Sikkerhed til søs. Besøg GS på GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed til søs. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2008 - NR. 2-40. ÅRGANG"

Transkript

1 Sikkerhed til søs Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL NR ÅRGANG

2 tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten tlf HUSK! Deadline d. 19. august 2008 Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller på diskette eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! Klubhus Ulsnæs, Gråsten Formand Stig Nissen Sletmarken 49, Broager / Kasserer Bent Brüning Mølmark 11, Broager Sekretær Helle Jacobsen Nygade 14, 2.sal, Gråsten Broudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, Broager Sejladsudvalg Poul Fribo Højløkke 19, Broager Juniorudvalg Svend Hansson Vesterbakke 10, Broager / Pladsudvalg Lars Bønløkke Lyshøj 13, Rinkenæs / Klubhusudvalg Stig Rosenbeck Dyrkobbel 1c, Gråsten / Haludvalg Peter Skov Grønningen 10, Kruså / Programudv. Bjørn Vestergaard Bjergholt 1, Åbenrå Festudvalg Bernhard Jessen Nejs Bjerg 28, Broager Havnemester Frede Schmidt Teglparken 52, Egernsund / Redaktør Lisbeth Nissen Sletmarken 49, Broager / Webmaster Frank Jessen Dyrkobbel 164, Gråsten Klubmåler Boy Lindholm Vesterbakke 27, Broager Suppleant Lars Bønløkke Lyshøj 13, Rinkenæs /

3 Formandens side KLART SIGNAL TIL BESTYRELSEN Ved den netop gennemførte generalforsamling omhandlede mange af indlæggene den linje bestyrelsen har haft i arbejdet de sidste år. Bestyrelsen fik et klart signal om, at der var tilfredshed med den linje, som har været og fortsat vil være grundlaget for arbejdet. Gråsten Sejlklub skal til stadighed fungere som et godt sted for alle medlemmer og også for besøgende. Det arbejde, der gøres i de respektive udvalg er vigtigt og vi vil i bestyrelsen gøre, hvad vi kan for at støtte en positiv udvikling i de enkelte udvalg. Et af signalerne til bestyrelsen er efter min opfattelse, at vi skal være bedre til at kommunikere, hvad der sker i bestyrelsen og hvilke tanker vi arbejder med. Det betyder, at vi helt konkret vil tage fat på vores referater, som stadig vil være beslutningsreferater, men som bør være mere informative end hidtil. Et af indlæggene på generalforsamlingen handlede om, at bestyrelsen skal se på sig selv og vurdere, om den har den rette sammensætning og størrelse. Det gør vi til stadighed, og i bestyrelsen har vi et arbejde i gang med at udfærdige en virksomhedsplan. Det betyder konkret, at vi arbejder med at beskrive de arbejdsopgaver og rutiner, som ligger i de enkelte udvalg. Desuden bliver vi nødt til at se på en revision af vedtægterne, der volder problemer i forhold til den faktiske virkelighed og dermed mulighederne for at kunne administrere dem. Den netop gennemførte generalforsamling blev til en lang aften, og den gav god anledning til udveksling af meninger. Jeg er glad for at rigtig mange deltog, for i en levende klub er der brug for dialog. Men det er væsentligt at pointere, at når en generalforsamling har udtalt sig må alle loyalt støtte beslutningerne. Jeg håber, at mange vil læse Ib Funders fortælling om Klubhusets historie den viser, at der er blevet arbejdet bravt for at få et godt hus til sejlklubben. Den viser også, at Gråsten Sejlklub altid har været et livligt sted med meningsudvekslinger og det er positivt. I bestyrelsen har der længe været ønske om at kunne fremme forholdene for tursejlerne. Dansk Sejlunion har i det forgangne år haft fokus på netop dette område og sat nogle initiativer i gang. Det vil være en aktivitet, som umiddelbart kunne appellere til rigtig mange af klubbens medlemmer, men vi har endnu ikke fundet ud af, hvad der skal til for at flere deltager i arrangementerne. Vi håber, at medlemmerne vil være med til at give gode ideer til, hvordan vi kan fremme den del af arbejdet. Der er sket ændringer i sammensætningen i bestyrelsen og jeg vil her gerne byde velkommen til Bernhard Jessen som ny festudvalgsformand. Det lykkedes ikke at få valgt en formand for pladsudvalget og bestyrelsens suppleant Lars Bønløkke træder derfor ind på denne plads foreløbig. Generalforsamlingen godkendte, at funktionen nu er vakant og at bestyrelsen kan arbejde på en mere permanent løsning. Den nye bestyrelse er således på plads og jeg glæder mig til at gå i gang med arbejdet og håber at vi får et godt og konstruktivt arbejde til glæde for klubben. Stig Nissen, Formand 3

4 NAUTIK-SHOP mit großer Auswahl ab Yacht- und Bootsausrüstung Segel- und Freizeitbekleidung von MUSTO, BMS, TBS und Henri Lloyd Yacht- und Bootsfarben, Lacke, Reinigungsmittel, Polyester-Epoxy-Harze BOOTSWERFT für Instandsetzungen, reparaturen und Installationen Bordelektrik und -elektronik Rollreffanlagen, Heizungen, Kühlaggregate, Propeller Bugschrauben Yachthafen mit Liegeplätze und Winterlager Motorenservice Kranen bis 20t, Riggermast Volvo Penta Vertragshändler Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gern individuell. Kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür Am Industriehafen 4 Tel. +49 (0) Flensburg Fax. +49 (0)

5 REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE den 03. marts Regnskab Regnskabet blev færdig behandlet - ingen indsigelser. 2. Budgettet Budgettet blev vedtaget enstemmigt. 3. Behandling af forslag til generalforsamlingen indsendt af Leo Mortensen: a. Det foreslås, at parkeringspladsen skal være tilgængelig for klubbens sejlende & aktive medlemmer. Forslaget blev diskuteret. for at støtte forslaget stemte Henrik og Leo, imod stemte Stig, Bent, Ole, Peter, Poul og Svend. b. Det foreslås, at klubhuset i sejlsæsonen skal være tilgængelig for klubbens sejlende & aktive medlemmer dagligt. Forslaget blev diskuteret. Forslaget handlede om udlejning af klubhuset og da det ikke er længe siden et lignende forslag blev behandlet trak Leo forslaget tilbage. Referent Stig Nissen - Alt i søsportsudstyr- SUNDGADE SØNDERBORG TELEFON

6 den ægte Graasten-smag Graasten Salater A/S Teglværksvej Gråsten Telefon: Telefax:

7 GENERALFORSAMLINGEN 26. MARTS 2008 På denne side ses billeder fra generalforsamlingen den 26. marts Referatet fra generalforsamlingen kunne ikke nå at blive klar inden deadline for Fanglinen. Når det er klar, kan medlemmer, som ønsker det, få referatet tilsendt ved henvendelse til formand Stig Nissen eller sekretær og referent Helle Jacobsen. Desuden vil referatet blive lagt i klubhuset. Venlig hilsen Lisbeth Nissen, redaktør. 7

8 Svanemærket Vi er medspiller, når miljøhensynet vægtes! IHLE grafisk produktion, Broager er Svanemærket. Den nordiske miljømærkning betyder at miljøhensyn for naturen og for de mennesker der skal arbejde med tryksagen er helt i top. Uforpligtende tilbud gives! IHLE Grafisk Produktion Storegade Broager Tlf Fax

9 TAKSTER GRÅSTEN SEJLKLUB PR. 27. MARTS 2008: Klubmedlemskab: Kontingent aktive medlemmer...975,00 kr. Kontingent passive medlemmer...300,00 kr. Kontingent juniorer...300,00 kr. Indskud (Aktive medlemmer) ,00 kr. Leje af vinterplads: indtil 23 fod...720,00 kr fod...840,00 kr fod...960,00 kr fod ,00 kr fod ,00 kr. Leje af halplads: Leje pr. m2 med depositum...65,00 kr. Leje pr. m2 uden depositum...70,00 kr. Depositium pr. m ,00 kr. Leje af broplads: Leje pr. cm bredde mellem fortøjningspæle...4,34 kr. Depositum ,00 kr. Kollektiv søsætning/optagning: Både på vogn (lille kran)...350,00 kr. Både på vogn (stor kran)...550,00 kr. Både på stativ...650,00 kr. Leje af mastekran: For medlemmer...0,00 kr. For ikke-medlemmer...50,00 kr. Leje af klubhus: Pr. gang ,00 kr. Klubarbejde: Timebetaling i stedet for klubarbejde for udvalgene...100,00 kr. Havnepenge: Båd under 10 m længde (pr. dag)...70,00 kr. Båd over 10 m længde (pr. dag)...90,00 kr. 9

10 GRÅSTEN SEJLKLUB BERETNING 2008 Bestyrelsen har arbejdet på at skabe et godt grundlag for, at Gråsten Sejlklub kan være et sted hvor vi kan lide at være og som vi kan være stolte af. Dette arbejde har stået på gennem mange år og i det forgangne år er der derfor kommet en del fornyelser - mange ønskede og et par påtvungne. Broudvalget Der er stadig for lidt plads i vores havn i forhold til ønskerne om plads. Dette handler om nuværende medlemmer, som får både, der kræver mere plads og også flere pladser, idet vi stadig må afvise mulige nye medlemmer pga pladsmangel. Vi har i bestyrelsen set 10 på forskellige muligheder, men en løsning på pladsproblematikken er ikke lige til. De nye el- og vandstandere der blev opsat sidste sommer ser nu ud til at fungere rigtig godt. Pladsudvalget Har haft en lidt stille sæson, men har desværre måttet slås med tilbagevendende problemer med dårlig oprydning efter klargøring både forår og efterår. Vi har prøvet meget, men har endnu ikke fundet en holdbar måde at håndtere problemerne på. I forbindelse med søsætning og optagning har der været benyttet en anden kran end før og det har ført til gode tilbagemeldinger. Søsætning og optagning baseres på fælles forpligtigelse og gensidig respekt i arbejdet for at få det til at fungere godt. Kapsejladsudvalget Har haft en vejrmæssig ustabil sæson men har gennemført de fleste sejladser. Ordningen med faste dommere har igen fungeret godt og vi håber det er en permanent ordning. Festudvalget Lavede nogle gode tur arrangementer bla. Pinsetur til Mjelsvig med rigtig fin tilslutning. Festerne omkring søsætning og optagning er reduceret til grillpølser og lidt drikkelse i erkendelse af at der ikke kan skaffes tilfredsstillende tilslutning til større festarrangementer i forbindelse med disse to mærkedage.

11 Juniorudvalget Havde igen en meget aktiv sæson. De mange unge sejlere har været på vandet det meste af året. Den generelt høje aktivitet førte til at Lars Bønløkke i foråret 2007 fik Sydbanks pris som årets ungdomsleder. Juniorudvalget har været flittige til at søge midler ved forskellige fonde og firmaer. Ansøgningerne førte til anskaffelse af 2 tomandsjoller, en gummibåd og en del materiel. Den gode opbakning til juniorerne fra forældre, seniorer og naboklubber samt et velgennemført Grand Prix stævne i 2006 førte til at Dansk Sejlunion igen bad Gråsten Sejlklub om at varetage et Grand Prix stævne i Stævnet blev gennemført med hjælp fra naboerne og tilbagemeldingerne indeholdt megen ros til arrangørerne. Gennem mange år har der været gennemført en serie stævner blandt klubberne i Lillebælt Sydkreds. Gråsten Sejlklub har i alle årene været arrangør af det ene stævne og således også i september Stævnerne er hen ad vejen moderniseret og blandt andet gjort til åbne stævner. Gråsten Sejlklub nyder stor respekt som sejladsarrangør ud over landet. Haludvalget Har repareret en del småskader på hallen, så den igen fungerer godt. Som hjælp til alle med bådvogn er der anskaffet en ny kompressor så der igen kan komme luft i hjulene. Klubhusudvalget Blev tvunget ud i mange beslutninger og meget arbejde efter omfattende vandskade. Reparationerne er nu gennemført og klubhuset fremstår igen i flot stand. Stolene i klubhuset har vist sig at volde problemer, idet stolebenene ødelægger gulvbelægningen. Der arbejdes på en holdbar løsning af problemet. I entreen er der lagt nye fliser og Per Rosenberg har doneret den flotte kompasrose. Hjemmesiden Er under forandring og vil komme til at fremstå som et godt informationsværktøj for alle medlemmer og for alle der er interesserede i Gråsten Sejlklub. Internetdækningen af vores havn bliver forbedret med endnu en antenne så alle kan få et kraftigt signal på bådene uanset placering. Fanglinen Udkom 4 gange årligt og bliver efter alt at dømme flittigt læst af medlemmerne. Programudvalget Var igen i denne sæson vært for en række gode arrangementer. Samarbejdet med naboklubberne fungerer fint og der er god tilslutning til de fleste arrangementer. Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens drøftelse og godkendelse. 11

12 GS BESTYRELSESMØDE Afbud: Poul, Helle, Bernhard mødereferat denne udvalgsperiode - Bjørn Christensen har meldt sig som kandidat. Valg af næstformand: Ole Rieck enstemmigt valgt Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer. Datoer: Standerhejsning: 26/4 kl. 14 Bestyrelsesmøder: 26/5, 19/8, 6/10, 8/12, 2/2, (9/3 efter behov) Der er deadline på Fanglinen umiddelbart efter bestyrelsesmøderne. Generalforsamling: 25/3 Søsætninger: 12/4, 19/4, 26/4, (3/5 efter behov) Standernedtagning: 25/10 Ændringer til medlemskartotek Søren Hansen: nyt A-medlem Dan Filtenborg: nyt A-medlem Niels Goosmann: Passiv -A-medlem Peter Øland : Passiv - A-medlem Chr. Poulsen Petersen : Udmeldt Henning Jessen : Ikke kontaktbar slettes af kartoteket (nr.1273) Listerne med arbejdsopgaver blev gennemgået og omrokeret Den opdaterede liste vil blive slået op i klubhuset! Egon Rerup : Plads - Program Lars Møller : Plads -miljøudvalg Bjørn Christensen : Bro - Plads Ny pladsudvalgsformand Vi forsøger at få den ledige post besat i Frihavnsmærker Frihavnsmærker kan afhentes hos Frede Schmidt, Paul Christensen eller Stig Rosenbech så længe lager haves. Nøgler til benzinskur Vi diskuterede den praktiske håndtering af nøgler til benzinskuret. Cylinderen skiftes til system nøgle F/A. Eventuelt Stig N: - Opfølgning på beskrivelser af udvalgene til fremlæggelse inden generalforsamlingen næste år (skabelon eksisterer). - Revidering af vedtægter bl.a. blev punkt vedr. kontingent-fritagelse for bestyrelsesmedlemmer påpeget under generalforsamlingen. Arbejdsgruppe bestående af Poul, Lars, Ole, Bent, Stig N. nedsat. Stig R: - Gamle stole ødelægger det nye gulv; Bevilling til stole er i budgettet. Mulige stole: Hel-plast ell. plast m. polster. Der anskaffes 100 stole. Der bestilles en prøvemontage af ophængsbeslag på 1 bord. Frank: - Forslag om hjælper-sjak ifm. søsætning/optagning. Lars påtænker det til bådoptagningen i efteråret. 12

13 INDBYDELSE TIL GS - AFTENKAPSEJLADSER 2008 Første sejlads: onsdag d. 30. april, og der efter hver onsdag til og med Sidste sejlads: onsdag d. 10. september; men vi holder Sommerferie: uge 28, 29, 30 og 31. (Klubmesterskabet afholdes lørdag d. 13. september) Sejladsbestemmelser: Iht. DS kapsejladsregler og klubbens program. Respittider & pointberegning: Iht. DH2007 og nyeste udgave af DS kapsejladsregler. Program: Kan afhentes i klubhuset fra tirsdag d. 29. april. Præmier: Til hvert løb samt hver 5. startende båd i hvert løb. Tilmelding & betaling (sidste frist mandag d. 21. april): 1. Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Poul Fribo, Højløkke 19, 6310 Broager, tlf eller tilsvarende oplysninger til 2. Indsæt 450,- kr. på registrerings nr konto i Broager Sparekasse. Husk at anføre dit navn samt certifikat nr. For sen tilmelding og/eller for sen betaling medfører et ekstra gebyr på 200,- kr.! Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel indenfor tidsfristen! Du sparer 200 kr. og det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganske betydeligt! Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt! Tilmelding til GS - Aftenkapsejladser 2008 Bådens navn: Certifikat nr.: Type: Sejl nr.: Skipper: Adr.: TLF: Mobil: Dommer/køkkentjans: Helst d. Dato/underskrift 13

14 Bro B 2008 Svend Nielsen ALO 28, Silacia Wille Lahrmann Venus, Hide away Reimer Paulsen IF, XXXX XXXX Kurt Thomsen Grinde, FRK HIMMELB Hans Jørgen Vaarbjerg Bianca 27, XXXX Finn Hjermov Shipman 28, LIV Kurt Andersen Jodatur 24, Herman Eggert Banner 28, XXXX XX Jørn Skovsen Mayland 20, OLIVIA Bjarne Hansen Granada 27, Ronja Trompe Kistrup Sagitta 20, ATOM Eva Bauer L-23, ZOË Jan Bruntse Granada 27, Second Li Ebbe Horsted Shipman 28, Skibby Bjørn Jensen Carat 7400, Tante Møg Henning Norup Sagitta 20, SUSSI Carsten Novrup XX Trond Kjeller John Theodor Jensen 217 Nordborg 26, Jakob Saga 27, Annette 247 Hans Mortensen 215 Christian Eskildsen Bjørn Christensen 218 Passat 26, MELLAN II Granada Bonita, SARINA Bruce Roberts, CHATRINE 214 Bjarne Brudvig-Hansen Lars Johansen Frank Jessen Danboat 28, GULINN Nordship 28, VENUS Kings Cruiser 33, MARTINIQUE 213 Ole Rinneberg Svend Hansson Leo Bergsted Mortensen HR 26, FRIVAGT Albin Alpha, LA VITA Nauticat 38, LA-MOUETTE 212 Poul Fribo Andreas Johannsen Jørgen Sommer Banner 30, STRIX-BUBU Mermaid 28, HANNE HR Rasmus 35, Nanok 211 Mogens Lytje Poul Erik Petersen Jens Hohwü Grinde, NANNY Bianca Lido, Insula Grand Soleil 343, My Fly 210 Peter Jørgensen Poul Nielsen Peter Terp Granada 27, De 3 Årstider Bavaria 31, NANNA Capalina 36, Balesin 209 Anker Hansen Michael Byllemos Kaj Nielsen Grinde, BLÅHVALEN Bianca 320, Miro Jeanneau 37, LE PERÉ NOÉL 208 Bent Brüning Niels Goosmann Tage Møller Drabant 27, MILLE Bianca 320, M'HONEY Nordship 32, LA BELLE 207 Margit C. B. Hansen Peter Ketelsen Matthiesen Henrik Andersen Grinde, OLE UHL LM 81, FIREKLØVEREN xxxx, XXXX XXXX 206 Bent Pedersen Claus Fischer Johan Falkenberg Rasmussen Comfortina 32, XXXX XXXX Bandholm 30, WEGA Nordborg 33, PASSAT 205 Bjørn Bach-Hansen Claus H. Clausen Peder Lorenzen Rode 30, AMALIE Ballad, PICEA X332, ROXY 204 Bent Junk Frede Nielsen Søren Sejersbæk Tychsen Bavaria spec., JU-LU Scampi 30, NIELSEN II Bavaria 37 Cruiser, Malene 203 Ole Rosenvind Rieck Bjørn Vestergaard Bernhardt P. Kluge Grinde, TRUNDE Bavaria 30, SANTANA Bianca 36, LE PETIT 202 Jens Peter Skov Finn Hjorth Lars Møller Impala 36, LA BOHÉME Granada 32, ANNE Jeanneau 35, Lanette 201 Peter Wettengel Egon Rerup Hans Jørgen Laustsen Espace 1100, MONIC Jeanneau 32.I, Quien Bavaria 37, CARPE DIEM LM 23, CINDY 14

15 Bro A 2008 Bent Rasmussen Knud Paulsen Dufor, XXXXX BB 10-METER, PELIKANEN Kaj Hansen Bent Asmussen Nordborg 30, SOMMERFUGL Bavaria, Flemming Gormsbøl Jan Aaskov Niels Ebbe Huus Erik Petersen Sagitta 20, LILL Finark 25, KERUBEN 2 Contessa 32, Helge Larsen GS Dennis Ottesen 140 Helmsman 35, WILD LIFE LM 23, GRÅGÅSEN 606, Sylvester Granada 31, HUMLE 147 Lars Gormsbøl Tonny Sandau Dan Filtenborg Svend Anders Olesen 139 Granada 28, Life Style LM 24, Elena RJ 85, Halberg Rassey 29, FUNNY GIRL 148 Kaj Nissen Søren Vogelius Jesper Bundgaard Nielsen Klaus Detlef Gierl 138 Danboat 29, INA Skilsø 23, Sylvia Spækhugger, SLUF Trio 96, MAREN 149 Svend Gram Jens Staadsen Petersen Bertel Kümpel Peter Brinch-Nielsen 137 Granada 31, LADYKILLER Sealine, XXXX XXXX Folkebåd, KLUK Granada 31, Rapfod 150 Boy Lindholm Leif H. Blidegn Gert Vonsild Frede Schmidt 136 Ballad 30, TOURNESOL Neptun 22, Marla Saga 27, Ditte Junker 26, INGE BIRGIT 151 Lars Bønløkke Svend Hansson Eigil Christensen Jørgen Rye 135 Comfortina 35, XXXX XXXX, Folkebåd, ADAGIO Jasmin, BLÅ JASMIN 152 Knud Erik Zahn Palle Hinrichsen Jens Lorenzen Dennis Dalgaard Laursen 134 Athena 34, ILIOS Tern 425, XXXX XXXX Elvstrøm 32, RISK IT Hurley 22, MITZI 153 Thomas Cullberg GS Verner Seidel Stig Rosenbeck 133 Maxi 84, TEMA Kegnæs, ONKEL ANDERS Saga 27, Athene Parant 25, MELA 154 Hans Peter Novrup GS Børge Bach-Hansen Hans Pontoppidan 132 X332, X-TRA DEJLE Kegnæs, ANDERSINE Maxi 84, FRU HANSEN Drage, MARINA 155 Jens-Christian Lund Gunnar Høj Poul Jensen Bent L. Holm 131 Mamba 31, Relax Rode 32, FIRE LADY Fjord 271, SLAP-A Luna 26, DORTE III 156 Henrik Martin Holona GS Frede Jessen Fini Dyrgaard 130 Espace 1100, Miss Daisy GS-Jolle, JUBAS LM 27 Spec., SAUNA Granada 23, Over Gvind 157 Bernhard Jessen 126 Palle Andreassen Poul Erik Hansen 129 Maxi 95, DANA xxxx, La Vida Platgatter, ARGO 158 Ernst Thiessen 127 Ole Jensen Christian Schumann 128 LM 22, XXXX XXXX Soling spc., GNILOS Bianca 420, BINGO GS 101 GS-Jolle, SYDBANK 159 Werner Gaus Broom 35, SILENSIA II 160 Ole Brinckmeyer Storebro 34, Sea-level 15

16 Standerhejsning 2008 Standerhejsning er normalt den første lørdag i maj. Denne weekend hænger i år sammen med Kr. Himmelfartsdag. Bestyrelsen har derfor besluttet at rykke standerhejsningen en weekend frem: STANDERHEJSNING lørdag d. 26. april kl Mærker til frihavnsordning kan afhentes hos Frede Schmidt, Paul Christensen eller Stig Rosenbeck. FÆLLES SØSÆTNING i samarbejde med Henning Larsen finder sted på følgende lørdage d. 12., d. 19. og d. 26. april. Priserne er: kr. 350,00 for både på vogn og kr. 650,00 for stativ både. Liste findes ved klubhuset. Lars Bønløkke 16

17 Gråsten Sejlklubs klubhus fylder 40 år i 2008 Af Ib Funder Lidt historie bag klubhusbyggeriet. Første gang, man drøftede et eventuelt klubhus, var på et bestyrelsesmøde i november 1961, hvor man fra arkitekt Tony Hansen, Sønderborg vederlagsfrit havde fået udarbejdet en tegning til klubhus, som tænktes opført på Havnepladsen i Egernsund. Grunden til, at det skulle ligge i Egernsund, var vel, at der på det tidspunkt "kun" foregik noget rent sejladsmæssigt i Egernsund hvor klubben på det tidspunkt havde jolleplads og ophaler bedding på Havnepladsen i Egernsund der var 11 Piratjoller + 3 OK joller + et antal optimister. Kølbådene var spredt på pladser i Gråsten, Toft og Egernsund. Desuden forventede man også at en eventuel ny lystbådehavn, ville blive placeret på ydersiden af broen, så man undgik at skulle sejle under denne. På samme tidspunkt, eller lidt senere, gik der rygter om, at den gamle pavillon (der tidligere var brugt til Cafe/kro ventesal og anløbsbro for trafikken mellem Flensborg - Egernsund og Gråsten) eventuelt skulle sælges. Prisen forventedes at være kr men der var en kedelig klausul på ejendommen om, at såfremt den kom til at genere udsigten fra den endnu ikke byggede Egernsund Bro skulle huset fjernes uden kompensation/erstatning så den risiko ville man ikke løbe. Det har så siden vist sig, at den ikke generer udsigten.. Når man efterfølgende ser på den udvikling, der er sket indenfor Gråsten Sejlklub, ville en placering af et klubhus ved den gamle pavillon med en dertil hørende lystbådehavn - være helt urealistisk og dårligt placeret men så langt rakte fantasien ikke. Projektet blev forelagt på generalforsamlingen i marts 1962, hvor det oplyses, at byggetilladelsen var indhentet ved Broager Kommune men der mangler endnu Amtets godkendelse, hvilket sikkert ville blive vanskeligt at få på grund af det kommende brobyggeri over "æ Soungaf". Forsamlingen tilsluttede sig fuldt og helt byggeplanerne. På generalforsamlingen den 27. marts 1963 oplyses det, at der foreligger tilbud på opførelsen til en pris af kr ,- uden at klubbens medlemmer skal yde nogen indsats mangler dog Amtets godkendelse. 17

18 Der kom nu forslag om at klubhuset skulle ligge i Gråsten eller evt. ved den nye Sildekulevej. Der var sågar nogle, der mente, at man burde bygge 2 klubhuse - både i Egernsund og i Gråsten. På generalforsamlingen i 1965 oplyses det, at Amtet nok ikke giver en tilladelse, da Havnearealet skal bruges til brobyggeriet. Europa til Søs tilbød klubben at stille et areal til rådighed til et klubhus det mente nogle man skulle tage imod. Klubben har haft sendt mange ansøgninger til Gråsten Kommune for at få tildelt et areal. På generalforsamlingen i 1966 oplyser formanden, Hans Rasmussen, at Gråsten Sogneråd nu har tilkendegivet, at de er positive overfor et areal til klubhus ikke noget tilsagn. men dog en lysning. Der foreslås kontingent forhøjelse til styrkelse af kassebeholdningen til byggeriet. Den 14. okt kommer der så brev fra kommunen om, at man har imødekommet klubbens ønske om et areal på Alnor Næs så nu sker der endelig noget. På generalforsamlingen i foråret 1967 oplyser formanden, at et klubhus er hårdt tiltrængt til fester, kurser m.m. Endvidere var den økonomiske side bragt i orden, idet Gråsten Bank havde givet tilsagn om et byggelån byggeriet ville koste ca kr. + en masse frivillig arbejdskraft fra medlemmernes side. Det var ikke alle medlemmer, der syntes klubhuset var det vigtigste flere liggepladser var vigtigere samt renovering af beddingen på Fiskenæs den var i øvrigt et fast punkt på dagsordenen i mange år. Der var også flere kommentarer fra medlemmerne, og da man kom til valg af bestyrelse, følte denne, at den forudgående debat ansås som et mistillidsvotum og at en enig bestyrelse ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen holdt en pause på 10 minutter, men det ændrede ikke beslutningen, selv om samtlige rejste sig, da der kom et forslag om at vise, hvem der var tilfredse med bestyrelsen. Det blev derfor vedtaget at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 10. april på Sea Inn, hvor der igen blev argumenteret for et klubhus og hvor stort behovet var. Budgettet for byggeriet blev forelagt. Manuel Jørgensen oplyste, at der skal bruges ca frivillige timer. Efter en lang aften med argumenter for og imod, blev det vedtaget at gå i gang med byggeriet i efteråret 1967, hvor soklen blev støbt. Bestyrelsen blev genvalgt og bestod af: Hans Rasmussen, Folmer Berentzen, Walther Hansen, Anker Hansen, Max Petersen og Ib Funder-Nielsen, så Egernsund var rigt repræsenteret på den tid. Finansieringsbudgettet så sådan ud: Egenkapital kr, indtægter ved kontingentforhøjelse kr. oms refusion kr., salg af beddingen på Fiskenæs kr., byggekredit på kr., der efterfølgende skulle finansieres ved bl.a. lån fra Dansk Idræts Forbund og Tipsmidler. Antal medlemmer i 1967 var på 72 aktive 31 passive og 21 juniorer. Forslag til kontingent forhøjelse var bl.a. - Aktive fra 25 kr. til 60 kr. indmeldelsesgebyr på kr. 25,-. Der var mange sponsorer. De Forenede Teglværker leverede teglelementerne for kun kr. teglstenene fik vi foræret af Teglværkerne Grønland. 18

19 Borde og stole blev foræret af Sønnichsen fra Sea Inn. Tagspærene fik vi fra den gamle badminton hal i Gråsten, og vi skulle selv afmontere/hente bjælkerne. Gulvet fra hallen blev brugt til gulvet over køkkenet. Forskallingen til fundamentet, der nogle steder var over 2 meter, fik vi fra brobyggeriet, hvor det var brugt til at støbe sænkekasserne på Alnor siden. Der var allerede i oktober 1966 søgt om byggetilladelse til et klubhus på 90 kvadratmeter og tegningerne var godkendt af kommunen. Arealet, hvor der tidligere lå en frugtplantage, fik vi stillet vederlagsfrit til rådighed i 10 år. Det blev så senere forlænget til 1999 og efterfølgende købt af kommunen. Grundstykket var et stort hul meget kuperet, så der skulle bruges rigtig meget fyld, hvoraf en stor del kom fra det nedlagte Toft Teglværk, der lå der hvor BHJ nu har kontorer. Vi måtte til dels selv brække ned og hente murbrokker og knuste teglsten - et stort slid, men en masse billig fyld. I foråret 1968 var soklen så klar til at modtage teglelementerne, og der var virkelig mange. Det viste sig så også, at der faktisk var for mange, soklen var i hvert fald ikke stor nok. Manuel Jørgensen, der havde lavet tegningerne og målt ud, hvor soklen skulle støbes behøvede kun ganske få minutter til at foreslå/vedtage: "så sætter vi bare en vinkel på". Og det gjorde vi så uden skelen til, at dette ville fordyre byggeriet en del. Specielt blev tagkonstruktionen lidt mere indviklet at lave med mere tømmer og større udgift til Lorens Rossen og hans 2 svende. "Held i uheld" har vi efterfølgende sagt mange gange og tænkt på Manuel s hurtige løsning af problemet. Vinklen er den del, hvor man nu sidder og kigger ud på flagmasten. Hele indretningen blev ændret og der blev lavet nye tegninger i april 1968, som efterfølgende godkendtes af kommunen. Så lokalerne endte på ca. 135 kvadratmeter. Oprindelig skulle kantine/køkken være placeret der, hvor indgang og garderobe nu er. På generalforsamlingen i foråret 1968 efterlyste formanden flere Gråstenere til at yde en arbejdsindsats, idet det hidtil stort set - kun var jollesejlerne fra Egernsund eller rettere Piratjollesejlerne, der ydede en indsats. I juli 1968 holdtes der rejsegilde og byggeriet afsluttet i februar 1969, med en officiel indvielse den 17. maj 1969, hvor Søværnets Tamborkorps spillede og gav opvisning + både dåb. Budgettet holdt ikke, det gør det jo normalt ikke, så det blev lidt dyrere bl.a. på grund af den ekstra vinkel med en dyrere tagkonstruktion og jordarbejde/planering som de væsentlige poster. Så i alt stod klubhuset færdigt til en pris af kr ,-. 19

20 Den budgetterede finansiering var: Egenkapital Tipsmidlerne momsrefusion lån hos DIF Efterfølgende tilbød vort medlem A.P.Jessen, Hong Kong at låne klubben rentefrit over 10 år, hvilket vi tog imod, indtil det hele var afsluttet og der var overblik over den økonomiske situation. Så efter at vi havde fået pengene fra DIF (blev kun på kr.), så tilbagebetalte vi kr. til A.P.Jessen og endte med en tom kassebeholdning og en samlet gæld på kr rentefri over 10 år. Muligvis er det lidt for detaljeret, men så kender I baggrunden og tallene for, hvad det kostede at opføre klubhuset i 1967/68/69. Og hvis I gerne vil vide, hvem jollesejlerne var så var de flittigste: Anker Hansen Walther Hansen Husk sangborg Eigil Dixen Carl Chr. Dixen Hans Andersen Carsten Novrup Knud Erik Novrup Kaj Funder-Nielsen Ib Funder-Nielsen Max Petersen (Juniorleder/klubmester) - Lorens Rossen - Aksel Hansen E. P. Andersen John Falkenberg og Manuel Jørgensen. Kaffe og wienerbrød blev tit leveret af formanden Hans Rasmussen der var medejer af firmaet Europa til Søs, som også var os en meget stor hjælp med lån af maskiner og værktøj - det var jo nemt lige at gå over vejen, hvis vi manglede noget. Jeg har forhåbentlig ikke glemt at nævne nogle af de frivillige hjælpere i så fald må I meget undskylde. Ib Funder PINSETUR TIL MJELS VIG Traditionen tro sejler vi til Mjels for at holde pinse! Tilmelding skal ske senest 3. maj til: Festudvalgsformand: Bernhard Jessen, telefon eller 20

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG Juniorstander Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2015 - NR. 2-47. ÅRGANG

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2015 - NR. 2-47. ÅRGANG STANDERHEJSNING Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2015 - NR. 2-47. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Generalforsamling den 26. marts

Generalforsamling den 26. marts Generalforsamling den 26. marts Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR 2008 - NR. 1-40. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300

Læs mere

Standerstrygning anno 2009. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4-41. ÅRGANG

Standerstrygning anno 2009. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4-41. ÅRGANG Standerstrygning anno 2009 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4-41. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Generalforsamling 30. marts

Generalforsamling 30. marts Generalforsamling 30. marts Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR 2005 - NR. 1-37. ÅRGANG BÅDTRANSPORT SØSÆTNING OPTAGNING Sejl- og motorbåde indtil 12 tons Henning

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

26. ÅRG December 2003

26. ÅRG December 2003 5 26. ÅRG December 2003 Her hjælper end ikke Waders F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011

Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Sydkystens Sejlklub Nr. 4 33. årgang 2011 Kære medlemmer D er er nu gået 9 måneder siden den sidste generalforsamling, og i dette nummer af Vind & Vejr er der en indkaldelse til generalforsamlingen i

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang En skovdue står til søs... Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang Ny opdateret hjemmeside Comfort seat L 100 x B 48 x

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere