Sikkerhed til søs. Besøg GS på GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL NR ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed til søs. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2008 - NR. 2-40. ÅRGANG"

Transkript

1 Sikkerhed til søs Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL NR ÅRGANG

2 tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten tlf HUSK! Deadline d. 19. august 2008 Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller på diskette eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! Klubhus Ulsnæs, Gråsten Formand Stig Nissen Sletmarken 49, Broager / Kasserer Bent Brüning Mølmark 11, Broager Sekretær Helle Jacobsen Nygade 14, 2.sal, Gråsten Broudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, Broager Sejladsudvalg Poul Fribo Højløkke 19, Broager Juniorudvalg Svend Hansson Vesterbakke 10, Broager / Pladsudvalg Lars Bønløkke Lyshøj 13, Rinkenæs / Klubhusudvalg Stig Rosenbeck Dyrkobbel 1c, Gråsten / Haludvalg Peter Skov Grønningen 10, Kruså / Programudv. Bjørn Vestergaard Bjergholt 1, Åbenrå Festudvalg Bernhard Jessen Nejs Bjerg 28, Broager Havnemester Frede Schmidt Teglparken 52, Egernsund / Redaktør Lisbeth Nissen Sletmarken 49, Broager / Webmaster Frank Jessen Dyrkobbel 164, Gråsten Klubmåler Boy Lindholm Vesterbakke 27, Broager Suppleant Lars Bønløkke Lyshøj 13, Rinkenæs /

3 Formandens side KLART SIGNAL TIL BESTYRELSEN Ved den netop gennemførte generalforsamling omhandlede mange af indlæggene den linje bestyrelsen har haft i arbejdet de sidste år. Bestyrelsen fik et klart signal om, at der var tilfredshed med den linje, som har været og fortsat vil være grundlaget for arbejdet. Gråsten Sejlklub skal til stadighed fungere som et godt sted for alle medlemmer og også for besøgende. Det arbejde, der gøres i de respektive udvalg er vigtigt og vi vil i bestyrelsen gøre, hvad vi kan for at støtte en positiv udvikling i de enkelte udvalg. Et af signalerne til bestyrelsen er efter min opfattelse, at vi skal være bedre til at kommunikere, hvad der sker i bestyrelsen og hvilke tanker vi arbejder med. Det betyder, at vi helt konkret vil tage fat på vores referater, som stadig vil være beslutningsreferater, men som bør være mere informative end hidtil. Et af indlæggene på generalforsamlingen handlede om, at bestyrelsen skal se på sig selv og vurdere, om den har den rette sammensætning og størrelse. Det gør vi til stadighed, og i bestyrelsen har vi et arbejde i gang med at udfærdige en virksomhedsplan. Det betyder konkret, at vi arbejder med at beskrive de arbejdsopgaver og rutiner, som ligger i de enkelte udvalg. Desuden bliver vi nødt til at se på en revision af vedtægterne, der volder problemer i forhold til den faktiske virkelighed og dermed mulighederne for at kunne administrere dem. Den netop gennemførte generalforsamling blev til en lang aften, og den gav god anledning til udveksling af meninger. Jeg er glad for at rigtig mange deltog, for i en levende klub er der brug for dialog. Men det er væsentligt at pointere, at når en generalforsamling har udtalt sig må alle loyalt støtte beslutningerne. Jeg håber, at mange vil læse Ib Funders fortælling om Klubhusets historie den viser, at der er blevet arbejdet bravt for at få et godt hus til sejlklubben. Den viser også, at Gråsten Sejlklub altid har været et livligt sted med meningsudvekslinger og det er positivt. I bestyrelsen har der længe været ønske om at kunne fremme forholdene for tursejlerne. Dansk Sejlunion har i det forgangne år haft fokus på netop dette område og sat nogle initiativer i gang. Det vil være en aktivitet, som umiddelbart kunne appellere til rigtig mange af klubbens medlemmer, men vi har endnu ikke fundet ud af, hvad der skal til for at flere deltager i arrangementerne. Vi håber, at medlemmerne vil være med til at give gode ideer til, hvordan vi kan fremme den del af arbejdet. Der er sket ændringer i sammensætningen i bestyrelsen og jeg vil her gerne byde velkommen til Bernhard Jessen som ny festudvalgsformand. Det lykkedes ikke at få valgt en formand for pladsudvalget og bestyrelsens suppleant Lars Bønløkke træder derfor ind på denne plads foreløbig. Generalforsamlingen godkendte, at funktionen nu er vakant og at bestyrelsen kan arbejde på en mere permanent løsning. Den nye bestyrelse er således på plads og jeg glæder mig til at gå i gang med arbejdet og håber at vi får et godt og konstruktivt arbejde til glæde for klubben. Stig Nissen, Formand 3

4 NAUTIK-SHOP mit großer Auswahl ab Yacht- und Bootsausrüstung Segel- und Freizeitbekleidung von MUSTO, BMS, TBS und Henri Lloyd Yacht- und Bootsfarben, Lacke, Reinigungsmittel, Polyester-Epoxy-Harze BOOTSWERFT für Instandsetzungen, reparaturen und Installationen Bordelektrik und -elektronik Rollreffanlagen, Heizungen, Kühlaggregate, Propeller Bugschrauben Yachthafen mit Liegeplätze und Winterlager Motorenservice Kranen bis 20t, Riggermast Volvo Penta Vertragshändler Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gern individuell. Kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür Am Industriehafen 4 Tel. +49 (0) Flensburg Fax. +49 (0)

5 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE den 03. marts Regnskab Regnskabet blev færdig behandlet - ingen indsigelser. 2. Budgettet Budgettet blev vedtaget enstemmigt. 3. Behandling af forslag til generalforsamlingen indsendt af Leo Mortensen: a. Det foreslås, at parkeringspladsen skal være tilgængelig for klubbens sejlende & aktive medlemmer. Forslaget blev diskuteret. for at støtte forslaget stemte Henrik og Leo, imod stemte Stig, Bent, Ole, Peter, Poul og Svend. b. Det foreslås, at klubhuset i sejlsæsonen skal være tilgængelig for klubbens sejlende & aktive medlemmer dagligt. Forslaget blev diskuteret. Forslaget handlede om udlejning af klubhuset og da det ikke er længe siden et lignende forslag blev behandlet trak Leo forslaget tilbage. Referent Stig Nissen - Alt i søsportsudstyr- SUNDGADE SØNDERBORG TELEFON

6 den ægte Graasten-smag Graasten Salater A/S Teglværksvej Gråsten Telefon: Telefax:

7 GENERALFORSAMLINGEN 26. MARTS 2008 På denne side ses billeder fra generalforsamlingen den 26. marts Referatet fra generalforsamlingen kunne ikke nå at blive klar inden deadline for Fanglinen. Når det er klar, kan medlemmer, som ønsker det, få referatet tilsendt ved henvendelse til formand Stig Nissen eller sekretær og referent Helle Jacobsen. Desuden vil referatet blive lagt i klubhuset. Venlig hilsen Lisbeth Nissen, redaktør. 7

8 Svanemærket Vi er medspiller, når miljøhensynet vægtes! IHLE grafisk produktion, Broager er Svanemærket. Den nordiske miljømærkning betyder at miljøhensyn for naturen og for de mennesker der skal arbejde med tryksagen er helt i top. Uforpligtende tilbud gives! IHLE Grafisk Produktion Storegade Broager Tlf Fax

9 TAKSTER GRÅSTEN SEJLKLUB PR. 27. MARTS 2008: Klubmedlemskab: Kontingent aktive medlemmer...975,00 kr. Kontingent passive medlemmer...300,00 kr. Kontingent juniorer...300,00 kr. Indskud (Aktive medlemmer) ,00 kr. Leje af vinterplads: indtil 23 fod...720,00 kr fod...840,00 kr fod...960,00 kr fod ,00 kr fod ,00 kr. Leje af halplads: Leje pr. m2 med depositum...65,00 kr. Leje pr. m2 uden depositum...70,00 kr. Depositium pr. m ,00 kr. Leje af broplads: Leje pr. cm bredde mellem fortøjningspæle...4,34 kr. Depositum ,00 kr. Kollektiv søsætning/optagning: Både på vogn (lille kran)...350,00 kr. Både på vogn (stor kran)...550,00 kr. Både på stativ...650,00 kr. Leje af mastekran: For medlemmer...0,00 kr. For ikke-medlemmer...50,00 kr. Leje af klubhus: Pr. gang ,00 kr. Klubarbejde: Timebetaling i stedet for klubarbejde for udvalgene...100,00 kr. Havnepenge: Båd under 10 m længde (pr. dag)...70,00 kr. Båd over 10 m længde (pr. dag)...90,00 kr. 9

10 GRÅSTEN SEJLKLUB BERETNING 2008 Bestyrelsen har arbejdet på at skabe et godt grundlag for, at Gråsten Sejlklub kan være et sted hvor vi kan lide at være og som vi kan være stolte af. Dette arbejde har stået på gennem mange år og i det forgangne år er der derfor kommet en del fornyelser - mange ønskede og et par påtvungne. Broudvalget Der er stadig for lidt plads i vores havn i forhold til ønskerne om plads. Dette handler om nuværende medlemmer, som får både, der kræver mere plads og også flere pladser, idet vi stadig må afvise mulige nye medlemmer pga pladsmangel. Vi har i bestyrelsen set 10 på forskellige muligheder, men en løsning på pladsproblematikken er ikke lige til. De nye el- og vandstandere der blev opsat sidste sommer ser nu ud til at fungere rigtig godt. Pladsudvalget Har haft en lidt stille sæson, men har desværre måttet slås med tilbagevendende problemer med dårlig oprydning efter klargøring både forår og efterår. Vi har prøvet meget, men har endnu ikke fundet en holdbar måde at håndtere problemerne på. I forbindelse med søsætning og optagning har der været benyttet en anden kran end før og det har ført til gode tilbagemeldinger. Søsætning og optagning baseres på fælles forpligtigelse og gensidig respekt i arbejdet for at få det til at fungere godt. Kapsejladsudvalget Har haft en vejrmæssig ustabil sæson men har gennemført de fleste sejladser. Ordningen med faste dommere har igen fungeret godt og vi håber det er en permanent ordning. Festudvalget Lavede nogle gode tur arrangementer bla. Pinsetur til Mjelsvig med rigtig fin tilslutning. Festerne omkring søsætning og optagning er reduceret til grillpølser og lidt drikkelse i erkendelse af at der ikke kan skaffes tilfredsstillende tilslutning til større festarrangementer i forbindelse med disse to mærkedage.

11 Juniorudvalget Havde igen en meget aktiv sæson. De mange unge sejlere har været på vandet det meste af året. Den generelt høje aktivitet førte til at Lars Bønløkke i foråret 2007 fik Sydbanks pris som årets ungdomsleder. Juniorudvalget har været flittige til at søge midler ved forskellige fonde og firmaer. Ansøgningerne førte til anskaffelse af 2 tomandsjoller, en gummibåd og en del materiel. Den gode opbakning til juniorerne fra forældre, seniorer og naboklubber samt et velgennemført Grand Prix stævne i 2006 førte til at Dansk Sejlunion igen bad Gråsten Sejlklub om at varetage et Grand Prix stævne i Stævnet blev gennemført med hjælp fra naboerne og tilbagemeldingerne indeholdt megen ros til arrangørerne. Gennem mange år har der været gennemført en serie stævner blandt klubberne i Lillebælt Sydkreds. Gråsten Sejlklub har i alle årene været arrangør af det ene stævne og således også i september Stævnerne er hen ad vejen moderniseret og blandt andet gjort til åbne stævner. Gråsten Sejlklub nyder stor respekt som sejladsarrangør ud over landet. Haludvalget Har repareret en del småskader på hallen, så den igen fungerer godt. Som hjælp til alle med bådvogn er der anskaffet en ny kompressor så der igen kan komme luft i hjulene. Klubhusudvalget Blev tvunget ud i mange beslutninger og meget arbejde efter omfattende vandskade. Reparationerne er nu gennemført og klubhuset fremstår igen i flot stand. Stolene i klubhuset har vist sig at volde problemer, idet stolebenene ødelægger gulvbelægningen. Der arbejdes på en holdbar løsning af problemet. I entreen er der lagt nye fliser og Per Rosenberg har doneret den flotte kompasrose. Hjemmesiden Er under forandring og vil komme til at fremstå som et godt informationsværktøj for alle medlemmer og for alle der er interesserede i Gråsten Sejlklub. Internetdækningen af vores havn bliver forbedret med endnu en antenne så alle kan få et kraftigt signal på bådene uanset placering. Fanglinen Udkom 4 gange årligt og bliver efter alt at dømme flittigt læst af medlemmerne. Programudvalget Var igen i denne sæson vært for en række gode arrangementer. Samarbejdet med naboklubberne fungerer fint og der er god tilslutning til de fleste arrangementer. Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens drøftelse og godkendelse. 11

12 GS BESTYRELSESMØDE Afbud: Poul, Helle, Bernhard mødereferat denne udvalgsperiode - Bjørn Christensen har meldt sig som kandidat. Valg af næstformand: Ole Rieck enstemmigt valgt Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer. Datoer: Standerhejsning: 26/4 kl. 14 Bestyrelsesmøder: 26/5, 19/8, 6/10, 8/12, 2/2, (9/3 efter behov) Der er deadline på Fanglinen umiddelbart efter bestyrelsesmøderne. Generalforsamling: 25/3 Søsætninger: 12/4, 19/4, 26/4, (3/5 efter behov) Standernedtagning: 25/10 Ændringer til medlemskartotek Søren Hansen: nyt A-medlem Dan Filtenborg: nyt A-medlem Niels Goosmann: Passiv -A-medlem Peter Øland : Passiv - A-medlem Chr. Poulsen Petersen : Udmeldt Henning Jessen : Ikke kontaktbar slettes af kartoteket (nr.1273) Listerne med arbejdsopgaver blev gennemgået og omrokeret Den opdaterede liste vil blive slået op i klubhuset! Egon Rerup : Plads - Program Lars Møller : Plads -miljøudvalg Bjørn Christensen : Bro - Plads Ny pladsudvalgsformand Vi forsøger at få den ledige post besat i Frihavnsmærker Frihavnsmærker kan afhentes hos Frede Schmidt, Paul Christensen eller Stig Rosenbech så længe lager haves. Nøgler til benzinskur Vi diskuterede den praktiske håndtering af nøgler til benzinskuret. Cylinderen skiftes til system nøgle F/A. Eventuelt Stig N: - Opfølgning på beskrivelser af udvalgene til fremlæggelse inden generalforsamlingen næste år (skabelon eksisterer). - Revidering af vedtægter bl.a. blev punkt vedr. kontingent-fritagelse for bestyrelsesmedlemmer påpeget under generalforsamlingen. Arbejdsgruppe bestående af Poul, Lars, Ole, Bent, Stig N. nedsat. Stig R: - Gamle stole ødelægger det nye gulv; Bevilling til stole er i budgettet. Mulige stole: Hel-plast ell. plast m. polster. Der anskaffes 100 stole. Der bestilles en prøvemontage af ophængsbeslag på 1 bord. Frank: - Forslag om hjælper-sjak ifm. søsætning/optagning. Lars påtænker det til bådoptagningen i efteråret. 12

13 INDBYDELSE TIL GS - AFTENKAPSEJLADSER 2008 Første sejlads: onsdag d. 30. april, og der efter hver onsdag til og med Sidste sejlads: onsdag d. 10. september; men vi holder Sommerferie: uge 28, 29, 30 og 31. (Klubmesterskabet afholdes lørdag d. 13. september) Sejladsbestemmelser: Iht. DS kapsejladsregler og klubbens program. Respittider & pointberegning: Iht. DH2007 og nyeste udgave af DS kapsejladsregler. Program: Kan afhentes i klubhuset fra tirsdag d. 29. april. Præmier: Til hvert løb samt hver 5. startende båd i hvert løb. Tilmelding & betaling (sidste frist mandag d. 21. april): 1. Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Poul Fribo, Højløkke 19, 6310 Broager, tlf eller tilsvarende oplysninger til 2. Indsæt 450,- kr. på registrerings nr konto i Broager Sparekasse. Husk at anføre dit navn samt certifikat nr. For sen tilmelding og/eller for sen betaling medfører et ekstra gebyr på 200,- kr.! Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel indenfor tidsfristen! Du sparer 200 kr. og det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganske betydeligt! Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt! Tilmelding til GS - Aftenkapsejladser 2008 Bådens navn: Certifikat nr.: Type: Sejl nr.: Skipper: Adr.: TLF: Mobil: Dommer/køkkentjans: Helst d. Dato/underskrift 13

14 Bro B 2008 Svend Nielsen ALO 28, Silacia Wille Lahrmann Venus, Hide away Reimer Paulsen IF, XXXX XXXX Kurt Thomsen Grinde, FRK HIMMELB Hans Jørgen Vaarbjerg Bianca 27, XXXX Finn Hjermov Shipman 28, LIV Kurt Andersen Jodatur 24, Herman Eggert Banner 28, XXXX XX Jørn Skovsen Mayland 20, OLIVIA Bjarne Hansen Granada 27, Ronja Trompe Kistrup Sagitta 20, ATOM Eva Bauer L-23, ZOË Jan Bruntse Granada 27, Second Li Ebbe Horsted Shipman 28, Skibby Bjørn Jensen Carat 7400, Tante Møg Henning Norup Sagitta 20, SUSSI Carsten Novrup XX Trond Kjeller John Theodor Jensen 217 Nordborg 26, Jakob Saga 27, Annette 247 Hans Mortensen 215 Christian Eskildsen Bjørn Christensen 218 Passat 26, MELLAN II Granada Bonita, SARINA Bruce Roberts, CHATRINE 214 Bjarne Brudvig-Hansen Lars Johansen Frank Jessen Danboat 28, GULINN Nordship 28, VENUS Kings Cruiser 33, MARTINIQUE 213 Ole Rinneberg Svend Hansson Leo Bergsted Mortensen HR 26, FRIVAGT Albin Alpha, LA VITA Nauticat 38, LA-MOUETTE 212 Poul Fribo Andreas Johannsen Jørgen Sommer Banner 30, STRIX-BUBU Mermaid 28, HANNE HR Rasmus 35, Nanok 211 Mogens Lytje Poul Erik Petersen Jens Hohwü Grinde, NANNY Bianca Lido, Insula Grand Soleil 343, My Fly 210 Peter Jørgensen Poul Nielsen Peter Terp Granada 27, De 3 Årstider Bavaria 31, NANNA Capalina 36, Balesin 209 Anker Hansen Michael Byllemos Kaj Nielsen Grinde, BLÅHVALEN Bianca 320, Miro Jeanneau 37, LE PERÉ NOÉL 208 Bent Brüning Niels Goosmann Tage Møller Drabant 27, MILLE Bianca 320, M'HONEY Nordship 32, LA BELLE 207 Margit C. B. Hansen Peter Ketelsen Matthiesen Henrik Andersen Grinde, OLE UHL LM 81, FIREKLØVEREN xxxx, XXXX XXXX 206 Bent Pedersen Claus Fischer Johan Falkenberg Rasmussen Comfortina 32, XXXX XXXX Bandholm 30, WEGA Nordborg 33, PASSAT 205 Bjørn Bach-Hansen Claus H. Clausen Peder Lorenzen Rode 30, AMALIE Ballad, PICEA X332, ROXY 204 Bent Junk Frede Nielsen Søren Sejersbæk Tychsen Bavaria spec., JU-LU Scampi 30, NIELSEN II Bavaria 37 Cruiser, Malene 203 Ole Rosenvind Rieck Bjørn Vestergaard Bernhardt P. Kluge Grinde, TRUNDE Bavaria 30, SANTANA Bianca 36, LE PETIT 202 Jens Peter Skov Finn Hjorth Lars Møller Impala 36, LA BOHÉME Granada 32, ANNE Jeanneau 35, Lanette 201 Peter Wettengel Egon Rerup Hans Jørgen Laustsen Espace 1100, MONIC Jeanneau 32.I, Quien Bavaria 37, CARPE DIEM LM 23, CINDY 14

15 Bro A 2008 Bent Rasmussen Knud Paulsen Dufor, XXXXX BB 10-METER, PELIKANEN Kaj Hansen Bent Asmussen Nordborg 30, SOMMERFUGL Bavaria, Flemming Gormsbøl Jan Aaskov Niels Ebbe Huus Erik Petersen Sagitta 20, LILL Finark 25, KERUBEN 2 Contessa 32, Helge Larsen GS Dennis Ottesen 140 Helmsman 35, WILD LIFE LM 23, GRÅGÅSEN 606, Sylvester Granada 31, HUMLE 147 Lars Gormsbøl Tonny Sandau Dan Filtenborg Svend Anders Olesen 139 Granada 28, Life Style LM 24, Elena RJ 85, Halberg Rassey 29, FUNNY GIRL 148 Kaj Nissen Søren Vogelius Jesper Bundgaard Nielsen Klaus Detlef Gierl 138 Danboat 29, INA Skilsø 23, Sylvia Spækhugger, SLUF Trio 96, MAREN 149 Svend Gram Jens Staadsen Petersen Bertel Kümpel Peter Brinch-Nielsen 137 Granada 31, LADYKILLER Sealine, XXXX XXXX Folkebåd, KLUK Granada 31, Rapfod 150 Boy Lindholm Leif H. Blidegn Gert Vonsild Frede Schmidt 136 Ballad 30, TOURNESOL Neptun 22, Marla Saga 27, Ditte Junker 26, INGE BIRGIT 151 Lars Bønløkke Svend Hansson Eigil Christensen Jørgen Rye 135 Comfortina 35, XXXX XXXX, Folkebåd, ADAGIO Jasmin, BLÅ JASMIN 152 Knud Erik Zahn Palle Hinrichsen Jens Lorenzen Dennis Dalgaard Laursen 134 Athena 34, ILIOS Tern 425, XXXX XXXX Elvstrøm 32, RISK IT Hurley 22, MITZI 153 Thomas Cullberg GS Verner Seidel Stig Rosenbeck 133 Maxi 84, TEMA Kegnæs, ONKEL ANDERS Saga 27, Athene Parant 25, MELA 154 Hans Peter Novrup GS Børge Bach-Hansen Hans Pontoppidan 132 X332, X-TRA DEJLE Kegnæs, ANDERSINE Maxi 84, FRU HANSEN Drage, MARINA 155 Jens-Christian Lund Gunnar Høj Poul Jensen Bent L. Holm 131 Mamba 31, Relax Rode 32, FIRE LADY Fjord 271, SLAP-A Luna 26, DORTE III 156 Henrik Martin Holona GS Frede Jessen Fini Dyrgaard 130 Espace 1100, Miss Daisy GS-Jolle, JUBAS LM 27 Spec., SAUNA Granada 23, Over Gvind 157 Bernhard Jessen 126 Palle Andreassen Poul Erik Hansen 129 Maxi 95, DANA xxxx, La Vida Platgatter, ARGO 158 Ernst Thiessen 127 Ole Jensen Christian Schumann 128 LM 22, XXXX XXXX Soling spc., GNILOS Bianca 420, BINGO GS 101 GS-Jolle, SYDBANK 159 Werner Gaus Broom 35, SILENSIA II 160 Ole Brinckmeyer Storebro 34, Sea-level 15

16 Standerhejsning 2008 Standerhejsning er normalt den første lørdag i maj. Denne weekend hænger i år sammen med Kr. Himmelfartsdag. Bestyrelsen har derfor besluttet at rykke standerhejsningen en weekend frem: STANDERHEJSNING lørdag d. 26. april kl Mærker til frihavnsordning kan afhentes hos Frede Schmidt, Paul Christensen eller Stig Rosenbeck. FÆLLES SØSÆTNING i samarbejde med Henning Larsen finder sted på følgende lørdage d. 12., d. 19. og d. 26. april. Priserne er: kr. 350,00 for både på vogn og kr. 650,00 for stativ både. Liste findes ved klubhuset. Lars Bønløkke 16

17 Gråsten Sejlklubs klubhus fylder 40 år i 2008 Af Ib Funder Lidt historie bag klubhusbyggeriet. Første gang, man drøftede et eventuelt klubhus, var på et bestyrelsesmøde i november 1961, hvor man fra arkitekt Tony Hansen, Sønderborg vederlagsfrit havde fået udarbejdet en tegning til klubhus, som tænktes opført på Havnepladsen i Egernsund. Grunden til, at det skulle ligge i Egernsund, var vel, at der på det tidspunkt "kun" foregik noget rent sejladsmæssigt i Egernsund hvor klubben på det tidspunkt havde jolleplads og ophaler bedding på Havnepladsen i Egernsund der var 11 Piratjoller + 3 OK joller + et antal optimister. Kølbådene var spredt på pladser i Gråsten, Toft og Egernsund. Desuden forventede man også at en eventuel ny lystbådehavn, ville blive placeret på ydersiden af broen, så man undgik at skulle sejle under denne. På samme tidspunkt, eller lidt senere, gik der rygter om, at den gamle pavillon (der tidligere var brugt til Cafe/kro ventesal og anløbsbro for trafikken mellem Flensborg - Egernsund og Gråsten) eventuelt skulle sælges. Prisen forventedes at være kr men der var en kedelig klausul på ejendommen om, at såfremt den kom til at genere udsigten fra den endnu ikke byggede Egernsund Bro skulle huset fjernes uden kompensation/erstatning så den risiko ville man ikke løbe. Det har så siden vist sig, at den ikke generer udsigten.. Når man efterfølgende ser på den udvikling, der er sket indenfor Gråsten Sejlklub, ville en placering af et klubhus ved den gamle pavillon med en dertil hørende lystbådehavn - være helt urealistisk og dårligt placeret men så langt rakte fantasien ikke. Projektet blev forelagt på generalforsamlingen i marts 1962, hvor det oplyses, at byggetilladelsen var indhentet ved Broager Kommune men der mangler endnu Amtets godkendelse, hvilket sikkert ville blive vanskeligt at få på grund af det kommende brobyggeri over "æ Soungaf". Forsamlingen tilsluttede sig fuldt og helt byggeplanerne. På generalforsamlingen den 27. marts 1963 oplyses det, at der foreligger tilbud på opførelsen til en pris af kr ,- uden at klubbens medlemmer skal yde nogen indsats mangler dog Amtets godkendelse. 17

18 Der kom nu forslag om at klubhuset skulle ligge i Gråsten eller evt. ved den nye Sildekulevej. Der var sågar nogle, der mente, at man burde bygge 2 klubhuse - både i Egernsund og i Gråsten. På generalforsamlingen i 1965 oplyses det, at Amtet nok ikke giver en tilladelse, da Havnearealet skal bruges til brobyggeriet. Europa til Søs tilbød klubben at stille et areal til rådighed til et klubhus det mente nogle man skulle tage imod. Klubben har haft sendt mange ansøgninger til Gråsten Kommune for at få tildelt et areal. På generalforsamlingen i 1966 oplyser formanden, Hans Rasmussen, at Gråsten Sogneråd nu har tilkendegivet, at de er positive overfor et areal til klubhus ikke noget tilsagn. men dog en lysning. Der foreslås kontingent forhøjelse til styrkelse af kassebeholdningen til byggeriet. Den 14. okt kommer der så brev fra kommunen om, at man har imødekommet klubbens ønske om et areal på Alnor Næs så nu sker der endelig noget. På generalforsamlingen i foråret 1967 oplyser formanden, at et klubhus er hårdt tiltrængt til fester, kurser m.m. Endvidere var den økonomiske side bragt i orden, idet Gråsten Bank havde givet tilsagn om et byggelån byggeriet ville koste ca kr. + en masse frivillig arbejdskraft fra medlemmernes side. Det var ikke alle medlemmer, der syntes klubhuset var det vigtigste flere liggepladser var vigtigere samt renovering af beddingen på Fiskenæs den var i øvrigt et fast punkt på dagsordenen i mange år. Der var også flere kommentarer fra medlemmerne, og da man kom til valg af bestyrelse, følte denne, at den forudgående debat ansås som et mistillidsvotum og at en enig bestyrelse ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen holdt en pause på 10 minutter, men det ændrede ikke beslutningen, selv om samtlige rejste sig, da der kom et forslag om at vise, hvem der var tilfredse med bestyrelsen. Det blev derfor vedtaget at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 10. april på Sea Inn, hvor der igen blev argumenteret for et klubhus og hvor stort behovet var. Budgettet for byggeriet blev forelagt. Manuel Jørgensen oplyste, at der skal bruges ca frivillige timer. Efter en lang aften med argumenter for og imod, blev det vedtaget at gå i gang med byggeriet i efteråret 1967, hvor soklen blev støbt. Bestyrelsen blev genvalgt og bestod af: Hans Rasmussen, Folmer Berentzen, Walther Hansen, Anker Hansen, Max Petersen og Ib Funder-Nielsen, så Egernsund var rigt repræsenteret på den tid. Finansieringsbudgettet så sådan ud: Egenkapital kr, indtægter ved kontingentforhøjelse kr. oms refusion kr., salg af beddingen på Fiskenæs kr., byggekredit på kr., der efterfølgende skulle finansieres ved bl.a. lån fra Dansk Idræts Forbund og Tipsmidler. Antal medlemmer i 1967 var på 72 aktive 31 passive og 21 juniorer. Forslag til kontingent forhøjelse var bl.a. - Aktive fra 25 kr. til 60 kr. indmeldelsesgebyr på kr. 25,-. Der var mange sponsorer. De Forenede Teglværker leverede teglelementerne for kun kr. teglstenene fik vi foræret af Teglværkerne Grønland. 18

19 Borde og stole blev foræret af Sønnichsen fra Sea Inn. Tagspærene fik vi fra den gamle badminton hal i Gråsten, og vi skulle selv afmontere/hente bjælkerne. Gulvet fra hallen blev brugt til gulvet over køkkenet. Forskallingen til fundamentet, der nogle steder var over 2 meter, fik vi fra brobyggeriet, hvor det var brugt til at støbe sænkekasserne på Alnor siden. Der var allerede i oktober 1966 søgt om byggetilladelse til et klubhus på 90 kvadratmeter og tegningerne var godkendt af kommunen. Arealet, hvor der tidligere lå en frugtplantage, fik vi stillet vederlagsfrit til rådighed i 10 år. Det blev så senere forlænget til 1999 og efterfølgende købt af kommunen. Grundstykket var et stort hul meget kuperet, så der skulle bruges rigtig meget fyld, hvoraf en stor del kom fra det nedlagte Toft Teglværk, der lå der hvor BHJ nu har kontorer. Vi måtte til dels selv brække ned og hente murbrokker og knuste teglsten - et stort slid, men en masse billig fyld. I foråret 1968 var soklen så klar til at modtage teglelementerne, og der var virkelig mange. Det viste sig så også, at der faktisk var for mange, soklen var i hvert fald ikke stor nok. Manuel Jørgensen, der havde lavet tegningerne og målt ud, hvor soklen skulle støbes behøvede kun ganske få minutter til at foreslå/vedtage: "så sætter vi bare en vinkel på". Og det gjorde vi så uden skelen til, at dette ville fordyre byggeriet en del. Specielt blev tagkonstruktionen lidt mere indviklet at lave med mere tømmer og større udgift til Lorens Rossen og hans 2 svende. "Held i uheld" har vi efterfølgende sagt mange gange og tænkt på Manuel s hurtige løsning af problemet. Vinklen er den del, hvor man nu sidder og kigger ud på flagmasten. Hele indretningen blev ændret og der blev lavet nye tegninger i april 1968, som efterfølgende godkendtes af kommunen. Så lokalerne endte på ca. 135 kvadratmeter. Oprindelig skulle kantine/køkken være placeret der, hvor indgang og garderobe nu er. På generalforsamlingen i foråret 1968 efterlyste formanden flere Gråstenere til at yde en arbejdsindsats, idet det hidtil stort set - kun var jollesejlerne fra Egernsund eller rettere Piratjollesejlerne, der ydede en indsats. I juli 1968 holdtes der rejsegilde og byggeriet afsluttet i februar 1969, med en officiel indvielse den 17. maj 1969, hvor Søværnets Tamborkorps spillede og gav opvisning + både dåb. Budgettet holdt ikke, det gør det jo normalt ikke, så det blev lidt dyrere bl.a. på grund af den ekstra vinkel med en dyrere tagkonstruktion og jordarbejde/planering som de væsentlige poster. Så i alt stod klubhuset færdigt til en pris af kr ,-. 19

20 Den budgetterede finansiering var: Egenkapital Tipsmidlerne momsrefusion lån hos DIF Efterfølgende tilbød vort medlem A.P.Jessen, Hong Kong at låne klubben rentefrit over 10 år, hvilket vi tog imod, indtil det hele var afsluttet og der var overblik over den økonomiske situation. Så efter at vi havde fået pengene fra DIF (blev kun på kr.), så tilbagebetalte vi kr. til A.P.Jessen og endte med en tom kassebeholdning og en samlet gæld på kr rentefri over 10 år. Muligvis er det lidt for detaljeret, men så kender I baggrunden og tallene for, hvad det kostede at opføre klubhuset i 1967/68/69. Og hvis I gerne vil vide, hvem jollesejlerne var så var de flittigste: Anker Hansen Walther Hansen Husk sangborg Eigil Dixen Carl Chr. Dixen Hans Andersen Carsten Novrup Knud Erik Novrup Kaj Funder-Nielsen Ib Funder-Nielsen Max Petersen (Juniorleder/klubmester) - Lorens Rossen - Aksel Hansen E. P. Andersen John Falkenberg og Manuel Jørgensen. Kaffe og wienerbrød blev tit leveret af formanden Hans Rasmussen der var medejer af firmaet Europa til Søs, som også var os en meget stor hjælp med lån af maskiner og værktøj - det var jo nemt lige at gå over vejen, hvis vi manglede noget. Jeg har forhåbentlig ikke glemt at nævne nogle af de frivillige hjælpere i så fald må I meget undskylde. Ib Funder PINSETUR TIL MJELS VIG Traditionen tro sejler vi til Mjels for at holde pinse! Tilmelding skal ske senest 3. maj til: Festudvalgsformand: Bernhard Jessen, telefon eller 20

De nye Zoom 8 joller på vandet

De nye Zoom 8 joller på vandet De nye Zoom 8 joller på vandet Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR 2007 - NR. 1-39. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten

Læs mere

Fra generalforsamlingen 2011. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2011 - NR. 2-43. ÅRGANG

Fra generalforsamlingen 2011. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2011 - NR. 2-43. ÅRGANG Fra generalforsamlingen 2011 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2011 - NR. 2-43. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde. Referat fra møde: D. 21. nov. 16 kl. 19:30, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde. Referat fra møde: D. 21. nov. 16 kl. 19:30, Klubhuset Sønderborg d. 22 nov. 16 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde: D. 21. nov. 16 kl. 19:30, Klubhuset Fraværende: Michael Hampen 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige: a. Intet nyt

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Standerhejsning 24. april. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2010 - NR. 2-42. ÅRGANG

Standerhejsning 24. april. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2010 - NR. 2-42. ÅRGANG Standerhejsning 24. april. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2010 - NR. 2-42. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ 2012 - NR. 2-44. ÅRGANG

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ 2012 - NR. 2-44. ÅRGANG Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk STANDERHEJSNINGEN FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ 2012 - NR. 2-44. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 med efterfølgende medlemsmøde og fællesspisning. Udlevering af scorekort foregik i forhallen, og de 98 fremmødte medlemmer hyggede sig i ventetiden. De fleste var

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Læs om generalforsamlingen på side 11

Læs om generalforsamlingen på side 11 Læs om generalforsamlingen på side 11 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2006 - NR. 2-38. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

2. Sønderjysk Open. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2008 - NR. 3-40. ÅRGANG

2. Sønderjysk Open. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2008 - NR. 3-40. ÅRGANG 2. Sønderjysk Open Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2008 - NR. 3-40. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG Juniorstander Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne.

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Knarr sommerstævne 2011, Rørvig Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Mandag aften var RØS vært ved velkomst middagen i deres dejlige nye klubhus. I høj

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere