BRYGGEBLADET. l søndags blev juletræet på Råd huspladsen tændt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGEBLADET. l søndags blev juletræet på Råd huspladsen tændt."

Transkript

1 BRYGGEBLADET International svømmehal måske på vej til Bryggen Udelu kker måske en badeanstalt i havnen. S. december årgang nr. 20 Bryggebladet har erfaret, at Kø benhavns Kommune er i gang med at foretage de første sonderinger omkring bygningen af en svømmehal med inter nationale mål. I den forbindelse peges på Islands Brygge, som en af de mest oplagte steder at placere svømmehallen. Sonderingerne er indtil videre foregået i den kommunale forvaltning og er ikke politisk vedtaget. Men af et internt notat, som er kommet i Bryggebladets besiddelse, fremgår det, at planerne kan blive til virkelighed inden for en overskuelig fremtid. Københavns Kommune har ingen indendørs 50-meter-svømmebaner, og idrætsfaciliteterne er generelt af ringere standard end landsgennemsnittet Derfor overvejes det, hvor det er mest hensigtsmæssigt at sætte ind først - En af de idrætsmæssige faciliteter, der er størst behov for i København, er svømmeanlæg, fortæller Kultur- og Fritidsborgmester Hans Thustrup Hansen. Vores undersøgelser viser, at det i særlig grad er kvinderne, der har en forkærlighed for at dyrke _jd,ræt i de kommunale svømme -hader. I det kommende års budget er der ikke afsat pell8e til at bygge svømmehal, og derfor er en endelig placering ikke vedtaget. Men at det kunne blive Islands Brygge, afvises ikke i notatet eller afthustrup Hansen: - Hvor en sådan facilitet skal placeres, er et åbent spørgsmål. Her kunne Islands Brygge være en mulighed. Men der er også andre bydele, hvor der er en rela- tiv underforsyning af faciliteter, f.eks. Valby, siger han. Det socialdemokratiske medlem af Borgerrepræsentationen Finn Rudaizky ønsker en placering på Bryggen: -Jeg er meget positiv over for at placere en ny svenunehal på Bryggen, men det kræver at lokale kræfter samarbejder med de lokale politikere om at komme med konstruktive forslag og lægge et samlet pres fra lokalområdet mod politikerne. Det har vi haft stor succes med på Christianshavn blandt andet ved busslusen. Ny Tøjhus eller Havnestad På Bryggen bygges der i kraft af den centrale placering meget i disse år. Men der er stadig ledige byggegruode i området. Planerne er langt fra så konkrete, at den specifikke placering kan diskuteres, men det synes oplagt at placere en svømmehal på Ny Tøjhus Grunden eller i Havnestaden. Lokalplanerne for begge områder udlægger ikke delområder specifikt til dette formål, men indeholder brede tilkendegivelser 001 mulighederne for at bygge kulturinstitutioner. På Borgermødet om Ny Tøjhus Gr unden, som blev afholdt for et par måneder siden, blev flere borgerforslag om svømmehal på grunden, skudt ned fra politisk hold. Ole Hentzen (C) sagde således, at hvis der skal bygges en ny svømmehal i København, er det ikke Islands Brygge, der står først for. På mødet blev dette ikke modsagt af nogle af de andre tilstedeværende politikere, hvoref- ter bryggeboerne har formodet, l at en svømmehal var udelukket. Men nu ser det ud til, at forvaltningen har en anden holdning end visse politikere. Siden dette møde har der i stedet for en svømmehal været fokus på bademulighederne i havnen. Vandet er nu så rent, at det fra næste sommer vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at bade i havnen. Kommunen har afsat penge til at etablere et eller flere badestæder, og her er Islands Brygge også blandt favoritterne. Om en international svømmehal på Bryggen og en badeanstalt i Havneparken udelukker hinanden, er det for tidligt at sige noget om. Men der er ikke tvivl om, at andre bydele kan komme til at føle sig forfordelt, hvis begge institutioner placeres på Bryggen. Dette er Lokalrådet klar over, fortæller formand Jørgen Thyregod: - Vi ser selvfølgelig helst, at begge dele bliver bygget. Men vi kan da godt forstå det, hvis man ikke kan forsvare at placere både en svømmehal og en badeanstalt i en bydel af Islands Brygges størrelse. Jeg tror bare, at folk vil hoppe i havnen, uanset om der bliver bygget en badeanstalt dernede eller ej. Og så er det vel op til myndighederne at kigge på sikkerheden i den forbindelse. l søndags blev juletræet på Råd huspladsen tændt. Lokale valgresultater Thyregod oplyser, at Lokalrå- Hvordan stemte bryggeboerne? det på sit næste møde den 15. Side 4-6 december blandt andet vil diskutere de fremtidige svømmemulig- 'd heder på Bryggen. Mødet i Bebo- 1 Omstrt te erhjørnet er som sædvanligt ed åbentfor alle. agn VeJnavne V taget Overborgmester og statsministre hædres. Side 3 Planer om at sælge Ballonparken Stort JA til Et brev fra Skov- og Naturstyrelsen til Ballonparkens nuværende ejer, Slots og Ejendomsstyrelsen, hvori det oplyses at Skov- og Naturstyrelsen ikke vil rejse en sag om bygningsfredning, har sendt chokbølger gennem det lille samfund på 110 beboere på Artillerivej. Brevet er et svar på Slots- og Ejendomsstyrelsens henvendelse som vedrører planer om at sælge Ballonparken. - Vi ved ikke på nuværende tidspunkt om der ligger et konkret tilbud, siger Claus Petersen fra Ballonparkens bestyrelse, men vi er meget varsomme. Bestyrelsen har indkaldt til et ekstraordinært møde blandt beboerne, og i løbet af ugen skal de mødes med juridiske rådgivere. - Som jeg ser det er vi sgu solgt, siger Mette, en beboer fra. Ballonparken som frygter det værste. Ballonparken var tidligere en del af et,.sameje mellem Staten og Københavns Kommune vedrørende Amager Fælled«. Men ved ophævelsen af denne særaftale blev Ballonparken overdraget til Slots- og Ejendomsstyrelsen, og dermed ejer Staten i dag området alene. At overdragelsen er forbigået de politiske kredse skyldes måske, at man ikke forbinder Amager Fælled med boliger. Men Ballonparken er et livligt mini-samfund med kulturhistorisk væ rdi. Slots- og Ejendomsstyrelsen har ikke tradition for at sælge ejendomme, men mange i Ballonparken frygter, at den tidligere baraklejr nu er overdraget til Freja-ejendomme, som er det statslige ejendomsselskab. Det har ikke været muligt at få afkræftet disse rygter. - Ballonparken er et socialt eksperiment, siger Claus Petersen, for nogle er det et skældsord, men for andre er der noget meget positivt i det. Her har vi et nærmiljø som ikke findes andre steder i byen. Ballonparken er også en arkitektonisk perle. Jeg kan for eksempel ikke forstå hvorfor vi ikke får flere arkitektstuderende, der kommer herud for at studere området. Ballonparken blev oprettet omkring 1790 som militær teltlejr. Firs år senere forsynede man 70 af disse telte med trægulv. Men det var først i 1886 at man opførte den mere permanente lejr, som vi kender i dag. I Bydelsatlasset for Amager, der bruges som grundlag for vurdering af bygningernes bevaringsværdi, står der om området: "Både socialt og bymæssigt er Ballonparken en integreret del af Islands Brygge. Ballonparkens lave træbebyggelse, og det grønne og frodige miljø i området står i stærk kontrast til den tætte og høje karrebebyggelse på Islands Brygge. Området fungerer herved som en næ nsom overgang til den grønne fælled«. Københavns Kommune og Miljøministeriet/ Planstyrelsen har angivet Ballonparkens bevaringsværdi til 3 på en skala fra l til 9, hvor l angiver højeste bevaringsværdi. Ballonparken vurderes altså til at have en forholdsvis høj bevaringsværdi. Alt dette kan dog vise sig at være lige meget. Hvis Ballonparken er overdraget til Freja er der måske en reel fare for, at Bryggen endnu engang må sige farvel til et af bydelens særpræg. ljg bredbånd 95 procent er positivt indstillede. Side 8 Sådansk ligger landet Sidste del af Gi mie-trilogien. Side 10 Jule-x-ord Stor ekstrapræmie. Side 23 N i els holder fri(h)jul Cykelhandleren stopper. Side 22 Husk juleaftensgudstjeneste l Hans Tausens Kirke kl. 15. Kirke side 2 0 Bryggebladet holder nu juleferie. Bladet udkommer igen den 23. januar. Redaktionen ønsker glædelig jul og godt nytår til alle læsere.

2 2 YGGEBLADET lsiands Brygges valg d politiske valg er overstået og de forskellige politiske D ~er ved at blive lagt. Den 6. december konstitueres deo oye Borgerrepræsentation. Her fordeles borgroe ItUposterne og de forskellige udvalgsposter. Herefter starter hverdagen efter den hektiske valgkamp. Vi kender nu de nye kandidater i Borgerrepræsentati<r nen, vi ved hvem der er blevet valgt og hvem der må vente på en ny chance om fire år. Vi har været vidne til et af de mest uoverskuelige lokalvalg nogensinde og vi har været vidne til et jordskredsvalg på landsplan, der ændrede det politiske billede fuldstændig. Valget i København bød også på ændringer, men Kramer sidder stadig på overborgmesterposten omend med Søren Pind stadig tættere på. Der er allerede nu lagt i kakkelovnen til en tæt kamp om den post ved det næste valg. Under valgkampen har alle kandidater forsøgt, efter bedste evne, at formidle deres mærkesager og fortælle hvad de vil bruge deres kræfter på, hvis de bliver stemt ind i den forjættede Borgerrepræsentation. Men når medlemmerne er fundet, slch' virkeligheden til med økonomiske grænser, krav om politiske kompromiser og samarbejde. Det er derfor uhyre let for de ny- og genvalgte lokalpolitikere at begynde gradbøjningen af deres valgløfter og det er lige så uhyre let for vælgerne at glemme hvad der egentlig blev lovet Men det er vigtigt, at vi ikke glemmer valget, lige så snart det er overstået. ryggebladet har brugt mange kræfter på at dække B kommunalvalget i København bedst muligt Simpelthen fordi det er et vigtigt emne for alle borgere i byen. På trods af valgets kaotiske karakter, forårsaget af dets uheldige sammenfald med Folketingsvalget, er det stort set foregået i god ro og orden og med fokus på mange vigtige punkter i Københavns udvikling og administration. For eksempel var indvandring i den lokale valgkamp bare«et emne på linje med de fleste andre, hvilket i sig selv er et signal om hvad der på det lokale niveau er virkelig vigtigt for borgerne. Lokalvalget har nemlig mest handlet om de nære ting, såsom skoler og børneinstitutioner, miljø og selvfølgelig sundhedsvæsnet. Det er ganske betegnende for denne tendens, at Dansk Folkeparti har mistet stemmer til kommunalvalget i København, men til gengæld har fået flere til folketingsvalget et politiske valg bød som sagt ikke på de store ændringer i København. Men for Islands Brygge har 2001 D budt på store ændringer. Det gamle medborgerhus er flyttet og blevet til et kulturhus og det gamle forurenede industriområde i udkanten af bydelen er ved at blive til et nyt boligområde med serviceerhverv, der på en eller anden måde skal integreres i Bryggens gamle del vil ikke byde på et lokalpolitisk valg, men der er stadig en masse ting at tage stilling til. Vil bryggeboerne for eksempel beholde et apotek i bydelen? Er der opbakning og vilje til at støtte Ballonparken, der måske skal til at kæmpe for sit liv? Er der kræfter og vilje til at gøre en indsats for at udbygge Havneparken og måske lære de nye beboere i Havnestaden at kende? Det kan hurtigt komme til at lyde som en tyndslidt hist<r rie om de tusinde ting, der altid skal gøres, men på de områder er der vel ikke rigtigt noget valg. Skal Islands Brygge bevares som en bydel med et positivt særpræg og udvikles i positiv retning, så skal der debatteres og reageres. er fra redaktionen skallyde en dybfølt tak for al den H opbakning, interesse og alle de læserindlæg vi har modtaget i løbet af året og en opfordring til fortsat at være aktive i den lokale debat i Vi ønsker alle vore læsere og annoncører en glædelig jul og et godt nytår. Vi udkommer igen den 23. januar kls Bebotrhjtrnet Leifsgade Ktbenhavn S g:1 Telefonsvarer: S Fax: S SO.. E-mali: brygttwadetfhail.dk ~ Rtdigtrillg: Anders G. llielstn (agn) (ansv.), Klaus Stevring (kis) ~ Øvrige i redaktionen: Jean Gauthier (ljg), Stine Villadsen (sv), Q Lena W. Kotk (lwk) "" Annoncer: Charlit Petersen \1 l laycmii: A., Jeppese m Prtpress & tryk: OffseHrykkeriet Midtjylland, Ikast acl. EDB-support: Verner Have. ~ Korrektur: Connit Hansen, Etty Hille, Helle Christensen,...: lntt Steen Cllriste11stn,. Ad J.istratin: Karsten Poalstn (lnax), Carsten Stftrllhohn (cos) C Oplag: S.700. III Deadline td nullumr SOli udkoamttr 23. jalthr: 11/ f DEBAT 5. december 2001 Vis hensyn i trafikken Debat af Lise-Lotte Schaufuss, Njalsgade 12, 1.tv. Der har i nogen tid kørt et pr<r gram i radioen, der hedder T rafik på 4'ren, og da jeg hører meget radio, har jeg fulgt med i debatten om den københavnske trafik, som handler både om bilister, cyklende og gående. Der er kommet en del artige ting frem om alle grupper, synes jeg. I forrige uge måtte jeg sygemelde mig fra mit arbejde i nogle dage, og jeg satte mig for at studere trafikken omkring min bolig. Fra mit stuevindue har jeg god udsigt til Fakta, Zebra og et stykke op ad Thorshavnsgade, så der satte jeg mig med min varme te og en stak lommetørklæder. Det var også artige ting jeg fik at se fra min udkigspost I myldretiden talte jeg ca. 155 cyklister, der kom fra Thorshavnsgade. Jeg kunne ikke samtidig tælle bilister, men kan sige, at der var rigtig mange. De fleste, Godt i gang Debat af Linda Oliva res, Isafjordsgade Jeg flyttede i sin tid til København fra et lokalt ø-samfund. I et mindre samfund er der et helt andet samspil mellem indbyggerne. Man kender hinanden, familiernes gode eller dårlige omdømme, man kender forskellighederne og lighederne og sætter en ære i at kunne være værdig til tillid. Jeg har selv nydt godt af mine forældres gode omdømme på øen, og tilliden til dem har åbnet mange døre for mig, indtil jeg ligesom dem, har kunnet bevise, at jeg personligt har været samme tillid værdig. Jeg holder af ideen om, at man ser, hvem man har foran sig, og giver den enkelte en chance for at bevise, man kan. Og jeg støtter, når folk efterfølgende giver et point i ens favør- at man bliver genkendt og ikke skal starte fra nulpunktet hver gang. Men i storbyen er man ny hver gang, og det giver både større friheder og en Gør Bryggen til hundelortefri zone! Debat af Merete Jensen, Bergthorasgade ]. Der kommer flere og flere hunde på Bryggen - og dermed flere og flere ukyndige hundeejere. Principielt har jeg ikke noget imod hunde, men jeg har meget imod hundelorte - og hundeejere, der ikke samler op efter deres hunde. I forbindelse med at der er blevet oprettet mange nye andelsb<r ligforeninger, har man mange steder ophævet hundeforbudet Man kan nu risikere, at det bliver indført igen, hvis ikke hundeejerne sørger for noget selvdiciplin. Det er ikke morsomt at vandre mellem hundelorte. Der bliver trådt i dem, og trappeopgangene bliver stinkende hundelortetoiletter. Tænk jer om - saml op efter hundene - ellers bliver der måske igen hundeforbud-og det er da synd for alle dem, der har anskaffet sig hunde! både biler og cyklister, skulle til venstre ad Njalsgade. Meget, meget få cyklister rakte armen ud for at indikere sit venstresving, og de kørte både indenom og udenom bilister, der havde højreblinket i gang. To gange så jeg en bilist holde ved fodgængerovergangen ved Zebra for at lade en dame komme over, hvorefter hun var ved at blive kørt ned af flere cyklister, der ikke havde tid til at stoppe. Der blev skåret mange hjørner af for at komme hurtigere frem, der blev kørt midt på kørebanen, og der blev kørt på fortovet- selv af forældre med børn, og jeg kan ikke lade være med tænke :»Hvad er det for et signal at sende til sine børn???«hvordan skal de lære at begå sig i trafikken, hvis vi voksne ikke sætter dem et godt eksempel. Bilisterne er blevet skældt ud i mange år for ikke at tage nok hensyn til de svage i trafikken, og det er også rigtigt, at mange bilienorm personlig begrænsning, som en ø-bo kan have svært ved at acceptere. Derfor var det for mig en særlig oplevelse efter snart 17 år i byen at flytte til Bryggen. Her så jeg målløs folk genkende hinanden på gaden. komme med glade tilråb og endda snakke med hinanden tværs over køledisken i Fakta! Jeg stiftede bekendtskab med lokalbladet, der vidnede om et lokalkendskab, jeg kun har set mage til på min fødeø. Og efter kun få uger her, havde jeg en kæmpe oplevelse, der i den grad gjorde indtryk: Jeg havde glemt at købe brød. Først da jeg sent om aftenen stod nede i kiosken, der heldigvis havde åbent sent, opdagede jeg, at jeg havde glemt pengene hjemme! Og så smiler fyren til mig og siger:» Tag bare brødet med og kom forbi med pengene, når du skal forbi igen!«jeg dansede hele vejen hjem - manden havde højst set mig 2 gange tidligere, men han genkendte mig og havde tilster kører uforsvarligt Jeg er selv bilist og ser tit bilister gøre dumme og uansvarlige ting i trafikken. Det kniber med at respektere hajtænder, og mange kører for eksempel over for gult og somme tider også for rødt lys, men det gør cyklister og gående altså også tit Det er både dumt og farligt at risikere liv og lemmer for at komme 5 minutter før frem... Men det er altså ikke kun bilisterne, der ikke respekterer færdselsreglerne. Det med at tage hensyn gælder for os alle. Vi skulle måske alle sammen gribe i egen barm og køre, cykle og gå mere fornuftigt og mere efter reglerne. Tag 5-10 minutter før hjemmefra, så der er tid til at køre/cykle/gå ordentligt og overholde reglerne. Så ville vi alle sammen, især børnene, være meget mere sikre i trafikken Hellere komme 5 minutter for sent, end slet ikke at komme. lid til, hvad han så. Jeg fik i den grad noget med hjem, der for mig var langt mere værdifuldt end selve brødet. Filosoffen L.Ron Hubbard har engang sagt, at den dag, man fuldt ud kan stole på hinanden, kan man have fred på Jorden. Man kan tænke, at det er et umuligt mål at nå. Man kan på den anden side som københavner vende blikket mod Bryggen og lade sig inspirere af ånden i dette lokalsamfund. Og vi kan hver især som Bryggeboere lade den ånd skylle over Langebro og langt ind i resten af storbyen. Hver gang, man viser tillid, har man skabt et liue stykke fred. Integration og fred betyder vel netop, at man gennem kendskab til hinanden, kommunikation og en vis grad af beundring for hin andens særpræg, forstår hinan den bedre og forøger tilliden til hinanden. Jeg tror, Danmark nu har brug for, at Bryggen viser vej. Politielev død Under boksetræningen på politiskolen i fredags mistede en 28- årig politielev bevidstheden. Han blev derefter kørt til Rigshospitalet i yderst kritisk tilstand. Han døde tidligt lørdag morgen. Københavns Politi undersøger nu omstændighederne, og al boksetræning er stoppet indtil videre. agn Verdens billigste julegaver finder du hos / CG æ ml [ID D"}+' læ~ æ!til [R?.æ>Y[kDØJwo[k~fÆØJcdJæ!2 Vi ønsker hele Bryggen god jul og godt nytår

3 S. december 2001 NYHEDER Omstridte vejnavne Borgerrepræsentationen gik imod tidligere beslutning. Overborgmester og statsministre hædres. Cafe gagge & gaarde Ønsker alle en glædelig jul! I både Havnestaden og på Ny Tøjhus Grunden har kommunen besluttet at navngive en række nye veje, således at det bryder med traditionen for islandske og færøske navne på Bryggen. På trods af at Bygge- og Teknikudvalget for et par uger siden vedtog, at bydelsgaden på Ny Tøjhus Grunden skulle have navnet Myggenæsgade efter den færøske ø, er denne beslutning nu blevet ændret af Borgerrepræsentationen. Et mindretal bestående af SF. Enhedslisten og de konservative sammen med Manja Sand (A) stod fast på at kalde gaden Myggenæsgade. Manja Sand, der for øvrigt ikke opnåede genvalg til den nye Borgerrepræsentation, gik således i mod Socialdemokratiets holdning. Sammen med blandt andet Venstre vedtog de at omstøde beslutningen. Gadens navn bliver Weidekamps Gade for at hædre den tidligere overborgmester. Også i Havnestaden brydes bryggetraditionerne. Et stort flertal i Bygge- og Teknikudvalget vedtog at opkalde fem gader i Havnestaden efter tidligere danske statsministre. Gaderne kommer til at hedde J.C. Christensens Gade, Carl Th. Zahles Gade, Hans Hedtofts Gade, Erik Eriksens Gade og H.C. Hansens Gade. Det var kun SF s medlem Jens Kjær Christensen, der tog forbehold for beslutningen, som derfor ikke skal behandles i Borgerrepræsentationen. Bryggebladet har tidligere beskrevet, hvordan blandt andet Bryggens Lokalhistoriske Forening er imod de beslutninger, der nu er blevet truffet. Også Lokalrådet er sammen med mange bryggeboere kede af beslutningerne. Det frygtes, at de nye gadenavne vil betyde, at de nye bydele aldrig bliver en integreret del af Islands Brygge: - Vi synes, at det er et forkert valg kommunen har truffet. Men hvis det ikke kan være anderledes, er det trods alt den næstbedste løsning. Oprindeligt snakkede man jo om at opkalde gaderne i Havnestaden efter tidligere ØK- og sojakagepersonligheder. Der er statsministerløsningen mere neutral, udtaler lokalrådsformand Jørgen Thyregod agn Læs også Ole Jalls artikel om Axel Heides Gade side 16 H K København sammenbygges med Lille Thorlakhus. Efter godkendelsen i Borgerrepræsentationen i sidste uge er dette projekt nu i fuld sving. H K Kbh. fik o.k. fra BR Helhedsplanen for Ny Tøjhus er nu endelig godkendt af de offetnlige instanser. Der blev kun taget hensyn til ganske få indsigelser. De sidste planer for Ny Tøjhus-arealet er nu blevet godkendt på Borgerrepræsentationens sidste ordinære møde. Dermed kan byggeriet af HK Københavns hovedsæde og flere andelsboliger på grunden sættes i gang. Aftalen mellem Andelsforeningen Thorlakhus og Freja-ejendomme omkring de ca. 70 kvm jord som grænser op til byggefeltet er ikke underskrevet i skrivende stund. - Det er nogle enkelte detaljer omkring udformning af porten og tinglysning af vores garageanlæg, som skal på plads inden vi kan godkende aftalen, siger Rene Mejborn, formand for A/B Thorlakhus. - Lige nu ligger vores forslag hos Freja, men vi er blevet orienteret om at nedrivning af Bygning 13 allerede starter i denne uge. Bygning 13 er nærmeste nabo til Lille Thorlakhus langs Artillerivej. De.sidste lejere i Bygning 13 fraflyttede ejendommen i søndags. Der er tale om at entreprenøren i første omgang vil nedrive de første 35 meter af bygningen tættest på Artillerivej. De fleste indsigelser rettet mod lokalplansforslaget blev mere eller mindre fejet af bordet. Der blev sendt i alt tolv indsigelser mod lokalplanforslaget - to fra byggeherrerne, to fra andelsforeninger, to fra beboerforeninger, fire fra private, samt henvendelser fra både Islands Brygges Lokalråd og Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse. De eneste ændringer i lokalplanen er mindre justeringer i de tekniske detaljer. Punkthusene som indgår i Bopians andelsboligbyggeri bliver gennemført uden større ændringer. Sammenbygningen af HK København og Lille Thorlakhus bliver efter alt at d.øm~ne også gennemført. ljg <'r ~serie ~ p~ <'r r:j."9-# Cafekort: Co 0 Brunch Hverdage mellem kl S Spansk totilla, carpegna-skinke, zariarano-ost, hjemmelavet syltetøj, friske frugter, amerikanske pancakes, brød & smør kr. 49,- Prego-sandwich Carpegna-skinke, mozzerella-ost, pesto, spirer, tomat, salat kr. 59,- Lakse-sandwich Taziki, tomat, spirer, rocula-salat, hjemmelavet mayo kr. 59,- Havana-sandwich Oksekød 180 gr., ost, tomat-salza, bagt peberfrugt, salat, maya, råstegte kartofler kr. 74,- Prego-salat En dejlig frisk blandet salat kr. 42,- Tapas Fem forskellige specialiteter serveres med spansk totilla & brød kr. 89,- Desuden menukort med 1S indbydende retter Islands Brygge København S fr Bestilling på tlf fr

4 ~ BRYGGEBLADET VALG TIL BORGERREPRÆSENTATIONEN S. december 2001 GI MLE $ATELLITTEN Bryggeboer! Få et forspring i forhold til omverdenen. Lej dig ind til Bryggepris til din familiefest i kulturhusets selskabslokale. NU starter udlejningen af selskabslokalet. Selskabslokalet er klar til at blive lejet ud til fester i weekender fra og med 1. marts Fremover kan bryggeboere løbende leje sig ind i indtil to år frem i tiden. Ring og få yderligere information. Modtager du understøttelse og er berettiget til et jobtilbud? Så har vi i lsiands Brygges Kulturhus et godt job til dig i et forventeligt aktivt og levende miljø i lsiands Brygges nye kulturhus, der åbner ca. 1. februar og er placeret i midten af Havneparken. Til foråret vil der tillige blive anlagt gårdhave for huset direkte ud til havnen. Vær med til at starte huset op og sæt dit præg på det. Kontonnedhjælper: Arbejdet består i kontorarbejde med telefonpasning, reservation og booking af lokaler, klargøring af daglig kasserapport, arkivering samt al mulig anden servicering af kulturhusets brugere. Du vil have mange forskellige arbejdsopgaver på en gang og du skal kunne lide at være sammen med mange mennesker! Kontorerfaring nødvendig. Jobnummer i Arbejdsformidlingen: Værkstedsassistent i flex-værksted/ keramikdelen: Arbejdet består i at vejlede og hjælpe husets brugere i keramikværksted med drejeskiver, brænding. glasur etc. - og hvad du selv har lyst til at gå i gang med i forhold til værkstedets muligheder. Værkstedet bliver opbygget som et fleksibelt multiværksted, hvor keramikværkstedet bliver et af flere indhold i værkstedet. Her er chancen for at præge værkstedet fra starten. Jobnummer: Eller som værkstedsassistent/ sy- og tekstildelen: Arbejdet består i at vejlede og hjælpe husets brugere i værkstedets symaskiner, overlocker m.v., samt igangsættelse af projekter med brugerne i relation til værkstedets faciliteter - og hvad du selv har lyst til at gå i gang med i forhold til værkstedets muligheder. Jobnummer: Pedelmedhjælper: Arbejdet består af rengøring, lettere håndværksarbejde med småreparationer etc. forberedelse og afvikling af husets arrangementer, fester, festivaler m.v. - plakater, løbesedler, pressemeddelelser, lys og lyd, udsmykning m.m. Har du lyst, er der mulighed for oplæring i køkken/cafe. Jobnummer: For alle jobnumrene gælder: Til besættelse pr. 1/ Relevante/ ønskelige kursusforløb i jobtræningsperioden. Altså rige muligheder for en kreativ udvikling af dig selv! Henvend dig på telefon for yderligere oplysninger. Har du en ide? Du vil blive taget alvorligt, hvis du har ideer til indholdet i det nye hus - der uanset navneskift til kulturhus skal være lokalt forankret og prioritere og rumme bydelens, hidtidige som nye beboeres, ønsker om indhold. Du kan møde op til næste styringsmøde mandag d. 10/12, kl. 19 i Beboerhjørnet - eller du kan smide et papir med dit forslag ind i Beboerhjørnets brevsprække. Kan afleveres nat og dag! Leifsgade København S T el Fax E post: X El-installationer X Dørtelefonanlæg X Belysningsanlæg kilting G G X Ejendomsservice X Teleinstallation X EDB-netværk Isafjordsgade 4 Tlf ~LA-NGEBRO CYKLER ~~:~; 1 København den 5. december 2 O O l Kroner 50,-= Betal mod denne che:dum>ner f emti 00/00 Til arbejdsløn ved 2 3 O O ~paratiqoe r i hele december og januar. Kun l check pr. reparation. _ ~ A~ll'.rt. J\)[,.~"" De borgerlige gik frem Hvis det ellers stadig giver mening at tale om en højre-venstre-skala i dansk politik, kan det konstateres, at Bryggen stemte mere venstreorienteret end både det københavnske gennemsnit og landsgennemsnittet På den måde lignede dette år tidligere års kommunalvalg. Ikke desto mindre har højredrejningen også indfundet sig på Bryggen, dog ikke i kraft af en stemmefremgang til Dansk Folkeparti. På Bryggen er Dansk Folkeparti rent faktisk gået tilbage med 1,5 procentpoint i forhold til 1997 og i hele København endda en smule mere. Højredrejningen kan derimod primært tilskrives Venstre, valgets store vinder. Venstre er stormet frem, fra 9,3 procent Rekorder blev slået af bryggestemmerne i 1997 til 18,6 procent i De radikale, som i Københavns Kommune tilhører den borgerlige fløj, er også gået frem, hvorimod de konservative har mistet lidt Højrefløjen bestående af Venstre, Radikale, Konservative, CD og Dansk Folkeparti har i alt haft en fremgang på 10,6 procentpoint. Hvorimod venstrefløjen bestående af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten haft en tilbagegang på 4,9 procentpoint af stemmerne. Forskellen mellem tilbagegang og fremgang består i, at flere lokallister er gået væsentligt tilbage siden Herunder især Fælles Kurs og Solidarisk Alternativ. agn På grund af den samtidige afholdelse af stemmer, heraf er det næsten værd at folketings og kommunalvalg, blev stem- bemærke, at Sydhavnslisten opnåede et roedeltagelsen til ER-valget også rekord- kanonvalg i denne fjerne bydel med hele stor på Bryggen. 78,5 procent i modsæt- en stemme. ning til 56 procent i 1997, der endda var en De otte partier, der blev valgt til Bortilbagegang fra valget i gerrepræsentationen, fik med en undtagelse også flest stemmer på Bryggen. Antallet af tilmeldte lister slog også rekord til dette års Borgerrepræsentati- Undtagelsen var CD, der med fire stemonsvalg, men alligevel stemte både bryg- mer blev fortrængt fra ottendepladsen af geboerne og alle københavnerne pri- Hampepartiet. Rampepartiet fik også en mært på de kendte partier. Flere har spe- større andel af stemmerne på Bryggen kuleret i, om det at flere kommer op af end blandt alle københavnere. Dette sofaen ville være en fordel for de store og resultat må give Rampepartiet blod på kendte partier, og det ser ud til at være tanden til næste valg, men om listen gentilfældet Men det må nu være op til valg- opstiller fortaber sig indtil videre i tågerforskerne at bedømme. n e. agn På forsiden af dette nummer af Bryggebladet er der redegjort for udviklingen for de otte indvalgte partier. Her skal de Personlige stemmer mindre lister lige have et kort ord med på vejen. Top 20- København: To lister fik ikke en eneste stemme på Islands Brygge. Tolv lister fik under ti l procent af samdip stemmer i Kbh Jens Kramer M ikkelse ~t:(a) g,o% 2 Søren Pind (V)...,:a9lt BR-valget på Sl<olen 3 Peter Skaarup (O) 2,]'>/o på lsiands Brygge 4 Bo Asmus Kjeldgaard (F) 2,]% 5 Klaus Bondam (B) 1,5% Stemmeandele i procent 6 Per Bregengaard (Ø) 1,1% 7 Charlotte Wieth-Kiitgaard (F) 1,0% fordelt på partilister 8 Louise Frevert (O) 0,9% Inger Marie Bruun-Vierø (B) 0,9% Socialdemokratiet 10 Mogens Lønborg (C) 28,4 32,2 0,9% 11 Det Radikale Venstre Winnie Larsen-Jensen (A) o,8% 9,1 5,2 12 Preben Møller Hansen (P) o,8% Konservativt Folkeparti 5,8 7,1 13 Jette Bergenholz Bautrop (A) o,]% Centrum-Demokraterne 1, Karen A. Hækkerup (A) 0,7% Danmarks Retsforbund 0,1 0,2 15 Jakob Hougaard (A) o,]% Socialistisk Folkeparti ,8 16 Martin Geertsen (V) 0,7% De Grønne 0,4 1 '1 17 Helle Sjelle (C) 0,6% H jemløselisten 0,3 18 Finn Rudaizky (A) o,5% De Frie Demokrater o 19 Heidi Wang (V) 0,5% Hampepartiet 1,2 20 Tanwir Ahmad (B) 0,4% Kommunistisk Parti i DK 0,1 0,5 Solidarisk Alternativ 0,4 2,8 Top 20- lsiands Brygge: Minoritetspartiet 0,1 Den Sorte Uste 0,1 l procent af samtlige bryggestemmer Dansk Folkeparti 6,5 7.9 Jens Kramer Mikkelsen (A) 8,6% Fælles Kurs 1,1 2 2,9 Søren Pind (V) 6,2% Kristeligt Folkeparti 0,6 0,4 3 Finn Rudaizky (A) 3,1% Retfærdighedspartiet o 4 Bo Asmus Kjeldgaard (F) 2,5% Aktive Pensionister 0,2 0,3 5 Jette Bergenholz Bautrop (A) 1,8% 6 Klaus Bondam (B) 1,8% Borgerlisten o Venstre 18,6 7 Peter Skaarup (O) 1,7% Louise Frevert (O) 1,1% Fri Dialog 0,1 9 Charlotte Wieth-Kiitgaard (F) 1,0% Frem skridtspartiet 0,2 0,7 10 Per Bregengaard (Ø) 0,9% Kærlighedspartiet o,6 0,5 11 Martin Geertsen (V) 0,9% Enhedslisten 8,8 10,5 12 Winnie Larsen-Jensen (A) 0,9% Christianialisten 0,5 0,4 13 Preben Møller Hansen (P) 0,9% APK 0,2 14 Rikke Fog-Møller (Ø) 0,9% Bydelslisten o 15 Inger Marie Bruun-Vierø (B) 0,8% Cykel logisk Institut 0,2 16 Jakob Hougaard (A) O,]% Dragepartiet dk o 17 Frank Hedegaard (F) 0,7% Frihedslisten o 18 Manu Sareen (B) 0,7% Sunshine Partiet o 19 Mogens Lønborg (C) 0,7% Sydhavnslisten o 20 Karen A. Hækkerup (A) 0,6%

5 S. december 2001 VALG Til BORGERRE~RÆSENTATIONEN BRYGGEBI:ADET 5 Rudaizky fik 3,1 procent af bryggestemmerne Jens Kramer Mikkelsen (A) og Søren Pind (V) blev suveræne topscorere både i København generelt og på Bryggen. Til gengæld er der nogle markante forskelle på de næste pladser på Top Tyve-listen. Finn Rudaizky (A) fik tredjeflest stemmer på Bryggen af alle kandidater. 3,1% af alle bryggestemmer er sat personligt på Finn Rudaizky, hvorimod han kun opnåede 0,5 procent af samtlige københavnerstemmer. Ligeledes har en anden socialdemokrat, Jette Bergenholz Bautrop, også haft et bedre valg på Bryggen end i resten af København. De to socialdemokrater er meget aktive i lokalområdet, blandt andet også her i Bryggebladets spalter, og det må formodes at være en del af årsagen til de store forskelle. Dette billede undersettes af, at andre socialdemokratiske stemmeslugere har klaret sig relativt dårligere på Bryggen. Venstremanden og bryggeboeren Martin Geertsen (V) har klaret sig lidt bedre på Bryggen end i København generelt, men det må alligevel være lidt skuffende, at han som Venstres gruppeformand ikke har fået mere end 42 stemmer i sit lokalområde. Til gengæld må man konstatere, at Rikke Fog Møller (Ø) virkelig har fået noget ud af sit tilhørsforhold til Br yggen. Den tidligere Grønne Guide har fået i alt 40 stemmer på Br yggen, og på den måde er hun blevet nummer 14 på Br yggens Top 20, mens hun i hele København kun er nr. 39. Hun manglede kun 2 stemmer i at tangere Enhedslistens topkandidat Per Bregengaard i antal stemmer på Bryggen. Ud over Fog-Møller er der to Nu starter den politiske hverdag andre ansigter på Bryggens Top 20, som ikke findes på Top 20 for hele København. Det drejer sig om Frank Hedegaard (F) og Man u Sareen (B), der begge i øvrigt også er nyvalgte til Borgerrepræsentationen. Vendes ansigtet mod Dansk Folkeparti ses det at Peter Skaarup har klaret sig dårligere på Bryggen end i resten af København, mens Louise Frevert har fået procentvis lidt flere bryggestemmer end københavnerstemmer. Til gengæld er de to også nærmest de eneste fra Dansk Folkeparti, der får personlige stemmer på Bryggen. Næsten alle andre stemmer på dette parti er afgivet som listestemmer. Interessant er endvidere, at skuespilleren Klaus Bondam (B) også fik udbytte af kendis-effekten på Bryggen. Preben Møller Hansen (P) klarede sig også relativt godt, men det var ikke nok til, at Fælles Kurs reddede skindet Blandt de politikere, der ofte skriver læserbreve til Bryggebladet eller som på anden måde har et lokalt tilhørsforhold, er det interessant at bemærke, at det åbenbart ikke giver sig udslag i stemmer fra br yggeboerne. Lone Skov Awssi (C) fik i alt 345 stemmer til Borgerrepræsentationen, heraf kun 10 fra bryggeboerne. Morten Lund (F) fik 4 stemmer på Bryggen af i alt 88 stemmer. M Per Thiim Thims (V) i alt 54 stemmer var kun de 8 afgivet på Br yggen. ligeledes var kun 14, af Jesper Schou Hansens (V) i alt 608, bryggestemmer. lidt bedre gik det for Linda Brask (A), af hendes i alt 103 stemmer var de 20 bryggestemmer. agn Bryggebladet spurgte før valget seks lokale politikere om deres mærkesager og tilhørsforhold til lokalområdet Vi har snakket med nogle af dem igen her efter valget og bedt dem for tælle om hvordan deres eget valg foregik samt hvad og hvordan de enkelte kandidater vil gennemføre deres politik i den kommende periode. Jakob Næsager blev ikke valgt til en af de fire konservative pladser i Borgerrepræsentationen, men vil kæmpe for at få sin politik før ud i livet alligevel Det drejer sig om de konservative mærkesager, hvor han nævner behaodlingsgaranti på sygehusene og bedre hjemmehjælp. - Det havde været lettere hvis jeg selv blev valgt, men nu må jeg arbejde gennem mine partifæller på rådhuset Både de der blev valgt, og vi kandidater, der ikke blev valgt, har et fælles ansvar for at få så megen konservativ politik igennem de næste fire år som overhovedet muligt. Jakob Næsager føler, selv om han ikke blev valgt, at han havde et godt valg. - Jeg har det som en fisk i vandet, når der er valgkamp, og jeg nyder det når jeg er ude at møde vælgerne. Flere dage har jeg haft op til fem arrangementer om dagen med de første klokken 7 og derefter slag i slag dagen igennem. Valgkampen var altså en hektisk periode for Jakob Næsager, der tilføjer at den intense kontakt til vælgerne har været hård, men også meget lærerig. Valget gik en smule anderledes - og bedre - for Frank Hedegaard fra SF. Han blev valgt ind for første gang i borgerrepræsentationen og får altså selv mulighed for at videreføre sine politiske ideer gennem udvalgsposter og politisk arbejde på Rådhuset Han afslører en lille utilfredshed med valgkampen, der ikke kom til at handle så meget om de emner Frank Hedegaard gerne ville diskutere. - En stor del af min valgkamp kom til at indeholde integrationspolitiske spørgsmål og kun enkelte gange blev der mulighed for at tale om de lokale forhold. Vi fik ikke diskuteret andre væsentlige spørgsmål som f.eks. forbedringen af ældreplejen, daginstitutionerne og trafikken. Frank Hedegaard vil dog gerne arbejde med socal- og integrationspolitiske spørgsmål, men ved ikke hvilke udvalgsposter han vil få før efter den 6. december hvor de sidste puslespil er lagt i Borgerrepræsentationen. Frank Hedegaard vil gerne have udarbejdet en arbejdsmiljølov for børn i daginstitutioner, der skal sikre, at børn og personale får minimumsregler i forhold til de fysiske og psykiske rammer de opholder sig i. - Det vil for eksempel betyde, at institutionerne skal ser vere den mest ernæringsrigtige kost for børnene og at der opstilles regler for materialer og jordoprensning, når der skal bygges nye institutioner, siger Frank Hedegaard. Også narkobehandling og arbejdspladser til indvandrere er hovedemner for Frank Hedegaard. - København har de fleste af landets stofmisbrugere, men har desværre også et af de højeste dødstal målt i forhold til andre storbyer. Det skyldes i stor udstrækning, at man i behandlingssystemet alene har forholdt sig til at få stofbrugeren stoffri, hvilket igen har betydet at behandling i stedet er blevet til kontrol. Vi må erkende at denne politik har slået fejl, og derfor skal København omstille sit narkobehandlingssystem så det i højere grad involverer brugere og sigter imod at reducere de skader, der er forbundet med misbrug. En af de politikere, som den nyvalgte SF' er sandsynligvis vil komme til at samarbejde med på rådhuset er Rikke Fog Møller, der er tidligere Grøn Guide her på Islands Brygge. Hun blev genvalgt for Enhedslisten og havde et flot personligt valg. Procentmæssigt gik partiet Enhedslisten dog tilbage. De mistede to pladser i borgerrepræsentationen, hvilket vil få Rikke Fog Møller til at arbejde endnu hårdere for at holde niveauet fra sidste periode. Hun nævner i flæng de vigtigste indsatsområder, såsom miljøarbejdet, kampen mod privatiseringer og udliciteringer, hjemmehjælp, skoler og så videre og opfordrer Københavns borgere til at deltage i lokalpolitikken. - Den kommende periode vil også byde på nye forsøg på at øge den lokale indflydelse på hverdagen - hvordan det bliver er ganske åbent, men jeg håber at mange københavnere, og også bryggeboere, vil blande sig i hvordan vi får mere rigtigt demokrati i byen. Jeg håber at rigtig mange københavnere stadig vil kontakte Enhedslisten og mig, så vi får gjor t noget ved tingene. Nu starter fire års politisk hverdag altså for den nye borgerrepræsentation i København og både Rikke Fog Møller, Frank Hedegaard og Jakon Næsager vil på hver deres måde forsøge at gøre deres indflydelse gældende. For dem alle tre gælder det at de gerne tager imod henvendelser fra borgere, der gerne vil have taget sager op i borgerrepræsentationen. Opfordringen er hermed givet videre. kis Lokale resultater fra foucetinpvalpt - se side 6 r , Vinduespoleri n g Trappevask og alt rengønng ~ ~ KSK Rengøring EgilsgadelS Tlf Per - mobil L ~ Menighedsrådet og ansatte ved Hans Tausens Kirke ønsker alle på Islands Brygge en glædelig jul og et godt nytår 30-50% på alle varer. ~..,.~4Øl Lukker den 20. december. En stor tak t il alle mine kunder der gennem årene har støttet mig. Rigtig god jul og godt nytår. Niels Ole Andersen. BRYGGENS CYKLER Isafjordsgade 10 tlf Kommer l til!8rfgge 1111 s j [ljj U ~fe$f& søndag 16. december kl Julefest for børn og voksne med Karen Vinding, taskenspilleren og tryllekunstneren Dr. BO, julemanden - og alt hvad der ellers hører til - i Kantinen, Njalsgade 13 S sal (nisseloftet) Entre 10 kr. Begrænset antal billetter - forsalg på biblioteket og i Beboerhjørnet Arr.: lokalr~d~ og Cimle Sat~ Iitten - stottet af Bryggebladet og Cenbryggen

6 6 BRYGGEB ADET NYHEDER 5. december 2001 Langt og besværligt til andre apoteker Hvisder gøres alvor af at lukke apoteket, bliver det besværligt at hente medicin for de mange bryggeboere, der benytter sig af offentl ige transportmidler. Underskriftsindsamlingen fortsætter rundes snart. - Selvom Bryggen ligger midt i København, så er bydelen ret isoleret fra andre bydele. Man smut ter ikke bare lige ned om gadehjørnet, hvis vores apotek lukker. Det vil være meget besværligt at komme til andre apoteker, fortæl ler Kurt Jørgensen, der mindst en gang om ugen henter medicin til sig selv og sin hustru. Islands Brygges Apotek er lukningstruet, fordi den nuværende apoteker stopper ved årsskiftet. I et sådant tilfælde slås stillingen enten automatisk op igen, eller også køres en struktursag. Det sidste er tilfældet med bryggeapoteket Lægemiddelstyrelsen ønsker at undersøge behovet for et apotek i området, inden stillingen genopslås Apoteket er et af de mindre apoteker i København og modtager derfor omsætningstilskud fra de større apoteker. Dette er et lovmæssigt krav, der primært er vedtaget for at sikre apoteksdrift i tyndt befolkede områder med små kundegrundlag, hvor brugerne ellers vil få langt til nærmeste apotek. Men ifølge Kurt Jørgensen kan man tale om, at de samme forhold eksisterer for Islands Brygge: - Hvis jeg skal til Christians- Kurt Jørgensen frygter at apoteket lukker. havn, hvor det nærmeste apotek ligger, skal jeg tage med bussen til Hovedbanegården og derefter skifte til en anden bus for at komme frem. Ligeså forholder det sig med apotekerne på Amagerbro. Der skal jeg også skifte bus en eller flere gange for at komme frem. - Og det går ikke kun ud over os ældre. Jeg tænker mig, at en enlig mor med to syge børn vil vægre sig ved at skulle forlade dem i op til flere timer, hvis vores lokale apotek lukker, fortsætter Kurt Jørgensen. Han er i gang med at skrive et åbent brev til Lægemiddelstyrelsen: - Jeg ved godt, at der er tale om en faglig høringsproces i øjeblikket Men det skal ikke afholde mig fra at ytre mig. De bureaukratiske regler er mest lavet af hensyn til bureaukraternes bekvemmelighed. Men vi skriver altså 2001, og de bliver nødt til at lytte til os borgere. Det er det, de er her for, slutter han. Endnu en medarbejder har sagtop Apoteket har fortsat gang i underskriftsindsamlingen. Ved Bryggebladets deadline i søndags var det samlede antal undersloifter meget tæl på Al» teker Ulla Overgaard er overvældet, men også meget taknemmelig for den store støtte. - Det er alle mennesker, både ældre og unge, der skriver under. Mange kommer udelukkende ind i forretningen for at skrive under på protesten, fortæller hun. Overgaard stopper definitivt den 31. december i år, hvorefter Lægemiddelstyrelsen er forpligtet til at indsætte en midlertidig bestyrer, indtil sagen er afgjort Den 31. december er derfor nok sidste chance for at skrive under på protesten på apoteket, og Overgaard opfordrer alle, der endnu ikke har skrevet under, til at komme forbi i løbet af december. De usikre fremtidsudsigter har allerede været for store for to ansatte. En ung farmaceut sto!} pede for et stykke tid siden, og nu er også en farmakonom stoppet - Det er meget beklageligt, men også forståeligt Usikkerheden er næsten ikke til at leve med. Jeg er meget ked af, hvis Bryggen skal miste sit apotek, og jeg er ked af, at det er min opsigelse, der har fået lavinen til at rulle. Men det er nødvendigt for mig at stoppe nu, siger Ulla Overgaard, der igennem længere tid har været mærket af sygdom. Den faglige høringsproces forventes afsluttet i løbet af foråret Derefter er det op til Sundhedsministeriet at træffe en endelig afgørelse. agn Nick Schmidt Lægeeksam. massør & idrætsinstruktør En god ide - gavekort udstedes Alle ønskes en god jul og et godt nytår. Thorshavnsgade 20 tlf <} Husk vi har lukket 24/12-4/1 <} R- und Mana~~~-~nt -v Amagerbanken ønsker alle på Bryggen en rigtig god jul og et godt nytår Amagerbanken ISLANDS BRYGGE AFDELING TLF Brugerråd i Havneparken Af Merete Jensen, Bergthorasgade 7 Nu ser det endelig ud til, at vi får et brugerråd for Havneparken, idet kommunen indkalder tll borgermøde (FED STAR1) onsdag den 12/12-01 kl i Njalsgården (FED SLU1) (se kommunens annonce her i bladet, red.). Jeg vil derfor opfordre alle inter- Vuggestuen er åben Pædagogerne fra rød stue er klar til at tage imod børnene når Vuggestuen igen åbner på Bryggen efter næsten et år som udflytter institution i Ryvang. Institutionen åbnede i mandags og selv om dele af huset stadig ligger i flytterod er der stor tilfredshed blandt personalet med at være tilbage på Bryggen. - Legepladsen bliver færdig om en lille uges tid, sagde Solvej Hansen leder af vuggestuen. Græs får vi først til foråret. Sådan esserede i at komme til mødet: Forskellige brugere og folk, der bor/arbejder ud til parken/havnen. Da vi måske er så heldige at få en bådebro, med bådeklubbuse eller lignende, og en badeanstalt, bør alle slags bådfolk og svømmere møde op. Havneparken skal jo færdiggøres, fra legepladsen og ud til Havnestaden, så kom og hør om er det bare. Det skulle gå lidt stærkt For mange forældre, som har haft børn på ventelister, er genåbningen af den kommunale vuggestue en god nyhed. Der tilløres hermed nye vuggestuepladser til bydelen. planerne, og/ eller kom med gode ideer. Her ville det jo være rart, hvis der møder nogen op fra Havnestaden, hvor der p.t. kun bor nogen i Pressesiloen, men der er vel andre, der er skrevet op til de nye boliger? Kom og hør nærmere, og vær med til at få indflydelse på den nuværende og udvidede Havnepark Personalet er glade for omsider at være tilbage på Bryggen. Den kommunale Vuggestue er den anden af de tre institutioner fra Ny Tøjhus som nu er på plads. Thorshave har været på plads siden marts, Gimle flytter først ind i deres nye hjem i jg Også højredrejning til Folketingsvalget Resultatet fra folketingsvalget på Islands Brygges Skole var ikke tilgængeligt ved deadline for dette nummer af Bryggebladet Islands Brygge er en del af Amagerbrokredsen, og i det følgende er det stemmetallene herfra, der refereres til. Til folketingsvalget gik den tidligere regering (Socialdemokratiet og Radikale) og dens parlamentariske grundlag (SF og Enhedslisten) samlet set tilbage med 8,4 procentpoint. Dette modsvares af en tilsvarende fremgang for den nuværende regering (Venstre og Konservative) med dens parlamentariske grundlag (Kristeligt Folkeparti, CD, Fremskridtspartiet og Dansk Folkeparti). Med andre ord har højredrejningen også indfundet sig i forhold tillandspolitikken. Folketingets venstre side (inklusiv de Radikale) fik dog stadig med 56,8 procent af stemmerne en større andel i Amagerbrokredsen end højrefløjen. Den borgerlige fremgang er primært et resultat af en fremgang for Venstre og Dansk Folkeparti, mens Socialdemokratiet var Folketingets store taber i Amagerbrokredsen. Dette fik dog ingen betydning for en af partiets nye folketingskandidater. Jette Bergenholz Eautrup blev med 3474 personlige stemmer topscorer i Søndre Storkreds. Hun efterfølges af Karna! Qureshi (SF) med 2451 stemmer, samt de to venstremænd Ulrik Kragh (1888 stemmer) og Jesper Schou Hansen (1840 stemmer). Valgdetagelsen på 80,4 procent var en smule højere end ved sidste folketingsvalg. agn

7 5. december 2001 Læderveste: 275,- Ait i dagligvarer. ot:t'l~l: ~~~~~~ TILBUD fra 15. december: GlÆDELIG JUL ~ Læderjakker: 495, /Jit ~ Vi ønsker ~ & GODT NYT ÅR /1 "4P vore kunder ~ en glædelig jul ~ og et godt nytår. Husk vi har åbent mellem jul og nytår! DISCOUNT INTERNATIONAL IMPORT - EKSPORT Leifsgade 1 tel Åben alle dage i julen. ~ Leifsgade 5 ~ ' ' ~ '~-"k\ø FRA DIN GLARMESTER ~ PÅ BRYGGEN ~ JiMMYRBERGER ~ ARTILLERIVEJ ~ ' ~~e~~ar~~rla!~ ~ ~~~~~~~ ~. IlF Chateau Moulin de Macard 1998 Bordeaux Eleve en Ftit de Chene VinifilwWn: lwwrrer.irnk Smag: Øtu>/Qgms rjil:. Suwringrtnnpmuur. Kulin~~rislt~ fonltlg: BordeaUx A.O.C. 12% voj. Cabernct Saov!gnon 25, %, Cabernet Franc 40 % og Medot l'{oi.r 35 %. De knuste druer gærer ~ p1 termoregulerede ståltanke. Dcid'ter lagres de p1 egeuzs&de i 9 romeder og p1 Baske i l ( mmeder. 1,<. Ch. Moulin de Macard kommer fra Pessac-sur- Dordogne i distriktet Sainæ-Foy-Bordeaux. Delvis blkholdig lerjord, delvis grus. Dyb rød med brune toner. Delikat bouquet, der p.rzges af solbzr med et strejf af peber og lakrids. Kraftig vin, med fyldig krydret frugtsmag og meget fin balance mellem &uge og tannin. Eftersmagen er lang og blød med et let krydret strejf af fadlagringen. Denne vin er helt på toppen nu og de meste 2-4 ir C. Egner sig fonrinligt til jukns and eller gis, rødt kød, efterirets vildt eller kraftige oste. ') ÅRETS J U LE VIN 2001 Chateau Moulin de Macard 1998 Bordeaux E/eve efl Flit de Chme ~ Islands Brygge 25 Mandag Tirsdag Onsdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Torsdag Fredag Lørdag Per Toft Alice Toft Lørdag

8 8 BRYGGEBLADET BRYGGENET Bryggen siger JA til bredbånd Arbejdsgruppen i Bryggenet fortæller her om resultaterne af den store spørgeskemaundersøgelse. Svarprocenten var meget tilfredsstillende. 95 procent af alle besvarelser støtter bredbåndsprojektet Af Bryggenet > ]o før des bedre«,»kanonide«,»vil have det NU!<< er nogle af de entusiastiske kommentarer blandt de 95 procent, der siger ja til bredbånd i den spørgeskemaundersøgelse, som lige er blevet foretaget på Islands Brygge. I alt 832 husstande eller næsten en femtedel af bryggeboerne deltog i undersøgelsen, og de fleste er åbenlyst trætte af høje telefonregninger, dyre tv-løsninger og langsomt internet. De fleste er også tilhængere af alle de serviceydelser, som en bredbåndsløsning indtil videre vil kunne tilbyde: Billigere telefoni, flere tvkanaler og fast pris for hurtigt internet. Bredbånd ikke det samme som internet Mange bryggeboere er dog skeptiske i forhold til prisen. Dette er også hovedårsagen til, at 5 procent siger nej: Der er endnu ingen konkrete priser at forholde sig til, og man befarer prisstigninger. Men målet med indførelsen af bredbånd er ikke bare, at vi skal få bedre og mere stabile ydelser; det skal også være billigere end i dag at telefonere, se tv og surfe. Blandt dem, der siger nej, er der også mange, der tror, at bredbånd er ensbetydende med internet. Bredbånd er en kraftig forbindelse, som også kan indeholde tv, radio og telefoni. Bryggenettet kommer til at indeholde det hele. Tid er penge Internet skal også være så billigt som muligt, er bryggeboerne enige om. Ifølge undersøgelsen er ca. 2/3 allerede på nettet Mange påpeger, at de ville benytte c:.. o internettet mere, hvis det var billigere og hurtigere.»tid er penge<<, som en påpeger. Hastighed og kapacitet er også et mål i sig selv, og mange efterlyser stor båndbredde og kapaciteter på mellem 2-10 m/bit/s. Afhængigt af valg af løsning, er en bredbåndsforbindelse gange hurtigere end en modemforbindelse og 4-40 gange hurtigere end en ADSI.r opkobling. Næsten 30 procent af de bryggeboere, der er online, er gået over til de hurtigere ADSI.r og ISDN-løsninger. Disse er dog, ligesom modemforbindelsen, langt fra stabile:»min ISD N-forbindelse fungerer meget dårligt«, som en bryggeboer beklager sig. Rigtig mange efterlyser driftssikkerhed - en bredbåndsløsning skulle være en større garant for stabilitet end de traditionelle løsninger - ligesom sikkerhed samt fleksibilitet hvad angår sammensætningen af de forskellige ydelser. Eget valg af tv-kanaler Fleksibiliteten og valgfrihed gælder også specifikt tv-løsningen; mange sætter pris på muligheden for selv at kunne vælge helt egne kanaler eller sammensætte egne programpakker. Dette er af lovmæssige årsager ikke muligt på nuværende tidspunkt, men vil blive det om ca. et år, når politikerne forhåbentligt frigiver det individuelle valg. Godt forhandlingsgrundlag Spørgeskemaundersøgelsen danner om ikke et præcist, så i hvert fald et overskueligt billede af brygge boernes kommunikationsvaner og -ønsker. Overordnet kan Islands Brygges beboere opdeles i følgende typer: Interesseret i bredbånd? Så kraftig forbindelse som muligt (ca. 1/3) Så billig løsning som muligt (ca. 1/3)»] eg vil have det nu, det kan kun gå for langsomt!«(ca. 1/3) Nej til bredbånd (ca. 5 procent) Mønstret, inklusive priser og ønsker, giver gode forudsætninger for det videre arbejde med bredbåndsprojektet, inklusive forhandlingerne med leverandørerne. Målet er naturligvis at tilgodese flest mulige ønsker og behov. En fælles bredbåndsløsning på Islands Brygge kan blive til virkelighed til sommer, hvis opbakningen til bredbånd er lige så stor på de respektive boligforeningers generalforsamlinger, som den Interesseret i bredbånd?- fordelt på alder ~ ! 250 ":i ~ 200 r-.-:-"' [ : l t -~ ~J:!, ~{:\ ~ r-- t 50 -~ l ~ ':: r-- too - har været i spørgeskemaundersøgelsen. Arbejdsgruppen bag Bryggenet takker bestyrelserne, Beboerhjørnet, Bryggebladet og ikke mindst bryggeboerne selv for deres store indsats i forbindelse med spørgeskemaerne. Skriv til os på Læs mere på S. december 2001 DeltaJende boligforeninger Følgende boligforeninger deltog i undersøgelsen og er også repræsenteret i selve bredbåndsprojektet. Andre foreninger blev også nævnt, men arbejdsgruppen Bryggenet kunne ikke identificere dem. Vi arbejder stadig på at få kontakt med/identificere alle foreninger på Bryggen. Kontakt bestyrelsen i din ejendom, hvis din forening ikke står på listen. AjB Avetho A/B Bergthora A/B Egilshus LfF EIGI A/ B Gullfoss AjS Gunløg AjB HAS A/B Halfdan E/S Haraldsborg A/B Ingolf B/S Isafjord A/ B lsiandsborg E/F lsiandshus A/B Leif A/ B Njal A/ B Njal L/ Saga A A/B Saga G E/F Snorreshus A/B St. Thorlakshus A/B Thorlakshus E/F Thorshavnsgade 4-10 A/B Vesthavn Deltag også i det online debatforum, både om Bryggenet specifikt og om lsiands Brygge generelt. Eksempelvis er der startet en diskussion om den nye badeanstalt i havnen. Onl ine købjsalg af annoncer er også at finde i debatforummet TiCJsplan for bredbåncjsprojeld 3 december 2001 Deadline for tilbud fra Bredbandsbolaget og Cirque. 11. december 2001 Bestyrelsernejbestyrelsernes kontaktpersoner fra alle foreningerne gennemgår spørgeskemaundersøgelse samt tilbud fra Bredbandsbolaget og Cirque. December 2001 Bredbandsbolaget 1 Cirque præsenterer deres t ilbud for bestyrelsernejbestyrelsernes kontaktpersoner fra alle foreningerne. December 2001 Den endelige udbyder vælges af en af bestyrelsen udpeget repræsentant fra hver enkelt boligforening. Hver boligforening har en stemme som vægtes med boligforeningens antal lejligheder. Januar 2002 Den endelige udbyder vælges af repræsentanter for boligforeningerne. Hver boligforening har en stemme, som vægtes i forhold til boligforeningens størrelse. Januar-februar 2002 Informationsmøder for beboerne. Marts-april 2002 Hver enkelt boligforening afgør på deres generalforsamling, om de vil tage imod tilbuddet og være med i bryggenettet l 50 ' - ~. ~ l t8-30 i r 3H0lr 4t-60lr ow'j SOlr c::::::::j N E J c=j JA April2002 Kabling i og mellem ejendommene påbegyndes. Sommer2002 Projektet forventes afsluttet og gennemført.

9 S. december 2lJ01 Brdr. Sørensens Eftf. ønsker alle på Bryggen en glæ~elig jul og et godt nytår. Vi takker for år.et det gik og fejrer _7-års dagen for vor overtagelse af forretningen med gode tilbud (gælder i perioden 2/1 til 9/1 2002): ~ åf Sørensens ~!t q, ~( V/ Jan Moreli '1; Napoleonshatte, 3 stk. Grovbrød Rugbrød 18,- 15,- 15,- Husk vi har det store udvalg af udsøgte kransekager til at fejre det nye årtusinde velkommen med. Bestil gerne i god tid! Hjemmebagte klejner l brunkager pebernødder l vaniliekranse r1. julekager og -stjerner ~ Egilsgade Kbh. S Tlf Åbningstider ved jul og nytår: 24/12: fra /12: fra /12: Lukket 01/01: Lukket 26/12: fra 6-13 Frugtkælderen Juletræer Nordman gran, alle størrelser pr. meter ca.loq,, kr. Rødgran ca. 50,, kr. Store skovbundter N orbilis l N ordman pr. bundt 12,, kr. Juleslik Franske Granoble nødder XXL 100 gr. 5,' kr. Californiske hasselnødder XXL. 100 gr. 5,' kr. Paranødder - fri t valg - l 00 gr. 5,, kr. F lyfriske iranske dadler, ca. 700 gr. 24,' kr. Soltørret abrikoser l figner, l 12 kg. 20,' kr. Julefrust Store spanske N av~ls (appelsiner) 10 for 20,' kr. Store solmodne spanske clementiner 12 for 20,, kr. Cox Orange, 2 kg. 20,, kr. Dansk Pigeon æbler, 112 kg. 10,' kr. Champignon, ca. 500 gr kr. Der er juletravlt, bestil detfor varer på forskud og spring køen over. Kom ned eller ring, så står varen klar til afhentning! Hvad l ønsker skal l få - god jul og godt nytår! Venlig hilsen Frugtkælderen

10 1 O BRYGGEBLADET KULTURHUS Så bliver det alligevel jul Kom ti l Bryggens Julefest søndag d. 16. december! S. december 2001 Af Gi m le Satellitten Gimle Satellittens styringsgruppe har vredet både hænder og hoveder over, at der indtil for kort tid siden ikke syntes mulighed for at holde den traditionelle Bryggens Julefest - for første gang i mange, mange år. Et stort problem har været, at Gimle Satellitten har brugt stort alle sine penge, bl.a. til bornemusikeventyr, til hestevognsture, til filmklub på Hela, koncerter, foredrag, til Skt. Hansfesten i Havneparken d. 23. juni og til Bryggens Virkelighed på skolen. Men takket være støtte fra Lokalrådet, Bryggebladet, Genbryggen og handlende på Bryggen har vi besluttet alligevel at holde den traditionelle Bryggens Julefest med underholdning og et lille traktement. Bryggens Julefest bliver holdt sondag d. 16. december i Kantinen, Njalsgade 13, 5. sal (der er elevator). Det er lykkedes os at over tale Karen Vinding og Dr. Bo til at underholde børn og voksne - og rygterne vil vide, at Julemanden også er ved at blive overtalt til at kigge forbi. Nu får vi se! Da pladsen i Kantinen er mere trang end i Gimle, er der begrænsning i antallet af billetter, der kan købes for 10 kr. på Biblioteket og i Beboerhjørnet God Jul. Også julemanden kommer til Bryggens julefest - her møder Bryggebladets reporter ham på Rådhuspladsen... Sådansk ligger landet- og linie 40 går sin gang Afsnit 3: Hernede på Bryggen. AfWilliam Spence, formand for Gimles Styringsgruppe Omkring nytår til millenium fik lokalråd og styringsgruppe nogle få dage til at udarbejde en liste over de krav man ville stille til det nye hus. Der var givet grønt lys fra Rådhuset efter Bryggefolkets lange og seje kamp for et nyt medborgerhus. Det lykkedes at sammenstrikke en hastig række minimumskrav til projektet Det har åbenbart været for me-get - de er kun delvist imødekommet. Efter behandling blandt de ansvarlige blev der så udskrevet en arkitektkonkurrence med 5 deltagende tegne-stuer. Den 16. juni 2000 blev vinderen kåret og projektet fejret med alsacevin og pindemadder. Desværre viste det sig, at projektet var lidt dyrere end beløbsrammen fra det statslige ejendomsselskab, Freja og Kommunen. I dommerkomiteen sad ellers 5 byggekyndige folk. Efter den nærmere projektering var man i september klar til at skrive entreprenørkontrakt på det nu lidt reducerede hus. Så kom bygge- og brandmyndigheder med deres krav, så huset blev lidt mindre indvendigt. Så kom andre tekniske krav og huset lidt mindre indvendigt... Så steg protesterne fra KUC's direktør og vore lokalrådsrepræsentanter til uanede højder. Sammen med KUC's bygherrerådgiver, arkitekt Poul Jensen, fik de så huset til at vokse igen mod at frafalde andre krav til den indvendige side af huset. Således gik brugsarealet fra de oprindelige 1421 kvm. ned til under 1100 kvm. Og tilbage igen til de nuværende godt 1300 kvm. Da byggeriet ville blive fordyret som vinterbyggeri, aftalte man byggestart i marts 2001 og færdigt arbejde l. november Men desværre var dæmonerne ude, og englene havde travlt med noget andet. Da man begyndte at grave ud, opdagede man, at der var højere grundvandsstand end man troede og oven i købet kemikalier efter en benzintank, der blev nedlagt i halvtredserne. Dermed var vort mismods vinters nulpunkt nået De gode græd og de onde lo. Henved 4 mio. kr. i ekstrareg-ninger til det i forvejen nødlidende byggeri. Man lod entreprenøren gå i gang med den nødvendige spunsevæg mod grundvandet og med at sende den forurenede jord til rensning. KUC's sekretariat bestormede Rådhuset, og se - det lykkedes at få politikerne til at stille op med 2 poser penge til dækning af merudgifterne. Men afleveringsfristen blev udskudt til ca. l. december. Kafkask fjernvarme dilemma I skrivende stund er der endeligt lost op for et ellers Kafkask dilemma: Fjernvarmerorene måtte ikke blive gravet ned i dagtimerne sagde vejvæsenet, og heller ikke i weekender eller nattetimer sagde miljøvæsenet Efter armvridning og de højeste kommunale magters indgriben lykkedes det at få lov. Men ifølge entreprenørens udsagn går der så ~6 uger, før man er færdig med alt det indvendige, der kræver varme (maling mm.). Min regnemaskine siger, at vi først får adgang til det nye hus efter nytår, hvorefter vi kan komme til at indrette. Dette var så den sandfærdige, ubesmykkede men forkortede beretning om, hvordan et lille hus på havnen med el budget på 18 mio. kr. kan koste 24 mio. kr. og dermed stadig mangle et par millioner til indretning samt en mere til udenomsarealerne. Da der blandt andet ikke blev penge til nye møbler, lamper osv. går der nok en måneds tid med at samle alt det gamle opmagasinerede inventar sammen og få indrettet og klargjort huset til sit formål. I KUC påregner man stadig opstart 2/1-2002, men derinde forholder man sig også mere til den virtuelle virkelighed. Vi selv har udskudt åbningsbraget til første weekend i marts, hvor vi regner med, at alt er på plads og i orden. Den officielle åbningsceremoni, tror vi, bliver presset til ca. l måned før. Der bliver nok en lille koncert eller lignende om aftenen. Lokaler og aktiviteter vil gå i gang i løbet af februar. efterhånden som det bliver muligt. Budgetramme mindre e nd før Så mangler vi vist kun en ting, før vi er fremme ved nutiden; men det krænker næsten min blufærdighed at komme ind på det. Er det en urimelig drøm at for vente bare et par gode feer ved et så hårdt født barns vugge? Nå ja, det er der da også: Først kom politiker ne med to store poser penge. siden har y kredit givet tilsagn om en gave på kr. (flere ansøgte sponsorer har endnu ikke svaret) og sidst, men ikke mindst, har en af vore lokale kunstnere. Camilla Foss, givet 6 store malerier med bryggemotiver til selskabslokalet, mens KUC giver materialer og rammer. Billederne bliver til i denne tid. Jo. der er lys i mørket! Men den onde, onde stedmor er også ude. Som sin anden gave er KUC kojuinet med en budgetramme, der er ca kr. mindre end gode gamle Gimles i år I stedet for at gå ud fra budget eller regnskab 2000, der med fremskrivning ville ende på 1,95/2,015 mio. kr., går man ud fra år budget 2001, hvor der intet hus har været og aktivitetsniveauet naturligvis har været derefter. Hertil lægger man så en»særlig overførsel, så man lander på 1,7 mio. kr. Hokus pokus. Hvordan den»særlige overførsel«er beregnet, har vi ikke fået svar på -jeg tror det var, hvad der blev til rest af det kommunale tilskud, når alle andre aktiviteter var blevet lidt beskåret i forhold til år De største konsekvenser af budgettet er: l. Med et serveringsareal på 1/3 af Gimles skal der omsættes 2,65 gange så meget. 2. Med et udlejningsareal på 1/4-1/3 af Girnles skal der indtjenes 2/3 af Gimles lejeindtægter. I bemærkningerne til budgettet og i vor korrespondance fra budgetbissen anføres de poetiske ord: a) -at priser og udbud må tilpasses udviklingen på Islands Brygge og i resten af samfundet. Udviklingen på Bryggen indeholder for det meste gravemaskiner og byggekraner, og dem vil vi altså ikke have inden for dørene. Der er også en del bygningsarbejdere, men ville de vælge den dyre gourmet-restaurant, der ligger i budgettets skjulte dagsorden? Men sommerhusgæsterne i Havnestaden? Måske den ene måned de må opholde sig her i landet. men ville de ikke vælge en rigtig fin cafe/restaurant i den indre by? b) -at man må satse på mindre arbejdskrævende produkter med bedre indtjeningsgrad. Hvis det ikke skal være en fashionabel cafe/restaurant med kongresfaciliteter, så skal det måske være en pølse- eller pizzabar. Bemandingen bliver som på gamle Gimle. Vi har gjort opmærksom på og kommer måske igennem med dækning for det faste personales sommerferie. Det lille hus på havnen skal nemlig være åbent hele året. Sådan ligger huset lige nu, men så sandt Elvis lever, skal det blive løgn. Heirndal har længe blæst i sit Gjallarhorn, langskibene ligger klar til at stikke i soen - hvornår trutter kampluren til afgang for vikingetoget? Målet!igg~r_ l forrige nummer af Bryggebladet skrev formanden fo r styringsgruppen i det nye kulturhus afsnit et og to af historien om det lille hus på havnen. Her bringes tredje del af beretningen, hvor læseren blandt andet præsenteres for den sandfærdige beretning om, hvordan et lille hus på havnen med et budget på 18 mio. kr. kommer til at koste 2..4 mio. kr. og dermed stadig mangler nogle millioner til indretning og udenomsarealer. Suhmsgade, hvor man sidder på næsten halvdelen af tilskuddet fra kommunen, dels til»eget brug«, dels til fællesomkostninger og dels til mødelokaler. F.eks. indeholder fællesomkostningerne de bornekulturpenge, som kommunen og KUC taler så meget om og som Hans Ulrik og Borneatelieret efterlyser lige så meget. En del af dem går til et stort børnekulturarrangement på Amager Strand til sommer (Sommereventyr 2002). Der kan børnene da bare tage ud. For at bruge ordene fra tresserne om KUC: K'et for korruption blev blæst ud i pressen foråret 2000, U'et for underskud er blevet vendt, og det gamle er delvist indhentet i 2000/2001, så nu kommer vi til opgoret med C'et for centralisme. Vi må her lige huske beskrivelsen fra sidste episode af konsekvenserne for KUC ved omorganiseringen og af en sandsynlig udvikling i KUC mod uddelegering og decentralisering. Forvirret? Det er der ingen grund til længere, landet ligger godt nok ik' så godt; men husk at der kun er få uger til det igen går mod lysere tider. Jeg vil vende tilbage i det nye år med nyt fra slagmarken. Planerne for brugen af det lille hus på havnen er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort løbende. Jeg vil takke den tålmodige læser, der har hængt på til den indtil videre bitre ende, og ønske medarbejderne og Bryggens folk en dejlig jul og et endnu dejligere _i _ n }!tår.

11 5. december 2001 BRYGGEBlADET 11 Juletilbud o p a kun s artikl ~~ ønsker god jul og godt nytår til børn r forældre og samarbejdspartnere. ---~... -~, Med venlig hilsen per:~ ~~~:: Brygge Kulturhus v. Birger Pedersen, KUC Status på Brugerråd v. Jens Ole Juui,Vej & Park Forme r for brugerinddragelse v. Jens Ole Juul, Vej & Park Evt. Mødet finder sted i Njalsgårdens Kantine, Njalsgade 13, S. sal. Københavns Kommune Vel mødt - Hilsen Vej & Park Trækasse med oliefarver, før kr. 698,- nu kr. 500,- BOLIG SØGES Designstuderende med to børn (p.t. bosiddende på Christianshavn) søger bolig. Alt har interesse. Tlf mail FOOD PAlACE PIZZARIA & GRILL God jul og godt nytår! De ringer - vi bringer Leifsgade 5 København S nf oo 88 q, Vi ønsker alle vore kunder en rigtig glædelig jul samt et godt nytår Brug Bryggens ældste håndværkervirksomhed som din totalentreprenør. Altid billigst og bedst. - Modeldukke, stor kr. 100,- Stort udvalg i sæt af akvarel-, acryl-, og oliefarver, pastelkridt, blokke, lærreder, m.m. Stort udvalg af fyrværkeri - mange nyheder *** Glædelig jul og godt nytår Poul Martinsen WS Gunløgsgade København S Tlf/fax: et signal for kvalitet Isafjordsgade

12 ISLANDS BRYGGE 1 5. december 2001 Annoncørerne og Brygge ønsker alle en glædelig jul samt GUNNAR MADSEN Tlf Biltlf Fax Medlem af Københavns Malerlaug ~BRYGGENS BOG OG PAPIRHANDEL ISLANDS BRYGGE KØBENHAVN S TLF u go fokdal as blikkenslager & WS lnstauatør lsiands Brygge København S J ~!4rtiffericajien - Vi ønsker hele Bryggen en rigtig glædelig jul og et godt nytår Artillerivej 48 tlf Begravelse O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge 13 TLF DØGNVAGT Vi ønsker vore kunder q, en glædelig jul q, og et godt nytår. Vi holder lukket 21!12-2/1 (begge incl.) WS installatør Jørgen Petersen Aps Egilsgade Kbh. S. Tlf.: AUT. GAS - VAND - SANITET - KLOAK WS Opgradering til MHz computer ECS K7SSA MHz Mothetboord~ 1000 MHz AMD Ouron PfOMSSO< t 128 Mb PC 133.!ler DOR ram \ ~ 18 bit lydkort Niel duplex 16 mb AGP 1NT gjufiklcort AJX Micliower lownoise tastatur, mus, diskelledrev m.v. som virker. 16 X 10 X 40 cd-rom-braondor. 989, kr. 64Mb AGP GeeForc:e MX 400 grafikkort 735,- kr. Peter Lund Hairdresser Reykjaviksgade 2 Tlf :::L EE~:H -""..."r.j_o'.. ~Ov tc.ll.nhavn s. ~~~Installatør Vi udf rer alle former for el-iutallationer, til en utrolig lav TIME - eller TILBUDS PRIS. <>. RING OG FÅ ET GODT OG ~~ Vø~A... UP'ORPLIGTENDE #".o.~ J> r~ ~,'0 q K ø B '(f~>~}~,. T l L B U D. ~~;r, ANTIKKRAM Leifsgade S tlf JUI.EGAVEIDEER: FA inspi.radon hos os... s A L G Ålmingødder: tirsdag & tondag fcedag lerdag ET BESØG VÆRD 0 r:..,..,..,..,..,..,.".";:, 20 KR. SOL = SIKKER SOL ' ~ l OE.ABSOlUT BEOS Tf SOl~ ~3S22~~~~ '-:.U:-- ' ÅBEN ALLE 7 DAGE ! 20 KR. VALGFRI SOL ' ca~oetltm1r~l ' l Isafjordsgade S ~..,..,..,..,..,."...,..,J ~uj~e Gunløgsgade 35 23oo Kbh. s Mobil tlf.: Tlf.: Det lokale gulvfirma på Bryggen Gulvafslibning og gulvbelægning Gratis og uforpligtende tilbud gives Se vores hjemmeside på Aages Vinduespolering God jul og godt nytår til nye som gamle kunder. &. Tlf & --" Mobil " BLOMSTER VÆRKSTEDET ~~~~ Alt i julebinderi- og udsmykningsarbejde udføres. Ekstra juleåbent o ons. - l ør. kl Øvrige dage efter aftale. lsiands Brygge 25 Telefon Salon Tlf v/rukhsana Qureshi Frisør & Skønhedspleje Reykjaviksgade København S

13 ~ de(ember 2001 bladet et godt nytår <;j, Julegaven til manden/kvinden der har alt <;j, Køb et gavekort til alm. fodbehandling. Normalpris 220,- Tilbud i december 180,- Æ\J Ob"A ~t-~ KLINIK FOR FODTERAPI ~ ~ Anne Jensen ~ Egilsgade 28 kld. tv København S ~RI\ Åbent mandag t il f redag GOD JUL OG GODT NYTÅR BEMÆRK: VI HOLDER JULELUKKET 22/12 7/ 1 (BEGGE DAGE INCL). rlj SMØRREBRØD ISLANDS BRYGGE Store Thorlakhus Beboerforening ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. KIOSKEN Glarmester ~ ltortflb:,lf Spejderne l DDS l ønsker alle en god jul og et godt nytår BRYGGEBLADET 13 - CAFE ISBJØRNEN Cafeen med de rare gæster ~~~ Hver LØRDAG hele dagen: 2 STORE FADØL 26 kr. Sneen falder hele ugen:!. Thborg Sne på flaske 14 kr. Å Carls Jul på fad 1/2ltr. 18 kr. Reykjaviksgade l tlf Jf <~. Bab~ --J, :Musik /# ",.- l Voksu + -baby 3-7mdr. Ring: Une,.. dinand. Tlf: Hokt strtv ap lftcinst. ~ 2!5 st KøBENHAVN s TELEFON FAx SAGA-KIOSK Leifsgade 8 København S TLF øl vand vin slik aviser blade Åben mellem jul og MICHALA B CPH Isafjordsgade 6, kld. lsiands Brygge 2300 København S Tlf ichala-b. dk BEBOERFORENINGEN NJAL A HOTEL Cogenhag.ø ~lf ~ade 33 - Tlf GOD JUL ~,. ~-,.ær ~,. m~,. ::GAGEN ~. ønsker alle ~ o nytår. q, sod Jul os sodt nvtar Buks Booking lnt. Gunløgsgade Copenh.agen S Denmark Tel Fax: Ui har et stort udvalg af juleeodter - manee slags chokoladeæsker - til fornuftige Priser samt de nyeste videofilm og DUO. q, q, Husk vi har åbent hele julen G~~t~e_n_22:.~~ -!!:~e~~mber!

14 - la GRUNDEJERFORENING 5. december 2001 Vedligeholdelse og snerydning af de private fællesveje -På lsiands Brygge Svar på Lokalrådets åbne brev. Af Kenneth Majlund, G l B Det er dejligt at erfare, at der er opmærksomhed omkring gaderne på Bryggen. Som formand for Grundejerforeningen Islands Brygge (herefter benævnt GIB) føler jeg mig kaldet til at tage ordet på baggrund af Lokalrådets indlæg i sidste nummer af Brygl{ebladet - GIB har formelt, siden en ekstraordinær generalforsamling den 30. august, haft ansvaret for vedligeholdelse af veje, kloakker (vejbrønde), bænke og vejtræer samt tilhørende bede. Tidligere lå dette ansvar hos Ejendomsselskabet Norden, der bl.a. havde indgået en flerårig kontrakt med et asfaltfirma om vedligeholdelse af vejbelægning. GIB er i sin nuværende form en ret ung forening, der har et ~tort ansvarsområde. Bestyrel -sen i GIB udgør Vejlauget på Islands Brygge og står for den daglige drift. Vedrørende snerydning og saltning har GIB indgået aftale med det vognmandsfirma, der rydder sne og salter for Københavns Havn. Fortovene skal den enkelte ejendom selv sørge for bliver ryddet for sne og saltet/gruset. Der er indgået en del lokale aftaler rundt om på Bryggen, så de fleste ejendomme er dækket ind ved sygdom, ekstreme snemængder og andre,.nødsituationer«. Det er i den forbindelse glædeligt at spore lysten til samarbejde blandt både personale, ejendomsejere og bestyrelser. Der er i GIB truffet beslutning om fordeling af ansvarsområder, således at de enkelte ejendomme står for vedligeholdelse og pasning af de til ejendommen hørende bænke, vejtræer og bede. Bestyrelsen i GIB arbejder desuden på at indgå en kontrakt om vejvedligeholdelse samt om fælles tømning af vejbrønde. Vi er i bestyrelsen fuldt ud klar over, at der er mange detaljer rundt om, der trænger til opmærksomhed. Det er vores hensigt at prioritere arbejdsopgaverne, så vi tager størst først. Det betyder at aftale De enkelte ejendomme på Bryggen har ansvaret for at holde fortovene frie for sne og is, samt for vedligeholdelsen af vejbelægningen. om snerydning, aftale om vedligeholdelse af vejbelægning samt aftale om tømning af vejbrønde er de 3 første opgaver, vi har sat os for at løse. Fortovene på Bryggen er nogle steder renoveret eller ved at blive det Andre steder trænger de til en kærlig brolæggerhånd, men her er det igen den enkelte ejendom, der har ansvaret for dette arbejdes udførelse. Bestyrelsen skal naturligvis her ikke undlade at opfordre til, at bestyrelser og ejere kigger deres fortove kritisk efter og sætter opretningarbejde i gang. At Norden havde deres måde at løse tingene på, håber vi ikke kommer til at ligge os til last. Vi satser meget på, at det arbejde, vi lægger i vejlauget og i GIB, bliver synligt og til gavn og glæde for beboere og personale og ikke mindst Lokalrådet og kommunens folk. Møde i Bryggens nye grun~ejer.: foren1ng Af Hanne Sahin, mødedeltager og medlem af bestyrelsen i AfB Leif Den 21. november havde Grundejerforeningen på Islands Brygge (GIB) indbudt bestyrelser og ejendommenes personale til en aften sammen med Henrik Suhr, fra Tegnestuen Plan l. Henrik Suhr er arkitekt og arbejder meget med vedligeholdelse og renovering af ejendomme, herunder udarbejdelse af tilstandsrair porter og driftsplaner. Aftenens emne var, hvad man især skal kigge efter, når man gennemgår en ejendom for skavanker. Hvilke faresignaler på tag, facader, i kældre og på vinduer, der tyder på, at her skal der gøres en indsats for at få et godt og sundt hus. Der blev vist lysbilleder, og der var en livlig debat omkring ejendommene på Bryggen. Alt i alt var det en helt igennem interessant og lærerig aften, hvor foreningerne også havde mulighed for at drøfte samarbejdet foreningerne imellem. GIB planlægger i løbet af vinteren flere emneaftener, der er jo nok at tage fat på. Naturfritidshjemmet fritids- oi! Ungdomsklubberne & Pensionistklubben ønsker alle På Bryaaen i!lædelii! jul &o i!odt nytar! BrYeeens Børne- & Unedomscenter Artillerivej 11 C Farvel til Thorshave Efter at have være tilknyttet Thorshave i mere end 18 år, først i praktik, senere som vikar, og som fastansat i de sidste 10 år, sagde Richard Martin farvel til institutionen fredag den 30. november. Børn, forældre og gamle venner var på besøg til Richards afskedsreception. - Det er vemodigt at skulle sige farvel efter så lang tid i Thorshave, sagde Richard, men jeg vil gerne bruge mere tid med min familie. Richard skifter fritidshjemmet ud med en børnehave. Så bliver der færre eftermiddagsvagter og derfor lidt mere tid derhjemme med børnene. ljg Ti l sponsorer, medlemmer og hele Bryggen:..._..". Boldklubben Hekla ønsker alle en glædelig jul samt f$ et godt nytår ~ Bryggens Pensionistforening har afholdt vor årlige julefest på loftet på Øresundsvej. ww~w~w~~ ~ ww~w~~~~ Der var 63 medlemmer c il seede, og alle var begejstrede for den dejlige fest. Maden var på toppen, og musik og underholdning lige så. Men alle medlemmer længes efter ae komme på Bryggen igen, og alle glæder sig til det nye hus bliver færdige. Samtidig vil Pensioniseforeningens medlemmer og bestyrelse takke alle Bryggens forretninger og cafeer m.fl. for den score StØtte. Uden denne støtte kunne vi slet ikke afholde denne dejlige fest. Vi mødes igen 7. januar til banko på Øresundsvej. Glædelig jul og gode nytår ønskes alle på Bryggen.

15 5. december 2001 HEKLA BRYGGEBLADET 15 Jan Storm Pedersen er nu leder af Heklas ungdomsafdeling. Han løfter dermed den tunge byrde at følge i Alex Andreassens fodspor. Heklas afslutningsfest Alex Andreassen blev Årets Hekla og er samtidig va lgt t il ny formand. Omkring 250 børn og forældre var samlet i skolens gymnastiksal for at afslutte årets fodbold sæson i Heklas ungdomsafdeling lørdag den 24. november. Det blev til en pokal til hver spiller i de 11 ungdomshold og til en hyggelig eftermiddag for forældrene. - Næste år holder vi arrangementet i vores nye klubhus, sagde Alex Andreassen, som stolt kunne præsentere tegninger af det nye hus til forsamlingen. Alex Andreassen blev igen valgt som Årets Hekla i år. Den store pokal var på mystisk vis forsvundet, og speakeren Jan Storm Pedersen kunne derfor kun præsentere låget til pokalen. Årets Hekla modtog et gavekort til kroophold, som blev overdraget til Helle Andreassen, Alex' kone. - Ved at give et kroophold har Helle nu mulighed for at se sin mand, sagde Storm til forsamlingen. I dagens anledning kunne klubbens ledere også fortælle om Heklas ny konstellation for året Alex Andreassen bliver hovedformand for fodboldklubben efter at have været ungdomsformand de sidste fem år. Han afløser Tommy Pedersen som forbliver i bestyrelsen. Jan Storm Pedersen afløser Alex som ungdomsformand. ljg Andelsboligforeningerne Leif og Bergthora ønsker alle på Bryggen en rigtig glædelig jul samt et godt nytår BYENS STØRSTE UDVALG l FOTO RAMMER 13 x 18 20x 30 Kaare Thøgersen Trio Classic Trio Hoolted on Blues Young Guns (E) Survival (E) Øernes Blues Band (E) Louise Han, Assi Roar, Rolf Hansen Louise Hart, Assi Roar, Rolf Haose, Funky Crime,\llj~~SJ.~~ Funky Crime \\ Blue Soil (E),,~,.'!ti~~f).~f'Jij Mark with his Frieods (E) Marianne Hall, Jonas Johansen, Anders GArtlntmil, Sanne Graulund, Nikolaj Hess (E) Absolut Girls (E) Sjagge, Jim & Dr. Herman (E) JYDEN RAMMER Tilbud- smukke jyden rammer både til reolen og væggen. Fås i flere farver og størrelser fx. 10 x 15 29,- 39,- 49,- God jul og godt nytår! Traditionen tro er juleudstillingen igen i år lavet af Addy Elmegaard.

16 16 BRYGGEBLADET Knut Olav Skogøy..:Dit Ældreråd Brev fra Knut Olav Skogoy, formand for Vestamagers Ældreråd Den 15. november 2001 blev det nye Vestamager Ældreråd for 2002 konstitueret Ældreråd vil medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre bor - gere - sikrer, at dialog og samar- - bejde mellem ældre og kommunen udbygges - giver dig mulighed for at drøfte, samt kende indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik. Æ ldrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed - og som sin ombudsmand i ældrespørgsmål, kan rådet få relevante oplysninger om kommunens forvaltning. Ældrerådets medlemmer, der alle er over 60 år, er valgt af de ældre i år 2001 og repræsenterer de ca ældre i bydelen Vesta- _,--mager. Du er altid velkommen til at o GRØN GUIDE l Æ.LDRERAD/ LOKALHISTORIE 5. december 2001 Ældreråds kontoret i Njalsgade 13, 1. sal (værelse 1o6) er åbent hver mandag mellem klokken n:oo- 13:00. Telefon Fonnand: Knut Olav Skogøy Amager Boulevard mb, 1th 2300 København S. Tlf.: Næstformand: Maren Korsholm Gunløgsgade 3,3th 2300 København S Tlf.: Glade jul- grønne jul Den Grønne Guide fortsætter sin artikelserie. Denne gang handler det om økologiske julevarer. Af Jetje Fin k, Bryggens Grønne Guide Så er den her igen den søde juletid. Tiden for familiehygge, juleudsmykning, gavebytteri og masser af mad og juleknas. Men hvor mange skænker miljøet en tanke midt i juletravlheden? Netop her op til jul er vi alle meget aktive som forbrugere. Vi køber meget mere, end vi plejer og meget mere, end der egentlig er behov for. Julen betyder derfor et stort indhug i ressourcerne og affald i massevis. Hvis vi er lidt mere bevidste omkring vore handlinger og indkøb, kan det godt lykkes at skære 1 ned på overforbruget og holde en lidt grønnere jul. Julefrokosten behøver ikke kontakte Ældrerådets medlemmer hvis du har opgaver ældrerådet bør tage sig af. Ældreråd l være usund og konventionel. hjælper ældre og på ældrerådets Julefrokosten er en tradition, telefoner kan du kontakte os. hvad enten man kan lide den eller Ældrerådet indbyder til bor- l ej. Derfor slår det ofte fejl at forgermøder og vi vil gerne høre din søge at ændre menuen til pizza mening. Du kan også deltage i eller linsepostej med salat. Til en udflugter med ældrerådet»gammeldags«julefrokost hører Kommunens forpligtelser over- der sild, lun leverpostej, sylte for Ældrerådet: m.m. til. * Kommunen har forpligtelse til Det er faktisk muligt at få den at høre Øldrerådet om alle for- traditionelle julefrokost ud fra slag der vedrører ældre. økologiske principper og sam * Ældrerådet skal høres i god tid mensat ernæringsrigtig. Det inden kommunen træffer endeli- betyder blandt andet, at højst 30 ge beslutninger. procent af energien må komme Ældrerådet beskæftiger sig fra fedt Se på det økologiske både med forhold der angår sva- Slagteri Hanegals' hjemmeside ge ældre - og med forhold som hvor de har har betydning for personer på 60 opskrifter og indkøbstips. Har du år og derover - trafik- og bolig- r ikke internet, er du velkornmen forhold, sundhed, miljø, kultur, til at kigge ind hos mig i Beboeraktiviteter for ældre m.m.. hjørnet i min åbningstid om man * Ældrerådetvælger medlemmer dagen ml. kl så printer til Klagerådet vedrørende hjem- jeg opskrifterne ud til dig, hvis du mehjælp. er interesseret. Axel Heides Gade i Havnestaden Af Hans Ole Heide j all, Reykjaviksgade 1 Nå ja, Axel Heide er da min farmors morfar. Det er familiens jyske aner. Det kan bryggeboere.,... og de kommende i Havneparken selvfølgelig være ligeglade med. Men han var altså fra Haderslev. Hans sjællandske efterkommere har altid bekræftet hinanden i at han nok havde en blakket historie. Det var noget med et bankkrak, kunne man fortælle. Alligevel gav han navn til en gadeikøbenhavn.deter derdog ingen af os andre, der har præsteret Så kunne vi alligevel grine af, at gaden helt sikkert måtte være byens grimmeste. Ude i et ramponeret industrikvarter bag den ~ende Soyakagefabrik. Med de nye, storstilede planer går gaden anderledes strålende tider i møde, centralt placeret i Havnestaden-et kommende, fashionabelt boligkvarter med udsigt til inderhavnen mellem blå og grønne kiler. Axel Heides Gade skal angiveligt blive en pendant til Sankt Annæ Plads mellem havnen og Bredgade inde ved Kongens Nytorv. Lang og med træer ned midt igennem. Det er jo noget helt andet J Bedste ven med Tietgen Men meget passende, når det kommer til stykket. På Sankt Annæ Plads står en statue af ind u- strifyrsten C.F. Tietgen og skuer ned imod sit DFDS. C.F. Tietgen og Axel Heide var bedste venner. Axel Heide blev godt gift og fik hurtigt indflydelsesrige forbindelser i hovedstaden. Han efterfulgte Tietgen som direktør for Privatbanken. En ren Aladdinfigur i datidens København, var han. Axel Heide forærede København Absalon-statuen, der i 1902 blev opstillet på Højbro Plads, byens daværende grønttorv, hvorfra den bevæbnede bisp højt til hest skuer over imod Slotsholmen og borgen, som han grundlagde der. Ifølge familiekrøniken - i det mindste den sjællandske del, jeg har haft berøring med - skulle der med statuen være tale om et forsøg på tiltrængt imagepleje på grund af noget med et krak i en konkurrerende bank. Hvordan er det så med den historie? Da min farmor døde meget mæt af dage mellem jul og nytår i 1969, efterlod hun mig to udstoppede ørne og Salmonsens Store illustrerede Konversationsleksikon i 19 bind. I bind 8, der udkom i 1898, skriver daværende kontorchef i Nationalbanken, E. Meyer om hendes morfar:»heide, Axel, dansk bankdirektør, er født 19. marts 1861 i Haderslev. H. blev student 1879, cand. jur og derefter Fuldmægtig paa Frederiksberg Birk. Ved de mange juridiske Forretninger, som fulgte med Stillingen, fik han Lejlighed til at lægge Forretningstalent for Dagen, og da Kjøbenhavn's I...aane- og Diskontobank stiftedes 1895, 'blev han dens Direktør. Aaret efter udnævntes han til Direktør i Privatbanken. Han har som Bankdirektør deltaget i Stiftelsen af flere større Aktieselskaber. Af disse kunne nævnes: Dronninggaard, Det nordiske Forlag, Kjøbenhavn's Omnibuskampani og de store Sporvejssammenslutninger. «Så vidt Meyer. Og det er jo ret sympatisk: Bøger og bybusser. Bankskandale, men patriot Den med bankskandalen falder også noget anderledes ud ved nærmere granskning: Der er tale om Albertis bedragerier, der rystede hele den danske bankverden i Altså flere år efter Absalon-statuen. Til gengæld skulle Axel Heide have følt sig både chokeret og mistænkeliggjort, og det sidste uden grund. Axel Heide tilbød allerede i 1900 København at rejse et mindesmærke for byens grundlægger, udført af billedhuggeren Vilhelm Bissen. Statuens murede fundament ville rådhusarkitekten Martin Nyrup tage sig af. Kommunen accepterede, som bekendt. Ved afsløringen i 1902 havde man bedt Georg Brandes om at tale. Det var et meget radikalt valg. Det var så radikalt, at Til en rigtig julefrokost hører der snaps og øl til. Også det kan du få økologisk, og så smager det oven i købet godt. Thisted Br yghus laver den eneste økologiske julebryg i landet»jule Ren«! Både den og almindelig økologisk pilsner fås lokalt her på Bryggen. Gælder det økologisk snaps findes den i tre versioner, og kan kun fås få steder i København. snapsen, som kommer fra Søbogaard, findes den i tre versioner, og kan indtil videre kun fås få steder i København Hvis du vil have nærmere oplysninger om hvor du kan økologisk øl og snaps, har jeg navne og adresser på de enkelte forhandere. Økologiske juletræer er dyrere. Ja, men de er faktisk faldet i pris de seneste år. I dag kan du få et økologisk juletræ på halvanden til to meter for 1 5~200 kr. For bare to år siden kostede det tæt på 400 kr. Derfor er prisforskellen på et almindeligt traditionelt dyrket juletræ og et økologisk ikke stor mere. Så gør et godt miljøvalg og vælg det økologiske juletræ. Du kan købe økologiske juletræer i København bl.a. hos De skovbrugsstuderende på Landbohøjskolen, Roligbedsvej 23 på Frederiksberg, hverdage weekend (se særligt vedr. 21/12-24/12). Gaverne ikke at forglemme. Julen er jo den store forbrugsfest, og netop nu sidder mange og prøver at finde på noget at ønske sig. Julekataloger ne bugner af elektroniske pletskud, duftsokker og syngende fisk, som vi absolut ikke kan undvære. Spørg dig selv: Har jeg brug for den? Hvor mange har jeg i forvejen? Ejer jeg i forvejen for meget? Hvor meget kommer jeg til at bruge den? Kan jeg klare mig uden? Kan jeg låne af en af vennerne eller familien? Er jeg sikker på at få den bedste kvalitet til prisen? Er den lavet af materialer, der kan genbruges? Hvordan skaffer jeg mig af med den når jeg ikke længere har brug for den? Lyder det kedeligt? Det behøver det ikke at være. Det giver måske lidt plads til at tænke i andre baner. Hvad med at give lidt af dig selv og ønske det samme af andre? Familien, de gode venner og mennesker omkring dig forljener værdifulde gaver. Det samme gør du! Oplevelser, tjenester og fælles tid er gaver, som alle har brug for. Prøv engang - se nogle eksempler - måske flippede, men fantasien kender ingen grænser - så skab din egen gave: Tag nevøerne med på telttur til sommer, eller giv børneforældrene en biograftur inkluderet børnepasning, et klippekort med 10 knus, to hjemmebagte brød, et selvgjort gavekort, der lover et månedligt besøg hos en af familiens ældre, massage til stive skuldre, når der mest er brug for det, inklusiv en flaske æterisk olie. Inviter familie og venner til en sangaften i det nye år (det kræver ikke talent men kun lyst), det bliver garanter.et sjovt Giv en gavekasse på økologisk frugt/grønt. kød eller fisk. Find selv på flere gode ideer. Glædelig grøn jul, ønskes alle på Bryggen. hvem var Axel Heide egentlig? den daværende biskop betakkede sig for at deltage i begivenheden og kronprinsesse Louise truede med at lukke sin konto i Privatbanken. Så droppede de Brandes. Axel Heide blev efterfølgende udnævnt til konferensråd for sit patriotiske sindelag. Axel Heide havde angiveligt mere end almindelig sans for litteratur og kunst og var begavet med en særlig gavmildhed. Allerede i 1897 havde han bekostet en statue af den unge Oehlenschlager, der nu står i Søndermarken. Desuden skænkede han sin samung af Oehlenschlager-litteratur til Universitetsbiblioteket. Oehlenschlager, en anden Aladdin-skikkelse, der blandt meget andet skrev et dramatisk eventyr om denne islamiske pamfilius, som vi oprindelig kender fra Tusind og en Nats Eventyr. Han beskrives af samtiden som romantisk og impulsiv, desuden tillidsfuld og åben - og åbenmundet Han holdt hovedet koldt i kritiske situationer og havde et sjældent forhandlingstalent Han kom også til at spille en rolle som forligsmand under Septemberfor liget efter storlockouten i Et forlig der blev skelsættende for arbejdsmarkedets parter og hele den efterfølgende samfundsudvikling. Axel Heide gik engageret ind for at rette op på skete skader efter 1908-også med sin personlige formue og endte langt fra som en holden mand. Døde i 1915 Området, hvor Axels Heides Gade ligger, er nyopfyldt område fra forrige århundredes begyndelse, og bankdirektøren varetog både havnevæsenets og de første store lejeres interesser på stedet. Han var blandt andet med i ØK, der står bag Sojakagefabrikken. Derfor er det ikke helt ved siden af, at han fik sig en gade netop der. Selv indrettede han sig på land ~tedet, Vilhelmsborg syd for Arhus, hvor der siden er indrettet et stort, internationalt ridecenter. Hans datter giftede sig med en driftig købmand inde i Århus, hvor de fik deres eneste. barn, Edith Heide Hansen. Hansen var blandt andet med til at grundlægge Magasin, der siden fik en filial på Kongens Nytorv i København. At Edith endte i Skovlunde som min og flere andres farmor var også et spørgsmål om ridning. Min farfar var en smækker, bereden og stræbsom officer fra Odsherred med hang til pokaler, skønne kvinder og hurtige heste; men det er en helt anden historie, der kulminerer under l. verdenskrig på et af forterne langs Øresund. Morfar Axel blev begravet på Vestre Kirkegård i 1915.

17

18 18 5. december 2001 Budget 2002 Borgerrepræsentationen har vedtaget Københavns Kommunes budget for Skatteprocenten er uændret pct..- l budget 2002 har Borgerrepræsentationen vedtaget uændret personskatteprocent og grundskyldspromille: Personskatteprocent Grundskyldspromille ,3 pct. 32,3 pct. 34 promille H promille Borgerrepræsentationen har i budgettet for 2002 besluttet at bruge 409 mill. kr. ekstra på centrale velfærdsområder. Heraf er afsat: 98,5 mi Il. kr. til skoler. primært til ud- og ombygning af skolerne, indkøb af nye undervisningsmidler samt til styrket IT-anvendelse i folkeskolen. 81 mill. kr. til at tilbyde oftere vask og rengøring til ældre, som modtager hjemmepleje. Disse initiativer er iværksat allerede i 200 l. En del af midlerne skal desuden gå til nedbringelse af ventetiden til plejeboligpladser. 77 milt. kr. til grupper med særlige behov. Midlerne skal primært anvendes til forbedrede vilkår for handicappede, f.eks. hjælpemidler og hjemmepleje til handicappede. En del af midlerne er afsat til at B unge kontanthjælpsmodtagere i uddannelse og arbejde samt til faste botilbud til hjemløse. 50 mil l. kr. til H:S (Hovedstadens Sygehusfællesskab),primært til apparatur til kræftbehandling, nyt hjerteapparatur samt nedbringelse af ventetiderne til hospitalsbehandling. +4 mill. kr. til forbedring af de nuværende idrætsanlæg og byger-i af nye, bl.a. en skaterhal og en skøjtebane samt mulighed for at bade i havnen. Derudover skal en del af midlerne gå til et nyt bibliotek på Kirsebærhavens skole. 40 mill. kr. til nye cyl<elstier og renholdelse af de eksisterende samt til oprensning af forurenede daginstitlltionsgrunde. Der skal bruges yderligere 2,5 mill. kr. til forbedring af den kollektive trafik under HUR (Hoved.stadens Udviklingsråd). 16 mill. kr. til flere fritidsklubpladser.så kommunen kan opfylde pladsgarantien indtil 12 år, og til bemanding af legepladser. l 2002 er der et budget på 28,5 mi a. kr., hvor indtægter og udgifter fordeler sig således: Indtægter l alt l mlll. kr. Selskabsskatter Ejendomsskatter Personskatter mv. Udligning og bloktilskud Øvrige Udsifter l alt i mil l. kr. Kultur og idræt Skoler Ældre Sociale foranstaltninger Børn og unge Sygehuse og sygesikring Trafik og miljø Administration Renter og afdrag på lån (inkl. ekstra ord. afdrag) HUR Brugerne er selv med til at betale for en del af kommunens serviceydelser via takster/forældrebetaling mv. l tabellen kan man se nogle eksempler på, hvor mange skattekroner, det koster at levere en ydelse, når brugerbetalingen er trukket fra. Det koster: - en vuggestueplads kr. om året - en børnehaveplads kr. om året - at udlåne en bog på biblioteket 27,15 kr. pr. udlån - et års skolegang kr. om året - en plejebolig l kr. om året* * Beregnet ud fra udgiften i regnskab l 999. Takster i daginstitutioner mv. (kr. pr. mlned): Dagpleje Vuggestue Børnehave Fritidshjem Fritidsklub Ungdomsklub so 65 Takster for vand,,_. 01 vanne (Inkl. statsafflfter 01 moms): Vand krjmj 16,23 krjm3 Vandafledning 13,62 kr.1m3 12,75 krjmj Gas 6,05 krjmj 4.56 krjm3 El (normaltarif) 1,25krJkWh 1.18kr.lkWh Varme krjmwh krjmwh Bydelsforsøgene hører op Borgerrepræsentationen har efter den vejledende folkeafstemning den 28. september 2000 besluttet at afvikle bydelsforsøgene i København pr. 31. december 200 l. Bydelsforsøget startede l. januar 1997 i bydelene Indre Østerbro, Indre Nørrebro, Kgs. Enghave og Valby. Fra og med den l. januar 2002 lægges ansvaret for bydelsrådenes opgaver tilbage til Borgerrepræsentationen. ~ ' Borgerne i forsøgsbydelene bliver ved annoncering i lokalaviserne orienteret om de adresser og telefonnumre, der gælder efter l. januar Vil du vide mere Du kan få yderligere oplysninger om bydelsforsøgene i Københavner Information pa telefon eller på Københavns Kommunes hjemmeside på adressen Københavns Kommune 1599 København V Telefon Københavner Information Rådhuspladsen København V Telefon Telefax Søg job i Københavns Kommune: stillinger.dk

19 5. december 2001 Miljøpris til københavnerne Miljø- og Forsyningsudvalget har besluttet at indstifte Københavns Miljøpris. Miljøprisen uddeles hvert år under Miljøfestivalen. Alle københavnere kan foreslå en prismodtager. Københavns Miljøpris kan tildeles enkeltpersoner, virksomheder, selskaber, organisationer, og foreninger, der har stillet forslag om eller gennemført en miljø-forbedrende indsats af særlig karakter i Københavns Kommune. Det kan f.eks. være inden for: Affaldsområder Renere teknologi Begræ.nsning af forurening fra kilder Byøkologi Energiområdet Økologiske fødevarer Agenda 21 Der er nedsat en jury, som bedømmer de indkomne forslag til prismodtagere. Vurderingen vil også tage hensyn til de miljøforbedrende tiltags positive effekter på andre sarnfundsom råder. P rincipperne fo r uddeling af Københavns Miljø pris kan fls ved he nve nde lse t il: Miljøkontrollen, Flæsketorvet 68, Postboks 259, 1502 København V. tlf eller via på adressen Motiverede forslag om tildeling af Københavns Miljøpris skal være Miljø- og Forsyningsforvaltningen, Miljøkontrollen i hænde senest den IS. februar Nye takster på Københavns Kommunes Biblioteker pr. l. januar 2002 Hvis ~etiden på biblioteksmaterialer overskrides, skal der pr. l. januar 2002 betales gebyr efter følgende takster: O verskridelse Voksne (18 ir-) Bø m (0-17 ir) 1-7 dage IO kr. Skr dage SO kr. 20kr dage 75kr. 30kr dage li O kr. 55 kr dage ISO kr. 75 kr. Over40dage 200 kr. IOOkr. Takstforhøjelsen er besluttet i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Københavns Kommunes budget for BIBLIOTEKET Indsamling af mønter Afislands Brygges Bibliotek lire og andre udenlandske mønter Den l. januar 2002 udskifter en række EU-lande deres nationale mønt med euro. Danmark holder sig som bekendt udenfor, men for danskere med udenlandsk mønt på lommen, får indførelsen af euroen alligevel en betydning, idet man hurtigst muligt skal have vekslet sin udenlandske valuta til euro. Mønter kan imidlertid ikke veksles, men Kræftens Bekæmpelse kan bruge dem og opfordrer danskerne til at donere de mønter (også gerne sedler), de har liggende. Til det formål har biblioteket givet dem lov til at opstille en boks, som man for sjov kalder en lire kasse, hvor man kan tømme sine udenlandske reserver. Foruden Danmark går Sverige og England heller ikk~ med i møntunionen, så penge fra dis- Stauning i chokolade Eller jul i den gamle bydel. Af lsiands Brygges Bibliotek Julen er jo indbegrebet af traditioner, hvor vi elsker alt, der lugter af gamle dage. Midt i nostalgien kan det derfor være ganske tankevækkende at høre om, hvordan man egentlig fejrede jul i de gode gamle dage. For nok er der mange lighedspunkter, men alene de beskedne økonomiske rammer dengang skabte en anderledes fest I bogen,.nærmest berusende lykkelige«fortæller Vilma Lund Hansen og Annelise Sørensen om deres barndom på Islands Brygge i 1930'erne, og blandt meget andet kan man læse, hvordan deres jul forløb. Se eksempelvis nedenstående uddrag. Vilma fortæller: Vores juleaftener var noget særligt. Vi havde hele december forberedt dem, hvor vi flettede hjerter og lavede kræmmerhuse og kæder af glanspapir. Min storesøster Rita var meget fiks på fingrene. Hun lavede roser af silkepapir, som var meget flotte, og lige meget hvor længe vi andre øvede os, var der ingen, der kunne hamle op med hende. Men kæder kunne alle lave, og vi havde nok til, at de kunne løbe hen under loftet Julen var også dyr dengang, og der var ikke så mange penge at rutte med, men min søsters juleroser kunne spæde lidt til. De blev bundet i buketter, og så gik vi ud og solgte dem. Min søster stod nede i opgangen, og jeg blev sendt op ved dørene for at sælge dem. Jeg tror, folk syntes, det var lidt synd for mig, så jeg fik gerne udsolgt. Dengang kunne man før jul søge julehjælp i Kirkens Korshær eller hos spejderne. Det var i form af en kurv med steg og rødkål, ris og nødder. De kurve har sikkert reddet mange familiers jul, og hos os var den i hvert fald velkommen. Middagen var så flæskesteg med rødkål og risalamande. En mandelgave var der også altid, og min bror Bosse var heldig, det var nemlig altid ham, der vandt. Jeg mindes, at en af mandelgaverne var Stauning i chokolade. Vores juletræ gik altid helt op til loftet, og vi var alle med til at pynte det. Julepynten blev gemt fra år til år, og vi havde hver vores yndlingskugle. Min var stærkt lyserød og med sølvglimmer på. Julegaver var der mange af under træet. Små ting til rimelige priser, der kunne fylde noget under træet i en familie på syv personer, hvor alle forærede hinanden noget Det var pragtfuldt Jeg kan huske en jul, hvor jeg fik en lille kost og en fejebakke. Jeg fejede grannåle op langt ind i januar, for vores juletræ beholdt vi altid til efter nytår. Annelise fortæller: Julen var dejlig i mit barndomshjem; da var der fred og ro. Dagen før lillejuleaften var vi ovre på den lille legeplads og købe juletræet. Det blev pyntet om aftenen med alle de mange hjerter og kræmmerhuse, vi selv havde klippet og klistret i december. Også flotte glaskugler og sølvlametta kom der på. Den 24. december om formiddagen gik vi til bageren med stegen, da vi ikke selv havde nogen bageovn. Når stegen om eftermiddagen skulle hentes, var vi to, der gik, fordi en af os skulle bære kanden med skyen til den dejlige sovs. Efterretten var risengrød med sød nisseøl til. Julegaver var der mange af, og vi fik næsten alle de små ønsker opfyldt. De store ønsker som isskøjter eller rulleskøjter kunne der ikke blive til, til tre børn; dem måtte vi deles om. Det var problematisk, når der var tale om tre forskellige skonumre. Vilma fortæller: Først i januar måned kom vi til stor juletræsfest i Odd Fellow Palæet. Det var Fattige Børns BRYGGEBlAD'ET 19 ; se lande, kan man stadig anvende. Marianne er tilbage Så er vores afdelings- og børnebibliotekar Marianne Skou Christensen atter tilbage. Hun har..r haft barselsorlov i 24 uger, fordi hun og hendes mand har adopteret en lille pige fra Kina. Samtidig siger vi farvel til Annette Rosenberg, der på glimrende vis har vikarieret for Marianne. Juletræ, hvor min mor hvert år fik billetter til os. Det var en meget stor oplevelse, når man ikke var så gammel, at man tænkte over, hvorfor man kom med. Først blev børnene bespist. Der var mindst et par hundrede, og altid fik vi flæskesteg og is. Efter maden blev vi stillet op i rækker og gik derefter mod den store sal. Inden da havde alle nejet ellerbukket for en ældre mand, der sad i kørestol. J eg kan desværre ikke i dag huske hans navn, men alle var klar over, at han var den, der havde stiftet denne velgørenhed. Så kom vi ind i salen, hvor det kæmpestore juletræ var tændt, og et stort orkester spillede Julenissernes vagtparade. Så blev Cler danset om træet, der var så utrolig stort og smukt, og bagefter blev der spillet op til dans. Min søster Emma blev budt op af e~"' ung mand, og sammen dansede de Lambeth Walk. Det talte vi meget om i familien bagefter. Festen sluttede altid med, at vi børn igen skulle stille op i rækker, og ved udgangen fik alle børn udleveret en stor pose, som indeholdt et stykke tøj, et stykke legetøj, godter og frugt. Det var vanvittigt spændende at lukke denne pose op. Nytårsaften var der skæg og ballade med meget skyderi. Det var de større børn og unge men-.;:..1 nesker, der var på gaden. Hos os var der bordbomber og serpentiner og hatte, og vi havde hvert år en månemand hængende i vinduet med levende lys. Vi fik kogt torsk og æbleskiver. Efter nytår blev juletræerne skrællet for grene, og så drog drengene af. De skulle til juletræskamp. Nogle gange mod andre gårde på Bryggen, men mest mod drengene fra Christianshavn. For mig stod det altid som noget meget farligt, og min.,_ mor var da også altid nervøs, når mine brødre var med. Men bisserne fra Christianshavn skulle bekæmpes, og de kom da nogenlunde helskindede hjem, men med forrevet tøj. Bogen»Nærmest berusende lykkelige«kan købes på Biblioteket lsiands Brygge for 6o,- kr.

20 ~i 20 YGGEBI:ADET~-- KUNST Z KIRKE S. december 2001 Skulpturer stjålet Den lokale kunsthåndværker Helle Helsinghoff har fået stjålet to glasskulpturer til en samlet _. værdi af 6000 kroner. Tyveriet foregik ved højlys dag i forbindelse med forrige uges arrrangement, Aben t værksted. Til gengæld kan Helle Helsinghoff glæde sig over, at hun netop har modtaget den prestigefyldte pris, Ole Haslunds Legat på kr, for hendes»fornyelse af kunsthåndværket«. Bryggebladet ønsker tillykke med legatet og håber samtidig, at offentligheden kan bidrage med oplysninger, der kan bringe skulpturerne.::r tilbage til den stolte ejer. agn Husk: Næste nummer af Bryggebladet udkommer den 23. januar Deadline for indlæg er fredag den 18. januar. l Åben kunst Den lokale b illedkunstner Annette Falk Lund holder Åbent Værksted søndag den g. de cember i sit nye værksted på Refshalevej 207 (lige ved B&W-kantinen). Der er åbent Julemarked på Kigkurren Fire keramikere på Kigkurren holder julemarked fredag den 7. december mellem klokken og lørdag den 8. december mellem klokken Julemarkedet byder på et stort udvalg af unika og brugsting af fire keramikere uddannet på Designskolen i Kolding. Adressen er Kigkurren 6-8 opgang D, kælderen. kls Gurli Elbækgaard Kristensen er mellem klokken 10 og 20, hvor Annette Falk Lund selvfølgelig vil være t il stede. Det er en af de fire unge keramikere muligt at købe noget af hendes originale kunst til rimelige priser. kis 1 med daglig gang på Kigkurren. GUDSTJENESTER ~ Søndag den 9 december kl : Bjarne Fabritius Petersen Søndag den 16. december kl. n: Hans Anker Jørgensen kl : Estisk gudstjeneste Søndag den 23. december k : Bjarne Fabritius Petersen Juleaften, mandag den 24. ~ december kl.1s.oo: Bjarne Fabritius Petersen Juledag, tirsdag den 25. december kl. n.oo: Hans Anker Jørgensen 2. juledag, onsdag den 26. december kl. n.oo: Bjarne Fabritius Petersen Søndag den 30. december kl. «i.."sl n.oo: Bjarne Fabritius Petersen Nytårsdag, tirsdag den 1. januar 2002 kl.n.oo: Hans Anker Jørgensen Søndag den 6. januar 2002 kl. n.oo: Bjarne Fabritius Petersen Søndag de~ 13. januar 2002 kl. n.oo: Bjame Fabritius Petersen Søndag den 20. januar 2002 kl. _, ".oo: Hans Anker Jørgensen...:./ Søndag den 27. januar 2002 kl. n.oo: Bjarne Fabritius Petersen J u le-børnegudstjeneste Torsdag den 13. december 2001 kl er der gudstjeneste for børn i anledning af julen. Alle er velkomne. Julefest for hele familien Søndag den 9. december er der familiegudstjeneste kl og bagefter kl. ca er der juletræsfest I familiegudstjenesten medvirker konfirmanderne og kirkens børnekor. Efter gudstjenesten er der et traktement for børn og voksne med pølser og andet godt. Spillemændene Kim og Claus kommer for at hjælpe børnene med at finde julekonen. Når hun er fundet, synger og leger børn og voksne sammen med hende, HANS TAUSENS KIRKE lsiands BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S 'lf som det hører sig til, og endelig har julekonen sikkert noget i sin sæk til børnene inden alle går hjem kl. ca Til gudstjenesten er der naturligvis gratis adgang for alle, men herlighederne bagefter koster 10,- kr for bør n og for voksne 20, kr. Ring for at fortælle, hvor mange I kommer og bestil en godtepose til bør nene senest torsdag den 6. december kl på tlf Helen Kirkebil Gangbesværede kan få kørelejlighed til alle arrangementer i kirken. Henvendelse i kontorets å bningstid på tlf Eftermiddagsjulekoncert Onsdagsmøde den 12. decembe r I dette år er den unge sanger, Monica Stevns blevet ansat i Hans Tausens Kirkes kor som andensopran. Hun vil sammen med Paulin Kehlet, akkompagneret af Britta Bugge Madsen, synge et juleprogram ved årets sidste onsdagsmøde den 12. december. Der indledes som vanligt med gudstjeneste kl ved Bjarne Fabritius Petersen. Alle er velkomne. Pårørende til SvageÆldre Onsdagsmøde de n 23. januar Det første onsdagsmøde i det nye år er den 23. januar 2002 kl Efter gudstjenesten med Bjarne Fabritius Petersen, kommer Ete Forebbaromer og for tæller om arbejdet i foreningen Pårørende til Svage Ældre. Foreningen er ny, stiftet i år 2000 og varetager svage ældres interesser i dialog med ældreforsorgen, plejepersonaletes uddannelsessteder, politikere og via andre relevante kontakter. Foreningens arbejde har til formål at ændre eller præge de oprørende vilkår som mange svage, omsorgskrævende og levende medbor?~re lever unde_r. Kirkens Kontor Kordep... llk,h.' U' 6, 7300 Kllh. S.llf " Konknis åspe~øaøllt: lhrilce kl. IO. 13 _, ild. kl. l 0-ll.lri llkbl Sognepræst I.JØ Bjamt FUrilias Peler5el (Wp) SnorTesgade 9, 2300 nl S. 32 S41l M Traffes i præstebo&gen... H ,... JILt-11 Sop& og studenterpelist HCIIS Ank Jlrgenseø Slagshmcle Bygade 31 D, M Sillia lf T,_llndagU 17-ll'lfMIIH..ll ll i Hans Tauselis Kilte, ø... 6,1. Tlf Onsclag og 1DI5dag kl ~ Univrielel, Njalsgade IO, Tlf og l Mill... Kirketjener Peter llermanse1 T...Ø.S bedst kl TI Organist Britla Bugge Madsen, Pugg6rdsgade 15, 2. 1V KW!. t TV Menighedsridets formand Glltt Madsen Islands Brygge 21, 3.1h ~s ll. 32 S Kirkeværge sa..r.-. Artilerivtj 46, 2300 Kllh. S. TV. 32 "9413 Julehjælp Igen i år vil der være mulighed for at kunne ansøge om og få Julehjælp. Ansøgningsskemaer fås på Kirkekontoret, Halfdansgade 6,1. sal, og skemaet skal være afleveret igen senest fredag den 14. december 2001, for at kunne komme i ~tra~~-

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

H E L E E Nr 3 marts 2015

H E L E E Nr 3 marts 2015 H E L E E Nr 3 marts 2015 HELENENYT Nr. 3 (marts årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at Bilag 7 Bilag 9 Referat og evaluering fra borgerdialogen Lise Palm fortalte, at mødet som et orienteringsmøde, hvor der var mulighed for at komme med kommentarer til forslagene. Endvidere blev der orienteret

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser 2014/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Dennis Flydtkjær (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 21. maj 2015, kl. 19.00

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 21. maj 2015, kl. 19.00 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 21. maj 2015, kl. 19.00 Fremmødte: A/B Avetho 1 / 0 A/B Axel Heides Gård 2 / 2 Helmer Carlsen Jimmy Larsen A/B Bergthora 5 / 1 Rasmus Strange

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Det er ikke legende let Jeg kan godt mærke, at det sidder i mig endnu. Chokket altså. Fra de gange jeg er faldet ned på togskinnerne. Det kommer jeg mig

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed

Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed 17.11.09 Ønskes: Lokalpolitik med idéer for lighed Side 1 af 7 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 17/11-2009 Resumé Dette notat

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner

Dialogkort 28 dialogkort Penge, Hjerne, Statistik Venner Gruppedialog om alle kort Tema-baseret Penge Venner Dialogkort Spillet består af 28 dialogkort med spørgsmål, svar og perspektiverende spørgsmål i fire kategorier: Penge, Hjerne, Statistik og Venner. 7.-10. klasse / 15-60 min. Spillevejledning: Gruppedialog

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter.

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Skolebestyrelsens årsberetning 2012. Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Hvad skal vi? Det er skolebestyrelsens

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Notat om Europaparlamentsvalget 2014

Notat om Europaparlamentsvalget 2014 20. juni 2014 Notat om Europaparlamentsvalget 2014 Analysen er foretaget af Magnus Skovrind Pedersen, Enhedslisten Baggrund Op til årsmødet 2013 overvejede Enhedslisten at opstille til Europaparlamentsvalget

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen.

BELLASUND AVIS. Byrådet MGP. Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. Store klager over bankens korte åbningstider, læs mere side 8 Onsdag 1. feb. 2012 BELLASUND AVIS Byrådet Godt i gang med at lave et byvåben, læs mere i morgen. MGP Vinderen af dette års MGP var Energy

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011 Nordvest Bestyrelsens beretning for 2011 Folketingsvalget 2011 2011 har været et fantastisk år for Enhedslisten både på landsplan og lokalt her i Nordvest. Det mest glædelige er, at vi ved folketingsvalget

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

ZebraByer. Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter

ZebraByer. Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter Byrådsdreven innovationsproces - Løsningsforslag ZebraByer Gruppen har arbejdet med innovationsspørgsmålene: flere gode leveår samt nye fællesskaber og medborgerskab. Indsigter Vi har lavet et stort feltarbejde

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Datagrundlag I 2012 gennemførte Marselisborg i samarbejde med Socialministeriet og 25 kommuner på landsplan en omfattende undersøgelse om ældres sociale liv Omfattende og

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere