A: V-nrtanr*;ny:, I- : genian, Erhe:l.ig ler herr: & Jr -cc PÅ SASKANT. i- talt- tie i «om-cl kor i. socialt kor istre-n-t.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A: V-nrtanr*;ny:, I- : genian, Erhe:l.ig ler herr: & Jr -cc PÅ SASKANT. i- talt- tie i «om-cl kor i. socialt kor istre-n-t."

Transkript

1 er A: V-nrtanr*;ny:, I- : genian, Erhe:l.ig ler herr: & Jr -cc ZdIz sk.ii,steoretiske univers vi iliitnnecer tariaati air tit sådan: osritutstu- psvktutt:: b-ari-th (,(-roen bea -ti-rr ii- itdt n,ennere. I rir v: sker i-i i? titter og sande processer Din santi [anst cia-rise: cli -ti iii-? roen-- i staliile stcirr lsitr iltert di-caisid teugit tbrtn for totaittig, si nisi-tirtking. aanset h.cnger tit sammen ticed det vidt i Betsdnintgir og viden er slecles hel-. -:inrli tarsie:i- tt kotinte- en forståelse af (iten-iter Tot:). Derfor vd jeg i det [ol unit i ti vores ari ii-jtli- Børn og Ib ong ii ti-nin er sut i ilt tetstc:ti-r,-b på. leg ilittutnerer på Iic- t hit i -ii hele tid -n. lhitril itt vi forst-cr licrittg. tui rede -tt uatti tt-i. ttien n i -ialt, til den nirdi. vi strtiktttri-ci-r l.eri jicu L:erctr; fitrei,tr ikke i-trit i forina i irgains. it orisk. lister pt, it,idit n:et-rs nitacr-n og dit- i en klasse vd få det satnnte trit af torscigi- at I tllig:i alting en ilier inden.i:--i-titl.-n-r - intentitiii. Hvu Weii L ho ti trl unit-? total fort olk dngsi i rocesser isa k-r ttedefr:i. på,i:i:akait oger altid :aidi ti i-de--, end vi tror, i-r a tam k. et uttil-?vistinig-.fiirltilc Det stiller kras Liering og kr -ito ti-i pdii-r en stor \tt-jati-ski-r 51 rr: -cl andre ord altid ret.,d det Ja?ti h-tsacilerei ti t ru at rttt ((ni virker ret enkel, itten den er har -iltert --nin-i lisir vi:t -ki ltgt ilt vi kan hænge det nye op på. lie Ih non ung. Verden er ikki litre En tmii-r i ::i nkl.t-r en : _utikettdeli:: i-ti-er- -ton l.ititl- tils r tor ellers liii- -- ljen :ntititil, i- talt- tie i «om-cl kor i u-l- og vores tiiitvtcd ti. han tfulge itrn,itivisiiiir:i-r i ti str. Vi hit r ti le brag for en form ltr ii::? - socialt kor istre-n-t r, sagt si_cident op lai d iii- tt indltct-;er, vi s.tttt-ptl med tualni-, tiden u; ilit rom, (suiiii-rtrirotr ogsåsc :tiglti-tli ii tt-tt tale ind i og [orla lttt.indine let itistili-ti-- ii vores liirstii-lst- ii,eril-u i l:r et viden tatsikli-c sig i, er nitsa relitinni-it titit.iiigi;;t at lus 0? jeg står, far tingen ner i ii strnktttreri-nili i-trit? i fiirhcilcl :i,irr,it:si lii uu,irr.itiver. vt har ill os tit-ri - r vii ci vi ni-i I hj ti-de fors lai -I ser i ljrttiterscu-tttrtli- ;siiittt-r er, at ti nrg:e kan ht- psyki Big Iii (ill Iirnte-c. En al væsentligt i di-_kinssititteit intiki oig ut lion-ti i-er, ltvts bidrag jeg Itiener, c linie; vil «ib-tit s altid være en og Gergen: 3? Ihh i) kuk er luis -i:.?. tt dt ur tiet. (Gerg -n del af en social proces, dir ti trei;. nr i nære druttatisk, uttet ic s irkiii::t - hir også dyli. Alt, liv-itt vi regner ti ir virki. - tsinigs»k.tbeise og i-ru: er cleo um r( er - it i. ure ell r husk -tit- i. som man ri-sultati-t if et urin-tt prni -kt ou:t enige mn ilt rie 1iriicessi-r. hs-ur la:-rttr;: ti - ti-ih-itt vores uili ulilt:.r- ii: lhtoditt i: i spi iitlingen :elli-t:i ttrski-lbi-:t 1-i cdi-:. rd -ei:t: :hl synes tie ti-sit r-uifli tt -mut svært -t b air net niasi il -- tittclervi rtagsfi-lt eg er i:ikht ni. tcur, sprog og kiil ti trkriti kor Mild i - I Ludo- -us kre-it is-i- tiitit it i-ti - ii:: tt r i td et suulistilitielt og tiltri-it::t lndr.t:; til i-ut sktbe ilin..ititjiietttt.etig stift bli l:riue-r is t.ili-r 0(0 Hit idi (liii rtissisku- littera sti-itintier stitri Oig:u Dvsthe sl-rr itt--ti opel. irt nrti på. it dit i-r i gnisten melitu to puuti-r ilt erkendelsen ifl sker. 1; gcir deit ogs:t i-k»i-titptt-r på, liviurcl:at titini vii t cli:tltcg isittt;o::ik 01:, Dy tie-. Bogen leverer Mit - -nni og din titirski- profi ssnr i ttii d Line F.sbJiirtt fra I lsorvtidseti» uteiervisnosgo tnsvarllge t itnarltede itdert. -scaot. Ktiostrttrcsei t sut: ic, i Thi : udi-no trogen Diolttqiiu i-tit l.nclsk iler, tt mening nip ttr ntrtjertt:tt. Di-ti ur skrevet tf nituseet oitti-i-r og tiii-tllitir:;i r»k.tb. hn ;ei: giv r ltctige Erni er er rtet i santtttenitmcttgen ki-tidt og di-rtnr tor»?- i,itivi-titli-iseti i-ku i-tju s,itti sammen le-ti ut :1 og pædagogiske strategier? Hvordan tilrettei;egger vi frettove processer, der øger sandsynligheden for, at læring og kr,ativitir finder sted? Og hvordan kan vi tænke det hele ind i en organisatorisk sammenhæng og hverdag? J0l2, og hvad bidrog det til? Hvordan udvidede konkrete projekter vores repertoire i forhold tilvores konstfaglige pt tidtiktivi- riillt ksioner med ats,i-t i dagligpraksis. Hvilken tilgang til læring og kri:ttivitet prri-a ti vores arbejde i 11). Denne :trbtig tager Weick på ordet og ser Idbage på 2012, med fokus på b: -a og unge, i hth-t om at blrv,- klo king is a retrttspective process: Pt:rttinib--ring and looking Ir ck are a primary source of meaning. (Weicis: 1995: gere. Formålet med årbogen er altså ikke at producere et ltyldistskrilj. om cia r ofte er, men i stedet at dele Vi lærer pa i::rg:rn. argumenterer den amerikanske professor og organisationsteoretiker Karl Weick. Senserna PÅ SASKANT V LÆRER krk\mjnlc,f$c G

2 lis i rt vi -kai hni el-:,tn til hinandens hi, iklie iltid forenelige med de aktuelle i i t ilkar kolturinstitutioiier, hvor kro om OiuIi Le 0,, ni ilhiri resultater er n over, lii vi r i ordiio inuiiesa tter. der Ii, til it og de er plads resuli proces. Oms i-i, skal vi forn, tt imkri dsi l i-,rt l,i t i it t, di r li ;i soc:i kri-il I-rio-; i r t l, hnii-ri t niytli ;t sva;r KREATIVITET 1-:rltvt r; -i -ykelo ; og r sif FliAt led I Eli -onri - net-ti rsiln:n,aul tor Adv I ti-. itivitv Thea al vi stile lisir et krettivt polentiil. r -si: pre på uleorit og Utro ti ui i tur ud livi t -not if ivit gør brug de ris krisit tt k l, u k»ud t,tt -r tito knsittv. 1:1 ni, et. tt sit ;e tot r den iitrsi ar bro bredt sif -ni - i r og tt iii cl r, ssitliri brit: lorsk lii ;i i Ii), ns, ti tsit cl luis, iii ruin i.::- ts nuindst lt, si vi -,ti c lii -i Miii kreativitet er ikke fri leg. og rsuo ikke kort få oje pa andet. let kanoniseres pa en made, sam in eksempel pa et typisk narrativ som Forestillingen om, at man kun er kreativ, når man er helt fnsat, er et dii (iltid: -i: ), tt :iy :n iii si tt, Fin-;s,anoieii på ti r. i kristtix iti t lissi tik r ikki,iletit ii i om om at st t tt i ti. d. Det, (ler ifolgo Tt Uk at t,, ukt,,siili rl tli -, ltt i liiriiiler også rlet i e det tiproveile og sit live nu ti uait)viton li,intll, r ont it live irt ltr ion det i r kun tl ns, di- lnrst,,r sit Mikk,l, n skriver, (Mikkelsen 011FF: 13). lkri.tiivit, t og m lif r fri vores unt I ni -IM iksi Inden vi ser na,ritiere pt konkret ek hrugt en stor del :f Oh pa sit reilekte kunst ait til stede, Donor h-tr vii DJH Tid.kr, vende lii -rin,:sprocesser er dog hist hedsl indskaher fx vlt t, m irral iver. op 5 i ti, t;i--. r t irho1dsv lilly tid, fordi 2012/ANTAL BESØGENDE PÂSMK: s,sn I og t li vi r. Det r - -itlti r, dt i: billede sif, hvad SML -ond ftr i oticier det tilssuutotot o sktil,te tt Ost - t trit at kvaliteten v, ir lur svitsgeitcle. og tt kr - udi i io nt i t meget fi i riteredelse, gi s rt st og niutdtigt rtirui-nti nt t, itu-tt n r> ord vor s ksinuiti i er-ti nsurr,ii ty år var det en del sif voniis - -lvfou sl at Nu til ti, konkri,ti i ksi-itilili r. I ni rttnd til tt forso -:i at tilri tti lsi U;i styrke et kri -,tivt o,g r,,lit-ko-rt t sam - skrevet hid i o ioseets vision, som lii i, lt roi:;tigkri sttivitet, og -si or:-:sttuisito 5tsst r ilt r skalii;r tti rs000u r lie ltrot nat i ikke Isoring, Alligi-; 1 er dir: oil indfortolker vi i bt reb -i > Og Inot ii tn Miii kan1ii,oil, usg, :, ondt r; -ton- npssittt p tit under o5 :e, handl r ut-top or :,tm -sttioni-o forbuncli t med h,irdt iris )sli og i en, n cii magisk kistlitet, men derimod na ni til sit irlii d - i et ri lsitsont-lt kit. Nis-sl Evnen td sit I i godt idei,r i r silts,i ikk til hvilken slags kri sitivitet - Hviti kr,,itist kr. ser tcd, furdyliels mi tito sinrlri- ssinsmi nh, -n ;e. At irb -rl ANTAl PÅ SKOLEKLASSER SML 1782 ( ELEVER) ANTL.J BØRN I I 1U i[lts VÆRKSTEDER, WEEKEND 00 FERIE: 85L3 ANTAL BØRN PÅ SMK IALT 482W ANTAl PÅ AR) UNDE SMK (11-24 I ALT l2o.313g AF- ( i ESA :N tocl, pistol t, nin: og ni I s, struti i r, if tie spitr ;sntil, vi for tick-ti t r meget oo t kr, tti vi ti t, Hvor h- ir vi Ii ivet 1d ti Is stru,ilsl urt r r kr -itivi, titan så det tit sk, I ti r ri ilt Is runu Fur et titr ndt liii ri -k urter r dit o :si nieget -:l. rli-luat 0 lulos kru,ittvst,,t Itli 2012 strit, hvor ii iii luili Ft -r ø obitu sit-ih itt, at SMIY vil liii icl, (ler 5- -rds, -tt, r sut hist inc og i: i rki sit I - r liur--ki -11:- ii UN[l JTVIENINUSDEF Ihh,it -tmk -ki u-ilrli r.yt-dt okt -H ni ilt r;:,: ii: :shirloli p I i,rmit I til 1 r ru -ii - ti i -k r. v ir niece Det Bru I nich lii- iti virk iii tilhoilili! oa -- i fcu et par Ar siden to, itt, 5 i sitdsi-. itt dit visido»sssuuaoit-nlu-t o s, D rlor to ;vi lii,, s p- i ft als kit-,-u at række l,t ti en- lou lt h i s-ioistt le jcli ii titaes toed - :ruiiit l, i-, re (cl.icisk, last tit, bill ii si rko l»vi rut deres første fuirnetto lsusringsniål hvert enkelt forløb faglige ressourcer i,irtikl, r, under vi sni i ngst teriale ta r. noter oi- iii.) - fcsrli,h, der på baggrund af ti rie liste ii hitte - lbrlah og ge frit på stile Ityli I n, Id,gengsclrl s ci vi - og ti itu) kitlitet, fonloh btt krssohoroe cii si-ssis, koitiptncli t- o,g t sttoi tn-qt tioohii o(t - t r ni op vltsi, virlensioti Ii : -!i:istl Ola sit stvrk - oniviserne og I Ff11, odsutit tit vi irluejdel til ogs, ih De star fu i., :- -,-t- ltdl -tlski,li rtg Ion ren ht sog i iii - i ts uiclstiliusi- er med rk t dsinrlislu, f uir nug er tiet helt r-t iul til, som kunstnerne Futilu i :» i ii uicaiu rvistungsssttonuenissu;ii,; sit sit se rul,, i o selvfølgeligt ss : net sit ii de astti rs isosts- :sikunii i, ti r ki tsislitt som tnluejclen i museets v,t rksteden li.tr vi s,atias lti jdu t ttierl i i-t,s iker Sigtie itidlut l,itte de -FO kutistoere/sirkit, ks, r. ottdt rsist rn, s rt tuirssk ktotiiuetetit t-r. stuiltita rig tl, loi-;, lii -itl t mange år gør rlet rttoli,gi inti no sti speerle læ - 1tt-i Irrer og ossd -ru.i, r, og titiiit r sist iii i:: sikn r b rvi nt itin,-stfstesoits :ig mellem at tito vs,re vi sa lger. er ::t ons ioit -tt-t strakt-ur kun lsu r, rue ikke lst i gi s- væl som er nentntle mål for vores opnå den ili n -tt -isitaighed og distlog, tfprovning nted skoleklasser forskellige typer øvelser og korte museets,otdervisere, der samler itenstgtsmæssig dosering af onrierstot ter i forhold til klassetrin den tiktive deltagelse og s tri- ti tot der bla, redegør for, hvilke ondervisning. museets undervisere en Forlobsbeskrivelser til lærerne, Færre, men faste, titirlervisnitigs forløb Konspettdter og a -ts iii til ljodervisningsdesign til hvert oplæg, Formålet med designet er at

3 os erb visiaog om. at vi k iali r cleo og l)t t irhejilt ital. en iii,ri dii n. ). Di roilo, er iitiki il, (hx ad i r det kimstnri «ke -stil ht for v encer, som loin -tnt rni biik i -er iii syidi: % ;ore og I live klogere iii de koiii» workshop med Signe I{ çi luial var tit og betydnin 5ser. Ønsket med r. kkeii if ved, hvad den indeholdt r if niiili iiieiler o iii tik ti etiherl, ir cl i iso tt ci prtit..o, utituimlst to,iktorei i r det itii,itlste, og i)osket ved CBS hin Molot. Eel,ittttt,i tt iis lleiii tt. rotubto i t ioi ii knytter sig tit deis i,i -,,,i, -,.turt -k, kooii k.t, sis.. h. itt tit, Viden er bil-ti Molm itk s,itiutiil lxi ot t.,t gtirenihe, iir cit is, tore liii nitrojeiti er, På denne måde øger vi s.t rtigt priij. kt n o,g idviktiog af ii i,lt s at :iddr.i i «I oilentern.edtirlssjdere i retisk s id.ea sammen. Nhtult slu. ih. t t for s. imidsynlistlieden for. tit ih i iq I tygger en -ti koble [i tttstliisttirt sk i s keringsten hii rl.tglesls il, ilt r gi r nem i st. nul til af studsi iti rutedtirbejdere i uils ik laering i selve iii e cvi s nings s ito.it b vores iii sl rs i i i itt g. og oinviserprtiks is 5silt.i sos ir sit idi rammer for iht rvi.oio Det er ikke.l -tr -kk -5 t tit skibe Un,it lt. riog og nr i rki,icli l o r op t. ti jvf W. ick no-ic,,. Vin-ts mit rt clsktiher, tit ii; 5 stttiilsyoti tlit tli t t tdr. t r ikkt tit sk,ihe roh otti r, til.scng.i lil og dto,ikt nille uniht rvixtiin-exsitsi,it ion. viseri it npk irdnits dii ogsi til tit lim s itg s.aotidig ttt.ilileni t en r.imni om, den.it,x trit ion i forlohi. nt..ir,giitti. uutt rt r t nuilviil i i for vigti,ghe iis.itu.tiier 1tLtr rer xi hsori og kr,,itiv. lrt in lur hini ildt n, 1i1it i (livilki 1sintmonsj.rtnri dis det ki etitivi, i v rk - ciii. t bens I ilt r er pt -ii i pkicls llvoriltoi it gii sl r Iler r dit n, irt ts at itni utt ari le i s, at et sttnr.;snc 1 er la nsi:tt xiii. essi enkelt forløb i forholil til va rkoilvtilg, 5t 1toinù n fx s,i langt Iremitit i virket, stum i et undi rvisnin,nfitrlub Er i,i rnit ri på udvt l ;t lsit. ra kki h,,i, tie tit. Min kai sk. rpi fokus ved at se sig til, Dit Ii. indlei oiii intentinn.ili luolil.mtessi st Vid tit ttnni ittg.i liv i t ftv. uisttienilt ih iii?,tvt i ek. itipl. r bor Iii str i be os på tit Ii; ive et [tik os, farlol,t ts tt itsi, fornan,essi,;t og ind vigtigt fni r os.it tit iii rt cci. at der sir kirinidli rt have det le Ii ia d, men som ilt, In iii vi ftmn i,i 4,er ii,,, kirk, ihh r tirls jdt r niid uiidt rvisning. Vi vil som leo tigt - li,ir ihn-t liii tiden v,erx t It i vt en ;erevari idi i rksterlstirbejde ved tit i slia rlie fokus hvert enkelt lorlob. infor os lo r kononi r lterio tsilvltilen i fokus.it vores nndi rvisi re fut lort noget t ilt oni unders inin,ssilt ign. ttrdot ti i: sisil n r, tit t t rliiln t kotto 5, ic staonut i is; it, rie t lt nit u itt r, ilt r ;,iver niening for denu,itt.k, r vi, slut. forskt lh s t ilttig og DEN MINDSTE ENHED ER D taf ten ni di s, og inider vi at opkxtililicere inost ets farliili mcii Det er to - s is rel urlltinlrin s, n.ir vi Iiii:s i, i Jitilophiit st i i t und t i i t.sr trtç p.i. livordtm vi [sir i,ojo, t kv,ilit. i : 1 at vi rden er fuld af ting, vi OVI rst a, i nu lse. Desuden er kuiitnt rt -tii ri lt pt4, gode til tit :;ore os opn itiirksitoirot N nin i igi n vtir t tot i Ii at i giks ihils i re bjde ltt.rt ti-i-skilt r eti - nash en ler u igsd.ige. i i ndervi serwi trksliops, ie jilere i stedet for tri i ltui vi r, Dccii sere til stiiltti, ;i i som stoili tut, rttit il,a april os r:,ik tille i,ttivisi r og midi rvi fi ltet lb re okoriotitisk - isulilli r Den I, at xi ili,s h.r.ml.,toil.slti il tor tit tilf.ire et fagligt og ciii t ilt l,i tlessk,ils, uden lonoede nnder,n t r og i i i avl sere, Vot t sat ttelse.ferhi dclii ie tdr ittu i ti tiose -sjorilt i et forsøg, ii., vi i titir Ii ss deis ej. min ønsker ; ltr I...ttrti,itilS osål vtir tt sk,ihi et st.i rkt Leriitgsoolit, is r i iiili-tstie Liiss, soiti til gen lii gav nats.,lui il for at tillonite ved moder. ilesigi sd iuitio I i r troi» i der går nieulfiirte ei i asodroig tif loniut n til det i koni 1s tenretids iklii et (ts lix iril.it i Min hi otrd.iii tir: aiis. t r oi.iti sig ons ;tl vil tiker larmnl., i en større Derfor er det afgørende, s trnmcnhæng., idi t i og bedre umidervi -i tit tg At vi ET REFLEKSIttNSREOSKAB t s hi -suui tuih. figur. l il delttigc lsesdooitt itet o.r, r eu u -s5i ttt -ni. ttinker, hi.ituillouger og det at et itu tilh, til tiogshi,iint lss Isorer mis, r.t fs;. ti ih tiisg sonu ki ti ti i ikt i r, vti, $ di.nk-t tivk_sp, ( p,c4f.oe «,i,. i t.j/.j.jee/c / -at -z / / I t k :nt.s d 7 / tot5?c -i 4 to 4, r4to ) h&. e tsi 4 ls itg tttt-.ssli -cciits lse i cii gin! rit ht.t ttti ulu.t uig, Hans model viser cii cirkel,.int nkor Etieuuuie W. nt,,i r tt it jih. r nit th ti t»p ktis. Den srliss eiziske 1. rssi s.t en ht lhut il ilt r består tif hu nhtililss i resulttit og lurores i et tiere t, ttretisk ulningeiu nued at skitse ilt ih til I -til isiåleise itueget :i rskt ll: ttttilt rvisttoi-sst,trlutl, er knt,mi histi it tu,g cii uuutirlel, ilt-i i r hsm ti.sli.tr i thi itt, sam 1t nuelleni en oios isniitg Og tt,,, t i ltt Ltid os i iler hiilgeituhe kigge på onhfor rtimitnis s,i toing. Ss ls t imti ilt r er totiuge et I. -stik i forsøg på.it skahie kl,irer, ttutdervis. re er rel.itivt nyt, ut-ti, nthitiu shii lo r så k tr1it uti, llettt ouuis i sere og størr ejensktilt, i utgti, t titi -itt, kalles onniervisnu i tgspr, iksi nui seet guvt r optik i r ulvtiden (ititiclst,i ioihivirl t ) din -t.aes.itorisk iidl t.rtlrin -. I en rel,tt ii ts-i koniliet t im i tilvikling og indilr- igel nen. Arbejdet neil Itering i r også en ur p. gxn. ss-tit tito større niuliglied for

4 I delt,i -,f lsc (ltii.iitilt. l)elt,l ilt, iiltt d ilt hvttrd to vi rio si rir. 0 : hvori!, ti i vi iii sigtsnsii:ssigt. itt n i ngi lsk rofi 5r roliunci tor 0V rvi jt- lser uinkrittg, ikkt r, Hill lid liii iti nsl$,t tdt,i.sis i.ti.iii(f. Itiit er altså men de skal idet VVi ii:i r være i en tore storrt.iser, ikke godt eller kiil i og ti1r:sii: tirilt t r ikke kit iliutici ibi ltt i r god tt. t, sik. med og sk,tiusr Ii, hirvt r i. enke, li ilk t cta pt tr hen har d1 t ofte ilt 0 effekt, tit i li vei i ikke Itsi det luk i r tlisi lut p1 plnitis, cunliglii d, live ting i r for i i:rdi s.ttiitti., cci tit,i ;i det iii, gicr det til en bevirlst psyki dog f. itlipsolt. tutit r OtTt rios i ti tr i itu struidtirti r. Iicgt n ktics se sig selv toh rn,-- ItI,,iitdri s birk [ ltr at, tå tijti Ii vort s itttf iii t. tntl,trtt r, Oftest lc,ir vi itret-; for de tt,glecntitc i igslig:iiri lsi tt i: lillvi tor gi r harm. ingi ii osi B tilb jt lighed til tlelitt.t l,e er et st,attet if cc, r i tit og ciii! diii entcrgt ltti, min sn,treri (iii tt Det lt,ititlier altsa ikki mi: at sl:pp,tl t.i rtli,tubtt it : t! t l oric,iiicllici,,.bttri. i r vi- ti :t. ti, i ciii kit t være sv cr1 stiv,tt tit opi rt re med for mnun;,t icciphinitti ntttrt rykli r ricnclt i. Den,trnirik,ic-iski: st, hvil lo et, irrt ttit i -r og tor to s t, el -r en het t tgtsnsri sig br danne incl ii.c a dit ler udt it tor c riusei i fire vig;». \yt i/ lii :- :i iil l lis ir iii -li iiri l -i og hest i v,iclest, cli t Vk is -i har en,tcieli i i iii i dir lide er hifi st r-eli og livorcittci tn,ici tiiri i t l,i ger uicclervis - Idi ut!! irdric c tdr.1 ttcti! rvini : ; i r. DET FÆRDILEiIALUEPEDE SPRO6 Ali er ri liv iii, ii. ci- ikke pt s,tmnie tid. op for tingsliggoret c n1 betydor del for deltagelse, af faste undet gisnir gsfnrlnb i.k rut ikke nei digv, :ii tit skruer ned Nar vii forbindelse med udi ikling t ir kelligt ting titrskelitge 1irl1t I i isi ru! I, i r opnar vide, at vi ved at skru. op og ted på vigtigt tiet i r at rttntcnestette kl irt og niociel hiclc.igi r til ticrsii. isi ii, lie tir cletc li v Ii ii ir tt rcgducic. W csg ikke inst ; r d, finte tie ikke nttinnii t!t v:irstt I.ild blive så tingsliggjcirti, ti tit [tt. etri s ci idi rvt tcingstli si gtt kunne i og sk,ilie tik: un titi k flint! ti., st.iliil! list!,, tkt:,dt,.r i ccii st lii Icoic l )i)ti 76). Fur meget iit[:1i,gai r li k,it inst nhg er dci is evt igheci (/\s. i s irkcucg, iiit- n dcii 5kc i r ogsi, tt ti i tyiki ss dv,tts n, decis toliusi r d. hits tr.ii.lutrt.ilsilit.t tli iis liiiti tii li hggt iriist ns -ts ri i er dens fyi ii hglted ttt,ilh,irltt dl. hvis i iti oki di ciii Wcct ger skris i r 01:-st r.imiic s cli, at Ungs Ii rin jscn,il, «tatist ik og mdi form for is ditu nii ri tit. lr tti t ccti d tirgeis (fx op tor tur li.iri L n Di n:it.irl ti konkret i ksecnlii l ti. tt vi har skruet nu-cl List nccdt rvisncir afortitli er et ii dit.iittiit. 0; vi kunne irht jdi kttt ni. ii og borucisig. Vort s ii i tit!!, :is i r plads til -I s i er - r i r Ir i I. itilskol i, til udv i ill : i i ii in ti til, nin cttclvejidir;t,it kiil arbejde kan malt o-: thi lt,ettrt-, oa det, vi ikke kir bil test sk,tl vore crii llecu il,t vi itrot iillir r 0-: ciokuc;i i iii-:. Ifølge \i, ttye og telte ptrttui rsk,tlci r citi-d Frit har i -dli ; v.i ret rist ttf ønsket lilli s:tt t lt si ttri,ri iccli l,, rtct- og kri.tttvii t En cl, l ttf,irhejdt- t tid tt si y rki ud PAISTNERSKAEER i-b- - i form af kit ti is sit,- u-trr.t fyr. i tl bla. tt «, ii, :, ri- vort s seivlorsta,tldrig st i lene, f rencnter s.,nc,,i l,, cii i Is, mcii et i britg i en ki intekst - Et I:, ttl th -tll li unit, ttt eti t,iiiilnittilbiti telt ttgsa ni, ir vi liv r i. irtni rs ii. I ti r vi sltr i tit ctttderl i rcin :ss:tu,ttiocl Di er Vc :ti-,t ti have in :nu nti, i r ni i-i liv r, eller lii sket list mis forst is, ikli f,ir dit tlsc-:i, il ubt ntbcl. Dutte-; - it t,i]i h. titbltci ; I r altid occigivet al pi sti Pe.irre i i i-st,tf tie ironi Hart, soctt It. ir cirt elc-s rne t rt ritc : -b,uici»ls,tb. Diii reservere platls til at tdforsk, og udfor Nr si åbner ltr cli,ior;, skal vi inga k spht tiere liit fluilln,tbit t, t, og nøje banc har irtl ikke en li tychih : i sig dii (utt,, t, der gik fortil), r, i.itl cci c mi cit.,lrt t tit 11.1 at blive bedre til ttt I,tl vi iri» cicidervisning rirhiijcit r ts i rvtgt- bortoiktti tti it ivitat ionisrne. r.fltl tid ;t i Ilgiti 1)ttiloq!to int tider cctellc ni..tcii,-rck,ic tsk - l,i rlit:-oi, lirt-iik r f-:tlrii,.ti ht-ib r ikke. ti occskvisrritgt. Idi. nn-tt Otto icitit er cti,tlo,; og studlekrl ds jo lilli fly55 rri 5 p,,t tctocit. iert i t vt rdi c i og struktur eliskili i r :cl uuiiii t r 0-, kultcir, kitt kst. Dert ur r;--iki r, r Vi, ii stc i liii h,.iitltitt Posvi rl oictt pr.c:sirntttiotti r j. Idi-ttt rirlti jdet intetist tttecl k,limuunik,tt hit og k. I b-i al itt: iii. verdi iii r. hul : blik tdr ri l,itiott it. Dt rt!lr cpittttes t: itcli cis til ti v ti t, nkt f,i rctig otl-ti ltr i-ksccll 1c l :ls sut et tit ni en hidtil : liii :rciflini -t. t;rt:g.n til P011 rpotnt er uden hi,tttdtt i; og b ku r tor trirtoik ler itt th-i t n, rch:s.v.,i rick sprog, som ttt inil 1is, koio, M,irg.iri t t.\i theri ll tit i. il ktcr.,ci.iltki-i-,bortiit,ttt Potter i : bingo i. Igen ii.iittllt r dci tæt,it sl,,ilji I il ting, ililisi i i dsa Ii -itt II, titlsliid n -o l for lig ltri.iil. M-,l-t i r ti ;tirt- i,i:cc.t og et irttritictity for tti t, :i- på SME b-lif, UtIde I -,, ;fs ht i r og hist ttli hin r. 5 is! ort tor ii i to r louis i, ocibitte ulr,ir;, ls. ULK i r et kl i,ii ivt ltg stu i,ilt kaittuttlt, Mdii vnir ttt rvrki i, i,i-nin-sr,u-tlttrci i - sk,di r, Ill- prn lbliki dii i r 0;: tre,-,, rir sikrer, tit nitc t, i indrlrtt,ges som i-ti t.i t liii-;, rt n,ritig med at t,i nke i t,trtttt-r pro.p kt og und rx- «I itci tli,tlo : tti,lii cc kttlt r og tttuseucn, sotit lt.tr tur, ri m tirt it ht, tit dci,, r åre 1i, -tetti ii,hi-, utli-t itu icr.tkti»k ktttn,trltejdt miii l. ri ri og elev er trtt tdr- 5stu: lmllt: Kctitst,i!pnutvi dt: i;; n v,titcirt cl, -t stort uti liii. t,ttcht:rv.,.ttiti- sfou!t!tc i :,j S- til i -an Di i v,tr også i fol:, sl ui lvi ku cli, et orre i ilbutgel iii ii vi hi n t r. t clint til os. ski hlt :, sktili r og ti styri gr upt med lærcrutkl,tnnelst-r, tor Ii viti at sikre et,lrsbil,uiil r, tt i, hi :yndi et bum in, dr itt t foritib ittit ti- n tor, ttt vi i fo Ef st itte os ftcr i i i l,c iiske nt-trttt ;i r f rtj or ki lit-:i en visti ; lti ri cicb, r, l,ttitln vttr fri lii;: - itted cl trr,ltik, sti r, vi hvert,ir får frti sitcti cii,tf en Sigt ii; lirt-nclt ri l,ltttlt t, sitnc vi iitdlejrt r is ltr s eget rt dtmt ni cl 1c-idet bt ;,ri,li, ji :; hi citt r fr,t -Fttstp»iti i. Dets i; ti ts ilhge rtntit et er en pi- rsi ilt, itctivi rs i sti-dit fr tt se dcli ttncitn di tt;-lti ilt t t tt tt sl di-ti ttritiecc oil:, til hist tjt nt ttv rlli ;t.,tialt,rt ttitt er t hrtt;, -ri, og Ole-kl og i vo c kellhl-gir om os selv. ci--ikeri r vi ttt Ifl gjort et-, is ' itt t; ;t r i lvi s vi kun t, ih r tot d os t lv tilhycli r os tsyc fors t,ielsc s r,tmtrtt r Di I,illi,tttct r giver os litre pt rsittktuvur og

5 Det ttvtirl ntitt tiie var ndsttlhngon (renneinlyst. Det var stirre unit. tid sront. Et konkret eksititijii l ULK otifortin r ogsa internt museets if den gr und at nn-ti ltirbindi is n med sidst iti,vntn. konformiti t. lvi dk t en er os tilh et mstttnttnneile uden (uset r vi litet betyder, tit vi fort t cd hvttd tit,,:: Din ni.irlttt:-: er på ingen iii. iii et) midlt rtinltge og satte pirenti s om dit mig it si- evnen til tit foknsen pi net pa et ttiternt sun irheidspro:ekt i 2012 Fu ;h Kirkt -b1 5 begreb trt iaslitktit iiii i ti on tiker ng professor cr1 ( BS Dli i morgen. Uttis cltinske tiiosn, I. li tii i»i latrtn,, og tit vi komjteti nrt udx ikit r ts til tit kunne gøre det, vt gør i dtig, hedri tor, at vi heri r no :et f at arbejde ii ted og eksternt. n :er vi stindsynli,ht dt n relh itsive kompittenrer, bitdi internt også om sigt i::bi t ii ti ii, tt give tinget så ger bur. ofti i iii t.jji : no, ih stor ti tur.:: sind ::rnnnl til tt t jre rie små si jri. Det er i 5 i - ilmindel( :t tut stttnttile r pt ii., rksttt St:- i r itsoh it i: s-, og ilt r er til nni lig kom mi r Is a, snuti hteirre, d sige. IM ti b på. httr nitiriti i i tvtlning for, ht r vi bed, M,idi:it, vi kit:tstru r -n Mtttiuu, tim, utytutisatios b lettelse tteixes, Kessi iti 2, og titamy: Sot iat k:tuist okt itu, når vi,v,i rksi ttt-t Et nite:- prttri ser ttil,ikliti air liir.ittderlt ;bi il til ettesti 1K-i, k s, tssi inttkin t, Itt b tdiv r tid t.tit lt.itiihlittt_: r), ut saniftirirlets itt-ti-: titig får dit utif ild, vi regnt r tited (jf (lvi s vi aldrig kiti vi er siki i pa, tit al its ltubbknnt. Af LÆRERE ATARBEJDE MED herind ttttti nitt, soni int -rt ssi ti r sig tur tri nt tet, ittibie fast i? Trods ntin nttitt,di ittit titi i r ux ttrdi rli;-; virheti fin i thx et sige, og cli rini-il ett del if di n itii iiti bevicistbi il-.eindsk.ili, strit }trniter ville kititst.ttit, h-tr vi så tiverhiiveds t tt og skaber jiartit - rsk,iitei. Ltertitg er ft r er kotttiå -tiflt,in-:i : (jf Pi.trt hn ;sdi im. De un-;t er total til tit al il\ t,tnkiitili fornndlin:: og mist ti prni been r ty vidt i i, fx i stielt i form l,nidnet ri tty vidin one hvttrd,tti den lix sverdi, i. ng at de i nitilo, med ns i Iikttnsttie ned i r tit r vigtigt, tit vi har et mål, -ti i- ng t itritdstg DE SMCIrEJRI. i cliii ria,gbgs praksis, rie Ileste tttorii n i r slet ikki bt-ting \d koiust,,ttt tit rieri 0:: iteilki hit r (ni ig.uklir.t tt t viden nin, hvid der er n li vant i deres en dii d deri s mening. bort sont, eller vi hitu,inden, vnres kunstpiloter. vores s rf i ring i r, tlt di unge hidr, çer nied tn,tlet nni, hvad de btdrti: er med Vores lttrskittngsb. isi ri ilii iilen kati blive I lvtlki: fi ltt r på k. tkhr,u -tti t tilliyili r tivt-r. Hvis jeg blot llyttt-r mi et hit pt for tit nliskitti n og fnut.i diii. Dit er jo m2 1 stil htvi rii.igett, dcii ni. i-tit-ais kitttltri t, nii t en sj. Idet i t ilb cistilli l»t tit t!v- i, ndulbt r og takst r,ittrnb:i,t:ri 1trit;i Lt -r er -t,ittcl :iirt th tt stil-ti, om l,t -rbtt-s t. Is nisrunt. bt-nn til. it vi verden frti Ii i relhtlrti ri niven di t - på,.it vi slut r np for tiitgsbgygi gør, i t.tbl rir vi etrs tt vi trt ene lort indri n: i t sttirli : tttrr - og nttti. -nili -,t ittuh s titusklen og bit i. i nævnt ikke me-; t lti:rin :. Sttntmeti nuå ligestt relevttnti som svar, Det f:erdi :ei tlneredi sprn : rummer sum ttll,-rt -cii sktikitrtu iti t. St r vt rtli tt,tndi rht nii s ud, ri lsitn. Mudsttt tenrhi nsi n men! tit følge versioni r, og lix ttr spiit sild ti er un nils prodtirt r - praksis, og rie liirttilstt t itingi r, vi It.tr b ni: 5 n er -; tim u i t ksi ti ntna et og tiet stiib-r naturligt ginr:-:s lti rin.:smiljo, Itu r di r i r 1thtni til Itt-itt ir taedsk,ihere til en ndstillin: Vi skal fortsttt betrt.be os pt skibe et i lexi t, pudtt haiti i og s- tni:trlti jtlsit. t: b rs te gtmg. mu.i et 5 nn :e knns tpiiot r Di -uni. trbu -: litir t ni lrirrn.d tit t:t ti tater, og pa den anden side peger haiti, i -r ih. kottkrete imtut i sastisiles, ltamt.k Isyktttttgi k t ou tag, Khtt 2i tit i ii ittivi khttg.:ti : syt kuiv, l.eailittg Capat iuy. 20) ti Wt mtget, torutse ( ni ksisfællessk.itier, Hass trit avis Forlag, 2i 5 ii. Wi i -k, Kart E,: Seutsi mui.ikisg is itm gammis.iuioss, saut:, i en W, it k, Kiil E.: Maku:,g ieuusu tit the it:-,s:::isituu,uu, hla -kwt ll Put lielmittg, lt5it t,-lw-,ud t: Saititsomt: Ct li t ratimtg the tittat A e!t:gh: At i ottmut ot ittoo,tuu N,,t::n,- ( t it, isu-t ui ii tumuagiutatiotu is Psy tstlrgy(, i i ttx,-,s-s Vttui aistie,ip, t!i i,t W tt,tuiut mu : _Kouuimiotitiktimion og sk.ut ekr at «oni,ulc vu ttit sin, Dassk l s k,,ltugisk t ttu lag, 21)4)7 tttikk: l i tt, Thea: Km i aiiviut ut os tisyktutogi itu som kts tuis (tam viii, om ulig «clv og ulimt tusykt, Nr: Nt:nttt.k tom-lag Au uuo!ul buis: k, 20n i tinisir, Jetitste: ti tt ttisg i tiamttitisg. (<tit:t, Cissi LITTERATURLISTE plads td snit l- -rai-:skn tv r, k e,t itt ktin vi m, tnattestt ttt, så iler (t,tnii bliver vinlet i om vores felt, to mis r, kvtdi heeret th-s,,ir,t : tror rhtg p2. tt pt mere vi (ih, outs htt: :ett rtitttu:ien ingen tito tnårler sit ttlg,i nthl:urihntti :t mi på i hou p2 vitnas nioi( -Ltttth -ni j -:ti :t. Anbtun-,t tt er fuld til hin Ii. idi- titigsli.,in isi: og nbt bt.it is,, I thi citt,gli,ge,trl t- 1di- sk ti vi skib. ri,tt, opstar, tager foi hoktettis bing tkt, forskning og er faringpa, at de pro - kratutl om mange og malbare resul «nitit mod og I. n:-: --.-:ii t ti ivikli:i-: På den ene side skal vi honorere oa.ser hvor læring og ki eativitet tit k.isti r if sig. og otiltirnir: nat r, nti i teltets kttetjil ks: i i i niet iet gi nt og tit r nes igtsede. Vi skid 5,t:ri lette tit htnstyrn, titan -ttt:tt cli-: snttreri reili ksinnor itver ii ihili uitttt,, t er i st im mii til sit get i tattdsgiire rt ude siorgstn.il. jeg rejser i tirt tbi tt heit er hetydi r, nar i borer os selv sige di t. illustr. itittit tif vi.trt ts pt ilt tiutiut : fra ULK. En if styrkisrne ser! ULK er for htirnge stammen. Hvis vi nnlviklitr von s Endt-tik-thi r Bibliotek og kunstpiloter mig tit 5 det kit, der Ltr net bil- til tt ns. Di t n r -sni:il ji. rgit kttv ::ttittli r

6 WE LEARN IN RETROSPEOT with processes ofinterpretation. In intention. If Weick is right it would entities; rather, they are constructed is a social constroct. Meaning and terms of how we structure learning perception of learning is closely as subscribe to the theory that the world part in ali our work at the Depart ofthought to which we subscribe. I how we understand the concepts lis ali the time and everywhere. Our that are dilfrent from what we prob retrospect. and is always associated student in a class will derive the formilised situations; it takes place Learning does not just take place in For this reason I will seek to describe horn og Unge, hereinafter B&U). ment for Children and Young People processes in our teaching and in our turn presents special requirenlents io a given educational course. This in thy thiok. Tt hippens from below, in us that learning takes place in ways a little roore detail here. Weick tells be ladicrous to believe that every to things to attribote some kind of meaning Learning and creativity plays a meior othar words people will always seek sational context and our everyday work? can we plan processes that best nurture learning and creativity? And how can we place all this within ari organi ning and creativity infused our work in and what impact did this have? How did specific projects expand our repertoire in relation to our strategies concerriing the interdisciplinary field of art and learning theory? How but rather to share productive refiections with others based on our everyday practice. What approaches to lear process: Remembering and looking back are a primary source of meaning (Weick: 1995: 11). This yearbook takes its inspiration from Weick and boks back at 2012 We learn in retrospent, says US professor and organisation theorist Karl Weick: Sensemaking is a retrospective By Marianne Grymer Bargarnan, Head of Unit Cbildrei Young People focusing on children and young aduits the learning outcome. The objective of this yearbook is flot, then, to produce a simple celebratory piece of writing, in regardless of the sender s original organisation. sociated with the theories and modes engaging in sensemaking same benehts or impressions from knowledge are not ibsoltite and stable socially construrted, then nothing is oorselves and our surroundings has a into and understanding each others woold like to see. We ali need some es: if everything we consider real is social constroction may seem simple it in these terms: The basic idea of enough. But consider the conseqoenc will always be part ola social process made an important contribution to Another theorist who I believe has ing depenrting on where I stand. We oped, is relational. Things have mean that takes place ina state ofinterac (Gergen: 2009: 4). Thus. learning real unless people agree that it is. spare in which knowledge is devel US psychologist Kenneth Gergen puts tionships and social processes. The nin tot say that the world simply is. rarely followed op by the actions we do not, dirertions and reqoests are centuates the importance of speaking understand the world. Bruner also ac structuring impact upon the way we range and organise oor perceptions of Bruner s key points is that we ar of real ity b narratives. According to US psychologist Jerome Broner. One and deconstructed ina range of rela tion with others. Knowledge. and the the discussion concerning the crea tion of meaning and learning is the Bruner our narrative tlnnking aboot landscapes otconsciousness; ifwe how dihicolt it can he to learn or from Thorvaldsen Museum and Olga The creative potential of dialogoe says, referring ta the Russian theorist with something that woakl help us when our landscapes ofconscioosness links, connertions, and meaniog that knowledge is often found in the spark stil. unequal voices, as Olga Dysthe created between two opposing poles. tribution to the held of education Os attention to the fart that insight and eg. Bruner talks about. Tt also ralls ing. The Art Museuns oso Leorning The year 2012 saw the publication Spore. The book is written by the According to Bruner, meaning anses Dysthe. Professor Emiritus tt the of how dialogue can help rreate the a suhstantial and much-needed ron a museum settirig and is the result of a year-long project about moseums onderstand its practical application. not associate with anything familiar, and landscapes of action meet. and citizenship. Tt offers examples Most of us have probably experienced of the book Diologue-bosed teoch which to peg the new thinge we learn. Read of School Programmes at SMK in ro-operation with Line Esbjern University of Bergen. The book makes kind of recognition; something on remember something that we can resides in the tension between dil fer order to identify

7 how to respond to ideas and dare to potential, but only those who know and Resources for Advanced Creativi ty states that we ali possess creative ogist and director of TRAC Training Thea Mikkelsen, a corporate psychol CREATIVITY and measurable results exert their examples from oor teaching practices elusive as learning. that can be every bit as complex and today, where the demand for many at the museum we will look doser at we at B&U have spent much of 2012 Before we take a doser look at specific rellecting on how to set up a frame constant pressitre. For this reason learning processes cannot always be access each other s landscapes of tions applying to cultural institutions However, there seems to be wide work that allows scope for results and multivocednes s. consciousness, eg. by means of nar reconciled with the prevailing condi Mikhail Bakhtin and his concept of Learning is difficult to dehne. spread agreement that the processes relatively long time because we must ratives. However, time-consuming processes alike. the concept of creativity; a concept ofliterature, language, and culture that give rise to learning require the same as free play; setting out a not. then, a magical quality; rather, it and the ability to work within a re is closely associated with hard work ability to come up with good ideas is creatively requires tim, immersion, method, planning, and objectives. The here as in other contexts. Working framework is every bit as important However, creativity is not necessarily us frem seeing anything else. free and unfettered is an beeeme canonised, preventing et the kind that can se easily example of a typieal narrative creative when you are entirely The netion that yeu are only brjin with each other (ibid: 32). is characterised by knowing how to ing to Mikkel søn. the creative brain ing in new and different terms. Tt is also about setting targets. Accord how to link the various centres in the But creativity is not just ahout think ontested, and about having the cour is about heing alert to the new, to the age to combine things in new ways. 2009: 13). Creativity and innovation tap more widely into its resources and use of their creativity. (Mikkelsen: put them into practice actuaily make ego we had to acknowledge that this recipient-oriented, but.i few years tomise each teaching session on the offering seemed very generous and onised narrative. At flrst glance this Let us move on to the specific exam In Bruner s terms this was our can basis of the visiting teacher s wishes. self-image that the SMK would cus ples. For many years it was part of our TEACFIING DESIGN leurning and creativity, including in for seeking to estahlish processes ing. Nevertheless there is good reason di iference. more creative and rellective society You can plan teaching. but not learn for the entire organisation? And how do we structure creativity 50 seum s vision, which now inciudes the tions do we read into the concept? organisational terms. This makes it a creativity was written into the mu explore are concerned with creativity. Where did we create space for what kinds ofcreativity? What interpreta that we are currently very keen to that it can generate greater potential that create a good framework for particular cause for celebration that that values its history and cherishes lational held. Some of the guestions the year 2012 was also the year where umbition to support and strengthn

8 approach required an awful bt of preparation, that the level of quality was too prone to variation, and that it ell created a hlurred and uncer tam image of what the SMIK stood for in terms of school programmes. In response to this we embarked on developing a range of basic one-hour sessions in collahoration with a group ofteachers (specialising in the sub jects of Danish, History, and Visual Arts) and students. The results ofthis work were: Fewer, but more clearly deb ned teaching sessions Descriptions of each teaching session for teachers. including an account of the learning ohjectives supported by the specific session and its inteoded target groop/age hracket Compendiums and themed collections of resources for the museum s educators (articles, teaching materials, notes, etc ). A specific teaching design for each session. Based on collaborations with actual students the designs offer the museum educators suggestions on how to implement variation in forms of teaching such as dialogue, mini-bectures and practical aesth etic learning processes. The porpose of this design is to achieve the multi voicedness, dialogue, active participation, and variation ifl forms of teaching that stand as central objectives for our school programmes. The catalogue of basic one-hour teaching sessions means that teachers can no longer choose anything they like. But on the other hand we are certain that the product supplied is carefully tested and of high quality. The descriptions ensure that teach ers and moseum educators share the same expectations ofwhat is going to happen. and the teaching design, compendiums, and themed collec tioris of materials make it possible to speed up internal learning processes, making it easy to collect and share information. For many years flow we have co-oper ated with the rhetorician Signe Hege lund in order to build the rhetorical skills of our museum guides and edu cators. In 2012 we expanded the scope of this collahoration to also include the 20 artists/architects tvorking at the SMK workshops. They are in charge of the museom s art school and of the workshops for schools that comhine sessions in the exhibitions with work shop activities. To me. the central contribution that artists bring to an education context is the ahility to view the world from fresh perspectives and to reaffirm students in trusting their initial impressions; their gut instincts. What is more, artists are generally good at making us aware of hosv the world is full of things that we overlook due to our own conviction that we already know it and the possibilities and meanings it contains. The workshops condacted with Signe Hegelund sought to fure ground and explore the skill sets and literacies that artists contribute (what kind of ingredient is the ar tistic, anyway?). We also wanted to upgrade the moseum s work with longer-terroworkshop activities by introducing e sharper focus on each session. This is a general challenge for us when working with education. We would like to include everything, but we should endeavour to retain a sin gle focus point to which everything relates. tt is all about intentionality. One can sharpen one s focus by taking a doser look at the issues of selection, order/sequence, and emphasis made ina course. For example, is the main point so evident in a given work of art that a simple question would do the trick, or is a nsini lecture called for? How can the creative work done at the workshop hest retlect the overall theme of the teaching session, both in terms of form and content? By looking at each irsdividual session in terms of the works of art selected. the dispositions made (what information goes where?) and creative/practical testhetic ;ictivities, we focus on the depth of learning rather than on its breadth. The book Diabogue-bosed Teoch iop. The Art Museum os o Leorniog Spoce also argoes in favour of the importance of variation in foross of te.a lo no The above provides examples of how we have improved the overall quality of our education activities while also establishing a framework that albows our educators to learn something quickly. However, it was alsvays important to us to accentu ate that the efforts made were about teaching design. The word design indicates that the variuus teaching sessions might well have been put together in different ways, and in deed the educators are encouraged to use whatever elements make sense to them and are appropriate to the teaching situation at hand, cf. Weicks concept uf sensemaking. Our objec tive is flot to create robots. What we do want is to use a range of initiatives and touls to increase the potential for learning and new insights. THE SMAU.EST UNIT IS THE OYAO Creating teaching design and a good framework fur learning in the teach ing situation itself cannot stand abune. Wurk un learning is also an organisational challenge. Accord ing to Jan Mobin, professor at CBS, the dyad, rather than the individual, constitutes the smallest unit from a relational point ofview. The relationship between at least tsvo players is the smallest and must crucial Dr gani satiunal element. Accurding to Molin knowledge is nut carried by individuals, but associated with the urganisational context. This makes it srueial to coneeive of learning within a wider context. But how does one organise staff train ing? And how does one design learn ing prucesses that go the way you want them to go? On 1April2012 we ventured in a new direction by changing the terms of employment for the museum s hourly paid educators and guides (excluding artists). Our objec tive ss is to create a strung framework for learning and an equabby strorig sense of bebonging to a professional and social cummunity. but we did not have the opportunity to mnfuse more funds intu the area. Rather, on 1April all guides and educators

9 ing sessions is a specific example of tion is the question of how to plan guide practice at SMK by creating was to upgrade our educator and paid participation in meetings, learn in turn this made it possible to olier ing days, educator workshops, part meant that their Isourly rates were reduced to a lower student rate, but nerships, etc. The point of the change want between what we can measure creating a catalogue of basic teach One challenge applying to ali educa measure and predict. Our work with REAOY-MAOE OISCURSIVE REPERTOIRES and objectify and what we cannot the same time. work and on what kind of balance we Everything is relevant, only not at empinys a model that can be useful in this context. His model shows Wenger there must be an appropriate challenge of accommodating both yang-like figure with participation the site of commitment. involvement, the domain ni participation instead. opposing entities, hut accurding to results and processes from a more thsoretical perspective. The Swiss Participation and reification are not thoughts, actions. ind emotions. documents. According to Wenger about reilication. staying too long in other. The realm of participation is many ufus have a tendency to forget of e.g. cuntracts, procedures. and on one side and reificaton on the The realm of reihcation is the realm a circle that encompasses a yin/ educational theorist Etienne Wenger lnwhat follows we will look at the A TOOL FOR REFLECTION di [ferent. attempt at setting up a clear frame it easier to share knowledge, and it Making such a sharp distinction projects and in the development of museum creates a greater sense of ing student assistants in learning wurk. Even though guided tours and art historical knowiedge and learning identity that enables them to link up this move rellects atnother deliberate teaching sessions share many traits. their contexts and objectives are very professional and interdisciplinary ownership and commitment, it makes between guides and educators is a relatively new thing at SMK, but we increase the likelihood of having them huild a more wide-ranging and for involving student ;tssistants in development projects. In this way theory. The opportunity for invoiv everyday education practices at the improves teaching practice overall. hetter opportunities for skill raising ants rather than as freelancers. This became employed as student assist And we could work even more spe on different process technologies. by increasing or decreasing our focus that we will achieve different things a clear framework and of being aware ciate the importance of establishing cal persistence, its focusing effect fails to engage people hecause it dues ence. Wenger s model helps us appre not offer the richness of lived experi might become so objectified that it Too much reification can keep ac (61), but he also states th,,t this is its its portability, its potential physi tification resides in its succinctness, create an illusion of control and sta the strength of reiflcation and objec weakness, too (Wenger: 1998: 76). targets, statistics. and other forms tivities locked in a specific form and cifically with targets (e.g. learning Wenger very accurately states how bility. At worst our teaching design reihcatioa. This yearbook is another. how we have increased our work on of measurability) if we wanted to. deliberations on how we dose our porating both. Mis model provides aquestion of either-or, but ofincor balance between the two. This is not excellent food for thought. prompting 6 Wetherell, 1987), which offers no of reilication and participation are get rid of the emergent, but rather to effect is often that the student does made discursive repertories (Potter replaced by the concepts emergent designed to slot into place, the end a possibility. If things are too prede includ s it and raise awareness ofit as way. Wenger uffers another yin/ ifnecessary, changing tack mid to necessary impruvisation and to, betsveen the predetermined and the students landscape of experience, and designed. Once again the ob jective is to create a suitable balance while also remaining open to the yang-model in which the concepts negotiable. The point is not, then. tu teaching sessions that are focused termined, if everything is carefully Margaret Wetherell speak of ready an Potter and the social psychologist fessor and discourse analyst Jonath not need to think at all: this is hardly the desired result. The British pro participation Iess. nat necessarily mean that we use Using reification more by develop ing basie teachingsessionsdoes

10 without TOTAL VISITORS AT SMK IN 2012: NUMBER OF VISITINO SCHOOL OLASSES: 1782 (37,882 STUOENTS) NUMBEP OF CHILOREN VISITNC THE WORKSHOPS BURINO VJEEKENOS A.NO HOLIDAYS: NUMOER OF CHILDREN ANDYOUNO ADULTS VISITINO SMK IN TOTAL: NUMBER OF VOUNO PEOPLE AOEO 14 TO 29: 120,313 (28 % OF A.LL VISITORS). handles and cioses off the space for interpretation. For example, the use of PowerPoint presentations has an unfortunate tendency to being fully conceived without paying heed to the reiationship into which it ill enter. That is why PowerPoint presenta tions are rarely regarded as signalling interest in their recipients world. Put on the other hand dialogue and study circies are not necessarily desirable in ali contxts. The balance between openness and structure is discussed in depth in the book Otulogue-bused Teaching. In ali our education activities we now work concertediy to become better at presenting our intentional ity explicitly and at carefully con sidering our invitations to offer up interpretations. When we open up a diaiogue we must aiso set aside time to explore and challenge the pupils and students iandscape ofexperi sure. Barnett Pearce (US) is among the educational theorists who have worked intensively with communica tion and with tise creation of social worids. Accurding to him words have no meaning in theinselves, but only uses within contexts. A speech art is always surrounded by episudes (soruething that precedes it), rela tions, identities, and cuiture/context. That is whywe run the risk of our speech acts facility to have the effect we intended. Dialogue evades us, ur the message is misunderstoud. It is impurtant to keep this point in mmd ifl teaching situatiuns, but also when entering into partnerships. Aware ness that a speech act will never stand alune can prumute co-opera tion, e.g. by heightening awareness of our uwn seif image and canoniseci narratives. PARTNERSHIPS Part uf the work un nurturing learn ing and creativity in 2012 was infused by a desire to enter intu new and ciuse co-operation with partners outside the museum itseli. New alliances provide us with new perspectives. This is impurtant. fur it can be difficult to see the narratives and precuncep tions that yuu may be bogged down by. The US psychulugist E. Sampsun speaks uf the dangers of uperating with too many implicit standards. We usually need the gaze uf others to see our iniplicit staisdards. No one can see themselves frum the back. And ifwe unly speak to uurseives abuut ourseives we run the risk uf turning uur users, and perhaps even our colleagues, into the serviceabie uther which is anuther cuncept bur ruwed from Sompson. The serviceable other is a person whum we embed in our uwn reduced universe instead of viewing them as part of an impurtant learning relation. The impurtance of seeing the uther as a key learning relation was the reason why 2012 alsu saw us emhark un mure targeted effurts aimed at the interns we receive every year from teacher s culleges in urder tu ensure that mure knuwiedge and refiections trickles back from them to us. In 2012 we alsu developed, tested, and evaluated a major pilot project and teaching prugramme: Kunstkatapult ( Art Catapult ). The objective was to enhaisce professiunal dialugue between schuuls and the museum in urder to ensure that the museum is incurporated in school curricula as a regular resource for learning. The course evolved through co-operatiun with teachers and pupils from variuus schoois and with input from a cum mittee consisting of competent out side forces with practical and theuret ical insights from various professions, tields uf studv. and institutions. The ULK Art Labs hulds extensive experience with thinking in terms of partnerships, co-prudactions, and user involvement. The ULK Art Labs consist ofa creative and social com munity for young people at SMK onhne and onsite. The objective is to make art and the museum accessible and relatabie to ali young people. In 2012 the ULK Art Lahs co operated with the Roskilde Festival, where the art pilots worked with festivalgoers to createtankeværk ( Thinking Wurk ). a 104-nsetre wall fur writing un, as svell asa liquid installation entitled Liq u id Lounge. Ina move typical of ULK the projects were envisioned as dynamic and with users as co-creators aisu saw the emergence of the app TALES, which was developed by young people from the Frederiksberg Library and art pilots from ULK. To me, one of the major advantages of ULK resides in the ability to focus on the tensporary and to place the institutional aspect in parenthesis losing its hnk to the institutional setting. The ULK Art Labs aiso chahenge the museum internally, prompting us to resist conformity and giving os ali a wider putential when reaching uot. One concrete example of an internal cohaborative project was pruvided by the 2012 exhibition Illunsinated. This event marked the first time that the SMK s young art pilots helped co create an exhibition at the museum, and this quite naturally raises the question ofwhat they contribute? Our experience is that the young people cuntribute insights intu what is relevant to their world, and they help generate new knowledge through their dialugue with sis, e.g. visually in the form of innovative presentation and exhibition designs. The young people help generate new knowledge about how research-hased informa tion can become part uf their outlook

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

1. How many of the lectures for this module have you participated in? 2. How much of the curriculum have you read?

1. How many of the lectures for this module have you participated in? 2. How much of the curriculum have you read? 1. How many of the lectures for this module have you participated in? None or almost none (0-20%) 0 0.0% Few (21-40%) 0 0.0% Some (41-60%) 1 5.9% Many (61-80%) 1 5.9% All or almost all (81-100%) 15 88.2%

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján 1 Šunderlík Introduction og Eva Barcíková In optics when it comes down to show path of rays of light through glass, lenses or systems of lenses, m physics

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Workshop in Participatory Video: 11-12 Dec 2008

Workshop in Participatory Video: 11-12 Dec 2008 Workshop in Participatory Video: 11-12 Dec 2008 Casestory Fortæl en historie om det at være fremmed i en ny kultur. Hvad kan du fortælle danskere, så de bedre forstår, hvordan det er at være fremmed i

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning på KU

Forskningsbaseret undervisning på KU Forskningsbaseret undervisning på KU Camilla Østerberg Rump, Lektor, PhD Institut for Naturfagenes Didaktik 1 Læringsmål Kan differentiere mellem forskellige former for forskningsbaseret undervisning (FBU)

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere