Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Side 1"

Transkript

1 Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q gennemført uge Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen 2014 Side 1

2 Side 5 Overblik

3 Udvikling fra 2013 til 2014 Indeks score Udvikling fra > 2014 Tilfredshed (total) 73 3,1 Hvor tilfreds er du alt i alt med denne bustur? 79 2,7 Er dine forventninger til FynBus blevet indfriet? 75 3,8 Forestil dig det perfekte trafikselskab - hvor tæt på eller langt fra dette ideal er FynBus? 66 2,8 Loyalitet (total) 69 2,6 Hvor attraktiv er FynBus i forhold til andre transportformer? 61 3,6 I hvilken grad ville du anvende FynBus, hvis du havde andre transportmuligheder på samme strækning? 48 3,2 I hvilken grad vil du anbefale FynBus til andre, fx. venner, familie og kolleger? 69 2,5 Hvor sandsynligt er det, at du vil vælge at køre med FynBus igen? 96 1,1 Image (total) 72 5,5 I hvilken grad oplever du FynBus som et troværdigt busselskab? 76 3,7 I hvilken grad oplever du FynBus som et pålideligt busselskab? 74 4,4 I hvilken grad oplever du FynBus som et busselskab der har et godt omdømme? 67 8,6 Positiv udvikling (indeks bedre end 2 i forhold til sidste måling) Positiv tendens (indeks 0 til 2 i forhold til sidste måling) Negativ tendens (indeks -2 til 0 i forhold til sidste måling) Negativ udvikling (indeks dårligere end -2 i forhold til sidste måling) Incitamentsfaktorerne Indeklimaet i bussen 69 4,0 Den indvendige rengøring 72 3,1 Chaufførens kørsel 78 2,0 Chaufførens kundeservice 78 0,8 Bussens udvendige rengøring og vedligeholdelse 73 6,9 Bussens overholdelse af køreplanen 74 2, Side 6

4 Resultater Tilfredshedsmodel Side 7

5 Regression - Passagertilfredshed Image Rettidighed 0,29 0,20 Modellen viser hvilke områder der påvirker den overordnede tilfredshed med den aktuelle bustur. Den overordnede tilfredshed med busturen skyldes ikke ét forhold, men et sammenspil af flere. Forhold omkring image bliver vurderet som det vigtigste ift. at påvirke den overordnede tilfredshed med busturen. Ved at øge tilfredsheden med image med 1 %-point vil den samlede tilfredshed med busturen øges med 0,29 %-point. Rengøring 0,09 Tilfredshed med denne bustur Da flere forhold påvirker tilfredsheden er der på de kommende slides opstillet to indsatskort. Det første viser tilfredsheden og betydningen med de overordnede faktorer/områder (vist til venstre på denne slide). Det andet indsatskort viser et samlet overblik over tilfredsheden og betydningen med alle underliggende faktorer/områder. Chauffør 0,08 Afgange 0, Side 8

6 Indeksscore (skala 0-100) Indsatskort Alt i alt tilfredshed Chauffør Indsatskortet viser sammenhængen igennem betydning (x-aksen) og tilfredshed (y-aksen) på de enkelte områder. Det nederste højre kvadrant viser de primære indsatsområder. 65 Rengøring Afgange Rettidighed Image Image og rettidighed har en relativ større effekt på den overordnede tilfredshed med busturen, hvorfor fremtidige indsatser først og fremmest bør fokuseres her. Dog skal det bemærkes, at tilfredshedsniveauerne allerede er høje hvorfor indsatserne i højere grad bør ligge i at vedligeholde den nuværende position ,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0, 0,80 0,90 1,00 Effekt af en forbedring 2014 Side 9

7 Indeksscore (skala 0-100) Indsatskort Underliggende parametre Chaufførens kundeservice Et troværdigt busselskab Bussens udvendige rengøring og vedligeholdelse Antallet af standsninger på turen Den indvendige rengøring Indeklimaet i bussen Et busselskab der har et godt omdømme Afgangs- og ankomsttiderne på denne linie Chaufførens kørsel Bussens overholdelse af køreplanen Et pålideligt busselskab Turens varighed Opfattelsen som det perfekte trafikselskab Indsatskortet viser sammenhængen imellem betydning (x-aksen) og tilfredshed (y-aksen) på de enkelte områder. Det nederste højre kvadrant viser de primære indsatsområder. Når vi ser på de underliggende forhold og deres betydning og tilfredshed opnås væsentlige nuanceringer ift. placeringen af de overordnede forhold. Vi ser at image primært er drevet af opfattelsen af FynBus og pålidelighed Ventetiden ved skift til andre busser eller tog Under rettidighed er det turens varighed og overholdelse af køreplanen, der har størst betydning. 50 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 Lav Effekt af en forbedring Høj 2014 Side 10 NB! Bemærk af intervallet på x-aksen kun spænder fra 0-0,20. Dvs. at forskellene i nogle tilfælde er marginale.

8 Resultater Overordnede parametre Side 12

9 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med busturen udvikling over tid (n=829) (n=826) (n=976) (n=1065) (n=1088) Den samlede tilfredshed med busturen (tilfreds alt i alt) er over niveauet fra sidste års måling. Dette gælder for alle forhold omkring tilfredshed. Når tilfredsheden brydes ned på demografiske variable ses der tydelige forskelle De yngre passagerer (primært år) er signifikant mindre tilfredse med FynBus, end den ældre del af passagerene. Dette betragtes, ligesom sidste år, som en yderst vigtigt finding, da 6 af de passagerer, vi har haft kontakt med, befinder sig i denne aldersgruppe. 0 Tilfredshed (total) Hvor tilfreds er du alt i alt med denne bustur? Er dine forventninger til FynBus blevet indfriet? Forestil dig det perfekte trafikselskab - hvor tæt på eller langt fra dette ideal er FynBus? 2014 Side 13 Pilene viser signifikante forskelle i målingerne (fra 2013 til 2014) (95 % sikkerhed)

10 Tilfredshed Positive oplevelser Hvad synes du er godt ved turen? Bussen kommer/kører til tiden 14% Bussen er altid til tiden Afslappende/behagelig tur Kommer frem til min destination 9% 1 Kan altid regne med bussens tider Chaufføren er venlig Der er plads 6% 8% Det er behageligt og god plads Kører direkte /kort tur/få stop 6% Andet 25% Den holder tæt på hvor jeg bor Intet Ved ikke 6% 2 Det er stabilt, så man ved hvornår man kan komme med, så det fungerer bare 2014 Side 14

11 Tilfredshed Negative oplevelser Hvad synes du er dårligt ved turen? Forsinkelser 8% Tit forsinket om morgenen Bussen er fyldt/for få pladser 7% Ikke nok afgange/kører ikke ofte nok 6% Den går ikke så tit som ønsket, især i weekenderne Tager for lang tid 5% Dårlig klima/udluftning/aircon. 3% Der kunne godt være lidt flere afgange i løbet af dagen Afgangstiderne/køreplanen Andet 2% 14% Sommertider er busserne forsinket, så jeg ikke kan nå den anden bus jeg skal med Intet Ved ikke 14% 43% Chaufførerne lader nogle gange flere komme med, selvom bussen er fyldt 2014 Side 15

12 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Meget dårlig Dårlig God Meget god Loyalitet udvikling over tid (n=829) (n=826) (n=976) 2013 (n=1065) (n=1088) FynBus scorer ligeledes over niveau i sidste års måling, når det kommer til loyalitet. Som tilfældet var ved tilfredshed er der også demografiske forskelle, når det kommer til loyaliteten overfor FynBus. De yngre aldersgrupper er mindre loyale overfor FynBus, mens især passagerer i aldersgruppen 50+ år er mere loyale Loyalitet (total) Hvor attraktiv er FynBus i forhold til andre transportformer I hvilken grad ville du anvende FynBus, hvis du havde andre transportmuligheder på samme strækning? I hvilken grad vil du anbefale FynBus til andre, fx. venner, familie og kolleger? Hvor sandsynligt er det, at du vil vælge at køre med FynBus igen? Men da mange af FynBus passagerer er afhængige af den service, som busselskabet tilbyder, vil stort set alle køre med FynBus igen. Der er ingen signifikante aldersforskelle på denne parameter Side 16 Pilene viser signifikante forskelle i målingerne (fra 2013 til 2014) (95 % sikkerhed)

13 Net score - I hvilken grad vil du anbefale FynBus til andre, fx. venner, familie og kolleger? Denne rapport benytter ligeledes Net Promoter Score (NPS), der fokuserer på antallet af tilfredse kunder (promotorer) i forhold til antallet af utilfredse kunder (rejectors). Beregningen af NPS foretages således: Beregning af Net Promoter Score Negativ Neutral Positiv NPS = Positiv - Negativ 2013: 38% 33% 28% = : 33% 38% 29% = NPS = Positiv - Negativ 2014 Side 17

14 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Incitamentskontrakten (n=829) (n=826) 2012 (n=976) (n=1065) 2014 (n=1088) Indeværende måling viser, at tilfredsheden på faktorer der indgår i incitamentskontrakten scorer over niveauet fra sidste år. Dette gælder for alle faktorer. De positive takter fra de sidste par år fortsætter altså. Den større utilfredshed med FynBus fra de yngre passagerer sætter også sit aftryk på faktorerne i incitamentskontrakten. Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at aldersfordelingen på tværs af målingerne er forholdsvis ens. Derfor skyldes den positive udvikling, som FynBus har været igennem de seneste år, også en større tilfredshed blandt de yngre passagerer Indeklimaet i bussen Den indvendige rengøring Chaufførens kørsel Chaufførens kundeservice Bussens udvendige rengøring og vedligeholdelse Bussens overholdelse af køreplanen 2014 Side 18 Pilene viser signifikante forskelle i målingerne (fra 2013 til 2014) (95 % sikkerhed)

15 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Image udvikling over tid (n=829) (n=826) (n=976) (n=1065) (n=1088) FynBus opretholder ligeledes fremgangen, der blev målt sidste år, og udbygger denne yderligere med flere signifikante stigninger. Især FynBus omdømme oplever en positiv fremgang, hvilket er med til at drive det samlede image til det højeste niveau til dato Opfattelsen af FynBus har generelt set også været positiv i medierne i Der har ikke været nogle uheldige historier, som har kunnet påvirke den generelle opfattelse af FynBus betragteligt i en negativ retning Image (total) I hvilken grad oplever du FynBus som et troværdigt busselskab? I hvilken grad oplever du FynBus som et pålideligt busselskab? I hvilken grad oplever du FynBus som et busselskab der har et godt omdømme? 2014 Side 19 Pilene viser signifikante forskelle i målingerne (fra 2013 til 2014) (95 % sikkerhed)

16 Resultater Tilfredshed med FynBus generelt Side 20

17 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med FynBus generelt (1/2) udvikling over tid (n=829) 2011 (n=826) 2012 (n=976) 2013 (n=1065) 2014 (n=1088) FynBus oplever signifikante stigninger i tilfredsheden med fem af de øvrige generelle forhold (se også næste slide) Det er specielt tilfredsheden med den generelle information fra FynBus samt synligheden af destinationsskilte og linjenumre, der udvikler sig positivt. Hvad angår informationen fra FynBus, så er denne blevet intensiveret i det forgange år - bl.a.via øget trafikinformation på skærme og etablering af elektronisk nyhedsbrev. 20 Ingen forhold udvikler sig (markant) i en negativ retning Prisen for at rejse med bus Ventetiden ved skift Antallet af busafgange Afgangs- og ankomsttiderne Antallet af standsninger Information om forsinkelser og aflysninger 2014 Side 21 Pilene viser signifikante forskelle i målingerne (fra 2013 til 2014) (95 % sikkerhed)

18 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med FynBus generelt (2/2) udvikling over tid (n=829) 2011 (n=826) 2012 (n=976) 2013 (n=1065) 2014 (n=1088) Den generelle information fra FynBus Synligheden af Stoppestedets skilte Fynbus hjemmeside Fynbus køreplaner destinationsskilte og linienumre Billetsystemet 2014 Side 22 Pilene viser signifikante forskelle i målingerne (fra 2013 til 2014) (95 % sikkerhed)

19 Resultater Tilfredshed med bussen og køreturen Side 23

20 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Bussen og køreturen udvikling over tid (n=829) (n=826) (n=976) (n=1065) 2014 (n=1088) FynBus oplever især fremgang på tilfredsheden med venteforholdene ved stoppestedet samt opbevaringsmulighederne i busserne. Netop disse parametre havde en negativ udvikling sidste år, men er nu tilbage på 2012 niveau Antallet af ledige siddepladser i bussen Venteforholdene ved stoppestedet Opbevaringsmuligheder for bagage Turens varighed Det nuværende rutenet 2014 Side 24 Pilene viser signifikante forskelle i målingerne (fra 2013 til 2014) (95 % sikkerhed)

21 Resultater Holdningsspørgsmål Side 25

22 Holdning til bus udvikling over tid Enighed i udsagn (0=helt uenig, 100=helt enig) (n=) 2011 (n=826) 2012 (n=976) 2013 (n=1065) 2014 (n=1088) NB! Bemærk at spørgsmål markeret med * har en negativ formulering, hvorfor skalaen for disse skal tolkes omvendt. 0 er altså den bedste score og 100 den dårligste Jeg er helst fri for at tage bussen Jeg vænner mig aldrig til kollektiv trafik Hvorfor tage bussen, når jeg ligeså godt kan cykle Jeg tager bussen, fordi jeg ikke har andre muligheder * * * * Jeg tager bussen, fordi det er mest fornuftigt Hensynet til miljøet spiller ind i mit valg af transportmiddel 2014 Side 26 Pilene viser signifikante forskelle i målingerne (fra 2013 til 2014) (95 % sikkerhed)

23 Resultater Fordelt pr. bustype Side 27

24 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med busturen fordelt på bustype 100 Regionalbusser (n = 416) Bybusser Odense (Tide) (n = 310) Bybusser Svendborg (n = 261) Bybusser Odense (FynBus) (n = 101) 2014 (n=1088) Tilfredshed (total) Hvor tilfreds er du alt i alt med denne bustur? Er dine forventninger til FynBus blevet indfriet? Forestil dig det perfekte trafikselskab - hvor tæt på eller langt fra dette ideal er FynBus? 2014 Side 28

25 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Meget dårlig Dårlig God Meget god Loyalitet fordelt på bustype Regionalbusser (n = 416) Bybusser Odense (FynBus) (n = 101) Bybusser Odense (Tide) (n = 310) 2014 (n=1088) Bybusser Svendborg (n = 261) Loyalitet (total) Hvor attraktiv er FynBus i forhold til andre transportformer I hvilken grad ville du anvende FynBus, hvis du havde andre transportmuligheder på samme strækning? I hvilken grad vil du anbefale FynBus til andre, fx. venner, familie og kolleger? Hvor sandsynligt er det, at du vil vælge at køre med FynBus igen? 2014 Side 29

26 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med faktorer der vedrører incitamentskontrakten 100 Regionalbusser (n = 416) Bybusser Odense (Tide) (n = 310) Bybusser Svendborg (n = 261) Bybusser Odense (FynBus) (n = 101) 2014 (n=1088) Indeklimaet i bussen Den indvendige rengøring Chaufførens kørsel Chaufførens kundeservice Bussens udvendige rengøring og vedligeholdelse Bussens overholdelse af køreplanen 2014 Side 30

27 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Image fordelt på bustype 100 Regionalbusser (n = 416) Bybusser Odense (Tide) (n = 310) Bybusser Svendborg (n = 261) Bybusser Odense (FynBus) (n = 101) 2014 (n=1088) Image (total) I hvilken grad oplever du FynBus som et troværdigt busselskab? I hvilken grad oplever du FynBus som et pålideligt busselskab? I hvilken grad oplever du FynBus som et busselskab der har et godt omdømme? 2014 Side 31

28 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med FynBus generelt (øvrige forhold 1/2) fordelt på bustype 100 Regionalbusser (n = 416) Bybusser Odense (Tide) (n = 310) Bybusser Svendborg (n = 261) Bybusser Odense (FynBus) (n = 101) 2014 (n=1088) Prisen for at rejse med bus Ventetiden ved skift Antallet af busafgange Afgangs- og ankomsttiderne Antallet af standsninger Information om forsinkelser og aflysninger 2014 Side 32

29 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med FynBus generelt (øvrige forhold 2/2) fordelt på bustype 100 Regionalbusser (n = 416) Bybusser Odense (Tide) (n = 310) Bybusser Svendborg (n = 261) Bybusser Odense (FynBus) (n = 101) 2014 (n=1088) Den generelle information fra FynBus Synligheden af Stoppestedets skilte Fynbus hjemmeside Fynbus køreplaner destinationsskilte og linienumre Billetsystemet 2014 Side 33

30 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Tilfredshed med bussen og køreturen (øvrige forhold) fordelt på bustype 100 Regionalbusser (n = 416) Bybusser Odense (Tide) (n = 310) Bybusser Svendborg (n = 261) Bybusser Odense (FynBus) (n = 101) 2014 (n=1088) Antallet af ledige siddepladser i bussen Venteforholdene ved stoppestedet Opbevaringsmuligheder for bagage Turens varighed Det nuværende rutenet 2014 Side 34

31 Resultater Kontaktpunkter Side 35

32 Kontaktpunkter Hvor ofte er du i kontakt med FynBus via? (n = 1065/1088) Hjemmesiden Facebook Personligt Telefonisk Dagligt 2% 3% 3-5 gange ugentligt 4% 4% 1-2 gange ugentligt 1 9% 2% 2-3 gange pr. måned 1 9% 2% 1 gang pr. måned 13% 13% 3% 7% 8% 2% 2% 2-5 gange halvårligt 7% 7% 2% 6% 3% 2% 3% 1 gang hvert halve år 3% 6% 6% 6% 5% 3% 1 gang om året 3% 3% 6% 8% 7% 5% 2% Sjældnere 12% 1 6% 7% 12% 2 14% 18% 6% 8% Aldrig 32% 33% 79% 84% 59% 52% 66% 65% 87% 83% Ved ikke 2% 2% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 2014 Side 36 Mørk farve = 2013 Lys farve = 2014

33 Kontaktpunkter Hvornår har du senest været i kontakt med FynBus via...? Hjemmesiden (n = 5/594) Facebook (n = 131/90) Personligt (n = 275/292) Telefonisk (n = 182/153) (n = 47/77) I dag 16% 15% 6% 13% 2% 2% Indenfor den seneste uge 35% 3 16% 32% 8% 1 9% 9% 9% 7% Indenfor den seneste måned 28% 27% 28% 19% 3 29% 19% 23% 23% 34% Indenfor det seneste halve år 1 18% 22% 26% 32% 35% 34% 39% 46% 37% Længere tid siden 4% 5% 5% 18% 19% 16% % 14% Husker ikke 5% 5% 7% 8% 9% 8% 15% 7% 4% 8% 2014 Side 37 Mørk farve = 2013 Lys farve = 2014

34 Meget dårlig Dårlig Middel God Meget god Kontaktpunkter Hvor tilfreds var du med din seneste kontakt med FynBus via...? Antal utilfredse passagerer: 27/33 Antal utilfredse passagerer: 4/1 Antal utilfredse passagerer: 9/15 Antal utilfredse passagerer: 16/17 Antal utilfredse passagerer: 4/ Hjemmesiden (n = 516/526) Facebook (n = 115/66) Personligt (n = 197/219) Telefonisk (n = 117/109) (n = 37/60) Mørk farve = 2013 Lys farve = Side 38 NB! Meget få passagerer er decideret utilfredse med deres kontakt til FynBus (svar 1,2,3 på skalaen).

35 Side 44 Anbefaling og konklusioner

36 Anbefaling Først og fremmest skal det fremhæves at FynBus er gået frem på stort set alle forhold, hvilket er en særdeles flot bedrift..! Derfor lyder den overordnede anbefaling på at vedligeholde og gøre mere af det arbejde, der allerede er igangsat på identificerede indsatsområder. Når dette er sagt vil FynBus dog kunne opnå den højeste tilfredshed med busturen og dermed FynBus ved at fokusere på indsatser, der vedrører opfattelsen af FynBus og rettidighed af busserne Side 45

37 Konklusion + Den samlede tilfredshed med busturen er på det højeste niveau til dato. Dette gælder for alle tre overordnede tilfredshedsspørgsmål. For at sikre og vedligeholde den høje tilfredshed i fremtiden bør FynBus primært fokusere på optimering af opfattelsen af FynBus rettidighed Tilfredshed - Når tilfredsheden med FynBus opdeles på undergrupper er der signifikante forskelle på tilfredsheden afhængig af alder. De yngre aldersgrupper er mindre tilfredse. Tilfredshed stiger med alderen. Ses der på aldersfordelingen generelt udgør de yngre passagerer (15-29 år) 6. Der er altså et vækstpotentiale i, at få passagerenes kunde-levetid til at vokse. Rettidighed er det forhold der oftest nævnes i forlængelse af gode oplevelser med busturen. Forsinkelser og manglende siddepladser er de forhold som oftest giver dårlige oplevelser med busturen. Fokusområde Primære fokus på indsatsområder fra tilfredshedsmodellen (opfattelse, rettidighed) FynBus bør fortsat have den yngre målgruppe i fokus for at forbedre tilfredsheden samlet set. Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at aldersfordelingen på tværs af målingerne er forholdsvis ens. Derfor skyldes den positive udvikling, som FynBus har været igennem de seneste år, også en større tilfredshed blandt de yngre passagerer. Indsatserne virker altså! 2014 Side 46

38 Konklusion + Loyaliteten overfor FynBus er ligeledes på sit højeste niveau til dato. Dvs. den stigende tendens, der har været siden 2009, fortsætter. På tværs af undergrupper forventer stort set alle passagerer at benytte FynBus igen. - Loyalitet Signifikante demografiske forskelle i den opfattede loyalitet. De yngre aldersgrupper (15-29 år) er signifikant mindre loyale overfor FynBus. Denne målgruppe finder i højere grad andre transportformer mere attraktive og vil ikke benytte FynBus, hvis de havde andre muligheder. + Signifikante stigninger i opfattelsen af FynBus image Ligesom ved sidste måling opfattes image bedre på tværs af alle aldersgrupper. - Image På trods af ovenstående opfatter passagerer i aldersgruppen år fortsat FynBus image dårligere end de resterende passagerer. Fokusområde Fokusområde Igen fokus på tiltag der imødekommer de yngre målgrupper og deres behov Image har en central position for opfattelsen af FynBus, hvorfor det er vigtigt at vedligeholde det nuværende niveau Side 47

39 Konklusion + Chaufførens kundeservice ligger på niveau med sidste års måling, hvorimod alle andre forhold oplever en signifikant fremgang. - Incitamentskontrakt De yngre passagerer er samlet set mindre tilfredse med forholdene i incitamentskontrakten end gennemsnittet. Dog kan den markante fremgang også tilskrives en højere tilfredshed blandt de yngre passagerer. + Hjemmesiden er fortsat det primære kontaktpunkt for FynBus passagerer. Brugsfrekvensen af de enkelte kontaktpunkter holder endvidere de samme niveauer som i sidste års måling. Brugen af digitale kanaler følger aldersgrupperingerne. Brugen falder med alderen. - Kontaktpunkter Telefonisk kontakt oplever den laveste tilfredshed ( ud af 100). Dog er indeks en høj score, hvorfor det generelle kundeserviceniveau (på tværs af kanaler) må betragtes som godt. Fokusområde Fokusområde Forholdene i incitamentskontrakten scorer alle højt, hvorfor fokus bør være på vedligeholdelse af positionen Vedligeholdelse af kundeserviceniveauet på tværs af kanaler 2014 Side 48

40 Side 54 Kontakt

41 Kontakt FynBus Martin Bødker Krogh Kommunikationschef Wilke Anne Katrine Zahle Head of Transportation Wilke Daniel Kargaard Svendsen Research Consultant Wilke A/S Tlf Odense Jens Benzons Gade 54B 5000 Odense C København Overgaden Neden Vandet 9C 1414 København K Side 55

42 2014 Side 56

2015-1. Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen

2015-1. Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen 2015-1 Fynbus - Kundetilfredshedsundersøgelse Q1 2015 Anne Katrine Zahle & Daniel Kargaard Svendsen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel 12

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed Marts 2013

FynBus. Kundetilfredshed Marts 2013 FynBus Kundetilfredshed Marts 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 6 Anbefaling 9 Konklusioner 10 Tilfredshedsmodel 13 Resultater Overordnede parametre 18 Resultater Generelt 29 Resultater

Læs mere

FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse

FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse FynBus - Kundetilfredshedsundersøgelse Marts 2016 2016-1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Summary 7 Tilfredshedsmodel 11 Resultater Overordnede parametre 15 Resultater Generelt 23 Resultater

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5

FynBus. Kundetilfredshed marts Afsnit 5 FynBus Kundetilfredshed marts 011 Afsnit 1 Afsnit 010 011 Indholdsfortegnelse Indhold Side 3 Summary 5 tilfredshed 11 loyalitet 18 Incitamentskontrakt 3 Regressionsmodel 6 Bus type 41 Rejsefrekvens 48

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshed marts Side 1

FynBus. Kundetilfredshed marts Side 1 FynBus Kundetilfredshed marts 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Summary 5 Resultater tilfredshed 11 Resultater loyalitet 18 Incitamentskontrakt 23 Regressionsmodel 26 Resultater Bus

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE EPINION FYNBUS MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL OVERBLIK TILFREDSHEDSMODEL RESULTATER OVERORDNEDE PARAMETRE RESULTATER GENERELT HOLDNINGSSPØRGSMÅL & KENDSKAB TIL REJSEKORTET

Læs mere

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014. 2014 Side 1

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014. 2014 Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2014 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Konklusioner og anbefalinger 7 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Ændring i KPI er fra 2013 18 Resultater

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelse Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Konklusioner og anbefalinger 7 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Overordnede parametre 17 Resultater Busturen

Læs mere

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober Side 1

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Oktober 2013 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Anbefalinger og konklusioner 7 Konklusioner 11 Tilfredshedsmodel 12 Resultater Overordnede parametre

Læs mere

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik

Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Patientbefordring, FynBus og Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1 Anne Katrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3-4 Overblik 5 Anbefaling

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1

FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1 FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel

Læs mere

FynBus. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen. 2014 Side 1

FynBus. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen. 2014 Side 1 FynBus Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik 2014 Side 1 Maj 2014 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel

Læs mere

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation Side 1 Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2015 Anne Kathrine Zahle, Head of Transportation 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9

Læs mere

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1. Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen

Sydtrafik. Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1. Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Maj 2014 2014 Side 1 Anne Kathrine Zahle & Jeanette Greve Hansen Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 8 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel

Læs mere

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme?

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? 2015 Side 1 Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? TØF-konference, den 1. oktober 2015, Anne Kathrine Zahle, Wilke 2015 Side 2 Hvad skal der til for at skabe bedre kundeoplevelser

Læs mere

KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE

KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE 22-09-2016 KUNDETILFREDSHED 2016 ODDER KOMMUNE 22-09-2016 Kundetilfredshed 2016 Odder Kommune 2 INDHOLD Emne Side Resumé overordnede resultater 3 Samlet tilfredshed med busruten generelt... 4 Samlet tilfredshed

Læs mere

KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE

KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE 22-09-2016 KUNDETILFREDSHED 2016 SILKEBORG KOMMUNE 22-09-2016 Kundetilfredshed 2016 Silkeborg Kommune 2 INDHOLD Emne Side Resumé overordnede resultater 3 Samlet tilfredshed med busruten generelt... 4 Samlet

Læs mere

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Oktober 2017 Morten Schrøder, Director

Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik. Oktober 2017 Morten Schrøder, Director Sydtrafik Kundetilfredshedsundersøgelse Flextrafik Oktober 2017 Morten Schrøder, Director Indholdsfortegnelse Indhold Side Formål 3 Overblik 5 Anbefaling 7 Konklusioner 9 Tilfredshedsmodel 13 Resultater

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse 21. December 2012 Side 1 Undersøgelsens formål Gladsaxe Kommune (GK) gennemfører en årlig brugertilfredshedsundersøgelse af Borgerservice enheden. Undersøgelsens

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Er chaufførerne dygtige og positive, bliver kunderne tilfredse og de anbefaler andre at bruge bussen. Målinger fra uddannelses- og bonusprogram

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S fra 2013 til 2016 Marts 2017 1 2 Indhold 1. Materiale..3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog. 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling

Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog. 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden for fjern- og regionaltog 17.Maj 2010 BaneBranchen Fra tanke til handling Pejlemærker for trafikinformation i fremtiden Temaer Passagerens forventninger til

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Kvalitetskoordinator, Susan Bundgaard Jensen Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1.R 9000 Aalborg Baggrund NT og Aalborg Kommune har

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide

Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse Nordic Excellence Worldwide Dansk Epilepsiforening Medlemsundersøgelse 13 1 Agenda Resultater Hvad er status, og hvilke resultater er der fundet Kl. 17. 18.1 Workshop Hvad gør vi ved det? Kl. 18. 19.1 (debat i grupper og fremlæggelse)

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Analyse af danskernes syn på offentlig service

Analyse af danskernes syn på offentlig service Analyse af danskernes syn på offentlig service Oktober 2015 2015 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2015. Formålet med undersøgelsen er at kaste

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2014

Kendskab til Borger.dk December 2014 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2014 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 - Uhjulpet kendskab - Hjulpet

Læs mere

Flere tilfredse kunder. - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline

Flere tilfredse kunder. - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline Flere tilfredse kunder - hvad vil kunderne have og hvorfor gør vi det ikke bare? Susanne Østergaard p-inline Flere veje til flere kunder Tiltrække nye kunder Fastholde eksisterende kunder - lidt længere

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Mary Fondens Unge Tænketank

Mary Fondens Unge Tænketank Mary Fondens Unge Tænketank Ensomhed April 2015 2015 Side 1 2015 Side 2 Resultater Sp. 1. Synes du, det er ubehageligt at gøre ting alene, hvis mange andre gør dem sammen med andre, fx at gå i biografen?

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Hvornår kører toget?

Hvornår kører toget? Hvornår kører toget? Kundens oplevelse af trafikinformation i S-toget Jernbanekonferencen d. 17. maj 2010 Side 1 Kommerciel, Markedsanalyse Togturen - rejsekæden Hvad påvirker kundernes tilfredshed? Ved

Læs mere

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse 06 TECHCOLLEGE TECHCOLLEGE Samlet: Grundforløb Grundforløb Hovedforløb Indledning Elevtrivselsundersøgelsen 06 er gennemført blandt TECHCOLLEGEs elever på grundforløb og hovedforløb

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 21 Kundeundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller,, at bestyrelsen tager orienteringen til

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE

ETU Elevtrivselsundersøgelse 2016 TECHCOLLEGE ETU Elevtrivselsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus 1 - Grundforløb 2 Uddannelser: Automatiktekniker Blikkenslager Bygningsmaler Data Digital Media Elektriker Grafisk Tekniker Murer Tømrer Page 1 of 23 Indledning

Læs mere

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 10. marts 2016 FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 15. Marts 2016 2 EMNER E boks undersøgelser Transportvane databasen Korrespondance muligheder Passagerpulsen Egne undersøgelser Realtid Tællebusser 3 E BOKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed?

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? konferencen : Passagerernes stemme i den kollektive trafik, den Christina Hvid, Direktør i Bus & Tog Bus & Tog samarbejdet Består af alle udbyderne

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2012 BILAG A INDHOLDSFORTEGNELSE 02 09 13 16 18 21 24 26 BAGGRUND OPSUMMERING AF HOVEDRESULTATER REGISTRATORERNES BAGGRUND OG UDVIKLING I TILFREDSHED SAMMENLIGNING

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog)

De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) De Nationale Passagertilfredsheds -undersøgelser (tog) Sommer 2016 (April til september 2016) 1 NORDISK MILJØMÆRKNING Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen Fiolstræde 17B 1017 København K T +45 7741 7741

Læs mere

Kommunikation i Ringsted Kommune

Kommunikation i Ringsted Kommune 2016 Kommunikation i Ringsted Kommune RINGSTED KOMMUNE KOMMUNENS KOMMUNIKATION, 21. OKTOBER 2016 PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Ringsted Kommune. Kommunens kommunikation 2016. Side 1 Indhold...

Læs mere