The magazine you do not want. to do without

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The magazine you do not want. to do without"

Transkript

1 DANSK Golf Denmark's LARGEST golf magazine golfers readers Issue: Distributed to all golf households 44% have household income > dkk Rate card 2012

2 EDITOR The magazine you do not want to do without he magazine you do not want to do without. This is how we write on the front-page of Dansk Golf. And we do this because Dansk Golf is popular with our readers. All our reader surveys show. But such a pay-off commits. We are therefore constantly working on improvements and developing the magazine. In 2012, we have selected four focus areas where we want to be the best. T REJSETIP TEKST TEKST HENRIK SflE FOTO PR OG HENRIK SflE Hvis du vil læse mere om golfbanerne i Cambodia, så er her fire gode links 111 )"&*, "*'! *( 111 ", ) +#)*(+ )# *( 111 +#*&.#, "*'! *( -$ (, +' &, -*,. *( Et besøg i en af de flydende landsbyer på Sonle Lap - sydøstasiens største ferskvandssø - giver et spændende kig ind i en anderledes hverdag Faldos mesterværk ved Angkor Wat "(.$' 7P Cambodia $"!,0 '.$' -*' ) ( "(. -&/ ) )-& 0$).,&/' )-& ) *&$) Caddierne er søde og smilende og altid klar på lidt sjov *" -5. &/,- (* -.*, *+' 0 '-, $ *'! *" */).2 '/.$' ( * $ *" 0,( -%5' ) $)&'/-$0 ( "$ (2-.$& *" ( " '6- "*'! #)*( )# ).,.$*) ' $,+*,.8!'2.!, )"&*&,/'', $) (*.,($) ' ) $ '/!.# 0) )!3, ( * $. /+* % ".!6,-. $).,2&! ',.!*,#*' -0$- /-+*',. ( ) -& '. 0$- -$" # '. $" )) ( /$(* -.3 '$". ' ) &$'.., ' )".!,. ) -., ( * $. ' ) -*(!.,. ( )"', $ # 0 05,. ).,/(!*, )! 0, )-#$ -.*,$ )- (6,& -. & +$.', -. $" &5(+,!*,.!$) -$) ") ) ( * $ #6,,.$' ' ).!..$"-. ' ) $ -$ ) ( ). '2-), $ 6-. *" 6&*)*($ ) '$0, ", 0$-., 3,!*, 3, 3'. +3 / 0$&'$)" *",$" *( # '.,. '$'' 6-. -$.$ -& &*)" 6(( *" -. $" ' )".!., # $' ) *" $.) ( ( ).$' ) *,) " )"5' #, ( * $. ( ". -%5' ).,3-.*! -*( #0,& ) & ) &6 -!*, *'','', $ ( ).,!*'&)$)" ) ", )., 0' (,& +' - *" $ #*. ''.- ' 0.*, )-. #0*, ( )!5, - '6, ( ) $) $ -($' 0 )'$"# *" ) #%,. 0,( -*(.$' #0, ).$ *0, -.$",. (+,./,,) +3.,(*(.,. ". -$", $&& -3 '$. +3 & ).,. )& +3 ' ).- #$-.*,$,. )5,!*'&)$)" ) $. ( -. )./,-.,$ $".. # '. ".!'2, *0 )+3 *,., /(/'$".., %-.$' ( * $ / ). '$0 &*)!,*).,. ( ' ).- ",/((!*,.$ Security Prison 21.! (, ",/*+05&& ) 0$ ) - 2, *' *.-,5 - '-, "$(, $ *( 9,) &*-. *0, 4) ($''$*) ( * $ ), '$0.!$) - $ ) ) ' ". -&*' $ / & ). )! #)*( )#..0,& ). *". 0, #, 6 -*( #(,, +3,/. ' 0$-.*,./,, / -/'. *" / (.. ( )) -&,.$' 6 '*.,!*, '5)"-. 0 -&. 05&!, *0,!' ) ( ) (6,&!. ")$)", )"/' 0 ) $ -(3.*,./,& (, "$0,. $''! #0*, ( ".! )",) #, "3. $" )) (., *" ), $'',, -5.., -$" ) -& ' ) ('$"./)" ).#$) ) 05, ) / '($) '$" &2)$-& -%5'!*, $&&. '$0 +30$,&.! #/), 0$-!!*.*-*( 6 #(,,.*"! $) -.. -*( *&/( )..$*) / #5)", +*,.,5..,)! (5) &0$), *" 6,) -$ *( -$ +3 05"" ) *" &$"", $, &. $) $ 6%) ) +3 $" (.*(( '', -&,5(. '$&&.! ( )"!*.*- 0$-, -20 ( )) -&,, -*( ) -. *0,' 0.$ ) $ /,$.2,$-*) 20 ( )) -&, -*( -$ ) #,!/)",. -*(. ).$*) '. -2( *'!*, ( * $ ),) - 0$'%.$'. *0,' 0 *" &*(( 0$, 3 0 % ) /! (/-.!*,.5'', ($) "/$ ($" )5,( -. # )-'5)".. # ) *"-3 ($-$)!, /), *' *.-, "$( *".. # ) $&& ), #0*, ) '', #0*,' -! 44 DANSK GOLF NR. 6/2011 Dansk Golf will be the magazine that gives readers even greater pleasure playing golf. Therefore we make instruction articles with the best coaches and players. We explain golf rules in a way that everyone can understand, and we give tips you can use on the golf course. Dansk Golf is the magazine where you get an overview of all the golf equipment and accessories. We take a closer look at the new clubs, irons and balls. We present the new clothes and fashion trends, and we find the coolest gadgets for the golf bag. INTERVIEW Dansk Golf is the Danish golfer s windows onto the world. We bring travel articles from both near and far. The hidden Danish golf-gems as well as the best foreign courses are presented and described in the magazine. With these four focus areas, we believe that Dansk Golf remains the magazine that readers will not miss out on. And thus also the magazine the advertisers can not afford to do without. TEKST HENRIK SflE FOTO PR OG GETTY IMAGES Den tyske vindermaskine Martin Kaymer er det bedste bud på en tysk golflegende siden Bernhard Langer. Dansk Golf mødte den tyske komet, som blev til en verdensstjerne 64 DANSK GOLF NR. 4/2011 INSTRUKTION Dansk Golf is also the magazine where there is room for contemplation. We bring portraits and interviews with the best golfers, and we talk to famous people about their love of golf. NR. 6/2011 / DANSK GOLF 45 NR. 4/2011 / DANSK GOLF 65 TEKST PETER GRflNBORG I SAMARBEJDE MED THOMAS KIEL LARSSON FOTO DANIEL URHflJ, DAS B RO Kom sikkert ud VALG AF JERN af sandet HVOR MEGET SAND? 5 & 1+(". 5! + ( + * + #. 0&! 0&) +!"+ %7." $,!" $,)# /-&))".".5 " "#0".!"."/,)! +5.!"."/ --., %/) $ ". )&!0 1!" # (1./ " #,."0.6((". "0 1+("./) $ #."* #,. "0 /) $ #..,1$%"+ *"! "+!5.)&$ /0 + " ) +$0 $.6/ "))". )&$+"+!" "+ #,. ) +$0!" #)"/0" )*&+!")&$" $,)#"." ". 1+("."+ /0,.0 /"0!"0 *"/0 *.".&!0/ $0&$" /0"! -5 %")" +"+ +$" ("+!". /&((".0 #,.+"**")/"+ # 0 /")20&))&!"+ #,./2&+!". %")0 &!"0 7'" )&(!". (,* *". / +! 1+!". "+/ /-&("/ $ /,* "("+!0 ". * +$)"+!" /")20&) )&! & $,)#!"+ /0"+/&(." 2"' 0&) #& /(, 2,. ".!"0 * + /( ). **" / +!"0 2,.!4 0 /( ) (7))"+ +"! 2,. 5 "+0 /( ) '".+"0 26." 2,. %5.!0 /( ) * + /)5 2,.! + 2.&".". * + )6+$!"+ -5 /&+" 1+("./) $ ". ". )0 #,. *"$" " & 02&2),*,$ 06+(",2".,$."/1)0 0"0 )&2".,#0" $ +/(" ( 0 /0.,# )0 +$" /0."$". -5 /,."(,.0"0 %. / +! -5 / *2&00&$%"!"+ "+ 0",.&"+ $ 1+("./) $"0 ". /5." "+(") %2&/ * + /-7.$". ) +!/0.6+". %,* / &").//,+ $ ( + * +!" $.1+!)6$$"+!" -.&+ &--". ".!". /,)10 &+0" " +$" #,. 6$ 26$0"+ )&!0,2". *,! 2"+/0." #,! #,. %7'."%5+!"!" 5 + (7))"%,2"!"0 /5 (7))"+ &((" $. 2". /&$ +"! & / +!"0. * / +!"0 0." * #7.,)!"+ )! (7))"+ (,**" 1!,00" * "#0".,)!"+ 7.$ #,. 0 "))"."." $"++"* / +!"0,$ 1+!$5 0.,0"." (7))"%,2"!"0 /,* 2"! "0 )*&+!")&$0 '".+/) $!2/ %,)! (7))"%,2"!"0 5 "+0 5! + 1 ".!1 ))"."!" -5 2"',- # / +!"0,$ %"+ 0&) #) $"0 5!" #7)$"+!" /&!".!"*,+/0.".".!"+ 0&!)&$"." "1.,- *"/0". 1 / '".."$.! %2,.! + 2&/ #) $"0 / % +!)".!"0,* 0 /)5,)!"+ %7'0 1! # 1+ ("."+ /5!"+ ) +!". )7!0 5 )6+$"." 1+("./) $ + "# )". %,* /.//,+ 0 /(&#0" '".+ 0&) "+ -&0 %&+$ 3"!$" "))". '".+ )0 #%6+$&$ # #/0 +! 0&) #) $"0,$ %7'!" -5 1+(".( +0"+ "(+&(("+ /( ) 26."!"+ / **" 5!"+ *5!" (,**".,)!"+ #)!"." 1!,$!".*"!,$/5 )6+$"." "0 2.&".". )0 "#0". / +!"0/ "/( ##"+%"!. / +!"0 #&+0,$ )"0 /,* -5 /0. +!"+,$ /,* &!" #)"/0" 1+("." & +*.( /( ) (7))"%,2"!"0 0.6##" / +!"0 * #7.,)!"+,$ #,.)!" / +!"0 &$"+ * "#0".,)!"+.!". *&+!." / +! "))". ". / +!"0 *5/(" 25!0,$ %5.!0 /( ) * + 0.6##" / +!"0 0600"." -5,)!"+.1+!."$)"+ ". 0 '".+"0. **". / +!"0 #7.,)!"+,$ #,.)!".!"0 "#0".,)!"+ G 38 DANSK GOLF NR. 5/2011 REJSETIP NR. 5/2011 / DANSK GOLF 39 TEKST THOMAS VENNEKILDE FOTO PR OG NILS-OLOF SJ D N (G TEBORG GK) Stjernest under på den anden side a vi drejer af E20 og sætter kursen mod Gøteborg Centrum, mærker jeg et lille strejf af fædrelandsstolthed og en mild grad af rørstrømskhed. Grunden til denne pludselige sentimentalitet efter tre timer på motorvejen fra København til Gøteborg ligger på venstre side af indfaldsvejen: Nya Ullevi. Stedet for den til dato største danske sportstriumf. Sejren ved EM 92. Mens vi triller gennem middagstrafikken, tænker min medrejsende og jeg tilbage på de glade dage for 19 år siden. Jeg var lige blevet student, da Kim Christofte med det smukkeste straffespark sendte os i finalen, og Faxe fulgte op med et los lige i røven, der sendte Danmark til tops og Tyskland hjem med sølvmedaljerne. Det var oplevelser, der gjorde studenterfesterne endnu sjovere. Nu er vi ikke kørt til Gøteborg for at genopleve studentertiden eller dvæle ved den danske fodboldhistorie, men derimod for at spille golf. Ligesom Brian Laudrup, Peter Schmeichel og mange andre fra 92-holdet også gør, nu hvor deres fodboldstøvlerne er blevet lagt på hylden. D Natur og charme Dansk Golf startede bilen, kørte over Øresundsbroen og drejede til venstre. Og vi stoppede først, da vi nåede Gøteborg 42 DANSK GOLF NR. 4/2011 REJSETIP Efter at have tjekket ind på Elite Plaza Hotel ved kanalerne i den gamle bydel lægger vi for en stund Gøteborg Centrum, Nya Ullevi og studenterminderne bag os. Vi sætter kursen lidt sydpå. Mod den relativt nyanlagte Hills Golf Club. Min medrejsende har spillet den før, og han kan ikke finde noget dårligt at sige om den. Og det er der en god grund til. Hills er intet mindre end en bane i verdensklasse. Den amerikanske arkitekt Arthur Hills har skåret 17 fremragende og et middelmådigt hul ud af den svenske skov. Det er egentlig ikke retfærdigt at kalde det middelmådigt, 6. hul er blot lidt atypisk for Hills, som det ligger der uden nogen form for hazarder. Vi skynder os at få det overstået og haster videre til næste hul, der straks får anlægget tilbage på klassekursen. I klubhuset hænger et udklip fra golfmagasinet Golf Digest, der i 2010 kårede Hills til NR. 4/2011 / DANSK GOLF 43 TEKST PETER G. H. MADSENFOTO PR, GETTY IMAGES OG PETER G. H. MADSEN THOMAS VENNEKILDE EDITOR Manhattan 56 DANSK GOLF NR. 6/2011 NR. 6/2011 / DANSK GOLF 57

3 READERS Meet the Danish Golfers With more than active golf players, golf is the largest sport for adults in Denmark. Golf Players represent an attractive target group of affluent Danes. They live in their own homes and are characterized by having a higher household income and more money to spend than the average Dane. They travel a lot and they are interested in health, new technology, interior decoration and design. They like to spend extra money on top brands. Dansk Golf is your access to them. THE DANISH GOLF PLAYER 57% have spent between 10 to dkk on holidays the last 12 months 33% have a disposable income per month of dkk or more 86% will pay extra for quality products 73% value good design INTERESTED IN Health New technology Interior Design and Home Furnishings Culture Holiday Gastronomy Trading in shares and bonds Sex Housing Women 37% Men 63% 81% own their house/ apartment 5% cooperative owned 14% rental Age Household income <30 years = 11% years = 18% >DKK kr. = 15% DKK > kr. = 16% years = 10% >49 years = 61% DKK kr. = 29% not available = 12% DKK kr. = 28% All figures Index Danmark / Gallup full year 2010

4 Why? advertise in Dansk Golf READINGBEHAVIOR Dansk Golf is the golfers' favourite golf magazine. It is free and is delivered directly into the readers' mailboxes six times a year. Our reader analysis shows that the readers appreciate the magazine. They spend much time in the company of articles on dreamy tracks and explore the desired equipment and gadgets. They like ads and use them actively as inspiration for purchase. Therefore, Dansk Golf is also advertisers' favourite golf magazine. We show nine of the reasons here: ReaderAnalysis % Returns to read back issues of Dansk Golf 62% Think the ads in Dansk Golf are interesting / very interesting 82% Name Dansk Golf as their favourite golf magazine 60% Often / occasionally consider buying something that is advertised in Dansk Golf 55% Have purchased items that were discussed or advertised in Dansk Golf 57% Have searched on the internet or contacted a supplier, manufacturer or shop inspired by Dansk Golf 87% Rate Dansk Golf 4 or better on a scale from % Rate Danish Golf visual appearances 4 or better on a scale from % Spend more than 30 minutes on reading an issue of Dansk Golf Source: DGU survey panel. Number of respondents = 1354

5 DEADLINES AND FORMATS TEXT PAGE PRICE INCLUDING FULL COLOUR AND BLEED. 1/1 page: dkk ,- Double page spread: dkk ,- Back cover: dkk ,- 1/2 page horizontal: dkk ,- ADDITIONAL CHARGE Special placement + 10% DISCOUNTS 3 inserts - 3% 6 inserts - 6% 10 inserts - 10% All prices are exclusive of VAT. CLASSIFIED ADVERTISEMENTS PRICE PER MM / COLUMN (Not including artwork) 31,50 dkk 1 column 43 mm 2 columns 90 mm 3 columns 137 mm 4 columns 184 mm ARTWORK DISCOUNT A discount of 5% of the basic price after other discounts will be allowed when completed material is delivered in accordance with the specific requirements of the magazine. NB: If the terms of contract are changed and thereby affect the agreed discount, an additional cast will be charged to the account. ANNUAL AGREEMENT DISCOUNT A total order of min. 1/1 page in each of the 6 issues allows a discount of 15% 100% DISTRIBUTION IN TARGET GROUP MagazineReleasePlan No. Release dates Ad booking due Artwork due 1 Week 11 Week 5 Week 7 2 Week 18 Week 12 Week 14 3 Week 24 Week18 Week 20 4 Week 33 Week 27 Week 29 5 Week 39 Week 33 Week 35 6 Week 45 Week 39 Week 41 Formats TECHNICAL SPECIFICATIONS All ads submitted digitally. Digital material must comply with Dansk Golf requirements specifications. Please submit together with order form a print of the advertisement or PDF file. On delivery, there should always be indicated which files are transmitted, and their file formats. For material that does not comply with requirements, any additional work will be charged separately. Digital material must be returned in the file formats: Quark XPress, PageMaker, InDesign, EPS file or PDF document. If the ad is 4-colored be sure to CMYK separate. Greytone/4-colour images should be 300 dpi. Line drawings must be at least dpi. Scans must be produced without ICC profiles. Read more at danskgolf.dk 1/1 page 210 x 270 1/2 page 210 x 130 Back cover 210 x 230 Double page /spread 420 x 270

6 KILLEEN CASTLE IRELAND 2011 ALTERNATIVEFORMATS It is possible to distribute own material in each issue of Dansk Golf in two different formats insets or flaps. INSETS A Brochure, max A4 - foil wrapped B Postcards / flyers as inserts C Cardboard adhesive - point glued e.g. shampoo samples A B C FLAPS A Cover flap - front or back B Content 4-pages flap A B We buy inserts foliated with Dansk Golf for our client Stadium. It is the most effective way to ensure that more than 100,000 households, with at least one golfer receive a Stadiums catalogue. Distribution by addressed mail eliminates the risk that the recipient does not receive the magazine. It is a secure solution that works well for our client MARTIN GRØN, PRINT MANAGER STARCOM DANSK Golf MAGASINET DU IKKE VIL UNDVÆRE NR Svenske fristelser TRE FORRYGENDE DAGE I GØTEBORG Gør træning en forskel? KANONEN KAYMER TAG MED PÅ DRØMMEREJSE KLAR TIL SOLHEIM CUP FIND IND I ZONEN Front page with flap Distribution divided into postal codes Copenhagen Zealand Bornholm Other Zealand + islands Funen South Jutland Central and NW Jutland East Jutland North Jutland We also foil insets in parts of the issue - divided into postal codes (Minimum pcs.) CIRCULATION DANSK GOLF 1-6 IN DISP. DG3 DG1 DG2 DG4 DG5 DG6

7 Få den ultimative prøvetur CONTACTINFORMATION Contact us... Den viste bil er med ekstraudstyr Audi har fået max ud af motorkraften, det synes vi også, du skal have. Bestil den ultimative prøvetur på eller på audi.dk. Audi er en oplevelse, den skal ses, mærkes og føles. Hvordan dufter den? Hvordan lyder den? Hvordan føles den? Nu har du mulighed for at finde ud af det. Du kan nemlig prøve en eller flere af de mere end 45 forskellige Audi modeller og selvfølgelig æresgæsten, den nye Audi A6 Avant. Vi glæder os til at se dig. Ny A6 Avant - Beskatningsgrundlaget v/erhvervsleasing fra kr Audi A6 Avant. Brændstofforbrug v/blandet kørsel 12,2-20,0 km/l. CO2 udslip: g/km. 1/2 årlig grøn ejerafgift: ,Beskatningsgrundlaget på modelprogrammet fra Audi v/erhvervsleasing starter med en Audi A1 fra kr YYY KILLEEN CASTLE IRELAND 2011 Dansk Golf Union Idraettens Hus Broendby Stadium Broendby Editor DGU Enterprise A/S Idraettens Hus Broendby Stadium Broendby Advertisement Sales Kenneth Bødker Sales Manager Tel: Mobile: Mail: Egekilde er det friske og uspolerede vand fra kilden dybt inde i skoven. Smager forfriskende rent uanset om du drikker med eller uden brus eller snupper en af de skønne smagsvarianter. Nyd smagen af Egekilde ren naturkraft. Mette Enggaard Den nye BMW 1-serie Key Account Manager Ren køreglæde Tel: Mobile: Mail: FORNØJELSEN ER HELT PÅ DIN SIDE. Efter vores mening skal en bil begejstre og kunne få dig til at køre en omvej, bare fordi... Sådan en bil er den nye BMW 1-serie. En bil, der får dig til at smile, hver gang du skal ud at køre. For hvem vil ikke blive fornøjet over en kompakt køremaskine, der trods størrelsen byder på 5 døre og rigelig plads? Hvem vil ikke fryde sig over motorer, der er kraftigere end de fleste, men alligevel forbruger mindre? Hvem vil ikke blive begejstret for køreegenskaber, der byder på masser af dynamik? Og hvem vil ikke foretrække en kabine, der er spækket med lækre detaljer og udstyr for eksempel zoneinddelt klimaautomatik, læderrat med multifunktion, sædevarme og en stor indbygget skærm, der kan forbindes med din smartphone? Du kan få en prøvetur hos nærmeste BMW forhandler. Rigtig god fornøjelse. NY BMW 1-SERIE. BMW PRIVATLEASING FRA KR./MD. Jan Nygaard AS Kgs. Lyngby Terminalen Kolding A/S Terminalen Egå A/S Århus Terminalen Odense A/S Terminalen København A/S Terminalen Esbjerg A/S BMW i Bilernes Hus Silkeborg Meiniche I/S Holstebro Bilhuset Haldrup Aalborg A/S Ny BMW 1-serie fra kr. Forbrug 16,9-23,3 km/l, CO2 -udledning g/km, hk. Privatleasing af BMW 1-serie fra kr./md, førstegangsbetaling kr., 36 mdr., km, inkl. BMW Service Inclusive Ultimate, lev.omk., metallak og måtter. Etabl.omk kr. Totalomk. fra kr. Upload artwork TAYLORMADE PENTA TP. 299 CLEVELAND CG15 WEDGE BLACK PEARL. Loft: 56 /10, 56 /14, 60 / Normalpris % Normalpris 499 for 12 bolde 46% 2999 Normalpris 5995 MIZUNO MP-630 DRIVER. Skaftstivhed grafit: R. Loft: 9.5, 10.5, NIKE VR FULL CAVITY IRONS. Skaftstivhed stål: R. 7 jern, 4-PW, stål. Normalpris 2995 Produkterne fås i et begrænset antal. Vi tager forbehold for udsolgte varer. Normalpris Normalpris 7995 MIZUNO MP TITANIUM FW. Skaftstivhed grafit: R. Loft: 15, CLEVELAND HIBORE 3 IRONS. Skaftstivhed grafit: R. 7 jern, 5-SW, grafit. MIZUNO MP CLK HYBRID. Skaftstivhed: R. Loft: 17, 20, Normalpris %

Golf. Medieinformation DANSK

Golf. Medieinformation DANSK DANSK Golf Danmarks STØRSTE golfmagasin 153.000 golfspillere 124.000 læsere Oplag: 103.730 Husstandsomdelt 44% har husstandsindkomst >600.000 kr. Medieinformation 2012 Faldos mesterværk ved Angkor Wat

Læs mere

Introduction. Problem definition. Test Purpose

Introduction. Problem definition. Test Purpose 1 Table of content Introduction (Katrine) 3 Problem definition (Katrine).3 Test Purpose (Katrine)..3 Test method (Katrine) 4 Use of Scientific Methods (Charlotte).5 Test Persons (Charlotte)..6 Test plan

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Exercise Booklet. DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009. Version 02-01-2009

Exercise Booklet. DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009. Version 02-01-2009 DTU course 02261 - Usability Engineering January 2009 Exercise Booklet Version 02-01-2009 Written by Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse, Denmark Table of Contents Exercise 1: Usability Assessment

Læs mere

Group members. Casper Computer science graduate specialized in IT security and wireless hacking. Two years of working

Group members. Casper Computer science graduate specialized in IT security and wireless hacking. Two years of working Group members Casper Computer science graduate specialized in IT security and wireless hacking. Two years of working experience at Novo Nordisk as an IT supporter. Fie Graduated as a Multimedia designer

Læs mere

BådNyt / Media kit & Prices 2011 / JSL Publications A/S. Media Kit. & Prices 2011. 40 year. Jubilee 1971-2011 PUBLICATIONS

BådNyt / Media kit & Prices 2011 / JSL Publications A/S. Media Kit. & Prices 2011. 40 year. Jubilee 1971-2011 PUBLICATIONS Media Kit & Prices 2011 40 year Jubilee 1971-2011 FOR ALL WHO ARE INSPIRED BY THE SEA BådNyt is Denmark s largest coercial and most widely-read boating magazine with information about boats, boating equipment

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

Activities, shows & events

Activities, shows & events Read all about Copenhagen Fashion Week Activities, shows & events What s up at CIFF/CIFFKIDS, CPH Vision, Terminal-2, Gallery and CPH Kids? Danish Fashion in Autumn/Winter 2012/13 - headlines from the

Læs mere

side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement

side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement side 6-7 Hans Pilgaard interview side 10-11 Europride Oslo med på en kigger side 15-26 Welcome to Copenhagen 12-page English supplement 2 O&A August 2005 Issue 32 4 Kolofon: O&A August 2005 Issue 32 Out

Læs mere

E-Usability and Science Theory module

E-Usability and Science Theory module E-Usability and Science Theory module E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Jeanett Drevsfeldt, Søren Pryds, Shwan Sulaiman, Bonita Hansen 1 E-Usability and Science Theory module Contents Introduction/About

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective All entrepreneurs need the same skills. How can they be taught? THE STARTUPWHEEL - WHITEPAPER The StartupWheel generates

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

Begivenheder i onecollection. Events in onecollection. What is onecollection? Hvad er onecollection?

Begivenheder i onecollection. Events in onecollection. What is onecollection? Hvad er onecollection? Begivenheder i onecollection Events in onecollection Neocon in Chicago, June Brayton and Steelcase displayed the Finn Juhl furniture beautifully. Bernhardt showed the Bessi chair and ICF showed the mobile

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4

2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4 !!! 2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4!!!!!!!!!"#$"$!! %#&'()*+,-(./01(!"#$%!&'()$*+,-+,.$/!!! 012334*5'6567! ),! 8$)! 0123346+5%$'$8%$7!!),! 8$)!!!!!!!!!! 9':%6!,-!-('!012334&'()$*+7!!! ;45

Læs mere

Open source maskinoversættelse med apertium "Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været besat siden 1600-tallet."

Open source maskinoversættelse med apertium Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været besat siden 1600-tallet. DKUUG-NYT fil server eller disk array? dkuugs nye struktur educating in freedom Logo-konkurrence Pr-udvalg Open source maskinoversættelse med apertium "Omra derne omkring Fredriksberg tælles som har været

Læs mere

Ikke set før nu! ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011

Ikke set før nu! ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011 ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011 WWW.DANFIL.DK/KLUBBER/ISLAND.HTM Ikke set før nu! A spectacular domestic parcel letter with a beautiful margin pair of 20 aur imperforate. Each stamp with

Læs mere

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen

Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Date 2012-09-28 Your ref. Betina Simonsen Our ref. Stina Aunapuu QA 1 Summary... 3 2 E-commerce market in Sweden... 4 3 M-Commerce... 8 4 The E-consumer... 9 5 Logistics & customer service... 12 5.1 Delivery

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad August 2011 Årgang 38. Nr. 6, Nyt fra Beboerrådet Infomøde for Nye beboere Torsdag d. 15 september kl. 19.00 er der infomøde for nye beboere. Der vil blive

Læs mere

Matchbolig your life s companion. TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7

Matchbolig your life s companion. TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7 Matchbolig your life s companion TEAM 8 - E-Concept Development Copenhagen School of Design and Technology 2. Semester - Project 3 - Group 7 Members profiles 2 Kristoffer Winther, kris046n@stud.kea.dk

Læs mere

Nordea Liv & Pension s service

Nordea Liv & Pension s service Our service 1 Nordea Liv & Pension s service We are pleased to present our service catalogue, which provides you with a general overview of Nordea Liv & Pension s advisory and service concept. Pensions

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Read all about CIFF/CIFF KIDS, CPH kids, Gallery and VISION Spring&Summer 13: Women s Fashion, Men s Fashion and Kid s Fashion

Read all about CIFF/CIFF KIDS, CPH kids, Gallery and VISION Spring&Summer 13: Women s Fashion, Men s Fashion and Kid s Fashion Buyer s Magazine No. 02 Jul/Aug 2012 Read all about Copenhagen Fashion Week Cover: Gustav Read all about CIFF/CIFF KIDS, CPH kids, Gallery and VISION Spring&Summer 13: Women s Fashion, Men s Fashion and

Læs mere

==>Download: Lysene i Esbjerg PDF ebook By Bertelsen Erik

==>Download: Lysene i Esbjerg PDF ebook By Bertelsen Erik Lysene i Esbjerg PDF ==>Download: Lysene i Esbjerg PDF ebook By Bertelsen Erik Lysene i Esbjerg PDF By Bertelsen Erik - Are you searching for Lysene i Esbjerg pdf Books? Now, you will be happy that Lysene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Jonas 13.03.14 16.00 20.00 Projektrummet,

Læs mere

CENTER Nr. 2 Marts 2014

CENTER Nr. 2 Marts 2014 HANSTHOLM CENTER TA ET BLAD, DET ER GRATIS Nr. 2 Marts 2014 NEWS New School The school has moved to Ræhr. Both teachers and pupils seems happy with the change. Maria på oplevelse Lille Maria var sammen

Læs mere