Nøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalskatalog. Grundkatalog og vejledningsmateriale. Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september 2016"

Transkript

1 Nøgletalskatalog Grundkatalog og vejledningsmateriale Første dataindsamling, skæringsdato d. 30. september Referencekommunenetværket Forebyggelsespakken, Tidlig Indsats Livslang Effekt

2 2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletallene... 4 Hvorfor nøgletal?... 4 Sådan indberettes nøgletallene... 5 Sådan bruges indberetningsskabelonen... 5 Tidsfrister for indberetningen... 6 Oplysninger og nøgletal sendes til... 7 Sådan kan du få hjælp... 7 Grundkatalog og vejledning... 8 Nøgletal, der opgøres hver fjerde måned... 9 Nøgletal 1: Institutionsanbringelser... 9 Nøgletal 2: Varighed af institutionsanbringelser Nøgletal 3: Anbringelser i plejefamilier Nøgletal 4: Anbringelser i netværksplejefamilier Nøgletal 5: Hjemmebaserede foranstaltninger Nøgletal 6: Forebyggende indsatser (myndighedsbevilgede 11, stk. 3-tilbud) Nøgletal 7: Tidligere institutionsanbragte Nøgletal 8: Bevægelser fra hjemmebaserede foranstaltninger og op ad indsatstrappen Nøgletal 9: Bevægelser fra hjemmebaserede foranstaltninger og ned ad indsatstrappen Nøgletal 10: Udvikling i forebyggende indsatser (myndighedsbevilgede 11, stk. 3-tilbud) Nøgletal 11: Udgifter til forebyggende foranstaltniger og anbringelser Nøgletal, der opgøres årligt Nøgletal 12: Opfølgninger

4 Introduktion til nøgletallene I denne vejledning kan I læse om: Hvordan I opgør og indberetter nøgletallene Hvordan I bruger indberetningsskabelonen Hvilke tidsfrister der er for indberetningen Hvor nøgletallene skal sendes hen efter indberetningen Hvordan I kan få hjælp Fra side 8 og frem finder du en detaljeret definitionen af de enkelte nøgletal samt en beskrivelse af, hvordan I opgør og indberetter nøgletallene. Hvorfor nøgletal? Formålet med nøgletallene er, at I kan følge jeres kommunes omlægningsproces hen mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Nøgletallene kan bruges som ledelsesinformation i jeres kommune, og de skal bruges i jeres dialog med Socialstyrelsen om omlægningen. Nøgletallene formidles i ledelsesrapporter, som I modtager tre gange årligt. Nøgletallene giver jer mulighed for at: Få overblik over jeres foranstaltsningsmønster på udsatte børn- og ungeområdet i kommunen Følge udviklingen i nøgletallene i jeres kommune over tid Sammenligne jer med partnerskabskommunerne på alle nøgletal Sammenligne jer på udvalgte nøgletal med landsgennemsnittet samt et gennemsnit for en gruppe af kommuner med en lignende andel sårbare børn og unge 4

5 Sådan indberettes nøgletallene Det er kontaktpersonens opgave at koordinere og sikre, at den nødvendige dokumentation til brug for beregning af nøgletallene indsamles og sendes til Danmarks Statistik. Nøgletal 1-11 skal indberettes hver fjerde måned for en given skæringsdato, som er hhv. d. 31. januar, d. 31. maj eller d. 30. september. Skæringsdatoen for denne dataindsamling er d. 30. september. Nøgletal 12 skal indberettes årligt, og skal ikke indberettes i denne dataindsamling. Alle nøgletal består af et hovedtal. Flere af nøgletallene indeholder desuden undernøgletal. Alle nøgletal beregnes som en brøk med en tæller og en nævner. Vejledningen hjælper jer til at finde ud af, hvordan I opgør både tælleren og nævneren. Nøgletallene kan inddeles i to grupper. Nogle nøgletal trækkes direkte fra Anbringelsesstatistikken, og disse nøgletal skal I ikke selv opgøre og indberette. De øvrige nøgletal skal I selv opgøre og indberette. Dette er beskrevet nærmere i det følgende vejlednignsmateriale (s. 8 og frem) Kilde Anbringelsesstatistikken ved Danmarks Statistik Kommunens egen opgørelse og indberetning Nøgletal 1, 2, 3, 4, og 7 5.1, 5.3, 5.4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 Sådan bruges indberetningsskabelonen Der er udarbejdet en indberetningsskabelon, hvor du skal indberette nøgletal 5.1, 5.3, 5.4, 6 samt Når du åbner skabelonen, skal du angive, hvilken skæringsdato nøgletallene indberettes for. 5

6 Indberetningsskabelonen indeholder samtlige nøgletal, også dem som Danmarks Statistik er ansvarlig for at indberette. De grå felter er Danmarks Statistik ansvarlige for, og dem skal du ikke udfylde. For nøgletal 5.1, 5.3, 5.4, 6 samt 8-12 skal du udfylde felterne for både tæller og nævner. Nogle steder vil du opleve, at nævneren allerede er udfyldt. Det drejer sig om de felter, som angiver antal 0-17-årige i din kommune, og hvor vi allerede har hentet oplysningen i Danmarks Statistik. Nøgletallene bliver automatisk beregnet, når du har udfyldt tæller og nævner. Indberetningsskabelonen indeholder også et kommentarfelt for hvert nøgletal. Hvis du oplever, at der er udfordringer eller forbehold i forhold til kvaliteten af data for et nøgletal, er det vigtigt, at du beskriver dette i kommentarfeltet. Det kan fx være, hvis 11, stk. 3-indsatser ikke er registreret bagud i tid. I dette tilfælde er det vigtigt at angive, at antal igangværende 11, stk. 3-indsatser kun indeholder de indsatser, der er påbegyndt efter registreringspraksissen er iværksat. Tidsfrister for indberetningen I skal sikre jer, at listen fra Anbringelsesstatistikken er gennemgået og at evt. rettelser er foretaget i kommunens journaliseringssystem (fx DUBU) senest fire uger efter, I modtager listen fra Danmarks Statistik I skal sende oplysninger om anbringelser, der alene er grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, anbringelser af uledsagede flygtningebørn samt den udfyldte indberetningsskabelon til Danmarks Statistik senest fire uger efter, I modtager listen fra Danmarks Statistik Det vil fremgå af henvendelsen fra Danmarks Statistik, hvornår den præcise frist for disse opgaver er. 6

7 Oplysninger og nøgletal sendes til [indsættes] Skriv i emnefeltet: Att: [indsættes] Sådan kan du få hjælp Hvis du oplever tekniske problemer eller har spørgsmål til nøgletallene, er du meget velkommen til at skrive til: Hvis du har brug for mundtlig rådgivning, bedes du angive dette i mailen, og du vil blive ringet op hurtigst muligt. 7

8 Grundkatalog og vejledning Her kan du læse en detaleret definitionen af de enkelte nøgletal samt en beskrivelse af, hvordan I opgør og indberetter de enkelte nøgletal. Først præsenteres de 11 nøgletal, som opgøres hver fjerde måned. Derefter præsenteres nøgletal 12, som opgøres årligt. 8

9 Nøgletal, der opgøres hver fjerde måned Nøgletal 1: Institutionsanbringelser 1. Antal institutionsanbragte og anbragte på socialpædagogiske opholdssteder i alt pr årig Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Anbringelsesstatistikken, suppleret med lister Institutionsanbragte opgjort efter anbringelsessted: Institutionsanbragte tilsendt fra kommunen, hvor anbringelser - Døgninstitution, almindelig afdeling 0-17-årige i alt (jf. definition) udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af udelsagede - Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution flygtningebørn er opgjort på CPR-niveau. - Døgninstitution, sikret afdeling - Socialpædagogisk opholdssted - Skibsprojekt Indbyggere fra 0 til 17 år Pr. 1. januar 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (SEL) 74a (Straffeloven) 78, stk. 2 (Straffefuldbyrdelsesloven) 765 (Retsplejeloven) 9

10 Vejledning Nøgletallet opgøres på baggrund af Anbringelsesstatistikken NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 10

11 Undernøgletal 1.1: Anbringelser på døgninstitution 1.1. Andel anbragte på døgninstitutioner af samtlige institutionsanbragte Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Anbringelsesstatistikken, suppleret med lister Anbragte på døgninstitutioner: Anbragte 0-17-årige Institutionsanbragte tilsendt fra kommunen (jf. nøgletal 1) - Døgninstitution almindelig afdeling på døgninstitution i alt (jf. definition) 0-17-årige i alt (jf. definition i nøgletal 1) - Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr. 6 75, stk. 1 (SEL) 74a (Straffeloven) 78, stk. 2 (Straffefuldbyrdelsesloven) 765 (Retsplejeloven) Vejledning Som nøgletal 1 NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 11

12 Undernøgletal 1.2: Anbringelser på sikrede døgninstitutioner 1.2. Andel anbragte på sikrede døgninstitutioner af samtlige institutionsanbragte Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Anbringelsesstatistikken, suppleret med lister Anbragte på sikrede døgninstitutioner: Anbragte 0-17-årige Institutionsanbragte tilsendt fra kommunen (jf. nøgletal 1) - Døgninstitution sikret afdeling på sikrede døgninstitutioner i alt 0-17-årige i alt (jf. definition i nøgletal 1) (jf. definition) 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr. 6 75, stk. 1 (SEL) 74a (Straffeloven) 78, stk. 2 (Straffefuldbyrdelsesloven) 765 (Retsplejeloven) Vejledning Som nøgletal 1 NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 12

13 Undernøgletal 1.3: Anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder 1.3. Andel anbragte på socialpædagogiske opholdssteder af samtlige institutionsanbragte Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Anbringelsesstatistikken, suppleret med lister tilsendt fra kommunen (jf. nøgletal 1) Anbragte på socialpædagogiske opholdssteder: - Socialpædagogisk opholdssted - Skibsprojekt 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr. 5 75, stk. 1 (SEL) Anbragte 0-17-årige på socialpædagogiske opholdssteder i alt (jf. definition) Institutionsanbragte 0-17-årige i alt (jf. definition i nøgletal 1) 74a (Straffeloven) 78, stk. 2 (Straffefuldbyrdelsesloven) 765 (Retsplejeloven) Vejledning Som nøgletal 1 NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 13

14 Nøgletal 2: Varighed af institutionsanbringelser 2. Gennemsnitlig varighed af igangværende institutionsanbringelser Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Anbringelsesstatistikken, suppleret med lister Institutionsanbragte opgjort efter anbringelsessted: Varighed: Samlet antal dage af Institutionsanbragte tilsendt fra kommunen - Døgninstitution, igangværende 0-17-årige i alt (jf. (jf. nøgletal 1) almindelig afdeling institutionsanbringelser definition) - Delvis lukket af 0-17-årige, (jf. døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution definition) Det samlede antal - Døgninstitution, sikret afdeling dage frem til og med d. 30. september - Socialpædagogisk opholdssted - Skibsprojekt 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (SEL) 74a (Straffeloven) 78, stk. 2 (Straffefuldbyrdelsesloven) 765 (Retsplejeloven) Vejledning Som nøgletal 1 NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 14

15 Undernøgletal 2.1: Varighed af anbringelser på døgninstitution fuldbyrdelsesloven) 2.1. Gennemsnitlig varighed af igangværende anbringelser på døgninstitutioner Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Anbringelsesstatistikken, suppleret med lister Anbragte på døgninstitutioner: Varighed: Samlet antal dage af Døgninstitutionsanbragte tilsendt fra kommunen (jf. nøgletal 1) - Døgninstitution almindelig afdeling igangværende døgninstitutionsanbringelser 0-17-årige (jf. definition) - Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution af årige (jf. definition) Det samlede antal dage frem til og med 52, stk. 3, nr. 7, d. 30. september 58, jf. 66, stk. 1, nr. 6 75, stk. 1 (SEL) 74a (Straffeloven) 78, stk. 2 (Straffe- 765 (Retsplejeloven) Vejledning Som nøgletal 1 NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 15

16 Undernøgletal 2.2: Varighed af anbringelser på sikrede døgninstitutioner 2.2. Gennemsnitlig varighed af igangværende anbringelser på sikrede døgninstitutioner Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Anbringelsesstatistikken, suppleret med lister tilsendt fra kommunen (jf. nøgletal 1) Anbragte på sikrede døgninstitutioner: - Døgninstitution sikret afdeling 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr. 6 75, stk. 1 (SEL) 74a (Straffeloven) 78, stk. 2 (Straffefuldbyrdelsesloven) Varighed: Samlet antal dage af igangværende anbringelser af årige på sikrede døgninstitutioner (jf. definition) Det samlede antal dage frem til og med d. 30. september Anbragte 0-17-årige på sikrede døgninstitutioner (jf. definition) 765 (Retsplejeloven) Vejledning Som nøgletal 1 NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 16

17 Undernøgletal 2.3: Varighed af anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder 2.3. Gennemsnitlig varighed af igangværende anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Anbringelsesstatistikken, suppleret med lister tilsendt fra kommunen (jf. nøgletal 1) Anbragte på socialpædagogiske opholdssteder: - Socialpædagogisk opholdssted - Skibsprojekt 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr. 5 75, stk. 1 (SEL) 74a (Straffeloven) 78, stk. 2 (Straffefuldbyrdelsesloven) Varighed: Samlet antal dage af igangværende anbringelser af årige på socialpædagogiske opholdssteder (jf. definition) Det samlede antal dage frem til og med d. 30. september Anbragte 0-17-årige på socialpædagogiske opholdssteder (jf. definition) 765 (Retsplejeloven) Vejledning Som nøgletal 1 NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 17

18 Nøgletal 3: Anbringelser i plejefamilier 3. Antal anbragte i plejefamilier i alt pr årig Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Anbringelsesstatistikken, suppleret med lister tilsendt fra kommunen (jf. nøgletal 1) Anbragte i almindelige og kommunale plejefamilier (generelt og konkret godkendte) 52, stk. 3, nr. 7 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (SEL) Anbragte 0-17-årige i plejefamilier i alt (jf. definition) Indbyggere fra 0 til 17 år Pr. 1. januar Vejledning Som nøgletal 1 NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 18

19 Nøgletal 4: Anbringelser i netværksplejefamilier 4. Antal anbragte i netværksplejefamilier i alt pr årig Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Anbringelsesstatistikken, suppleret med lister tilsendt fra kommunen (jf. nøgletal 1) Anbragte i netværksplejefamilier 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr. 3 75, stk. 1 (SEL) Anbragte 0-17-årige i netværksplejefamilier i alt (jf. definition) Indbyggere fra 0 til 17 år. Pr. 1. januar Vejledning Som nøgletal 1 NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 19

20 Nøgletal 5: Hjemmebaserede foranstaltninger 5. Antal modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger pr årige Ekskluderet anbringelser og foranstaltninger udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Anbringelsesstatistikken, suppleret med lister Modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger: Antal 0-17-årige som tilsendt fra kommunen (jf. nøgletal 1) Derudover egen opgørelse - Døgnophold for både forældremyndighedsindehav eren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien modtager hjemmebaserede foranstaltninger (jf. definition) - Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted - Kost- og efterskole - Forebyggende foranstaltninger - Forældrerettede indsatser under anbringelse Indbyggere fra 0 til 17 år. Pr. 1. januar 52, stk. 3, nr. 4 (SEL) Og: 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr. 4 75, stk. 1 (SEL) Og: 52, stk. 3, nr. 1-3, 5-6, a, stk a 57b (SEL) Og: 52a, stk

21 Vejledning Nøgletallet beregnes ud fra undernøgletallene 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4. Undernøgletal 5.1, 5.3 og 5.4 er baseret på kommunens egen opgørelse, mens 5.2 trækkes fra Anbringelsesstatistikken. Hovednøgletal 5 vil derfor blive beregnet af Danmarks Statistik, efter de har modtaget jeres indberetning af nøgletallene NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 21

22 Undernøgletal 5.1: Modtagere af døgnophold for hele familien 5.1 Antal modtagere af døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien pr årig Ekskluderet ophold udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Egen opgørelse Modtagere af døgnophold for både Antal 0-17-årige der Indbyggere fra 0 til 17 forældremyndighedsindehaveren, modtager døgnophold år. barnet eller den unge og andre (jf. definition) medlemmer af familien: Pr. 1. januar 52, stk. 3, nr. 4 (SEL) Vejledning Tæller: Find de børn og unge, der pr. 30. september er i et døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien. De personer, der opstartes og afsluttes d. 30. september, tælles med Nævner: Er udfyldt på forhånd i indberetningsskabelonen 22

23 Undernøgletal 5.2: Anbragte i hjemmebaserede anbringelser 5.2. Antal modtagere af hjemmebaserede anbringelser pr årige Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Anbringelsesstatistikken, Anbragte på: suppleret med lister tilsendt fra kommunen (jf. nøgletal 1) - Eget værelse, kollegium, kollegielignend e opholdssted Antal 0-17-årige i hjemmebaserede anbringelser (jf. definition) Indbyggere fra 0 til 17 år - Kost- og efterskole Pr. 1. januar 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr. 4 75, stk. 1 (SEL) Vejledning Som nøgletal 1 NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 23

24 Undernøgletal 5.3: Modtagere af forebyggende foranstaltninger 5.3 Antal børn og unge, der modtager forebyggende foranstaltninger pr årig [Eksklusiv 5.1] Ekskluderet foranstaltninger udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Egen opgørelse Modtagere af forebyggende foranstaltninger 52, stk. 3, nr. 1-3 og 5-6 samt a, stk a 57b (SEL) Antal 0-17-årige der modtager forebyggende foranstaltninger (jf. definition) Indbyggere fra 0 til 17 år. Pr. 1. januar Vejledning Tæller: Find de børn og unge, der pr. 30. september modtager en forebyggende foranstaltning. De personer, der opstartes og afsluttes d. 30. september, tælles med Nævner: Er udfyldt på forhånd i indberetningsskabelonen 24

25 Undernøgletal 5.4: Forældrerettede indsatser under barnets eller den unges anbringelse 5.4 Antal modtagere af forældrerettede indsatser under barnets eller den unges anbringelse pr årig Ekskluderet foranstaltninger udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Egen opgørelse Modtagere af forældrerettede indsatser 52a, stk Antal 0-17-årige, hvis forældre modtager forældrerettede indsatser under barnets eller den unges anbringelse (jf. definition) Indbyggere fra 0 til 17 år. Pr. 1. januar Vejledning Tæller: Find de anbragte børn og unge, hvis forældre pr. 30. september modtager en foældrerettet indsats under anbringelsen. De personer, der opstartes og afsluttes d. 30. september, tælles med Nævner: Er udfyldt på forhånd i indberetningsskabelonen 25

26 Nøgletal 6: Forebyggende indsatser (myndighedsbevilgede 11, stk. 3-tilbud) 6. Antal myndighedsbevilgede 11, stk. 3-tilbud pr årig Ekskluderet indsatser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Egen opgørelse Modtagere af 11, stk. 3-tilbud, som er Igangværende forløb for Indbyggere fra 0 til 17 myndighedsbevilgede 0-17-årige (jf. definition) år. 11, stk. 3 (SEL) Pr. 1. januar Vejledning Tæller: Find de børn og unge, der pr. 30. september modtager et 11, stk. 3-tilbud, som er myndighedsbevilget. De personer, der opstartes og afsluttes d. 30. september, tælles med Nævner: Er udfyldt på forhånd i indberetningsskabelonen 26

27 Nøgletal 7: Tidligere institutionsanbragte 7. Andel børn og unge, der ved sidste måling (4 måneder tidligere) var institutionsanbragt eller anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, og som nu ikke er anbragte på denne vis Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Opgørelsesperiode: D. 31. maj til d. 30. september Anbringelsesstatistikken, suppleret med lister tilsendt fra kommunen Sidste måling: Institutionsanbragte opgjort efter anbringelsessted: 0-17-årige, der for 4 måneder siden var (jf. nøgletal 1) - Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution institutionsanbragt (jf. definition sidste måling), som nu ikke - Døgninstitution, sikret afdeling længere er anbragt på denne vis (jf. - Døgninstitution, almindelig afdeling definition denne måling) - Socialpædagogisk opholdssted - Skibsprojekter 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (SEL) Antal institutionsanbragte 0-17-årige (jf. definition sidste måling). De personer, der er fyldt 18 år på skæringsdatoen (d. 30. september ), ekskluderes Pr. 31. maj (4 måneder før skæringsdato) 74a (Straffeloven) 78, stk. 2 (Straffefuldbyrdelsesloven) 765 (Retsplejeloven) Denne måling: Ikke anbragt Eller anbragt på/i: Eget værelse, kollegium eller 27

28 kollegielignende opholdssted Kost- og efterskole Døgnophold for både forældremyndighedsindehav eren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Plejefamilier Netværksplejefamilier 52, stk. 3, nr. 4 og 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (SEL) Vejledning Som nøgletal 1 NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 28

29 Undernøgletal 7.1: Tidligere institutionsanbragte som anbringes i anden form Andel børn og unge, der ved sidste måling (4 måneder tidligere) var institutionsanbragt eller anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, men som ved denne måling er anbragt i anden form Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Opgørelsesperiode: D. 31. maj til d. 30. september Anbringelsesstatistikken, suppleret med lister tilsendt fra kommunen (jf. nøgletal 1) Sidste måling: Institutionsanbragte opgjort efter anbringelsessted: - Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution - Døgninstitution, sikret afdeling - Døgninstitution, almindelig afdeling - Socialpædagogisk opholdssted - Skibsprojekt 52, stk. 3, nr. 4 og 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (SEL) 0-17-årige, der for 4 måneder siden var institutionsanbragt (jf. definition sidste måling), som nu er anbragt i anden form (jf. definition denne måling) Antal institutionsanbragte 0-17-årige (jf. definition sidste måling). De personer, der er fyldt 18 år på skæringsdatoen (d. 30. september ), ekskluderes Pr. 31. maj (4 måneder før skæringsdato) 74a (Straffeloven) 78, stk. 2 (Straffefuldbyrdelsesloven) 765 (Retsplejeloven) Denne måling: Eller anbragt på/i: Eget værelse, kollegium eller kollegielignende opholdssted Kost- og efterskole Døgnophold for både 29

30 forældremyndighedsindehav eren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Plejefamilier Netværksplejefamilier 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (SEL) Vejledning Som nøgletal 1 NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 30

31 Undernøgletal 7.2: Tidligere institutionsanbragte som ikke længere er anbragte 7.2. Andel børn og unge, der ved sidste måling (4 måneder tidligere) var institutionsanbragt eller anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, men som ved denne måling ikke er anbragt Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Opgørelsesperiode: D. 31. maj til d. 30. september Anbringelsesstatistikken, suppleret med lister tilsendt fra kommunen (jf. nøgletal 1) Sidste måling: Institutionsanbragte opgjort efter anbringelsessted: - Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution - Døgninstitution, sikret afdeling - Døgninstitution, almindelig afdeling - Socialpædagogisk opholdssted - Skibsprojekt 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (SEL) 0-17-årige, der for 4 måneder siden var institutionsanbragt (jf. definition sidste måling), som ikke længere er anbragt (jf. definition denne måling) Antal institutionsanbragte 0-17-årige (jf. definition sidste måling). De personer, der er fyldt 18 år på skæringsdatoen (d. 30. september ), ekskluderes Pr. 31. maj (4 måneder før skæringsdato) 74a (Straffeloven) 78, stk. 2 (Straffefuldbyrdelsesloven) 765 (Retsplejeloven) Denne måling: Ikke anbragte 31

32 Vejledning Som nøgletal 1 NB! Der skal ikke indberettes tæller og nævner i indberetningsskabelonen 32

33 Nøgletal 8: Bevægelser fra hjemmebaserede foranstaltninger og op ad indsatstrappen 8. Andelen af børn og unge, der for et år siden modtog en hjemmebaseret foranstaltning, og ikke var anbragt, som på opgørelsestidspunktet er anbragt uden for hjemmet Ekskluderet hjemmebaserede foranstaltnigner og anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringelser af uledsagede flygtningebørn Opgørelsesperiode: D. 30. september 2015 til d. 30. september Egen opgørelse Sidste måling: Modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger for et år siden. 52, stk. 3, nr. 1-6 og a, stk a 57b 66, stk 1, nr. 4 (SEL) Denne måling: Anbragte opgjort ud fra anbringelsessted: 0-17-årige der for et år siden modtog en hjemmebaseret foranstaltning, men ikke var anbragt uden for hjemmet (jf. definition sidste måling), som nu er anbragt uden for hjemmet (jf. definition denne måling) 0-17-årige der for et år siden modtog en hjemmebaseret foranstaltning, men ikke var anbragt uden for hjemmet (jf. definition sidste måling). De personer, der er fyldt 18 år på skæringsdatoen (d. 30. september ), ekskluderes - Alm. og kommunale plejefamilier (generelt og konkret godkendte) Netværksplejefamilie - Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution - Døgninstitution, sikret afdeling - Døgninstitution, almindelig afdeling - Socialpædagogisk opholdssted - Skibsprojekt 33

34 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3 og , stk. 1 (SEL) Vejledning Tæller: Med udgangspunkt i listen over anbringelser fra Danmarks Statistik findes de børn og unge, der er anbragte pr. 30. september. De personer, der blev opstartet eller afsluttet på skæringsdatoen tælles med Blandt disse børn og unge findes dem, som pr. 30. september 2015 (for et år siden) modtog en hjemmebaseret foranstaltning. De personer, der blev opstartet eller afsluttet pr. 30. september 2015 tælles med Blandt disse børn og unge ekskluderes dem, som samtidig var anbragte pr. 30. september 2015 (for et år siden), fra nøgletallet Nævner: Find de børn og unge, der pr. 30. september 2015 (for et år siden) modtog en hjemmebaseret foranstaltning. De personer, der blev opstartet eller afsluttet på skæringsdatoen tælles med. Blandt disse børn og unge ekskluderes dem, som samtidig var anbragt, fra nøgletallet. Derudover eksluderes de børn og unge, der er fyldt 18 år i løbet af opgørelsesperioden, dvs. pr. 30. september 34

35 Nøgletal 9: Bevægelser fra hjemmebaserede foranstaltninger og ned ad indsatstrappen 9. Andelen af børn og unge, der for et år siden modtog en hjemmebaseret foranstaltning, som på opgørelsestidspunktet hverken modtager en hjemmebaseret foranstaltning eller er anbragt udenfor hjemmet Ekskluderet hjemmebaserede foranstaltnigner udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Opgørelsesperiode: D. 30. september 2015 til d. 30. september Egen opgørelse Sidste måling: Modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger for et år siden. 52, stk. 3, nr. 1-6 og a 54 57a 57b 66, stk.1, nr. 4 (SEL) Denne måling: Modtager ikke hjemmebaseret foranstaltning og er ikke anbragt 0-17-årige der for et år siden mogtog en hjemmebaseret foranstaltning (jf. definition sidste måling), men som ved denne måling, hverken modtager en hjemmebaseret foranstaltning eller er anbragt uden for hjemmet 0-17-årige der for et år siden modtog en hjemmebaseret foranstaltning (jf. definition sidste måling). De personer, der er fyldt 18 år på skæringsdatoen (d. 30. september ), ekskluderes

36 Vejledning Tæller: Find først nævneren Blandt de børn og unge, der indgår i nævneren nedenfor, findes de personer, som pr. 30. september hverken modtager en hjemmebaseret foranstaltning eller er anbragt uden for hjemmet. Det vil altså sige, at de personer, der modtager en hjemmebaseret foranstaltning eller er anbragt, skal ekskluderes fra tælleren Nævner: Find de børn og unge der pr. 30. september 2015 (for et år siden) modtog en hjemmebaseret foranstaltning. De personer, der blev opstartet eller afsluttet på skæringsdatoen tælles med Blandt disse børn og unge ekskluderes dem, som er fyldt 18 år i løbet af opgørelsesperioden, dvs. pr. 30. september 36

37 Nøgletal 10: Udvikling i forebyggende indsatser (myndighedsbevilgede 11, stk. 3-tilbud) 10. Andel børn der har modtaget en myndighedsbevilget 11, stk. 3-indsats indenfor det seneste ½ år, hvor der efterfølgende træffes en afgørelse om en 50 undersøgelse Ekskluderet forløb udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Opgørelsesperiode: D. 31. marts til d. 30. september Egen opgørelse Sidste måling: Modtagere af myndighedsbevilgede 11, stk. 3-indsatser årige der indenfor de seneste 6 måneder har påbegyndt en 11, 0-17-årige der indenfor de seneste 6 måneder har påbegyndt en 11, stk. 3-indsats (jf. stk. 3-indsats (jf. definition sidste måling), definition 11, stk. 3 (SEL) og hvor der efterfølgende er træffet sidste måling). De personer, der er fyldt 18 Denne måling: Afgørelser om 50 undersøgelser. afgørelse om en 50 undersøgelse (jf. definition denne måling) år på skæringsdatoen (d. 30. september ), ekskluderes 50 (SEL) Pr. 31. marts (6 måneder bagud) Vejledning Tæller: Find først nævneren Blandt de børn og unge, der indgår i nævneren nedenfor, findes de personer, hvor der efter påbegyndelsen af en 11, stk. 3-indsats er påbegyndt en børnefaglig undersøgelse frem til og med d. 30. september Nævner: Find de børn og unge, der har påbegyndt en myndighedsbevilget 11, stk. 3-indsats i perioden d. 31. marts til d. 30. september Blandt disse børn og unge ekskluderes dem, som er fyldt 18 år i løbet af opgørelsesperioden, dvs. pr. 30. marts 37

38 Nøgletal 11: Udgifter til forebyggende foranstaltniger og anbringelser 11. Månedlige nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger i forhold til månedlige nettodriftsudgifter til anbringelser (gennemsnit for 3 måneder)* Opgørelsesperiode: D. 1. juli til d. 30. september Egen opgørelse baseret på FLIS [Nøgletal nr og ] Beløb: Regnskab Kontoplan: Dranst 1 og 2 Funktioner: Opgøres som gennemsnit af de seneste tre måneder før skæringsdato Beløb: Regnskab Kontoplan: Dranst 1 og 2 Funktioner: , , og Opgøres som gennemsnit af de seneste tre måneder før skæringsdato *Opgøres for aldergruppen 0-22 år, da dette nøgletal er baseret på FLIS Vejledning* Tæller: Find summen af udgifter til forebyggende foranstaltninger for de seneste tre måneder (fra d. 1. juli til d. 30. september ) Divider med 3 Nævner: Find summen af udgifter til anbringelser for de seneste tre måneder (fra d. 1. juli til d. 30. september ) Divider med 3 *Hvis I anvender FLIS, og de tal I indberetter er valide, kan I trække tæller og nævner for de tre måneder direkte fra FLIS [Nøgletal nr og ]. 38

39 Nøgletal, der opgøres årligt Nøgletal 12: Opfølgninger NB! Skal ikke opgøres i denne dataindsamling Gennemsnitlig frekvens i opfølgninger for institutionsanbringelser og anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringesler af uledsagede flygtningebørn Opgørelsesperiode: Et helt kalenderår Egen opgørelse Institutionsanbragte og anbragte på socialpædagogiske opholdssteder opgjort ud fra anbringelsessted: Varighed: Varighed (antal dage) af institutionsanbringelser Gennemførte opfølgninger for Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket afdeling på åben døgninstitution for årige, jf. definition* årige institutionsanbragte, jf. definition* - Døgninstitution, sikret afdeling - Døgninstitution, almindelig afdeling Hele kalenderåret Hele kalenderåret - Socialpædagogisk opholdssted - Skibsprojekt 52, stk. 3, nr. 7, 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (SEL) 74a (Straffeloven) 78, stk. 2 (straffe-fuldbyrdelsesloven) 765 (retsplejeloven) 39

40 12.2. Gennemsnitlig frekvens opfølgninger for anbringelser i plejefamilier (indenfor de seneste 12 måneder) Ekskluderet anbringelser udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt anbringesler af uledsagede flygtningebørn Opgørelsesperiode: Et helt kalenderår Egen opgørelse Anbragte i almindelige og kommunale plejefamilier (generelt og konkret godkendte) samt netværksplejefamilier: Varighed: Varighed (antal dage) af plejefamilieanbringelser for 0-17-årige, jf. definition* 52, stk. 3, nr. 7 58, jf. 66, stk. 1, nr , stk. 1 (SEL) Hele kalenderåret Gennemførte opfølgninger for årige, som er anbragte i plejefamilier, jf. definition* Hele kalenderåret 765 (retsplejeloven) 40

41 12.3. Gennemsnitlig frekvens i opfølgninger for hjemmebaserede foranstaltninger (indenfor de seneste 12 måneder) Ekskluderet foranstaltninger udelukkende pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Opgørelsesperiode: Et helt kalenderår Egen opgørelse Modtagere af hjemmebaserede foranstaltninger: Varighed: Varighed (antal dage) Gennemførte - Døgnophold for både forældremyndighedsindehav eren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien af hjemmebaserede foranstaltning for 0-17-årige, jf. definition* opfølgninger for årige, som modtager hjemmebaserede foranstaltninger, jf. definition* - Eget værelse, kollegium, kollegielignende opholdssted Hele kalenderåret - Kost- og efterskole Hele kalenderåret - Forebyggende foranstaltninger - Familierettede indsatser under anbringelse 52, stk. 3, nr. 1-6 og a 54 57a 57b 66, stk.1, nr. 4 (SEL) 41

Resultatmål og nøgletalskataloget. Workshop 7 D. 9. juni 2016

Resultatmål og nøgletalskataloget. Workshop 7 D. 9. juni 2016 Resultatmål og nøgletalskataloget Workshop 7 D. 9. juni 2016 Program for workshop Velkomst og præsentation af oplægsholdere Præsentation af nøgletalskataloget Erfaringer fra Herning og Brønderslev Kommune

Læs mere

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om kommune xx s omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Referencekommunenetværket Skæringsdato d. 30. september 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nøgletalskatalog Marts 2016

Nøgletalskatalog Marts 2016 Nøgletalskatalog Marts 2016 Om nøgletalskataloget Hvordan ser nøgletallene ud? 12 nøgletal med undernøgletal Bygget op om indsatsviften som den grundlæggende faglige figur Tidlige Nøgletal 1 1. Antal sanbragte

Læs mere

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om XX Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Projekt om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner.

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Kolding Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Syddjurs Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Partnerskabsprojektet, referencenetværket 1. dataindsamling, skæringsdato

Læs mere

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Ledelsesinformation. Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Ledelsesinformation Om Hvidovre Kommunes omstilling mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Partnerskab i Forebyggelsespakken: Tidlig Indsats

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Side 1 af 30 3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Døgnophold i anbringelsessteder fra det 18. år Klik på siden for PRINT af de udfyldte skemasider Identifikation (kan ikke ændres):? Indberettende kommune

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige Side 1 af 25 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse Overtagelse af handlekommuneforpligtelse Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen

ASSENS KOMMUNE. Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen ASSENS KOMMUNE Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen Børn, Unge og Uddannelse November 2016 Nøgletal opgjort i årsværk og antal Nøgletal 1 Nøgletal 2 Nøgletal 3 Nøgletal 4 Nøgletal 5 1 Nøgletal 1

Læs mere

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Opdateret 15. januar 2015 Anbringelsesstatistik Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Hvornår skal der registreres i skema 1? Kommunen skal indberette et statistikskema med grundoplysninger

Læs mere

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige

3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige 3. Døgnophold i efterværn - 18-22årige Døgnophold i anbringelsessteder fra det 18. år - 2011 Klik på siden for PRINT af de udfyldte skemasider Identifikation (kan ikke ændres): Indberettende kommune (handlekommune):

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2011 18-22åriges døgnophold i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for PRINT af de udfyldte

Læs mere

Teenageanbringelser bryder oftere sammen

Teenageanbringelser bryder oftere sammen Teenageanbringelser bryder oftere sammen Nogle anbringelser må afbrydes, før det er planlagt. Siden 21 er andelen af anbringelser, der ender med sammenbrud, faldet fra 5,5 pct. til 4,7 pct. Anbragte unge

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Side 1 af 27 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2013 Døgnophold for 18-22årige i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for

Læs mere

Min personlige sagsrapport Eksempel

Min personlige sagsrapport Eksempel Min personlige sagsrapport Eksempel Min sagsstamme Sager - Denne tabel viser din sagsliste. Sag 4 42 52 Anbragt 6/7 År Borger CPR nummer Borger Navn Borger Alder Forældre CPR nummer Total Total Total 3

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2015 4 2.1 Stigning i andelen af frivillige anbringelser

Læs mere

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Nøgletal. Udsatte børn og unge Nøgletal Udsatte børn og unge Målsætninger UDSATTE BØRN OG UNGE 2020Mål 2011 (baseline) 2012 2013 1. Flere udsatte børn og unge skal gennemføre en uddannelse 2020mål: Mindst 50 procent af udsatte børn

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Baseline. Sverigesprogrammet

Baseline. Sverigesprogrammet Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN?

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 Postboks 9080 2450 København SV T: 33 41 12 00 M: ast@ast.dk 1. Anbringelsesstatistikken For at styrke dokumentationen

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014

Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014 Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater anbringelser af børn og unge 2010 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2010 6 2.1 Afgørelse

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater Anbringelser af børn og unge 2011 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2011 6 2.1 Afgørelser

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Solrød-model, BDO-analyse m.m.

Solrød-model, BDO-analyse m.m. Solrød-model, BDO-analyse m.m. Orientering til Familie- og uddannelsesudvalget 13. marts 2017 Poul Edvard Larsen, leder af Børn og Unge Rådgivningen Lone Vandborg, leder af Familieafsnittet Disposition

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Min personlige sagsrapport Anonymiseret

Min personlige sagsrapport Anonymiseret Min personlige sagsrapport 0-0-207 Anonymiseret Min sagsstamme Sager - Denne tabel viser din sagsliste. Borger CPR nummer Borger Navn Borger Alder Forældre CPR nummer 0000000000 ABC 9 0000000000 8 8 7

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere.

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. 9. november 2015 Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. Børne- og Ungerådgivningen har samme forpligtelse over for flygtningebørn i henhold

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

1. Oprettelse af sag, 0-17årige

1. Oprettelse af sag, 0-17årige 1. Oprettelse af sag, 0-17årige Afgørelse om anbringelse - 2011 Overtagelse af handlekommuneforpligtelse - 2011 Døgnophold i anbringelsessted fra det 18. år (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Torben Buse Vicedirektør i Socialstyrelsen. Tidlig Indsats Livslang Effekt introduktion til mulighederne i pakken

Torben Buse Vicedirektør i Socialstyrelsen. Tidlig Indsats Livslang Effekt introduktion til mulighederne i pakken Torben Buse Vicedirektør i Socialstyrelsen Tidlig Indsats Livslang Effekt introduktion til mulighederne i pakken Forebyggelsespakken Tidlig Indsats Livslang Effekt Formålet er at styrke det tidlige forebyggende

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 84 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

Børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet Ankestyrelsens statistikker Børn og unge anbragt uden for hjemmet Kommunale afgørelser, årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Børn og unge anbragt uden for hjemmet, kommunale afgørelser

Læs mere

DE UDSATTE BØRN FEBRUAR 2017 NØGLETAL DE UDSATTE BØRN

DE UDSATTE BØRN FEBRUAR 2017 NØGLETAL DE UDSATTE BØRN DE UDSATTE BØRN FEBRUAR 2017 NØGLETAL DE UDSATTE BØRN NØGLETAL 2017 KL 1. udgave, 1. oplag 2017 Produktion: Kommuneforlaget A/S Design: e-types Tryk: Rosendahl Schultz Grafisk Foto: Rie Neuchs, Colourbox

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK Juli 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2016 Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 16. Notat Emne Til Udviklingen i antal anbringelser 2010 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 16. september Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 1. halvår Særligt

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser SocialAnalyse Nr. 4 08.2017 Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser Plejefamilier kommer ofte i spil, når et barn eller en ung skal anbringes. De tilbyder barnet nogle rammer, der adskiller

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK April 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Benchmark Greve-HTK Sårbare børn og unge

Benchmark Greve-HTK Sårbare børn og unge Benchmark Greve-HTK Sårbare børn og unge 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold og demografi Forebyggelsesindsats Visioner og mål på området Antal anbringelser Udgifter til sårbare børn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Status på Børn og Familie

Status på Børn og Familie Status på Børn og Familie Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse og status... 3 Økonomi... 5 Udvikling i de faglige udfordringer... 9 Budgetmæssige udfordringer

Læs mere

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.

1(1. Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim. 1(1 Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til: cawsim.dk og riwasim.dk samt i kopi til p-boernsim.dk Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK JANUAR 2015 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse

Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Bilag 1 april 2016 Tabeller til gennemgang af anbringelsessager april 2016 Tabel 1 Udgifter fordelt på årsager til anbringelse Årsager Årsudgifter i mio. Gns.pris. i tusind Ant al Børn og unge med vidtgående

Læs mere

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen

Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen Ledelsesinformation i Børn- og Ungerådgivningen 1. Information om antal underretninger, sager og processer 2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og tilhørende økonomi 3. Information

Læs mere

Når kolde hænder bliver varme

Når kolde hænder bliver varme Når kolde hænder bliver varme Stinne Højer Mathiasen Udviklingskonsulent, Programleder, Ph.d. Kvalitet på nye måder, KORA, København 4. November 2014 Vores ambition? At være blandt de bedste på området

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet

Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Hanne Søndergård Pedersen og Hans Kloppenborg Midtvejsevaluering af Sverigesprogrammet Marts 2015 Hvad er Sverigesprogrammet? Herning Kommune har etableret Sverigesprogrammet med fokus på en omlæggelse

Læs mere