABC - en gave til dig fra Mirakelskolen A Ansvar: I Mirakelskolen arbejder vi med det perspektiv, at vi selv er ansvarlige for hvad end vi oplever i vores liv. Mange ting tiltrækker

Læs mere

Nyt om projekter Sri Kalachakra Tantra Shambala Tibetansk Medicin De tibetanske buddhistiske traditioner Gyantse Kumbum

Nyt om projekter Sri Kalachakra Tantra Shambala Tibetansk Medicin De tibetanske buddhistiske traditioner Gyantse Kumbum DANSK SELSKAB FOR TIBETANSK KULTUR NUMMER 76 ÅRGANG 26 FORÅR/SOMMER 2010 Nyt om projekter Sri Kalachakra Tantra Shambala Tibetansk Medicin De tibetanske buddhistiske traditioner Gyantse Kumbum Indhold

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

NUMMER 57 ÅRGANG 20 MAJ 2004. Tibetanske portrætter 3 kortfilm

NUMMER 57 ÅRGANG 20 MAJ 2004. Tibetanske portrætter 3 kortfilm NUMMER 57 ÅRGANG 20 MAJ 2004 Tibetanske portrætter 3 kortfilm 26. oktober 2004 Indhold Øst møder vest Ani Choying.................... 3 Nye bøger................................. 8 Nyt fra Tibet-hjælp..........................

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

3. Buddhistiske trossamfund og menigheder

3. Buddhistiske trossamfund og menigheder 3. Buddhistiske trossamfund og menigheder Samlede tal buddhistiske menigheder (tal fra 2011 i parentes) Antal godkendte trossamfund: 13 (11) Antal medlemmer: 7.642 (7.201) Antal munke/lamaer/præster: 24

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

Buddhas lære og den tibetanske buddhisme

Buddhas lære og den tibetanske buddhisme Buddhas lære og den tibetanske buddhisme De tre virkelighedsdimensioner og symbolernes betydning Afsnittet De tre virkelighedsdimensioner og symbolernes betydning (s. 9-11) er meget udmærket, både fordi

Læs mere

4.1 Indledning... 33 4.2 Konsekventialisme... 34 4.3 Deontologi... 37 4.4 Dydsetik... 41 4.5 Delkonklusion... 44 5. Metaetisk grundanalyse... 46 5.

4.1 Indledning... 33 4.2 Konsekventialisme... 34 4.3 Deontologi... 37 4.4 Dydsetik... 41 4.5 Delkonklusion... 44 5. Metaetisk grundanalyse... 46 5. Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning og problemformulering... 8 1.1 Uddybning af problemformulering... 8 1.2 Rejsen til Indien... 11 2. Fremgangsmåden i udarbejdelsen af projektet... 13 2.1 Indledning...

Læs mere

Stilhed. Mouni Baba. Babaji's Kriya Yoga og Publikationer, Inc. St. Etienne de Bolton, Quebec, Canada

Stilhed. Mouni Baba. Babaji's Kriya Yoga og Publikationer, Inc. St. Etienne de Bolton, Quebec, Canada 2 Stilhed af Mouni Baba Babaji's Kriya Yoga og Publikationer, Inc. St. Etienne de Bolton, Quebec, Canada 3 Tavshed af Mouni Baba Babaji s Kriya Yoga og Publikationer, Inc. 196 Mountain Road, P.O. Box 90,

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

I ORDET LIGGER LØSENET

I ORDET LIGGER LØSENET I ORDET LIGGER LØSENET Af Laura Engstrøm, journalist Professor i ledelsesfilosofi, Ole Fogh Kirkeby, har gennem de seneste femten år brugt den oldgræske metode protreptik i samtaler med ledere og andre,

Læs mere

Plus Tantra Transformation

Plus Tantra Transformation mandag den 25. april 2016 www.livetssted.dk Mail: tantra@livetssted.dk Phone: +45 21 403 487 Shamansk Ceremoni Udbyder: Livetssted.dk V/ Thor Sejer Weimar Haslevvej 81 B, Højgaard 4100 Ringsted Hvad er

Læs mere

INTRODUKTION PRAKSIS OG MEDITATION. NY OG NYSGERRIG? ved Steen Skovhus EFTERMIDDAGS-PRAKSIS MED LAKHA RINPOCHE

INTRODUKTION PRAKSIS OG MEDITATION. NY OG NYSGERRIG? ved Steen Skovhus EFTERMIDDAGS-PRAKSIS MED LAKHA RINPOCHE PROGRAM EFTERÅR 2016 INTRODUKTION PRAKSIS OG MEDITATION NY OG NYSGERRIG? ved Steen Skovhus Er du ny, eller vil du bare gerne undersøge, om buddhismen er noget for dig, så er du velkommen i Phendeling til

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Indhold. Forord 9 Introduktion 13. FØRSTE DEL: Hverdagslivet Hvordan fik jeg så travlt? 21

Indhold. Forord 9 Introduktion 13. FØRSTE DEL: Hverdagslivet Hvordan fik jeg så travlt? 21 Indhold Forord 9 Introduktion 13 FØRSTE DEL: Hverdagslivet Hvordan fik jeg så travlt? 21 ANDEN DEL: Skridt mod fred TRIN 1: Stilhed 37 TRIN 2: Kontemplation 51 TRIN 3: Lydighed 67 TRIN 4: Ydmyghed 83 TRIN

Læs mere

Dharma Dhrishti Fall 2009

Dharma Dhrishti Fall 2009 SER DU DENNE BUDDHA? Dzogchen Ponlop Rinpoche Vores spirituelle rejse begynder først, når vi har et ægte, vedvarende ønske om at frigøre os selv fra lidelse og alle årsager hertil. Dette oprindelige ønske

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere