KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar"

Transkript

1 KRATTEN December 2003 NR. 6 ÅRGANG 36 BADMINTON Julen kommer til Gistrup FODBOLD GYMNASTIK TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen Banko: Nye spilledere søges Fodboldynglinge vinder puljen: Sidste nat med kliken LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar Generalforsamlinger i LKB og LKB s Venner Nyt fra afdelingerne

2

3 SIDE 3 Et af de sikre tegn på, at "den stundende højtid" nærmer sig, er at LKB Gistrups Venners korps af rutinerede og entusiastiske sælgere i november måned ringer på døren med årets udgave af Julekalenderen. Således også i år, hvor kalenderen, når dette læses, igen er ude i de små hjem, mange steder i flere eksemplarer, og hvor gevinsterne frem til d. 24. december tilflyder de heldige. Årets julegave til LKB Gistrup er dog så ubetinget beslutningen om halbyggeriet ved Gistruphallen. LKB s hovedformand Kjeld Mølbæk beskriver i sin jule- og nytårshilsen hele forløbet frem til beslutningen, og som det fremgår af hans indlæg, er der ikke tale om en færdig gave men måske mere et gavekort, hvis anvendelse skal diskuteres nærmere af modtagerne, der for LKB s vedkommende også betaler en pæn del af gaven selv. Det projekt, der nu skal udformes i detaljen, rummer store muligheder ikke bare for idrætten i Gistrup og omegn men også for samværsmulighederne i øvrigt. LKB s ønskeseddel har længe rummet andet og mere end blot den større indendørs banekapacitet, som er behovet for de andre lokale klubber. Forbedrede omklædningsfaciliteter er et must for LKB, og blandt de muligheder der bør forfølges er motionscenterfaciliteter, mødelokaler, og en bygningsmæssig samling, der parrer vores anlægs enestående beliggenhed (og udsigt!) med mere fornuftige adgangsforhold til klubhus og hal(ler), end vi har i dag. Af de lokale klubber, der har siddet med ved forhandlingerne om projektet, er det LKB, der har penge med, så man må forvente, at vores behov vil få vægt ved projekteringen. LKB har penge med, ja vist, men penge kommer som bekendt ikke af sig selv. En vigtig økonomisk kilde for klubben er Bankocentret i Aalborg Øst, der tjener en ikke ubetydelig del af LKB s indtægter. KRATTEN har talt med Folmer og Tove, der i mange år har trukket et stort læs der, men som nu synes, de har alderen til at stoppe. Hvem der skal tage over der er et af de vigtige spørgsmål i den nærmeste fremtid. Ellers vender dette nummer af KRATTEN mere indad mod klubben selv end de fleste. Her findes indkaldelser og dagsordener for de årlige afdelingsmøder og generalforsamlinger, der er en vedtægtsfastsat del af den demokratiske proces for medlemmerne i klubben, og afdelingerne beretter om aktiviteterne, både de gennemførte og de planlagte. Her i årsmøde- og generalforsamlingssæsonen kan vi glæde os over, at vi ikke har ledermangel i LKB, og at vi med hjælp fra vores støtteforeninger, først og fremmest SUG, har mulighed for at pleje dem og svejse dem sammen på tværs af afdelinger og hverv. Således har vi netop haft et halvt hundrede ledere, hjælpere og ansatte med ledsagere på en meget hyggelig og udbytterig tur til Wismar og omegn. KRATTEN var også med. Peder Kaj Pedersen Redaktør af KRATTEN Glimt fra LKBs ledertur i november 2003: til venstre studerer LKB ere på gaden i Güstrow en overlevende Trabi fra DDR-tiden og til højre ses det eventyrlige slot i Schwerin. 3

4 TA R DU KØREKORT HOS JES, STØTTER DU LKB Østerbro 37b 9000 Aalborg mobil Gistrup Autolakering & Karosseri-Værksted Alt i autolakering og autoreparation Tlf./Fax Hadsundvej Gistrup KØRESKOLE Jes Andreasen Zentavej Gistrup Tlf direkte vej til kørekort

5 FORMANDENS SIDE DEN SØDE JULETID ER OVER OS Af Kjeld Mølbæk Hvor utroligt det end lyder er endnu et år ved at være gået, og tiden er inde til at se lidt tilbage på det gamle år. For LKB- Gistrup blev det medlemsmæssigt igen et glimrende år med masser af aktiviteter i alle seks afdelinger, og det på trods af, at det næsten ikke synes muligt at gøre det bedre end året i forvejen. Årets højdepunkt: halbyggeri i Gistrup vedtaget efter mange forviklinger Årets umiddelbare højdepunkt må uden sammenligning være tirsdag den 4. november, hvor pengene til den længe ventede nye hal i Gistrup blev frigivet af byrådet i Aalborg. Dermed kom kulminationen på et par travle måneder, hvor det hele pludselig gik vores vej. Tidligere på året blev Romdrup-Klarup, Nøvling Idrætsforening og LKB Gistrup indkaldt til et møde i Skole- & Kulturforvaltningen for at få klaret timefordelingen i vintersæsonen 2003/2004. Ved samme lejlighed blev vi opfordret til at snakke sammen om placeringen af en eventuel ny hal i området, og efter flere møder i foråret var det ikke bare timefordelingen men også placeringen af en annekshal, der var på tværs. Klarup hverken kan eller vil bidrage til finansieringen, og da LKB alt andet lige har flest penge til formålet, blev der peget på en placering i Gistrup. Om det nogensinde skulle blive aktuelt, blev der dog alt for hurtigt sået tvivl om, for pludselig blev det foreslået at "bygge om" i Gigantium således, at der ved hjælp af brandtæpper kunne blive seks normale haller i den udskældte hal. Den ide blev der kæmpet hårdt imod, for udover i høj grad at blive forstyrret af andre aktiviteter, ville enhver form for klubliv være udelukket. Dertil kom problemerne med transporten til og fra Gigantium, så glæden var stor, da det blev vedtaget at der blandt andet skulle spilles håndbold. Undertegnede foreslog også at lave et nyt isstadion ved samme lejlighed men heldigvis blev det uaktuelt for de lokale klubber i Aalborg Øst at blive tvunget til Gigantium. Som følge af håndbold og andre nye arrangementer i Gigantium blev 6 af de 8 første træningsaftener aflyst i september og oktober, og i januar er foreløbig tre ud af fire aftener aflyst i badminton. LKB s problemer i den sammenhæng har dog været vand i forhold til Nøvlings med håndbolden, og derfor tog Nøvling fat i SIFA for at få hjælp, mens LKB samtidigt kontaktede alle de gode kræfter, der tidligere har kæmpet for mere plads i Gistrup. Det gav et nyt møde på Skole- og Kulturforvaltningen den 18. september, og her blev der bedt om et projekt og en opdateret pris på en annekshal i Gistrup. Dette materiale blev afleveret til behandling på mødet i Folkeoplysningsudvalget den 23. september, og allerede dagen efter blev der i budgetforhandlingerne omkring 2004 sat penge af til formålet. I fortsættelse heraf var glæden naturligvis stor, men så længe pengene ikke var frigivet, lurede usikkerheden. Den forsvandt definitivt den første tirsdag i november, så nu har vi nedsat et byggeudvalg og er ved at tage arbejdshandskerne på. Opfyldes LKBs behov og ønsker? Der er i LKB s bestyrelse enighed om, at få så mange af intentionerne i det tidligere præmierede Kultur- og bevægelseshus opfyldt. De kommende måneder må vise, hvor langt vi når. Heldigvis er der enighed om beliggenheden af den nye hal, og det betyder, alene på grund af terrænet, at der også kommer en kælder ved samme lejlighed. Lykkedes det ikke i første omgang, kan den senere uden problemer indrettes til omklædningsrum, mødelokaler og motionsrum samt depotrum. Målet med den hurtige behandling har været, at få de nye lokaler inden indendørssæsonen starter i det tidlige efterår 2004, men det vil kræve en særdeles hurtig løsning af mange juridiske og praktiske problemer. Spændende bliver det i hvert fald selv at være med til indretningen af den flotte kommunale julegave. LKB Cup en,vennerne, SUG og Bankocentret Et andet af årets markante højdepunkter var LKB Cup en, der med masser af indkvarterede gæster gav et hidtil uset overskud. Der var ellers masser af bekymringer på forhånd med lukkede baner og skidt vejr i ugerne op til det store arrangement, men i absolut sidste øjeblik viste vejret sig fra sin bedste side, og med en befriende tør østenvind og masser af sol blev "sorg til glæde vendt". Det hele gik kort og godt op i en højere enhed, så her skal lyde en stor tak til de mange, der gav en hånd med i de travle dage. Det var igen støtteforeningen LKB s Venner, der trak læsset i forbindelse med den populære cup. Der skal i fortsættelse heraf også lyde en stor tak til de mange, der uge efter uge sørger for at både LKB-Gistrup og SUG kan hente et sekscifret beløb i Bankocenter Danmark i Aalborg Øst. Uden jeres utrættelige indsats var det simpelthen umuligt at drive en så stor klub med de nuværende muligheder, som mange med rette misunder os. Sammenhold på tværs af afdelingerne Internt i klubben blev aktivitetsdagen i det tidlige forår på tværs af afdelingerne en stor succes, og den ihærdige gruppe fra foreningsseminaret i 2002 skal have en stor tak for flittigt arbejde. Netop sammenholdet på tværs af afdelingerne og det at fremtræde som én klub må have førsteprioritet i de kommende år. forsætter... 5

6 Din lokale Mercedes VW Audi expert J. BLOCH AUTO Sagavej Gistrup GISTRUP SUPERMARKED Telefon Hårde hvidevare og el-artikler

7 Det er en svær proces, men med aktiviteter hele året står vi stærkere samlet og kan bedre udnyttet både kontoret og inspektøren samt de øvrige ansatte. Der skal satses på at få koordineret arrangementerne i afdelingerne og respekten for hinandens arbejde afdelingerne imellem skal udvikles. Dette vanskelige arbejde må de ansatte konsulenter i foreløbig tre afdelinger være med til. Efter flere tilløb lykkedes det i år 2003 at få overdraget rengøringen af Gistruphallen, og det er i al beskedenhed blevet en stor succes for alle parter. Efter aftale med Gistrup skole samt Kultur- og Fritidsforvaltningen har LKB siden 1. februar stået for den daglige rengøring af forhal med toiletter, gang med omklædningsrum og omklædningsrum 4, 5 og 6 med tilhørende toiletter samt sidst men ikke mindst hele halområdet med tilhørende depot- og redskabsrum. Sidste år blev der i sidste kvartal holdt stærkt tilbage på udgifterne for at minimere det underskud, der var udsigt til. Som følge af en god disciplin i de enkelte afdelinger og øgede indtægter i forhold til budgettet ser tingene helt anderledes ud her i 2003, og meget tyder på, at der bliver et pænt overskud som tilskud til byggeriet af den ny hal. I de kommende år bliver økonomien i sagens natur stram, for udover øgede udgifter til den nye hal forsvinder renteindtægterne fra den hidtidige byggefond naturligvis også.alt i alt er LKB heldigvis godt rustet til fremtiden, og med muligheden for at tage nye aktiviteter ind samt at optage flere medlemmer i de etablerede afdelinger kommer der givetvis også nye indtægter, når den nye hal bliver taget i brug i løbet af næste år. Tak, glædelig jul og godt nytår Til slut skal lyde en stor tak til de mange frivillige ledere og hjælpere på alle niveauer, der igen i år har været med til at skabe en god hverdag i klubben. Som tidligere nævnt skal der også lyde en særdeles stor tak til de to støtteforeninger, LKB s Venner og SUG, der igen har bidraget med at skabe et solidt økonomisk fundament for det høje aktivitetsniveau i klubben. Endelig skal der naturligvis også lyde en stor tak til de fem ansatte i LKB, som hver især yder langt mere end der kan forventes. Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt LKB-nytår til alle medlemmer med familie samt alle samarbejdspartnere og naboklubber siger jeg tak for et yderst vellykket år 2003 og velkommen til et ikke mindre spændende nyt år. LKB-Gistrup afholder GENERALFORSAMLING Tirsdag den 24. februar 2004 kl i klubhuset Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent Pkt. 2 Hovedformandens beretning Pkt. 3 Kassereren fremlægger regnskabet Pkt. 4 Halbyggeri - Orientering og drøftelse af det forestående halbyggeri. Pkt. 5 Indkomne forslag Pkt. 6 Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent Pkt. 7 Valg af bestyrelse a. Valg af kasserer (for to år) b. Valg af tre øvrige medlemmer (for et år) Pkt. 8 Godkendelse af øvrige bestyrelsesmedlemmer Godkendelse af formænd og næstformænd for badminton, fodbold, gymnastik, tennis og volleyball Pkt. 9 Valg af to suppleanter til bestyrelsen for de ikke aktivitetsvalgte medlemmer (for et år) Pkt. 10 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (for et år) Pkt. 11 Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 7

8 Vi har lidt mere at byde på! Anker Nørgaard Tofthøjvej 2, Storvorde. Tlf Vejgaard Torv 5, Aalborg. Tlf Dansk Køle- og Vaskeservice Skolestien Klarup Telefon DANSK TOTAL- SERVICE Hadsundvej Gistrup Telefon ÅBNINGSTIDER: Mandag - torsdag... kl Fredag kl Lørdag kl Deres lokale servicecenter! Reparation af alle typer hvidevarer Døgnservice for erhverv og private! Dygtige og veluddannede fagfolk arbejder effektivt for at løse enhver opgave. Prøv selv... blikkenslager VVS Klarup Varmeteknik Aut. VVS-installatør & kloakmester Lodsholmvej 49 Klarup/Aalborg

9 BANKOCENTRET Folmer og Tove stopper og nye spilledere søges Utroligt men sandt: efter mere end 15 år som spilleder i bankocentret i Ålborg Øst synes Folmer Sørensen og hans trofaste ledsager Tove, at de har nået en alder, hvor det måske var ved at være på tide at stoppe. Folmer er et af de kendte ansigter i LKB Gistrup gennem mange år. Det startede for ham som for så mange andre med, at han i en årrække efter at han havde bosat sig i Gistrup o fulgte børnenes udfoldelser i klubben. Han er i de senere år kendt af mange som kampobservatør og programsælger ved fodboldførsteholdets hjemmekampe, og han har altså i de sidste 15 år trukket et enormt læs som spilleder i bankocentret, ikke bare en gang imellem men én til flere aftener om ugen, hele året igennem, år efter år. I 1999 blev han med rette hædret som "Årets LKB er", og nu har han altså planer om et fortjent otium fra opgaverne i bankocentret. Foruden Folmer og Tove er Hugo Jensen med til at trække læsset for LKB, men udover de tre bemandes funktionerne af folk fra Gistrup, der ikke specielt har med LKB eller SUG at gøre, men som bare godt kan lide at spille banko og at dyrke det sociale liv omkring spillet, og det er selvfølgelig fint. Men de involverede peger alle sammen på, at det er nødvendigt meget snart at rekruttere folk, som vil gå ind i disse funktioner, så LKB s engagement i bankocentret kan fortsætte. Men hvorfor er det nødvendigt? Og hvad har banko med idræt at gøre? Sammenhængen for LKB Gistrups vedkommende er særdeles kontant. Bankocentret udgør en stabil del af LKB s indtægter og er dermed simpelthen en nødvendig del af grundlaget for klubbens aktivitetsniveau. Det kan man se i tabellen her, hvor LKB s egne indtægter i bankocentret sættes i relation til de samlede indtægter på klubbens årsregnskab: Indtægt i Bankocen Indtægt i LKB i alt Andel i % 21,2% 14,5% 15,0% 15,8% Folmer og Tove ved Timmendorf Strand i november KRATTEN har talt med Folmer på lederplejeturen til Wismar om spillederfunktionen i bankocentret og om problemerne med at få de unge til at tage over. - Folmer fortæller, at opgaven som spilleder går ud på at forberede aftenens spil, fylde kasserne op og bagefter tælle dem op osv. Indimellem kan man så spille med, og det gør Folmer gerne, han kan godt lide spillet, og det er selvfølgelig medvirkende til, at han har holdt ved så længe. - Problemet med at finde afløsning er, at de unge ikke gider bankocentret på samme måde. De kan måske tage en vagt en gang imellem for at gøre deres pligt, men bidt af det bliver de ikke. Folmer har således forgæves forsøgt at få sin søn til at tage over, men det har han ikke haft held med. Men det er ikke hele sandheden. For oveni dette kommer SUG s årlige tilskud (til ungdomskonsulenter og ungdomsrejser, undertiden også til anskaffelser). I har SUG s tilskud ligget på et gennemsnit på om året svingende fra i 1998, til i 2000 (hvor tilskuddet ekstraordinært omfattede resultattavle, højttaleranlæg og andre engangsanskaffelser). Vi taler altså om en lille 1/2 million om året. Bankocentret er altså en indtægtskilde mindst på niveau med og af samme stabilitet som LKB cup en. Til cup en er der som beskrevet i sidste nummer af KRATTEN adskillige hundrede hjælpere i sving, de fleste i de få dage, som selve cuppen varer. Men hvor er de LKB ere, der kan lære sig at elske banko(centret) og kan stille op regelmæssigt? KRAT- TEN og LKB s bestyrelse hører gerne fra dem. Red. v. PKP At LKB Gistrup har et alvorligt problem den dag Folmer og Tove faktisk gør alvor af at stoppe, bevidnes både af de folk, som er direkte involveret i bankocentrets drift og ikke mindst af LKB Gistrup s regnskaber for de sidste mange år, hvor bankocentret udgør en gedigen del af indtægtssiden. Der er spil i bankocentret hver aften, og LKB Gistrup står for spillet om mandagen ("mandagsklubben"), mens støtteforeningen SUG har spillet om fredagen ("fredagsklubben"). 9

10 Nordjysk Blæser - Service Anpartsselskab Sagavej 58C 9260 Gistrup Telefon Vores klub har lige fået støtte fra SIFA s BINGO-KASSE! HADSUNDVEJ AALBORG TLF TELEFAX Støt jer selv - Spil med søndag eftermiddag på TVDanmark Aalborg Tandlæge Niels Bo Hansen Telefon Nøvlingvej 23 a v/jørgen RØRBÆK Hadsundvej Gistrup Tlf Privat Værkstedet klarer alle opgaver indenfor: AUTOREPARATION AUTOOPRETNING AUTOSERVICE OG MEGET MERE Kontakt os uforbindende! Nøvlingvej Gistrup Tlf

11 BADMINTON AKTIV BADMINTONUNGDOM I LKB Ungdomsafdelingen er i fuld gang med mange aktiviteter, som træning, hold-turnering og åbne stævner. Efter fire runder i holdturnering er 9 hold af de tilmeldte 16 hold placeret mellem de bedste 3 hold i deres respektive puljer, de tre af holdene endda på en aldeles suveræn 1. plads. Seniorerne på vort bedste hold er efter en lidt træg sæsonstart kommet i gang og ligger pt. placeret på en 4.plads i serie 2 med håb om yderligere avancement inden slutspillet påbegyndes. Vort serie 3 hold som startede forrygende ligger stadig meget fint placeret som nr. 2 i rækken. Der har som tidligere sæsoner været overvældende interesse for åbne stævner, og vi har allerede på nuværende tidspunkt mange spillere der er rykket op til højere rækker. Den 2. november blev der holdt et specielt guldalderkursus med stor succes for de årige med fokus på teknisk slagstræning. Med meget positive tilbagemeldinger fra deltagere håber vi, at kunne gentage sådanne kurser i det omfang vi kan råde over hallen flere weekends i de kommende sæsoner november holdtes et åbent stævne for U9-U11, med ikke mindre end 162 deltagere fra 30 klubber. Dette medfører at der skulle afvikles 311 kampe i Gistruphallen denne weekend. Resultater og opnåede ranglistepoints kan ses på badmintons hjemmeside på Traditionen tro holder vi juleafslutning for vores ungdomsspillere og deres forældre søndag den 21. december, hvor vi slutter årets træning med julefrokost og "julebadminton" samt andet julehygge, hvor forældrene også deltager. Med en lang venteliste for ungdomsspillere, manglende halplads for alle interesserede motionsspillere og mange afbud i Gigantium, der også har ramt vores ungdomstræningstid, glæder vi os til den nye hal står klar, forhåbentlig til næste sæson. Afdelingsudvalget Husk badmintonafdelingens traditionelle juleafslutning Julefrokost og julebadminton for alle vore ungdoms-spillere søndag den 21. december kl med efterfølgende gløgg mv for forældre og søskende. Afdelingsudvalget 11

12 Pokaler - Indgravering - Medaljer ERENFRED PEDERSEN A/S IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL AALBORG: Rebslagervej 7 DK-9000 Aalborg Telefon Telefax KØBENHAVN: Spangåvej 15, DK Tåstrup Telefon Telefax KOLDING: Albuen 26 DK-6000 Kolding Telefon Telefax Egon Kjeldsen tagdækning a/s Sagavej Gistrup Telefon Digevangen Gistrup Ring for uforpligtende tilbud /

13 HOLDTURNERING FOR BADMINTONMOTIONISTER Som noget nyt har vi i år et hold tilmeldt i motionist-rækken hos DBF.Vi er en lille flok "gamle" motionister, som i år har haft lyst til at prøve at spille holdturnering.vi har foreløbig mødt 4 andre hold, men uden den helt store sportslige succes det er blevet til 3 nederlag og 1 uafgjort kamp. Men vi sveder, kæmper og ta r os en lille øl. Og så har vi for øvrigt nok turneringens flotteste og nyeste Forza trøjer, så det kan godt være vi taber, men vi "ser godt ud". Så den foreløbige succes går på en masse motion, lidt snak og sjov. Skulle der være nogle "reserver" derude, så har vi jævnligt brug for afløsning vi har jo nået den alder hvor vi bliver trætte, skadede osv. Vi venter stadig på den første sejr, men vi har været tæt på en enkelt gang, så vi kæmper videre. Hilsen motionistholdet Bruno Fjeldgaard Badminton afdelingsmøde Tirsdag den 27. januar kl Mød op til afdelingsmødet, hvor du har mulighed for at give din mening til kende om det forgangne år og ikke mindst få indflydelse på planerne for den kommende sæson. Alle er velkomne. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Indkomne forslag 5. Orientering om økonomi, planer og budget for Valg af afdelingsformand 7. Valg af næstformand 8. Valg af seniorformand, ungdomsformand, motionsformand og sekretær 9. Eventuelt Badmintonafdelingen er vært ved kaffe og brød til alle fremmødte. Forslag til behandling på afdelingsmødet skal afleveres skriftligt til badmintonudvalget. Afdelingsudvalget Badmintonafdelingen ønsker alle vore spillere og forældre en glædelig jul og et godt nytår 13

14 FODBOLD FODBOLDFORMANDEN SER TILBAGE PÅ GODT OG MINDRE GODT I 2003 Nogen skylder en oprykning. Da vi for lang, lang tid siden startede på denne sæson, var der røster fremme om, at vi, når turneringen var slut, ville stå med tre oprykninger i seniorafdelingen samt mesterrækkehold til ynglinge og juniorer. Sådan kom det nu ikke til at gå. Vi fik én oprykning, nemlig serie 6, der rykkede op i serie 5. Oprykningen kom efter en suveræn og stabil indsats gennem hele året. Så tillykke til serie 6. Stabiliteten var måske det der manglede, for at vi kunne komme videre fra serie 2. Holdet var med i toppen efter forårets kampe, men efter for mange pointstab i efteråret nåede de ikke længere op, end til nr. 4 i rækken. Serie 4 fik en skidt start i foråret, men spillede sig op i efteråret. Med de resultater må vi så være tilfredse og så sige, at nogen skylder en oprykning. Den/dem må vi så vente med/på til næste år. Talenterne Vi havde i år tilmeldt et U21 hold, bestående af ungsenior-, ynglinge- og enkelte seniorspillere. Resultaterne af holdets kampe viste, at holdet nok var noget overmatchet, hvilket hovedsageligt skyldes at modstanderne til daglig spiller på et lidt højere niveau end vi gør. De hårde kampe på U21-holdet var dog noget ynglingene kunne bruge, for de vandt deres pulje i efteråret og måtte ud i kredskampe, hvor de nåede til 2. runde. Juniorholdet nåede i årets løb aldrig helt til tops, men de kæmpede for sagen og kunne slutte af på en 2. plads. årgange. Da afdelingen samtidig bryster sig af et godt samarbejde med forældrene, er det selvfølgelig en glædelig udvikling, som gerne må fortsætte fremover. Piger og damer Først et tillykke til puslingepigerne der blev kredsmester og senere vandt DGI`s landsmesterskab. Også en flot præstation af miniputpigerne, der spillede sig til en 2. plads i rækken Flotte resultater fra dame/pigeafdelingen, noget som vi håber at kunne bygge videre på. Bestræbelserne går i afdelingen på igen at kunne stille med et dameseniorhold.vi har i år ikke kunne stille med et damejuniorhold/ynglingehold, så der arbejdes også på igen at kunne stille med et damejuniorhold for at kunne dække det spænd, der ellers ville være ned til ungdomsholdene, og som det jo naturligvis tager sin tid at fylde ud. Så gik altså 2003, med flotte resultater til nogle, mindre flotte til andre, og for nogen gik det skidt. Sådan vil det nok altid være, men for alle gælder, at vi så kan gøre det bedre til næste år. Så kan vi sige hinanden tak for året der gik og så mødes vi igen når græsset bliver grønnere. Til slut vil jeg gerne her, ønske fodboldafdelingens spillere, trænere og ledere, vore sponsorer, SUG, LKB`s Venner samt klubben en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi har igen i år en flok ynglinge, der næste år skal til at spille seniorfodbold. Det er der ikke noget nyt i, det har vi hvert år.vi bliver også altid skældt ud for, at vi ikke gør nok for at holde på de unge, det er der heller ikke noget nyt i.vi vil meget gerne beholde dem alle, derfor tilbyder vi dem at deltage i 1. og 2. holdets træning om efteråret, for at de kan fornemme forskellen mellem ynglinge og seniorfodbold. Af samme grund vil vi gerne holde fast på U21 holdet, da spillerne der så kan lære hinanden bedre at kende. Så vi glæder os til at se rigtig mange nye, unge spillere når vi hejser standeren den 31. januar Jørn Broe Fodboldformand Ungdommen Ungdomsafdelingen kan også se tilbage på en tilfredsstillende sæson, dog uden de helt store resultater. Drengeholdet, der klarede sig så flot i foråret, fik en hård medfart i efterårets kampe, men det glemmes hurtigt. For de yngre årgange blev det efter efterårets kampe for de flestes vedkommende til en midterplaceringer i de respektive rækker. Der har i år været en pæn tilgang af nye spillere til de yngre 14

15 SIDSTE NAT MED KLIKEN. er den danske titel på en stemningsfuld film (American Grafitti fra 1973) om en flok unge venners samvær i en lille by i Californien i begyndelsen af 1960 erne et par nætter før de skilles for at gå i gang med næste kapitel af deres liv. Sådan var det lidt, da ynglingeholdet (årgang 85/86) i oktober blev slået ud af kampen om det jyske mesterskab for ynglinge i Skagen og navnlig ved afslutningsfesten i klubhuset i begyndelsen af november. Årgang 86 har endnu et ungdomsår tilbage, men for årgang 85 truer seniorlivet for alvor, så meget mere som årgangen har haft stor stabilitet helt tilbage, fra drengene var små og nu for alvor skal indstille sig på at skulle måle sig med de voksne uden at kunne være sikker på, at alle de andre er med. Det kan måske blive deres held, at der synes at være et naturligt generationsskifte undervejs på seniorholdene i LKB, og når man som holdleder har fulgt årgang 85 og på skift "naboårgangene" 84 og 86 gennem årene, så har man belæg for at mene, at de fleste af dem har de spillemæssige forudsætninger og mange af dem faktisk også de fysiske forudsætninger for meget hurtigt at gå ind på seniorholdene som mere end marginalspillere. For mig at se er der i disse årgange potentiale til de oprykninger, som fodboldformanden efterspørger i dette nummer af KRATTEN, og jeg tror der er basis for at seniorafdelingen målretter generationsskiftet lidt mere end det har været tilfældet indtil nu. Puljevinderholdet. Bageste række: Claus Kristensen (coach), Rasmus Holt, Anders Kromann, Rasmus Weitze, Kenneth Kiel, Andreas Kristensen, Rasmus Skou, Andreas Bastholm, Peder Kaj Pedersen (holdleder). Forreste række: Morten Grau, Casper Nielsen, Rune Steiness, Søren Bengtson, Kasper Jensen, Mike Johansen, Kasper Andersen Ynglingeholdet, der blev ret suveræne kredsmestre, rummer ti spillere, der også spillede på lilleputhold sammen i 1997 og har spillet sammen siden, heraf de otte af årgang 85, og holdets historie kan måske være et godt eksempel på både godt og skidt i den måde vi griber ungdomsfodbolden an på i LKB. Mest godt heldigvis. Vi har og har hele tiden haft en velfungerende organisation omkring kampe, træning, rejser og ture, og vi har anlæg, faciliteter og en vedligeholdelsesstandard, der altid vækker ros og lidt misundelse hos vores tilrejsende modstandere. De ansatte: Bent, Lise og Viggo er uvurderlige i denne sammenhæng. Vi har haft stor kontinuitet på trænersiden, med Casper Madsen og Claus Kristensen som gennemgående figurer, Casper af egen avl og Claus med et omfattende virke i LKB. Begge har hver på deres måde haft sans for sammenhængen mellem udvikling af spillerne, af spillet og af resultaterne og et sjovt og hyggeligt samvær i spillergruppen. Gistrup er et centreret samfund, hvor børnene i en lang årrække går i skole sammen, er sammen i og uden for institutioner i fritiden og altså har en velorganiseret idrætsklub inden for rækkevidde. Det har været en frugtbar forudsætning, som nok også har gjort spillerne modstandsdygtige over for fristende tilbud udefra. Følerne har været der, men folk er blevet hjemme. Omvendt har vi selv haft et vist held med "fredelige overtagelser" af spillere fra andre klubber, i alle tilfælde i situationer, hvor der ikke var et tilbud om 11 mandsfodbold i disse spilleres hjemby eller hvor dette tilbud af en eller anden grund pludselig faldt bort. På den konto har forsætter... 15

16 Service taler vi ikke om, den yder vi! GISTRUP SKALBORG DØGNVAGT Verner Kragh as elektriske anlæg HÅRFIX Hadsundvej 349 Åben alle dage kl UD AF HUSET: Gratis levering inden for 7 km. ved min. 3 bestillinger tlf BESTIL OG UNDGÅ VENTETID FOR HENDE OG HAM SUSANNE NIELSEN NYGÅRDSVEJ GISTRUP SÅ HATTEN PASSER... Fax

17 vi haft spillere fra Vårst/Fjellerad, mens de gik i skole i Gistrup, og fra Terndrup, men de er forsvundet igen til andre idtrætstilbud derhjemme. Vi har også mere varigt kunnet hente spillere fra Gug og Vejgaard, i situationer hvor junior og ynglingefodbold af forskellige grunde var gået ned disse steder. Og selvfølgelig og først og fremmest - har vi været heldige med selv at have mere end en håndfuld spillere med åbenlyst talent. Selvfølgelig har vi også mærket presset fra andre sportsgrene. Nogle har søgt grene, som vi ikke har i LKB: håndbold, bordtennis og sågar golf, og nogle af disse er aldrig vendt tilbage til fodbolden. Det tilbagevendende stridspunkt internt i LKB: fodbold vs. badminton har vi dog ikke haft problemer med. Faktisk så udgjorde 3-4 af vores stabile fodboldspillere gennem flere år en lige så stabil rygrad på et meget stærkt badmintonhold, men det skal dog siges, at den nødvendige koordinering skete i kraft af, at holdlederen var samme person for både fodbold- og badmintonholdet. Det er klart, at spillerne i længden må vælge mellem grenene, og det har vores spillere også gjort, men det har ikke skadet udviklingen af dem, at de har kunnet dyrke flere af LKB s grene, så længe de selv havde lysten og energien til det. Alle de gode oplevelser og sportslige meritter fra alle årene skal ikke opridses her, det hører hjemme mere internt. Men jeg mener, at vi nu afleverer en række spillere, der kan gå ind og sammen med de lidt ældre årgange kan gå ind og løfte seniorfodbolden i LKB. Selvfølgelig er ikke alt med sådan et kuld spillere en dans på roser.vi har ofte måttet diskutere på træner- og ledersiden, hvorfor vores hold typisk var et "nær-ved-og-næsten-hold" mere end et vinderhold. Svaret har vi vel ikke fundet, men vi har dog prøvet at vinde puljer, Casper Madsen med juniorholdet i 2002 og altså Claus Kristensen med ynglingene i år. I 1998 flirtede vi i drengeafdelingen en kort overgang med et projekt op mod sæson 1999, der forudsatte ikke nødvendigvis venlig overtagelse af andre klubbers spillere, m.a.o. fiskeri. Det var fristende på den måde at skaffe nogle af de kvaliteter, der ikke er det mest iøjnefaldende hos vores egne, men vi modstod fristelsen. Måske kan man udvikle nogle af spillerne på den måde, men man kan ikke udvikle et hold. Det synes jeg, vi har gjort, og jeg synes vi kan være tilfredse med, hvad vi afleverer til seniorafdelingen. Mit håb er, at de vil blive vel modtaget. En ting til: selv om ynglingene lige nu tænker fremad og tænker på meget andet end fodbold, så er vi mange der er ret sikre på, at de senere i livet vil tænke tilbage på ungdomsfoldbolden med glæde. Som på mit eget ærværdige old boys hold, hvor der er spillere, der har spillet på ynglingehold sammen i LKB i 1974, og som stadig husker oplevelserne fra den gang. Peder Kaj Pedersen Holdleder i ungdomsfodbolden siden 1996 AFDELINGSMØDE I FODBOLDAFDELINGEN afholdes onsdag den 21. januar 2004, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Budget 5. Indstilling til valg af formand og næstformand 6. Valg af koordinator og afdelingsformænd 7. Fodboldafdelingens målsætning 8. Indkomne forslag 9. Aktuelle emner 10. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet skal indsendes til kontoret senest den 7. januar J. Broe Fodboldformand 17

18 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS Hos os er du mere end bare en sag... Din lokale el-installatør Nybyg- og industriinstallation Alt i alarm og overvågning Tele- og datainstallation Reparation og vedligeholdelse Bolig-installation Aircondition/ventilation Troensevej 19c Aalborg Øst Tlf Fax Tlf

19 FAR/BARN FODBOLD PÅ 6. ÅR I GISTRUP Stemningsbillede fra en søndag i oktober. Som målvogter skimtes Per Nielsen, som er der hver søndag og sørger for bolde, veste og holdinddeling. Far/barn fodbold er - så vidt vides - opfundet i Gistrup. Det er et tilbud til alle medlemmer af LKB's oldboys-afdeling og deres børn - både piger og drenge - fra ca. 10 år og opefter. (Er du ikke allerede medlem af oldboys-afdelingen, kan du hurtigt blive det). Sæsonen tager sin begyndelse sidst i september, når oldboys-holdene er færdige med deres turneringskampe. Vi spiller så hver søndag kl kun afbrudt af en meget kort jule-/nytårspause - indtil april måned, når oldboys-spillerne og børnene igen skal i gang med turneringskampene. Oldboys-spillere uden børn er også velkomne, og de spillere, der har børnebørn over 10 år, må meget gerne tage dem med. Far/barn fodbolden blev opfundet under en afslutningsmiddag for klubbens grand oldboys B hold i september Her blev man enige om, at det var alt for tidligt at holde op med at spille fodbold, blot fordi de lyse aftener var forbi. På den anden side ønskede spillerne ikke at forsømme deres familie for meget, hvorfor det blev aftalt at tage de store børn med. Ideen har vist sig levedygtig. I den 5. sæson 2002/2003 har det ikke været nødvendigt at aflyse en eneste gang, og jule/nytårspausen bestod af én eneste søndag. Tilslutningen varierer fra 6 (som er det uofficielle minimumsantal, inden der aflyses) til 24 spillere. Med op til spillere spiller vi på håndboldbanen - og på håndboldmål - lige ved siden af klubhuset. Når vi en sjælden gang er flere, rykker vi ned på det gamle anlæg ved Spar Es og spiller på en rigtig 7-mands bane med 7-mands mål. Selv om vi kalder det "træning", er der udelukkende tale om spil til 2 mål, og kampene viser sig næsten altid at være meget jævnbyrdige og målrige. Tilmelding er ikke nødvendig. Kom og vær med!! - Hver søndag formiddag kl i vinterhalvåret Tonny Steiness TENNIS TENNISBOLDEN TABER LUFTEN Efter en god sidste halvdel af sæson 2003, hvor de mange regnvejrsfrie dage gav god mulighed for at svinge ketcheren, kan der vist kun være tilfredshed med sæsonen som helhed. Der har været god lejlighed til at slide luven af de trykløse bolde, medens trykboldene nu ligger og taber luften. I denne spilpause, er det som sædvanlig tid for afdelingsmødet i tennis. Afdelingsbestyrelsen har fastsat datoen til tirsdag d 13 januar. Mødet afholdes i LKBs klublokale og starter kl forsætter... 19

20 MIDT KØB V/JAN OLESEN HADSUNDVEJ GISTRUP TLF ÅBEN: Alle ugens dage kl også lørdag-søndag TIPS LOTTO RECEPTINDLEVERING APOTEKERVARER HÅNDKØBSUDSALG VAREUDBRINGNING SELVBETJENING ÅBEN ÅRET RUNDT HÅRFIX s SOLSTUDIE NYE TURBO- SOLE BRUNER PÅ 12 MIN. SUSANNE NIELSEN NYGÅRDSVEJ GISTRUP Vi bygger grønt Nyanlæg - villaanlæg pleje og vedligeholdelse af grønne arealer N. Buus & Co. ApS N. Buus & Co. ApS Anlægsgartnere v/teddy Jørgensen Kobbelhøjvej Gistrup, telefon MAD OG FEST AALBORG DINER TRANSPORTABLE APS Magisterparken Aalborg Telefon Fax Danmarks bedste lønkonto - Stjerneklart! Spørg din lokale bank, hvordan du opnår Stjernestatus. På gensyn i Gistrup afdeling Telefon

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Vellykket DBU-trænerkursus i Gistrup. Forårsfornemmelser i afdelingerne. Badmintonungdom vinder medaljer

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Vellykket DBU-trænerkursus i Gistrup. Forårsfornemmelser i afdelingerne. Badmintonungdom vinder medaljer KRATTEN Marts 2004 NR. 1 ÅRGANG 37 BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK TENNIS VOLLEYBALL LKBs fodboldtrænere lader op til sæsonen LÆS INDE I BLADET : Vellykket DBU-trænerkursus i Gistrup Forårsfornemmelser i afdelingerne

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Bank og hovedsponsor for. LKB Gistrup. Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Bank og hovedsponsor for. LKB Gistrup. Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS KRATTEN Marts 2007 NR.1 Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup ÅRGANG 40 LÆS INDE I BLADET: Beretning fra hovedgeneralforsamling

Læs mere

Nyt fra petanqueklubben LÆS INDE I BLADET. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup SEPTEMBER 2011 NR. 04 ÅRGANG 44

Nyt fra petanqueklubben LÆS INDE I BLADET. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup SEPTEMBER 2011 NR. 04 ÅRGANG 44 SEPTEMBER 2011 NR. 04 ÅRGANG 44 Nyt fra petanqueklubben LÆS INDE I BLADET Formandens hjørne LKB-hold blev suveræn Puljevinder Julehilsen fra gymnastikafdelingen Nyt spillertøj til to talentfulde LKB-hold

Læs mere

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden KRATTEN November 2009 Nr. 5 Årgang 42 BADMINTON Så er julekalenderen på gaden FODBOLD 23 2 15 9 11 GYMNASTIK MOTIONSCENTER 10 18 6 24 14 PETANQUE 4 20 12 17 1 TENNIS 13 21 7 19 3 VOLLEYBALL LKB's Venner

Læs mere

KRATTEN Juni 2008 NR.3 ÅRGANG 41

KRATTEN Juni 2008 NR.3 ÅRGANG 41 KRATTEN Juni 2008 NR.3 ÅRGANG 41 BADMINTON Kratten omdeles nu også i "Da Vinci Parken" FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup LÆS INDE I BLADET:

Læs mere

KRATTEN. Anna Nørgaard årets ungdomsspiller i badminton LÆS INDE I BLADET: BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL

KRATTEN. Anna Nørgaard årets ungdomsspiller i badminton LÆS INDE I BLADET: BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL KRATTEN Juni 2006 NR.3 ÅRGANG 39 Anna Nørgaard årets ungdomsspiller i badminton BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Nyt fra formanden Resultater fra LKB CUP Årets

Læs mere

Fastelavnsfesten LÆS INDE I BLADET. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup MARTS 2012 NR. 01 ÅRGANG 45

Fastelavnsfesten LÆS INDE I BLADET. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup MARTS 2012 NR. 01 ÅRGANG 45 MARTS 2012 NR. 01 ÅRGANG 45 Fastelavnsfesten 2012 LÆS INDE I BLADET Beretning fra generalforsamlingen Standerhejsning i fodboldafdelingen Årsafslutning for boldholdet Fastelavnsfest Foredrag med Erik Rasmussen

Læs mere

xxxx Fastelavnsfesten

xxxx Fastelavnsfesten FEBRUAR 2011 NR. 01 ÅRGANG 44 xxxx Fastelavnsfesten 2011 LÆS INDE I BLADET Beretning fra generalforsamlingen Fastelavnsfest Gymnastikopvisning Standerhejsning i fodboldafdelingen Nyt fra Gistrup Motionscenter

Læs mere

KRATTEN. LKB Cup 2006 LÆS INDE I BLADET: BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE. TENNIS 25. maj - 28. maj 2006 VOLLEYBALL. Maj 2006 NR.

KRATTEN. LKB Cup 2006 LÆS INDE I BLADET: BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE. TENNIS 25. maj - 28. maj 2006 VOLLEYBALL. Maj 2006 NR. KRATTEN Maj 2006 NR.2 ÅRGANG 39 BADMINTON LKB Cup 2006 FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS 25. maj - 28. maj 2006 VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Klubbens 65 års jubilæum Håndbold er tilbage i Gistrup Borgerbal

Læs mere

KRATTEN Maj 2007 NR.2 ÅRGANG 40

KRATTEN Maj 2007 NR.2 ÅRGANG 40 KRATTEN Maj 2007 NR.2 ÅRGANG 40 BADMINTON LKB Cup 2007 FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS 17. maj - 20. maj VOLLEYBALL Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup LÆS INDE I BLADET: Program for LKB

Læs mere

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD Ny start i seniorafdelingen Læs interviewet med cheftræner Søren Frederiksen Premierekamp i serie 3 med fem debutanter Bestyrelsen Formand: Claus Willadsen Thulebakken 65

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk 56 sider Nr. 6. December 2004 L E D E R R E K R U T T E R I N G P R O F I L E R Ø K O N O M I FA S T H O L D E L S E Fodbold for alle - hele året www.jbu.dbu.dk Den svære balancegang Når jeg ser tilbage

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen.

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1 31. årgang Nr. 1 marts 2008 Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Generalforsamling...

Læs mere

NR. 1 2013 41. ÅRGANG. Glade U14 M-spillere efter en scoring. Luk op og føl KLUBÅNDEN. ... God fornøjelse

NR. 1 2013 41. ÅRGANG. Glade U14 M-spillere efter en scoring. Luk op og føl KLUBÅNDEN. ... God fornøjelse NR. 1 2013 41. ÅRGANG KLUBBLAD Glade U14 M-spillere efter en scoring Luk op og føl KLUBÅNDEN... God fornøjelse Bestyrelsen Formand Henrik Schnoor Heravej 40 9210 Aalborg SØ Tlf. 61334860 Næstformand Kaj

Læs mere

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Sydmors afholdt Julestævne i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter i juledagene 27.-28.-29. december - det var 43. gang. Se omtalen side 28-29. S V SYDVESTMORS 2 0 0 6 Nyt fra

Læs mere

NR. 1 2010 38. ÅRGANG KLUBBLAD

NR. 1 2010 38. ÅRGANG KLUBBLAD NR. 1 2010 38. ÅRGANG KLUBBLAD Formanden runder de 50 Nyt fra Vennerne Nyt fra oldboys Bestyrelsen Formand Claus Willadsen Thulebakken 65 9000 Aalborg tlf. 98 18 85 86 Næstformand Tom C. Pedersen Gugvej

Læs mere