Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse."

Transkript

1 Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Karsten bød velkommen og orienterede om baggrunden for mødet og dagsorden graders status + pixiebog. 2. Nyt fra afd. bestyrelsen i øvrigt. pkt. 1: Rasmus Bech Frandsen forklarede at denne rapport er udarbejdet af Kuben Management for Afdeling 64. Kuben Management er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed med fokus på by, bolig, energi og bæredygtighed. Kubens mål er at sikre deres kunder kvalificeret og kompetent rådgivning. Kuben Management rådgiver boligorganisationer, kommuner og regioner, erhverv og industri om byggeri, energi og udviklingsprocesser. Denne rapport har til formål at give Sundby-Hvorup Boligselskab et indblik i afdelingerne. Rapporten vil give en vurdering af afdelingerne og kan således fungere som et redskab til at vurdere samt prioritere, hvilke behov der er nu og fremadrettet i afdelingen. Rapporten giver en øjebliksvurdering i forhold til beboernes tilfredshed. Rasmus henviser til at den fulde rapport ligger på boligselskabets hjemmeside under Afdeling 64. Rasmus gennemgik den udleverede pixiebog og de grønne, gule og røde cirkler blev drøftet. Grøn cirkel God vurdering. Gul cirkel Middel vurdering. Rød cirkel Dårlig vurdering.

2 Side 2/8 AFDELINGEN I TAL - BOLIGTYPER, FRAFLYTNING OG TOMGANG. Der er et varieret udbud af boliger med hensyn til størrelse og antal rum Der er ingen lejeledighed af betydning Afdelingen har en god økonomi, men ved større renoveringsopgaver vil der skulle findes yderligere finansiering Beboerne havde ingen kommentarer til Kubens vurdering. Røde cirkler. Afdelingens husleje kan ikke konkurrere med ejerboligmarkedet Bemærkninger til de røde cirkler. - Der er kun en forskel på kr. 1 pr. m 2 i forhold til det ejerboligmarkedet. Renten er pt. meget lav, men det kan være udfordrerne at påvirke bankerne til at låne penge ud - til boligkøb i Ulsted. RUNDT OM AFD BELIGGENHED OG BEFOLKNINGSUDVIKLING Gule cirkler. Der er en stabil befolkningsudvikling i området Den årlige husleje ekskl. forbrug for afdeling 7 var i 2012 lavere end gennemsnittet i området Der er et fint udvalg af indkøbs-muligheder, skoler og institutioner samt sundhedstilbud i nærområdet Aalborg Kommune ser et mindre vækstpotentiale i Gandrup Aalborg Kommune vurderer at der mangler aktivitetstilbud og kulturtilbud til unge og voksne Beboerne havde ingen kommentarer til Kubens vurdering.

3 Side 3/8 TILFREDSHEDSANALYSE - SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I AFD. 64 (Der var 36 respondenter der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen). I undersøgelsen fremgår det bl.a.: Den generelle tilfredshed med at bo i afdelingen er høj Der er stor tilfredshed med badeværelsets standard Der er tilfredshed med naturmiljøet og den personlige tryghed i Gandrup Beboerne havde ingen kommentarer til Kubens vurdering. Gule cirkler. Der er en lav oplevelse af medindflydelse i beboerdemokratiet og beboerdeltagelse Utilfredshed med beliggenhed ift. indkøb, offentlig transport og grønne områder Flere er utilfredse med de indvendige forhold, herunder køkkenets standard, indretningsmuligheder samt boligens materialer, særligt på Mellemvang og Gl. Kongevej Beboerne er ikke tilfredse med kontakten til og hjælpen fra ejendomsmesteren Bemærkninger til de gule cirkler. - Mængden af fælles aktiviteter ligger hos beboerne selv. - Åbningstiden hos ejendomsmesteren er nu udvidet med én time sidst på dagen. Røde cirkler. Der er utilfredshed med mulighederne for bilparkering Bemærkninger til de røde cirkler. - Der er særlige udfordringer med bilparkering på Græsvangen og Gl. Kongevej. Der er dog en stor offentlig parkerings plads ved siden af boligerne på Græsvangen. DE FYSISKE FORHOLD - INDRETNINGEN, BYGNINGERNE OG DRIFTEN Flotte, velholdte boliger Ingen større problemer med skimmel

4 Side 4/8 Beboerne havde ingen kommentarer til Kubens vurdering. Gule cirkler. Udearealer er generelt ikke så spændende ønsker man en opgradering? Flere af boligernes vinduer og døre skal skiftes indenfor en overskuelig fremtid En del bebyggelser har opfugtet murværk og revnedannelser i murværket Flere bebyggelser er udført uden fodblik ved tagfoden, dette forhold bør udbedres Der bør ses på de energimæssige perspektiver, da flere af boligerne er dårligt isoleret Flere af boligernes vinduer og døre skal skiftes indenfor en overskuelig fremtid Lette facadepartier er meget kolde og uisoleret. Bemærkninger til de gule cirkler. - Administrationen er opmærksomme på de resterende køkkenpartier på Mellemvang - Vi har fokus på døre og vinduespartierne på Græsvangen og Mellemvang. - Køkkenudskiftning på Græsvangen og den gamle del af Mellemvang. Adm. vil arbejde videre med udskiftning af disse. Røde cirkler. Problemer med fugt ved Gl. Kongevej. Forholdet er løst delvist, men problemets omfang/årsag bør belyses Bemærkninger til de røde cirkler. - Problemerne er pt. løst. Følger op ved beboerhenvendelse eller ved fraflytning, om der skal gøres endnu mere! HVAD KUNNE VÆRE BEDRE I AFDELING 64? - BEBOERNES EGEN MENING - Åbne mekanismer til høje vinduer ved Mellemvang. - Offentlig transport for ringe Bemærkninger til de grønne cirkler. - Det er en politisk beslutning, hvor den kollektiv trafik prioriteres. Gule cirkler.

5 Side 5/8 Hække (udbedring, udskiftning og fjernelse) Fornyelse af udearealer (blomsterbede og nye fliser) Når der bliver lovet reparation, går der ofte 1/2 år inden reparationen bliver udført Bemærkninger til de gule cirkler. - Fornyelse af hække, fliser mv. skal aftales på forårsgennemgang jf. langtidsbudgettet. - Beboerne skal ikke vente langt tid på en reparation. Kommer der ikke hjælp som aftalt - skal man kontakte ejendomsmesteren igen. Røde cirkler. Større skur/ carport (bl.a. til el-scooter) Flere og mere tilgængelige p-pladser Flere skabe i badeværelse og køkken Nyt køkken med flere stikkontakter Bemærkninger til de røde cirkler. Beboerne skal selv købe ekstra skabe til køkken eller bad. WORKSHOP - RESULTATER Der er fem grupper, der repræsenterer afdeling 64 i Gandrup på workshoppen. De forskellige grupper har forskellige ønsker og prioriteter i forhold til, hvilke indsatser, der skal være i deres boligafdeling. Samtidig er der nogle klare fællestræk for grupperne hvad angår deres ønsker. Fælles for grupperne gælder endvidere, at de til workshoppen ikke har brugt hele spillepladen, men hver kun har placeret op til seks ønsker herpå. - 1 Hække (udbedring/udskiftning/fjernelse). 2 Større skur/carport (bl.a. til el-scooter). 3 Flere/mere tilgængelige p-pladser. 4 Fornyelse af udeområder (blomsterbede og nye fliser). 4 Offentlig transport. 4 Når der bliver lovet reparation, går der ofte 1/2 år. 5 Åbne mekanismer til høje vinduer (Mellemvang). 6 Flere skabe i badeværelse og køkken. 6 Nyt køkken. 6 Flere stikkonktakter. 7 Afspærring mod fugle v. tegltag (Græsvangen). 8 Bedre isolering, plader under vinduer (Græsvangen/Mellemvang). 9 Container usynliggøres/fjernes.

6 Side 6/8 På tværs af de fem grupper er det særligt renovering og fornyelse af udearealerne og udendørsfaciliteterne, der prioriteres. Som det højst prioriterede forhold er arbejde relateret til hække, det gælder enten udbedring, udskiftning eller helt fjernelse af dem. På andenpladsen prioriteres etablering af større skur og/eller carporte, bl.a. til elscootere. Derefter følger et ønske om flere og/eller mere tilgængelige p-pladser. Som en delt fjerde prioritet findes en generel fornyelse af udeområderne, herunder etablering af blomsterbede og nye fliser samt utilfredshed med offentlig transport og en utilfredshed relateret til, at det tager for lang tid før reparationer bliver udført. På en femteplads findes et ønske om at de høje vinduer på Mellemvang udstyres med åbnemekanismer. På en delt sjetteplads findes forhold til boligernes indretning og stand, herunder at der kommer flere skabe i badeværelse og køkken, at der etableres nye køkkener samt at der kommer flere stikkontakter. Den syvende prioritet omhandler afspærring mod fugle ved tegltaget på Græsvangen og som ottende bedre isolering i relation til pladerne under vinduet på Græsvangen/Mellemvang. Som det tiende ønske, er det at containerne usynliggøres/helt fjernes.

7 Side 7/8 Hvad anbefaler fra Kuben - Samlet vurdering for Afdeling 64 Kuben Management samlede vurdering er en Gul, hvilket også stemmer overens med afdelingsbestyrelsen og administrations holdning. Tidsplan fremadrettet. Der laves et fast punkt status på 360 graders eftersyn på det ordinære afdelingsmøde. Spørgsmål fra beboermødet Allan: Administrationen er meget tilfredse med resultatet af rapporten. De punkter som rapporten omtaler omkring afdelingens stand - er ting som administrationen allerede er opmærksomme på og ting som vi løbende følger udviklingen på. Sp.: Sv.: Sp.: Sv.: Sp.: Sv.: Sp.: Sv.: Bestyrelsen bør gå rundt og banke på hos beboerne for at sikre der kommer så mange som muligt, når der afholdes beboermøder mv. Bestyrelsen er for anonym. Der er ikke bestyrelsens opgave, at gå rundt til beboerne for at påminde om møder mv. Det er beboernes valg om de ønsker at deltage i møderne det må man som beboervalgt accepterer og respekterer. De kommunale lamper på Blomstervangen virker temmelig ringe. Der er en kommunal opgave at vedligeholde disse lamper. Administrationen kontakter Aalborg kommune belysning. Kan der gøres noget omkring de høje vinduer. De kan ikke åbnes uden brugen af en stige. Administrationen undersøger muligheden. Har hørt, at der kommer skal aftales længder på hegnet på Blomstervangen. Bestyrelsen vil inddrage beboerne på Blomstervangen i denne beslutning.

8 Side 8/8 Jens Erik: Sundby-Hvorup Boligselskab er i dialog med Aalborg kommune omkring at købe den bagerst del samt de to fløje af det gamle rådhus. Der er tanken, at boligselskabet vil bygge boliger på grunden. Administrationen finder det ikke påkrævet, at man i Gandrup beder Landsbyggefonden(LBF) om hjælp til en helhedsplan. Afdelingens boliger er for gode. Samtidig har afdelingen har en god økonomi. Jens Erik gennemgår, hvilket arbejder administrationen planlægger for afdeling 64: Græsvangen Fokus på døre partier. - Køkkenudskiftning. - P-pladser er et vilkår. Mellemvang Resterende køkkenpartier udskiftes. - Køkkenudskiftning. - Fokus på døre partier. Mellemvang 26-36, Ingen bemærkninger. Kastanieparken 2-8, 1-11, 13-23, 10-16, Vi er opmærksomme på døre og vinduer Blomstervangen Vi er opmærksomme på malerbehandling(evt. farveskift) af vinduer, Stern mv. Gl Kongevej 12, 12A-12M - Forhuset er ok. - P-pladser er et vilkår. Adm. vil arbejde videre med ovenstående. pkt. 2: Karsten påpeger at der er ordinært afdelingsmøde den 25. august 2015 kl Ellers pt. ikke noget nyt fra bestyrelsen. Karsten takkende Rasmus for præsentation. Referat tilsendt: - Opslået på hjemmesiden. Mødet sluttede kl

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup

Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014 ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN INDHOLD Side 2 FORORD 1. BEBYGGELSEN I DAG 3 Beliggenheden 3 Boligsammensætning 4 Områdets beboere 5 Bebyggelsens kvaliteter 6 2. BEBYGGELSENS

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 1 - Analyse - Status i afdelingen Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor fremtidssikre?

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 61 30. oktober 2012 kl. 19.30 (Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet) Hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Afdelingsmøde. Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00. 1. Valg af dirigent. Dirigenten åbner herefter mødet

Afdelingsmøde. Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00. 1. Valg af dirigent. Dirigenten åbner herefter mødet 29/8 2014 Afdelingsmøde Børglumparken Den store gildesal Mandag den 8. september kl. 17.00 1. Valg af dirigent Dirigenten åbner herefter mødet 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning er vedlagt.

Læs mere

Boligselskabet Holstebro

Boligselskabet Holstebro Afdeling 10 Asa-/Jættegården Ansøgning om særlig driftsstøtte jf. lov om almene boliger m.v. Boligselskabet Holstebro Forslag til helhedsplan for afdeling 10, Asa-/Jættegården. MAJ 2012 INDHOLD. FORORD.

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Fremtidssikringsanalyse Overblikket Afd. 238-0, Lærkebo, Lejerbo Aarhus INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 1 KONKRETE ANBEFALINGER... 1 INDLEDNING... 3 HVAD ER FREMTIDSSIKRING OG HVORFOR

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Indkaldelse til: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere