Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013"

Transkript

1 Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013 Indhold Formål Gennemførsel Undersøgelsens indhold Sammenfatning Resultater Side 2 1

2 Formål med undersøgelsen Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er: At afdække kvaliteten i kommunens botilbud for de beboere, som bor i tilbudene At afdække, hvorvidt kvaliteten har udviklet sig fra 2011 til 2013 Undersøgelsen gennemføres med henblik på at sikre en høj kvalitet i Rudersdal Kommunes botilbud Undersøgelsens gennemførelse Rudersdal Kommune har: Udarbejdet spørgeskemaet, der danner grundlaget for undersøgelsen. Jysk Analyse A/S har: Stået for trykningen og udsendelse af spørgeskemaerne Stået for den efterfølgende rykkerprocedure Indtastet de returnerede spørgeskemaer Databehandlet materialet Udarbejdet rapport og præsentation af resultaterne 2

3 Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelse er gennemført som en spørgeskema-undersøgelse blandt pårørende til beboere på boenhederne: Bøgelunden Gefion Piberødhus Der blev udsendt 121 spørgeskemaer til de pårørende. Der blev returneret 66 spørgeskemaer Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. november til og med 15. december 2013, hvor sidste skema er indkommet. Undersøgelsens gennemførelse Datamaterialet er sammensat af besvarelser fra: Antal udsendte spørgeskema er Antal spørgeskema er retur Der er udsendt i alt 121 spørgeskemaer for 97 beboere. Svarprocent Antal beboere Svarprocent per beboer Bøgelunden % 49 63% Gefion 43 ( 3 ikke pårørende) 24 (+3 ikke pårørende) % Piberødhus % 15 73% Total % 97 68% 3 returneret uudfyldt med kommentarer om, at de ikke har pårørende i et botilbud. Disse er ikke medregnet i svarprocenten, omend skemaerne er returneret. 3

4 Undersøgelsens indhold Profilbeskrivelse af de pårørende til beboerne pga. køn, relation, kontaktfrekvens og opfattelse af tilfredshed. Oplevelse af pårørendes generelle tilfredshed med botilbudet. Pårørendes opfattelse af beboerens trivsel i botilbudene. Oplevelse af forholdene omkring beboerens pædagogiske plan. Vurdering af beboernes selvbestemmelse i botilbudene. Vurdering af samarbejdet med medarbejderne i botilbudene. Vurdering af de fælles rammer for beboerne i botilbudene. Vurdering af medarbejdernormeringen Vurdering af hyppigheden af aktiviteter Vurdering af de individuelle rammer for beboerne i botilbudene. Egne oplevelser som pårørende. Sammenfatning Side 8 4

5 Sammenfatning: Tilfredshed Tilfredshed Samlet set har botilbudene en høj tilfredshedsgrad 78% af de pårørende oplever, at beboeren er tilfreds/meget tilfreds Tilfredshedsgraden er totalt faldet med 8% i forhold til i 2011 Især Bøgelundens og Piberødhus tilfredshedsgrad er faldet i forhold til i 2011 (Bøgelunden fra 79% til 71%, Piberødhus fra 94% til 89%) Piberødhus udmærker sig dog stadig ved den højeste tilfredshedsgrad (89%) Gefions og Bøgelundens tilfredshedsgrad er lavere Henholdsvis 85% og 71% Side 9 Sammenfatning: Generelt Kvalitetsindikatorer Samlet set er det især udsagn vedr. medarbejdernes væremåde som bedømmes mest positivt udtryk for kvalitet på dette område. Det er også dette som fremhæves i de åbne svar, for ting man sætter pris på. Det er især udsagn vedr. de fælles rammer og den pædagogiske plan, som har lavest tilslutning blandt de pårørende, herunder fx hvorvidt de fysiske rammer understøtter de pædagogiske metoder og hvorvidt der følges op på planen udtryk for lavere kvalitet på dette område Tilslutningen til kvalitetsudsagnene er for en del af udsagnene højest i Piberødhus, mens den for mange udsagn er lavest i Bøgelunden En del af årsagen kan her bl.a. søges i den langt mere positive vurdering af normeringen i Piberødhus. Gefion har på en del udsagn større tilslutning end i 2011, mens Bøgelunden på en del udsagn har lavere tilslutning end i Side 10 5

6 Sammenfatning: Kvalitetsindikatorer Udsagn med størst/lavest tilslutning Side 11 Størst tilslutning 1. Medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende overfor min pårørende (89% enige/helt enige) 2. Jeg ved, at min pårørende har fået udarbejdet en pædagogisk plan (88% enige/helt enige) 3. Jeg oplever, at aktiviteterne er medarbejderafhængig (88% enige/helt enige) 4. Jeg føler mig velkommen i botilbudet (87% enige/helt enige ) 5. Der er gensidig respekt mellem os som pårørende og medarbejderne (87% enige/helt enige) 6. Min pårørende har mulighed for at opleve sociale sammenhænge i botilbudet, hvis min pårørende ønsker det (87% enige/helt enige) 7. Medarbejdernes dialog med min pårørende er anerkendende og respektfuld (87%) 8. Botilbudet serverer sund og varieret kost (87% enige/helt enige) Vi er altid velkomne, når vi kommer på besøg. Vores kontaktperson til vores pårørende er en meget kompetent person.(citat fra åbne svar) Et velfungerende personale med respekt for alle beboere. Fagligt dygtige. (citat fra åbne svar) Et meget dedikeret, omsorgsfuldt personale på afd. B, Piberødhus. Håber de får et skulderklap fra ledelsens side - samt påskønnelse. (citat fra åbne svar) Sammenfatning: Kvalitetsindikatorer Udsagn med størst/lavest tilslutning Lavest tilslutning 1. Botilbudets fysiske rammer understøtter de pædagogiske metoder ( enige/helt enige) 2. Medarbejderne har den tilstrækkelige faglige ekspertise i forhold til beboernes fysiske/psykiske handicap (57%) 3. Jeg har som pårørende et samarbejde med medarbejderne omkring mål og handlinger i den pædagogiske plan. (58% enige/helt enige) 4. Jeg oplever, at botilbudet følger jævnligt op på min pårørendes pædagogiske plan. (59% enige/helt enige) 5. Jeg oplever, at botilbuddet arbejder efter de aftalte mål i min pårørendes pædagogiske plan (61% enige/helt enige) 6. Min pårørende har indflydelse på sin pædagogiske plan enten ved at pårørende selv siger sine ønsker og behov eller ved at medarbejderne aflæser min pårørendes ønsker og behov (62% enige/helt enige) 7. Min pårørende har indflydelse på indretningen af sit eget værelse (63% enige/helt enige) 8. Botilbudets fysiske rammer er velegnet til de konkrete beboere (63% enige/helt enige) 9. Jeg opfatter medarbejderne som ressourcepersoner/faglige eksperter i forhold til min pårørende (64% enige/helt enige) Side 12 De fysiske rammer er elendige - værelserne er for små (det er der heldigvis ved at blive gjort noget ved). Alt tøj bliver vasket "synder og sammen". Jeg er fortaler for, at når nybyggeriet kommer med separat badeværelse, vil hver beboer også have sin egen vaskemaskine. Evt. tørretumbler også.(citat fra åbne svar) Normeringen er under al kritik. Det virker fuldstændig formålsløst at bruge tid på at udarbejde en pædagogisk plan, når personalet bruger al deres tid på vask, pleje, tøj af/på, give mad etc. Der er absolut ingen tid til pædagogik eller aktiviteter. (citat fra åbne svar) 6

7 Sammenfatning: Udvikling fra 2011 til 2013 Udvikling Generelt er der sket en væsentlig udvikling på især 3 forskellige områder. Det drejer sig om følgende: Min pårørende har så vidt det er muligt selvbestemmelse i forhold til sin egen tilværelse, hvor tilslutningen er steget fra 62% til 74%. Det skal dog bemærkes at ordlyden af spørgsmålet er ændret lidt i forhold til i 2011, hvilket kan spille ind i vurderingen. Jeg oplever, at der er et godt samarbejde medarbejderne imellem i botilbudet, hvor tilslutningen er faldet fra 81% i 2011 til 65% i 2013 Jeg opfatter medarbejderne som ressourcepersoner/faglige eksperter i forhold til min pårørende, hvor tilslutningen er faldet fra 76% i 2011 til 64% i 2013 Der er dog sket en større udvikling, når vi betragter de enkelte botilbud Side 13 Resultater 7

8 Profil Kontaktfrekvens Relation Mindre end 1 gang om måneden; 24% Ikke besøgt min pårørend e endnu; 2% Ej besvaret; 3% Flere gange om ugen; 18% Svoger/ svigerinde ; 4% Barn; 3% Beskikket værge; 2% Andet; 9% Ej besvaret; 2% Ca. 1-3 gange om måneden; 36% Ca. 1 gang om ugen; 17% Søskende ; 26% Forældre; 53% Side 15 Tilfredshed i 2013 Samlet tilfredshedsgrad i 2013 Utilfreds; 7% Meget utilfreds; Hverken/eller; 14% Meget tilfreds; 23% Tilfreds; 55% Side 16 8

9 Tilfredshed: Udvikling fra 2011 til 2013 I alt % 48% 1 4% I alt % 55% 14% 7% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Side 17 Tilfredshed: Sammenligning af botilbud % 6% 15% 31% 56% 55% 63% 7% 15% 6% 13% 15% 15% 6 52% 56% % % 27% Piberødhus 2013 Piberødhus 2011 Gefion 2013 Gefion 2011 Bøgelunden 2013 Bøgelunden 2011 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Side 18 9

10 Trivsel Side 19 Trivsel Din pårørendes trivsel i botilbudet Andel der er "Helt enig" eller "Enig" i udsagnene Trygt og rart sted at være Omsorgsfulde medarbejdere Mulighed for at opleve sociale sammenhænge Konflikter bliver løst sagligt og på en hensigtsmæssig måde Botilbudet er det rigtige til min pårørende Får hjælp og omsorg Får den pædagogiske indsats Aktiviteter er medarbejderafhængige Have kontakt til pårørende 82% 83% 89% 87% 87% 81% 71% 77% 73% 81% 78% 82% 67% 68% 88% 82% 88% Side 20 10

11 Trivsel 2013 Forholdene omkring din pårørendes trivsel Trygt og rart sted Medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende Mulighed for sociale sammenhænge Konflikter løst sagtligt og hensigtsmæssig måde Botilbudet er det rigtige til min pårørende Får hjælp og omsorg som han/hun har brug for Får pædagogisk indsats han/hun har brug for Aktiviteter er medarbejderafhængige Mulighed for at have kontakt Side 21 Trivsel Forholdene omkring din pårørendes trivsel Trygt og rart sted 2013 Trygt og rart sted 2011 Medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende 2013 Medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende 2011 Mulighed for sociale sammenhænge 2013 Mulighed for sociale sammenhænge 2011 Konflikter løst sagtligt og hensigtsmæssig måde 2013 Konflikter løst sagtligt og hensigtsmæssig måde 2011 Botilbudet er det rigtige til min pårørende 2013 Botilbudet er det rigtige til min pårørende 2011 Får hjælp og omsorg som han/hun har brug for 2013 Får hjælp og omsorg som han/hun har brug for 2011 Får pædagogisk indsats han/hun har brug for 2013 Får pædagogisk indsats han/hun har brug for 2011 Aktiviteter er medarbejderafhængige 2013 Mulighed for at have kontakt 2013 Mulighed for at have kontakt 2011 Side 22 11

12 Pædagogisk plan Forholdene omkring din pårørendes pædagogiske plan Andel der er "Helt enig" eller "Enig" i udsagnene Har fået udarbejdet pædagogisk plan 88% 98% Medarbejdere kender pædagogisk plan 69% 75% Arbejder efter mål i pædagogisk plan 61% 7 Botilbud følger op på pædagogisk plan 59% 61% Har samarbejde med medarbejderne 58% Side 23 Pædagogisk plan 2013 Forholdene omkring din pårørendes pædagogiske plan Ved, at min pårørende har fået udarbejdet pædagogisk plan Relevante medarbejdere kender min pårørendes pædagogiske plan Botilbudet arbejder efter de aftalte mål Følger jævnligt op på Har samarbejde med medarbejderne Side 24 12

13 Pædagogisk plan Forholdene omkring din pårørendes pædagogiske plan Ved, at min pårørende har fået udarbejdet handleplan 2013 Ved, at min pårørende har fået udarbejdet handleplan 2011 Relevante medarbejdere kender min pårørende handleplan 2013 Relevante medarbejdere kender min pårørende handleplan 2011 Botilbudet arbejder efter de aftalte mål 2013 Botilbudet arbejder efter de aftalte mål 2011 Følger jævnligt op på handleplanen 2013 Følger jævnligt op på handleplanen 2011 Har samarbejde med medarbejderne 2013 Side 25 Selvbestemmelse Din pårørendes selvbestemmelse på botilbudet Andel der er "Helt enig" eller "Enig" i udsagnene Medarbejderne er lydhøre over for behov 8 85% Har selvbestemmelse ift. egen tilværelse 62% 74% Har indflydelse på egen handleplan 62% 65% Dialog er anderkendende og respektfuld 87% 86% Hensyn til ønsker og behov 74% 74% Side 26 13

14 Selvbestemmelse 2013 Din pårørendes selvbestemmelse på botilbudet Medarbej. er lydhøre overfor/gode til at aflæse ønsker/behov Selvbestemmelse i frohold til egen tilværelse Min pårørende har indflydelse på handleplan Medarbej. dialog er anerkendende og respektfuld Tager hensyn til ønsker og behov Side 27 Selvbestemmelse Din pårørendes selvbestemmelse på botilbudet Medarbej. er lydhøre overfor/gode til at aflæse ønsker/behov 2013 Medarbej. er lydhøre overfor/gode til at aflæse ønsker/behov 2011 Selvbestemmelse i frohold til egen tilværelse 2013 Selvbestemmelse i frohold til egen tilværelse 2011 Min pårørende har indflydelse på handleplan 2013 Min pårørende har indflydelse på handleplan 2011 Medarbej. dialog er anerkendende og respektfuld 2013 Medarbej. dialog er anerkendende og respektfuld 2011 Tager hensyn til ønsker og behov 2013 Tager hensyn til ønsker og behov 2011 Side 28 14

15 Samarbejde Samarbejdet med medarbejderne i botilbudet Andel der er "Helt enig" eller "Enig" i udsagnene Godt samarbejde med medarbejdere Godt samarbejde medarbejderne imellem Gensidig respekt God dialog Interesse for min erfaring og viden Opfatter medarb. som ressourcepersoner/ faglige eksperter 65% 64% 84% 89% 81% 87% 89% 82% 87% 73% 78% 76% Side 29 Samarbejde Samarbejdet med medarbejderne i botilbudet Godt samarbejde med medarb. Godt samarbejde medarbejderne imellem Gensidig respekt ml. pårørende og medarb. God dialog ml. pårørende og medarb. Medarb. Interesserer sig for min erfaring og viden Jeg opfatter medarb. som ressourceperson/faglige eksperter Side 30 15

16 Samarbejde Samarbejdet med medarbejderne i botilbudet Godt samarbejde med medarb Godt samarbejde med medarb Godt samarbejde medarbejderne imellem 2013 Godt samarbejde medarbejderne imellem 2011 Gensidig respekt ml. pårørende og medarb Gensidig respekt ml. pårørende og medarb God dialog ml. pårørende og medarb God dialog ml. pårørende og medarb Medarb. Interesserer sig for min erfaring og viden 2013 Medarb. Interesserer sig for min erfaring og viden 2011 Jeg opfatter medarb. som ressourceperson/faglige eksperter 2013 Jeg opfatter medarb. som ressourceperson/faglige eksperter 2011 Side 31 Fælles rammer Fælles rammer for beboere i botilbudet Andel der er "Helt enig" eller "Enig" i udsagnene Botilbudets fælleslokaler og faciliteter er velfungerende 65% 72% De fysiske rammer er velegnede 63% 7 Fysiske rammer understøtter pædagogiske metoder Serverer sund og varieret kost 87% 85% Medarb. har den tilstrækkelige faglige ekspertise 54% 57% Side 32 16

17 Fælles rammer 2013 Vurdering af de fælles rammer for beboerne i botilbudet Fælleslokaler og faciliteter er velfungerende og i god stand Botilbudets fysiske rammer er velegnet til de konkrete beboere Fysiske rammer understøtter de pædagogiske metoder Serverer sund og varieret kost Medarb. har den tilstrækkelige faglig ekspertise Side 33 Fælles rammer Vurdering af de fælles rammer for beboerne i botilbudet Fælleslokaler og faciliteter er velfungerende og i god stand 2013 Fælleslokaler og faciliteter er velfungerende og i god stand 2011 Botilbudets fysiske rammer er velegnet til de konkrete beboere 2013 Botilbudets fysiske rammer er velegnet til de konkrete beboere 2011 Fysiske rammer understøtter de pædagogiske metoder 2013 Fysiske rammer understøtter de pædagogiske metoder 2011 Serverer sund og varieret kost 2013 Serverer sund og varieret kost 2011 Medarb. har den tilstrækkelige faglig ekspertise 2013 Medarb. har den tilstrækkelige faglig ekspertise 2011 Side 34 17

18 Normering: Generelt Hvordan vil du vurdere medarbejdernormeringen i botilbuddet? Meget god 12% Meget dårlig 8% God 27% Dårlig 22% Middel 32% Side 35 Normering: Botilbud 10 Hvordan vil du vurdere medarbejdernormeringen i botilbuddet? % 36% % 78% God/meget god Middel 4 45% Meget dårlig/dårlig % 1 19% 22% Side 36 18

19 Aktiviteter i hverdag 6 Hvor ofte får din pårørende tilbud om aktiviteter i hverdagen? 48% 44% 4 33% 3 24% 29% 24% Bøgelunden Gefion 2 17% 16% 16% Piberødhus 1-1 Mere end 4 gange om ugen 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen Sjældnere Side 37 Aktiviteter i weekend 10 Hvor ofte får din pårørende tilbud om aktiviteter i weekenden? Bøgelunden Gefion Piberødhus % 13% 25% 2 6% 19% Hver weekend Hver anden weekend Hver weekend Mindre end hver 4. weekend Side 38 19

20 Udendørsaktiviteter 6 Hvor ofte får din pårørende tilbud om udendørsaktiviteter? % % 25% 25% 25% 21% 21% 21% Bøgelunden Gefion Piberødhus 1 1 Mere end 4 gange om ugen 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen Sjældnere Side 39 Individuelle rammer Vurdering af de individuelle rammer for botilbudet Andel der er "Helt enig" eller "Enig" i udsagnene 63% Indflydelse på indretning af eget værelse 7 69% Gode besøgsfaciliteter 73% 81% Plads til privatliv 83% Side 40 20

21 Individuelle rammer 2013 De individuelle rammer for din pårørende i botilbudet Indflydelse på indretningen af eget værelse/bolig Gode besøgsfaciliteter Botilbud giver min pårørende plads til privatliv og at være individ Side 41 Individuelle rammer De individuelle rammer for din pårørende i botilbudet Indflydelse på indretningen af eget værelse/bolig 2013 Indflydelse på indretningen af eget værelse/bolig 2011 Gode besøgsfaciliteter 2013 Gode besøgsfaciliteter 2011 Botilbud giver min pårørende plads til privatliv og at være individ 2013 Botilbud giver min pårørende plads til privatliv og at være individ 2011 Side 42 21

22 Oplevelser som pårørende Oplevelser som pårørende Andel der er "Helt enig" eller "Enig" i udsagnene Føler mig velkommen 87% 94% Tilstrækkeligt informeret 74% 79% Orienteret om personaleændringer 79% Tilstrækkelig orienteret om ændringer 59% 66% Side 43 Oplevelser som pårørende 2013 Din oplevelser som pårørende Føler mig velkommen Føler mig tilstrækkeligt informeret om min pårørende og livet i botilbudet Orienteret om personaleændringer Føler mig tilstrækkeligt orienteret om org. og personalemæssige ændringer Side 44 22

23 Oplevelser som pårørende Din oplevelser som pårørende Føler mig velkommen 2013 Føler mig velkommen 2011 Føler mig tilstrækkeligt informeret om min pårørende og livet i botilbudet 2013 Føler mig tilstrækkeligt informeret om min pårørende og livet i botilbudet 2011 Orienteret om personaleændringer 2013 Føler mig tilstrækkeligt orienteret om org. og personalemæssige ændringer 2013 Føler mig tilstrækkeligt orienteret om org. og personalemæssige ændringer 2011 Side 45 Har I nogen spørgsmål? Kontakt: Mads ruby Tine Lund Poulsen Side 46 23

- gennemført for Rudersdal Kommune

- gennemført for Rudersdal Kommune TEKSTRAPPORT: UNDERSØGELSE AF FORHOLDENE I BOTILBUD UNDER PSYKIATRI- OG HANDICAPOMRÅDET - gennemført for Rudersdal Kommune Udarbejdet af: JYSK ANALYSE A/S, november/december 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Tryghed er vigtigt for de pårørende Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.56 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Autismecenter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Udarbejdet af: Jysk Analyse 2015 Mads Ruby & Tine Lund Poulsen

Udarbejdet af: Jysk Analyse 2015 Mads Ruby & Tine Lund Poulsen TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR: PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE Udarbejdet af: Jysk Analyse 2015 Mads Ruby & Tine Lund Poulsen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 BAGGRUND... 4 FORMÅL... 4 GENNEMFØRELSE...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg

Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg 2 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende i Bofællesskabet Langebjerg Denne politik er en lokal politik for samarbejde

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område

Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Pårørendepolitik på det voksenspecialiserede område Ishøj Kommune 1 Indhold Indledende ord...3 Hvorfor har Ishøj og Vallensbæk Kommuner en pårørendepolitik?...5 Hvem er denne politik rettet mod?...5 Hvor

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 163 Svarprocent: 71 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Spørgsmålene er besvaret på en skala fra 1-5 hvor 5 er det bedste Om barnet 2012 Børnenes gennemsnitsalder 3,4 Tilfredshed og trivsel a) Jeg er samlet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsnr.: 2013/0009013 Dato: 2. januar 2014 Titel: Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsbehandler: Sune Sloth Udviklingskonsulent Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2014

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud Tavshedspligt Ansatte i dag- og botilbud 1. Tavshedspligt 4. Straffelovens 152 Ansatte i dag- og botilbud har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, de får kendskab til via deres arbejde. Tavshedspligten

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Overordnet politik for samarbejde med pårørende

Overordnet politik for samarbejde med pårørende Overordnet politik for samarbejde med pårørende Psykiatri og Handicap 2015 Udkast 5.02.2015 Indledning Overordnet politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en overordnet politik for samarbejde

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune -2017

Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune -2017 Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune - Denne rapport viser de overordnede resultater af efterårets tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejehjemmene i Aarhus Kommune. Undersøgelsen

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS Gribskov Kommune Contents 1 Metode og læsevejledning 5 2 Opsummering 9 3 Borgere der bor i plejecentre 13 4 Borgere der modtager hjemmepleje 51 5 Borgere der modtager genoptræning 94 6 Bilag 131 2 Baggrund

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 BENCHMARK-RAPPORT AARHUS KOMMUNE OFFENTLIG OG PRIVAT LEVERANDØR Rapportens opbygning Denne rapport dækker resultaterne for offentlige og private leverandører af hjemmehjælp

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 16 Svarprocent: 70 Om rapporten har i januar og februar 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitution, dagpleje, skole, SFO og fritidsklub. Rapportens

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Pårørende tilfredshedsundersøgelse. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud

Pårørende tilfredshedsundersøgelse. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Pårørende tilfredshedsundersøgelse Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud December 2010 1 Forord I 2009 foretog Granhøjen den første pårørendeundersøgelse, hvor pårørende til beboere i Granhøjens regi blev

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE OMRÅDE VEJLBY- Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på områdeniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige

Læs mere