Valgmode / i ache' O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgmode / i ache' O M"

Transkript

1 Valgmode / i ache' T D A O M K E R I

2 Indhold Rollespil over et valgmøde op til et parlamentsvalg i det fiktive land Aché. Der arbejdes med politisk debat og samspillet mellem rettigheder, ideologi og demokrati vil være i fokus. De politiske emner, der tages op under forberedelserne til valgmødet, omhandler borgernes borgerlige, politiske, social-kulturelle og økonomiske rettigheder. Formål Formålet med øvelsen er at få eleverne til at reflektere over forskellige ideologiers udtryk i en partipolitisk debat og gennem rollespil agere politikere og praktisere, hvordan et fiktivt valgmøde kan foregå. Fag Samfundsfag, historie, geografi, dansk Tidsforbrug 1,5-2 lektioner á 45 minutters varighed. Materialer Overhead-ark der opsummerer, hvad de fire opstillede partier står for (bilag 1). Elev-ark med beskrivelser af partiernes historie svarende til antallet af elever (bilag 2). En kort beskrivelse af landet Aché, og dets historie (bilag 3) Liste over forslag til pressens spørgsmål til partierne (bilag 4). Evt. saks, karton, tuscher, lim og magasiner til at klippe billeder/tekst ud, hvis eleverne skal lave valgplakater. Hvis det er muligt, kan man anskaffe sig en mikrofon, så interviewene virker mere autentiske.

3 Beskrivelse 1. Introduktion til rollespillet Gennem argumentation og præsentation skal eleverne overbevise hinanden om, at deres politiske parti er bedst til at varetage og prioritere mellem de problemer, der findes i samfundet. Som lærer kan du ved hjælp af en kort introduktionstekst indlede med at fortælle eleverne om konteksten det vil sige udviklingslandet Aché (bilag 3). Ved hjælp af en overhead (bilag 1) beskrives de fire partier kort, og eleverne opdeles herefter i fire lige store grupper. Der uddeles en uddybende historisk introduktionstekst til det parti, som elevgrupperne hver især skal arbejde med (bilag 2). Herefter instrueres eleverne i at formulere et partiprogram og eventuelt forberede kritiske spørgsmål til de andre partier. 2. Forberedelse til valgmødet Partierne vælger herefter en talsmand/kvinde, som skal præsentere partiets holdninger til menneskeretsspørgsmål og mere generelle politiske budskaber. Denne beskrivelse skal så vidt muligt loyalt følge partiets grundholdninger, som de er beskrevet i de uddelte papirer. Partierne kan eventuelt supplere med valgplakater eller andet valgmateriale. Talsmændene/ kvinderne holder på skift deres valgtale af mellem 3-5 minutters varighed. 3. Valgtaler, debat og spørgsmål fra pressen Efter hver valgtale vil de øvrige partier, menneskerettighedsorganisationer og pressen få lejlighed til at stille spørgsmål og få svar. Disse spørgsmål, der stilles af læreren (for inspiration se bilag 4), men som eleverne også er velkomne til at byde ind med, repræsenterer internationale medier som CNN, Sky News, BBC, Al Jazeera, Reuters etc. og den lokale presse samt forskellige menneskerettighedsorganisationer. Som opfølgning kan man lade deltagerne træde ind i verdenspressens rolle og skrive små avisartikler eller reportageindslag til radio eller tv. Refleksion og opsamling Afrund valgmødet med at eleverne give deres bud på, hvem de ville stemme på, hvis de skulle stemme i Aché og/eller ved kommunalvalg eller folketingsvalg? - Ville de stemme ud fra ideologisk overbevisning, strategisk, stemme blankt eller ud fra hvilket af partierne, de synes, klarede sig bedst i debatten?

4 Supplerende litteratur Menneskerettigheder, demokrati og retssamfund (2008) af Anette Faye Jacobsen fra Institut for Menneskerettigheder er en undervisningsbog målrettet ungdomsuddannelserne om menneskerettigheder, demokrati og retssamfund. Bogen har en tilhørende hjemmeside, der indeholder opgaver til hvert tema i bogen menneskerettigheder/kap3.html I Danskernes Akademi taler lektor Johannes Andersen, Aalborg Universitet, om de idealer, der gemmer sig bag begrebet demokrati, og de sammenhænge, hvor magten viser sig i de demokratiske spil. Ikke mindst i relation til medierne. Demokratikanon Democracy-handbook.org er en kombination af ekspert- og brugergenereret viden og en kombination af en bog og en wiki. FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder: s+verdenserkl%c3%a6ring Udenrigsministeriets side om menneskerettigheder:

5 Bilag 1 Beskrivelse af landet Aché Rollespillet foregår i Aché, der er et udviklingsland præget af fattigdom, korruption, kriminalitet, manglende retssikkerhed og en udlandsgæld, der er stærkt stigende. Et parlamentsvalg vil finde sted indenfor et par uger som et vigtigt led i en demokratiseringsproces, som skal sikre bedre vilkår for befolkningen i landet. Landet har indtil 1972 været en koloni, men efter landets selvstændighed har der været en række konflikter, som stadig præger landet den dag i dag. På grund af pres fra det internationale samfund er reformer, der skaber bedre vilkår for borgerne, presserende. Frihedspartiet har været regeringsparti i Aché, siden militærstyret overgav magten til befolkningen i Tidligere, umiddelbart efter landet blev selvstændigt i 1972, var Demokraterne regeringsparti. Efter en kort årrække blev demokraterne sat fra magten ved et militærkup. Phoenixpartiet har bevæget sig i kulissen som et politisk stærkt støtteparti for militærstyret, og ved valget i 2004 blev partiet stemt ind. Folkets parti er den politiske gren af den forbudte guerillabevægelse, som indtil for nylig også var forbudt. Om fjorten dage er der valg i Aché, og alle fire partier stiller op. At der udskrives valg nu, skyldes et voksende pres fra befolkningen, som har organiseret sig i partier, fagbevægelser og andre organisationer herunder menneskerettighedsorganisationer. Der har også været pres fra Vesten, hvor lande som Danmark har givet udviklingsbistand på den betingelse, at der skete en demokratisering i Aché, og at præsidenten giver tilladelse til at valgobservatører får fri mulighed for at overvåge valget.

6 Bilag 2 Overhead Politiske Partier i Aché Frihedpartiet i Aché - Liberalt parti - Lægger vægt på politisk og økonomisk frihed og markedsøkonomi - Medlemmer er især at finde i byernes middelklasse og større erhvervsdrivende - Er nuværende regeringsparti Demokraterne i Aché - Socialdemokratisk parti - Knyttet til fagforeningerne - Vægt på sociale og økonomiske rettigheder - Medlemmer er især by- og landarbejdere - Var regeringsparti lige efter selvstændigheden Phoenixpartiet - Konservativt parti - Lægger stor vægt på lov og orden, religion og traditioner - Medlemmer er især godsejere og militærfolk - Var støtteparti til militærdiktaturet Folkets Parti - Kommunistisk parti - Lægger vægt på økonomisk og social lighed for alle - Mener at vestligt demokrati kun er for de få og rige - Medlemmer er især fattige i byerne og junglestammefolk - Støtter den ulovlige og voldelige guerillabevægelse

7 Bilag 3 Beskrivelse af partierne Demokraterne Historie Demokraterne ledede uden succes landets første regering efter uafhængigheden i Landet endte i økonomisk og politisk kaos, og efter 6 år overtog militæret magten ved et militærkup i Grundlag Demokraterne er et socialdemokratisk parti. Demokraterne værner om de grundlæggende menneskerettigheder. Demokraterne mener, at alle mennesker, uanset køn, race eller tro, skal have lige muligheder. Det er en vigtig del af partiets politik, at befolkningen i Aché får opfyldt de sociale og økonomiske rettigheder. De skal have et ordentligt sted at bo, mad og tøj, uddannelse og arbejde. Men de bør også have ret til at tale, tro og mene, som de vil og til at blive behandlet retfærdigt af politi og domstol. Demokraterne tror på solidaritet og sammenhold mellem mennesker. Det er statens opgave at sørge for de svage grupper i samfundet: de arbejdsløse, syge, handicappede og gadebørnene. Alle skal have lige adgang til samfundsgoderne. Indenrigspolitik Demokraterne arbejder tæt sammen med fagbevægelsen. Sammenhold er vigtigere for partiet end den enkeltes frihed, og den enkelte må derfor i visse tilfælde bøje sig for flertallets interesser. Eksempelvis mener Demokraterne, at hele den arbejdende del af befolkningen skal være medlemmer af en fagforening. Demokraterne ønsker, at befolkningen organiserer sig og deltager i politisk arbejde. Staten er nødt til at blande sig i økonomien og erhvervslivets forhold for at skabe et kapitalistisk system med et menneskeligt ansigt. Staten skal administrere dele af erhvervslivet, eksempelvis banker, forsikringsselskaber, transportfirmaer og nøgleindustrier. Staten skal også have stor indflydelse på det politiske og sociale liv. Der skal være lige ret til uddannelse for alle befolkningsgrupper i samfundet. Staten fastlægger indholdet i skoleundervisningen, der skal være ensrettet over hele landet. Da Demokraterne vil skabe gode boliger til alle, må slummen ryddes og staten bygge almennyttige boliger. Fattigdommen og ikke mindst gadebørnene er en skamplet på Aché, som må fjernes ved blandt andet at indføre et skattesystem efter skandinavisk model, hvor de brede skuldre bærer det største læs.

8 Internationalt Demokraterne samarbejder med den internationale, socialdemokratiske bevægelse og er interesseret i at knytte kontakter til internationale organisationer. Der bør være et internationalt samarbejde om blandt andet økonomi, demokratiske rettigheder, beskyttelse af miljøet, sociale forhold m.m. Udenlandsk kapital og udenlandske firmaer er velkommen i Aché, men kun hvis de respekterer Achés arbejdere og miljøet. Endelig arbejder Demokraterne for at sikre ordentlige priser på Achés råvarer.

9 Folkets Parti Historie Folkets Parti blev stiftet som et kommunistisk parti i Det førte i 1940érne guerillakrig mod den portugisiske kolonimagt. Efter militærets magtovertagelse i 1968 blev partiet forbudt. På trods af den stadig tætte tilknytning til guerillaen er partiet nu blevet legalt i forbindelse med det kommende valg. Grundlag Folkets Parti er et revolutionært, kommunistisk parti. Ifølge Folkets Parti er de såkaldt frie markedskræfter blot udtryk for de riges ret til at udnytte de fattige. Eneste alternativ til kapitalismen er et kommunistisk samfund; her skal den brede befolknings behov være i centrum. Når kommunismen er indført, vil den sikre alle ret til fri skolegang og højere uddannelse, gratis lægehjælp, ret til bolig, pasningsgarantier for såvel børn som gamle, ret (og pligt) til arbejde. Det revolutionære Folkets Parti vil arbejde for massernes sag. Andre partier er der ikke brug for i det ny kommunistiske samfund, ligesom det er nødvendigt kun at tillade en kommunistisk grundholdning såvel indenfor det politiske som det kulturelle liv. Indenrigspolitik Folkets Parti mener, at de fattige, bønder og arbejdere længe er blevet udnyttet af godsejerne og virksomhedsejerne. Det vil partiet sætte en stopper for. Det er derfor nødvendigt, at al ejendom til produktionsmidlerne (jord, maskiner mv.) overtages af staten for at sikre et retfærdigt samfund. Ligesådan med pressen, der ikke sikres reel ytringsfrihed, så længe den er ejet af private. I overgangsfasen til det kommunistiske samfund kan det være nødvendigt for de undertrykte klasser at føre bevæbnet kamp. Vesten taler så meget om menneskerettigheder og demokrati. Det er bare Vestens forsøg på at dominere verden med dens eget system. Der vil ikke være brug for menneskerettighederne i et kommunistisk samfund, hvor alle ønsker det samme og alle bliver lige. Udenrigspolitik Folkets Parti er et internationalt parti. Partiet samarbejder med kommunistiske og revolutionære bevægelser i andre lande og går ind for internationalt samarbejde på et kommunistisk grundlag. Folkets Parti støtter folkelige befrielsesbevægelser, der kæmper imod undertrykkelse i andre lande. Folkets Parti ønsker øget samhandel med andre lande i den 3. verden.

10 Frihedspartiet i Aché Historie Frihedspartiet blev dannet i 1989 af General Opporto, der året efter, som eneste kandidat, lod sig vælge som præsident. Det er også Frihedspartiet, der besidder de fleste pladser i parlamentet. Grundlag Frihedspartiet er et liberalt parti og deraf navnet. Frihed for den enkelte borger til selv at skabe sin tilværelse. Frihedspartiet lægger stor vægt på individets frihedsrettigheder, især de borgerlige og politiske rettigheder, fx fri stemmeret, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Grundloven skal sikre frihedsrettighederne, som skal gælde for alle uanset politisk, religiøs eller etnisk baggrund. Alle borgere må have maksimal frihed til at handle. Privat ejendomsret er den vigtigste garanti for såvel økonomisk som politisk frihed. Frihedspartiet betragter mennesker som frie, selvstændige individer, der kan klare sig selv. Partiets holdning er, at enhver er sin egen lykkes smed, og at staten bør blande sig mindst muligt. Indenrigspolitik Økonomisk ønsker Frihedspartiet således også størst mulig frihed. Statens rolle skal begrænses. Så få bånd på erhvervslivet som muligt vil fremme vækst og dermed velstand. Frihedspartiets mærkesager er bl.a. mindre skatter og mindre offentlige udgifter. I stedet skal der gang i Achés økonomi. Aché har mange natur-ressourcer, som kan bruges i den forbindelse de store regnskovsområder er fx knap nok udnyttet endnu. Statens rolle skal begrænses til at varetage lov og orden og til at varetage landets interesser udadtil. Der skal være et stærkt og veludrustet politikorps, som skal sikre ro og orden. Der skal ligeledes være et stærkt militær, der kan sørge for, at Achés interesser ikke krænkes af andre lande. Statens rolle i den sociale sektor (skoler, sygehusvæsen mm.) skal være begrænset. Frihedspartiet vil sikre borgerne størst mulig frihed, og det gøres blandt andet ved at lade sygehusvalg og skolevalg være et privat og personligt anliggende. Hospitaler og skoler drives bedst af private. For de allerfattigste vil der altid være velgørende organisationer, fx kirker, der vil tage sig af at oprette sundhedsklinikker.

11 Udenrigspolitik Frihedspartiet ønsker at bevare Aché som en fri og selvstændig nation. For at sikre det må Aché indgå i et internationalt fællesskab, hvor det achéanske folk samarbejder med andre lande om at sikre frihed og fred. Fri kommunikation, handel og bevægelighed over landegrænser gør det nemmere for de enkelte lande at forstå hinanden. Frihedspartiet stiller sig således åben for udlandet og for udenlandske firmaer. Fri handel og lige konkurrence også internationalt er de bedste midler til at sikre landet en stigende velstand.

12 Phoenix-partiet Historie Phoenix-partiet har aldrig været ved magten i Aché. Partiet har rødder i kolonitiden og blandt de store jordejerslægter. Partiet repræsenterer i dag først og fremmest plantageejere og landarbejdere ansat ved de store plantager og godser. Grundlag Phoenix-partiet er et traditionelt, konservativt og nationalistisk parti. Phoenix-partiet mener, at samfundsordenen er udviklet i overensstemmelse med naturen. Samfundsklasserne skal varetage hver deres opgave. Jordejerne er samfundets rygrad, de sørger for arbejde og tryghed til bønder og landarbejdere i deres område. Til gengæld må de kunne forlange disciplin, orden og fuld loyalitet af deres underordnede. Disse grundholdninger betyder, at ideologen bag menneskerettigheder ligger fjernt fra Phoenix-partiet. Alle er ikke lige og skal heller ikke være det. De bedst egnede må tage sig af at styre landet, og det skal gøres i overensstemmelse med traditionelle værdier som troen på Gud og fædrelandet Aché. Indenrigspolitik Phoenix-partiet mener ikke, at alle har lige ret til uddannelse. Man bør have den uddannelse, der passer til ens plads i samfundet. Borgerlige og politiske rettigheder kan være gode nok for dem, der er uddannet og forstår at bruge dem. Men der må være grænser for ytringsfrihed, trosfrihed og organisationsfrihed. I de forkerte hænder fører disse friheder kun til kaos og anarki. For at hindre dette er der brug for en stærk stat og et stærkt militær. Det giver myndighederne de bedste muligheder for at sikre lov og orden. Politiet må skride ind både overfor politiske og kulturelle bevægelser, som vil nedbryde den naturgivne samfundsorden. Strejker og demonstrationer, umoralske bøger og umoralsk kunst skal være forbudt. Det er plantageejerne, der sikrer landets rigdom og giver arbejde til tusindvis af bønder. Uden plantageejerne ville samfundsordenen bryde sammen, men de er også forpligtigede til at hjælpe de fattige og svage i nødsituationer. Derfor mener Phoenix-partiet ikke, at det er statens opgave at tage sig af sociale og økonomiske rettigheder som sundhed, uddannelse, arbejdsforhold osv. Skatter og afgifter er af det onde. Pengene ligger bedst i borgernes lommer.

13 Udenrigspolitik Phoenix-partiet er et nationalt parti, der ikke ønsker, at internationale bevægelser eller udenlandsk kapital skal spille nogen rolle i landet. Aché skal kunne forsvare sig effektivt mod angreb og indblanding udefra. Derfor må landet have et stærkt militær. Militæret har en meget vigtig plads i Aché og skal derfor have politisk indflydelse

14 Bilag 4: Forslag til pressens spørgsmål til partierne Spørgsmålene stilles af læreren, som repræsenterer internationale medier som CNN, Sky News, BBC, Al Jazeera, Reuter etc. og den lokale presse samt forskellige menneskerettighedsorganisationer. - En udenlandsk avis har afsløret at dommere og advokater modtager bestikkelse. Dem, der kan betale, vinder sagerne. Hvad vil partiet gøre ved denne sag? - Kvinder har ikke samme arverettigheder som mænd ifølge Achés lovgivning, som stammer tilbage fra kolonitiden. Kvinder kan heller ikke eje jord, selvom mange kvin der er aktive i landbruget. Achés Kvindelige Nationalråd kræver reformer og ligeret. Er partierne indstillede på det? - På grund af uro op til valget er der indført forsamlingsforbud. Højst tre personer må ses sammen offentligt. Hvis det overtrædes, vil politiet blive sat ind. Hvad mener par tierne om dette indgreb? - En godsejer har fyret alle sine landarbejdere, fordi de havde meldt sig ind i en fag forening og nu krævede 50 % mere i løn. Landarbejderne kræver deres ret til at or ganisere sig, og er nu meget vrede over at være blevet afskediget. Hvilke skridt mener partierne, der bør tages i denne sag? - Militæret er faret hårdt frem mod stammefolkene i regnskovsområdet. Flere fra Glanifolket er blevet skudt, fordi de ikke ville afgive deres område til bønder, som har papir på jorden. Bønderne opkøbte for nylig en masse land billigt fra staten, da staten ønsker at øge fødevareproduktionen i landet. Hvad mener partierne om ejendomsretten til jord? Og Glani-folkets rettigheder til området? - Amnesty International har netop udsendt en rapport, der dokumenterer udbredt brug af tortur i Achés fængsler. Ofrene er især formodede medlemmer og tilhængere af den væbnede guerillabevægelse Achés Frihedskæmpere. Hvordan mener partierne, man skal forholde sig til denne rapport? - En gruppe landarbejdere har besat en plantage for at få højere løn. De hævder, at de ikke kan leve af det, de tjener med de nuværende lønninger. Hvad mener partierne, der skal gøres? - Voksende udlandsgæld medfører en kraftig henstilling fra Verdensbanken om at skære ned på statsudgifterne ellers vil der blive lukket for nye lån. De offentlige midler går især til sundheds- og uddannelsesområdet, til militæret og politiet, samt til infrastruktur (veje, telefon m.m.). Hvordan mener partierne, at økonomien skal rettes op?

15 - De handlende i Aché City er rasende over gadebørnenes kriminalitet, som går ud over handelen. De kræver, at politiet skrider effektivt ind og får spærret gadebørnene inde. Hvad vil partierne gøre? - Udenlandske bistandsorganisationer har krævet, at uafhængige internationale or ganisationer får lov til at overvåge og kontrollere valget i Aché, men mange mener, at det er indblanding i Achés indre anliggender. Hvad mener partierne? Følg med på facebook.com/demokratifordi Besøg os på demokratifordi.dk

Demokratikanon Demokratiets udfordringer O M

Demokratikanon Demokratiets udfordringer O M Demokratikanon Demokratiets udfordringer T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse. Med udgangspunkt i en kortere tekst fra regeringens Demokratikanon tager eleverne stilling til aktuelle vilkår og væsentlige

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

ret og pligt i skolen O M

ret og pligt i skolen O M ret og pligt i skolen T D A O M K E R I Indhold: En vurderingsøvelse, der skal hjælpe eleverne til at få et kendskab til grundlæggende rettigheder og de tilhørende pligter og medansvar, man har som elev

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017

UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017 UNDERVISNINGSPLAN SAMFUNDSFAG 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 8

Årsplan Samfundsfag 8 Årsplan Samfundsfag 8 Årsplan Samfundsfag 8 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 8. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Samfundsfag på Århus Friskole

Samfundsfag på Århus Friskole Samfundsfag på Århus Friskole Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk.

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk. Politikordbog Adlen: Det var de folk, der mente, at de var specielle i forhold til særdeles bønderne. Det var dem, som havde næstmest magt i landet før Grundloven. Andelsforeninger: Når man er medlem af

Læs mere

Og Gud så, at det var godt

Og Gud så, at det var godt Tema 2 Lektion B Opgave 1 Og Gud så, at det var godt (fælles) Se filmen Menneskesyn, lavet af Folkekirkens Konfirmandcenter: http://youtu.be/t7qmokymhqm Tal i fællesskab om, hvad der i filmen var sjovt,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

danmark på rette kurs

danmark på rette kurs grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme et troværdigt og stærkt forsvar danmark som et suverænt

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder)

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) 1 Tiden er inde! Tiden er inde! Tiden er inde til en ny start. Tiden er inde

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Skibet er ladet med rettigheder O M

Skibet er ladet med rettigheder O M Skibet er ladet med rettigheder T D A O M K E R I Indhold Dilemmaøvelse. Eleverne forestiller sig, at de skal sejle til et nyt kontinent, men for at nå frem må de vælge, hvilke nødvendige eller unødvendige

Læs mere

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN RETTIG HEDER

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN RETTIG HEDER Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN RETTIG HEDER RETTIGHEDER INDHOLD INTRO (ARK1) 1. Før du ser filmen 2. Mens du ser filmen 3. Efter du har set filmen TJEK DIN FORSTÅELSE (ARK2) 1. Hvor står det skrevet?

Læs mere

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Hvad er samfundsfag? Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati give eksempler på brug

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Sa gor / dog noget O M

Sa gor / dog noget O M O Sa gor / dog noget T D A O M K E R I Indhold En kombination af formidlings- og vurderingsøvelser, hvor eleverne skal lære at vurdere, hvordan man sætter fokus på og forandrer utilfredsstillende situationer

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Det er en aftale man har i Danmark, som skal sikre sig at der ikke kommer enevælde

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE Vedtaget og offentliggjort den 10. december 1948 af De forenede Nationers Generalforsamling INDLEDNING Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 08-09 Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER 2017 836 RESPONDENTER 1 00. VED DU HVILKET ÅR NÆSTE KOMMUNALVALG AFHOLDES? 40% 35% 30% 29% 22% 20% 0% 4% 1% 2017 2018 2019

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1.

StÆrke fællesskaber. Skab stærke fællesskaber. Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1. 1a - Drejebog - Stærke fællesskaber - s1 StÆrke fællesskaber Hvad GØR en aktiv medborger for fællesskab? Skab stærke fællesskaber Indhold I denne øvelsesrække får deltagerne opgaven: Hvad vil I gøre for

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider.

Hvad er samfundsfag? Hvad er samfundsfag? Hvem er vi? Om selve forløbet. Problemstillinger. August. Side 1 af i alt 15 sider. Side 1 af i alt 15 sider August Uge 31 01-02 Uge 32 05-09 Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Uge 34 19-23 Hvad er samfundsfag? Uge 35 26-30 Hvem er vi? Meningen med dette forløb er, at eleverne først skal

Læs mere

Definition af Demokratiet kommunikationsformer og beslutningsprocesser i demokratiet O M

Definition af Demokratiet kommunikationsformer og beslutningsprocesser i demokratiet O M Definition af Demokratiet kommunikationsformer og beslutningsprocesser i demokratiet T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse. Eleverne skal blive enige om en definition på demokrati på demokratisk vis.

Læs mere

horer du? / R D O MK A E T I

horer du? / R D O MK A E T I horer / du? T D A O M K E R I Indhold Her er tale om tre korte lytte- og fortælleøvelser, nemlig en hviskeleg, en lyttekimsleg og en øvelse hvor der fremføres taler, og eleverne skifter mellem først at

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Den handler om hvordan flere og flere fik lov til at være med i demokratiet og

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti SF er et socialistisk parti i den danske arbejderbevægelse, som med afsæt i den demokratiske venstrefløj og den progressive grønne tradition, ønsker at gennemføre

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen

Mariager Efterskole 2012/2013 Karina Rasmussen Årsplan historie 9. klasse Lektioner i alt: 26 Uge Emne Indhold Materialer Mål Evaluering 34 35 36 37 Vi alene vide Europæernes kolonisering af Sydamerika samt Afrika FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder

Læs mere

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx 08-12-2009 Problemstilling: Der findes flere forskellige kulturer, nogle kulturer er mere dominerende end andre. Man kan ikke rigtig sige hvad definitionen

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen

Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen Menneskerettigheder som dimension i lærerprofessionen På dette kursus vil vi sætte fokus på menneskerettigheder som både indhold og form i læreruddannelsen. Kurset vil udfolde tematikker omkring menneskerettigheder

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Filmprojekt - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Indvandringsprøven Folketinget vedtog i april 2007, at der skal etableres en indvandringsprøve for udlændinge, der søger ægtefællesammenføring til

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor?

1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor? Historie: Teksten: Fra fattighjælp til velfærdsstat 1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp og hvad var begrundelsen herfor? 2. Hvordan ændres opfattelsen af fattighjælp mod slutningen

Læs mere

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål.

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål. 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1 Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? Kulturmøde Rollespil Indhold Fælles Mål Denne øvelse er et rollespil, som beskæftiger sig med kulturmødet. Samfundsfag Færdigheds-

Læs mere

Jeg har ingen forventninger om, at alle flygtninge eller immigranter bliver kerne danske på den måde som etniske danskere er det.

Jeg har ingen forventninger om, at alle flygtninge eller immigranter bliver kerne danske på den måde som etniske danskere er det. Kære Konservative venner! Jeg mødte en kvinde i Maribo i denne uge, som jeg tror altid har stemt mere til venstre for midten end konservativt. Hun havde mødt en syrisk familie og ville gerne byde velkommen

Læs mere

Ideer til undervisningen

Ideer til undervisningen 1 Ideer til undervisningen Kapitel 1: Demokrati som styreform og ideologi 1. Hvad betyder ordet demokrati? Og hvor stammer det fra? 2. Hvad kendetegner en demokratisk stat? Hvordan er magten fordelt? 3.

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Sociallæren og den katolske kirkens engagement i politik og sociale spørgsmål

Sociallæren og den katolske kirkens engagement i politik og sociale spørgsmål Sociallæren og den katolske kirkens engagement i politik og sociale spørgsmål Katolsk sociallære Kirkens institutioner for fred og retfærdighed Pave Frans og fremtiden for sociallæren Danmark Debat Udvikling

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål, som beskrevet i Fælles Mål 2009 for faget. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Medbogerskab torsdage 2 lektioner.

Medbogerskab torsdage 2 lektioner. Medbogerskab torsdage 2 lektioner. Uge 3-5 medbogerskab Uge 6 sex og samfund Uge 7 vinterferie Uge 12 påskeferie Uge 13-19 medbogerskab Uge 20-25 medbogerskab Uge 8-11 medbogerskab Undervisning i medbogerskab

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Menneskets værdighed skal respekteres. Derfor værner vi om retssamfundet og de grundlæggende menneskerettigheder.

Menneskets værdighed skal respekteres. Derfor værner vi om retssamfundet og de grundlæggende menneskerettigheder. Tillid til mennesket - tro på fremtiden Socialdemokratiets idégrundlag er den demokratiske socialisme. Vort mål er at frigøre mennesket, sikre dets tryghed og give det mulighed for frit at bestemme sit

Læs mere

Oplæg ved medlemsmøde 30/ om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014

Oplæg ved medlemsmøde 30/ om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014 Oplæg ved medlemsmøde 30/9 2014 om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014 I det tidligere - og ret lange program - blev ordet revolution nævnt 29 gange! I denne nye version kun 2 gange! Jeg vil

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Kontraktteori John Rawls

Kontraktteori John Rawls Kontraktteori John Rawls Den amerikanske politiske filosof John Rawls (1921-2002) er lidt utraditionel i forhold til den gængse måde at tænke ideologi på. På den ene side er han solidt placeret i den liberale

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 M E N N E

Læs mere