- dit navn skal være Roar..!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- dit navn skal være Roar..!"

Transkript

1 Nr. 3 MAJ/JUNI Årgang - dit navn skal være Roar..! - læs alt omkring standerhejsningen på side - Bliv opdateret om din klub på

2 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Karsten Holt Nørregade Aalborg Øko. næstform. (kasserer): Simon Lyngshede Prinsensgade 42, 3th Aalborg Næstformand: Steen Christiansen Ny Kærvej Aalborg Rochef: Flemming Due Nielsen Ridefogedvej Aalborg Ungdomsleder: Pt.vakant HR-chef: Niels Østergaard Rosenvængets Alle Brønderslev Logistikchef: Erling Steffensen Digevangen Gistrup Kommunikationschef: Anders Ørom Solvangen Aalborg SØ NØGLEPERSONER Morgenroning: Jørgen Sørensen Motionsroning: Steen Christiansen Se Næstformand Kaproning: Morten Wendt Jensen Vestre Havnepromenade11A Aalborg Gamle Aalborg Roere (GAR) John T. Terp Herningvej Aalborg Ø Medlemsblad Peter Laubek (ansv.) Skydebanevej 30, bolig 15, 1. sal 9000 Aalborg Mikkel Gade Ryesgade 53, 3. tv Aalborg Steen Villadsen Barken 30 B , Gistrup Karsten Holt Se HR-chef 2

3 Formanden har ordet Af Karsten Holt Tak for det fornemme fremmøde til klubbens standerhejsning. Man kan roligt sige, at standeren blev sunget til tops med manér. Først en lille servicemeddelelse: Den udsendte opkrævning af kontingent via giro i februar var (forhåbentlig) en enlig svale idet miseren skyldes en fodfejl hos banken. Sidst i april udsendtes opkrævning for rate 2. Og det skulle gerne forløbe normalt og glat. Måtte du få en hilsen fra gebyrgribben så kontakt kontingentkassereren, da der kunne lure et roforbud. I skrivende stund har bestyrelsen fået fjernet den sidste is fra fjorden, slingersen er på plads og rosæsonen for alvor skudt i gang. Flere har taget ivrigt fat i årerne og har lagt godt og grundigt fra land. Nye guld- og sølvårer blinker forude. Og der er mange gode grunde til at lægge fra land og udforske Limfjordens vande (og andre himmelstrøg). Igen i år kåres årets bedste Ro motion ER go motion... motionsklub. Roklubberne landet over indberetter således antal roede km løbende, og gennem året oplyses Vi ses klubbernes indbyrdes placering. Så i klubben! hofter og årer fat. Ro Væk! Aalborg Roklub skulle gerne sprudle af aktiv- 3 itet. (I 2009 sluttede vi i 2. Division som nummer 9 med 312 roede km pr. medlem). Jeg nævnte ved standerhejsningen, at vi skal bruge (mange) frivillige til forskellige aktiviteter på land. Det skal vi stadig. Der vil snarest komme tilmeldingslister til de allerede annoncerede aktiviteter på opslagstavlen. Nu skal vi bruge endnu flere frivillige, idet vi i samarbejde med Aalborg Dameroklub og Roklubben Ægir vil opstille og bemande et telt på Havnefronten, hvorfra vi dels vil forsøge at udbrede kendskabet til vores sport dels vil kapre nye medlemmer. Aktiviteten finder sted i forbindelse med Aalborg i Rødt som finder sted i perioden 31. august til 5. september. Teltet opstilles lørdag, den 4. september og vil udover bådudstilling bl.a. indeholde 4-5 roergometre, hvormed interesserede kan konkurrere med lokale kaproere og måske kendisser. Der vil endvidere for interesserede blive mulighed for en rotur på fjorden med øvede roere. Bestyrelsen er også i gang med at forberede medlemsmødet den 16. juni. Blandt emnerne er naturligvis opfølgning på emnerne fra generalforsamlingen og jubilæumsåret. Mon ikke der også bliver plads til andre emner. Så sæt kryds i kalenderen!

4 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD AKTIVITETS- KALENDER: MAJ: 1. Scullerroning tillades Roskole fra kl Kristi Himmelfartsdag: Madpakketur - se opslag i klubben Medlemsbladet udkommer JUNI: 2. Instruktion i singlesculler GP Maribo 13. Madpakketur - se opslag i klubben 16. Medlemsmøde kl Ægir arrangerer Jysk Marathon, se opslag i klubben 23. Skt. Hans Fest kl Før ferie langtur, Skanderborg - Ry - Silkeborg - Tange JULI: Medlemsbladet udkommer AUGUST: 4. Instruktion i singlesculler Weekendtur - hvis muligt til Østkysten 22. 8GP/4GP, Bagsværd 28. Klubbens fødselsdag 31. Aalborg i Rødt - se opslag SEPTEMBER: 11. Aalborg Regatta Medlemsbladet udkommer OKTOBER: Afmærkningen ved Egholm er udlagt Af Jens Brandt Afmærkningen nord om Egholm til Ryå er nu udlagt. BEMÆRK: - der er nogle ændringer i forhold til tidligere: Hele den første del af ruten er afmærket med bundgarnspæle med orange flag. Starter ved de knækkede pæle ved faskinerne ud for postbroen, og fortsætter gennem dæmningen til 7-stenen ved landingsbanen. Herfra er der afmærket med røde blåser som tidligere. HUSK: - at både pæle og blåser er sat som bagbordsafmærkninger- man skal derfor altid placere sig nord hhv. vest for afmærkningen og i en afstand på ca 10 m. Der har været mange problemer med at holde blåserne på plads specielt i den nederste del af løbet, som er mest udsat for vind og strøm. Vi har derfor valgt at lave denne del af markeringen med pæle, som er 23. Flæskestegstur 30. Standerstrygning mere stabile. 4

5 SIDSTE NYT: med, at opkrævning af kontingent for helårsbetalere, annoncører, passive samt for ratebetalere rate 2 må Kontingentopkrævning udsættes til juni måned! Det er såmænd også acceptabelt (bortset fra, at klubben ikke får kronerne i kassen) men ratebetalere vil Af Karsten Holt opleve, at de opkræves for kontingent Foråret er godt i gang og sommeren 2 måneder i træk. og stigende varmegrader nærmer sig. Men bare rolig ratebetalere skal Bestyrelsen har imidlertid haft et hedt stadig blot betale de 5 rater de er vant forår idet opkrævning af kontingent til. har voldt kvaler i forbindelse med, Og så håber vi i øvrigt på, at systemet at Danske Bank har ibrugtaget et nyt spiller i juni måned. system. Måtte man have spørgsmål til facts Opkrævning af første rate blev som omkring kontingentet så kontakt trygt bekendt udsendt pr. giro af samme kontingentkassereren. årsag og nu er den gal igen! Jens Brandt og bestyrelsen har i samarbejde foretaget en feberredning og har medlemsregisteret intakt. Det er imidlertid også ensbetydende 5

6 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD Rosvendene startede med morgenkaffe Store Rengøringsdag Briefing ved Steff Af Hr-chef Niels Østerggard Foto: Peter Laubek at gøre starten på ro- sæsonen til en succes. Vi startede med en god bund i form af rundstykker og kaffe. Efterfølgende fordelte folk sig på klubbens arealer. Forpladsen blev ryddet for gammelt sne, der blev fejet og skrubbet. Bådene kom for første gang i et halvt år ud på deres første tur dog kun ganske få meter og kun på hjul. De sidste just- Søndag den 21. marts mødte ca. 30 aktive medlemmer op for at give en hånd med forårsrengøringen af klubben. Det er vist længe siden at så mange er mødt op til det arrangement. Det var herligt at se så mange morgenduelige og glade mennesker, Bernhard spuler der var interesseret i at hjælpe til ophalerpladsen 6

7 Overinspektør Hyhne overvåger sine folk eringer af bådene blev foretaget af kvalificerede folk. Berlinermuren blev brudt ned og pænt sat til side - der blev svedt en del, men på plads kom den og gjorde bådhallen anvendelig igen. Vi håber så, at der ikke kommer højvande i de næste måneder. Utroligt at se hvor meget 7

8 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD Formandens kønne datter Katrine har inddraget redaktøren som Katrine fremviser det strålende resultat skidt der kan samle sig i løbet af et halvt år uden at hallen er blevet brugt. Baderummet fik en stor tiltrængt omgang og selv bestyrelseslokalet duftede nu af andet end sved. Robassinet blev omhyggeligt rengjort. Ny postkasse blev sat op. Men det var ikke kun i nederste etage der blev knoklet. Første sal sydede af liv. Der blev pudset pokaler, skjolde og der kom atter lys igennem vinduerne. Dejligt at se hvordan en samlet indsats virkelig batter. Dagen blev afsluttet med en god frokost. Der skal lyde en stor TAK til alle der var med til at gøre roklubben klar til sæson

9 Billedet til højre viser Ørom i gang med højpolere dirigentklokken 9

10 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD Standerhejsningen Formandens tale: Af Karsten Holt Foto: Peter Laubek Velkommen til Standerhejsning i Aalborg Roklub sæson nummer 124. Det er ensbetydende med, at vi runder sæson nummer 125 i år 2011, hvilket jeg vil vende tilbage til. Traditionen tro har forberedelserne til sæsonen været i gang længe, idet en række bådehold under Sørens kyndige rådgivning og organisering har klargjort alle vore både, så de nu fremstår indbydende og roklare. Tak for indsatsen. Sidste weekend afholdt vi rengøringsdag med rekordstor tilslutning. Efter morgenbordet blev der gået til makronerne og resultatet taler for sig selv. Stor tak for fremmødet og indsatsen. Sæsonen starter med roforbud, idet der stadig forefindes is i Limfjorden. Aalborg Kommune har meddelt roklubben, at vores slingers vil blive udlagt efter Påske. Og det ligner en spændende rosæson, idet der allerede nu er planlagt en række aktiviteter såvel på vand som på land. til at melde sig til roskolen. Tilmelding kan ske via vores hjemmeside. Kaproerne træner til deltagelsen i 8 Grand Prix og Copenhagen Harbour Race. Roklubbens flagskib deltager også i Copenhagen Harbour Race men kigger også mod udlandet. Om det skyldes, at konkurrencen er for lille i DK, eller det skyldes ønske om udflagning eller en tredje årsag må vi afvente nærmere svar på. Langtursafdelingen (og dermed også Motionsafdelingen) sprudler også af energi og har en række gode tilbud for kortere eller længere ture såvel i eget som i fremmed rofarvand. Følg med på Aktivitetsoversigten på klubbens hjemmeside eller her i bladet og tag for Jer af retterne. Der er serveret. På vand: Roskolen ved overlærer Hansen er klar til at tage imod en ny førsteklasse i weekenden d. 8. og 9. Maj. Så kender man interesserede og potentielle nye roere i blandt venner, familie eller arbejdskolleger så få dem 10

11 På land: Også på land vil aktuelle rosæson summe af aktiviteter. Aalborg Roklub fylder jo 125 år i Forberedelserne er i gang og flere har tilbudt deres assistance og kommet med forslag til aktiviteter. Der er plads til mange flere aktører. Bestyrelsen opfordrer derfor kraftigt frivillige til at melde sig med forslag til ideer og/eller til at tage del i det udførende arbejde. Og mens emnet er jubilæum så er det på sin plads at bemærke, at GAR i 2010 fylder hele 75 år. Jubilæet starter med denne standerhejsning og fortsætter til standerhejsningen i Selve jubilæumsdagen er den 3. juni året fejres ved et udvidet Candle Light arrangement samt med et større tilskud til Aalborg Roklubs 125 jubilæumsskrift. Bestyrelsen har besluttet at afholde et medlemsmøde onsdag den 16. juni kl. 20 med bl.a. følgende punkter: siden generalforsamlingen og deres effektuering, Jubilæumsaktiviteterne i 2011 Bestyrelsen glæder sig til dette møde, som vi forventer bliver et tilløbsstykke. Aalborg Roklub har engageret sig i en række aktiviteter alle med det formål at skrabe penge til klubkassen. Første aktivitet er Karneval i Aalborg sidst i maj. Herudover får vi mulighed for at deltage i Grøn Koncert og Tall Ships Race. Så kære medlemmer meld Jer under fanerne og få en god oplevelse. Endelig har bestyrelsen taget initiativ til at forny vort køkken. En ombygning af køkkenet kan derfor muligvis finde sted i indeværende sæson. Vi skal blot finde nogle gode tilbud samt midlerne dertil. Inden vi kigger fremad på sæsonen 2010, skal vi tage endelig afsked med sæsonen 2009 ved at uddele kilometernåle til roere, der har roet Redegørelse for bestyrelsens tiltag mere end km. 11

12 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD Aage Nielsen efter veludført dåbshandling Uddrag af dåbstale: Af Aage Nielsen Foto: Peter Laubek den statistik som er trykt i det nyeste nummer af klubbladet. Antal roede kilometer er støt stigende, således kan denne bådedåb foregå i troen på, at fremtiden er positiv og med en forventning om fremtidige oplevelser på vandet. For to år siden døbte Peter Laubek en dobbeltsculler bygget i kulfiber, i år skal det være en 2-åres inrigger fra Grejsdalens bådværft, med 7 bord i kaproningsudførelse. Båden er bygget med brug af flere forskellige træsorter, stævn, hæl, skotspanter og hovedspanter er i alm dansk asketræ limet i facon efter modeller. Klædning opbygget af 5 lags maghoni krydsfiner med klinkerne limet sammen. Alle langsgående lister, køl, langremme, køls- Det er en altid spændende at være med til at døbe en ny båd her i AR at se de smukke linjer i en ny båd og glæde sig til at prøve den. Når jeg tænker på debatten under generalforsamlingen tidligere på året, hvor vi rundede forskellige scenarier omkring klubbens fremtid - en langsom død - en genopståen som fugl Fønix med mange ungdomsroere på kaproningsbanerne - eller en tilpasning til de nye tider med fortsat roliv i disse omgivelser, så blev det sidste heldigvis også understreget i vin og essing er i Amerikansk gran 12

13 kaldet silver spruce som er ige mennesker, ifølge Saxo var meget lige i årestrukturen, det er en meget sej og en meget let træsort. det navnet på Rolf Krake s farbror en af skjoldungerne, og Roskilde Denne bådtype stammer oprindelig Vikingeskibs-museum har ladet fra et bådværft i Kolding, og Grejsdalens bådværft har i øvrigt købt tegningerne af Henry Larsen i Køge. Udfra denne model udviklede Grejsdalens inriggerværft selv en 4-åres inrigger. navnet pryde kopien af Skuldelev III skibet. Med de ord vil jeg døbe båden. Dit navn skal være Roar, må du lægge køl til mange uforglemmelige oplevelser for Aalborg Roklubs roere. Jeg har med stor glæde og stolthed takket ja til at give denne båd et par ord med på vejen. Båden skal som det Gul- og er sædvane i vores roklub opkaldes efter en af vore rokammerater, han sølvårer er et af de medlemmer af vores klub, De medlemmer, der modtog guld- og som praktiserer dette med at yde, sølvårer for sæsonen 2008, fik ikke for at alle i klubben kan nyde, enten indgraveret kilometertal på årerne. det er med reparation af både, eller Nu har AR fundet en ny gravør, så med almindeligt vedligehold ude de pågældende medlemmer kan få og inde, enten det er som instruktør deres roede kilometre fikseret i det i gymnastiksalen eller udførelse af ædle metal. andre tillidshverv. Det forefaldende Praktisk foregår det på den måde, at arbejde bliver udført på en selvfølgelig og naturlig måde, ikke for at til Simon Lyngshede senest den 1. det enkelte medlem afleverer sin åre høste roser men fordi opgaven ligger juli. De indgraverede årer genoverrækkes så til årets fødselsdagsfro- der, og det er til gavn for vores klub. Jeg kender ham som rokammerat i kost. båden, for år tilbage under de talløse daglige træningsture i kaproningsbåden samt på kaproningsbanerne, og senere under den ugentlige rotur Bliv medlem af har det altid været den seriøse, men behagelige og fleksible roer man har siddet i båden sammen med, GAR nu seriøs overfor rosporten og loyal - betal senere... overfor rokammeraten. Når vi nævner navnet iblandt roerne, Derved opnår du at kunne så tænker vi på førnævnte gerninger være med til og egenskaber, når vi fremover også ser navnet skrevet på denne båd, GAR s års festligheder. vil man måske også få associationer til Danmarkshistorien med drabelige GAR s bestyrelse vikingetogter og handlekraft- 13

14 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD Dyreliv ved fjorden Tekst og foto: Niels Østergaard Marsvin er et sjældent syn på Limfjorden. Vi ved den er der, for når roturen går ud over Limfjordens vande, ning. Men så sent som i 1966 kunne hænder det at en rygfinne eller to man på en Københavnsk restaurant skærer igennem det blanke vand. se marsvinebøf på menuen. I foråret 2009 var vi flere både, der I dag er marsvin truet af fiskernes var vidne til indtil flere marsvin i kølvandet. Det er et syn, der henstiller med sin sonar. Der findes i dag garn garn, som marsvinet ikke kan spotte én til sydligere himmelstrøg, men med akustiske alarmer så marsvinene kan undgår dem og der med hvor er det herligt også at se, at der er liv i fjorden af den slags. Det er en undgå druknedøden. Men trods oplevelse, der gør det at ro til en Yes disse tiltag dør der årligt mellem OPLEVELSE og dyr i deres net. Marsvinet er den eneste hvalart, Marsvinene parrer sig i juli-august der yngler og lever i de danske og føder kalven 11 måneder senere. farvande. Marsvinet er sky af natur, Typisk vejer kalven 10 kg. Kalven men regnes for mere intelligent end bliver hos moderen i de næste 10 dens slægtning delfinen. Marsvinet ses i de danske farvande, men såkaldte habitat områder for mar- måneder. I Danmark er der oprettet er specielt talrige i Storebælt og svinet, områder hvor marsvinet kan Lillebælt, men ses som sagt andre have fred og yngle uden at blive forstyrret. Disse habitater findes syd steder som i vores egen Limfjord. Bestanden af Marsvin er ca i for Middelfart i Lillebælt, ved Vadehavet, samt ved Helnæs og Nord for Nordsøen, samt de indre danske farvande. Normalt ser man Marsvinet i Langeland. mindre flokke typisk mindre end 10. Marsvinet blev tidligere jaget og Hovedføden for marsvinet i Limfjorden er hovedsageligt fladfisk. I de nedlagt. De blev jaget som Grindehvalen gør på Færøerne. Heldigvis mere åbne vande er fødekilden torsk er de tider slut. Marsvinet blev fredet og fisk tilhørende kutlingefamilen. i 1967, men er indtil da blevet jaget Så når nu bådene glider igennem systematisk. Det var ikke så meget vandet, så nyd den dimension af kødet, man gik efter, men tranen som oplevelser naturen giver det ligger blev brugt i forbindelse med belys- lige for. God tur!! 14

15 Old Oarsmens Corner! Tekst og foto: Peter Laubek Gennem generationer har dette hjørne af klubbens omklædningsrum været centrum for Morgenroernes Ritualer, der praktiseres efter morgenens Kaptajn Jespersen Eksercits, roning og besøg i finnebadet. Anders Enghave drager omsorg for, at hver enkel fremmødt morgenroer får den rette dosis af den velgørende og livsforlængende morgenbitter! Morgenroernes unikke morgenbar bliver meget passende ophængt under det spejl, der i årtier har forsøgt, at forskønne de gamle rosvendes kontrafej. På alterlignende vis er karrikaturtegningen af de vise mænd Poul Jørgensen, Holger Heilesen og Niels Peter Risgaard placeret over tryllespejlet. At spejlet virkelig virker forskønnende har Helge Foss forlængst fundet ud af. På bænken ses de Garvede Oarsmen, Helge Foss, Børge Christoffersen, Jørgen Gunnar Havemann, Holger Tromholt Christensen og Anders Enghave sikre dagsformen. 15

16 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD Tanker omkring DFfR s generalforsamling Af Niels Østergaard ændret til Forbund dog hedder det stadig Dansk Forening for Rosport. På denne måde forsatte det meste af dagen med at vedtage ordlyden af tekster i diverse bestemmelser. Kredsstrukturen i DFfR blev også diskuteret. Bl.a. havde Lise Pedersen (Aalborg Dameroklub) og vores forhenværende formand Jens- Peder Vium (nu Hadsund Roklub) gjort et stort stykke arbejde som oplæg til debat. Det blev blandt andet diskuteret om kredsene skulle nedlægges og erstattes af lokale netværk, med den fare der kan ligge i det her tænkes på at netværksgrupper oftest bæres af enkelte eller bare en enkelt person, med kollaps af en sådan gruppe hvis vedkommende stopper. Der var dog delte meninger, men det blev dog besluttet at hovedbestyrelsen skulle arbejde videre med dette. Langdistancekaproningsreglementet fik et nyt pointsystem. Dog kun små justeringer. Det gamle var måske ikke helt retfærdigt i forbindelse med point for de enkelte løb, så derfor blev det ændret. Et andet emne som kom på tale var et lidt vigende antal medlemstal. Pt. er der ca medlemmer og aldersgennemsnittet er stigende. Der er generelt for få aktive unge Lørdag den 13.marts tog Steen Christiansen og undertegnede af sted til Dansk Forenings for Rosports årlige generalforsamling. For undertegnedes vedkommende, var det første gang, jeg var af sted og var blevet orienteret om, at det kunne blive en lang dag og det blev det. Der var mødt under 150 op til generalforsamlingen, hvilket betød af de vedtægtsændringer der var bebudet ikke kunne vedtages i denne omgang. Mindst halvdelen af foreningens samlede repræsentantskab skal være til stede og 2/3 af disse skal være for, for at en vedtægtsændring kan komme på tale. Dette gør, at der senere bliver indkaldt en ekstraordinær generalforsamling som så er beslutningsdygtig. Mangt og meget blev debatteret og forslag til ændringer blev vedtaget, forstået på den måde at de skal vedtages på den ekstraordinære generalforsamling. En lang række vedtægtsændringer blev gennemgået, blandt andet blev foreningens lov forslået ændret til vedtægter. Love er bestemmelser der normalt udfærdiges af vores folketing og skal derfor ikke finde anvendelse i Rosportens paragraffer. Endvidere blev passager i vedtægterne med ordlyden Forening roere. Det er en tendens, der også er 16

17 meget tydelig i vores egen klub, hvor miljøbevidst, når vi i klubberne de unge hurtigt passerer igennem tager nye tiltag. Her tænkes f.eks. klubben. Unge i Aalborg forlader på opvarmning, brug energibesparende belysning og i det hele taget Aalborg for at søge job eller studere i København eller Århus. Personligt at tænke mere miljøbevidst, når der tror jeg, at det er vigtigt for vores laves ændringer og reparationer i egen klub at holde fast i medlemmer, klubberne. Opfordringen hermed der er over 30 år. Som ung i dag ville givet videre og evt. forslag modtages gerne. det vel være mere oplagt at vælge Ægir som klub. Men problemet er Indførelse af nye bådtyper blev også mere eller mindre generelt over omtalt. Her blev blandt andet nævnt hele landet. Som relativ ny inden for bådtyper, som er hårdføre, stabile ro-sporten tror jeg rigtig mange ser og lette at håndtere på vandet. De er rosporten som klubber for eliteroere vi forbinder som regel roning roere, som ikke har erfaring i roning derfor velegnede for unge, ældre og med OL, EM og VM, hvor vi ser kapbådende suse igennem vandet. Jeg dere velegnede til roning i farvande, i outriggede både. Bådene er endvi- tror personligt, at det er vigtigt at få hvor det kan være problematisk at udbredt det budskab, at roning er for benytte traditionelt outrigget materiel; f.eks. kystnære områder. Disse alle og at vi har turbåde, som fint egner sig til både motion, madpakketure og gode naturoplevelser. Den mulighed for os, hvor Limfjorden af kystbåde kunne måske være en del hører man for lidt om. og til viser tænder. Bådene forhandles af EUROW APS. DFfR skal være et Grønt forbund. Min første tanke var jamen er vi ikke meget grønne. Så vidt jeg ved Der blev selvfølgelig talt om økonomi, budgetter og meget meget er der kun installeret flytbare rugbrødsmotorer i vore både. Skulle vi mere. Men det tørre kan læses nu til at have generatorer i bådene, andet steds. Dette var blot et mindre så vi kunne generere strøm til batterier, som så kunne forsyne vores klub- generalforsamlingen. Inden længe udpluk af ting, der blev talt om på ber med strøm? Nej, det var såmænd vil der være et udtømmende referat blot en opfordring til at være mere at finde på 17

18 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD SIFA s tidligere leder er død S I F As tidligere formand Leo Møller er død lørdag 15. marts Leo var en af de store idrætsledere i Aalborg, se nekrologen fra S I F A, der tager fat i de store ting, der blev startet op. Som Aalborg roere kan vi takke Leo for støtte og rådgivning omkring vores 100 års skrift, samt afviklingen af jubel året Som daværende formand for AR hentede jeg inspiration og hjælp hor S I F As formand Leo Møller. Ære være Leo Møllers minde. John T Terp møder i gang på samme tid. Der skete altid noget i Leos nærvær. I den årrække Leo Møller var frivillig, ulønnet formand for SIFA, var han med til et væld af igangsættelser. Der kan nævnes oprettelsen af Trænerskolen, opførelse af Stadionhal 2, udvidelse og modernisering og administration via daværende ejerskab af Aalborg Stadion, Skøjtehallen. Leo Møller var manden bag SIFAs TV Bingo og idrætshistorisk arkiv, oprettelsen af idræt for ledige i dagtimerne Samvær Idræt og Motion og igangsætter af Sportsturisme i Aalborg. Sidst men ikke mindst var Ungdomslegene i Aalborg Leos store hjertebarn. Leo var sammen med tidligere Borgmester Marius Andersen straks med på denne fantastiske ide, der ikke kun gjorde Leo verdensberømt i Aalborg, men også udenfor landets grænser. Leo Møller nåede således også at få, ikke blot Danmarks Idræts-Forbunds ærestegn, men også Aalborg Bys højeste udmærkelse Aalborgmanden. Ære være Leo Møllers minde. En af idrættens allerstørste forkæmpere og æresmedlem i SIFA Leo W. Møller er død. Leo var en rigtig Aalborgmand, og igennem hele sit lange liv markerede han sig stærkt i sportens verden. Han var selv som aktiv løber i AFF og blev senere foreningens formand. Var formand for Trim komiteen og inititativtager til blandt meget andet Limfjordsløbet. I 1978 blev Leo indvalgt i SIFAs bestyrelse og afløste i 1982 Henning G. Jensen som formand. Under Leos fantastiske og inspirerende lederskab voksede idrætsorganisationen sig stor og stærk. Idrætten i Aalborg fik en styrke, der ikke er set magen. I hans formandstid kørte ikke sjældent ministerbiler frem og tilbage Af/ til kontoret på Harald Jensens Vej for at Henrik Jensen, Formand mødes med Leo, der ofte havde flere Peter Skram, Kontorchef 18

19 Motionsturneringen - Aalborg Roklub Af Jens Brandt Kilometer 4273 Antal roere 98 Gennemsnit 43,6 Efter en noget iset start på sæsonen er der så småt ved at komme gang i roningen. De første to uger af sæsonnen var med roforbud pga. af drivis i Limfjorden. Herefter fulgte mange dage med megen blæst. I slutningen af april begyndte det at ligne en alm. rosæson trods alt. Team Torsdag - minder fra torsdag aften august Et sjældent syn - Frank deltager i Team Torsdag s afterroning Foto: Steen Villadsen 19

20 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD at bestyrelsen har indkaldt tropperne til medlemsmøde onsdag, den 16. juni kl. 20. Kom i god tid. at bestyrelsen har udstedt roforbud til alle med kontingentrestance. Får du sveddråber på panden ved tanken, så kontakt kontingentkassereren og få sikkerhed eller køb aflad. Ved hjælp af klubbens Sandvigen Stradivarius sørger Vagn for den korrekte raspen af årerne til Kanolle! Runde fødselsdag Af Redaktionen at uddybningsfartøjet, der rumsterede i området øst for Limfjords broen i efteråret 2009 fjernede ikke mindre end kubikmeter havnesedimenter. Det oprensede materiale blev klappet i et område ud for det gamle Klubben og redaktionen ønsker hermed tillykke med fødselsdagen til nedennævnte fødselarer: Ove Thomsen 90 år den 3. juli. Carl Lynge 65 år den 29. maj. Aage Nielsen 65 år den 9. juni. Michael Richter 65 år den 3. juli. Dementi Af Vagn Thidemann Jeg vil hermed på det kraftigste dementere forlydener om, at jeg skulle være blevet hellig! Jeg har kun fundet (min egen) gud i detaljen (citat efter fransk filosof). 20

21 Bliv FRIKUNDE Hvis du samler dine og familiens bankforretninger i Nørresundby Bank, kan du blive FRIKUNDE og dermed opnå rabat på en lang række af bankens serviceydelser. Kontakt din lokale afdeling af Nørresundby Bank og aftal tid til personlig rådgivning, hvor du kan høre mere om FRIKUNDE. Læs mere om alle fordelene på NØRRESUNDBY BANK Torvet Nørresundby Tel

22 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD værft,hvor der er 18 meters dybde. Begrebet at klappe hænger sammen med, at der til dumpning af det oprensede materiale som regel anvendes fartøjer med klapper i bunden. at Aalborg Havn foreløbig frem til 2022 fungerer som Grønlands basishavn i Danmark. Hvilket betyder, at vi mange år fremover kan glæde os over at møde de smukke røde grønlandsbåde fra Royal Arctic Line, når roturen går østpå mod Langerak. at på Store rengøringsdag forlød det fra formandskabet, at der var planer om at lave en aften for klubbens yngre medlemmer d.v.s. de 60 årige. Endvidere blev det foreslået, at de kunne tage deres forældre med. at opmærksomheden om vor nye flotte inrigger Roar er meget stor. Forleden var Roar ikke at finde i bådhallen. Efter rojournalen var alle både anført som hjemkomne. Der blev selvsagt nogen uro i klubben. Heldigvis dukkede toerens konturer frem i solnedgangen, drevet frem af kraftfulde åretag. Årsagen var, at Roar endnu ikke var blevet registreret og derfor ikke kunne bogføres på legal vis. Onde tunger påstår, at det var et forsøg på at skabe uro hos manden, der har lagt navn til Skiwet - det lykkedes ikke. dem med årebladet på trappen til 1. sal. Andre stiller dem med årebladet opad langs tagrenden til det gamle værksted, andre lægger dem på fliserne. Er der ikke et genialt hoved, der kan anvise et system, der både er praktisk og skåner årerne mod slid og slagmærker. Vi kan også krybe til korset og kopiere det system, man bruger i ADR! at det er netop 100 år siden fru fabrikant Stuhr, der var gift med en af stifterne af Aalborg Værft, døbte en ny elegant 4 åres inrigger af cedertræ og nyeste konstruktion. Båden fik navn efter klubbens mangeårige rochef glasmager Christoph Hupfeldt. Båden, der blev bygget hos Kjær i Hellerup, kostede 650 kr.hvoraf de 300 kr. var frivillige bidrag, der var indsamlet af foreningens damer. En prisværdig indsats, der gav håb om, at der kunne optages damer i AR. I 1915 forsøgte damerne så, under ledelse af Anna Pingel, at blive optaget som fuldgyldige medlemmer, men forgæves.det medførte så, at året efter i 1916 at der blandt medlemmerne efterlyses en hensigtsmæssig måde at placere årerne på, når de skal rengøres efter roturen. Nogle lægger etableredes Aalborg Dame Roklub 22

23 under ledelse af de damer Anna Pingel og Leonora Berglind. at det er muligt at leje en af DFfR`s udstationerede langtursbåde, der er placeret i de mest populære langtursområder. Der findes også en enkelt båd i Norge (Oslo), samt et par stykker i Sverige (Marstrand). Ansøgning skal attesteres af formand / rochef og indsendes til Lise og Allan Pedersen. Læs mere på DFfR`s hjemmeside. Prisen er 625 kr./uge eller 125 kr./ dag. at der også er mulighed for at leje både hos den tyske forening for langtursroere Die Dänemarksfahrer, der har langtursinriggere udstationeret i Danmark og ved den tyske Østersøkyst. Se mere her: at Eskild Ebbesen, der har opnået legendestatus i dansk og international rosport med Guldfireren, er den første roer, der har modtaget Ridderkorset af Dannebrogsordenen, som hendes majestæt Dronningen i forbindelse med sin 70 års fødselsdag uddelte til diverse store personligheder indenfor kultur og sport. at det ganske vist kun er en minoritetblandt klubbens medlemmer, der er havne- og langtursstyrmænd. Alligevel skulle det vel være muligt for de øvrige rosvende, at styre bilen ind mellem de hvide streger på klubbensparkeringsplads. Her i forårstiden, hvor rigtig mange medlemmer møder frem i bil, er det lidt ærgerligt, at der ryger et par parkeringspladser p.g.a. manglende omhu ved parkeringen. Emnet blev bragt på bane forleden i finnebadet, hvor der var røster fremme om, at hvis det ikke blev bedre, måtte man gå så vidt at bede rochefen om en enkel aften at skifte rokasketten ud med den blankskyggede og skrue bissen på. Så kan de formastelige måske lære at parkere ordentligt. Måske skulle vi lade Frederik og Simon inddrage bilparkering som et element i roskolen. at Nykøbing Mors Roklub, der blev stiftet 1890 lørdag den 29. maj kan fejre sin 120 års fødselsdag. Aalborg Roklub ønsker den gamle hæderronede klub tillykke med dagen. 15. juni 2008 materiale SKAL sendes til REDAKTION: KONTAKT: Peter Laubek (ansv.), Karsten Holt, Steen Aalborg Roklub Villadsen & Mikkel Gade. Medlemsbladet Søsportsvej 8 udkommer 6 gange årligt, ca. den 15. i de 9000 Aalborg ulige måneder (jan, mar, osv.). Det er et Tlf.: debatforum, så derfor er artikler og indlæg forsynet afsenderens navn, så det er tydeligt hvis mening, der gengives. Giro:

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Grundlovstur til Vendsyssel! I strålende sol afviklede eftermiddagsroerne den årlige grundlovstur.

Grundlovstur til Vendsyssel! I strålende sol afviklede eftermiddagsroerne den årlige grundlovstur. Nr. 4 juli/august 2008 67. Årgang Grundlovstur til Vendsyssel! I strålende sol afviklede eftermiddagsroerne den årlige grundlovstur. På billedet ses fra venstre: Dion Nielsen, Henning Andersen, Erik Jensen,

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Instruktionsudvalget: Instruktionsdag 16/4 Rigtig god dag, med fin pressedækning, Udvalget har evaluering og takker for den støtte og hjælp alle bidrog med

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005

Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005 Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005 Mastersudvalget, Svend: Masters har deltaget i pinseregatta på Esrum sø og i 4x til Forårsregattaen på Bagsværd sø, begge dele med pæne resultater. De ville gerne

Læs mere

MAJ / JUNI 2011 ... 70. Årgang. Nr. 3. LÆS ALT OM: Store rengøringsdag...side 6 Standerhejsningen...side 8 Aalborg roskole...

MAJ / JUNI 2011 ... 70. Årgang. Nr. 3. LÆS ALT OM: Store rengøringsdag...side 6 Standerhejsningen...side 8 Aalborg roskole... MAJ / JUNI 2011 Nr. 3 70. Årgang LÆS ALT OM: Store rengøringsdag...side 6 Standerhejsningen...side 8 Aalborg roskole... side 10 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Nørregade

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

Sankt Hans-aften i roklubben

Sankt Hans-aften i roklubben Nr. 3 juli/august/september 2009 68. Årgang Sankt Hans-aften i roklubben Traditionen tro var mange af klubbens medlemmer med flere søgt ned til fjorden for at fejre Sankt Hans-aften i det smukke midsommervejr.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet NYHEDSARKIV 2004 Resultater fra Vinterkaproningen Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres. Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet 200424.nov Vinterkaproning

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007.

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Beretning for 2006 Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Først vil jeg sige noget generelt, så kommer der noget om medlemmerne, økonomi, roning, bådene, huset, aktiviteter,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Medlemsblad for Ishøj Roklub. 23. årgang November 2007 Nr. 9. Vel roet Vel hjemme (7. oktober)

Medlemsblad for Ishøj Roklub. 23. årgang November 2007 Nr. 9. Vel roet Vel hjemme (7. oktober) TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang November 2007 Nr. 9 Vel roet Vel hjemme (7. oktober) Husk Bådklargøring og madlavning mandage Træning til 8GP torsdage Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

... Østeuropæisk Regatta - side 7 Tall Ships Race i Aalborg - side 9

... Østeuropæisk Regatta - side 7 Tall Ships Race i Aalborg - side 9 Nr. 5 SEPTEMBER / OKTOBER 2010 69. Årgang Østeuropæisk Regatta - side 7 Tall Ships Race i Aalborg - side 9 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Karsten Holt Nørregade 22 50 83 61 59 9000 Aalborg

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Beretning ved generalforsamlingen 2014

Beretning ved generalforsamlingen 2014 1 Beretning ved generalforsamlingen 2014 Velkommen til alle jer, der er mødt op i dag. Det er en glæde at se, at der er så stor interesse for klubben og dens trivsel. For det er jo ikke på vandet det foregår

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

1886-2011. 125 år ... Jubilæumsprogram for Aalborg Roklub LØRDAG 27. AUGUST 2011 KL. 11.00-14.00: RECEPTION

1886-2011. 125 år ... Jubilæumsprogram for Aalborg Roklub LØRDAG 27. AUGUST 2011 KL. 11.00-14.00: RECEPTION 1886-2011 125 år JULI / AUGUST 2011 Nr. 4-70. Årgang. Jubilæumsprogram for Aalborg Roklub LØRDAG 27. AUGUST 2011 KL. 11.00-14.00: RECEPTION Velkomst Tale(r) af honoratiores Båddåb af 2 både - Paraderoning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Generalforsamling i Aalborg Roklub Tirsdag den 26. februar, kl. 19:00 Læs dagsorden side 6

Generalforsamling i Aalborg Roklub Tirsdag den 26. februar, kl. 19:00 Læs dagsorden side 6 Nr. 1 januar/februar 2008 67. Årgang Generalforsamling i Aalborg Roklub Tirsdag den 26. februar, kl. 19:00 Læs dagsorden side 6 Tegning: Vagn Thidemann AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand:

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Nr. 1 januar / febuar 2006 65. Årgang Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Foto: Anders Josefsen AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Endnu en fondsgave

Nyhedsarkiv 2013. Endnu en fondsgave Nyhedsarkiv 2013 Endnu en fondsgave Trygfonden har tildelt os 30 stk. oppustelige redningsveste. Det var da en god julegave. Alle ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår fra bestyrelsen i Middelfart

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

NYHEDSBREV. Forsiden. Indholdsfortegnelse APRIL 2012

NYHEDSBREV. Forsiden. Indholdsfortegnelse APRIL 2012 Forsiden NYHEDSBREV APRIL 2012 Indholdsfortegnelse Forsiden...1 Bestyrelsens planer for det kommende år...2 Renovering af bad og omklædning...2 Forårsrengøring...2 Vores løb...2 24 timers kajakstafet...2

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Juni 2010 Nr. 5. www.ishoj-roklub.dk. Roskole 17. 18. april 2010

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Juni 2010 Nr. 5. www.ishoj-roklub.dk. Roskole 17. 18. april 2010 TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juni 2010 Nr. 5 Roskole 17. 18. april 2010 www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub

Nykøbing F. Roklub. Reglement Nykøbing F. Roklub Reglement Nykøbing F. Roklub 1. Hvem må ro Kun aktive medlemmer af klubben må benytte materiellet uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. Roere fra andre klubber kan dog af bestyrelsen få tilladelse til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00

Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Standerhejsning 2013 SØNDAG 24. MARTS KL. 10.00

Standerhejsning 2013 SØNDAG 24. MARTS KL. 10.00 MARTS / APRIL 2013 NR. 2. 72. årgang Standerhejsning 2013 SØNDAG 24. MARTS KL. 10.00 - mød frem og vær med til at skabe en festlig start på rosæson. Klubben er - som traditionen byder - vært ved et traktement

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1.

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1. Handlingsplan 2009 Med ca. 60 ungdomsroere er det mere end nødvendigt at strukturere ungdomsroninodder Roklub mere end nogensinde. Odder Roklub har siden 2001 været i stand til vedholdende at arbejde målrettet

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang December 2007 Nr. 10 k Peter stryger standeren Husk Julehygge mandag den 10/12 Bådklargøring og madlavning mandage Træning til torsdage Se det sidste

Læs mere

- rosæson 2013 er i gang..! - se side 8

- rosæson 2013 er i gang..! - se side 8 MAJ / JUNI 2013 NR. 3. 72. årgang Roskole - 1. del - side 5 Store rengøringsdag - side 7 Rostatuetten side 10 Hjertestarter i klubben - side 12 TT s Middelhavscruise side 15 - rosæson 2013 er i gang..!

Læs mere

TANGLOPPEN. Det er hårdt arbejde at dreje en båd. Husk Roskole III den 25.-26. august Vi har brug for din hjælp!

TANGLOPPEN. Det er hårdt arbejde at dreje en båd. Husk Roskole III den 25.-26. august Vi har brug for din hjælp! TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang August 2007 Nr. 6 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub.

Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. Vedtægter og roreglement for Næstved Roklub. 27.06.2012 Sidst revideret 27.06.2012 vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling - 6 og 9 er ændret. 1 Navn og formål. 1. Klubbens navn er Næstved Roklub,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere