83 forslag. Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "83 forslag. Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013"

Transkript

1 Pavillon MAA 1:1 dommerbetænkning Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013

2 83 forslag Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Akademisk Arkitektforening indbød primo februar 2013 i samarbejde med lokalafdelingen i København til konkurrencen om udformningen af en midlertidig pavillon. Pavillonen skal opføres i nordisk træ og skal, i perioden fra 13. september til 13. oktober 2013, opstilles i Kongens Have i København som et vidnesbyrd om nogle af arkitektfagets aktuelle kundskaber og muligheder. Dommerkomiteen kom på et stort og meget vanskeligt arbejde ved at skulle vælge blandt de 83 iderige, visionære og smukke forslag, som var blevet indleveret ved fristens udløb den 2. april De fineste små - og store - modeller har fyldt Arkitekternes Hus i bedømmelsesperioden og har demonstreret arkitekters lyst og evne til at udfordre og forny begrebet pavillon. Kravene til besvarelserne gik blandt andet på, at pavillonen skal være tilgængelig, offentlig, innovativ, demonterbar og udfordrende i sit formsprog. Samtidig vil der være en begrænset økonomi til realiseringen. Dommerkomiteen har præmieret fire forslag og hædret andre 11 forslag. Vinderforslaget skal nu viderebearbejdes og realiseres i samarbejde med Københavns Tekniske Skole og Moelven A/S, inden der kan inviteres til åbning af pavillonen den 13. september 2013 i Kongens Have. Tak til alle sponsorerne og til alle deltagerne for jeres interesse og lyst til at deltage i denne udfordring. Sign. dommerkomiteen. København den 29. april 2013 Redaktion: Akademisk Arkitektforening Illustration på forside:.fabric Layout: Akademisk Arkitektforening Øvrige illustrationer: Forslagsstillerne Udgivelsesdato: 13. maj

3 DOMMERKOMITEENS INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Opgavens art At tegne og få bygget en midlertidig træpavillon til en af Københavns mest besøgte parker er en opgave med mange facetter og overvejelser. Hvordan dette kan løses og forløses som et offentligt minde, der rækker længere end de 30 dage pavillonen reelt eksisterer, har givet mange spændende og forskellige variationer af kontekstuel tilpasning og oplevelsesmæssig effekt blandt de indleverede forslag. Træet som byggemateriale har for alle de indleverede forslag befordret flotte 1:20 træmodeller, udsnit og detaljer. Forslagene er alle forbilledligt repræsenteret, og det er kendetegnende, for langt de fleste, at både gode og mindre gode forslag står sig bedre i en fysisk træmodel end i de indleverede beskrivelseshæfter. Det understreger måske, at essensen i arkitektens virke ikke er tale og skrift, men evnen til at give funktionen ånd: at skabe rum og form. Måske også træmodellens mere langsommelige tilblivelse, i modsætning til 3D modeller, giver en større indlevelse og modning af ideen frem til pavillonen i 1:1. Dermed sagt, at en forhåbentlig tilbagevendende konkurrence er rigtig startet med træet som materiale i fokus. HVORDAN PAVILLONEN OPLEVES DESIGN OG FUNKTION Det er ikke umiddelbart lige til at tematisere de mange indkomne forslag, da der heldigvis er overlejringer og fortolkninger i alle afskygninger. Hvis man skal forsøge sig, kan man sige, at næsten alle forslag enten har en bevidst prioritering eller, at forslagets idé ubevidst trækker mod en given kategori. Det forekommer dommerkomiteen, at de forslag, der ikke er helt så kategoriske i deres udlæg, har større potentiale for en kontekstuel ligevægt mellem form og interaktiv oplevelse i det offentlige rum, som Kongens Have er, og i forhold til den korte periode, pavillonen skal eksistere i. Tematisk inddeler pavillonerne sig i flere overlappende temaer brugsmæssigt, byggeteknisk og typologisk: direkte legende brug / kontemplative rum / passager / lamelstrukturer / parametriske / klassiske konstruktioner / arketyper / modernistiske / organiske. Leg og humor De legende forslag giver pavillonen et humoristisk udtryk og nogle indirekte og direkte en legende anvendelighed udover en definering af et sted. Trods forslagenes empatiske tilbud og ofte gennembearbejdede trækonstruktioner forbliver forslagene lidt stive, idet de enten er smukkere i deres ubrugte tilstand eller bliver overgjorte i deres tilbud og bliver mere legepladsinventar. Fine eksempler er forslagene: 3/22033 og 22/22818 Lameller og skyggespil En del forslag baserer sig på et repetitionsprincip af lamelrammer og/eller stablinger af lægter. Forslagene skaber overdækkede rum med og uden tag og passager i forskellige grader af tæthed. Nogle er stramt geometriske figurer, der arbejder med klassiske barokke perspektiviske kig, andre opererer med mere organiske former. Fællesnævneren for disse forslag er en leg med lys- og skyggeeffekter gennem lamellerne og deres vekslende sløring af omgivelserne både indefra og udefra. Fine eksempler er forslagene: 34/68482, 35/59270, 38/11805, 40/89484, 58/42010, 84/04048 Parametriske strukturer Parametriske rumdannelser, der for tiden er meget diskuteret og anvendt inden for design og arkitektur, har også deres pavillonforslag. Forslagene er for nogles vedkommende rene trækonstruktioner. Andre anvender i høj grad andre materialer såsom mange boltsamlinger eller tekstiler, for at konstruktionerne kan bære og udvisker dermed træets nødvendighed. Fælles for forslagene er, at de er umiddelbart spektakulære figurer, som på bekostning af fokus på konstruktionsprincippet er lidt svage i deres indre rumligheder. Fine eksempler er forslagene: 16/82531, 28/50238 og 62/81748 Arketyper & historikken Kongens Have, som en renæssancehave med stadig genopretning af stier, bede, espalierer m.m., har i dette perspektiv ansporet en del forslag, hvis idégrundlag har rødder i transformation. Beskrivelser og tegninger er komponeret og grafisk sat op som ældre tiders smukke kobberstik, med en direkte reference til historikken og slottet. Et forslag tager udgangspunkt i arketypen for et hus med reference til de små pavilloner i havens periferi og improviserer over denne typologi ved at modstille saddeltagets toppunkt i hver sin ende af et lang lukket volumen, der agerer passage. Andre forslag lader aflange rum gennemstrømme af lys gennem lameller på langvæggene; som rum til fordybelse og passage pegende mod aksiale fikspunkter i parken. Et andet forslag er en metafysisk reference til tidligere tiders videnskab og stringens. Fælles for forslagene er, at overfladerne godt kunne være af et andet materiale end træ. Træet underordner sig meget typologiens figur og løfter den ikke nødvendigvis et andet sted hen oplevelsesmæssigt. Det historiske afsæt skaber en lidt introvert stemning og bliver en kende museal helt modsat havens mangfoldige leben. Fine eksempler er forslagene: 8/ / /20998 og 59/26120 Kontemplative & bevægelige Det rolige rum og muligheden for eftertænksomhed går igen i mange forslag som modspil til parkens liv og åbne karakter. Disse pavilloner er vidt forskellige i deres udformninger og trækonstruktioner. En lille pavillon er som en fin kogle, der pirrer, og som danner et lille rum omkranset af svævende krydsfinersskæl. En skulpturel mobile trækker mindelser til konstruktivismen, men er samtidig let og filigranagtig i sin skabelse af et flygtigt tag og rum. Et forslag byder på en sfærisk stabling af bjælker, der danner et afklaret indre spiraliserende lysspil, og en anden pavillon aftegner solens vandring hen over en sprød dobbelt lamelstruktur i to træsorter. En krydsning mellem legen og fordybelsen er en bevægelig pavillon, der skabes som en vridning af overfladen mellem to modsat vinklede cirkler, man sidder i, vipper eller ser på som skulptur. Fine eksempler er forslagene: 7/15025 og 61/44337 Dommerkomiteen vil afslutningsvist gerne give en speciel omtale til de seks indleverede pavillonforslag fra et hold skoleelever. Nogle pavilloner giver med et tag læ og plads til, at voksne kan sidde og se på, mens børnene leger. En anden pavillon danner en lille have, hvor man kan hygge sig stille og roligt. Forslagene er tegnet flot og indlevet, og der er meget fine kreative modeller, hvor træet bliver brugt på mange måder. Tak for de gode ideer. Konklusion Dommerkomiteen har ved gennemgangen af de mange indkomne forslag haft rig lejlighed til kvalificeret at få belyst opgavens mange muligheder og spændvidden i begrebet pavillon. Dommerkomiteens særlige sammensætning af kun arkitekter har givet en meget livlig, sjov og konstruktiv debat, der har givet alle de indkomne forslag en grundig kommentering og evaluering. Flere forslag har potentiale for realisering og angiver hver især mange fortolkninger for anvendelsen af træ, både som konstruktion og materialitet for spændende pavilloner. Dommerkomiteen har udvalgt fire forslag, 40/89484, 7/15025, 18/10008 og 51/50106, til præmiering. De er hver især markante i deres udtryk og brug, og de rummer alle et arkitektonisk potentiale og en fordybelse i programmets krav. En enig dommerkomite har valgt at tildele forlag 40/ præmien. Vinderforslaget opfylder programmets krav og står stærkt i dommerkomiteens endelige evaluering. Forslaget forener inspirerende en kontekstuel idé med en tektonisk trækonstruktion. Et pavillonlandskab i stor skala inden for den økonomiske ramme, med et defineret arkitektonisk udtryk, som både indbyder til leg, ophold og udforskning. 4 5

4 Udpeget som vinder 1. præmie dkk Forslag nr. 40/ FABRIC (ophavsret) Eric Frijters, Olv Klijn, Greta Mozzachiodi, Guillermo Lavernia, Charlotte Simpson og Ida Fløche Møller, stud. arch. MAA Forslaget Trylletromler beskriver og viser et indtagende forløb af overlappende cirkulære rum skabt af lameller som en nyfortolkning af pavillonbegrebet: ét sted eller mange / store eller små rum / konstruktion eller landskaber. En arkitektonisk dialektik, der anskueliggøres fra den lille skala i den byggetekniske detalje til den store skala gennem inddragelsen af hele byggefeltet og alle besøgende i Kongens Have. Forslaget forholder sig bevidst til de gennemgående horisontale kig i Kongens Have og indskriver dette kontekstuelle karakteristika i sin egen gennemsigtige nye havegeometri - som haver i haven. Ved at benytte den cirkulære geometri som grundelement betoner og leger forslaget flot med renæssancehavens aksiale stisystem og tilbyder som modspil helt andre flertydige rumdannelser og visuelle oplevelser, dog stadig med de panoramiske gennemkig og udblik, der er kendetegnende for haven. På denne måde tager forslaget klart afsæt i stedet og tilføjer samtidig sine egne rum, til ophold og bevægelse. Pavillonens rum omkranser i forskellige skalaer: ét enkelt træ i sin egen rolige cirkel, eller større rum til fællesskabet, som store svungne plæner. Pavillonen giver også rum af sig på ydersiden; ved konvekse eller konkave forløb i sammenhæng med de varierende åbne eller lukkede perspektiviske kig på tværs af pavillonen, alt efter ens egen bevægelse. Forslagets arkitektonisk klare afbalancering mellem kravet om brug af håndværktøj ved opførelsen, og dermed en enkel byggeteknik sammenholdt med dannelsen af en stabil konstruktion ved sin cirkulære sammenstilling, er fornemt tænkt. Sammenkoblingen af de enkelte lægter med afstandsklodser, der i sig selv danner en visuel afvekslende pixelering hen over lamelstrukturens kurvede forløb, giver en konstruktiv enkel måde at lave passager på, uden at passagerne behøver at være regulære eller specifikt placeret i forhold til stabilitet. Det næste konstruktive lag, sammenstillingen af lægterne i større kurvede forløb, afspejler sig direkte i den arkitektoniske oplevelse ved ekspressive moiré- og lameleffekter og ved sin gentagelseseffekt henover de legende kurver. Den angivne trækonstruktion er i sig selv ukompliceret, men giver således basis for en ikke-lineær rumdannelse, og dermed opstår der et raffineret tektonisk udtryk. Konklusion Forslaget indtager haven i stor skala og indpasser sig i dialog med havens egenskaber og daglige brug for få og mange på en gang. Træets muligheder og særlige egenskab som et let forarbejdeligt materiale og ikke nødven- 6 7

5 digvis avancerede samlinger, men brugen af disse, der giver mening, er ligeledes forslagets styrke. Forslaget opfylder programmets ønske om en innovativ fortolkning i tæt sammenhæng med offentlighed og den midlertidige opstilling af 30 dages varighed og en begrænset økonomi. Dommerkomiteen har lagt vægt på de oplevelsesmæssige kvaliteter i forhold til årstiden (september), hvor man måske går mere end opholder sig. Dette understøttes af de mange rum og retninger, uden bagsider, som pavillonen tilbyder. Pavillonen er ikke mindst et direkte svar på programmets indledende linjer om en pavillon, som er til brug og/ eller beskuelse. Det er dommerkomiteens vurdering, at forslaget er robust nok i sit hovedanslag, så modificeringer i projekteringsfasen kan foretages: Skalaen af pavillonen bør evalueres i forhold til sin udbredelse på grunden og for en konsolidering af den økonomiske ramme. Den nyanlagte sti på tværs af byggefeltet bør søges indarbejdet i projektet, hvilket kun vil styrke forslagets interaktion med renæssancehaven. De angivne passager i lamelstrukturen bør genovervejes i deres geometriske udtryk. De viste hyperbolske udskæringer virker umiddelbart mere i overensstemmelse med hovedfigurerne. 8 9

6 Udpeget som vinder 2. præmie dkk Forslag nr. 7/15025 Olmo Ahlmann, arkitekt MAA og Stine Christiansen, arkitekt (begge med ophavsret) Cirkelleg en pavillon i bevægelse. Forslagets oloide er på en gang meget markant i sin geometriske form og alligevel udført i et størrelsesforhold, hvor den på yderst respektfuld vis integreres med Kongens Haves øvrige aktiviteter og fysiske fremtonen. Oloiden, med sine forfinede trækonstruktioner som vist på modellen, kunne ligge som et elegant smykke i Kongens Have og derved komme i et poetisk samspil med Rosenborgs renæssance-raffinementer. Formen og stofligheden er udsøgt på træets præmisser, hvilket gør den udfordrende at kravle ind og gå på opdagelse i kombineret med meget smukke lys-skygge-virkninger og bevægelsesmuligheder. Oloidens særlige egenskaber som geometrisk opbygget over to cirkler bevirker, at den ideelt set kan trille; det har dommerkomiteen fundet meget poetisk. Imidlertid er den særlige udformning til Kongens Have problematisk, idet bevægeligheden uden forankring vurderes som en teknisk problemstilling i forhold til de sikkerhedsmæssige udfordringer, når børn og voksne vil kravle i og på den. Endvidere vurderer dommerpanelet, at forslagets raffinerede byggeteknik vil blive en udførelsesmæssig svaghed, når den jo skulle realiseres som et tømrerprojekt. Men samlet set vurderes forslagets design-, formgivnings- og rummæssige kvaliteter overbevisende, hvilket forslaget præmieres for

7 Udpeget som vinder Delt 3. præmie dkk Forslag nr. 18/10008 Johan Jeppesen, konstruktør, stud. arch. og Louise Fischer, arkitekt MAA Forslaget Midt i Kongens Have er med sin koglestruktur og runde pavillonform et meget raffineret og smukt indslag i sin fysiske dialog med Kongens Have. Med de særprægede skæl i træ, i kurvede former, defineres tillige fine perspektiver for anvendelsen af træ som materiale og tektonik. Der spilles på balancen mellem åbenhed/lukkethed på legende vis og med mulighed for overraskende kig og synsvidder. Kongens Haves besøgende vil også kunne gå ind i den; kysse i hemmelighed, blot stille deres nysgerrighed, eller børn kan gemme sig for deres forældre. Koglestrukturens bløde former giver plads til forundring i den mest positive forstand. Koglestrukturens størrelse betragtes som lidt for klejn i forholdet til Kongens Haves øvrige dimensioner, størrelsesforhold, træer og bygningsanlæg. Samlet set rummer forslaget både innovative og rummæssige kvaliteter set i forhold til anvendelse af træ på en ny måde, hvilket forslaget præmieres for

8 Udpeget som vinder Delt 3. præmie dkk Forslag nr. 51/50106 Morten Tejlgaard, arkitekt MAA (ophavsret) Forslaget inddrager de stedlige træer direkte i pavillonen som en del af den samlede oplevelse. Pavillonen danner en poetisk passage fra græsset op til trækronerne gennem et rampeforløb, der leger med lys og udblik til parken og træernes grene, der som et let filigran tiltager jo højere man stiger op. Der dannes herved en let æterisk konstruktion, hvor den besøgende bevæger sig op mod trækronerne med henholdsvis lukket og fremadrettet kig eller glimt af haven, vekslende på inder- og ydersiden af de rumdannende formspændte krydsfinerplader. Forslagets ide bygges op som en hybridkonstruktion af rammer, der bærer rampeforløbet og samtidig fastholder de krumme træplader. På den måde indgår rammerne både som statik og som et pergoladannende forløb. Pergolaen bliver så nogen gange til et sluttet rum ved, at de krumme plader og rammerne underspilles. Trækonstruktionens statik er den samme hele vejen, men opleves forskelligt alt efter, hvor man er på rampens stigning. Som et af de få forslag er beskrivelsens tegninger og billeder, der viser bløde foranderlige lysspil, mere indlevede end træmodellen. Selvom ideen om mødet på toppen fremstår stærkt, er det en svaghed, at passagen ender blindt og derved giver flaskehals på tilbagevejen i flowet. Med afsæt i en underfundig og sanselig formgivningstilgang til pavillonbegrebet finder dommerkomiteen alligevel, at der en klar intention og poesi i forslaget, som er en præmiering værdig

9 hædrende omtale Forslag nr. 8/ Benjamin Arvid Jaeger, stud. arch. MAA og Christopher Hjortholt, stud. arch. MAA (begge med ophavsret) Forslaget fremhæves for en velkendt klassisk tolkning af pavillonbegrebet, skruet sammen helt og aldeles på træets præmisser med smukke detaljer i en enkel struktur, der sender tanker til de norske stavkirker. Pavillonen rummer poetiske lys-skygge-virkninger med sine vinklede trælameller. Forslag nr. 3/ November arkitekter Lone Nielsen, cand. arch., Johanne Louise Dufour Andersen, cand. arch. og Anne Margrethe Wagner, arkitekt MAA (alle med ophavsret) Forslaget 100 Konger byder på et stærkt greb. Det er et simpelt og klart koncept, der indbyder til leg og interaktion. På denne måde skabes en foranderlig struktur, der viser potentialer for et smukt og legende rum med den artificielle græseng og skiftende skyggespil. Forslag nr. 22/22818 Gitte Juul, arkitekt MAA (ophavsret) Forslaget Havens loft fremhæves for sin måde at tolke sine bærende konstruktioner på, i samspil med med en baldakin-tagform. Dette banale tag overdækker 4 siddemøbler, udformet som stiger. Formgivningen har et humoristisk, charmerende udtryk, hvor man har forsynet søjlerne med fødder, som giver associationer til dyreagtige ben og spiller på en fiktiv genkendelighed

10 Forslag nr. 34/68482 Magnus Harms Maarbjerg, stud. arch. (ophavsret) Mette Bomholt, arkitekt MAA, Karina Søgaard, arkitekt MAA og Maja Frederikke Høgsbro, arkitekt, cand. polyt. Forslaget Trædimension får hædrende omtale for sin interagerende og foranderlige idé. Det er et simpelt rumligt greb, som på en smuk iscenesat og foranderlig måde udspænder forholdet mellem et rum og et møbel. Med referencer til det teatralske omkring scenen, tæppet/facaden, møblet, opstillingen, passer forslaget på denne måde flot til havens karakter i dialog med andre legende installationer derinde, det store skakbræt, dukketeatret m.m. Forslag nr. 38/11805 Frida Foberg, arkitekt MAA, Thomas Olsen, arkitekt MAA og Mie Dinesen, arkitekt MAA (alle med ophavsret) Forslaget frembringer en række interessante rumligheder ved blot at operere i snittet. De 3 strukturer benytter sig af klassiske virkemidler som gentagelse, rytme, forskydning og transparens. I sammenstillingen danner de et dynamisk spændingsfelt mellem de positive og negative rum. Forslag nr. 35/59270 Elias Lindhoff, arkitekt MAA og Sebastian Mardi, stud. arch. (begge med ophavsret) Forslagets elegante træbeklædning anvender træet på nytænkende og fascinerende vis med yderst elegante samlinger og synsvidder på kryds og tværs af materialet. Kongens Haves besøgende kan anvende pavillonerne som en slags lette møbler, som overordnet set dog virker en anelse for små i sammenhængen. Forslag nr. 42/20998 Daniel Serafimovski, arkitekt MAA (ophavsret), Thomas Goodey, arkitekt, Nada Prlja, kunstner og Alan Conisbee, ingeniør (rådgiver) Forslagsstilleren til Efterårspavillonen ønsker at skabe et sted i parken med en særlig, poetisk stemning. Pavillonen fremstår som en abstraktion over et arketypisk aflangt hus. Et kendt udtryk som er forsynet med et tag, udformet på en uventet måde, som et omvendt saddeltag. Dette bidrager samtidig til, at pavillonen opnår et næsten sakralt udtryk, hvor ønsket har været at sætte spørgsmålstegn ved den velkendte hustypologi

11 Forslag nr. 58/42010 Louise Nedergaard, MSc ENG in Architecture, Daniel Rodrigues, arkitekt og Marie Christoffersen, arkitekt MAA (alle med ophavsret) Konsulent: Carsten Ørnsholt, tidl. statsskovrider Forslaget fremhæves for sine poetiske intentioner om en transparent modulær pavillon med vægt på rum, transparens og lyde. Dommerkomiteen har været charmeret af ideen om de parvist ophængte massive fyrretræsstykker i pavillonens loft, der ved vindens bevægelse skulle kunne give forskellige lyde og derved give de besøgende endnu en sanselig oplevelse. Forslag nr. 61/44337 Pål Arnulf Trodahl (ophavsret), Valrygg og Trodahl Arkitekter Masatoshi Tomita, medarbejder, Marion Osen, medarbejder og Marte Lyngaas, stud. arch. MAA Forslaget True Grid udmærker sig gennem sin evne til at udfordre forståelsen af pavillonen som et fysisk afgrænset sted. I kontrast til sin markante fremtoning, skaber forslaget et fint og flygtigt rum gennem konstruktionens skyggespil på fladen. Rummet opstår herved poetisk i spændingsfeltet mellem dagens rytme og parkens besøgende. Forslag nr. 84/04048 Tim Thikaj, arkitekt MAA (ophavsret) Forslaget fremhæves for sin simple og interessante trækonstruktion, der byder på en stor kompleksitet. At forside og bagside opløses er kun med til at understrege den cirkulære geometriske udformning, hvor de repetitive elementer, både som moduler og rammer, udnytter træet godt og iscenesætter lyset og haven. Forslag nr. 59/26120 Harlang + Stephensen Architects i samarbejde med Casper Wissing, arkitekt MAA, og Anne Dorthe Vester, arkitekt MAA Forslaget Til himlen over Kongens Have fremstår udadtil hemmelighedsfuld. En præcis tektonisk træstruktur repeterer sig i et cirkelslag med klar artikulation af det bærende og bårne. Denne struktur modstilles af tekstilets flygtighed. Tekstilet modtager træstrukturens skygger og fuldender den lukkede rotunde. Bag tekstilet opstår et underfundigt kontemplativt rum, som hylder stilheden og sanseligheden

12 KONKURRENCEFAKTA Louise Lybye Ali Arvanaghi Jesper Dahl Mia Scheel Marco Berenthz Konkurrenceudskriver og -form Lokalafdelingen København i samarbejde med Arkitektforeningen. Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogrammet udarbejdet af Lokalafdelingen København i samarbejde med Arkitektforeningen Konkurrenceperiode 6. februar 2. april 2013 Antal indsendte forslag 84 Antal forslag optaget til bedømmelse 83 Dommerkomité Louise Lybye, arkitekt MAA, formand for dommerkomiteen, Ali Arvanaghi, arkitekt MAA, Jesper Dahl, arkitekt MAA, Marco Berenthz, arkitekt MAA, Mia Scheel, arkitekt MAA, Pernille Faber, arkitekt MAA, Rune Bech, arkitekt MAA, Sophus Søbye, arkitekt MAA, Kirsten Birk Hansen, arkitekt MAA, Laura Wedderkind Bank, arkitekt MAA, Nikoline Dyrup Carlsen, arkitekt MAA, Claus Rytter Bruun De Neergaard, stud. arch. MAA, Mathilde Petri, arkitekt MAA, Dreyers fond. Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen Arkitekt MAA Hans Peter Hagens, arkitekt MAA Mikkel Beedholm Rådgivere Jesper Ishøy, arkitekt, Moelven Danmark A/S, Thomas Kasper Groth, byggeleder, Københavns Tekniske Skole, Jørgen Mattsson, arkitekt MAA, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Tanguy Laviolette, landskabsarkitekt, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Dommerkomitéens sekretær Arkitekt MAA Sven Felding, Arkitektforeningen Bedømmelseskriterier Forslagene blev vurderet på deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der blev lagt stor vægt på sandsynligheden for, at forslagene ville kunne realiseres inden for den økonomiske ramme for projektet. Bedømmelsesperiode april 2013 Samlet præmiesum DKK Bedømmelsen Dommerkomitéen har afholdt i alt fem bedømmelsesmøder. På det forberedende møde granskede de to fagdommerne samtlige forslag. På det første bedømmelsesmøde gennemgik fagdommerne forslagene over for den samlede dommerkomite, og det blev besluttet at lade følgende 25 forslag gå videre i bedømmelsen: 3/22033, 7/15025, 8/05354, 11/16890, 16/82531, 18/10008, 22/22818, 26/27472, 28/50238, 34/68482, 35/59270, 38/11805, 40/89484, 42/20998, 49/08006, 51/50106, 53/00000, 56/82329, 58/42010, 59/26120, 61/44337, 62/81748, 68/16480, 72/39393 og 84/ På andet bedømmelsesmøde gav fagdommerne en kortfattet gennemgang af disse forslags kvaliteter, suppleret af rådgiverne, og dommerkomitéen foretog en diskussion og vurdering af hvert enkelt forslag. Det blev besluttet at lade følgende seks forslag gå videre til tredje runde: 7/15025, 18/10008, 38/11805, 40/89484, 51/50106 og 58/ På det tredje bedømmelsesmøde gennemgik rådgiverne for dommerkomiteen disse forslag mht. økonomi og realiserbarhed. Forslagenes konstruktionsprincipper er blevet gennemgået af ingeniør, professor Olga Popovic. Det blev besluttet at tage et reservemøde i brug. På dette fjerde møde nåede man frem til, at følgende forslag skulle præmieres: 7/15025, 18/10008, 40/89484, 51/ Det blev ligeledes besluttet, hvilket forslag, der skulle vinde, og hvorledes den indbyrdes placering af de øvrige tre forslag skulle være, samt hvilke forslag, der skulle have hædrende omtale. På femte bedømmelsesmøde blev betænkningen underskrevet og navnekuverterne åbnet. Konkurrenceresultat /fordeling af præmiesum Forslag 40/ præmie DKK Forslag 7/ præmie DDK Forslag 18/ præmie, delt DDK Forslag 51/ præmie, delt DDK Hædrende omtale: Forslag 3/22033, 8/05354, 22/22818, 34/68482, 35/59270, 38/11805, 42/20998, 58/42010, 59/26120, 61/44337 og 84/ Offentliggørelse af resultatet 13. maj 2013 Pernille Faber Rune Bech Sophus Søbye Laura Wedderkind Bank Nikoline Dyrup Carlsen Claus R. B. de Neergaard Kirsten Birk Hansen Mathilde Petri Hans Peter Hagens Mikkel Beedholm 22 23

13 Konkurrencen er sponsoreret af Dreyers Fond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg, Moelven Danmark A/S, Københavns Tekniske Skole og Akademisk Arkitektforening.

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning

Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus dommerbetænkning juni 2013 indhold kolofon 3 5 12 18 24 30 forord generelle bemærkninger 1.

Læs mere

KVARTERPARK I NV-KVARTERET INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERKOMITEENS BETÆNKNING

KVARTERPARK I NV-KVARTERET INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERKOMITEENS BETÆNKNING KVARTERPARK I NV-KVARTERET INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE DOMMERKOMITEENS BETÆNKNING Projektkonkurrence udskrevet af Københavns Kommune, Kay Wilhelmsen Gruppen og Kvarterløft Nord-Vest INDLEDNING I maj 2006

Læs mere

Trekroner Allé Roskilde

Trekroner Allé Roskilde Dommerbetænkning Campus 6. juli 2010 Side 2 Campus Dommerbetænkning Indholdsfortegnelse Dommerbetænkningen... 3 Generelt for alle forslag... 5 Forslag 1 Enemærke & Petersen A/S... 8 Forslag 2 Davidsen&

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // INDHOLD 2 Indledning 4 Bedømmelsen 5 Konkurrencens forløb 8 COBE 18 entasis 26 Kragh og Berglund 30 Kristine Jensens Tegnestue 34 Polyform Arkitekter ApS

Læs mere

ÅBEN IDÉKONKURRENCE udskrevet af Statens Kunstfond 12 FILM OM AT BO TÆT SAMMEN

ÅBEN IDÉKONKURRENCE udskrevet af Statens Kunstfond 12 FILM OM AT BO TÆT SAMMEN BO VIS OS HVORDAN VI SKAL TÆT ÅBEN IDÉKONKURRENCE udskrevet af Statens Kunstfond 12 FILM OM AT BO TÆT SAMMEN Arkitekturudvalget FRA PROGRAMFILMEN FORORD Vis os hvordan vi skal bo tæt er titlen på konkurrencen

Læs mere

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG RETTEN PÅ FREDERIKSBERG Indbudt projektkonkurrence Frederiksberg Dommerbetænkning 2009 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafisk tilrettelæggelse: ADman Kommunikation Forsideillustration:

Læs mere

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

4 havne på Bornholm dommerbetænkning

4 havne på Bornholm dommerbetænkning Bornholms Regionskommune 4 havne på Bornholm dommerbetænkning Åben idékonkurrence 1) Nørrekås Lystbådehavn 2) Hasle Havn 3) Allinge Havn 4) Årsdale Havn 3 45/20137 11/83127 45/20137 17/90100 5/41082 37/51273

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

E v a l u e r i n g s r a p p o r t

E v a l u e r i n g s r a p p o r t E v a l u e r i n g s r a p p o r t K O N K U R R E N C E O M B Y G G E A F S N I T 8 S t a t i o n s o m r å d e t i C a r l s b e r g B y e n j u l i 2 0 1 1 KOLOFON Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

Læs mere

Integreret kunst bygninger

Integreret kunst bygninger Integreret kunst bygninger Evaluering af proces omkring integreret kunst i byggeri Pilotprojekt, SDU og LIFE. Maj 2011 Kolofon Integreret kunst - bygninger Evaluering af proces omkring integreret kunst

Læs mere

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven

Læs mere

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER

FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning, februar 2013 FREMTIDENS YDRE ØSTERBRO NYKØBING FALSTER Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Redaktion: Arkitektforeningens

Læs mere

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence

Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence Evalueringsnotat Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter Totalentreprisekonkurrence August 2012 Indhold Indledning... 3 Bedømmelsesudvalget... 4 Tildelingskriterier... 5 Indledning... 5 Tilbudt pris...

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

UDSTILLINGSKATALOG. Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011

UDSTILLINGSKATALOG. Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011 UDSTILLINGSKATALOG Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011 Arkitektskolen Aarhus 10. -17. november 2011 FORORD I år er det 25 år siden Icopal Prisen så dagens lys, og når vi spørger os selv

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma energi i arkitekturen Optimering af klimaskærmens potentialer Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger oktober 2012 nr.2 årgang 15 Forsiden: energimidt:

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen t a l l e t 8tallet Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen Ditte Maria Hansen Jesper Lund Olsen Kasper Ortvald Larsen Kristoffer Videbæk

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

Sofie Løndal Dyrlund loendal@ruc.dk - str. Nr. 43956

Sofie Løndal Dyrlund loendal@ruc.dk - str. Nr. 43956 Det Grønne Hus E n p r a k t ik r a p p o r t - str. Nr. 43956 Indholdsfortegnelse PROLOG 3 PROBLEMFORMULERING 5 TEORI OG PROJEKTDESIGN 6 METODE 7 EMPIRI 8 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER 8 NOTATET OG FOLDEREN

Læs mere

Bosætning studier i boligens rumplastik

Bosætning studier i boligens rumplastik 21 04 2013 Stine Henckel Schultz Projekt: Bosætning studier i boligens rumplastik Introduktion Trods strid om hvorvidt det første arkitektoniske greb er at finde i Ur-hytten som beskrevet af Vitruv og

Læs mere

Ganske enkelt, klassisk!

Ganske enkelt, klassisk! DECEMBER 2007 / 4 Ganske enkelt, klassisk! Hvorfor bygge med begrænsninger? maxit til nybyggeri og renovering Da Vinci Parken i Aalborg, første og anden etape, 169 boliger i ny grøn bydel. Spændende facadekombinationer

Læs mere

Situeret læring i designprojekter

Situeret læring i designprojekter Peter Holm Jacobsen Situeret læring i designprojekter Et etnografisk studie af en proceskonkurrence på Carlsberg Ph.d.-afhandling Ph.d.-programmet i Hverdagslivets Socialpsykologi, Institut for Psykologi

Læs mere