SAMARBEJDSNÆVNETS ÅRSRAPPORT Tværgående samarbejde med opgaven i fokus. Dansk Arbejdsgiverforening Landsorganisationen i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSNÆVNETS ÅRSRAPPORT 2013-14. Tværgående samarbejde med opgaven i fokus. Dansk Arbejdsgiverforening Landsorganisationen i Danmark"

Transkript

1 SAMARBEJDSNÆVNETS ÅRSRAPPORT Tværgående samarbejde med opgaven i fokus Dansk Arbejdsgiverforening Landsorganisationen i Danmark

2 Samarbejdsnævnets Årsrapport Tværgående samarbejde med opgaven i fokus

3 Samarbejdsnævnets Årsrapport Tværgående samarbejde med opgaven i fokus Udgivet af Samarbejdsnævnet DA/LO Grafisk tilrettelæggelse: DA Forlag Tryk: PRinfo Trekroner AS Tekst/foto: Ebbe Kyrø DA-varenr Udgivet i oktober 2014 ISBN

4 Indhold Forord Samarbejde på tværs... 5 Holstebro Mejeri Vi ved, at vi skal implementere rigtig mange forandringer... 7 Enemærke & Petersen a/s Lean Construction har skabt orden i den kaotiske byggeproces...18 Tide Bus et samarbejdsudvalg giver en helt anden struktur på arbejdspladsen...26 Bella Center Bella Centers medarbejderinvolvering i strategi og planlægning...34 Sammenfatning Samarbejde på tværs et vigtigt fokus for Samarbejdsudvalget del Samarbejdskonsulenternes efteruddannelse om konstruktiv facilitering af konfliktforebyggende planlægning af forandringsprocesser på virksomheder...50 Kontakt til konsulenttjenesten Samarbejdsnævnets sekretariat

5 Forord Samarbejde på tværs Samarbejdsnævnet har i år valgt Samarbejde på tværs som det gennemgående tema. Fire meget forskellige virksomheder har været venlige at stille deres tid og viden til rådighed for interviews. Det er Holtebro Mejeri, Enemærke & Petersen a/s, Tide Bus og Bella Center. Samtlige virksomheder har det til fælles, at kompetencer og daglige beslutningsprocesser er flyttet et trin ned ad stigen. Alle investerer de tid på samarbejdet, fordi de mener, at det giver merværdi, arbejdsglæde og fremtidstro. Det er interessant at notere sig, at de fire case-virksomheder arbejder ud fra værdisæt og med stor medarbejderinvolvering. Hos Holtebro Mejeri havde man i forvejen Arlas værdisæt, men medarbejdere og ledelse i samarbejdsudvalget fandt det nødvendigt at udarbejde deres helt eget. Mejeriet trimmer konstant alle arbejdsprocesser, og det ville man ikke kunne gøre, uden at kompetencerne ligger helt ude hos medarbejderne. Enemærke & Petersen har også prioriteret at arbejde med værdier. De ser dem som særligt vigtige, når man skal arbejde med underleverandører, og de bliver flittigt brugt i det daglige arbejde. Værdierne, den gode planlægning og medarbejderinvolveringen bliver også brugt i samarbejdet med underleverandører. Og det gør virksomheden mere konkurrencedygtig, når den skal udarbejde tilbud. Også Tide Bus har et fælles sæt værdier, som alle nyansatte bliver sat ind i. Her har samarbejdsudvalget udviklet sig til at være et sted, hvor man både samarbejder og udvikler. Det har givet en arbejdsplads med større arbejdsglæde. Bella Center har en lang tradition for at arbejde på tværs i forbindelse med tilrettelæggelse af udstillinger. Disse kompetencer bruger de nu også i samarbejdet med underleverandører. I alle virksomhederne hører man, at den fælles forståelse for værdierne, virksomhedens strategi og plan løfter virksomheden til en bedre konkurrencesituation. 5

6 Arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent Eva Thoft fra Team Arbejdsliv sammenfatter de fire interviews i lyset af den amerikanske arbejdssociolog Jody Hoffer Gittells teorier om relationel koordinering. Når vi ser de fire cases, bliver vi bestyrket i, at meget af konkurrencedygtigheden på arbejdsmarkedet bunder i et godt og velorganiseret samarbejde ude i alle krogene af virksomhederne. Og så er det en fornøjelse at se, at det gode samarbejde sætter sig igennem i øget medarbejdertilfredshed. For hvem vil ikke gerne være glad for at gå på arbejde? God læselyst! Direktør i DA Pernille Knudsen Formand for Samarbejdsnævnet Næstformand i LO Lizette Risgaard Næstformand for Samarbejdsnævnet 6

7 Holstebro Mejeri Vi ved, at vi skal implementere rigtig mange forandringer Interview med mejeridirektør Klaus Jeppesen, produktionschef Anders Skaaning-Höghlund og fællestillidsrepræsentant Jan Andersen. Holstebro Mejeri blev i 2012 årets virksomhed på samarbejdsområdet. Kåringen var resultatet af et langt og målrettet samarbejdsprojekt, hvor alle på virksomheden har trukket det fælles læs. Resultatet er et bedre arbejdsmiljø og en øget konkurrencedygtighed. Vi har opsøgt fællestillidsrepræsentant og næstformand i samarbejdsudvalget Jan Andersen, mejeridirektør og formand for SU Klaus Jeppesen og produktionschef Anders Skaanning-Höghlund for at høre om processen og resultaterne, nu hvor de har bundfældet sig. Det går rigtig stærkt på Holstebro Mejeri, og med mejeridirektør Klaus Jeppesens ord, vil det ikke kunne lade sig gøre uden et godt samarbejde. Mejeriet er fra 1975, og er specialiseret i smørproduktion til hjemmemarked og eksport. Kærgården er hovedproduktet i Danmark og Tyskland, mens Lurpak er varemærket i resten af verden. Mejeriet producerede i tons smørprodukter. Eller for at bruge en mere håndgribelig måleenhed: Der går en palle smør ud af fra produktionen hvert andet minut. Og dermed placerer Holstebro Mejeri sig som verdens største smørmejeri. Til emballage bruger mejeriet årligt for 300 millioner kr., og smørbakkerne fra årets produktion vil kunne nå jorden rundt langs ækvator. 7

8 At være størst på sit felt giver styrke og selvtillid. Men det kan også give grobund til en indadvendt og selvtilfreds holdning, som resulterer i manglende nytænkning. Klaus Jeppesen fortæller, at mejeriet har Arlas værdier og visioner. Men medarbejdere og ledelse havde også brug for at få udviklet et sæt værdier, som knyttede sig direkte til mejeriet, og som alle havde et medejerskab af. Processen startede i Samarbejdsudvalget i 2011, og det var en gruppe på 25 medarbejderrepræsentanter, der sammen med ledelsen satte sig i nogle udvalg og kom med forslag. Arbejdet i grupperne udmøntede sig bl.a. i et sæt værdier: * Aktivt lederskab. Proaktive, implementerer strategier, ansvarlige og konsekvente og har medarbejderinvolvering. * Globalt mindset. At vi er visionære og ser ud over egen kasse, at vi tør og vil lære af andre. Medarbejderne ved båndet tager sig af de fleste ting i medstyrende teams. Tidligere havde de teamledere på aften- og natteskift, men det er de holdt op med for et par år siden, da de ikke kunne få økonomi i at have en leder tilknyttet holdet. * Innovation. At vi udfordrer plejer, problemer til udfordringer og løsninger, at vi netværker og søger nye muligheder. 8

9 Global tænkning giver udfordringer til alle på mejeriet Holstebro Mejeri har i dag en udpræget decentral struktur, hvor medarbejdere sidder med centrale delkompetencer. Det betyder, at medarbejderne af og til bliver udsendt til andre mejerier, hvor de kan bruge deres ekspertise. Tillidsrepræsentant Jan Andersen fortæller, at hvor det tidligere var lederne, som kom på en hyggetur ned i Europa for at se på nogle nye maskiner, er det i dag medarbejderne, som bliver sendt af sted, for det er jo dem, der skal bruge maskinen bagefter, og de synes virkelig, at det er stort at komme af sted. Alle på mejeriet udtrykker begejstring for denne medarbejderinvolverende model, og det taler ydermere til dens fordel, at der er flere om beslutningerne, og det betyder færre ugennemtænkte beslutninger. Slut med selvtilfreds indavl Men den globale tænkning vender også den modsatte vej. Klaus Jeppesen understreger vigtigheden af ikke at degenerere i egen selvtilfredshed: Vi skal passe på ikke at ansætte nogen, som ligner os selv. Vores nyeste Lean-manager kommer fra slagteriindustrien og har en baggrund som sælger af maskiner. Fællestillidsrepræsentant Jan Andersen fortæller, at når vi tidligere skulle slå en stilling op, så ansatte vi blot internt. Nu er det anderledes. Vi har OM HOLSTEBRO MEJERI * Holstebro Mejeri er verdens største smørmejeri. * Mejeriet producerede i tons smørprodukter. * Holstebro Mejeri har formuleret deres eget værdisæt, som alle har medejerskab til. * Mejeriet har en udpræget decentral struktur, hvor medarbejderne har et stort ansvar. * Mejeriet har på grund af udpræget automatisering en stor konkurrencekraft. * Sygefraværet er gennem projektperioden blevet halveret til ca. 2,3 pct. * Mejeriet har ikke haft én arbejdsulykke med efterfølgende fravær i 400 dage. 9

10 også fået ny logistikchef til lageret, og han kommer fra B&O. For at sige det rent ud, så behøver vi ikke en leder, der ved hvordan man laver smør. Vi har brug for en leder, der ved, hvordan man leder. Så vi er ved at komme af med vores ry for indavl. Klaus Jeppesen mener, det har givet en uvurderlig støtte til mejeriets udvikling, for de har en helt anden synsvinkel på tingene, og de giver nogle ideer til at lave tingene anderledes. Hos Arla fik de også en anden tidligere medarbejder fra B&O til at gentænke og optimere emballagetyperne. Og det har givet en lettere produktion samtidig med, at udgifterne til emballage er faldet. Holstebro Mejeri er nærmest mennesketomt. En status som verdens største smørmejeri stiller store krav til medarbejdernes kompetencer og overblik. Til gengæld giver medindflydelsen stor jobtilfredshed. Sygedage minimeres Holstebro Mejeri arbejder på at minimere langtidssygdom, og det er noget, som er aftalt i Samarbejdsudvalget. Når en medarbejder har været syg i en uge, tager vedkommendes nærmeste leder kontakt, så man kan finde en god måde til at komme tilbage på arbejdspladsen. Det kan f.eks. være at finde nogle andre arbejdsopgaver i en periode. Men det kan også være at komme ind i et helt nyt område, som Jan Andersen fortæller om: hvis vi har en medarbejder, der f.eks. har fået en 10

11 fodboldskade, og som skal gå hjemme længe, kan han i en periode komme til at arbejde med planlægning. Det kan godt være, at han ikke har kendskab til planlægning, men han får så et indblik i planlægning, og vi kan så trække på ham senere. På mejeriet siger de samstemmende, at det skaber god forståelse for planlægningsarbejdet, at alle får indblik i processerne. Medarbejdernes ansvar omkring planlægning af arbejdet har også betydet, at der bliver taget et stort medansvar omkring f.eks. planlagte operationsforløb. Jan Andersen: Kulturen er nu sådan, at kollegerne selv melder ud, hvornår de er klar efter sygdom. Der er aldrig nogen, som bliver presset til noget. Også hændelser som mandagssyge bliver taget i opløbet indenfor teamet. Det er helt accepteret, at man via sin nærmeste tillidsrepræsentant tager den slags op med en kollega, og der er ingen grund til at involvere ledelsen omkring det. Sygefraværet var i 2012 på flotte 2,33 pct., og i Holstebro landede de helt nede på 2,20 i Faktisk har der været perioder om sommeren, hvor sygefraværet har været helt nede på 0,4-0,5 pct. Dette skal ses i forhold til, at fraværet inden projektstart var på 4,5-5 pct. Produktionen skal hele tiden køre optimalt. Pauser aftales i det enkelte produktionsteam, og det er ikke noget, man kan sætte rammer op omkring. 11

12 Kommunikation og produktionstal i øjenhøjde er vigtige at have med i hverdagen for at skabe en forståelse for virksomhedens produktion og medarbejdernes trivsel. Kurser evalueres mere effektivt Et af fokuspunkterne i hele projektforløbet har været evaluering af de forskellige kursusforløb, som medarbejderne tilbydes. Klaus Jeppesen mener, at virksomheden gennem årene har sendt mange medarbejdere på kurser, som ikke altid har været lige givtige: Vi vil gerne udvikle vores folk, men det skal også give value for money. På mejeriet er de blevet bedre til at stille krav til kvaliteten og relevansen af efteruddannelse, og der bliver i dag stillet krav til leverandører af uddannelse på lige fod med andre leverandører. Ferieplanlægning glider bedre med medarbejderplanlægning Ferieplanlægning kan mange steder give problemer. Jan Andersen fortæller, at ferieplanlægningen i 2013 gik op i en højere enhed, og alle medarbejdere fik ferie i den periode, de havde ønsket. Det foregår i dag ved, at hver afdeling selv planlægger sin ferie. På mejeriet arbejder de efter nogle rammesæt, så der altid er 50 pct. erfarne medarbejdere på holdene. Og så kan de ansætte ferieafløsere til resten. Fleksibiliteten går begge veje medarbejderne administrerer selv pauser På mejeriet har de indført en regel om, at man stempler ind om morgenen og ud ved fyraftenstid. Pauser aftales i det enkelte produktionsteam, og det er ikke noget, man kan sætte rammer op omkring. Det vigtigste er, at maskinerne kører optimalt. Og 12

13 På Holstebro Mejeri har de fået oparbejdet en kultur, hvor alle er stolte af de produkter, de fremstiller. Og så er det lettere at samarbejde på tværs. dette ansvar omkring pauser har det vist sig, at medarbejderne administrerer fint. Klaus Jeppesen understreger, at det har givet god trivsel for medarbejderne, samtidig med, at produktiviteten er steget. Introduktionsforløb til nye medarbejdere Som et led i projektet har virksomheden lavet et introduktionsforløb, så den nye medarbejder kommer igennem hele mejeriet og får en forståelse af sammenhængene afdelingerne imellem. De har lavet et tjek-skema, så man i afdelingen kan krydse af, og man har været igennem alle relevante dele og fået de nødvendige papirer udleveret. Introduktionskurserne bliver afholdt forskelligt, alt efter situationen. Nogle gange bliver det delt op i mindre enheder. Samtidig har de givet medarbejderhåndbogen et nyt liv med opdatering og et mere tidssvarende design. Det har de nye medarbejdere udtrykt stor tilfredshed med. Jan Andersen nævner, at der blandt de 20 nye medarbejdere kun har været én, som har sagt op indenfor tre måneder, og han tilskriver introduktionsforløbet meget af æren for succesen. Introduktionsforløbet bliver fulgt op med den daglige kommunikation, som bl.a. består af nyhedsbrevet Smørsprøjten og nye infoskærme. Medarbejdersamtalerne er blevet moderniseret På Holstebro Mejeri har de lavet et nyt dialogværktøj til personaleudvik- 13

14 lingssamtalerne, hvor både medarbejder og arbejdsleder skal give en score på områder som kompetence, fleksibilitet, forandringsparathed, attitude, samarbejde, effektivitet, stabilitet, engagement og innovation. Inden medarbejdersamtalen udfylder medarbejder og leder samme skema, og på mødet taler de sammen om, hvilke områder der kan arbejdes mere på. Ud fra dette kan man evt. aftale efteruddannelse. Mejeriet lavede en test af dialogværktøjet med nogle af medarbejderne, inden det blev sat i søen. For mange var det uvant at skulle have en score, men det vænnede alle sig hurtigt til. Jan Andersen understreger det positive i dialogen: Tidligere gik en PU-samtale ofte på, om man havde truck-kort og om hvordan fodbolden gik i weekenden. For os er den nye PU-samtale et kæmpe plus. Der er en årlig PU-samtale, og den efterfølges af to årlige opfølgningssamtaler. Klaus Jeppesen tilføjer, at der også er meget mere relevant indhold i PU-samtalerne, når medarbejderne har større indflydelse på deres arbejde. Anderledes organisering på skiftehold Arlas mejerier har en meget tæt styring og overvågning af alle processer, og det giver bundlinje. Tidligere havde de teamledere på aften- og natteskift, men det er de holdt op med for et par år siden, da de ikke kunne få økonomi i at have en leder tilknyttet holdet. Medarbejderne i teamet må selv tage beslutninger i hverdagen, så produktionen kører videre. Hvis der bliver taget en forkert beslutning, ja så har man noget at tale om efterfølgende, men medarbejderne bakkes op om beslutningerne. Mellemledernes rolle får nyt indhold Tidligere var en mellemleder hos Arla næsten dygtigere til at køre maskinerne end folkene på gulvet. I dag virker mellemlederne som flaskehalse for forandringer, og derfor har man redefineret deres rolle, så de skal skabe rammerne om arbejdets og medarbejdernes udfoldelse. Klaus Jeppesen fortæller, at det gav frustrationer i starten, for vi sagde, at det I er gode til, skal I ikke længere gøre. Nu skal I til at gøre noget andet, som I ikke har gjort så meget tidligere. På mejeriet har de givet mellemlederne efteruddannelse, så de i dag er meget bedre klædt på til i samarbejde med medarbejderen at sætte konkrete ord og handlinger på, hvad det er, den enkelte skal uddannes 14

15 De ugentlige tavlemøder startede tidligere med produktionstal. I dag spørger man først til, hvordan alle har det. i. Ca. 1/3 af fløden fra al den mælk, der produceres i Danmark, havner her hos os. Klaus Jeppesen understreger, at Holstebro Mejeri er et buffermejeri, og det stiller krav til planlægningsarbejdet. Al fløden til mejeriet går gennem andre mejerier, og leverancen kan derfor variere. Vi har to planlæggere siddende, men de kan ikke overskue alt. Jan Andersen supplerer: Os der står ude i skiftene, kan lettere se, hvor vi kan spare 5-10 minutter, og det kan blive til mange gange 5 minutter på en uge. Når vi er færdige med vores projekt Dream Team, vil jeg tro, at vi er 60 ud af 120 medarbejdere, som er med i en eller anden gruppe inden for planlægning eller produktion. Kommunikation har høj prioritet På mejeriet har de fået ansat en kommunikationsmedarbejder, som assisterer med al virksomhedens daglige kommunikation. Ved opbygning af projekt Dream Team fik de udarbejdet en kommunikationspolitik, som angav, hvilke kommunikationskanaler, virksomheden har, og hvilke kanaler, som er velegnede til hvad. Siden kommunikationspolitikken er blevet implementeret, er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse og et kvalitativt interview med 15 medarbejdere. Der blev udarbejdet en rapport om kommunikationens tilstand, og 85 pct. af mejeriets medarbejdere syntes, at det fungerede godt. Hvis vi havde taget den undersøgelse for tre år siden, havde der nok stået 5 pct., siger Jan Andersen, 15

16 Fabriksdirektør Klaus Jeppesen og tillidsrepræsentant Jan Andersen satser i fællesskab på arbejdsmiljøet. De mener, at det er bedre at bruge et par hundrede tusinde eller fem på arbejdsmiljø frem for sygdom. som også slår fast, at det giver meget mere ro, tryghed og effektivitet, at folk er grundigt informeret om alt på mejeriet. Årlig innovationsdag: Det er bedre end julefrokost Den første fredag i oktober lukker fabrikken, og alle medarbejdere møder frem for at give inputs til mejeriets innovation. De første fire timer går med gruppe arbejder. Dernæst får de noget generel information fra hovedkvarteret i Viby om forventninger til fremtiden. Sidst på eftermiddagen kører de 190 medarbejdere til en restaurant, hvor snakken går videre til langt ud på aftenen omkring en åben bar. Jan Andersen siger om innovationsdagen, at når vi kommer igen mandag morgen, har alle hænderne oppe det er bedre end julefrokost! Arrangementet løber op i kr. Mejeriet betaler nemlig fuld løn hele dagen, og aftenarrangementet er ligeledes på firmaets regning. Den tabte arbejdsfortjeneste behøver mejeriet ifølge produktionschef Anders Skaanning-Höghlund ikke regne ind: Vi har kapacitet nok, så hvad vi ikke når den dag, når vi en anden dag. 16

17 Klar og målrettet kommunikation gennem mange forskellige kanaler har givet større indsigt i arbejdspladsen og dermed stærkt øget medarbejdertilfredshed. Arbejdsmiljø i top Alle er enige om, at arbejdsmiljøet skal være godt, når man møder på sin arbejdsplads. Jan Andersen fortæller, at hvor man tidligere startede de ugentlige tavlemøder med produktionstallene, så starter man i dag med at spørge, om alle har det godt. Anders Skaanning-Höghlund føjer til, at hvis der er et problem med f.eks. et hårdt løft, er det ikke økonomien, som sætter begrænsninger for at gøre det bedre. Faktisk belønner virksomheden forslagsstillere til arbejdsmiljø med tre flasker vin, og der kommer virkelig mange forslag i denne forslagskasse. For eksempel brugte man tidligere schweitzerknive rundt om på mejeriet til f.eks. at åbne emballage med, og de gav en række snitskader dog uden efterfølgende sygefravær. Efter at de blev skiftet ud med beskyttede sikkerhedsknive, har der ikke været skæreskader. Jan Andersen: Alt på mejeriet starter med arbejdsmiljø, og i sidste ende er det jo bundlinje, det handler om. Det er bedre at bruge et par hundrede tusinde eller fem på arbejdsmiljø frem for sygdom!. 17

18 Enemærke & Petersen a/s Lean Construction har skabt orden i den kaotiske byggeproces Interview med forretningsområdedirektør Lars Jess Hansen, procesleder Jan Buur Frederiksen, tømrer Poul Boeskov og murer Michael Tiedt. Enemærke & Petersen er en større entreprenør- og servicevirksomhed med ca. 800 medarbejdere. De er fordelt på både håndværkere og funktionærer i Enemærke & Petersen a/s og servicevirksomheden E&P Service. Virksomheden blev grundlagt som en tagvirksomhed i 1975, og har siden udviklet sig til komplette entrepriser inden for byggeri, renovering og bygningsservice. Virksomhedens succes tilskriver de selv, at de var blandt de første til at indføre Lean i byggeriet, og at de længe har arbejdet med videndeling og har fået opbygget en velfungerende samarbejdskultur. Deres hovedkvarter er fortsat i Ringsted, hvor det hele startede. Men de har også en større samlehal til fabrikation af bygningselementer i Glostrup. Og det var her vi mødte fire repræsentanter fra virksomheden: Lars Jess Hansen, som er forretningsområdedirektør, Jan Buur Frederiksen, som er proces leder og Poul Boeskov, der er tømrer og sjakbajs samt medlem af håndværkerklubben gennem tre år. Michael Tiedt er murer og formand for håndværkerklubben. Det blev efter aftale til en statussamtale om deres samarbejdsprojekter. Byggeriet har ikke altid haft ry for at have det bedste samarbejde de forskellige håndværksgrupper og virksomheder imellem. Hos Enemærke & Petersen er Jan Buur Frederiksen procesleder, og det er en del af hans job at sørge for, at samarbejdet mellem håndværksgrupperne i det daglige fungerer. Og det handler både 18

19 Det hænder, at procesleder Jan Buur Frederiksen møder en underentreprenør, som ikke forstår Enemærke & Petersens idé om tæt samarbejde om planlægning af arbejdet: så må vi forklare det for dem og fortælle, hvilke fordele de også har ved den måde at samarbejde på. OM ENEMÆRKE & PETERSEN A/S * Entreprenør- og servicevirksomheden blev grundlagt i Virksomheden omsatte i 2013 for mio. kr. og i dag beskæftiger mere end 800 personer. * Virksomheden har specialiseret sig i drift, vedligehold og renovering af ejendomme. * Enemærke & Petersen fokuserer i deres markedsføring på, at klare kommunikationsveje samt hurtig og effektiv håndtering af problemstillinger er redskaber til et konstruktivt samarbejde! * Det lokale samarbejdsudvalg fokuserer på, at samarbejdet om planlægning af arbejdet skal foregå ude på pladserne. * Enemærke & Petersen skriver krav til underleverandørernes samarbejdsvillighed ind i kontrakterne. * Virksomheden arbejder efter Lean-princippets Last Planner System, som gør seneste håndværker ansvarlig for, at den næste kan komme til. * Enemærke & Petersen holder en høj konkurrencedygtighed på deres samarbejdspolitik, og underleverandører bliver ofte 10 pct. mere konkurrencedygtige end i andre samarbejdsrelationer. 19

20 Poul Boeskov er tømrer og er meget tilfreds med virksomhedens samarbejde med konstant fokus på omstilling: Måden vi bygger på, er lidt ligesom et dominospil. Hvis en af brikkerne vælter, går det hele i stå. om håndværkerne i deres egen virksomhed og arkitekter og håndværkere fra andre virksomheder. Desuden er beboere i de byggerier, som virksomheden renoverer, også med som samarbejdspartnere. Disse processer har Enemærke & Petersen arbejdet med i de seneste 10 år, men som Jan Buur Frederiksen udtrykker det, så er det først inden for de sidste 4-5 år, at folk har taget ejerskab til samarbejdsprocesserne. I dag er samarbejdsånden og medejerskabet en rodfæstet del af næsten alle deres byggepladser. Nyt indhold i samarbejdsudvalgets arbejde Samarbejdsudvalget er det centrale forum for diskussion af kommunikation og samarbejde. Direktør Lars Jess Hansen fortæller, at de i Enemærke & Petersens samarbejdsudvalg tidligere kredsede om samarbejdsaftalerne og rammerne for aftaler i forhold til løn- og arbejdsvilkår. Men gennem de seneste par år har de arbejdet på at få et nyt perspektiv på samarbejdet, hvor de stiller skarpt på det daglige samarbejde på arbejdspladsen. Hver gang, de tager fat på nogle nye samarbejdstemaer, kommer der mange flere spørgsmål frem. Nogle af de ting, de har arbejdet med i Enemærke & Petersens samarbejdsudvalg er: Medarbejdermålinger Videndeling 20

21 Michael Tiedt er formand for håndværkerklubben og fortæller, at virksomhedens samarbejdsudvalgsmøder har udviklet sig ganske enormt over de sidste tre år: Vi snakker om næsten alt, hvad der berører samarbejdet. Også følsomme emner taler vi om. Samarbejde i byggeprocesser på byggepladsen Fredagsmøder Produktivitet Uddannelse Adfærd Kerneværdier Følsomme områder Formand for håndværkerklubben Michael Tiedt fortæller om udviklingen af deres samarbejde: Vi snakker om næsten alt, hvad der berører samarbejdet. Også følsomme emner taler vi om. Samarbejdsudvalgsmøder har udviklet sig ganske enormt over de sidste tre år. Der er kommet mere indhold, og det er mere konstruktivt. Noget af det nye i Enemærke & Petersens samarbejdsudvalg er, at meget er flyttet ud på selve pladsen. I SU taler man så mere om, hvad der er af problemer ude på pladserne. Så kan ledelsen derefter gå ud på pladsen og se, om praksis følger principperne. Først og fremmest skal alt give mening. Hvis det giver mere mening at holde et byggemøde oppe i en taglejlighed i stedet for at indkalde til et stort møde, så er det sådan, man i dag samles i Enemærke & Petersen. Det vigtigste er, at man bruger vores principper ude på pladserne, siger Jan Buur Frederiksen. 21

22 Enemærke & Petersen har opnået rigtig meget produktivitet ved at bygge elementerne indendørs på deres egen samlefabrik i Glostrup. Herved er de uafhængige af vejret og har langt bedre faciliteter til rådighed. Det giver i sidste ende både konkurrencefordele og kvalitet. Planlægning sker i samarbejde LPS står Last Planner System. Det er et værktøj i Lean Construction "værktøjskassen" der også anvendes internationalt, og det understøtter dermed en lean tilgang til byggeproduktion, med de specielle hensyn som kræves her. Systemet kendes også under navnene "involverende planlægning" og "trimmet byggeri". I dag er det en hjørnesten i virksomhedens daglige samarbejde. Man taler med den seneste mand i kæden, planlægger ud fra hans aflevering og tager dermed ansvar for arbejdet. Noget af det, som Enemærke & Petersen har opnået rigtig meget ved, er, at de bygger elementerne indendørs på deres egen samlefabrik. Jan Buur Frederiksen uddyber: Vi starter med at kigge på, hvad det er for et projekt, og i hvilken rækkefølge tingene skal laves. Så følger vi op med ugentlige møder, hvor vi ser på, hvad vi skal lave i den næste uge, og her er håndværkerne meget aktive med at byde ind med, hvad der skal ske. Vi ved, at vi arbejder i en foranderlig verden, og vejret alene kan påvirke vores produktion, men også materialeleverancer, sygdom, kurser og fritid indvirker på planlægningen. Det er hele tiden sidste led, som bedst ved, hvad der sker ude på 22

23 pladsen. I sidste ende handler det hele om at være effektiv, og at alle har en glæde af det. Tømrer og sjakbajs Poul Boeskov fortsætter: Måden vi bygger på, er lidt ligesom et dominospil. Hvis en af brikkerne vælter, går det hele i stå. Vi er afhængige af hinanden for at komme frem. Og vi bruger Last Planner System til at sige okay, jeg er færdig dér, og så kan du tage over. Du kan planlægge din egen proces uden nogen stop. Om baggrunden for planlægningsmetoden fortæller Jan Buur Frederiksen, at en byggeproces er kaotisk, og den kræver derfor, at man løbende taler sammen på alle niveauer. Poul Boeskov fortæller videre, at det dummeste, vi nogensinde har gjort, var at lave et 4-ugers skema. Du kan ikke planlægge ned i detaljer. Så siden har planlægningen hos Enemærke & Petersen højst været en uge ad gangen. God planlægning giver også bundlinje I en entreprenørvirksomhed bruger man mange store maskiner, f.eks. kraner. Ved at planlægge efter en effektiv maskinudnyttelse kan virksomheden spare penge og være mere effektiv. Poul Boeskov: Hvis vi siger, at vi skal bruge en kran en bestemt dag, kan det være, vi skal indrette os efter, at kranen er her en anden dag, og at vi kan samle timerne den dag. Så indretter vi det øvrige arbejder herefter. Det er en konkurrencestrategi for fir- 23

24 maet, og det er noget, vi markedsfører os på. God kommunikation skaber arbejdstilfredshed Last Planner System har også forbedret arbejdsmiljøet, fortæller Poul Boeskov. Hvis der opstår et stop, kan man altid se på tavlen, hvad det skyldes. Der står måske mand syg, rendegraver i grøften eller kabel gravet over, og det betyder, at man ikke går og bliver sur på en kollega eller en håndværker fra en anden gruppe. Når man får en forklaring, giver det en bedre forståelse for tingene. Samarbejde med andre virksomheder Selv om Enemærke & Petersen selv råder over mange håndværkergrupper, arbejder de også sammen med andre entreprenørvirksomheder. Her er der ikke altid lige stor forståelse for Enemærke & Petersens måde at samarbejde på, f.eks. at beslutningerne om planlægning bliver taget blandt håndværkerne i det yderste led. Ofte hører de fra andre, at de jo blot arbejder ud fra tidsplanen. Michael Tiedt: Det forandrer sig jo hele tiden. Nogle gange er det vejret, der spiller ind. Andre gange er det leverancer. Men det får vi hele tiden fulgt op på, når vi holder vores LPS-møder. Når Enemærke & Petersen indgår aftaler med underleverandører, er det skrevet ind i aftalen, at der skal planlægges i fællesskab. Jan Buur Frederiksen forklarer, at alle underentreprenører med håndværksformand inviteres til planlægningsmøderne for at skabe fælles ejerskab og fælles forståelse af processen. Efterfølgende er de også med til ugemøderne, og de koordinerer færdigt ude på pladsen med de øvrige håndværkere. Det er noget, de gamle rutinerede samarbejdspartnere godt ved, allerede når de indgår aftalen, og det er indskrevet i kontrakterne. Nogle gange har vi en underleverandør, som ikke forstår det, og så må vi forklare det for dem og fortælle, hvilke fordele de også har ved den måde at samarbejde på. Underentreprenørerne tænder på samarbejdsmodellen Underentreprenørerne kan heldigvis tit se konkurrencefordelene i Enemærke & Petersens måde at samarbejde på. På et tidspunkt kom en underentreprenør og sagde, at hvis I bliver ved med at planlægge på den måde, at I 24

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0%

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Albertslund Kommune Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: 16-01-2017 04:58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Social kapital - samlet resultat Social kapital drejer sig om, hvordan I samarbejder

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier BALLERUP KOMMUNE: Det kan være svært at sige, hvad der kommer først. Trivsel eller effektivitet. Men i Ballerup Kommunes visitationsafdeling er de ikke

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Social Kapital og Sygefravær Baggrund og forløbsbeskrivelse

Social Kapital og Sygefravær Baggrund og forløbsbeskrivelse Social Kapital og Sygefravær Baggrund og forløbsbeskrivelse Baggrund Det er veldokumenteret, at der er en klar sammenhæng mellem Sygefravær og Social Kapital. Derfor er det muligt at reducere Sygefravær

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013)

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013) Performance : 3,84 (3,79) Importance : 3,90 (3,94) Respondenter : 414 (360) Organisation 3,53 (3,38) 5.0 Økonomi 3,84 (3,68) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,03 (3,98) 3.0 Kunder / Foreninger / Samarbejdspa 3,66

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere Post Danmark A/S Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere 2006 Post Danmark koncernen 2 Post Danmark A/S Virksomhedens historie går mere end 380 år tilbage I 1995 blev Post Danmark omdannet til

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere