83 forslag. Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "83 forslag. Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013"

Transkript

1 Pavillon MAA 1:1 dommerbetænkning Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013

2 83 forslag Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Akademisk Arkitektforening indbød primo februar 2013 i samarbejde med lokalafdelingen i København til konkurrencen om udformningen af en midlertidig pavillon. Pavillonen skal opføres i nordisk træ og skal, i perioden fra 13. september til 13. oktober 2013, opstilles i Kongens Have i København som et vidnesbyrd om nogle af arkitektfagets aktuelle kundskaber og muligheder. Dommerkomiteen kom på et stort og meget vanskeligt arbejde ved at skulle vælge blandt de 83 iderige, visionære og smukke forslag, som var blevet indleveret ved fristens udløb den 2. april De fineste små - og store - modeller har fyldt Arkitekternes Hus i bedømmelsesperioden og har demonstreret arkitekters lyst og evne til at udfordre og forny begrebet pavillon. Kravene til besvarelserne gik blandt andet på, at pavillonen skal være tilgængelig, offentlig, innovativ, demonterbar og udfordrende i sit formsprog. Samtidig vil der være en begrænset økonomi til realiseringen. Dommerkomiteen har præmieret fire forslag og hædret andre 11 forslag. Vinderforslaget skal nu viderebearbejdes og realiseres i samarbejde med Københavns Tekniske Skole og Moelven A/S, inden der kan inviteres til åbning af pavillonen den 13. september 2013 i Kongens Have. Tak til alle sponsorerne og til alle deltagerne for jeres interesse og lyst til at deltage i denne udfordring. Sign. dommerkomiteen. København den 29. april 2013 Redaktion: Akademisk Arkitektforening Illustration på forside:.fabric Layout: Akademisk Arkitektforening Øvrige illustrationer: Forslagsstillerne Udgivelsesdato: 13. maj

3 DOMMERKOMITEENS INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Opgavens art At tegne og få bygget en midlertidig træpavillon til en af Københavns mest besøgte parker er en opgave med mange facetter og overvejelser. Hvordan dette kan løses og forløses som et offentligt minde, der rækker længere end de 30 dage pavillonen reelt eksisterer, har givet mange spændende og forskellige variationer af kontekstuel tilpasning og oplevelsesmæssig effekt blandt de indleverede forslag. Træet som byggemateriale har for alle de indleverede forslag befordret flotte 1:20 træmodeller, udsnit og detaljer. Forslagene er alle forbilledligt repræsenteret, og det er kendetegnende, for langt de fleste, at både gode og mindre gode forslag står sig bedre i en fysisk træmodel end i de indleverede beskrivelseshæfter. Det understreger måske, at essensen i arkitektens virke ikke er tale og skrift, men evnen til at give funktionen ånd: at skabe rum og form. Måske også træmodellens mere langsommelige tilblivelse, i modsætning til 3D modeller, giver en større indlevelse og modning af ideen frem til pavillonen i 1:1. Dermed sagt, at en forhåbentlig tilbagevendende konkurrence er rigtig startet med træet som materiale i fokus. HVORDAN PAVILLONEN OPLEVES DESIGN OG FUNKTION Det er ikke umiddelbart lige til at tematisere de mange indkomne forslag, da der heldigvis er overlejringer og fortolkninger i alle afskygninger. Hvis man skal forsøge sig, kan man sige, at næsten alle forslag enten har en bevidst prioritering eller, at forslagets idé ubevidst trækker mod en given kategori. Det forekommer dommerkomiteen, at de forslag, der ikke er helt så kategoriske i deres udlæg, har større potentiale for en kontekstuel ligevægt mellem form og interaktiv oplevelse i det offentlige rum, som Kongens Have er, og i forhold til den korte periode, pavillonen skal eksistere i. Tematisk inddeler pavillonerne sig i flere overlappende temaer brugsmæssigt, byggeteknisk og typologisk: direkte legende brug / kontemplative rum / passager / lamelstrukturer / parametriske / klassiske konstruktioner / arketyper / modernistiske / organiske. Leg og humor De legende forslag giver pavillonen et humoristisk udtryk og nogle indirekte og direkte en legende anvendelighed udover en definering af et sted. Trods forslagenes empatiske tilbud og ofte gennembearbejdede trækonstruktioner forbliver forslagene lidt stive, idet de enten er smukkere i deres ubrugte tilstand eller bliver overgjorte i deres tilbud og bliver mere legepladsinventar. Fine eksempler er forslagene: 3/22033 og 22/22818 Lameller og skyggespil En del forslag baserer sig på et repetitionsprincip af lamelrammer og/eller stablinger af lægter. Forslagene skaber overdækkede rum med og uden tag og passager i forskellige grader af tæthed. Nogle er stramt geometriske figurer, der arbejder med klassiske barokke perspektiviske kig, andre opererer med mere organiske former. Fællesnævneren for disse forslag er en leg med lys- og skyggeeffekter gennem lamellerne og deres vekslende sløring af omgivelserne både indefra og udefra. Fine eksempler er forslagene: 34/68482, 35/59270, 38/11805, 40/89484, 58/42010, 84/04048 Parametriske strukturer Parametriske rumdannelser, der for tiden er meget diskuteret og anvendt inden for design og arkitektur, har også deres pavillonforslag. Forslagene er for nogles vedkommende rene trækonstruktioner. Andre anvender i høj grad andre materialer såsom mange boltsamlinger eller tekstiler, for at konstruktionerne kan bære og udvisker dermed træets nødvendighed. Fælles for forslagene er, at de er umiddelbart spektakulære figurer, som på bekostning af fokus på konstruktionsprincippet er lidt svage i deres indre rumligheder. Fine eksempler er forslagene: 16/82531, 28/50238 og 62/81748 Arketyper & historikken Kongens Have, som en renæssancehave med stadig genopretning af stier, bede, espalierer m.m., har i dette perspektiv ansporet en del forslag, hvis idégrundlag har rødder i transformation. Beskrivelser og tegninger er komponeret og grafisk sat op som ældre tiders smukke kobberstik, med en direkte reference til historikken og slottet. Et forslag tager udgangspunkt i arketypen for et hus med reference til de små pavilloner i havens periferi og improviserer over denne typologi ved at modstille saddeltagets toppunkt i hver sin ende af et lang lukket volumen, der agerer passage. Andre forslag lader aflange rum gennemstrømme af lys gennem lameller på langvæggene; som rum til fordybelse og passage pegende mod aksiale fikspunkter i parken. Et andet forslag er en metafysisk reference til tidligere tiders videnskab og stringens. Fælles for forslagene er, at overfladerne godt kunne være af et andet materiale end træ. Træet underordner sig meget typologiens figur og løfter den ikke nødvendigvis et andet sted hen oplevelsesmæssigt. Det historiske afsæt skaber en lidt introvert stemning og bliver en kende museal helt modsat havens mangfoldige leben. Fine eksempler er forslagene: 8/ / /20998 og 59/26120 Kontemplative & bevægelige Det rolige rum og muligheden for eftertænksomhed går igen i mange forslag som modspil til parkens liv og åbne karakter. Disse pavilloner er vidt forskellige i deres udformninger og trækonstruktioner. En lille pavillon er som en fin kogle, der pirrer, og som danner et lille rum omkranset af svævende krydsfinersskæl. En skulpturel mobile trækker mindelser til konstruktivismen, men er samtidig let og filigranagtig i sin skabelse af et flygtigt tag og rum. Et forslag byder på en sfærisk stabling af bjælker, der danner et afklaret indre spiraliserende lysspil, og en anden pavillon aftegner solens vandring hen over en sprød dobbelt lamelstruktur i to træsorter. En krydsning mellem legen og fordybelsen er en bevægelig pavillon, der skabes som en vridning af overfladen mellem to modsat vinklede cirkler, man sidder i, vipper eller ser på som skulptur. Fine eksempler er forslagene: 7/15025 og 61/44337 Dommerkomiteen vil afslutningsvist gerne give en speciel omtale til de seks indleverede pavillonforslag fra et hold skoleelever. Nogle pavilloner giver med et tag læ og plads til, at voksne kan sidde og se på, mens børnene leger. En anden pavillon danner en lille have, hvor man kan hygge sig stille og roligt. Forslagene er tegnet flot og indlevet, og der er meget fine kreative modeller, hvor træet bliver brugt på mange måder. Tak for de gode ideer. Konklusion Dommerkomiteen har ved gennemgangen af de mange indkomne forslag haft rig lejlighed til kvalificeret at få belyst opgavens mange muligheder og spændvidden i begrebet pavillon. Dommerkomiteens særlige sammensætning af kun arkitekter har givet en meget livlig, sjov og konstruktiv debat, der har givet alle de indkomne forslag en grundig kommentering og evaluering. Flere forslag har potentiale for realisering og angiver hver især mange fortolkninger for anvendelsen af træ, både som konstruktion og materialitet for spændende pavilloner. Dommerkomiteen har udvalgt fire forslag, 40/89484, 7/15025, 18/10008 og 51/50106, til præmiering. De er hver især markante i deres udtryk og brug, og de rummer alle et arkitektonisk potentiale og en fordybelse i programmets krav. En enig dommerkomite har valgt at tildele forlag 40/ præmien. Vinderforslaget opfylder programmets krav og står stærkt i dommerkomiteens endelige evaluering. Forslaget forener inspirerende en kontekstuel idé med en tektonisk trækonstruktion. Et pavillonlandskab i stor skala inden for den økonomiske ramme, med et defineret arkitektonisk udtryk, som både indbyder til leg, ophold og udforskning. 4 5

4 Udpeget som vinder 1. præmie dkk Forslag nr. 40/ FABRIC (ophavsret) Eric Frijters, Olv Klijn, Greta Mozzachiodi, Guillermo Lavernia, Charlotte Simpson og Ida Fløche Møller, stud. arch. MAA Forslaget Trylletromler beskriver og viser et indtagende forløb af overlappende cirkulære rum skabt af lameller som en nyfortolkning af pavillonbegrebet: ét sted eller mange / store eller små rum / konstruktion eller landskaber. En arkitektonisk dialektik, der anskueliggøres fra den lille skala i den byggetekniske detalje til den store skala gennem inddragelsen af hele byggefeltet og alle besøgende i Kongens Have. Forslaget forholder sig bevidst til de gennemgående horisontale kig i Kongens Have og indskriver dette kontekstuelle karakteristika i sin egen gennemsigtige nye havegeometri - som haver i haven. Ved at benytte den cirkulære geometri som grundelement betoner og leger forslaget flot med renæssancehavens aksiale stisystem og tilbyder som modspil helt andre flertydige rumdannelser og visuelle oplevelser, dog stadig med de panoramiske gennemkig og udblik, der er kendetegnende for haven. På denne måde tager forslaget klart afsæt i stedet og tilføjer samtidig sine egne rum, til ophold og bevægelse. Pavillonens rum omkranser i forskellige skalaer: ét enkelt træ i sin egen rolige cirkel, eller større rum til fællesskabet, som store svungne plæner. Pavillonen giver også rum af sig på ydersiden; ved konvekse eller konkave forløb i sammenhæng med de varierende åbne eller lukkede perspektiviske kig på tværs af pavillonen, alt efter ens egen bevægelse. Forslagets arkitektonisk klare afbalancering mellem kravet om brug af håndværktøj ved opførelsen, og dermed en enkel byggeteknik sammenholdt med dannelsen af en stabil konstruktion ved sin cirkulære sammenstilling, er fornemt tænkt. Sammenkoblingen af de enkelte lægter med afstandsklodser, der i sig selv danner en visuel afvekslende pixelering hen over lamelstrukturens kurvede forløb, giver en konstruktiv enkel måde at lave passager på, uden at passagerne behøver at være regulære eller specifikt placeret i forhold til stabilitet. Det næste konstruktive lag, sammenstillingen af lægterne i større kurvede forløb, afspejler sig direkte i den arkitektoniske oplevelse ved ekspressive moiré- og lameleffekter og ved sin gentagelseseffekt henover de legende kurver. Den angivne trækonstruktion er i sig selv ukompliceret, men giver således basis for en ikke-lineær rumdannelse, og dermed opstår der et raffineret tektonisk udtryk. Konklusion Forslaget indtager haven i stor skala og indpasser sig i dialog med havens egenskaber og daglige brug for få og mange på en gang. Træets muligheder og særlige egenskab som et let forarbejdeligt materiale og ikke nødven- 6 7

5 digvis avancerede samlinger, men brugen af disse, der giver mening, er ligeledes forslagets styrke. Forslaget opfylder programmets ønske om en innovativ fortolkning i tæt sammenhæng med offentlighed og den midlertidige opstilling af 30 dages varighed og en begrænset økonomi. Dommerkomiteen har lagt vægt på de oplevelsesmæssige kvaliteter i forhold til årstiden (september), hvor man måske går mere end opholder sig. Dette understøttes af de mange rum og retninger, uden bagsider, som pavillonen tilbyder. Pavillonen er ikke mindst et direkte svar på programmets indledende linjer om en pavillon, som er til brug og/ eller beskuelse. Det er dommerkomiteens vurdering, at forslaget er robust nok i sit hovedanslag, så modificeringer i projekteringsfasen kan foretages: Skalaen af pavillonen bør evalueres i forhold til sin udbredelse på grunden og for en konsolidering af den økonomiske ramme. Den nyanlagte sti på tværs af byggefeltet bør søges indarbejdet i projektet, hvilket kun vil styrke forslagets interaktion med renæssancehaven. De angivne passager i lamelstrukturen bør genovervejes i deres geometriske udtryk. De viste hyperbolske udskæringer virker umiddelbart mere i overensstemmelse med hovedfigurerne. 8 9

6 Udpeget som vinder 2. præmie dkk Forslag nr. 7/15025 Olmo Ahlmann, arkitekt MAA og Stine Christiansen, arkitekt (begge med ophavsret) Cirkelleg en pavillon i bevægelse. Forslagets oloide er på en gang meget markant i sin geometriske form og alligevel udført i et størrelsesforhold, hvor den på yderst respektfuld vis integreres med Kongens Haves øvrige aktiviteter og fysiske fremtonen. Oloiden, med sine forfinede trækonstruktioner som vist på modellen, kunne ligge som et elegant smykke i Kongens Have og derved komme i et poetisk samspil med Rosenborgs renæssance-raffinementer. Formen og stofligheden er udsøgt på træets præmisser, hvilket gør den udfordrende at kravle ind og gå på opdagelse i kombineret med meget smukke lys-skygge-virkninger og bevægelsesmuligheder. Oloidens særlige egenskaber som geometrisk opbygget over to cirkler bevirker, at den ideelt set kan trille; det har dommerkomiteen fundet meget poetisk. Imidlertid er den særlige udformning til Kongens Have problematisk, idet bevægeligheden uden forankring vurderes som en teknisk problemstilling i forhold til de sikkerhedsmæssige udfordringer, når børn og voksne vil kravle i og på den. Endvidere vurderer dommerpanelet, at forslagets raffinerede byggeteknik vil blive en udførelsesmæssig svaghed, når den jo skulle realiseres som et tømrerprojekt. Men samlet set vurderes forslagets design-, formgivnings- og rummæssige kvaliteter overbevisende, hvilket forslaget præmieres for

7 Udpeget som vinder Delt 3. præmie dkk Forslag nr. 18/10008 Johan Jeppesen, konstruktør, stud. arch. og Louise Fischer, arkitekt MAA Forslaget Midt i Kongens Have er med sin koglestruktur og runde pavillonform et meget raffineret og smukt indslag i sin fysiske dialog med Kongens Have. Med de særprægede skæl i træ, i kurvede former, defineres tillige fine perspektiver for anvendelsen af træ som materiale og tektonik. Der spilles på balancen mellem åbenhed/lukkethed på legende vis og med mulighed for overraskende kig og synsvidder. Kongens Haves besøgende vil også kunne gå ind i den; kysse i hemmelighed, blot stille deres nysgerrighed, eller børn kan gemme sig for deres forældre. Koglestrukturens bløde former giver plads til forundring i den mest positive forstand. Koglestrukturens størrelse betragtes som lidt for klejn i forholdet til Kongens Haves øvrige dimensioner, størrelsesforhold, træer og bygningsanlæg. Samlet set rummer forslaget både innovative og rummæssige kvaliteter set i forhold til anvendelse af træ på en ny måde, hvilket forslaget præmieres for

8 Udpeget som vinder Delt 3. præmie dkk Forslag nr. 51/50106 Morten Tejlgaard, arkitekt MAA (ophavsret) Forslaget inddrager de stedlige træer direkte i pavillonen som en del af den samlede oplevelse. Pavillonen danner en poetisk passage fra græsset op til trækronerne gennem et rampeforløb, der leger med lys og udblik til parken og træernes grene, der som et let filigran tiltager jo højere man stiger op. Der dannes herved en let æterisk konstruktion, hvor den besøgende bevæger sig op mod trækronerne med henholdsvis lukket og fremadrettet kig eller glimt af haven, vekslende på inder- og ydersiden af de rumdannende formspændte krydsfinerplader. Forslagets ide bygges op som en hybridkonstruktion af rammer, der bærer rampeforløbet og samtidig fastholder de krumme træplader. På den måde indgår rammerne både som statik og som et pergoladannende forløb. Pergolaen bliver så nogen gange til et sluttet rum ved, at de krumme plader og rammerne underspilles. Trækonstruktionens statik er den samme hele vejen, men opleves forskelligt alt efter, hvor man er på rampens stigning. Som et af de få forslag er beskrivelsens tegninger og billeder, der viser bløde foranderlige lysspil, mere indlevede end træmodellen. Selvom ideen om mødet på toppen fremstår stærkt, er det en svaghed, at passagen ender blindt og derved giver flaskehals på tilbagevejen i flowet. Med afsæt i en underfundig og sanselig formgivningstilgang til pavillonbegrebet finder dommerkomiteen alligevel, at der en klar intention og poesi i forslaget, som er en præmiering værdig

9 hædrende omtale Forslag nr. 8/ Benjamin Arvid Jaeger, stud. arch. MAA og Christopher Hjortholt, stud. arch. MAA (begge med ophavsret) Forslaget fremhæves for en velkendt klassisk tolkning af pavillonbegrebet, skruet sammen helt og aldeles på træets præmisser med smukke detaljer i en enkel struktur, der sender tanker til de norske stavkirker. Pavillonen rummer poetiske lys-skygge-virkninger med sine vinklede trælameller. Forslag nr. 3/ November arkitekter Lone Nielsen, cand. arch., Johanne Louise Dufour Andersen, cand. arch. og Anne Margrethe Wagner, arkitekt MAA (alle med ophavsret) Forslaget 100 Konger byder på et stærkt greb. Det er et simpelt og klart koncept, der indbyder til leg og interaktion. På denne måde skabes en foranderlig struktur, der viser potentialer for et smukt og legende rum med den artificielle græseng og skiftende skyggespil. Forslag nr. 22/22818 Gitte Juul, arkitekt MAA (ophavsret) Forslaget Havens loft fremhæves for sin måde at tolke sine bærende konstruktioner på, i samspil med med en baldakin-tagform. Dette banale tag overdækker 4 siddemøbler, udformet som stiger. Formgivningen har et humoristisk, charmerende udtryk, hvor man har forsynet søjlerne med fødder, som giver associationer til dyreagtige ben og spiller på en fiktiv genkendelighed

10 Forslag nr. 34/68482 Magnus Harms Maarbjerg, stud. arch. (ophavsret) Mette Bomholt, arkitekt MAA, Karina Søgaard, arkitekt MAA og Maja Frederikke Høgsbro, arkitekt, cand. polyt. Forslaget Trædimension får hædrende omtale for sin interagerende og foranderlige idé. Det er et simpelt rumligt greb, som på en smuk iscenesat og foranderlig måde udspænder forholdet mellem et rum og et møbel. Med referencer til det teatralske omkring scenen, tæppet/facaden, møblet, opstillingen, passer forslaget på denne måde flot til havens karakter i dialog med andre legende installationer derinde, det store skakbræt, dukketeatret m.m. Forslag nr. 38/11805 Frida Foberg, arkitekt MAA, Thomas Olsen, arkitekt MAA og Mie Dinesen, arkitekt MAA (alle med ophavsret) Forslaget frembringer en række interessante rumligheder ved blot at operere i snittet. De 3 strukturer benytter sig af klassiske virkemidler som gentagelse, rytme, forskydning og transparens. I sammenstillingen danner de et dynamisk spændingsfelt mellem de positive og negative rum. Forslag nr. 35/59270 Elias Lindhoff, arkitekt MAA og Sebastian Mardi, stud. arch. (begge med ophavsret) Forslagets elegante træbeklædning anvender træet på nytænkende og fascinerende vis med yderst elegante samlinger og synsvidder på kryds og tværs af materialet. Kongens Haves besøgende kan anvende pavillonerne som en slags lette møbler, som overordnet set dog virker en anelse for små i sammenhængen. Forslag nr. 42/20998 Daniel Serafimovski, arkitekt MAA (ophavsret), Thomas Goodey, arkitekt, Nada Prlja, kunstner og Alan Conisbee, ingeniør (rådgiver) Forslagsstilleren til Efterårspavillonen ønsker at skabe et sted i parken med en særlig, poetisk stemning. Pavillonen fremstår som en abstraktion over et arketypisk aflangt hus. Et kendt udtryk som er forsynet med et tag, udformet på en uventet måde, som et omvendt saddeltag. Dette bidrager samtidig til, at pavillonen opnår et næsten sakralt udtryk, hvor ønsket har været at sætte spørgsmålstegn ved den velkendte hustypologi

11 Forslag nr. 58/42010 Louise Nedergaard, MSc ENG in Architecture, Daniel Rodrigues, arkitekt og Marie Christoffersen, arkitekt MAA (alle med ophavsret) Konsulent: Carsten Ørnsholt, tidl. statsskovrider Forslaget fremhæves for sine poetiske intentioner om en transparent modulær pavillon med vægt på rum, transparens og lyde. Dommerkomiteen har været charmeret af ideen om de parvist ophængte massive fyrretræsstykker i pavillonens loft, der ved vindens bevægelse skulle kunne give forskellige lyde og derved give de besøgende endnu en sanselig oplevelse. Forslag nr. 61/44337 Pål Arnulf Trodahl (ophavsret), Valrygg og Trodahl Arkitekter Masatoshi Tomita, medarbejder, Marion Osen, medarbejder og Marte Lyngaas, stud. arch. MAA Forslaget True Grid udmærker sig gennem sin evne til at udfordre forståelsen af pavillonen som et fysisk afgrænset sted. I kontrast til sin markante fremtoning, skaber forslaget et fint og flygtigt rum gennem konstruktionens skyggespil på fladen. Rummet opstår herved poetisk i spændingsfeltet mellem dagens rytme og parkens besøgende. Forslag nr. 84/04048 Tim Thikaj, arkitekt MAA (ophavsret) Forslaget fremhæves for sin simple og interessante trækonstruktion, der byder på en stor kompleksitet. At forside og bagside opløses er kun med til at understrege den cirkulære geometriske udformning, hvor de repetitive elementer, både som moduler og rammer, udnytter træet godt og iscenesætter lyset og haven. Forslag nr. 59/26120 Harlang + Stephensen Architects i samarbejde med Casper Wissing, arkitekt MAA, og Anne Dorthe Vester, arkitekt MAA Forslaget Til himlen over Kongens Have fremstår udadtil hemmelighedsfuld. En præcis tektonisk træstruktur repeterer sig i et cirkelslag med klar artikulation af det bærende og bårne. Denne struktur modstilles af tekstilets flygtighed. Tekstilet modtager træstrukturens skygger og fuldender den lukkede rotunde. Bag tekstilet opstår et underfundigt kontemplativt rum, som hylder stilheden og sanseligheden

12 KONKURRENCEFAKTA Louise Lybye Ali Arvanaghi Jesper Dahl Mia Scheel Marco Berenthz Konkurrenceudskriver og -form Lokalafdelingen København i samarbejde med Arkitektforeningen. Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogrammet udarbejdet af Lokalafdelingen København i samarbejde med Arkitektforeningen Konkurrenceperiode 6. februar 2. april 2013 Antal indsendte forslag 84 Antal forslag optaget til bedømmelse 83 Dommerkomité Louise Lybye, arkitekt MAA, formand for dommerkomiteen, Ali Arvanaghi, arkitekt MAA, Jesper Dahl, arkitekt MAA, Marco Berenthz, arkitekt MAA, Mia Scheel, arkitekt MAA, Pernille Faber, arkitekt MAA, Rune Bech, arkitekt MAA, Sophus Søbye, arkitekt MAA, Kirsten Birk Hansen, arkitekt MAA, Laura Wedderkind Bank, arkitekt MAA, Nikoline Dyrup Carlsen, arkitekt MAA, Claus Rytter Bruun De Neergaard, stud. arch. MAA, Mathilde Petri, arkitekt MAA, Dreyers fond. Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen Arkitekt MAA Hans Peter Hagens, arkitekt MAA Mikkel Beedholm Rådgivere Jesper Ishøy, arkitekt, Moelven Danmark A/S, Thomas Kasper Groth, byggeleder, Københavns Tekniske Skole, Jørgen Mattsson, arkitekt MAA, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Tanguy Laviolette, landskabsarkitekt, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Dommerkomitéens sekretær Arkitekt MAA Sven Felding, Arkitektforeningen Bedømmelseskriterier Forslagene blev vurderet på deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der blev lagt stor vægt på sandsynligheden for, at forslagene ville kunne realiseres inden for den økonomiske ramme for projektet. Bedømmelsesperiode april 2013 Samlet præmiesum DKK Bedømmelsen Dommerkomitéen har afholdt i alt fem bedømmelsesmøder. På det forberedende møde granskede de to fagdommerne samtlige forslag. På det første bedømmelsesmøde gennemgik fagdommerne forslagene over for den samlede dommerkomite, og det blev besluttet at lade følgende 25 forslag gå videre i bedømmelsen: 3/22033, 7/15025, 8/05354, 11/16890, 16/82531, 18/10008, 22/22818, 26/27472, 28/50238, 34/68482, 35/59270, 38/11805, 40/89484, 42/20998, 49/08006, 51/50106, 53/00000, 56/82329, 58/42010, 59/26120, 61/44337, 62/81748, 68/16480, 72/39393 og 84/ På andet bedømmelsesmøde gav fagdommerne en kortfattet gennemgang af disse forslags kvaliteter, suppleret af rådgiverne, og dommerkomitéen foretog en diskussion og vurdering af hvert enkelt forslag. Det blev besluttet at lade følgende seks forslag gå videre til tredje runde: 7/15025, 18/10008, 38/11805, 40/89484, 51/50106 og 58/ På det tredje bedømmelsesmøde gennemgik rådgiverne for dommerkomiteen disse forslag mht. økonomi og realiserbarhed. Forslagenes konstruktionsprincipper er blevet gennemgået af ingeniør, professor Olga Popovic. Det blev besluttet at tage et reservemøde i brug. På dette fjerde møde nåede man frem til, at følgende forslag skulle præmieres: 7/15025, 18/10008, 40/89484, 51/ Det blev ligeledes besluttet, hvilket forslag, der skulle vinde, og hvorledes den indbyrdes placering af de øvrige tre forslag skulle være, samt hvilke forslag, der skulle have hædrende omtale. På femte bedømmelsesmøde blev betænkningen underskrevet og navnekuverterne åbnet. Konkurrenceresultat /fordeling af præmiesum Forslag 40/ præmie DKK Forslag 7/ præmie DDK Forslag 18/ præmie, delt DDK Forslag 51/ præmie, delt DDK Hædrende omtale: Forslag 3/22033, 8/05354, 22/22818, 34/68482, 35/59270, 38/11805, 42/20998, 58/42010, 59/26120, 61/44337 og 84/ Offentliggørelse af resultatet 13. maj 2013 Pernille Faber Rune Bech Sophus Søbye Laura Wedderkind Bank Nikoline Dyrup Carlsen Claus R. B. de Neergaard Kirsten Birk Hansen Mathilde Petri Hans Peter Hagens Mikkel Beedholm 22 23

13 Konkurrencen er sponsoreret af Dreyers Fond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg, Moelven Danmark A/S, Københavns Tekniske Skole og Akademisk Arkitektforening.

Pavillon MAA 1:1 i Kongens Have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013

Pavillon MAA 1:1 i Kongens Have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 2 Foto: Wikimedia Commons Indbydelse, baggrund & mål Akademisk Arkitektforening indbyder i samarbejde med

Læs mere

minipavillon 2015 dommerbetænkning Åben arkitektkonkurrence for børn Arkitektforeningen København

minipavillon 2015 dommerbetænkning Åben arkitektkonkurrence for børn Arkitektforeningen København minipavillon 2015 dommerbetænkning Åben arkitektkonkurrence for børn Arkitektforeningen København minipavillon 2015 dommerbetænkning Åben arkitektkonkurrence for børn Arkitektforeningen København Arkitektforeningens

Læs mere

MINIPAVILLON 2015 I KONGENS HAVE Åben arkitekturkonkurrence for børn Arkitektforeningen København

MINIPAVILLON 2015 I KONGENS HAVE Åben arkitekturkonkurrence for børn Arkitektforeningen København MINIPAVILLON 2015 I KONGENS HAVE Åben arkitekturkonkurrence for børn Arkitektforeningen København indbydelse side 3 Opgaven side 5 Arkitektur og funktion Udformning og konstruktion Konkurrencens forløb

Læs mere

Pavillon MAA 2015 dommerbetænkning Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen

Pavillon MAA 2015 dommerbetænkning Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen Pavillon MAA 2015 dommerbetænkning Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen Pavillon MAA 2015 i kongens have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING. PAVILLONSCENE TIL KULTURMØDET MORS 2015 Åben idekonkurrence INDLEDNING

DOMMERBETÆNKNING. PAVILLONSCENE TIL KULTURMØDET MORS 2015 Åben idekonkurrence INDLEDNING DOMMERBETÆNKNING PAVILLONSCENE TIL KULTURMØDET MORS 2015 Åben idekonkurrence INDLEDNING Hermed præsenteres resultatet af den åbne konkurrence om en midlertidig pavillonscene til Kulturmødet Mors 2015.

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave Menageri (Åben projektkonkurrence november 2015)

Pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave Menageri (Åben projektkonkurrence november 2015) Pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave Menageri (Åben projektkonkurrence november 2015) Pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave Menageri (Åben projektkonkurrence november 2015) Udvælgelse af område i barokhaven

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE ORANGERIE Åben projektkonkurrence OFFENTLIGGØRELSE AF KONKURRENCEN 18. FEBRUAR 2015

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE ORANGERIE Åben projektkonkurrence OFFENTLIGGØRELSE AF KONKURRENCEN 18. FEBRUAR 2015 PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE ORANGERIE Åben projektkonkurrence OFFENTLIGGØRELSE AF KONKURRENCEN 18. FEBRUAR 2015 INDLEDNING Kunsthallen Gl. Holtegaard indbød i samarbejde med Statens Kunstfonds

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

O R A N G E R I E T 32263

O R A N G E R I E T 32263 ORANGERIET DEL 1 1 Gl.Holtegaard har, udover sin symmetriske pragt, utrolige smukke elementer der tildeler den kontrollede have sin unikke karakter. Haven, har med sin historiske reference fra senbarokken,

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - En udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 OKKERHYTTE Okkerhytten er en udstillingspavillon udformet som et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuktømmerkonstruktion,

Læs mere

ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077

ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077 Overgangen Ankomsten Den Grønne Sfære ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077 Stålra ampe Vækstbed - hævet 8 0 cm Snit a-a 1:50 14077 // side 1 Orangeriet Orangeriet undersøger og

Læs mere

Ansøgning til DGI s udviklingspulje (redigeret)

Ansøgning til DGI s udviklingspulje (redigeret) Aarhus den 9. januar 2014 Ansøgning til DGI s udviklingspulje (redigeret) Mere motorik Aarhus Gymnastik- og Motorikhal er et unikt bevægelseslandskab indrettet specielt til at motivere børn i alderen 3-10

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Huset fremstår som et solitært, skarpt afgrænset volume, der elegant nærmest svæver over landskabet. 2 Tiltag skal have respekt for bygningens

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068 Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence forslaget til Gl. Holteggard Barkokhave pavillon danner rammerne omkring et intimt rum, et sted hvor tankerne kan flyve frit og drømmene opstå. Med dens

Læs mere

LIGHTHOUSE-GREENHOUSE

LIGHTHOUSE-GREENHOUSE LIGHTHOUSE-GREENHOUSE 1 VISION Med vores forslag til en pavillon til Gl. Holtgaards Barokhave har vi fortolket videre på barokkens sædvanlige lyst til manipulerer og styre naturen. Istedet for at kontrollere

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh. EN KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED 2012-2015 v. Professor Jan Søndergaard, partner KHR Arkitekter AS og tilknytted forskningsassistent, maa Ida Garvik 0. KUV - Realiseringens Kunst v professor Jan Søndergaard

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE UDARBEJDET AF TT+ LANDSKABSARKITEKTER ApS JUNI 2015 1 INTRODUKTION FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE Børn og unge anvender mere og mere tid i institution og skole,

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346 DEN GRØNNE AMBASSADE - DEN GRØNNE AMBASSADE Den grønne ambassade er en fortælling om Bispetorv i Aarhus. Selvom projektet måtte opnå stor succes og flyttes andetsteds, så vil det fortsat bære historien

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Freestylebasen Stige Ø

Freestylebasen Stige Ø Freestylebasen Stige Ø - Kunstnerisk udtryk kombineret med bevægelses funktionalitet Udarbejdet af Jens Munk Clemmensen & Mikkel Mølgaard Frandsen Ruggard (Streetmovement) Freestylebasen - Stige Ø. Jens

Læs mere

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence 6 GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence Lunden Pavillonen Orangeriet Historie og nutid Plassering Miljø og atmosfære Historiens

Læs mere

RAUN KOLLEKTION 2014/2015

RAUN KOLLEKTION 2014/2015 RAUN KOLLEKTION 2014/2015 RAUN KOLLEKTION 2014/2015 - Retreat 04 RAUN KOLLEKTION 2014/2015 - Retreat 05 Retreat by raun RAUN KOLLEKTION 2014/2015 - Retreat 06 RAUN KOLLEKTION 2014/2015 - Retreat 07 RETREAT

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Dommerkomitéens betænkning Idékonkurrence for arkitektstuderende SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Udskrevet af Betonelement-Foreningen Maj 2003 Udgivet af BETONELEMENT-FORENINGEN Kejsergade

Læs mere

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17.

BYENS HUS. NOTAT Ejendomme og Energi. Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag. Fra: CEIS Peter Sommerfeld 17. BYENS HUS Bedømmelsesudvalgets anbefalinger til dispositionsforslag NOTAT Ejendomme og Energi Bedømmelsesudvalg Thomas Lykke Pedersen Ulla Hardy-Hansen Per Frost Henriksen Lars Simonsen Tinne Borch Jacobsen

Læs mere

Litteraturliste. Litteratur:

Litteraturliste. Litteratur: 88 Konklusion Dette projekt tager sit udgangspunkt i det nye motorvejsprojekt i og omkring Silkeborg. Den kommende motorvej i Silkeborg får store konsekvenser for byen, både negative og positive. Silkeborg

Læs mere

1.0 Projektbeskrivelse

1.0 Projektbeskrivelse Åben Vand i Rønde Forord Den selvejende institution Åben vand blev stiftet i 1996, med det formål at tilføre kunstværker af høj kvalitet til borgerne i den daværende Rønde kommune (nu Syddjurs Kommune),

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Orangerie til Gl. Holtegaards barokhave

Orangerie til Gl. Holtegaards barokhave Orangerie til Gl. Holtegaards barokhave Havde Borromini haft nutidens teknologiske muligheder havde han måske brugt glas og stål i Sant Ivo alla Sapienzas lanterne. Ambitionen om at strække et materiales

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk OM INOVENIT Invenit er latin for han/hun har formet, arrangeret det, designet/planlagt

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard Målgruppe: Udskoling Fag: Dansk, billedkunst Materialet består af to dele: Lærervejledning med information

Læs mere

FOTODOKUMENTATION AF SKITSE på væg

FOTODOKUMENTATION AF SKITSE på væg PROJEKTBESKRIVELSE Gavlmaleriet Papirfly (se vedlagt billeddokumentation side 3 og 4) er et poetisk forsøg på at bruge maleri til at skabe sammenhæng mellem bygningens forside og det omkringliggende miljø.

Læs mere

PAVILION TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE - Dugen, Gl. Holtegaard, 2015

PAVILION TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE - Dugen, Gl. Holtegaard, 2015 Vores forslag til en pavillon til Gl. Holtegaards barokhave er en in situ støbt vægkonstruktion, som ved dens orientering og placering fungerer som orangeri. Den vil danne rum og overfl ade for at planter

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Playfurn Det legende møbel

Playfurn Det legende møbel Playfurn Det legende møbel PLAYFURN _ 1 IDEEN BAG PLAYFURN Ordet Playfurn spiller på play og furniture. Playfurn er nemlig til både børn og voksne, det uformelle og det professionelle miljø. Mens de voksne

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt.

Gennemførelsen af nærværende idekonkurrence er det næste trin frem mod tilblivelsen af det endelige projekt. Region Sjælland Offentlig idekonkurrence Side: 2 af 9 1 Indledning Det forestående byggeri til psykiatri-funktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og byggeriet

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

OKKERHYTTE - en udstillingspavillon til Vestermølle

OKKERHYTTE - en udstillingspavillon til Vestermølle OKKERHYTTE - en udstillingspavillon til Vestermølle Side 1 O K K E R H Y T T E Okkerhytten er et træskrin, som hænger svævende over Vestermølles lille okkerdam. En stabil trebuk-tømmerkonstruktion, som

Læs mere

Guide til udvikling og indretning af aktive udeområder og legepladser

Guide til udvikling og indretning af aktive udeområder og legepladser 1. Brugere Guide til udvikling og indretning af aktive udeområder og legepladser 3. Aktiviteter 4. Lokalitet 2. Mål 5. Løsning Lad en af vores arkitekter hjælpe jer igennem processen 3guide Figuren beskriver

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 PROGRAM 1. Overordnede målsætninger med KulturRummet 2. Præsentation af KPF/Rødbro

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS Indholdsfortegnelse LOKALE OG ANLÆGSFONDEN KANONBÅDSVEJ 4A, 1437 KØBENHAVN K +45 32830330 FONDEN@LOA-FONDEN.DK WWW.LOA-FONDEN.DK COBE TRANGRAVSVEJ 6, 1436 KØBENHAVN K

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Øresu ndspa rken. DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence

Øresu ndspa rken. DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence T å r n b y K o m m u n e Øresu ndspa rken DOMMERBETÆNKNING Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence KONKURRENCEFAKTA Konkurrenceudskriver og -form: Tårnby Kommune. Indbudt arkitekt- og grundsalgskonkurrence.

Læs mere

Menageri i Barokhaven 20.nov - 23.nov

Menageri i Barokhaven 20.nov - 23.nov ET MENAGERI I BAROKHAVEN Menageriet placeres i det klippede græsareal til højre for midter aksen. Formmæssiget griber pavillonen den kvadratiske afslutning på græsstykket og indskriver sig i rummet omkring

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD 42088

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD 42088 PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD Modelfoto fra processen PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARD Skitser fra processen Proces Barokke skitser og flyvske ideer De første ideer kredser om analyser af havens muligheder, forsøger

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

PLAN + OPSTALTER 1:100

PLAN + OPSTALTER 1:100 INTRO: Pavillonen er den første i en serie på tre pavilloner, med hver deres unikke tema, som skal opføres i Gl. Holtegaards bakokhave de næste tre år. Temaet for denne pavillon er Orangeri. Beskæftigelsen

Læs mere

SKAMLINGSBANKEN, KOLDING

SKAMLINGSBANKEN, KOLDING NYT BESØGSCENTER SKAMLINGSBANKEN, KOLDING Bilag til udbudsbekendtgørelse SKAMLINGSBANKEN, KOLDING I tæt samarbejde med Skamlingsbankeselskabet og Fonden til opretholdelse af Klokkestablen på Skamling,

Læs mere

Hvad er artscapes? fiber beton, glasfiber, beton, og rustfri stål.

Hvad er artscapes? fiber beton, glasfiber, beton, og rustfri stål. artscapes Hvad er artscapes? Inden for artscapes skaber vi elementer og miljøer ud fra en unik kunstnerisk proces, der baner vejen for fantasifuld interaktion mellem mennesker. Produkterne kan med deres

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

Børnemiljøvurdering (Breum SFO)

Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Indledning: Hvad er et godt børnemiljø? Vi mener, at det er at alle har venner. De voksne opfordrer til nye relationer og er nærværende og lyttende. De er også ansvarlige

Læs mere

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder OM DANISH RETRO DANISH RETRO en hyldest til de ukendte hænder er et dansk design-brand, som producerer og markedsfører retro-stole fra 1940 erne og 50

Læs mere

Skitseforslag Ny Ungeenhed på Tradium i Randers Version 2, Marts 2015

Skitseforslag Ny Ungeenhed på Tradium i Randers Version 2, Marts 2015 Skitseforslag Ny Ungeenhed på Tradium i Randers Version 2, Marts 2015 Plantegning Modtagelse Vagt Venteområde Arbejdspladser Selvbetjenings PC er Samtalerum Teknik Disp. Areal (fx. garderobe) Skala 1:50

Læs mere

præsenterer... Æbleskiveteater 2014/2015

præsenterer... Æbleskiveteater 2014/2015 præsenterer... Æbleskiveteater 2014/2015 Søndag den 28. september 2014 kl. 14.30 og kl. 16.00 ÅBENT HUS Ragnhilds kjole er fuld af lommer med ting i. Og hun har også et dukkehus, som er fuld af ting. I

Læs mere

FRITS HENNINGSEN SIGNATURE CHAIR FH429

FRITS HENNINGSEN SIGNATURE CHAIR FH429 FRITS HENNINGSEN SIGNATURE CHAIR FH429 SIGNATURE CHAIR KOMFORT OG ELEGANCE every piece comes with a story Når du vælger et møbel fra Carl Hansen & Søn, får du mere end bare et møbel. Du får en stolt tradition

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen.

VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen. VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen. Rutefart Færgens sædvanlige rutefart er nu historie - idag indgår VENØSUND i et kulturprojekt, der vil bringe

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

Holmegaard Høj Den perfekte bolig

Holmegaard Høj Den perfekte bolig Holmegaard Høj Den perfekte bolig SMUKKE RÆKKEHUSE I NATURSKØNT OMRÅDE Billeder af bygningerne er ikke rigtige fotografier, men 3D-visualiseringer, da de ikke er færdigbygget. Der tages forbehold for ændringer

Læs mere

Designmanual for Gudenåbroen. 66 Herning - Århus 6620 Funder - Hårup

Designmanual for Gudenåbroen. 66 Herning - Århus 6620 Funder - Hårup Designmanual for Gudenåbroen 66 Herning - Århus 6620 Funder - Hårup Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA MDL Maj 2011 Gudenåbroen Længde: 350 m Stationeringspunkt for vederlag: ca. 35 376 ca. 35 726 Gudenåbroen

Læs mere

BAGERI & SANDWICH BAR

BAGERI & SANDWICH BAR Udgangspunktet er at skabe de 2 individuelt fungere butikskoncepter, der ved at eksistere i sammen rum kan skabe nogle overlap imellem Bageriet og en både materielt, stedsspecifikt og konceptuelt, for

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING DEN GRØNNE AMBASSADE, BISPETORVET AARHUS Åben projektkonkurrence INDLEDNING

DOMMERBETÆNKNING DEN GRØNNE AMBASSADE, BISPETORVET AARHUS Åben projektkonkurrence INDLEDNING DOMMERBETÆNKNING DEN GRØNNE AMBASSADE, BISPETORVET AARHUS Åben projektkonkurrence INDLEDNING Hermed præsenteres resultatet af den åbne konkurrence om en spændende arkitektonisk ramme til Den Grønne Ambassade,

Læs mere

SKYLINE. By Julie Richoz

SKYLINE. By Julie Richoz 48 SKYLINE By Julie Richoz 49 50 Lys og skygge 51 52 I smukt samspil 53 Maksimal minimalisme If it is both useful and necessary and you can recognize and eliminate what is not essential, then go ahead

Læs mere

SPACEPLATES ORANGERIE Tekst og billeder Kendingstal: 01123

SPACEPLATES ORANGERIE Tekst og billeder Kendingstal: 01123 Botanisk tegning af appelsinfrugten Cezanne Princip-model Søpindsvin IDÉ OG PLACERING SPACEPLATES ORANGERIE består af fire kugler, som gennemskærer hinanden som et stilleben af Cezanne, eller som en klase

Læs mere

ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE

ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE Situationsplan 1:100 Et vigtigt greb i processen af hvilket som helst projekt og til ethvert formål er analyse og ideologi. Via programmet og sitet får vi vigtige oplysninger

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Undervisning Timelærer, Umsk V design studio, Landbúnaðarháskóli Íslands Timelærer, Urbanism Studio, Københavns Universitet

Undervisning Timelærer, Umsk V design studio, Landbúnaðarháskóli Íslands Timelærer, Urbanism Studio, Københavns Universitet Anders Terp Mjóahlíð 8 105 Reykjavík +3546114547 anders@terpterpterp.dk www.terpterpterp.dk Om Landskabsarkitekt med en passion for både byen og det åbne land og forbindelsen mellem arkitektur, natur og

Læs mere

Grand Vue Holtegaard

Grand Vue Holtegaard Grand Vue Holtegaard Grand Vue Holtegaard indfinder sig arkitektonisk midt i symmetrien i Gl. Holtegaard komplekset, nærmere betegnet placeret imellem hovedbygningen og det barokke haveanlæg. Med forslaget

Læs mere

Tegning/Todimensionale billeder

Tegning/Todimensionale billeder Tegning/Todimensionale billeder - TEGNETEKNIKKER, REDSKABER OG OPGAVER At tegne er en proces, en måde at skildre på. Hemmeligheden ved en vellykket tegning er en omhyggelig iagttagelse, en forenkling af

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere

Med mennesket i centrum Bolig for Livet

Med mennesket i centrum Bolig for Livet Med mennesket i centrum Bolig for Livet - en artikel fra Byggeri 10-2009 Årets Byggeri 2009 - Hædrende omtale i kategorien Boligbyggeri Med mennesket i centrum Bolig for Livet er en helhedsorienteret bolig,

Læs mere

UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / ETAGE AF ERIK STEFFENSEN

UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / ETAGE AF ERIK STEFFENSEN UDSMYKNING PANUM / CENTER FOR PROTEIN RESEARCH / 1. 2. 3. ETAGE AF ERIK STEFFENSEN BAGGRUND ØNSKET OM AT INTEGRERE KUNSTNERISK UDSMYKNING HAR SAT MARKANT PRÆG PÅ PANUMBYGNINGEN GENNEM TIDEN. DEN SENESTE

Læs mere

BILAG 3 Tilgængelighedsanalyse og byrumsanalyse

BILAG 3 Tilgængelighedsanalyse og byrumsanalyse Tilgængelighedsanalyse Strækningen er analyseret for særlige problemstillinger mht. indpasning af tilgængelighed - særligt følsomme byrum udpeges som vist herunder. For disse byrum er der udarbejdet alternative

Læs mere

DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni Rev. 02

DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni Rev. 02 DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni 2012 - Rev. 02 DESIGNMANUAL FORUDSÆTNINGER I forbindelse med udbygningen af motorvej E45 mellem Skærup og Vejle er der udarbejdet et støjskærmsprojekt

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere