A: V-nrtanr*;ny:, I- : genian, Erhe:l.ig ler herr: & Jr -cc PÅ SASKANT. i- talt- tie i «om-cl kor i. socialt kor istre-n-t.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A: V-nrtanr*;ny:, I- : genian, Erhe:l.ig ler herr: & Jr -cc PÅ SASKANT. i- talt- tie i «om-cl kor i. socialt kor istre-n-t."

Transkript

1 er A: V-nrtanr*;ny:, I- : genian, Erhe:l.ig ler herr: & Jr -cc ZdIz sk.ii,steoretiske univers vi iliitnnecer tariaati air tit sådan: osritutstu- psvktutt:: b-ari-th (,(-roen bea -ti-rr ii- itdt n,ennere. I rir v: sker i-i i? titter og sande processer Din santi [anst cia-rise: cli -ti iii-? roen-- i staliile stcirr lsitr iltert di-caisid teugit tbrtn for totaittig, si nisi-tirtking. aanset h.cnger tit sammen ticed det vidt i Betsdnintgir og viden er slecles hel-. -:inrli tarsie:i- tt kotinte- en forståelse af (iten-iter Tot:). Derfor vd jeg i det [ol unit i ti vores ari ii-jtli- Børn og Ib ong ii ti-nin er sut i ilt tetstc:ti-r,-b på. leg ilittutnerer på Iic- t hit i -ii hele tid -n. lhitril itt vi forst-cr licrittg. tui rede -tt uatti tt-i. ttien n i -ialt, til den nirdi. vi strtiktttri-ci-r l.eri jicu L:erctr; fitrei,tr ikke i-trit i forina i irgains. it orisk. lister pt, it,idit n:et-rs nitacr-n og dit- i en klasse vd få det satnnte trit af torscigi- at I tllig:i alting en ilier inden.i:--i-titl.-n-r - intentitiii. Hvu Weii L ho ti trl unit-? total fort olk dngsi i rocesser isa k-r ttedefr:i. på,i:i:akait oger altid :aidi ti i-de--, end vi tror, i-r a tam k. et uttil-?vistinig-.fiirltilc Det stiller kras Liering og kr -ito ti-i pdii-r en stor \tt-jati-ski-r 51 rr: -cl andre ord altid ret.,d det Ja?ti h-tsacilerei ti t ru at rttt ((ni virker ret enkel, itten den er har -iltert --nin-i lisir vi:t -ki ltgt ilt vi kan hænge det nye op på. lie Ih non ung. Verden er ikki litre En tmii-r i ::i nkl.t-r en : _utikettdeli:: i-ti-er- -ton l.ititl- tils r tor ellers liii- -- ljen :ntititil, i- talt- tie i «om-cl kor i u-l- og vores tiiitvtcd ti. han tfulge itrn,itivisiiiir:i-r i ti str. Vi hit r ti le brag for en form ltr ii::? - socialt kor istre-n-t r, sagt si_cident op lai d iii- tt indltct-;er, vi s.tttt-ptl med tualni-, tiden u; ilit rom, (suiiii-rtrirotr ogsåsc :tiglti-tli ii tt-tt tale ind i og [orla lttt.indine let itistili-ti-- ii vores liirstii-lst- ii,eril-u i l:r et viden tatsikli-c sig i, er nitsa relitinni-it titit.iiigi;;t at lus 0? jeg står, far tingen ner i ii strnktttreri-nili i-trit? i fiirhcilcl :i,irr,it:si lii uu,irr.itiver. vt har ill os tit-ri - r vii ci vi ni-i I hj ti-de fors lai -I ser i ljrttiterscu-tttrtli- ;siiittt-r er, at ti nrg:e kan ht- psyki Big Iii (ill Iirnte-c. En al væsentligt i di-_kinssititteit intiki oig ut lion-ti i-er, ltvts bidrag jeg Itiener, c linie; vil «ib-tit s altid være en og Gergen: 3? Ihh i) kuk er luis -i:.?. tt dt ur tiet. (Gerg -n del af en social proces, dir ti trei;. nr i nære druttatisk, uttet ic s irkiii::t - hir også dyli. Alt, liv-itt vi regner ti ir virki. - tsinigs»k.tbeise og i-ru: er cleo um r( er - it i. ure ell r husk -tit- i. som man ri-sultati-t if et urin-tt prni -kt ou:t enige mn ilt rie 1iriicessi-r. hs-ur la:-rttr;: ti - ti-ih-itt vores uili ulilt:.r- ii: lhtoditt i: i spi iitlingen :elli-t:i ttrski-lbi-:t 1-i cdi-:. rd -ei:t: :hl synes tie ti-sit r-uifli tt -mut svært -t b air net niasi il -- tittclervi rtagsfi-lt eg er i:ikht ni. tcur, sprog og kiil ti trkriti kor Mild i - I Ludo- -us kre-it is-i- tiitit it i-ti - ii:: tt r i td et suulistilitielt og tiltri-it::t lndr.t:; til i-ut sktbe ilin..ititjiietttt.etig stift bli l:riue-r is t.ili-r 0(0 Hit idi (liii rtissisku- littera sti-itintier stitri Oig:u Dvsthe sl-rr itt--ti opel. irt nrti på. it dit i-r i gnisten melitu to puuti-r ilt erkendelsen ifl sker. 1; gcir deit ogs:t i-k»i-titptt-r på, liviurcl:at titini vii t cli:tltcg isittt;o::ik 01:, Dy tie-. Bogen leverer Mit - -nni og din titirski- profi ssnr i ttii d Line F.sbJiirtt fra I lsorvtidseti» uteiervisnosgo tnsvarllge t itnarltede itdert. -scaot. Ktiostrttrcsei t sut: ic, i Thi : udi-no trogen Diolttqiiu i-tit l.nclsk iler, tt mening nip ttr ntrtjertt:tt. Di-ti ur skrevet tf nituseet oitti-i-r og tiii-tllitir:;i r»k.tb. hn ;ei: giv r ltctige Erni er er rtet i santtttenitmcttgen ki-tidt og di-rtnr tor»?- i,itivi-titli-iseti i-ku i-tju s,itti sammen le-ti ut :1 og pædagogiske strategier? Hvordan tilrettei;egger vi frettove processer, der øger sandsynligheden for, at læring og kr,ativitir finder sted? Og hvordan kan vi tænke det hele ind i en organisatorisk sammenhæng og hverdag? J0l2, og hvad bidrog det til? Hvordan udvidede konkrete projekter vores repertoire i forhold tilvores konstfaglige pt tidtiktivi- riillt ksioner med ats,i-t i dagligpraksis. Hvilken tilgang til læring og kri:ttivitet prri-a ti vores arbejde i 11). Denne :trbtig tager Weick på ordet og ser Idbage på 2012, med fokus på b: -a og unge, i hth-t om at blrv,- klo king is a retrttspective process: Pt:rttinib--ring and looking Ir ck are a primary source of meaning. (Weicis: 1995: gere. Formålet med årbogen er altså ikke at producere et ltyldistskrilj. om cia r ofte er, men i stedet at dele Vi lærer pa i::rg:rn. argumenterer den amerikanske professor og organisationsteoretiker Karl Weick. Senserna PÅ SASKANT V LÆRER krk\mjnlc,f$c G

2 lis i rt vi -kai hni el-:,tn til hinandens hi, iklie iltid forenelige med de aktuelle i i t ilkar kolturinstitutioiier, hvor kro om OiuIi Le 0,, ni ilhiri resultater er n over, lii vi r i ordiio inuiiesa tter. der Ii, til it og de er plads resuli proces. Oms i-i, skal vi forn, tt imkri dsi l i-,rt l,i t i it t, di r li ;i soc:i kri-il I-rio-; i r t l, hnii-ri t niytli ;t sva;r KREATIVITET 1-:rltvt r; -i -ykelo ; og r sif FliAt led I Eli -onri - net-ti rsiln:n,aul tor Adv I ti-. itivitv Thea al vi stile lisir et krettivt polentiil. r -si: pre på uleorit og Utro ti ui i tur ud livi t -not if ivit gør brug de ris krisit tt k l, u k»ud t,tt -r tito knsittv. 1:1 ni, et. tt sit ;e tot r den iitrsi ar bro bredt sif -ni - i r og tt iii cl r, ssitliri brit: lorsk lii ;i i Ii), ns, ti tsit cl luis, iii ruin i.::- ts nuindst lt, si vi -,ti c lii -i Miii kreativitet er ikke fri leg. og rsuo ikke kort få oje pa andet. let kanoniseres pa en made, sam in eksempel pa et typisk narrativ som Forestillingen om, at man kun er kreativ, når man er helt fnsat, er et dii (iltid: -i: ), tt :iy :n iii si tt, Fin-;s,anoieii på ti r. i kristtix iti t lissi tik r ikki,iletit ii i om om at st t tt i ti. d. Det, (ler ifolgo Tt Uk at t,, ukt,,siili rl tli -, ltt i liiriiiler også rlet i e det tiproveile og sit live nu ti uait)viton li,intll, r ont it live irt ltr ion det i r kun tl ns, di- lnrst,,r sit Mikk,l, n skriver, (Mikkelsen 011FF: 13). lkri.tiivit, t og m lif r fri vores unt I ni -IM iksi Inden vi ser na,ritiere pt konkret ek hrugt en stor del :f Oh pa sit reilekte kunst ait til stede, Donor h-tr vii DJH Tid.kr, vende lii -rin,:sprocesser er dog hist hedsl indskaher fx vlt t, m irral iver. op 5 i ti, t;i--. r t irho1dsv lilly tid, fordi 2012/ANTAL BESØGENDE PÂSMK: s,sn I og t li vi r. Det r - -itlti r, dt i: billede sif, hvad SML -ond ftr i oticier det tilssuutotot o sktil,te tt Ost - t trit at kvaliteten v, ir lur svitsgeitcle. og tt kr - udi i io nt i t meget fi i riteredelse, gi s rt st og niutdtigt rtirui-nti nt t, itu-tt n r> ord vor s ksinuiti i er-ti nsurr,ii ty år var det en del sif voniis - -lvfou sl at Nu til ti, konkri,ti i ksi-itilili r. I ni rttnd til tt forso -:i at tilri tti lsi U;i styrke et kri -,tivt o,g r,,lit-ko-rt t sam - skrevet hid i o ioseets vision, som lii i, lt roi:;tigkri sttivitet, og -si or:-:sttuisito 5tsst r ilt r skalii;r tti rs000u r lie ltrot nat i ikke Isoring, Alligi-; 1 er dir: oil indfortolker vi i bt reb -i > Og Inot ii tn Miii kan1ii,oil, usg, :, ondt r; -ton- npssittt p tit under o5 :e, handl r ut-top or :,tm -sttioni-o forbuncli t med h,irdt iris )sli og i en, n cii magisk kistlitet, men derimod na ni til sit irlii d - i et ri lsitsont-lt kit. Nis-sl Evnen td sit I i godt idei,r i r silts,i ikk til hvilken slags kri sitivitet - Hviti kr,,itist kr. ser tcd, furdyliels mi tito sinrlri- ssinsmi nh, -n ;e. At irb -rl ANTAl PÅ SKOLEKLASSER SML 1782 ( ELEVER) ANTL.J BØRN I I 1U i[lts VÆRKSTEDER, WEEKEND 00 FERIE: 85L3 ANTAL BØRN PÅ SMK IALT 482W ANTAl PÅ AR) UNDE SMK (11-24 I ALT l2o.313g AF- ( i ESA :N tocl, pistol t, nin: og ni I s, struti i r, if tie spitr ;sntil, vi for tick-ti t r meget oo t kr, tti vi ti t, Hvor h- ir vi Ii ivet 1d ti Is stru,ilsl urt r r kr -itivi, titan så det tit sk, I ti r ri ilt Is runu Fur et titr ndt liii ri -k urter r dit o :si nieget -:l. rli-luat 0 lulos kru,ittvst,,t Itli 2012 strit, hvor ii iii luili Ft -r ø obitu sit-ih itt, at SMIY vil liii icl, (ler 5- -rds, -tt, r sut hist inc og i: i rki sit I - r liur--ki -11:- ii UN[l JTVIENINUSDEF Ihh,it -tmk -ki u-ilrli r.yt-dt okt -H ni ilt r;:,: ii: :shirloli p I i,rmit I til 1 r ru -ii - ti i -k r. v ir niece Det Bru I nich lii- iti virk iii tilhoilili! oa -- i fcu et par Ar siden to, itt, 5 i sitdsi-. itt dit visido»sssuuaoit-nlu-t o s, D rlor to ;vi lii,, s p- i ft als kit-,-u at række l,t ti en- lou lt h i s-ioistt le jcli ii titaes toed - :ruiiit l, i-, re (cl.icisk, last tit, bill ii si rko l»vi rut deres første fuirnetto lsusringsniål hvert enkelt forløb faglige ressourcer i,irtikl, r, under vi sni i ngst teriale ta r. noter oi- iii.) - fcsrli,h, der på baggrund af ti rie liste ii hitte - lbrlah og ge frit på stile Ityli I n, Id,gengsclrl s ci vi - og ti itu) kitlitet, fonloh btt krssohoroe cii si-ssis, koitiptncli t- o,g t sttoi tn-qt tioohii o(t - t r ni op vltsi, virlensioti Ii : -!i:istl Ola sit stvrk - oniviserne og I Ff11, odsutit tit vi irluejdel til ogs, ih De star fu i., :- -,-t- ltdl -tlski,li rtg Ion ren ht sog i iii - i ts uiclstiliusi- er med rk t dsinrlislu, f uir nug er tiet helt r-t iul til, som kunstnerne Futilu i :» i ii uicaiu rvistungsssttonuenissu;ii,; sit sit se rul,, i o selvfølgeligt ss : net sit ii de astti rs isosts- :sikunii i, ti r ki tsislitt som tnluejclen i museets v,t rksteden li.tr vi s,atias lti jdu t ttierl i i-t,s iker Sigtie itidlut l,itte de -FO kutistoere/sirkit, ks, r. ottdt rsist rn, s rt tuirssk ktotiiuetetit t-r. stuiltita rig tl, loi-;, lii -itl t mange år gør rlet rttoli,gi inti no sti speerle læ - 1tt-i Irrer og ossd -ru.i, r, og titiiit r sist iii i:: sikn r b rvi nt itin,-stfstesoits :ig mellem at tito vs,re vi sa lger. er ::t ons ioit -tt-t strakt-ur kun lsu r, rue ikke lst i gi s- væl som er nentntle mål for vores opnå den ili n -tt -isitaighed og distlog, tfprovning nted skoleklasser forskellige typer øvelser og korte museets,otdervisere, der samler itenstgtsmæssig dosering af onrierstot ter i forhold til klassetrin den tiktive deltagelse og s tri- ti tot der bla, redegør for, hvilke ondervisning. museets undervisere en Forlobsbeskrivelser til lærerne, Færre, men faste, titirlervisnitigs forløb Konspettdter og a -ts iii til ljodervisningsdesign til hvert oplæg, Formålet med designet er at

3 os erb visiaog om. at vi k iali r cleo og l)t t irhejilt ital. en iii,ri dii n. ). Di roilo, er iitiki il, (hx ad i r det kimstnri «ke -stil ht for v encer, som loin -tnt rni biik i -er iii syidi: % ;ore og I live klogere iii de koiii» workshop med Signe I{ çi luial var tit og betydnin 5ser. Ønsket med r. kkeii if ved, hvad den indeholdt r if niiili iiieiler o iii tik ti etiherl, ir cl i iso tt ci prtit..o, utituimlst to,iktorei i r det itii,itlste, og i)osket ved CBS hin Molot. Eel,ittttt,i tt iis lleiii tt. rotubto i t ioi ii knytter sig tit deis i,i -,,,i, -,.turt -k, kooii k.t, sis.. h. itt tit, Viden er bil-ti Molm itk s,itiutiil lxi ot t.,t gtirenihe, iir cit is, tore liii nitrojeiti er, På denne måde øger vi s.t rtigt priij. kt n o,g idviktiog af ii i,lt s at :iddr.i i «I oilentern.edtirlssjdere i retisk s id.ea sammen. Nhtult slu. ih. t t for s. imidsynlistlieden for. tit ih i iq I tygger en -ti koble [i tttstliisttirt sk i s keringsten hii rl.tglesls il, ilt r gi r nem i st. nul til af studsi iti rutedtirbejdere i uils ik laering i selve iii e cvi s nings s ito.it b vores iii sl rs i i i itt g. og oinviserprtiks is 5silt.i sos ir sit idi rammer for iht rvi.oio Det er ikke.l -tr -kk -5 t tit skibe Un,it lt. riog og nr i rki,icli l o r op t. ti jvf W. ick no-ic,,. Vin-ts mit rt clsktiher, tit ii; 5 stttiilsyoti tlit tli t t tdr. t r ikkt tit sk,ihe roh otti r, til.scng.i lil og dto,ikt nille uniht rvixtiin-exsitsi,it ion. viseri it npk irdnits dii ogsi til tit lim s itg s.aotidig ttt.ilileni t en r.imni om, den.it,x trit ion i forlohi. nt..ir,giitti. uutt rt r t nuilviil i i for vigti,ghe iis.itu.tiier 1tLtr rer xi hsori og kr,,itiv. lrt in lur hini ildt n, 1i1it i (livilki 1sintmonsj.rtnri dis det ki etitivi, i v rk - ciii. t bens I ilt r er pt -ii i pkicls llvoriltoi it gii sl r Iler r dit n, irt ts at itni utt ari le i s, at et sttnr.;snc 1 er la nsi:tt xiii. essi enkelt forløb i forholil til va rkoilvtilg, 5t 1toinù n fx s,i langt Iremitit i virket, stum i et undi rvisnin,nfitrlub Er i,i rnit ri på udvt l ;t lsit. ra kki h,,i, tie tit. Min kai sk. rpi fokus ved at se sig til, Dit Ii. indlei oiii intentinn.ili luolil.mtessi st Vid tit ttnni ittg.i liv i t ftv. uisttienilt ih iii?,tvt i ek. itipl. r bor Iii str i be os på tit Ii; ive et [tik os, farlol,t ts tt itsi, fornan,essi,;t og ind vigtigt fni r os.it tit iii rt cci. at der sir kirinidli rt have det le Ii ia d, men som ilt, In iii vi ftmn i,i 4,er ii,,, kirk, ihh r tirls jdt r niid uiidt rvisning. Vi vil som leo tigt - li,ir ihn-t liii tiden v,erx t It i vt en ;erevari idi i rksterlstirbejde ved tit i slia rlie fokus hvert enkelt lorlob. infor os lo r kononi r lterio tsilvltilen i fokus.it vores nndi rvisi re fut lort noget t ilt oni unders inin,ssilt ign. ttrdot ti i: sisil n r, tit t t rliiln t kotto 5, ic staonut i is; it, rie t lt nit u itt r, ilt r ;,iver niening for denu,itt.k, r vi, slut. forskt lh s t ilttig og DEN MINDSTE ENHED ER D taf ten ni di s, og inider vi at opkxtililicere inost ets farliili mcii Det er to - s is rel urlltinlrin s, n.ir vi Iiii:s i, i Jitilophiit st i i t und t i i t.sr trtç p.i. livordtm vi [sir i,ojo, t kv,ilit. i : 1 at vi rden er fuld af ting, vi OVI rst a, i nu lse. Desuden er kuiitnt rt -tii ri lt pt4, gode til tit :;ore os opn itiirksitoirot N nin i igi n vtir t tot i Ii at i giks ihils i re bjde ltt.rt ti-i-skilt r eti - nash en ler u igsd.ige. i i ndervi serwi trksliops, ie jilere i stedet for tri i ltui vi r, Dccii sere til stiiltti, ;i i som stoili tut, rttit il,a april os r:,ik tille i,ttivisi r og midi rvi fi ltet lb re okoriotitisk - isulilli r Den I, at xi ili,s h.r.ml.,toil.slti il tor tit tilf.ire et fagligt og ciii t ilt l,i tlessk,ils, uden lonoede nnder,n t r og i i i avl sere, Vot t sat ttelse.ferhi dclii ie tdr ittu i ti tiose -sjorilt i et forsøg, ii., vi i titir Ii ss deis ej. min ønsker ; ltr I...ttrti,itilS osål vtir tt sk,ihi et st.i rkt Leriitgsoolit, is r i iiili-tstie Liiss, soiti til gen lii gav nats.,lui il for at tillonite ved moder. ilesigi sd iuitio I i r troi» i der går nieulfiirte ei i asodroig tif loniut n til det i koni 1s tenretids iklii et (ts lix iril.it i Min hi otrd.iii tir: aiis. t r oi.iti sig ons ;tl vil tiker larmnl., i en større Derfor er det afgørende, s trnmcnhæng., idi t i og bedre umidervi -i tit tg At vi ET REFLEKSIttNSREOSKAB t s hi -suui tuih. figur. l il delttigc lsesdooitt itet o.r, r eu u -s5i ttt -ni. ttinker, hi.ituillouger og det at et itu tilh, til tiogshi,iint lss Isorer mis, r.t fs;. ti ih tiisg sonu ki ti ti i ikt i r, vti, $ di.nk-t tivk_sp, ( p,c4f.oe «,i,. i t.j/.j.jee/c / -at -z / / I t k :nt.s d 7 / tot5?c -i 4 to 4, r4to ) h&. e tsi 4 ls itg tttt-.ssli -cciits lse i cii gin! rit ht.t ttti ulu.t uig, Hans model viser cii cirkel,.int nkor Etieuuuie W. nt,,i r tt it jih. r nit th ti t»p ktis. Den srliss eiziske 1. rssi s.t en ht lhut il ilt r består tif hu nhtililss i resulttit og lurores i et tiere t, ttretisk ulningeiu nued at skitse ilt ih til I -til isiåleise itueget :i rskt ll: ttttilt rvisttoi-sst,trlutl, er knt,mi histi it tu,g cii uuutirlel, ilt-i i r hsm ti.sli.tr i thi itt, sam 1t nuelleni en oios isniitg Og tt,,, t i ltt Ltid os i iler hiilgeituhe kigge på onhfor rtimitnis s,i toing. Ss ls t imti ilt r er totiuge et I. -stik i forsøg på.it skahie kl,irer, ttutdervis. re er rel.itivt nyt, ut-ti, nthitiu shii lo r så k tr1it uti, llettt ouuis i sere og størr ejensktilt, i utgti, t titi -itt, kalles onniervisnu i tgspr, iksi nui seet guvt r optik i r ulvtiden (ititiclst,i ioihivirl t ) din -t.aes.itorisk iidl t.rtlrin -. I en rel,tt ii ts-i koniliet t im i tilvikling og indilr- igel nen. Arbejdet neil Itering i r også en ur p. gxn. ss-tit tito større niuliglied for

4 I delt,i -,f lsc (ltii.iitilt. l)elt,l ilt, iiltt d ilt hvttrd to vi rio si rir. 0 : hvori!, ti i vi iii sigtsnsii:ssigt. itt n i ngi lsk rofi 5r roliunci tor 0V rvi jt- lser uinkrittg, ikkt r, Hill lid liii iti nsl$,t tdt,i.sis i.ti.iii(f. Itiit er altså men de skal idet VVi ii:i r være i en tore storrt.iser, ikke godt eller kiil i og ti1r:sii: tirilt t r ikke kit iliutici ibi ltt i r god tt. t, sik. med og sk,tiusr Ii, hirvt r i. enke, li ilk t cta pt tr hen har d1 t ofte ilt 0 effekt, tit i li vei i ikke Itsi det luk i r tlisi lut p1 plnitis, cunliglii d, live ting i r for i i:rdi s.ttiitti., cci tit,i ;i det iii, gicr det til en bevirlst psyki dog f. itlipsolt. tutit r OtTt rios i ti tr i itu struidtirti r. Iicgt n ktics se sig selv toh rn,-- ItI,,iitdri s birk [ ltr at, tå tijti Ii vort s itttf iii t. tntl,trtt r, Oftest lc,ir vi itret-; for de tt,glecntitc i igslig:iiri lsi tt i: lillvi tor gi r harm. ingi ii osi B tilb jt lighed til tlelitt.t l,e er et st,attet if cc, r i tit og ciii! diii entcrgt ltti, min sn,treri (iii tt Det lt,ititlier altsa ikki mi: at sl:pp,tl t.i rtli,tubtt it : t! t l oric,iiicllici,,.bttri. i r vi- ti :t. ti, i ciii kit t være sv cr1 stiv,tt tit opi rt re med for mnun;,t icciphinitti ntttrt rykli r ricnclt i. Den,trnirik,ic-iski: st, hvil lo et, irrt ttit i -r og tor to s t, el -r en het t tgtsnsri sig br danne incl ii.c a dit ler udt it tor c riusei i fire vig;». \yt i/ lii :- :i iil l lis ir iii -li iiri l -i og hest i v,iclest, cli t Vk is -i har en,tcieli i i iii i dir lide er hifi st r-eli og livorcittci tn,ici tiiri i t l,i ger uicclervis - Idi ut!! irdric c tdr.1 ttcti! rvini : ; i r. DET FÆRDILEiIALUEPEDE SPRO6 Ali er ri liv iii, ii. ci- ikke pt s,tmnie tid. op for tingsliggoret c n1 betydor del for deltagelse, af faste undet gisnir gsfnrlnb i.k rut ikke nei digv, :ii tit skruer ned Nar vii forbindelse med udi ikling t ir kelligt ting titrskelitge 1irl1t I i isi ru! I, i r opnar vide, at vi ved at skru. op og ted på vigtigt tiet i r at rttntcnestette kl irt og niociel hiclc.igi r til ticrsii. isi ii, lie tir cletc li v Ii ii ir tt rcgducic. W csg ikke inst ; r d, finte tie ikke nttinnii t!t v:irstt I.ild blive så tingsliggjcirti, ti tit [tt. etri s ci idi rvt tcingstli si gtt kunne i og sk,ilie tik: un titi k flint! ti., st.iliil! list!,, tkt:,dt,.r i ccii st lii Icoic l )i)ti 76). Fur meget iit[:1i,gai r li k,it inst nhg er dci is evt igheci (/\s. i s irkcucg, iiit- n dcii 5kc i r ogsi, tt ti i tyiki ss dv,tts n, decis toliusi r d. hits tr.ii.lutrt.ilsilit.t tli iis liiiti tii li hggt iriist ns -ts ri i er dens fyi ii hglted ttt,ilh,irltt dl. hvis i iti oki di ciii Wcct ger skris i r 01:-st r.imiic s cli, at Ungs Ii rin jscn,il, «tatist ik og mdi form for is ditu nii ri tit. lr tti t ccti d tirgeis (fx op tor tur li.iri L n Di n:it.irl ti konkret i ksecnlii l ti. tt vi har skruet nu-cl List nccdt rvisncir afortitli er et ii dit.iittiit. 0; vi kunne irht jdi kttt ni. ii og borucisig. Vort s ii i tit!!, :is i r plads til -I s i er - r i r Ir i I. itilskol i, til udv i ill : i i ii in ti til, nin cttclvejidir;t,it kiil arbejde kan malt o-: thi lt,ettrt-, oa det, vi ikke kir bil test sk,tl vore crii llecu il,t vi itrot iillir r 0-: ciokuc;i i iii-:. Ifølge \i, ttye og telte ptrttui rsk,tlci r citi-d Frit har i -dli ; v.i ret rist ttf ønsket lilli s:tt t lt si ttri,ri iccli l,, rtct- og kri.tttvii t En cl, l ttf,irhejdt- t tid tt si y rki ud PAISTNERSKAEER i-b- - i form af kit ti is sit,- u-trr.t fyr. i tl bla. tt «, ii, :, ri- vort s seivlorsta,tldrig st i lene, f rencnter s.,nc,,i l,, cii i Is, mcii et i britg i en ki intekst - Et I:, ttl th -tll li unit, ttt eti t,iiiilnittilbiti telt ttgsa ni, ir vi liv r i. irtni rs ii. I ti r vi sltr i tit ctttderl i rcin :ss:tu,ttiocl Di er Vc :ti-,t ti have in :nu nti, i r ni i-i liv r, eller lii sket list mis forst is, ikli f,ir dit tlsc-:i, il ubt ntbcl. Dutte-; - it t,i]i h. titbltci ; I r altid occigivet al pi sti Pe.irre i i i-st,tf tie ironi Hart, soctt It. ir cirt elc-s rne t rt ritc : -b,uici»ls,tb. Diii reservere platls til at tdforsk, og udfor Nr si åbner ltr cli,ior;, skal vi inga k spht tiere liit fluilln,tbit t, t, og nøje banc har irtl ikke en li tychih : i sig dii (utt,, t, der gik fortil), r, i.itl cci c mi cit.,lrt t tit 11.1 at blive bedre til ttt I,tl vi iri» cicidervisning rirhiijcit r ts i rvtgt- bortoiktti tti it ivitat ionisrne. r.fltl tid ;t i Ilgiti 1)ttiloq!to int tider cctellc ni..tcii,-rck,ic tsk - l,i rlit:-oi, lirt-iik r f-:tlrii,.ti ht-ib r ikke. ti occskvisrritgt. Idi. nn-tt Otto icitit er cti,tlo,; og studlekrl ds jo lilli fly55 rri 5 p,,t tctocit. iert i t vt rdi c i og struktur eliskili i r :cl uuiiii t r 0-, kultcir, kitt kst. Dert ur r;--iki r, r Vi, ii stc i liii h,.iitltitt Posvi rl oictt pr.c:sirntttiotti r j. Idi-ttt rirlti jdet intetist tttecl k,limuunik,tt hit og k. I b-i al itt: iii. verdi iii r. hul : blik tdr ri l,itiott it. Dt rt!lr cpittttes t: itcli cis til ti v ti t, nkt f,i rctig otl-ti ltr i-ksccll 1c l :ls sut et tit ni en hidtil : liii :rciflini -t. t;rt:g.n til P011 rpotnt er uden hi,tttdtt i; og b ku r tor trirtoik ler itt th-i t n, rch:s.v.,i rick sprog, som ttt inil 1is, koio, M,irg.iri t t.\i theri ll tit i. il ktcr.,ci.iltki-i-,bortiit,ttt Potter i : bingo i. Igen ii.iittllt r dci tæt,it sl,,ilji I il ting, ililisi i i dsa Ii -itt II, titlsliid n -o l for lig ltri.iil. M-,l-t i r ti ;tirt- i,i:cc.t og et irttritictity for tti t, :i- på SME b-lif, UtIde I -,, ;fs ht i r og hist ttli hin r. 5 is! ort tor ii i to r louis i, ocibitte ulr,ir;, ls. ULK i r et kl i,ii ivt ltg stu i,ilt kaittuttlt, Mdii vnir ttt rvrki i, i,i-nin-sr,u-tlttrci i - sk,di r, Ill- prn lbliki dii i r 0;: tre,-,, rir sikrer, tit nitc t, i indrlrtt,ges som i-ti t.i t liii-;, rt n,ritig med at t,i nke i t,trtttt-r pro.p kt og und rx- «I itci tli,tlo : tti,lii cc kttlt r og tttuseucn, sotit lt.tr tur, ri m tirt it ht, tit dci,, r åre 1i, -tetti ii,hi-, utli-t itu icr.tkti»k ktttn,trltejdt miii l. ri ri og elev er trtt tdr- 5stu: lmllt: Kctitst,i!pnutvi dt: i;; n v,titcirt cl, -t stort uti liii. t,ttcht:rv.,.ttiti- sfou!t!tc i :,j S- til i -an Di i v,tr også i fol:, sl ui lvi ku cli, et orre i ilbutgel iii ii vi hi n t r. t clint til os. ski hlt :, sktili r og ti styri gr upt med lærcrutkl,tnnelst-r, tor Ii viti at sikre et,lrsbil,uiil r, tt i, hi :yndi et bum in, dr itt t foritib ittit ti- n tor, ttt vi i fo Ef st itte os ftcr i i i l,c iiske nt-trttt ;i r f rtj or ki lit-:i en visti ; lti ri cicb, r, l,ttitln vttr fri lii;: - itted cl trr,ltik, sti r, vi hvert,ir får frti sitcti cii,tf en Sigt ii; lirt-nclt ri l,ltttlt t, sitnc vi iitdlejrt r is ltr s eget rt dtmt ni cl 1c-idet bt ;,ri,li, ji :; hi citt r fr,t -Fttstp»iti i. Dets i; ti ts ilhge rtntit et er en pi- rsi ilt, itctivi rs i sti-dit fr tt se dcli ttncitn di tt;-lti ilt t t tt tt sl di-ti ttritiecc oil:, til hist tjt nt ttv rlli ;t.,tialt,rt ttitt er t hrtt;, -ri, og Ole-kl og i vo c kellhl-gir om os selv. ci--ikeri r vi ttt Ifl gjort et-, is ' itt t; ;t r i lvi s vi kun t, ih r tot d os t lv tilhycli r os tsyc fors t,ielsc s r,tmtrtt r Di I,illi,tttct r giver os litre pt rsittktuvur og

5 Det ttvtirl ntitt tiie var ndsttlhngon (renneinlyst. Det var stirre unit. tid sront. Et konkret eksititijii l ULK otifortin r ogsa internt museets if den gr und at nn-ti ltirbindi is n med sidst iti,vntn. konformiti t. lvi dk t en er os tilh et mstttnttnneile uden (uset r vi litet betyder, tit vi fort t cd hvttd tit,,:: Din ni.irlttt:-: er på ingen iii. iii et) midlt rtinltge og satte pirenti s om dit mig it si- evnen til tit foknsen pi net pa et ttiternt sun irheidspro:ekt i 2012 Fu ;h Kirkt -b1 5 begreb trt iaslitktit iiii i ti on tiker ng professor cr1 ( BS Dli i morgen. Uttis cltinske tiiosn, I. li tii i»i latrtn,, og tit vi komjteti nrt udx ikit r ts til tit kunne gøre det, vt gør i dtig, hedri tor, at vi heri r no :et f at arbejde ii ted og eksternt. n :er vi stindsynli,ht dt n relh itsive kompittenrer, bitdi internt også om sigt i::bi t ii ti ii, tt give tinget så ger bur. ofti i iii t.jji : no, ih stor ti tur.:: sind ::rnnnl til tt t jre rie små si jri. Det er i 5 i - ilmindel( :t tut stttnttile r pt ii., rksttt St:- i r itsoh it i: s-, og ilt r er til nni lig kom mi r Is a, snuti hteirre, d sige. IM ti b på. httr nitiriti i i tvtlning for, ht r vi bed, M,idi:it, vi kit:tstru r -n Mtttiuu, tim, utytutisatios b lettelse tteixes, Kessi iti 2, og titamy: Sot iat k:tuist okt itu, når vi,v,i rksi ttt-t Et nite:- prttri ser ttil,ikliti air liir.ittderlt ;bi il til ettesti 1K-i, k s, tssi inttkin t, Itt b tdiv r tid t.tit lt.itiihlittt_: r), ut saniftirirlets itt-ti-: titig får dit utif ild, vi regnt r tited (jf (lvi s vi aldrig kiti vi er siki i pa, tit al its ltubbknnt. Af LÆRERE ATARBEJDE MED herind ttttti nitt, soni int -rt ssi ti r sig tur tri nt tet, ittibie fast i? Trods ntin nttitt,di ittit titi i r ux ttrdi rli;-; virheti fin i thx et sige, og cli rini-il ett del if di n itii iiti bevicistbi il-.eindsk.ili, strit }trniter ville kititst.ttit, h-tr vi så tiverhiiveds t tt og skaber jiartit - rsk,iitei. Ltertitg er ft r er kotttiå -tiflt,in-:i : (jf Pi.trt hn ;sdi im. De un-;t er total til tit al il\ t,tnkiitili fornndlin:: og mist ti prni been r ty vidt i i, fx i stielt i form l,nidnet ri tty vidin one hvttrd,tti den lix sverdi, i. ng at de i nitilo, med ns i Iikttnsttie ned i r tit r vigtigt, tit vi har et mål, -ti i- ng t itritdstg DE SMCIrEJRI. i cliii ria,gbgs praksis, rie Ileste tttorii n i r slet ikki bt-ting \d koiust,,ttt tit rieri 0:: iteilki hit r (ni ig.uklir.t tt t viden nin, hvid der er n li vant i deres en dii d deri s mening. bort sont, eller vi hitu,inden, vnres kunstpiloter. vores s rf i ring i r, tlt di unge hidr, çer nied tn,tlet nni, hvad de btdrti: er med Vores lttrskittngsb. isi ri ilii iilen kati blive I lvtlki: fi ltt r på k. tkhr,u -tti t tilliyili r tivt-r. Hvis jeg blot llyttt-r mi et hit pt for tit nliskitti n og fnut.i diii. Dit er jo m2 1 stil htvi rii.igett, dcii ni. i-tit-ais kitttltri t, nii t en sj. Idet i t ilb cistilli l»t tit t!v- i, ndulbt r og takst r,ittrnb:i,t:ri 1trit;i Lt -r er -t,ittcl :iirt th tt stil-ti, om l,t -rbtt-s t. Is nisrunt. bt-nn til. it vi verden frti Ii i relhtlrti ri niven di t - på,.it vi slut r np for tiitgsbgygi gør, i t.tbl rir vi etrs tt vi trt ene lort indri n: i t sttirli : tttrr - og nttti. -nili -,t ittuh s titusklen og bit i. i nævnt ikke me-; t lti:rin :. Sttntmeti nuå ligestt relevttnti som svar, Det f:erdi :ei tlneredi sprn : rummer sum ttll,-rt -cii sktikitrtu iti t. St r vt rtli tt,tndi rht nii s ud, ri lsitn. Mudsttt tenrhi nsi n men! tit følge versioni r, og lix ttr spiit sild ti er un nils prodtirt r - praksis, og rie liirttilstt t itingi r, vi It.tr b ni: 5 n er -; tim u i t ksi ti ntna et og tiet stiib-r naturligt ginr:-:s lti rin.:smiljo, Itu r di r i r 1thtni til Itt-itt ir taedsk,ihere til en ndstillin: Vi skal fortsttt betrt.be os pt skibe et i lexi t, pudtt haiti i og s- tni:trlti jtlsit. t: b rs te gtmg. mu.i et 5 nn :e knns tpiiot r Di -uni. trbu -: litir t ni lrirrn.d tit t:t ti tater, og pa den anden side peger haiti, i -r ih. kottkrete imtut i sastisiles, ltamt.k Isyktttttgi k t ou tag, Khtt 2i tit i ii ittivi khttg.:ti : syt kuiv, l.eailittg Capat iuy. 20) ti Wt mtget, torutse ( ni ksisfællessk.itier, Hass trit avis Forlag, 2i 5 ii. Wi i -k, Kart E,: Seutsi mui.ikisg is itm gammis.iuioss, saut:, i en W, it k, Kiil E.: Maku:,g ieuusu tit the it:-,s:::isituu,uu, hla -kwt ll Put lielmittg, lt5it t,-lw-,ud t: Saititsomt: Ct li t ratimtg the tittat A e!t:gh: At i ottmut ot ittoo,tuu N,,t::n,- ( t it, isu-t ui ii tumuagiutatiotu is Psy tstlrgy(, i i ttx,-,s-s Vttui aistie,ip, t!i i,t W tt,tuiut mu : _Kouuimiotitiktimion og sk.ut ekr at «oni,ulc vu ttit sin, Dassk l s k,,ltugisk t ttu lag, 21)4)7 tttikk: l i tt, Thea: Km i aiiviut ut os tisyktutogi itu som kts tuis (tam viii, om ulig «clv og ulimt tusykt, Nr: Nt:nttt.k tom-lag Au uuo!ul buis: k, 20n i tinisir, Jetitste: ti tt ttisg i tiamttitisg. (<tit:t, Cissi LITTERATURLISTE plads td snit l- -rai-:skn tv r, k e,t itt ktin vi m, tnattestt ttt, så iler (t,tnii bliver vinlet i om vores felt, to mis r, kvtdi heeret th-s,,ir,t : tror rhtg p2. tt pt mere vi (ih, outs htt: :ett rtitttu:ien ingen tito tnårler sit ttlg,i nthl:urihntti :t mi på i hou p2 vitnas nioi( -Ltttth -ni j -:ti :t. Anbtun-,t tt er fuld til hin Ii. idi- titigsli.,in isi: og nbt bt.it is,, I thi citt,gli,ge,trl t- 1di- sk ti vi skib. ri,tt, opstar, tager foi hoktettis bing tkt, forskning og er faringpa, at de pro - kratutl om mange og malbare resul «nitit mod og I. n:-: --.-:ii t ti ivikli:i-: På den ene side skal vi honorere oa.ser hvor læring og ki eativitet tit k.isti r if sig. og otiltirnir: nat r, nti i teltets kttetjil ks: i i i niet iet gi nt og tit r nes igtsede. Vi skid 5,t:ri lette tit htnstyrn, titan -ttt:tt cli-: snttreri reili ksinnor itver ii ihili uitttt,, t er i st im mii til sit get i tattdsgiire rt ude siorgstn.il. jeg rejser i tirt tbi tt heit er hetydi r, nar i borer os selv sige di t. illustr. itittit tif vi.trt ts pt ilt tiutiut : fra ULK. En if styrkisrne ser! ULK er for htirnge stammen. Hvis vi nnlviklitr von s Endt-tik-thi r Bibliotek og kunstpiloter mig tit 5 det kit, der Ltr net bil- til tt ns. Di t n r -sni:il ji. rgit kttv ::ttittli r

6 WE LEARN IN RETROSPEOT with processes ofinterpretation. In intention. If Weick is right it would entities; rather, they are constructed is a social constroct. Meaning and terms of how we structure learning perception of learning is closely as subscribe to the theory that the world part in ali our work at the Depart ofthought to which we subscribe. I how we understand the concepts lis ali the time and everywhere. Our that are dilfrent from what we prob retrospect. and is always associated student in a class will derive the formilised situations; it takes place Learning does not just take place in For this reason I will seek to describe horn og Unge, hereinafter B&U). ment for Children and Young People processes in our teaching and in our turn presents special requirenlents io a given educational course. This in thy thiok. Tt hippens from below, in us that learning takes place in ways a little roore detail here. Weick tells be ladicrous to believe that every to things to attribote some kind of meaning Learning and creativity plays a meior othar words people will always seek sational context and our everyday work? can we plan processes that best nurture learning and creativity? And how can we place all this within ari organi ning and creativity infused our work in and what impact did this have? How did specific projects expand our repertoire in relation to our strategies concerriing the interdisciplinary field of art and learning theory? How but rather to share productive refiections with others based on our everyday practice. What approaches to lear process: Remembering and looking back are a primary source of meaning (Weick: 1995: 11). This yearbook takes its inspiration from Weick and boks back at 2012 We learn in retrospent, says US professor and organisation theorist Karl Weick: Sensemaking is a retrospective By Marianne Grymer Bargarnan, Head of Unit Cbildrei Young People focusing on children and young aduits the learning outcome. The objective of this yearbook is flot, then, to produce a simple celebratory piece of writing, in regardless of the sender s original organisation. sociated with the theories and modes engaging in sensemaking same benehts or impressions from knowledge are not ibsoltite and stable socially construrted, then nothing is oorselves and our surroundings has a into and understanding each others woold like to see. We ali need some es: if everything we consider real is social constroction may seem simple it in these terms: The basic idea of enough. But consider the conseqoenc will always be part ola social process made an important contribution to Another theorist who I believe has ing depenrting on where I stand. We oped, is relational. Things have mean that takes place ina state ofinterac (Gergen: 2009: 4). Thus. learning real unless people agree that it is. spare in which knowledge is devel US psychologist Kenneth Gergen puts tionships and social processes. The nin tot say that the world simply is. rarely followed op by the actions we do not, dirertions and reqoests are centuates the importance of speaking understand the world. Bruner also ac structuring impact upon the way we range and organise oor perceptions of Bruner s key points is that we ar of real ity b narratives. According to US psychologist Jerome Broner. One and deconstructed ina range of rela tion with others. Knowledge. and the the discussion concerning the crea tion of meaning and learning is the Bruner our narrative tlnnking aboot landscapes otconsciousness; ifwe how dihicolt it can he to learn or from Thorvaldsen Museum and Olga The creative potential of dialogoe says, referring ta the Russian theorist with something that woakl help us when our landscapes ofconscioosness links, connertions, and meaniog that knowledge is often found in the spark stil. unequal voices, as Olga Dysthe created between two opposing poles. tribution to the held of education Os attention to the fart that insight and eg. Bruner talks about. Tt also ralls ing. The Art Museuns oso Leorning The year 2012 saw the publication Spore. The book is written by the According to Bruner, meaning anses Dysthe. Professor Emiritus tt the of how dialogue can help rreate the a suhstantial and much-needed ron a museum settirig and is the result of a year-long project about moseums onderstand its practical application. not associate with anything familiar, and landscapes of action meet. and citizenship. Tt offers examples Most of us have probably experienced of the book Diologue-bosed teoch which to peg the new thinge we learn. Read of School Programmes at SMK in ro-operation with Line Esbjern University of Bergen. The book makes kind of recognition; something on remember something that we can resides in the tension between dil fer order to identify

ROSKILDE UNIVERSITY Department of Communication Spring 2014

ROSKILDE UNIVERSITY Department of Communication Spring 2014 ROSKILDE UNIVERSITY Department of Communication Spring 2014 Mette Hejlskov 49570 Signe Lærke Nørager 46669 Shirley Nordenskiold Noraphanlop 46681 Stine Vesterskov Laursen 47689 Supervisor: Henrik Juel

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : DENMARK EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective

The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective The StartupWheel A tool for teaching entrepreneurship with a 360 degree perspective All entrepreneurs need the same skills. How can they be taught? THE STARTUPWHEEL - WHITEPAPER The StartupWheel generates

Læs mere

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Mette Aaskov Knudsen and Poul Hjulmann Seidler

Læs mere

2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4

2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4 !!! 2&#$/3(4*/14$)#/5*1/6*40#7('3(+-#&'()*4!!!!!!!!!"#$"$!! %#&'()*+,-(./01(!"#$%!&'()$*+,-+,.$/!!! 012334*5'6567! ),! 8$)! 0123346+5%$'$8%$7!!),! 8$)!!!!!!!!!! 9':%6!,-!-('!012334&'()$*+7!!! ;45

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning U N I VERSITET publikationer This is numbers 1-2 in the fourth volume in a series of publications of educational development projects made by participants in the teacher development course for assistant

Læs mere

The Practice of Regulating Insulin Dependent Diabetes - An Empirical Study With a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) Perspective

The Practice of Regulating Insulin Dependent Diabetes - An Empirical Study With a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) Perspective The Practice of Regulating Insulin Dependent Diabetes - An Empirical Study With a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) Perspective Techno-Anthropology Teknoantropologi Aalborg University Copenhagen

Læs mere

Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom

Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom Who knows what? The Teaching of Knowledge and Knowers in a Fifth Grade Danish as a Second Language Classroom Anna Vera Meidell Sigsgaard March, 2013 Who Knows What? The Teaching of Knowledge and Knowers

Læs mere

IT BACHELOR PROJECTS AARHUS UNIVERSITY JANUARY 2010

IT BACHELOR PROJECTS AARHUS UNIVERSITY JANUARY 2010 A TANGIBLE ENHANCEMENT OF MOVIE EXPERIENCES CAN TANGIBLE COMPUTING ENHANCE THE EXPERIENCE OF GOLF MOTIVATING TEENS TO UNDERSTAND AND GENERATE ELECTRICITY MONITORING DOGS ACTIVITIES FOR TANGIBLE REPRESENTATION

Læs mere

Sport Organisations in the 21st Century: a strategic brand management perspective

Sport Organisations in the 21st Century: a strategic brand management perspective Betina Møller Lorenzen Advisor: Jørgen Hansen, TSE Sport Organisations in the 21st Century: a strategic brand management perspective August 2011 Copenhagen Business School Marketing Department Cand.Merc

Læs mere

SUBMISSION OF WRITTEN WORK

SUBMISSION OF WRITTEN WORK IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN SUBMISSION OF WRITTEN WORK Class code: Name of course: Course manager: Course e-portfolio: Thesis or project title: Supervisor: Full Name: Birthdate (dd/mm-yyyy): E-mail: 1.

Læs mere

IT bachelor projects. January 2010. A Tangible Enhancement of. Enhance the Experience of Golf. for Tangible Representation

IT bachelor projects. January 2010. A Tangible Enhancement of. Enhance the Experience of Golf. for Tangible Representation A Tangible Enhancement of Movie Experiences Can Tangible Computing Enhance the Experience of Golf Motivating teens to understand and generate electricity Monitoring Dogs Activities for Tangible Representation

Læs mere

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA

ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA FORM SIGNAGE ARNE SCHREIBER ELLEN HYLLEMOSE FRANZISKA HÜNIG ILONA KÁLNOKY KERSTIN GOTTSCHALK MALENE LANDGREEN MARIE SØNDERGAARD LOLK NICOLA STÄGLICH REBECCA MICHAELIS RUTH CAMPAU SIMON CALLERY TORGNY WILCKE

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

Exclusive Summary... 1. Chapter 1 Introduction... 3. Chapter 2 Definition of key term and concepts... 5. Chapter 3 Method... 10

Exclusive Summary... 1. Chapter 1 Introduction... 3. Chapter 2 Definition of key term and concepts... 5. Chapter 3 Method... 10 Aut hor : J es perlakman, ChefCons ul t ant-i nnovat i onf ac i l i t at or Pr oj ec t : COLLI N, I nt er r eg4a Or gani z at i on: Di gi t al I nnovat i on. OUH-Odens euni ver s i t yhos pi t al Exclusive

Læs mere

Managing small IT projects and Maintenance tasks

Managing small IT projects and Maintenance tasks Managing small IT projects and maintenance tasks Managing small IT projects and Maintenance tasks IT project management supervisors: Claus Seeberg Friis & Diego Børresen Lladó Author / students: Mohammed

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

DOCUMENTATION MATERIAL FROM "Questioning Agendas keðja aarhus"

DOCUMENTATION MATERIAL FROM Questioning Agendas keðja aarhus DOCUMENTATION MATERIAL FROM "Questioning Agendas keðja aarhus" Dear reader, in the following document you will find a bouquet of documentation material from the encounter Questioning Agendas keðja aarhus,

Læs mere

Stuff Group C1-4 April 29, 2012

Stuff Group C1-4 April 29, 2012 Stuff Group C1-4 April 29, 2012 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 Telefon 96 35 97 31 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Title: Stuff Synopsis: Theme: Interaction

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

GRØD. A marketing case study!!!! !!!!! Signe Lærke Nørager 46669, Benjamin Frimand-Meier 47030, and Stine Vesterskov Laursen 47689

GRØD. A marketing case study!!!! !!!!! Signe Lærke Nørager 46669, Benjamin Frimand-Meier 47030, and Stine Vesterskov Laursen 47689 GRØD A marketing case study!!!!!!!!! Signe Lærke Nørager 46669, Benjamin Frimand-Meier 47030, and Stine Vesterskov Laursen 47689 Supervisor: Jan Mattson Business Studies Fall 2013 5th semester project

Læs mere

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

Communication and suitability

Communication and suitability Communication and suitability Key factors for outsourced software projects By stud. MSc. In Telecommunication Johannes Deltorp s032257 Supervisor Associate Professor Erling C. Havn DTU Management Engineering

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

Værdier, etik og socialt ansvar i virksomheder - Brudflader og konvergens

Værdier, etik og socialt ansvar i virksomheder - Brudflader og konvergens Værdier, etik og socialt ansvar i virksomheder - Brudflader og konvergens Jacob Dahl Rendtorff (red.) Center for Værdier i Virksomheder Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi December 2003 Indholdsfortegnelse:

Læs mere