INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016"

Transkript

1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September

2 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: Redaktion: Heino Jespersen 2

3 ISBN INDHOLD BEFOLKNINGSTAL... 6 Indvandrere og efterkommere i Danmark... 6 Oprindelsesland... 7 Vandringer... 7 Udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark Aldersfordeling Geografisk fordeling Statsborgerskab IGANGVÆRENDE UDDANNELSE årige indvandrere og efterkommere årige indvandrere og efterkommere HØJEST FULDFØRTE DANSKE UDDANNELSE Grundskole Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Andel af en ungdomsårgang, som forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsen blandt personer i den erhvervsaktive alder Beskæftigelsen blandt årige Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen blandt årige NYANKOMNES BESKÆFTIGELSE Udviklingen i antallet af nyankomne flygtninge og familiesammenførte Tilknytning til arbejdsmarkedet blandt nyankomne flygtninge og familiesammenførte NYANKOMNES UDDANNELSESBAGGRUND OG ERHVERVSERFARING

4 4

5 OPBYGNING Udlændinge- og Integrationsministeriets publikation Integration: Status og udvikling 2016 indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Publikationen omfatter først fire kapitler om indvandrere og efterkommere, der hver især belyser forskellige aspekter af integrationsområdet befolkningstal, igangværende uddannelse, højest fuldførte uddannelse og beskæftigelse. Første kapitel beskriver befolkningstallene med tal for 2016, herunder indvandrere og efterkommeres fordeling på herkomst, oprindelsesland og alder samt udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere. Andet kapitel omhandler indvandrere og efterkommeres igangværende danske uddannelse med tal for skoleåret 2015/2016. Tredje kapitel omhandler indvandrere og efterkommeres højest fuldførte danske uddannelse med tal for Fjerde kapitel indeholder analyser af beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med tal for november Publikationen indeholder dernæst to kapitler om nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Femte kapitel belyser tilknytningen til arbejdsmarkedet blandt nyankomne flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af integrationsprogrammet. Sjette kapitel ser på nyankomne flygtninge og familiesammenførtes uddannelsesbaggrund. Det bemærkes, at afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen, og at tallene i teksten ikke nødvendigvis er lig med tallene i publikationens tabeller og figurer. 1 Redaktionen er afsluttet den 7. september

6 1 1.1 BEFOLKNINGSTAL Indvandrere og efterkommere i Danmark Pr. 1. januar 2016 var der i alt indvandrere og efterkommere i Danmark, svarende til henholdsvis 9,5 pct. og 2,9 pct. af den samlede befolkning, jf. figur 1.1. Figur 1.1: Danmarks befolkning fordelt på herkomst, pr. 1. januar 2016, pct. 2,9% 9,5% Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere 87,7% Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK1. 7,9 pct. af befolkningen i Danmark er indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, mens 4,4 pct. af befolkningen er indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse, jf. tabel 1.1. Tabel 1.1: Danmarks befolkning fordelt på oprindelse og herkomst, pr. 1. januar 2016, pct. og antal Personer Andel af hele befolkningen Ikke-vestlig oprindelse Indvandrere ,5 % Efterkommere ,4 % I alt ,9 % Vestlig oprindelse Indvandrere ,0 % Efterkommere ,4 % I alt ,4 % Alle indvandrere og efterkommere ,3 % Dansk oprindelse ,7 % Hele befolkningen ,0 % Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK1. 6

7 1.2 Oprindelsesland Ca. 60 pct. af alle indvandrere og efterkommere, der er bosat i Danmark, har oprindelse i 17 lande, jf. tabel 1.2. Personer med tyrkisk oprindelse udgør den største gruppe. Lidt under hver ellevte indvandrer og efterkommer tilhører denne gruppe. De tre næststørste grupper udgøres af personer, som stammer fra Polen (6,0 pct.), Tyskland (4,6 pct.) og Irak (4,5 pct.). Det bemærkes, at antallet af efterkommere med oprindelse i Libanon er større end antallet af indvandrere. Tabel 1.2: Indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelsesland, pr. 1. januar 2016, pct. og antal Indvandrere Efterkommere I alt Andel af alle indvandrere og efterkommere i Danmark Tyrkiet ,8 % Polen ,0 % Tyskland ,6 % Irak ,5 % Syrien ,9 % Libanon ,7 % Pakistan ,5 % Rumænien ,4 % Bosnien-Hercegovina ,2 % Somalia ,9 % Iran ,8 % Afghanistan ,4 % Norge ,4 % Sverige ,2 % Jugoslavien ,2 % Vietnam ,1 % Storbritannien ,1 % Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK1C. 1.3 Vandringer I dette afsnit er vandringer opgjort som de ind- og udvandringer, der er registreret i året, uanset hvilket år selve vandringen er foregået i. Det fremgår af tabel 1.3, at lidt mere end indvandrere og efterkommere udvandrede fra Danmark i I samme år indrejste knap indvandrere og efterkommere til landet. Dermed er der en samlet nettoindvandring på lidt mere end personer i Blandt efterkommere med både ikke-vestlig og vestlig oprindelse er flere personer udvandret end indvandret. 7

8 Tabel 1.3: Vandringer fordelt på oprindelse og herkomst, 2015, antal Ikke-vestlig oprindelse Indvandring Udvandring Nettoindvandring Indvandrere Efterkommere I alt Vestlig oprindelse Indvandrere Efterkommere I alt Alle indvandrere og efterkommere Dansk oprindelse Hele befolkningen Note 1: Nettoindvandringen udregnes som antal indvandringer minus antal udvandringer. Note 2: Vandringstabellen er opgjort på samme måde i Statistikbanken og udlændingedatabasen. I begge databaser anvendes de ind- og udvandringer, der er registreret i året, uanset hvilket år selve vandringen er foregået i. Danmarks Statistik anvender denne metode, da der er en del forsinkelser på registrering af særligt udvandringer, hvilket ville give et skævt billede af den akkumulerede udvandring. Note 3: Bemærk, at der er en væsentlig forskel mellem nettoindvandringen og befolkningstilvæksten. En vigtig grund til dette er fødsler og dødsfald, samt at der i nettoindvandringen ikke tages højde for de personer, der har forladt landet uden at oplyse det til myndighederne. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN1. Figur 1.2 viser udviklingen i nettoindvandringen fordelt på oprindelse fra 2007 til Fra 2008 til 2009 skete der et fald i nettoindvandringen af personer med vestlig og ikke-vestlig oprindelse. Siden 2009 har nettoindvandringen af personer med vestlig oprindelse været stigende, hvorimod nettoindvandringen af personer med ikke-vestlig oprindelse var faldende fra 2009 til Siden 2011 er nettoindvandringen for personer med ikke-vestlig oprindelse steget fra at udgøre omkring i 2011 til omkring i Nettoindvandringen for personer med dansk oprindelse steg til 2009, faldt herefter frem til 2011 og har stort set været konstant siden. 8

9 Figur 1.2: Nettoindvandring fordelt på oprindelse, , antal Danmark Vestlige lande Ikke-vestlige lande Note 1: Nettoindvandringen udregnes som antal indvandringer minus antal udvandringer. Note 2: Vandringstabellen er opgjort på samme måde i Statistikbanken og udlændingedatabasen. I begge databaser anvendes de ind- og udvandringer, der er registreret i året, uanset i hvilket år selve vandringen er foregået. Danmarks Statistik anvender denne metode, da der er en del forsinkelser på registrering af særligt udvandringer, hvilket ville give et skævt billede af den akkumulerede udvandring. Note 3: Bemærk, at der er en væsentlig forskel mellem nettoindvandringen og befolkningstilvæksten. En vigtig grund til dette er fødsler og dødsfald, samt at der i nettoindvandringen ikke tages højde for de personer, der har forladt landet uden at oplyse det til myndighederne. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN1. Figur 1.3 og 1.4 viser indvandring og nettoindvandring i 2010 og 2015 blandt de ti lande med flest indvandrede med hhv. ikke-vestlig oprindelse og vestlig oprindelse i Syriske indvandrere og efterkommere havde både den højeste indvandring og nettoindvandring blandt ikkevestlige lande i Det er også den gruppe, hvor indvandringen og nettoindvandringen er steget mest i forhold til

10 Figur 1.3: De ti største ikke-vestlige indvandringslande fordelt på vandringstype, 2010 og 2015, antal Syrien Eritrea Indien Kina Filippinerne Ukraine Iran Nepal Pakistan Tyrkiet Indvandring Nettoindvandring Note 1: De 10 ikke-vestlige oprindelseslande med det største antal af indvandrere og efterkommere, som indvandrede i 2015, er inkluderet i figuren. Note 2: Nettoindvandringen udregnes som antal indvandringer minus antal udvandringer. Note 3: Vandringstabellen er opgjort på samme måde i Statistikbanken og udlændingedatabasen. I begge databaser anvendes de ind- og udvandringer, der er registreret i året, uanset i hvilket år selve vandringen er foregået. Danmarks Statistik anvender denne metode, da der er en del forsinkelser på registrering af særligt udvandringer, hvilket ville give et skævt billede af den akkumulerede udvandring. Note 4: Bemærk, at der er en væsentlig forskel mellem nettoindvandringen og befolkningstilvæksten. En vigtig grund til dette er fødsler og dødsfald, samt at der i nettoindvandringen ikke tages højde for de personer, der har forladt landet uden at oplyse det til myndighederne. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN1. Gruppen med rumænsk baggrund havde den højeste indvandring og nettoindvandring blandt vestlige lande i Litauen havde et fald i nettoindvandringen fra 2010 til

11 Figur 1.4: De ti største vestlige indvandringslande, fordelt på vandringstype, 2010 og 2015, antal Rumænien Polen USA Tyskland Litauen Norge Italien BulgarienStorbritanien Spanien Indvandring Nettoindvandring Note 1: De 10 vestlige oprindelseslande med det største antal af indvandrere og efterkommere, som indvandrede i 2015, er inkluderet i figuren. Note 2: Nettoindvandringen udregnes som antal indvandringer minus antal udvandringer. Note 3: Vandringstabellen er opgjort på samme måde i Statistikbanken og udlændingedatabasen. I begge databaser anvendes de ind- og udvandringer, der er registreret i året, uanset hvilket år selve vandringen er foregået i. Danmarks Statistik anvender denne metode, da der er en del forsinkelser på registrering af særligt udvandringer, hvilket ville give et skævt billede af den akkumulerede udvandring. Note 4: Bemærk, at der er en væsentlig forskel mellem nettoindvandringen og befolkningstilvæksten. En vigtig grund til dette er fødsler og dødsfald, samt at der i nettoindvandringen ikke tages højde for de personer, der har forladt landet uden at oplyse det til myndighederne. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMVAN Udviklingen i antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark Det samlede antal indvandrere og efterkommere er vokset med knap personer i perioden Det betyder, at indvandrere og efterkommeres andel af den samlede befolkning er steget med 9,3 pct.point siden 1980 fra knap 3,0 pct. i 1980 til lidt over 12,3 pct. i 2016, jf. figur 1.5. Andelen af både indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er steget jævnt siden Heroverfor var udviklingen i andelen af indvandrere med vestlig baggrund tilnærmelsesvis konstant indtil midten af nullerne (der er en stigning på 0,4 pct.point fra 1980 til 2004). Siden da har andelen af vestlige indvandrere været stigende. 11

12 Figur 1.5: Indvandrere og efterkommeres andel af den samlede danske befolkning fordelt på oprindelse, pr. 1. januar 1980 til 1. januar 2016, pct. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Indvandrere, vestlig oprindelse Indvandrere, ikke-vestlig oprindelse Efterkommere, ikke-vestlig oprindelse Efterkommere, vestlig oprindelse Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK2. De 10 nationaliteter med den største andel i den samlede befolkningstilvækst i Danmark fra 2015 til 2016 kan ses i tabel 1.4. Personer med syrisk oprindelse er med 27,4 pct. øverst på listen over grupper med den højeste andel af den samlede befolkningstilvækst. Derefter følger Rumænien, hvis andel i befolkningstilvæksten er 7,6 pct. Generelt kan næsten hele den samlede befolkningstilvækst på personer i 2015 tilskrives indvandrere og efterkommere. 12

13 Tabel 1.4: Befolkningsudvikling fordelt på oprindelseslande med den største andel i den samlede befolkningstilvækst i Danmark, pr. 1. januar januar 2016, pct. og antal Vækst, antal personer Vækst, pct. Gruppens andel af den samlede befolkningstilvækst Syrien ,6 % 27,4 % Rumænien ,8 % 7,6 % Polen ,7 % 6,4 % Eritrea ,9 % 6,0 % Indien ,3 % 2,7 % Litauen ,8 % 2,2 % Bulgarien ,8 % 2,0 % USA ,6 % 1,9 % Italien ,6 % 1,8 % Kina ,9 % 1,7 % Alle indvandrere og efterkommere Personer med dansk oprindelse ,1 % 97,6 % ,0 % 2,4 % Hele befolkningen ,8 % 100,0 % Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK Aldersfordeling Aldersprofilen for henholdsvis indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse er meget forskellig. Det fremgår af tabel 1.5, at efterkommere gennemsnitligt er betydeligt yngre end indvandrere og personer med dansk oprindelse. Tendensen gør sig særligt gældende for efterkommere med ikkevestlig oprindelse, hvor lidt over 55 pct. er under 16 år. Gruppen af indvandrere med både vestlig og ikke-vestlig oprindelse omfatter hovedsageligt personer i den erhvervsaktive alder, dvs år. 82,5 pct. af indvandrere med vestlig oprindelse, og 86,6 pct. af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er i alderen år. Andelen af personer over 64 år er størst blandt personer med dansk oprindelse (20,5 pct.). De efterfølges af indvandrere med vestlig oprindelse (12,6 pct.). 13

14 Tabel 1.5: Aldersfordelingen fordelt på oprindelse og herkomst, pr. 1. januar 2016, pct. Aldersgrupper Ikke-vestlige lande 0-15 år år år år 65+ år I alt Indvandrere 6,7 % 9,9 % 36,4 % 40,3 % 6,6 % 100 % Efterkommere 55,4 % 27,6 % 15,2 % 1,8 % 0,0 % 100 % I alt 21,6 % 15,3 % 29,9 % 28,6 % 4,6 % 100 % Vestlige lande Indvandrere 4,9 % 14,8 % 37,8 % 29,9 % 12,6 % 100 % Efterkommere 56,4 % 12,0 % 12,7 % 13,7 % 5,2 % 100 % I alt 10,1 % 14,5 % 35,2 % 28,3 % 11,9 % 100 % Alle indvandrere og efterkommere 17,5 % 15,0 % 31,8 % 28,5 % 7,2 % 100 % Dansk oprindelse 18,1 % 11,3 % 16,2 % 34,0 % 20,5 % 100 % Hele befolkningen 18,0 % 11,7 % 18,1 % 33,3 % 18,8 % 100 % Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF Geografisk fordeling Indvandrere og efterkommere fordeler sig ikke jævnt ud over hele landet. Tabel 1.6 viser således, at næsten halvdelen af samtlige indvandrere og efterkommere i Danmark er bosiddende i 10 ud af landets 98 kommuner. Det fremgår desuden, at landets to største kommuner København og Aarhus huser næsten 30 pct. af alle indvandrere og efterkommere. 14

15 Tabel 1.6: De 10 kommuner med flest indvandrere og efterkommere, pr. 1. januar 2016, pct. og antal Antal Andel København ,1 % Aarhus ,5 % Odense ,3 % Aalborg ,1 % Frederiksberg ,7 % Høje-Taastrup ,9 % Gladsaxe ,8 % Vejle ,8 % Esbjerg ,7 % Gentofte ,7 % Øvrige ,5 % Hele Landet % Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. I figurerne 1.6 og 1.7 fremgår andelen af indvandrere og efterkommere med hhv. ikke-vestlig og vestlig oprindelse i forhold til den samlede befolkning i de enkelte kommuner. Vestegnens kommuner, først og fremmest Ishøj (31,1 pct.), Brøndby (26,3 pct.), Albertslund (23,2 pct.) og Høje-Taastrup (20,9 pct.), er de kommuner, som har de højeste befolkningsandele af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Kommunerne København, Frederiksberg, Gentofte og Aabenraa har de højeste befolkningsandele af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse. 15

16 Figur 1.6: Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i pct. af kommunernes befolkning, pr. 1. januar 2016, pct. Note: Tallene i parentes angiver, hvor mange kommuner der tilhører den enkelte gruppering. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 16

17 Figur 1.7: Indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse i pct. af kommunernes befolkning, pr. 1. januar 2016, pct. Note: Tallene i parentes angiver, hvor mange kommuner der tilhører den enkelte gruppering. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. I figurerne 1.8 og 1.9 fremgår andelen af 0-17-årige indvandrere og efterkommere med hhv. ikke-vestlig og vestlig oprindelse i forhold til den samlede befolkning i samme aldersgruppe, fordelt på de enkelte kommuner. Vestegnens kommuner, først og fremmest Ishøj, Brøndby, Albertslund og Høje-Taastrup, er de kommuner, som har de højeste befolkningsandele af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i alderen 0-17 år. Samsø Kommune har den højeste andel af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse i alderen 0-17 år, efterfulgt af kommunerne Aabenraa, Gentofte og Ishøj. 17

18 Figur 1.8: 0-17-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i pct. af kommunernes befolkning i samme aldersgruppe, pr. 1. januar Note: Tallene i parentes angiver, hvor mange kommuner der tilhører den enkelte gruppering. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 18

19 Figur 1.9: 0-17-årige indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse i pct. af kommunernes befolkning i samme aldersgruppe, pr. 1. januar Note: Tallene i parentes angiver, hvor mange kommuner der tilhører den enkelte gruppering. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF13. 19

20 1.7 Statsborgerskab Knap 4 ud af 10 indvandrere og efterkommere har dansk statsborgerskab. Som det fremgår af figur 1.10, er der som forventet en større andel af danske statsborgere blandt efterkommere end blandt indvandrere. Figur 1.10: Indvandrere og efterkommere fordelt på statsborgerskab, pr. 1. januar 2016, pct. Indvandrere, ikke-vestlige lande 33,8% 66,2% Efterkommere, ikke-vestlige lande 72,2% 27,8% Indvandrere, vestlige lande 13,6% 86,4% Efterkommere, vestlige lande 39,6% 60,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dansk statsborgerskab Udenlandsk statsborgerskab Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMBEF34. Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har den højeste andel af personer med dansk statsborgerskab (72,2 pct.). Indvandrere med vestlig oprindelse har den højeste andel af personer med udenlandsk statsborgerskab (86,4 pct.). Fra 2006 til 2010 er andelen af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, som har dansk statsborgerskab, steget, jf. figur 1.11., hvorefter andelen er stagneret. Fra 2006 til 2007 er andelen af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse, som har dansk statsborgerskab, steget, hvorefter andelen er stagneret. Fra 2013 og frem til 2016 har andelen været faldende. For indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse er andelen med dansk statsborgerskab ligeledes faldet, for efterkommernes vedkommende særligt fra 2007 og frem. 20

21 Figur 1.11: Andelen af indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab fordelt på herkomst og oprindelse, , pct. 80% 70% 70,2% 71,3% 71,2% 71,8% 72,8% 72,6% 72,8% 72,8% 72,4% 72,4% 72,2% 60% 57,9% 57,6% 51,5% 49,9% 50,1% 48,5% 46,2% 50% 45,0% 43,3% 41,5% 39,6% 40% 38,4% 39,1% 38,2% 38,1% 38,5% 38,0% 38,1% 38,0% 36,8% 35,9% 33,8% 30% 20% 29,2% 27,2% 24,2% 21,6% 20,5% 19,3% 18,1% 17,0% 15,8% 14,8% 13,6% 10% 0% Indvandrere, vestlige lande Indvandrere, ikke-vestlige lande Efterkommere, vestlige lande Efterkommere, ikke-vestlige lande Kilde: Statistikbanken i Danmarks Statistik, FOLK2. 21

22 2 IGANGVÆRENDE UDDANNELSE I dette kapitel belyses nøgletal om personer der er i gang med en dansk uddannelse. Kapitlet er delt op i to afsnit om henholdsvis årige og årige. Indvandrere med ophold i Danmark i mindre end 2 år er udeladt af analyserne i dette kapitel. På den måde undtages de personer, som er kommet til Danmark for at studere i en kortere periode. Det skal understreges, at tallene vedrørende igangværende uddannelse ikke viser, hvor stor en andel der rent faktisk fuldfører den påbegyndte uddannelse. Danmarks Statistik har ændret sine uddannelsesklassifikationer, hvilket kan medføre, at der er sket mindre ændringer i tallene i forhold til tidligere opgørelser årige indvandrere og efterkommere Andelen af årige indvandrere og efterkommere, der er i gang med at uddanne sig i skoleåret 2015/2016, er lavere end den tilsvarende andel af personer med dansk oprindelse. Knap 80 pct. med ikke-vestlig oprindelse og lidt mindre end 76 pct. med vestlig oprindelse er i gang med at uddanne sig. Blandt personer med dansk oprindelse er andelen lidt mindre end 83 pct. Tabel 2.1 viser, at en højere andel af personer med dansk oprindelse end indvandrere og efterkommere er i gang med en ungdomsuddannelse. Omvendt er der en højere andel af indvandrere og efterkommere end personer med dansk oprindelse, som er i gang med en videregående uddannelse. Andelen af årige personer med dansk oprindelse, der er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, er henholdsvis 62,6 pct. og 1,3 pct. Blandt de årige er 55,7 pct. af personer med ikke-vestlig oprindelse og 54,6 pct. med vestlig oprindelse i gang med en ungdomsuddannelse, mens 3,7 pct. med ikke-vestlig oprindelse og 2,2 pct. med vestlig oprindelse er i gang med en videregående uddannelse. Det er således værd at bemærke, at andelen af personer med ikke-vestlig oprindelse, der er i gang med enten en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, er højere end den tilsvarende andel personer med vestlig oprindelse. 2 Danmarks Statistik oplyser, at I forbindelse med opdatering af tidsserier med uddannelsesdata i 2015 med ny uddannelsesklassifikation, er der sket større ændringer inden for uddannelsesgrupperinger pga. løbende ændringer af uddannelsers placering. Se flere oplysninger på 22

23 Tabel 2.1: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, der er i gang med en uddannelse i skoleåret 2015/2016, fordelt på oprindelse, herkomst og uddannelsesniveau, pct. Grundskole Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Uoplyst/ingen uddannelse I alt Ikke-vestlig oprindelse Indvandrere 24,4% 50,8% 2,6% 22,2% 100,0% Efterkommere 19,0% 57,4% 4,1% 19,5% 100,0% I alt 20,4% 55,7% 3,7% 20,2% 100,0% Vestlig oprindelse Indvandrere 21,4% 50,6% 2,3% 25,7% 100,0% Efterkommere 14,8% 61,6% 2,1% 21,5% 100,0% I alt 19,0% 54,6% 2,2% 24,1% 100,0% Alle indvandrere og efterkommere 20,2% 55,5% 3,5% 20,7% 100,0% Personer med dansk oprindelse 18,8% 62,6% 1,3% 17,2% 100,0% Hele befolkningen 19,0% 61,9% 1,5% 17,6% 100,0% Note 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. Note 2: Ungdomsuddannelse henviser til almengymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse. Note 3: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Note 4: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 2. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD320. Figur 2.1 viser, at kvinder klarer sig bedre end mænd for personer med både ikke-vestlig og dansk oprindelse. Forskellen på igangværende uddannelse mellem mænd og kvinder er størst blandt personer med ikke-vestlig oprindelse. Det er værd at bemærke de årige efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse. 66 pct. af denne gruppe er mindst i gang med en ungdomsuddannelse, hvilket er lidt mere end den tilsvarende andel af kvinder med dansk oprindelse på 65,4 pct. 23

24 Figur 2.1: årige indvandrere og efterkommere med ikke vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse i skoleåret 2015/2016, fordelt på køn og herkomst, pct. 70% 60% 50% 51,4% 55,4% 57,1% 66,0% 65,4% 62,6% 40% 30% 20% 10% 0% Indvandrere, ikke-vestlige lande Efterkommere, ikke-vestlige lande Personer med dansk oprindelse Mænd Kvinder Note 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. Note 2: Ungdomsuddannelse henviser til almengymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse. Note 3: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Note 4: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 2. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD320. Tabel 2.2 præsenterer, hvordan årige kvinder fordeler sig på de forskellige uddannelser i skoleåret 2006/2007 og 2015/2016. Som det fremgår af tabellen, overstiger den samlede andel af unge indvandrer- og efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse, som er i gang med en videregående uddannelse, andelen af kvinder med både vestlig og dansk oprindelse i 2015/

25 Tabel 2.2.: årige indvandrer- og efterkommerkvinder samt kvinder med dansk oprindelse, der er i gang med en uddannelse i skoleåret 2006/2007 og 2015/2016, fordelt på oprindelse, herkomst og uddannelsesniveau, pct. Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsfaglig udd. Videregående uddannelse Ikke under uddannelse/ uoplyst 2006/ / / / / / / / / / 2016 Ikke-vestlig oprindelse Indvandrere 26,0% 24,8% 30,6% 44,1% 15,0% 8,1% 2,3% 3,3% 26,1% 19,8% Efterkommere 18,1% 15,8% 41,5% 54,0% 17,0% 6,8% 3,1% 5,2% 20,2% 18,2% I alt 22,4% 18,2% 35,6% 51,4% 15,9% 7,1% 2,7% 4,7% 23,4% 18,6% Vestlig oprindelse Indvandrere 12,9% 19,2% 39,6% 45,3% 10,4% 8,5% 3,3% 2,4% 33,8% 24,7% Efterkommere 12,6% 11,8% 50,9% 54,9% 8,5% 7,1% 1,9% 2,6% 26,0% 23,7% I alt 12,8% 16,5% 44,1% 48,8% 9,6% 8,0% 2,8% 2,4% 30,7% 24,3% Alle indvandrere og efterkommere 21,3% 18,0% 36,6% 51,1% 15,2% 7,2% 2,7% 4,4% 24,3% 19,4% Personer med dansk oprindelse 16,2% 16,9% 47,0% 55,3% 14,3% 8,7% 1,1% 1,5% 21,4% 17,7% Hele befolkningen 16,7% 17,0% 46,1% 54,8% 14,4% 8,5% 1,2% 1,8% 21,6% 17,9% Note 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. Note 2: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 2. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase, IMUDD320. Som det er illustreret i figur 2.2, var andelen af årige indvandrer- og efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse, som ikke er i gang med en uddannelse eller er uoplyste, i skoleårene 2012/2013 til 2014/2015 lavere end den tilsvarende andel af kvinder med dansk oprindelse. I skoleåret 2015/2016 ligger andelen af årige indvandrer- og efterkommerkvinder med ikkevestlig oprindelse, som ikke er i gang med en uddannelse eller er uoplyste, igen højere end for kvinder med dansk oprindelse. 25

26 Figur 2.2: årige indvandrer- og efterkommerkvinder samt kvinder med dansk oprindelse, som ikke er i gang med en uddannelse eller er uoplyste, fordelt på oprindelse, skoleårene 2006/ /2016, pct. 35% 30,7% 30,8% 29,9% 29,5% 27,9% 30% 25% 23,4% 22,0% 22,1% 20,6% 24,9% 23,3% 21,9% 22,2% 24,3% 20% 21,4% 21,2% 21,3% 20,3% 18,4% 18,8% 17,5% 16,4% 16,7% 17,2% 18,6% 15% 17,6% 17,0% 17,3% 17,6% 17,7% 10% 5% 0% Ikke-vestlige lande Vestlige lande Dansk oprindelse Note 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. Note 2: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 2. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase, IMUDD årige indvandrere og efterkommere Det fremgår af tabel 2.3, at lidt mindre end 50 pct. af de årige indvandrere og efterkommere er i gang med en uddannelse i skoleåret 2015/2016. Det er omkring 3 pct.point lavere end andelen af personer med dansk oprindelse i samme aldersgruppe. Andelen af personer, som ikke er i uddannelse, er ret høj for alle grupper. Det er derfor vigtigt at understrege, at en del af disse personer kan have gennemført en uddannelse og kan være i beskæftigelse. Tabel 2.3 viser endvidere, at andelen af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der er i gang med en videregående uddannelse, er højere end andelen af personer med dansk oprindelse. Gruppen af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse har derimod den laveste andel af personer, som er i gang med en videregående uddannelse. Den største andel af personer, som er i gang med en videregående uddannelse, findes blandt personer med vestlig oprindelse. Her er andelen lidt mindre end 45 pct., mens andelen er 36,4 pct. for personer med dansk oprindelse og 35,2 pct. for personer med ikke-vestlig oprindelse. Derudover er det værd at bemærke, at efterkommere, med hensyn til videregående uddannelse, klarer sig bedst blandt personer med ikke-vestlig oprindelse, mens indvandrere omvendt klarer sig bedst blandt personer med vestlig oprindelse. 26

27 Tabel 2.3: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, der er i gang med en uddannelse i skoleåret 2015/2016, fordelt på oprindelse, herkomst og uddannelsesniveau, pct. Videregående uddannelse Anden uddannelse Uoplyst/ingen uddannelse I alt Ikke-vestlig oprindelse Indvandrere 28,8% 15,5% 55,8% 100% Efterkommere 39,8% 12,9% 47,2% 100% I alt 35,2% 14,0% 50,8% 100% Vestlig oprindelse Indvandrere 45,3% 4,7% 50,0% 100% Efterkommere 41,1% 13,1% 45,8% 100% I alt 44,8% 5,8% 49,5% 100% Alle indvandrere og efterkommere 37,9% 11,7% 50,4% 100% Personer med dansk oprindelse 36,4% 16,3% 47,4% 100% Hele befolkningen 36,6% 15,7% 47,8% 100% Note 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet Note 2: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Note 3: Anden uddannelse omfatter grundskole, almengymnasial, erhvervsgymnasial og erhvervsfaglig uddannelse. Note 4: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 2. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD320. Figur 2.3 viser, at kvinder indtager førerpositionen i forhold til videregående uddannelse. Andelen af kvinder, der er i gang med en videregående uddannelse, er således højere end andelen af mænd blandt både personer med ikke-vestlig og dansk oprindelse. Hele 47,5 pct. af efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse er i gang med en videregående uddannelse. Til sammenligning er andelen 42,8 pct. blandt kvinder med dansk oprindelse. Blandt mænd er der en lidt højere andel af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse (32,8 pct.), der er i gang med en videregående uddannelse, end blandt personer med dansk oprindelse (30,3 pct.). 27

28 Figur 2.3: årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som er i gang med en videregående uddannelse i skoleåret 2015/2016, fordelt på køn, herkomst og oprindelse, pct. 50% 45% 47,5% 42,8% 40% 35% 30% 25% 24,5% 33,8% 32,8% 30,3% Mænd 20% Kvinder 15% 10% 5% 0% Indvandrere, ikke-vestlige lande Efterkommere, ikke-vestlige lande Personer med dansk oprindelse Note 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. Note 2: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Note 3: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 2. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD320. Tabel 2.4 fokuserer på årige kvinder i de forskellige uddannelser i skoleårene 2006/2007 og 2015/2016. Tabellen viser, at 14 pct.point flere kvinder med ikke-vestlig oprindelse er i gang med en uddannelse i skoleåret 2015/2016 i forhold til skoleåret 2006/2007. Det fremgår ligeledes af tabel 2.4, at efterkommerkvinder er den gruppe, blandt årige kvinder, hvor den største andel er i gang med en uddannelse i skoleåret 2015/2016 efterfulgt af kvinder med dansk oprindelse. 28

29 Tabel 2.4: årige indvandrer- og efterkommerkvinder samt kvinder med dansk oprindelse, som er i gang med en uddannelse, fordelt på oprindelse og uddannelse, skoleårene 2006/2007 og 2015/2016, pct. Grundskole og gymnasial uddannelse 2006/ / 2016 Erhvervsfagl.uddanne lse 2006/ / 2016 Kort videregående uddannelse 2006/ / 2016 Mellemlang uddannelse og bachelor 2006/ / / / 2016 Ikke under uddannelse/ uoplyst 2006/ / 2016 Ikke-vestlig oprindelse Indvandrere 3,7% 4,2% 12,2% 10,0% 3,1% 2,6% 16,7% 26,1% 2,7% 5,1% 61,6% 51,9% 3,0% 2,9% 12,2% 8,4% 3,5% 3,9% 23,9% 38,2% 3,1% 5,3% 54,3% 41,2% I alt 3,5% 3,4% 12,2% 9,1% 3,2% 3,4% 18,6% 33,3% 2,8% 5,2% 59,6% 45,6% Vestlig oprindelse Indvandrere 1,1% 1,2% 5,4% 2,9% 3,3% 4,2% 25,8% 32,9% 10,7% 11,6% 53,8% 47,3% Lang videregående uddannelse Efterkommere Efterkommere 3,0% 2,5% 7,8% 9,1% 2,0% 4,3% 32,3% 35,4% 4,2% 7,5% 50,8% 41,3% I alt 1,4% 1,3% 5,7% 3,6% 3,1% 4,2% 26,8% 33,2% 9,7% 11,1% 53,4% 46,5% Alle indvandrere og efterkommere 3,1% 2,8% 10,8% 7,4% 3,1% 3,6% 20,4% 33,3% 4,3% 7,0% 58,2% 45,9% Personer med dansk oprindelse 2,2% 2,6% 13,8% 10,9% 2,5% 3,4% 28,4% 34,9% 3,0% 4,4% 50,2% 43,7% Hele befolkningen 2,3% 2,6% 13,5% 10,5% 2,6% 3,5% 27,5% 34,7% 3,1% 4,7% 51,0% 44,0% Note 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. Note 2: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 2. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase, IMUDD

30 Som det er illustreret i figur 2.4, er andelen af årige indvandrer- og efterkommerkvinder med ikke-vestlig oprindelse, som ikke er i gang med en uddannelse eller er uoplyste, faldet med 14 pct.point siden skoleåret 2006/2007. Andelen af kvinder med vestlig oprindelse har haft en stigning fra 2007 til 2009, men været faldende siden Andelen af kvinder med dansk oprindelse, som ikke er i gang med en uddannelse eller er uoplyste, er faldet med over 6 pct.point siden Figur 2.4: årige indvandrer- og efterkommerkvinder samt kvinder med dansk oprindelse, som ikke er i gang med en uddannelse eller er uoplyste, fordelt på oprindelse, skoleårene 2006/ /2016, pct. 60% 50% 59,6% 53,4% 57,4% 57,7% 54,6% 53,1% 57,2% 56,5% 51,1% 54,8% 48,8% 48,6% 46,8% 46,5% 50,2% 51,7% 49,5% 50,6% 49,2% 49,2% 47,3% 46,0% 45,6% 45,7% 46,3% 40% 43,7% 42,4% 42,2% 42,7% 43,7% 30% 20% 10% 0% Ikke-vestlige lande Vestlige lande Dansk oprindelse Note 1: Kun indvandrere, der har opholdt sig i Danmark i mindst 2 år, er inkluderet. Note 2: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 2. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase, IMUDD

31 3 HØJEST FULDFØRTE DANSKE UDDANNELSE I dette kapitel præsenteres nøgletal om højest fuldførte danske uddannelse for indvandrere og efterkommere med vestlig og ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse. Kapitlet er inddelt i tre afsnit om henholdsvis grundskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Afsnittene om grundskole og ungdomsuddannelse omhandler årige. Afsnittet om videregående uddannelse handler om årige. Indvandrere, der kom til Danmark, efter at de var fyldt 13 år, er udeladt af disse analyser, da de ikke har haft mulighed for at fuldføre hele eller en væsentlig del af grundskolen. Danmarks Statistik har ændret sine uddannelsesklassifikationer, hvilket kan medføre, at der er sket ændringer i tallene i forhold til tidligere opgørelser Grundskole Tabel 3.1 viser, at lidt mindre end 40 pct. af årige med ikke-vestlig oprindelse har grundskolen som deres højest fuldførte uddannelse. Det er lidt mindre end 9 pct.point flere end blandt personer med vestlig oprindelse i samme aldersgruppe og knap 12 pct.point flere end blandt personer med dansk oprindelse. Der er en større andel af indvandrere, der højest har fuldført grundskolen, i forhold til andelen af efterkommere. Forskellen mellem de to grupper er blandt personer med ikke-vestlig oprindelse således lidt mere end 5 pct.point, mens den er lidt mindre end 4 pct.point blandt personer med vestlig oprindelse. Der er ligeledes store forskelle kønnene imellem. Tabel 3.1 viser, at mænd i højere grad end kvinder har grundskolen som deres højest fuldførte uddannelse. Blandt personer med dansk oprindelse er forskellen mellem mænd og kvinder lidt mere end 9 pct.point, mens den er lidt mere end 15 pct.point blandt indvandrere og efterkommere. Den største forskel findes blandt efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, hvor forskellen er lidt mindre end 17 pct.point. 3 Danmarks Statistik oplyser, at I forbindelse med opdatering af tidsserier med uddannelsesdata i 2015 med ny uddannelsesklassifikation, er der sket større ændringer inden for uddannelsesgrupperinger pga. løbende ændringer af uddannelsers placering. Se flere oplysninger på 31

32 Tabel 3.1: årige indvandrere og efterkommere med vestlig og ikke-vestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse, som højest har gennemført grundskolen, fordelt på oprindelse, herkomst og køn, 2016, pct. Ikke-vestlig oprindelse Mænd Kvinder I alt Indvandrere 48,8% 34,2% 42,0% Efterkommere 44,8% 27,9% 36,7% I alt 46,2% 30,0% 38,5% Vestlig oprindelse Indvandrere 35,7% 27,9% 31,9% Efterkommere 32,1% 23,9% 28,1% I alt 33,9% 25,8% 30,0% Alle indvandrere og efterkommere 45,0% 29,5% 37,6% Personer med dansk oprindelse 31,3% 22,2% 26,9% Hele befolkningen 32,6% 22,8% 27,8% Note 1: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. Note 2: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 3. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD040. Figur 3.1 viser, at andelen af årige, der har grundskolen som deres højst fuldførte uddannelse, generelt er faldet for alle tre oprindelsesgrupper siden Personer med ikke-vestlig oprindelse er med 14 pct.point den gruppe, som har oplevet det største fald i hele perioden Gruppen af personer med vestlig oprindelse lå mellem 2006 og 2010 på omkring 35 pct., hvorefter andelen faldt med ca. 5 pct.point til de nuværende 30 pct. Gruppen er omtrent på niveau med personer med dansk oprindelse i den viste periode. 32

33 Figur 3.1: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, som højest har gennemført grundskolen, fordelt på oprindelse, , pct. 60% 50% 40% 30% 52,5% 51,0% 50,1% 49,9% 48,9% 47,7% 34,8% 34,0% 34,2% 33,8% 35,4% 34,4% 45,6% 43,7% 42,2% 40,4% 38,5% 30,8% 30,1% 29,5% 29,6% 30,0% 20% 32,6% 32,7% 32,4% 32,7% 32,5% 32,3% 31,4% 30,3% 28,9% 27,9% 26,9% 10% 0% Ikke-vestlige lande Vestlige lande Personer med dansk oprindelse Note 1: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. Note 2: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 3. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD Ungdomsuddannelse Det fremgår af tabel 3.2, at en betydelig større andel af årige personer med dansk oprindelse har gennemført mindst en ungdomsuddannelse end indvandrere og efterkommere i samme aldersgruppe. Mens 72,5 pct. af personer med dansk oprindelse har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, er den tilsvarende andel for indvandrere og efterkommere 60,7 pct. Gruppen af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse klarer sig generelt bedre i forhold til uddannelse end indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Tabel 3.2 viser, at omkring 64 pct. af personer med vestlig oprindelse har gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Det er ca. 4 pct.point højere end personer med ikke-vestlig oprindelse, hvor den tilsvarende andel er lidt mere end 60 pct. Efterkommere har i højere grad end indvandrere gennemført mindst en ungdomsuddannelse. Det gælder både blandt vestlig og ikke-vestlig oprindelse. Kvinder klarer sig generelt bedre end mænd. Det er dog værd at bemærke, at forskellen mellem kvinder og mænd varierer betydeligt mellem personer med dansk, vestlig og ikke-vestlig oprindelse. Forskellen mellem mænd og kvinder, der mindst har gennemført en ungdomsuddannelse, er lidt mindre end 17 pct.point for personer med ikke-vestlig oprindelse, lidt mere end 9 pct.point for personer med dansk oprindelse og lidt mere end 7 pct.point for personer med vestlig oprindelse. 33

34 Tabel 3.2: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, som har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, fordelt på oprindelse, herkomst og køn, 2016, pct. Ikke-vestlig oprindelse Mænd Kvinder I alt Indvandrere 50,0% 65,0% 57,0% Efterkommere 53,6% 71,0% 61,9% I alt 52,4% 69,0% 60,3% Vestlig oprindelse Indvandrere 58,7% 65,2% 61,8% Efterkommere 62,5% 70,4% 66,4% I alt 60,6% 67,9% 64,1% Alle indvandrere og efterkommere 53,2% 68,9% 60,7% Personer med dansk oprindelse 68,1% 77,2% 72,5% Hele befolkningen 66,7% 76,5% 71,5% Note 1: Mindst en ungdomsuddannelse omfatter almengymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig uddannelse, kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Note 2: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. Note 3: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 3. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD040. Figur 3.2 viser, at andelen af årige, som mindst har gennemført en ungdomsuddannelse, er steget i perioden 2006 til 2016 for indvandrere og efterkommere med både vestlig og ikkevestlig oprindelse samt personer med dansk oprindelse. Hvor andelen for personer med dansk oprindelse er steget med lidt mere end 6 pct.point, er andelen steget med omkring 10,5 pct.point for personer med vestlig oprindelse og med lidt mere end 16 pct.point for personer med ikkevestlig oprindelse. Forskellen mellem andelen af personer med dansk oprindelse og ikke-vestlig oprindelse, der mindst har gennemført en ungdomsuddannelse, er således faldet fra lidt mere end 22 pct.point i 2006 til lidt mere end 12 pct.point i Udviklingen i forskellen i uddannelsesniveau mellem personer med dansk oprindelse og vestlig oprindelse har ikke været nær så markant. Her er forskellen faldet fra lidt mindre end 13 pct.point i 2006 til lidt mere end 8 pct.point i

35 Figur 3.2: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, som har gennemført mindst en ungdomsuddannelse, , fordelt på oprindelse, pct. 80% 70% 60% 50% 40% 66,4% 66,3% 66,5% 66,3% 66,5% 66,7% 67,7% 53,6% 53,5% 54,4% 54,2% 56,4% 57,0% 55,0% 61,0% 68,8% 70,2% 71,5% 72,5% 63,1% 64,1% 64,1% 54,7% 56,5% 58,4% 60,3% 52,7% 44,2% 46,2% 47,1% 47,6% 49,2% 50,5% 30% 20% 10% 0% Ikke-vestlige lande Vestlige lande Personer med dansk oprindelse Note 1: Mindst en ungdomsuddannelse omfatter almengymnasial, erhvervsgymnasial, erhvervsfaglig uddannelse, kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Note 2: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. Note 3: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 3. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD Videregående uddannelse Tabel 3.3 viser, at der er stor forskel i andelen af årige personer med vestlig og ikkevestlig oprindelse, der har gennemført en videregående uddannelse. 30,5 pct. af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har gennemført en videregående uddannelse, mod 40 pct. af indvandrere og efterkommere med vestlig oprindelse. Andelen af personer med vestlig oprindelse, der har gennemført en videregående uddannelse, er således næsten lige så høj som andelen af personer med dansk oprindelse. Gabet mellem personer med ikke-vestlig oprindelse og dansk oprindelse er derimod omkring 12,5 pct.point. Som det fremgår af tabel 3.3, er der forskel mellem efterkommere og indvandrere med både ikke-vestlig og vestlig oprindelse. I begge grupper er andelen, der har gennemført en videregående uddannelse, omkring 5 pct.point højere blandt efterkommere end blandt indvandrere. Der er ligeledes en markant forskel mellem andelen af mænd og kvinder, der har gennemført en videregående uddannelse. I alle tre oprindelsesgrupper klarer kvinder sig væsentligt bedre end mænd. Forskellen mellem kvinder og mænd er således omkring 14 pct.point blandt personer med ikke-vestlig oprindelse, omkring 16,5 pct.point blandt personer med vestlig oprindelse og knap 17 pct.point blandt personer med dansk oprindelse. 35

36 Tabel 3.3: årige indvandrere og efterkommere samt personer med dansk oprindelse, som har gennemført en videregående uddannelse, fordelt på oprindelse, herkomst og køn, 2016, pct. Mænd Kvinder I alt Ikke vestlig oprindelse Indvandrere 22,6% 34,9% 28,3% Efterkommere 25,2% 40,9% 32,8% I alt 23,9% 37,9% 30,5% Vestlig oprindelse Indvandrere 28,1% 46,6% 37,3% Efterkommere 35,7% 50,7% 42,7% I alt 32,0% 48,6% 40,0% Alle indvandrere og efterkommere 24,9% 39,3% 31,8% Personer med dansk oprindelse 34,8% 51,6% 43,1% Hele befolkningen 34,2% 50,9% 42,4% Note 1: Videregående uddannelse omfatter kort, mellemlang og lang videregående uddannelse samt bacheloruddannelse. Note 2: Kun indvandrere, der kom til Danmark i alderen 0-12 år, er inkluderet. Note 3: Danmarks Statistik har med opdateringen af uddannelsesdata i 2015 lavet nye uddannelsesklassifikationer. For mere information læs fodnote 3. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, IMUDD040. Figur 3.3 viser, at der i perioden 2006 til 2016 er sket en positiv udvikling i andelen af årige personer med vestlig, ikke-vestlig og dansk oprindelse, som har gennemført en videregående uddannelse. Andelen af personer med ikke-vestlig oprindelse, som har gennemført en videregående uddannelse, er steget med knap 14 pct.point i hele perioden, mens andelen er steget med lidt mere end 6 pct.point for personer med vestlig oprindelse og 10 pct.point for personer med dansk oprindelse. Som figur 3.3 viser, har andelen af personer med dansk oprindelse, der har gennemført en videregående uddannelse, overhalet andelen af personer med vestlig oprindelse fra 2008 og fremefter. Hvor andelen af personer med vestlig oprindelse, som har gennemført en videregående uddannelse, var lidt højere end personer med dansk oprindelse i 2006, er andelen i 2016 nu lidt mere end 3 pct.point lavere. Forskellen mellem personer med ikke-vestlig oprindelse og dansk oprindelse, der har gennemført en videregående uddannelse, er faldet siden Gabet var i 2006 på lidt mere end 16 pct.point, mens det i 2016 var omkring 12,5 pct.point. 36

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Dette faktaark indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Der er fokus på befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Faktaboks 1 Udvalgte nøgletal

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET: FAKTA OM INTEGRATION 2012 FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling December 2012 ClipboardPageNumber FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling December 2012 Fakta om

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling

FAKTA OM INTEGRATION. Status og udvikling FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling November 2011 FAKTA OM INTEGRATION Status og udvikling November 2011 Fakta om integration Status og udvikling Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens

Læs mere

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010

Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 Analyse af kvoteflygtninge i Danmark - 2010 1. Indledning Integrationsministeriet gennemførte i 2003 en analyse af integrationen af kvoteflygtninge, som ankom til Danmark i perioden 1997-2001. Analysen

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007 Tal og fakta - udlændinges tilknytning November 2007 Tal og Fakta - udlændinges tilknytning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12

Læs mere

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009

Tal og fakta. www.nyidanmark.dk. befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere. Juli 2009 www.nyidanmark.dk Tal og fakta befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere Juli 2009 Tal og fakta - befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere 2009 Juli 2009 Tal og fakta befolkningsstatistik

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 1. april 2016 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Dette notat opdaterer udviklingen i befolkningstallet med de nyeste befolkningstal pr.

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport August 2017 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Årsrapport

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Indvandrere i Danmark 2011 Danmarks Statistik Indvandere i DK 2011.indd 1 29-08-2011 13:47:29

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge

TAL OG FAKTA. Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge TAL OG FAKTA Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2011 Udgivet af: Social- og Integrationsministeriet Januar 2013 KOLOFON Af Social- og Integrationsministeriet Januar

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2015) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Siden 1. januar 2014 er danskuddannelse til voksne

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Bosniske krigsflygtninge fra medio 90 erne: Fakta om integration, 2014

Bosniske krigsflygtninge fra medio 90 erne: Fakta om integration, 2014 November 2014 Bosniske krigsflygtninge fra medio 90 erne: Fakta om integration, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Historisk baggrund... 3 1.1. Jugoslaverlov... 3 1.2. Bosnierloven... 4 1.3. Repatriering...

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Sjælland april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere