KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar"

Transkript

1 KRATTEN December 2003 NR. 6 ÅRGANG 36 BADMINTON Julen kommer til Gistrup FODBOLD GYMNASTIK TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen Banko: Nye spilledere søges Fodboldynglinge vinder puljen: Sidste nat med kliken LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar Generalforsamlinger i LKB og LKB s Venner Nyt fra afdelingerne

2

3 SIDE 3 Et af de sikre tegn på, at "den stundende højtid" nærmer sig, er at LKB Gistrups Venners korps af rutinerede og entusiastiske sælgere i november måned ringer på døren med årets udgave af Julekalenderen. Således også i år, hvor kalenderen, når dette læses, igen er ude i de små hjem, mange steder i flere eksemplarer, og hvor gevinsterne frem til d. 24. december tilflyder de heldige. Årets julegave til LKB Gistrup er dog så ubetinget beslutningen om halbyggeriet ved Gistruphallen. LKB s hovedformand Kjeld Mølbæk beskriver i sin jule- og nytårshilsen hele forløbet frem til beslutningen, og som det fremgår af hans indlæg, er der ikke tale om en færdig gave men måske mere et gavekort, hvis anvendelse skal diskuteres nærmere af modtagerne, der for LKB s vedkommende også betaler en pæn del af gaven selv. Det projekt, der nu skal udformes i detaljen, rummer store muligheder ikke bare for idrætten i Gistrup og omegn men også for samværsmulighederne i øvrigt. LKB s ønskeseddel har længe rummet andet og mere end blot den større indendørs banekapacitet, som er behovet for de andre lokale klubber. Forbedrede omklædningsfaciliteter er et must for LKB, og blandt de muligheder der bør forfølges er motionscenterfaciliteter, mødelokaler, og en bygningsmæssig samling, der parrer vores anlægs enestående beliggenhed (og udsigt!) med mere fornuftige adgangsforhold til klubhus og hal(ler), end vi har i dag. Af de lokale klubber, der har siddet med ved forhandlingerne om projektet, er det LKB, der har penge med, så man må forvente, at vores behov vil få vægt ved projekteringen. LKB har penge med, ja vist, men penge kommer som bekendt ikke af sig selv. En vigtig økonomisk kilde for klubben er Bankocentret i Aalborg Øst, der tjener en ikke ubetydelig del af LKB s indtægter. KRATTEN har talt med Folmer og Tove, der i mange år har trukket et stort læs der, men som nu synes, de har alderen til at stoppe. Hvem der skal tage over der er et af de vigtige spørgsmål i den nærmeste fremtid. Ellers vender dette nummer af KRATTEN mere indad mod klubben selv end de fleste. Her findes indkaldelser og dagsordener for de årlige afdelingsmøder og generalforsamlinger, der er en vedtægtsfastsat del af den demokratiske proces for medlemmerne i klubben, og afdelingerne beretter om aktiviteterne, både de gennemførte og de planlagte. Her i årsmøde- og generalforsamlingssæsonen kan vi glæde os over, at vi ikke har ledermangel i LKB, og at vi med hjælp fra vores støtteforeninger, først og fremmest SUG, har mulighed for at pleje dem og svejse dem sammen på tværs af afdelinger og hverv. Således har vi netop haft et halvt hundrede ledere, hjælpere og ansatte med ledsagere på en meget hyggelig og udbytterig tur til Wismar og omegn. KRATTEN var også med. Peder Kaj Pedersen Redaktør af KRATTEN Glimt fra LKBs ledertur i november 2003: til venstre studerer LKB ere på gaden i Güstrow en overlevende Trabi fra DDR-tiden og til højre ses det eventyrlige slot i Schwerin. 3

4 TA R DU KØREKORT HOS JES, STØTTER DU LKB Østerbro 37b 9000 Aalborg mobil Gistrup Autolakering & Karosseri-Værksted Alt i autolakering og autoreparation Tlf./Fax Hadsundvej Gistrup KØRESKOLE Jes Andreasen Zentavej Gistrup Tlf direkte vej til kørekort

5 FORMANDENS SIDE DEN SØDE JULETID ER OVER OS Af Kjeld Mølbæk Hvor utroligt det end lyder er endnu et år ved at være gået, og tiden er inde til at se lidt tilbage på det gamle år. For LKB- Gistrup blev det medlemsmæssigt igen et glimrende år med masser af aktiviteter i alle seks afdelinger, og det på trods af, at det næsten ikke synes muligt at gøre det bedre end året i forvejen. Årets højdepunkt: halbyggeri i Gistrup vedtaget efter mange forviklinger Årets umiddelbare højdepunkt må uden sammenligning være tirsdag den 4. november, hvor pengene til den længe ventede nye hal i Gistrup blev frigivet af byrådet i Aalborg. Dermed kom kulminationen på et par travle måneder, hvor det hele pludselig gik vores vej. Tidligere på året blev Romdrup-Klarup, Nøvling Idrætsforening og LKB Gistrup indkaldt til et møde i Skole- & Kulturforvaltningen for at få klaret timefordelingen i vintersæsonen 2003/2004. Ved samme lejlighed blev vi opfordret til at snakke sammen om placeringen af en eventuel ny hal i området, og efter flere møder i foråret var det ikke bare timefordelingen men også placeringen af en annekshal, der var på tværs. Klarup hverken kan eller vil bidrage til finansieringen, og da LKB alt andet lige har flest penge til formålet, blev der peget på en placering i Gistrup. Om det nogensinde skulle blive aktuelt, blev der dog alt for hurtigt sået tvivl om, for pludselig blev det foreslået at "bygge om" i Gigantium således, at der ved hjælp af brandtæpper kunne blive seks normale haller i den udskældte hal. Den ide blev der kæmpet hårdt imod, for udover i høj grad at blive forstyrret af andre aktiviteter, ville enhver form for klubliv være udelukket. Dertil kom problemerne med transporten til og fra Gigantium, så glæden var stor, da det blev vedtaget at der blandt andet skulle spilles håndbold. Undertegnede foreslog også at lave et nyt isstadion ved samme lejlighed men heldigvis blev det uaktuelt for de lokale klubber i Aalborg Øst at blive tvunget til Gigantium. Som følge af håndbold og andre nye arrangementer i Gigantium blev 6 af de 8 første træningsaftener aflyst i september og oktober, og i januar er foreløbig tre ud af fire aftener aflyst i badminton. LKB s problemer i den sammenhæng har dog været vand i forhold til Nøvlings med håndbolden, og derfor tog Nøvling fat i SIFA for at få hjælp, mens LKB samtidigt kontaktede alle de gode kræfter, der tidligere har kæmpet for mere plads i Gistrup. Det gav et nyt møde på Skole- og Kulturforvaltningen den 18. september, og her blev der bedt om et projekt og en opdateret pris på en annekshal i Gistrup. Dette materiale blev afleveret til behandling på mødet i Folkeoplysningsudvalget den 23. september, og allerede dagen efter blev der i budgetforhandlingerne omkring 2004 sat penge af til formålet. I fortsættelse heraf var glæden naturligvis stor, men så længe pengene ikke var frigivet, lurede usikkerheden. Den forsvandt definitivt den første tirsdag i november, så nu har vi nedsat et byggeudvalg og er ved at tage arbejdshandskerne på. Opfyldes LKBs behov og ønsker? Der er i LKB s bestyrelse enighed om, at få så mange af intentionerne i det tidligere præmierede Kultur- og bevægelseshus opfyldt. De kommende måneder må vise, hvor langt vi når. Heldigvis er der enighed om beliggenheden af den nye hal, og det betyder, alene på grund af terrænet, at der også kommer en kælder ved samme lejlighed. Lykkedes det ikke i første omgang, kan den senere uden problemer indrettes til omklædningsrum, mødelokaler og motionsrum samt depotrum. Målet med den hurtige behandling har været, at få de nye lokaler inden indendørssæsonen starter i det tidlige efterår 2004, men det vil kræve en særdeles hurtig løsning af mange juridiske og praktiske problemer. Spændende bliver det i hvert fald selv at være med til indretningen af den flotte kommunale julegave. LKB Cup en,vennerne, SUG og Bankocentret Et andet af årets markante højdepunkter var LKB Cup en, der med masser af indkvarterede gæster gav et hidtil uset overskud. Der var ellers masser af bekymringer på forhånd med lukkede baner og skidt vejr i ugerne op til det store arrangement, men i absolut sidste øjeblik viste vejret sig fra sin bedste side, og med en befriende tør østenvind og masser af sol blev "sorg til glæde vendt". Det hele gik kort og godt op i en højere enhed, så her skal lyde en stor tak til de mange, der gav en hånd med i de travle dage. Det var igen støtteforeningen LKB s Venner, der trak læsset i forbindelse med den populære cup. Der skal i fortsættelse heraf også lyde en stor tak til de mange, der uge efter uge sørger for at både LKB-Gistrup og SUG kan hente et sekscifret beløb i Bankocenter Danmark i Aalborg Øst. Uden jeres utrættelige indsats var det simpelthen umuligt at drive en så stor klub med de nuværende muligheder, som mange med rette misunder os. Sammenhold på tværs af afdelingerne Internt i klubben blev aktivitetsdagen i det tidlige forår på tværs af afdelingerne en stor succes, og den ihærdige gruppe fra foreningsseminaret i 2002 skal have en stor tak for flittigt arbejde. Netop sammenholdet på tværs af afdelingerne og det at fremtræde som én klub må have førsteprioritet i de kommende år. forsætter... 5

6 Din lokale Mercedes VW Audi expert J. BLOCH AUTO Sagavej Gistrup GISTRUP SUPERMARKED Telefon Hårde hvidevare og el-artikler

7 Det er en svær proces, men med aktiviteter hele året står vi stærkere samlet og kan bedre udnyttet både kontoret og inspektøren samt de øvrige ansatte. Der skal satses på at få koordineret arrangementerne i afdelingerne og respekten for hinandens arbejde afdelingerne imellem skal udvikles. Dette vanskelige arbejde må de ansatte konsulenter i foreløbig tre afdelinger være med til. Efter flere tilløb lykkedes det i år 2003 at få overdraget rengøringen af Gistruphallen, og det er i al beskedenhed blevet en stor succes for alle parter. Efter aftale med Gistrup skole samt Kultur- og Fritidsforvaltningen har LKB siden 1. februar stået for den daglige rengøring af forhal med toiletter, gang med omklædningsrum og omklædningsrum 4, 5 og 6 med tilhørende toiletter samt sidst men ikke mindst hele halområdet med tilhørende depot- og redskabsrum. Sidste år blev der i sidste kvartal holdt stærkt tilbage på udgifterne for at minimere det underskud, der var udsigt til. Som følge af en god disciplin i de enkelte afdelinger og øgede indtægter i forhold til budgettet ser tingene helt anderledes ud her i 2003, og meget tyder på, at der bliver et pænt overskud som tilskud til byggeriet af den ny hal. I de kommende år bliver økonomien i sagens natur stram, for udover øgede udgifter til den nye hal forsvinder renteindtægterne fra den hidtidige byggefond naturligvis også.alt i alt er LKB heldigvis godt rustet til fremtiden, og med muligheden for at tage nye aktiviteter ind samt at optage flere medlemmer i de etablerede afdelinger kommer der givetvis også nye indtægter, når den nye hal bliver taget i brug i løbet af næste år. Tak, glædelig jul og godt nytår Til slut skal lyde en stor tak til de mange frivillige ledere og hjælpere på alle niveauer, der igen i år har været med til at skabe en god hverdag i klubben. Som tidligere nævnt skal der også lyde en særdeles stor tak til de to støtteforeninger, LKB s Venner og SUG, der igen har bidraget med at skabe et solidt økonomisk fundament for det høje aktivitetsniveau i klubben. Endelig skal der naturligvis også lyde en stor tak til de fem ansatte i LKB, som hver især yder langt mere end der kan forventes. Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt LKB-nytår til alle medlemmer med familie samt alle samarbejdspartnere og naboklubber siger jeg tak for et yderst vellykket år 2003 og velkommen til et ikke mindre spændende nyt år. LKB-Gistrup afholder GENERALFORSAMLING Tirsdag den 24. februar 2004 kl i klubhuset Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent Pkt. 2 Hovedformandens beretning Pkt. 3 Kassereren fremlægger regnskabet Pkt. 4 Halbyggeri - Orientering og drøftelse af det forestående halbyggeri. Pkt. 5 Indkomne forslag Pkt. 6 Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent Pkt. 7 Valg af bestyrelse a. Valg af kasserer (for to år) b. Valg af tre øvrige medlemmer (for et år) Pkt. 8 Godkendelse af øvrige bestyrelsesmedlemmer Godkendelse af formænd og næstformænd for badminton, fodbold, gymnastik, tennis og volleyball Pkt. 9 Valg af to suppleanter til bestyrelsen for de ikke aktivitetsvalgte medlemmer (for et år) Pkt. 10 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (for et år) Pkt. 11 Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 7

8 Vi har lidt mere at byde på! Anker Nørgaard Tofthøjvej 2, Storvorde. Tlf Vejgaard Torv 5, Aalborg. Tlf Dansk Køle- og Vaskeservice Skolestien Klarup Telefon DANSK TOTAL- SERVICE Hadsundvej Gistrup Telefon ÅBNINGSTIDER: Mandag - torsdag... kl Fredag kl Lørdag kl Deres lokale servicecenter! Reparation af alle typer hvidevarer Døgnservice for erhverv og private! Dygtige og veluddannede fagfolk arbejder effektivt for at løse enhver opgave. Prøv selv... blikkenslager VVS Klarup Varmeteknik Aut. VVS-installatør & kloakmester Lodsholmvej 49 Klarup/Aalborg

9 BANKOCENTRET Folmer og Tove stopper og nye spilledere søges Utroligt men sandt: efter mere end 15 år som spilleder i bankocentret i Ålborg Øst synes Folmer Sørensen og hans trofaste ledsager Tove, at de har nået en alder, hvor det måske var ved at være på tide at stoppe. Folmer er et af de kendte ansigter i LKB Gistrup gennem mange år. Det startede for ham som for så mange andre med, at han i en årrække efter at han havde bosat sig i Gistrup o fulgte børnenes udfoldelser i klubben. Han er i de senere år kendt af mange som kampobservatør og programsælger ved fodboldførsteholdets hjemmekampe, og han har altså i de sidste 15 år trukket et enormt læs som spilleder i bankocentret, ikke bare en gang imellem men én til flere aftener om ugen, hele året igennem, år efter år. I 1999 blev han med rette hædret som "Årets LKB er", og nu har han altså planer om et fortjent otium fra opgaverne i bankocentret. Foruden Folmer og Tove er Hugo Jensen med til at trække læsset for LKB, men udover de tre bemandes funktionerne af folk fra Gistrup, der ikke specielt har med LKB eller SUG at gøre, men som bare godt kan lide at spille banko og at dyrke det sociale liv omkring spillet, og det er selvfølgelig fint. Men de involverede peger alle sammen på, at det er nødvendigt meget snart at rekruttere folk, som vil gå ind i disse funktioner, så LKB s engagement i bankocentret kan fortsætte. Men hvorfor er det nødvendigt? Og hvad har banko med idræt at gøre? Sammenhængen for LKB Gistrups vedkommende er særdeles kontant. Bankocentret udgør en stabil del af LKB s indtægter og er dermed simpelthen en nødvendig del af grundlaget for klubbens aktivitetsniveau. Det kan man se i tabellen her, hvor LKB s egne indtægter i bankocentret sættes i relation til de samlede indtægter på klubbens årsregnskab: Indtægt i Bankocen Indtægt i LKB i alt Andel i % 21,2% 14,5% 15,0% 15,8% Folmer og Tove ved Timmendorf Strand i november KRATTEN har talt med Folmer på lederplejeturen til Wismar om spillederfunktionen i bankocentret og om problemerne med at få de unge til at tage over. - Folmer fortæller, at opgaven som spilleder går ud på at forberede aftenens spil, fylde kasserne op og bagefter tælle dem op osv. Indimellem kan man så spille med, og det gør Folmer gerne, han kan godt lide spillet, og det er selvfølgelig medvirkende til, at han har holdt ved så længe. - Problemet med at finde afløsning er, at de unge ikke gider bankocentret på samme måde. De kan måske tage en vagt en gang imellem for at gøre deres pligt, men bidt af det bliver de ikke. Folmer har således forgæves forsøgt at få sin søn til at tage over, men det har han ikke haft held med. Men det er ikke hele sandheden. For oveni dette kommer SUG s årlige tilskud (til ungdomskonsulenter og ungdomsrejser, undertiden også til anskaffelser). I har SUG s tilskud ligget på et gennemsnit på om året svingende fra i 1998, til i 2000 (hvor tilskuddet ekstraordinært omfattede resultattavle, højttaleranlæg og andre engangsanskaffelser). Vi taler altså om en lille 1/2 million om året. Bankocentret er altså en indtægtskilde mindst på niveau med og af samme stabilitet som LKB cup en. Til cup en er der som beskrevet i sidste nummer af KRATTEN adskillige hundrede hjælpere i sving, de fleste i de få dage, som selve cuppen varer. Men hvor er de LKB ere, der kan lære sig at elske banko(centret) og kan stille op regelmæssigt? KRAT- TEN og LKB s bestyrelse hører gerne fra dem. Red. v. PKP At LKB Gistrup har et alvorligt problem den dag Folmer og Tove faktisk gør alvor af at stoppe, bevidnes både af de folk, som er direkte involveret i bankocentrets drift og ikke mindst af LKB Gistrup s regnskaber for de sidste mange år, hvor bankocentret udgør en gedigen del af indtægtssiden. Der er spil i bankocentret hver aften, og LKB Gistrup står for spillet om mandagen ("mandagsklubben"), mens støtteforeningen SUG har spillet om fredagen ("fredagsklubben"). 9

10 Nordjysk Blæser - Service Anpartsselskab Sagavej 58C 9260 Gistrup Telefon Vores klub har lige fået støtte fra SIFA s BINGO-KASSE! HADSUNDVEJ AALBORG TLF TELEFAX Støt jer selv - Spil med søndag eftermiddag på TVDanmark Aalborg Tandlæge Niels Bo Hansen Telefon Nøvlingvej 23 a v/jørgen RØRBÆK Hadsundvej Gistrup Tlf Privat Værkstedet klarer alle opgaver indenfor: AUTOREPARATION AUTOOPRETNING AUTOSERVICE OG MEGET MERE Kontakt os uforbindende! Nøvlingvej Gistrup Tlf

11 BADMINTON AKTIV BADMINTONUNGDOM I LKB Ungdomsafdelingen er i fuld gang med mange aktiviteter, som træning, hold-turnering og åbne stævner. Efter fire runder i holdturnering er 9 hold af de tilmeldte 16 hold placeret mellem de bedste 3 hold i deres respektive puljer, de tre af holdene endda på en aldeles suveræn 1. plads. Seniorerne på vort bedste hold er efter en lidt træg sæsonstart kommet i gang og ligger pt. placeret på en 4.plads i serie 2 med håb om yderligere avancement inden slutspillet påbegyndes. Vort serie 3 hold som startede forrygende ligger stadig meget fint placeret som nr. 2 i rækken. Der har som tidligere sæsoner været overvældende interesse for åbne stævner, og vi har allerede på nuværende tidspunkt mange spillere der er rykket op til højere rækker. Den 2. november blev der holdt et specielt guldalderkursus med stor succes for de årige med fokus på teknisk slagstræning. Med meget positive tilbagemeldinger fra deltagere håber vi, at kunne gentage sådanne kurser i det omfang vi kan råde over hallen flere weekends i de kommende sæsoner november holdtes et åbent stævne for U9-U11, med ikke mindre end 162 deltagere fra 30 klubber. Dette medfører at der skulle afvikles 311 kampe i Gistruphallen denne weekend. Resultater og opnåede ranglistepoints kan ses på badmintons hjemmeside på Traditionen tro holder vi juleafslutning for vores ungdomsspillere og deres forældre søndag den 21. december, hvor vi slutter årets træning med julefrokost og "julebadminton" samt andet julehygge, hvor forældrene også deltager. Med en lang venteliste for ungdomsspillere, manglende halplads for alle interesserede motionsspillere og mange afbud i Gigantium, der også har ramt vores ungdomstræningstid, glæder vi os til den nye hal står klar, forhåbentlig til næste sæson. Afdelingsudvalget Husk badmintonafdelingens traditionelle juleafslutning Julefrokost og julebadminton for alle vore ungdoms-spillere søndag den 21. december kl med efterfølgende gløgg mv for forældre og søskende. Afdelingsudvalget 11

12 Pokaler - Indgravering - Medaljer ERENFRED PEDERSEN A/S IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL AALBORG: Rebslagervej 7 DK-9000 Aalborg Telefon Telefax KØBENHAVN: Spangåvej 15, DK Tåstrup Telefon Telefax KOLDING: Albuen 26 DK-6000 Kolding Telefon Telefax Egon Kjeldsen tagdækning a/s Sagavej Gistrup Telefon Digevangen Gistrup Ring for uforpligtende tilbud /

13 HOLDTURNERING FOR BADMINTONMOTIONISTER Som noget nyt har vi i år et hold tilmeldt i motionist-rækken hos DBF.Vi er en lille flok "gamle" motionister, som i år har haft lyst til at prøve at spille holdturnering.vi har foreløbig mødt 4 andre hold, men uden den helt store sportslige succes det er blevet til 3 nederlag og 1 uafgjort kamp. Men vi sveder, kæmper og ta r os en lille øl. Og så har vi for øvrigt nok turneringens flotteste og nyeste Forza trøjer, så det kan godt være vi taber, men vi "ser godt ud". Så den foreløbige succes går på en masse motion, lidt snak og sjov. Skulle der være nogle "reserver" derude, så har vi jævnligt brug for afløsning vi har jo nået den alder hvor vi bliver trætte, skadede osv. Vi venter stadig på den første sejr, men vi har været tæt på en enkelt gang, så vi kæmper videre. Hilsen motionistholdet Bruno Fjeldgaard Badminton afdelingsmøde Tirsdag den 27. januar kl Mød op til afdelingsmødet, hvor du har mulighed for at give din mening til kende om det forgangne år og ikke mindst få indflydelse på planerne for den kommende sæson. Alle er velkomne. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Indkomne forslag 5. Orientering om økonomi, planer og budget for Valg af afdelingsformand 7. Valg af næstformand 8. Valg af seniorformand, ungdomsformand, motionsformand og sekretær 9. Eventuelt Badmintonafdelingen er vært ved kaffe og brød til alle fremmødte. Forslag til behandling på afdelingsmødet skal afleveres skriftligt til badmintonudvalget. Afdelingsudvalget Badmintonafdelingen ønsker alle vore spillere og forældre en glædelig jul og et godt nytår 13

14 FODBOLD FODBOLDFORMANDEN SER TILBAGE PÅ GODT OG MINDRE GODT I 2003 Nogen skylder en oprykning. Da vi for lang, lang tid siden startede på denne sæson, var der røster fremme om, at vi, når turneringen var slut, ville stå med tre oprykninger i seniorafdelingen samt mesterrækkehold til ynglinge og juniorer. Sådan kom det nu ikke til at gå. Vi fik én oprykning, nemlig serie 6, der rykkede op i serie 5. Oprykningen kom efter en suveræn og stabil indsats gennem hele året. Så tillykke til serie 6. Stabiliteten var måske det der manglede, for at vi kunne komme videre fra serie 2. Holdet var med i toppen efter forårets kampe, men efter for mange pointstab i efteråret nåede de ikke længere op, end til nr. 4 i rækken. Serie 4 fik en skidt start i foråret, men spillede sig op i efteråret. Med de resultater må vi så være tilfredse og så sige, at nogen skylder en oprykning. Den/dem må vi så vente med/på til næste år. Talenterne Vi havde i år tilmeldt et U21 hold, bestående af ungsenior-, ynglinge- og enkelte seniorspillere. Resultaterne af holdets kampe viste, at holdet nok var noget overmatchet, hvilket hovedsageligt skyldes at modstanderne til daglig spiller på et lidt højere niveau end vi gør. De hårde kampe på U21-holdet var dog noget ynglingene kunne bruge, for de vandt deres pulje i efteråret og måtte ud i kredskampe, hvor de nåede til 2. runde. Juniorholdet nåede i årets løb aldrig helt til tops, men de kæmpede for sagen og kunne slutte af på en 2. plads. årgange. Da afdelingen samtidig bryster sig af et godt samarbejde med forældrene, er det selvfølgelig en glædelig udvikling, som gerne må fortsætte fremover. Piger og damer Først et tillykke til puslingepigerne der blev kredsmester og senere vandt DGI`s landsmesterskab. Også en flot præstation af miniputpigerne, der spillede sig til en 2. plads i rækken Flotte resultater fra dame/pigeafdelingen, noget som vi håber at kunne bygge videre på. Bestræbelserne går i afdelingen på igen at kunne stille med et dameseniorhold.vi har i år ikke kunne stille med et damejuniorhold/ynglingehold, så der arbejdes også på igen at kunne stille med et damejuniorhold for at kunne dække det spænd, der ellers ville være ned til ungdomsholdene, og som det jo naturligvis tager sin tid at fylde ud. Så gik altså 2003, med flotte resultater til nogle, mindre flotte til andre, og for nogen gik det skidt. Sådan vil det nok altid være, men for alle gælder, at vi så kan gøre det bedre til næste år. Så kan vi sige hinanden tak for året der gik og så mødes vi igen når græsset bliver grønnere. Til slut vil jeg gerne her, ønske fodboldafdelingens spillere, trænere og ledere, vore sponsorer, SUG, LKB`s Venner samt klubben en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi har igen i år en flok ynglinge, der næste år skal til at spille seniorfodbold. Det er der ikke noget nyt i, det har vi hvert år.vi bliver også altid skældt ud for, at vi ikke gør nok for at holde på de unge, det er der heller ikke noget nyt i.vi vil meget gerne beholde dem alle, derfor tilbyder vi dem at deltage i 1. og 2. holdets træning om efteråret, for at de kan fornemme forskellen mellem ynglinge og seniorfodbold. Af samme grund vil vi gerne holde fast på U21 holdet, da spillerne der så kan lære hinanden bedre at kende. Så vi glæder os til at se rigtig mange nye, unge spillere når vi hejser standeren den 31. januar Jørn Broe Fodboldformand Ungdommen Ungdomsafdelingen kan også se tilbage på en tilfredsstillende sæson, dog uden de helt store resultater. Drengeholdet, der klarede sig så flot i foråret, fik en hård medfart i efterårets kampe, men det glemmes hurtigt. For de yngre årgange blev det efter efterårets kampe for de flestes vedkommende til en midterplaceringer i de respektive rækker. Der har i år været en pæn tilgang af nye spillere til de yngre 14

15 SIDSTE NAT MED KLIKEN. er den danske titel på en stemningsfuld film (American Grafitti fra 1973) om en flok unge venners samvær i en lille by i Californien i begyndelsen af 1960 erne et par nætter før de skilles for at gå i gang med næste kapitel af deres liv. Sådan var det lidt, da ynglingeholdet (årgang 85/86) i oktober blev slået ud af kampen om det jyske mesterskab for ynglinge i Skagen og navnlig ved afslutningsfesten i klubhuset i begyndelsen af november. Årgang 86 har endnu et ungdomsår tilbage, men for årgang 85 truer seniorlivet for alvor, så meget mere som årgangen har haft stor stabilitet helt tilbage, fra drengene var små og nu for alvor skal indstille sig på at skulle måle sig med de voksne uden at kunne være sikker på, at alle de andre er med. Det kan måske blive deres held, at der synes at være et naturligt generationsskifte undervejs på seniorholdene i LKB, og når man som holdleder har fulgt årgang 85 og på skift "naboårgangene" 84 og 86 gennem årene, så har man belæg for at mene, at de fleste af dem har de spillemæssige forudsætninger og mange af dem faktisk også de fysiske forudsætninger for meget hurtigt at gå ind på seniorholdene som mere end marginalspillere. For mig at se er der i disse årgange potentiale til de oprykninger, som fodboldformanden efterspørger i dette nummer af KRATTEN, og jeg tror der er basis for at seniorafdelingen målretter generationsskiftet lidt mere end det har været tilfældet indtil nu. Puljevinderholdet. Bageste række: Claus Kristensen (coach), Rasmus Holt, Anders Kromann, Rasmus Weitze, Kenneth Kiel, Andreas Kristensen, Rasmus Skou, Andreas Bastholm, Peder Kaj Pedersen (holdleder). Forreste række: Morten Grau, Casper Nielsen, Rune Steiness, Søren Bengtson, Kasper Jensen, Mike Johansen, Kasper Andersen Ynglingeholdet, der blev ret suveræne kredsmestre, rummer ti spillere, der også spillede på lilleputhold sammen i 1997 og har spillet sammen siden, heraf de otte af årgang 85, og holdets historie kan måske være et godt eksempel på både godt og skidt i den måde vi griber ungdomsfodbolden an på i LKB. Mest godt heldigvis. Vi har og har hele tiden haft en velfungerende organisation omkring kampe, træning, rejser og ture, og vi har anlæg, faciliteter og en vedligeholdelsesstandard, der altid vækker ros og lidt misundelse hos vores tilrejsende modstandere. De ansatte: Bent, Lise og Viggo er uvurderlige i denne sammenhæng. Vi har haft stor kontinuitet på trænersiden, med Casper Madsen og Claus Kristensen som gennemgående figurer, Casper af egen avl og Claus med et omfattende virke i LKB. Begge har hver på deres måde haft sans for sammenhængen mellem udvikling af spillerne, af spillet og af resultaterne og et sjovt og hyggeligt samvær i spillergruppen. Gistrup er et centreret samfund, hvor børnene i en lang årrække går i skole sammen, er sammen i og uden for institutioner i fritiden og altså har en velorganiseret idrætsklub inden for rækkevidde. Det har været en frugtbar forudsætning, som nok også har gjort spillerne modstandsdygtige over for fristende tilbud udefra. Følerne har været der, men folk er blevet hjemme. Omvendt har vi selv haft et vist held med "fredelige overtagelser" af spillere fra andre klubber, i alle tilfælde i situationer, hvor der ikke var et tilbud om 11 mandsfodbold i disse spilleres hjemby eller hvor dette tilbud af en eller anden grund pludselig faldt bort. På den konto har forsætter... 15

16 Service taler vi ikke om, den yder vi! GISTRUP SKALBORG DØGNVAGT Verner Kragh as elektriske anlæg HÅRFIX Hadsundvej 349 Åben alle dage kl UD AF HUSET: Gratis levering inden for 7 km. ved min. 3 bestillinger tlf BESTIL OG UNDGÅ VENTETID FOR HENDE OG HAM SUSANNE NIELSEN NYGÅRDSVEJ GISTRUP SÅ HATTEN PASSER... Fax

17 vi haft spillere fra Vårst/Fjellerad, mens de gik i skole i Gistrup, og fra Terndrup, men de er forsvundet igen til andre idtrætstilbud derhjemme. Vi har også mere varigt kunnet hente spillere fra Gug og Vejgaard, i situationer hvor junior og ynglingefodbold af forskellige grunde var gået ned disse steder. Og selvfølgelig og først og fremmest - har vi været heldige med selv at have mere end en håndfuld spillere med åbenlyst talent. Selvfølgelig har vi også mærket presset fra andre sportsgrene. Nogle har søgt grene, som vi ikke har i LKB: håndbold, bordtennis og sågar golf, og nogle af disse er aldrig vendt tilbage til fodbolden. Det tilbagevendende stridspunkt internt i LKB: fodbold vs. badminton har vi dog ikke haft problemer med. Faktisk så udgjorde 3-4 af vores stabile fodboldspillere gennem flere år en lige så stabil rygrad på et meget stærkt badmintonhold, men det skal dog siges, at den nødvendige koordinering skete i kraft af, at holdlederen var samme person for både fodbold- og badmintonholdet. Det er klart, at spillerne i længden må vælge mellem grenene, og det har vores spillere også gjort, men det har ikke skadet udviklingen af dem, at de har kunnet dyrke flere af LKB s grene, så længe de selv havde lysten og energien til det. Alle de gode oplevelser og sportslige meritter fra alle årene skal ikke opridses her, det hører hjemme mere internt. Men jeg mener, at vi nu afleverer en række spillere, der kan gå ind og sammen med de lidt ældre årgange kan gå ind og løfte seniorfodbolden i LKB. Selvfølgelig er ikke alt med sådan et kuld spillere en dans på roser.vi har ofte måttet diskutere på træner- og ledersiden, hvorfor vores hold typisk var et "nær-ved-og-næsten-hold" mere end et vinderhold. Svaret har vi vel ikke fundet, men vi har dog prøvet at vinde puljer, Casper Madsen med juniorholdet i 2002 og altså Claus Kristensen med ynglingene i år. I 1998 flirtede vi i drengeafdelingen en kort overgang med et projekt op mod sæson 1999, der forudsatte ikke nødvendigvis venlig overtagelse af andre klubbers spillere, m.a.o. fiskeri. Det var fristende på den måde at skaffe nogle af de kvaliteter, der ikke er det mest iøjnefaldende hos vores egne, men vi modstod fristelsen. Måske kan man udvikle nogle af spillerne på den måde, men man kan ikke udvikle et hold. Det synes jeg, vi har gjort, og jeg synes vi kan være tilfredse med, hvad vi afleverer til seniorafdelingen. Mit håb er, at de vil blive vel modtaget. En ting til: selv om ynglingene lige nu tænker fremad og tænker på meget andet end fodbold, så er vi mange der er ret sikre på, at de senere i livet vil tænke tilbage på ungdomsfoldbolden med glæde. Som på mit eget ærværdige old boys hold, hvor der er spillere, der har spillet på ynglingehold sammen i LKB i 1974, og som stadig husker oplevelserne fra den gang. Peder Kaj Pedersen Holdleder i ungdomsfodbolden siden 1996 AFDELINGSMØDE I FODBOLDAFDELINGEN afholdes onsdag den 21. januar 2004, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Budget 5. Indstilling til valg af formand og næstformand 6. Valg af koordinator og afdelingsformænd 7. Fodboldafdelingens målsætning 8. Indkomne forslag 9. Aktuelle emner 10. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet skal indsendes til kontoret senest den 7. januar J. Broe Fodboldformand 17

18 STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS Hos os er du mere end bare en sag... Din lokale el-installatør Nybyg- og industriinstallation Alt i alarm og overvågning Tele- og datainstallation Reparation og vedligeholdelse Bolig-installation Aircondition/ventilation Troensevej 19c Aalborg Øst Tlf Fax Tlf

19 FAR/BARN FODBOLD PÅ 6. ÅR I GISTRUP Stemningsbillede fra en søndag i oktober. Som målvogter skimtes Per Nielsen, som er der hver søndag og sørger for bolde, veste og holdinddeling. Far/barn fodbold er - så vidt vides - opfundet i Gistrup. Det er et tilbud til alle medlemmer af LKB's oldboys-afdeling og deres børn - både piger og drenge - fra ca. 10 år og opefter. (Er du ikke allerede medlem af oldboys-afdelingen, kan du hurtigt blive det). Sæsonen tager sin begyndelse sidst i september, når oldboys-holdene er færdige med deres turneringskampe. Vi spiller så hver søndag kl kun afbrudt af en meget kort jule-/nytårspause - indtil april måned, når oldboys-spillerne og børnene igen skal i gang med turneringskampene. Oldboys-spillere uden børn er også velkomne, og de spillere, der har børnebørn over 10 år, må meget gerne tage dem med. Far/barn fodbolden blev opfundet under en afslutningsmiddag for klubbens grand oldboys B hold i september Her blev man enige om, at det var alt for tidligt at holde op med at spille fodbold, blot fordi de lyse aftener var forbi. På den anden side ønskede spillerne ikke at forsømme deres familie for meget, hvorfor det blev aftalt at tage de store børn med. Ideen har vist sig levedygtig. I den 5. sæson 2002/2003 har det ikke været nødvendigt at aflyse en eneste gang, og jule/nytårspausen bestod af én eneste søndag. Tilslutningen varierer fra 6 (som er det uofficielle minimumsantal, inden der aflyses) til 24 spillere. Med op til spillere spiller vi på håndboldbanen - og på håndboldmål - lige ved siden af klubhuset. Når vi en sjælden gang er flere, rykker vi ned på det gamle anlæg ved Spar Es og spiller på en rigtig 7-mands bane med 7-mands mål. Selv om vi kalder det "træning", er der udelukkende tale om spil til 2 mål, og kampene viser sig næsten altid at være meget jævnbyrdige og målrige. Tilmelding er ikke nødvendig. Kom og vær med!! - Hver søndag formiddag kl i vinterhalvåret Tonny Steiness TENNIS TENNISBOLDEN TABER LUFTEN Efter en god sidste halvdel af sæson 2003, hvor de mange regnvejrsfrie dage gav god mulighed for at svinge ketcheren, kan der vist kun være tilfredshed med sæsonen som helhed. Der har været god lejlighed til at slide luven af de trykløse bolde, medens trykboldene nu ligger og taber luften. I denne spilpause, er det som sædvanlig tid for afdelingsmødet i tennis. Afdelingsbestyrelsen har fastsat datoen til tirsdag d 13 januar. Mødet afholdes i LKBs klublokale og starter kl forsætter... 19

20 MIDT KØB V/JAN OLESEN HADSUNDVEJ GISTRUP TLF ÅBEN: Alle ugens dage kl også lørdag-søndag TIPS LOTTO RECEPTINDLEVERING APOTEKERVARER HÅNDKØBSUDSALG VAREUDBRINGNING SELVBETJENING ÅBEN ÅRET RUNDT HÅRFIX s SOLSTUDIE NYE TURBO- SOLE BRUNER PÅ 12 MIN. SUSANNE NIELSEN NYGÅRDSVEJ GISTRUP Vi bygger grønt Nyanlæg - villaanlæg pleje og vedligeholdelse af grønne arealer N. Buus & Co. ApS N. Buus & Co. ApS Anlægsgartnere v/teddy Jørgensen Kobbelhøjvej Gistrup, telefon MAD OG FEST AALBORG DINER TRANSPORTABLE APS Magisterparken Aalborg Telefon Fax Danmarks bedste lønkonto - Stjerneklart! Spørg din lokale bank, hvordan du opnår Stjernestatus. På gensyn i Gistrup afdeling Telefon

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Ny vending i halprojektet. Unge badmintonspillere i Rendsburg. Far/barn fodbold igen. Til British Open i Rope Skipping

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Ny vending i halprojektet. Unge badmintonspillere i Rendsburg. Far/barn fodbold igen. Til British Open i Rope Skipping KRATTEN Oktober 2004 NR. 5 ÅRGANG 37 BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK TENNIS VOLLEYBALL Hamburg om efteråret: LKB på lederplejetur LÆS INDE I BLADET: Ny vending i halprojektet Unge badmintonspillere i Rendsburg

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen

Roskilde Tennis Klub. Afbud: Ingen Referat af bestyrelsesmødet mandag den 28. oktober kl. 18:00 på Dronning Sofies Vej Deltagere: Folmer Sørensen, Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015 KLUBBLADET Varde Tennisklub 2015 Juniortræning Mandagen er reserveret til juniortræning. Se side 7 Sponsorer Se alle vores sponsorer på side 8. Fællestræf Fortsætter om mandagen. Se mere på side 11 Tennisskole

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere