Købssikring: Ofte stillede spørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købssikring: Ofte stillede spørgsmål"

Transkript

1 Købssikring: Ofte stillede spørgsmål Hvad får jeg ud af at have Spar Nord Købssikring? Generelt er det målet at sikre dig ekstra tryghed, når du køber lidt mere værdifulde forbrugsgoder. Spar Nord Købssikring indeholder 3 dækningsområder: Udvidet reklamationsret Købsforsikring Prissikring Med Købssikring er du sikret ved tyveri og udefra kommende skader på dine nyindkøb (herefter benævnt vare eller genstand) i 90 dage. Det giver dig tid til at få varen hjem og installeret/hængt sikkert op i hjemmet. Købssikring sikrer også, hvis du inden for 90 dage finder varen et andet sted til en meget lavere pris. Endelig er du sikret en 5 årig tryghed, hvis et indkøbt produkt ikke virker efter hensigten. Generelt Købssikring Hvem gælder Spar Nord Købssikring for? Private Stjernekunder i Spar Nord, som har et gyldigt Spar Nord MasterCard til privat brug. Fra privatkunder i Spar Nord med et gyldigt Spar Nord MasterCard til privat brug. Helt konkret omfattes Spar Nord Købssikring af Spar Nord Stjerne MasterCard med trip, travel eller travel+ rejseforsikring samt det gratis Spar Nord MasterCard udstedt til Stjernekunder. Herudover er MasterCard Travel Ung, Debit Travel Ung, MasterCard uden rejseforsikring, MasterCard Classic, MasterCard Gold, MasterCard Platinum, Classic-Gold-Platinum med Plusdækning omfattet. Ovennævnte kort er ligeledes omfattet af ID-tyveriforsikringen i henhold i betingelserne for ID-tyveri. Skal varen være købt med Spar Nord MasterCard for at være dækket? Ja, forsikringen omfatter alene køb foretaget med et gyldigt Spar Nord MasterCard. Spar Nord Business MasterCard indeholder ikke købssikring. Hvad er minimumsprisen på varen, for at den er dækket af forsikringen? Det har været vores mål, at dække dine lidt mere værdifulde køb, og derfor skal en vare koste kr. for at være dækket af forsikringen. Hvad er selvrisikoen? Der er ingen selvrisiko på nogle af forsikringerne. Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen træder i kraft når man har modtaget sit kort. Er der forsikringsdækning på et familiekort? Ja på lige fod med hovedkortet.

2 Skal der være navn på min kvittering? Der behøver ikke være navn på kvitteringen for et varekøb er omfattet af forsikringen. Men der skal naturligvis kunne præsenteres et kreditkortudtog hvoraf det fremgår, at varen er købt med sikredes gyldige MasterCard. Er mobiltelefoner omfattet? Nej, mobiltelefoner er ikke omfattet. Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål om Spar Nord Købssikring? Ved generelle spørgsmål kontakter du din rådgiver i Spar Nord Bank. Hvis du er i tvivl i forbindelse med skader eller skadeanmeldelser kan du også ringe direkte til AIG på telefonnummer Er jeg stadigvæk dækket, hvis jeg afleverer mit MasterCard? Ja, du er dækket i hele dækningsperioden for de varer du har købt med kortet inden du afleverede det, d.v.s. 90 dage for Prissikring og Købsforsikring samt i alt 5 år for Udvidet reklamationsret. Dækker forsikringen fortsat de varer, jeg har købt med kortet, hvis jeg ikke har kortet mere? Ja, Spar Nord skal blot bekræfte at det nævnte kort var omfattet af Spar Nord Købssikring på købstidspunktet. Hvad skal jeg gøre, når jeg vil anmelde en skade? Du skal hurtigst muligt gå til AIG s hjemmeside for at anmelde skaden Det fremgår af siden hvilke bilag du skal vedlægge. Kan jeg slippe for "købsgaranti-forsikringer", som jeg plejer at købe? Både ja og nej. Med de nye forsikringer på dit MasterCard, er du dækket i 5 år mod alle "indefra-kommende" skader. Indefra-kommende skader er de skader, man normalt opfatter som dækket af reklamations-retten. Det er det væsentligste - derudover er man dækket i 90 dage mod hændelige uheld, og såfremt den netop købte vare kan købes billigere et andet sted indenfor 90 dage (ej varer på udsalg). Når du køber tillægsforsikringer, dækker de ud over den udvidede reklamationsret, også hændelige uheld i op til 5 år, samt fugtskader. Nogle af disse skader vil dog også være dækket af Familieforsikringen. Konklusion: Ved køb af tillægsforsikringer får man en længere dækning imod hændelige uheld og fugtskader, så hvis dette er meget vigtigt, kan man overveje en tillægsforsikring. Men for langt de fleste varer, eks. hårde hvidevarer, stereo anlæg, TV, Playstation etc. vil de fleste skader være indefra-kommende og dermed dækket af Spar Nord MasterCard dækningerne. Udvidet reklamationsret Hvad menes egentlig med reklamationsret? Reklamationsretten i henhold til købeloven giver ret til at reklamere over fejl inden for de første 2 år, men det er stadig et krav ifølge købeloven, at fejlen var tilstede på købstidspunktet (selvom den først har vist sig ved senere brug). En garanti dækker som udgangspunkt også fejl, som opstår efter købstidspunktet.

3 Ifølge markedsføringsreglerne må en butik ikke i sin reklame for en vare kalde reklamationsretten for garanti ifølge købeloven. Hvis man anvender ordet garanti skal man give noget "ekstra" i forhold til den almindelige reklamationsret. Det er svært at skelne mellem de to begreber, og det er da også derfor at de ofte bruges i flæng. Hvilke varegrupper kunne fx være omfattet af begrebet "elektriske genstande til brug i hjemmet"? Det er f.eks. hårde hvidevarer, TV, stereoanlæg, DVD, blu-ray, GPS, video, digitalt kamera, spillekonsoller som Playstation, X-box, Nintendo o.l., computere inkl. printer, PAD PC (fx ipad), Netbooks, ipod, MP3 afspiller, ekstern harddisk. Husholdnings-maskiner som fx cappucinomaskiner, foodprocessor, støvsuger, samt elektriske apparater som boremaskine o.l. Vær opmærksom på, at der er undtagelser i betingelserne som fx mobiltelefoner, ure, biler, anvendelse til erhvervsmæssigt formål mv. Hvordan er gaver dækket som jeg giver til mine børn? Den udvidede reklamationsret dækker også gaver til "hjemmeboende børn", idet dæk-ningen kun omfatter genstande i kortholders eget hjem/fritidshus. Hvor lang tid er jeg dækket..? Udvidet reklamationsret udvider den 2 årige reklamationsret i henhold til Købeloven med yderligere 3 år til i alt 5 år. Hvornår er en vare dækket af den danske Købelov, når den er købt i DK og afhentet i udlandet? Det er den når købet er omfattet af den 2 årige reklamationsret efter danske regler og køber kan reklamere over fejl og mangler ved varen til en dansk forretning. Købsforsikring Hvad dækker købsforsikring populært sagt? Alle udefra kommende skader (som ikke kunne forventes forudset af kortholder). Købsforsikring dækker f.eks., hvis dit nye fladskærms TV falder ned fra væggen eller hvis vasen til moster Hanne falder ned fra gavebordet og går i stykker. Hvor lang tid er jeg dækket..? I 90 dage fra købsdatoen, hvilket giver dig god tid til at få genstanden hjem og til at få den hængt op og/eller installeret sikkert. Hvad menes med fysisk skade..? Det er en pludselig udefra kommende skade. Eks. hvis man bliver skubbet til så man taber sin vare og den derfor går i stykker, taber den fra traileren på vej hjem fra IKEA eller taber sin taske, fordi hanken gik i stykker, og genstanden i tasken derved går i stykker etc. Hvem skal bevise at varen gik i stykker indenfor 90 dage? Dette bevises ved, at man hurtigst muligt anmelder skaden til skadebehandler (SOS Int. - se betingelserne for den fulde adresse og tlf. nr.) og indenfor de 90 dage. Hvis jeg køber gaver til andre, vil disse så også være dækket af Spar Nord Købsforsikring? Ja, gaver er dækket på samme vilkår som køb til sig selv.

4 Er der en selvrisiko på Købsforsikring? Nej, alle dækninger er uden selvrisiko. Hvordan er varer købt på Internettet dækket af Spar Nord Købsforsikring? De er dækket mod uheld EFTER modtagelsen. Prissikring Hvad dækker prissikring populært sagt? Prissikring dækker en prisdifference på over 250 kr., hvis du f.eks. har købt en ny vaskemaskine (minimums købspris kr ) og du inden for 90 dage ser den i en tilsvarende butik til en lavere pris. Hvad menes der med begrebet "ens varer"? Varerne skal være identiske med samme modelbetegnelse, produktionsnummer m.m. Hvor lang tid er jeg dækket..? Forsikringen dækker i 90 dage fra købsdatoen. Er køb i internetforretninger omfattet ved sammenligning? Nej, internettet er undtaget, da man derved vil kunne udnytte forsikringen til at foretage sine køb hos en lokal specialist, med deraf værdifuld service og hjælp, og derpå sammenligne prisen med en tilsvarende vare købt på internettet - uden service og rådgivning. Gælder dækningen hvis den billigere vare er på udsalg? Nej, sammenligningen skal foretages på lige vilkår og det er når en vare udbydes uden særligt tilbud/rabat/køtilbud eller andre slagtilbud. Prissikring: Er der et minimum på prisdifferencen for at forsikringen dækker? Der skal være en prisdifference som udgør minimum 250 kr

5 ID-tyveri: Ofte stillede spørgsmål Hvad betragtes som et ID-tyveri? Definitionen af sikredes ID forstås ved enhver legitimation, som i almindelighed anvendes til at identificere sikrede, f.eks. pas, online, log-in koder, digital signatur, kørekort, pinkoder, CPRnummer, kontonumre mv., herunder betalingsinstrument som defineret i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jfr. Lovbekendtgørelse nr. LBK nr. 365 af 26. april Det betragtes derfor som ID-tyveri, når sikredes identitet bliver misbrugt og/eller stjålet, og den stjålne ID anvendes uberettiget til online betalingstransaktioner, til betaling med forfalskede hæveeller betalingskort. Det betragtes også som ID-tyveri, når det stjålne/misbrugte ID anvendes i forbindelse med betaling med check eller betalingskort og til opnåelse af kredit i form af f.eks. optagelse af lån, opnåelse af lån, opnåelse af kredit eller åbning af konto med kreditfacilitet. Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen træder i kraft når man har modtaget sit kort og aktiveret det. Forsikringen er kun gældende så længe korthaver har et gyldigt kort. Hvem er sikret gennem Spar Nord MasterCard ID-tyveriforsikring? Den sikrede af ID-tyveriforsikringen gennem MasterCard er kortholder, dvs. indehaveren af det gyldige Spar Nord MasterCard. Kravet er dog, at indehaver af MasterCard skal have bopælsadresse i Danmark. Derudover skal kortet være gyldigt i perioden, hvor der foretages ID-tyveri. Hvilke dækninger er forbundet med ID-tyveriforsikringen? Forsikringen dækker kun tab, som sikrede lider i privat regi. Eventuelle tab, som sikrede i erhvervsmæssigt regi måtte lide som følge af ID tyveriet, er således ikke omfattet. Dækningerne i forbindelse med ID-tyveri dækker advokathjælp og tabt arbejdsfortjeneste jf. nærmere nedenfor, i tilfælde, hvor sikrede får stjålet sit ID, og den stjålne ID anvendes uberettiget til en af følgende 3 situationer: 1) Til online betalingstransaktioner (korttransaktioner og netbank) eller til betaling med forfalskede hæve- eller betalingskort. 2) I forbindelse med betaling med check eller betalingskort. 3) Til opnåelse af kredit i form af f.eks. optagelse af lån, opnåelse af lån, opnåelse af kredit eller åbning af konto med kreditfacilitet. Der er ingen selvrisiko forbundet med ID-tyveriforsikringen. Der er dog en maksimal erstatning på DKK pr. skade, selvom én skade løber over flere år. Fordelingen af maksimal erstatningen ses nedenfor: Summen er fordelt på følgende måde: Advokat omkostninger DKK maksimalt Tabt arbejdsfortjeneste DKK maksimalt

6 Advokatomkostninger Advokatomkostninger dækker over egen advokat og retsafgifter i forbindelse med juridisk bistand i anledning af misbrug af den sikrede identitet herunder: - Forsvar overfor ethvert krav fra påståede kreditorer, herunder deres inkassoforretning. - Bistand til krav om omgørelse eller ophævelse af retsvirkningen af en civilretlig eller strafferetlig dom opnået på urigtige grundlag. - Hjælp til annullering af eventuelle lån, der skulle være optaget i sikredes navn uden sikredes kendskab. - Anfægte og få fjernet urigtige kreditoplysninger hos kreditoplysningsbureauer. - Tabt arbejdsfortjeneste som følge af, at sikrede har været nødsaget til at tage fri fra arbejde for at håndtere praktiske forhold i anledning af tyveriet (maksimalt DKK pr. skade og pr. år). - Selvom én skade løber over flere år, erstattes maksimalt DKK pr. skade, fordelt som ovenfor beskrevet. - Ethvert tab, der udspringer af enten én isoleret eller løbende handling eller flere gentagne eller forbundne handlinger, er at betragte som ét ID tyveri. Hvordan anmelder jeg skaden samt hvordan forløber skadebehandlingen? Du anmelder en skade ved at gå ind på og udfylde skadeblanketten. Blanketten sender du efterfølgende til: eller til adressen: AIG Europe Limited Osvald helmuths vej Frederiksberg Ved spørgsmål kan AIG kontaktes på tlf

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere