Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015"

Transkript

1 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål En række af de på orienteringsmødet stillede spørgsmål blev ikke besvaret eller alene delvist besvaret på mødet. Skatteministeriets efterfølgende besvarelse og/eller uddybning af en besvarelse af disse spørgsmål fremgår nedenfor i [kursiv]. Angivelser i [kursiv] er således udarbejdet som led i udarbejdelsen af referatet fra orienteringsmødet. Notat 8. juni 2015 J.nr ICE, jura og stab MTG Spørgsmål 1. Filen med Bilag 1bv er identisk med Bilag 1biv om Orientering til ejere og øvrige. Det må være en fejl idet Bilag 1bv ifølge Delkontraktens bilagsfortegnelse skulle indeholde noget om Besigtigere. I Rammekontraktens afsnit 6 står endvidere at Bilag1bv skulle indeholde noget om kompetencer og niveau for Besigtigere. Ser frem til at modtage korrekt Bilag 1bv. PS: Går ud fra der med ejerboliger i emnefeltet menes erhvervsejendomme. 2. Har I en fornemmelse af, hvor mange opgaver der ligger inden for perioden? 3. Hvor mange ejendomme, forventer I, skal vurderes inden for den angivne periode? Dato for Skatteministeriets besvarelse offentliggørelse på w.skm.dk/ ministeriet/ministeri et/udbud/ 2. juni 2015 Skatteministeriet havde ved udsendelse af udbudsmaterialet den 2. juni 2015 ved en fejl medtaget et forkert bilag 1bv. Skatteministeriet havde endvidere ved en fejl angivet et forkert emne i fremsendelsesmailen. Skatteministeriet har ved af 2. juni 2015 fremsendt det samlede udbudsmateriale, herunder det rigtige bilag 1bv, til de tidligere modtagere heraf på ny. Skatteministeriet har samtidig præciseret, at der i den tidligere mail ved en fejl var angivet et forkert emne. 8. juni 2015 I år ligger der minimum 3 opgaver, og vi forventer et betydeligt antal opgaver i de kommende år. Skatteministeriet henviser endvidere til Skatteministeriets skøn over Rammekontraktens værdi i udbudsbekendtgørelsens punkt II juni 2015 Umiddelbart forventer vi ihvertfald et par tusind, men det kan i praksis være et andet tal.

2 4. Hvor meget tæller lokalkendskab i forbindelse med tildelingen? Skatteministeriet henviser endvidere til Skatteministeriets skøn over Rammekontraktens værdi i udbudsbekendtgørelsens punkt II juni 2015 Det fremgår af udbudsbetingelsernes punkt 4: Tildeling af rammekontrakt vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Ordregiver vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund: Pris (30 %) Ved vurderingen af dette kriterium vil der blive lagt vægt på timeprisen i bilag 3. Kompetencer og erfaring (70 %) Ved vurderingen af dette kriterium vil der blive lagt vægt på i hvilket omfang inddragelse af de tilbudte besigtigeres kompetencer og erfaring i bilag 4 vurderes at ville påvirke kvalitetsniveauet i positiv retning ved udførelse af Besigtigelser under Rammekontrakten, herunder i forhold til vurdering af navnlig Brugerejendomme, Mindre Investeringsejendomme og grunde. Det fremgår af vejledningsteksten i bilag 4: Bilaget udfyldes af tilbudsgiverne. Tilbudsgiveren skal således for hver af de 4 kategorier af Besigtigere udfylde skemaet de steder, der er markeret med [Tilbudsgivers beskrivelse indsættes her.]. Tilbudsgivers besvarelse i skemaerne i punkt 1 vil ved tilbudsvurderingen blive vurderet under underkriteriet Kompetencer og erfaring, idet det vil blive tillagt vægt i hvilket omfang inddragelse af de tilbudte besigtigeres kompetencer og erfaring vurderes at ville påvirke kvalitetsniveauet i positiv retning ved udførelse af Besigtigelser under Rammekontrakten, herunder i forhold til vurdering af navnlig Brugerejendomme, Mindre Investeringsejen- Side 2 af 5

3 5. Der stilles krav om, at Leverandøren har en minimumsomsætning på 10 mio. Hvis man laver en støtteerklæring, hvad hæfter man så for? 6. Hvad kunne et tænkt eksempel på en underleverandør være? 7. Hvor meget bliver der lagt vægt på, at man har løst opgaver og kan henvise til sammenlignelige opgaver. 8. Bliver der tale om udbudsrunder i andre regioner i Danmark. domme og grunde. Det fremgår af skemaerne i bilag 4, at tilbudsgiverne skal udfylde 4 felter i hvert skema, herunder et felt, der vedrører tilbudsgiverens erfaring med vurdering af den pågældende kategori af ejendomme i Region Sjælland. For så vidt angår indholdet af de 3 øvrige felter i skemaerne henvises der til bilag juni 2015 Ved udfyldelse af støtteerklæringen i bilag A.1, er den enhed som tilbudsgiveren baserer sig på, juridisk forpligtet til at stille sin økonomiske formåen til rådighed for kontraktens opfyldelse i overensstemmelse med erklæringens indhold. 8. juni 2015 Skatteministeriet henviste som et eksempel til det udbud, Skatteministeriet har gennemført vedrørende besigtigelse af ejerboliger. Her var flere tilbudsgivere franchisegivere, der afgav tilbud med franchisetagere som underleverandør. 8. juni 2015 Der henvises til besvarelsen af spørgsmål juni 2015 Det forventes, at der vil blive gennemført udbud vedrørende andre regioner i Danmark på et senere tidspunkt. 9. Hvornår? [opfølgning på spørgsmål 8] 8. juni 2015 Skatteministeriet kunne ikke oplyse et tidspunkt men bemærkede, at der ikke vil blive tale om tilbudsudarbejdelse over sommerferien. 10. Hvilket grundlag kan man indrapportere på? 8. juni 2015 Der er mulighed for indrapportering på webformular og Wordskema. Det er stadig på testbasis, da den endelige produktionsløsning ikke er klar. Skatteministeriet henviser til bilag 1biii, side 5, hvoraf fremgår: 11. Hvad er tidshorisonten typisk for miniudbud - hvor lang tid går der fra valg af leverandør til igangsætning? Returnering af svarskemaerne skal ske ved krypteret mail eller ved webformular, der kan tilgås via pc, smartphone eller tablets. 8. juni 2015 Tidshorisonten for miniudbud vil afhænge af opgavens størrelse. Skatteministeriet har nogle miniudbud planlagt allerede, der ønskes igangsat hurtigt. Der Side 3 af 5

4 vil typisk være en leveringsfrist på et par uger til en måned. Men det kommer an på antallet af ejendomme. For så vidt angår tilbudsfristen i forbindelse med miniudbud henviser Skatteministeriet til bilag 1, punkt 2, 2. afsnit, hvoraf fremgår: Kunden fastsætter i opfordringsskrivelsen en tilstrækkelig lang frist til Leverandørnes indgivelse af tilbud under hensyntagen til omfanget af Delkontrakten. For så vidt angår leveringsfristen vil dette være fastsat i den enkelte Delkontrakt på baggrund af omfanget heraf, typisk et par uger til en måned. 12. Har I internt drøftet et timeantal pr. ejendom? 8. juni 2015 Nej. Skatteministeriet lader leverandørerne vurdere, hvor lang tid det tager at vurdere en ejendom. 13. Udover et excelark med ejendomme, hvad får leverandøren så fra jer. 14. På ejerboligudbuddet lagde I vægt på pris. Hvorfor er tildelingsfordelingen anderledes her? 15. Hvad omfatter Region Sjælland? Er det inkl. Lolland, Falster og Bornholm? 16. Udbuddet er delt op i kategorier. Er investeringsejendomme til en værdi over 100 mio. kr. ikke omfattet af udbuddet. 8. juni 2015 Skatteministeriet vil levere de relevante registeroplysninger, Skatteministeriet måtte være i besiddelse af, som er offentligt tilgængelige og tilstrækkeligt opdaterede. Hvilke oplysninger dette er, kan variere fra miniudbud til miniudbud men vil blive oplyst ved udsendelse af miniudbudsmateriale. 8. juni 2015 De to udbud kan ikke sammenlignes. På erhvervsområdet har aktørerne en mere varieret kompetencebaggrund. Skatteministeriet har vurderet, at der eks. ikke kan stilles et krav om, at alle Besigtigere er ejendomsmæglere. 8. juni 2015 Region Sjælland defineres i henhold til den almindelige officielle forståelse heraf, dvs. Region Sjælland omfatter Lolland og Falster, men ikke Bornholm. 8. juni 2015 Det følger af Rammekontraktens punkt 2, sidste afsnit: Besigtigelserne vedrører erhvervsejendomme, herunder grunde i hele region Sjælland. Rammekontrakten vedrører således Besigtigelser Side 4 af 5

5 af alle typer af erhvervsejendomme, herunder investeringsejendomme til en værdi over 100 mio. kr. Side 5 af 5

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING KORTLÆGNING AF DE PRAKTISKE/MUSISKE FAGS STATUS OG VILKÅR I FOLKESKOLEN MINISTERIET

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere