April 2011 Nr. 3 årgang 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2011 Nr. 3 årgang 17."

Transkript

1 April 2011 Nr. 3 årgang 17. Så er det snart Påsketid. Havetid såtid klargøringstid - forårstid Bare vi mennesker sparer vor flid og holder os stille og rolige, Så får vi så vældige bunker af tid så vi kan nå det utrolige. Piet Hein Husk i April: Søndag den 10. april kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Lørdag den 16. april kl fra Drejø: Sogneudflugt til Koldinghus. Torsdag den 21. april kl : Skærtorsdags gudstjeneste i Drejø Kirke Fredag den 22. april kl : Strandrensning på Drejø - Langfredag Lørdag den 23. april kl : Generalforsamling i Gl. Havn.. Lørdag den 23. april fra kl : Påskearrangement på Kroen Søndag den 24. april kl : Påske gudstjeneste i Drejø Kirke Søndag den 24. april kl : Påske gudstjeneste i Skarø Kirke Uge 17 fra tirsdag den 26. april: Færgen Højestene i dok. Husk også i Maj: Mandag den 2. maj kl : Menighedsrådsmøde i forsamlingshuset Torsdag den 5. maj kl : Sammenkomst ved Flyvergraven på Drejø Søndag den 8. maj kl : Drejø Kirke Musikgudstjeneste med Prisme Glædelig Påske

2 Information fra Beboerforeningen Bestyrelsen for beboerforeningen konstituerede sig som følger: Bente Clausen - formand Søren Jensen næstformand Hanne Thordsen sekretær Ejlif Rasmussen kasserer Jonas Jespersen - menigt medlem Bente Clausen, født Siden 2004 har jeg sammen med Tommy Larsen ejet huset på Kirkevejen 7, Drejø. Jeg har seks års bestyrelseserfaring som medarbejdervalgt repræsentant i Kristeligt Dagblads bestyrelse, og forud for det, var jeg i en årrække tillidsrepræsentant samme sted. Derudover har jeg i de sidste fire år siddet i bestyrelsen for den andelsboligforening, vi bor i på Nørrebro i København. Jeg er uddannet journalist, og har derudover et bifag i historie og et suppleringsfag i minoritetsstudier. Jeg arbejder på Kristeligt Dagblads redaktion for kirke- og trosstoffet. Med undtagelse af tre år som informationsmedarbejder i Indenrigsministeriet er det på Kristeligt Dagblad, jeg har slået min folder. Og så ser jeg frem til i tæt samarbejde med resten af bestyrelsen at arbejde for Drejøs ve og vel i Beboerforeningens regi. Bente Clausen Borgmestervangen 4A, 5th 2200 København N HUSK: Strandrensning Langfredag: I år bliver som sidste år med uddeling af ruter - kaffe og kage og slik til børnene. Derefter skal der - i vanlig stil - kåres en vinder for bedste fund. Vi håber, at Edith igen vil bidrage. Vi starter kl. 14 ved forsamlingshuset. Generalforsamling i Gl. Havn. Lørdag den 23. april kl i Lille Stue. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for Fremlæggelse af regnskab for 2010 til godkendelse 4. Fastsættelse af havneleje 5. Behandling af indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt gerne via mail være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 6. Valg af bestyrelse og formand På valg er: Jørgen, Lars M., Rasmus og Poul. Alle er villige til genvalg 7. Valg af to revisorer 8. Eventuelt Med venlig hilsen Svend Helmer, formand for Havnelauget Tryggelev 42, 5932 Humble. tlf Banevænget 19, 5900 Rudkøbing. tlf

3 DREJØ Posten Bladredaktionen: Layout og medansvarshavende: Else Hjort Nielsen Drejø Skov 1, Drejø, 5700 Svendborg Tlf: Trykning,: TrykTeam, Svendborg. Forsendelse: Drejø Beboerforening Annoncetegning: Edith Rasmussen. Tlf Korrektur: Pia Rostrup Næste nummer af Drejø Posten forventes at udkomme i uge 18. DEADLINE for indlæg: SENEST mandag den 18. april Respekter venligst fristen - vi bruger vores fritid for Jer! Drejø Posten hører under Drejø Beboerforening, og udkommer 10 gange om året. Bladet udkommer ikke i januar og august. Redaktionen tager forbehold for ændring af datoer ved såvel arrangementer som udgivelsesdato! Beboerforeningens bestyrelse: Bente Clausen: Formand. Tlf Borgmestervangen 4A, 5th 2200 København N Søren Rask Jensen: Næstformand Drejø Skovvej 15. Tlf.: Hanne Thordsen: Sekretær+ kontaktperson til DP Drejø Brovej 10. Tlf.: Ejlif Rasmussen: Kasserer Drejø Brovej 13. Tlf.: Jonas Jespersen: Menigt medlem Drejø Brovej 1. Tlf.: Kontaktperson til hjemmesiden: Niels K.Mortensen: Censur er ikke ønskværdigt, men ethvert indlæg, der involverer personer, bringes side om side med den omhandlende persons besvarelse, såfremt den ønskes. 3 FORENINGS LIV m.m: Drejø Menighedsråd: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Tyge Blum. Sekretær/kontaktpers. Kirkeværge, Drejø Else Hjort Nielsen, næstformand Britta Tarp, Skarø Ursula Weidemann, Drejø Hanne Thordsen, sognepræst og kasserer. Tlf.: Anne Kirketerp. Regnskabsfører/Kirkeværge, Skarø. Drejø Bridgeklub: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Medlem af Svendborg Kommunes Ældreråd. Margit Lolk: Tlf.: Mail: Drejø Sogns LokalArkiv. Mimi Jespersen, formand. Tlf.: Else Hjort Nielsen, arkivleder. Tlf.: Susanne Jacobsen, kasserer. Hjemmeside: Drejø Forsamlingshus: Lisse Steen, formand Tlf.: Sanne Larsen, kasserer. Tlf Lars Milling Jesper Honoré Ole Jørgensen Havnefoged på Ny Havn: Susanne Jacobsen Havnelauget for Gl. Havn: Svend Helmer, formand, Tlf.: Poul Skovgaard, kasserer (Havnefoged på Gl. Havn) Robert Jacobsen Rasmus Hansen Lars Milling Jesper Honoré Jørgen Christoffersen Moselauget: Mosens parthavere mødes hvert år 5. juni kl Oldermand : Johannes Madsen. Museet Gl. Elmegaard : Fond v/ Beth Tolbod Blay. Tlf.: Hjemmeside: Ringriderforeningen Spring : Marie Henningsen, formand. Tlf.: Ungdomsforeningen: Formand: Ulle Egund: Tlf: Fast arrangement: Sommerfest: Lørdag 23. juli. Ø-repr. i Svdb. Kommune: Lars Milling Tlf

4 Formandens beretning 19. marts 2011 om bestyrelsesarbejdet i 2010/11. Ved konstitueringsmødet marts 2010 fik bestyrelsen den sammensætning, som den har i dag: Næstformand Søren, kasserer Lars Milling, sekretær Hanne Thordsen og best. medlem Jonas, formand undertegnede. Suppleanter Anne-Birgitte og Keld Pedersen. Ø repræsentant i Kommunen og Ø-sammenslutningen Lars Milling. Som det kan ses af regnskabet, går det ikke så ringe endda! Det er dog en skam, at der ikke er indkommet deciderede ansøgninger til nogle af de projekter, som vi drøftede sidste år, som badebro, gulv i forsamlingshus mm? Jeg kan se i de efterfølgende forslag, at der igen er kommet ideer til, hvad vi skal gå i gang med, men det er jo ikke ideer, vi efterlyser, men nogle der vil tage sig af det, og gøre det til virkelighed, det er det, det handler om! Hvad har vi så lavet i bestyrelsen? Vi har gjort meget ud af, at hjemmesiden fungerer, og at den er ajour har helt sikkert stor betydning. Alene i 2010 havde vi over besøg, i besøg og i besøg! Hvis der er interesse senere, kan jeg vise, hvad de kigger på, og hvor de kommer fra. Velkomstpakken er færdig og udgivet. Brandstationen har Søren og Eilif ordnet og malet, men træerne omkring er der ikke sket noget med, det med træerne er en kommunal opgave, som de lovede at gøre noget ved. Det må bestyrelsen følge op på, ellers ødelægges brandstationen. Vi har vedligeholdt den primitive teltplads, arbejdet med bredbånd og her afventes stadig en forstærkning af senderen i Bregninge, så der skulle være mulighed for 90 Mbit, men du skal være kunde ved Ø-net, når det bliver idriftsat. Skuret ved brandstationen er pt. lagt på hylden, da effekterne er kommet i hus rundt omkring. Og endelig fik vi ryddet op i ventesalen og cykelskuret, og vi skal navnlig bede sommerhusfolket om ikke fremover at efterlade gamle cykler her, når de rejser hjem! Som sædvanlig var der strandrensning, så øen kan tage sig pænt ud til sommersæsonen, men her er i øvrigt rigtig pænt om vinteren også. Ved Sct. Hans var det Morten Henningsen, der blev kåret til årets troldkarl, men det varede ikke længe, inden den blev givet videre til Edith (p.g.a. det store renoveringsarbejde af Drejø Kirke), der under stort bifald fik årets heks! Både Morten og Edith fik et fortjent bifald af de mange fremmødte. Vi har nedsat en bosætnings gruppe, men det har ikke pt. givet flere fastboere, hvis vi ikke tæller ræven med, men alle huse, der er til salg, er solgt. Vi håber så på, 4 en del af de nye ikke kan undvære Drejø og bli r faste beboere. Man skal jo huske på, at Småøernes aktionsgruppe støtter virksomheder, som vil udvikle nye produkter, nye ydelser og nye metoder, altså nytænkning og udvikling som skal forbedre indtjeningen og jobskabelsen i øboernes virksomheder. Vi glæder os nu til det næste ø arrangement, som forhåbentlig bliver på Skarø, det forlyder da sådan? Sidst vi var der, var det rigtig hyggeligt, og jeg håber, vi bliver inviteret igen. Drejø festuge med mange frivillige hjælpere både ved loppemarked, festaften, koncerter, teater, sejlergudstjeneste og grillafslutning på Gl. Havn. Tak til alle der bidrog her, det var næsten hele øen! Folketingets ø-kontaktudvalg kom også forbi. De inviterede bestyrelsen til spisning på Drejø Kro, menuen stod på Dejlig gryderet godt krydret med diverse spørgsmål, svar og snak : Besejling, færgetakster privat/erhverv, erhverv, turisme, byggelinier, bredbånd og bosætning var nogen af de hotte emner i mødet. Fra Kl var dørene til Kroen åbne, så hvem, der havde lyst, kunne komme og hilse på vores gæster. Ca. 15 fandt vej til Kroen, hvor snak og diskussion fortsatte til over midnat. I november holdt vi fællesspisning med efterfølgende foredrag af Hanne Thordsen underlagt lysbilleder om Pilgrimsvandringen STJERNEVEJEN til Santiago de Compostela i Nordspanien. Julemiddagen, hvor vi inviterede vores venner fra naboøerne, gik også rigtig godt. Det bliver spændende, hvad der serveres næste gang - og tak til køkkenholdet. Jeg har haft møde med Spring, og vi håber, at kunne overtage arealet ved Mindestenen, som det er foreslået senere i dagsordenen. Så må vi se, om det kan vedligeholdes af frivillige, eller om det skal ske på anden måde. Jeg tror på, at vi kan finde ud af det sammen. En særlig tak til jer som altid kommer og giver en hjælpende hånd til festugen, strandrensningen, julearrangementet og alt det andet. Så vil jeg udbringe en særlig tak til Edith som bogholder for kassereren, Else og Ursula samt resten af bladgruppen for alle tiders Drejøpost, som alle medlemmer kan få i farver på mail. Tak til Lars, Jonas, Hanne og Søren for jeres indsats. Projektet med vejskilte med praktiske oplysninger venter vi stadig på, men jeg tror, at Jonas barsler med det lige om lidt! Det har været en spændende periode i bestyrelsen, 3 år blev det til - heraf 2 år som formand. Jeg håber virkelig, at foreningen kan fortsætte i sin nuværende form, og at der er kandidater nok til valg til den nye bestyrelse. Jeg håber også på, at den nye formand kan blive én, der bor fast på øen, altså én, der er her hele året, som hører lidt mere om, hvad der dukker op af småproblemer, end jeg som weekend beboer hører. Hvis jeg kan hjælpe med blad og hjemmeside stiller jeg mig til rådighed. Tak fordi I kom i dag! Niels Kr. Mortensen Formand

5 Referat fra Generalforsamling Drejø Beboerforening den 19. marts Punkter til dagsordenen kan ses i martsnummeret af Drejø Posten. 1. Dirigent Tommy Larsen Referent Bente Clausen 2. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 3. Regnskabet blev godkendt. 4. Der er ikke fremlagt budget, med blandt andet den begrundelse, at de virkeligt store poster alligevel skal fremlægges på en generalforsamling. 5. a Generalforsamlingen vedtog, at foreninger og arrangører af begivenheder eller initiativtagere til nye projekter for alles vedkommende ting, der er åbne og til gavn for hele øen kan søge penge fra Boligfonden. Bestyrelsen kan efter ansøgning årligt fordele maksimalt kroner årligt. Der kan maksimalt uddeles kr. til et projekt. Samme ansøger kan søge de kroner to gange, men der er for ingen ansøgeres vedkommende garanti for, at pengene bevilliges. Generalforsamlingen skal beslutte, at større beløb end de årlige kroner kan udbetales til et eller flere projekter. Private erhvervsdrivende kan ikke søge penge til drift af virksomhed, men på lige fod med andre til særlige projekter, forudsat at projektet fremmer aktiviteter på Drejø. Under debatten var der blandt andet en diskussion om underskudsdækning ved arrangementer. Der var udbredt enighed om, at underskudsgaranti kan bevilliges, ikke af fonden, men af Beboerforeningens budget. Der var også enighed om, at en vis selvrisiko for underskud skulle medfølge ansøgningen, og at der skal følge et budget med til vurdering i bestyrelsen. Ingen har krav på underskudsdækning. 5. b Hvis ringriderforeningen Spring beslutter på generalforsamlingen, at den nedlægger sig selv, vil Beboerforeningen påtage sig vedligeholdelse af området omkring Mindestenen. Debatten handlede blandt andet om, hvorvidt flagstang og flagning også overgår til anden forening, og om det i virkeligheden er kommunen, der har ansvar for vedligeholdelse. 5. c (Mimi) Det blev vedtaget, at en ny bestyrelse skal undersøge muligheden for en moderniseret hjemmeside for Drejø. Det var enighed om, at Mimis øvrige forslag til forbedringer på øen skal overvejes af ny bestyrelse. En badestige ved molen på Nyhavn er bevilliget. 5. d (Beth) Beths forslag om at Beboerforeningen skal fritages for en række opgaver til gengæld for mere udadvendt aktivitetet for flere beboere og turister blev overladt til en ny bestyrelse at tage fat på. 5.e (Else) Elses forslag om ny struktur mellem foreningerne på Drejø mundede ud i, at den nye beboerforenings bestyrelse skal kontakte øens øvrige foreninger for at finde ud af, om der er interesse for, at repræsentanter fra andre foreninger skal udgøre en ny beboerforenings bestyrelse. Dette kan kun lade sig gøre, når samtlige foreningers generalforsamlinger har diskuteret sagen. 6. Nye bestyrelsesmedlemmer: Ejlif og Bente Clausen (B-medlem) 7. Ditte og Pia fortsætter som revisorer. 8. Anne-Birgitte og Keld (B-medlem) fortsætter som suppleanter. 9. Eventuelt: Beth udbad sig hjælp til bygning af et lille hus, der kan huse slanger m.v. til brandslukning. Edith efterlyste en gentagelse af et møde med en udefra kommende, hvor alle kunne byde ind med inspiration til gavn for Drejø. Diskussion om antallet af skilte på øen, hvor formanden dels appellerede til, at folk talte sammen om skilte, og oplyste, at der snart bliver rejst et skilt hos Jonas, hvor lokaliteter optræder! Referent: Bente Clausen Nyt fra Ø-repræsentanten: Vedrørende Nationalparkafstemning: Der er afgivet i alt 45 stemmer og alle indkomne stemmer er medtaget 25 for 18 imod og 2 ved ikke, afstemningen indsendes til Nationalparkundersøgelsen. Vedrørende klage over klap på Mads Jensens Grund, så er den desværre blevet afvist. Det er meget ærgerligt, men alle opfordres til at holde øje med vores kyster for at kunne dokumentere eventuelle forandringer/skader i den forbindelse. Hilsen Lars 5

6 Ø-udvalget s møde den Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Birgitte Svendsen, Preben Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden Tilføjet 3 punkter fra Hjortø. Dagsorden blev herefter godkendt. 2. Ekstra sejlture, Højestene Fra Skarø foreligger der et ønske om, at der i budgettet indarbejdes 5 ture med Højestene udenfor normal sejlplan. I dag er der 3 ekstra ture udenfor normal sejlplan. Preben Sørensen oplyser, at de i dag benytter 2 faste til hjemsejlads om sommeren fra Skarø til Drejø, og til jul fra Drejø til Skarø. Derudover har de en tur hjem, hvis der er lavet en tur til Rottefælden ect. De to ekstra ture kunne være hjemture under øernes nytårskur og pigernes julefrokost. Drejø tilslutter sig forslaget. Der kan godt accepteres 5 ture årligt. Skal kunne planlægges med besætningen. Turene er til Ø-boerne. 3. Orientering fra Skarø Orientering fra Preben Sørensen, Skarø om følgende: Status på parkeringspladser på havnen, Brugerudvalg på ø-havne, Legeplads på Skarø Havn, Akutgrupper på øerne, Skarø familiefestival. Orientering taget til efterretning. 4. "Brandværn", Drejø Status på mosen, atv eller brandbil. Brandtilkald fungerer ikke. Flere vil melde sig ud og senest vil man ikke tilmelde sig brandkursus, når man alligevel ikke bliver tilkaldt. Hvad er der sket med vores røgdykkerudstyr? Det er indleveret til tjek for snart flere år siden. Vi er mindst 3 på Drejø, der tidligere har røgdykket? Punkt fra Lars Milling. 6 Lars Milling melder ind med forslag til løsning for brandtilkald. Evt. i samarbejde med Leif Mosen bliver der ikke gjort yderligere ved, det er for dyrt at oprense den, der henvises til brug af den nyudviklede sugekurv. Røgdykkerudstyr er til anvendelse på færgen. Nyt tjekket røgdykkerudstyr er kommet. Der er også kommet kedeldragter. 5. Havnen Spørgsmål fra Drejø vedr. havne: Åbningstid for "Ny Havn". Der er ønske fra sejlere og turister om ét åbent toilet altid, alternativt mindst en måned mere i hver ende. Der ønskes skilte til Ny Havn og Gammel Havn - "Badning forbudt i havnen". Der ønskes stige på molen i Nyhavn for evt. overbordfaldne. Ventesalen i Svendborg er låst. Kunne den overvåges af Dansikring, måske bare i en periode? Økonomisk samarbejde med Drejø Beboerforening omkring vedligeholdelse af havnehuse og måske etablering af badebro ved Nyhavn. Indstillet på at se på mulighed for øget åbning, men begrænses af frosten. Der søges aftale lokalt for åbning/lukning af vand. (frost) Der sættes meddelelse på infotavlen af Beboerforeningen. Havnereglesæt fremsendes af Hans Søby Der sættes stige op. Udføres af havnen. Der er problemer med at holde åbent, idet den benyttes som opholdssted for mange andre end øboerne. Dette problem er der ikke fundet en løsning på endnu. Fortsætter dialog, god ordning evt. arbejder aftales først med havnen. 6. Offentligt toilet på Drejø Reparation eller udskiftning af offentligt toilet ved købmanden, da cisternen er ødelagt. Punkt fra Lars Milling. Ejes ikke af kommunen. Toilettet er stadig privatejet og ikke overtaget af kommunen som antaget, der kan derfor ikke ydes tilskud.

7 7. "By- viceværter" Drøftelse af ny ordning om "by- viceværter". Punkt fra Lars Milling. Der blev orienteret om, at man undersøger mulighederne for at skabe ordning. Problematisk pga tilskudsregler og aflønning af pågældende. 8. Hjortø Havn Der er problemer med asfalt på havnen. Der er et stort hul ved overgang til færgen. Punkt fra Birgitte Svendsen. Det bliver ordnet i foråret. 9. Hortøboen s anvendelse Der er rygter om, at Hjortøboen skal besejle Birkholm. Birkholm har problemer med færgedrift i dag. Punkt fra Birgitte Svendsen. Det drøftes, om Hjortøboen kan anvendes. Det kræver dog, at Ærø skal acceptere, at der sejles til Svendborg. 10. Vejnet på Hjortø I forbindelse med vandetablering er vejen ødelagt. Spørgsmålet har tidligere været rejst, men der er ikke sket yderligere. Punkt fra Birgitte Svendsen. Der tages kontakt til Miljø og Teknik. 11. Mødekalender 2011 Beslutningstema: Godkendelse af mødekalender for Administrationen foreslår følgende mødedatoer: Mandag den 14. marts kl i gæstekantinen Mandag den 20. juni kl i gæstekantinen Mandag den 12. september kl i gæstekantinen Mandag den 12. december kl i gæstekantinen. Godkendt. Den 20. juni afholdes på Drejø. Så er det brændetid igen. Robert og jeg tager brænde hjem fra Litauen igen i år. Jeg har lige fået ca. priser og tid, på hvornår brænde er billigst og hvad det vil sige. Så er det brændetid igen! Ligesom æbler skal høstes om efteråret, skal brænde høstes om foråret. I maj er det billigst, så da vil vi (Robert og Lars) få asketræ hjem ligesom sidste år. Prisen er steget lidt - ca. 150,- pr. tårn, men det er jo forventeligt, da alt andet som kræver transport er steget. Vi skal altså regne med en pris på 1650/tårn = 825 pr. m³. Det fås billigere, når man googler rundt, men slet ikke i samme fine kvalitet, og ikke leveret på Drejø. Jeg blev selv glædeligt overrasket sidste år over, hvor tæt det var pakket = høj rummetervægt. Det er træ vi køber - ikke vand eller luft! Jeg har valgt at købe træet ovntørret. Maj er for sent et tidspunkt til at tørre ned til næste vinter i Danmark, og prisforskellen er kun 150,- (og så er der p.g.a. vægten 3 tårne mindre på en lastbil, så transportudgiften er altså højere). "Blandet løvtræ" er i dag ikke længere alt muligt løvtræ blandet sammen. "Blandet løvtræ" er det, der bliver tilbage, når ask, eg og bøg er sorteret fra. d.v.s. pil, birk, poppel og lignende, som ikke er værd at spilde en lastbiltransport på. Sidste år var der desværre en del, der kom for sent til at være med. Asketræet var udsolgt og prisen steget på alt andet. Lige så forudsigeligt som sne på Banedanmarks skiftespor! Vi tager helt sikkert 1 læs = 56m³ hjem. Spørgsmålet er om vi skal have 2??? Så tøv ikke i år, men bestil i god tid. Mange hilsner Lars og Robert. 12. Orientering Nationalparken drøftet. Ingen Nyheder Orientering om skolestruktur. Ø-bo børn kan kun tage de små klasser på Byskolen. Orientering om Ø-konference. 13. Eventuelt Intet. 7

8 Nyt fra Drejø Sogns Menighedsråd. Har I alle mærket solens dejlige varme? Det er så opløftende, når alting begynder at spire, dagene bliver længere, og der går lidt forår i os alle sammen. Vi har haft indsamling til Folkekirkens nødhjælp. Det gav kr ,-. Desværre ikke så meget som sidste år, men for Skarøs vedkommende var deres indsamlede beløb det største i den tid, jeg har indsamlet. Christian har lovet, at næste år vil han gerne være indsamler - så tusind tak for det Christian. Drejø Menighedsråd har fået ny regnskabsfører. Ved ansøgningsfristen var der kommet en ansøger. Det var Anne Kirketerp fra Skarø, og hun er nu ansat. Vi glæder os til samarbejdet med hende og byder Anne velkommen til det nye job. Samtidig har vi desværre måttet sige farvel til vores tidligere regnskabsfører Bent Larsen. Tusind tak for dit store engagerede arbejde med vores regnskaber. I menighedsrådenes blad er der i martsnummeret en artikel om økologiske alterbrød, hvor vores små kiks fra Skarøkøbmanden omtales. Anne Kirketerp fortæller, at der har været flere henvendelser vedrørende hendes alterbrød, så det bliver spændende, om det måske kan blive en lille nicheproduktion for hende. Vores prøvetid med de nye alterbrød/kiks fortsætter april måned med, og vi vil meget gerne høre jeres mening om dem, så vi har et godt grundlag for at beslutte, hvad vi vil bruge fremover. Så kan vi ellers glæde os til vores Sogneudflugt den 16. april. HUSK tilmelding. (Turen kan ses i DP s marts nummer). Det bliver en rigtig spændende dag. Vi mødes igen torsdag den 5. maj kl til en lille mindekomsammen ved flyvergraven for den faldne flyver på Drejø kirkegård. Det sættes jo lidt i perspektiv til den situation, som vore danske flyvere står i for tiden i luftrummet over Libyen. Janet Vahl, som er vores organistbank og skaffer organister til gudstjenesterne, er også med i kvartetten Prisme, som vi får besøg af til Musikgudstjenesten i Drejø Kirke søndag den 8. maj kl. 14. Hilsen fra formanden, som sidder og hygger sig sammen med katten og hunden, mens vi kigger på alle de smukke forårsblomster og lytter til fuglene efter en god dag i haven. Edith Formand Den kunne hedde: Erhvervsspalten. eller Hvad laver du? Eller måske noget helt 3.? Jeg har forespurgt Drejø Posten, om det var muligt at få lidt plads til at fortælle lidt omkring, hvad de aktive/erhvervsdrivende på Drejø, Skarø, Hjortø og Birkholm går og laver. Jeg tror, der er mange, der vil blive glade for at høre om de mange, gode aktiviteter. Som en start håber jeg, at man vil skrive lidt omkring det arbejde, man er i gang med eller lige har afsluttet. Else vil sende en påmindelse til os, når hun har brug for indlæg. Det vil blive inden deadline for hver udgivelse af Drejø Posten. Håber du/i er interesseret. Send mig gerne en mail, så vi kan koordinere indlæggene. Venlig hilsen Jonas, Drejø OBS OBS OBS OBS OBS OBS! Dokning i uge 17 Højestene går i dok tirsdag den 26. april (lige efter påske) Sidste ordinære afgang er fra Drejø den 26. april kl og Skarø kl Helge indsættes som afløserfærge og medtager kun passagerer, cykler og mindre pakker. Højestene forventes indsat i ordinær fart igen Fredag den 29. april kl fra Svendborg. Der tages forbehold for ændringer. Venlig hilsen Højestene 8

9 Rundt om Gammel Elmegaard Museum Kafferi Kunstbutik Galleri April 2011 Foråret er på vej og det samme er energien. Men der er også meget at tage fat på. Jonas og Simon har endnu en gang lagt arbejdskraft på Gammel Elmegaard. Denne gang var det med at slå den lille butik og cafeen sammen til ét rum. Det er blevet rigtig hyggeligt - og giver bedre plads til vores gæster. Vi ville gerne indrette med rigtige - altså gamle købmandshylder og -diske, men det er ikke lige til at finde. Så vi må nok bruge pengene på at købe noget nyt, der ligner. Softicemaskine - Smagsprøve Ja, lyder det ikke godt! Vi glæder os i hvert fald til, at I kommer og smager. Så torsdag den 12. maj kl. 15 er alle velkommen til en gratis smagsprøve. Vi skal jo lige øve os lidt. Vand/Brand Gården er ved at få indlagt vand, og vi har tilsagn om at beholde den eksisterende boring i tilfælde af brand. Vi har oven i købet fået brandslanger m.m. Vi påtænker dog at få en kraftigere pumpe, men vi skal lige finde ud af, hvad sådan en koster. Men det vil give en større tryghed i byen, og ikke mindst på gården. Øguide på De sydfynske Småøer Strynø Smakkecenter kaldte de små øer sammen for et års tid siden. Det er der kommet et rigtig godt projekt ud af. Øguiderne skal ikke bare ud i naturen, men også være med til at arrangere og præsentere øernes mange muligheder og seværdigheder. Du kan få et link på hjemmesiden for kun 100 kr. Lige nu er vi i gang med at lave postkort (freecards) til cafeer overalt i Danmark. Plakater og pressemateriale samt hjemmeside. Alt skal være klar til uge 15. Herefter kan I gå ind på og læse mere. Det var herligt at møde andre øboer med lignende projekter. Deres energi og engagement. Sommerhjælp Vi var rigtig glade for al den hjælp vi fik sidste år. Vi håber at der også i år, er nogen der kan give en hånd med i ny og næ. Er der nogle unge mennesker, der vil have en lidt mere fast tjans. Så ring eller mail til os. Skiltning Vi ved i gennem nu otte år, hvad skiltning betyder. Derfor er vi nød til at fortsætte med skilte i de godt to måneder vi har åben. Men vil gøre dem ens og rigtig hyggelige. Kro/købmand og Gammel Elmegaard vil prøve at finde en fælles løsning ved færgehavnen. Vi er rigtig glade for Palles skilt. OGuide De Sydfynske Småøer GuideG I hjertet af Det Sydfynske Øhav ligger Avernakø Bjørnø Lyø Drejø Skarø Strynø Hjortø Birkholm Små øer med stor gæstfrihed Velkommen til det glade øliv GAMMEL ELMEGAARD Beth Tolbod Blay & Sanne Larsen Gl. Elmegaard Fonden Hestmaevej 1 Drejø 5700 Svendborg Tlf Mail: Bank: Sydbank: Cvr

10 April 2011 Nyt om Gammelt Arkivets Generalforsamling. Den 16. marts 2011 kl på biblioteket. Der var mødt 10 til generalforsamlingen. Referat: 1. Valg af dirigent og referent. Edith Rasmussen blev valgt til dirigent. Else Hjort til referent. 2. Formandens beretning Sanne Larsen, formand, fremlagde beretningen, hvor hun bl.a. fortalte om Arkivets hjemmeside og om vores manglende mulighed for at bruge registreringssystemet Arkibas4, p.g.a. for lille netkapacitet. Det bedres iflg. Torben, Strynet, inden længe. Sanne fortalte om de ting arkivet har modtaget i årets løb, og takkede alle givere, for den store interesse, der gør, at vi kan samle og bevare øernes historie for eftertiden. Den 14. nov. var der Åben-Arkivdag med en udstilling om Vejr og Klima. Samme udstilling blev vist på Maritimt Center den 27. nov. Begge dage var godt besøgt. Arkivets frivillige har brugt det meste af vinteren på at få sat alle arkivkasser i system, således at hver ejendom nu har sin egen kasse. Det gør det hele mere overskueligt. Til hjælp for fremtidige udstillinger har Else søgt Beboerforeningen om en stander på hjul. Vi har lige hørt, at den er blevet bevilliget. Mange tak for det. Sanne sluttede med håbet om en snarlig forøgelse af net kapacitet, så vi fremover kan få registreringerne kørt over nettet. Formandsberetningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskab P.g.a. kasserer Susanne Jacobsens fravær blev regnskabet fremlagt af Else. Regnskabet blev gennemgået og gav ingen anledning til kommentarer. Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent Kontingent forblev uændret kr. 25,- /pr.pers. 5. Valg til bestyrelsen På valg var: Sanne Lars. P.g.a. andet arbejde ønskede Sanne ikke genvalg Mimi Jespersen blev foreslået og valgt. 6. Valg af 1 suppleant og af 1 revisor Suppleant til bestyrelsen er Marianne Berner. Revisor er Bent Larsen. Både suppleant og revisor blev genvalgt. 7. Indkomne forslag Ingen forslag var indkommet. 8. Fremvisning af arkivets arbejde Arkivet har lavet en særudstilling omkring Postbesørgelsen på Drejø, Skarø, Hjortø og Birkholm. Udstillingen, der indeholder flere ting fra Drejøs gamle postkontor, blev set efter generalforsamlingen. 9. Evt. Marie Henningsen spurgte, om der var mulighed for at sidde på Arkivet og arbejde, som på andre arkiver. Else svarede, at Drejø Arkiv har åbent for besøgende hver den 1. onsdag i måneden fra kl , hvor alle frit kan komme. Af praktiske grunde, samt i flg. den aftale arkivet har med udlejer, er åbningstiden tidsbestemt til bibliotekets åbningstid 1 dag om ugen, og de øvrige onsdage skal helst kunne bruges til registreringsarbejde. Else fortalte om udstillingen vedr. øernes Postbesørgelsen. Den kom i stand p.g.a. en henvendelse fra en tysk dame, der efterlyste et poststempel fra Drejø. Det får hun nu. Sanne sluttede af med en tak for det fine fremmøde samt for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl Referent: Else Hjort / 16. Marts 2011 Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: Mimi Jespersen: Formand Else Hjort: Arkivleder og sekretær Susanne Jacobsen: Kasserer Arkivet får jævnligt henvendelser vedr. ejendommene i DrejøPosten: Kommer vores hus snart i? Ja, alle ejendomme kommer med, men de tages i rækkefølge efter de gamle Matr. nr., og vi er nået til hus matr.25d ud af 52 - så hav tålmodighed! Af pladshensyn kommer kun referatet fra generalforsamlingen med denne gang. Hilsen Else Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv Formand: Mimi Jespersen Arkivleder: Else Hjort Nielsen Kasserer: Susanne Jacobsen Drejø Skovvej 10 Drejø Drejø Skov 1, Drejø Husmandsvej 15, Drejø Tlf.: Tlf.: Svendborg Tlf: Drejø Sogns LokalArkiv: Svendborg Sparekasse: Reg.nr Konto nr

11 Ny udstilling i april med: Den færøske maler Torbjørn Olsen dit lokale apotek Torvet 5, 5700 Svendborg Tlf Tlf.:

12 Drejø Kro & Købmand: Købmandens åbningstider til maj 2011 Mandag til fredag:..fra kl Tirsdag...Lukket Lørdag: fra kl Søndag:..Lukket Åbent i Påsken fra Skærtorsdag Påskedag: Alle dage fra kl og Påskedag er åbent fra kl (Brød bestilles dagen før) Påskearrangement på Kroen. Kroen er åben lørdag d. 23. april fra kl Husk: Reserver bord. Menu: Se opslag ved købmanden. Forårshilsen Anne-Birgitte Christensen Tlf: Mobil: Til lykke: Et hjerteligt til lykke til Helle Folmer med 70 års dagen den 26. april. POSTBESØRGELSE: HUSK: Postkassen ved købmanden tømmes dagligt kl Pakker tages med på ruten. DREJØ BIBLIOTEK & LOKALARKIV: Drejø Brovej 14: Mobil: Biblioteket har åbent onsdage kl Arkivet har åbent 1. ons. i måneden kl Leje af Beboerforeningens effekter: Alle effekter reserveres hos Ursula og betales forud i lukket kuvert med navn på. Lægges i postkassen ved Hanns og Ursula. Brændekløver: Opbevares hos Morten Henning Leje: 50 kr. pr. gang Saftpresser: Opbevares hos Poul Erik. Gratis Trailer: Står i laden hos Astrid, Vesterbo. Leje: 50 kr. pr dag Turisttrailer: Står bag brandstationen. Leje: 50,- pr. dag Telt: Opbevares hos Keld på Husmandsvej 1. Leje: 200,- for en weekend (el. lignende) 500,- ved leje uden for øen. Alle effekter afleveres rengjorte uanset hvordan de modtages. Defekter repareres af lejer eller meddeles Ursula. Drejø Beboerforening Velkommen til: Redaktionen byder velkommen til maler Steen Jacobsen og lærer Maria Seerup, som har købt Hanne Poulsens Hus med overtagelse pr. 1. april De første par år vil gå med nogen ombygning til et atelier til Steen. Maria har endnu 2 år inden efterlønnen, hvorefter det er deres plan at flytte til Drejø. Vi håber, I må føle jer godt tilpas her. Redaktionen. Igen i år sælges planter: TOMATPLANTER friland og drivhus. PEBERFRUGT CHILI af forskellig styrke. FORÅRSBLOMSTER FlittigLise i mange forskellige varianter. Bestil allerede nu, hos: Marianne Nørrekilde Tlf: Drejø Posten udgives af Drejø Beboerforening og udkommer ca. 10 gange årligt. Bladredaktionen: Else Hjort, Bente Clausen og Hanne Thordsen. Trykning: Tryk Team, Svendborg Ansvarshavende: Drejø Beboerforening. B-medlemskab incl. abonnement på Drejø Posten både i papirudgave og som er kr. 200,- pr. år/ pr. husstand. Hvis man fravælger DP i papirudgave er kontingentet kr. 150,-. Girokort vedlægges Drejø Posten og girokortet bedes benyttet ved betaling. Henvendelse vedr. indbetaling kan rettes til Lars Milling, kasserer på tlf

-og Drejø forbereder sig på en ny sommer..

-og Drejø forbereder sig på en ny sommer.. April 2012 Nr. 3 årgang 18. -og Drejø forbereder sig på en ny sommer.. Husk i april: Onsdag d. 4. april kl. 19.30 Koncert i Drejø Kirke med Neva-Volga Langfredag d. 6. april kl. 10 Gudstjeneste i Drejø

Læs mere

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Husk i februar: Søndag den 2. februar kl. 14.00 Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 10. februar kl. 19.00 Sangaften Lørdag den 15. februar kl. 14.00 Mindehøjtidelighed ved

Læs mere

Kongeskibet Dannebrog

Kongeskibet Dannebrog September 2008 14. årgang, nummer 7. Kongeskibet Dannebrog Foto: Palle Nielsen Royale besøg på De sydfynske Øer. Onsdag den 17. september står Skarø for tur. Dronning Margrethe II og Prins Henrik besøger

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Ø-POSTEN. Tak for ordet! Nr. 154 December 2013

Ø-POSTEN. Tak for ordet! Nr. 154 December 2013 Sammenslutningen Ø-POSTEN Nr. 154 December 2013 af Danske Småøer Tak for ordet! Siden lektor Jørgen Møller fra Aalborg Universitet den 8. november satte fokus på småøerne under overskriften luk småøerne,

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar. Januar 2011 37. årgang, nummer 1

Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar. Januar 2011 37. årgang, nummer 1 Januar 2011 37. årgang, nummer 1 John Larsen John Larsen Tak til hele Fejøs Pia Bibliotekar Pia Nyberg fra Fejø Bibliotek blev hyldet ved afskedsreceptionen på sin sidste arbejdsdag. Læs mere på s 9 Her

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD!

HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD! Juni 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø HALBYGGERIET SAT PÅ HOLD! Jeg elsker den brogede verden., det er første linje i Højskolesangbogens sang nr. 97.Men nu er verden lige

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger Jagtforening - Gadespejl - Byens Fest - Indbetaling!

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Læs mere inde i bladet

Læs mere inde i bladet Læs mere inde i bladet 1. maj 2013 2 Referat fra generalforsamlingen i Thorøhuse Bylaug tirsdag d. 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent. Otto Malmose blev valgt. 2. Valg af referent. Jeppe Nielsen blev

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli 2011 - Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december 2010 - februar

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5.

Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5. Marts 2011 37. årgang, nummer 2 Skalømøllen Foto: John Larsen Det handler om fremtiden. Hvilken energi skal næste generation benytte sig af? Se Fejøboernes mening på side 5. Læse om mødet Ø-liv et godt

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 Marsk & Muld Farup Sogneblad 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail (vbl@post.tele.dk), diskette

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 1-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr.

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. HELNÆS POSTEN 12 DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. Udsigt over Skaghorn før opgravning Se side 10 og 11 Kulturlandsbyen på vandring Se side 12 Nationalparken en død sild? Debatten om Helnæs

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset og indsamlingen 17.-19. september Fowli 2010 - Muldvarper - Fodspor - Kanosejlads Elmehøj - Di Taknæmlæ - Kirke-Nyt - Ladywalk Nummer

Læs mere

Kasserer løb med pengene

Kasserer løb med pengene Nummer 2, 16. årgang, februar 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Ældre i chok: Kasserer løb med pengene Kassereren for Busforeningen på Egebo hævede 20 års sparepenge

Læs mere

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år

Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 3 35. årgang Juni 2012 Askehavegård Børnehave fyldte 10 år Se side 19 BYFEST SCT. HANS 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23

Læs mere