DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 1. årsberetning"

Transkript

1 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING årsberetning 201 4

2 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning Årsberetning 2014 BERETNING FRA LEDELSEN Ledelse... 4 Støtte fra fonde... 6 Priser modtaget i Sponsorer... 7 Forord: En forunderlig verden i dybet... 9 NØGLETAL Resultatopgørelse Balance Andre nøgletal BERETNING FRA OMRÅDERNE Dyrehold Videnskab og naturbevarelse Veterinære forhold...22 Teknisk afdeling...25 Brand og gæstetilfredshed Billet og service Program og event Marketing og kommunikation Skoletjenesten Salg og booking...46 HR Miljø Socialt ansvar Medlemskaber og tillidsposter Konferencer og uddannelsesrejser Tak

3 Beretning fra ledelsen

4 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Ledelse 4 Ledelse bestyrelse Flemming Normand Frandsen Professor, dr.scient. Formand for bestyrelsen, tiltrådt Medlem af bestyrelsen, indtrådt Andre bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen, Bygningsfonden Den Blå Planet. Næstformand og medlem af bestyrelsen, Knud Højgaards Fond. Niels Axel Nielsen Koncerndirektør, DTU, cand.stat. Næstformand for bestyrelsen, tiltrådt Medlem af bestyrelsen, indtrådt Andre bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen, Nordsøen Forskerpark/Nordsøen Oceanarium. Medlem af bestyrelsen, Dianova A/S. Medlem af bestyrelsen, Dansk Fundamental Metrologi A/S. Medlem af bestyrelsen, Copenhagen Cleantech Cluster. Medlem af bestyrelsen, Fonden Nordic Synergy Park. Peter Koefoed Bjørnsen Direktør, UNEP-DHI Centre for Water and Environment, ph.d. Medlem af bestyrelsen, indtrådt Lars Bernhard Jørgensen CEO, Wonderful Copenhagen. Medlem af bestyrelsen, indtrådt Andre bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen, Danes Worldwide. Medlem af bestyrelsen, VisitAarhus. Medlem af bestyrelsen, Dansk Kyst- og Naturferie. Medlem af bestyrelsen, MeetingDenmark. Benny Dalgaard Loft CFO & Executive Vice President, Novozymes A/S. Medlem af bestyrelsen, indtrådt Andre bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen samt formand for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S. Medlem af bestyrelsen samt formand for Finans- og Revisionskomiteen i New Xellia Group A/S. Helle Lis Søholt Founding Partner & CEO, GEHL Architects, arkitekt MAA. Medlem af bestyrelsen, indtrådt Andre bestyrelsesposter: Medlem af bestyrelsen, Realdania. Medlem af bestyrelsen, Danish Design & Architecture Initiative. direktion (ultimo 2014) Dorte Gleie Administrerende direktør Mette Broksø Thygesen Kommerciel direktør (fratrådt december 2014) Kai Frydendahl Vicedirektør

5 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Ledelse 5 CHEFGRUPPEN Bjørn Koefoed Teknisk chef Christina Brodersen Chudner Salgs- og bookingchef Lars Skou Olsen Kurator, chef for dyreafdelingen Sara Tougaard Leder af Skoletjenesten Tim Wilhelm-Hansen Økonomichef Tony Jørgensen Marketing- og kommunikationschef (tiltrådt december 2014)

6 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Støtte fra fonde 6 Støtte fra fonde tak til bygningsfonden den blå planet tak til følgende fonde og bidragsydere for støtte i 2014: Elly og Aage W. Jensen Fond Frimodt-Heineke Fonden Oticon Fonden Tips- og Lottomidlerne Vinhandler V Bach Hansen & Hustrus Lånefond priser modtaget i 2014 Dansk Stålpris Dansk Stålinstitut Futures Award InAVate Award Show Danmarks mest digitale virksomhed i kategorien forlystelser Digital Dag 2014 fundraising: Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at formidle viden om vandets dyreliv i global henseende over for et bredt publikum. Akvariet skal desuden i særlig grad være til gavn for undervisning samt stille dyr og faciliteter til rådighed i forskningssammenhæng.

7 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer 7 Sponsorer DEN BLÅ PLANET, DANMARKS AKVARIUM TAKKER SINE SPONSORER. SPONSOR PÅ DEN BLÅ PLANET Overordnet er et sponsorat på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium med til at styrke Den Blå Planet, Danmarks Akvariums indsats og mission med at få børn og voksnes hjerter til at banke for vandets forunderlige liv. Men et sponsorat på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium kommer ikke kun naturen og Den Blå Planet, Danmarks Akvariums dyr og gæster til gode sponsorerne har også selv meget at vinde gennem sponsoratets mange fordele. Sponsorater skaber f.eks. værdi gennem den eksponering, som sponsorerne får med synliggørelse i udstillingen og gennem Den Blå Planet, Danmarks Akvariums kommunikation til gæsterne. Dertil kommer værdien i at knytte sit navn til Den Blå Planet, Danmarks Akvariums stærke brand, og for virksomhederne er der store for dele i at aktivere sponsoratet og give medarbejdere og kunder mulighed for enestående oplevelser. Den Blå Planet, Danmarks Akvarium har også skabt et netværk for sponsorerne, der bl.a. udmønter sig i afholdelse af ca. 8 årlige særarrangementer for sponsorerne. Formålet er at knytte sponsorerne tættere til Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, men også at skabe yderligere værdi for sponsorerne ved at bringe dem sammen i fælles oplevelser og skabe hyggelige rammer for at netværke. sponsorer eksklusive Kuoni Nordic/Apollo guld Nordea Bank Danmark A/S, Opel Danmark A/S, Gjensidige Forsikring A/S, Siteimprove A/S, SIF-Gruppen A/S, Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S sølv Astellas Pharma A/S, Hempel A/S bronze Delfin Vask A/S, Anders Andersens Rengøring, Uni-Safe A/S, Tårnby forsyning varme A/S, Cowi A/S, Rosenberg Bogtryk ApS, Tømrerfirma Bjørn Svendsen A/S, Beckett-Fonden, Ferring Pharmaceuticals A/S, Dykcen, Willis Forsikringsservice I/S, Dynateam CRM ApS, BankNordik, Malerfirmaet Schmeer Aps, Danhostel Copenhagen Amager A/S, Park Inn Copenhagen Airport, Botium A/S, Orloff Firmatøj, Danske Bank A/S, Lauren ApS ambassadører Quality Airport Hotel Dan A/S, 3F Kastrup, Cabinn Hotels, Sepio A/S, Alo Smeden, Danzoo ApS, Deloitte A/S, Frandsen El A/S, Cafax Amager

8 Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at formidle viden om vandets dyreliv i global henseende over for et bredt publikum. Akvariet skal desuden i særlig grad være til gavn for undervisning samt stille dyr og faciliteter til rådighed i forskningssammenhæng.

9 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 En forunderlig verden i dybet 9 En forunderlig verden i dybet Med et års erfaring fra de flotte og meget større omgivelser i bagagen er vi i 2014 blevet klogere på vores drift, vores organisation og ikke mindst vores gæster. Erfaringerne har vi brugt til at konsolidere vores drift samt give vores gæster endnu bedre oplevelser i den forunderlige verden i dybet. Høj personlig service og nærværende, unikke oplevelser er byggesten i Den Blå Planets strategi, og der har i 2014 dagligt været ca. 15 programsatte oplevelser for vores gæster, hvoraf en stor del af oplevelserne var helt nye. I skolernes sommerferie lancerede vi eksempelvis sælsafari, hvor gæsterne blev sejlet rundt på Øresunds blanke vand, kunne se sæler og høre historier om alt fra tyskerspøgelset på Flakfortet til ørnene på Amager. Sejlturene var et stort hit blandt vores gæster, og vi planlægger at gentage dem i De mange nyskabelser, der eksempelvis også inkluderede Fortællerbattle, var i 2014 med til at fastslå Den Blå Planets position blandt Danmarks fem mest besøgte attraktioner, hvilket vi er utroligt stolte af. Den Blå Planet, Danmarks Akvarium er også dybt engageret i forskning og naturbevarelse, og vi har i løbet af året været involveret i så varierede projekter som undersøgelser af tornekronernes synssans, grønlandshajens kost og vandringsvaner samt egenskaberne ved havslangernes gift. Netop havslanger var nogle af de nye dyr, der kom til Den Blå Planet i 2014, hvoraf de mest prominente var havodderne fra Alaska. Det krævede en stor indsats af hele organisationen at få den truede dyreart til Danmark, da havoddere er underlagt strenge eksportbegrænsninger. Men ved fælles indsats lykkedes det i efteråret, da det nye anlæg under stor opmærksomhed blev indviet af den amerikanske ambassadør, Rufus Gifford. Havodderne er faldet godt til i det specialbyggede anlæg, og de har også været en stor succes hos vores gæster. Det er noget helt særligt, at Den Blå Planet har fået havoddere. For på trods af at akvarier og zoologiske haver i USA og Asien har havoddere, er det i Europa kun Lissabon Akvarium, som huser arten. I samarbejde med Alaska Sea Life Center har Den Blå Planet siden 2011 arbejdet på at få tilladelse til udførsel af de udryddelsestruede havoddere, så også publikum i Danmark kan opleve de legesyge dyr på nært hold. Den Blå Planet ønsker på længere sigt at få flere havoddere samt at blive modtageinstitution, dvs. port of entry, for alle nye havoddere til Europa bød også på en del nomineringer og priser, der satte en tyk streg under Den Blå Planets fremtrædende status som oplevelsesdestination. Den Blå Planet var blandt andet nomineret som Årets Bedste Forlystelsespark og vandt i december prisen som Danmarks mest digitale virksomhed i kategorien Forlystelser. Sammen med 3XN vandt vi Årets Stålpris og sammen med lydfirmaet Stouenborg vandt vi Futures Award for lyddesignet på Den Blå Planet. I løbet af året har vi sammen med Atelier Brückner arbejdet på at udskifte hele udstillingen for at højne formidlingen og gøre et besøg på Den Blå Planet endnu bedre. Vi forventer os meget af projektet, der vil være klar til sommeren 2015, og som skal sikre, at vi også fremover kan få børn og voksnes hjerter til at banke for vandets forunderlige liv.

10 Nøgletal DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 En forunderlig verden i dybet 10

11 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Resultatopgørelse 11 Resultatopgørelse (1.000 DKK) Driftsindtægter (1.000 DKK) Finansielle poster Sponsorater Tilskud Årets resultat (1.009) (269) Samlede indtægter Personaleomkostninger (47.312) (48.132) (13.208) Driftsomkostninger (9.921) (15.169) (796) Ejendomsomkostninger (41.756) (48.395) (3.027) Vedligehold og anskaffelser (7.106) (11.496) (380) Øvrige omkostninger (3.641) (8.813) (3.211) Omkostninger i alt ( ) ( ) (20.622) Resultat før afskrivninger og finansielle poster (1.216) (269) Af- og nedskrivninger

12 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Balance 12 Balance (1.000 DKK) Anlægsaktiver Andre nøgletal (1.000 DKK) Gæster (antal) Omsætningsaktiver Aktiver Årsværk (antal) Egenkapital Hensættelser Langfristede gældsforpligtigelser Kortfristede gældsforpligtigelser Antal solgte Blåt Kort (stk.) Indtægter i alt pr. gæst (kr.) Offentlig tilskud pr. gæst (kr.) Andel driftsindtægter (%) 92 % 88 % 43 % Passiver

13 Beretning fra områderne DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Andre nøgletal 13

14 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Dyrehold 14 Dyrehold Med tusindvis af fisk og havdyr og millioner af liter vand, der illustrerer og imiterer livet fra de iskolde arktiske farvande til de varme troper, er der altid nok at se til på Nordeuropas største akvarium, men vi kan godt mærke, at vi og dyrene har fået et år mere på bagen. Ligesom det kan være stressende for mennesker at flytte til helt nye omgivelser, skulle vores dyr også bruge lidt tid på at falde til i de nye akvarier og anlæg. Vi modtog rigtig mange nye dyr i 2013 alt fra taiwanske hammerhajer til indonesiske rokker og de brugte en stor del af Den Blå Planet, Danmarks Akvariums åbningsår på at finde sig til rette. Det er sket nu, og vi kan tydeligt se effekten, da de vokser mere og trives bedre, nu da de har vænnet sig til livet på Amager. Det har også givet sig udslag i en del nye beboere på Den Blå Planet, hvor vi har fået unger af fisk, som ikke har været opdrættet i Danmark før. Vores frynsede wobbegong-haj fødte eksempelvis en unge i Oceantanken. Vi anede intet om, at hunnen var gravid, så alle var meget overraskede, da der en morgen lå en lille nyfødt på bunden ved tunnelen. Vi fik hurtigt en dykker i vandet og fanget ungen, og den er nu sat i et mindre akvarium, hvor den har fordoblet sin størrelse. farvel til søløver Da pladsen er begrænset, har det været nødvendigt også at skille sig af med nogle af vores dyr i løbet af året, hvilket i april betød, at vi måtte sige farvel til vores trio af søløver. Vores gæster har været utroligt glade for de altid aktive og morsomme søløver, men da vi skulle have havoddere, havde vi ikke længere plads til dem. Derfor fandt vi i samarbejde med EAZA-avlskoordinatoren for søløver en god fransk zoologisk have til dem. Vi havde dresseret søløverne til selv at gå ind i burene efter mad, så vi behøvede ikke at fange eller bedøve dem, og det var med til at mindske stress-niveauet og gøre rejsen så problemfri som muligt. Vi sendte en af vores dyrepassere med fly til Frankrig for at være til stede, når søløverne skulle installeres i deres nye anlæg, og alt gik efter planen. goddag til havoddere Forud for havoddernes ankomst gik en lang proces, hvor anlæg, kompetencer og processer på Den Blå Planet blev gennemgået for at sikre, at vi var klar til at modtage de små havpattedyr. I januar havde vi således besøg af dyrlæge Chris DeAngelo fra Monterey Bay Aquarium, som huser mange havoddere, og havodderekspert Brett Long fra Alaska Sea Life Center. Formålet med besøget var at gennemgå vores anlæg i detaljer, og på baggrund af deres anbefalinger kunne der udarbejdes en brugerspecifikation til

15 Mojoe og Agnes

16 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Dyrehold 16 optimering og ombygning af havodderanlægget og indsendes en godkendelsesansøgning til US Fish and Wildlife. Ombygningen indledtes i april, og anlægget stod færdigt i september. I den mellemliggende periode blev der brugt mange ressourcer på det forberedende papirarbejde med de danske og amerikanske myndigheder, på kommunikation og koordinering med Alaska Sea Life Center og på planlægning af selve transporten. Efter at have analyseret alle muligheder endte vi med at erkende, at vi måtte chartre et fly, der kunne transportere havodderne direkte fra Alaska til København. Det var den dyreste transportform, men sikkerheden for havodderne blev vægtet højere end økonomi, og i slutningen af september gik det hele op i en højere enhed, da havodderne i fin stil ankom til Den Blå Planet. Desværre døde den ene af havodderne kort efter ankomsten. De efterfølgende undersøgelser, obduktion og dyrknings- og vævsanalyser pegede på en generaliseret infektion, en såkaldt septikæmi, som den mest sandsynlige dødsårsag. De to øvrige havoddere trives godt, og hvad der har udløst infektionen, er ikke afklaret, men forløbet giver anledning til overvejelser om forebyggende antibiotikabehandling ved fremtidige transporter. havslanger fra australien Vi har i løbet af året justeret lidt på dyrebestanden og ændret på enkelte akvarier og anlæg. Vores Scalare-akvarium har fået en ny dekoration og en masse planter. Vi har også flyttet de små bundhajer fra deres akvarium og lavet en ny dekoration, der passer til de giftige havslanger, som kom til Den Blå Planet i Havslangerne trives godt i vores akvarium, og det går godt med at få dem fodret. Det er dog temmelig krævende at håndtere dem på grund af de store sikkerhedsforanstaltninger. Da det er en af verdens giftigste slanger, har vi serum liggende på Rigshospitalet, hvis uheldet skulle være ude. frøer og sommerfugle I regnskoven har vi fået rigtig mange nye farve- og pilegiftfrøer. Hos den gule pilegiftfrø, Phyllobates terribilis, bærer hannerne rundt på æggene på ryggen og vasker dem ud i vandet, hvor de bliver til små nye frøer, så der er konstant en mængde haletudser i de små pytter, vi har lavet i bunden under træer og buske. Vi har opdrættet så mange frøer, at vi har kunnet forære over 100 til to zoologiske haver. Planterne i regnskoven har haft en rigtig god vækstsæson, men det er tydeligt, at vinteren påvirker planterne negativt. Heldigvis kommer de sig hurtigt, når sommeren nærmer sig, så det er ikke noget, vi behøver at være nervøse for. I den tid, planterne har stået i vores regnskov, har væksten været så stor, at vi har været tvunget til at beskære flere træer for at undgå, at de ramte loftet. Vi har også haft en rigtig god sommerfuglesæson for eksempelvis vores tropiske svalehale og vores blå morfo, så regnskoven har været fyldt af sommerfuglelarver og færdigudviklede sommerfugle, der flakser rundt mellem træerne. De planter, der har været værter for larverne, har været så store, at de har kunnet holde til at få deres blade gnavet ned af sommerfuglelarver. Den klart mest dominerende i billedet har været den blå morfo-sommerfugl, der skinner kraftigt blåt, når den dovent flyver rundt i Amazonas. Vores tamme parakitter er også blevet en del af den programlagte formidling. Dyrepasserne viser,

17 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Dyrehold 17 hvad parakitterne er gode til, og hvordan de flyver ud og ind mellem træer og buske som små, solfarvede missiler. Efter formidlingsseancen sættes parakitterne ind i deres voliere igen, da de ellers ville bide planter og elektriske ledninger i stykker. ørnerokker i oceanet Via vores samarbejde med andre akvarier og zoologiske haver har vi fået to store ørnerokker til Oceantanken en han-ørnerokke fra Hagenbeck Tierpark i Hamburg og en stor ørnerokke-hun fra Burgos Zoo i Holland. Det var noget af en udfordring at flytte så store dyr hunnen har et vingefang på over en meter og vi skulle fra Holland, videre til Hamburg og så til Danmark i ét hug. Vi fandt heldigvis en hollandsk fiskeimportør, som kunne hjælpe os med lastbil, kar og personale. Transporten forløb uden problemer, og begge ørnerokker svømmer nu rundt i Oceantanken. Vores koralrevsakvarium har ikke fungeret, da vandet blev forurenet med zink og kobber fra osmoseanlægget. Det er nu rettet, og vi tester det i begyndelsen af 2015.

18 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Videnskab og naturbevarelse 18 Videnskab og naturbevarelse Den Blå Planet får børn og voksnes hjerter til at banke for vandets forunderlige liv. Vi giver vores gæster unikke og emotionelle oplevelser, der gør dem forelskede i den våde verden omkring os. Fascination er derfor et grundelement i gæsteoplevelsen på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, men fascination kan ikke stå alene. Uden en solid forankring i videnskab bliver fascination og formidling til form uden indhold. Derfor deltager den Blå Planet, Danmarks Akvarium i en række samarbejder med danske og internationale forskere. Vi ønsker ikke blot at være passive formidlere af viden, men også at opbygge ny viden gennem deltagelse i forsknings- og naturbevarelsesprojekter. Videnskab og naturbevarelse på Den Blå Planet, Danmarks Akvarium har global rækkevidde og strækker sig fra de kolde, grønlandske have til de varme, tropiske koralrev. Vi samarbejder med forskere, institutioner og NGO er fra ind- og udland. Den Blå Planet deltager i projekterne på forskellig vis og byder ind, hvor vi kan bruge vores kræfter bedst. På Den Blå Planet stiller vi næsten 500 forskellige dyrearter fra hele kloden, verdens mest moderne akvarieteknologi og vores dygtige medarbejdere til rådighed for forskningsprojekter. I 2014 har vi bygget videre på det brede samarbejde med forskere fra ind- og udland, der har etableret Den Blå Planet, Danmarks Akvarium som en attraktiv medspiller i det danske og internationale forskningslandskab. Håbet er, at vi gennem den brede deltagelse i national og international forskning kan bidrage med ny viden, der ikke blot gør forskerne og os selv klogere, men også bidrager til at øge vores gæsters bevidsthed om den forunderlige verden i søer, floder og have. HAVODDERE SOM AMBASSADØRER Havoddernes ankomst i slutningen af september 2014 markerede kulminationen på flere års indsats for at få disse dyr til Den Blå Planet. Undervejs har en lang række studierejser til

19 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Videnskab og naturbevarelse 19 havodderinstitutioner, deltagelse i konferencer og invitationer til besigtigelse af Den Blå Planet understøttet indsatsen og udførselsansøgningen til de amerikanske myndigheder. Indsatsen for at kunne holde og udstille den nordlige havodder skal ses som en forlængelse af en succesfuld naturbevaringsindsats, der har gjort havodderen til et ikon i naturbevarelsessammenhæng. Efter mange års intensiv pelsjagt var bestanden af havoddere nede på individer i En stor naturbevaringsindsats har siden sikret, at bestanden i dag er oppe på ca Havodderne kan således anses som ambassadører for arten, men i endnu højere grad for naturbevaring som begreb, og deres tilstedeværelse i udstillingen giver en unik mulighed for at fortælle vores gæster om naturbevaring, at det nytter at gøre en indsats, og at selv meget truede arter kan reddes. HAVSLANGER PÅ DEN BLÅ PLANET Deltagelsen på havslangeekspeditionen til Ny Guinea og Sulawesi i slutningen af 2013 sikrede, at der blev skabt vigtig erfaring og viden om hold og udstilling af havslanger. Ligeledes blev der indledt et samarbejde med den australske havslangeforsker Kate Sanders fra University of Adelaide, som resulterede i, at Den Blå Planet opnåede tilladelse til udførsel af den olivenbrune havslange (Aipysurus laevis) fra Australien. Dermed kunne vi i juni som de første i Europa udstille seks individer af den yderst giftige havslange. Slangerne indgår i forskellige forskningsprojekter. I samarbejde med Århus Universitet undersøges deres respirationsfysiologi, herunder blodets ilttransporterende evner. Københavns Universitet benytter slangernes gift til udvikling af kunstigt fremstillet antiserum. Slangerne er gentagne gange malket, og forskere fra KU har taget giften med til et specialiseret giftlaboratorium i Costa Rica med henblik på videre analyser. Endelig benytter Arne Redsted fra Kunstakademiets konservatorskole slangerne til studier af klassificeringen af havslanger. På ekspeditionen optog fotograf Erik Frausing en række filmsekvenser, som suppleret med optagelser og interviews på bl.a. Den Blå Planet blev klippet sammen til en kort film af ca. 10 minutters varighed, der vises i udstillingens biograf. SATELLITOVERVÅGNING AF GRØNLANDSHAJEN I samarbejde med Københavns Universitet og Grønlands Naturinstitut medfinansierer Den Blå Planet et ph.d.-projekt om grønlandshajen. Projektet løber fra 2014 til Grønlandshajen lever i store dele af det nordlige Atlanterhav og Det Arktiske Ocean, hvor den kan dykke til en dybde på to kilometer, men ellers ved man meget lidt om denne store fisk. Tidligere studier indikerer en meget langsom vækstrate, og da der er fanget eksemplarer på helt op til 6,4 meter, er det naturligvis interessant at få viden om alderen af grønlandshajen. Blandt øvrige aspekter, som udforskes, er, hvor store bestandene er, og hvor langt de svømmer. De seneste teknikker inden for DNA, satellitmærkning og isotopundersøgelser udnyttes til at skabe ny viden om et dyr, som af fiskere opfattes som et skadedyr, men som vi ved utroligt lidt om. Den nye viden, som projektet skaber, er desuden vigtig for at kunne vurdere, om grønlandshajen er truet, og hvordan et eventuelt kommercielt fiskeri vil påvirke den. I den forbindelse blev der i maj gennemført en ekspedition til Arktisk Station i Grønland, hvor der blev fanget 13 hajer til mærkning med satellitovervågning og til indsamling af vævsprøver til populationsgenetiske analyser. Fra Den Blå Planet deltog dykker Richard Martin, der har mange års erfaring med at arbejde i det kolde Grønlandshav. TORNEKORNER OG KORALBEVARING Tornekroner er en søstjerneart, der æder koraller. Det er et fascinerende dyr, der kan opleves i Den Blå Planets udstilling. På koralrev rundt om i verden, f.eks. i Det Røde Hav og på Great Barrier Reef ud for Østaustralien, er antallet af

20 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Videnskab og naturbevarelse 20 tornekroner steget i meget voldsom grad, og tornekronernes indhug i korallerne er nu så omfattende, at det ikke længere er bæredygtigt. I samarbejde med Københavns Universitet er der indledt et forskningsprojekt med titlen Tornekroners orienteringsevner, hvor tornekronernes synssans og orienteringsstrategi undersøges. Målet er at finde ud af, hvordan de finder frem til korallerne. Med denne viden kan vi i fremtiden forhåbentlig hjælpe med indfangningen og bekæmpelsen af tornekronerne i de truede områder. En række af forsøgene foregår i akvarierne på den Blå Planet, og i forbindelse med projektet tog dyrepasser Daniel Pedersen i april 2014 i felten i Australien, hvor han bistod ved studier af tornekroners adfærd i naturen. FISKEADFÆRD PÅ STENREV Stenrev i de danske farvande har en vigtig biologisk funktion for alger, fauna og fisk, men mange kystnære stenrev er desværre forsvundet som følge af omfattende stenfiskeri til brug ved anlæg af havne, moler og andre anlægsprojekter. Projektet RevFisk er et forskningsprojekt, der analyser fiskenes adfærd på forskellige revtyper. Projektet er en del af et større forskningsprojekt, der fokuserer på at rekonstruere stenrev i danske farvande. Håbet er gennem fiskenes adfærd at kunne vurdere, hvor godt de nye, rekonstruerede stenrev fungerer som levesteder for forskellige fiskearter. I 2014 er adfærden hos torsk og læbefisk undersøgt på forskellige typer kunstige rev-elementer opbygget i de store tanke i kælderen under Den Blå Planet. Adfærden er registreret med undervandskameraer, elektronisk mærkning af dyrene samt et nyt computerprogram, der sporer og analyserer fiskenes bevægelser automatisk. Sammensætningen og mængden af fisk i de kystnære farvande er dårligt kendt, og i forbindelse med arbejdet med Dansk Saltvandsfisks Atlas, der koordineres af Statens Naturhistoriske Museum, har snorkeldykkere fra Den Blå Planet igennem året registreret og talt fiskearter i havet ud for Den Blå Planet og dermed bidraget til det samlede billede. PJALTEFISK OG EAZA-GODKENDELSE I eget regi har Den Blå Planet, ved dyrepasserelev Susan Schødt Lynge i samarbejde med biolog Cecilie Clausen, gennemført et projekt, der skal belyse adfærden hos pjaltefisk i fangenskab og deres reaktioner på ændringer i akvarieanlægget. Det er meget begrænset, hvor meget man ved om dette emne, og formålet er at udarbejde en forbedret Husbandry Guideline til hold af pjaltefisk. I maj 2014 havde Den Blå Planet besøg af et screeningsudvalg fra European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), som gennemgik faciliteter, kompetencer, procedurer og politikker på vores nye adresse. Udvalget fandt, at Den Blå Planet på tilfredsstillende måde levede op til EAZA-standarden, og på den baggrund kunne videreføre fortsætte EAZA-medlemskabet fra det gamle Danmarks Akvarium. AVLSSAMARBEJDE FOR HAJER OG KROKODILLER Et stort indledende arbejde med at indtaste dyrebestanden på Den Blå Planet i den internationale Zoological Information Management System-database (ZIMS) er udført i løbet af ZIMS-databasen er et samlet, globalt arkiv, som sikrer en ensartet og konsekvent indsamling af viden om dyrs sundhed og velvære. På den Blå Planet anvendes ZIMS blandt andet til at indsamle og opsøge relevante informationer om dyrehold, sundhed og sygdomshistorie. Den Blå Planet samarbejder med akvarier og zoologiske haver verden over omkring hold og opdræt af truede dyrearter. Der er til formålet oprettet avlssamarbejder, såkaldte studbooks, for en række arter, så der kan avles uden indavl. Aktuelt indgår Den Blå Planet i avlssamarbejder omkring zebrahaj, hammerhaj, vestafrikansk dværgkrokodille, plettet ørnerokke og sorttippet revhaj.

21 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Videnskab og naturbevarelse 21 SAMARBEJDSPARTNERE Københavns Universitet, Biologisk Institut, SUND, Marinebiologisk Afdeling, Veterinærinstituttet Statens Naturhistoriske Museum Lund Universitet, Sverige DTU-Aqua The University of Adelaide, Australien Aarhus Universitet Konservatorskolen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi Alaska Sea Life Center, USA

22 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Veterinære forhold 22 Veterinære forhold For en dyrlæge på Den Blå Planet bliver det aldrig triviel hverdag, men opgaverne har dog ændret sig fra år et til år to. I løbet af det første år bestod arbejdet meget i brandslukning i den forstand, at vi havde fået mange nye dyr fra hele verden, og de fleste havde medbragt en masse spændende parasitter, bakterier og virus, som skulle behandles. Det første år havde vi bl.a. udfordringer med vores afrikanske cichlider, som havde forskellige parasitter i tarmen. Dem fjernede vi med medicin, så cichliderne i Afrikas søer igen blev sunde og raske. Cichliderne er et godt eksempel på, hvordan vi igennem 2014 har lært vores dyr at kende, så vi har nu et godt indblik i, hvad der lurer af potentielle farer for dyrene. Derfor kan vi nu bruge tiden på forebyggelse frem for behandling. Vi får stadig en masse nye og spændende dyr på Den Blå Planet, og vi har derfor opsat karantæneforanstaltninger, så vi kan sikre os, at kommende nye dyr ikke bliver en smitterisiko for de dyr, vi allerede har i huset. havoddere fra alaska I løbet af 2014 har vi blandt andet fået havoddere fra Alaska. Set fra en dyrlæges

23 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Veterinære forhold 23 synspunkt er havoddere meget spændende og udfordrende dyr. De har et meget højt stofskifte, hvilket betyder, at det vil gå hurtigt ned ad bakke for dem, hvis de bliver syge. Derfor har vi opsat nogle helt særlige procedurer for at holde dem sunde. Dyrene tilses minimum fem gange om dagen af dyrepasserne, og dyrlægen er ofte med. Havodderne vejes hver dag og er trænet til frivilligt at gå på en vægt. Dermed kan vi opdage, hvis deres vægtkurve pludselig ændres, og meget af træningen er fokuseret på deres sundhedstjek. De kan bl.a. frivilligt åbne munden og få inspiceret mundhulen, og de kan komme hen og stå helt stille, så man kan undersøge deres øjne eller lytte til hjerte og vejrtrækning. pjaltefiskene Det daglige hold af pjaltefisk er blevet rigtig godt. Vi har haft en dyrepasser i USA for at lære om deres pasningsmetoder, og vi har implementeret flere måder at overvåge pjaltefiskenes sundhed på. Vi tæller ofte pjaltefiskenes gælleslag for at vurdere deres stress-niveau, og pjaltefiskene, som er saltvandsfisk, kommer med jævne mellemrum i et ferskvandsbad, der renser deres krop for eventuelle yderligt siddende parasitter. Vores dyrlæge har i løbet af året færdiggjort en FELASA C-uddannelse, hvilket betyder, at Den Blå Planet selv kan udføre og planlægge en række forsøg uden at skulle have eksterne forskere involveret. rokker og parasitter Der er i 2014 kommet havslanger til Den Blå Planet. Ud over at indgå i forskningsprojekter er disse giftige australske beboere også genstand for en masse kommunikation med australske dyrlægekollegaer. Vi har gennem året haft sparring omkring behandling og bedøvelse af disse dyr. Det har været meget givtigt, da australierne har holdt havslanger i fangenskab gennem mange år. Vi har også fået et meget tæt samarbejde med de amerikanske dyrlæger i forbindelse med hold af havoddere, og dyrlæger i andre nordiske zoologiske haver er meget interesserede i information om, hvordan det går med dem. I vores store Oceantank har vi mange forskellige fisk, og især vores hajer og rokker er udsatte for parasitter, som sidder og spiser deres hud. Vi har derfor udviklet en behandling, hvor vi dypper de store rokker i ferskvand i fire minutter. Det får parasitterne, der har saltholdige celler, til at optage ferskvand, så cellerne brister, og parasitterne falder af rokkerne. Denne behandling er meget effektiv, men det har krævet et større udstyrsstykke at få det op at køre. Vi har blandt andet fået skræddersyet en stor, rund båre med en diameter på tre meter, så vi med vores kran kan løfte vores største rokker fra saltvandet over i ferskvandskarret.

Velkommen. som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo

Velkommen. som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo Velkommen som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo Som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo kan du og din virksomhed blive en naturlig del af en fælles vision, som har fokus på en bæredygtig fremtid, bevarelse af

Læs mere

DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2013 1

DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2013 1 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2013 1 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 2 Årsberetning 2013 BERETNING FRA LEDELSEN Ledelse... 4 Et nyt nationalt akvarium... 6 Støtte fra fonde... 8 Priser

Læs mere

Danmarks krybdyr og padder

Danmarks krybdyr og padder Danmarks krybdyr og padder kom tættere på Danmarks Krybdyr & Padder Findes der skildpadder i Danmark, er tudser slimede og hvorfor ses den giftige hugorm stort set aldrig? De danske padder og især danske

Læs mere

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund 22.05.2013. Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Odense ZOO s nuværende direktør gennem 10 år Henrik Lehmann Andersen har fået nyt job, hvorfor bestyrelsen for Odense ZOO

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Flyt undervisningen ud af skolen

Flyt undervisningen ud af skolen Flyt undervisningen ud af skolen Odense ZOOs Skoletjeneste tilbyder i det nye skoleår, en unik mulighed for at flytte undervisningen ud i et eksternt læringsmiljø, i særudstillingen Planet Shark på Odense

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 BYBIERNES ÅR 2013 Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 Natur, produktion og samfund Bybi er en virksomhed, der tager udgangspunkt i bierne. Vi vil skabe en industri i Danmarks byer, der sætter gang

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Årsberetning. Den Blå Planet, Danmarks Akvarium

Årsberetning. Den Blå Planet, Danmarks Akvarium Årsberetning 2012 Den Blå Planet, Danmarks Akvarium Indholdfortegnelse Året 2012 Dyrebestanden Forskningsaktiviteter Særudstillinger og publikumsformidling Skoletjenesten PR og markedsføring 2 Sponsorer

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Magiske blæksprutter

Magiske blæksprutter Magiske blæksprutter del 1 VELKOMMEN Nogle har øjne så store som fodbolde og er lige så lange som lastbiler. Andre bliver på få sekunder usynlige, lyser i mørket eller forklæder sig som et giftigt dyr.

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Fonde lige nu! Anders Skov

Fonde lige nu! Anders Skov Avlerforeningen af Danske Spiseløg ÅRSMØDE 2015 Fonde lige nu! Anders Skov direktør, AVJNF MailOnline - Om fremtiden og de strategiske udfordringer Økonomi Sociale forhold Klima Miljø Ressourcer Biodiversitet

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Morten Knudsen DM09108 Opgave til Informationsteknologi i Organisationer

Morten Knudsen DM09108 Opgave til Informationsteknologi i Organisationer Obligatorisk opgave A-1: Morten Knudsen DM09108 Opgave til Informationsteknologi i Organisationer Opgave IO 15-09-2009 Beskriv kort de ønsker og behov Odense Zoo har til it-systemer, og argumenter for

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner

Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner DR s EAN nr. er: 579 000 165 9905. Pris for kursus via DJMX: 29.500 Dette beløbdækker undervisning, flybillet og ophold.

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015

Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 Wonca Africa Regional Conference ACCRA / 6.-9.maj 2015 - med The Scandinavian Delegation of Family Physicians Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Åarhus C Kontakt:

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

PROGRAM D. 3. MARTS 2015

PROGRAM D. 3. MARTS 2015 PROGRAM D. 3. MARTS 2015 8:30 Morgenmad og registrering 09.00 Velkomst 09.15 Orienteringsløb blandt billeder, ikoner og symboler (på engelsk) Dr. Robins vil snakke om hans seneste forskning omkring hvordan

Læs mere

International Inner Wheel Convention

International Inner Wheel Convention Invitation til SPONSORERING & UDSTILLING International Inner Wheel Convention 7-9 maj 2015 København, Danmark Velkommen til København! Invitation 16. International Inner Wheel Convention i København 2015

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE 2014 10.-19. OKTOBER EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? Oyster Trophy Week er en hyldest til en af de mest eksklusive madvarer, der kommer fra det kolde

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN COPENHAGEN HUMAN HOTEL: COPENHAGEN VERDENS MEST GÆSTFRI BY Human Hotel er et nyt gæstfrihedsprojekt af kunstgruppen Wooloo udført i samarbejde med Kultur Østerbro og Københavns Kommunes Områdefornyelse

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Advertising Effectiveness Award 2013

Advertising Effectiveness Award 2013 26. november 2013 PRESSEMEDDELELSE: Advertising Effectiveness Award 2013 Tirsdag d. 26. november blev årets AEA afholdt i AFUKs lokaler i København. Der uddeles en Grand prix og ni øvrige vindere. Prisuddelingen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år.

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år. C.V. Personlig information Navn: Niels Thomsen Adresse: Akinnguata Qaava 5 Telefon: +299 58 66 36 E-mail: nt@halibut.gl Fødselsdag: 18. August 1981. Familie: Interesser: Samlevende med Pilunnguaq. Sammen

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere