KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar"

Transkript

1 KRATTEN December 2003 NR. 6 ÅRGANG 36 BADMINTON Julen kommer til Gistrup FODBOLD GYMNASTIK TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen Banko: Nye spilledere søges Fodboldynglinge vinder puljen: Sidste nat med kliken LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar Generalforsamlinger i LKB og LKB s Venner Nyt fra afdelingerne

2

3 SIDE 3 Et af de sikre tegn på, at "den stundende højtid" nærmer sig, er at LKB Gistrups Venners korps af rutinerede og entusiastiske sælgere i november måned ringer på døren med årets udgave af Julekalenderen. Således også i år, hvor kalenderen, når dette læses, igen er ude i de små hjem, mange steder i flere eksemplarer, og hvor gevinsterne frem til d. 24. december tilflyder de heldige. Årets julegave til LKB Gistrup er dog så ubetinget beslutningen om halbyggeriet ved Gistruphallen. LKB s hovedformand Kjeld Mølbæk beskriver i sin jule- og nytårshilsen hele forløbet frem til beslutningen, og som det fremgår af hans indlæg, er der ikke tale om en færdig gave men måske mere et gavekort, hvis anvendelse skal diskuteres nærmere af modtagerne, der for LKB s vedkommende også betaler en pæn del af gaven selv. Det projekt, der nu skal udformes i detaljen, rummer store muligheder ikke bare for idrætten i Gistrup og omegn men også for samværsmulighederne i øvrigt. LKB s ønskeseddel har længe rummet andet og mere end blot den større indendørs banekapacitet, som er behovet for de andre lokale klubber. Forbedrede omklædningsfaciliteter er et must for LKB, og blandt de muligheder der bør forfølges er motionscenterfaciliteter, mødelokaler, og en bygningsmæssig samling, der parrer vores anlægs enestående beliggenhed (og udsigt!) med mere fornuftige adgangsforhold til klubhus og hal(ler), end vi har i dag. Af de lokale klubber, der har siddet med ved forhandlingerne om projektet, er det LKB, der har penge med, så man må forvente, at vores behov vil få vægt ved projekteringen. LKB har penge med, ja vist, men penge kommer som bekendt ikke af sig selv. En vigtig økonomisk kilde for klubben er Bankocentret i Aalborg Øst, der tjener en ikke ubetydelig del af LKB s indtægter. KRATTEN har talt med Folmer og Tove, der i mange år har trukket et stort læs der, men som nu synes, de har alderen til at stoppe. Hvem der skal tage over der er et af de vigtige spørgsmål i den nærmeste fremtid. Ellers vender dette nummer af KRATTEN mere indad mod klubben selv end de fleste. Her findes indkaldelser og dagsordener for de årlige afdelingsmøder og generalforsamlinger, der er en vedtægtsfastsat del af den demokratiske proces for medlemmerne i klubben, og afdelingerne beretter om aktiviteterne, både de gennemførte og de planlagte. Her i årsmøde- og generalforsamlingssæsonen kan vi glæde os over, at vi ikke har ledermangel i LKB, og at vi med hjælp fra vores støtteforeninger, først og fremmest SUG, har mulighed for at pleje dem og svejse dem sammen på tværs af afdelinger og hverv. Således har vi netop haft et halvt hundrede ledere, hjælpere og ansatte med ledsagere på en meget hyggelig og udbytterig tur til Wismar og omegn. KRATTEN var også med. Peder Kaj Pedersen Redaktør af KRATTEN Glimt fra LKBs ledertur i november 2003: til venstre studerer LKB ere på gaden i Güstrow en overlevende Trabi fra DDR-tiden og til højre ses det eventyrlige slot i Schwerin. 3

4 TA R DU KØREKORT HOS JES, STØTTER DU LKB Østerbro 37b 9000 Aalborg mobil Gistrup Autolakering & Karosseri-Værksted Alt i autolakering og autoreparation Tlf./Fax Hadsundvej Gistrup KØRESKOLE Jes Andreasen Zentavej Gistrup Tlf direkte vej til kørekort

5 FORMANDENS SIDE DEN SØDE JULETID ER OVER OS Af Kjeld Mølbæk Hvor utroligt det end lyder er endnu et år ved at være gået, og tiden er inde til at se lidt tilbage på det gamle år. For LKB- Gistrup blev det medlemsmæssigt igen et glimrende år med masser af aktiviteter i alle seks afdelinger, og det på trods af, at det næsten ikke synes muligt at gøre det bedre end året i forvejen. Årets højdepunkt: halbyggeri i Gistrup vedtaget efter mange forviklinger Årets umiddelbare højdepunkt må uden sammenligning være tirsdag den 4. november, hvor pengene til den længe ventede nye hal i Gistrup blev frigivet af byrådet i Aalborg. Dermed kom kulminationen på et par travle måneder, hvor det hele pludselig gik vores vej. Tidligere på året blev Romdrup-Klarup, Nøvling Idrætsforening og LKB Gistrup indkaldt til et møde i Skole- & Kulturforvaltningen for at få klaret timefordelingen i vintersæsonen 2003/2004. Ved samme lejlighed blev vi opfordret til at snakke sammen om placeringen af en eventuel ny hal i området, og efter flere møder i foråret var det ikke bare timefordelingen men også placeringen af en annekshal, der var på tværs. Klarup hverken kan eller vil bidrage til finansieringen, og da LKB alt andet lige har flest penge til formålet, blev der peget på en placering i Gistrup. Om det nogensinde skulle blive aktuelt, blev der dog alt for hurtigt sået tvivl om, for pludselig blev det foreslået at "bygge om" i Gigantium således, at der ved hjælp af brandtæpper kunne blive seks normale haller i den udskældte hal. Den ide blev der kæmpet hårdt imod, for udover i høj grad at blive forstyrret af andre aktiviteter, ville enhver form for klubliv være udelukket. Dertil kom problemerne med transporten til og fra Gigantium, så glæden var stor, da det blev vedtaget at der blandt andet skulle spilles håndbold. Undertegnede foreslog også at lave et nyt isstadion ved samme lejlighed men heldigvis blev det uaktuelt for de lokale klubber i Aalborg Øst at blive tvunget til Gigantium. Som følge af håndbold og andre nye arrangementer i Gigantium blev 6 af de 8 første træningsaftener aflyst i september og oktober, og i januar er foreløbig tre ud af fire aftener aflyst i badminton. LKB s problemer i den sammenhæng har dog været vand i forhold til Nøvlings med håndbolden, og derfor tog Nøvling fat i SIFA for at få hjælp, mens LKB samtidigt kontaktede alle de gode kræfter, der tidligere har kæmpet for mere plads i Gistrup. Det gav et nyt møde på Skole- og Kulturforvaltningen den 18. september, og her blev der bedt om et projekt og en opdateret pris på en annekshal i Gistrup. Dette materiale blev afleveret til behandling på mødet i Folkeoplysningsudvalget den 23. september, og allerede dagen efter blev der i budgetforhandlingerne omkring 2004 sat penge af til formålet. I fortsættelse heraf var glæden naturligvis stor, men så længe pengene ikke var frigivet, lurede usikkerheden. Den forsvandt definitivt den første tirsdag i november, så nu har vi nedsat et byggeudvalg og er ved at tage arbejdshandskerne på. Opfyldes LKBs behov og ønsker? Der er i LKB s bestyrelse enighed om, at få så mange af intentionerne i det tidligere præmierede Kultur- og bevægelseshus opfyldt. De kommende måneder må vise, hvor langt vi når. Heldigvis er der enighed om beliggenheden af den nye hal, og det betyder, alene på grund af terrænet, at der også kommer en kælder ved samme lejlighed. Lykkedes det ikke i første omgang, kan den senere uden problemer indrettes til omklædningsrum, mødelokaler og motionsrum samt depotrum. Målet med den hurtige behandling har været, at få de nye lokaler inden indendørssæsonen starter i det tidlige efterår 2004, men det vil kræve en særdeles hurtig løsning af mange juridiske og praktiske problemer. Spændende bliver det i hvert fald selv at være med til indretningen af den flotte kommunale julegave. LKB Cup en,vennerne, SUG og Bankocentret Et andet af årets markante højdepunkter var LKB Cup en, der med masser af indkvarterede gæster gav et hidtil uset overskud. Der var ellers masser af bekymringer på forhånd med lukkede baner og skidt vejr i ugerne op til det store arrangement, men i absolut sidste øjeblik viste vejret sig fra sin bedste side, og med en befriende tør østenvind og masser af sol blev "sorg til glæde vendt". Det hele gik kort og godt op i en højere enhed, så her skal lyde en stor tak til de mange, der gav en hånd med i de travle dage. Det var igen støtteforeningen LKB s Venner, der trak læsset i forbindelse med den populære cup. Der skal i fortsættelse heraf også lyde en stor tak til de mange, der uge efter uge sørger for at både LKB-Gistrup og SUG kan hente et sekscifret beløb i Bankocenter Danmark i Aalborg Øst. Uden jeres utrættelige indsats var det simpelthen umuligt at drive en så stor klub med de nuværende muligheder, som mange med rette misunder os. Sammenhold på tværs af afdelingerne Internt i klubben blev aktivitetsdagen i det tidlige forår på tværs af afdelingerne en stor succes, og den ihærdige gruppe fra foreningsseminaret i 2002 skal have en stor tak for flittigt arbejde. Netop sammenholdet på tværs af afdelingerne og det at fremtræde som én klub må have førsteprioritet i de kommende år. forsætter... 5

6 Din lokale Mercedes VW Audi expert J. BLOCH AUTO Sagavej Gistrup GISTRUP SUPERMARKED Telefon Hårde hvidevare og el-artikler

7 Det er en svær proces, men med aktiviteter hele året står vi stærkere samlet og kan bedre udnyttet både kontoret og inspektøren samt de øvrige ansatte. Der skal satses på at få koordineret arrangementerne i afdelingerne og respekten for hinandens arbejde afdelingerne imellem skal udvikles. Dette vanskelige arbejde må de ansatte konsulenter i foreløbig tre afdelinger være med til. Efter flere tilløb lykkedes det i år 2003 at få overdraget rengøringen af Gistruphallen, og det er i al beskedenhed blevet en stor succes for alle parter. Efter aftale med Gistrup skole samt Kultur- og Fritidsforvaltningen har LKB siden 1. februar stået for den daglige rengøring af forhal med toiletter, gang med omklædningsrum og omklædningsrum 4, 5 og 6 med tilhørende toiletter samt sidst men ikke mindst hele halområdet med tilhørende depot- og redskabsrum. Sidste år blev der i sidste kvartal holdt stærkt tilbage på udgifterne for at minimere det underskud, der var udsigt til. Som følge af en god disciplin i de enkelte afdelinger og øgede indtægter i forhold til budgettet ser tingene helt anderledes ud her i 2003, og meget tyder på, at der bliver et pænt overskud som tilskud til byggeriet af den ny hal. I de kommende år bliver økonomien i sagens natur stram, for udover øgede udgifter til den nye hal forsvinder renteindtægterne fra den hidtidige byggefond naturligvis også.alt i alt er LKB heldigvis godt rustet til fremtiden, og med muligheden for at tage nye aktiviteter ind samt at optage flere medlemmer i de etablerede afdelinger kommer der givetvis også nye indtægter, når den nye hal bliver taget i brug i løbet af næste år. Tak, glædelig jul og godt nytår Til slut skal lyde en stor tak til de mange frivillige ledere og hjælpere på alle niveauer, der igen i år har været med til at skabe en god hverdag i klubben. Som tidligere nævnt skal der også lyde en særdeles stor tak til de to støtteforeninger, LKB s Venner og SUG, der igen har bidraget med at skabe et solidt økonomisk fundament for det høje aktivitetsniveau i klubben. Endelig skal der naturligvis også lyde en stor tak til de fem ansatte i LKB, som hver især yder langt mere end der kan forventes. Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt LKB-nytår til alle medlemmer med familie samt alle samarbejdspartnere og naboklubber siger jeg tak for et yderst vellykket år 2003 og velkommen til et ikke mindre spændende nyt år. LKB-Gistrup afholder GENERALFORSAMLING Tirsdag den 24. februar 2004 kl i klubhuset Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent Pkt. 2 Hovedformandens beretning Pkt. 3 Kassereren fremlægger regnskabet Pkt. 4 Halbyggeri - Orientering og drøftelse af det forestående halbyggeri. Pkt. 5 Indkomne forslag Pkt. 6 Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent Pkt. 7 Valg af bestyrelse a. Valg af kasserer (for to år) b. Valg af tre øvrige medlemmer (for et år) Pkt. 8 Godkendelse af øvrige bestyrelsesmedlemmer Godkendelse af formænd og næstformænd for badminton, fodbold, gymnastik, tennis og volleyball Pkt. 9 Valg af to suppleanter til bestyrelsen for de ikke aktivitetsvalgte medlemmer (for et år) Pkt. 10 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (for et år) Pkt. 11 Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 7

8 Vi har lidt mere at byde på! Anker Nørgaard Tofthøjvej 2, Storvorde. Tlf Vejgaard Torv 5, Aalborg. Tlf Dansk Køle- og Vaskeservice Skolestien Klarup Telefon DANSK TOTAL- SERVICE Hadsundvej Gistrup Telefon ÅBNINGSTIDER: Mandag - torsdag... kl Fredag kl Lørdag kl Deres lokale servicecenter! Reparation af alle typer hvidevarer Døgnservice for erhverv og private! Dygtige og veluddannede fagfolk arbejder effektivt for at løse enhver opgave. Prøv selv... blikkenslager VVS Klarup Varmeteknik Aut. VVS-installatør & kloakmester Lodsholmvej 49 Klarup/Aalborg

9 BANKOCENTRET Folmer og Tove stopper og nye spilledere søges Utroligt men sandt: efter mere end 15 år som spilleder i bankocentret i Ålborg Øst synes Folmer Sørensen og hans trofaste ledsager Tove, at de har nået en alder, hvor det måske var ved at være på tide at stoppe. Folmer er et af de kendte ansigter i LKB Gistrup gennem mange år. Det startede for ham som for så mange andre med, at han i en årrække efter at han havde bosat sig i Gistrup o fulgte børnenes udfoldelser i klubben. Han er i de senere år kendt af mange som kampobservatør og programsælger ved fodboldførsteholdets hjemmekampe, og han har altså i de sidste 15 år trukket et enormt læs som spilleder i bankocentret, ikke bare en gang imellem men én til flere aftener om ugen, hele året igennem, år efter år. I 1999 blev han med rette hædret som "Årets LKB er", og nu har han altså planer om et fortjent otium fra opgaverne i bankocentret. Foruden Folmer og Tove er Hugo Jensen med til at trække læsset for LKB, men udover de tre bemandes funktionerne af folk fra Gistrup, der ikke specielt har med LKB eller SUG at gøre, men som bare godt kan lide at spille banko og at dyrke det sociale liv omkring spillet, og det er selvfølgelig fint. Men de involverede peger alle sammen på, at det er nødvendigt meget snart at rekruttere folk, som vil gå ind i disse funktioner, så LKB s engagement i bankocentret kan fortsætte. Men hvorfor er det nødvendigt? Og hvad har banko med idræt at gøre? Sammenhængen for LKB Gistrups vedkommende er særdeles kontant. Bankocentret udgør en stabil del af LKB s indtægter og er dermed simpelthen en nødvendig del af grundlaget for klubbens aktivitetsniveau. Det kan man se i tabellen her, hvor LKB s egne indtægter i bankocentret sættes i relation til de samlede indtægter på klubbens årsregnskab: Indtægt i Bankocen Indtægt i LKB i alt Andel i % 21,2% 14,5% 15,0% 15,8% Folmer og Tove ved Timmendorf Strand i november KRATTEN har talt med Folmer på lederplejeturen til Wismar om spillederfunktionen i bankocentret og om problemerne med at få de unge til at tage over. - Folmer fortæller, at opgaven som spilleder går ud på at forberede aftenens spil, fylde kasserne op og bagefter tælle dem op osv. Indimellem kan man så spille med, og det gør Folmer gerne, han kan godt lide spillet, og det er selvfølgelig medvirkende til, at han har holdt ved så længe. - Problemet med at finde afløsning er, at de unge ikke gider bankocentret på samme måde. De kan måske tage en vagt en gang imellem for at gøre deres pligt, men bidt af det bliver de ikke. Folmer har således forgæves forsøgt at få sin søn til at tage over, men det har han ikke haft held med. Men det er ikke hele sandheden. For oveni dette kommer SUG s årlige tilskud (til ungdomskonsulenter og ungdomsrejser, undertiden også til anskaffelser). I har SUG s tilskud ligget på et gennemsnit på om året svingende fra i 1998, til i 2000 (hvor tilskuddet ekstraordinært omfattede resultattavle, højttaleranlæg og andre engangsanskaffelser). Vi taler altså om en lille 1/2 million om året. Bankocentret er altså en indtægtskilde mindst på niveau med og af samme stabilitet som LKB cup en. Til cup en er der som beskrevet i sidste nummer af KRATTEN adskillige hundrede hjælpere i sving, de fleste i de få dage, som selve cuppen varer. Men hvor er de LKB ere, der kan lære sig at elske banko(centret) og kan stille op regelmæssigt? KRAT- TEN og LKB s bestyrelse hører gerne fra dem. Red. v. PKP At LKB Gistrup har et alvorligt problem den dag Folmer og Tove faktisk gør alvor af at stoppe, bevidnes både af de folk, som er direkte involveret i bankocentrets drift og ikke mindst af LKB Gistrup s regnskaber for de sidste mange år, hvor bankocentret udgør en gedigen del af indtægtssiden. Der er spil i bankocentret hver aften, og LKB Gistrup står for spillet om mandagen ("mandagsklubben"), mens støtteforeningen SUG har spillet om fredagen ("fredagsklubben"). 9

10 Nordjysk Blæser - Service Anpartsselskab Sagavej 58C 9260 Gistrup Telefon Vores klub har lige fået støtte fra SIFA s BINGO-KASSE! HADSUNDVEJ AALBORG TLF TELEFAX Støt jer selv - Spil med søndag eftermiddag på TVDanmark Aalborg Tandlæge Niels Bo Hansen Telefon Nøvlingvej 23 a v/jørgen RØRBÆK Hadsundvej Gistrup Tlf Privat Værkstedet klarer alle opgaver indenfor: AUTOREPARATION AUTOOPRETNING AUTOSERVICE OG MEGET MERE Kontakt os uforbindende! Nøvlingvej Gistrup Tlf

11 BADMINTON AKTIV BADMINTONUNGDOM I LKB Ungdomsafdelingen er i fuld gang med mange aktiviteter, som træning, hold-turnering og åbne stævner. Efter fire runder i holdturnering er 9 hold af de tilmeldte 16 hold placeret mellem de bedste 3 hold i deres respektive puljer, de tre af holdene endda på en aldeles suveræn 1. plads. Seniorerne på vort bedste hold er efter en lidt træg sæsonstart kommet i gang og ligger pt. placeret på en 4.plads i serie 2 med håb om yderligere avancement inden slutspillet påbegyndes. Vort serie 3 hold som startede forrygende ligger stadig meget fint placeret som nr. 2 i rækken. Der har som tidligere sæsoner været overvældende interesse for åbne stævner, og vi har allerede på nuværende tidspunkt mange spillere der er rykket op til højere rækker. Den 2. november blev der holdt et specielt guldalderkursus med stor succes for de årige med fokus på teknisk slagstræning. Med meget positive tilbagemeldinger fra deltagere håber vi, at kunne gentage sådanne kurser i det omfang vi kan råde over hallen flere weekends i de kommende sæsoner november holdtes et åbent stævne for U9-U11, med ikke mindre end 162 deltagere fra 30 klubber. Dette medfører at der skulle afvikles 311 kampe i Gistruphallen denne weekend. Resultater og opnåede ranglistepoints kan ses på badmintons hjemmeside på Traditionen tro holder vi juleafslutning for vores ungdomsspillere og deres forældre søndag den 21. december, hvor vi slutter årets træning med julefrokost og "julebadminton" samt andet julehygge, hvor forældrene også deltager. Med en lang venteliste for ungdomsspillere, manglende halplads for alle interesserede motionsspillere og mange afbud i Gigantium, der også har ramt vores ungdomstræningstid, glæder vi os til den nye hal står klar, forhåbentlig til næste sæson. Afdelingsudvalget Husk badmintonafdelingens traditionelle juleafslutning Julefrokost og julebadminton for alle vore ungdoms-spillere søndag den 21. december kl med efterfølgende gløgg mv for forældre og søskende. Afdelingsudvalget 11

12 Pokaler - Indgravering - Medaljer ERENFRED PEDERSEN A/S IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL AALBORG: Rebslagervej 7 DK-9000 Aalborg Telefon Telefax KØBENHAVN: Spangåvej 15, DK Tåstrup Telefon Telefax KOLDING: Albuen 26 DK-6000 Kolding Telefon Telefax Egon Kjeldsen tagdækning a/s Sagavej Gistrup Telefon Digevangen Gistrup Ring for uforpligtende tilbud /

13 HOLDTURNERING FOR BADMINTONMOTIONISTER Som noget nyt har vi i år et hold tilmeldt i motionist-rækken hos DBF.Vi er en lille flok "gamle" motionister, som i år har haft lyst til at prøve at spille holdturnering.vi har foreløbig mødt 4 andre hold, men uden den helt store sportslige succes det er blevet til 3 nederlag og 1 uafgjort kamp. Men vi sveder, kæmper og ta r os en lille øl. Og så har vi for øvrigt nok turneringens flotteste og nyeste Forza trøjer, så det kan godt være vi taber, men vi "ser godt ud". Så den foreløbige succes går på en masse motion, lidt snak og sjov. Skulle der være nogle "reserver" derude, så har vi jævnligt brug for afløsning vi har jo nået den alder hvor vi bliver trætte, skadede osv. Vi venter stadig på den første sejr, men vi har været tæt på en enkelt gang, så vi kæmper videre. Hilsen motionistholdet Bruno Fjeldgaard Badminton afdelingsmøde Tirsdag den 27. januar kl Mød op til afdelingsmødet, hvor du har mulighed for at give din mening til kende om det forgangne år og ikke mindst få indflydelse på planerne for den kommende sæson. Alle er velkomne. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Indkomne forslag 5. Orientering om økonomi, planer og budget for Valg af afdelingsformand 7. Valg af næstformand 8. Valg af seniorformand, ungdomsformand, motionsformand og sekretær 9. Eventuelt Badmintonafdelingen er vært ved kaffe og brød til alle fremmødte. Forslag til behandling på afdelingsmødet skal afleveres skriftligt til badmintonudvalget. Afdelingsudvalget Badmintonafdelingen ønsker alle vore spillere og forældre en glædelig jul og et godt nytår 13

14 FODBOLD FODBOLDFORMANDEN SER TILBAGE PÅ GODT OG MINDRE GODT I 2003 Nogen skylder en oprykning. Da vi for lang, lang tid siden startede på denne sæson, var der røster fremme om, at vi, når turneringen var slut, ville stå med tre oprykninger i seniorafdelingen samt mesterrækkehold til ynglinge og juniorer. Sådan kom det nu ikke til at gå. Vi fik én oprykning, nemlig serie 6, der rykkede op i serie 5. Oprykningen kom efter en suveræn og stabil indsats gennem hele året. Så tillykke til serie 6. Stabiliteten var måske det der manglede, for at vi kunne komme videre fra serie 2. Holdet var med i toppen efter forårets kampe, men efter for mange pointstab i efteråret nåede de ikke længere op, end til nr. 4 i rækken. Serie 4 fik en skidt start i foråret, men spillede sig op i efteråret. Med de resultater må vi så være tilfredse og så sige, at nogen skylder en oprykning. Den/dem må vi så vente med/på til næste år. Talenterne Vi havde i år tilmeldt et U21 hold, bestående af ungsenior-, ynglinge- og enkelte seniorspillere. Resultaterne af holdets kampe viste, at holdet nok var noget overmatchet, hvilket hovedsageligt skyldes at modstanderne til daglig spiller på et lidt højere niveau end vi gør. De hårde kampe på U21-holdet var dog noget ynglingene kunne bruge, for de vandt deres pulje i efteråret og måtte ud i kredskampe, hvor de nåede til 2. runde. Juniorholdet nåede i årets løb aldrig helt til tops, men de kæmpede for sagen og kunne slutte af på en 2. plads. årgange. Da afdelingen samtidig bryster sig af et godt samarbejde med forældrene, er det selvfølgelig en glædelig udvikling, som gerne må fortsætte fremover. Piger og damer Først et tillykke til puslingepigerne der blev kredsmester og senere vandt DGI`s landsmesterskab. Også en flot præstation af miniputpigerne, der spillede sig til en 2. plads i rækken Flotte resultater fra dame/pigeafdelingen, noget som vi håber at kunne bygge videre på. Bestræbelserne går i afdelingen på igen at kunne stille med et dameseniorhold.vi har i år ikke kunne stille med et damejuniorhold/ynglingehold, så der arbejdes også på igen at kunne stille med et damejuniorhold for at kunne dække det spænd, der ellers ville være ned til ungdomsholdene, og som det jo naturligvis tager sin tid at fylde ud. Så gik altså 2003, med flotte resultater til nogle, mindre flotte til andre, og for nogen gik det skidt. Sådan vil det nok altid være, men for alle gælder, at vi så kan gøre det bedre til næste år. Så kan vi sige hinanden tak for året der gik og så mødes vi igen når græsset bliver grønnere. Til slut vil jeg gerne her, ønske fodboldafdelingens spillere, trænere og ledere, vore sponsorer, SUG, LKB`s Venner samt klubben en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi har igen i år en flok ynglinge, der næste år skal til at spille seniorfodbold. Det er der ikke noget nyt i, det har vi hvert år.vi bliver også altid skældt ud for, at vi ikke gør nok for at holde på de unge, det er der heller ikke noget nyt i.vi vil meget gerne beholde dem alle, derfor tilbyder vi dem at deltage i 1. og 2. holdets træning om efteråret, for at de kan fornemme forskellen mellem ynglinge og seniorfodbold. Af samme grund vil vi gerne holde fast på U21 holdet, da spillerne der så kan lære hinanden bedre at kende. Så vi glæder os til at se rigtig mange nye, unge spillere når vi hejser standeren den 31. januar Jørn Broe Fodboldformand Ungdommen Ungdomsafdelingen kan også se tilbage på en tilfredsstillende sæson, dog uden de helt store resultater. Drengeholdet, der klarede sig så flot i foråret, fik en hård medfart i efterårets kampe, men det glemmes hurtigt. For de yngre årgange blev det efter efterårets kampe for de flestes vedkommende til en midterplaceringer i de respektive rækker. Der har i år været en pæn tilgang af nye spillere til de yngre 14

15 SIDSTE NAT MED KLIKEN. er den danske titel på en stemningsfuld film (American Grafitti fra 1973) om en flok unge venners samvær i en lille by i Californien i begyndelsen af 1960 erne et par nætter før de skilles for at gå i gang med næste kapitel af deres liv. Sådan var det lidt, da ynglingeholdet (årgang 85/86) i oktober blev slået ud af kampen om det jyske mesterskab for ynglinge i Skagen og navnlig ved afslutningsfesten i klubhuset i begyndelsen af november. Årgang 86 har endnu et ungdomsår tilbage, men for årgang 85 truer seniorlivet for alvor, så meget mere som årgangen har haft stor stabilitet helt tilbage, fra drengene var små og nu for alvor skal indstille sig på at skulle måle sig med de voksne uden at kunne være sikker på, at alle de andre er med. Det kan måske blive deres held, at der synes at være et naturligt generationsskifte undervejs på seniorholdene i LKB, og når man som holdleder har fulgt årgang 85 og på skift "naboårgangene" 84 og 86 gennem årene, så har man belæg for at mene, at de fleste af dem har de spillemæssige forudsætninger og mange af dem faktisk også de fysiske forudsætninger for meget hurtigt at gå ind på seniorholdene som mere end marginalspillere. For mig at se er der i disse årgange potentiale til de oprykninger, som fodboldformanden efterspørger i dette nummer af KRATTEN, og jeg tror der er basis for at seniorafdelingen målretter generationsskiftet lidt mere end det har været tilfældet indtil nu. Puljevinderholdet. Bageste række: Claus Kristensen (coach), Rasmus Holt, Anders Kromann, Rasmus Weitze, Kenneth Kiel, Andreas Kristensen, Rasmus Skou, Andreas Bastholm, Peder Kaj Pedersen (holdleder). Forreste række: Morten Grau, Casper Nielsen, Rune Steiness, Søren Bengtson, Kasper Jensen, Mike Johansen, Kasper Andersen Ynglingeholdet, der blev ret suveræne kredsmestre, rummer ti spillere, der også spillede på lilleputhold sammen i 1997 og har spillet sammen siden, heraf de otte af årgang 85, og holdets historie kan måske være et godt eksempel på både godt og skidt i den måde vi griber ungdomsfodbolden an på i LKB. Mest godt heldigvis. Vi har og har hele tiden haft en velfungerende organisation omkring kampe, træning, rejser og ture, og vi har anlæg, faciliteter og en vedligeholdelsesstandard, der altid vækker ros og lidt misundelse hos vores tilrejsende modstandere. De ansatte: Bent, Lise og Viggo er uvurderlige i denne sammenhæng. Vi har haft stor kontinuitet på trænersiden, med Casper Madsen og Claus Kristensen som gennemgående figurer, Casper af egen avl og Claus med et omfattende virke i LKB. Begge har hver på deres måde haft sans for sammenhængen mellem udvikling af spillerne, af spillet og af resultaterne og et sjovt og hyggeligt samvær i spillergruppen. Gistrup er et centreret samfund, hvor børnene i en lang årrække går i skole sammen, er sammen i og uden for institutioner i fritiden og altså har en velorganiseret idrætsklub inden for rækkevidde. Det har været en frugtbar forudsætning, som nok også har gjort spillerne modstandsdygtige over for fristende tilbud udefra. Følerne har været der, men folk er blevet hjemme. Omvendt har vi selv haft et vist held med "fredelige overtagelser" af spillere fra andre klubber, i alle tilfælde i situationer, hvor der ikke var et tilbud om 11 mandsfodbold i disse spilleres hjemby eller hvor dette tilbud af en eller anden grund pludselig faldt bort. På den konto har forsætter... 15

16 Service taler vi ikke om, den yder vi! GISTRUP SKALBORG DØGNVAGT Verner Kragh as elektriske anlæg HÅRFIX Hadsundvej 349 Åben alle dage kl UD AF HUSET: Gratis levering inden for 7 km. ved min. 3 bestillinger tlf BESTIL OG UNDGÅ VENTETID FOR HENDE OG HAM SUSANNE NIELSEN NYGÅRDSVEJ GISTRUP SÅ HATTEN PASSER... Fax

17 vi haft spillere fra Vårst/Fjellerad, mens de gik i skole i Gistrup, og fra Terndrup, men de er forsvundet igen til andre idtrætstilbud derhjemme. Vi har også mere varigt kunnet hente spillere fra Gug og Vejgaard, i situationer hvor junior og ynglingefodbold af forskellige grunde var gået ned disse steder. Og selvfølgelig og først og fremmest - har vi været heldige med selv at have mere end en håndfuld spillere med åbenlyst talent. Selvfølgelig har vi også mærket presset fra andre sportsgrene. Nogle har søgt grene, som vi ikke har i LKB: håndbold, bordtennis og sågar golf, og nogle af disse er aldrig vendt tilbage til fodbolden. Det tilbagevendende stridspunkt internt i LKB: fodbold vs. badminton har vi dog ikke haft problemer med. Faktisk så udgjorde 3-4 af vores stabile fodboldspillere gennem flere år en lige så stabil rygrad på et meget stærkt badmintonhold, men det skal dog siges, at den nødvendige koordinering skete i kraft af, at holdlederen var samme person for både fodbold- og badmintonholdet. Det er klart, at spillerne i længden må vælge mellem grenene, og det har vores spillere også gjort, men det har ikke skadet udviklingen af dem, at de har kunnet dyrke flere af LKB s grene, så længe de selv havde lysten og energien til det. Alle de gode oplevelser og sportslige meritter fra alle årene skal ikke opridses her, det hører hjemme mere internt. Men jeg mener, at vi nu afleverer en række spillere, der kan gå ind og sammen med de lidt ældre årgange kan gå ind og løfte seniorfodbolden i LKB. Selvfølgelig er ikke alt med sådan et kuld spillere en dans på roser.vi har ofte måttet diskutere på træner- og ledersiden, hvorfor vores hold typisk var et "nær-ved-og-næsten-hold" mere end et vinderhold. Svaret har vi vel ikke fundet, men vi har dog prøvet at vinde puljer, Casper Madsen med juniorholdet i 2002 og altså Claus Kristensen med ynglingene i år. I 1998 flirtede vi i drengeafdelingen en kort overgang med et projekt op mod sæson 1999, der forudsatte ikke nødvendigvis venlig overtagelse af andre klubbers spillere, m.a.o. fiskeri. Det var fristende på den måde at skaffe nogle af de kvaliteter, der ikke er det mest iøjnefaldende hos vores egne, men vi modstod fristelsen. Måske kan man udvikle nogle af spillerne på den måde, men man kan ikke udvikle et hold. Det synes jeg, vi har gjort, og jeg synes vi kan være tilfredse med, hvad vi afleverer til seniorafdelingen. Mit håb er, at de vil blive vel modtaget. En ting til: selv om ynglingene lige nu tænker fremad og tænker på meget andet end fodbold, så er vi mange der er ret sikre på, at de senere i livet vil tænke tilbage på ungdomsfoldbolden med glæde. Som på mit eget ærværdige old boys hold, hvor der er spillere, der har spillet på ynglingehold sammen i LKB i 1974, og som stadig husker oplevelserne fra den gang. Peder Kaj Pedersen Holdleder i ungdomsfodbolden siden 1996 AFDELINGSMØDE I FODBOLDAFDELINGEN afholdes onsdag den 21. januar 2004, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Budget 5. Indstilling til valg af formand og næstformand 6. Valg af koordinator og afdelingsformænd 7. Fodboldafdelingens målsætning 8. Indkomne forslag 9. Aktuelle emner 10. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet skal indsendes til kontoret senest den 7. januar J. Broe Fodboldformand 17

18 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS Hos os er du mere end bare en sag... Din lokale el-installatør Nybyg- og industriinstallation Alt i alarm og overvågning Tele- og datainstallation Reparation og vedligeholdelse Bolig-installation Aircondition/ventilation Troensevej 19c Aalborg Øst Tlf Fax Tlf

19 FAR/BARN FODBOLD PÅ 6. ÅR I GISTRUP Stemningsbillede fra en søndag i oktober. Som målvogter skimtes Per Nielsen, som er der hver søndag og sørger for bolde, veste og holdinddeling. Far/barn fodbold er - så vidt vides - opfundet i Gistrup. Det er et tilbud til alle medlemmer af LKB's oldboys-afdeling og deres børn - både piger og drenge - fra ca. 10 år og opefter. (Er du ikke allerede medlem af oldboys-afdelingen, kan du hurtigt blive det). Sæsonen tager sin begyndelse sidst i september, når oldboys-holdene er færdige med deres turneringskampe. Vi spiller så hver søndag kl kun afbrudt af en meget kort jule-/nytårspause - indtil april måned, når oldboys-spillerne og børnene igen skal i gang med turneringskampene. Oldboys-spillere uden børn er også velkomne, og de spillere, der har børnebørn over 10 år, må meget gerne tage dem med. Far/barn fodbolden blev opfundet under en afslutningsmiddag for klubbens grand oldboys B hold i september Her blev man enige om, at det var alt for tidligt at holde op med at spille fodbold, blot fordi de lyse aftener var forbi. På den anden side ønskede spillerne ikke at forsømme deres familie for meget, hvorfor det blev aftalt at tage de store børn med. Ideen har vist sig levedygtig. I den 5. sæson 2002/2003 har det ikke været nødvendigt at aflyse en eneste gang, og jule/nytårspausen bestod af én eneste søndag. Tilslutningen varierer fra 6 (som er det uofficielle minimumsantal, inden der aflyses) til 24 spillere. Med op til spillere spiller vi på håndboldbanen - og på håndboldmål - lige ved siden af klubhuset. Når vi en sjælden gang er flere, rykker vi ned på det gamle anlæg ved Spar Es og spiller på en rigtig 7-mands bane med 7-mands mål. Selv om vi kalder det "træning", er der udelukkende tale om spil til 2 mål, og kampene viser sig næsten altid at være meget jævnbyrdige og målrige. Tilmelding er ikke nødvendig. Kom og vær med!! - Hver søndag formiddag kl i vinterhalvåret Tonny Steiness TENNIS TENNISBOLDEN TABER LUFTEN Efter en god sidste halvdel af sæson 2003, hvor de mange regnvejrsfrie dage gav god mulighed for at svinge ketcheren, kan der vist kun være tilfredshed med sæsonen som helhed. Der har været god lejlighed til at slide luven af de trykløse bolde, medens trykboldene nu ligger og taber luften. I denne spilpause, er det som sædvanlig tid for afdelingsmødet i tennis. Afdelingsbestyrelsen har fastsat datoen til tirsdag d 13 januar. Mødet afholdes i LKBs klublokale og starter kl forsætter... 19

20 MIDT KØB V/JAN OLESEN HADSUNDVEJ GISTRUP TLF ÅBEN: Alle ugens dage kl også lørdag-søndag TIPS LOTTO RECEPTINDLEVERING APOTEKERVARER HÅNDKØBSUDSALG VAREUDBRINGNING SELVBETJENING ÅBEN ÅRET RUNDT HÅRFIX s SOLSTUDIE NYE TURBO- SOLE BRUNER PÅ 12 MIN. SUSANNE NIELSEN NYGÅRDSVEJ GISTRUP Vi bygger grønt Nyanlæg - villaanlæg pleje og vedligeholdelse af grønne arealer N. Buus & Co. ApS N. Buus & Co. ApS Anlægsgartnere v/teddy Jørgensen Kobbelhøjvej Gistrup, telefon MAD OG FEST AALBORG DINER TRANSPORTABLE APS Magisterparken Aalborg Telefon Fax Danmarks bedste lønkonto - Stjerneklart! Spørg din lokale bank, hvordan du opnår Stjernestatus. På gensyn i Gistrup afdeling Telefon

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011

Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Rødding Idrætsforening Generalforsamling mandag den 27. februar 2012 Beretning for 2011 Fodboldåret 2011 har igen budt på mange spændende udfordringer, med stor aktivitet på banerne, men også et år hvor

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere.

Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere. Formandens beretning 2011 Mindeord Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere. Torsdag den 27. oktober afgik Lars Bo Schmidt ved døden.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING

SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING SKOVSHOVED IDRÆTSFORENING Skovshoved Idrætsforening (SIF) blev stiftet i 1909 og har siden 1920 ligget på arealerne på Krøyersvej. I dag består SIF af fire afdelinger: fodbold, badminton, tennis og skydning.

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2016-2017 Sæsonen 2016-2017 er startet op for alle hold. Vi har træning for mandag, tirsdag,

Læs mere

LYNGBY-GLADSAXE VOLLEYBALL

LYNGBY-GLADSAXE VOLLEYBALL 1 LYNGBY-GLADSAXE VOLLEYBALL Formandens beretning 2012/2013 Indledning Lyngby-Gladsaxe Volley har nu ca. 2 års fødselsdag, så tillykke til os alle med det I hverdagen mærker ingen af os noget til, at vi

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet Fremmødte: Forretningsudvalget: Håndboldudvalget: Fodboldudvalget: Gymnastikudvalget: Motionsudvalget: Støtteforeningen: Floorballudvalget: Mogens, Joan og Marianne Dorthe, Marianne og Anita Jens Martin

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008

Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008 Bestyrelsens beretning - sæsonen 2007/2008 Kære alle i RBBC. Det er en stor glæde for mig at aflægge beretning for denne næsten forgangne sæson - dette mit første år som formand. Sæsonen har haft mange

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012 Beretninger Generalforsamling i MBK Marts 2012 Formandens beretning for sæsonen 2011/12 Bestyrelsen. I indeværende sæson har bestyrelsen bestået af formand Jørgen Færch, økonomiansvarlig Peter Iversen,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2015-2016 Sæsonen 2015-2016 starter med første træningsdag den 11. august for holdspillerne

Læs mere