- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN VI KAN ALLE SE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 3 - sa NAEDE VI GENNEM 1. HALVLEG AF SÆSONEN 1990. VI KAN ALLE SE"

Transkript

1

2 1 HALVLEG 10 sa NAEDE VI GENNEM 1 HALVLEG AF SÆSONEN 10 VI KAN ALLE SE HEN TIL DEN FORESTAENDE PERIODE MED STILSTAND pa FODBOLDOMRADET - DOG DER AFVIKLES STADIG WM 10 I ITALIEN ER MIT INDTRYK, AT SPILLERNE I SENIORAFDELINGEN HAR BEHOV FOR FERIEN DET ER EN PERIODE, HVOR DER KAN SAMLES ANDRE INDTRYK END DE RENT FODBOLDMÆSSIGE DET ER MIT HAB, AT ALLE SPILLERNE OG TRÆNERNE FAR EN GOD FERIE, HVOR DER OPLADES, SA NB KAN STARTE EFTERARSTURNERINGEN OP MED FRISK ENERGI VI ER NAET TIL ENIGHED MED ERIK MEHLBERG OM JOBBET SOM TRÆNER FOR VORT SERIE I HOLD I 11, OG DER ER INDGAET FORHANDSAFTALE VEDR pa DET ØVRIGE TRÆNEROMRADE/LEDEROMRADE ER TINGENE ENDNU IKKE pa PLADS pa VORE AKTIVITETER, HVOR GRUNDLAGET FOR NB'S ØKONOMI LÆGGES, HAR VI KONSTATERET EN NEDGANG NEDGANGEN ER DOG IKKE KUN GÆLDENDE FOR NB, VI HAR SET TILSVARENDE NEDGANGE I FORBINDELSE MED ANDRE KLUBBERS AKTIVITETER DER ER INGEN TVIVL OM, AT BESTYRELSEN FREMTIDIG MA UD MED SPAREKNIVEN - MEN HVOR?? NORD-ALS CUP ER AFVIKLET MED FINT SPORTSLIGT RESULTAT FOR NB CUPEN VAR YDERLIGERE INDFALDSVINKEL TIL ET SPORTSLIGT SAMARBEJDE MED BSG-WURZEN, DER ER BELIGGENDE VED LEIPZIG VORT SERIE I HOLD ER INVITERET TIL WURZEN FRA 2 TIL 510 pa KLUBHUSOMRADET ER NYE TANKER UNDER OVERVEJELSE - SKAL VI BLIVE BOENDE ELLER SKAL VI FLYTTE - MED DE OMKOSTNINGER DETTE GIVER?? VI ARBEJDER VIDERE MED PLANERNE, SOM VI OGSA SENERE VIL INFORMERE YDERLIGERE OM HAR FERIE - MEN NB LIGGER IKKE STILLE GOD SOMMERFERIE BZ - 3 -

3 ekper' NB-BESTYRELSESMØDE NB'S BESTYRELSE HAR pa BESTYRELSESMØDET DEN 2260 BESLUTTET, AT EN SPILLER FRA 5HOLDET UD OVER KARANTÆNE 2 DAGE IDØMT FRA JBU OGSA FAR 2 DAGE YDERLIGERE KARANTÆNE IDØMT AF BESTYRELSEN FOR USPORTSLIG OG UKORREKT OPFØRSEL UNDER AFVIKLING AF KAMP, HVOR HAN BLEV UDVIST INSIN Storegade 2 Nordborg til ' Skolegade 2 Guderup, III DRIFTEN AF NB HAR I MANGE AR VÆRET BETALT MED KIG IHD TIL INDTÆGTER FRA LOTTO OG FEST-l-BY EN STIGNING I KLUBBENS UDGIFTER DE SENERE AR ER BLEVET BETALT MED HALBALLER, POINT-AKTIER OG MEGET ANDET KOMMER VI I DEN SITUATION AT DE ALTERNATIVE DERES HOKI KØBMAHD INDTÆGTER SVIGTER VIL DET NOK VÆRE SVÆRT AT TELEFON REDUCERE UDGIFTERNE TILSVARENDE OG RESULTATET KUNNE BLIVE AT VI KOMMER TIL AT AFSLUTTE ", ET REGNSKABSAR MED ET STØRRE UNDERSKUD DET ER KLART AT DE KLUBBER DER BUDGETTERER MED STORE ALTERNATIVE INDTÆGTER ER MEST SARBARE JBU'S UNDERSØGELSE VISER OGSA HVORDAN FORDELINGEN ER MELLEM KONTIGENT OG ALTERNATIVE INDTÆGTER FOR KLUBBERNE TOTALT SUPPLERES DER W 1 KR FRA ALTERNATIVE INDTÆGTER FOR HVER vi Lene Larsen, 'Stationsvej 5 (vi Kvickly) DER BETALES I KONTINGENT I NB ER FORTlf HOLDET AT DER SUPPLERES MED 6 KR FRA ALTERNATIVE INDTÆGTER FOR HVER Z KR DER BETALES I KONTINGENT NB'S SAMLEDE UDGIFTER ER pa CA 500,000 KR OG KONTINGENTANDELEN UDGØR CA 5,000 KR EN KONTINGENTANDEL pa 5000 KR DÆKKER NØJAGTIGT KLUBBENS UDGIFTER TIL KØRSEL ANDELSBANKEN SKULLE VI FINANSIERE ARLIGE UDGIFTER pa KR EFTER SAMME FORHOLD SOM GENNEMSNITSTATlONSVEJ4 - TlF, TET AF KLUBBER SKULLE KONTINGENTANDELEN ÆNDRES TIL CA KR ELLER CA 1300 PR SPILLER PR AR DET ER INDLYSENDE AT DEN STORE AKTIVITET I KLUBBEN MED AT SKAFFE PENGE SKAL KOMME SPILLERNE TIL GOD, MEN VI ER NAET TIL DET PUNKT HVOR FORHOLDET MELLEM KONTINGENT OG ALTERNATIVE INDTÆGTER ER FOR SKÆVT BESTYRELSEN ER BEGYNDT AT DISKUTERE EN ØKONOMISK HANDLINGSPLAN FOR 11-13, HVOR OVENNÆVNTE FORHOLD ÆNDRES DRØFTELSERNE ER KUN STARTET MEN EN MADE AT ÆNDRE OVENNÆVNTE FORDELING pa KUNNE VÆRE AT VEDTAGE AT KONTINGENTANDELEN SKAL STIGE FRA l, Ocekakøbmanden 2" TIL 40% OG DE ALTERNATIVE INDTÆGTER SKAL S ELVFØLGELIG TILSVARENDE FALDE FRA 75% TIL EJNAR LORENSEN 60 købmand, Turøvej 42, Kirkeby FORTSÆTTER VI MED SAMME UDGIFTER SKULLE KONTINTlf GENTET STIGE FRA 5000 KR TIL KR ARLIGT (60%) DETTE ER IKKE ØNSKELIGT OG DER- Kolmos æ:' ';,klipog hårdesign o Gå til specialisten - det betaler sig MORALE: ordborg Autoopretning e vi Svend Clausen Tlf NYT FRA "JYSK FOBOLD" JBU UDGIVER ET UDMÆRKET MEDLEMSBLAD - "JYSK FODBOLD" - DER UDKOMMER 6 GANGE ARLIGT TEMAET I MAJ-UDGAVEN VAR ØKONOMI!! sure GULD --- SE OM- Undervognsbehandling Mellemvej 7 ' Nordborg - "BESTYRELSEN VIL IKKE STILTIENDE pa, AT EN SPILLER GIVER DARLIGT DØMME FOR NB" Ii;Jflå SØLV at vente J,SGADF1S ØRESKOLE BIllII, BLOMSTERHUSET Storegade 7 - Nordborg TI! JElCENTER STOREGADE 15 TLF NORDBORG I BEGYNDELSE AF 10 UDSENDTE JBU ET SPØRGESKEMA TIL CA 00 SERIEKLUBBER UNDER JBU, HVOR MAN BAD OM OPLYSNINGER OM KONTINGENTBETALING SPONSORTILSKUD, KOMMUNALE TILSKUD MM RESULTATET AF DENNE UNDERSØGELSE DER BLEV BRAGT I "JYSK FODBOLD" VISTE AT OVER HALVDELEN AF KLUBBERNE AFSLUTTEDE REGNSKABSARET 1 MED ET UNDERSKUD (I ENKELT TILFÆLDE pa KR) BLADET BRINGER OGSA EN ARTIKEL FRA B52 I AALBORG DER I FORARET 10 MATTE GA I BETALINGSSTANDSNING MED EN SAMLET GÆLD pa KR HISTORIEN ER DEN AT KLUBBEN TIDLIGERE TJENTE CA ARLIGT pa 2 UGENTLIGE LOTTOSPIL DISSE LOTTOSPIL LØBER NU KUN LIGE RUNDT PGA KONKURRENCE FRA ET LOKAL TV-BINGO DET SIDSTE STØD TIL BETALINGSSTANDSNINGEN VAR EN KONCERT DER RESULTEREDE I ET UNDERSKUD pa CA KR KLUBBENS FORMAND ADVARER ANDRE KLUBBER MOb SATSE FOR MEGET pa DE ALTERNATIVE INDTÆGTER OG SOM LEDER I NB GIR DENNE HISTORIE STOF TIL EFTERTANKE ;J li 1';,siden,I 165 (IffifM\ -på bordet hvor venner mødes ) 4 - '\, is '" E " NORDBOgLCENTER' ' 0 Ruglykke Nordborg Tlf '" for hende og ham

4 MATAS MATERIALISTEN Storegeoo NO'dbo<g Telt TONNY PETERSEN MØBLER Storegade Nordborg TIt Center Sko i Helmuth Buss : Hovnblerg Butikscenter 6430 Nordborg -, telf FOR SKAL VI REDUCERE KLUBBENS UDGIFTER FOR AT UNDGA EN ALT FOR VOLDSOM STIGNING AF KONTINGENTET REDUCERES BUDGETTET TIL KR ARLIGT SKAL DER KUN OPKRÆVES KR I KONTINGENT (+10%) REDUCERER VI BUDGETTER TIL KR GIR DETTE EN VOLDSOM LETTELSE TIL DEN STORE GRUPPE HJÆLPERE DER SKAFFER KLUBBEN DE ALTERNATIVE INDTÆGTER DENNE GRUPPE KAN NU NØJES MED AT TJENE KR ARLIGT MOD DE NUVÆRENDE KR VI MA HABE pa AT VI TJENER MERE END NÆVNTE KR MEN ET OVERSKUD KUNNE VI sa GEMME TIL NÆSTE AR OG DERVED VILLE VI I LØBET AF EN ARRÆKKE - LANG ELLER KORT - KOMME I DEN ØNSKVÆRDIGE SITUATION, HVOR VI BRUGER PE NE ARET EFTER VI HAR TJENT DEM ' DET ER KLART AT SKAL VI REDUCERE UDGIFTERNE FRA KR TIL KR VIL DETTE KUNNE MÆRKES AF ALLE I KLUBBEN TING SOM VI MAsKE OPFATTER SOM SELVFØLGELIGE VIL DER IKKE LÆNGERE VÆRE RAD TIL DET ER UMIDDELBART SVÆRT AT FINDE ENKELTE UDGIFTSPOSTER HVOR DER KAN SPARES STORE BELØB sa EN LØSNING KUNNE VÆRE AT DER REDUCERES LIDT OVERALT I KLUBBEN: LAVERE LØNNINGER, LAVERE OMKOSTNINGSGODTGØRELSER, LAVERE KØRSELSTILSKUD, STØRRE EGENBETALING VED DELTAGELSE I STÆVNER MM OSV I BESTYRELSEN HAR VI IKKE TAGET STILLING TIL HVORDAN EVT BESPARELSER SKAL SKE, MEN VI VIL VENDE TILBAGE MED YDERLIGERE INFORMATIONER SENERE pa ARET DEN OMTALTE ØKONOMISKE HANDLINGSPLAN KAN sa KOMME TIL DISKUSSION pa KLUBBENS NÆSTE GENERALFORSAMLING I JANUAR 11 ANDERS NY(E) EBSEN TRÆNER(E) TIL 4 OG 5 HOLD I STARTEN AF FORARET HAR VI FLERE GANGE VÆRET I DEN RARE SITUATION, AT DER HAR VÆRET ET MEGET STORT (OVER 60 SPILLERE) FREMMØDE TIL SENIORTRÆNINGEN BORTSET FRA AT DET ER GODT AT SE SA MANGE BADE NYE OG ngamlen SPILLERE pa GRÆS, Det betaler sig altid at g3 til fagmande HANS SCHMIDT Ure & optik - Guld & sølv Løjtertoft a - tlf HAR DET OGSA GIVET NOGLE PROBLEMER DET HAR VÆRET MEGET SVÆRT FOR CLAUS AT SKULLE TAGE SIG AF TRÆNINGEN AF 3,40G 5 HOLDET SAMTIDIGT, NAR DER HAR VÆRET OVER 30 SPILLERE DER SKULLE HOLDES IGANG DET ER DERFOR MED STOR TILFREDSHED, AT VI I STARTEN AF MAJ MANED BLEV KONTAKTET AF NOGLE - 7 -

5

6 (" 4 HOLDS SPILLERE, DER FORSLOG AT JOHN CALLESEN SKULLE TAGE SIG AF TRÆNINGEN AF 4 OG 5 HOLDET EFTER ET MØDE MED DE IMPLICEREDE PARTER, BLEV DER LAVET EN AFTALE OM, AT JOHN RESTEN AF SÆSONEN AFLASTER CLAUS VED AT OVERTAGE TRÆNINGEN AF KLUBBENS 4 OG 5 HOLD NAR JOHN HVERANDEN UGE ER pa AFTENARBEJDE VARETAGES TRÆNINGEN I STEDET AF BENDT JØRGENSEN SAMTIDIG KAN DET PRÆCISERES AT CLAUS STAR FOR UDTAGELSE AF SPILLERE TIL 3 HOLDET, JOHN AF SPILLERE TIL 4 HOLDET OG AT POUL-ERIK ANTONIUSSEN STAR FOR UDTAGELSE AF SPILLERE TIL 5 HOLDET LAD MIG HER OPFORDRE ALLE SPILLERE TIL AT KIGG VORE OPSLAGSKASSER MED JÆVNE MELLEMRUM F T SE OM DE ER pa NOGET HOLD HVIS DE ER DE, sa "HUSK AT MØDE OP", OG ELLERS "MELD ALTID AFBUD I GOD TID" NAR I IKKE KAN SPILLE, SA HOLDLEDERNE HAR MULIGHED FOR AT FINDE ANDRE SPILLERE I SÆTTER JERES KAMMERATER I EN SLEM KATTEPINE, VED AT MELDE SENT AFBUD ELLER VED BARE AT BLIVE BORTE UDEN AFBUD AFBUD SENDES FOR 3,40G 5 HOLDETS VEDKOMMENDE TIL OVENSTAENDE TRÆNERE/HOLDLEDER BJARNE Storegade Nordborg TH SI"n'f!r'orrp,,, Fa h'fi"" J J J E N S E N Storegade 46 - Nordbg - Til I Lockskleri Tlf Parallelvej 2 Lavensby NIELSEN I'C'lT::IJ7]2 ET HJERTESUK sa ER FEST-l-BY ATTER EN GANG LØBET AF STABLEN OG SOM DET FORELØBIGT SER UD MED ET TILFREDSSTILLENDE RESULTAT I FORBINDELSE MED ET sa STORT ARRANGEMENT SKAL DER LAVES MASSE ARBEJDE DA FEST-l-BY UDVALGET KUN BESTAR AF PERSONER, SKAL DER HVERT AR BRUGES ET HAV (CA 250) AF FRIVILLIGE HJÆLPERE GLÆDELIGVIS MØDER VI STOR FORSTAELSE OG HJÆLPSOQV/ D I BADE NB OG NH, I HVERTFALD NAR VI B FOLK OM AT GIVE TILSAGN OM AT HJÆLPE DE ÆRRE SER VI HVERGANG AT CA 10% AF VORE HJÆLPERE SVIGTER OS, DVS DE BLIVER BARE BORTE UDEN AT MELDE FRA TIL UDVALGET DET BETYDER IGEN AT VI IKKE HAR MULIGHED FOR AT SKAFFE NYE FOLK, OG VI MA DERFOR LÆGGE EN STØRRE ARBEJDSBYRDE pa SKULDERNE AF DE SIDSTE 0%, DER I FORVEJEN ER RIGELIGT BESKÆFTIGEDE I FORBINDELSE MED DETTE ARS FEST-l-BY MATTE VI DESVÆRRE KONSTATERE, AT NB'S YNGLINGESPILLERE MENTE, AT DET VAR UNDER DERES VÆRDIGHED, AT GIVE AT NAP MED VED OPRYDNINGEN I HALLEN SØNDAG EFTERMIDDAG SELV OM TRÆNEREN CARSTEN HAVDE FAT I DEM SIDST pa EFTERMIDDAGEN VAR - lo - Stort udvalg i dame- og børnetøj InSl1lraflOn 6renzAndersen SØNDERBORG NORDBORG MARGUERITTEN W Parallelvej 6 Lavensby m HAFNIA SERVICE KUNDECENTER Mads Clausens Vej l 6430 Nordborg Telefon I

7 -y M PERREqAARD A S 6474 SKOVBY 6430 NORDBORG TLF TLF KORN - FODERSTOFFER BRÆNDSEL - BYGGEMATERIALER DER IKKE EN ENESTE, DER HAVDE LYST TIL AT BRUGE ET PAR TIMER I KLUBBENS INTERESSE TIL YNGLINGESPILLERNE: DET ER IKKE sa EGET DET, AT I BARE BLIVER VÆK, DER SKUFFER MIG DET ER MERE DET, AT I ABENBART IKKE VÆRDSÆTTER KLUBBEN sa MEGET, AT I KAN GØRE NOGET TIL GENGÆLD FOR HVAD DEN GØR FOR JER, SAMT AT I IKKE HAR FORSTAELSE FOR, HVOR VIGTIGT DET ER FOR EN KLUB AF NB'S STØRRELSE AT HAVE INDTÆGTER FRA IKKE SPORTSLIGE AKTIVITETER HVIS KLUBBEN IKKE FIK DISSE INDTÆGTER, SKULLE I BETALE 3 GANGE sa MEGET I KONTINGENT, FOR AT DER STADIG ER PENGE TIL, AT I KAN HAVE EN TRÆNER, AT I HAR KLUBDRAGTER AT SPILLE I, AT DER ER BOLDE I KAN SPILLE MED, AT DER ER PENGE sa I KAN KØRE TIL UDEKAMPE, SAMT IKKE MINDST AT DER ER PENGE TIL AT I KAN DELTAGE I TURNERINGEN OG CUP'ER BADE HER OG FEKS BRØNDBY N SBK *il IAi GEN GD V;D v BENS ARRANGEMENTER, SALEDES AT DET IKKE BLIVER NØDVENDIGT AT SKÆRE NED pa NOGLE AF KLUBBENS (JERES l!) SPORTSLIGE AKTIVITETER f' Din økonomipartner Nordborgvej 24, 6430 Nordborg TLF BIL-HJØRNET '" vi Frederik Holm Løjtertoft Nordborg uutl'\ Tlf i Vacusac - en ny terapi med store mullghederl VACUSAC & HELSECENlEn "I F,ed& Met n Ol Ouderur '3 A, GudettJI' BJARNE arln P I N S E C U P ER ALLE FRA PINSE- OLD BOYS ERIK JENSEN JA, ALT ÆNDRER SIG JO MED TIDEN NU HEDDER DET IKKE VETERANER MERE MED DERIMOD GRAND OLD BOYS! DET GAMLE VAR NU NOGET LETTERE MEN DET VAR JO DANSK! G / OLD BOYS HAR KLARET SIG FORNEMT HER I FO T DET ER NOK IKKE sa UNORMALT FOR NB MEN NB 2 ER OGSA GODT MED I AR HVAD DET SKYLDES SKAL DER IKKE ANALYSERES I NU, MEN EN ARSAG MA DER DA VÆRE SIDSTE AR FIK NB 2 KUN 1 POINT I HELE SÆSONEN 0 VVS Nordborg Mellemvej SA ER DET OVERSTAET - MEN GODT OVERSTAET NB'S STORE INTERNATIONALE JUNIOR- OG YNGLINGETURNERING MED DELTAGERHOLD FRA SVERIGE, VESTOG ØSTTYSKLAND, HOLLAND, ENGLAND OG DANMARK BLEV AFVIKLET I PINSEN VINDERNE I DE ENKELTE RÆKKER BLEV VEJLE SAVEL I JUNIOR SOM I YNGLINGERÆKKEN I YNGLINGEFINALEN VAR DET EFTER EN SEJR OVER OB FRA ODENSE, MEDENS DET I JUNIORRÆKKEN VAR EFTER EN FINALESEJR OVER NB DET VAR NOGET NYT AT NB SELV KOM I EN FINALE, MEN DET VAR FULDT FORTJENT AT NB' S JUNIOR NAEDE sa LANGT TRODS EN DARLIG START MED NEDENLAG I FØRSTE KAJ'" BLEV NB ALLIGEVEL PULJEVINDER OG MØDTE S VEJLE I FINALEN EN FLOT FINALE GODT SP FRA BEGGE SIDER FØRST I OMKAMPEN LYKKEDES DET VEJLE AT KOMME AFGØRENDE FORAN OG VINDE KAMPEN DIN LOKALE SPECIAL-OPTlKER Nyt syn K V Optik BiItI! Gasfyr - Oliefyr - Varme - Sanitet samt blikkenslagerarbejde L P HANSEN FARVE OG TAPET Storegade 17, Nordborg PULJE 2 AABENRAA BOV MIDTALS 2 LØJT 1 EGERNSUND IF STJERN GRAASTEN BROAGER DYBBØL PULJE 4 Tlf Storegade 65 TELEFON O SB 2 LYSABILD NB 2 HØRUP SVENSTR EGEN MIDTALS ULKEBØL SB io LANGESØ HERREFRiSØR UNDGA VENTETIDEN vi John H Rasmussen MågeveJ2 Langesø DEN DANSKE BANK MALERFORRETNING Hesselhøjvej Tlf MALERMESTER HANS JORGEN PEDERSEN HESSELHØJVEJ NORDBORG 6430 Nordborg - BESTIL TID Ore] et godt nummer NB 1 SPILLEDE KVALIFIKATIONSKAMP MOD NOT MARK OM RETTEN TIL AT MØDE VINDEREN AF DEN MERE NO GE DEL AF SØNDERJYLLANDS GRAND OLD BOYS NB ANDT 2-0 EFTER OMKAMP OG STRAFFESPARK DEN ENDELIGE KVALIFIKATIONSKAMP OM RETTEN TIL AT KOMME TIL LANDSMESTERSKABET STOD sa MELLEM NBl OG VOJENS HER VANDT VOJENS 2-1 EFTER EN HARD OG LIGE KAMP DET VAR MASKE EN IDE AT SPILLE EN KAMP OM DET LOKALE NB-MESTERSKAB SIDST pa SÆSONEN EN ApS 2 - Nordborg Telefon NB NOT MARK Fa PBleshøy's Efterf vi Kaj V Kristensen Storegade GRAND BILLEDER STILLINGER: Bjarne MIDTERSIDERNES CUP'EN NIELSEN BYENS GRILL KA HVAD VIL STA SKARPEST EFTER NOGEN TID? VIL DET VÆRE HOLLÆNDERNES TEMPERAMENT, ENGLÆNDERNES HOVEDSPIL, ØSTTYSKERNES GLÆDE, NB'S JUNIORS FINALEPLADS, DE VELKLÆDTE CUP-OFFICIALS, DEN STEMNINGSFYLDTE ABNINGSCEREMONI, DE MANGE TILSKUERE TIL JUNIORFINALEN, REGNVEJRET, SOLSKINSTIMERNE, DE FREMMEDE SPROG, ELLER VIL DET VÆRE DET HELE SAMLET I HUKOMMELSEN UNDER MÆRKET "ET GODT STÆVNE" r Telefon 74, JL

NB's Ordinær Generalforsamling.

NB's Ordinær Generalforsamling. NB's Ordinær Generalforsamling NB's nye bestyrelse øverst fra venstre Anders Ebsen, Peter cioc«, Poul Lyngkilde, Kaj Duus Jensen Nederst fra venstreerik Nørskov, Conni BKo/mos, Bjarne Knudsen I Det var

Læs mere

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN 9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN Sporten Hvordan ser du fremtiden for. de mindre' klubber - rent økonomisk Man skal kalde en skovl en skovl - en spade en spade, arbejde' på det niveau man er,ikke

Læs mere

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter.

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter. SP RTEN Nord-Als Boldklub s klubblad - 35. årgang - Nr. 4 - august 2004 Der er altid fart over feltet når NB s yngste fodboldspillere jagter bolden NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset!

Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006. NB s drengeafdeling på rådhuset! S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 37. årgang - Nr. 7 - dec. 2006 Godt år for drengene Vi kan i drengeafdelingen se tilbage på en helt i igennem succesrig sæson. I foråret var målet at vinde drenge

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 500 glade piger deltog i NB's PIGE CUP Lørdag den 18. august 2007 blev NB's PIGE CUP afholdt for 6. gang med rekorddeltagelse

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 Sæson 2011-2012 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 ,...----------------------------------------- s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 Nord-Als Boldklub's veteranhold indendørs som vandt rækken med 48 ud af 8 point og en

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 Jørnehavedag 2001 Tirsdag den 21. aug. blev den årlige bømehaveda; afviklet på stadion ved Nord-Als Idrætscenter. 290 børn fra 7 af kommunens

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000 NB ønsker en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle sine medlemmer og deres familie, alle venner af klubben, alle annoncører

Læs mere

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840 erlige "krudtugler" er på billedet ses nogle fremragende fodboldspillere. De er simpelthen. bare suveræne, de "snupper" og vinder alt hvad de kommer i nærheden af, det gælder både inden - og udendørs.

Læs mere

Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007. Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold

Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007. Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007 Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold Velkommen. Det er med stor glæde, at Morud Idrætsforening igen kan byde

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF

Dagens kamp: 09/09-2006. Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Dagens kamp: 09/09-2006 Christiansbjerg IF vs. Hornslet IF Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

TEN. ,-4B's hold næste år i serie 3. Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 5 - okt. 2001

TEN. ,-4B's hold næste år i serie 3. Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 5 - okt. 2001 s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 5 - okt. 2001,-4B's hold næste år i serie 3 Et par kampe før turneringen sluttede, sikrede Nord-Als Boldklub's bedste hold sig oprykningen til serie

Læs mere

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer.

Nor,d-Als CUp g Pølsegilde Lige efter sommerferien starter Nord-Als Boldklub efterårssæsonen med to spændende arrangementer. Her ses en flok glade microputter og deres trænere Kurt Kallesen og John Weber efter den sidste' træningsaften før sommerferien. Det gode humør skyldtes bestemt ikke den kommende pause fra fodbolden -

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Resultatopgørelse 2013

Resultatopgørelse 2013 Resultatopgørelse 2013 Note INDTÆGTER Regnskab 2013 Budget 2013 Budget 2014 Afv. i.f.t. budget 1 Kontingent sommertennis + træning 212.000 208.800 212.000 3.200 2 Boys Night 2.625 0 0 2.625 Kontingent

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

DM i Firmaidræt Fodbold. PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009

DM i Firmaidræt Fodbold. PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009 DM i Firmaidræt Fodbold PROGRAM Helsingør den 21. - 22. marts 2009 1 Velkommen til DM-stævne den 21.-22. marts 2009 i Helsingør Det glæder altid mit gamle sportshjerte, når en af Helsingørs idrætsforeninger

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2 Sæson 2014/2015 Sæson 2014-2015 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra kontingentsatser

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

Program for. Midtfyns Cup

Program for. Midtfyns Cup Program for Midtfyns Cup 25. til 27. April 2014 PROGRAM FOR MIDTFYNS CUP 2014 Fra 25. til 27. April 2014 FREDAG DEN 25. April kl.16:30 starter vi dette års MIDTFYNS CUP. ene spilles i Espehallen, Midtfyns

Læs mere

SPEEDBLADET NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG. DRU hædrer tre fra Speed

SPEEDBLADET NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG. DRU hædrer tre fra Speed 1 NUMMER 2 APRIL 201 2 60. ÅRGANG DRU hædrer tre fra Speed Årets spiller for damer Mille Mygind Jensen Årets talent i dansk rugby Jeppe Maagaard Holm Eigil Hemmert Lund-pokalen til Arne Jørgensen Speeds

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben.

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben. Henning blev ved foreningens afslutningsfest den 29.oktober 994 drætsmand 994* Han var desværre denne dag forhindret og derfor blev overrækkelsen af pokalen m.m. foretaget på generalforsamlingen den 27.

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007 Årets pigefodboldklub 2006 Nord-Als Boldklub er blevet valgt som Region 4 s kandidat til Årets Pigefodboldklub. Det blev dog Nørresundby,

Læs mere

Hg~J~Un!::::~ (fra Alsposten den 9.8.94) Gamle N.B.'ere strømmede i stort antal til Nord-Als for at være med til at

Hg~J~Un!::::~ (fra Alsposten den 9.8.94) Gamle N.B.'ere strømmede i stort antal til Nord-Als for at være med til at ':'.';:.';'."":;:;::'.:;'.:;';"":"";'::;:::;::'.:.:. HgJUn!:::: (fra Alsposten den 9.8.94) Gamle N.B.'ere strømmede i stort antal til Nord-Als for at være med til at hylde deres gamle klub, da den sjove

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 NB's 1. hold ligger efter forårssæsonen på en solid 2. plads. Optimismen blomstrer Foråret i serie 4 Da vi startede sæsonen i begyndelsen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000 Så ruller bolden igen! Nu er NB's seniorspillerne i gang igen. Lørdag den 5. februar var træningsstart på barne ved NIC ( på billedet byder

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Drenge 94. Drenge 95

Drenge 94. Drenge 95 I Osted Hallen Lørdag d. 13.december 2008. Drenge 94 ( kl. 9:30 14:25 ) Drenge 95 ( 12:45 20:05 ) Arr. Osted Idrætsforening indestaevner@oif-fodbold.dk VELKOMMEN TIL UNGDOMSSTÆVNE I OSTED Hermed har Du/I

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Skjern Bank Champagne Cup 2012

Skjern Bank Champagne Cup 2012 1 Skjern Bank Champagne Cup 2012 Bramming Boldklub byder hermed alle velkommen til Skjern Bank Champagne Cup 2012 - som i år er en del af Indefodbold.dk - Grand Prix Masters Det er i år 20. gang vi afvikler

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer 3. Fremlæggelse af budget for dette år, herunder

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

KRINGLE CUP 2014 Møllegårdhallen Jægerspris Lørdag d. 25. januar 2014 Hovedsponsorer:

KRINGLE CUP 2014 Møllegårdhallen Jægerspris Lørdag d. 25. januar 2014 Hovedsponsorer: KRINGLE CUP 2014 Møllegårdhallen Jægerspris Lørdag d. 25. januar 2014 Hovedsponsorer: Jægerspris Konditori Hovedgaden 24 3630 Jægerspris Tlf. 47 53 10 37 123hvidevarer.dk Bygmarken 26 3520 Farum V/ Sune

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

KvartalsNyt JUNI 2011. Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600

KvartalsNyt JUNI 2011. Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600 KvartalsNyt JUNI 2011 Ulvehøj Cafeteria & Selskabslokaler Håndbold Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600 Hovedforening Seniorfodbold Ungdomsfodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Motion

Læs mere

KAMPPROGRAM 2015. Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette Stern tlf. 30335795 Maria Zurek M-M tlf. 28148241

KAMPPROGRAM 2015. Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette Stern tlf. 30335795 Maria Zurek M-M tlf. 28148241 KAMPPROGRAM 215 Fredag den 14. august til søndag den 16. august Adresse: Stensballe Idræts Klub Stensballe Hallen Bygaden 57, 87 Horsens Tlf.: 7565 8191 Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette

Læs mere

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011 Hillerød GI Damefodbold af 2010 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsberetning 2 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 3 Regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG

KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG Efter 2 års pause, på grund af ombygning er vi igen klar, til endnu en omgang... NSU CUP 2011 NSU Indbyder til indefodbold i Diamanten, Kultur- & Idrætscentret Fynshav 1 KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012.

HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012. HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012. Torsdag den 05. april kl. 05.00 drog Husum's U15 & U13 1 og U13 2 drenge med trænere og holdledere, fra klubhuset med retning mod Venlo Holland, hvor de

Læs mere

Info fra trænerdag 11. April

Info fra trænerdag 11. April Udskriv Luk Info fra trænerdag 11. April Fra: Lene Laungaard (lenelaungaard@hotmail.com) Sendt: 28. april 2015 14:32:38 Til: neg@stofanet.dk (neg@stofanet.dk); ft@direction marketing.com (ft@directionmarketing.com);

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

DAME JUNIOR K E M E. Hansen

DAME JUNIOR K E M E. Hansen J y s K E M E s T E R DAME JNIR 1990 Stående fra venstre:træner Svend Wrang,Pia Jensen,Lone Møller,harlotte Hansen,Karin L.Pedersen,Dorthe Bak Andersen,Dorte Rytter og træner Kjeld Andersen. Siddebde fra

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

HÅNDBOLD STÆVNE VARDE 13. - 14. SEPTEMBER

HÅNDBOLD STÆVNE VARDE 13. - 14. SEPTEMBER HÅNDBOLD STÆVNE 28 EGE CUP 2008 VARDE 13. - 14. SEPTEMBER EGE-CUP 2008 SPORTMASTER, Varde Håndboldklub og JYSKEBANK har hermed fornøjelsen for 28. gang at indbyde til senior træningsstævne. Stævnet finder

Læs mere