SAMARBEJDSNÆVNETS ÅRSRAPPORT Tværgående samarbejde med opgaven i fokus. Dansk Arbejdsgiverforening Landsorganisationen i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSNÆVNETS ÅRSRAPPORT 2013-14. Tværgående samarbejde med opgaven i fokus. Dansk Arbejdsgiverforening Landsorganisationen i Danmark"

Transkript

1 SAMARBEJDSNÆVNETS ÅRSRAPPORT Tværgående samarbejde med opgaven i fokus Dansk Arbejdsgiverforening Landsorganisationen i Danmark

2 Samarbejdsnævnets Årsrapport Tværgående samarbejde med opgaven i fokus

3 Samarbejdsnævnets Årsrapport Tværgående samarbejde med opgaven i fokus Udgivet af Samarbejdsnævnet DA/LO Grafisk tilrettelæggelse: DA Forlag Tryk: PRinfo Trekroner AS Tekst/foto: Ebbe Kyrø DA-varenr Udgivet i oktober 2014 ISBN

4 Indhold Forord Samarbejde på tværs... 5 Holstebro Mejeri Vi ved, at vi skal implementere rigtig mange forandringer... 7 Enemærke & Petersen a/s Lean Construction har skabt orden i den kaotiske byggeproces...18 Tide Bus et samarbejdsudvalg giver en helt anden struktur på arbejdspladsen...26 Bella Center Bella Centers medarbejderinvolvering i strategi og planlægning...34 Sammenfatning Samarbejde på tværs et vigtigt fokus for Samarbejdsudvalget del Samarbejdskonsulenternes efteruddannelse om konstruktiv facilitering af konfliktforebyggende planlægning af forandringsprocesser på virksomheder...50 Kontakt til konsulenttjenesten Samarbejdsnævnets sekretariat

5 Forord Samarbejde på tværs Samarbejdsnævnet har i år valgt Samarbejde på tværs som det gennemgående tema. Fire meget forskellige virksomheder har været venlige at stille deres tid og viden til rådighed for interviews. Det er Holtebro Mejeri, Enemærke & Petersen a/s, Tide Bus og Bella Center. Samtlige virksomheder har det til fælles, at kompetencer og daglige beslutningsprocesser er flyttet et trin ned ad stigen. Alle investerer de tid på samarbejdet, fordi de mener, at det giver merværdi, arbejdsglæde og fremtidstro. Det er interessant at notere sig, at de fire case-virksomheder arbejder ud fra værdisæt og med stor medarbejderinvolvering. Hos Holtebro Mejeri havde man i forvejen Arlas værdisæt, men medarbejdere og ledelse i samarbejdsudvalget fandt det nødvendigt at udarbejde deres helt eget. Mejeriet trimmer konstant alle arbejdsprocesser, og det ville man ikke kunne gøre, uden at kompetencerne ligger helt ude hos medarbejderne. Enemærke & Petersen har også prioriteret at arbejde med værdier. De ser dem som særligt vigtige, når man skal arbejde med underleverandører, og de bliver flittigt brugt i det daglige arbejde. Værdierne, den gode planlægning og medarbejderinvolveringen bliver også brugt i samarbejdet med underleverandører. Og det gør virksomheden mere konkurrencedygtig, når den skal udarbejde tilbud. Også Tide Bus har et fælles sæt værdier, som alle nyansatte bliver sat ind i. Her har samarbejdsudvalget udviklet sig til at være et sted, hvor man både samarbejder og udvikler. Det har givet en arbejdsplads med større arbejdsglæde. Bella Center har en lang tradition for at arbejde på tværs i forbindelse med tilrettelæggelse af udstillinger. Disse kompetencer bruger de nu også i samarbejdet med underleverandører. I alle virksomhederne hører man, at den fælles forståelse for værdierne, virksomhedens strategi og plan løfter virksomheden til en bedre konkurrencesituation. 5

6 Arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent Eva Thoft fra Team Arbejdsliv sammenfatter de fire interviews i lyset af den amerikanske arbejdssociolog Jody Hoffer Gittells teorier om relationel koordinering. Når vi ser de fire cases, bliver vi bestyrket i, at meget af konkurrencedygtigheden på arbejdsmarkedet bunder i et godt og velorganiseret samarbejde ude i alle krogene af virksomhederne. Og så er det en fornøjelse at se, at det gode samarbejde sætter sig igennem i øget medarbejdertilfredshed. For hvem vil ikke gerne være glad for at gå på arbejde? God læselyst! Direktør i DA Pernille Knudsen Formand for Samarbejdsnævnet Næstformand i LO Lizette Risgaard Næstformand for Samarbejdsnævnet 6

7 Holstebro Mejeri Vi ved, at vi skal implementere rigtig mange forandringer Interview med mejeridirektør Klaus Jeppesen, produktionschef Anders Skaaning-Höghlund og fællestillidsrepræsentant Jan Andersen. Holstebro Mejeri blev i 2012 årets virksomhed på samarbejdsområdet. Kåringen var resultatet af et langt og målrettet samarbejdsprojekt, hvor alle på virksomheden har trukket det fælles læs. Resultatet er et bedre arbejdsmiljø og en øget konkurrencedygtighed. Vi har opsøgt fællestillidsrepræsentant og næstformand i samarbejdsudvalget Jan Andersen, mejeridirektør og formand for SU Klaus Jeppesen og produktionschef Anders Skaanning-Höghlund for at høre om processen og resultaterne, nu hvor de har bundfældet sig. Det går rigtig stærkt på Holstebro Mejeri, og med mejeridirektør Klaus Jeppesens ord, vil det ikke kunne lade sig gøre uden et godt samarbejde. Mejeriet er fra 1975, og er specialiseret i smørproduktion til hjemmemarked og eksport. Kærgården er hovedproduktet i Danmark og Tyskland, mens Lurpak er varemærket i resten af verden. Mejeriet producerede i tons smørprodukter. Eller for at bruge en mere håndgribelig måleenhed: Der går en palle smør ud af fra produktionen hvert andet minut. Og dermed placerer Holstebro Mejeri sig som verdens største smørmejeri. Til emballage bruger mejeriet årligt for 300 millioner kr., og smørbakkerne fra årets produktion vil kunne nå jorden rundt langs ækvator. 7

8 At være størst på sit felt giver styrke og selvtillid. Men det kan også give grobund til en indadvendt og selvtilfreds holdning, som resulterer i manglende nytænkning. Klaus Jeppesen fortæller, at mejeriet har Arlas værdier og visioner. Men medarbejdere og ledelse havde også brug for at få udviklet et sæt værdier, som knyttede sig direkte til mejeriet, og som alle havde et medejerskab af. Processen startede i Samarbejdsudvalget i 2011, og det var en gruppe på 25 medarbejderrepræsentanter, der sammen med ledelsen satte sig i nogle udvalg og kom med forslag. Arbejdet i grupperne udmøntede sig bl.a. i et sæt værdier: * Aktivt lederskab. Proaktive, implementerer strategier, ansvarlige og konsekvente og har medarbejderinvolvering. * Globalt mindset. At vi er visionære og ser ud over egen kasse, at vi tør og vil lære af andre. Medarbejderne ved båndet tager sig af de fleste ting i medstyrende teams. Tidligere havde de teamledere på aften- og natteskift, men det er de holdt op med for et par år siden, da de ikke kunne få økonomi i at have en leder tilknyttet holdet. * Innovation. At vi udfordrer plejer, problemer til udfordringer og løsninger, at vi netværker og søger nye muligheder. 8

9 Global tænkning giver udfordringer til alle på mejeriet Holstebro Mejeri har i dag en udpræget decentral struktur, hvor medarbejdere sidder med centrale delkompetencer. Det betyder, at medarbejderne af og til bliver udsendt til andre mejerier, hvor de kan bruge deres ekspertise. Tillidsrepræsentant Jan Andersen fortæller, at hvor det tidligere var lederne, som kom på en hyggetur ned i Europa for at se på nogle nye maskiner, er det i dag medarbejderne, som bliver sendt af sted, for det er jo dem, der skal bruge maskinen bagefter, og de synes virkelig, at det er stort at komme af sted. Alle på mejeriet udtrykker begejstring for denne medarbejderinvolverende model, og det taler ydermere til dens fordel, at der er flere om beslutningerne, og det betyder færre ugennemtænkte beslutninger. Slut med selvtilfreds indavl Men den globale tænkning vender også den modsatte vej. Klaus Jeppesen understreger vigtigheden af ikke at degenerere i egen selvtilfredshed: Vi skal passe på ikke at ansætte nogen, som ligner os selv. Vores nyeste Lean-manager kommer fra slagteriindustrien og har en baggrund som sælger af maskiner. Fællestillidsrepræsentant Jan Andersen fortæller, at når vi tidligere skulle slå en stilling op, så ansatte vi blot internt. Nu er det anderledes. Vi har OM HOLSTEBRO MEJERI * Holstebro Mejeri er verdens største smørmejeri. * Mejeriet producerede i tons smørprodukter. * Holstebro Mejeri har formuleret deres eget værdisæt, som alle har medejerskab til. * Mejeriet har en udpræget decentral struktur, hvor medarbejderne har et stort ansvar. * Mejeriet har på grund af udpræget automatisering en stor konkurrencekraft. * Sygefraværet er gennem projektperioden blevet halveret til ca. 2,3 pct. * Mejeriet har ikke haft én arbejdsulykke med efterfølgende fravær i 400 dage. 9

10 også fået ny logistikchef til lageret, og han kommer fra B&O. For at sige det rent ud, så behøver vi ikke en leder, der ved hvordan man laver smør. Vi har brug for en leder, der ved, hvordan man leder. Så vi er ved at komme af med vores ry for indavl. Klaus Jeppesen mener, det har givet en uvurderlig støtte til mejeriets udvikling, for de har en helt anden synsvinkel på tingene, og de giver nogle ideer til at lave tingene anderledes. Hos Arla fik de også en anden tidligere medarbejder fra B&O til at gentænke og optimere emballagetyperne. Og det har givet en lettere produktion samtidig med, at udgifterne til emballage er faldet. Holstebro Mejeri er nærmest mennesketomt. En status som verdens største smørmejeri stiller store krav til medarbejdernes kompetencer og overblik. Til gengæld giver medindflydelsen stor jobtilfredshed. Sygedage minimeres Holstebro Mejeri arbejder på at minimere langtidssygdom, og det er noget, som er aftalt i Samarbejdsudvalget. Når en medarbejder har været syg i en uge, tager vedkommendes nærmeste leder kontakt, så man kan finde en god måde til at komme tilbage på arbejdspladsen. Det kan f.eks. være at finde nogle andre arbejdsopgaver i en periode. Men det kan også være at komme ind i et helt nyt område, som Jan Andersen fortæller om: hvis vi har en medarbejder, der f.eks. har fået en 10

11 fodboldskade, og som skal gå hjemme længe, kan han i en periode komme til at arbejde med planlægning. Det kan godt være, at han ikke har kendskab til planlægning, men han får så et indblik i planlægning, og vi kan så trække på ham senere. På mejeriet siger de samstemmende, at det skaber god forståelse for planlægningsarbejdet, at alle får indblik i processerne. Medarbejdernes ansvar omkring planlægning af arbejdet har også betydet, at der bliver taget et stort medansvar omkring f.eks. planlagte operationsforløb. Jan Andersen: Kulturen er nu sådan, at kollegerne selv melder ud, hvornår de er klar efter sygdom. Der er aldrig nogen, som bliver presset til noget. Også hændelser som mandagssyge bliver taget i opløbet indenfor teamet. Det er helt accepteret, at man via sin nærmeste tillidsrepræsentant tager den slags op med en kollega, og der er ingen grund til at involvere ledelsen omkring det. Sygefraværet var i 2012 på flotte 2,33 pct., og i Holstebro landede de helt nede på 2,20 i Faktisk har der været perioder om sommeren, hvor sygefraværet har været helt nede på 0,4-0,5 pct. Dette skal ses i forhold til, at fraværet inden projektstart var på 4,5-5 pct. Produktionen skal hele tiden køre optimalt. Pauser aftales i det enkelte produktionsteam, og det er ikke noget, man kan sætte rammer op omkring. 11

12 Kommunikation og produktionstal i øjenhøjde er vigtige at have med i hverdagen for at skabe en forståelse for virksomhedens produktion og medarbejdernes trivsel. Kurser evalueres mere effektivt Et af fokuspunkterne i hele projektforløbet har været evaluering af de forskellige kursusforløb, som medarbejderne tilbydes. Klaus Jeppesen mener, at virksomheden gennem årene har sendt mange medarbejdere på kurser, som ikke altid har været lige givtige: Vi vil gerne udvikle vores folk, men det skal også give value for money. På mejeriet er de blevet bedre til at stille krav til kvaliteten og relevansen af efteruddannelse, og der bliver i dag stillet krav til leverandører af uddannelse på lige fod med andre leverandører. Ferieplanlægning glider bedre med medarbejderplanlægning Ferieplanlægning kan mange steder give problemer. Jan Andersen fortæller, at ferieplanlægningen i 2013 gik op i en højere enhed, og alle medarbejdere fik ferie i den periode, de havde ønsket. Det foregår i dag ved, at hver afdeling selv planlægger sin ferie. På mejeriet arbejder de efter nogle rammesæt, så der altid er 50 pct. erfarne medarbejdere på holdene. Og så kan de ansætte ferieafløsere til resten. Fleksibiliteten går begge veje medarbejderne administrerer selv pauser På mejeriet har de indført en regel om, at man stempler ind om morgenen og ud ved fyraftenstid. Pauser aftales i det enkelte produktionsteam, og det er ikke noget, man kan sætte rammer op omkring. Det vigtigste er, at maskinerne kører optimalt. Og 12

13 På Holstebro Mejeri har de fået oparbejdet en kultur, hvor alle er stolte af de produkter, de fremstiller. Og så er det lettere at samarbejde på tværs. dette ansvar omkring pauser har det vist sig, at medarbejderne administrerer fint. Klaus Jeppesen understreger, at det har givet god trivsel for medarbejderne, samtidig med, at produktiviteten er steget. Introduktionsforløb til nye medarbejdere Som et led i projektet har virksomheden lavet et introduktionsforløb, så den nye medarbejder kommer igennem hele mejeriet og får en forståelse af sammenhængene afdelingerne imellem. De har lavet et tjek-skema, så man i afdelingen kan krydse af, og man har været igennem alle relevante dele og fået de nødvendige papirer udleveret. Introduktionskurserne bliver afholdt forskelligt, alt efter situationen. Nogle gange bliver det delt op i mindre enheder. Samtidig har de givet medarbejderhåndbogen et nyt liv med opdatering og et mere tidssvarende design. Det har de nye medarbejdere udtrykt stor tilfredshed med. Jan Andersen nævner, at der blandt de 20 nye medarbejdere kun har været én, som har sagt op indenfor tre måneder, og han tilskriver introduktionsforløbet meget af æren for succesen. Introduktionsforløbet bliver fulgt op med den daglige kommunikation, som bl.a. består af nyhedsbrevet Smørsprøjten og nye infoskærme. Medarbejdersamtalerne er blevet moderniseret På Holstebro Mejeri har de lavet et nyt dialogværktøj til personaleudvik- 13

14 lingssamtalerne, hvor både medarbejder og arbejdsleder skal give en score på områder som kompetence, fleksibilitet, forandringsparathed, attitude, samarbejde, effektivitet, stabilitet, engagement og innovation. Inden medarbejdersamtalen udfylder medarbejder og leder samme skema, og på mødet taler de sammen om, hvilke områder der kan arbejdes mere på. Ud fra dette kan man evt. aftale efteruddannelse. Mejeriet lavede en test af dialogværktøjet med nogle af medarbejderne, inden det blev sat i søen. For mange var det uvant at skulle have en score, men det vænnede alle sig hurtigt til. Jan Andersen understreger det positive i dialogen: Tidligere gik en PU-samtale ofte på, om man havde truck-kort og om hvordan fodbolden gik i weekenden. For os er den nye PU-samtale et kæmpe plus. Der er en årlig PU-samtale, og den efterfølges af to årlige opfølgningssamtaler. Klaus Jeppesen tilføjer, at der også er meget mere relevant indhold i PU-samtalerne, når medarbejderne har større indflydelse på deres arbejde. Anderledes organisering på skiftehold Arlas mejerier har en meget tæt styring og overvågning af alle processer, og det giver bundlinje. Tidligere havde de teamledere på aften- og natteskift, men det er de holdt op med for et par år siden, da de ikke kunne få økonomi i at have en leder tilknyttet holdet. Medarbejderne i teamet må selv tage beslutninger i hverdagen, så produktionen kører videre. Hvis der bliver taget en forkert beslutning, ja så har man noget at tale om efterfølgende, men medarbejderne bakkes op om beslutningerne. Mellemledernes rolle får nyt indhold Tidligere var en mellemleder hos Arla næsten dygtigere til at køre maskinerne end folkene på gulvet. I dag virker mellemlederne som flaskehalse for forandringer, og derfor har man redefineret deres rolle, så de skal skabe rammerne om arbejdets og medarbejdernes udfoldelse. Klaus Jeppesen fortæller, at det gav frustrationer i starten, for vi sagde, at det I er gode til, skal I ikke længere gøre. Nu skal I til at gøre noget andet, som I ikke har gjort så meget tidligere. På mejeriet har de givet mellemlederne efteruddannelse, så de i dag er meget bedre klædt på til i samarbejde med medarbejderen at sætte konkrete ord og handlinger på, hvad det er, den enkelte skal uddannes 14

15 De ugentlige tavlemøder startede tidligere med produktionstal. I dag spørger man først til, hvordan alle har det. i. Ca. 1/3 af fløden fra al den mælk, der produceres i Danmark, havner her hos os. Klaus Jeppesen understreger, at Holstebro Mejeri er et buffermejeri, og det stiller krav til planlægningsarbejdet. Al fløden til mejeriet går gennem andre mejerier, og leverancen kan derfor variere. Vi har to planlæggere siddende, men de kan ikke overskue alt. Jan Andersen supplerer: Os der står ude i skiftene, kan lettere se, hvor vi kan spare 5-10 minutter, og det kan blive til mange gange 5 minutter på en uge. Når vi er færdige med vores projekt Dream Team, vil jeg tro, at vi er 60 ud af 120 medarbejdere, som er med i en eller anden gruppe inden for planlægning eller produktion. Kommunikation har høj prioritet På mejeriet har de fået ansat en kommunikationsmedarbejder, som assisterer med al virksomhedens daglige kommunikation. Ved opbygning af projekt Dream Team fik de udarbejdet en kommunikationspolitik, som angav, hvilke kommunikationskanaler, virksomheden har, og hvilke kanaler, som er velegnede til hvad. Siden kommunikationspolitikken er blevet implementeret, er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse og et kvalitativt interview med 15 medarbejdere. Der blev udarbejdet en rapport om kommunikationens tilstand, og 85 pct. af mejeriets medarbejdere syntes, at det fungerede godt. Hvis vi havde taget den undersøgelse for tre år siden, havde der nok stået 5 pct., siger Jan Andersen, 15

16 Fabriksdirektør Klaus Jeppesen og tillidsrepræsentant Jan Andersen satser i fællesskab på arbejdsmiljøet. De mener, at det er bedre at bruge et par hundrede tusinde eller fem på arbejdsmiljø frem for sygdom. som også slår fast, at det giver meget mere ro, tryghed og effektivitet, at folk er grundigt informeret om alt på mejeriet. Årlig innovationsdag: Det er bedre end julefrokost Den første fredag i oktober lukker fabrikken, og alle medarbejdere møder frem for at give inputs til mejeriets innovation. De første fire timer går med gruppe arbejder. Dernæst får de noget generel information fra hovedkvarteret i Viby om forventninger til fremtiden. Sidst på eftermiddagen kører de 190 medarbejdere til en restaurant, hvor snakken går videre til langt ud på aftenen omkring en åben bar. Jan Andersen siger om innovationsdagen, at når vi kommer igen mandag morgen, har alle hænderne oppe det er bedre end julefrokost! Arrangementet løber op i kr. Mejeriet betaler nemlig fuld løn hele dagen, og aftenarrangementet er ligeledes på firmaets regning. Den tabte arbejdsfortjeneste behøver mejeriet ifølge produktionschef Anders Skaanning-Höghlund ikke regne ind: Vi har kapacitet nok, så hvad vi ikke når den dag, når vi en anden dag. 16

17 Klar og målrettet kommunikation gennem mange forskellige kanaler har givet større indsigt i arbejdspladsen og dermed stærkt øget medarbejdertilfredshed. Arbejdsmiljø i top Alle er enige om, at arbejdsmiljøet skal være godt, når man møder på sin arbejdsplads. Jan Andersen fortæller, at hvor man tidligere startede de ugentlige tavlemøder med produktionstallene, så starter man i dag med at spørge, om alle har det godt. Anders Skaanning-Höghlund føjer til, at hvis der er et problem med f.eks. et hårdt løft, er det ikke økonomien, som sætter begrænsninger for at gøre det bedre. Faktisk belønner virksomheden forslagsstillere til arbejdsmiljø med tre flasker vin, og der kommer virkelig mange forslag i denne forslagskasse. For eksempel brugte man tidligere schweitzerknive rundt om på mejeriet til f.eks. at åbne emballage med, og de gav en række snitskader dog uden efterfølgende sygefravær. Efter at de blev skiftet ud med beskyttede sikkerhedsknive, har der ikke været skæreskader. Jan Andersen: Alt på mejeriet starter med arbejdsmiljø, og i sidste ende er det jo bundlinje, det handler om. Det er bedre at bruge et par hundrede tusinde eller fem på arbejdsmiljø frem for sygdom!. 17

18 Enemærke & Petersen a/s Lean Construction har skabt orden i den kaotiske byggeproces Interview med forretningsområdedirektør Lars Jess Hansen, procesleder Jan Buur Frederiksen, tømrer Poul Boeskov og murer Michael Tiedt. Enemærke & Petersen er en større entreprenør- og servicevirksomhed med ca. 800 medarbejdere. De er fordelt på både håndværkere og funktionærer i Enemærke & Petersen a/s og servicevirksomheden E&P Service. Virksomheden blev grundlagt som en tagvirksomhed i 1975, og har siden udviklet sig til komplette entrepriser inden for byggeri, renovering og bygningsservice. Virksomhedens succes tilskriver de selv, at de var blandt de første til at indføre Lean i byggeriet, og at de længe har arbejdet med videndeling og har fået opbygget en velfungerende samarbejdskultur. Deres hovedkvarter er fortsat i Ringsted, hvor det hele startede. Men de har også en større samlehal til fabrikation af bygningselementer i Glostrup. Og det var her vi mødte fire repræsentanter fra virksomheden: Lars Jess Hansen, som er forretningsområdedirektør, Jan Buur Frederiksen, som er proces leder og Poul Boeskov, der er tømrer og sjakbajs samt medlem af håndværkerklubben gennem tre år. Michael Tiedt er murer og formand for håndværkerklubben. Det blev efter aftale til en statussamtale om deres samarbejdsprojekter. Byggeriet har ikke altid haft ry for at have det bedste samarbejde de forskellige håndværksgrupper og virksomheder imellem. Hos Enemærke & Petersen er Jan Buur Frederiksen procesleder, og det er en del af hans job at sørge for, at samarbejdet mellem håndværksgrupperne i det daglige fungerer. Og det handler både 18

19 Det hænder, at procesleder Jan Buur Frederiksen møder en underentreprenør, som ikke forstår Enemærke & Petersens idé om tæt samarbejde om planlægning af arbejdet: så må vi forklare det for dem og fortælle, hvilke fordele de også har ved den måde at samarbejde på. OM ENEMÆRKE & PETERSEN A/S * Entreprenør- og servicevirksomheden blev grundlagt i Virksomheden omsatte i 2013 for mio. kr. og i dag beskæftiger mere end 800 personer. * Virksomheden har specialiseret sig i drift, vedligehold og renovering af ejendomme. * Enemærke & Petersen fokuserer i deres markedsføring på, at klare kommunikationsveje samt hurtig og effektiv håndtering af problemstillinger er redskaber til et konstruktivt samarbejde! * Det lokale samarbejdsudvalg fokuserer på, at samarbejdet om planlægning af arbejdet skal foregå ude på pladserne. * Enemærke & Petersen skriver krav til underleverandørernes samarbejdsvillighed ind i kontrakterne. * Virksomheden arbejder efter Lean-princippets Last Planner System, som gør seneste håndværker ansvarlig for, at den næste kan komme til. * Enemærke & Petersen holder en høj konkurrencedygtighed på deres samarbejdspolitik, og underleverandører bliver ofte 10 pct. mere konkurrencedygtige end i andre samarbejdsrelationer. 19

20 Poul Boeskov er tømrer og er meget tilfreds med virksomhedens samarbejde med konstant fokus på omstilling: Måden vi bygger på, er lidt ligesom et dominospil. Hvis en af brikkerne vælter, går det hele i stå. om håndværkerne i deres egen virksomhed og arkitekter og håndværkere fra andre virksomheder. Desuden er beboere i de byggerier, som virksomheden renoverer, også med som samarbejdspartnere. Disse processer har Enemærke & Petersen arbejdet med i de seneste 10 år, men som Jan Buur Frederiksen udtrykker det, så er det først inden for de sidste 4-5 år, at folk har taget ejerskab til samarbejdsprocesserne. I dag er samarbejdsånden og medejerskabet en rodfæstet del af næsten alle deres byggepladser. Nyt indhold i samarbejdsudvalgets arbejde Samarbejdsudvalget er det centrale forum for diskussion af kommunikation og samarbejde. Direktør Lars Jess Hansen fortæller, at de i Enemærke & Petersens samarbejdsudvalg tidligere kredsede om samarbejdsaftalerne og rammerne for aftaler i forhold til løn- og arbejdsvilkår. Men gennem de seneste par år har de arbejdet på at få et nyt perspektiv på samarbejdet, hvor de stiller skarpt på det daglige samarbejde på arbejdspladsen. Hver gang, de tager fat på nogle nye samarbejdstemaer, kommer der mange flere spørgsmål frem. Nogle af de ting, de har arbejdet med i Enemærke & Petersens samarbejdsudvalg er: Medarbejdermålinger Videndeling 20

21 Michael Tiedt er formand for håndværkerklubben og fortæller, at virksomhedens samarbejdsudvalgsmøder har udviklet sig ganske enormt over de sidste tre år: Vi snakker om næsten alt, hvad der berører samarbejdet. Også følsomme emner taler vi om. Samarbejde i byggeprocesser på byggepladsen Fredagsmøder Produktivitet Uddannelse Adfærd Kerneværdier Følsomme områder Formand for håndværkerklubben Michael Tiedt fortæller om udviklingen af deres samarbejde: Vi snakker om næsten alt, hvad der berører samarbejdet. Også følsomme emner taler vi om. Samarbejdsudvalgsmøder har udviklet sig ganske enormt over de sidste tre år. Der er kommet mere indhold, og det er mere konstruktivt. Noget af det nye i Enemærke & Petersens samarbejdsudvalg er, at meget er flyttet ud på selve pladsen. I SU taler man så mere om, hvad der er af problemer ude på pladserne. Så kan ledelsen derefter gå ud på pladsen og se, om praksis følger principperne. Først og fremmest skal alt give mening. Hvis det giver mere mening at holde et byggemøde oppe i en taglejlighed i stedet for at indkalde til et stort møde, så er det sådan, man i dag samles i Enemærke & Petersen. Det vigtigste er, at man bruger vores principper ude på pladserne, siger Jan Buur Frederiksen. 21

22 Enemærke & Petersen har opnået rigtig meget produktivitet ved at bygge elementerne indendørs på deres egen samlefabrik i Glostrup. Herved er de uafhængige af vejret og har langt bedre faciliteter til rådighed. Det giver i sidste ende både konkurrencefordele og kvalitet. Planlægning sker i samarbejde LPS står Last Planner System. Det er et værktøj i Lean Construction "værktøjskassen" der også anvendes internationalt, og det understøtter dermed en lean tilgang til byggeproduktion, med de specielle hensyn som kræves her. Systemet kendes også under navnene "involverende planlægning" og "trimmet byggeri". I dag er det en hjørnesten i virksomhedens daglige samarbejde. Man taler med den seneste mand i kæden, planlægger ud fra hans aflevering og tager dermed ansvar for arbejdet. Noget af det, som Enemærke & Petersen har opnået rigtig meget ved, er, at de bygger elementerne indendørs på deres egen samlefabrik. Jan Buur Frederiksen uddyber: Vi starter med at kigge på, hvad det er for et projekt, og i hvilken rækkefølge tingene skal laves. Så følger vi op med ugentlige møder, hvor vi ser på, hvad vi skal lave i den næste uge, og her er håndværkerne meget aktive med at byde ind med, hvad der skal ske. Vi ved, at vi arbejder i en foranderlig verden, og vejret alene kan påvirke vores produktion, men også materialeleverancer, sygdom, kurser og fritid indvirker på planlægningen. Det er hele tiden sidste led, som bedst ved, hvad der sker ude på 22

23 pladsen. I sidste ende handler det hele om at være effektiv, og at alle har en glæde af det. Tømrer og sjakbajs Poul Boeskov fortsætter: Måden vi bygger på, er lidt ligesom et dominospil. Hvis en af brikkerne vælter, går det hele i stå. Vi er afhængige af hinanden for at komme frem. Og vi bruger Last Planner System til at sige okay, jeg er færdig dér, og så kan du tage over. Du kan planlægge din egen proces uden nogen stop. Om baggrunden for planlægningsmetoden fortæller Jan Buur Frederiksen, at en byggeproces er kaotisk, og den kræver derfor, at man løbende taler sammen på alle niveauer. Poul Boeskov fortæller videre, at det dummeste, vi nogensinde har gjort, var at lave et 4-ugers skema. Du kan ikke planlægge ned i detaljer. Så siden har planlægningen hos Enemærke & Petersen højst været en uge ad gangen. God planlægning giver også bundlinje I en entreprenørvirksomhed bruger man mange store maskiner, f.eks. kraner. Ved at planlægge efter en effektiv maskinudnyttelse kan virksomheden spare penge og være mere effektiv. Poul Boeskov: Hvis vi siger, at vi skal bruge en kran en bestemt dag, kan det være, vi skal indrette os efter, at kranen er her en anden dag, og at vi kan samle timerne den dag. Så indretter vi det øvrige arbejder herefter. Det er en konkurrencestrategi for fir- 23

24 maet, og det er noget, vi markedsfører os på. God kommunikation skaber arbejdstilfredshed Last Planner System har også forbedret arbejdsmiljøet, fortæller Poul Boeskov. Hvis der opstår et stop, kan man altid se på tavlen, hvad det skyldes. Der står måske mand syg, rendegraver i grøften eller kabel gravet over, og det betyder, at man ikke går og bliver sur på en kollega eller en håndværker fra en anden gruppe. Når man får en forklaring, giver det en bedre forståelse for tingene. Samarbejde med andre virksomheder Selv om Enemærke & Petersen selv råder over mange håndværkergrupper, arbejder de også sammen med andre entreprenørvirksomheder. Her er der ikke altid lige stor forståelse for Enemærke & Petersens måde at samarbejde på, f.eks. at beslutningerne om planlægning bliver taget blandt håndværkerne i det yderste led. Ofte hører de fra andre, at de jo blot arbejder ud fra tidsplanen. Michael Tiedt: Det forandrer sig jo hele tiden. Nogle gange er det vejret, der spiller ind. Andre gange er det leverancer. Men det får vi hele tiden fulgt op på, når vi holder vores LPS-møder. Når Enemærke & Petersen indgår aftaler med underleverandører, er det skrevet ind i aftalen, at der skal planlægges i fællesskab. Jan Buur Frederiksen forklarer, at alle underentreprenører med håndværksformand inviteres til planlægningsmøderne for at skabe fælles ejerskab og fælles forståelse af processen. Efterfølgende er de også med til ugemøderne, og de koordinerer færdigt ude på pladsen med de øvrige håndværkere. Det er noget, de gamle rutinerede samarbejdspartnere godt ved, allerede når de indgår aftalen, og det er indskrevet i kontrakterne. Nogle gange har vi en underleverandør, som ikke forstår det, og så må vi forklare det for dem og fortælle, hvilke fordele de også har ved den måde at samarbejde på. Underentreprenørerne tænder på samarbejdsmodellen Underentreprenørerne kan heldigvis tit se konkurrencefordelene i Enemærke & Petersens måde at samarbejde på. På et tidspunkt kom en underentreprenør og sagde, at hvis I bliver ved med at planlægge på den måde, at I 24

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Leder, brug din kommunikation

Leder, brug din kommunikation Leder, brug din kommunikation - og skab flere resultater med færre ressourcer LEDELSE, MERE LEDELSE, BEDRE LEDELSE. Det er ofte svaret på, hvordan vi løser vores udfordringer; lige fra at øge konkurrenceevnen

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE

TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE E&P andels-ejer TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE E&P andels-ejer er Enemærke & Petersen s univers specielt tilpasset boligforeninger. Boligforeninger, som har brug for en solid håndværksvirksomhed,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere