25. ÅRG - September - November

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25. ÅRG - September - November - 2002"

Transkript

1 4 25. ÅRG - September - November Junior-EM i snipejolle Max og Jannik på vej ud af havnen

2 Officielt medlemsblad for aaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre klubber, annoncører, m.fl. Distribueres gennem Avispostkontoret. Sats og tryk: Riber Reklame, aaborg. orsidefoto: Redaktør: Carl Johan eddersen (ansvh.) Lindevej 15, 5600 aaborg. Telefon : ( ) Bladudvalg: Bent Kruse, Saugstedlund 70, 5600 aaborg, tlf Henning Sørensen fotoansvarlig Pia uglsang, ungdomsansvarlig Kildetoften 23, 5600 aaborg, tlf Lillestrand, 5600 aaborg, tlf Hjemmeside: Stiftet Medlem af Dansk Sejlunion. Havnefoged Lars Iversen tlf BESTYRELSE: ormand: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 aaborg, tlf Næstform.: Morten Rohde, Strandgårdsparken 178, 5600 aaborg, tlf Kass: Hans Christiansen, Søtoften 28, 5600 aaborg, tlf Henning Sørensen, P. U. Bruunsvej 40, 5600 aaborg, tlf Bent Kruse, Saugstedlund 70, 5600 aaborg, tlf Johs. Snedker, ærgevej 10, 5600 aaborg, tlf Susanne Hinz, Kirketoften 13, Diemæs, 5600 aaborg, tlf Søren Dam, Askvej Odense SV, tlf Carl Johan eddersen, Lindevej 15, 5600 aaborg, tlf Kapsejladsudvalg: Søren Dam, Helle Rohde, rank Vilhelmsen, Bo Bundgaard Lassen, Erling Nielsen, Niels Dam. Juniorafdelingen: Henning Sørensen, Jakob rost, Morten Rohde, Helle Rohde, Leo Øster, Jesper Schreiner, Arne Sørensen, Ivan Andresen, Lars Westergaard, Henning Carlsen, Glenn Christoffersen, Jens Peter Ploug, Peder Bay. Sejlersk./Turudv.: Bent Kruse, Palle Rasmussen, Hans Jørgen Schmidt, Hans Ove Holmstrup, Vagn Egelund, H. C. Sørensen. estudvalg: Susanne Hinz, Jytte Thomsen, Lisbeth Bundgaard Lassen, Lone Stokbro Ravn, Tove rost. Hus-, bro- og plads: Johs. Snedker, Kaj Thomsen, Hans Peter Jørgensen, inn Henriksen, John Pedersen, Hans Kruse Andersen, Leif Sædholm, Lars rost, Ove Christoffersen. Svend Å. Rasmussen, Peer Nielsen Tur- og bøjer: Bent Kruse og Preben Johansson Klubmålere: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 aaborg, tlf , rank Vilhelmsen, kirkelundvej 43, 5250 Odense SV, tlf Mdl.-register: Hans Christiansen Søtoften 28, 5600 aaborg, tlf Ind- og udmelding af klubben foretages skriftligt til Hans Christiansen 2

3 DM for Nordisk olkebåd, 2002 I dagene fra den 6. til den 9. juli blev danmarksmesterskabet for Nordiske olkebåde afholdt i aaborg, hvor der deltog 60 både. Der var tilmeldt 63 både, en blev uheldigvis 1- Plads stævneåbning, hvor Borgmester Britta Duelund satte glans over stævnet med sin deltagelse. Vinden, som vi jo både heldigvis og desværre ikke er herre over, var lidt drilsk. Lørdag var der planlagt en sejlads, som blev afviklet i pænt sommer-vejr og svag mellemluft. Søndag var der planlagt to sejladser, men det lykkedes kun at afvikle én, også i pænt sommervejr men meget tynd luft. Og det endte med at bådene måtte slæbes i havn, på det tidspunkt udeblev vinden fuldstændig. Mandag var der oprindelig planlagt to sejladser, men på grund af den manglende sejlads foregående dag, blev det en rigtig stroppetur for sejlerne, med tre afviklede sejladser. Vinden var nu rimelig og nogenlunde stabil, og det var stadig pænt sommervejr. Tirsdag var stævnets sidste dag, og der manglede kun en sejlads, som med en del besvær blev afviklet. Vinden var svag 2- Plads oto: Bent Kruse tabt da den blev løftet ud af vandet for at komme på trailer, med skade til følge, to både nåede ikke frem. Egentlig gik de første aktiviteter i gang allerede fredag den 5., hvor bådene i stor stil ankom, hentede deres sejladsprogram og ellers søgte at finde sig til rette i aaborg. Næste dag - lørdag begyndte stævnet for alvor, klokken 11 var der oto: Bent Kruse (ortsættes på side 4)

4 (ortsat fra side 3) og meget omskiftelig. Starten var berammet til kl. 10, men først efter en times forløb lykkedes det at komme i gang, og banen måtte flyttes adskillige gange. Et meget stort telt var stillet op på sejlklubbens parkeringsplads i anledning af stævnet, her skulle festmiddagen holdes. Bordene var pyntet flot, der var meget lækker mad, og senere levende musik. estlighederne gik i gang ved 19 tiden, og festligt blev det, Vorherre sørgede for fyrværkeriet. Et mægtig tordenvejr med afviklede det på, fra nær og fjern. Bedste SK 3- Plads oto: Bent Kruse regn og lyn i stride strømme tog fat samtidig med middagen, så det blev således en "bragende" succes! Det var et godt stævne, synes vi selv, og vi har da også fået megen ros for den måde vi ra resultatlisten skal nævnes: 1. D 871 Brdr. Jørgensen, KSK 4, 43, 2, 2, 1, 6 = 15 point 2. D 873 Tom Carlsen, KDY 11, 4, 1, 5, 6, 15 = 27 point 3. D 800 Henrik Kold, KS 1, 7, 12, 18, 3, 12 = 35 point 11. D 1099 Stig Bundgaard, SK 6, 47, 17, 6, 18, 18 = 65 point 16. D 762 Bo Petersen, SK 19, 11, 28, 22, 10, 22 = 84 point 19. D 927 Bo Bundgaard, SK 5, 34, 15, 17, 47, 21 = 92 point 32. D 628 Erik Medelby Andersen, SK 40, 35, 30, 32, 27, 14 = 138 point 35. D 627 Glen Christoffersen, SK 21, 41, 50, 27, 50, 8 = point 39. D 1039 Morten Rohde, SK BD, 45, 48, 26, 43, 11 = 173 point 49. D 854 Lars Westergaard, SK BD, 29, 53, 44, 34, 48 = 208 point 51. D 809 Jonas Petersen, SK 43, 30, 43, BD, 56, 54 = 226 point Niels. oto: Bent Kruse Oprette teksten

5

6

7 ÆLLESSPISNING I KLUBHUSET Der vil blive arrangeret fællesspisninger i klubhuset den sidste fredag i november, januar, februar og marts måned. Sæt X i kalenderen allerede nu. ørste gang, den 29. november 2002, vil aftenens aktivitet være et pakkespil. Alle skal derfor medbringe en pakke til max. kr. 10,00. Nærmere information om aftenens menu, samt tilmelding sker på opslag i klubhuset eller ved henvendelse til Lisbeth, tlf / Susanne, tlf estudvalget VVS & BLIK BROBYVÆRK & RYSLINGE Aut. VVS installatør John Hansen TL & Gas- & oliefyrsservice Kaj Thomsen Tlf.: Badeværelser Butik Totalentrepriser Brændeovne Olie- og gasinstallationer Ny annonce Næste Nummer! Næste nr. af halv-vind udkommer i December Stof til dette blad skal være redaktionen i hænde senest 16 November 2002 Red. Klabautermanden igen igen. Trods juli og augusts hedebølger må vi vist erkende at sommeren er forbi, og efterårsarbejdet i sejlklubben igen trænger sig på. Det er stadig første tirsdag i hver måned at vi mødes klokken 9.30 til 12.oo. Vi har den glæde, at der stadig dukker nye folk op som gerne vil gøre en indsats for at aaborg Sejlklub s omgivelser fremtræder pænt og ordentligt, ligesom vi tager os af den lettere vedligeholdelse af hus og plads. orårets renovering af flagmasten falder dog udenfor begrebet lettere vedligehold. Her blev foretaget et mægtigt flot stykke arbejde af en lille flok, ingen nævnt, ingen glemt, dog vover jeg at fremhæve navne som Helge, Bent, Kjeld og Per. Tak til alle som har mødt op og hygget sig med os, der er plads til endnu flere så bare mød op!

8 ra Hus,- bro,- og pladsudvalget Bådoptagning:lørdag d fra kl. o7.oo. To dage før: torsdag d fra kl hjælper vi hinanden med at sætte stativer frem.alle STATIVER ER SELVØ- LIGLIGE VELSMURTE OG SUNDE. Nedenstående tilmeldingskupon SKAL sendes til ærgevej aaborg. Jo før,jeg får den, jo før kan du se rækkefølgen i klubhuset. Sidste frist er Da det er første gang at vi har Lars Nielsen til at hjælpe os, kan jeg ikke give præcise tidspunkter; men ihukommende den flotte søsætning kan vi måske regne med 4-5 i timen-- især hvis alle er parate med skivet og værktøj til at justere stativet. Brugere af klubbens både bedes også være tilstede. rivillige til et køkkenhold bedes tilmelde sig hos Susanne Hinz tlf Vedr. Broudvidelse. d.d. afventer jeg svar fra Kystinspektoratet, idet de skal høre mange forskellige instanser. Vi har ikke endnu besluttet dato og hvordan broens dækplanker skal udskiftes.udskiftning af enkelte agterpæle er også kun på "ønskestadiet" Vedr.Ventelisten. Indenfor de næste par måneder sætter jeg den nye reviderede liste op i klubhuset. Med sejlerhilsen Johannes. Til udvalgsmedlemmerne af Hus-Bro og Plads: Hermed indkaldes til møde. Jeg mener at vi kan gennemgå nedennævnte punkter under frokosten d i klubhuset. 1. Udlægning af luftslanger 2. Optagning af Gule DS-bøjer 3. Optagning af luftslanger 4. Søsætning i år Skal vi afholde St. Arbejdsdag foråret 2003? Evt.dagens indhold Husrenoveringer? Hvad?hvornår? Hvem? 6. Oprydning i varmerum-værksted og mastehus.hvem-hvornår? Næste udvalgsmøde. Skal udvalget forberede noget til generalforsamlin gen. 7. Er vi opryddere efter slavefesten? 8. Evt Vedr. maste huset: ALLE personlige ejendele, som IKKE må smides ud, SKAL have påhæftet mærkeseddel med ejernavn og adresse samt tlfnr. Efter bliver mastehuset ryddet og fejet. Store master skal lægges fortrinsvis i højre side,indad den højre dør.husk Mærkeseddel på mast og bomme. Seddelen skal være synlig og sidde i enden af masten mod døren. (du kan også tilmelde dig på hjemmesiden.!) Bådoptagning efteråret Jeg ønsker: Sæt kryds 1. Optagning d Skibsplads på sejlklubbens areal 3. Mast i eller ved mastehus 4. ORSIKRINGSSELSKAB OG POLICENUMMER Bådnavn: Ejernavn: Tlfnr.: Mobil:

9

10 ra det gode skib "Dione IV. Besætning: Dorte og Johannes. Selvom vi i 2001 var rundt om Schleswig-Holstein, havde vi alligevel nogle hængepartier. Vi gik derfor ind i Slien og havde også planer om lensborg fjord og Als Sund. Efter 5 rolige Østersø-timer nåede vi den bemalede og bemæskelsesværdige afmærkning til Maasholm.Jeg var dog mest interesseret i at vise Dorte den skønne by Kapplen. Vi gik forbi Grauhøft og kom til tiden for broåbningen. Denne svingbro synes jeg er flot at skue,-men lige bag svingbroen skød to store broklapper sig op og der var ikke megen plads at sejle på.det er den af Ove beskrevne nye 2-3 spors vejbro,som Kappeln stadig arbejder på. Hele processen er beskrevet både i en skurvogn ved arbejdsstedet, men især er der en flot udstilling i Møllen, hvor også Kapplen har deres turistbureau. Vel gennem broerne glædede jeg mig til igen at ligge under Nestle-fabrikken, som i gamle dage. Nu hed den noget med Crem og der var ingen små pladser til ein kleine dænishe spoortsboote. Vi lagde Dione på luksusmotorbåden Den nye bro en grosse platz, og jeg gik op til havnefogden for at betale og blive anvist en lille plads---som måske så ikke kostede så meget!? Han pegede på en lille hjørneplads foran en kæmpe stor og dyr motorsejler. Vi forlod derfor den store plads og nærmede os motorsejleren. Her blev vi mødt af den venlige kaptajn,som spurgte hvad vi ville. Inden vi nåede at svare,råbte den noget yngre hustru:"søren. Kan de ikke meget bedre ligge udenpå den lille derhenne?" Hun havde ikke fattet at vi blot skulle til at mase os ind mellem nogle agterpæle af beton og hendes luksusmotorbåd.det kom hun dog ret hurtig til at indse, fordi både "Søren" og havnefogden var os behjælpelige med at hale,skubbe og trække i Dione, Sørens lystkutter og betonpælene.der manglede 10 cm. selvom Søren var henne og løsne sine fortøjninger. Nu hjalp det jo heller (ortsættes på side 13) oto: Red.

11 LODSEJLADS OG CERTIIKATER Mange danskere har i årenes løb sejlet rundt på Europas kanaler, og mange flere, specielt af den ældre årgang, er i gang med at planlægge en kanaltur, en helt anderledes sejlads, end man normalt er vant til. Men pas på, det kan blive dyrt. Der er de sidste år kommet et krav om, at man skal være i besiddelse af et kanalcertifikat, og i den forbindelse er det ikke nok med vort danske duelighedsyachtskipperbevis. Der er allerede givet bøder i klassen, hvis man ikke er i besiddelse af omtalte kanalcertifikat. or at undgå disse bødekrav, er SK i gang med at undersøge muligheden for i løbet af vinteren at lave et kursus, så vi til næste sæson kan sejle nogenlunde lovligt på Europas kanalnet, måske har du lyst til at deltage? Dansk Sejlunion er i gang med at lave studiemateriale og prøve, og alt dette kan du læse om i Sejler Bladet nr. 2/02 side 12. Det kan derfor endnu ikke oplyses, hvad erhvervelsen at det omtalte kanalcertifikat vil koste. Der er hængt en ret interessant artikel op i klubhuset, hvor du kan læse meget mere om grunden til, at du er nødsaget til at have et kanalcertifikat, hvis du vil sejle kanalsejlads. Til næste nummer af halv-vind har vi så mange oplysninger, at vi til den tid kan fortælle om priser, og om tidspunktet for afholdelsen af kurset. Ved du for eks. hvad disse tavler betyder.? Velkommen til nye medlemmer. Anders Bundgaard Lassen, aaborg; Birgitte Søgaard, Gilleleje; Marie Bergmann, aaborg; Søren Lyngsø, aaborg: Heidi Schmidt Jensen, V. Åby; Christian Bonde Povlsen, aaborg; rederik Grand, aaborg; Trine Djurhuus, aaborg; Louise Knuth, aaborg; Lotte K. Andersen, Odense S; Pia Johnsen, aaborg; Carsten Johnsen, aaborg; Ines Karsten, aaborg; Stine Bischoff Clemmensen, aaborg; Marianne Kaslund, Stenstrup; Lisbeth Melbye, aaborg; Ejner Jensen, Ringe; Klaus erdinand Hempling, aaborg; Malene Hempling, aaborg; Kai Sonntag, aaborg; Simone Moretto, aaborg; Erik Moretto, aaborg; Arnold Just, aaborg; Elin Just, aaborg; Michael Schmidt, aaborg; Jesper Dyreborg Møller, København N; Svend Henningsen, aaborg; Knud Dam, aaborg; Anne T.K. Schmidt, aaborg. Hans Christiansen

12

13 (ortsat fra side 10) ikke ligefrem at den unge hvidklædte og iført hvidt tørklæde samt hvide gummisko hele tiden ville beskytte lystkutterens fribord med en i omkreds målende 80 cm. fender."søren-søren.det er heldigt at den lille båd har gummi på siden!",sagde den hvide dame flere gange.måske har hun været smart med den fender, for havnefogden opgav og henviste os tilbage til den store plads- til lille betaling. Hele natten var det torden og lynild over os. Regnen silede ned og det var ikke megen søvn vi fik. Imidlertid blev vi vækket tidligt af en stor dieselmotor, der startede op samt en kvinde, der råbte:"vi når det ikke. der er kun 6 minutter tilbage,søren. Hvad gør vi?"da jeg hørte denne skingrende stemme, viste jeg straks, hvilket syn jeg ville møde, når jeg søvndrukkent stak hovedet op gennem kahytslemmen. Men nej. Jeg havde troet at damen var iført regntøj eller andet bekvemt til lejligheden. Det var igen hvidt sommerdres og hvide sandaler.hun stod midt oppe på det store skib og råbte til Søren. Han gik fredeligt og overvejede situationen.han gav hende en fortøjningsende og en af de enorme fendere.det var for meget for hende. "Nu er der kun 4 minutter til broen åbner," råbte hun.mens Søren stille sejlede den store mototsejler ud mellem pælene, stod hun stadig med en fender og en fortøjning i hånden midtskibs. De nåede broen! Vi sejlede videre til Arnis (dejlige faciliteter) og Mysunde (hyggeligt miljø) og Schleswig (pæne badeforhold) Vi nåede ikke at deltage i vikingefestivalen- men den gentages om 2 år, så måske? Hjemad lagde vi igen ind til Arnis og Kappeln. or sjov ville jeg lige hente en prisliste på transitvarer. Da jeg var ved at studere priserne lagde en lille gummibåd sig udenpå Dione. "Wir will gern se den gryne book", sagde den ene tolder. Jeg ville ikke begynde at fortælle ham om vores kanaltur sidste år, hvor vi flere gange blev afvist, da jeg bad om en grøn bog."haben Sie etwas zum fortolde", spurgte den flinke tolder. Jeg nægtede og sagde at den smule vi brugte, købte vi hjemme i aaborg i Aldi--Det var samme pris,påstod jeg og iøvrigt kunne han få vore pas at se på. Han lod sig nøje og fortalte os, hvor vi kunne få en grøn bog. Nu ville jeg altså have en. Jeg drønede op til det nærmeste toldkontor. Her kunne jeg nok få en grøn bog,når jeg blot kunne dokumentere at jeg ejede skibet!!! Tilbage i Dione fandt jeg dybest nede en kopi af salgsfakturaen og forsikringspolicen. Med disse papirer og vore pas gik jeg stolt tilbage til toldkontoret. De så vist gode nok ud, men tolderen bad mig nu henvende mig på hovedtoldkontoret. Der havde de den grønne bog. Velankommet til det store kontor mødte jeg den samme tolder igen! Nu skulle han lige have sin frokost. Kom igen om en time. - Vi gik derfor en lille bytur og herefter igen til tolderen. nu viste det sig at han havde lagt alt til rette nede i det lille toldkammer. Han ville dog snart gå derned! Udenfor toldbygningen blev Dorte og jeg enige om at bestille mad og afvente tolderens tilsynekomst. LIge som servitricen kom med den varme mad, så kom tolderen gående. "Nu har jeg ventet på ham hele dagen, så kan han vel også vente lidt på mig", tænkte jeg og spiste min varme mad. Ud ad øjenkrogen kunne jeg holde øje med det lille toldkontor, og pludselig virkede det som om han (ortsættes på side 14) Den grønne bog

14 (ortsat fra side 13) var ved at forlade huset. Jeg spænede derned og nåede lige at komme ind inden han gik hjem. Jeg fik en grøn bog til Dione!- Vi købte intet transit!! Efter et par dage i Maasholm, gik vi til Sønderborg. Dybbøl Mølle og Det historiske Center blev besøgt. Meget lærerigt og det hang godt sammen med, hvad vi så og læste om i Augustenborg, hvor vi var til gudstjeneste i slotskapellet og var vidner til en barnedåb. Slotshaven gik vi gennem og fandt det lindetræ, som H. C. Andersen havde siddet i skyggen af! Vi lå ved kornlagret og var med til at heppe på de 16 bådelaugsmedlemmer, der havde pålidelighedssejllads. Mon det var en disciplin for aaborg sejlklub? Hjemmefra havde jeg fortalt Dorte om Mjelsvigs lyksagligheder, men da vi ankom til Dyvig bro fik vi forklaret, at olkene bag det tidligere Mjelsvig var blevet sat ud fra vigen og området var nu overtaget af tyskere. Mjelsfolkene havde nu købt Dyvig kro og bro, så derfor valgte vi at blive og støtte deres anlæg. Jeg fik også besøgt den nærliggende lille købmand/købkvinde, så min mælkebeholdning var intakt. Efter nogle dage sluttede vores tur nemlig med nogle dage ved Kalvø i Genner fjordens henrivende idyl. Nu føler vi os udlærte i den sønderjyske historie, så næste år bliver det måske Samsø? Har du nogle gode tips om farvandet nord for yn?---dorte og Johannes er meget interesseret.. AMILIE WEEK-END PÅ KORSHAVN Vejret var med os, solskin og let til jævn østlig vind, da 9 både satte hinanden stævne på Korshavn. Der var hygge på hele week-enden. Lørdag gik vi en lang Bingo-tur til Nakkeodde og langs stranden hjem. Efterfølgende blev der badet og slappet af inden vi tændte op i grillen og spiste vores mad. Vi havde lejet forsamlingshuset - jeg tror det er Danmarks smukkeste beliggende forsamlingshus. Vejret tillod at vi kunne flytte borde og stole ud på plænen, så det gjorde vi. Efter spisningen spillede Henning Nørgaard op til fællessang på sin harmonika og vi blev ved til mørket gjorde det umuligt at læse sangteksterne. Søndag formiddag satte nogle af bådene kursen mod Svelmø, hvor vi ankrede op for at bade og spise frokost. Det var næsten havblik og sejladsen foregik for motor. Vi håber at endnu flere får lyst og lejlighed til at gentage succesen næste år og opfordrer alle til at komme med gode ideer til næste års familie week-end estudvalget. oto: S. Hinz

15 Nyt fra Cheri 2 af aaborg Besøget i Danmark er ovre og den barske hverdag begynder igen. Vi er tilbage på Cheri og hun var heldigvis i god behold. Hun har ligget fortøjet til en god moring på en lille flod, tæt ved den Spansk/ Portugisiske grænse. Det er Kølhaling med hvad dertil hører, der skal foregå. På rejsen fra Canarieøerne og op til oto: Vagn Uller Lagos ( Portugal ) rendte vi ind i en kraftig vindbyge og genuaen blæste til atomer på få øjeblikke. Det var kun laser der hang og slaskede da vi havde fået rullet den ind. Vi har heldigvis en inderruller med en krydsfok på, så den blev rullet ud i stedet. Næste morgen lød der et smæld og det gav et ryk i skibet, forstaget med rulleprofiler var ramlet ned. Ud og bjærge stumperne og så ellers prise sig lykkelig over, at vi havde nok en ruller med forstag. Rigningen er lige så gammel som skibet 20 år, så vi beslutter, at forny hele riggen. Der bliver målt efter alle kunstens regler og nyt blev bestilt. Der skulle også nye profiler til, nogle var gået overbord andre var vind og skæve. Vi var så heldige, at kunne købe en meget fin brugt genoa for 1500 kr. Det viste sig at forstagswiren var, som klippet over 10 mm inde i den øverste talorit. Simpelthen metaltræthed. Bundmalingen og hvad vi ellers skulle bruge, havde vi købt ude på Azorerne sidste sommer og godt det samme for værftejeren havde ikke en smugle af, hvad vi skulle bruge. Der blev arbejdet hårdt om dagen, men om aftenen var der tid til det sociale og sammen med andre sejlere blev der festet og snakket. Der var blandt andet en Engelsk kvindelig enesejler Rakel, hun sejlede i en gammel træbåd, der var så flot så flot, båden var hendes anbefaling, hun tilbød sig som bådebygger hvor hun kom frem og tjente til dagen og vejen på den måde. Rakel er midt i fyrrene uddannet som edb ekspert, men det var alt for kedeligt, næh! Sejle det var sagen. Da hun var i den Engelske kanal på vej sydover blev det dårligt vejr, og fokken skulle skiftes til en stormfok. Hun er på fordækket i færd med udskiftningen, da skibet pludselig ændre kurs og sejlet slår til hende med sådan en kraft, at hun ryger ud over siden. Da hun kommer til sig selv hænger hun og slasker i sin livline. Rakel er en meget stærk pige og hun har været så fornuftig, at lave knuder på livlinen, derved kan hun få ordentlig fat og som hun fortalte, fik helt overmenskelige kræfter og pludselig var hun ombord igen. 10 dage tog det, så var Cheri pudset og nusset all-over og klar til nye eventyr inde på Middelhavet og forventer at overvintre på Creta. I skrivende stund er vi indblæste på Sardinien. Mange hilsner Conny og Vagn Uller.

16 En EXPRES mester Klassemesterskabet for Albin Express blev i år afviklet i Kalundborg, her var aaborg også med på skammelen, idet Erik Medelby Andersen og hans besætning vandt klassemesterskabet i Express 2002, der blev sejlet 6 sejladser, Erik sluttede med 14,4 point ( 7 point lavere end anden pladsen) Sejladserne afvikledes i varierende luft fra 1 til 15 m.s. den 7 og sidste sejlads blev aflyst pga. for meget luft ( 17 m. s.). På hjemvejen til aaborg var vinden stadig ikke aftaget, så syd for Romsø brækkede roret, resten af ferien blev brugt til reparationer af ror og rig idet masten også havde taget skade af det hårde vejr. Expressen og dens besætning er igen fit for fight. oto: Charlotte Andersen

17 Junior-EM i snipejolle Max Rohde og Jannick Schreiner skiftede i foråret til snipejolle efter 405-jollen. Allerede juli deltog de i junior-em som blev afholdt i Le Havre, rankrig. Der deltog foruden Max og Jannick endnu en dansk båd, nemlig Christian Andersen og Jonas Midtgaard fra Espergærde. Da undertegnede havde fået opgaven som holdleder for de 2 både, blev kørslen fordelt således at Chrisians far kørte Christian og Jonas samt begge joller, medens jeg og Ida "blot" skulle have Max og Jannick med til Le Havre. Le Havre ligger på rankrigs vestkyst lige overfor det sydligste England, og området er stærkt præget af tidevand. Der var omkring 6 m. tidevand, hvilket satte sit præg på strømforholdene på vandet. Vi var i Le Havre et par dage før stævnet skulle starte, og havde mulighed for at træne med de ranske og Norske sejlere, hvilket gav os en introduktion til farvandet. oruden den meget kraftige strøm som der kunne være (afhængig af tidevandet) er farvandet meget åbent for vestlige vinde, hvilket satte en ganske pæn sø. Der deltog 21 både i stævnet fra 7 forskellige nationer. Sejladserne blev afviklet i alt fra 4 m/ sek til 10 m/sek., og selvom forholdene var meget anderledes end vi kender det, gik begge de danske både ganske godt. Det stod dog hurtigt klart at Tidevandet gav mulighed for underholdning de 5 deltagende Spanske både, og en enkelt Portugiser kunne ingen hamle op med. De var klart meget rutinerede, og hele deres forberedelse til stævnet var meget seriøs og professionel. Det var dog glædeligvis sådan at der altid var mindst een af de danske både med helt fremme i sejladserne. Når der var megen luft var Christian/Jonas nok feltets hurtigste båd, medens Max/Jannick fulgte med de allerbedste når der var mellem og mindre luft. Max og Jannick blev placeret mellem 8-12 i alle sejladser, undtagen i den sidste hvor de fandt "det hurtige gear" og lavede en 3. plads. Sammenlagt rakte det til en placering som nr. 9, hvilket er ganske tilfredsstillende, især deres korte tid i jollen taget i betragtning. Chistian/ Jonas sluttede på en flot 8.plads. De 5 spanske både blev nr. 1,2,4,5,6 og den portugisiske nummer 3. Når vi ser tilbage på sejladserne må vi sige at forskellen mellem de første 5 både og de 2 danske ikke lå i bådfarten. Der kunne vi godt følge dem. orskellen lå i deres større rutine i jollen, som gjorde at de var hurtigere til "at skifte gear" så de fik tilpasset sig vejr, sø og strøm, samt deres taktiske rutine under sejladserne. Alt sammen noget der kan hentes hvis vi får "de nødvendige timer på vandet". Henning Sørensen oto: Henning Sørensen Max og Jannick på vej ud til dagens sejlads i Le Havre oto: Henning Sørensen

18 Tæppehuset

19 ARIGGEREST Lørdag den 2/ kl Lækker buffet m/lune retter Kaffe, Drikkevarer til klubhuspriser Pris for arrangementet kr. 130,00 pr. person. Dans til levende musik. Husk, der bliver uddelt præmier fra sommerens sejladser. Bindende tilmelding enten på liste i Klubhuset eller på hjemmesiden senest d.27/ Vel mødt - estudvalget. Husk det nu STANDERNEDHALING Søndag den 27. oktober 2002 kl Efter standernedhalingen byder vi på kaffe og lagkage i klubhuset. estudvalget oto: Jørgen Rasmussen Et godt tilbud til Danmarks ungdom! Vi har endnu et mindre restparti af vore populære sweatshirts i marineblå, med aaborg Sejlklubs logo i størrelserne small og X-small, benyt dig af dette fantastiske Tilbud kun kr.100,oo ås hos Erling Nielsen Odensevej 19-21, 5600 aaborg tlf

20

21 Sommerlejr i Svendborg Den første weekend af skoleferien startede for cirka 90 fynske sejlere med en tur til Rantzausminde, hvor ynskredsens sommerlejr - traditionen tro - finder sted hvert andet år. Ingredienserne var også denne gang et miks af campingferie, sejlads, fællesspisning og hyggeligt samvær med masser af børn og mindst lige så mange forældre. At skrive om vejret er kedeligt. Det VAR ikke det bedste. Men det lykkedes ikke desto mindre at gennemføre alle de planlagte aktiviteter oto: rans Lund såsom: masser af forbudt badning i havnen, ret meget sejlads både i Thurøbund og på Svendborgsund, et orienteringsløb med alternative opgaver, vand-rutsjebane-halløj og sandelig, om ikke også heksen blev sendt af sted i et forrygende blæsevejr Sankt Hans aften for øjnene af næsten 350 tilskuere. Se flere billeder på sejlklubbens hjemmeside: Michael Rohde til VM. Igen. Bedst i Kerteminde. Bedst i Aabenraa SK s A og B- samt en enkelt laser-jollesejler deltog i Sail-Xtreme i Kerteminde i pinsedagene. Stævnet var for A-optimisters vedkommende samtidig det første af to udtagelsessejladser om kvalifikation til VM, EM og NM. Kerteminde sejlklub løftede endnu engang opgaven, at administrere og afvikle Danmarks største stævne for ungdoms-sejlads. I alt deltog cirka 500 sejlere fordelt på optimister, europa- og 405 joller, 29 er og Zoom-8. Der blev afviklet et tilfredsstillende antal sejladser for alle klasser og der var meget ros og anerkendelse til stævneledelsen. Et stort problem var behandlingen af et uhørt antal protester på A-optimist banen. Over halvtreds sejlere havde indgivet protester over henholdsvis manglende overholdelse af styrbord/bagbord-regler, mærkeberøringer og plads-regler. Alle disse protester skulle tilsyneladende behandles på stævnets sidste dag, 2. pinsedag, hvor A-sejlerne som den eneste klasse, også sejler. Det betød en uendelig lang eftermiddag og begyndende aften, inden der kunne kåres en samlet vinder af stævnet, og hvor den foreløbige danske rangliste kunne afsløres. Meget meget synd for de sejlere der skulle hyldes, da det kæmpe telt med plads til 1000 mennesker var så godt som tomt, da seancen efter endte protestbehandlinger endelig kunne finde sted! Michael Rohde blev bedste dansker og således nr. 1 på den danske rangliste. Kasper Andersen (SK) i Laserjolle var debuterende sejler i denne klasse, og endte på en 14. Plads ud af 25. Til Aabenraa 14 dage senere drog klubbens A- optimister atter af sted, til anden og sidste udtagelse. Det gik så godt, at Michael Rohde forsvarede sin placering som bedste dansker, og dermed var nr. 1 af i alt fem sejlere der senere skulle forsvare Danmark ved verdensmesterskabet i Texas. Læs andetsteds i dette nummer. De øvrige A-sejlere opnåede desværre ikke kvalifikation, men det er meget tæt på. Der mangler så lidt. Det er så godt som sikkert at flere vil kvalificere sig til næste år med det nuværende aktivitets- og talentniveau.

22 oto: Bent Kruse Nyt makkerpar i 405. Gammelt makkerpar i Snipe. Så er der atter et nyt makkerpar på banen. Michael Rohde og Rasmus Bundgaard har definitivt forladt optimistjollen og satser nu på 405-jollen. De to fyre ses ofte ræse af sted på jorden for fulde sejl. Og de styrer gør de! De nåede at vinde en enkelt sejlads over Max og Jannick under et stævne i foråret som HELT nybegyndere. Om det var rent held er ikke til at afgøre. Men i hvert fald lægger de officielt ud med at deltage i DM senere på måneden. Hvis man fristes til at tro, at Max og Jannick af frygt for konkurrence har forladt 405-jollen tager man fejl. De er bare blevet for gamle. Nu sejler de Snipe. Og det går godt, hvilket man blandt andet kan læse i et indlæg af Henning Sørensen i dette nummer også. Halv-vind ønsker held og lykke til alle fire, og følger naturligvis med... re cirka midt i feltet af ca. 250 sejlere. Kun én af de fem danskere endte i top 50 - Lasse Juhl fra Aalborg blev nr. 46. Trods Michaels suveræne kvalifikation og en absolut top-form, så er konkurrencen i VM sammenhæng afsindig hård. Der deltager nationer for hvem sejlads nærmest er et hoved-fag i skolen. Der ligger et helt andet fundament bag, både træningsmæssigt og økonomisk. Det er ualmindeligt svære odds at være oppe imod for danske sejlere. Spørger man Michael om hvorfor det gik som det gik svarer han Jeg sejlede bare dårligt. Med til historien hører nu også, at alle sejladser foregik i svag vind, under 3-4 m/sek hvilket ikke lige er danskernes stærke side. Desuden var det ekstremt varmt, temperaturen lå konstant på grader, hvilket medfører, at der kræves et højt væskeindtag for at bevare koncentrationen. Og netop koncentrationen er afgørende i let vind. Michaels lange karriere i optimistjollen sluttede med VM. I Texas, men sejladsen fortsætter i 405-jolle sammen med Rasmus Bundgaard. Her i klubben og på landsplan vil Michael (foreøbigt!) blive husket længe for sine mange mange suveræne sejlerpræstationer i optimistjollen. Bjørnø-tur otograf ukendt VM Texas Den lokale presse havde spidset pennene i juli måned for at berette om Michael Rohdes bedrifter ved VM. Der var selvfølgelig store forventninger til årets bedste danske optimistsejler. Men som det jo er fremgået af overskrifterne, gik det ikke helt som håbet på. Michael sluttede sammen med de øvrige fire danske-

26. ÅRG September-November 2003

26. ÅRG September-November 2003 4 26. ÅRG September-November 2003 Faaborg Drenge til junior VM i Moskva F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

26. ÅRG December 2003

26. ÅRG December 2003 5 26. ÅRG December 2003 Her hjælper end ikke Waders F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR MEDLEMSBLAD FOR FAABORG SEJLKLUB 3 32. Årg. December 2009 - Marts 2010 Så kom bådene på land. Halv-vinds fotograf Bent Kruse vil gerne fra stuevinduet kunne holde øje med det kære skiv i den mørke vinter.

Læs mere

Sejlerskolen starter! Se side 3

Sejlerskolen starter! Se side 3 1 34. Årg. April - september 2011 Sejlerskolen starter! Se side 3 F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 3 gange årligt i 2011. Oplag: ca. 450 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

3/08 september. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle

3/08 september. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle Sejlklubben Neptun Vejle Indhold: Ungdoms - afdelingen... 8 Kapsejlads.... 18 Sejlerskolen... 28 Rejsebrev - del IV... 30 Windsurfing... 32 Tur- og aktivitetsudvalget.. 40 Nye medlemmer... 44 Vejle Fjord

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

LIMNYT Nr. 7 September 2013

LIMNYT Nr. 7 September 2013 LIMNYT Nr. 7 September 2013 Nr. 7 September 2013 I dette nummer: Hvad er det for en klub vi ønsker os? Roregler om vinteren Nyt fra havkajakudvalget Beretning fra en begynder Elitestævner: EM maraton,

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Flot fremmøde til oprydningsdagen d. 12. september, men der er plads til flere både til velfortjente pauser på vores smukke terrasse, og især til at bekæmpe vildtvoksende

Læs mere

3/06. 24. årgang. Indhold: 125 års jubilæet.. 6. Kapsejladsudvalget. Sejlerskolen... 23. Ungdomsafdelingen. Windsurferafdelingen. Nye medlemmer...

3/06. 24. årgang. Indhold: 125 års jubilæet.. 6. Kapsejladsudvalget. Sejlerskolen... 23. Ungdomsafdelingen. Windsurferafdelingen. Nye medlemmer... Sejlklubben Neptun Vejle Indhold: 125 års jubilæet.. 6 Kapsejladsudvalget........ 13 Sejlerskolen..... 23 Ungdomsafdelingen...... 29 Windsurferafdelingen...... 35 Nye medlemmer...... 44»Over alt vinderne«24.

Læs mere

LIMNYT Nr. 6 Juni 2013

LIMNYT Nr. 6 Juni 2013 LIMNYT Nr. 6 Juni 2013 Nr. 6 Juni 2013 I dette nummer: Årsmøde og møde i havkajakudvalget Beretning fra kajaktur til Sverige Forårsstævnerne eliteroerne Artikel om konkurrenceholdet Hokus pokus Thim sa

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013. Svendborg Sunds Sejlklub Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund

DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund DM i et vindhul: Sønderjyderne var bedst til let vind i et felt med mange lokale fra Øresund Nummer 86 September 2004 Spækhuggernyt nr. 86 september 2004 DANSK SPÆKHUGGERKLUB www.spaekhugger.dk BESTYRELSE

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Alt om X-35 stævnet... side 11 Sejlbådens balance... side 18 Nyt fra havnen (Informationsmødet mandag den 7. november er blevet

Læs mere

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD Ny start i seniorafdelingen Læs interviewet med cheftræner Søren Frederiksen Premierekamp i serie 3 med fem debutanter Bestyrelsen Formand: Claus Willadsen Thulebakken 65

Læs mere

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Dragør Sejlklub var vært for International Ballad Cup 2004 1 Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Julefrokost, teambuilding eller

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere