Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune"

Transkript

1 Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

2 FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver stadig mere bevidste om madens og måltidets indflydelse på trivsel og helbred. Sunde mad- og måltidsvaner kan forebygge fedme, diabetes og andre livsstilssygdomme. For børn er sunde mad- og måltidsvaner vigtige for læring og udvikling. Vi ved, at mad- og måltidsvaner etableres allerede i småbørnsalderen og kan være svære at ændre senere hen i livet. Gode mad- og måltidsvaner skabes af den mad børnene indtager, ligesom rammerne og det sociale fællesskab omkring måltidet har stor indflydelse. Bla. på den baggrund ønsker vi i Lyngby-Taarbæk kommune at sætte fokus på sundhed blandt børn og unge, herunder sikre at børnene får sunde madmåltidsvaner. Derfor har vi nu udarbejdet en overordnet mad- og måltidspolitik gældende for børn og unge i Lyngby-Taarbæk kommunens dagtilbud, skoler, SFO er og klubber. Politikken skal medvirke til at både forældre og institutioner/skoler i samarbejde med forvaltning og Kommunalbestyrelse tager ansvar for børns og unges sundhed og trivsel. Ved at opsætte nogle fælles rammer kan vi skabe en sammenhængende indsats for at vores børn udvikler sunde mad- og måltidsvaner rundt omkring i skoler og institutioner. Overordnede retningslinier og rammer for en mad- og måltidspolitik er en god anledning til at få diskuteret forældres og medarbejderes holdning til maden og måltidet i institutioner og skoler. Dermed sikrer vi, at emnet kommer på dagsordenen og at den enkelte skole og institution får det bedst mulige afsæt til at udarbejde egne mad- og måltidspolitikker i løbet af Borgmester Rolf Aagaard-Svendsen Direktør for Børne- og fritidsforvaltningen Ulla Agerskov 1

3 2

4 INDLEDNING Det overordnede formål med mad- og måltidspolitikken er At skabe øget bevidsthed om og mulighed for sund mad til børnene i kommunens institutioner og skoler Med denne mad- og måltidspolitik ønsker vi at beskrive de overordnede rammer og målsætninger, i hvilke dagtilbud, klubber, skoler og SFO er skal tage afsæt til at udarbejde egne madog måltidspolitikker. Det er målet, at alle dagtilbud, skoler, SFO er og klubber i kommunen udarbejder deres egne mad- og måltidspolitikker i samarbejde med forældre i De lokale politikker skal bygge videre på de gode ideer, tanker og tiltag, der allerede eksisterer i institutioner og på skoler. Målgruppen for den overordnede mad- og måltidspolitik er både institutioner/skoler og forældre. Institutioner og skoler skal skabe rammerne for måltidet og medvirke til at børnene får sunde mad- og måltidsvaner bla. via læring og information. Institutioner og skoler skal være garant for at indholdet af mad og drikke, der serveres eller sælges i eventuelle madordninger og skoleboder, lever op til de officielle kostanbefalinger. Derimod er det forældrenes opgave at sikre, at den mad børnene får med i madpakken er sund og nærende, ligesom det er forældrenes ansvar at holde sig orienteret om sund kost og delagtiggøre børnene i denne viden. Indholdet i den overordnede mad- og måltidspolitik tager udgangspunkt i fire temaer: Mad og drikke i dagligdagen Det sociale måltid Mad og drikke ved festlige lejligheder Madordninger / skoleboder 3

5 4

6 MAD OG DRIKKE I DAGLIGDAGEN Vores børn og unge er i institution eller skole mange timer hver dag. De har brug for sund mad og drikke for at trives godt og for at få det optimale ud af de aktiviteter og den undervisning, der tilbydes. Det betyder, at i LTK opfordrer vi til at den mad og drikke børnene indtager i løbet af dagen så vidt muligt følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger at der indføres frugtkvarter i skolernes 10-frikvarter at alle børn har fri adgang til koldt drikkevand dagen igennem at institutioner, SFO er og klubber skaber rammerne for, at alle børn kan få et eftermiddagsmåltid at børn og forældre kan tilbydes råd og vejledning fra personalet i samarbejde med bla. Sundhedstjenesten vedr. sund mad I den lokale institution, skole, klub eller SFO drøftes og besluttes praksis med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan kan vi påvirke til et sundt indhold i den medbragte mad? Hvordan kan vi opstille rammer, der medvirker til at børnene får en jævn tilførsel af sund mad og drikke i løbet af dagen? Hvordan sikrer vi, at børnene får adgang til koldt drikkevand på en lettilgængelig og hygiejnisk måde? Hvordan understøtter vi, at forældre kan få råd og vejledning vedr. sund kost? Hvordan forholder vi os til medbragt slik og sodavand i vores institution eller skole? 5

7 DET SOCIALE MÅLTID En god måltidskultur præget af ro og nærvær er med til at fremme børns og unges lyst til at spise sundt, udvikle det sociale fællesskab og den gode stemning omkring måltidet. Det betyder, at i LTK opfordrer vi til at der gives god tid til måltiderne at der så vidt muligt er voksentilstedeværelse ved måltiderne at der i indskolingen lægges vægt på at holde fast i gode måltidsvaner indarbejdet i vuggestuer og børnehaver at der på mellemtrin, i udskolingen og i klubber skabes gode og aldersvarende rammer hvori børnene kan indtage deres mad og dermed forebygge, at de søger uden for skolens område for at købe fast food, slik mv. I den lokale institution, skole, klub eller SFO drøftes og besluttes praksis med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvilke ritualer ønsker vi at have i tilknytning til maden og måltidet? Hvad er god bordskik hos os? Hvordan organiserer vi måltidet alt efter alder? Hvilke rammer kan vi skabe for de større elever, for at undgå de forlader skolen/ klubben for at købe usund mad og drikke uden for skolens/klubbens område? Hvordan sikrer vi dialog og samtale under måltidet også med de større børn? Hvordan stimulerer vi børnene til at forbinde måltidet med det sociale fællesskab både i institutioner og skoler? 6

8 MAD OG DRIKKE VED FESTLIGE LEJLIGHEDER I en sund kost til børn og unge er der kun lidt plads til produkter, som ikke bibringer med andet end tom energi. Hvis slik, sodavand mv. er let tilgængelig, er der risiko for at det tager pladsen op for sundere madvarer. Sukker bør max. udgøre 10 % af det daglige energiindtag. Det betyder, at i LTK opfordrer vi til at der i kommunens institutioner og skoler ikke serveres eller sælges slik, is, kage, sodavand og saftevand med mindre institutionen/skolen har besluttet, at der ved særlige lejligheder kan serveres disse produkter i begrænset omfang at det som udgangspunkt er forældrene der disponerer over råderummet for de tomme kalorier I den lokale institution, skole, klub eller SFO drøftes og besluttes praksis med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Skal vi i vores skole/institution fravige princippet om ikke at sælge/servere slik, is, kage, sodavand og saftevand ved særlige lejligheder? Hvis ja, ved hvilke lejligheder kan vi fravige? Hvad er vores holdning til slik i madpakkerne og til f.eks. kagedag i klassen? Hvad må børnene uddele ved f.eks. fødselsdage? 7

9 MADORDNINGER / SKOLEBODER Der er som udgangspunkt endnu ikke madordninger i kommunens institutioner og skoler. Etablering af madordninger og skoleboder sker på eget initiativ. Det betyder, at i LTK skal skoler og institutioner, der etablerer madordninger, sikre at maden der laves/ leveres/sælges lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger om sund og ernæringsrigtig kost skal skoler og institutioner, der laver/tilbereder mad have godkendte køkkenfaciliteter er der som udgangspunkt ikke salg af usunde mad- og drikkevarer, herunder slik, is, kage, sodavand og saftevand i vores skoleboder I den lokale institution, skole, klub eller SFO drøftes og besluttes praksis med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad skal der sælges i vores skolebod? Hvem beslutter hvad der skal sælges i vores skolebod? Hvem sikrer, at den mad vi laver/sælger/får leveret lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger om sund og varieret kost? 8

10 9

11 HER KAN DU FÅ MERE INFORMATION Alt om kost smag for livet er regeringens tilbud til de institutioner og skoler, der vil arbejde med mad og måltider til børn og unge. Er placeret i Fødevarestyrelsen og indeholder hjemmeside, hotline, rejsehold og inspirationsmateriale. Fødevarestyrelsens hotline tlf Her kan man få svar på alle sine spørgsmål vedr. kost mandag til fredag 9-12 Fødevarestyrelsens rejsehold kører rundt i landet og holder informations- og inspirationsmøder. Kan kontaktes via hotline nr eller pr. Mad til børn i daginstitutioner og skoler. Udgivet af Fødevarestyrelsen i samarbejde med Økonomaforeningen. Består af litteratur, lovgivning samt viden og erfaringer fra igangværende mad- og måltidsordninger og er målrettet iværksættere af disse. Kan rekvireres på (115,-) eller downloades i gratis version på eller Retningslinier for sund kost i skoler og institutioner. Udgivet af Danmarks Fødevareforskning under Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender. Indeholder officielle anbefalinger til hvad og hvor meget børn i forskellige aldre bør spise for at få opfyldt deres behov for energi og næringsstoffer. Retningslinierne kan downloades på 10

12 Andre materialer vedrørende sund mad til børn: Projekt-madpakken indeholder Mejeriforeningens forslag til, hvordan skoler, forældre og børn i fællesskab kan sikre eleverne sund og spændende mad i skolen. Projektmadpakken handler endvidere om, hvordan man kan skabe rammer, der fremmer de gode spisevaner. På hjemmesiden kan man bl.a. finde inspirationsmateriale og madpakkeopskrifter. Barnemad. Pjece udarbejdet i samarbejde mellem Vejle Amt og Mejeriforeningen. Indeholder anbefalinger og gode råd om mad til småbørn. Pjecer vedr. børn med allergi eller anden diætkrævende sygdom: Mælkeallergi, børn og mad. Udgivet af Fødevarestyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Astma-allergiforbundet. Nikkelallergi og mad. Udgivet af Fødevarestyrelsen i samarbejde med Astmaallergiforbundet. Slår du ud efter maden? Udgivet af Fødevarestyrelsen i samarbejde med Astmaallergiforbundet. Pollenallergi og mad. Udgivet af Fødevarestyrelsen i samarbejde med Astmaallergiforbundet. Pjecer om levnedsmiddelhygiejne: Om madlavning i små institutionskøkkener. Udgivet af Fødevarestyrelsen. Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer. Udgivet af Fødevarestyrelsen. Om uddannelse i fødevarehygiejne. Udgivet af Fødevarestyrelsen. Alle pjecer kan hentes på under Publikationer. 11

13 12

14 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tlf

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke?

Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke? Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke? 2 Hvad skal idrætsaktive børn og unge spise og drikke? En sund madkultur til idrætsaktive børn og unge Børn og unge er en aktiv del af Danmarks brede

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Vesterkærets Skoles. Sundhedspolitik 2013-15

Vesterkærets Skoles. Sundhedspolitik 2013-15 Vesterkærets Skoles Sådan en god skole. Et godt sted at være og lære 1 Indhold kens overordnede formål... 3 ken omfatter følgende temaer... 3 Evaluering og ansvar for sundhedspolitikken.... 4 1. Tryghed

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget?

Du er måske for sød Hvor meget sukker er for meget? Du er måske for sød 2 Du er måske for sød 2 Hvor meget sukker er for meget? 2 Hvor meget sukker er der i fødevarerne? 3 Hvorfor er det vigtigt at holde igen? 4 Mellemmåltidet mellemmaden 4 TIPS 5 Opskrifter

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

VEJLEDNING. Mad der styrker barnets udvikling

VEJLEDNING. Mad der styrker barnets udvikling VEJLEDNING Mad der styrker barnets udvikling Forord Alle forældre ønsker, at deres barn skal have et liv med glæde, energi og gå på mod. Gennem mad, drikke og aktiv leg kan vi støtte barnets sunde udvikling

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere