PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning"

Transkript

1 PROGRAM Nordisk Ministerråd Til Alle interesserede Kopi Fra Sekretariatet Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel Fax Emne Program for Ny Nordisk Mad Program for Ny Nordisk Mad J-nr: Dato: 16. oktober 2006 Med programmet Ny nordisk mad vil Nordisk Ministerråd udvikle, fremme og synliggøre de værdier og potentialer, som ligger i nordiske madvarer og nordisk madkultur. Indledning Ny Nordisk Mad 1 er en konkret værdiskabende og innovativ satsning på Norden som en vinderregion. En satsning, der kan bidrage til at brande og synliggøre de nordiske værdier ved at koble Nordens styrker sammen inden for gastronomi, madkultur, turisme, regionale værdier, sundhed, velfærd, erhvervsudvikling, råvarer og værdiskabelse i fødevareproduktionen. Med programmet vil Ministerrådet bidrage til at udvikle en nordisk vision og skabe en fælles forståelse for den nordiske mad og madkultur. Ny Nordisk Mad tager udgangspunkt i de kulturelt og naturgivne betingede styrker, der findes i Norden. Med programmet vil Nordisk Ministerråd aktivere nationale aktører til at samarbejde på tværs af landegrænser om en mangfoldighed af aktiviteter, der vedrører nordisk mad og madkultur. Med programmet vil Nordisk Ministerråd fremme en række målrettede aktiviteter, som kan bidrage til en positiv udvikling på flere områder med udgangspunkt i nordiske madvarer. Programmet skal styrke en vision om Norden som leverandør af gode, sunde madvarer baseret på nordiske råvarer - og medvirke til at skabe et stærkt nordisk opfattelse af Ny Nordisk Mad med fokus på de kulturelt og naturgivne betingede styrker, der findes i Norden. Efterspørgslen efter regional og lokal mad og drikke er en af de stærkeste voksende trends i Europa. I Norden er en stadig stigende del af befolkningen interesseret i værdier omkring nordisk mad og madkultur. Den nye trend lægger vægt på autentisk mad, mindre komplekse måltider og en stigende vægt på sundhedsaspekterne. Mad og måltid 1 Omfatter også drikkevarer

2 skal kombineres med en sundere livsstil, mere motion, velfærd og vitalitet. Man kan sammenligne det nye nordiske køkken med Middelhavskøkkenet, hvor hvert enkelt land eller region bidrager med sine særlige og unikke råvarer og gastronomi til en overordnet paraply. Regionaludvikling er en vigtig dimension af programmet, hvor man kan pege på, hvordan nordisk mad kan give udvikling og produktionsfordele for landdistrikter og kystsamfund. Programmet for Ny Nordisk Mad har til hensigt at bygge videre på medlemslandenes udviklingsaktiviteter inden for området, aktiviteter af andre interessenter inden for det brede område for mad, og de relevante aktiviteter, som foregår i Nordisk Ministerråd. Programmet skal også føre til, at der udvikles og gennemføres nye aktiviteter, som kan medvirke til at opnå målsætningen. Dette dokument har som formål at beskrive de generelle rammer for programmet, og skal være retningsgivende for valg af konkrete aktiviteter med sigte på at gøre arbejdet fokuseret. Programmet er gældende i perioden 1. januar 2007 til 31. august Aktiviteter, som foreslås, skal falde inden for givne formål og satsningsområder. Nordisk Innovations Center (NiCe) vil under Programperioden bidrage til at gennemføre dele af programmets satsninger. Der oprettes en styregruppe, som har ansvaret for programmet og tager stilling til konkrete aktiviteter. Endvidere kan Styregruppen videreudvikle de enkelte satsningsområder hen i mod slutningen af programperioden. Endvidere oprettes der en referencegruppe for programmet. Baggrund Under Nordisk Ministerråd har der de seneste år været en række aktiviteter, der alle understøtter igangsættelsen af et Program for Ny Nordisk Mad. Programmet for Ny Nordisk Mad er en konkret udmøntning af de idéer, som præsenteres i publikationen Norden som global vinderregion fra UgeBrevet Mandag Morgen og Nordisk Ministerråd. Programmet er en satsning inden for et område, hvor Norden kan markere sig som værdiregion med afsæt i de nordiske værdier og særegne kultur og natur. Grunden til Ny Nordisk Mad blev lagt i november 2004 med afholdelse af Nordisk Køkken Symposium, der var finansielt støttet af Nordisk Ministerråd. Her udarbejdede 12 anerkendte nordiske kokke et manifest for forståelsen af det nordiske køkken. De nordiske fiskeri-, jord- og skovbrugs- og levnedsmiddelministre vedtog den 30. juni 2005 Århusdeklarationen om Ny Nordisk Mad, der understøtter manifestet og samtidigt giver retningslinjer for det fremtidige arbejde med Ny Nordisk Mad. Som opfølgning på ministerdeklarationen blev der igangsat et forprojekt om Ny Nordisk Mad for at undersøge muligheder for mere konkrete initiativer. Man drøftede relevante dimensioner som nordisk gastronomi, råvarer, gener, regional udvikling, sundhed, madkultur, og identitet samt branding og marketing. 2

3 For-projektet blev afsluttet i februar 2006, og dette forslag er baseret på for-projektets anbefalinger. Programmet Ny Nordisk Mad skal endvidere ses i sammenhæng med den nordiske handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem kost og fysisk aktivitet. Programmet kan også relateres til WHO s globale strategi for kosthold, fysisk aktivitet og sundhed. 1. Formål Det overordnede formål med Programmet Ny Nordisk Mad er at aktivere nationale aktører til nordisk samarbejde for: at fremme, udvikle og synliggøre de værdier og potentialer, som ligger i nordiske madvarer og nordisk madkultur. Endvidere er formålene for Programmet Ny Nordisk Mad, at: udvikle og styrke et tværgående samarbejde inden for gastronomi, kultur, turisme, regional-erhvervsudvikling, sundhed og madvareproduktion bidrage til en positiv kyst- og landdistriktsudvikling ved at videreudvikle og styrke værdiskabelsen af nordiske lokale/regionale madprodukter og produktioner bidrage til at give befolkningen en kost, der bidrager til sundhed og livskvalitet efter nutidens viden om sund kost sammenkoble nordisk design og kultur med nordisk mad og madkultur øge den nordiske konkurrencekraft inden for produktion af nordisk mad samt styrke et mangfoldigt udvalg af nordiske råvarer og fødevarer fremme forskning og markedsbaseret innovation inden for nordisk mad og madkultur. Satsningen foreslås at samle de tiltag, der allerede er i gang inden for området, og videreudvikle nye tiltag. 2. Programindhold Programmet for Ny Nordisk Mad skal gennemføre de overordnede formål med konkrete aktiviteter, som man påtænker at iværksætte under programperioden på tre år. Aktiviteterne foreslås inden for tre satsningsområder: Synliggørelse og profilering Regioner og værdiskabelse Netværk. 2.1 Synliggørelse og profilering Den del af programmet, der vedrører synliggørelse og profilering af Norden som værdiregion, indeholder aktiviteter, der har det overordnede formål at synliggøre og brande Norden som en region med gode, sunde fødevarer, interessant og spændende madkultur, der tager afsæt i de nordiske værdier og særegne kultur. 3

4 Aktiviteter under programdelen Synliggørelse og profilering skal bidrage til at forankre begrebet om Ny Nordisk Mad lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Derfor satses der på aktiviteter, som synliggør og kommunikerer budskabet ud om Ny Nordisk Mad. Der kan ydes støtte til synliggørelse og profilering inden for følgende områder: Køkkenet og gastronomien sundhed, velfærd og velsmag Nordisk design. Der oprettes en hjemmeside eller webportal om Ny Nordisk Mad samtidigt med igangsættelsen af programmet Køkkenet og gastronomien sundhed, velfærd og velsmag Et udgangspunkt er køkkenet og gastronomien, der er et godt udtryk for et lands eller en regions muligheder, forudsætninger og værdier og dermed en vigtig del af borgerens identitet. Arbejdet med at skabe et nyt nordisk køkken forudsætter stærk fokus på værdier og identitet. Det nye nordiske køkken kan kort beskrives som et køkken, der baserer sig på nordiske råvarer, tilberedt på en traditionel, men opdateret og sund måde. Et køkken, hvor man også anvender de nordiske køkkentraditioner med at salte, sylte og ryge maden. De nordiske kokkes køkkenmanifest fra 2004 beskriver det nordiske køkkens indhold og værdier på en mere detaljeret måde. Køkkenmanifestet forbinder bl.a. den nordiske mad med mange af de værdier, som vi sætter på det nordiske samfund fx: renhed, friskhed, enkelhed, ærlighed og etisk mad produceret i et enestående klima, vande, natur, kølighed og lys. Der ydes støtte til gastronomiske aktiviteter, der omhandler synliggørelse og profilering af et nyt og innovativt nordisk køkken baseret på nordiske råvarer. Det er vigtigt at få dette budskab kommunikeret ud sammen med budskabet om vigtigheden om sund og velsmagende mad. Ny Nordisk Mad kan være med til at understøtte kommunikationen til den nordiske befolkning om sund kost. Der kan gives støtte til aktiviteter, der kobler det nye nordiske køkken og sundhedsaspekter sammen på en let tilgængelig og formidlende måde. I den nordiske befolkning bør man være særlig opmærksom på at bevidstgøre børn og unge ommadens oprindelse og betydningen af valg af fødevarer. Norden har mange forskellige madtraditioner, madregioner og råvarer. Disse har trods forskelligheder en fællesnævner, idet de bindes sammen af det nordiske værdigrundlag, naturgivne betingelser og særegne kulturer. Programmet skal bidrage til at synliggøre de nordiske produkter, produktioner og traditioner for at styrke opfattelsen af den nordiske mad og madkultur samt de regioner, der findes. Eksempler på aktiviteter er angivet i nedenstående: Informationsmateriale; menuer, kogebøger mv. Konferencer og workshops om det nye nordiske køkken, der kan brande og synliggøre Nordens mad og madkultur 4

5 Arrangementer med bred folkelig tilgang som aktiviteter i forhold til messer, markedsdage smagedage, kokkekonkurrencer m.m. Aktiviteter, der kæder Ny Nordisk Mad sammen med sundt kosthold, livsstil og velvære Aktiviteter, der skærper især børn og unges bevidsthed og holdning til nordisk mad og madkultur Synliggørelse af de nordiske produkter, produktioner og traditioner for at styrke opfattelsen af den nordiske mad og madkultur samt de regioner, der findes. Indsamling af succeshistorierne, hvor nordisk mad og madkultur har været i centrum. Madkultur i det offentlige rum, at vække entusiasme for Ny Nordisk Mad ved f.eks. offentlige sammenkomster, receptioner mv Nordisk design Et andet udgangspunkt for synliggørelse og profilering er koblingen til den nordiske kultur. Ny Nordisk Mad kan lære af de succeshistorier og værdier, som findes inden for kulturområdet. Et eksempel er de værdier, man ofte har forbundet med det image, som f.eks. nordisk møbeldesign har. Udgangspunktet kan være maden, traditioner, madkultur, kystområder- og landdistrikter, nordiske regioner og kulturlandskaber. Nordisk design har gennem årtier markeret sig stærkt ikke mindst internationalt. Selv om de nordiske designere kommer fra de forskellige nordiske lande og har hvert sit specifikke design, så er skandinavisk design en fælles betegnelse, som er anerkendt nationalt og internationalt. Særskilt interesse knyttes til aktiviteter, der kan sammenkoble, synliggøre og profilere nordisk design sammen med den nordiske mad og grænselandet mellem kultur, næring og miljøbeskyttelse. Eksempler på aktiviteter: Aktiviteter der kan sammenkoble, synliggøre og profilere nordisk design sammen med den nordiske mad og grænselandet mellem kultur, næring og miljøbeskyttelse Lovbeskyttelse af maddesign og madprodukter baseret på gamle traditioner og/eller nyskabende. Kulturturisme rejseliv Miljøbeskyttelse kulturlandskabet Kultur og erhverv. 2.2 Regioner og værdiskabelse Programdelen om regioner og værdiskabelse vil lægge vægt på den markedsdrevne innovation og skabe samarbejdsmuligheder og fremme samarbejdet mellem innovationssystemerne i de nordiske lande ved at finansiere netværk og fjerne grænsehindringer. Programdelen skal desuden bidrage positivt til den nordiske konkurrencekraft og værdiskabelse samt udvikle de nordiske regioner, kyst- og landdistrikters mad og madproduktion baseret på nordiske råvarer. 5

6 Der sættes endvidere i denne programdel fokus på udnyttelse og udvikling af mangfoldigheden i råvarer og fødevarer.fokus vil være på at dvikle og styrke mangfoldigheden i udbud af råvarer, og udvikle de potentialer, der findes i fødevareproduktionen. Programmet henvender sig også til småskalaproducenter og entreprenører inden for fødevareproduktion. Det er vigtigt at også denne form for fødevareproduktion lever op til gældende regelværk og fødevaresikkerheden i varetages, og forbrugerne kan have fuld tillid til produkterne. Nyetableringer må bygge på nødvendig kompetence både mht. regelværkfortolkning og driftshygiejniske rutiner, hvorfor programmet også vil have fokus på kompetenceudvikling. Nordisk Innovations Center er en vigtig aktør vedrørende opfyldelse af programmets del om Regioner og værdiskabelse. Nordisk Innovations Center vil i forhold til Programmet Ny Nordisk Mad koncentrere sig om at styrke konkurrence- og innovationsevnen for hele værdikæden i skæringspunktet mellem nordisk mad, madkultur, oplevelsesøkonomi og rejseliv. Der kan ydes støtte under programdelen Regioner og værdiskabelse inden for følgende områder: Udnyttelse og udvikling af mangfoldigheden i råvarer og fødevarer Konkurrencekraft i kyst- og landdistrikter Oplevelsesøkonomi og rejseliv Udnyttelse og udvikling i mangfoldigheden i råvarer og fødevarer Nordens natur og biologiske forhold danner baggrund for en unik nordisk fødevareproduktion knyttet til klima, vande, natur, kølighed og lys. Det skal i højere grad udnyttes bedre end tilfældet er i dag. Norden har en mangfoldighed af råvarer, hvor potentialet for forædling og kommerciel udnyttelse ikke udnyttes til fulde. Man bør i større grad kombinere de nordiske råvarers komparative fordele med en vital nordisk madkultur og nye trends og markedsmuligheder. Man har i de seneste år set en stadig stigende trend hen imod back to basics med en enklere, renere og mere stiliseret mad. Ofte er denne mad baseret på anvendelsen af færre råvarer, mere specialiserede råvarer af en bedre kvalitet. Man bør på en bedre måde udnytte de nordiske råvarers særlige egenskaber. Der findes et klart behov for at øge viden om effekterne af det nordiske Terroir, klima, forædling, tilgængelige sorter/arter, sundhedsmæssige, forbrugervenlighed, funktionel og sensorisk kvaliteter i slutprodukterne. Mens man har stor viden om de dyrknings- og produktionsmæssige egenskaber hos de nordiske genetiske ressourcer, så er viden utilstrækkelige om de sundheds- og smagsmæssige aspekter. Forskning og innovation er særdeles vigtigt for at undersøge de nordiske genetiske ressourcer, råvarer og produkters potentiale og deres særlige egenskaber. En viden, der er en forudsætning for at kunne udvikle nye, innovative produkter og mærkevarer med defineret kvalitet. 6

7 Eksempler på aktiviteter, der er af særskilt interesse: Innovative kombinationer, anvendelsesmuligheder og/eller udnyttelse af nordiske ingredienser og traditioner Undersøgelse af spise- og smagskvaliteter af nordiske råvarer/genetiske ressourcer, herunder sensoriske og kvalitetsmæssige egenskaber Øge viden om de sundhedsmæssige aspekter af nordiske råvarer Undersøgelse og formidling af viden om nordiske råvarers særlige biologiske og naturgivne produktions/fangstforhold Understøtte formidling af viden om nordiske genetiske ressourcer, råvarer og produkters potentiale og deres særlige egenskaber Aktiviteter, der tager sigte på at udvikle gastronomiske erfaringer med udnyttelse af de nordiske råvarer og produkter Innovations- og forskningsprojekter med fokus på de nordiske genetiske ressourcer/råvarers ernærings-, sundheds- og smagsmæssige kvaliteter Konkurrencekraft i kyst- og landdistrikter Programmet skal positivt bidrage til den nordiske konkurrencekraft inden for produktion af nordisk mad. De mangeartede nordiske regioner, kyst- og landdistrikter er basis for produktionen af en række lokale og regionale produktioner af værdifulde råvarer og produkter, som indgår i Ny Nordisk Mad, og som bidrager til at støtte udviklingen af områderne. En af de store udfordringer i kyst- og landdistriktspolitikken er at skabe udvikling, der kan fastholde bosætning af befolkning. Derfor satses der målrettet i de nordiske lande på at skabe indkomstmuligheder og aktiviteter i kyst- og landdistrikterne. Fiskerifangst og jordbrug er oftere multifunktionelle med flere indkomstgrundlag. Udviklingen af nordisk mad og madprodukter er en af mulighederne for netop at styrke værdiskabelsen af nordiske lokale/regionale madprodukter og produktioner. Programmet for Ny Nordisk Mad og nationale kyst- og landdistriktsprogrammer kan således understøtte hinanden for at øge den nationale og nordiske konkurrencekraft. En af de udfordringer, der findes i dag i kyst- og landdistrikter er at få distribueret og markedsført de lokale/regionale råvarer, fangster og produkter til nye markeder og større forbrugerkredse. Programmet for Ny Nordisk Mad skal bidrage til særligt netværksdannelse for at udveksle erfaring og støtte lokale/regionale fødevareproducenter i at øge viden, distribution og markedsføring af lokale/regionale mad og madprodukter. Programmet yder dog ikke støtte til markedsføring af produkter fra en enkelt region. Forskning og innovation er vigtigt for at understøtte udviklingen af lokale/regionale nordiske fødevareproduktioners potentiale og udvikling. Viden, der er en forudsætning for at kunne fremme konkurrencekraft og værdiskabelse samt udvikle nye innovative produkter og mærkevarer med defineret kvalitet. 7

8 Eksempler på aktiviteter, der er af særskilt interesse: Udvikler idéer og forslag til produktion, markedsføring og distribution af madvarer fra småskalaproducenter og kystfiskere Formidler viden om markedsføring af nordiske madvarer fra småproducenter Fremme fødevaresikkerheden af produkter fra småskalaproducenter af madvarer Oplevelsesøkonomi og rejseliv Mad og madkultur bliver i større grad koblet sammen med den stigende købekraft, som de nordiske forbrugere har fået i de senere år. Globalt og i Norden vælger folk i højere grad fødevarer eller madrejser, der har en historie og identitet. Oplevelsesøkonomien sætter fokus på nordisk mad og madkultur, og kan bidrage til at fremme synligheden af de værdier i madens oprindelse, særpræg og traditioner. Lokal mad er på vej til at blive en megatrend med fokus på det oprindelige, på mad med særpræg og tradition, men også kvalitet og prestige gennem et højt fagligt håndværk. Forbrugerne lægger større vægt på mad, og hvordan maden er produceret. Mindre mejerier, lokale markeder og gårdbutikker er kommet mere i fokus. Dette skaber nye muligheder for lokale småproducenter og turistnæringen. Rejselivet oplever en stigende efterspørgsel efter madrejser til regioner med en defineret madkultur og madprodukter. Turister vælger altså i stigende grad at rejse til et område for at opleve et områdes/regions lokale madproduktion, madtraditioner og særlige produkter. Området inden for rejseliv og mad har stort potentiale for at udvikle turisme samtidigt med udvikling af lokal og regional madproduktion som led i regionaludviklingen. Men området har brug for udbygning og videreudvikling. Man bør overveje at udarbejde en analyse af forholdet mellem mad og turisme som led i regionaludvikling. På området for oplevelsesøkonomi og rejseliv kan der støttes markedsdrevne innovations- og forskningsprojekter, der knytter sig til en mangfoldighed af aktører og kobler tværfaglige kompetencer inden for gastronomi, lokal/regional mad og oplevelsesøkonomi. Eksempler på aktiviteter der er af særskilt interesse. Nordiske konstellationer og samarbejdsplatforme mellem erhvervsaktører og aktører fra andre sektorer som f.eks. investorer, myndigheder og forbrugerorganisationer Analyse af forholdet mellem mad og turisme som led i regionaludviklingen. Det skal belyses, hvordan lokal fødevareproduktion i kyst- og landdistrikter kan knyttes til oplevelsesøkonomien Udvikles idéer/forslag om kulinariske oplevelsesrejser i Norden Vidensdeling om gastronomiske erfaringer med nordisk mad og udnyttelse af de nordiske råvarer og produkter i forhold til rejseliv. 8

9 2.3 Netværk Forprojektet for Ny Nordisk Mad viste, at der findes en klar vilje og et stort behov for at oprette skabende netværk for at udnytte de fælles kundskaber og erfaringer, som man har opbygget i Norden. Samtidigt er der brug for at finde nye samarbejdsformer for at løse nye udfordringer på madområdet. Netværk kan med fordel bruges for at vitalisere de to andre programenheder. Netværk, der kan ydes støtte til, kan f.eks. have baggrund i producenter, restauratører, regionale turistråd eller distributører af fødevarer. Som eksempel kan et distributionsnetværk bistå med information om, hvordan småskalaproducerede råvarer og produkter kan distribueres i situationer, hvor de lokale savner infrastruktur for distribution udover nærmarkederne. De netværk, der ydes støtte til skal på en positiv måde bidrage til at udvikle, fremme og synliggøre nordisk mad og madkultur gennem kompetence- og kundskabsopbygning og/eller ved at opbygge informations- og markedsføringskredse. Netværkene kan understøtte en ressourcekanalisering til innovations- og markedsudvikling gennem f.eks. databaser, kortlægninger af madregioner, dele succeshistorier mv. Netværk kan være mellem fælles interesseområder eller netværk, der går på tværs af andre fagområder eller igennem hele fødevarekæden. Eksempler på netværkaktiviteter der tages sigte på at oprette er angivet i nedenstående: Netværk for småskalaproducenter af lokal og regional mad med sigte på at udvikle idéer og forslag til produktion, markedsføring og distribution af madvarer fra småskalaproducenter (jfr ) Turistnetværk med sigte på at udvikle ideer/forslag om kulinariske oplevelses rejser i Norden. (jfr ) Kokkenetværk med sigte på at udvikle erfaringer med nordisk mad og udnyttelse af de nordiske råvarer og produkter (jfr ) Forskernetværk med fokus på de ernæringsmæssige og smagsmæssige kvaliteter i nordisk mad og råvarer (jfr ) Markedsføringsnetværk med det formål at dele erfaringer og markedsføre nordiske madvarer fra småproducenter internationalt (jfr ) Kulturbaserede netværk med fokus på nordisk mad og madkultur (jfr ). 3. Gennemføring og organisering Programmet er gældende i perioden 1. januar 2007 til 31. august Ny Nordisk Mad er et åbent program, hvor forskellige aktører kan deltage med aktiviteter, der falder under programmets rammer. Projekterne skal samfinansieres mellem programmets deltagere og Nordisk Ministerråd. 9

10 3.1 Hvem kan deltage? Som et tværgående program har Ny Nordisk Mad en meget bred målgruppe. Støtte kan hovedsagligt bevilges til følgende: Ministerier, institutioner og offentlige organisationer Virksomheder Netværk Organisationer og sammenslutninger Enkeltpersoner. De aktiviteter, som programmet omfatter bør: Give synlige positive effekter gennem en fællesnordisk løsning Manifestere og udvikle det nordiske fællesskab Øge den nordiske kompetence og konkurrencekraft Øge den nordiske livskvalitet og velfærd. En vigtig opgave ved indledning af projekter er at samle en bred gruppe af stakeholders, som sammen med Nordisk Ministerråd kan omfattes af programmet. 3.2 Budget og finansiering Fra Nordisk Ministerråd og Nordisk Ministerråds institutioner budgetteres med ca. 22,6 MDKK i perioden Programmet finansieres af dels midler fra Nordisk Ministerråd og dels midler fra de aktører, der deltager i programmet. Medfinansiering kan således komme fra forskellige kilder som f.eks. private ansøgere, foreninger, ministerier mv. Midlerne fra nationale bidrag skal ikke indbetales direkte til programmet, men udløses ved deltagernes egne bidrag til de ansøgte projekter/netværk mv. 4. Politisk ledelse og beslutningstagere i Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd for Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug har hovedansvaret for gennemføring af programmet Ny Nordisk Mad. Programmet er af tværsektoriel karakter, og er derfor også underlagt: Ministerrådet for Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug Ministerrådet for Næring, Energi og Regionalpolitik Ministerrådet for kultur Ministerrådet for Uddannelse og forskning Programmet for Ny Nordisk Mad ledes af en overordnet mindre styregruppe med repræsentanter fra næringslivet, myndigheder, gastronomi, producenter, forbrugere, turistbranchen m.fl. samt Nordisk Ministerråd (observatør). Styregruppen ledes af Norge under hele programperioden. Styregruppen forventes at mødes 2-4 gange om året. Styregruppen skal have en ligelig (40/60) repræsentation af mænd og kvinder. 10

11 Man kan med fordel inddrage relevante institutioner, samarbejdsorganer, arbejdsgrupper etc. under Nordisk Ministerråd i satsningen om Ny Nordisk Mad. Styregruppen tager stilling til programmets arbejdsmetoder, prioriteringsrækkefølge af programmets satsningsområder, tidsrammer og finansiering på sine første møder. Der oprettes en åben referensgruppe/partnerskabsgruppe, som holdes løbende orienteret om udviklingen af aktiviteter under programmet og inviteres til at komme med indspil til styringsgruppen. Der skal udarbejdes et årligt arbejdsprogram og årsrapport fra programmet, som fremsendes til godkendelse i de respektive ministerråd. Programmet forudsætter, at der ansættes en projektsekretær. Sekretæren ansættes på projektkontakt af Nordisk Ministerråd 4.1 Nordisk InnovationsCenter (NiCe) Nordisk Innovations Center (NiCe) er en aktiv partner i programmet. NiCe vil særligt bidrage til satsningen under programmets punkt 2.2 om regioner og værdiskabelse. NiCe vil bidrage med en satsning på 10 millioner kroner (1,2 millioner Euro). Målsætningen vil i høj grad være at etablere nordiske platforme for samarbejde fokuseret mod at forene mad, rejseliv og oplevelsesindustrien. NiCe ønsker i særlig grad at involvere aktører som primærproducenter, små- og mellemstore bedrifter og andre virksomheder inden for fødevaresektoren, inkluderet gastronomi, catering, hoteller og dagligvarehandel. Projekter, der finansieres af NiCe skal følge NiCe s egne administrative regler for beslutning og økonomistyring. Der sikres en tæt kobling og samspil mellem Nordisk Ministerråd og NiCe. 4.2 Nordforsk og andre nordiske institutioner Programmet lægger op til samarbejde med en bred gruppe af forskellige stakeholders. Som samarbejdsparterne kan der også peges på muligheden for at samarbejde med Nordforsk eller andre af de nordiske institutioner om Programmet for Ny Nordisk Mad. 5. Samarbejde med de baltiske lande og Nordvest-Rusland Nordisk Ministerråd har igennem mange år opbygget tætte relationer med Letland, Litauen og Estland samt Nordvest-Rusland. Inden for Programmet Ny Nordisk Mad er der mange samarbejdsmuligheder mellem Norden og de tre baltiske lande samt Nordvest-Rusland. Aktiviteter må baseres på Nordisk Ministerråds retningslinjer for samarbejde med Estland, Letland og Litauen samt Nordisk Ministerråds retningslinjer for samarbejdet med Nordvest Rusland..Ligeledes må øvrige kriterier for ansøgning til Programmet for Ny Nordisk Mad være opfyldt. 11

12 6. Igangsættelse I oktober/november 2006 oprettes en styringsgruppe og referencegruppe. Styregruppen tager stilling til programmets arbejdsmetoder, prioriteringsrækkefølge af programmets satsningsområder, tidsrammer og finansiering på sine første møder. Der oprettes en hjemmeside for Ny Nordisk Mad, der udvikles til en webportal for Ny Nordisk Mad. 12

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 MEYER KANTINER - OM KUNDER OG CORPORAT KOMMUNIKATION Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 Jo bedre udbud jo bedre tilbud! og hvad er så et godt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Den 16 juni 2009 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om Grøn Vækst, hvis formål er at fremme et grønnere og mere konkurrencedygtigt

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

SjællandSeminar - Partnerskaber inden for den sociale økonomi i Region Sjælland

SjællandSeminar - Partnerskaber inden for den sociale økonomi i Region Sjælland SjællandSeminar - Partnerskaber inden for den sociale økonomi i Region Sjælland 1. Baggrund SjællandSeminaret 14. april 2010 tog det første målrettede skridt til at samle offentlige og private aktører

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN 2012.09.03 Projektperiode: September 2012 til april 2014. Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere