Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014"

Transkript

1 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR december 2014

2 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune har modtaget nedenstående spørgsmål, som der hermed gives svar på: Spørgsmål til BUT pkt. 5 DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUD- DET, Afsnit 5: - Tilbudt bemanding, herunder CV er for tilbudte medarbejdere. Vil det sige at der også kræves CV er for de medarbejdere som vores underentreprenører forventer at bruge på opgaven? Af BUT pkt , Tildelingsmodel, fremgår det, at der ved bedømmelsen af organiseringen og CV erne lægges vægt på beskrivelse af kvalifikationerne for relevante medarbejdere. Det fremgår videre at dokumentation for alle allokerede medarbejdere sker ved at vedlægge CV på max 3 sider pr. medarbejder. Spørgsmål til projektet: Hvad er bundkoten eller tilslutningskoten på den eksisterende brønd, hvor drænsystemet skal tilsluttes? Af AYP, pkt. 4.1, Alment fremgår det at entreprisen omfatter levering og indbygning af alle nødvendige brønde inkl. dæksler samt forberedelse for tilslutning af dræn i kunstgræs-sportsplæne til øvrigt afvandingssystem, ved afslutning med brønd inkl. dæksel. Entreprisen omfatter følgelig levering af indbygning af den brønd hvortil drænsystemet skal tilsluttes. Spørgsmål til projektet: Er der en ønsket kote som den færdige boldbane skal slutte i? I udbudsmaterialet er der ikke fastsat specifikation for færdig kote for konstgræssportsplænen. Spørgsmål til materialet vedr. option side 1 i AYP hvor der står følgende: Som option for Vordingborg Kommune, indgår følgende i entreprisen: Etablering af en 20 x 40 meter multibane inkl. bander og belysning, i tilknytning til kunstgræs-sportsplænen.

3 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 2 af 5 Skal der regnes med at denne bane skal udføres i samme periode/inden for samme tidsfrist som beskrevet i BUT side 2 Tidsfrister, så denne multibane også står færdig d , eller hvornår forventes denne at skulle etableres og være færdig? Af SBT, ad 2, stk. 3, fremgår: Kunstgræs-sportsplæne inkl. hegn og belysning skal afleveres senest den 26. juni Vælger bygherre at benytte sig af optionen på etablering af en multibane inkl. bander og belysning, skal aflevering af denne ske sammen med aflevering af kunstgræssportsplænen. Side 10 i AYP pkt. 4.4 Kontrol står der følgende: Entreprenøren skal ved fotos dokumentere udførelse af drænrender samt lægning af dræn og ledninger inkl. rørbassin. Hvad er det for et rørbassin der nævnes her? Og hvis der ønskes et rørbassin, hvor stor volumen ønskes der så på dette? Entreprisen omfatter ikke et rørbassin. Sætningen Entreprenøren skal ved fotos dokumentere udførelse af drænrender samt lægning af dræn og ledninger inkl. rørbassin. ændres til Entreprenøren skal ved fotos dokumentere udførelse af drænrender samt lægning af dræn og ledninger. Nyt spørgsmål til side 23 i AYP Betonfliser : Skal der etableres en minimum 2 meter bred belægning hele vejen rundt om den lille multibane eller hvordan skal det forstås? - og hvis ja, skal den også være minimum 2 meter bred bag fodboldmålene, eller skal målenes dybde trækkes fra så belægningen bag målene så er mindre? Bredden af beton-flisebelægningen skal være 2 meter. Hvor fodboldmål i bane-ender rager ud bag bander, etableres dog kunstgræs i/under målene. 3.5 Råjords arbejde. Der står profilering mellem dræn renderne hvad menes der med det? Af pkt. 3.5, Råjordsarbejder fremgår: Råjordsplanum under kunstgræs skal over alt anlægges med tydeligt resulterende fald mod drænrender.

4 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 3 af Der står at dræn skal være Ø 113, normalvis lægger man Ø80 som tværdræn og Ø113 som ringdræn, med fibertex rundt om dræn? Beskrivelsen i AYP kap. 4, Afvanding, fastholdes. 4.2 Ærtesten? - menes der ikke filtersten 1-8 eller 2-8 mm? Beskrivelsen i AYP kap. 4, Afvanding, fastholdes. 4.2 Dræn render med filtergrus. Skal dette ikke føres op gennem bundsikringslaget? Af pkt. 4.2, Materialer fremgår: Som omkringfyldning anvendes ærtesten. Under kunstgræs anvendes bundsikringsmateriale jf. kap. 6, Bundsikring, som tilfyldning over ledningszonen. 6.2 Stabiltgrus som toplag menes der ikke GAB grus 0-16 som er mere drænende eller knust granit 0-16 mm? Beskrivelsen i AYP kap. 6, Ubundet bærelag, fastholdes. Med henblik på at byde på samme grundlag, er det da muligt at få mængde sat omfang af klassificeret jord, samt forureningsklasse? Formålet med spørgsmålet er ikke klart for bygherre. Henset til at nærværende udbud vedrører en totalentreprise oplyses der ikke mængder af jord. Kan det oplyses om det er tilladt at bevare afgravet jord på matrikel, skal det reguleres eller bortkøres til deponi kan dette mængdeangives? Med henvisning til AYP omfatter nærværende entreprise oplægning af overskydende jord i miler samt etablering af en vold. Entreprisen omfatter ikke bortkørsel af jord.

5 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 4 af Det angives at vandgennemtrængning iht. FIFA** skal være > 60 mm/h. FIFA foreskriver en gennemtrængelighed på > 180mm/h. hvilket så også formodes at være kravet hertil? Beskrivelsen i AYP kap. 7, Kunstgræs, fastholdes. 7.3 Lagtykkelsen af sand skal være max. 10 mm. Såfremt det tilbudte system i FIFAdokumentationen, fordrer en større mængde sand for at overholde de spillemæssige egenskaber i henhold til FIFA**, er dette så tilladt? Kravet til lagtykkelse af sand ændres til max. 12 mm og kravet til tolerance ændres til, at kravet til lagtykkelse anses for opfyldt, når gennemsnittet af 50 på hinanden følgende lagtykkelsesbestemmelser af sand, bestemt ved tilfældig udtagning på kunstgræsarealet, er mindre end 12 mm, og ingen enkeltværdier er større end 15 mm. En tilbudt løsning som afviger fra dette krav skal være velbegrundet, og skal være begrundet i en certificering. En sådan tilbudt løsning vil blive betragtet som et ikkevæsentligt forbehold. Kan det forventes at TBL revideres til en mere specificeret udgave i forbindelse med udsendelsen Der tænkes specielt på mængder, idet kravene i forbindelse med bedømmelse af underkriterium D Pris kun tillader en pris afvigelse på kr En tilbudsgiver kan jo godt have kalkuleret større mængde end den billigste og derved overstige pris afvigelsen, men samtidig så også have leveret en bedre bane? Henset til at nærværende udbud vedrører en totalentreprise udarbejdes der ikke en mere specificeret TBL. I den geotekniske rapport beskrivelse fyld i boring 11 hvorledes skal den udførende entreprenør skønne udbredelsen af nævnte fyld og dermed kunne give en pris på samme grundlag som andre bydende (se herunder nævnte kr. afvigelses regel igen)? Alle bydende har adgang til samme grundlag. Hegning = mængder og højder? Beskrivelsen i AYP kap. 9, Hegn, fastholdes.

6 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 5 af 5 Dræn..hvor skal disse tilsluttes og hvad er kravene hertil? Med henvisning til pkt. 4.1, Alment, afsluttes dræn med brønd inkl. dæksel. Der vil blive behov for yderligere landinspektør opmåling vil dette blive udført inden tilbudsgivning? Bygherre foretager ikke yderligere opmåling. Skal der kun etableres en jordvold, hvis der er egnet overskudsjord til det og hvad er kravet til dennes længde og hvis der ikke er jord til det skal der så indgå tilkørt jordmængde til dette og med hvilken mængde? Der henvises til AYP og skitsetegning for geometri af jordvold. Jordvolden forudsættes etableret af jord fra opgravningsarbejdet under nærværende entreprise. Kan man få oplyst, hvor vi kan forvente at skulle trække strømmen fra til belysningsmasterne, skal der opsættes et skab i forbindelse tilslutningen? Der henvises til Skitsetegning rev. 1 af den 28. november Spørgsmål til adgangsvej: Ved etablering af adgangsvej fra Solbakkevej, er der taget hensyn til bygningen langs vejen? der skal graves en del jord af for at etablere en vej ind. Der henvises til Skitsetegning rev. 1 af den 28. november 2014.

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. Side 1 af 8 CIR nr 174 af 10/10/1991 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-10-1991 Økonomi- og Erhvervsministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9784 af 28/11/2003 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Normer for Anlægsgartnerarbejde

Normer for Anlægsgartnerarbejde Normer for Anlægsgartnerarbejde Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 1 Forord Denne udgave af Normer for Anlægsgartnerarbejde

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv.

Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Cirkulære 1991-10-10 nr. 174 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. 1. Dette cirkulære gælder for statslige bygge- og anlægsarbejder og dertil knyttede leverancer. I leveranceforhold er entreprenøren

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere