Prøven i faget idræt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøven i faget idræt"

Transkript

1 Prøven i faget idræt edning%20idraet%20september% pdf 1

2 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven forholder sig tæt til FFM I skal berolige lærerne alle står i samme situation i år Forenklede Fælles Mål (FFM) er offentliggjort og kan tages i anvendelse nu, men man må også vente til næste år 2

3 Prøven i faget idræt https://www.youtube.com/watch?v=oapbbdc5_4u 3

4 Prøvens sammensætning 4

5 Den praktiske del 2 indholdsområder: Kropslige færdigheder Faglighed i forhold til indholdsområder Sammenhæng med tema Kreativitet og samarbejde Deltagelse og koncentration Hvem er tilstede i hallen? 4 elever som er til prøve Én eksaminator og én censor 6 hjælpere fra 8 klasse Resten af 9.klassen Én mor og én far 5

6 Faget bliver udtrukket d. 24.april Udtrækkes i naturfaglig blok (biologi, geografi, mundtlig matematik) Grupperne trækker 2 indholdsområder Pulje a: Kropsbasis Redskabsaktiviteter Dans og udtryk Pulje b: Boldbasis og boldspil Løb, spring og kast Fysisk træning NB!! Der kan også trækkes tidligere 6

7 Den mundtlige del Idrætsfagligviden i forhold til indholdsområderne Idrætsfaglig viden i forhold til temaet Prøvens mundtlige del foregår i umiddelbar forlængelse af den praktiske del og foregår som en samtale mellem elever og lærer. Censor kan stille uddybende spørgsmål. Samtalen tager udgangspunkt i 2-4 lærerstillede spørgsmål som relaterer sig til praksisprogrammet og det overordnede tema. Eleverne må gerne selv tage initiativ til samtalen Undervejs i samtalen påhviler det læreren at sikre, at alle elever i en gruppe får mulighed for at komme til orde. 7

8 Organisering af dagen antal praksis samtale votering 2 (35min) (45 min) (55 min) (65 min)

9 Én cyklus på eksamensdagen (4 elever) 30 min til opstilling 30 min. Til praksis 20 min til samtale Ny gruppe: 30 min til opstilling 9

10 Vurderingskriterier I faget idræt prøves Eleverne i: 1. Kropslige færdigheder 2. Sammensætning af praksisprogram 3. Idrætsfaglig viden 4. Indsats Der gives individuelle karakterer, der er dækkende for både prøvens praktiske og mundtlige del. Bedømmelsen er individuel. 10 En helhedsvurdering mellem det at kunne, ville og vide noget

11 Kropslige færdigheder a) at tage kvalificerede valg b) at vise kvalitet i bevægelse 11

12 Sammensætning af praksisprogram a) sammenhæng med tema b) faglighed (i indholdsområderne) c) kreativitet d) samarbejde 12

13 Idrætsfaglig viden a) i forhold til valgte tema b) i forhold til programmets to indholdsområder 13

14 Indsats a) deltagelse og engagement b) fokus og koncentration c) indstilling til at løse faglige udfordringer. 14

15 Prøven i idræt Praksisfællesskaber Læringsmålstyret Temabaseret undervisning 15

16 Professionshøjskolen En henvendelse fra jeres skoleleder Skolelederen har bedt om en beskrivelse /eksempler på hvordan jeres Idrætsundervisning vil lade sig påvirke af den nye prøve i idrætsfaget Og I særlig grad er han interesseret i hvordan praksisfællesskaber, Læringsmålsstyring og temabaseret undervisning vil skabe forandringer Ind i jeres praksis Således at skolelederen meget optaget eksempler på den gode idrætsundervisning 16

17 Gruppeopgaver Hvordan kan Vi se en praksis til prøven, hvor eleverne igennem undervisningen har tilegnet sig færdigheder og viden omkring praksisfællesskaber? Hvordan kan I arbejde med praksisfællesskaber i idrætsundervisningen som vil forberede jeres elever til prøven i idræt? Hvordan kan Vi se en praksis til prøven, hvor eleverne har tilegnet sig færdigheder og viden omkring læringsmål gennem undervisningen? Hvordan kan I arbejde med læringsmålsstyret idrætsundervisning som vil forberede jeres elever til i idræt? Hvordan kan I forberede spørgsmål til den mundtlige samtale, hvor praksisfælleskaber Og læringsmål bliver centralt? 17

18 Den overordnede tidslinje 18

19 19

20 Forår Altså nu 20

21 Fokus på temaer og valg af temaer 21

22 Den gode kondition Krop, træning og trivsel Jesper Lange Professionshøjskolen Årets temahjul 8-9. klasse Alsidig idrætsudøvelse Kropsbasis Redskab Dans-udtryk Idræt LSK Boldspil Natur udeliv Alsidig idrætsudøvelse Idrætskultur og relationer Kompetenceområder Temaer 22

23 Principper for valg af temaer Mulighed for at arbejde i de forskellige indholdsområder Mulighed for at få kompetenceområde 2 og 3 i spil Bredde alsidighed noget for alle Interesse / brændstof hos elever lærere Inddragelse af elever Minimum 3 fælles temaer, der har været arbejdet i undervisningen. Eleverne må også selv vælge et tema, der skal godkendes af læreren. 23

24 Undervisningsbeskrivelsen ifht. Temaer Forløb (indhold, form, evaluering) Kompetenceområder 24

25 Undervisningsbeskrivelsen indeholder. Beskrivelsen af undervisningens mål indeholder både kompetencemål og de videns- og færdighedsmål, der er arbejdet med i de enkelte forløb. Undervisningens temaer indeholder beskrivelse af temaer samt hvilke mål der har været arbejdet med ifht temaerne Undervisningens indhold angives i overskrifter, hvad der er arbejdet med på 8. og 9. klassetrin, eksempelvis Redskabsgymnastik og køn, Dogmeatletik, Boldspil og fairplay. Herunder anvendt litteratur/materiale. Beskrivelsen af undervisningens form skal vise, hvorledes undervisningen har været gennemført, eksempelvis holdundervisning, gruppearbejde, længerevarende projekter, lærerstyrede forløb, selvstændigt arbejde. Beskrivelse af undervisningens evaluering angiver i forhold til de enkelte forløb, hvad der er evalueret, af hvem og hvordan. 25

26 Form: I princippet fri form, men her er en grundskitse fra uvm: Overskrift med fag, klasse, skole, årstal Kompetenceområder og mål generelt (nævne områder) Temaer Forløb 1 Overskrift (gerne i relation til temaer) Kompetenceområder og kompetencemål Forløbsbeskrivelse (læringsmål, indhold, form, evaluering) Tekster/ andre materialer (ex video, modeller ) Forløb 2 osv. Andre relevante oplysninger Tværfagligt arbejde, projektuger, deltagelse i turneringer, events Eksperimenter med holddeling Inddragelse af lokale samarbejdspartnere 26

27 Gruppedannelser Hvem skal bestemme ud fra hvilke principper? Junglelov vs. Diktatur eller noget imellem? Gode erfaringer/ ideer til principper/ proces/ vigtige overvejelser Hvornår skal grupperne dannes og i gang? Hvordan kan vi understøtte arbejdet i grupperne og hvad gør vi ved alvorlige konflikter? 27

28 Den 24. april 28

29 Faget bliver udtrukket d. 24.april Udtrækkes i naturfaglig blok (biologi, geografi, mundtlig matematik) Grupperne trækker 2 indholdsområder Pulje a: Kropsbasis Redskabsaktiviteter Dans og udtryk Pulje b: Boldbasis og boldspil Løb, spring og kast Fysisk træning NB!! Der kan også trækkes tidligere 29

30 16 dage før prøven Eleverne afleverer dispositioner til læreren 3 eksemplarer på skolens kontor gruppemedlemmernes navne og klasse angivelse af valgt tema samt de to lodtrukne indholdsområder kort redegørelse for sammenhæng mellem tema og indholdsområder en kort oversigt over de praktiske øvelser i praksisprogrammet angivelse af tekster og andre udtryksformer anvendt under forberedelsen angivelse af digitale medier, herunder musik og video, der indgår i prøven elevernes og lærerens underskrifter. NB!! Husk eksempel 30

31 14 dage før prøven Redegørelsen for prøven i idræt skal gøres tilgængelig for censor: Elevernes dispositioner Undervisningsbeskrivelsen Lærerstillede spørgsmål til elevernes dispositioner Opgivelse af tekster og andre udtryksformer (Det teoretiske grundlag) Rækkefølgeliste til prøven 31

32 Undervisningsbeskrivelse Skal udleveres til eleverne umiddelbart efter udtræk. Med fordel før. Skal sendes til censor senest 14 dage før eksamen. Angivelse af minimum tre temaer. Oplysninger om undervisningens form og indhold indenfor hvert af fagets kompetenceområder. Opgivelse af tekster og andre udtryksformer der opgives minimum normalsider. 32

33 Spørgsmål til den mundtlige samtale Læreren udarbejder 2-4 uddybende spørgsmål til hver disposition Relateret til praksisprogram Relateret til tema Censor skal have disse spørgsmål tilsendt 14 dage før prøven 33

34 Lærerstillede spørgsmål til dispositionen NB: Censor har modtaget de lærerstillede spørgsmål forud for prøven sammen med det øvrige materiale, der danner grundlag for prøven 34

35 Konkrete spørgsmål Fagligt a. Hvorfor har I valgt at lave den håndstand/rulle opbygning som I har gjort? b. Hvilke tanker gjorde I jer i forhold til Labans bevægelsesprincipper, da I udviklede koreografien til jeres dans? Tematisk c. Nævn nogle eksempler på, hvad der kendetegner forskellige måder at samarbejde og kommunikere på når det kommer til idrætsudøvelse? d. Hvad udtrykker den video, som I har valgt at bruge i baggrunden, om jeres tema og praksisprogram? 35

36 Det teoretiske grundlag til prøven Der opgives minimum15 20 normalsider D. 14.april udkommer elevbogen til prøven til idræt At anvende udvalgt materiale fra eksempelvis DIF og DGI At buge faglige modeller At producere et materiale som knytter sig til indholdsområder og temaer 36

37 Rækkefølgeliste til prøven Dato Navne Praksis Samtale Inkl. votering Onsdag 21/6 Niklas Buchardt Magnus Bidstrup Bachalarz Frederik Skovgaard-Sørensen Sussie Charline Lindström Skift til ny gruppe Frokost

38 38

39 Fravigelser Prøven er offentlig, men dette kan fraviges Prøven kan aflægges individuelt Eleven kan fritages eller aflægge prøven på særlige vilkår 39

40 Gruppeopgaver Hvordan kan vi lave en tidslinje for vores arbejde? Hvem gør hvad? Hvilke temaer kunne være interessante at udvælge? Alsidighed Hvordan kan vi lave en overkommelig undervisningsbeskrivelse med Udgangspunkt i kompetenceområderne, indholdsområderne og temaerne? Hvilke principper skal gøre sig gældende i elevernes gruppedannelse? Hvornår? 40

41 Prøve i idræt 41

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis?

Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis? Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis? Tekst af Jesper von Seelen, adjunkt, ph.d-stud., Videncenter for Sundhedsfremme.

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Fælles mål i dansk som andetsprog. v/ Sofia Esmann Busch

Fælles mål i dansk som andetsprog. v/ Sofia Esmann Busch Fælles mål i dansk som andetsprog v/ Sofia Esmann Busch Forenklede Fælles Mål dansk som andetsprog Dansk som andetsprog har fælles mål for basisundervisningen og for supplerende dansk som andetsprog. Workshoppen

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere