April 2011 Nr. 3 årgang 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2011 Nr. 3 årgang 17."

Transkript

1 April 2011 Nr. 3 årgang 17. Så er det snart Påsketid. Havetid såtid klargøringstid - forårstid Bare vi mennesker sparer vor flid og holder os stille og rolige, Så får vi så vældige bunker af tid så vi kan nå det utrolige. Piet Hein Husk i April: Søndag den 10. april kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Lørdag den 16. april kl fra Drejø: Sogneudflugt til Koldinghus. Torsdag den 21. april kl : Skærtorsdags gudstjeneste i Drejø Kirke Fredag den 22. april kl : Strandrensning på Drejø - Langfredag Lørdag den 23. april kl : Generalforsamling i Gl. Havn.. Lørdag den 23. april fra kl : Påskearrangement på Kroen Søndag den 24. april kl : Påske gudstjeneste i Drejø Kirke Søndag den 24. april kl : Påske gudstjeneste i Skarø Kirke Uge 17 fra tirsdag den 26. april: Færgen Højestene i dok. Husk også i Maj: Mandag den 2. maj kl : Menighedsrådsmøde i forsamlingshuset Torsdag den 5. maj kl : Sammenkomst ved Flyvergraven på Drejø Søndag den 8. maj kl : Drejø Kirke Musikgudstjeneste med Prisme Glædelig Påske

2 Information fra Beboerforeningen Bestyrelsen for beboerforeningen konstituerede sig som følger: Bente Clausen - formand Søren Jensen næstformand Hanne Thordsen sekretær Ejlif Rasmussen kasserer Jonas Jespersen - menigt medlem Bente Clausen, født Siden 2004 har jeg sammen med Tommy Larsen ejet huset på Kirkevejen 7, Drejø. Jeg har seks års bestyrelseserfaring som medarbejdervalgt repræsentant i Kristeligt Dagblads bestyrelse, og forud for det, var jeg i en årrække tillidsrepræsentant samme sted. Derudover har jeg i de sidste fire år siddet i bestyrelsen for den andelsboligforening, vi bor i på Nørrebro i København. Jeg er uddannet journalist, og har derudover et bifag i historie og et suppleringsfag i minoritetsstudier. Jeg arbejder på Kristeligt Dagblads redaktion for kirke- og trosstoffet. Med undtagelse af tre år som informationsmedarbejder i Indenrigsministeriet er det på Kristeligt Dagblad, jeg har slået min folder. Og så ser jeg frem til i tæt samarbejde med resten af bestyrelsen at arbejde for Drejøs ve og vel i Beboerforeningens regi. Bente Clausen Borgmestervangen 4A, 5th 2200 København N HUSK: Strandrensning Langfredag: I år bliver som sidste år med uddeling af ruter - kaffe og kage og slik til børnene. Derefter skal der - i vanlig stil - kåres en vinder for bedste fund. Vi håber, at Edith igen vil bidrage. Vi starter kl. 14 ved forsamlingshuset. Generalforsamling i Gl. Havn. Lørdag den 23. april kl i Lille Stue. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for Fremlæggelse af regnskab for 2010 til godkendelse 4. Fastsættelse af havneleje 5. Behandling af indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt gerne via mail være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 6. Valg af bestyrelse og formand På valg er: Jørgen, Lars M., Rasmus og Poul. Alle er villige til genvalg 7. Valg af to revisorer 8. Eventuelt Med venlig hilsen Svend Helmer, formand for Havnelauget Tryggelev 42, 5932 Humble. tlf Banevænget 19, 5900 Rudkøbing. tlf

3 DREJØ Posten Bladredaktionen: Layout og medansvarshavende: Else Hjort Nielsen Drejø Skov 1, Drejø, 5700 Svendborg Tlf: Trykning,: TrykTeam, Svendborg. Forsendelse: Drejø Beboerforening Annoncetegning: Edith Rasmussen. Tlf Korrektur: Pia Rostrup Næste nummer af Drejø Posten forventes at udkomme i uge 18. DEADLINE for indlæg: SENEST mandag den 18. april Respekter venligst fristen - vi bruger vores fritid for Jer! Drejø Posten hører under Drejø Beboerforening, og udkommer 10 gange om året. Bladet udkommer ikke i januar og august. Redaktionen tager forbehold for ændring af datoer ved såvel arrangementer som udgivelsesdato! Beboerforeningens bestyrelse: Bente Clausen: Formand. Tlf Borgmestervangen 4A, 5th 2200 København N Søren Rask Jensen: Næstformand Drejø Skovvej 15. Tlf.: Hanne Thordsen: Sekretær+ kontaktperson til DP Drejø Brovej 10. Tlf.: Ejlif Rasmussen: Kasserer Drejø Brovej 13. Tlf.: Jonas Jespersen: Menigt medlem Drejø Brovej 1. Tlf.: Kontaktperson til hjemmesiden: Niels K.Mortensen: Censur er ikke ønskværdigt, men ethvert indlæg, der involverer personer, bringes side om side med den omhandlende persons besvarelse, såfremt den ønskes. 3 FORENINGS LIV m.m: Drejø Menighedsråd: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Tyge Blum. Sekretær/kontaktpers. Kirkeværge, Drejø Else Hjort Nielsen, næstformand Britta Tarp, Skarø Ursula Weidemann, Drejø Hanne Thordsen, sognepræst og kasserer. Tlf.: Anne Kirketerp. Regnskabsfører/Kirkeværge, Skarø. Drejø Bridgeklub: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Medlem af Svendborg Kommunes Ældreråd. Margit Lolk: Tlf.: Mail: Drejø Sogns LokalArkiv. Mimi Jespersen, formand. Tlf.: Else Hjort Nielsen, arkivleder. Tlf.: Susanne Jacobsen, kasserer. Hjemmeside: Drejø Forsamlingshus: Lisse Steen, formand Tlf.: Sanne Larsen, kasserer. Tlf Lars Milling Jesper Honoré Ole Jørgensen Havnefoged på Ny Havn: Susanne Jacobsen Havnelauget for Gl. Havn: Svend Helmer, formand, Tlf.: Poul Skovgaard, kasserer (Havnefoged på Gl. Havn) Robert Jacobsen Rasmus Hansen Lars Milling Jesper Honoré Jørgen Christoffersen Moselauget: Mosens parthavere mødes hvert år 5. juni kl Oldermand : Johannes Madsen. Museet Gl. Elmegaard : Fond v/ Beth Tolbod Blay. Tlf.: Hjemmeside: Ringriderforeningen Spring : Marie Henningsen, formand. Tlf.: Ungdomsforeningen: Formand: Ulle Egund: Tlf: Fast arrangement: Sommerfest: Lørdag 23. juli. Ø-repr. i Svdb. Kommune: Lars Milling Tlf

4 Formandens beretning 19. marts 2011 om bestyrelsesarbejdet i 2010/11. Ved konstitueringsmødet marts 2010 fik bestyrelsen den sammensætning, som den har i dag: Næstformand Søren, kasserer Lars Milling, sekretær Hanne Thordsen og best. medlem Jonas, formand undertegnede. Suppleanter Anne-Birgitte og Keld Pedersen. Ø repræsentant i Kommunen og Ø-sammenslutningen Lars Milling. Som det kan ses af regnskabet, går det ikke så ringe endda! Det er dog en skam, at der ikke er indkommet deciderede ansøgninger til nogle af de projekter, som vi drøftede sidste år, som badebro, gulv i forsamlingshus mm? Jeg kan se i de efterfølgende forslag, at der igen er kommet ideer til, hvad vi skal gå i gang med, men det er jo ikke ideer, vi efterlyser, men nogle der vil tage sig af det, og gøre det til virkelighed, det er det, det handler om! Hvad har vi så lavet i bestyrelsen? Vi har gjort meget ud af, at hjemmesiden fungerer, og at den er ajour har helt sikkert stor betydning. Alene i 2010 havde vi over besøg, i besøg og i besøg! Hvis der er interesse senere, kan jeg vise, hvad de kigger på, og hvor de kommer fra. Velkomstpakken er færdig og udgivet. Brandstationen har Søren og Eilif ordnet og malet, men træerne omkring er der ikke sket noget med, det med træerne er en kommunal opgave, som de lovede at gøre noget ved. Det må bestyrelsen følge op på, ellers ødelægges brandstationen. Vi har vedligeholdt den primitive teltplads, arbejdet med bredbånd og her afventes stadig en forstærkning af senderen i Bregninge, så der skulle være mulighed for 90 Mbit, men du skal være kunde ved Ø-net, når det bliver idriftsat. Skuret ved brandstationen er pt. lagt på hylden, da effekterne er kommet i hus rundt omkring. Og endelig fik vi ryddet op i ventesalen og cykelskuret, og vi skal navnlig bede sommerhusfolket om ikke fremover at efterlade gamle cykler her, når de rejser hjem! Som sædvanlig var der strandrensning, så øen kan tage sig pænt ud til sommersæsonen, men her er i øvrigt rigtig pænt om vinteren også. Ved Sct. Hans var det Morten Henningsen, der blev kåret til årets troldkarl, men det varede ikke længe, inden den blev givet videre til Edith (p.g.a. det store renoveringsarbejde af Drejø Kirke), der under stort bifald fik årets heks! Både Morten og Edith fik et fortjent bifald af de mange fremmødte. Vi har nedsat en bosætnings gruppe, men det har ikke pt. givet flere fastboere, hvis vi ikke tæller ræven med, men alle huse, der er til salg, er solgt. Vi håber så på, 4 en del af de nye ikke kan undvære Drejø og bli r faste beboere. Man skal jo huske på, at Småøernes aktionsgruppe støtter virksomheder, som vil udvikle nye produkter, nye ydelser og nye metoder, altså nytænkning og udvikling som skal forbedre indtjeningen og jobskabelsen i øboernes virksomheder. Vi glæder os nu til det næste ø arrangement, som forhåbentlig bliver på Skarø, det forlyder da sådan? Sidst vi var der, var det rigtig hyggeligt, og jeg håber, vi bliver inviteret igen. Drejø festuge med mange frivillige hjælpere både ved loppemarked, festaften, koncerter, teater, sejlergudstjeneste og grillafslutning på Gl. Havn. Tak til alle der bidrog her, det var næsten hele øen! Folketingets ø-kontaktudvalg kom også forbi. De inviterede bestyrelsen til spisning på Drejø Kro, menuen stod på Dejlig gryderet godt krydret med diverse spørgsmål, svar og snak : Besejling, færgetakster privat/erhverv, erhverv, turisme, byggelinier, bredbånd og bosætning var nogen af de hotte emner i mødet. Fra Kl var dørene til Kroen åbne, så hvem, der havde lyst, kunne komme og hilse på vores gæster. Ca. 15 fandt vej til Kroen, hvor snak og diskussion fortsatte til over midnat. I november holdt vi fællesspisning med efterfølgende foredrag af Hanne Thordsen underlagt lysbilleder om Pilgrimsvandringen STJERNEVEJEN til Santiago de Compostela i Nordspanien. Julemiddagen, hvor vi inviterede vores venner fra naboøerne, gik også rigtig godt. Det bliver spændende, hvad der serveres næste gang - og tak til køkkenholdet. Jeg har haft møde med Spring, og vi håber, at kunne overtage arealet ved Mindestenen, som det er foreslået senere i dagsordenen. Så må vi se, om det kan vedligeholdes af frivillige, eller om det skal ske på anden måde. Jeg tror på, at vi kan finde ud af det sammen. En særlig tak til jer som altid kommer og giver en hjælpende hånd til festugen, strandrensningen, julearrangementet og alt det andet. Så vil jeg udbringe en særlig tak til Edith som bogholder for kassereren, Else og Ursula samt resten af bladgruppen for alle tiders Drejøpost, som alle medlemmer kan få i farver på mail. Tak til Lars, Jonas, Hanne og Søren for jeres indsats. Projektet med vejskilte med praktiske oplysninger venter vi stadig på, men jeg tror, at Jonas barsler med det lige om lidt! Det har været en spændende periode i bestyrelsen, 3 år blev det til - heraf 2 år som formand. Jeg håber virkelig, at foreningen kan fortsætte i sin nuværende form, og at der er kandidater nok til valg til den nye bestyrelse. Jeg håber også på, at den nye formand kan blive én, der bor fast på øen, altså én, der er her hele året, som hører lidt mere om, hvad der dukker op af småproblemer, end jeg som weekend beboer hører. Hvis jeg kan hjælpe med blad og hjemmeside stiller jeg mig til rådighed. Tak fordi I kom i dag! Niels Kr. Mortensen Formand

5 Referat fra Generalforsamling Drejø Beboerforening den 19. marts Punkter til dagsordenen kan ses i martsnummeret af Drejø Posten. 1. Dirigent Tommy Larsen Referent Bente Clausen 2. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 3. Regnskabet blev godkendt. 4. Der er ikke fremlagt budget, med blandt andet den begrundelse, at de virkeligt store poster alligevel skal fremlægges på en generalforsamling. 5. a Generalforsamlingen vedtog, at foreninger og arrangører af begivenheder eller initiativtagere til nye projekter for alles vedkommende ting, der er åbne og til gavn for hele øen kan søge penge fra Boligfonden. Bestyrelsen kan efter ansøgning årligt fordele maksimalt kroner årligt. Der kan maksimalt uddeles kr. til et projekt. Samme ansøger kan søge de kroner to gange, men der er for ingen ansøgeres vedkommende garanti for, at pengene bevilliges. Generalforsamlingen skal beslutte, at større beløb end de årlige kroner kan udbetales til et eller flere projekter. Private erhvervsdrivende kan ikke søge penge til drift af virksomhed, men på lige fod med andre til særlige projekter, forudsat at projektet fremmer aktiviteter på Drejø. Under debatten var der blandt andet en diskussion om underskudsdækning ved arrangementer. Der var udbredt enighed om, at underskudsgaranti kan bevilliges, ikke af fonden, men af Beboerforeningens budget. Der var også enighed om, at en vis selvrisiko for underskud skulle medfølge ansøgningen, og at der skal følge et budget med til vurdering i bestyrelsen. Ingen har krav på underskudsdækning. 5. b Hvis ringriderforeningen Spring beslutter på generalforsamlingen, at den nedlægger sig selv, vil Beboerforeningen påtage sig vedligeholdelse af området omkring Mindestenen. Debatten handlede blandt andet om, hvorvidt flagstang og flagning også overgår til anden forening, og om det i virkeligheden er kommunen, der har ansvar for vedligeholdelse. 5. c (Mimi) Det blev vedtaget, at en ny bestyrelse skal undersøge muligheden for en moderniseret hjemmeside for Drejø. Det var enighed om, at Mimis øvrige forslag til forbedringer på øen skal overvejes af ny bestyrelse. En badestige ved molen på Nyhavn er bevilliget. 5. d (Beth) Beths forslag om at Beboerforeningen skal fritages for en række opgaver til gengæld for mere udadvendt aktivitetet for flere beboere og turister blev overladt til en ny bestyrelse at tage fat på. 5.e (Else) Elses forslag om ny struktur mellem foreningerne på Drejø mundede ud i, at den nye beboerforenings bestyrelse skal kontakte øens øvrige foreninger for at finde ud af, om der er interesse for, at repræsentanter fra andre foreninger skal udgøre en ny beboerforenings bestyrelse. Dette kan kun lade sig gøre, når samtlige foreningers generalforsamlinger har diskuteret sagen. 6. Nye bestyrelsesmedlemmer: Ejlif og Bente Clausen (B-medlem) 7. Ditte og Pia fortsætter som revisorer. 8. Anne-Birgitte og Keld (B-medlem) fortsætter som suppleanter. 9. Eventuelt: Beth udbad sig hjælp til bygning af et lille hus, der kan huse slanger m.v. til brandslukning. Edith efterlyste en gentagelse af et møde med en udefra kommende, hvor alle kunne byde ind med inspiration til gavn for Drejø. Diskussion om antallet af skilte på øen, hvor formanden dels appellerede til, at folk talte sammen om skilte, og oplyste, at der snart bliver rejst et skilt hos Jonas, hvor lokaliteter optræder! Referent: Bente Clausen Nyt fra Ø-repræsentanten: Vedrørende Nationalparkafstemning: Der er afgivet i alt 45 stemmer og alle indkomne stemmer er medtaget 25 for 18 imod og 2 ved ikke, afstemningen indsendes til Nationalparkundersøgelsen. Vedrørende klage over klap på Mads Jensens Grund, så er den desværre blevet afvist. Det er meget ærgerligt, men alle opfordres til at holde øje med vores kyster for at kunne dokumentere eventuelle forandringer/skader i den forbindelse. Hilsen Lars 5

6 Ø-udvalget s møde den Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Birgitte Svendsen, Preben Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjet 3 punkter fra Hjortø. Dagsorden blev herefter godkendt. 2. Ekstra sejlture, Højestene Fra Skarø foreligger der et ønske om, at der i budgettet indarbejdes 5 ture med Højestene udenfor normal sejlplan. I dag er der 3 ekstra ture udenfor normal sejlplan. Preben Sørensen oplyser, at de i dag benytter 2 faste til hjemsejlads om sommeren fra Skarø til Drejø, og til jul fra Drejø til Skarø. Derudover har de en tur hjem, hvis der er lavet en tur til Rottefælden ect. De to ekstra ture kunne være hjemture under øernes nytårskur og pigernes julefrokost. Drejø tilslutter sig forslaget. Der kan godt accepteres 5 ture årligt. Skal kunne planlægges med besætningen. Turene er til Ø-boerne. 3. Orientering fra Skarø Orientering fra Preben Sørensen, Skarø om følgende: Status på parkeringspladser på havnen, Brugerudvalg på ø-havne, Legeplads på Skarø Havn, Akutgrupper på øerne, Skarø familiefestival. Orientering taget til efterretning. 4. "Brandværn", Drejø Status på mosen, atv eller brandbil. Brandtilkald fungerer ikke. Flere vil melde sig ud og senest vil man ikke tilmelde sig brandkursus, når man alligevel ikke bliver tilkaldt. Hvad er der sket med vores røgdykkerudstyr? Det er indleveret til tjek for snart flere år siden. Vi er mindst 3 på Drejø, der tidligere har røgdykket? Punkt fra Lars Milling. 6 Lars Milling melder ind med forslag til løsning for brandtilkald. Evt. i samarbejde med Leif Mosen bliver der ikke gjort yderligere ved, det er for dyrt at oprense den, der henvises til brug af den nyudviklede sugekurv. Røgdykkerudstyr er til anvendelse på færgen. Nyt tjekket røgdykkerudstyr er kommet. Der er også kommet kedeldragter. 5. Havnen Spørgsmål fra Drejø vedr. havne: Åbningstid for "Ny Havn". Der er ønske fra sejlere og turister om ét åbent toilet altid, alternativt mindst en måned mere i hver ende. Der ønskes skilte til Ny Havn og Gammel Havn - "Badning forbudt i havnen". Der ønskes stige på molen i Nyhavn for evt. overbordfaldne. Ventesalen i Svendborg er låst. Kunne den overvåges af Dansikring, måske bare i en periode? Økonomisk samarbejde med Drejø Beboerforening omkring vedligeholdelse af havnehuse og måske etablering af badebro ved Nyhavn. Indstillet på at se på mulighed for øget åbning, men begrænses af frosten. Der søges aftale lokalt for åbning/lukning af vand. (frost) Der sættes meddelelse på infotavlen af Beboerforeningen. Havnereglesæt fremsendes af Hans Søby Der sættes stige op. Udføres af havnen. Der er problemer med at holde åbent, idet den benyttes som opholdssted for mange andre end øboerne. Dette problem er der ikke fundet en løsning på endnu. Fortsætter dialog, god ordning evt. arbejder aftales først med havnen. 6. Offentligt toilet på Drejø Reparation eller udskiftning af offentligt toilet ved købmanden, da cisternen er ødelagt. Punkt fra Lars Milling. Ejes ikke af kommunen. Toilettet er stadig privatejet og ikke overtaget af kommunen som antaget, der kan derfor ikke ydes tilskud.

7 7. "By- viceværter" Drøftelse af ny ordning om "by- viceværter". Punkt fra Lars Milling. Der blev orienteret om, at man undersøger mulighederne for at skabe ordning. Problematisk pga tilskudsregler og aflønning af pågældende. 8. Hjortø Havn Der er problemer med asfalt på havnen. Der er et stort hul ved overgang til færgen. Punkt fra Birgitte Svendsen. Det bliver ordnet i foråret. 9. Hortøboen s anvendelse Der er rygter om, at Hjortøboen skal besejle Birkholm. Birkholm har problemer med færgedrift i dag. Punkt fra Birgitte Svendsen. Det drøftes, om Hjortøboen kan anvendes. Det kræver dog, at Ærø skal acceptere, at der sejles til Svendborg. 10. Vejnet på Hjortø I forbindelse med vandetablering er vejen ødelagt. Spørgsmålet har tidligere været rejst, men der er ikke sket yderligere. Punkt fra Birgitte Svendsen. Der tages kontakt til Miljø og Teknik. 11. Mødekalender 2011 Beslutningstema: Godkendelse af mødekalender for Administrationen foreslår følgende mødedatoer: Mandag den 14. marts kl i gæstekantinen Mandag den 20. juni kl i gæstekantinen Mandag den 12. september kl i gæstekantinen Mandag den 12. december kl i gæstekantinen. Godkendt. Den 20. juni afholdes på Drejø. Så er det brændetid igen. Robert og jeg tager brænde hjem fra Litauen igen i år. Jeg har lige fået ca. priser og tid, på hvornår brænde er billigst og hvad det vil sige. Så er det brændetid igen! Ligesom æbler skal høstes om efteråret, skal brænde høstes om foråret. I maj er det billigst, så da vil vi (Robert og Lars) få asketræ hjem ligesom sidste år. Prisen er steget lidt - ca. 150,- pr. tårn, men det er jo forventeligt, da alt andet som kræver transport er steget. Vi skal altså regne med en pris på 1650/tårn = 825 pr. m³. Det fås billigere, når man googler rundt, men slet ikke i samme fine kvalitet, og ikke leveret på Drejø. Jeg blev selv glædeligt overrasket sidste år over, hvor tæt det var pakket = høj rummetervægt. Det er træ vi køber - ikke vand eller luft! Jeg har valgt at købe træet ovntørret. Maj er for sent et tidspunkt til at tørre ned til næste vinter i Danmark, og prisforskellen er kun 150,- (og så er der p.g.a. vægten 3 tårne mindre på en lastbil, så transportudgiften er altså højere). "Blandet løvtræ" er i dag ikke længere alt muligt løvtræ blandet sammen. "Blandet løvtræ" er det, der bliver tilbage, når ask, eg og bøg er sorteret fra. d.v.s. pil, birk, poppel og lignende, som ikke er værd at spilde en lastbiltransport på. Sidste år var der desværre en del, der kom for sent til at være med. Asketræet var udsolgt og prisen steget på alt andet. Lige så forudsigeligt som sne på Banedanmarks skiftespor! Vi tager helt sikkert 1 læs = 56m³ hjem. Spørgsmålet er om vi skal have 2??? Så tøv ikke i år, men bestil i god tid. Mange hilsner Lars og Robert. 12. Orientering Nationalparken drøftet. Ingen Nyheder Orientering om skolestruktur. Ø-bo børn kan kun tage de små klasser på Byskolen. Orientering om Ø-konference. 13. Eventuelt Intet. 7

8 Nyt fra Drejø Sogns Menighedsråd. Har I alle mærket solens dejlige varme? Det er så opløftende, når alting begynder at spire, dagene bliver længere, og der går lidt forår i os alle sammen. Vi har haft indsamling til Folkekirkens nødhjælp. Det gav kr ,-. Desværre ikke så meget som sidste år, men for Skarøs vedkommende var deres indsamlede beløb det største i den tid, jeg har indsamlet. Christian har lovet, at næste år vil han gerne være indsamler - så tusind tak for det Christian. Drejø Menighedsråd har fået ny regnskabsfører. Ved ansøgningsfristen var der kommet en ansøger. Det var Anne Kirketerp fra Skarø, og hun er nu ansat. Vi glæder os til samarbejdet med hende og byder Anne velkommen til det nye job. Samtidig har vi desværre måttet sige farvel til vores tidligere regnskabsfører Bent Larsen. Tusind tak for dit store engagerede arbejde med vores regnskaber. I menighedsrådenes blad er der i martsnummeret en artikel om økologiske alterbrød, hvor vores små kiks fra Skarøkøbmanden omtales. Anne Kirketerp fortæller, at der har været flere henvendelser vedrørende hendes alterbrød, så det bliver spændende, om det måske kan blive en lille nicheproduktion for hende. Vores prøvetid med de nye alterbrød/kiks fortsætter april måned med, og vi vil meget gerne høre jeres mening om dem, så vi har et godt grundlag for at beslutte, hvad vi vil bruge fremover. Så kan vi ellers glæde os til vores Sogneudflugt den 16. april. HUSK tilmelding. (Turen kan ses i DP s marts nummer). Det bliver en rigtig spændende dag. Vi mødes igen torsdag den 5. maj kl til en lille mindekomsammen ved flyvergraven for den faldne flyver på Drejø kirkegård. Det sættes jo lidt i perspektiv til den situation, som vore danske flyvere står i for tiden i luftrummet over Libyen. Janet Vahl, som er vores organistbank og skaffer organister til gudstjenesterne, er også med i kvartetten Prisme, som vi får besøg af til Musikgudstjenesten i Drejø Kirke søndag den 8. maj kl. 14. Hilsen fra formanden, som sidder og hygger sig sammen med katten og hunden, mens vi kigger på alle de smukke forårsblomster og lytter til fuglene efter en god dag i haven. Edith Formand Den kunne hedde: Erhvervsspalten. eller Hvad laver du? Eller måske noget helt 3.? Jeg har forespurgt Drejø Posten, om det var muligt at få lidt plads til at fortælle lidt omkring, hvad de aktive/erhvervsdrivende på Drejø, Skarø, Hjortø og Birkholm går og laver. Jeg tror, der er mange, der vil blive glade for at høre om de mange, gode aktiviteter. Som en start håber jeg, at man vil skrive lidt omkring det arbejde, man er i gang med eller lige har afsluttet. Else vil sende en påmindelse til os, når hun har brug for indlæg. Det vil blive inden deadline for hver udgivelse af Drejø Posten. Håber du/i er interesseret. Send mig gerne en mail, så vi kan koordinere indlæggene. Venlig hilsen Jonas, Drejø OBS OBS OBS OBS OBS OBS! Dokning i uge 17 Højestene går i dok tirsdag den 26. april (lige efter påske) Sidste ordinære afgang er fra Drejø den 26. april kl og Skarø kl Helge indsættes som afløserfærge og medtager kun passagerer, cykler og mindre pakker. Højestene forventes indsat i ordinær fart igen Fredag den 29. april kl fra Svendborg. Der tages forbehold for ændringer. Venlig hilsen Højestene 8

9 Rundt om Gammel Elmegaard Museum Kafferi Kunstbutik Galleri April 2011 Foråret er på vej og det samme er energien. Men der er også meget at tage fat på. Jonas og Simon har endnu en gang lagt arbejdskraft på Gammel Elmegaard. Denne gang var det med at slå den lille butik og cafeen sammen til ét rum. Det er blevet rigtig hyggeligt - og giver bedre plads til vores gæster. Vi ville gerne indrette med rigtige - altså gamle købmandshylder og -diske, men det er ikke lige til at finde. Så vi må nok bruge pengene på at købe noget nyt, der ligner. Softicemaskine - Smagsprøve Ja, lyder det ikke godt! Vi glæder os i hvert fald til, at I kommer og smager. Så torsdag den 12. maj kl. 15 er alle velkommen til en gratis smagsprøve. Vi skal jo lige øve os lidt. Vand/Brand Gården er ved at få indlagt vand, og vi har tilsagn om at beholde den eksisterende boring i tilfælde af brand. Vi har oven i købet fået brandslanger m.m. Vi påtænker dog at få en kraftigere pumpe, men vi skal lige finde ud af, hvad sådan en koster. Men det vil give en større tryghed i byen, og ikke mindst på gården. Øguide på De sydfynske Småøer Strynø Smakkecenter kaldte de små øer sammen for et års tid siden. Det er der kommet et rigtig godt projekt ud af. Øguiderne skal ikke bare ud i naturen, men også være med til at arrangere og præsentere øernes mange muligheder og seværdigheder. Du kan få et link på hjemmesiden for kun 100 kr. Lige nu er vi i gang med at lave postkort (freecards) til cafeer overalt i Danmark. Plakater og pressemateriale samt hjemmeside. Alt skal være klar til uge 15. Herefter kan I gå ind på og læse mere. Det var herligt at møde andre øboer med lignende projekter. Deres energi og engagement. Sommerhjælp Vi var rigtig glade for al den hjælp vi fik sidste år. Vi håber at der også i år, er nogen der kan give en hånd med i ny og næ. Er der nogle unge mennesker, der vil have en lidt mere fast tjans. Så ring eller mail til os. Skiltning Vi ved i gennem nu otte år, hvad skiltning betyder. Derfor er vi nød til at fortsætte med skilte i de godt to måneder vi har åben. Men vil gøre dem ens og rigtig hyggelige. Kro/købmand og Gammel Elmegaard vil prøve at finde en fælles løsning ved færgehavnen. Vi er rigtig glade for Palles skilt. OGuide De Sydfynske Småøer GuideG I hjertet af Det Sydfynske Øhav ligger Avernakø Bjørnø Lyø Drejø Skarø Strynø Hjortø Birkholm Små øer med stor gæstfrihed Velkommen til det glade øliv GAMMEL ELMEGAARD Beth Tolbod Blay & Sanne Larsen Gl. Elmegaard Fonden Hestmaevej 1 Drejø 5700 Svendborg Tlf Mail: Bank: Sydbank: Cvr

10 April 2011 Nyt om Gammelt Arkivets Generalforsamling. Den 16. marts 2011 kl på biblioteket. Der var mødt 10 til generalforsamlingen. Referat: 1. Valg af dirigent og referent. Edith Rasmussen blev valgt til dirigent. Else Hjort til referent. 2. Formandens beretning Sanne Larsen, formand, fremlagde beretningen, hvor hun bl.a. fortalte om Arkivets hjemmeside og om vores manglende mulighed for at bruge registreringssystemet Arkibas4, p.g.a. for lille netkapacitet. Det bedres iflg. Torben, Strynet, inden længe. Sanne fortalte om de ting arkivet har modtaget i årets løb, og takkede alle givere, for den store interesse, der gør, at vi kan samle og bevare øernes historie for eftertiden. Den 14. nov. var der Åben-Arkivdag med en udstilling om Vejr og Klima. Samme udstilling blev vist på Maritimt Center den 27. nov. Begge dage var godt besøgt. Arkivets frivillige har brugt det meste af vinteren på at få sat alle arkivkasser i system, således at hver ejendom nu har sin egen kasse. Det gør det hele mere overskueligt. Til hjælp for fremtidige udstillinger har Else søgt Beboerforeningen om en stander på hjul. Vi har lige hørt, at den er blevet bevilliget. Mange tak for det. Sanne sluttede med håbet om en snarlig forøgelse af net kapacitet, så vi fremover kan få registreringerne kørt over nettet. Formandsberetningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskab P.g.a. kasserer Susanne Jacobsens fravær blev regnskabet fremlagt af Else. Regnskabet blev gennemgået og gav ingen anledning til kommentarer. Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent Kontingent forblev uændret kr. 25,- /pr.pers. 5. Valg til bestyrelsen På valg var: Sanne Lars. P.g.a. andet arbejde ønskede Sanne ikke genvalg Mimi Jespersen blev foreslået og valgt. 6. Valg af 1 suppleant og af 1 revisor Suppleant til bestyrelsen er Marianne Berner. Revisor er Bent Larsen. Både suppleant og revisor blev genvalgt. 7. Indkomne forslag Ingen forslag var indkommet. 8. Fremvisning af arkivets arbejde Arkivet har lavet en særudstilling omkring Postbesørgelsen på Drejø, Skarø, Hjortø og Birkholm. Udstillingen, der indeholder flere ting fra Drejøs gamle postkontor, blev set efter generalforsamlingen. 9. Evt. Marie Henningsen spurgte, om der var mulighed for at sidde på Arkivet og arbejde, som på andre arkiver. Else svarede, at Drejø Arkiv har åbent for besøgende hver den 1. onsdag i måneden fra kl , hvor alle frit kan komme. Af praktiske grunde, samt i flg. den aftale arkivet har med udlejer, er åbningstiden tidsbestemt til bibliotekets åbningstid 1 dag om ugen, og de øvrige onsdage skal helst kunne bruges til registreringsarbejde. Else fortalte om udstillingen vedr. øernes Postbesørgelsen. Den kom i stand p.g.a. en henvendelse fra en tysk dame, der efterlyste et poststempel fra Drejø. Det får hun nu. Sanne sluttede af med en tak for det fine fremmøde samt for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Referent: Else Hjort / 16. Marts 2011 Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: Mimi Jespersen: Formand Else Hjort: Arkivleder og sekretær Susanne Jacobsen: Kasserer Arkivet får jævnligt henvendelser vedr. ejendommene i DrejøPosten: Kommer vores hus snart i? Ja, alle ejendomme kommer med, men de tages i rækkefølge efter de gamle Matr. nr., og vi er nået til hus matr.25d ud af 52 - så hav tålmodighed! Af pladshensyn kommer kun referatet fra generalforsamlingen med denne gang. Hilsen Else Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv Formand: Mimi Jespersen Arkivleder: Else Hjort Nielsen Kasserer: Susanne Jacobsen Drejø Skovvej 10 Drejø Drejø Skov 1, Drejø Husmandsvej 15, Drejø Tlf.: Tlf.: Svendborg Tlf: Drejø Sogns LokalArkiv: Svendborg Sparekasse: Reg.nr Konto nr

11 Ny udstilling i april med: Den færøske maler Torbjørn Olsen dit lokale apotek Torvet 5, 5700 Svendborg Tlf Tlf.:

12 Drejø Kro & Købmand: Købmandens åbningstider til maj 2011 Mandag til fredag:..fra kl Tirsdag...Lukket Lørdag: fra kl Søndag:..Lukket Åbent i Påsken fra Skærtorsdag Påskedag: Alle dage fra kl og Påskedag er åbent fra kl (Brød bestilles dagen før) Påskearrangement på Kroen. Kroen er åben lørdag d. 23. april fra kl Husk: Reserver bord. Menu: Se opslag ved købmanden. Forårshilsen Anne-Birgitte Christensen Tlf: Mobil: Til lykke: Et hjerteligt til lykke til Helle Folmer med 70 års dagen den 26. april. POSTBESØRGELSE: HUSK: Postkassen ved købmanden tømmes dagligt kl Pakker tages med på ruten. DREJØ BIBLIOTEK & LOKALARKIV: Drejø Brovej 14: Mobil: Biblioteket har åbent onsdage kl Arkivet har åbent 1. ons. i måneden kl Leje af Beboerforeningens effekter: Alle effekter reserveres hos Ursula og betales forud i lukket kuvert med navn på. Lægges i postkassen ved Hanns og Ursula. Brændekløver: Opbevares hos Morten Henning Leje: 50 kr. pr. gang Saftpresser: Opbevares hos Poul Erik. Gratis Trailer: Står i laden hos Astrid, Vesterbo. Leje: 50 kr. pr dag Turisttrailer: Står bag brandstationen. Leje: 50,- pr. dag Telt: Opbevares hos Keld på Husmandsvej 1. Leje: 200,- for en weekend (el. lignende) 500,- ved leje uden for øen. Alle effekter afleveres rengjorte uanset hvordan de modtages. Defekter repareres af lejer eller meddeles Ursula. Drejø Beboerforening Velkommen til: Redaktionen byder velkommen til maler Steen Jacobsen og lærer Maria Seerup, som har købt Hanne Poulsens Hus med overtagelse pr. 1. april De første par år vil gå med nogen ombygning til et atelier til Steen. Maria har endnu 2 år inden efterlønnen, hvorefter det er deres plan at flytte til Drejø. Vi håber, I må føle jer godt tilpas her. Redaktionen. Igen i år sælges planter: TOMATPLANTER friland og drivhus. PEBERFRUGT CHILI af forskellig styrke. FORÅRSBLOMSTER FlittigLise i mange forskellige varianter. Bestil allerede nu, hos: Marianne Nørrekilde Tlf: Drejø Posten udgives af Drejø Beboerforening og udkommer ca. 10 gange årligt. Bladredaktionen: Else Hjort, Bente Clausen og Hanne Thordsen. Trykning: Tryk Team, Svendborg Ansvarshavende: Drejø Beboerforening. B-medlemskab incl. abonnement på Drejø Posten både i papirudgave og som er kr. 200,- pr. år/ pr. husstand. Hvis man fravælger DP i papirudgave er kontingentet kr. 150,-. Girokort vedlægges Drejø Posten og girokortet bedes benyttet ved betaling. Henvendelse vedr. indbetaling kan rettes til Lars Milling, kasserer på tlf

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 14-03-2011 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 14-03-2011 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 14-03-2011 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Birgitte Svendsen, Preben Sørensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 12:45 Drejø

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 12:45 Drejø Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 20-06-2011 Kl. 12:45 Drejø Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

-og Drejø forbereder sig på en ny sommer..

-og Drejø forbereder sig på en ny sommer.. April 2012 Nr. 3 årgang 18. -og Drejø forbereder sig på en ny sommer.. Husk i april: Onsdag d. 4. april kl. 19.30 Koncert i Drejø Kirke med Neva-Volga Langfredag d. 6. april kl. 10 Gudstjeneste i Drejø

Læs mere

Juni 2012 Nr. 5 årgang 18. Sommer!!!

Juni 2012 Nr. 5 årgang 18. Sommer!!! Juni 2012 Nr. 5 årgang 18. Sommer!!! Husk i juni: Lørdag d. 9. juni Åben ø-dag Søndag d.10. juni Åben snapsetur, Gl. Elmegaard Mandag d. 11. juni kl. 15 Ø-udvalgsmøde på Hjortø Søndag d. 17. juni kl. 10

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Smukt er der på Drejø, også om vinteren!

Smukt er der på Drejø, også om vinteren! Marts 2012 Nr. 2 årgang 18. Smukt er der på Drejø, også om vinteren! Husk i marts: Mandag d. 5. marts kl. 19 Fællessang i præstegården Søndag d. 11. marts kl. 10 Gudstjeneste i Drejø Kirke Søndag d. 11.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Sommeren svandt på én dag - efteråret kom - med storm og regn i store mængder. Væltede træer og nysåede marker lå nærmest i vandbad.

Sommeren svandt på én dag - efteråret kom - med storm og regn i store mængder. Væltede træer og nysåede marker lå nærmest i vandbad. Oktober 2010 Nr. 8 årgang 16. Sommeren svandt på én dag - efteråret kom - med storm og regn i store mængder. Væltede træer og nysåede marker lå nærmest i vandbad. Jo, også i vores lille land kan vi mærke

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014 Referat 27. januar 2015 1. Valg af dirigent Der var mødt 24 repræsentanter for 17 husstande op. Som dirigent blev valgt Peter Kamp Knudsen, nr. 18. Det blev konstateret, at generalforsamlingen er lovlig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Vi glæder os allerede til sommer!

Vi glæder os allerede til sommer! Juni 2010 Nr. 5 årgang 16. Vi glæder os allerede til sommer! Denne sommer byder på et væld af musikalske oplevelser. Der er travlhed på øerne - snart står to nybyggede huse klar! Megen varme og sol har

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

DREJØ - ØEN MIDT på DEN BLÅ PLANET!

DREJØ - ØEN MIDT på DEN BLÅ PLANET! Juni 2008 14. årgang, nummer 5. DREJØ - ØEN MIDT på DEN BLÅ PLANET! Helt utrolig flot pletskud - Mon det kan være smukkere? Husk i juni. Torsdag d. 5. juni kl. 14.00: Mosemøde ved Bymosen. Torsdag d. 5.

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Aktivitetsforeningen Hygge og Samvær

Aktivitetsforeningen Hygge og Samvær Referat af generalforsamling i Aktivitetsforeningen den 8. marts 2016 i Fælleshuset. Punkt 1. Valg af dirigent Som dirigent blev valgt Carsten Machon. CM havde udbedt sig mulighed for at blive fritaget

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere