Bestyrelsens beretning 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2010/2011"

Transkript

1 Støvring Svømmeklub PINGVINEN, Kr. Østergårdsvej 4, 9530 Støvring Tlf.: , Bestyrelsens beretning 2010/ learning by doing Ved generalforsamlingen sidste år trådte, på nært et enkelt medlem, hele den tidligere bestyrelse tilbage. Arbejdsmæssige forhold, sygdom eller børn der ikke længere var medlem af klubben var de primære årsager til at hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne ønskede at trække sig. Der måtte således en ekstra ordinær generalforsamling til før, der kunne samles en fuldtallig bestyrelse. På sit konstituerende møde var den nye bestyrelse enige om vigtigheden af at sikre klubbens fortsatte drift, stabilitet og så høj grad at kontinuitet som muligt. Fokuspunkter for den nye bestyrelse i foråret 2010 var således - at færdiggøre ændring af klubbens administrative system (Conventus) - at udbygge den elektroniske tilmelding med dankortbetaling - at støtte opstart af dykkerafdeling i klubben - at finde ny hovedsponsor for klubben Stillet overfor en overvældende opgave var det et godt hold som med stor optimisme og arbejdsomhed gik til opgaverne. Den første tid var i høj grad præget af learning by doing. Godt støttet af cheftræner Max som kendte til de daglige processer fik bestyrelsen i løbet af foråret et par hurtige succesoplevelser med implementering af Conventus, den elektroniske tilmelding og etablering af Dankortbetaling. Bestyrelsen har som nævnt fra start været fokus på at sikre klubbens drift og stabilitet. Der har tidligere været trukket store veksler på bestyrelsesmedlemmer, specielt i forhold til den løbende medlemsadministration, bogføring o.lign. Skiftende bestyrelser, skift i administrationssystem og manglende kontinuitet i forhold til klubbens drift og økonomi har de seneste år rystet klubbens fundament væsentligt. Det har derfor været af stor betydning for bestyrelsen at få styrket varetagelsen af de vitale opgaver i klubben, specielt i forhold til klubbens daglige drift og økonomi. I juni måned blev foretaget en budgetrevision og en nødvendig justering af medlemskontingentet. I løbet af efteråret opstod en mulighed for, med kommunalt løntilskud pr. 1. januar 2011 og 6 mdr. frem, at ansætte en regnskabshjælp, som bestyrelsen besluttede at udnytte, idet vi har vurderet at det er helt nødvendig at professionaliserer kassereopgaverne i en klub af vores størrelse med et regnskab på godt 2 mio. kr. At denne person også samtidig har en baggrund som svømmetræner giver klubben gode muligheder for også at forbedre træner situationen. Det er målet at jobtræningen skal føre til en fastansættelse. 1

2 Aktivitetsniveau og medlemstal Ultimo 2009 var medlemstallet 903. Efter tilmelding ved sæsonstart i foråret var medlemstallet 442 medlemmer. Det store fald skyldes skift i tilmeldings- og betalingsprocedure. Ved overdragelse til den nye bestyrelse i marts var der 574 medlemmer og stigningen fortsatte til 801 ved slut af forårs sæsonen. Ultimo 2010 er medlemstallet på 925. Gennemåret har der i alt været 1189 betalende medlemmer, der har deltaget i klubbens aktiviteter. Svømmeskolen Det har været et travlt år i svømmeskolen med mange spændende aktiviteter. Kort før sommerferien afholdte vi Aqua Camp for de 6-13-årige med 66 deltagere. Der var forskellige aktiviteter fordelt over en hel uge, og som noget helt nyt tilbød vi denne gang børnene muligheden for at prøve at dykke. Arrangementet var en stor succes. Med 850 medlemmer mellem 0 og 12 år og 400 medlemmer fra 18 år og op efter er der stor aktivitet i svømmeskolen. Klubbens udbud af hold er forsat i samme spor som tidligere år, dog med mindre justeringer. For eksempel har vi i efterårs sæsonen været nødt til at lukke flere fredags- og lørdagshold, da det ikke har været muligt at finde trænere. Vi håber, at det vil blive muligt at genoprette disse hold på et senere tidspunkt, da der altid har været tilmeldinger og svømmere nok til holdene. I sæsonen 2011 forsætter Pingvinen med at tilbyde spændende aktiviteter. Vi vil igen i år afholde den meget populære Aqua Camp, og både kuraften og svømmemærkestævne er blandt de aktiviteter, som er under planlægning. Vi ser frem til en spændende og nyskabende sæson Konkurrenceafdelingen 2010 har været et år med positiv udvikling for K-afdelingen. Der er i alt 46 svømmere tilknyttet K-afdelingen. Der har desværre været en del af de ældre svømmere der er stoppet, men tilsvarende tilgang af nye svømmere fra BXVK-hold er sket i løbet af året, således at niveauet har været nogenlunde stabilt. K-afdelingen arbejder fortsat videre på at skabe og forbedre talenter. Trænersituationen har i konkurrenceafdelingen været fin igennem hele året. Sportslige resultater K-afdelingens svømmere har opnået fine sportslige resultater. Pingvinen opnåede en samlet 2. plads til årets Himmerlandsturnering og vi havde igen i år en svømmer med til DÅM, (Dansk Årgangs Mesterskab). Endelig, efter 2 års pause fik K-udvalget arrangeret et klubmesterskab, som blev afholdt i december måned. Arrangementet blev afviklet med hjælp fra nye og gamle forældre og var en stor succes for de deltagende svømmere. Sociale arrangementer K-udvalget har også i samarbejde med arrangementsudvalget lavet en række hyggeaftener for alle K-svømmerne, en sommerlejr i uge 28, 3 dages LAN i julen samt træningsweekend for svømmerne på K1 og K2. Disse sociale arrangementer bidrager til at skabe en klub og holdånd bl.a. konkurrencesvømmerne. Et element som er i helt i tråd med klubbens formål og 2

3 fundament og som forhåbentligt kan være med til at fastholde denne aldersgruppe i svømmeidrætten. Forældreopbakning 2010 har også været et år, hvor forældre har været gode til at melde deres hjælp til diverse stævner. Vi har også set en del nye forældre. Vi har dog fortsat en opgave i 2011 med at blive meget bedre til at involvere forældre i opgaverne omkring K-holdene og specielt stævnedeltagelse og afvikling. Fokuspunkter for 2011 I det nye år vil K-udvalget arbejde med at få flere forældre til at deltage på tidtager- og dommerkurser, så de forældre der frivilligt melder sig også har de rette kvalifikationer, som kan udnyttes når vi er ude til stævner rund omkring i Danmark. Det er en væsentlig forudsætning for at vi kan tilbyde vore K-svømmere at deltage i disse arrangementer. Sponsorstævne er en ny opgave vi har pålagt os i K-udvalget. Målet er at vi kan tjene nogle penge, som vi vil bruge på at få videre uddannet vores træner og arbejde hen mod at komme på træningslejr med svømmerne. Vi vil stadig holde fast i samarbejdet med arrangementsudvalget og afholde hyggeaftener og træningsweekender for svømmerne for at fastholde det godt sociale niveau i klubben. Trænerne skal stadig arbejde videre på at udvikle og skabe talenter, der brænder for at deltage til mesterskabsstævner. Dykkerafdelingen Som et nyt initiativ startede Pingvinen en dykkerafdeling i starten af Det var bestyrelsen beslutning af stille klubbens organisation til rådighed for initiativet. Efter et par små problemer i opstartsfasen har de været 5 medlemmer hele sæsonen og yderligere 3 er kommet til ved start af det nye år. Der skal fortsat lægges kræfter i at blive flere i denne afdeling, men der er fortsat en tro blandt instruktørerne på at der er et potentiale. Der er dog brug for at dykkerne selv mere aktivt går ind i at definerer deres behov i klubben. Sponsoraktiviteter Hvervning af storsponsor Ved Generalforsamlingen 2010 og dermed en ny bestyrelses indtræden havde Svømmeklubben ingen hovedsponsor. Sponsorudvalget så det som en hovedopgave at have hvervet en sådan i løbet af Der blev lavet en ny hovedsponsorkontrakt (Pingvinens egen), som blev sendt til nogle lokale industrivirksomheder og banker. Der blev taget kontakt til bl.a. Sparekassen Himmerland som indledningsvis ikke var afvisende overfor vores henvendelse. Desværre fik vi den 1. marts et endeligt afslag på en aftale. Sponsorudvalget forsætter nu bestræbelserne på at finde en hovedsponsor. Hvervning af sponsorater i efteråret Hvert år i oktober måned indledes hvervning af sponsorater blandt Rebild kommunes og nabokommuners erhvervsdrivende. Forud for dette blev sponsoraftalerne opdateret og gjort tidssvarende, så vi nu arbejder med to typer af sponsorater et på 3000,- kr. som giver ret til egen sponsorsidereklame på svømmeklubbens sponsorskærm og link til egen hjemmeside på forsiden af og et til 1500,- kr. som giver ret til at få logo på sponsorskær- 3

4 men på samlet sponsorside, samt logo på Der blev sendt breve til og besøgt ca. 80 virksomheder og erhvervsdrivende. Sponsorudvalget var også omkring Støvrings industrikvarterer. Det er lykkes at indkassere aftaler for kr. Hovedparten af klubbens sponsorer består af trofaste sponsorer, som gennem en årrække har støttet og støtter op om klubben samt enkelte nye, som ser en ide i at bakke op om de sunde aktiviteter og få sin forretning profileret i svømmehallens områder, hvor de mere end 900 medlemmer og deres familier dagligt passerer. Derudover har to sponsorerne valgt at støtte svømmeklubbens arbejde for handicapsvømning. De udgåede plasttavler med æg-annoncer er taget ned, vores sponsorskærm er blevet opdateret, ligesom sponsorbeviser er blevet uddelt. Anden støtte Ansøgning hos Trygfonden Trygfonden har modtaget ansøgninger fra svømmeklubben til henholdsvis en hjertestarter og dukker til Førstehjælpskurser, herunder Aqua Camp, og vi kan med glæde meddele, at vi har fået tilsagn om kr. til indkøb af disse. Søgning af midler ved Rebild Kommunes Idrætsråd til Handicapsvømning og dykning Sponsorudvalget tog i efteråret 2010 initiativ til at søge støtte ved Rebild kommunes Idrætsråd til nye aktiviteter Dykning og handicapsvømning. Kommunen har bevilget henholdsvis kr. og 8.000,- kr. ForeningsEL I foråret 2010 tog svømmeklubben imod tilbuddet om at deltage i ForeningsEL Både medlemmer og ikke-medlemmer kan via tilmelde sig og derigennem give et bidrag til svømmeklubben. Rekvirering af sponsorgaver ved byens erhvervsdrivende. I forbindelse med hvervning af sponsorater har flere af Støvrings erhvervsdrivende givet tilsagn om sponsorgaver til fx bingo eller i forbindelse med event. Fokuspunkter for 2011: Søgning af hovedsponsor Sponsorudvalget forsætter nu bestræbelserne på at finde en hovedsponsor. Alternativt kan være nødvendigt at finde flere mindre sponsorer. Søgning af Fondsmidler I 2011 går sponsorudvalget i gang med at søge støtte hos Fonde til bl.a. rekvisitter til Handicapsvømning, Pilates og dykning. Der ønskes desuden ansøgning om tilskud til indkøb af undervandskamera til konkurrenceafdeling. Ad hoc projekter Klubbens konkurrenceafdeling planlægger i år at afholde et Sponsorstævne, og udvalget vil støtte op om denne aktivitet samt andre, som måtte komme. Der er også planer om at lave en eller flere events for lokalområdet. 4

5 Hjemmeside og PR Kvalitetssikring og optimering af svømmeklubbens hjemmeside. Sponsorudvalget har i 2010 lagt et stort stykke arbejde i at kvalitetssikre og optimere svømmeklubbens hjemmeside. Således er det nu muligt at få overblik over de produkter, svømmeklubben udbyder og at tilmelde sig svømmeskolen samt få information om stævner mv. Forud for opbygningen af tilmeldingsmodulerne er det lykkedes til fulde at få opbygget betalingssystem via PBS ligeledes via hjemmesiden med online betaling med Dankort. Dvs. at alt vedr. tilmelding og betaling foregår fuldstændig automatisk for at gøre det lettere for klubbens medlemmer og lette den administrative byrde i klubben. Fokuspunkter for 2011 Hjemmeside Der er aktuelt blevet lanceret et helt nyt design af klubbens hjemmeside. Siden skal løbende udbygges og medlemmerne skal bruge siden til informationssøgning. PR-arbejde Der skal i 2011 laves nyt brochuremateriale samt flyers til events. Desuden skal der være forsat fokus på at synliggøre Pingvinen som et attraktivt idrætstilbud i Rebild Kommune. Økonomi Økonomisk resulterede 2010 i et overskud på kr., hvilket sammenlignet med sidste år må siges at være meget tilfredsstillende. Der har ikke været afholdt en regnskabsafslutning siden årsskiftet Det er nu sket i forbindelse med regnskabsafslutning Differencen fra tidligere år belaster således 2010 regnskabet. I forbindelse med årets regnskabsafslutning er der foretaget et servicetjek af klubbens administrative praksis ved en kritisk gennemgang af en statsautoriseret revisor. Det har givet anledning til at der fremadrettet sker justering i administrativ- og bogføringspraksis, ligesom det foreliggende forslag til ændring af vedtægter sker på foranledning af denne gennemgang. Klubbens vedtægter er ikke fulgt med ændringer i eks. skattelovgivning, ligesom de ikke afspejler den aktuelle organisations- og ansvarsfordeling i klubben. Derfor har det være nødvendigt at stille forslag til ændringer på generalforsamlingen. Det vil fortsat være nødvendigt at have fokus på en stram styring af klubbens økonomi og udnytte potentialet for pladser i svømmeskolen og konkurrenceafdelinger. De kommunale tilskudsordninger beskæres i disse år, hvilket giver væsentlige udfordringer for os. Vi har kun meget få knapper at skrue på i forhold til disse udfordringer. Derfor er det helt nødvendigt at vi i klubbens bestyrelse tænker i alternative muligheder for alternativ indtjening, f.eks. ved mærke- og sponsorstævner, deltagelse i byfest, osv. Fremtid og vision Fremadrettet håber bestyrelsen at styrkelsen af de vitale driftsopgaver vil betyde en professionel håndtering af klubbens regnskab, opdatering af medlemsregistre og forbedret service overfor vore medlemmer i dagtimerne og en fleksibilitet i forhold til trænersituationen. Med styrkelsen af de vitale driftsopgaver er det håbet at der gradvist bliver mere tid og overskud for bestyrelsen til at kigge fremad og styrke klubben i udfordringerne med forsat at ud- 5

6 byde attraktive idrætstilbud til vore interessenter, modstår ændring af kommunalt tilskudsordninger mv. Det påbegyndte servicetjek som er gennemført i et enkelt rum i huset, for at bruget det billede, skal udbredes til husets øvrige rum. De første indledende øvelser til dette er gjort. Bestyrelsen og de faste udvalg afholdt den 11. september 2010 et visionsseminar. Formålet med dagen var at sætte fokus på hvilken klub vi gerne vil være fremadrettet. Hvilke tiltag der på kort og lang sigt skal igangsættes for at nå derhen. Seminaret førte til formulering af handleplaner for følgende emner: - Hvad vil vi kendes på? (Image, samarbejde, stærk klub ånd, professionel drift) - Synlighed (udadtil) - Forældre/medlemskontakt - Revision af målsætning/politikker Det vil være disse emner, der vil være bestyrelsen fokuspunkter for året Desuden er bestyrelsen blevet inviteret til at deltage i en drøftelse med SIF (fodbold, håndbold, badminton og basket) om et muligt samarbejde/evt. dannelse af en ny hovedforening. Pingvinens bestyrelse har valgt at deltage positivt i denne dialog, idet vi anser det for at kunne bære en række ny muligheder med sig. En bred vifte at nye idrætstilbud, en yderligere styrkelse af klubben i dialogen med Rebild Kommune og en mere attraktiv partner for sponsorer. - Så på trods af udfordringerne er der forsat grund til optimisme og der er fortsat vilje til at arbejde videre med opgaverne i

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

HELSINGØR. Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub

HELSINGØR. Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub HELSINGØR Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub Referat af ordinær generalforsamling i Helsingør Svømmeklub, onsdag d. 11. september 2013 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Helsingør Svømmeklubs

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Generalforsamling...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Så hurtigt kunne det måske gøres. Men jeg har nu valgt at sige lidt mere. Så læn jer endelig tilbage.

Så hurtigt kunne det måske gøres. Men jeg har nu valgt at sige lidt mere. Så læn jer endelig tilbage. Bestyrelsens beretning sæsonen 2010-2011 Indledning Den korte version af beretningen er: Sæsonen 2011/2012 var i det store hele en god sæson for Hillerød Svømmeklub I 2011/2012 havde HILS ca. 1150 medlemmer,

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2010

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2010 Side 1 af 10 Beretning ved s generalforsamling 2010 Sidste års beretning var min første som formand for s bestyrelse. I den forbindelse gjorde jeg som en del sikkert husker - nogle overvejelser over, hvordan

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion ÅRGANG 2, NUMMER 1 DATO 30. SEPTEMBER 2013 NYDUN-BREVET NYDUN-BREV NR. 5 Velkommen til NYdun-BREV Formand Andreas Nikolajsen Så starter turneringen endelig! I alle afdelinger har forberedelserne været

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere