Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden"

Transkript

1 Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden Professor Lars Erik Larsen, Sektion for Virologi Seniorrådgiver Charlotte Hjulsager, Sektion for Diagnostik, Beredskab og Myndighedsbetjening Opdateret den 13. maj 2015

2 Baggrund Der har den seneste tid været en stigende opmærksomhed vedr. en ny PCV2 stamme, der er rapporteret fra udlandet, herunder Kina og USA. Stammen er kaldt mutant PCV2 () og det forlyder at de eksisterende vacciner ikke beskytter mod denne stamme. Formålet med nærværende notat er at skabe et overblik over hvad der er kendt om denne nye stammer samt at diskutere betydningen i forhold til eksisterende vaccinationsprogrammer. Historie PCV2 er et DNA virus og er derfor genetisk mere stabilt end f.eks. svineinfluenza og PRRSV. Fylogenetiske undersøgelser foretaget globalt de seneste 10 år har påvist tilstedeværelse af 3 genotyper af virus - betegnet PCV2a, 2b og 2c (Grau-Roma et al., 2008). I et fylogenetisk træ ses tydelig grundlaget for denne opdeling (se figur 1).

3 Side 3 af 5 I Danmark blev der i arkiveret materiale fundet en genotype 2c som ikke er identificeret andre steder. Genotype 2a var meget udbredt i perioden i perioden før PMWS epidemien både i Danmark og andre steder. Skiftet fra genotype 2a til 2b faldt sammen med stigning af tilfælde af PMWS også i Danmark (Dupont et al., 2008). I en publikation fra 2009, blev der for første gang beskrevet PCV2 isolater fra Kina isoleret i 2002 som havde 1-4 aminosyrer ekstra i overflade (capsid) proteinet denne genotype blev initialt kaldt PCV2 2d. Disse stammer tilhører genotype 2b ifølge definitionen på genotyper indikeret med stiplet linie i figur 1 (Cortey et al., 2011). I blev flere af de såkaldte mutant PCV2 virus () fundet i besætninger i Kina som ikke vaccinerede og hvor der ikke var kliniske symptomer (Guo et al., 2010). Tilsvarende varianter af PCV2 virus er siden påvist i USA (Opriessnig et al., 2013)(Xiao et al., 2012), Korea (Seo et al., 2014), Brasilien (Salgado et al., 2014) og Tyskland (Eddicks et al., 2015). Isolater med tilsvarende aminosyre ændringer er også tidligere påvist i Europa (Segalés et al., 2013). og diagnostik Detaljeret undersøgelse af sekvensen af har vist at nogle publicerede diagnostiske real time assays har op til 9 forskelle i det område assayet er rettet mod og disse assays vil derfor formodentligt ikke kunne påvise dette virus (Eddicks et al., 2015). Vi har sammenlignet sekvensen i forhold til det assay, der anvendes på Veterinærinstituttet og denne analyse viser, at der kun er et enkelt mismatch i den ene primer, som ikke vurderes at have indflydelse på sensitiviteten af testen. og virulens Den nye PCV2 variant er i lighed med andre varianter påvist i både raske og klinisk syge grise. Der er foretaget 2 eksperimentelle infektioner med med forskellig udfald. En kinesisk gruppe lavede en infektion i 4 uger gamle konventionelle grise, der testede fri for andre svinepatogener herunder PRRSV og svinepest. I grupper på 5 grise på inficeret med infektiøse kloner repræsenterende tre forskellige PCV2a, PCV2b og b. Gruppen inficeret med havde signifikant mere alvorlig kliniske og patologiske forandringer og udviklede PCV2 viræmi tidligere og i højere mængde end grise vinficeret med de andre stammer. Forfatterne konkluderede på den baggrund af er mere virulent end de andre varianter (Guo et al., 2012). I et tilsvarende studie i USA blev gnotobiologiske grise udsat for en infektion med infektiøse kloner repræsenterende de samme genotyper samt kimære af de tre virus. Alle grise blev klinisk syge og udviklede viræmi og patologiske forandringer. På dag 7 og 14 var viræmien højere i de grise der var inficeret med virus kloner, der havde en ekstra aminosyre svarende til varianten, men forfatterne konkluderede at der ikke var forskel i virulensen af de anvendte kloner (Opriessnig et al., 2014c). og vaccination varianten er fundet i flere besætninger på trods af anvendelse af vaccination. Dette har foranlediget spekulationer om at de eksisterende kommercielle vacciner ikke beskytter mod varianten. Guo et al., 2010 fandt at de tre testede stammer ikke reagerede mod et monoklonalt antistof (1D2) og konkluderede på den baggrund at havde ændrede epitoper hvilket vil kunne påvirke genkendelse af vaccinations antistoffer. I modsætning til dette fandt Sue et al., 2014 ingen forskel mellem de kendte stammer og i reaktionsmønstreret overfor hverken polyklonale og monoklonale antistoffer.

4 Side 4 af 5 Et amerikansk studium undersøgte effekten af både kommercielle vaccine og en eksperimentelt fremstillet vaccine efter challenge med både kendte PCV2a, PCV2b stammer samt en stamme og fandt at de kommercielle vacciner beskyttede grise mod klinisk sygdom, viræmi samt patologiske forandringer ved efterfølgende challenge med stammen i samme grad som mod en almindelig PCV2b stamme (Opriessnig et al., 2014b). Diskussion/konklusion Fund af varianten i besætninger hvor der vaccineres mod PCV2, har medført spekulation om at de eksisterende vacciner ikke beskytter mod denne variant. Alle kommercielle vacciner indeholder genotype 2a (se figur 1). På trods af at de fleste cirkulerende stammer er af genotype 2b har der været rigtig god effekt af disse vacciner under feltforhold og eksperimentelle vaccine afprøvninger har også vist stor grad af krydsbeskyttelse (Opriessnig et al., 2014a). Den genetiske forskel mellem PCV2a stammer og PCV2b er større end mellem PCV2b og mutant PCV2b, men det udelukker dog ikke at specifikke mutationer tilstede i stammerne har betydning for krydsbeskyttelsen, men dette er ikke dokumenteret tværtimod viste det eneste kontrollerede vaccinationsforsøg at der var krydsbeskyttelse (Opriessnig et al., 2014b). Episoder af såkaldte vaccinationssvigt i besætninger er ofte meget svært at dokumentere, da der kan være en række andre årsager til gennembrud af PCVD relaterede sygdom i besætninger, der vaccinerer regelmæssig mod PCV2 - herunder forekomst af andre infektioner (PRRSV) og forkert opbevaring eller indgivelse af vaccinen. På baggrund af en samlet vurdering af eksisterende viden om varianten, må vi konstatere at der ikke er dokumentation for at antage at de eksisterende vacciner ikke beskytter mod varianten. Det er uklart om denne variant forekommer i danske besætninger, men Veterinærinstituttet vil i den kommende tid sekventere nogle få PCV2 stammer for at undersøge dette nærmere. Vi vil i øvrigt følge situationen tæt i det tilfælde at nye data bliver tilgængelige. Referencer Cortey, M., Olvera, A., Grau-Roma, L., Segales, J., Further comments on porcine circovirus type 2 (PCV2) genotype definition and nomenclature. Vet. Microbiol. doi: /j.vetmic Dupont, K., Nielsen, E.O., Baekbo, P., Larsen, L.E., Genomic analysis of PCV2 isolates from Danish archives and a current PMWS case-control study supports a shift in genotypes with time. Vet. Microbiol. 128, doi: /j.vetmic Eddicks, M., Fux, R., Szikora, F., Eddicks, L., Majzoub-Altweck, M., Hermanns, W., Sutter, G., Palzer, A., Banholzer, E., Ritzmann, M., Detection of a new cluster of porcine circovirus type 2b strains in domestic pigs in Germany. Vet. Microbiol. 176, doi: /j.vetmic Grau-Roma, L., Crisci, E., Sibila, M., Lopez-Soria, S., Nofrarias, M., Cortey, M., Fraile, L., Olvera, A., Segales, J., A proposal on porcine circovirus type 2 (PCV2) genotype definition and their relation with postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) occurrence. Vet. Microbiol. 128, doi: /j.vetmic

5 Side 5 af 5 Guo, L., Fu, Y., Wang, Y., Lu, Y., Wei, Y., Tang, Q., Fan, P., Liu, J., Zhang, L., Zhang, F., Huang, L., Liu, D., Li, S., Wu, H., Liu, C., A porcine circovirus type 2 (PCV2) mutant with 234 amino acids in capsid protein showed more virulence in vivo, compared with classical PCV2a/b strain. PLoS One 7, e doi: /journal.pone Guo, L.J., Lu, Y.H., Wei, Y.W., Huang, L.P., Liu, C.M., Porcine circovirus type 2 (PCV2): genetic variation and newly emerging genotypes in China. Virol. J. 7, 273. doi: / x Opriessnig, T., Gerber, P.F., Xiao, C.-T., Halbur, P.G., Matzinger, S.R., Meng, X.-J., 2014a. Commercial PCV2abased vaccines are effective in protecting naturally PCV2b-infected finisher pigs against experimental challenge with a 2012 mutant PCV2. Vaccine 32, doi: /j.vaccine Opriessnig, T., Gerber, P.F., Xiao, C.-T., Mogler, M., Halbur, P.G., 2014b. A commercial vaccine based on PCV2a and an experimental vaccine based on a variant b are both effective in protecting pigs against challenge with a 2013 U.S. variant b strain. Vaccine 32, doi: /j.vaccine Opriessnig, T., Xiao, C.-T., Gerber, P.F., Halbur, P.G., Emergence of a novel mutant PCV2b variant associated with clinical PCVAD in two vaccinated pig farms in the U.S. concurrently infected with PPV2. Vet. Microbiol. 163, doi: /j.vetmic Opriessnig, T., Xiao, C.-T., Gerber, P.F., Halbur, P.G., Matzinger, S.R., Meng, X.-J., 2014c. Mutant USA strain of porcine circovirus type 2 () exhibits similar virulence to the classical PCV2a and PCV2b strains in caesarean-derived, colostrum-deprived pigs. J. Gen. Virol. 95, doi: /vir Salgado, R.L., Vidigal, P.M.P., de Souza, L.F.L., Onofre, T.S., Gonzaga, N.F., Eller, M.R., Bressan, G.C., Fietto, J.L.R., Almeida, M.R., Silva Júnior, A., Identification of an Emergent Porcine Circovirus-2 in Vaccinated Pigs from a Brazilian Farm during a Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome Outbreak. Genome Announc. 2. doi: /genomea Segalés, J., Kekarainen, T., Cortey, M., The natural history of porcine circovirus type 2: from an inoffensive virus to a devastating swine disease? Vet. Microbiol. 165, doi: /j.vetmic Seo, H.W., Park, C., Kang, I., Choi, K., Jeong, J., Park, S.-J., Chae, C., Genetic and antigenic characterization of a newly emerging porcine circovirus type 2b mutant first isolated in cases of vaccine failure in Korea. Arch. Virol. 159, doi: /s Xiao, C.-T., Halbur, P.G., Opriessnig, T., Complete genome sequence of a novel porcine circovirus type 2b variant present in cases of vaccine failures in the United States. J. Virol. 86, doi: /jvi

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Overvågningen af B-streptokok infektion i danske malkekvægsbesætninger

Overvågningen af B-streptokok infektion i danske malkekvægsbesætninger originalartikel Overvågningen af B-streptokok infektion i danske malkekvægsbesætninger [ Jørgen Katholm ] Dip. ECBHM, kvægfagdyrlæge [ Erik Rattenborg ] Dyrlæge, ph.d. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

Denguefeber hos 44 danske rejsende undersøgt på Rigshospitalets epidemiafdeling 1988-1998

Denguefeber hos 44 danske rejsende undersøgt på Rigshospitalets epidemiafdeling 1988-1998 Side 1 af 6 Denguefeber hos 44 danske rejsende undersøgt på Rigshospitalets epidemiafdeling 1988-1998 ORIGINAL MEDDELELSE Kim P. David, Maybritt R.S. O'Hare & Peter Skinhøj Originale meddelelser 18. september

Læs mere

Rygproblemer fra vugge til grav

Rygproblemer fra vugge til grav Rygproblemer fra vugge til grav Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere

Læs mere

PATTEGRISDØDELIGHED I DK

PATTEGRISDØDELIGHED I DK Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt DET JORDBRUGSVIDEN- SKABELIGE FAKULTET INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG SUNDHED PATTEGRISDØDELIGHED I DK MULIGHEDER FOR

Læs mere

DANSKE SVINEPRODUCENTER VISER ANSVAR I BRUGEN AF ANTIBIOTIKA

DANSKE SVINEPRODUCENTER VISER ANSVAR I BRUGEN AF ANTIBIOTIKA DANSKE SVINEPRODUCENTER VISER ANSVAR I BRUGEN AF ANTIBIOTIKA ERFARING NR. 1419 Flertallet af 263 adspurgte svineproducenter mener, at antibiotikaforbruget i deres egne besætninger har betydning i det samlede

Læs mere

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE Støttet af: SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE MEDDELELSE NR. 988 & European Agricultural Fund for Rural Development Splitmalkning for råmælk er afprøvet i to besætninger. Grise født om natten blev splitmalket

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dental Wars Episode I Af Specialdyrlæge Jens Ruhnau

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dental Wars Episode I Af Specialdyrlæge Jens Ruhnau Nr. 6 december 2012 9. årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S www.dyrlaegemagasinet.dk ISSN Nr. 1603-8002 læs inde i bladet Dental Wars Episode I Af Specialdyrlæge

Læs mere

Gensekventering. - og de etiske overvejelser. Naturvidenskabelig Bachelor Hus 14.1. Vejleder: Jesper Olsen

Gensekventering. - og de etiske overvejelser. Naturvidenskabelig Bachelor Hus 14.1. Vejleder: Jesper Olsen Gensekventering - og de etiske overvejelser Camilla Hansen, Kiwi Kjøller, Nina Haxgart, Julie Schnipper, Victoria Fagerholt og Sandra Bredgaard Gruppe 2 Naturvidenskabelig Bachelor Hus 14.1 Vejleder: Jesper

Læs mere

Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid

Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid university of copenhagen Omkostningsopgørelse af det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Christensen, Tove; Denver, Sigrid Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6 og CFP-10-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014

Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014 Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014 Abstract, poster præsentation, 28 th North American Cystic Fibrosis Conference Physiological levels of

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

Diabetes. Hvad er diabetes?

Diabetes. Hvad er diabetes? Diabetes 11 n Antallet af personer med kendt diabetes i Danmark i 2006 er ca. 200.000. n Omkring 2025 vil dette være steget til 250-300.000. n Næsten lige så mange har diabetes uden at vide det. n Globalt

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Morten Lebech, Tom Weber, Karen Carlsen, Margrethe Møller, Birger Møller, Birgitte Bruun Nielsen, Bent Faber Vestergaard DEFINITION / KLINISK

Læs mere

Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV)

Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV) OM/CO Side 1/19 Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV) Forfattere Kristine Chemnitz Mette Juul Hansen John Dræby Kristiansen Helene

Læs mere

Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014

Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014 Danske forskningsprojekter støtte af Cystisk Fibrose Foreningen til den 37. ECFS Konference i Gøteborg, 11.-14. juni 2014 Genome changes leading to persistence of Pseudomonas aeruginosa in the airways

Læs mere

Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger

Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger Af: Charlotte Maddox-Hyttel 1 & Ellen-Margrethe Vestergaard 2 1 Seniorforsker,

Læs mere

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport

Læs mere