- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN VI KAN ALLE SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE"

Transkript

1

2 1 HALVLEG 10 sa NAEDE VI GENNEM 1 HALVLEG AF SÆSONEN 10 VI KAN ALLE SE HEN TIL DEN FORESTAENDE PERIODE MED STILSTAND pa FODBOLDOMRADET - DOG DER AFVIKLES STADIG WM 10 I ITALIEN ER MIT INDTRYK, AT SPILLERNE I SENIORAFDELINGEN HAR BEHOV FOR FERIEN DET ER EN PERIODE, HVOR DER KAN SAMLES ANDRE INDTRYK END DE RENT FODBOLDMÆSSIGE DET ER MIT HAB, AT ALLE SPILLERNE OG TRÆNERNE FAR EN GOD FERIE, HVOR DER OPLADES, SA NB KAN STARTE EFTERARSTURNERINGEN OP MED FRISK ENERGI VI ER NAET TIL ENIGHED MED ERIK MEHLBERG OM JOBBET SOM TRÆNER FOR VORT SERIE I HOLD I 11, OG DER ER INDGAET FORHANDSAFTALE VEDR pa DET ØVRIGE TRÆNEROMRADE/LEDEROMRADE ER TINGENE ENDNU IKKE pa PLADS pa VORE AKTIVITETER, HVOR GRUNDLAGET FOR NB'S ØKONOMI LÆGGES, HAR VI KONSTATERET EN NEDGANG NEDGANGEN ER DOG IKKE KUN GÆLDENDE FOR NB, VI HAR SET TILSVARENDE NEDGANGE I FORBINDELSE MED ANDRE KLUBBERS AKTIVITETER DER ER INGEN TVIVL OM, AT BESTYRELSEN FREMTIDIG MA UD MED SPAREKNIVEN - MEN HVOR?? NORD-ALS CUP ER AFVIKLET MED FINT SPORTSLIGT RESULTAT FOR NB CUPEN VAR YDERLIGERE INDFALDSVINKEL TIL ET SPORTSLIGT SAMARBEJDE MED BSG-WURZEN, DER ER BELIGGENDE VED LEIPZIG VORT SERIE I HOLD ER INVITERET TIL WURZEN FRA 2 TIL 510 pa KLUBHUSOMRADET ER NYE TANKER UNDER OVERVEJELSE - SKAL VI BLIVE BOENDE ELLER SKAL VI FLYTTE - MED DE OMKOSTNINGER DETTE GIVER?? VI ARBEJDER VIDERE MED PLANERNE, SOM VI OGSA SENERE VIL INFORMERE YDERLIGERE OM HAR FERIE - MEN NB LIGGER IKKE STILLE GOD SOMMERFERIE BZ - 3 -

3 ekper' NB-BESTYRELSESMØDE NB'S BESTYRELSE HAR pa BESTYRELSESMØDET DEN 2260 BESLUTTET, AT EN SPILLER FRA 5HOLDET UD OVER KARANTÆNE 2 DAGE IDØMT FRA JBU OGSA FAR 2 DAGE YDERLIGERE KARANTÆNE IDØMT AF BESTYRELSEN FOR USPORTSLIG OG UKORREKT OPFØRSEL UNDER AFVIKLING AF KAMP, HVOR HAN BLEV UDVIST INSIN Storegade 2 Nordborg til ' Skolegade 2 Guderup, III DRIFTEN AF NB HAR I MANGE AR VÆRET BETALT MED KIG IHD TIL INDTÆGTER FRA LOTTO OG FEST-l-BY EN STIGNING I KLUBBENS UDGIFTER DE SENERE AR ER BLEVET BETALT MED HALBALLER, POINT-AKTIER OG MEGET ANDET KOMMER VI I DEN SITUATION AT DE ALTERNATIVE DERES HOKI KØBMAHD INDTÆGTER SVIGTER VIL DET NOK VÆRE SVÆRT AT TELEFON REDUCERE UDGIFTERNE TILSVARENDE OG RESULTATET KUNNE BLIVE AT VI KOMMER TIL AT AFSLUTTE ", ET REGNSKABSAR MED ET STØRRE UNDERSKUD DET ER KLART AT DE KLUBBER DER BUDGETTERER MED STORE ALTERNATIVE INDTÆGTER ER MEST SARBARE JBU'S UNDERSØGELSE VISER OGSA HVORDAN FORDELINGEN ER MELLEM KONTIGENT OG ALTERNATIVE INDTÆGTER FOR KLUBBERNE TOTALT SUPPLERES DER W 1 KR FRA ALTERNATIVE INDTÆGTER FOR HVER vi Lene Larsen, 'Stationsvej 5 (vi Kvickly) DER BETALES I KONTINGENT I NB ER FORTlf HOLDET AT DER SUPPLERES MED 6 KR FRA ALTERNATIVE INDTÆGTER FOR HVER Z KR DER BETALES I KONTINGENT NB'S SAMLEDE UDGIFTER ER pa CA 500,000 KR OG KONTINGENTANDELEN UDGØR CA 5,000 KR EN KONTINGENTANDEL pa 5000 KR DÆKKER NØJAGTIGT KLUBBENS UDGIFTER TIL KØRSEL ANDELSBANKEN SKULLE VI FINANSIERE ARLIGE UDGIFTER pa KR EFTER SAMME FORHOLD SOM GENNEMSNITSTATlONSVEJ4 - TlF, TET AF KLUBBER SKULLE KONTINGENTANDELEN ÆNDRES TIL CA KR ELLER CA 1300 PR SPILLER PR AR DET ER INDLYSENDE AT DEN STORE AKTIVITET I KLUBBEN MED AT SKAFFE PENGE SKAL KOMME SPILLERNE TIL GOD, MEN VI ER NAET TIL DET PUNKT HVOR FORHOLDET MELLEM KONTINGENT OG ALTERNATIVE INDTÆGTER ER FOR SKÆVT BESTYRELSEN ER BEGYNDT AT DISKUTERE EN ØKONOMISK HANDLINGSPLAN FOR 11-13, HVOR OVENNÆVNTE FORHOLD ÆNDRES DRØFTELSERNE ER KUN STARTET MEN EN MADE AT ÆNDRE OVENNÆVNTE FORDELING pa KUNNE VÆRE AT VEDTAGE AT KONTINGENTANDELEN SKAL STIGE FRA l, Ocekakøbmanden 2" TIL 40% OG DE ALTERNATIVE INDTÆGTER SKAL S ELVFØLGELIG TILSVARENDE FALDE FRA 75% TIL EJNAR LORENSEN 60 købmand, Turøvej 42, Kirkeby FORTSÆTTER VI MED SAMME UDGIFTER SKULLE KONTINTlf GENTET STIGE FRA 5000 KR TIL KR ARLIGT (60%) DETTE ER IKKE ØNSKELIGT OG DER- Kolmos æ:' ';,klipog hårdesign o Gå til specialisten - det betaler sig MORALE: ordborg Autoopretning e vi Svend Clausen Tlf NYT FRA "JYSK FOBOLD" JBU UDGIVER ET UDMÆRKET MEDLEMSBLAD - "JYSK FODBOLD" - DER UDKOMMER 6 GANGE ARLIGT TEMAET I MAJ-UDGAVEN VAR ØKONOMI!! sure GULD --- SE OM- Undervognsbehandling Mellemvej 7 ' Nordborg - "BESTYRELSEN VIL IKKE STILTIENDE pa, AT EN SPILLER GIVER DARLIGT DØMME FOR NB" Ii;Jflå SØLV at vente J,SGADF1S ØRESKOLE BIllII, BLOMSTERHUSET Storegade 7 - Nordborg TI! JElCENTER STOREGADE 15 TLF NORDBORG I BEGYNDELSE AF 10 UDSENDTE JBU ET SPØRGESKEMA TIL CA 00 SERIEKLUBBER UNDER JBU, HVOR MAN BAD OM OPLYSNINGER OM KONTINGENTBETALING SPONSORTILSKUD, KOMMUNALE TILSKUD MM RESULTATET AF DENNE UNDERSØGELSE DER BLEV BRAGT I "JYSK FODBOLD" VISTE AT OVER HALVDELEN AF KLUBBERNE AFSLUTTEDE REGNSKABSARET 1 MED ET UNDERSKUD (I ENKELT TILFÆLDE pa KR) BLADET BRINGER OGSA EN ARTIKEL FRA B52 I AALBORG DER I FORARET 10 MATTE GA I BETALINGSSTANDSNING MED EN SAMLET GÆLD pa KR HISTORIEN ER DEN AT KLUBBEN TIDLIGERE TJENTE CA ARLIGT pa 2 UGENTLIGE LOTTOSPIL DISSE LOTTOSPIL LØBER NU KUN LIGE RUNDT PGA KONKURRENCE FRA ET LOKAL TV-BINGO DET SIDSTE STØD TIL BETALINGSSTANDSNINGEN VAR EN KONCERT DER RESULTEREDE I ET UNDERSKUD pa CA KR KLUBBENS FORMAND ADVARER ANDRE KLUBBER MOb SATSE FOR MEGET pa DE ALTERNATIVE INDTÆGTER OG SOM LEDER I NB GIR DENNE HISTORIE STOF TIL EFTERTANKE ;J li 1';,siden,I 165 (IffifM\ -på bordet hvor venner mødes ) 4 - '\, is '" E " NORDBOgLCENTER' ' 0 Ruglykke Nordborg Tlf '" for hende og ham

4 MATAS MATERIALISTEN Storegeoo NO'dbo<g Telt TONNY PETERSEN MØBLER Storegade Nordborg TIt Center Sko i Helmuth Buss : Hovnblerg Butikscenter 6430 Nordborg -, telf FOR SKAL VI REDUCERE KLUBBENS UDGIFTER FOR AT UNDGA EN ALT FOR VOLDSOM STIGNING AF KONTINGENTET REDUCERES BUDGETTET TIL KR ARLIGT SKAL DER KUN OPKRÆVES KR I KONTINGENT (+10%) REDUCERER VI BUDGETTER TIL KR GIR DETTE EN VOLDSOM LETTELSE TIL DEN STORE GRUPPE HJÆLPERE DER SKAFFER KLUBBEN DE ALTERNATIVE INDTÆGTER DENNE GRUPPE KAN NU NØJES MED AT TJENE KR ARLIGT MOD DE NUVÆRENDE KR VI MA HABE pa AT VI TJENER MERE END NÆVNTE KR MEN ET OVERSKUD KUNNE VI sa GEMME TIL NÆSTE AR OG DERVED VILLE VI I LØBET AF EN ARRÆKKE - LANG ELLER KORT - KOMME I DEN ØNSKVÆRDIGE SITUATION, HVOR VI BRUGER PE NE ARET EFTER VI HAR TJENT DEM ' DET ER KLART AT SKAL VI REDUCERE UDGIFTERNE FRA KR TIL KR VIL DETTE KUNNE MÆRKES AF ALLE I KLUBBEN TING SOM VI MAsKE OPFATTER SOM SELVFØLGELIGE VIL DER IKKE LÆNGERE VÆRE RAD TIL DET ER UMIDDELBART SVÆRT AT FINDE ENKELTE UDGIFTSPOSTER HVOR DER KAN SPARES STORE BELØB sa EN LØSNING KUNNE VÆRE AT DER REDUCERES LIDT OVERALT I KLUBBEN: LAVERE LØNNINGER, LAVERE OMKOSTNINGSGODTGØRELSER, LAVERE KØRSELSTILSKUD, STØRRE EGENBETALING VED DELTAGELSE I STÆVNER MM OSV I BESTYRELSEN HAR VI IKKE TAGET STILLING TIL HVORDAN EVT BESPARELSER SKAL SKE, MEN VI VIL VENDE TILBAGE MED YDERLIGERE INFORMATIONER SENERE pa ARET DEN OMTALTE ØKONOMISKE HANDLINGSPLAN KAN sa KOMME TIL DISKUSSION pa KLUBBENS NÆSTE GENERALFORSAMLING I JANUAR 11 ANDERS NY(E) EBSEN TRÆNER(E) TIL 4 OG 5 HOLD I STARTEN AF FORARET HAR VI FLERE GANGE VÆRET I DEN RARE SITUATION, AT DER HAR VÆRET ET MEGET STORT (OVER 60 SPILLERE) FREMMØDE TIL SENIORTRÆNINGEN BORTSET FRA AT DET ER GODT AT SE SA MANGE BADE NYE OG ngamlen SPILLERE pa GRÆS, Det betaler sig altid at g3 til fagmande HANS SCHMIDT Ure & optik - Guld & sølv Løjtertoft a - tlf HAR DET OGSA GIVET NOGLE PROBLEMER DET HAR VÆRET MEGET SVÆRT FOR CLAUS AT SKULLE TAGE SIG AF TRÆNINGEN AF 3,40G 5 HOLDET SAMTIDIGT, NAR DER HAR VÆRET OVER 30 SPILLERE DER SKULLE HOLDES IGANG DET ER DERFOR MED STOR TILFREDSHED, AT VI I STARTEN AF MAJ MANED BLEV KONTAKTET AF NOGLE - 7 -

5

6 (" 4 HOLDS SPILLERE, DER FORSLOG AT JOHN CALLESEN SKULLE TAGE SIG AF TRÆNINGEN AF 4 OG 5 HOLDET EFTER ET MØDE MED DE IMPLICEREDE PARTER, BLEV DER LAVET EN AFTALE OM, AT JOHN RESTEN AF SÆSONEN AFLASTER CLAUS VED AT OVERTAGE TRÆNINGEN AF KLUBBENS 4 OG 5 HOLD NAR JOHN HVERANDEN UGE ER pa AFTENARBEJDE VARETAGES TRÆNINGEN I STEDET AF BENDT JØRGENSEN SAMTIDIG KAN DET PRÆCISERES AT CLAUS STAR FOR UDTAGELSE AF SPILLERE TIL 3 HOLDET, JOHN AF SPILLERE TIL 4 HOLDET OG AT POUL-ERIK ANTONIUSSEN STAR FOR UDTAGELSE AF SPILLERE TIL 5 HOLDET LAD MIG HER OPFORDRE ALLE SPILLERE TIL AT KIGG VORE OPSLAGSKASSER MED JÆVNE MELLEMRUM F T SE OM DE ER pa NOGET HOLD HVIS DE ER DE, sa "HUSK AT MØDE OP", OG ELLERS "MELD ALTID AFBUD I GOD TID" NAR I IKKE KAN SPILLE, SA HOLDLEDERNE HAR MULIGHED FOR AT FINDE ANDRE SPILLERE I SÆTTER JERES KAMMERATER I EN SLEM KATTEPINE, VED AT MELDE SENT AFBUD ELLER VED BARE AT BLIVE BORTE UDEN AFBUD AFBUD SENDES FOR 3,40G 5 HOLDETS VEDKOMMENDE TIL OVENSTAENDE TRÆNERE/HOLDLEDER BJARNE Storegade Nordborg TH SI"n'f!r'orrp,,, Fa h'fi"" J J J E N S E N Storegade 46 - Nordbg - Til I Lockskleri Tlf Parallelvej 2 Lavensby NIELSEN I'C'lT::IJ7]2 ET HJERTESUK sa ER FEST-l-BY ATTER EN GANG LØBET AF STABLEN OG SOM DET FORELØBIGT SER UD MED ET TILFREDSSTILLENDE RESULTAT I FORBINDELSE MED ET sa STORT ARRANGEMENT SKAL DER LAVES MASSE ARBEJDE DA FEST-l-BY UDVALGET KUN BESTAR AF PERSONER, SKAL DER HVERT AR BRUGES ET HAV (CA 250) AF FRIVILLIGE HJÆLPERE GLÆDELIGVIS MØDER VI STOR FORSTAELSE OG HJÆLPSOQV/ D I BADE NB OG NH, I HVERTFALD NAR VI B FOLK OM AT GIVE TILSAGN OM AT HJÆLPE DE ÆRRE SER VI HVERGANG AT CA 10% AF VORE HJÆLPERE SVIGTER OS, DVS DE BLIVER BARE BORTE UDEN AT MELDE FRA TIL UDVALGET DET BETYDER IGEN AT VI IKKE HAR MULIGHED FOR AT SKAFFE NYE FOLK, OG VI MA DERFOR LÆGGE EN STØRRE ARBEJDSBYRDE pa SKULDERNE AF DE SIDSTE 0%, DER I FORVEJEN ER RIGELIGT BESKÆFTIGEDE I FORBINDELSE MED DETTE ARS FEST-l-BY MATTE VI DESVÆRRE KONSTATERE, AT NB'S YNGLINGESPILLERE MENTE, AT DET VAR UNDER DERES VÆRDIGHED, AT GIVE AT NAP MED VED OPRYDNINGEN I HALLEN SØNDAG EFTERMIDDAG SELV OM TRÆNEREN CARSTEN HAVDE FAT I DEM SIDST pa EFTERMIDDAGEN VAR - lo - Stort udvalg i dame- og børnetøj InSl1lraflOn 6renzAndersen SØNDERBORG NORDBORG MARGUERITTEN W Parallelvej 6 Lavensby m HAFNIA SERVICE KUNDECENTER Mads Clausens Vej l 6430 Nordborg Telefon I

7 -y M PERREqAARD A S 6474 SKOVBY 6430 NORDBORG TLF TLF KORN - FODERSTOFFER BRÆNDSEL - BYGGEMATERIALER DER IKKE EN ENESTE, DER HAVDE LYST TIL AT BRUGE ET PAR TIMER I KLUBBENS INTERESSE TIL YNGLINGESPILLERNE: DET ER IKKE sa EGET DET, AT I BARE BLIVER VÆK, DER SKUFFER MIG DET ER MERE DET, AT I ABENBART IKKE VÆRDSÆTTER KLUBBEN sa MEGET, AT I KAN GØRE NOGET TIL GENGÆLD FOR HVAD DEN GØR FOR JER, SAMT AT I IKKE HAR FORSTAELSE FOR, HVOR VIGTIGT DET ER FOR EN KLUB AF NB'S STØRRELSE AT HAVE INDTÆGTER FRA IKKE SPORTSLIGE AKTIVITETER HVIS KLUBBEN IKKE FIK DISSE INDTÆGTER, SKULLE I BETALE 3 GANGE sa MEGET I KONTINGENT, FOR AT DER STADIG ER PENGE TIL, AT I KAN HAVE EN TRÆNER, AT I HAR KLUBDRAGTER AT SPILLE I, AT DER ER BOLDE I KAN SPILLE MED, AT DER ER PENGE sa I KAN KØRE TIL UDEKAMPE, SAMT IKKE MINDST AT DER ER PENGE TIL AT I KAN DELTAGE I TURNERINGEN OG CUP'ER BADE HER OG FEKS BRØNDBY N SBK *il IAi GEN GD V;D v BENS ARRANGEMENTER, SALEDES AT DET IKKE BLIVER NØDVENDIGT AT SKÆRE NED pa NOGLE AF KLUBBENS (JERES l!) SPORTSLIGE AKTIVITETER f' Din økonomipartner Nordborgvej 24, 6430 Nordborg TLF BIL-HJØRNET '" vi Frederik Holm Løjtertoft Nordborg uutl'\ Tlf i Vacusac - en ny terapi med store mullghederl VACUSAC & HELSECENlEn "I F,ed& Met n Ol Ouderur '3 A, GudettJI' BJARNE arln P I N S E C U P ER ALLE FRA PINSE- OLD BOYS ERIK JENSEN JA, ALT ÆNDRER SIG JO MED TIDEN NU HEDDER DET IKKE VETERANER MERE MED DERIMOD GRAND OLD BOYS! DET GAMLE VAR NU NOGET LETTERE MEN DET VAR JO DANSK! G / OLD BOYS HAR KLARET SIG FORNEMT HER I FO T DET ER NOK IKKE sa UNORMALT FOR NB MEN NB 2 ER OGSA GODT MED I AR HVAD DET SKYLDES SKAL DER IKKE ANALYSERES I NU, MEN EN ARSAG MA DER DA VÆRE SIDSTE AR FIK NB 2 KUN 1 POINT I HELE SÆSONEN 0 VVS Nordborg Mellemvej SA ER DET OVERSTAET - MEN GODT OVERSTAET NB'S STORE INTERNATIONALE JUNIOR- OG YNGLINGETURNERING MED DELTAGERHOLD FRA SVERIGE, VESTOG ØSTTYSKLAND, HOLLAND, ENGLAND OG DANMARK BLEV AFVIKLET I PINSEN VINDERNE I DE ENKELTE RÆKKER BLEV VEJLE SAVEL I JUNIOR SOM I YNGLINGERÆKKEN I YNGLINGEFINALEN VAR DET EFTER EN SEJR OVER OB FRA ODENSE, MEDENS DET I JUNIORRÆKKEN VAR EFTER EN FINALESEJR OVER NB DET VAR NOGET NYT AT NB SELV KOM I EN FINALE, MEN DET VAR FULDT FORTJENT AT NB' S JUNIOR NAEDE sa LANGT TRODS EN DARLIG START MED NEDENLAG I FØRSTE KAJ'" BLEV NB ALLIGEVEL PULJEVINDER OG MØDTE S VEJLE I FINALEN EN FLOT FINALE GODT SP FRA BEGGE SIDER FØRST I OMKAMPEN LYKKEDES DET VEJLE AT KOMME AFGØRENDE FORAN OG VINDE KAMPEN DIN LOKALE SPECIAL-OPTlKER Nyt syn K V Optik BiItI! Gasfyr - Oliefyr - Varme - Sanitet samt blikkenslagerarbejde L P HANSEN FARVE OG TAPET Storegade 17, Nordborg PULJE 2 AABENRAA BOV MIDTALS 2 LØJT 1 EGERNSUND IF STJERN GRAASTEN BROAGER DYBBØL PULJE 4 Tlf Storegade 65 TELEFON O SB 2 LYSABILD NB 2 HØRUP SVENSTR EGEN MIDTALS ULKEBØL SB io LANGESØ HERREFRiSØR UNDGA VENTETIDEN vi John H Rasmussen MågeveJ2 Langesø DEN DANSKE BANK MALERFORRETNING Hesselhøjvej Tlf MALERMESTER HANS JORGEN PEDERSEN HESSELHØJVEJ NORDBORG 6430 Nordborg - BESTIL TID Ore] et godt nummer NB 1 SPILLEDE KVALIFIKATIONSKAMP MOD NOT MARK OM RETTEN TIL AT MØDE VINDEREN AF DEN MERE NO GE DEL AF SØNDERJYLLANDS GRAND OLD BOYS NB ANDT 2-0 EFTER OMKAMP OG STRAFFESPARK DEN ENDELIGE KVALIFIKATIONSKAMP OM RETTEN TIL AT KOMME TIL LANDSMESTERSKABET STOD sa MELLEM NBl OG VOJENS HER VANDT VOJENS 2-1 EFTER EN HARD OG LIGE KAMP DET VAR MASKE EN IDE AT SPILLE EN KAMP OM DET LOKALE NB-MESTERSKAB SIDST pa SÆSONEN EN ApS 2 - Nordborg Telefon NB NOT MARK Fa PBleshøy's Efterf vi Kaj V Kristensen Storegade GRAND BILLEDER STILLINGER: Bjarne MIDTERSIDERNES CUP'EN NIELSEN BYENS GRILL KA HVAD VIL STA SKARPEST EFTER NOGEN TID? VIL DET VÆRE HOLLÆNDERNES TEMPERAMENT, ENGLÆNDERNES HOVEDSPIL, ØSTTYSKERNES GLÆDE, NB'S JUNIORS FINALEPLADS, DE VELKLÆDTE CUP-OFFICIALS, DEN STEMNINGSFYLDTE ABNINGSCEREMONI, DE MANGE TILSKUERE TIL JUNIORFINALEN, REGNVEJRET, SOLSKINSTIMERNE, DE FREMMEDE SPROG, ELLER VIL DET VÆRE DET HELE SAMLET I HUKOMMELSEN UNDER MÆRKET "ET GODT STÆVNE" r Telefon 74, JL

V I N T E R T I D E N

V I N T E R T I D E N F R A B 2. HALVAR ø R G E I V I N T E R T I D E N 1989 NU I VINTERTIDEN - TÆNDERKLAPRENDE OG MED KOLDE TÆER, HVOR ALLE'UDENDØRS AKTIVITETER ER LAGT pa HYLDEN FOR 1989 BLIVER DER TID TIL ET TILBAGEBLIK

Læs mere

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i>

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i> Nord-Als Boldklub/s JUBILÆUMSSTÆVNE 5. og 6. Nov. i Nordalshallen INDEND0RSFODBOLD pa "STORE MAL" For klubhold(senior - ynglinge - junior) om lørdagen For gadehold, firmahold, kortklubber og lign. om søndagen

Læs mere

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe.

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. ne. For præmier til de bedste hold, så er der også en præmie på højkant til det mest fairspillende

Læs mere

NB's Ordinær Generalforsamling.

NB's Ordinær Generalforsamling. NB's Ordinær Generalforsamling NB's nye bestyrelse øverst fra venstre Anders Ebsen, Peter cioc«, Poul Lyngkilde, Kaj Duus Jensen Nederst fra venstreerik Nørskov, Conni BKo/mos, Bjarne Knudsen I Det var

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Dagens kamp: 17/06-2006. Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus

Dagens kamp: 17/06-2006. Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus Dagens kamp: 17/06-2006 Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN 9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN Sporten Hvordan ser du fremtiden for. de mindre' klubber - rent økonomisk Man skal kalde en skovl en skovl - en spade en spade, arbejde' på det niveau man er,ikke

Læs mere

MICRO & MINIPUTPIGER. spille sammen og sluttede uden dørsturneringen med en flot 3.plads.

MICRO & MINIPUTPIGER. spille sammen og sluttede uden dørsturneringen med en flot 3.plads. MICRO & MINIPUTPIGER Stående fra venstre: Vicky (træner); Christina a Jo Helle Irene Lisbeth Tanja Malene Camilla (træner). Knælende fra venstre: Dorthe Nanna Louise Maria K. Pia Dorthe. På billedet mangler:

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup BNS CUP 2016 Velkommen til BNS CUP 2016 - i samarbejde med Broager Sparekasse Dato: Lørdag d. 20 august 2016 Sted: Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup Tak for jeres tilmelding til BNS

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Vandpolo årsberetning 2014.

Vandpolo årsberetning 2014. Vandpolo årsberetning 2014. 2014 begyndte med et trænerskifte for Vandpoloafdelingen. Vores spanske træner, Eduard Tardio Capdevila fra Barcelona, afsluttede sit studie på Aalborg Universitet og skulle

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

E R - J U N IO R UNGDOMSAFDELINGEN D A M E RID A M. Formand ERIK NØRSKOV. Kasserer LEIF KJÆRGAARD SVEND WRANG KJELD ANDRESEN

E R - J U N IO R UNGDOMSAFDELINGEN D A M E RID A M. Formand ERIK NØRSKOV. Kasserer LEIF KJÆRGAARD SVEND WRANG KJELD ANDRESEN D A M E RID A M (fra 18 år 115 E R - J U N IO R - 17 årige) UNGDOMSAFDELINGEN SVEND WRANG Træner. Jeg har været træner i NB i ca. 14 år, og det kun i ungdomsafd. Det begyndte på følgende milde; jeg var

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Velkommen til SUB Sønderborg MINI VM 2010

Velkommen til SUB Sønderborg MINI VM 2010 Velkommen til SUB Sønderborg MINI VM 2010 Dato: Sted: Lørdag den 12. juni 2010 i Sundsmarkscentret Borgmester Andersens Vej 100 i Sønderborg Tak for Jeres tilslutning til MINI VM 2010. Vi håber på et flot

Læs mere

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup BNS CUP 2016 Velkommen til BNS CUP 2016 - i samarbejde med Broager Sparekasse Dato: Lørdag d. 20 august 2016 Sted: Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup Tak for jeres tilmelding til BNS

Læs mere

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF Danske politimesterskaber Fredericia Forenede Fodboldklubbers baner ved Madsbyparken var atter skueplads for et dansk politimesterskab i fodbold. Sidste år blev 11-mands afholdt på de selvsamme baner.

Læs mere

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup BNS CUP 2017 Velkommen til BNS CUP 2017 - i samarbejde med Broager Sparekasse Dato: Lørdag d. 19. august 2017 Sted: Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup Tak for jeres tilmelding til BNS

Læs mere

Dagens kamp: 26/08-2006. Christiansbjerg IF vs. Hadsten BK

Dagens kamp: 26/08-2006. Christiansbjerg IF vs. Hadsten BK Dagens kamp: 26/08-2006 Christiansbjerg IF vs. Hadsten BK Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Dagens kamp: 29/04-2006. Christiansbjerg IF vs. Aarhus 1900

Dagens kamp: 29/04-2006. Christiansbjerg IF vs. Aarhus 1900 Dagens kamp: 29/04-2006 Christiansbjerg IF vs. Aarhus 1900 Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter.

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter. SP RTEN Nord-Als Boldklub s klubblad - 35. årgang - Nr. 4 - august 2004 Der er altid fart over feltet når NB s yngste fodboldspillere jagter bolden NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Referat generalforsamlingen den 21. marts 2012.

Referat generalforsamlingen den 21. marts 2012. Referat generalforsamlingen den 21. marts 2012. Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 1. valg af dirigent 2. formandens beretning 3. evt. udvalgs beretning 4. fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev April 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev April 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev April 2013 Dato: 31/3 2013 Forårssæson 2013. Efter en lang men herlig opstart, med træning på vores lækre kunststofbane, og et par rigtig gode sociale arrangementer, med højt

Læs mere

Julestævne 2015. Program. Siden 1968. Julestævne i indendørs fodbold i Nordals hallen i dagene: 27. 28. & 29. December. På sportslig gensyn SUF

Julestævne 2015. Program. Siden 1968. Julestævne i indendørs fodbold i Nordals hallen i dagene: 27. 28. & 29. December. På sportslig gensyn SUF Julestævne 2015 Siden 1968 Program Julestævne i indendørs fodbold i Nordals hallen i dagene: 27. 28. & 29. December På sportslig gensyn SUF STØT vore annoncører de støtter os! Side # Regler og oplysninger

Læs mere

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 Sæson 2011-2012 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra

Læs mere

NTK Generalforsamling 2016

NTK Generalforsamling 2016 NTK Generalforsamling 2016 Mødereferat fra møde d. 31/3-2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Niels Arne blev foreslået Niels Arne blev valgt. 2. Formandens beretning. Formandens Beretning er i år lagt

Læs mere

10 Spørgsmål til Børge Neesgaard.

10 Spørgsmål til Børge Neesgaard. 10 Spørgsmål til Neesgaard. Jeg har været 3 år i EUI, hvor jeg trænede deres Serie 4, sluttede med at rykke ned i Serie 5. Sporten Hvilke væsentlige forskelle er der mellem NB og EUI. Neesgaard Sporten

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I pinsen var Junior A og Ynglinge Mester inviteret til et stævne i Wurzen hos NB's venskabsklub i det tidligere Østtyskland. Der var afgang fra Idrætscentret fredag morgen

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Broager Sparekasse Dybbøl Cup januar 2016

Broager Sparekasse Dybbøl Cup januar 2016 Broager Sparekasse Dybbøl Cup 15-17 januar 2016 Tøjsponsor Boldsponsor Præmie sponsor Hovedsponsor Velkommen til Dybbøl Cup 2016 Vi håber på en god sportslig oplevelse og en fair indstilling til såvel

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Nyt fra dameafdelingen. *

Nyt fra dameafdelingen. * Nyt fra dameafdelingen * Det nystartet pigehold! Efter et stykke tid uden pigefodbold (årgang 80/81), kan NB nu igen præsentere et hold Pigerne fandt sammen i løbet af foråret og har gennemført turneringen

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE

DILEMMASPIL FOR UNGE SPORTSUDØVERE Dette er et dilemmaspil, hvor I skal gætte hinandens svar på spørgsmål og dilemmaer om pengespil. Gennem diskussioner og gæt, får de unge fokus på deres egne og kammeraternes spillevaner og holdninger.

Læs mere

MALIQ Vinter Cup 2014

MALIQ Vinter Cup 2014 MALIQ Vinter Cup 2014 Kampprogram (Version 2 / 2014 01 15) Opdateret: hold tilføjet i U6, U7, U8, U10B og U11/12 piger Bemærk: 2 nye hold tilføjet i U8 og programmet forskubbet med op til 16 min i U8 og

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Velkommen Det er med rigtig stor glæde, at Måløv Boldklub kan byde velkommen til Måløv Cup 2017. Turneringen har været en fast sommertradition lige siden

Læs mere

Velkommen til Vodskov Cup 2015

Velkommen til Vodskov Cup 2015 Velkommen til Vodskov Cup 2015 Vodskov IF byder velkommen! Weekenden den 27.-28. juni Alle deltagende klubber ønskes velkommen til vores stævne Vodskov Cup 2015, der i år afvikles for 13. gang på Vodskov

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Jelling Musikfestival og Jelling Forenede Sportsklubber byder velkommen til. Jelling SponsorCup 2017

Jelling Musikfestival og Jelling Forenede Sportsklubber byder velkommen til. Jelling SponsorCup 2017 Jelling Musikfestival og Jelling Forenede Sportsklubber byder velkommen til Jelling SponsorCup 2017 Lørdag den 28. januar 2017 Velkommen til Jelling SponsorCup 2017 Jelling Musikfestival og Jelling fs

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007. Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold

Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007. Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007 Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold Velkommen. Det er med stor glæde, at Morud Idrætsforening igen kan byde

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2017/18

Regionsmesterskab Indefodbold 2017/18 Regionsmesterskab Indefodbold 2017/18 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger A & B Lørdag den 10. februar 2018 Dronning Ingrid Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab.

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen

Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen Referat Bestyrelsesmøde OIK Dato: 2/2 Deltagere; Rikke Grossman, Linette Østergaard, Torben Benjaminsen, Kim Ottosen 1) Økonomi/Budget/handleplan økonomisk genopretning, kontingent: At få gjort klubbens

Læs mere

Finalestævne VM-kampe 2015. Old Boys

Finalestævne VM-kampe 2015. Old Boys Finalestævne VM-kampe 2015 HI Kvissel 2 1 Old Boys Så blev VM afgjort, det skete med 2-1 sejer til Hjørring IF over Kvissel, Finalen blev spillet på Fodboldvej i Frederikshavn, Lørdag den 24/10 Finalen

Læs mere

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner " s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 35. årgang - Nr. 2 - april 2004 Nordborg S.b, et af mange 'tetvetiqe" hold der deltog i årets NB-SKOLECUP NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Regionsmesterskab. esterskab Indefodbold 2014/15

Regionsmesterskab. esterskab Indefodbold 2014/15 esterskab Indefodbold 2014/15 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Drenge A, U14 Drenge A U13 Drenge A Søndag den 8. februar 2015 Taars Hal DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab.

Læs mere

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Fredag, lørdag og søndag den 6.7. og 8. januar 2012 i Vejen Idrætscenter Hovedsponsor: Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold Som medarrangør er det DGI Håndbold Sydvest

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. JBU s Ungdomsstævne. Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011

Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. JBU s Ungdomsstævne. Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011 Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til JBU s Ungdomsstævne Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011 Sæsonens 7. rankingstævne Præmiepulje på kr. ca. 20.000,00 Indbydelse - Proportioner

Læs mere

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Lørdag og søndag den 2.-3.januar 2010 I Brørup Hallerne, Vejen Hallen og Vejen Idrætscenter Hovedsponsor www.dgi.dk/sydvest/haandbold Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere