Finanskrisen kløver Danmark i to

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanskrisen kløver Danmark i to"

Transkript

1 Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse blandt danskere. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 2011_13 DATO: LINK TIL ARTIKEL I Finanskrise kløver Danmark i to Må benyttes ved tydelig kildeangivelse af Ugebrevet A4 og analyseinstituttet.

2 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt årige Repræsentativt på køn, alder og geografi (region) respondenter: heraf 502 respondenter hvor husstanden er blevet påvirket negativt økonomisk Dataindsamlingsperiode: til Vægtning: Data er vægtet på køn, alder og region i hht. Danmarks Statistiks fordelinger Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen af svarandele blandt de der har besvaret det enkelte spørgsmål. I de tilfælde hvor der er forskel på " total" og " ", skyldes det således at ikke alle respondenter har besvaret det pågældende spørgsmål (de der ikke har svaret, er opgjort som "Har ikke svaret"). Offentliggørelse: Resultaterne må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis uden forudgående tilladelse. Ved offentliggørelse skal Analyse Danmark A/S angives som kilde. Analyse Danmark A/S Side 1 af 10

3 Frekvenser Hvad er din primære beskæftigelse? total andel Offentligt ansat Privat ansat Selvstændig Ledig Ude af erhverv (f.eks. pensionister, førtidspensionister eller efterlønsmodtager) Under uddannelse Andet ,4 28,4 28, ,2 33,2 61,7 84 4,8 4,8 66,5 96 5,5 5,5 72, ,2 15,2 87, ,1 11,1 98,3 30 1,7 1,7 100,0 Hvad var din primære beskæftigelse umiddelbart før finanskrisen begyndte? total andel Offentligt ansat Privat ansat Selvstændig Ledig Ude af erhverv (f.eks. pensionister, førtidspensionister, eller efterlønsmodtager) Under uddannelse Andet ,8 30,8 30, ,8 38,8 69,6 87 5,0 5,0 74,5 28 1,6 1,6 76, ,7 7,7 83, ,1 15,1 98,9 19 1,1 1,1 100,0 Hvilken form for bolig bor du i? total andel Ejerbolig Andre Lejebolig (inkl. fremleje) sbolig ,1 59,1 59,1 18 1,0 1,0 60, ,8 31,8 91, ,1 8,1 100,0 Hvad var din boligsituation, umiddelbart før finanskrisen begyndte? total andel Jeg boede i en ejerbolig Jeg boede i en lejebolig (inkl. fremleje) Jeg boede i en andelsbolig Jeg boede i en anden form for bolig ,9 57,9 57, ,1 32,1 89, ,7 7,7 97,7 41 2,3 2,3 100,0 Analyse Danmark A/S Side 2 af 10

4 Frekvenser Er din husstand samlet set blevet økonomisk påvirket negativt eller positivt af finanskrisen? total andel Husstanden er blevet påvirket positivt økonomisk Husstanden er blevet påvirket negativt økonomisk Husstanden er ikke blevet påvirket økonomisk 64 3,7 3,7 3, ,7 28,7 32, ,8 62,8 95,2 83 4,8 4,8 100,0 Hvem i din omgangskreds, vil du vurdere, er blevet hårdest ramt økonomisk af finanskrisen? total andel Mig selv Min ægtefælle Min allernærmeste familie Nære venner Bekendte Nabo/naboer Ingen af ovenstående 156 8,9 8,9 8,9 68 3,9 3,9 12, ,1 13,1 26, ,4 9,4 35, ,9 15,9 51,3 68 3,9 3,9 55, ,5 22,5 77, ,3 22,3 100,0 Hvilke konsekvenser vurderer du, at finanskrisen har haft for din husstand (hvis du bor alene bedes du svare ud fra din egen situation)? Husstanden har færre penge til rådighed efter finanskrisen Husstandens samlede formue er blevet mindre på grund af krisen En eller flere personer i husstanden mistet arbejde pga. krisen Husstanden har fået større gæld pga. krisen Husstanden har været nødt til at låne penge pga. krisen Et eller flere medlemmer af familien er blevet ramt af alvorlig sygdom, der indirekte kan relateres til finanskrisen (stress, depression etc.) Vi/jeg er flyttet pga. krisen Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% ,2% ,3% ,4% 92 18,4% 37 7,3% 29 5,9% 10 2,0% 57 11,3% 14 2,8% ,7% På hvilket enkelt område vurderer du, at husstanden er mest negativt påvirket af finanskrisen? Husstandens boligsituation (f.eks. flytning, belåning af friværdi eller besvær med at dække boligudgifter) Jobsituationen for beboerne i husstanden Husstandens privatøkonomi Helbredet hos et eller flere medlemmer af husstanden - enten psykisk eller fysisk Har ikke svaret total andel 59 3,4 11,7 11, ,5 22,6 34, ,8 54,9 89,2 14,8 2,7 91,9 24 1,4 4,9 96,8 16,9 3,2 100, ,7 100, , ,0 Analyse Danmark A/S Side 3 af 10

5 Frekvenser I hvilken grad har finanskrisen fået din husstand til at mindske privatforbruget? total andel I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 118 6,7 6,7 6, ,4 25,4 32, ,9 30,9 63, ,3 35,3 98,4 29 1,6 1,6 100,0 Hvordan har finanskrisen tydeligst påvirket husstandens privatforbrug? Husstanden er generelt blevet mere påholdende med pengene Husstanden foretager færre impulsindkøb Husstanden køber flere discountvarer Husstanden bruger samlet set færre penge til personligt forbrug Husstandens feriebudget er mindre Husstandens samlede husstandsbudget er mindre Husstandens opsparing er mindre Husstandens samlede julegavebudget er blevet mindre Husstanden går samlet set mindre ud til kulturelle arrangementer (f.eks. biograf, teater og koncerter) Husstanden overvejer at flytte til billigere bolig Husstandens samlede madbudget er mindre Husstanden har måttet droppe allerede planlagte køb af forbrugsgoder (f.eks. bil, tv eller computer) Husstandens børn får færre lommepenge Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% ,2% ,5% ,3% ,7% ,1% ,6% 91 16,1% 86 15,3% 52 9,3% 45 8,0% 44 7,8% 36 6,4% 3,5% 11 2,0% 8 1,4% ,2% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? total andel "Finanskrisens omfang er generelt set blevet overdrevet i de danske medier" "Finanskrisens omfang er generelt set blevet underdrevet i de danske medier" "Finanskrisens omfang er hverken blevet overdrevet eller underdrevet i de danske medier" ,9 28,9 28, ,5 10,5 39, ,0 48,0 87, ,6 12,6 100,0 Analyse Danmark A/S Side 4 af 10

6 Frekvenser Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? total andel "Finanskrisens omfang er generelt set blevet overdrevet af de danske politikere" "Finanskrisens omfang er generelt set blevet underdrevet af de danske politikere" "Finanskrisens omfang er hverken blevet overdrevet eller underdrevet af de danske politikere" ,5 24,5 24, ,2 22,2 46, ,9 37,9 84, ,4 15,4 100,0 Hvor stor en procentdel af den danske befolkning, tror du overordnet set har oplevet negative følger af finanskrisen? total andel 0-10 procent procent procent procent procent procent procent procent procent procent 93 5,3 5,3 5, ,1 16,1 21, ,2 21,2 42, ,3 16,3 59, ,9 9,9 68, ,1 8,1 76, ,2 6,2 83, ,9 5,9 89,0 28 1,6 1,6 90,6 10,6,6 91, ,8 8,8 100,0 Analyse Danmark A/S Side 5 af 10

7 Køn Hvad er din primære beskæftigelse? - krydset med køn Hvad er din primære beskæftigelse? - krydset med køn Offentligt ansat Privat ansat Selvstændig Ledig Ude af erhverv (f.eks. pensionister, førtidspensionister eller efterlønsmodtager) Under uddannelse Andet ,7% ,3% ,4% ,5% ,9% ,2% 61 6,9% 24 2,7% 84 4,8% 47 5,3% 50 5,7% 96 5,5% ,6% ,8% ,2% 88 10,1% ,1% ,1% 8,9% 22 2,5% 30 1,7% Hvad var din primære beskæftigelse umiddelbart før finanskrisen begyndte? - krydset med køn Hvad var din primære beskæftigelse umiddelbart før finanskrisen begyndte? - krydset med køn Offentligt ansat Privat ansat Selvstændig Ledig Ude af erhverv (f.eks. pensionister, førtidspensionister, eller efterlønsmodtager) Under uddannelse Andet ,5% ,1% ,8% ,4% ,2% ,8% 59 6,7% 28 3,2% 87 5,0% 9 1,0% 20 2,3% 28 1,6% 59 6,7% 75 8,6% 134 7,7% ,6% ,5% ,1% 9 1,0% 10 1,1% 19 1,1% Hvilken form for bolig bor du i? - krydset med køn Hvilken form for bolig bor du i? - krydset med køn Ejerbolig Andre Lejebolig (inkl. fremleje) sbolig ,6% ,6% ,1% 9 1,1% 8,9% 18 1,0% ,6% ,9% ,8% 77 8,8% 65 7,5% 142 8,1% Analyse Danmark A/S Side 6 af 10

8 Køn Hvad var din boligsituation, umiddelbart før finanskrisen begyndte? - krydset med køn Hvad var din boligsituation, umiddelbart før finanskrisen begyndte? - krydset med køn Jeg boede i en ejerbolig Jeg boede i en lejebolig (inkl. fremleje) Jeg boede i en andelsbolig Jeg boede i en anden form for bolig ,3% ,4% ,9% ,1% ,1% ,1% 78 8,9% 57 6,6% 135 7,7% 24 2,7% 17 2,0% 41 2,3% Er din husstand samlet set blevet økonomisk påvirket negativt eller positivt af finanskrisen? - krydset med køn Er din husstand samlet set blevet økonomisk påvirket negativt eller positivt af finanskrisen? - krydset med køn Husstanden er blevet påvirket positivt økonomisk Husstanden er blevet påvirket negativt økonomisk Husstanden er ikke blevet påvirket økonomisk 47 5,3% 17 2,0% 64 3,7% ,6% ,9% ,7% ,0% ,7% ,8% 44 5,1% 39 4,5% 83 4,8% Hvem i din omgangskreds, vil du vurdere, er blevet hårdest ramt økonomisk af finanskrisen? - krydset med køn Hvem i din omgangskreds, vil du vurdere, er blevet hårdest ramt økonomisk af finanskrisen? - krydset med køn Mig selv Min ægtefælle Min allernærmeste familie Nære venner Bekendte Nabo/naboer Ingen af ovenstående 77 8,8% 79 9,1% 156 8,9% 24 2,8% 43 5,0% 68 3,9% 95 10,8% ,5% ,1% 83 9,5% 81 9,3% 165 9,4% ,8% ,0% ,9% 44 5,1% 24 2,7% 68 3,9% ,8% ,2% ,5% ,4% ,2% ,3% Analyse Danmark A/S Side 7 af 10

9 Køn Hvilke konsekvenser vurderer du, at finanskrisen har haft for din husstand (hvis du bor alene bedes du svare ud fra din egen situation)? - krydset med køn Hvilke konsekvenser vurderer du, at finanskrisen har haft for din husstand (hvis du bor alene bedes du svare ud fra din egen situation)? - krydset med køn Husstanden har færre penge til rådighed efter finanskrisen Husstandens samlede formue er blevet mindre på grund af krisen En eller flere personer i husstanden mistet arbejde pga. krisen Husstanden har fået større gæld pga. krisen Husstanden har været nødt til at låne penge pga. krisen Et eller flere medlemmer af familien er blevet ramt af alvorlig sygdom, der indirekte kan relateres til finanskrisen (stress, depression etc.) Vi/jeg er flyttet pga. krisen ,0% ,4% ,2% ,5% ,1% ,3% 57 24,4% 66 24,4% ,4% 47 19,9% 46 17,1% 92 18,4% 18 7,7% 19 7,0% 37 7,3% 13 5,5% 16 6,1% 29 5,9% 2,9% 8 3,0% 10 2,0% 14 5,9% 43 16,1% 57 11,3% 6 2,5% 8 3,1% 14 2,8% ,0% ,0% ,0% Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% På hvilket enkelt område vurderer du, at husstanden er mest negativt påvirket af finanskrisen? - krydset med køn Helbredet hos et eller flere medlemmer af husstanden - enten psykisk eller fysisk På hvilket enkelt område vurderer du, at husstanden er mest negativt påvirket af finanskrisen? - krydset med køn Husstandens boligsituation (f.eks. flytning, belåning af friværdi eller besvær med at dække boligudgifter) Jobsituationen for beboerne i husstanden Husstandens privatøkonomi 30 13,0% 28 10,5% 59 11,7% 47 20,3% 66 24,6% ,6% ,9% ,1% ,9% 6 2,4% 8 3,1% 14 2,7% 12 5,0% 13 4,7% 24 4,9% 5 2,3% 11 4,0% 16 3,2% ,0% ,0% ,0% I hvilken grad har finanskrisen fået din husstand til at mindske privatforbruget? - krydset med køn I hvilken grad har finanskrisen fået din husstand til at mindske privatforbruget? - krydset med køn I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 48 5,5% 70 8,0% 118 6,7% ,8% ,0% ,4% ,7% ,1% ,9% ,5% ,1% ,3% 14 1,6% 15 1,7% 29 1,6% Analyse Danmark A/S Side 8 af 10

10 Køn Hvordan har finanskrisen tydeligst påvirket husstandens privatforbrug? - krydset med køn Hvordan har finanskrisen tydeligst påvirket husstandens privatforbrug? - krydset med køn Husstanden er generelt blevet mere påholdende med pengene Husstanden foretager færre impulsindkøb Husstanden køber flere discountvarer Husstanden bruger samlet set færre penge til personligt forbrug Husstandens feriebudget er mindre Husstandens samlede husstandsbudget er mindre Husstandens opsparing er mindre Husstandens samlede julegavebudget er blevet mindre Husstanden går samlet set mindre ud til kulturelle arrangementer (f.eks. biograf, teater og koncerter) Husstanden overvejer at flytte til billigere bolig Husstandens samlede madbudget er mindre Husstanden har måttet droppe allerede planlagte køb af forbrugsgoder (f.eks. bil, tv eller computer) Husstandens børn får færre lommepenge ,1% ,3% ,2% 91 36,8% ,1% ,5% 93 37,4% ,5% ,3% 71 28,4% ,4% ,7% 70 28,4% 77 24,4% ,1% 59 23,8% 79 25,2% ,6% 39 15,7% 52 16,4% 91 16,1% 40 16,2% 46 14,6% 86 15,3% 18 7,4% 34 10,9% 52 9,3% 14 5,5% 31 9,9% 45 8,0% 18 7,3% 26 8,1% 44 7,8% 19 7,7% 17 5,4% 36 6,4% 2,6% 1,4% 3,5% 3 1,2% 8 2,7% 11 2,0% 5 1,9% 3 1,0% 8 1,4% ,0% ,0% ,0% Note - Flere svar pr respondent summer derfor ikke til 100% Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med køn Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med køn "Finanskrisens omfang er generelt set blevet overdrevet i de danske medier" "Finanskrisens omfang er generelt set blevet underdrevet i de danske medier" "Finanskrisens omfang er hverken blevet overdrevet eller underdrevet i de danske medier" ,5% ,3% ,9% ,5% 66 7,6% ,5% ,2% ,8% ,0% 77 8,8% ,3% ,6% Analyse Danmark A/S Side 9 af 10

11 Køn Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med køn Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? - krydset med køn "Finanskrisens omfang er generelt set blevet overdrevet af de danske politikere" "Finanskrisens omfang er generelt set blevet underdrevet af de danske politikere" "Finanskrisens omfang er hverken blevet overdrevet eller underdrevet af de danske politikere" ,5% ,5% ,5% ,7% ,6% ,2% ,2% ,7% ,9% 93 10,6% ,3% ,4% Hvor stor en procentdel af den danske befolkning, tror du overordnet set har oplevet negative følger af finanskrisen? - krydset med køn Hvor stor en procentdel af den danske befolkning, tror du overordnet set har oplevet negative følger af finanskrisen? - krydset med køn 0-10 procent procent procent procent procent procent procent procent procent procent 68 7,8% 25 2,8% 93 5,3% ,4% ,8% ,1% ,8% ,6% ,2% ,6% ,1% ,3% 78 8,8% 95 10,9% 172 9,9% 72 8,2% 70 8,0% 141 8,1% 52 5,9% 56 6,4% 108 6,2% 42 4,8% 61 7,1% 104 5,9% 12 1,3% 17 1,9% 28 1,6% 7,7% 3,4% 10,6% 67 7,7% 87 9,9% 154 8,8% Analyse Danmark A/S Side 10 af 10

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Danskerne: Ligeløn nu

Danskerne: Ligeløn nu Danskerne: Ligeløn nu 60 % mener at Danmark stadig mangler. I 100-året for kvindernes internationale kampdag tjener kvinder kun 82 % af mænds løn. Det kræver et flertal at sministeren ændrer. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om unges mobilitet Halvdelen af de 15-30-årige er villige til at flytte til udlandet for at tage en uddannelse eller et job primært fordi de gerne

Læs mere

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I Hver femte dansker ville ikke bestå indfødsretsprøve Hver femte dansker dumper indfødsretsprøven og ville derfor ikke kunne opnå dansk statsborgerskab. To ud af tre går ind for testen, men hver anden finder

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilken hjælp modtager borgerne og hvad har hjælpen betydet?... 2 Økonomisk støtte... 2 Venteliste... 3

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere