Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte"

Transkript

1 Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N

2 Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Center for Kvalitetsudvikling, 2010

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 1 2 HOVEDKONKLUSIONERNE 1 3 DEN SIKREDE INSTITUTION GRENEN 2 4 DATAGRUNDLAG 2 Recidivkriterier 3 5 METODISKE BEMÆRKNINGER 3 6 RESULTATER 5 Recidiv efter 2 år 7 Kommunal ungdomskoordinator 7 Sammenhæng med tidligere kriminalitet 8 7 SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING 8

4

5 1 Indledning Denne rapport belyser omfanget og arten af tilbagefald til ny kriminalitet (recidiv) for 51 unge, der har været idømt en ungdomssanktion i perioden december 2004 til februar 2008, og hvor de unge i mindst én af faserne i ungdomssanktionen har været anbragt på den sikrede institution Grenen. Formålet er at foretage en analyse af resultaterne af Grenens indsats i forhold til at forhindre recidiv blandt unge, der har opholdt sig på Grenen i et længerevarende, sammenhængende forløb. Et længerevarende, sammenhængende forløb defineres i denne rapport således, at de unge har været anbragt på Grenen i både fase 1 og fase 2 af ungdomssanktionen. Denne rapport er en uddybning af notatet Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen 1. Rapporten indeholder ud over de væsentligste konklusioner en række yderligere analyser af enkelte baggrundsforhold samt diskussion af de metodiske overvejelser, der er gjort i forbindelse med udarbejdelse af rapporten. 2 Hovedkonklusionerne De vigtigste resultater i undersøgelsen er, at der er forskel i recidiv mellem gruppen af unge, der har gennemgået et sammenhængende forløb i ungdomssanktionen i form af fase 1 og fase 2 på den sikrede institution Grenen og de unge, der har gennemgået et mere fragmenteret forløb med kun én fase af ungdomssanktionen tilbragt på Grenen. Data viser: Andel af de unge, der ikke har recidiveret: 53 % for Grenens sammenhængende forløb, 28 % for Grenens korte forløb og 18 % i en landsdækkende undersøgelse fra Andel af recidivister, der modtog en alvorlig straffelovssanktion (fængsel eller ny/forlænget ungdoms-sanktion): 33 % for Grenens sammenhængende forløb, 65 % for Grenens korte forløb og 75 % i den landsdækkende undersøgelse fra De unge, der har gennemgået et længerevarende forløb på Grenen under ungdomssanktionen har således lavere recidiv end gruppen af unge, der har gennemgået et kortere forløb på Grenen. Noget tyder desuden på, at gruppen af unge der har modtaget et sammenhængende forløb på Grenen også har markant lavere recidiv end alle unge, der er blevet idømt en ungdomssanktion på landsplan. Endvidere tyder undersøgelsen på, at de unge, der recidiverer efter et sammenhængende forløb på Grenen, begår mindre alvorlig kriminalitet end unge, der har gennemgået et mere fragmenteret forløb. 1 Center for Kvalitetsudvikling (2010), Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen, Center for Kvalitetsudvikling: Århus. 2 Justitsministeriets Forskningsenhed (2006), Ungdomssanktionens forløb, november

6 3 Den sikrede institution Grenen Den sikrede institution Grenen er en døgninstitution for kriminelle eller kriminalitetstruede unge. De unge er typisk mellem 15 og 18 år, om end der anbringes unge ned til 12 år og enkelte unge forbliver på institutionen efter det fyldte 18. år. En anbringelse på Grenen finder sted på baggrund af en retslig beslutning eller en beslutning truffet af de sociale myndigheder. Grenen har 6 forskellige afdelinger; 3 sikrede afdelinger og 3 åbne afdelinger. Af de sikrede afdelinger er 2 afdelinger særligt sikrede, hvilket betyder, at afdelingerne modtager unge, der har særligt psykisk afvigende eller voldelig adfærd, og som derfor ikke kan rummes på de almindeligt sikrede institutioner i Danmark. Grenens første sikrede afdeling åbnede i 2001, mens de særligt sikrede afdelinger åbnede i De åbne afdelinger åbnede i 2005 og De 6 afdelinger er placeret på 4 forskellige matrikler på Djursland. De åbne afdelinger modtager dels unge, der er i fase 2 eller fase 3 af en ungdomssanktion, men også unge med andre typer af domme eller som anbringes i forbindelse med en pædagogisk udredning eller anden foranstaltning vedtaget af de sociale myndigheder. 4 Datagrundlag Data i denne undersøgelse er baseret på et fuldt udtræk fra Det Centrale Kriminalitetsregister (CKR) af oplysninger for 51 unge, der har været anbragt på Grenen i en eller flere faser af en ungdomssanktion i perioden december 2004 februar Udtrækket er foretaget d. 12. januar 2010 og alle oplysningerne vedrørende unge er anonymiserede. Gruppen af unge, der har været anbragt på Grenen, er opdelt i to undergrupper. Én gruppe indeholder 19 unge, der havde et sammenhængende forløb på Grenen i den forstand, at de tilbragte både fase 1 og fase 2 af ungdomssanktionen på Grenen. Den anden gruppe indeholder 32 unge, som var anbragt på Grenen i fase 1 af ungdomssanktionen, og som tilbragte fase 2 på en eller flere andre institutioner. Formålet med denne inddeling hænger sammen med hensigten med undersøgelsen. Det er således undersøgelsens hovedformål at analysere, hvorvidt der er indikatorer for, at et længerevarende, sammenhængende anbringelsesforløb under ungdomssanktionen har en effekt i forhold til de unges recidiv. Grenen tilbyder kommunerne en sammenhængende socialpædagogisk indsats gennem ophold på institutionens sikrede og åbne afdelinger i løbet af ungdomssanktionens to første faser. Dette tilbud er baseret på en faglig vurdering af, at et sammenhængende forløb vil give et bedre udfald af det socialpædagogiske arbejde udført under en ungdomssanktion end et mere fragmenteret forløb. Det er således interessant at sammenligne recidiv mellem de unge, der har gennemgået et sammenhængende forløb og de unge, der har gennemgået et mere fragmenteret forløb. For at kunne sammenligne recidiv for de unge, der har været anbragt på Grenen i et sammenhængende forløb med unge fra hele landet, der har modtaget en ungdomssanktion, inddrages data for landsresultaterne af en recidivundersøgelse 2

7 gennemført af Justitsministeriets Forskningsenhed i Denne rapport indeholder data fra unge, der blev idømt en ungdomssanktion i Den er valgt som sammenligningsgrundlag, da metoden til opgørelse af recidiv i undersøgelsen fra 2006 er i overensstemmelse med den metode til måling af recidiv, der anvendes i nærværende undersøgelse. Recidivkriterier Recidiv anvendes som betegnelse for kriminalitet begået af tidligere straffede i en periode på to år. Der er imidlertid varierende opfattelser af, hvornår den to-årige periode begynder og slutter. I nogle sammenhænge defineres recidiv som ny kriminalitet begået indenfor 2 år efter en doms afsigelse, og i andre tilfælde defineres recidiv som kriminalitet begået indenfor 2 år efter dommens afslutning. Der er gennemført et antal undersøgelser af recidiv i tilknytning til ungdomssanktionen af Justitsministeriets Forskningsenhed. I de første undersøgelser fra Forskningsenheden blev recidiv defineret som en periode på 2 år efter afsigelsen af dom til ungdomssanktion. Den seneste opgørelse over recidiv efter dom til ungdomssanktion er udarbejdet af Justitsministeriets Forskningskontor i Denne undersøgelse indeholder en effektevaluering i form af en sammenligning af recidiv for 416 domme til ungdomssanktion og recidiv for 438 unge idømt en ubetinget straf i perioden før ungdomssanktionen blev iværksat. I denne seneste undersøgelse af recidiv opgøres recidiv på to måder: 1) En periode på 2 år fra ophør af fase 1, dvs. fra den unge er løsladt fra en sikret afdeling og 2) en periode på 2 år efter afslutning af hele ungdomssanktionen 5. Da de unge er frihedsberøvede, dvs. uden mulighed for at færdes frit, under fase 1 af ungdomssanktionen kan det give god mening at betragte perioden på 2 år fra afslutningen af fase 1, som den periode, der skal analyseres for at måle recidiv. I nærværende undersøgelse er det imidlertid valgt at holde fast i Forskningsenhedens første definition af recidiv som perioden på 2 år fra ungdomssanktionens start. Dette skyldes primært, at Grenen først påbegyndte gennemførslen af sammenhængende forløb for unge under ungdomssanktionen i slutningen af Det samlede datagrundlag for undersøgelsen vil derfor være væsentligt mindre, hvis undersøgelsen kun kunne rumme de unge, hvis ungdomssanktion er afsluttet for mere end 2 år siden. 5 Metodiske bemærkninger Denne undersøgelse er som nævnt baseret på data fra 51 unge, der har været anbragt på Grenen i en eller to faser af en ungdomssanktion. Det lille antal unge, der indgår i analysen, betyder, at resultaterne indeholder en vis usikkerhed. Der kan således ikke drages endegyldige konklusioner på baggrund af undersøgelsen, som nærmere skal ses som en indikation af, hvordan Grenens sammenhængende indsats har virket i forhold til at forhindre tilbagefald til ny kriminalitet. 3 Justitsministeriets Forskningsenhed (2006). 4 Clausen & Kyvsgaard (2009), Ungdomssanktionen. En effektevaluering, februar Clausen og Kyvsgaard (2009) ss

8 Da undersøgelsen udelukkende er baseret på data fra CKR, er det ikke muligt at lave en nærmere undersøgelse af de unges baggrund. Det kan således ikke udelukkes, at de anbringende kommuner har foretaget en selektion i udvælgelsen af unge, der har modtaget en længerevarende indsats i regi af Grenen. I forhold til sammenligningen mellem de unge fra Grenen og de landsdækkende resultater er der desuden det forbehold, at de unge ikke har modtaget en ungdomssanktion i samme tidsperiode. Der er således en tidsmæssig forskel i tidspunktet for afsigelse af dom i de to undersøgelser, idet de unge i landsundersøgelsen modtog en dom til ungdomssanktion i perioden , mens de unge, der har været anbragt på Grenen, modtog dom i perioden Der er mulighed for, at der over tid er sket en ændring og muligvis en forbedring i den socialpædagogiske indsats i forbindelse med ungdomssanktionen i årene fra 2004 til Justitsministeriets Forskningsenhed fandt i 2009 indikationer på, at begyndervanskeligheder i forbindelse med administrationen af ungdomssanktionen har haft en lille betydning for recidiv i ungdomssanktionens første fase, men at denne betydning ikke findes senere i forløbet eller efter sanktionens afslutning 6. Det kunne således ikke konkluderes, at der er sket væsentlige ændringer. Sammenligningen med data fra 2006 antages derfor at være anvendelig om end ikke uproblematisk. Der er endvidere sket juridiske ændringer i lovgrundlaget for ungdomssanktionen 7. Den væsentligste ændring er indførslen af en kommunal pligt til at tildele en kommunal koordinator for hver enkelt ung, der idømmes en ungdomssanktion. Tilstedeværelsen af en kommunal koordinator forventes således generelt at give et løfte til ungdomssanktionen og skabe et mere sammenhængende forløb for de unge uanset, hvor mange forskellige institutioner de anbringes på i løbet af sanktionen. Lovkravet om en kommunal koordinator blev vedtaget i 2007, hvorfor der kan være forskel i recidiv for unge, der har modtaget en dom til ungdomssanktion før og efter Samlet set betyder dette, at resultaterne fra nærværende undersøgelse skal læses med disse forbehold. 6 Clausen & Kyvsgaard (2009) s En række ændringer af Serviceloven, der trådte i kraft 1. august 2007, havde til hensigt at styrke de sociale myndigheders indsats overfor unge idømt en ungdomssanktion. 4

9 6 Resultater Af de 51 unge undersøgelsen vedrører, er 8 piger (16 %) og 43 drenge (84 %). Ved dom til ungdomssanktion var 14 unge 15 år, 25 unge var 16 år, og 11 var 17 år, og 1 var fyldt 18 år. Som det fremgår af tabel 1 nedenfor har hovedparten af de unge, der inddrages i undersøgelsen, modtaget en dom til ungdomssanktion i årene Tabel 1: Årstal for idømmelse af ungdomssanktion Årstal for dom Antal unge I forhold til en overordnet analyse af, om de unge har modtaget en dom indenfor 2 år efter idømmelsen af ungdomssanktionen, viser undersøgelsen, at unge der har modtaget et sammenhængende forløb har mindre recidiv 2 år efter dommen er afsagt end unge, der har haft et kort forløb på Grenen. Forskellen mellem de to grupper er statistisk signifikant 8. Figur 1 viser, at lidt under halvdelen af de unge (47 %) i et sammenhængende forløb på Grenen har recidiveret, mens 72 % af de unge i korte forløb har recidiveret og 82 % på landsplan. Figur 1: Samlet recidiv fordelt på undergrupper. Alle unge 90% 80% 70% 72% 82% 60% 50% 47% 53% 40% 30% 20% 28% 18% Recidiv Ikke recidiv 10% 0% Grenen sammenhængende forløb (19 unge) Grenen korte forløb (32 unge) Hele landet (147 unge) Der er med andre ord en sammenhæng mellem typen af forløb på Grenen og de unges recidiv. 8 Forskellen mellem de to grupper af unge er signifikant på et 95 %-niveau. Dette betyder, at der er under 5 % sandsynlighed for, at denne forskel er opstået ved en tilfældighed. 5

10 Ser man nærmere på tallene og analyserer, hvilke typer af straf, de unge, der har recidiveret, har modtaget, er der en vis forskel på dommene. Det fremgår af figur 2, at over halvdelen af de unge fra Grenen (55 %), der har recidiveret, er idømt en bøde eller tiltalefrafald, mens 33 % af de unge er blevet idømt betinget eller ubetinget fængsel. For Grenens korte forløb er 43 % idømt en betinget eller ubetinget fængselsstraf, mens 22 % har modtaget en ny eller forlænget ungdomssanktion, og 35 % er idømt en bøde eller tiltalefrafald. Ingen af de unge i et sammenhængende forløb har fået en ny eller forlænget ungdomssanktion. Figur 2: Typer af idømte sanktioner ved recidiv. Unge der recidiverer Bøde eller tiltalefrafald 23% 35% 55% Foranstaltning 3% 0% 11% Ny eller forlænget US 0% 24% 22% Ubetinget eller betinget fængsel 33% 43% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Grenen sammenhængende forløb (9 unge) Grenen korte forløb (23 unge) Hele landet (120 unge) En samlet opgørelse af recidiv og typer af idømte sanktioner viser i figur 3 nedenfor, at færre unge, der har været anbragt på Grenen i et sammenhængende forløb, efterfølgende får en dom for alvorlig kriminalitet sammenlignet med unge, der har gennemgået et mere fragmenteret forløb. Alvorlig kriminalitet defineres i denne sammenhæng som forhold, der har medført en hård straf dvs. en ny eller forlænget ungdomssanktion eller en ubetinget eller betinget fængselsstraf. Mindre alvorlig kriminalitet betyder i denne forbindelse, at den unge er idømt bøde eller tiltalefrafald eller en social foranstaltning. 16 % af de unge fra Grenens sammenhængende forløb får således en dom for alvorlig kriminalitet, mens 47 % fra Grenens korte forløb får en dom for alvorlig kriminalitet. Til gengæld får en lidt større andel på 31 % fra de sammenhængende forløb en dom for mindre alvorlig kriminalitet, mens 25 % af de unge, der har gennemgået et kortere forløb på Grenen får en dom for mindre alvorlig kriminalitet. 6

11 Figur 3: Recidiv til alvorlig eller mindre alvorlig kriminalitet. Alle unge 70% 63% 60% 53% 50% 47% 40% 30% 31% 25% 28% Grenen sammenhængende forløb (19 unge) Grenen korte forløb (32 unge) Hele landet (147 unge) 20% 16% 19% 18% 10% 0% Alvorlig kriminalitet Mindre alvorlig kriminalitet Ikke recidiv Samlet set viser analysen, at Grenens sammenhængende forløb har gode resultater målt i forhold til at forhindre recidiv og med hensyn til at reducere alvorligheden af den kriminalitet der begås af de personer, der recidiverer. Recidiv efter 2 år Som en lille kontrol af om de gode resultater fra Grenen holder, er der kigget på, om nogle unge recidiverer efter udløbet af den 2-års periode, der metodisk er anvendt som definition af recidiv i undersøgelsen. Fire unge har recidiveret efter undersøgelsesperiodens udløb (det vil sige mere end 2 år efter dom til ungdomssanktion er givet). Af disse unge havde 2 unge et sammenhængende forløb på Grenen, mens 2 andre unge ikke havde et sammenhængende forløb. Hvis disse 4 unge medregnes i statistikken ændres data til, at 42 % af de unge med et sammenhængende forløb ikke har haft recidiv, mens 22 % af de unge i korterevarende forløb har holdt sig udenfor kriminalitet. Forskellen mellem de to grupper af unge fra Grenen er ikke signifikant, når disse 4 unge regnes med. Det samlede billede af, at et sammenhængende forløb i ungdomssanktionen har en positiv effekt på de unges recidiv, ændres ikke ved inddragelse af kriminalitet begået mere end 2 år efter, at ungdomssanktionen er iværksat. Kommunal ungdomskoordinator 1. august 2007 skete en række ændringer i Serviceloven, som havde til hensigt at styrke de sociale myndigheders indsats overfor unge, der idømmes en ungdomssanktion. Ændringen betød bl.a., at alle unge der idømmes en ungdomssanktion, skal have tilknyttet en kommunal koordinator til at varetage funktionen som kontaktperson for den unge under hele sanktionsforløbet og derved skabe større sammenhæng i forløbet. 7

12 9 unge er blevet idømt en ungdomssanktion på Grenen efter d. 1. august Af disse 9 unge har 6 fået tilknyttet en koordinator under ungdomssanktionen. Derudover har 6 unge, som modtog en dom til ungdomssanktion i perioden juni 2006 juli 2007, dvs. i året op til at tildeling af en koordinator blev et lovkrav, haft tilknyttet en koordinator. Der er således 12 unge, der har haft tilknyttet en koordinator under ungdomssanktionen. 7 af de unge, der var tildelt en kommunal koordinator, har recidiveret. Der er tale om meget sparsomme data, hvorfor det ikke er muligt at konkludere noget entydigt om effekten af kommunale koordinatorer, men på baggrund af det foreliggende datagrundlag, kan det ikke konkluderes, at en kommunal koordinator har en effekt på recidiv. Af de 12 unge fra Grenen, der havde en kommunal koordinator, har de 4 (33 %) været anbragt i et sammenhængende forløb på Grenen. Der er således ikke en sammenhæng mellem det, at en ung har tilknyttet en koordinator og beslutningen om at gennemføre fase 1 og 2 som et sammenhængende eller et opdelt forløb. Sammenhæng med tidligere kriminalitet For 23 af de unge, der indgår i undersøgelsen, er dommen til ungdomssanktion ikke deres første dom. Det er derfor undersøgt, om der er en sammenhæng mellem, om den unge har fået en dom før ungdomssanktionen og recidiv. Analysen viser, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem alderen for første dom og recidiv. Dette betyder, at de unge har lige stor sandsynlighed for recidiv uanset hvor gamle de var, da de modtog deres første dom. Undersøgelsen viser til gengæld en signifikant sammenhæng mellem alder og forløbet af ungdomssanktionen. Sammenhængen viser, at jo ældre den unge er ved første dom, jo større sandsynlighed er der for, at den unge har gennemgået et sammenhængende forløb på Grenen. Dette kan tyde på, at kommunerne har valgt ikke at give de hårdest belastede unge (her forstået som de unge der var meget unge ved første dom) et sammenhængende forløb under ungdomssanktionen. 7 Sammenfatning og perspektivering Denne undersøgelse giver en indikation af, at et sammenhængende socialpædagogisk forløb under ungdomssanktionen har en positiv effekt på de unges fremtid målt som deres tilbagefald til kriminalitet (recidiv) i løbet af en 2-års periode fra ungdomssanktionens idømmelse. Undersøgelsen viser således, at unge, der har gennemgået et sammenhængende forløb på Grenens sikrede og åbne afdelinger i fase 1 og fase 2 af ungdomssanktionen, har et markant mindre recidiv end unge, der kun har været på Grenen i én fase af ungdomssanktionen eller unge, der ikke har været på Grenen i løbet af deres ungdomssanktion. Undersøgelsesresultaterne skal tages med et vist forbehold på grund af det lave antal unge, der indgår i undersøgelsen. Når det gælder sammenligningen med landsresultatet skal der desuden tages forbehold for, at der er forskel i tidsperiode for de unge fra Grenen og landsresultaterne. 8

13 En anbefaling på baggrund af nærværende undersøgelse er derfor, at der kigges nærmere på effekterne og konsekvenserne af både sammenhængende og fragmenterende socialpædagogiske forløb af ungdomssanktionen med henblik på at tilbyde de unge, der idømmes en ungdomssanktion, den bedst mulige indsats. Yderligere undersøgelser bør så vidt muligt inddrage et større antal unge samt et bredere datagrundlag således, at data vedrørende de unges baggrund og evt. den hidtidige og efterfølgende socialpædagogiske indsats inddrages. Ydermere kunne det være interessant at sammenligne forskellige typer af sammenhængende forløb af ungdomssanktionen. 9

14

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

Effektevalueringer af ungdomssanktionen

Effektevalueringer af ungdomssanktionen Effektevalueringer af ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2014 Disposition Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevalueringer Hvordan måler man

Læs mere

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014

Informationsmøde om ungdomssanktionen. Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Oktober 2014 Informationsmøde om ungdomssanktionen Kl. 13.15 Ungdomssanktionen kort fortalt: til hvem, hvordan, hvorfor og hvad skal der være fokus på? v. Socialstyrelsen

Læs mere

MultifunC og sammenlignelige

MultifunC og sammenlignelige ARBEJDSPAPIR MultifunC og sammenlignelige tilbud Effekter og omkostninger Arbejdspapir MULTIFUNC OG SAMMENLIGNELIGE TILBUD Effekter og omkostninger Konsulent Anders Erik Nørbæk anders.noerbaek@stab.rm.dk

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Ungdomssanktionen. En effektevaluering

Ungdomssanktionen. En effektevaluering en En effektevaluering SUSANNE CLAUSEN & BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2009 . Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 2.. Tidligere undersøgelser om ungdomssanktionen og lovændringer...6

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Antallet af pladser på de sikrede institutioner har været stabilt gennem de sidste år. Antallet af normerede pladser er i alt på 126 i 2015.

Antallet af pladser på de sikrede institutioner har været stabilt gennem de sidste år. Antallet af normerede pladser er i alt på 126 i 2015. Forord Danske Regioner publicerer hvert år en samlet statistik for de 8 sikrede institutioner for kriminelle børn og unge, der findes på landsplan. Statistikken er baseret på optællinger fra institutionerne

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

MultifunC og sammenlignelige

MultifunC og sammenlignelige ARBEJDSPAPIR MultifunC og sammenlignelige tilbud Effekter og omkostninger MULTIFUNC OG SAMMENLIGNELIGE TILBUD Effekter og omkostninger Konsulent Anders Erik Nørbæk anders.noerbaek@stab.rm.dk Specialkonsulent

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Statistik for de sikrede institutioner i 2010

Statistik for de sikrede institutioner i 2010 Statistik for de sikrede er i 2010 Statistik for de sikrede er i 2010 Forord Hvert år publiceres statistikken for de sikrede er for det foregående år. Det er erne selv, der indberetter information om deres

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

Afrapportering Ungesamråd 2014

Afrapportering Ungesamråd 2014 Afrapportering Ungesamråd 2014 Om Ungesamrådet Ungesamrådet i Københavns Politikreds blev etableret i juni 2012 og er et tværsektorielt samarbejde mellem Anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og de fire

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016

Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Den årlige statistik for de sikrede institutioner 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Antal anbringelser... 3 Anbringelser og opholdsdage fordelt på alder og køn... 5 Uledsagede flygtninge... 7 Anbringelsesgrundlag

Læs mere

En introduktion til kompetencecentrene

En introduktion til kompetencecentrene Kompetencecentre for børn og unge med kriminel adfærd og komplicerede problemstillinger En introduktion til kompetencecentrene kompetencecentre.info Kompetencecentrenes formål Kompetencecentrenes væsentligste

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Statistik for de sikrede institutioner i 2009

Statistik for de sikrede institutioner i 2009 Statistik for de sikrede institutioner i 2009 Forord Hvert år publiceres statistikken for de sikrede institutioner for det foregående år. Det er institutionerne selv, der indberetter information om deres

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Belægningsprocenten er faldet fra 81 procent i 2013 til 77 procent i 2014.

Belægningsprocenten er faldet fra 81 procent i 2013 til 77 procent i 2014. Forord Hvert år publicerer Danske Regioner statistik for de sikrede institutioner. Statistikken er baseret på optællinger fra institutionerne selv, som indberetter oplysninger om deres unge anbragte til

Læs mere

Der ses en stigning i antallet af afbrudte ophold herunder bortvisninger og rømninger i forhold til 2011, således var der i afbrudte ophold.

Der ses en stigning i antallet af afbrudte ophold herunder bortvisninger og rømninger i forhold til 2011, således var der i afbrudte ophold. Forord Hvert år publicerer Danske Regioner statistik for de sikrede institutioner. Statistikken er baseret på optællinger fra institutionerne selv, som indberetter oplysninger om deres brugere til Danske

Læs mere

Journalnummer:

Journalnummer: Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: 2001-52-1157 Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Kapacitet på de sikrede institutioner for børn og unge, 2010

Kapacitet på de sikrede institutioner for børn og unge, 2010 N O T A T Kapacitet på de sikrede institutioner for børn og unge, 2010 Antallet af unge, der er blevet afvist til en plads på de sikrede institutioner på grund af pladsmangel, har gennem de senere år været

Læs mere

- = Oplysningen er ikke opgjort/ikke fundet sted

- = Oplysningen er ikke opgjort/ikke fundet sted Forord Hvert år publiceres statistikken for de sikrede er for det foregående år. Det er erne selv, der indberetter information om deres brugere, og derved genereres informationerne om antallet af personer,

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

I dette notat belyser vi 18-årige tidligere anbragte unges udsathed. Den udsathed, som vi ser på i dette notat, er at være udsat for selvskade og selvmordsforsøg, være udsat for voldtægt og voldtægtsforsøg,

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015 ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015 RESUMÉ OG FOKUSOMRÅDER Ungesamrådet blev på regeringens foranledning etableret i Københavns Politikreds i juni 2012. Ungesamrådet er et tværsektorielt samarbejde mellem

Læs mere

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30.

HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE AF UDSATTE BØRN OG UNGE? LAJLA KNUDSEN, SFI ODENSE KONGRESCENTER, DEN 30. SEPTEMBER 2010 HVAD VISER FORSKNINGEN? - OM FOREBYGGELSE OG ANBRINGELSE

Læs mere

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 198 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse El Mange udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Udviklingen i kriminalitet for børn og unge anbragt på den sikrede institution Sølager i perioden 1986-2006

Udviklingen i kriminalitet for børn og unge anbragt på den sikrede institution Sølager i perioden 1986-2006 Udviklingen i kriminalitet for børn og unge anbragt på den sikrede institution Sølager i perioden 1986-2006 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser

Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser Samfundsøkonomisk cost-benefit August af sociale 2013 indsatser Samfundsøkonomisk cost-benefit af sociale indsatser Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC EN DEL AF AND COPENHAGEN BUSINESS RESEARCH

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Sundhedsstyrelsens beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008

Sundhedsstyrelsens beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008 s beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 af 20. december 2004 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet,

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014

Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Resultatdokumentation for Holmstrupgård 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Holmstrupgård Psykiatri

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2015 4 2.1 Stigning i andelen af frivillige anbringelser

Læs mere

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser

Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser N O T A T Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22, 1060 Kbh. K Danske Regioners høringssvar om kriminalpræventive sociale indsatser Her er Danske Regioners kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Opstart af analyse af underretninger.

Opstart af analyse af underretninger. Punkt 6. Opstart af analyse af underretninger. 2013-36572. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At der i første halvdel af 2014 gennemføres en stikprøve

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Ellinor Colmorten og Dan Holmgreen Dato: 20/1-10 /hado Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser Profilmodel 2014 Videregående r En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse

Læs mere

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014 Informationsmøde om Netværkssamråd Oktober 2014 Program Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.10 Den nye lovgivning om netværkssamråd baggrund og intentioner. Kl. 10.40 Socialstyrelsens rådgivning i forbindelse med

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge

Flytning og hjemgivelse af anbragte unge Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Flytning og hjemgivelse af anbragte unge November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og anbefalinger 2 1.1 Ankestyrelsens samlede vurdering af

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere