Aalborg Universitet. Når piger og drenge bruger medier og mad Krogager, Stinne Gunder Strøm. Publication date: 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Når piger og drenge bruger medier og mad Krogager, Stinne Gunder Strøm. Publication date: 2012"

Transkript

1 Aalborg Universitet Når piger og drenge bruger medier og mad Krogager, Stinne Gunder Strøm Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Krogager, S. G. S. (2012). Når piger og drenge bruger medier og mad: En metodeeksperimenterende mediebrugsanalyse i 4. og 9. klasse. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: juli 09, 2015

2 Når piger og drenge bruger medier og mad En metodeeksperimenterende mediebrugsanalyse i 4. og 9. klasse Stinne Gunder Strøm Krogager December 2012

3 Når piger og drenge bruger medier og mad. En metodeeksperimenterende mediebrugsanalyse i 4. og 9. klasse. Copyright Stinne Gunder Strøm Krogager 2012 Ph.d.-afhandling Medievidenskab, Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet Vejledere: Karen Klitgaard Povlsen og Klaus Bruhn Jensen Print: SUN-TRYK Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet.

4 Tak til Alle deltagere for fantastisk sjove og berigende timer i jeres selskab. Mine vejledere, Karen Klitgaard Povlsen for at opmuntre til stædighed, brænde for empirien og se sammenhænge så klart og ikke mindst for at være min mentor fås ikke bedre. Og Klaus Bruhn Jensen for at bidrage med metodisk skarpsyn og teoretisk præcision og overblik i særklasse. Cool Snacks gruppen for lærerigt samarbejde og interessante tværfaglige diskussioner. Jacquie Reilly, Public Health and Heath Policy, University of Glasgow for tid og engagement. Alan Warde, Sociology, University of Manchester for frugtbare diskussioner. Hans-Peter Degn for altid at stille sit kvantitative overblik til rådighed. Christian Døsing Sørensen (aka mega-manden) for maskulin interviewopvejning, Anna Katrine Skall Sørensen for transskription af tale, spisning og produktionsvirvar, Katrine Broe Sørensen for at supportere mig i kvantitative kvaler. Kirsten Arnfast for tid, øjne og kritisk korrektursans long distance. - og ikke mindst til Joshua for lige præcis al den tid og tiltro, jeg behøvede og for, at Hannah og Virgil ikke led synlig overlast i processen

5

6 ... INDHOLD 1. INTRODUKTION PRAKTISKE IMPLIKATIONER AFHANDLINGENS OPBYGNING: EN KORT LÆSEVEJLEDNING TEORETISK FORSTÅELSESRAMME METATEORETISKE PERSPEKTIVER FORFORSTÅELSER OG EMPIRISK AUTORITET VIRKELIGHEDEN SOM KONSTRUKTION MEDIER OG BØRN OG UNGE PARADIGMER I BØRNEFORSKNINGEN MEDIEFORSKNING OG BØRN BØRN OG UNGE SOM MEDIEBRUGERE MEDIEBRUGSSTUDIER OG NYE MEDIER TEKNOLOGIEKSPERTER I EN FORLÆNGET BARNDOM MEDIER OG MAD MADFORSKNINGENS OPHAV MEDIEMAD ET PRAKSISTEORETISK PERSPEKTIV PÅ MADFORSKNINGEN RETUR TIL KONSTRUKTIONISMEN METODE PILOTSTUDIE OG COLLAGER COLLAGEPRODUKTION FORHANDLINGER, ASSOCIATIONSKÆDER OG SMAGSERINDRINGER FRA FØRSTE TIL ANDET PILOTINTERVIEW COLLAGENS POTENTIALE OG BEGRÆNSNING DET ENDELIGE DESIGN TRE PARAMETRE FJERDE KLASSE OG SNACKING DYNAMIK OG REFLEKSION SNACKING SNACKINGPRINCIPPER NIENDE KLASSE FØRSTE FORSØG: COMPUTER SET-UP KOMMUNIKATIV MEDIEOPGAVE KOMMUNIKATIV KREATIVITET OG KUNDSKAB FORSKELLIGT OUTPUT HOS DE TO ALDERSGRUPPER INDIVIDUELLE INTERVIEW... 74

7 COMPUTER ELLER EJ? SAMMENFATTENDE DATABEHANDLING FRA LYD OG BILLEDE TIL TEKST CO-PRODUKTIONERNE UNDERSØGELSENS UDSIGELSESKRAFT DET KVANTITATIVE STUDIE MEDIEREGISTRERING SOM AFSÆT FOR DATABASEANALYSER ANALYSE: EN KØNNET SUPPEDAS EN KVALITATIV ANALYSE AF MEDIEBRUG FACEBOOK OG Y8 SOM KOLLEKTIV SPILPRAKSIS NETVÆRKSPIGER OG GAMERDRENGE PIGER MED TEKNOLOGIFORSTÅELSE OG ALSIDIG MEDIEBRUG LÆSEHESTE OG TV-NARKOMANER ANDERLEDES PRÆFERENCER: MORTEN KORCH OG LOKALAVISEN EN KVANTITATIV ANALYSE AF MEDIEBRUG TV-SENING JULEKALENDER OG X FACTOR INTERNETBRUG YOUTUBE FOR ALLE TRYKTE MEDIER: BØGER, BLADE OG MAGASINER FOR PIGER OG TEGNESERIER FOR DRENGE RADIOLYTNING MEDIEBRUG KVALITATIVT OG KVANTITATIVT ET GODT STYKKE AF VEJEN MEDIEBRUG, MADPRÆFERENCER OG KØNNEDE POSITIONER KØNSSTEREOTYPER OG INTERAKTION FRISKE DRENGE SØDE PIGER ISOLERET KØN FORSTÆRKER STEREOTYPER HVOR KØN OG ETNICITET SKÆRER HINANDEN SOM SOCIALE KATEGORIER KØNNEDE MADPRÆFERENCER DRENGE OG KØD: KØDETS STYRKE PIGER OG FRUGT: FRUGTENS FRISKHED AT GØRE KØN ANDERLEDES VIA MAD OG MEDIER RACHELS SULT & MORTENS FEMININE MADPRÆFERENCER MARIE LOUISES MASKULINE FEMININITET UFORSTÅELIGE KEVIN FORSKYDNINGER I KØNSNORMER: KEVIN OG MARIE LOUISE CO-PRODUKTIONER: FORM, INDHOLD OG MEDIEREDE DISKURSER COLLAGER: FORM OG ÆSTETIK COLLAGER: INDHOLD OG GENKENDELIGHED KAMPAGNER: MEDIEDISKURSERS METAMORFOSE SNACKING: NORMER, KONTEKST OG PRAKSIS

8 NORMATIV SNACKING OG SOCIAL JUSTITS MAN GÅR JO IKKE PÅ MCDONALD S OG KØBER GULERØDDER OG EN MÆLK MEDIER, MAD OG KØN: HVOR LANGT RÆKKER UNDERSØGELSEN? MEDIEREGISTRERING CO-PRODUKTIONER COLLAGEPRODUKTION: HVOR BLIVER MEDIERNE AF? KAMPAGNEPRODUKTION: ET BEDRE GREB OM MEDIER OG MAD SNACKING BØRN, SKOLE, FORSKNINGSMETODER OG MAGT PERSPEKTIVER OG SLUTNINGER ERNÆRING OG REPRÆSENTATION ET FORSØG PÅ AT PRIORITERE DOINGS MEDIEFORSKNINGEN OG BREDE KONTEKSTFORSTÅELSER NY EMPIRI NY OG GAMMEL VIDEN REFERENCER DANSK RESUMÉ ENGLISH SUMMARY

9 ET FORORD OM MONSTRE OG FASCINATION Denne afhandling undersøger, hvilken rolle medier spiller i børn og unges holdninger og handlinger i forhold til mad. At sætte sig for at undersøge en relation, der går på tværs af de tre omfattende genstandsfelter; medier, mad og børn og unge har vist sig svært. Det har imidlertid også vist sig betydeligt sjovere, end jeg turde håbe på. Projektets empiriske forankring var et vilkår i det stipendium, jeg søgte i 2009 og et af de elementer, der i mine øjne gjorde det interessant. De empiriske ambitioner og de omsiggribende undersøgelsesparametre viste sig dog at blive en af projektets (læs = mine) helt store udfordringer. De bredte sig som ringe i vandet, indtil jeg stod med et empirisk monster foran mig, der i første omgang betød en tætpakket kalender: Turen gik til forskellige skoler i Jylland med tasker tunge af kamera, stativer, diktafoner, magasiner og tilbudsaviser, karton, sakse, lim og snacks i mange afskygninger. Jeg oplevede i denne periode, at man kan blive afhængig af at indsamle empiri. Måske af frygten for at stoppe og betragte de data man har indsamlet og måske af ærgerrighed efter flere og dybere indsigter. Empirien er afhandlingens kerne, og skulle jeg lave projektet i dag, ville begrænsningens kunst have været endnu sværere. Jeg er i løbet af disse tre år kun blevet endnu mere fascineret af de mange nuancer og (uklare) sammenhænge, der er derude.

10 1. INTRODUKTION Bo: Det der det er råddent, kan du se, det her det er ikke råddent. Det var råddent. Uh, bøf! Pis. Stinne: Ja. Bo: Så skal man ikke have råddent, man kan jo se, det er råddent. Stinne: Altså, det der lugter og? Bo: Ja fuldstændig. Man kan jo godt se, det er råddent. Kampagnefilmen: Har du lyst til pap med sukker? En fed mand toner frem på skærmen. I hånden har han et stykke pap. Han drysser sukker på det og spiser det. Voice-overen lyder: Nej, vel? Drop McDonald s, og McDonald s reklamemelodi toner ud med ordlyden, I m hatin it. Det er 5. lektion. Bo, der går i 4. klasse, har sagt ja til at mødes med mig og tale om medier og mad. Vi sidder foran computerskærmen i et lille lokale på Bos skole. Bo viser mig, hvilke spil han spiller på Internettet. Vi er på og Bo er i gang med et sandwichspil. Der falder salatblade, tomatskiver, bacon og bøf ned fra oven, og Bo skal fange delene i en fornuftig rækkefølge, så sandwichen bliver spiselig. Der falder flere og flere ingredienser ned, og indimellem er de rådne. Får Bo ikke sorteret de dårlige dele fra, vil den lille tykke mand ikke spise sandwichen, og Bo får ingen points og dermed ikke nye og mere spændende ingredienser i næste level. Lea, Ditte og Trina er tekstforfattere til kampagnefilmen øverst til højre på denne side. Pigerne går i 9. klasse, og jeg møder dem i et fokusgruppeinterview på deres skole. Pigernes kampagne er tværmediel. Den består foruden det audiovisuelle spot af plakater i byrummet, hvor den fede mand går igen fulgt af teksten: Det er fedt, det er det virk lig. McDonald s, I m hatin it. 1 Ambitionen med denne afhandling har været at udvikle en metode, der kan give indblik i, hvad børn og unge gør med medier og mad, og Bo, Lea, Ditte og Trina er sammen med 57 andre børn og unge i 4. og 9. klasse det empiriske fundament, som dette forehavende har været afprøvet på. Afhandlingen beskæftiger sig med både holdninger og handlinger i forhold til medier og mad hos 1 Citatet med Bo er fra det individuelle interview med Bo 4. kl. Kochs Skole: McDonald s kampagnen er fra pigegruppen 9. kl. Vestergårdsskolen: 449 ff. Når der citeres fra individuelle interview står navn først, derefter klasse og skole. Tallet refererer til sekvensen i transskriptionen. Når der citeres fra gruppeinterview står gruppen først (pige, drenge eller kønsblandet), derefter klasse, skole og sekvens. Refereres der til det samme interview flere gange i samme afsnit bruges ibid og herefter sekvens. Alle transskriptioner forefindes i bilagsmappe II og III. 9

11 børn og unge. Det gør den, fordi der ofte er forskel på, hvad vi mener, og hvad vi gør. Det vil også sige, at afhandlingen har flere genstandsfelter i spil, og disse betragtes i en hverdagskontekst. Jeg har arbejdet ud fra forskningsspørgsmålet: Hvilken rolle spiller medier i børn og unges holdninger og handlinger i forhold til mad? Jeg har undersøgt dette ved at tale med børn og unge, stille dem kreative medieopgaver og lade dem spise imens. Rammen er individuelle interviews og fokusgrupper, hvor deltagerne udarbejder et medieprodukt med afsæt i medierede repræsentationer af mad. Under arbejdet og snakken, som det genererer, spiser deltagerne forskellige former for snacks. Jeg har således arbejdet med afsæt i forskningsinterviewet, som jeg har kombineret med co-produktion og snacking. Formålet med denne kombination har været at supplere italesættelsen med handlinger (doings), der producerer anderledes data i et forsøg på at indfange deltagernes holdninger og handlinger i forhold til medier og mad. Denne intention har affødt afhandlingens metodiske mål: Kan kombinationen af det traditionelle forskningsinterview med kreative og praktiske elementer 1) producere andre former for italesættelse end det klassiske interview? 2) understøtte indsigter om empirien, som italesættelsen alene ikke rummer? Jeg ønsker altså at designe en undersøgelse, der kan generere indsigter om mediebrug og mediepræferencer, om madvaner og madpræferencer og om disse elementers rolle i børn og unges hverdag. Undersøgelsesdesignet skal rumme både holdninger og handlinger, og derfor tager undersøgelsen afsæt i et eksplorativt undersøgelsesdesign, der indeholder italesættelse samt kreativ co-produktion 2 (i form af collager af mad og mediekampagner om mad) og spisepraksis. Endvidere trianguleres med et kvantitativt studie af mediebrug. Risikoen ved at arbejde så bredt og samtidig kaste sig ud i metodeudvikling er, at det bliver svært at komme med en entydig konklusion. Det er imidlertid en risiko, jeg gerne løber i bestræbelsen på at give nogle komplekse indikationer af, hvilken rolle medier og mad spiller i børn og unges hverdagsliv. 2 Jeg gør rede for begrebet co-produktion i beskrivelsen af undersøgelsesdesignet s

12 1.1. PRAKTISKE IMPLIKATIONER Afhandlingen er en del af projektet Cool Snacks, der er et tværfagligt og tværfakultært udviklingsprojekt på Aarhus Universitet. Projektet er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd. I projektet samarbejder forskere fra Filosofi og Historie, Fødevarekvalitet, Medievidenskab og Folkesundhed samt Teknologisk Institut med forskellige industripartnere (blandt andre Coop og Kims) om at udvikle innovative snackprodukter, der appellerer til årige. Projektets videnskabelige formål er at lave en multimetodisk analyse af målgruppens relation til produktkategorien samt at udvikle værktøjer til at oversætte forbrugerindsigter til tekniske, logistiske og kommunikative produktløsninger. Uden finansieringen af projektet fra Det Strategiske Forskningsråd havde dette projekt ikke været muligt AFHANDLINGENS OPBYGNING: EN KORT LÆSEVEJLEDNING Afhandlingen består af fem kapitler: Første kapitel, denne introduktion. Andet kapitel består af en teoretisk rammesætning af de væsentligste teoretiske perspektiver samt afhandlingens epistemologiske og ontologiske afsæt. I tredje kapitel beskrives afhandlingens empiriske undersøgelsesdesign samt de metodologiske refleksioner, der knytter sig hertil. Fjerde kapitel udgør analysen af kvalitative samt kvantitative data. Det er afhandlingens kerne, der trækker tråde mellem empiri og teori. Femte kapitel samler op på afhandlingens forskellige dele. Jeg evaluerer både undersøgelsens bidrag i relation til tidligere forskning og teori samt afhandlingens bidrag ind i Cool Snacks projektet. Slutteligt stikker jeg perspektiver ud mod fremtidig forskning i feltet. 11

13 12

14 2. TEORETISK FORSTÅELSESRAMME Dette kapitel udgør afhandlingens overordnede teoretiske ramme. De teoretiske perspektiver er struktureret i tre dele: 1) Først trædes et skridt tilbage eller et metaniveau op i bestræbelsen på at trække tråde mellem projektets epistemologiske udgangspunkt i et moderat socialkonstruktionistisk perspektiv, den filosofisk-hermeneutiske fortolkningsramme, forlægget i Grounded Theory og abduktion som forskrift for fortolkningsprocessen. 2) Herefter redegøres for forskellige teoretiske perspektiver i relation til forskningsfelterne: medier og børn og unge. Først skitseres børneforskningens to dominerende paradigmer, herefter følger et vue over nogle af de perspektiver, som har været fremherskende i forskningen om medier og børn og unge. Her redegøres blandt andet for divergerende syn på barnets kompetence eller mangel på samme i relation til medier. I forlængelse heraf kaster jeg et blik på, hvordan de digitale medier tilsyneladende har ændret mediebrugsbilledet blandt børn og unge, og hvilke udfordringer litteraturen identificerer i den forbindelse. 3) I sidste del suppleres medieforskningen og barndomsfeltet med madforskning. Her redegøres indledningsvist for den marketingsorienterede slagside, som forskningen har, når felterne medier, mad og børn kombineres. Dernæst skitseres madforskningens antropologiske og sociologiske rødder, og forskning om medieret mad introduceres. Endelig inddrages et praksisteoretisk perspektiv på madforskningen, der griber tilbage til afhandlingens epistemologiske afsæt i en socialkonstruktionistisk ramme. Opdelingen af de teoretiske perspektiver i dette kapitel i et afsnit om børn og medier og derefter et om mad og medier indikerer, at forskningensfelterne er forholdsvist adskilte. Ikke megen forskning kombinerer de tre felter; medier, mad og børn og unge. Jeg vil i dette kapitel forsøge at skitsere felterne og tydeliggøre de steder, hvor forskningsfelternes veje trods alt krydser hinanden METATEORETISKE PERSPEKTIVER Følgende to afsnit funderer projektet i en videnskabsteoretisk sammenhæng, der er med til at rammesætte de efterfølgende teoretiske perspektiver, de metodologiske refleksioner og den empiriske undersøgelses status i afhandlingen. 13

15 FORFORSTÅELSER OG EMPIRISK AUTORITET Hermeneutik er afsæt for de moderne konstruktivistiske verdensanskuelser, som denne afhandling skriver sig ind under. Oprindeligt betegnede hermeneutikken studiet af tekstfortolkning, og genstanden for den klassiske hermeneutik var litterære, religiøse og juridiske tekster. I løbet af det 20. århundrede udvikler hermeneutikken sig til en decideret filosofi, der anser fortolkning som konstituerende for menneskets forhold til verden. Tekstbegrebet udvides til at omfatte al menneskelig aktivitet og produkter heraf, og det vil også sige samtale og herunder interviewet (Kvale 2002, Pahuus 2003) 3. Kvale anfører, at hermeneutikken er dobbelt relevant for interviewforskning, idet den belyser den dialog, der producerer interviewtekster, som fortolkes, og fordi den anskueliggør den efterfølgende fortolkning af de producerede interviewtekster, der så igen kan betragtes som en dialog eller samtale med teksten (Kvale 2002: 56). Et centralt fortolkningsprincip i hermeneutikken er det dialektiske forhold mellem de enkelte dele og helheden. Processen er bedre kendt som den hermeneutiske cirkel, hvor bestemmelsen af helheden er provisorisk, fordi forståelsen bliver stadig mere fuldkommen, jo mere man forstår af helheden: The circle starts from the divination of the totality to which the confronted element belongs; if the guess is correct, the element in question reveals part of the meaning, which in turn gives us the lead toward a better, fuller, more specific reconstruction of totality. The process goes on, in ever wider circles, until we are satisfied that the residue of opacity still left in our object does not bar us from appropriating its meaning. (Blaikie 1993: 30) Et andet centralt fortolkningsprincip i hermeneutikken er, at man som fortolker aldrig kan gå til en tekst forudsætningsløst. Man kan ikke træde ud af den forståelsestradition, man er en del af: prejudgements shaped by our culture are the only tools we have (Blaikie 1993: 35). Derimod skal man forsøge at eksplicitere disse forudsætninger og bruge dem aktivt, og som Kvale anfører, er bevidstheden om forudsætninger nødvendig, fordi man som interviewer og fortolker ikke kan undgå at påvirke data (Kvale 2002: 57). 3 Årstal i alle referencer henviser til den udgave, som jeg har benyttet. 14

16 Grounded Theory udgør et forlæg for undersøgelsen, hvilket kan synes uforeneligt med en hermeneutisk optik. Jeg betragter imidlertid Grounded Theory som en ideel bestræbelse, der er med til at opretholde empiriens autoritet. Som egentlig metodisk tilgang er Grounded Theory en fiktion, men den kan være med til at sikre, at teorier passes ind i data og ikke omvendt. Det vil sige, at der ikke først sættes en teoriramme op, som de data, man går ud og indsamler, skal bekræfte eller bestride. Det vil også sige, at kategorier og kodninger skal være tæt forankrede i data, og fortolkninger bør ikke passes ind i prædefinerede kategorier (Danermark 2002). Grounded Theory blev i løbet af 1980erne opdelt i to lejre, med de to ophavsmænd Barney G. Glaser og Anselm L. Strauss på hver sin side: [ ] it was argued [i to afgørende tekster: Strauss 1987 og Strauss & Corbin 1990] that theoretical pre-knowledge flows into the data s interpretation while Glaser insists that the codes and categories emerge directly from the data. (Reichertz 2007: 215). Denne undersøgelse er således inspireret af Grounded Theory i Strauss variant, hvor forforståelser informeret af teori, erfaring m.m. er et uomgængeligt vilkår for en undersøgelse, såfremt den skal være velkvalificeret og relevant: [ ] every type of inquiry rests on the asking of effective questions. (Strauss& Corbin 1990: 73). Det er med andre ord ikke muligt at igangsætte en undersøgelse uden at være styret af en forudgående opfattelse af, hvorfor feltet er interessant at undersøge og hvilke begreber, der er relevante og kan hjælpe til at guide undersøgelsen. Disse begreber, forforståelser eller forudsætninger, om man vil, ligger netop også implicit i det hermeneutiske fortolkningsprincip, og nogle teoretikere har kaldt dem sensitizing concepts (Ragin 1996, Blumer 1954). Forforståelserne må dog som i al kvalitativ forskning ikke fungere som spændetrøje for undersøgelsen, og som forsker må man forvente, at begreberne ændrer sig i løbet af undersøgelsen eller måske helt forkastes. Min undersøgelse har været guidet af primært tre forforståelser eller sensitizing concepts; alder, social status/geografi og køn. Nogle af disse har ændret sig radikalt i løbet af undersøgelsen, og andre er om ikke forkastet forandrede i en retning eller en grad, som ikke var forudset. For at dette kan finde sted, må man som forsker indgå i undersøgelsesprocessen med en veludviklet teoretisk sensibilitet, så man kan konceptualisere og formulere teori, efterhånden som indsigterne i data giver mulighed for det. Hvis man på forhånd har besluttet sig for en teoriramme, mister man sin teoretiske sensibilitet. Undersøgelsen tager således afsæt i en senere Grounded Theory, hvor den teoretiske renselse og nærmest jomfruelige faglighed ikke er processtyrende (Helles& Køppe 2003: 288). 15

17 En anden styrende tilgang til undersøgelsens data samt forforståelser ligger i abduktion som forskningsproces, og abduktion baserer sig ligeledes på den hermeneutiske tradition. Abduktion er den tredje slutningsform 4. Begrebet stammer fra Aristoteles og blev i 1878 bragt ind i moderne filosofi af Charles Sanders Pierce. De senere år er abduktion igen blevet introduceret i social- og kulturforskning, og det er blandt andet blevet betegnende for megen kvalitativ medieforskning (Bruhn Jensen 2002: ). Arbejder man med abduktion som slutningsform, vil man som forsker løbende finde nye begrebsmæssige og analytiske idéer. Disse kan være blind alleys or highways (Schrøder, Drotner, Kline & Murray 2003: 81) og for at vurdere, hvilke man bør følge, arbejder man med at indsamle data i en dialektisk proces, hvor eksisterende data og kategorier sammenholdes med nye data og idéer, indtil der ikke længere dukker nyt op (Schrøder, Drotner, Kline & Murray 2003). Abductive inferencing is not, therefore, a mode of reasoning that delivers new knowledge, and neither is it an exact method that assists in the generation of logically ordered (and therefore operationalizable) hypotheses or some new theory. Abductive inferencing is, rather, an attitude towards data and towards one s own knowledge: data are to be taken seriously, and the validity of previously developed knowledge is to be queried. It is a state of preparedness for being taken unprepared. (Reichertz 2007: 221) Grounded Theory og abduktion ligger altså tæt op ad hinanden: Der skal herske stor respekt om data, forforståelser er uundgåelige, men de må ikke styre data, og der skal altid kunne sættes spørgsmålstegn ved den eksisterende viden, som forforståelser udspringer af VIRKELIGHEDEN SOM KONSTRUKTION [ ] the only thing we can construct is specific situation-bound interaction or talk, that is, in our case, the interview itself. (Höijer 2008: 277) Birgitta Höijer syntetiserer her en mere radikal version af konstruktionisme, men uagtet grad af konstruktionisme er optikken central for en forståelse af den viden, som dette projekt kan 4 De to andre er induktion og deduktion. Meget simplificeret kan deduktion som slutningsform beskrives ved en bevægelse fra noget generelt til enkelttilfældet og omvendt er induktion en bevægelse fra enkelttilfældet til noget generelt. 16

18 producere. Den radikale konstruktionisme hævder, at viden altid er konstrueret og dermed ikke kan findes eller opdages, og at det ikke er muligt, at sige noget om en autonom virkelighed. Der ligger i disse betragtninger implicit den ontologiske forestilling, at virkeligheden er socialt konstrueret (Höijer 2008). Denne erkendelsesteoretiske orientering vil således styre videnproduktionen i en undersøgelse, der skriver sig ind i en konstruktionistisk ramme, og omvendt implicerer undersøgelsens kvalitative interviewmetode i en eller anden grad en konstruktionistisk grundantagelse. Ian Hacking beskriver i The Social Construction of What? vigtigheden af at forholde sig til, hvad det er, der er konstrueret, og han argumenterer videre, at socialkonstruktionisme i en universalistisk version er svær at finde. Det ville implicere: [ ] that every object whatsoever the earth, your feet, quarks, the aroma of coffee, grief, polar bears in the Arctic is in some nontrivial sense socially constructed. Not just our experience of them, our classifications of them, our interests in them, but these things themselves. (Hacking 1999: 24) Her er tale om, at socialkonstruktionismen [ ] aldrig kan gøre sig fri fra spørgsmålet om sine egne grænser. (Bertilsson & Järvinen 1998: 101). En universalistisk version af socialkonstruktionismen, som Hacking desuagtet fremdrager, er Peter Berger og Thomas Luckmanns The Social Construction of reality (Berger & Luckman 1991). Berger og Luckmann argumenterede for, at vores oplevelse af virkeligheden er et resultat af processer og aktiviteter, som meget passende kan kaldes social konstruktion. [ ] the social construction of our sense of, feel for, experience of, and confidence in, commonsense reality [ ] of various realities that arise in the complex social worlds we inhabit [ ] the experience of the world as other is constituted for each of us in social settings. (Hacking 1999: 25) Når jeg skriver mig ind i en socialkonstruktionistisk ramme, er det med disse betragtninger in mente, altså er min position en ikke-radikal fortolkning af socialkonstruktion. 17

19 Begrebet socialkonstruktionisme er, som netop eksemplificeret, langt fra et entydigt begreb 5. Det dækker over en række forholdsvis forskellige videnskabsteoretiske tilgange indenfor moderne samfundsvidenskab og humaniora. Det vil også sige, at socialkonstruktionisme ikke er én teori; begrebet rummer mange indbyrdes inkongruente teoretiske tilgange og hermed også forskellige metodologiske måder at gribe forskning an på (Bredsdorff 2005, Bertilsson & Järvinen 1998). Jeg vil i det følgende udrede afhandlingens teoretiske anknytning til socialkonstruktionisme som erkendelsesteoretisk orientering. Den grundlæggende antagelse i socialkonstruktionistisk tænkning er, at vi ikke kan tage observationer af verden for pålydende. Hermed udfordres opfattelsen af, at konventionel viden er forankret i objektiv observation af verden. Alt er fortolket via sproget, og fortolkninger kan per definition ikke være objektive endsige forudsætningsløse. Spørgsmålet bliver så, hvor sandheden eller viden om verden skal findes, når den ikke kan udkrystalliseres af verden, som den virkelig er? Svaret er i et moderat socialkonstruktionistisk perspektiv, at viden bliver til gennem sociale processer og opretholdes ligeså: The going-on between people in the course of their everyday lives are seen as the practices during which our shared versions of knowledge are constructed. (Burr 2003: 4). Det vil også sige, at forståelsen af verden omkring os er historisk og kulturelt betinget, og således må der nødvendigvis være forskellige mulige udlægninger af verden eller forskellige konstruktioner af verden. Dog opererer en moderat socialkonstruktionisme med mere stabile meningsmønstre. Det forudsættes, at folk har basale perspektiver, fortolkninger, kognitive skemaer eller sociale og kulturelle referencerammer med sig i en given fortolkningssituation; det være sig når de spiller computerspil eller deltager i et interview, og folks tolkninger reflekterer ligeledes i en vis grad en form for external reality (Höijer 2008: 278). 5 Inden for feltet skelnes mellem socialkonstruktivisme og socialkonstruktionisme. Socialkonstruktionisme tager udgangspunkt i, at virkeligheden er en social konstruktion. Konstruktionen sker i de sociale relationer, som individet indgår i, og værktøjet, hvorigennem dette sker, er sproget. Berger og Luckmann er blandt andet repræsentanter for denne retning. Socialkonstruktivisme derimod betragter virkeligheden som noget der konstrueres i individet og manifesteres i skemata. Jean Piaget er blandt andre ophavsmand for denne retning. Det er langt fra altid, at der skelnes mellem de to retninger; begreberne anvendes i mange sammenhænge synonymt. Sergio Sismondo påpeger endvidere, at der hersker nogen uenighed om, hvad betegnelserne faktisk dækker over, hvilket unægtelig gør en indkredsning vanskelig (Sismondo 1993). Det er ikke meningsfuldt at skelne mellem de to retninger i denne sammenhæng. Grundet empiriens natur er mit afsæt socialkonstruktionisme, men jeg glider af og til også over i socialkonstruktivismen. Fremstillingen bygger på teoretikere fra begge retninger, og jeg anvender betegnelsen socialkonstruktionisme. 18

20 En diskussion, som har været genstand for særlig stor interesse og været formende for socialkonstruktionismen som erkendelsesteoretisk retning, er køn, og perspektivet fremhæves her, fordi køn viser sig at være det væsentligste parameter i undersøgelsens empiriske data. Det socialkonstruktionistiske perspektiv at et fænomen, som almindeligvis anses som naturligt og autonomt eksisterende i virkeligheden, er menneskeskabt, overføres på kønsforskelle som traditionelt er blevet betragtet som biologiske og fysiologisk fastlagt. I denne diskussion har Judith Butlers værker Gender Trouble (1999) og Bodies that matter (1993) været konstituerende og radikaliserende. Butler anser køn som en diskursiv konstruktion, der dannes gennem handlinger, ord, gøren og begær. Hendes ærinde er at dissociere forskellen mellem biologisk køn og socialt køn; hun destabiliserer kønskategorierne og nedbryder forestillingen om en ren biologi, hvori det sociale kan tage afsæt (Bertilsson & Järvinen 1998: 98). Kønnet har således ingen fysiologisk realitet; det er en social konstruktion. [ ] the social construction of the natural presupposes the cancellation of the natural by the social. Insofar as it relies on this construal, the sex/gender distinction founders along parallel Lises; if gender is the social significance that sex assumes within a given culture [ ] then what, if anything, is left of sex once it has assumed its social character as gender? (Butler 1993: 5) Hvorvidt en skelnen mellem et biologisk og et socialt køn er et operationel greb på kønsdiskussionen i en socialkonstruktivistisk ramme, er der blevet sat spørgsmålstegn ved (Bertilsson & Järvinen 1998). Det er imidlertid et perspektiv som funderer nærværende afhandling i et videnskabsteoretisk perspektiv og trækker tråde til nogle af de teoretiske og analytiske perspektiver, som jeg vil vende tilbage til og uddybe i efterfølgende afsnit og i analysen. Afhandlingen grunder sig således på et syn på verden/virkeligheden, som noget vi konstruerer imellem os. Sprog, kommunikation (og medier) er betingelse for og adgangsnøgle til virkeligheden, og derfor er også interviewforskningen, der baserer sig på sproget, anvendelig som adgang til forståelse af verden. Forståelsen sker via delelementer, der forholdes til helheden, indtil der fremkommer et tilstrækkeligt meningsfyldt billede af den verden, man forsøger at begribe. 19

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes kuldebroerne Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21.

Citation for published version (APA): Levinsen, K. (2010). HJÆLP: nu er der kommet ny it igen!. IT og undervisninge, 34(1), 15-21. Aalborg Universitet HJÆLP Levinsen, Karin Ellen Tweddell Published in: IT og undervisninge Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Aalborg Universitet. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Aalborg Universitet Musikterapi i psykiatrien med fokus på forandringssprocesser i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Her under udvikling af behandlingsalliance og forbedret mentaliseringsevne.

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy

Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet General rights Take down policy Aalborg Universitet Guide: Sådan efterisoleres med kvalitet Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER WORKSHOP EN UNDERSØGELSE AF KØNSKONSTRUKTIONER I NATURFAGENE PÅ MELLEMTRINNET 1 Mads Lund Andersen Kristina Helen Marie

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Hva er profesjonsrettet forskning? Larsen, Kristian Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites

RESUMÉ. NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites RESUMÉ NETREKLAMENS ÆSTETIK En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites Iben Bredahl Jessen Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Med udgangspunkt i et medieæstetisk

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Diskursteori, kommunikation, og udvikling

Diskursteori, kommunikation, og udvikling Diskursteori, kommunikation, og udvikling Program Introduktion til diskursteori og kommunikation som understøtter og skaber forandring CMM Coordinated management of meaning Forandringsteori som udviklingsredskab

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Innovativ undervisning med it hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Kilde: Politiken februar15 om Technucation Status på it Agenda Hvad taler vi om, når

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

RADIKALISERING PÅ NETTET

RADIKALISERING PÅ NETTET Rapporter på diis.dk: Online-radikalisering: et uafklaret begreb Online-radikalisering: en rundrejse i forskningslitteraturen RADIKALISERING PÅ NETTET -hvordan anvendes de sociale medier af ekstremistiske

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992 There is a crack in everything, that s how the light gets in You can add up the parts, but you won t have the sum Leonard Cohen Anthem, 1992 9. Nordiske Kongres i Familieterapi Visby, Sverige Symposium:

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Adjunkt i samfundsvidenskab Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Navn Navnesen Workshop 9: Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du:

Spredningsnetværk. Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse. Efter denne lektion skal du: Spredningsnetværk Spredningsnetværk Forskelle og ligheder ift. læringsteori Opinionsledere Kritisk masse Slide no.: 1 Efter denne lektion skal du: Kende og kunne forklare begreberne spredningsnetværk og

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium)

Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie som samfundsvidenskabeligt fag (historiefaggruppen på Greve Gymnasium) Historie og samfundsvidenskabelig metode I historie anvender man både humanistiske - og samfundsvidenskabelige metoder. I

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14.

Citation for published version (APA): Brodersen, L. (2011). Grundkort og basisdata: Behov for et paradigmeskift?. Geoforum.dk, (124), 9-14. Aalborg Universitet Grundkort og basisdata Brodersen, Lars Published in: Geoforum.dk Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere