25. ÅRG - September - November

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. ÅRG - September - November - 2002"

Transkript

1 4 25. ÅRG - September - November Junior-EM i snipejolle Max og Jannik på vej ud af havnen

2 Officielt medlemsblad for aaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre klubber, annoncører, m.fl. Distribueres gennem Avispostkontoret. Sats og tryk: Riber Reklame, aaborg. orsidefoto: Redaktør: Carl Johan eddersen (ansvh.) Lindevej 15, 5600 aaborg. Telefon : ( ) Bladudvalg: Bent Kruse, Saugstedlund 70, 5600 aaborg, tlf Henning Sørensen fotoansvarlig Pia uglsang, ungdomsansvarlig Kildetoften 23, 5600 aaborg, tlf Lillestrand, 5600 aaborg, tlf Hjemmeside: Stiftet Medlem af Dansk Sejlunion. Havnefoged Lars Iversen tlf BESTYRELSE: ormand: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 aaborg, tlf Næstform.: Morten Rohde, Strandgårdsparken 178, 5600 aaborg, tlf Kass: Hans Christiansen, Søtoften 28, 5600 aaborg, tlf Henning Sørensen, P. U. Bruunsvej 40, 5600 aaborg, tlf Bent Kruse, Saugstedlund 70, 5600 aaborg, tlf Johs. Snedker, ærgevej 10, 5600 aaborg, tlf Susanne Hinz, Kirketoften 13, Diemæs, 5600 aaborg, tlf Søren Dam, Askvej Odense SV, tlf Carl Johan eddersen, Lindevej 15, 5600 aaborg, tlf Kapsejladsudvalg: Søren Dam, Helle Rohde, rank Vilhelmsen, Bo Bundgaard Lassen, Erling Nielsen, Niels Dam. Juniorafdelingen: Henning Sørensen, Jakob rost, Morten Rohde, Helle Rohde, Leo Øster, Jesper Schreiner, Arne Sørensen, Ivan Andresen, Lars Westergaard, Henning Carlsen, Glenn Christoffersen, Jens Peter Ploug, Peder Bay. Sejlersk./Turudv.: Bent Kruse, Palle Rasmussen, Hans Jørgen Schmidt, Hans Ove Holmstrup, Vagn Egelund, H. C. Sørensen. estudvalg: Susanne Hinz, Jytte Thomsen, Lisbeth Bundgaard Lassen, Lone Stokbro Ravn, Tove rost. Hus-, bro- og plads: Johs. Snedker, Kaj Thomsen, Hans Peter Jørgensen, inn Henriksen, John Pedersen, Hans Kruse Andersen, Leif Sædholm, Lars rost, Ove Christoffersen. Svend Å. Rasmussen, Peer Nielsen Tur- og bøjer: Bent Kruse og Preben Johansson Klubmålere: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 aaborg, tlf , rank Vilhelmsen, kirkelundvej 43, 5250 Odense SV, tlf Mdl.-register: Hans Christiansen Søtoften 28, 5600 aaborg, tlf Ind- og udmelding af klubben foretages skriftligt til Hans Christiansen 2

3 DM for Nordisk olkebåd, 2002 I dagene fra den 6. til den 9. juli blev danmarksmesterskabet for Nordiske olkebåde afholdt i aaborg, hvor der deltog 60 både. Der var tilmeldt 63 både, en blev uheldigvis 1- Plads stævneåbning, hvor Borgmester Britta Duelund satte glans over stævnet med sin deltagelse. Vinden, som vi jo både heldigvis og desværre ikke er herre over, var lidt drilsk. Lørdag var der planlagt en sejlads, som blev afviklet i pænt sommer-vejr og svag mellemluft. Søndag var der planlagt to sejladser, men det lykkedes kun at afvikle én, også i pænt sommervejr men meget tynd luft. Og det endte med at bådene måtte slæbes i havn, på det tidspunkt udeblev vinden fuldstændig. Mandag var der oprindelig planlagt to sejladser, men på grund af den manglende sejlads foregående dag, blev det en rigtig stroppetur for sejlerne, med tre afviklede sejladser. Vinden var nu rimelig og nogenlunde stabil, og det var stadig pænt sommervejr. Tirsdag var stævnets sidste dag, og der manglede kun en sejlads, som med en del besvær blev afviklet. Vinden var svag 2- Plads oto: Bent Kruse tabt da den blev løftet ud af vandet for at komme på trailer, med skade til følge, to både nåede ikke frem. Egentlig gik de første aktiviteter i gang allerede fredag den 5., hvor bådene i stor stil ankom, hentede deres sejladsprogram og ellers søgte at finde sig til rette i aaborg. Næste dag - lørdag begyndte stævnet for alvor, klokken 11 var der oto: Bent Kruse (ortsættes på side 4)

4 (ortsat fra side 3) og meget omskiftelig. Starten var berammet til kl. 10, men først efter en times forløb lykkedes det at komme i gang, og banen måtte flyttes adskillige gange. Et meget stort telt var stillet op på sejlklubbens parkeringsplads i anledning af stævnet, her skulle festmiddagen holdes. Bordene var pyntet flot, der var meget lækker mad, og senere levende musik. estlighederne gik i gang ved 19 tiden, og festligt blev det, Vorherre sørgede for fyrværkeriet. Et mægtig tordenvejr med afviklede det på, fra nær og fjern. Bedste SK 3- Plads oto: Bent Kruse regn og lyn i stride strømme tog fat samtidig med middagen, så det blev således en "bragende" succes! Det var et godt stævne, synes vi selv, og vi har da også fået megen ros for den måde vi ra resultatlisten skal nævnes: 1. D 871 Brdr. Jørgensen, KSK 4, 43, 2, 2, 1, 6 = 15 point 2. D 873 Tom Carlsen, KDY 11, 4, 1, 5, 6, 15 = 27 point 3. D 800 Henrik Kold, KS 1, 7, 12, 18, 3, 12 = 35 point 11. D 1099 Stig Bundgaard, SK 6, 47, 17, 6, 18, 18 = 65 point 16. D 762 Bo Petersen, SK 19, 11, 28, 22, 10, 22 = 84 point 19. D 927 Bo Bundgaard, SK 5, 34, 15, 17, 47, 21 = 92 point 32. D 628 Erik Medelby Andersen, SK 40, 35, 30, 32, 27, 14 = 138 point 35. D 627 Glen Christoffersen, SK 21, 41, 50, 27, 50, 8 = point 39. D 1039 Morten Rohde, SK BD, 45, 48, 26, 43, 11 = 173 point 49. D 854 Lars Westergaard, SK BD, 29, 53, 44, 34, 48 = 208 point 51. D 809 Jonas Petersen, SK 43, 30, 43, BD, 56, 54 = 226 point Niels. oto: Bent Kruse Oprette teksten

5

6

7 ÆLLESSPISNING I KLUBHUSET Der vil blive arrangeret fællesspisninger i klubhuset den sidste fredag i november, januar, februar og marts måned. Sæt X i kalenderen allerede nu. ørste gang, den 29. november 2002, vil aftenens aktivitet være et pakkespil. Alle skal derfor medbringe en pakke til max. kr. 10,00. Nærmere information om aftenens menu, samt tilmelding sker på opslag i klubhuset eller ved henvendelse til Lisbeth, tlf / Susanne, tlf estudvalget VVS & BLIK BROBYVÆRK & RYSLINGE Aut. VVS installatør John Hansen TL & Gas- & oliefyrsservice Kaj Thomsen Tlf.: Badeværelser Butik Totalentrepriser Brændeovne Olie- og gasinstallationer Ny annonce Næste Nummer! Næste nr. af halv-vind udkommer i December Stof til dette blad skal være redaktionen i hænde senest 16 November 2002 Red. Klabautermanden igen igen. Trods juli og augusts hedebølger må vi vist erkende at sommeren er forbi, og efterårsarbejdet i sejlklubben igen trænger sig på. Det er stadig første tirsdag i hver måned at vi mødes klokken 9.30 til 12.oo. Vi har den glæde, at der stadig dukker nye folk op som gerne vil gøre en indsats for at aaborg Sejlklub s omgivelser fremtræder pænt og ordentligt, ligesom vi tager os af den lettere vedligeholdelse af hus og plads. orårets renovering af flagmasten falder dog udenfor begrebet lettere vedligehold. Her blev foretaget et mægtigt flot stykke arbejde af en lille flok, ingen nævnt, ingen glemt, dog vover jeg at fremhæve navne som Helge, Bent, Kjeld og Per. Tak til alle som har mødt op og hygget sig med os, der er plads til endnu flere så bare mød op!

8 ra Hus,- bro,- og pladsudvalget Bådoptagning:lørdag d fra kl. o7.oo. To dage før: torsdag d fra kl hjælper vi hinanden med at sætte stativer frem.alle STATIVER ER SELVØ- LIGLIGE VELSMURTE OG SUNDE. Nedenstående tilmeldingskupon SKAL sendes til ærgevej aaborg. Jo før,jeg får den, jo før kan du se rækkefølgen i klubhuset. Sidste frist er Da det er første gang at vi har Lars Nielsen til at hjælpe os, kan jeg ikke give præcise tidspunkter; men ihukommende den flotte søsætning kan vi måske regne med 4-5 i timen-- især hvis alle er parate med skivet og værktøj til at justere stativet. Brugere af klubbens både bedes også være tilstede. rivillige til et køkkenhold bedes tilmelde sig hos Susanne Hinz tlf Vedr. Broudvidelse. d.d. afventer jeg svar fra Kystinspektoratet, idet de skal høre mange forskellige instanser. Vi har ikke endnu besluttet dato og hvordan broens dækplanker skal udskiftes.udskiftning af enkelte agterpæle er også kun på "ønskestadiet" Vedr.Ventelisten. Indenfor de næste par måneder sætter jeg den nye reviderede liste op i klubhuset. Med sejlerhilsen Johannes. Til udvalgsmedlemmerne af Hus-Bro og Plads: Hermed indkaldes til møde. Jeg mener at vi kan gennemgå nedennævnte punkter under frokosten d i klubhuset. 1. Udlægning af luftslanger 2. Optagning af Gule DS-bøjer 3. Optagning af luftslanger 4. Søsætning i år Skal vi afholde St. Arbejdsdag foråret 2003? Evt.dagens indhold Husrenoveringer? Hvad?hvornår? Hvem? 6. Oprydning i varmerum-værksted og mastehus.hvem-hvornår? Næste udvalgsmøde. Skal udvalget forberede noget til generalforsamlin gen. 7. Er vi opryddere efter slavefesten? 8. Evt Vedr. maste huset: ALLE personlige ejendele, som IKKE må smides ud, SKAL have påhæftet mærkeseddel med ejernavn og adresse samt tlfnr. Efter bliver mastehuset ryddet og fejet. Store master skal lægges fortrinsvis i højre side,indad den højre dør.husk Mærkeseddel på mast og bomme. Seddelen skal være synlig og sidde i enden af masten mod døren. (du kan også tilmelde dig på hjemmesiden.!) Bådoptagning efteråret Jeg ønsker: Sæt kryds 1. Optagning d Skibsplads på sejlklubbens areal 3. Mast i eller ved mastehus 4. ORSIKRINGSSELSKAB OG POLICENUMMER Bådnavn: Ejernavn: Tlfnr.: Mobil:

9

10 ra det gode skib "Dione IV. Besætning: Dorte og Johannes. Selvom vi i 2001 var rundt om Schleswig-Holstein, havde vi alligevel nogle hængepartier. Vi gik derfor ind i Slien og havde også planer om lensborg fjord og Als Sund. Efter 5 rolige Østersø-timer nåede vi den bemalede og bemæskelsesværdige afmærkning til Maasholm.Jeg var dog mest interesseret i at vise Dorte den skønne by Kapplen. Vi gik forbi Grauhøft og kom til tiden for broåbningen. Denne svingbro synes jeg er flot at skue,-men lige bag svingbroen skød to store broklapper sig op og der var ikke megen plads at sejle på.det er den af Ove beskrevne nye 2-3 spors vejbro,som Kappeln stadig arbejder på. Hele processen er beskrevet både i en skurvogn ved arbejdsstedet, men især er der en flot udstilling i Møllen, hvor også Kapplen har deres turistbureau. Vel gennem broerne glædede jeg mig til igen at ligge under Nestle-fabrikken, som i gamle dage. Nu hed den noget med Crem og der var ingen små pladser til ein kleine dænishe spoortsboote. Vi lagde Dione på luksusmotorbåden Den nye bro en grosse platz, og jeg gik op til havnefogden for at betale og blive anvist en lille plads---som måske så ikke kostede så meget!? Han pegede på en lille hjørneplads foran en kæmpe stor og dyr motorsejler. Vi forlod derfor den store plads og nærmede os motorsejleren. Her blev vi mødt af den venlige kaptajn,som spurgte hvad vi ville. Inden vi nåede at svare,råbte den noget yngre hustru:"søren. Kan de ikke meget bedre ligge udenpå den lille derhenne?" Hun havde ikke fattet at vi blot skulle til at mase os ind mellem nogle agterpæle af beton og hendes luksusmotorbåd.det kom hun dog ret hurtig til at indse, fordi både "Søren" og havnefogden var os behjælpelige med at hale,skubbe og trække i Dione, Sørens lystkutter og betonpælene.der manglede 10 cm. selvom Søren var henne og løsne sine fortøjninger. Nu hjalp det jo heller (ortsættes på side 13) oto: Red.

11 LODSEJLADS OG CERTIIKATER Mange danskere har i årenes løb sejlet rundt på Europas kanaler, og mange flere, specielt af den ældre årgang, er i gang med at planlægge en kanaltur, en helt anderledes sejlads, end man normalt er vant til. Men pas på, det kan blive dyrt. Der er de sidste år kommet et krav om, at man skal være i besiddelse af et kanalcertifikat, og i den forbindelse er det ikke nok med vort danske duelighedsyachtskipperbevis. Der er allerede givet bøder i klassen, hvis man ikke er i besiddelse af omtalte kanalcertifikat. or at undgå disse bødekrav, er SK i gang med at undersøge muligheden for i løbet af vinteren at lave et kursus, så vi til næste sæson kan sejle nogenlunde lovligt på Europas kanalnet, måske har du lyst til at deltage? Dansk Sejlunion er i gang med at lave studiemateriale og prøve, og alt dette kan du læse om i Sejler Bladet nr. 2/02 side 12. Det kan derfor endnu ikke oplyses, hvad erhvervelsen at det omtalte kanalcertifikat vil koste. Der er hængt en ret interessant artikel op i klubhuset, hvor du kan læse meget mere om grunden til, at du er nødsaget til at have et kanalcertifikat, hvis du vil sejle kanalsejlads. Til næste nummer af halv-vind har vi så mange oplysninger, at vi til den tid kan fortælle om priser, og om tidspunktet for afholdelsen af kurset. Ved du for eks. hvad disse tavler betyder.? Velkommen til nye medlemmer. Anders Bundgaard Lassen, aaborg; Birgitte Søgaard, Gilleleje; Marie Bergmann, aaborg; Søren Lyngsø, aaborg: Heidi Schmidt Jensen, V. Åby; Christian Bonde Povlsen, aaborg; rederik Grand, aaborg; Trine Djurhuus, aaborg; Louise Knuth, aaborg; Lotte K. Andersen, Odense S; Pia Johnsen, aaborg; Carsten Johnsen, aaborg; Ines Karsten, aaborg; Stine Bischoff Clemmensen, aaborg; Marianne Kaslund, Stenstrup; Lisbeth Melbye, aaborg; Ejner Jensen, Ringe; Klaus erdinand Hempling, aaborg; Malene Hempling, aaborg; Kai Sonntag, aaborg; Simone Moretto, aaborg; Erik Moretto, aaborg; Arnold Just, aaborg; Elin Just, aaborg; Michael Schmidt, aaborg; Jesper Dyreborg Møller, København N; Svend Henningsen, aaborg; Knud Dam, aaborg; Anne T.K. Schmidt, aaborg. Hans Christiansen

12

13 (ortsat fra side 10) ikke ligefrem at den unge hvidklædte og iført hvidt tørklæde samt hvide gummisko hele tiden ville beskytte lystkutterens fribord med en i omkreds målende 80 cm. fender."søren-søren.det er heldigt at den lille båd har gummi på siden!",sagde den hvide dame flere gange.måske har hun været smart med den fender, for havnefogden opgav og henviste os tilbage til den store plads- til lille betaling. Hele natten var det torden og lynild over os. Regnen silede ned og det var ikke megen søvn vi fik. Imidlertid blev vi vækket tidligt af en stor dieselmotor, der startede op samt en kvinde, der råbte:"vi når det ikke. der er kun 6 minutter tilbage,søren. Hvad gør vi?"da jeg hørte denne skingrende stemme, viste jeg straks, hvilket syn jeg ville møde, når jeg søvndrukkent stak hovedet op gennem kahytslemmen. Men nej. Jeg havde troet at damen var iført regntøj eller andet bekvemt til lejligheden. Det var igen hvidt sommerdres og hvide sandaler.hun stod midt oppe på det store skib og råbte til Søren. Han gik fredeligt og overvejede situationen.han gav hende en fortøjningsende og en af de enorme fendere.det var for meget for hende. "Nu er der kun 4 minutter til broen åbner," råbte hun.mens Søren stille sejlede den store mototsejler ud mellem pælene, stod hun stadig med en fender og en fortøjning i hånden midtskibs. De nåede broen! Vi sejlede videre til Arnis (dejlige faciliteter) og Mysunde (hyggeligt miljø) og Schleswig (pæne badeforhold) Vi nåede ikke at deltage i vikingefestivalen- men den gentages om 2 år, så måske? Hjemad lagde vi igen ind til Arnis og Kappeln. or sjov ville jeg lige hente en prisliste på transitvarer. Da jeg var ved at studere priserne lagde en lille gummibåd sig udenpå Dione. "Wir will gern se den gryne book", sagde den ene tolder. Jeg ville ikke begynde at fortælle ham om vores kanaltur sidste år, hvor vi flere gange blev afvist, da jeg bad om en grøn bog."haben Sie etwas zum fortolde", spurgte den flinke tolder. Jeg nægtede og sagde at den smule vi brugte, købte vi hjemme i aaborg i Aldi--Det var samme pris,påstod jeg og iøvrigt kunne han få vore pas at se på. Han lod sig nøje og fortalte os, hvor vi kunne få en grøn bog. Nu ville jeg altså have en. Jeg drønede op til det nærmeste toldkontor. Her kunne jeg nok få en grøn bog,når jeg blot kunne dokumentere at jeg ejede skibet!!! Tilbage i Dione fandt jeg dybest nede en kopi af salgsfakturaen og forsikringspolicen. Med disse papirer og vore pas gik jeg stolt tilbage til toldkontoret. De så vist gode nok ud, men tolderen bad mig nu henvende mig på hovedtoldkontoret. Der havde de den grønne bog. Velankommet til det store kontor mødte jeg den samme tolder igen! Nu skulle han lige have sin frokost. Kom igen om en time. - Vi gik derfor en lille bytur og herefter igen til tolderen. nu viste det sig at han havde lagt alt til rette nede i det lille toldkammer. Han ville dog snart gå derned! Udenfor toldbygningen blev Dorte og jeg enige om at bestille mad og afvente tolderens tilsynekomst. LIge som servitricen kom med den varme mad, så kom tolderen gående. "Nu har jeg ventet på ham hele dagen, så kan han vel også vente lidt på mig", tænkte jeg og spiste min varme mad. Ud ad øjenkrogen kunne jeg holde øje med det lille toldkontor, og pludselig virkede det som om han (ortsættes på side 14) Den grønne bog

14 (ortsat fra side 13) var ved at forlade huset. Jeg spænede derned og nåede lige at komme ind inden han gik hjem. Jeg fik en grøn bog til Dione!- Vi købte intet transit!! Efter et par dage i Maasholm, gik vi til Sønderborg. Dybbøl Mølle og Det historiske Center blev besøgt. Meget lærerigt og det hang godt sammen med, hvad vi så og læste om i Augustenborg, hvor vi var til gudstjeneste i slotskapellet og var vidner til en barnedåb. Slotshaven gik vi gennem og fandt det lindetræ, som H. C. Andersen havde siddet i skyggen af! Vi lå ved kornlagret og var med til at heppe på de 16 bådelaugsmedlemmer, der havde pålidelighedssejllads. Mon det var en disciplin for aaborg sejlklub? Hjemmefra havde jeg fortalt Dorte om Mjelsvigs lyksagligheder, men da vi ankom til Dyvig bro fik vi forklaret, at olkene bag det tidligere Mjelsvig var blevet sat ud fra vigen og området var nu overtaget af tyskere. Mjelsfolkene havde nu købt Dyvig kro og bro, så derfor valgte vi at blive og støtte deres anlæg. Jeg fik også besøgt den nærliggende lille købmand/købkvinde, så min mælkebeholdning var intakt. Efter nogle dage sluttede vores tur nemlig med nogle dage ved Kalvø i Genner fjordens henrivende idyl. Nu føler vi os udlærte i den sønderjyske historie, så næste år bliver det måske Samsø? Har du nogle gode tips om farvandet nord for yn?---dorte og Johannes er meget interesseret.. AMILIE WEEK-END PÅ KORSHAVN Vejret var med os, solskin og let til jævn østlig vind, da 9 både satte hinanden stævne på Korshavn. Der var hygge på hele week-enden. Lørdag gik vi en lang Bingo-tur til Nakkeodde og langs stranden hjem. Efterfølgende blev der badet og slappet af inden vi tændte op i grillen og spiste vores mad. Vi havde lejet forsamlingshuset - jeg tror det er Danmarks smukkeste beliggende forsamlingshus. Vejret tillod at vi kunne flytte borde og stole ud på plænen, så det gjorde vi. Efter spisningen spillede Henning Nørgaard op til fællessang på sin harmonika og vi blev ved til mørket gjorde det umuligt at læse sangteksterne. Søndag formiddag satte nogle af bådene kursen mod Svelmø, hvor vi ankrede op for at bade og spise frokost. Det var næsten havblik og sejladsen foregik for motor. Vi håber at endnu flere får lyst og lejlighed til at gentage succesen næste år og opfordrer alle til at komme med gode ideer til næste års familie week-end estudvalget. oto: S. Hinz

15 Nyt fra Cheri 2 af aaborg Besøget i Danmark er ovre og den barske hverdag begynder igen. Vi er tilbage på Cheri og hun var heldigvis i god behold. Hun har ligget fortøjet til en god moring på en lille flod, tæt ved den Spansk/ Portugisiske grænse. Det er Kølhaling med hvad dertil hører, der skal foregå. På rejsen fra Canarieøerne og op til oto: Vagn Uller Lagos ( Portugal ) rendte vi ind i en kraftig vindbyge og genuaen blæste til atomer på få øjeblikke. Det var kun laser der hang og slaskede da vi havde fået rullet den ind. Vi har heldigvis en inderruller med en krydsfok på, så den blev rullet ud i stedet. Næste morgen lød der et smæld og det gav et ryk i skibet, forstaget med rulleprofiler var ramlet ned. Ud og bjærge stumperne og så ellers prise sig lykkelig over, at vi havde nok en ruller med forstag. Rigningen er lige så gammel som skibet 20 år, så vi beslutter, at forny hele riggen. Der bliver målt efter alle kunstens regler og nyt blev bestilt. Der skulle også nye profiler til, nogle var gået overbord andre var vind og skæve. Vi var så heldige, at kunne købe en meget fin brugt genoa for 1500 kr. Det viste sig at forstagswiren var, som klippet over 10 mm inde i den øverste talorit. Simpelthen metaltræthed. Bundmalingen og hvad vi ellers skulle bruge, havde vi købt ude på Azorerne sidste sommer og godt det samme for værftejeren havde ikke en smugle af, hvad vi skulle bruge. Der blev arbejdet hårdt om dagen, men om aftenen var der tid til det sociale og sammen med andre sejlere blev der festet og snakket. Der var blandt andet en Engelsk kvindelig enesejler Rakel, hun sejlede i en gammel træbåd, der var så flot så flot, båden var hendes anbefaling, hun tilbød sig som bådebygger hvor hun kom frem og tjente til dagen og vejen på den måde. Rakel er midt i fyrrene uddannet som edb ekspert, men det var alt for kedeligt, næh! Sejle det var sagen. Da hun var i den Engelske kanal på vej sydover blev det dårligt vejr, og fokken skulle skiftes til en stormfok. Hun er på fordækket i færd med udskiftningen, da skibet pludselig ændre kurs og sejlet slår til hende med sådan en kraft, at hun ryger ud over siden. Da hun kommer til sig selv hænger hun og slasker i sin livline. Rakel er en meget stærk pige og hun har været så fornuftig, at lave knuder på livlinen, derved kan hun få ordentlig fat og som hun fortalte, fik helt overmenskelige kræfter og pludselig var hun ombord igen. 10 dage tog det, så var Cheri pudset og nusset all-over og klar til nye eventyr inde på Middelhavet og forventer at overvintre på Creta. I skrivende stund er vi indblæste på Sardinien. Mange hilsner Conny og Vagn Uller.

16 En EXPRES mester Klassemesterskabet for Albin Express blev i år afviklet i Kalundborg, her var aaborg også med på skammelen, idet Erik Medelby Andersen og hans besætning vandt klassemesterskabet i Express 2002, der blev sejlet 6 sejladser, Erik sluttede med 14,4 point ( 7 point lavere end anden pladsen) Sejladserne afvikledes i varierende luft fra 1 til 15 m.s. den 7 og sidste sejlads blev aflyst pga. for meget luft ( 17 m. s.). På hjemvejen til aaborg var vinden stadig ikke aftaget, så syd for Romsø brækkede roret, resten af ferien blev brugt til reparationer af ror og rig idet masten også havde taget skade af det hårde vejr. Expressen og dens besætning er igen fit for fight. oto: Charlotte Andersen

17 Junior-EM i snipejolle Max Rohde og Jannick Schreiner skiftede i foråret til snipejolle efter 405-jollen. Allerede juli deltog de i junior-em som blev afholdt i Le Havre, rankrig. Der deltog foruden Max og Jannick endnu en dansk båd, nemlig Christian Andersen og Jonas Midtgaard fra Espergærde. Da undertegnede havde fået opgaven som holdleder for de 2 både, blev kørslen fordelt således at Chrisians far kørte Christian og Jonas samt begge joller, medens jeg og Ida "blot" skulle have Max og Jannick med til Le Havre. Le Havre ligger på rankrigs vestkyst lige overfor det sydligste England, og området er stærkt præget af tidevand. Der var omkring 6 m. tidevand, hvilket satte sit præg på strømforholdene på vandet. Vi var i Le Havre et par dage før stævnet skulle starte, og havde mulighed for at træne med de ranske og Norske sejlere, hvilket gav os en introduktion til farvandet. oruden den meget kraftige strøm som der kunne være (afhængig af tidevandet) er farvandet meget åbent for vestlige vinde, hvilket satte en ganske pæn sø. Der deltog 21 både i stævnet fra 7 forskellige nationer. Sejladserne blev afviklet i alt fra 4 m/ sek til 10 m/sek., og selvom forholdene var meget anderledes end vi kender det, gik begge de danske både ganske godt. Det stod dog hurtigt klart at Tidevandet gav mulighed for underholdning de 5 deltagende Spanske både, og en enkelt Portugiser kunne ingen hamle op med. De var klart meget rutinerede, og hele deres forberedelse til stævnet var meget seriøs og professionel. Det var dog glædeligvis sådan at der altid var mindst een af de danske både med helt fremme i sejladserne. Når der var megen luft var Christian/Jonas nok feltets hurtigste båd, medens Max/Jannick fulgte med de allerbedste når der var mellem og mindre luft. Max og Jannick blev placeret mellem 8-12 i alle sejladser, undtagen i den sidste hvor de fandt "det hurtige gear" og lavede en 3. plads. Sammenlagt rakte det til en placering som nr. 9, hvilket er ganske tilfredsstillende, især deres korte tid i jollen taget i betragtning. Chistian/ Jonas sluttede på en flot 8.plads. De 5 spanske både blev nr. 1,2,4,5,6 og den portugisiske nummer 3. Når vi ser tilbage på sejladserne må vi sige at forskellen mellem de første 5 både og de 2 danske ikke lå i bådfarten. Der kunne vi godt følge dem. orskellen lå i deres større rutine i jollen, som gjorde at de var hurtigere til "at skifte gear" så de fik tilpasset sig vejr, sø og strøm, samt deres taktiske rutine under sejladserne. Alt sammen noget der kan hentes hvis vi får "de nødvendige timer på vandet". Henning Sørensen oto: Henning Sørensen Max og Jannick på vej ud til dagens sejlads i Le Havre oto: Henning Sørensen

18 Tæppehuset

19 ARIGGEREST Lørdag den 2/ kl Lækker buffet m/lune retter Kaffe, Drikkevarer til klubhuspriser Pris for arrangementet kr. 130,00 pr. person. Dans til levende musik. Husk, der bliver uddelt præmier fra sommerens sejladser. Bindende tilmelding enten på liste i Klubhuset eller på hjemmesiden senest d.27/ Vel mødt - estudvalget. Husk det nu STANDERNEDHALING Søndag den 27. oktober 2002 kl Efter standernedhalingen byder vi på kaffe og lagkage i klubhuset. estudvalget oto: Jørgen Rasmussen Et godt tilbud til Danmarks ungdom! Vi har endnu et mindre restparti af vore populære sweatshirts i marineblå, med aaborg Sejlklubs logo i størrelserne small og X-small, benyt dig af dette fantastiske Tilbud kun kr.100,oo ås hos Erling Nielsen Odensevej 19-21, 5600 aaborg tlf

20

21 Sommerlejr i Svendborg Den første weekend af skoleferien startede for cirka 90 fynske sejlere med en tur til Rantzausminde, hvor ynskredsens sommerlejr - traditionen tro - finder sted hvert andet år. Ingredienserne var også denne gang et miks af campingferie, sejlads, fællesspisning og hyggeligt samvær med masser af børn og mindst lige så mange forældre. At skrive om vejret er kedeligt. Det VAR ikke det bedste. Men det lykkedes ikke desto mindre at gennemføre alle de planlagte aktiviteter oto: rans Lund såsom: masser af forbudt badning i havnen, ret meget sejlads både i Thurøbund og på Svendborgsund, et orienteringsløb med alternative opgaver, vand-rutsjebane-halløj og sandelig, om ikke også heksen blev sendt af sted i et forrygende blæsevejr Sankt Hans aften for øjnene af næsten 350 tilskuere. Se flere billeder på sejlklubbens hjemmeside: Michael Rohde til VM. Igen. Bedst i Kerteminde. Bedst i Aabenraa SK s A og B- samt en enkelt laser-jollesejler deltog i Sail-Xtreme i Kerteminde i pinsedagene. Stævnet var for A-optimisters vedkommende samtidig det første af to udtagelsessejladser om kvalifikation til VM, EM og NM. Kerteminde sejlklub løftede endnu engang opgaven, at administrere og afvikle Danmarks største stævne for ungdoms-sejlads. I alt deltog cirka 500 sejlere fordelt på optimister, europa- og 405 joller, 29 er og Zoom-8. Der blev afviklet et tilfredsstillende antal sejladser for alle klasser og der var meget ros og anerkendelse til stævneledelsen. Et stort problem var behandlingen af et uhørt antal protester på A-optimist banen. Over halvtreds sejlere havde indgivet protester over henholdsvis manglende overholdelse af styrbord/bagbord-regler, mærkeberøringer og plads-regler. Alle disse protester skulle tilsyneladende behandles på stævnets sidste dag, 2. pinsedag, hvor A-sejlerne som den eneste klasse, også sejler. Det betød en uendelig lang eftermiddag og begyndende aften, inden der kunne kåres en samlet vinder af stævnet, og hvor den foreløbige danske rangliste kunne afsløres. Meget meget synd for de sejlere der skulle hyldes, da det kæmpe telt med plads til 1000 mennesker var så godt som tomt, da seancen efter endte protestbehandlinger endelig kunne finde sted! Michael Rohde blev bedste dansker og således nr. 1 på den danske rangliste. Kasper Andersen (SK) i Laserjolle var debuterende sejler i denne klasse, og endte på en 14. Plads ud af 25. Til Aabenraa 14 dage senere drog klubbens A- optimister atter af sted, til anden og sidste udtagelse. Det gik så godt, at Michael Rohde forsvarede sin placering som bedste dansker, og dermed var nr. 1 af i alt fem sejlere der senere skulle forsvare Danmark ved verdensmesterskabet i Texas. Læs andetsteds i dette nummer. De øvrige A-sejlere opnåede desværre ikke kvalifikation, men det er meget tæt på. Der mangler så lidt. Det er så godt som sikkert at flere vil kvalificere sig til næste år med det nuværende aktivitets- og talentniveau.

22 oto: Bent Kruse Nyt makkerpar i 405. Gammelt makkerpar i Snipe. Så er der atter et nyt makkerpar på banen. Michael Rohde og Rasmus Bundgaard har definitivt forladt optimistjollen og satser nu på 405-jollen. De to fyre ses ofte ræse af sted på jorden for fulde sejl. Og de styrer gør de! De nåede at vinde en enkelt sejlads over Max og Jannick under et stævne i foråret som HELT nybegyndere. Om det var rent held er ikke til at afgøre. Men i hvert fald lægger de officielt ud med at deltage i DM senere på måneden. Hvis man fristes til at tro, at Max og Jannick af frygt for konkurrence har forladt 405-jollen tager man fejl. De er bare blevet for gamle. Nu sejler de Snipe. Og det går godt, hvilket man blandt andet kan læse i et indlæg af Henning Sørensen i dette nummer også. Halv-vind ønsker held og lykke til alle fire, og følger naturligvis med... re cirka midt i feltet af ca. 250 sejlere. Kun én af de fem danskere endte i top 50 - Lasse Juhl fra Aalborg blev nr. 46. Trods Michaels suveræne kvalifikation og en absolut top-form, så er konkurrencen i VM sammenhæng afsindig hård. Der deltager nationer for hvem sejlads nærmest er et hoved-fag i skolen. Der ligger et helt andet fundament bag, både træningsmæssigt og økonomisk. Det er ualmindeligt svære odds at være oppe imod for danske sejlere. Spørger man Michael om hvorfor det gik som det gik svarer han Jeg sejlede bare dårligt. Med til historien hører nu også, at alle sejladser foregik i svag vind, under 3-4 m/sek hvilket ikke lige er danskernes stærke side. Desuden var det ekstremt varmt, temperaturen lå konstant på grader, hvilket medfører, at der kræves et højt væskeindtag for at bevare koncentrationen. Og netop koncentrationen er afgørende i let vind. Michaels lange karriere i optimistjollen sluttede med VM. I Texas, men sejladsen fortsætter i 405-jolle sammen med Rasmus Bundgaard. Her i klubben og på landsplan vil Michael (foreøbigt!) blive husket længe for sine mange mange suveræne sejlerpræstationer i optimistjollen. Bjørnø-tur otograf ukendt VM Texas Den lokale presse havde spidset pennene i juli måned for at berette om Michael Rohdes bedrifter ved VM. Der var selvfølgelig store forventninger til årets bedste danske optimistsejler. Men som det jo er fremgået af overskrifterne, gik det ikke helt som håbet på. Michael sluttede sammen med de øvrige fire danske-

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet KONTAKTEN UlkebølSkole Vindere af Skolefodboldstævnet April 2011 Fasefest på mellemtrinnet også i år en stor succes! Af Erik Kiil For andet år i træk blev der holdt fasefest for 4.-6. årgang i år afviklet

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

26. ÅRG September-November 2003

26. ÅRG September-November 2003 4 26. ÅRG September-November 2003 Faaborg Drenge til junior VM i Moskva F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere