PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning"

Transkript

1 PROGRAM Nordisk Ministerråd Til Alle interesserede Kopi Fra Sekretariatet Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel Fax Emne Program for Ny Nordisk Mad Program for Ny Nordisk Mad J-nr: Dato: 16. oktober 2006 Med programmet Ny nordisk mad vil Nordisk Ministerråd udvikle, fremme og synliggøre de værdier og potentialer, som ligger i nordiske madvarer og nordisk madkultur. Indledning Ny Nordisk Mad 1 er en konkret værdiskabende og innovativ satsning på Norden som en vinderregion. En satsning, der kan bidrage til at brande og synliggøre de nordiske værdier ved at koble Nordens styrker sammen inden for gastronomi, madkultur, turisme, regionale værdier, sundhed, velfærd, erhvervsudvikling, råvarer og værdiskabelse i fødevareproduktionen. Med programmet vil Ministerrådet bidrage til at udvikle en nordisk vision og skabe en fælles forståelse for den nordiske mad og madkultur. Ny Nordisk Mad tager udgangspunkt i de kulturelt og naturgivne betingede styrker, der findes i Norden. Med programmet vil Nordisk Ministerråd aktivere nationale aktører til at samarbejde på tværs af landegrænser om en mangfoldighed af aktiviteter, der vedrører nordisk mad og madkultur. Med programmet vil Nordisk Ministerråd fremme en række målrettede aktiviteter, som kan bidrage til en positiv udvikling på flere områder med udgangspunkt i nordiske madvarer. Programmet skal styrke en vision om Norden som leverandør af gode, sunde madvarer baseret på nordiske råvarer - og medvirke til at skabe et stærkt nordisk opfattelse af Ny Nordisk Mad med fokus på de kulturelt og naturgivne betingede styrker, der findes i Norden. Efterspørgslen efter regional og lokal mad og drikke er en af de stærkeste voksende trends i Europa. I Norden er en stadig stigende del af befolkningen interesseret i værdier omkring nordisk mad og madkultur. Den nye trend lægger vægt på autentisk mad, mindre komplekse måltider og en stigende vægt på sundhedsaspekterne. Mad og måltid 1 Omfatter også drikkevarer

2 skal kombineres med en sundere livsstil, mere motion, velfærd og vitalitet. Man kan sammenligne det nye nordiske køkken med Middelhavskøkkenet, hvor hvert enkelt land eller region bidrager med sine særlige og unikke råvarer og gastronomi til en overordnet paraply. Regionaludvikling er en vigtig dimension af programmet, hvor man kan pege på, hvordan nordisk mad kan give udvikling og produktionsfordele for landdistrikter og kystsamfund. Programmet for Ny Nordisk Mad har til hensigt at bygge videre på medlemslandenes udviklingsaktiviteter inden for området, aktiviteter af andre interessenter inden for det brede område for mad, og de relevante aktiviteter, som foregår i Nordisk Ministerråd. Programmet skal også føre til, at der udvikles og gennemføres nye aktiviteter, som kan medvirke til at opnå målsætningen. Dette dokument har som formål at beskrive de generelle rammer for programmet, og skal være retningsgivende for valg af konkrete aktiviteter med sigte på at gøre arbejdet fokuseret. Programmet er gældende i perioden 1. januar 2007 til 31. august Aktiviteter, som foreslås, skal falde inden for givne formål og satsningsområder. Nordisk Innovations Center (NiCe) vil under Programperioden bidrage til at gennemføre dele af programmets satsninger. Der oprettes en styregruppe, som har ansvaret for programmet og tager stilling til konkrete aktiviteter. Endvidere kan Styregruppen videreudvikle de enkelte satsningsområder hen i mod slutningen af programperioden. Endvidere oprettes der en referencegruppe for programmet. Baggrund Under Nordisk Ministerråd har der de seneste år været en række aktiviteter, der alle understøtter igangsættelsen af et Program for Ny Nordisk Mad. Programmet for Ny Nordisk Mad er en konkret udmøntning af de idéer, som præsenteres i publikationen Norden som global vinderregion fra UgeBrevet Mandag Morgen og Nordisk Ministerråd. Programmet er en satsning inden for et område, hvor Norden kan markere sig som værdiregion med afsæt i de nordiske værdier og særegne kultur og natur. Grunden til Ny Nordisk Mad blev lagt i november 2004 med afholdelse af Nordisk Køkken Symposium, der var finansielt støttet af Nordisk Ministerråd. Her udarbejdede 12 anerkendte nordiske kokke et manifest for forståelsen af det nordiske køkken. De nordiske fiskeri-, jord- og skovbrugs- og levnedsmiddelministre vedtog den 30. juni 2005 Århusdeklarationen om Ny Nordisk Mad, der understøtter manifestet og samtidigt giver retningslinjer for det fremtidige arbejde med Ny Nordisk Mad. Som opfølgning på ministerdeklarationen blev der igangsat et forprojekt om Ny Nordisk Mad for at undersøge muligheder for mere konkrete initiativer. Man drøftede relevante dimensioner som nordisk gastronomi, råvarer, gener, regional udvikling, sundhed, madkultur, og identitet samt branding og marketing. 2

3 For-projektet blev afsluttet i februar 2006, og dette forslag er baseret på for-projektets anbefalinger. Programmet Ny Nordisk Mad skal endvidere ses i sammenhæng med den nordiske handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem kost og fysisk aktivitet. Programmet kan også relateres til WHO s globale strategi for kosthold, fysisk aktivitet og sundhed. 1. Formål Det overordnede formål med Programmet Ny Nordisk Mad er at aktivere nationale aktører til nordisk samarbejde for: at fremme, udvikle og synliggøre de værdier og potentialer, som ligger i nordiske madvarer og nordisk madkultur. Endvidere er formålene for Programmet Ny Nordisk Mad, at: udvikle og styrke et tværgående samarbejde inden for gastronomi, kultur, turisme, regional-erhvervsudvikling, sundhed og madvareproduktion bidrage til en positiv kyst- og landdistriktsudvikling ved at videreudvikle og styrke værdiskabelsen af nordiske lokale/regionale madprodukter og produktioner bidrage til at give befolkningen en kost, der bidrager til sundhed og livskvalitet efter nutidens viden om sund kost sammenkoble nordisk design og kultur med nordisk mad og madkultur øge den nordiske konkurrencekraft inden for produktion af nordisk mad samt styrke et mangfoldigt udvalg af nordiske råvarer og fødevarer fremme forskning og markedsbaseret innovation inden for nordisk mad og madkultur. Satsningen foreslås at samle de tiltag, der allerede er i gang inden for området, og videreudvikle nye tiltag. 2. Programindhold Programmet for Ny Nordisk Mad skal gennemføre de overordnede formål med konkrete aktiviteter, som man påtænker at iværksætte under programperioden på tre år. Aktiviteterne foreslås inden for tre satsningsområder: Synliggørelse og profilering Regioner og værdiskabelse Netværk. 2.1 Synliggørelse og profilering Den del af programmet, der vedrører synliggørelse og profilering af Norden som værdiregion, indeholder aktiviteter, der har det overordnede formål at synliggøre og brande Norden som en region med gode, sunde fødevarer, interessant og spændende madkultur, der tager afsæt i de nordiske værdier og særegne kultur. 3

4 Aktiviteter under programdelen Synliggørelse og profilering skal bidrage til at forankre begrebet om Ny Nordisk Mad lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Derfor satses der på aktiviteter, som synliggør og kommunikerer budskabet ud om Ny Nordisk Mad. Der kan ydes støtte til synliggørelse og profilering inden for følgende områder: Køkkenet og gastronomien sundhed, velfærd og velsmag Nordisk design. Der oprettes en hjemmeside eller webportal om Ny Nordisk Mad samtidigt med igangsættelsen af programmet Køkkenet og gastronomien sundhed, velfærd og velsmag Et udgangspunkt er køkkenet og gastronomien, der er et godt udtryk for et lands eller en regions muligheder, forudsætninger og værdier og dermed en vigtig del af borgerens identitet. Arbejdet med at skabe et nyt nordisk køkken forudsætter stærk fokus på værdier og identitet. Det nye nordiske køkken kan kort beskrives som et køkken, der baserer sig på nordiske råvarer, tilberedt på en traditionel, men opdateret og sund måde. Et køkken, hvor man også anvender de nordiske køkkentraditioner med at salte, sylte og ryge maden. De nordiske kokkes køkkenmanifest fra 2004 beskriver det nordiske køkkens indhold og værdier på en mere detaljeret måde. Køkkenmanifestet forbinder bl.a. den nordiske mad med mange af de værdier, som vi sætter på det nordiske samfund fx: renhed, friskhed, enkelhed, ærlighed og etisk mad produceret i et enestående klima, vande, natur, kølighed og lys. Der ydes støtte til gastronomiske aktiviteter, der omhandler synliggørelse og profilering af et nyt og innovativt nordisk køkken baseret på nordiske råvarer. Det er vigtigt at få dette budskab kommunikeret ud sammen med budskabet om vigtigheden om sund og velsmagende mad. Ny Nordisk Mad kan være med til at understøtte kommunikationen til den nordiske befolkning om sund kost. Der kan gives støtte til aktiviteter, der kobler det nye nordiske køkken og sundhedsaspekter sammen på en let tilgængelig og formidlende måde. I den nordiske befolkning bør man være særlig opmærksom på at bevidstgøre børn og unge ommadens oprindelse og betydningen af valg af fødevarer. Norden har mange forskellige madtraditioner, madregioner og råvarer. Disse har trods forskelligheder en fællesnævner, idet de bindes sammen af det nordiske værdigrundlag, naturgivne betingelser og særegne kulturer. Programmet skal bidrage til at synliggøre de nordiske produkter, produktioner og traditioner for at styrke opfattelsen af den nordiske mad og madkultur samt de regioner, der findes. Eksempler på aktiviteter er angivet i nedenstående: Informationsmateriale; menuer, kogebøger mv. Konferencer og workshops om det nye nordiske køkken, der kan brande og synliggøre Nordens mad og madkultur 4

5 Arrangementer med bred folkelig tilgang som aktiviteter i forhold til messer, markedsdage smagedage, kokkekonkurrencer m.m. Aktiviteter, der kæder Ny Nordisk Mad sammen med sundt kosthold, livsstil og velvære Aktiviteter, der skærper især børn og unges bevidsthed og holdning til nordisk mad og madkultur Synliggørelse af de nordiske produkter, produktioner og traditioner for at styrke opfattelsen af den nordiske mad og madkultur samt de regioner, der findes. Indsamling af succeshistorierne, hvor nordisk mad og madkultur har været i centrum. Madkultur i det offentlige rum, at vække entusiasme for Ny Nordisk Mad ved f.eks. offentlige sammenkomster, receptioner mv Nordisk design Et andet udgangspunkt for synliggørelse og profilering er koblingen til den nordiske kultur. Ny Nordisk Mad kan lære af de succeshistorier og værdier, som findes inden for kulturområdet. Et eksempel er de værdier, man ofte har forbundet med det image, som f.eks. nordisk møbeldesign har. Udgangspunktet kan være maden, traditioner, madkultur, kystområder- og landdistrikter, nordiske regioner og kulturlandskaber. Nordisk design har gennem årtier markeret sig stærkt ikke mindst internationalt. Selv om de nordiske designere kommer fra de forskellige nordiske lande og har hvert sit specifikke design, så er skandinavisk design en fælles betegnelse, som er anerkendt nationalt og internationalt. Særskilt interesse knyttes til aktiviteter, der kan sammenkoble, synliggøre og profilere nordisk design sammen med den nordiske mad og grænselandet mellem kultur, næring og miljøbeskyttelse. Eksempler på aktiviteter: Aktiviteter der kan sammenkoble, synliggøre og profilere nordisk design sammen med den nordiske mad og grænselandet mellem kultur, næring og miljøbeskyttelse Lovbeskyttelse af maddesign og madprodukter baseret på gamle traditioner og/eller nyskabende. Kulturturisme rejseliv Miljøbeskyttelse kulturlandskabet Kultur og erhverv. 2.2 Regioner og værdiskabelse Programdelen om regioner og værdiskabelse vil lægge vægt på den markedsdrevne innovation og skabe samarbejdsmuligheder og fremme samarbejdet mellem innovationssystemerne i de nordiske lande ved at finansiere netværk og fjerne grænsehindringer. Programdelen skal desuden bidrage positivt til den nordiske konkurrencekraft og værdiskabelse samt udvikle de nordiske regioner, kyst- og landdistrikters mad og madproduktion baseret på nordiske råvarer. 5

6 Der sættes endvidere i denne programdel fokus på udnyttelse og udvikling af mangfoldigheden i råvarer og fødevarer.fokus vil være på at dvikle og styrke mangfoldigheden i udbud af råvarer, og udvikle de potentialer, der findes i fødevareproduktionen. Programmet henvender sig også til småskalaproducenter og entreprenører inden for fødevareproduktion. Det er vigtigt at også denne form for fødevareproduktion lever op til gældende regelværk og fødevaresikkerheden i varetages, og forbrugerne kan have fuld tillid til produkterne. Nyetableringer må bygge på nødvendig kompetence både mht. regelværkfortolkning og driftshygiejniske rutiner, hvorfor programmet også vil have fokus på kompetenceudvikling. Nordisk Innovations Center er en vigtig aktør vedrørende opfyldelse af programmets del om Regioner og værdiskabelse. Nordisk Innovations Center vil i forhold til Programmet Ny Nordisk Mad koncentrere sig om at styrke konkurrence- og innovationsevnen for hele værdikæden i skæringspunktet mellem nordisk mad, madkultur, oplevelsesøkonomi og rejseliv. Der kan ydes støtte under programdelen Regioner og værdiskabelse inden for følgende områder: Udnyttelse og udvikling af mangfoldigheden i råvarer og fødevarer Konkurrencekraft i kyst- og landdistrikter Oplevelsesøkonomi og rejseliv Udnyttelse og udvikling i mangfoldigheden i råvarer og fødevarer Nordens natur og biologiske forhold danner baggrund for en unik nordisk fødevareproduktion knyttet til klima, vande, natur, kølighed og lys. Det skal i højere grad udnyttes bedre end tilfældet er i dag. Norden har en mangfoldighed af råvarer, hvor potentialet for forædling og kommerciel udnyttelse ikke udnyttes til fulde. Man bør i større grad kombinere de nordiske råvarers komparative fordele med en vital nordisk madkultur og nye trends og markedsmuligheder. Man har i de seneste år set en stadig stigende trend hen imod back to basics med en enklere, renere og mere stiliseret mad. Ofte er denne mad baseret på anvendelsen af færre råvarer, mere specialiserede råvarer af en bedre kvalitet. Man bør på en bedre måde udnytte de nordiske råvarers særlige egenskaber. Der findes et klart behov for at øge viden om effekterne af det nordiske Terroir, klima, forædling, tilgængelige sorter/arter, sundhedsmæssige, forbrugervenlighed, funktionel og sensorisk kvaliteter i slutprodukterne. Mens man har stor viden om de dyrknings- og produktionsmæssige egenskaber hos de nordiske genetiske ressourcer, så er viden utilstrækkelige om de sundheds- og smagsmæssige aspekter. Forskning og innovation er særdeles vigtigt for at undersøge de nordiske genetiske ressourcer, råvarer og produkters potentiale og deres særlige egenskaber. En viden, der er en forudsætning for at kunne udvikle nye, innovative produkter og mærkevarer med defineret kvalitet. 6

7 Eksempler på aktiviteter, der er af særskilt interesse: Innovative kombinationer, anvendelsesmuligheder og/eller udnyttelse af nordiske ingredienser og traditioner Undersøgelse af spise- og smagskvaliteter af nordiske råvarer/genetiske ressourcer, herunder sensoriske og kvalitetsmæssige egenskaber Øge viden om de sundhedsmæssige aspekter af nordiske råvarer Undersøgelse og formidling af viden om nordiske råvarers særlige biologiske og naturgivne produktions/fangstforhold Understøtte formidling af viden om nordiske genetiske ressourcer, råvarer og produkters potentiale og deres særlige egenskaber Aktiviteter, der tager sigte på at udvikle gastronomiske erfaringer med udnyttelse af de nordiske råvarer og produkter Innovations- og forskningsprojekter med fokus på de nordiske genetiske ressourcer/råvarers ernærings-, sundheds- og smagsmæssige kvaliteter Konkurrencekraft i kyst- og landdistrikter Programmet skal positivt bidrage til den nordiske konkurrencekraft inden for produktion af nordisk mad. De mangeartede nordiske regioner, kyst- og landdistrikter er basis for produktionen af en række lokale og regionale produktioner af værdifulde råvarer og produkter, som indgår i Ny Nordisk Mad, og som bidrager til at støtte udviklingen af områderne. En af de store udfordringer i kyst- og landdistriktspolitikken er at skabe udvikling, der kan fastholde bosætning af befolkning. Derfor satses der målrettet i de nordiske lande på at skabe indkomstmuligheder og aktiviteter i kyst- og landdistrikterne. Fiskerifangst og jordbrug er oftere multifunktionelle med flere indkomstgrundlag. Udviklingen af nordisk mad og madprodukter er en af mulighederne for netop at styrke værdiskabelsen af nordiske lokale/regionale madprodukter og produktioner. Programmet for Ny Nordisk Mad og nationale kyst- og landdistriktsprogrammer kan således understøtte hinanden for at øge den nationale og nordiske konkurrencekraft. En af de udfordringer, der findes i dag i kyst- og landdistrikter er at få distribueret og markedsført de lokale/regionale råvarer, fangster og produkter til nye markeder og større forbrugerkredse. Programmet for Ny Nordisk Mad skal bidrage til særligt netværksdannelse for at udveksle erfaring og støtte lokale/regionale fødevareproducenter i at øge viden, distribution og markedsføring af lokale/regionale mad og madprodukter. Programmet yder dog ikke støtte til markedsføring af produkter fra en enkelt region. Forskning og innovation er vigtigt for at understøtte udviklingen af lokale/regionale nordiske fødevareproduktioners potentiale og udvikling. Viden, der er en forudsætning for at kunne fremme konkurrencekraft og værdiskabelse samt udvikle nye innovative produkter og mærkevarer med defineret kvalitet. 7

8 Eksempler på aktiviteter, der er af særskilt interesse: Udvikler idéer og forslag til produktion, markedsføring og distribution af madvarer fra småskalaproducenter og kystfiskere Formidler viden om markedsføring af nordiske madvarer fra småproducenter Fremme fødevaresikkerheden af produkter fra småskalaproducenter af madvarer Oplevelsesøkonomi og rejseliv Mad og madkultur bliver i større grad koblet sammen med den stigende købekraft, som de nordiske forbrugere har fået i de senere år. Globalt og i Norden vælger folk i højere grad fødevarer eller madrejser, der har en historie og identitet. Oplevelsesøkonomien sætter fokus på nordisk mad og madkultur, og kan bidrage til at fremme synligheden af de værdier i madens oprindelse, særpræg og traditioner. Lokal mad er på vej til at blive en megatrend med fokus på det oprindelige, på mad med særpræg og tradition, men også kvalitet og prestige gennem et højt fagligt håndværk. Forbrugerne lægger større vægt på mad, og hvordan maden er produceret. Mindre mejerier, lokale markeder og gårdbutikker er kommet mere i fokus. Dette skaber nye muligheder for lokale småproducenter og turistnæringen. Rejselivet oplever en stigende efterspørgsel efter madrejser til regioner med en defineret madkultur og madprodukter. Turister vælger altså i stigende grad at rejse til et område for at opleve et områdes/regions lokale madproduktion, madtraditioner og særlige produkter. Området inden for rejseliv og mad har stort potentiale for at udvikle turisme samtidigt med udvikling af lokal og regional madproduktion som led i regionaludviklingen. Men området har brug for udbygning og videreudvikling. Man bør overveje at udarbejde en analyse af forholdet mellem mad og turisme som led i regionaludvikling. På området for oplevelsesøkonomi og rejseliv kan der støttes markedsdrevne innovations- og forskningsprojekter, der knytter sig til en mangfoldighed af aktører og kobler tværfaglige kompetencer inden for gastronomi, lokal/regional mad og oplevelsesøkonomi. Eksempler på aktiviteter der er af særskilt interesse. Nordiske konstellationer og samarbejdsplatforme mellem erhvervsaktører og aktører fra andre sektorer som f.eks. investorer, myndigheder og forbrugerorganisationer Analyse af forholdet mellem mad og turisme som led i regionaludviklingen. Det skal belyses, hvordan lokal fødevareproduktion i kyst- og landdistrikter kan knyttes til oplevelsesøkonomien Udvikles idéer/forslag om kulinariske oplevelsesrejser i Norden Vidensdeling om gastronomiske erfaringer med nordisk mad og udnyttelse af de nordiske råvarer og produkter i forhold til rejseliv. 8

9 2.3 Netværk Forprojektet for Ny Nordisk Mad viste, at der findes en klar vilje og et stort behov for at oprette skabende netværk for at udnytte de fælles kundskaber og erfaringer, som man har opbygget i Norden. Samtidigt er der brug for at finde nye samarbejdsformer for at løse nye udfordringer på madområdet. Netværk kan med fordel bruges for at vitalisere de to andre programenheder. Netværk, der kan ydes støtte til, kan f.eks. have baggrund i producenter, restauratører, regionale turistråd eller distributører af fødevarer. Som eksempel kan et distributionsnetværk bistå med information om, hvordan småskalaproducerede råvarer og produkter kan distribueres i situationer, hvor de lokale savner infrastruktur for distribution udover nærmarkederne. De netværk, der ydes støtte til skal på en positiv måde bidrage til at udvikle, fremme og synliggøre nordisk mad og madkultur gennem kompetence- og kundskabsopbygning og/eller ved at opbygge informations- og markedsføringskredse. Netværkene kan understøtte en ressourcekanalisering til innovations- og markedsudvikling gennem f.eks. databaser, kortlægninger af madregioner, dele succeshistorier mv. Netværk kan være mellem fælles interesseområder eller netværk, der går på tværs af andre fagområder eller igennem hele fødevarekæden. Eksempler på netværkaktiviteter der tages sigte på at oprette er angivet i nedenstående: Netværk for småskalaproducenter af lokal og regional mad med sigte på at udvikle idéer og forslag til produktion, markedsføring og distribution af madvarer fra småskalaproducenter (jfr ) Turistnetværk med sigte på at udvikle ideer/forslag om kulinariske oplevelses rejser i Norden. (jfr ) Kokkenetværk med sigte på at udvikle erfaringer med nordisk mad og udnyttelse af de nordiske råvarer og produkter (jfr ) Forskernetværk med fokus på de ernæringsmæssige og smagsmæssige kvaliteter i nordisk mad og råvarer (jfr ) Markedsføringsnetværk med det formål at dele erfaringer og markedsføre nordiske madvarer fra småproducenter internationalt (jfr ) Kulturbaserede netværk med fokus på nordisk mad og madkultur (jfr ). 3. Gennemføring og organisering Programmet er gældende i perioden 1. januar 2007 til 31. august Ny Nordisk Mad er et åbent program, hvor forskellige aktører kan deltage med aktiviteter, der falder under programmets rammer. Projekterne skal samfinansieres mellem programmets deltagere og Nordisk Ministerråd. 9

10 3.1 Hvem kan deltage? Som et tværgående program har Ny Nordisk Mad en meget bred målgruppe. Støtte kan hovedsagligt bevilges til følgende: Ministerier, institutioner og offentlige organisationer Virksomheder Netværk Organisationer og sammenslutninger Enkeltpersoner. De aktiviteter, som programmet omfatter bør: Give synlige positive effekter gennem en fællesnordisk løsning Manifestere og udvikle det nordiske fællesskab Øge den nordiske kompetence og konkurrencekraft Øge den nordiske livskvalitet og velfærd. En vigtig opgave ved indledning af projekter er at samle en bred gruppe af stakeholders, som sammen med Nordisk Ministerråd kan omfattes af programmet. 3.2 Budget og finansiering Fra Nordisk Ministerråd og Nordisk Ministerråds institutioner budgetteres med ca. 22,6 MDKK i perioden Programmet finansieres af dels midler fra Nordisk Ministerråd og dels midler fra de aktører, der deltager i programmet. Medfinansiering kan således komme fra forskellige kilder som f.eks. private ansøgere, foreninger, ministerier mv. Midlerne fra nationale bidrag skal ikke indbetales direkte til programmet, men udløses ved deltagernes egne bidrag til de ansøgte projekter/netværk mv. 4. Politisk ledelse og beslutningstagere i Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd for Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug har hovedansvaret for gennemføring af programmet Ny Nordisk Mad. Programmet er af tværsektoriel karakter, og er derfor også underlagt: Ministerrådet for Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug Ministerrådet for Næring, Energi og Regionalpolitik Ministerrådet for kultur Ministerrådet for Uddannelse og forskning Programmet for Ny Nordisk Mad ledes af en overordnet mindre styregruppe med repræsentanter fra næringslivet, myndigheder, gastronomi, producenter, forbrugere, turistbranchen m.fl. samt Nordisk Ministerråd (observatør). Styregruppen ledes af Norge under hele programperioden. Styregruppen forventes at mødes 2-4 gange om året. Styregruppen skal have en ligelig (40/60) repræsentation af mænd og kvinder. 10

11 Man kan med fordel inddrage relevante institutioner, samarbejdsorganer, arbejdsgrupper etc. under Nordisk Ministerråd i satsningen om Ny Nordisk Mad. Styregruppen tager stilling til programmets arbejdsmetoder, prioriteringsrækkefølge af programmets satsningsområder, tidsrammer og finansiering på sine første møder. Der oprettes en åben referensgruppe/partnerskabsgruppe, som holdes løbende orienteret om udviklingen af aktiviteter under programmet og inviteres til at komme med indspil til styringsgruppen. Der skal udarbejdes et årligt arbejdsprogram og årsrapport fra programmet, som fremsendes til godkendelse i de respektive ministerråd. Programmet forudsætter, at der ansættes en projektsekretær. Sekretæren ansættes på projektkontakt af Nordisk Ministerråd 4.1 Nordisk InnovationsCenter (NiCe) Nordisk Innovations Center (NiCe) er en aktiv partner i programmet. NiCe vil særligt bidrage til satsningen under programmets punkt 2.2 om regioner og værdiskabelse. NiCe vil bidrage med en satsning på 10 millioner kroner (1,2 millioner Euro). Målsætningen vil i høj grad være at etablere nordiske platforme for samarbejde fokuseret mod at forene mad, rejseliv og oplevelsesindustrien. NiCe ønsker i særlig grad at involvere aktører som primærproducenter, små- og mellemstore bedrifter og andre virksomheder inden for fødevaresektoren, inkluderet gastronomi, catering, hoteller og dagligvarehandel. Projekter, der finansieres af NiCe skal følge NiCe s egne administrative regler for beslutning og økonomistyring. Der sikres en tæt kobling og samspil mellem Nordisk Ministerråd og NiCe. 4.2 Nordforsk og andre nordiske institutioner Programmet lægger op til samarbejde med en bred gruppe af forskellige stakeholders. Som samarbejdsparterne kan der også peges på muligheden for at samarbejde med Nordforsk eller andre af de nordiske institutioner om Programmet for Ny Nordisk Mad. 5. Samarbejde med de baltiske lande og Nordvest-Rusland Nordisk Ministerråd har igennem mange år opbygget tætte relationer med Letland, Litauen og Estland samt Nordvest-Rusland. Inden for Programmet Ny Nordisk Mad er der mange samarbejdsmuligheder mellem Norden og de tre baltiske lande samt Nordvest-Rusland. Aktiviteter må baseres på Nordisk Ministerråds retningslinjer for samarbejde med Estland, Letland og Litauen samt Nordisk Ministerråds retningslinjer for samarbejdet med Nordvest Rusland..Ligeledes må øvrige kriterier for ansøgning til Programmet for Ny Nordisk Mad være opfyldt. 11

12 6. Igangsættelse I oktober/november 2006 oprettes en styringsgruppe og referencegruppe. Styregruppen tager stilling til programmets arbejdsmetoder, prioriteringsrækkefølge af programmets satsningsområder, tidsrammer og finansiering på sine første møder. Der oprettes en hjemmeside for Ny Nordisk Mad, der udvikles til en webportal for Ny Nordisk Mad. 12

Ny Nordisk Mad. - en innovativ satsning på Norden som en global vinderregion. Lise Lykke Steffensen Nordisk Ministerråd

Ny Nordisk Mad. - en innovativ satsning på Norden som en global vinderregion. Lise Lykke Steffensen Nordisk Ministerråd Ny Nordisk Mad - en innovativ satsning på Norden som en global vinderregion Lise Lykke Steffensen Nordisk Ministerråd Thursday, December 07, 2006 Præsentation nr 1 1 Norden som global vinderregion Nordisk

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Mad med mening mad og måltidspolitik for:

Mad med mening mad og måltidspolitik for: Mad med mening mad og måltidspolitik for: (borgere visiteret til madordninger i Hillerød kommune) Forord: Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at opsætte mål for kvaliteten

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN

HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN HANDLINGSPLAN FOR FØDEVAREPOLITIKKEN Gældende fra 2015 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og skabe vækst

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Udviklingsdelen Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 1. Titel Projektets titel er Østjyllands Spisekammer udvikling 2. Hvilke nye og forbedrede produkter,

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Niels Halberg Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af

Læs mere

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen!

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen! NOTAT Nordisk Ministerråd Til Kopi Fra Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne NEF 25 år 21. oktober 2010 10-01731-1 GS tale ved NEFs 25 års jubilæum

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer

Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer 2010-11-19 Förslag till styrgruppen för NNM II Konferenceprojekt Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Jon Sundbo, RUC

Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Jon Sundbo, RUC Hvad er det? Hvorfor? Hvordan gør man? Jon Sundbo, RUC Hvad har det med fødevareproducenter at gøre? Hvad er en oplevelse? 2 Hvad er oplevelsesøkonomi? Kaffen koster 100 kr + 50 kr oveni for musik Servicen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land

Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land 2017 Partnerskabsprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land Udviklingen af Nationalpark Skjoldungernes Land er i høj grad båret af samarbejde og inddragelse af de omgivende lokalsamfund. Som et led i

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Fremtidsscenarier: Fødevareområdet År madtrends

Fremtidsscenarier: Fødevareområdet År madtrends Fremtidsscenarier: Fødevareområdet År 2025 10 madtrends Innocoast Trendseminar om mad og turisme Gudhjem 25. April 2017 Jon Sundbo Roskilde Universitet Fødevare scenarier 2025 Hvad vi gjorde Forskergruppen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Dette program fastlægger rammerne for indholdet og for en organisatorisk model, og tager afsæt i følgende to beslutninger i Nordisk Ministerråd:

Dette program fastlægger rammerne for indholdet og for en organisatorisk model, og tager afsæt i følgende to beslutninger i Nordisk Ministerråd: Ny Nordisk Mad II Indledning: Ny Nordisk Mad har været på dagsordenen i Nordisk Ministerråd siden 2005, og indsatsen fortsætter nu i en ny fem års periode i et nyt program: Ny Nordisk Mad II 2010-2014.

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere