I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi."

Transkript

1 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver af KognitivGruppen underviser, behandler og supervisor i kognitiv terapi og mindfulness baseret kognitiv terapi. Psykologisk Set august 2005 I de senere år er kognitiv terapi blevet udbredt som behandling indenfor psykiatri og indenfor behandling af blandt andet misbrugere. Desuden anvendes metoden i forhold til en lang række lidelser, så som angst, depression og personlighedsforstyrrelser. Kognitiv terapi er specielt målrettet til behandling af konkrete problemstillinger, og selve metoden er baseret på succesfulde forskningsresultater. Metoden er i fortsat udvikling i takt med, at der bliver fundet effektive redskaber at arbejde med. Blandt andet har metoden udviklet sig de seneste fem år ved at inddrage elementer, som har rødder i den buddhistiske tradition. Undersøgelser har vist, at effekten af mindfulness meditation i forhold til en række lidelser som blandt andre stress, angst, depression og psoriasis er meget stor. I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. Fokus på dialogen Målet med kognitiv terapi, er at klienten lærer at nuancere sine tanker og reducere ubehagelige følelser. Det foregår blandt andet via en dialog med behandleren. Et eksempel kan være: Klient: Jeg duer ikke til noget. Det gør mig så trist. Behandler: Hvornår oplevede du sidste gang, at du ikke duede til noget? Klient: Det var i går. Jeg skulle vaske op, og ødelagde tre tallerkner. Behandler: Ødelagde du tallerknerne med vilje? Klient: Nej, selvfølgelig gjorde jeg ikke det. De gled ud af hænderne på mig mens jeg stod foran køkkenvasken. Det er lige meget hvad jeg rører ved så går det galt. Behandler: Vil det sige at du ikke på noget tidspunkt har oplevet at noget er lykkedes? Klient: Jo, men ikke noget af betydning Behandler: Hvornår oplevede du sidst at noget gik godt? Klient: Min chef gav mig lønforhøjelse, og forklarede det med at jeg havde leveret en særlig god indsat i år. Behandler: Hvordan hænger det sammen med tanken om at du ikke duer til noget? Klient: Nej det hænger ikke helt sammen. Arbejdsmæssigt kan jeg noget. Behandler: Hvordan føles det at tænke sådan? Klient: Det føles bedre Dette er et eksempel på, at det ikke er situationen men vores tanker, der gør os kede af det.

2 2 For kognitiv terapi er baseret på en formodning om, at vores egen tolkning af en given situation har betydning for vores følelsesmæssige, adfærdsmæssige og kropslige reaktioner. Det er ikke oplevelserne i sig selv, der er afgørende for vores reaktioner - men snarere tolkningen af situationerne. Mange mennesker evner fleksibel og nuanceret tænkning, og vil af samme grund sjældent blive fastlåste i uhensigtsmæssige tolkninger. Kognitiv terapi anvendes i de tilfælde, hvor personen ikke selv mestrer nuanceret tænkning, og derfor hænger fast i rigide og uhensigtsmæssige tanker og antagelser: Hvis jeg ikke er venlig over for alle hele tiden, bliver jeg alene. Sokratisk dialog og adfærdseksperimenter I kognitiv terapi føres klienten ved hjælp af sokratiske spørgsmål og adfærdseksperimenter til en mere funktionel tænkning om de oplevelser han har. Begrebet sokratiske spørgsmål er relateret til den måde Sokrates underviste sine elever som foregik ved hjælp af undersøgende spørgsmål. Parallelt lader behandleren i kognitiv terapi klienten selv finde svarene ved at stille nysgerrige åbne spørgsmål: Hvad fik dig til at tænke sådan? Er det sådan hver gang du besøger din kammerat? Adfærdseksperimenter er handlinger som planlægges sammen med behandleren, og som klienten kan gennemføre alene eller sammen med sin behandler. Rationalet bag adfærdseksperimenterne er, at klienten kan afprøve, og herigennem selv vurdere, hvor sande og hvor gyldige hans tanker er. Eller om der gennem adfærdseksperimentet bliver belæg for, at tænke eller handle anderledes end han plejer at gøre. (Mørch og Rosenberg, 2005). Hvis for eksempel klienten har en antagelse om at være kedelig, og derfor prøver at kompensere for dette ved at klovne kunne adfærdseksperimentet se sådan ud: Adfærdseksperiment: Ringe til ven for at drikke kaffe sammen uden at jeg klovner. Klientens observation: Hun lød som om hun blev glad for at høre mig. På cafeen viste hun ingen tegn på kedsomhed. Da det blev tid foreslog hun, at vi skulle mødes igen. Klientens konklusion: Nogle andre synes i hvert fald jeg er OK, når jeg bare er mig selv. I planlægningen af adfærdseksperimentet bliver klienten opfordret til at spore sin opmærksomhed og observation ind på de hændelser, der kan være med til at bekræfte eller afkræfte antagelsen om at være kedelig hvordan reagerer den anden? Hvordan reagerede klienten? Efter adfærdseksperimentet afgør klienten hvilken betydning han tillægger det, der skete hvad konkluderer klienten? Måske er der baggrund for at revidere den oprindelige tanke, og måske er der baggrund for et nyt adfærdseksperiment, som kan give klienten yderligere muligheder for at handle. Klientens udbytte af adfærdseksperimentet bliver størst, når adfærdseksperimentet giver ham en direkte oplevelse, der indbefatter alle sanser, følelser, kropslige fornemmelser og tanker. Der er forskel på en intellektuel forståelse og på en praktisk oplevelse af virkelige situationer. Det er vigtigt, at klienten er med til at planlægge, og at han har en grundlæggende forståelse for hvad det er der skal prøves af. Hvilke tanker eller antagelser skal afprøves? Hvordan skal det planlægges? Hvad skal klienten være opmærksom på, når eksperimentet er i gang? Adfærdseksperimentet er et særdeles effekt redskab som kan medvirke til, at klienten kan tænke

3 3 mere analyserende og balanceret, mindske tankemæssige forvrængninger og ubehagelige følelser. Metode, menneskesyn og redskaber Kognitiv terapi er struktureret. Der arbejdes udfra dagsorden og klienten har hjemmearbejde til næste samtale. Denne dagsorden er med til at lære klienten en struktureret måde at anskue sine problemer på. Gennem behandlingen er der åbenhed om den metode, der bliver anvendt, og behandleren underviser i den indledende fase i forståelsen af de symptomer patienten oplever (psykoedukation). Kognitiv terapi har udviklet sig til at blive en stærkt specialiseret metode med relevante redskaber i forhold til konkrete symptomer som fx angst, depression, personlighedsforstyrrelser. Der tages altid udgangspunkt i klientens konkrete problemer og ønsker om at kunne løse disse. Klient og behandler udarbejder en problemliste og efter patientens ønske udvælges et enkelt problem som danner udgangspunkt for arbejdet. Problemerne og målet konkretiseres, hvilket gør det muligt at vurdere om der løbende sker forandringer. Kognitiv terapi er en humanistisk metode, indenfor hvilken alle mennesker betragtes som unikke, og at hver i sær har specielle antagelser om sig selv, om hvordan andre mennesker er, eller om hvordan verden er. En central tilgang til arbejdet er samarbejdende empirisme. Det vil sige, at behandler og klienten afprøver klientens tanker og antagelser som hypoteser, der kan testes ved hjælp af rollespil, adfærdseksperimenter m.m. Den konkrete metode, der anvendes vil altid rette sig efter hvem der arbejdes med, og udformes efter hvad der giver mening for klienten. Hjælperedskaber I kognitiv terapi anvendes forskellige redskaber som alle har til formål at hjælpe klienten med at nuancere sin tænkning. Ud over sokratisk dialog og adfærdseksperimenter (Rosenberg og Mørch, 2005) findes forskellige typer af arbejdsskemaer, som kan hjælpe patienten med at indsamle data, dvs. skærpe sin opmærksomhed på de hændelser han bygger sine fortolkninger på, eller lette en refortolkning af forskellige episoder. Et vigtigt hjælperedskab er, at klienten lærer at analysere problemsituationer med kolonneskema. Situation Følelse Tanke Adfærd Alternativ tanke Var på besøg hos en kammerat. Han gabte, og sagde ikke ret meget Tristhed Tung i kroppen Han gider mig ikke mere Drak for meget øl Gik tidligt hjem Han har været på overarbejde og er træt. klienten undervises systematisk i sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd. Det er centralt at klienten forstår, at det ikke er situationen, men fortolkningen af den, der medfører kropslige fornemmelser, konkrete følelser og adfærd.

4 4 klienten vil mellem samtalerne med behandleren få hjemmeopgaver som fx at udfylde registreringsskema, d.v.s. registrere, hvornår humøret er dykket. Ideen med hjemmearbejdet er, at klienten gradvist tilegner sig de nødvendige færdigheder til selvstændigt at kunne analysere og omstrukturere negative tanker og antagelser. Klienten bliver i stand til at registrere, når der går negative tanker gennem hovedet på ham analysere og omstrukturere disse med en balancering af følelser til følge. Klienten bliver sin egen behandler. Mindfulness og Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi Traditionel kognitiv terapi er rettet mod at modificere tankernes indhold og processer, primært gennem anvendelse af sokratiske spørgsmål og adfærdseksperimenter. Mindfulness baseret behandling er møntet på at ændre den relation, man har til sine tanker og følelser. Så man kan se tanker som tanker og ikke virkelighed (Hayes, Strosahl, et al. 1999). Mindfulness trænes blandt andet gennem vejledte meditationer: Behandler:.. Hvis du mærker steder med ubehag eller negative følelser, så prøv at lade din opmærksomhed vende sig mod dette område. Så du bringer speciel opmærksomhed til lige netop det sted. Prøv at være åben og nysgerrig og undersøg stedet. Prøv at finde ud af, hvad det er der er til stede lige netop i det område, lige på dette sted. Hvordan er det det føles? Giv stedet speciel opmærksomhed. Lad det åbne sig op, uden at forsøge på at ændre det, men snarere lade det folde sig ud, brede sig ud. Prøv nu at lade dette sted træde i baggrunden, og i stedet vende opmærksomheden mod kroppen som helhed. Buddhisme, vipassana og mindfulness Inden for de sidste 5 år er den kognitive behandlingstradition blevet udvidet med behandling som adskiller sig markant fra kognitiv terapi i traditionel forstand. Mindfulness og Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBKT). Mindfulness har rødder i Buddhistisk tænkning og meditation. Mindfulness træning ligger tæt op af den indiske meditationsform Vipassana, hvilket betyder: at se virkeligheden som den er. I mindfulness trænes patienten i at være opmærksom på en speciel måde; i det aktuelle øjeblik og uden at dømme sine oplevelser (Kabat-zinn, 1990). Træningen bygger på erfaringsbaseret viden, det vil sige, at klienten gennem de oplevelser, han har i træningen opnår en større viden om, hvordan hans hjerne og bevidsthed fungerer. Træningen foregår gennem vejledte meditationer, kropslige opmærksomhedsøvelser og hjemmearbejde fra gang til gang. I hjemmearbejdet indgår liggende meditationer, siddende meditationer, yoga, og træning i at bringe fuld opmærksomhed ind i dagligdags aktiviteter, fx det at mærke sig selv i bad, eller når man børster tænder, eller bevæger sig fra sit hjem til sit arbejde. Formålet med det daglige hjemmearbejde er at gøre mindfulness til en del af hverdagen. Og hvorfor nu det?

5 5 Målet med mindfulness meditation, doing og being Målet med mindfulness træning er at opnå så stor tilstedeværelse i nuet som muligt. De fleste mennesker kender fornemmelsen at være i en konkret sammenhæng, og i vores tanker at være et andet sted: Køre i bil, og pludselig blive overrasket over at være kørt så langt. Eller at sidde med en tom kop foran sig, og være i tvivl om det er en selv der har drukket en kop kaffe eller ej. Indenfor terminologen taler man om at være i doing mode og i being mode (Segal, Williams, Teasdale, 2002). Når man er i doing mode følger man de tanker, der dukker op i hovedet. Man bevæger os fra den ene aktivitet til den anden. Når man bliver stresset er man styret af sine tanker, og mister evnen til at vurdere om de enkelte tanker er relevante eller ej. Man får nemt fornemmelsen af ikke at kunne følge med, og bliver overvældet og mister evnen til at huske og at kunne samle sig om det man er i gang med. Når man er i being mode har man fuld opmærksomhed på sin tilstedeværelse fra øjeblik til øjeblik. Når man i being mode får tanker, hvilket alle mennesker gør; lægger man mærke til det, og vender så blidt opmærksomheden tilbage til den situation man er i. Mindfulness træning er at bringe fuld opmærksomhed til det der er, uden at forsøge på at lave om på de følelser eller kropslige fornemmelser klienten oplever. Deltageren bliver trænet i at blive mere opmærksom på vanemæssige og automatiske måder at reagere på. Ved kedsomhed har tanker en tilbøjelighed til vandre andre steder hen; hvis man bliver vred vil man have et ønske om at slippe af med følelsen. Det kan også være man ikke ønsker at give slip på bestemte oplevelser eller følelser. Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi er en terapiform som kombinerer mindfulness træning med traditionelle kognitive redskaber blandt andet til depressionsforebyggelse (Segal, Williams, Teasdale, 2002). Ved forskning har man observeret, at der er en tæt sammenhæng mellem det at været styret af tanker og forskellige psykiske lidelser. Hvis man for eksempel har social angst, bliver man styret af tanker om, at andre vil kritisere en. Hvis man er deprimeret, bliver man styret af tanker om ikke at være noget værd, eller at andre er ligeglade med en. Det centrale i begge disse tilfælde er ikke så meget det at have tankerne, men at identificere sig med dem. Betragte dem som virkelige. I Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi indgår psykoedukation som en del af træningen, så der ud over meditationsøvelser også indgår undervisning i at tanker er relative, at de er mentale konstruktioner og ikke virkelige. Centralt i mindfulness er træning at bringe fuld opmærksomhed til nuet fra øjeblik til øjeblik. Herved øges opmærksomheden på, hvornår opmærksomheden glider væk fra nuet ud i tanker, og herved bliver det muligt at vælge at følge tanken eller forblive nærværende. Dette har betydning for mange forskellige typer af psykiske problemer, idet det netop er fortolkningen og identifikationen med tankerne der skaber psykiske problemer. Hvis jeg tænker: ingen kan lide mig., og identificerer mig med tanken, vil jeg blive ked af det. Hvis jeg tænker: ingen kan lide mig, og bliver opmærksom på, at jeg tænker tanker vil jeg kunne lade tanken passere gennem hovedet; vende min opmærksomhed tilbage til nuet, udelukkende registrere hvad der sker i kroppen på mig, min vejrtrækning eller fornemmelsen af at stå på et varmt gulv med bare fødder. Den person, der træner mindfulness vil også opnå færdigheder i at tillade negative følelser at være uden at skulle handle på dem; at blive opmærksom på de tilhørende tanker og

6 6 lade dem passere uden at følge dem, men blot registrere deres tilstedeværelse (Kabat-Zinn, 2005). Det virksomme element i mindfulnesstræningen synes at være accepten, at acceptere sig selv som man er. Accepten gør det muligt at øge sin metakognitive bevidsthed. Det vil sige opmærksomheden på, hvad der foregår i kroppen og i tankerne uden at glide med i det, der sker. Forskning Forskning indenfor Mindfulness og Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi har vist, at denne tilgang har en markant effekt på forskellige typer af psykiske og fysiske symptomer så som stress, angst (Kabat-Zinn, 1992), tilbagevendende depression (Segal, Williams, Teasdale, 2002), Bryst og prostata kræft (Carlson et al. 2003, 2004) Psoriasis (Kabat-Zinn et al.1998). Den seneste forskning viser, at mindfulnessmeditation har indflydelse på en række af kroppens funktioner. Den har effekt på vores nervesystem, og på nogle af de centrale kemiske processer, der finder sted - processer som har indflydelse på den generelle sundhedstilstand. Meditationens konkrete mekanik, det vil sige hvordan den virker, er stadig uafklaret, men er i stigende omfang genstand for undersøgelse. Mindfulness som led i kognitiv behandling betegnes også som tredje generations kognitiv adfærdsterapi. Første generation var tidlig adfærdsterapi, og anden generation satte fokus på tankers og antagelser betydning for følelser og handlinger (Beck, 1964) Forklaringen på den nyeste udvikling er formodentlig, at der stadig findes sygdomstilstande, for eksempel OCD, tvangstanker og handlinger, hvor de positive behandlings resultater er begrænsede. Den nye udvikling indenfor området kan betragtes som et paradigmeskift. Det vil sige, at den teoretiske model udvikles, så der bliver overensstemmelse mellem teoretisk forståelsesmodel, den forskning der er indenfor konkrete lidelser, og den behandling klienten modtager. Referencer: Beck, A.T. Thinking and Depression (1964) 2. Theory and therapy. Archives of General Psychiatry, 10, Carlson, L., Speca, M.,Patel, K. & Goody, E. (2003). Mindfulness-based stressreduction in relation to quality of life, mood, symptoms of stress, and immune parameters in breast and prostate cancer outpatients. Psychosomatic Medicine, 65 (4), Carlson, L., Speca, M.,Patel, K. & Goody, E. (2004). Mindfulness-based stressreduction in relation to quality of life, mood, symptoms of stress, and levels of cortisol, dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS) and melatonine in breast and prostate cancer outpatients. Psychoneuroedocrinology, 29 (4), Hayes, S.C., Strosahl, K.D., & Wilson, K.G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behaviour change. New York: Guilford Press Hayes, S.C., Acceptance and Commitment Therapy and the New Behaviour Therapies; Mindfulness, Acceptance and Relationship 2004 i: Hayes, Folletes, Linehan; Mindfulness and Acceptance, Guilford Press

7 7 Kabat-Zinn, J., Full Catastrophe Living, 1990, Health Psychology Kabat-Zinn, J., J.,Massion, A.O., Kristeller, J., Peterson, L., Fletcher, K.E., Pbert, L., et al. (1992). Effectiveness of a meditation-based stress reduction program in the treatment of anxiety disorders. American Journal of Psyciatry, 149(7), Kabat-Zinn, J., Wheeler, E.,Light, T., Skillings, A., Scharf, M, Cropley, T.G., et al. (1998). Influence of a mindfulness meditation.based stress reduction on rates of skin clearing in patients with moderate to severe psoriasis undergoing phototherapy (UVB) and photochemotherapy (PUVA). Psychosomatic Medicine, 60(5), Kabat-Zinn, J., Coming to Our Senses, 2005 Piatkus Books Ltd, Mørch, M.& Rosenberg, N.K. Kognitiv Terapi, 2005, Hans Reitzels Forlag Segal, Z.V.,Williams, J.M.G, Teasdale, J.D., Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression. 2002, Guilford Press

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Kognitiv funktionel caseformulering Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer

Kognitiv funktionel caseformulering Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer Arbejdsskemaer Her finder du de 113 arbejdsskemaer, der hører til bogen Kognitiv terapi nyeste udvikling. Du kan her danne dig et indtryk af skemaerne, som kan downloades og printes i fuld A4-størrelse.

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Skab dig i fællesskabet

Skab dig i fællesskabet HÅNDBOG MED ØVELSER TIL LÆRERE Skab dig i fællesskabet TIL AT FREMME ELEVERS SELVFORSTÅELSE OG EVNE TIL AT INDGÅ I FÆLLESSKABER Hvem er vi og hvad vil vi? mere om det pågældende emne. Denne e-bog er primært

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Rigshospitalet MÆND & FØDSELSDEPRESSIONER - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Indhold 3 Mænd kan få fødselsdepressioner 4 Hvor stort er

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Arbejdsskemaer til kognitiv terapi

Arbejdsskemaer til kognitiv terapi Arbejdsskemaer til kognitiv terapi 1 psykoedukation, socialisering Skema 1 Kognitiv terapi Skema 2 Introduktion til kognitiv terapi 2 modeller Skema 3 Kognitiv model Skema 4 Kognitiv model for depression

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer 4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer fra livet med KOL I det følgende fremstilles ti KOL-patienters erfaringer med at leve med sygdommen KOL, med henblik på at identificere palliative

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere