83 forslag. Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "83 forslag. Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013"

Transkript

1 Pavillon MAA 1:1 dommerbetænkning Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013

2 83 forslag Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen 2013 Akademisk Arkitektforening indbød primo februar 2013 i samarbejde med lokalafdelingen i København til konkurrencen om udformningen af en midlertidig pavillon. Pavillonen skal opføres i nordisk træ og skal, i perioden fra 13. september til 13. oktober 2013, opstilles i Kongens Have i København som et vidnesbyrd om nogle af arkitektfagets aktuelle kundskaber og muligheder. Dommerkomiteen kom på et stort og meget vanskeligt arbejde ved at skulle vælge blandt de 83 iderige, visionære og smukke forslag, som var blevet indleveret ved fristens udløb den 2. april De fineste små - og store - modeller har fyldt Arkitekternes Hus i bedømmelsesperioden og har demonstreret arkitekters lyst og evne til at udfordre og forny begrebet pavillon. Kravene til besvarelserne gik blandt andet på, at pavillonen skal være tilgængelig, offentlig, innovativ, demonterbar og udfordrende i sit formsprog. Samtidig vil der være en begrænset økonomi til realiseringen. Dommerkomiteen har præmieret fire forslag og hædret andre 11 forslag. Vinderforslaget skal nu viderebearbejdes og realiseres i samarbejde med Københavns Tekniske Skole og Moelven A/S, inden der kan inviteres til åbning af pavillonen den 13. september 2013 i Kongens Have. Tak til alle sponsorerne og til alle deltagerne for jeres interesse og lyst til at deltage i denne udfordring. Sign. dommerkomiteen. København den 29. april 2013 Redaktion: Akademisk Arkitektforening Illustration på forside:.fabric Layout: Akademisk Arkitektforening Øvrige illustrationer: Forslagsstillerne Udgivelsesdato: 13. maj

3 DOMMERKOMITEENS INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Opgavens art At tegne og få bygget en midlertidig træpavillon til en af Københavns mest besøgte parker er en opgave med mange facetter og overvejelser. Hvordan dette kan løses og forløses som et offentligt minde, der rækker længere end de 30 dage pavillonen reelt eksisterer, har givet mange spændende og forskellige variationer af kontekstuel tilpasning og oplevelsesmæssig effekt blandt de indleverede forslag. Træet som byggemateriale har for alle de indleverede forslag befordret flotte 1:20 træmodeller, udsnit og detaljer. Forslagene er alle forbilledligt repræsenteret, og det er kendetegnende, for langt de fleste, at både gode og mindre gode forslag står sig bedre i en fysisk træmodel end i de indleverede beskrivelseshæfter. Det understreger måske, at essensen i arkitektens virke ikke er tale og skrift, men evnen til at give funktionen ånd: at skabe rum og form. Måske også træmodellens mere langsommelige tilblivelse, i modsætning til 3D modeller, giver en større indlevelse og modning af ideen frem til pavillonen i 1:1. Dermed sagt, at en forhåbentlig tilbagevendende konkurrence er rigtig startet med træet som materiale i fokus. HVORDAN PAVILLONEN OPLEVES DESIGN OG FUNKTION Det er ikke umiddelbart lige til at tematisere de mange indkomne forslag, da der heldigvis er overlejringer og fortolkninger i alle afskygninger. Hvis man skal forsøge sig, kan man sige, at næsten alle forslag enten har en bevidst prioritering eller, at forslagets idé ubevidst trækker mod en given kategori. Det forekommer dommerkomiteen, at de forslag, der ikke er helt så kategoriske i deres udlæg, har større potentiale for en kontekstuel ligevægt mellem form og interaktiv oplevelse i det offentlige rum, som Kongens Have er, og i forhold til den korte periode, pavillonen skal eksistere i. Tematisk inddeler pavillonerne sig i flere overlappende temaer brugsmæssigt, byggeteknisk og typologisk: direkte legende brug / kontemplative rum / passager / lamelstrukturer / parametriske / klassiske konstruktioner / arketyper / modernistiske / organiske. Leg og humor De legende forslag giver pavillonen et humoristisk udtryk og nogle indirekte og direkte en legende anvendelighed udover en definering af et sted. Trods forslagenes empatiske tilbud og ofte gennembearbejdede trækonstruktioner forbliver forslagene lidt stive, idet de enten er smukkere i deres ubrugte tilstand eller bliver overgjorte i deres tilbud og bliver mere legepladsinventar. Fine eksempler er forslagene: 3/22033 og 22/22818 Lameller og skyggespil En del forslag baserer sig på et repetitionsprincip af lamelrammer og/eller stablinger af lægter. Forslagene skaber overdækkede rum med og uden tag og passager i forskellige grader af tæthed. Nogle er stramt geometriske figurer, der arbejder med klassiske barokke perspektiviske kig, andre opererer med mere organiske former. Fællesnævneren for disse forslag er en leg med lys- og skyggeeffekter gennem lamellerne og deres vekslende sløring af omgivelserne både indefra og udefra. Fine eksempler er forslagene: 34/68482, 35/59270, 38/11805, 40/89484, 58/42010, 84/04048 Parametriske strukturer Parametriske rumdannelser, der for tiden er meget diskuteret og anvendt inden for design og arkitektur, har også deres pavillonforslag. Forslagene er for nogles vedkommende rene trækonstruktioner. Andre anvender i høj grad andre materialer såsom mange boltsamlinger eller tekstiler, for at konstruktionerne kan bære og udvisker dermed træets nødvendighed. Fælles for forslagene er, at de er umiddelbart spektakulære figurer, som på bekostning af fokus på konstruktionsprincippet er lidt svage i deres indre rumligheder. Fine eksempler er forslagene: 16/82531, 28/50238 og 62/81748 Arketyper & historikken Kongens Have, som en renæssancehave med stadig genopretning af stier, bede, espalierer m.m., har i dette perspektiv ansporet en del forslag, hvis idégrundlag har rødder i transformation. Beskrivelser og tegninger er komponeret og grafisk sat op som ældre tiders smukke kobberstik, med en direkte reference til historikken og slottet. Et forslag tager udgangspunkt i arketypen for et hus med reference til de små pavilloner i havens periferi og improviserer over denne typologi ved at modstille saddeltagets toppunkt i hver sin ende af et lang lukket volumen, der agerer passage. Andre forslag lader aflange rum gennemstrømme af lys gennem lameller på langvæggene; som rum til fordybelse og passage pegende mod aksiale fikspunkter i parken. Et andet forslag er en metafysisk reference til tidligere tiders videnskab og stringens. Fælles for forslagene er, at overfladerne godt kunne være af et andet materiale end træ. Træet underordner sig meget typologiens figur og løfter den ikke nødvendigvis et andet sted hen oplevelsesmæssigt. Det historiske afsæt skaber en lidt introvert stemning og bliver en kende museal helt modsat havens mangfoldige leben. Fine eksempler er forslagene: 8/ / /20998 og 59/26120 Kontemplative & bevægelige Det rolige rum og muligheden for eftertænksomhed går igen i mange forslag som modspil til parkens liv og åbne karakter. Disse pavilloner er vidt forskellige i deres udformninger og trækonstruktioner. En lille pavillon er som en fin kogle, der pirrer, og som danner et lille rum omkranset af svævende krydsfinersskæl. En skulpturel mobile trækker mindelser til konstruktivismen, men er samtidig let og filigranagtig i sin skabelse af et flygtigt tag og rum. Et forslag byder på en sfærisk stabling af bjælker, der danner et afklaret indre spiraliserende lysspil, og en anden pavillon aftegner solens vandring hen over en sprød dobbelt lamelstruktur i to træsorter. En krydsning mellem legen og fordybelsen er en bevægelig pavillon, der skabes som en vridning af overfladen mellem to modsat vinklede cirkler, man sidder i, vipper eller ser på som skulptur. Fine eksempler er forslagene: 7/15025 og 61/44337 Dommerkomiteen vil afslutningsvist gerne give en speciel omtale til de seks indleverede pavillonforslag fra et hold skoleelever. Nogle pavilloner giver med et tag læ og plads til, at voksne kan sidde og se på, mens børnene leger. En anden pavillon danner en lille have, hvor man kan hygge sig stille og roligt. Forslagene er tegnet flot og indlevet, og der er meget fine kreative modeller, hvor træet bliver brugt på mange måder. Tak for de gode ideer. Konklusion Dommerkomiteen har ved gennemgangen af de mange indkomne forslag haft rig lejlighed til kvalificeret at få belyst opgavens mange muligheder og spændvidden i begrebet pavillon. Dommerkomiteens særlige sammensætning af kun arkitekter har givet en meget livlig, sjov og konstruktiv debat, der har givet alle de indkomne forslag en grundig kommentering og evaluering. Flere forslag har potentiale for realisering og angiver hver især mange fortolkninger for anvendelsen af træ, både som konstruktion og materialitet for spændende pavilloner. Dommerkomiteen har udvalgt fire forslag, 40/89484, 7/15025, 18/10008 og 51/50106, til præmiering. De er hver især markante i deres udtryk og brug, og de rummer alle et arkitektonisk potentiale og en fordybelse i programmets krav. En enig dommerkomite har valgt at tildele forlag 40/ præmien. Vinderforslaget opfylder programmets krav og står stærkt i dommerkomiteens endelige evaluering. Forslaget forener inspirerende en kontekstuel idé med en tektonisk trækonstruktion. Et pavillonlandskab i stor skala inden for den økonomiske ramme, med et defineret arkitektonisk udtryk, som både indbyder til leg, ophold og udforskning. 4 5

4 Udpeget som vinder 1. præmie dkk Forslag nr. 40/ FABRIC (ophavsret) Eric Frijters, Olv Klijn, Greta Mozzachiodi, Guillermo Lavernia, Charlotte Simpson og Ida Fløche Møller, stud. arch. MAA Forslaget Trylletromler beskriver og viser et indtagende forløb af overlappende cirkulære rum skabt af lameller som en nyfortolkning af pavillonbegrebet: ét sted eller mange / store eller små rum / konstruktion eller landskaber. En arkitektonisk dialektik, der anskueliggøres fra den lille skala i den byggetekniske detalje til den store skala gennem inddragelsen af hele byggefeltet og alle besøgende i Kongens Have. Forslaget forholder sig bevidst til de gennemgående horisontale kig i Kongens Have og indskriver dette kontekstuelle karakteristika i sin egen gennemsigtige nye havegeometri - som haver i haven. Ved at benytte den cirkulære geometri som grundelement betoner og leger forslaget flot med renæssancehavens aksiale stisystem og tilbyder som modspil helt andre flertydige rumdannelser og visuelle oplevelser, dog stadig med de panoramiske gennemkig og udblik, der er kendetegnende for haven. På denne måde tager forslaget klart afsæt i stedet og tilføjer samtidig sine egne rum, til ophold og bevægelse. Pavillonens rum omkranser i forskellige skalaer: ét enkelt træ i sin egen rolige cirkel, eller større rum til fællesskabet, som store svungne plæner. Pavillonen giver også rum af sig på ydersiden; ved konvekse eller konkave forløb i sammenhæng med de varierende åbne eller lukkede perspektiviske kig på tværs af pavillonen, alt efter ens egen bevægelse. Forslagets arkitektonisk klare afbalancering mellem kravet om brug af håndværktøj ved opførelsen, og dermed en enkel byggeteknik sammenholdt med dannelsen af en stabil konstruktion ved sin cirkulære sammenstilling, er fornemt tænkt. Sammenkoblingen af de enkelte lægter med afstandsklodser, der i sig selv danner en visuel afvekslende pixelering hen over lamelstrukturens kurvede forløb, giver en konstruktiv enkel måde at lave passager på, uden at passagerne behøver at være regulære eller specifikt placeret i forhold til stabilitet. Det næste konstruktive lag, sammenstillingen af lægterne i større kurvede forløb, afspejler sig direkte i den arkitektoniske oplevelse ved ekspressive moiré- og lameleffekter og ved sin gentagelseseffekt henover de legende kurver. Den angivne trækonstruktion er i sig selv ukompliceret, men giver således basis for en ikke-lineær rumdannelse, og dermed opstår der et raffineret tektonisk udtryk. Konklusion Forslaget indtager haven i stor skala og indpasser sig i dialog med havens egenskaber og daglige brug for få og mange på en gang. Træets muligheder og særlige egenskab som et let forarbejdeligt materiale og ikke nødven- 6 7

5 digvis avancerede samlinger, men brugen af disse, der giver mening, er ligeledes forslagets styrke. Forslaget opfylder programmets ønske om en innovativ fortolkning i tæt sammenhæng med offentlighed og den midlertidige opstilling af 30 dages varighed og en begrænset økonomi. Dommerkomiteen har lagt vægt på de oplevelsesmæssige kvaliteter i forhold til årstiden (september), hvor man måske går mere end opholder sig. Dette understøttes af de mange rum og retninger, uden bagsider, som pavillonen tilbyder. Pavillonen er ikke mindst et direkte svar på programmets indledende linjer om en pavillon, som er til brug og/ eller beskuelse. Det er dommerkomiteens vurdering, at forslaget er robust nok i sit hovedanslag, så modificeringer i projekteringsfasen kan foretages: Skalaen af pavillonen bør evalueres i forhold til sin udbredelse på grunden og for en konsolidering af den økonomiske ramme. Den nyanlagte sti på tværs af byggefeltet bør søges indarbejdet i projektet, hvilket kun vil styrke forslagets interaktion med renæssancehaven. De angivne passager i lamelstrukturen bør genovervejes i deres geometriske udtryk. De viste hyperbolske udskæringer virker umiddelbart mere i overensstemmelse med hovedfigurerne. 8 9

6 Udpeget som vinder 2. præmie dkk Forslag nr. 7/15025 Olmo Ahlmann, arkitekt MAA og Stine Christiansen, arkitekt (begge med ophavsret) Cirkelleg en pavillon i bevægelse. Forslagets oloide er på en gang meget markant i sin geometriske form og alligevel udført i et størrelsesforhold, hvor den på yderst respektfuld vis integreres med Kongens Haves øvrige aktiviteter og fysiske fremtonen. Oloiden, med sine forfinede trækonstruktioner som vist på modellen, kunne ligge som et elegant smykke i Kongens Have og derved komme i et poetisk samspil med Rosenborgs renæssance-raffinementer. Formen og stofligheden er udsøgt på træets præmisser, hvilket gør den udfordrende at kravle ind og gå på opdagelse i kombineret med meget smukke lys-skygge-virkninger og bevægelsesmuligheder. Oloidens særlige egenskaber som geometrisk opbygget over to cirkler bevirker, at den ideelt set kan trille; det har dommerkomiteen fundet meget poetisk. Imidlertid er den særlige udformning til Kongens Have problematisk, idet bevægeligheden uden forankring vurderes som en teknisk problemstilling i forhold til de sikkerhedsmæssige udfordringer, når børn og voksne vil kravle i og på den. Endvidere vurderer dommerpanelet, at forslagets raffinerede byggeteknik vil blive en udførelsesmæssig svaghed, når den jo skulle realiseres som et tømrerprojekt. Men samlet set vurderes forslagets design-, formgivnings- og rummæssige kvaliteter overbevisende, hvilket forslaget præmieres for

7 Udpeget som vinder Delt 3. præmie dkk Forslag nr. 18/10008 Johan Jeppesen, konstruktør, stud. arch. og Louise Fischer, arkitekt MAA Forslaget Midt i Kongens Have er med sin koglestruktur og runde pavillonform et meget raffineret og smukt indslag i sin fysiske dialog med Kongens Have. Med de særprægede skæl i træ, i kurvede former, defineres tillige fine perspektiver for anvendelsen af træ som materiale og tektonik. Der spilles på balancen mellem åbenhed/lukkethed på legende vis og med mulighed for overraskende kig og synsvidder. Kongens Haves besøgende vil også kunne gå ind i den; kysse i hemmelighed, blot stille deres nysgerrighed, eller børn kan gemme sig for deres forældre. Koglestrukturens bløde former giver plads til forundring i den mest positive forstand. Koglestrukturens størrelse betragtes som lidt for klejn i forholdet til Kongens Haves øvrige dimensioner, størrelsesforhold, træer og bygningsanlæg. Samlet set rummer forslaget både innovative og rummæssige kvaliteter set i forhold til anvendelse af træ på en ny måde, hvilket forslaget præmieres for

8 Udpeget som vinder Delt 3. præmie dkk Forslag nr. 51/50106 Morten Tejlgaard, arkitekt MAA (ophavsret) Forslaget inddrager de stedlige træer direkte i pavillonen som en del af den samlede oplevelse. Pavillonen danner en poetisk passage fra græsset op til trækronerne gennem et rampeforløb, der leger med lys og udblik til parken og træernes grene, der som et let filigran tiltager jo højere man stiger op. Der dannes herved en let æterisk konstruktion, hvor den besøgende bevæger sig op mod trækronerne med henholdsvis lukket og fremadrettet kig eller glimt af haven, vekslende på inder- og ydersiden af de rumdannende formspændte krydsfinerplader. Forslagets ide bygges op som en hybridkonstruktion af rammer, der bærer rampeforløbet og samtidig fastholder de krumme træplader. På den måde indgår rammerne både som statik og som et pergoladannende forløb. Pergolaen bliver så nogen gange til et sluttet rum ved, at de krumme plader og rammerne underspilles. Trækonstruktionens statik er den samme hele vejen, men opleves forskelligt alt efter, hvor man er på rampens stigning. Som et af de få forslag er beskrivelsens tegninger og billeder, der viser bløde foranderlige lysspil, mere indlevede end træmodellen. Selvom ideen om mødet på toppen fremstår stærkt, er det en svaghed, at passagen ender blindt og derved giver flaskehals på tilbagevejen i flowet. Med afsæt i en underfundig og sanselig formgivningstilgang til pavillonbegrebet finder dommerkomiteen alligevel, at der en klar intention og poesi i forslaget, som er en præmiering værdig

9 hædrende omtale Forslag nr. 8/ Benjamin Arvid Jaeger, stud. arch. MAA og Christopher Hjortholt, stud. arch. MAA (begge med ophavsret) Forslaget fremhæves for en velkendt klassisk tolkning af pavillonbegrebet, skruet sammen helt og aldeles på træets præmisser med smukke detaljer i en enkel struktur, der sender tanker til de norske stavkirker. Pavillonen rummer poetiske lys-skygge-virkninger med sine vinklede trælameller. Forslag nr. 3/ November arkitekter Lone Nielsen, cand. arch., Johanne Louise Dufour Andersen, cand. arch. og Anne Margrethe Wagner, arkitekt MAA (alle med ophavsret) Forslaget 100 Konger byder på et stærkt greb. Det er et simpelt og klart koncept, der indbyder til leg og interaktion. På denne måde skabes en foranderlig struktur, der viser potentialer for et smukt og legende rum med den artificielle græseng og skiftende skyggespil. Forslag nr. 22/22818 Gitte Juul, arkitekt MAA (ophavsret) Forslaget Havens loft fremhæves for sin måde at tolke sine bærende konstruktioner på, i samspil med med en baldakin-tagform. Dette banale tag overdækker 4 siddemøbler, udformet som stiger. Formgivningen har et humoristisk, charmerende udtryk, hvor man har forsynet søjlerne med fødder, som giver associationer til dyreagtige ben og spiller på en fiktiv genkendelighed

10 Forslag nr. 34/68482 Magnus Harms Maarbjerg, stud. arch. (ophavsret) Mette Bomholt, arkitekt MAA, Karina Søgaard, arkitekt MAA og Maja Frederikke Høgsbro, arkitekt, cand. polyt. Forslaget Trædimension får hædrende omtale for sin interagerende og foranderlige idé. Det er et simpelt rumligt greb, som på en smuk iscenesat og foranderlig måde udspænder forholdet mellem et rum og et møbel. Med referencer til det teatralske omkring scenen, tæppet/facaden, møblet, opstillingen, passer forslaget på denne måde flot til havens karakter i dialog med andre legende installationer derinde, det store skakbræt, dukketeatret m.m. Forslag nr. 38/11805 Frida Foberg, arkitekt MAA, Thomas Olsen, arkitekt MAA og Mie Dinesen, arkitekt MAA (alle med ophavsret) Forslaget frembringer en række interessante rumligheder ved blot at operere i snittet. De 3 strukturer benytter sig af klassiske virkemidler som gentagelse, rytme, forskydning og transparens. I sammenstillingen danner de et dynamisk spændingsfelt mellem de positive og negative rum. Forslag nr. 35/59270 Elias Lindhoff, arkitekt MAA og Sebastian Mardi, stud. arch. (begge med ophavsret) Forslagets elegante træbeklædning anvender træet på nytænkende og fascinerende vis med yderst elegante samlinger og synsvidder på kryds og tværs af materialet. Kongens Haves besøgende kan anvende pavillonerne som en slags lette møbler, som overordnet set dog virker en anelse for små i sammenhængen. Forslag nr. 42/20998 Daniel Serafimovski, arkitekt MAA (ophavsret), Thomas Goodey, arkitekt, Nada Prlja, kunstner og Alan Conisbee, ingeniør (rådgiver) Forslagsstilleren til Efterårspavillonen ønsker at skabe et sted i parken med en særlig, poetisk stemning. Pavillonen fremstår som en abstraktion over et arketypisk aflangt hus. Et kendt udtryk som er forsynet med et tag, udformet på en uventet måde, som et omvendt saddeltag. Dette bidrager samtidig til, at pavillonen opnår et næsten sakralt udtryk, hvor ønsket har været at sætte spørgsmålstegn ved den velkendte hustypologi

11 Forslag nr. 58/42010 Louise Nedergaard, MSc ENG in Architecture, Daniel Rodrigues, arkitekt og Marie Christoffersen, arkitekt MAA (alle med ophavsret) Konsulent: Carsten Ørnsholt, tidl. statsskovrider Forslaget fremhæves for sine poetiske intentioner om en transparent modulær pavillon med vægt på rum, transparens og lyde. Dommerkomiteen har været charmeret af ideen om de parvist ophængte massive fyrretræsstykker i pavillonens loft, der ved vindens bevægelse skulle kunne give forskellige lyde og derved give de besøgende endnu en sanselig oplevelse. Forslag nr. 61/44337 Pål Arnulf Trodahl (ophavsret), Valrygg og Trodahl Arkitekter Masatoshi Tomita, medarbejder, Marion Osen, medarbejder og Marte Lyngaas, stud. arch. MAA Forslaget True Grid udmærker sig gennem sin evne til at udfordre forståelsen af pavillonen som et fysisk afgrænset sted. I kontrast til sin markante fremtoning, skaber forslaget et fint og flygtigt rum gennem konstruktionens skyggespil på fladen. Rummet opstår herved poetisk i spændingsfeltet mellem dagens rytme og parkens besøgende. Forslag nr. 84/04048 Tim Thikaj, arkitekt MAA (ophavsret) Forslaget fremhæves for sin simple og interessante trækonstruktion, der byder på en stor kompleksitet. At forside og bagside opløses er kun med til at understrege den cirkulære geometriske udformning, hvor de repetitive elementer, både som moduler og rammer, udnytter træet godt og iscenesætter lyset og haven. Forslag nr. 59/26120 Harlang + Stephensen Architects i samarbejde med Casper Wissing, arkitekt MAA, og Anne Dorthe Vester, arkitekt MAA Forslaget Til himlen over Kongens Have fremstår udadtil hemmelighedsfuld. En præcis tektonisk træstruktur repeterer sig i et cirkelslag med klar artikulation af det bærende og bårne. Denne struktur modstilles af tekstilets flygtighed. Tekstilet modtager træstrukturens skygger og fuldender den lukkede rotunde. Bag tekstilet opstår et underfundigt kontemplativt rum, som hylder stilheden og sanseligheden

12 KONKURRENCEFAKTA Louise Lybye Ali Arvanaghi Jesper Dahl Mia Scheel Marco Berenthz Konkurrenceudskriver og -form Lokalafdelingen København i samarbejde med Arkitektforeningen. Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogrammet udarbejdet af Lokalafdelingen København i samarbejde med Arkitektforeningen Konkurrenceperiode 6. februar 2. april 2013 Antal indsendte forslag 84 Antal forslag optaget til bedømmelse 83 Dommerkomité Louise Lybye, arkitekt MAA, formand for dommerkomiteen, Ali Arvanaghi, arkitekt MAA, Jesper Dahl, arkitekt MAA, Marco Berenthz, arkitekt MAA, Mia Scheel, arkitekt MAA, Pernille Faber, arkitekt MAA, Rune Bech, arkitekt MAA, Sophus Søbye, arkitekt MAA, Kirsten Birk Hansen, arkitekt MAA, Laura Wedderkind Bank, arkitekt MAA, Nikoline Dyrup Carlsen, arkitekt MAA, Claus Rytter Bruun De Neergaard, stud. arch. MAA, Mathilde Petri, arkitekt MAA, Dreyers fond. Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen Arkitekt MAA Hans Peter Hagens, arkitekt MAA Mikkel Beedholm Rådgivere Jesper Ishøy, arkitekt, Moelven Danmark A/S, Thomas Kasper Groth, byggeleder, Københavns Tekniske Skole, Jørgen Mattsson, arkitekt MAA, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Tanguy Laviolette, landskabsarkitekt, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Dommerkomitéens sekretær Arkitekt MAA Sven Felding, Arkitektforeningen Bedømmelseskriterier Forslagene blev vurderet på deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der blev lagt stor vægt på sandsynligheden for, at forslagene ville kunne realiseres inden for den økonomiske ramme for projektet. Bedømmelsesperiode april 2013 Samlet præmiesum DKK Bedømmelsen Dommerkomitéen har afholdt i alt fem bedømmelsesmøder. På det forberedende møde granskede de to fagdommerne samtlige forslag. På det første bedømmelsesmøde gennemgik fagdommerne forslagene over for den samlede dommerkomite, og det blev besluttet at lade følgende 25 forslag gå videre i bedømmelsen: 3/22033, 7/15025, 8/05354, 11/16890, 16/82531, 18/10008, 22/22818, 26/27472, 28/50238, 34/68482, 35/59270, 38/11805, 40/89484, 42/20998, 49/08006, 51/50106, 53/00000, 56/82329, 58/42010, 59/26120, 61/44337, 62/81748, 68/16480, 72/39393 og 84/ På andet bedømmelsesmøde gav fagdommerne en kortfattet gennemgang af disse forslags kvaliteter, suppleret af rådgiverne, og dommerkomitéen foretog en diskussion og vurdering af hvert enkelt forslag. Det blev besluttet at lade følgende seks forslag gå videre til tredje runde: 7/15025, 18/10008, 38/11805, 40/89484, 51/50106 og 58/ På det tredje bedømmelsesmøde gennemgik rådgiverne for dommerkomiteen disse forslag mht. økonomi og realiserbarhed. Forslagenes konstruktionsprincipper er blevet gennemgået af ingeniør, professor Olga Popovic. Det blev besluttet at tage et reservemøde i brug. På dette fjerde møde nåede man frem til, at følgende forslag skulle præmieres: 7/15025, 18/10008, 40/89484, 51/ Det blev ligeledes besluttet, hvilket forslag, der skulle vinde, og hvorledes den indbyrdes placering af de øvrige tre forslag skulle være, samt hvilke forslag, der skulle have hædrende omtale. På femte bedømmelsesmøde blev betænkningen underskrevet og navnekuverterne åbnet. Konkurrenceresultat /fordeling af præmiesum Forslag 40/ præmie DKK Forslag 7/ præmie DDK Forslag 18/ præmie, delt DDK Forslag 51/ præmie, delt DDK Hædrende omtale: Forslag 3/22033, 8/05354, 22/22818, 34/68482, 35/59270, 38/11805, 42/20998, 58/42010, 59/26120, 61/44337 og 84/ Offentliggørelse af resultatet 13. maj 2013 Pernille Faber Rune Bech Sophus Søbye Laura Wedderkind Bank Nikoline Dyrup Carlsen Claus R. B. de Neergaard Kirsten Birk Hansen Mathilde Petri Hans Peter Hagens Mikkel Beedholm 22 23

13 Konkurrencen er sponsoreret af Dreyers Fond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg, Moelven Danmark A/S, Københavns Tekniske Skole og Akademisk Arkitektforening.

Pavillon MAA 2015 dommerbetænkning Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen

Pavillon MAA 2015 dommerbetænkning Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen Pavillon MAA 2015 dommerbetænkning Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen Pavillon MAA 2015 i kongens have Åben projektkonkurrence Arkitektforeningen Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING. PAVILLONSCENE TIL KULTURMØDET MORS 2015 Åben idekonkurrence INDLEDNING

DOMMERBETÆNKNING. PAVILLONSCENE TIL KULTURMØDET MORS 2015 Åben idekonkurrence INDLEDNING DOMMERBETÆNKNING PAVILLONSCENE TIL KULTURMØDET MORS 2015 Åben idekonkurrence INDLEDNING Hermed præsenteres resultatet af den åbne konkurrence om en midlertidig pavillonscene til Kulturmødet Mors 2015.

Læs mere

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence

PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence PAVILLON TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE Åben projektkonkurrence Konkurrenceprogram Orangerie Januar 2015 INDHOLD INTRODUKTION s. 3 1. OM GL. HOLTEGAARD & BAROKHAVEN s. 4 2. KONKURRENCEOPGAVEN & PLACERING

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON

SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Dommerkomitéens betænkning Idékonkurrence for arkitektstuderende SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Udskrevet af Betonelement-Foreningen Maj 2003 Udgivet af BETONELEMENT-FORENINGEN Kejsergade

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen.

VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen. VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen. Rutefart Færgens sædvanlige rutefart er nu historie - idag indgår VENØSUND i et kulturprojekt, der vil bringe

Læs mere

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder OM DANISH RETRO DANISH RETRO en hyldest til de ukendte hænder er et dansk design-brand, som producerer og markedsfører retro-stole fra 1940 erne og 50

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Konstruktion, tektonik og materiale DEL 2 - strukturpåbygninger ved eksisterende teglformationer på godsbanearealet uge 3-5

Konstruktion, tektonik og materiale DEL 2 - strukturpåbygninger ved eksisterende teglformationer på godsbanearealet uge 3-5 UnitA Arkitektskolen Aarhus, januar 2013 Konstruktion, tektonik og materiale DEL 2 - strukturpåbygninger ved eksisterende teglformationer på godsbanearealet uge 3-5 Baggrund I del 2 af opgaveforløbet Konstruktion,

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET BAD & BRUS INSPIRATION OG GODE KAMPAGNEPRISER NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser SPAR OP TIL 25% SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler Dansani /

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE

ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE ET STED MELLEM HIMMEL OG STUE Situationsplan 1:100 Et vigtigt greb i processen af hvilket som helst projekt og til ethvert formål er analyse og ideologi. Via programmet og sitet får vi vigtige oplysninger

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH

> CASEBESKRIVELSE. Tværfaglig idékonkurrence for studerende BYUDVIKLING > KØDBYEN KBH 5 > CASEBESKRIVELSE > HVEM? Alle studerende, uanset studieretning, kan deltage. Du kan deltage individuelt eller i hold > HVAD? Stationsbygninger står ubenyttede hen. Hvordan kan de bruges? Colliers International

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer:

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer: Euclidean Eggs Freyja Hreinsdóttir, University of Iceland 1 Introduction Ved hjælp af et computerprogram som GeoGebra er det nemt at lave geometriske konstruktioner. Specielt er der gode værktøjer til

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE

06101 DEN GRØNNE AMBASSADE 06101 DEN GRØNNE AMBASSADE KONCEPT Den Grønne Ambassade ( SPIREKASSEN ) Projektet tager sit afsæt i samlingssted/ sammenslutning / samskabelse. Det formaliserede og det uformelle møde mellem mennesker.

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

00001 Madteatret Smag på Aarhus. Den grønne ambassade. 1/6 Perspektiv. Den grønne ambassade

00001 Madteatret Smag på Aarhus. Den grønne ambassade. 1/6 Perspektiv. Den grønne ambassade Smag på Aarhus /6 Perspektiv ek sis t. g ad ely gte be va re s ek sis ter en de gr an it. Det dyrkede/kultiverede. Sanke/Indsamle be læ gn ing. Tilberede/måltid indre del har isolerede vægge, vinduer og

Læs mere

TRANSFORMATION FRA SKOLE TIL SUNDHEDSHUS LANGELAND INDVIELSE 2014-05-13. ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS

TRANSFORMATION FRA SKOLE TIL SUNDHEDSHUS LANGELAND INDVIELSE 2014-05-13. ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS TRANSFORMATION FRA SKOLE TIL SUNDHEDSHUS INDVIELSE 2014-05-13 TRANSFORMATION FRA SKOLE TIL SUNDHEDSHUS SUNDHEDSHUS INDVIELSE 2014-05-13 VISIONER FREMME SUNDHEDEN PÅ OG VÆRE ET SPÆNDENDE OG INNOVATIVT MILJØ

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder

Portfolie. Projekter. Studierelaterede arbejder Stefan Urup Kaplan Portfolie Gennem mit studieforløb har jeg hovedsageligt været tilknyttet Studieafdeling 3, arkitektur, proces og metode, som skalamæssigt spænder fra rum til bebyggelse. Mit tredje studieår

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

Barrit Multi- & Beachbane

Barrit Multi- & Beachbane Barrit Multi- & Beachbane Illustrationer af idrætsmiljøet med multibane og beachbane 1 20 års erfaringer - hele tiden nye muligheder TRESS har igennem årene leveret mere end 500 multibaner i Danmark. Banerne

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Nyt liv i gamle haller

Nyt liv i gamle haller Lokale og Anlægsfonden Nyt liv i gamle haller Dommerbetænkning Onsdag den 15. oktober 2008 Nyt liv i gamle haller Dommerkomitéens generelle bemærkninger De ni indbudte projekter har i et rigt illustreret

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 Grazyna Gotz 26/1 0-01 /1 2 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Grazyna Gotz lørdag den 26. okt. fra kl. 1 3.00

Læs mere

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk VIND ET GAVEKORT INDRET KÅRKS REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE http://kaark.aarch.dk side_2 Indledning Kårk genopstod sidste semester efter længere

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede

Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede 1 Emne Produktdesign og kommunikationsdesign med henblik på bæredygtighed. Du skal præsentere analyser af 2 professionelle eksempler på produktdesign

Læs mere

Stærkt og stilrent. I stål og aluminium. Tag og facadebeklædning i tyndpladestål og aluminium

Stærkt og stilrent. I stål og aluminium. Tag og facadebeklædning i tyndpladestål og aluminium Stærkt og stilrent. I stål og aluminium Tag og facadebeklædning i tyndpladestål og aluminium Løsningen er individuel. Men den høje kvalitet er standard for os. Mere end 60 års erfaring Laukien har igennem

Læs mere

KICK OFF LYON BYRUMSBELYSNING, FACADEBELYSNING & GÅRDRUMSBELYSNING

KICK OFF LYON BYRUMSBELYSNING, FACADEBELYSNING & GÅRDRUMSBELYSNING KICK OFF LYON BYRUMSBELYSNING, FACADEBELYSNING & GÅRDRUMSBELYSNING Merete Madsen, Belysningsarkitekt & team leader for Lighting i Grontmij DAGSLYS KUNSTSLYS SKUMRING DAG AFTEN NAT BYRUMSBELYSNING Facader

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

OP NED FREM TILBAGE OVER IGENNEM VED SIDEN AF NÅR FODBOLD BLIVER KUNST & KUNST BLIVER FODBOLD

OP NED FREM TILBAGE OVER IGENNEM VED SIDEN AF NÅR FODBOLD BLIVER KUNST & KUNST BLIVER FODBOLD OP NED FREM TILBAGE OVER IGENNEM VED SIDEN AF NÅR FODBOLD BLIVER KUNST & KUNST BLIVER FODBOLD INTRO Vi er glade for at kunne præsentere dette design oplæg til en unik fodboldgolfbane med 0 huller i forbindelse

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Inspirationskatalog Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Vi har gjort det nemt at vælge. Luk selv op og kig... Når man skal vælge nye døre og vinduer til sit hus, er det vigtig, at man gør det

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave.

Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Birk Centerpark 5 Tel. +45 87 55 05 00 teko@viauc.dk DK-7400 Herning CVR 30 77 30 47 www. Viauc.dk/teko Specialevalgs skema Denne blanket SKAL udfyldes og vedhæftes din optagelses opgave. Navn: Ida Leerbæk

Læs mere

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS)

IDEER TIL FESTUGEN ONEONE MORE LIGHT (SOMA SONGS) IDEER TIL FESTUGEN ONEONE Den New Zealandske lyskunstner Daniel Belton udsmykker Dokk1 både ude og inde med to lysinstallationer, som er tilpasset specifikt til Aarhus Festuge og som aldrig har været vist

Læs mere

BeamLine TM. Brugsvejledning Feb 2002. BeamLine TM type 285001025-021

BeamLine TM. Brugsvejledning Feb 2002. BeamLine TM type 285001025-021 Brugsvejledning Feb 2002 BeamLine TM BeamLine TM type 285001025-021 MDT A/S, Værkstedsvej 2, DK-6000 Kolding 2 Anvendelse af Beamline TM -produkter i kompositindustrien. BeamLine TM er et nyt produkt med

Læs mere

HOVEDOPGAVE: HÆNGSLET OG DETS ARKITEKTONISKE POTENTIALE

HOVEDOPGAVE: HÆNGSLET OG DETS ARKITEKTONISKE POTENTIALE HOVEDOPGAVE: HÆNGSLET OG DETS ARKITEKTONISKE POTENTIALE UGE 14 - UGE 22 Perry Kulper, Bleached out 1, Relational drawing HOVEDOPGAVE: HÆNGSLET OG DETS ARKITEKTONISKE POTENTIALE UGE 14 - UGE 22 OPGAVENS

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk Tilbud til Rødvig Havn på maritim legeplads CADO Ideologi og mål: CADO arbejder for løsninger, der stimulerer børn og unges udvikling. CADO har et klart mål vi vil gennem unikke produkter og uderumsdesign

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere