- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN VI KAN ALLE SE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE"

Transkript

1

2 1 HALVLEG 10 sa NAEDE VI GENNEM 1 HALVLEG AF SÆSONEN 10 VI KAN ALLE SE HEN TIL DEN FORESTAENDE PERIODE MED STILSTAND pa FODBOLDOMRADET - DOG DER AFVIKLES STADIG WM 10 I ITALIEN ER MIT INDTRYK, AT SPILLERNE I SENIORAFDELINGEN HAR BEHOV FOR FERIEN DET ER EN PERIODE, HVOR DER KAN SAMLES ANDRE INDTRYK END DE RENT FODBOLDMÆSSIGE DET ER MIT HAB, AT ALLE SPILLERNE OG TRÆNERNE FAR EN GOD FERIE, HVOR DER OPLADES, SA NB KAN STARTE EFTERARSTURNERINGEN OP MED FRISK ENERGI VI ER NAET TIL ENIGHED MED ERIK MEHLBERG OM JOBBET SOM TRÆNER FOR VORT SERIE I HOLD I 11, OG DER ER INDGAET FORHANDSAFTALE VEDR pa DET ØVRIGE TRÆNEROMRADE/LEDEROMRADE ER TINGENE ENDNU IKKE pa PLADS pa VORE AKTIVITETER, HVOR GRUNDLAGET FOR NB'S ØKONOMI LÆGGES, HAR VI KONSTATERET EN NEDGANG NEDGANGEN ER DOG IKKE KUN GÆLDENDE FOR NB, VI HAR SET TILSVARENDE NEDGANGE I FORBINDELSE MED ANDRE KLUBBERS AKTIVITETER DER ER INGEN TVIVL OM, AT BESTYRELSEN FREMTIDIG MA UD MED SPAREKNIVEN - MEN HVOR?? NORD-ALS CUP ER AFVIKLET MED FINT SPORTSLIGT RESULTAT FOR NB CUPEN VAR YDERLIGERE INDFALDSVINKEL TIL ET SPORTSLIGT SAMARBEJDE MED BSG-WURZEN, DER ER BELIGGENDE VED LEIPZIG VORT SERIE I HOLD ER INVITERET TIL WURZEN FRA 2 TIL 510 pa KLUBHUSOMRADET ER NYE TANKER UNDER OVERVEJELSE - SKAL VI BLIVE BOENDE ELLER SKAL VI FLYTTE - MED DE OMKOSTNINGER DETTE GIVER?? VI ARBEJDER VIDERE MED PLANERNE, SOM VI OGSA SENERE VIL INFORMERE YDERLIGERE OM HAR FERIE - MEN NB LIGGER IKKE STILLE GOD SOMMERFERIE BZ - 3 -

3 ekper' NB-BESTYRELSESMØDE NB'S BESTYRELSE HAR pa BESTYRELSESMØDET DEN 2260 BESLUTTET, AT EN SPILLER FRA 5HOLDET UD OVER KARANTÆNE 2 DAGE IDØMT FRA JBU OGSA FAR 2 DAGE YDERLIGERE KARANTÆNE IDØMT AF BESTYRELSEN FOR USPORTSLIG OG UKORREKT OPFØRSEL UNDER AFVIKLING AF KAMP, HVOR HAN BLEV UDVIST INSIN Storegade 2 Nordborg til ' Skolegade 2 Guderup, III DRIFTEN AF NB HAR I MANGE AR VÆRET BETALT MED KIG IHD TIL INDTÆGTER FRA LOTTO OG FEST-l-BY EN STIGNING I KLUBBENS UDGIFTER DE SENERE AR ER BLEVET BETALT MED HALBALLER, POINT-AKTIER OG MEGET ANDET KOMMER VI I DEN SITUATION AT DE ALTERNATIVE DERES HOKI KØBMAHD INDTÆGTER SVIGTER VIL DET NOK VÆRE SVÆRT AT TELEFON REDUCERE UDGIFTERNE TILSVARENDE OG RESULTATET KUNNE BLIVE AT VI KOMMER TIL AT AFSLUTTE ", ET REGNSKABSAR MED ET STØRRE UNDERSKUD DET ER KLART AT DE KLUBBER DER BUDGETTERER MED STORE ALTERNATIVE INDTÆGTER ER MEST SARBARE JBU'S UNDERSØGELSE VISER OGSA HVORDAN FORDELINGEN ER MELLEM KONTIGENT OG ALTERNATIVE INDTÆGTER FOR KLUBBERNE TOTALT SUPPLERES DER W 1 KR FRA ALTERNATIVE INDTÆGTER FOR HVER vi Lene Larsen, 'Stationsvej 5 (vi Kvickly) DER BETALES I KONTINGENT I NB ER FORTlf HOLDET AT DER SUPPLERES MED 6 KR FRA ALTERNATIVE INDTÆGTER FOR HVER Z KR DER BETALES I KONTINGENT NB'S SAMLEDE UDGIFTER ER pa CA 500,000 KR OG KONTINGENTANDELEN UDGØR CA 5,000 KR EN KONTINGENTANDEL pa 5000 KR DÆKKER NØJAGTIGT KLUBBENS UDGIFTER TIL KØRSEL ANDELSBANKEN SKULLE VI FINANSIERE ARLIGE UDGIFTER pa KR EFTER SAMME FORHOLD SOM GENNEMSNITSTATlONSVEJ4 - TlF, TET AF KLUBBER SKULLE KONTINGENTANDELEN ÆNDRES TIL CA KR ELLER CA 1300 PR SPILLER PR AR DET ER INDLYSENDE AT DEN STORE AKTIVITET I KLUBBEN MED AT SKAFFE PENGE SKAL KOMME SPILLERNE TIL GOD, MEN VI ER NAET TIL DET PUNKT HVOR FORHOLDET MELLEM KONTINGENT OG ALTERNATIVE INDTÆGTER ER FOR SKÆVT BESTYRELSEN ER BEGYNDT AT DISKUTERE EN ØKONOMISK HANDLINGSPLAN FOR 11-13, HVOR OVENNÆVNTE FORHOLD ÆNDRES DRØFTELSERNE ER KUN STARTET MEN EN MADE AT ÆNDRE OVENNÆVNTE FORDELING pa KUNNE VÆRE AT VEDTAGE AT KONTINGENTANDELEN SKAL STIGE FRA l, Ocekakøbmanden 2" TIL 40% OG DE ALTERNATIVE INDTÆGTER SKAL S ELVFØLGELIG TILSVARENDE FALDE FRA 75% TIL EJNAR LORENSEN 60 købmand, Turøvej 42, Kirkeby FORTSÆTTER VI MED SAMME UDGIFTER SKULLE KONTINTlf GENTET STIGE FRA 5000 KR TIL KR ARLIGT (60%) DETTE ER IKKE ØNSKELIGT OG DER- Kolmos æ:' ';,klipog hårdesign o Gå til specialisten - det betaler sig MORALE: ordborg Autoopretning e vi Svend Clausen Tlf NYT FRA "JYSK FOBOLD" JBU UDGIVER ET UDMÆRKET MEDLEMSBLAD - "JYSK FODBOLD" - DER UDKOMMER 6 GANGE ARLIGT TEMAET I MAJ-UDGAVEN VAR ØKONOMI!! sure GULD --- SE OM- Undervognsbehandling Mellemvej 7 ' Nordborg - "BESTYRELSEN VIL IKKE STILTIENDE pa, AT EN SPILLER GIVER DARLIGT DØMME FOR NB" Ii;Jflå SØLV at vente J,SGADF1S ØRESKOLE BIllII, BLOMSTERHUSET Storegade 7 - Nordborg TI! JElCENTER STOREGADE 15 TLF NORDBORG I BEGYNDELSE AF 10 UDSENDTE JBU ET SPØRGESKEMA TIL CA 00 SERIEKLUBBER UNDER JBU, HVOR MAN BAD OM OPLYSNINGER OM KONTINGENTBETALING SPONSORTILSKUD, KOMMUNALE TILSKUD MM RESULTATET AF DENNE UNDERSØGELSE DER BLEV BRAGT I "JYSK FODBOLD" VISTE AT OVER HALVDELEN AF KLUBBERNE AFSLUTTEDE REGNSKABSARET 1 MED ET UNDERSKUD (I ENKELT TILFÆLDE pa KR) BLADET BRINGER OGSA EN ARTIKEL FRA B52 I AALBORG DER I FORARET 10 MATTE GA I BETALINGSSTANDSNING MED EN SAMLET GÆLD pa KR HISTORIEN ER DEN AT KLUBBEN TIDLIGERE TJENTE CA ARLIGT pa 2 UGENTLIGE LOTTOSPIL DISSE LOTTOSPIL LØBER NU KUN LIGE RUNDT PGA KONKURRENCE FRA ET LOKAL TV-BINGO DET SIDSTE STØD TIL BETALINGSSTANDSNINGEN VAR EN KONCERT DER RESULTEREDE I ET UNDERSKUD pa CA KR KLUBBENS FORMAND ADVARER ANDRE KLUBBER MOb SATSE FOR MEGET pa DE ALTERNATIVE INDTÆGTER OG SOM LEDER I NB GIR DENNE HISTORIE STOF TIL EFTERTANKE ;J li 1';,siden,I 165 (IffifM\ -på bordet hvor venner mødes ) 4 - '\, is '" E " NORDBOgLCENTER' ' 0 Ruglykke Nordborg Tlf '" for hende og ham

4 MATAS MATERIALISTEN Storegeoo NO'dbo<g Telt TONNY PETERSEN MØBLER Storegade Nordborg TIt Center Sko i Helmuth Buss : Hovnblerg Butikscenter 6430 Nordborg -, telf FOR SKAL VI REDUCERE KLUBBENS UDGIFTER FOR AT UNDGA EN ALT FOR VOLDSOM STIGNING AF KONTINGENTET REDUCERES BUDGETTET TIL KR ARLIGT SKAL DER KUN OPKRÆVES KR I KONTINGENT (+10%) REDUCERER VI BUDGETTER TIL KR GIR DETTE EN VOLDSOM LETTELSE TIL DEN STORE GRUPPE HJÆLPERE DER SKAFFER KLUBBEN DE ALTERNATIVE INDTÆGTER DENNE GRUPPE KAN NU NØJES MED AT TJENE KR ARLIGT MOD DE NUVÆRENDE KR VI MA HABE pa AT VI TJENER MERE END NÆVNTE KR MEN ET OVERSKUD KUNNE VI sa GEMME TIL NÆSTE AR OG DERVED VILLE VI I LØBET AF EN ARRÆKKE - LANG ELLER KORT - KOMME I DEN ØNSKVÆRDIGE SITUATION, HVOR VI BRUGER PE NE ARET EFTER VI HAR TJENT DEM ' DET ER KLART AT SKAL VI REDUCERE UDGIFTERNE FRA KR TIL KR VIL DETTE KUNNE MÆRKES AF ALLE I KLUBBEN TING SOM VI MAsKE OPFATTER SOM SELVFØLGELIGE VIL DER IKKE LÆNGERE VÆRE RAD TIL DET ER UMIDDELBART SVÆRT AT FINDE ENKELTE UDGIFTSPOSTER HVOR DER KAN SPARES STORE BELØB sa EN LØSNING KUNNE VÆRE AT DER REDUCERES LIDT OVERALT I KLUBBEN: LAVERE LØNNINGER, LAVERE OMKOSTNINGSGODTGØRELSER, LAVERE KØRSELSTILSKUD, STØRRE EGENBETALING VED DELTAGELSE I STÆVNER MM OSV I BESTYRELSEN HAR VI IKKE TAGET STILLING TIL HVORDAN EVT BESPARELSER SKAL SKE, MEN VI VIL VENDE TILBAGE MED YDERLIGERE INFORMATIONER SENERE pa ARET DEN OMTALTE ØKONOMISKE HANDLINGSPLAN KAN sa KOMME TIL DISKUSSION pa KLUBBENS NÆSTE GENERALFORSAMLING I JANUAR 11 ANDERS NY(E) EBSEN TRÆNER(E) TIL 4 OG 5 HOLD I STARTEN AF FORARET HAR VI FLERE GANGE VÆRET I DEN RARE SITUATION, AT DER HAR VÆRET ET MEGET STORT (OVER 60 SPILLERE) FREMMØDE TIL SENIORTRÆNINGEN BORTSET FRA AT DET ER GODT AT SE SA MANGE BADE NYE OG ngamlen SPILLERE pa GRÆS, Det betaler sig altid at g3 til fagmande HANS SCHMIDT Ure & optik - Guld & sølv Løjtertoft a - tlf HAR DET OGSA GIVET NOGLE PROBLEMER DET HAR VÆRET MEGET SVÆRT FOR CLAUS AT SKULLE TAGE SIG AF TRÆNINGEN AF 3,40G 5 HOLDET SAMTIDIGT, NAR DER HAR VÆRET OVER 30 SPILLERE DER SKULLE HOLDES IGANG DET ER DERFOR MED STOR TILFREDSHED, AT VI I STARTEN AF MAJ MANED BLEV KONTAKTET AF NOGLE - 7 -

5

6 (" 4 HOLDS SPILLERE, DER FORSLOG AT JOHN CALLESEN SKULLE TAGE SIG AF TRÆNINGEN AF 4 OG 5 HOLDET EFTER ET MØDE MED DE IMPLICEREDE PARTER, BLEV DER LAVET EN AFTALE OM, AT JOHN RESTEN AF SÆSONEN AFLASTER CLAUS VED AT OVERTAGE TRÆNINGEN AF KLUBBENS 4 OG 5 HOLD NAR JOHN HVERANDEN UGE ER pa AFTENARBEJDE VARETAGES TRÆNINGEN I STEDET AF BENDT JØRGENSEN SAMTIDIG KAN DET PRÆCISERES AT CLAUS STAR FOR UDTAGELSE AF SPILLERE TIL 3 HOLDET, JOHN AF SPILLERE TIL 4 HOLDET OG AT POUL-ERIK ANTONIUSSEN STAR FOR UDTAGELSE AF SPILLERE TIL 5 HOLDET LAD MIG HER OPFORDRE ALLE SPILLERE TIL AT KIGG VORE OPSLAGSKASSER MED JÆVNE MELLEMRUM F T SE OM DE ER pa NOGET HOLD HVIS DE ER DE, sa "HUSK AT MØDE OP", OG ELLERS "MELD ALTID AFBUD I GOD TID" NAR I IKKE KAN SPILLE, SA HOLDLEDERNE HAR MULIGHED FOR AT FINDE ANDRE SPILLERE I SÆTTER JERES KAMMERATER I EN SLEM KATTEPINE, VED AT MELDE SENT AFBUD ELLER VED BARE AT BLIVE BORTE UDEN AFBUD AFBUD SENDES FOR 3,40G 5 HOLDETS VEDKOMMENDE TIL OVENSTAENDE TRÆNERE/HOLDLEDER BJARNE Storegade Nordborg TH SI"n'f!r'orrp,,, Fa h'fi"" J J J E N S E N Storegade 46 - Nordbg - Til I Lockskleri Tlf Parallelvej 2 Lavensby NIELSEN I'C'lT::IJ7]2 ET HJERTESUK sa ER FEST-l-BY ATTER EN GANG LØBET AF STABLEN OG SOM DET FORELØBIGT SER UD MED ET TILFREDSSTILLENDE RESULTAT I FORBINDELSE MED ET sa STORT ARRANGEMENT SKAL DER LAVES MASSE ARBEJDE DA FEST-l-BY UDVALGET KUN BESTAR AF PERSONER, SKAL DER HVERT AR BRUGES ET HAV (CA 250) AF FRIVILLIGE HJÆLPERE GLÆDELIGVIS MØDER VI STOR FORSTAELSE OG HJÆLPSOQV/ D I BADE NB OG NH, I HVERTFALD NAR VI B FOLK OM AT GIVE TILSAGN OM AT HJÆLPE DE ÆRRE SER VI HVERGANG AT CA 10% AF VORE HJÆLPERE SVIGTER OS, DVS DE BLIVER BARE BORTE UDEN AT MELDE FRA TIL UDVALGET DET BETYDER IGEN AT VI IKKE HAR MULIGHED FOR AT SKAFFE NYE FOLK, OG VI MA DERFOR LÆGGE EN STØRRE ARBEJDSBYRDE pa SKULDERNE AF DE SIDSTE 0%, DER I FORVEJEN ER RIGELIGT BESKÆFTIGEDE I FORBINDELSE MED DETTE ARS FEST-l-BY MATTE VI DESVÆRRE KONSTATERE, AT NB'S YNGLINGESPILLERE MENTE, AT DET VAR UNDER DERES VÆRDIGHED, AT GIVE AT NAP MED VED OPRYDNINGEN I HALLEN SØNDAG EFTERMIDDAG SELV OM TRÆNEREN CARSTEN HAVDE FAT I DEM SIDST pa EFTERMIDDAGEN VAR - lo - Stort udvalg i dame- og børnetøj InSl1lraflOn 6renzAndersen SØNDERBORG NORDBORG MARGUERITTEN W Parallelvej 6 Lavensby m HAFNIA SERVICE KUNDECENTER Mads Clausens Vej l 6430 Nordborg Telefon I

7 -y M PERREqAARD A S 6474 SKOVBY 6430 NORDBORG TLF TLF KORN - FODERSTOFFER BRÆNDSEL - BYGGEMATERIALER DER IKKE EN ENESTE, DER HAVDE LYST TIL AT BRUGE ET PAR TIMER I KLUBBENS INTERESSE TIL YNGLINGESPILLERNE: DET ER IKKE sa EGET DET, AT I BARE BLIVER VÆK, DER SKUFFER MIG DET ER MERE DET, AT I ABENBART IKKE VÆRDSÆTTER KLUBBEN sa MEGET, AT I KAN GØRE NOGET TIL GENGÆLD FOR HVAD DEN GØR FOR JER, SAMT AT I IKKE HAR FORSTAELSE FOR, HVOR VIGTIGT DET ER FOR EN KLUB AF NB'S STØRRELSE AT HAVE INDTÆGTER FRA IKKE SPORTSLIGE AKTIVITETER HVIS KLUBBEN IKKE FIK DISSE INDTÆGTER, SKULLE I BETALE 3 GANGE sa MEGET I KONTINGENT, FOR AT DER STADIG ER PENGE TIL, AT I KAN HAVE EN TRÆNER, AT I HAR KLUBDRAGTER AT SPILLE I, AT DER ER BOLDE I KAN SPILLE MED, AT DER ER PENGE sa I KAN KØRE TIL UDEKAMPE, SAMT IKKE MINDST AT DER ER PENGE TIL AT I KAN DELTAGE I TURNERINGEN OG CUP'ER BADE HER OG FEKS BRØNDBY N SBK *il IAi GEN GD V;D v BENS ARRANGEMENTER, SALEDES AT DET IKKE BLIVER NØDVENDIGT AT SKÆRE NED pa NOGLE AF KLUBBENS (JERES l!) SPORTSLIGE AKTIVITETER f' Din økonomipartner Nordborgvej 24, 6430 Nordborg TLF BIL-HJØRNET '" vi Frederik Holm Løjtertoft Nordborg uutl'\ Tlf i Vacusac - en ny terapi med store mullghederl VACUSAC & HELSECENlEn "I F,ed& Met n Ol Ouderur '3 A, GudettJI' BJARNE arln P I N S E C U P ER ALLE FRA PINSE- OLD BOYS ERIK JENSEN JA, ALT ÆNDRER SIG JO MED TIDEN NU HEDDER DET IKKE VETERANER MERE MED DERIMOD GRAND OLD BOYS! DET GAMLE VAR NU NOGET LETTERE MEN DET VAR JO DANSK! G / OLD BOYS HAR KLARET SIG FORNEMT HER I FO T DET ER NOK IKKE sa UNORMALT FOR NB MEN NB 2 ER OGSA GODT MED I AR HVAD DET SKYLDES SKAL DER IKKE ANALYSERES I NU, MEN EN ARSAG MA DER DA VÆRE SIDSTE AR FIK NB 2 KUN 1 POINT I HELE SÆSONEN 0 VVS Nordborg Mellemvej SA ER DET OVERSTAET - MEN GODT OVERSTAET NB'S STORE INTERNATIONALE JUNIOR- OG YNGLINGETURNERING MED DELTAGERHOLD FRA SVERIGE, VESTOG ØSTTYSKLAND, HOLLAND, ENGLAND OG DANMARK BLEV AFVIKLET I PINSEN VINDERNE I DE ENKELTE RÆKKER BLEV VEJLE SAVEL I JUNIOR SOM I YNGLINGERÆKKEN I YNGLINGEFINALEN VAR DET EFTER EN SEJR OVER OB FRA ODENSE, MEDENS DET I JUNIORRÆKKEN VAR EFTER EN FINALESEJR OVER NB DET VAR NOGET NYT AT NB SELV KOM I EN FINALE, MEN DET VAR FULDT FORTJENT AT NB' S JUNIOR NAEDE sa LANGT TRODS EN DARLIG START MED NEDENLAG I FØRSTE KAJ'" BLEV NB ALLIGEVEL PULJEVINDER OG MØDTE S VEJLE I FINALEN EN FLOT FINALE GODT SP FRA BEGGE SIDER FØRST I OMKAMPEN LYKKEDES DET VEJLE AT KOMME AFGØRENDE FORAN OG VINDE KAMPEN DIN LOKALE SPECIAL-OPTlKER Nyt syn K V Optik BiItI! Gasfyr - Oliefyr - Varme - Sanitet samt blikkenslagerarbejde L P HANSEN FARVE OG TAPET Storegade 17, Nordborg PULJE 2 AABENRAA BOV MIDTALS 2 LØJT 1 EGERNSUND IF STJERN GRAASTEN BROAGER DYBBØL PULJE 4 Tlf Storegade 65 TELEFON O SB 2 LYSABILD NB 2 HØRUP SVENSTR EGEN MIDTALS ULKEBØL SB io LANGESØ HERREFRiSØR UNDGA VENTETIDEN vi John H Rasmussen MågeveJ2 Langesø DEN DANSKE BANK MALERFORRETNING Hesselhøjvej Tlf MALERMESTER HANS JORGEN PEDERSEN HESSELHØJVEJ NORDBORG 6430 Nordborg - BESTIL TID Ore] et godt nummer NB 1 SPILLEDE KVALIFIKATIONSKAMP MOD NOT MARK OM RETTEN TIL AT MØDE VINDEREN AF DEN MERE NO GE DEL AF SØNDERJYLLANDS GRAND OLD BOYS NB ANDT 2-0 EFTER OMKAMP OG STRAFFESPARK DEN ENDELIGE KVALIFIKATIONSKAMP OM RETTEN TIL AT KOMME TIL LANDSMESTERSKABET STOD sa MELLEM NBl OG VOJENS HER VANDT VOJENS 2-1 EFTER EN HARD OG LIGE KAMP DET VAR MASKE EN IDE AT SPILLE EN KAMP OM DET LOKALE NB-MESTERSKAB SIDST pa SÆSONEN EN ApS 2 - Nordborg Telefon NB NOT MARK Fa PBleshøy's Efterf vi Kaj V Kristensen Storegade GRAND BILLEDER STILLINGER: Bjarne MIDTERSIDERNES CUP'EN NIELSEN BYENS GRILL KA HVAD VIL STA SKARPEST EFTER NOGEN TID? VIL DET VÆRE HOLLÆNDERNES TEMPERAMENT, ENGLÆNDERNES HOVEDSPIL, ØSTTYSKERNES GLÆDE, NB'S JUNIORS FINALEPLADS, DE VELKLÆDTE CUP-OFFICIALS, DEN STEMNINGSFYLDTE ABNINGSCEREMONI, DE MANGE TILSKUERE TIL JUNIORFINALEN, REGNVEJRET, SOLSKINSTIMERNE, DE FREMMEDE SPROG, ELLER VIL DET VÆRE DET HELE SAMLET I HUKOMMELSEN UNDER MÆRKET "ET GODT STÆVNE" r Telefon 74, JL

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben.

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben. Henning blev ved foreningens afslutningsfest den 29.oktober 994 drætsmand 994* Han var desværre denne dag forhindret og derfor blev overrækkelsen af pokalen m.m. foretaget på generalforsamlingen den 27.

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset!

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset! S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006 Godt år for drengene Vi kan i drengeafdelingen se tilbage på en helt i igennem succesrig sæson. I foråret var målet at vinde drenge

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

sponsoraftale Bob Jørgensen.

sponsoraftale Bob Jørgensen. NB's ynglingehold slutter forårssæsonen på en flot 3. plads. I bladet kan du læse mere om holdet, og hvordan det gik NB's øvrige hold i turneringens første halvdel. y sponsoraftale ord-ais Boldklub har

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 NB's 1. hold ligger efter forårssæsonen på en solid 2. plads. Optimismen blomstrer Foråret i serie 4 Da vi startede sæsonen i begyndelsen

Læs mere

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50

ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 NORD- ALS BOLDKLUB's KLUBBLAD 27.ARGANG 2/96 Marts1996 DET BESKYTfEDE VÆRKSTED ØSTERLUND Mellemvej 16,6430 Nordborg tlf. 74 49 04 50 KROGHS BAGERI Th.Brorsens Vej 56, Nordborg tlf. 74 45 47 79 & Søvej

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- m"å det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie!

Fodbold-tanker fra sommerlandet. www -3- må det nok gå under betegnelsen. i det ene hjørne snart istandsat med træbeskyttelseog vindruekerneolie! Fodbold-tanker fra sommerlandet www Det er en stille tid, hvad angår fod': bold ;" ihvertfald Det er sommerferietid rundt om Spilles der fodbold, m"å det nok gå under betegnelsen "somrnerferiefodbold",

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008. Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år

Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008. Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 39. årgang - Nr. 1 - feb. 2008 Formand Jens Hansen: For Nord-Als Boldklub blev 2007 et godt år Formandens beretning ved generalforsamlingen For Nord-Als Boldklub

Læs mere

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter.

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter. SP RTEN Nord-Als Boldklub s klubblad - 35. årgang - Nr. 4 - august 2004 Der er altid fart over feltet når NB s yngste fodboldspillere jagter bolden NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011 NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 NB frikendt i Fairplay-sagen NB blev for kort tid siden

Læs mere

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840 erlige "krudtugler" er på billedet ses nogle fremragende fodboldspillere. De er simpelthen. bare suveræne, de "snupper" og vinder alt hvad de kommer i nærheden af, det gælder både inden - og udendørs.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 ,...----------------------------------------- s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 Nord-Als Boldklub's veteranhold indendørs som vandt rækken med 48 ud af 8 point og en

Læs mere

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD Ny start i seniorafdelingen Læs interviewet med cheftræner Søren Frederiksen Premierekamp i serie 3 med fem debutanter Bestyrelsen Formand: Claus Willadsen Thulebakken 65

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Nummer 37- august 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Flensborg bymesterskab 3. sønderjyske mesterskab i lynskak

Nummer 37- august 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Flensborg bymesterskab 3. sønderjyske mesterskab i lynskak Nummer 37- august 2005 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 11 Side 11 Side 12 Vigtige adresser Ny sæson Fin hjemmeside, men Holdturnering Flensborg

Læs mere

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer.

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer. Her ses en flok glade microputter og deres trænere Kurt Kallesen og John Weber efter den sidste' træningsaften før sommerferien. Det gode humør skyldtes bestemt ikke den kommende pause fra fodbolden -

Læs mere

Sådan! FCKG tilbage. i Serie 3. Læs også:

Sådan! FCKG tilbage. i Serie 3. Læs også: Sådan! 1. årgang nr. 3 oktober 2006 FCKG tilbage i Serie 3 Læs også: Serie 5 s sæson ikke som forventet Lilleputter på vej frem Passivt medlemsskab Netauktion over kørekort Spillerprofil: Kristian Hansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 Jørnehavedag 2001 Tirsdag den 21. aug. blev den årlige bømehaveda; afviklet på stadion ved Nord-Als Idrætscenter. 290 børn fra 7 af kommunens

Læs mere

Formandsberetning ved Gråsten Boldklubs generalforsamling torsdag d. 9. april 2015

Formandsberetning ved Gråsten Boldklubs generalforsamling torsdag d. 9. april 2015 Formandsberetning ved Gråsten Boldklubs generalforsamling torsdag d. 9. april 2015 FODBOLDÅRET 2014 blev et godt år for GB rent sportsligt. Rent økonomisk gik det fremad, men p.g.a. den meget lille kassebeholdning

Læs mere