Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende:"

Transkript

1 Petanque regler MATERIALE Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: 1. Kuglerne skal være af metal. 2. Kuglernes diameter skal være mellem 7,05 cm (min.) og 8,0 cm (max.). 3. Kuglens vægt skal være mellem 0,650 kg (min.) og 0,800 kg (max.) og fabrikat, mærke og vægtangivelse skal være indgraveret og altid læsbart. 4. Kugler må hverken være fyldt med sand eller forsynet med nogen form for bly-indlæg eller på anden måde være ændret efter fremstillingen. Det er især forbudt at efterbehandle dem for at ændre hårdheden. Dog må spillerens navn eller initialer gerne være indgraveret. Dette gælder ligeledes for godkendte logoer o.lign., der har med fremstillingen at gøre. Sanktioner for ikke-godkendte kugler. Enhver spiller, der overtræder stk. d i den foregående bestemmelse, udelukkes øjeblikkeligt fra spillet. Det samme gælder medspillere. 1. Forfalskede kugler: Spilleren risikerer at få sin licens inddraget i en periode bestemt af forbundet plus eventuelt anden straf, som forbundet kan idømme spilleren. Samme straf kan også idømmes medspillere. 2. Ændrede/præparerede kugler: Spilleren risikerer licensinddragning i en periode bestemt af forbundet og forbud mod at deltage i danske mesterskaber, herunder kvalifikationskampe, samt internationale turneringer. Hvis der er spillet med lånte kugler, udelukkes ejeren i en periode bestemt af forbundets disciplinærkommission. Hvis en kugle hverken er forfalsket eller ændret, men ikke opfylder kravene i punkterne a), b) og c), skal spilleren udskifte den eller udskifte hele sættet. Påtale angående punkterne a), b) og c) fra spillere fra begge hold skal ske før kampens start. Det er i spillernes interesse at sikre sig, at egne og modstanderens kugler opfylder de angivne krav. Klager over pkt. d) i 2 1. afsnit kan indgives under hele kampen, men kan kun behandles mellem 2 omgange. Hvis en spiller (hold) fra og med 3. omgang klager over en modstanders kugle(r), og klagen viser sig grundløs, tillægges der modstanderholdet 3 point. Hvis en kugle bliver åbnet, er den protesterende ansvarlig. Hvis kuglen er lovlig, må sættet erstattes til nyværdi. Men i intet tilfælde kan han dømmes til at betale yderligere erstatning. Dommeren eller turneringsledelsen kan når som helst kontrollere en eller flere spilleres kugler. - Godkendte målkugler. Målkugler skal være af træ eller af et syntetisk materiale, der bærer fabrikantens mærke og har gennemgået en godkendelsesprocedure af F.I.P.J.P. Diameteren skal være mellem 25 mm og 35 mm. Farvede målkugler er uanset farven tilladte Banen Pétanquesporten spilles på alle slags underlag. Imidlertid kan turneringsarrangøren eller dommeren henvise 1

2 spillerne til afmærkede baner. I så fald skal banen under nationale mesterskaber eller internationale turneringer være mindst 4 meter bred og 15 meter lang. Ved andre konkurrencer kan forbundene tillade deres underafdelinger at dispensere fra disse mål, dog uden at banerne bliver mindre end 3 x 12 meter. Hvis spilleområdet er omgivet af indhegning el. lign., skal denne ligge mindst 0,30 meter fra dødlinjen. Dødlinjen skal omgive spillebanerne i en maksimal afstand af 4 meter. Disse bestemmelser gælder naturligvis også finalebanerne. Kampene spilles til 13 point med mulighed for at pulje- og kvalifikationskampe spilles til 11 point. SPILLEREGLER Igangsættelse af spillet, regler for kastecirklen Spillerne skal møde frem ved den af turneringslederen anviste bane og trække lod om, hvem der skal kaste målkuglen og om eventuelt at vælge bane. Den, som kaster målkuglen, er ikke tvunget til at kaste sin kugle som den første. Når to hold har fået anvist en bane, må de ikke uden dommerens tilladelse flytte kampen til en anden bane. En spiller fra det hold, der har vundet målkuglen, vælger udgangspunkt og tegner en cirkel, så der i den er plads til enhver deltagers fødder (mindst 0,35 og højst 0,50 meter i diameter) og med cirkelkanten mindst 1 meter fra forhindringer eller forbudt område. Ved kampe i frit område mindst 2 meter fra andre cirkler, der er i brug. Det hold, der skal kaste målkuglen, skal forinden slette alle cirkler, der befinder sig i nærheden af den, der skal bruges. Det indre af cirklen kan ryddes i løbet af omgangen, men skal genetableres senest, når den næste runde begynder. Cirklen betragtes ikke som forbudt område. Ved kastet skal fødderne være helt inden for cirklen. Spilleren skal røre jorden med begge ben og må ikke gå uden for cirklen eller slippe jorden, før kuglen er landet på banen (se 24). Ingen anden legemsdel må røre jorden uden for cirklen. Det er tilladt bevægelseshæmmede kun at have een fod inden for cirklen. Spillere i kørestol skal placere kørestolen, så at cirklen er midt mellem hjulene og fodstøtten på højde med cirklens kant. Reglement for udkast af målkuglen For at en udkastet målkugle er gyldig, skal følgende opfyldes: 1) Afstanden mellem målkuglen og cirklens nærmeste kant skal være: mindst 4 meter og højst 8 meter for puslinge mindst 5 meter og højst 9 meter for ynglinge mindst 6 meter og højst 10 meter for juniorer og seniorer. 2) Cirklen skal være mindst 1 meter fra forhindring og forbudt område. 3) Målkuglen skal være mindst 1 meter fra forhindring og forbudt område. 4) Målkuglen skal være synlig for spillere, som står helt oprejst, og hvis fødder rører cirklens inderside. Ved evt. uenighed om målkuglens synlighed, gælder dommerens afgørelse uden diskussion. Næste udkast sker fra en cirkel tegnet omkring det punkt, hvor målkuglen befandt sig ved slutningen af den foregående omgang. Undtagen i følgende tilfælde: - cirklen er mindre end 1 meter fra forhindringer eller forbudt område. - udkast af målkuglen kan ikke ske inden for den i reglerne fastsatte afstand. I det første tilfælde tegner spilleren en cirkel 1 meter fra forhindring eller forbudt område. I det andet tilfælde kan spilleren rykke tilbage, bort fra det sted, hvor målkuglen befandt sig, indtil den maksimale kasteafstand er opnået og ikke længere. Denne mulighed må kun benyttes, hvis det ikke er muligt i nogen retning at kaste målkuglen ud til maksimal afstand. Hvis målkuglen ikke lander efter reglerne i 3 på hinanden følgende udkast fra samme hold, overlades den til modspillerne, som også får 3 forsøg, og som ligeledes kan tegne cirklen og flytte cirklen tilbage efter de ovenfor beskrevne regler. Herefter kan cirklen ikke flyttes, selv om dette holds udkast ikke lykkes i 3 forsøg. I alle tilfælde beholder det hold, som først havde 3 mislykkede forsøg, retten til at kaste første kugle. 2

3 Udkastets gyldighed Hvis målkuglen ved udkastet stoppes af en dommer, en spiller, en tilskuer, et dyr eller genstand i bevægelse, er udkastet ugyldigtog skal tages om, uden at kastet regnes med i de 3, som spilleren eller holdet har ret til. Selv om den første kugle efter udkast af målkuglen er spillet, har modstanderen stadig ret til at betvivle dens korrekte placering. Hvis placeringen viser sig at være ukorrekt, skal udkastet af målkuglen tages om, og den første kugle tages om. Hvis derimod modstanderen også har spillet en kugle, er målkuglen gyldig, og der kan ikke protesteres mod dens placering. For at udkastet af målkuglen skal kunne tages om, skal begge hold anerkende dette, eller dommeren dømme udkastet som ugyldigt. Er det tilfældet, kan man ikke vælge at bruge det oprindelige udkast. Såfremt et hold ikke følger dette, mister holdet retten til udkast af målkuglen. Annullering af målkuglen Målkuglen er tabt i følgende 6 tilfælde: 1) Når den efter udkastet ikke befinder sig inden for de grænser, der er beskrevet i 7. 2) Når den under spillet flyttes til forbudt område, også selvom den kommer tilbage til tilladt område. Når målkuglen ligger på grænsen til forbudt område, er den spilbar. Den er kun tabt, når den helt har passeret grænsen til forbudt område eller dødlinjen. Vandpytter, hvor målkuglen flyder frit, betragtes som forbudt område. 3) Når den flyttede målkugle ikke er synlig fra cirklen efter reglerne i 7, selv om den ligger i tilladt område. Er målkuglen skjult af en kugle, regnes den ikke for tabt. Dommeren kan fjerne en kugle for at forvisse sig om, hvorvidt målkuglen er synlig eller ej. 4) Når den i spillets løb flyttes til en position mere end 20 meter (for juniorer og seniorer) eller 15 meter (for puslinge og ynglinge) eller mindre end 3 meter fra cirklen. 5) Når den i spillets løb flyttes og ikke kan findes. Eftersøgning af målkuglen må ikke overstige 5 min. 6) Når et forbudt område befinder sig imellem målkuglen og kastecirklen. Fjernelse af forhindringer - Straffe Man må ikke ændre/jævne/flytte sten eller lign. på/fra banen. Det er dog tilladt for den spiller, der skal kaste målkuglen, at få en fornemmelse af et nedslagssted, ved højst 3 gange at banke med sin kugle på banen. Det hold der skal kaste, må dog jævne et evt. hul, som den sidst spillede kugle har forårsaget. Hvis ovenstående regler ikke respekteres, kan spillerne idømmes følgende straffe: 1) Advarsel. 2) Annullering af den spillede kugle eller den kugle, der skal spilles. 3) Udelukkelse af den skyldige spiller for en omgang. 4) Udelukkelse af den skyldige spiller for resten af kampen. 5) Diskvalifikation af holdet. 6) Diskvalifikation af begge hold i tilfælde af indbyrdes aftale. Hvis målkuglen skjules eller flyttes Hvis målkuglen i løbet af en omgang pludselig skjules af løv eller et stykke papir, skal dette fjernes. Skulle den liggende målkugle flytte sig, på grund af blæst eller banens hældning eller lignende, skal den lægges tilbage på sin oprindelige plads, under forudsætning af, at den var markeret. Det gælder også, hvis målkuglen ved et uheld flyttes af dommer, spiller, tilskuer, kugle eller målkugle fra et andet spil, et dyr eller en genstand i bevægelse. Hvis målkuglen flyttes under indvirkning af en kugle, der indgår i spillet, er den gyldig. For at undgå diskussion, bør spillerne markere målkuglens placering. Protest angående ikke markeret kugle eller målkugle kan ikke behandles. 3

4 Hvis målkuglen flyttes til en anden bane Hvis målkuglen i løbet af spillet flyttes til en anden bane, er den spilbar, jævnfør dog 9. Spillere, som spiller efter denne målkugle, skal om nødvendigt vente med at afslutte omgangen, til de andre spillere har afsluttet deres påbegyndte omgang. Spillere, der berøres af denne paragraf, må udvise tålmodighed og sportsånd. I den følgende omgang fortsætter spillerne spillet på den anviste bane. Hvis målkuglen er ugyldig Hvis målkuglen i løbet af spillet er tabt, er der 3 muligheder: 1) Begge hold har kugler tilbage. Omgangen spilles om. 2) Kun det ene hold har kugler tilbage. Dette hold tildeles ligeså mange point, som det har kugler tilbage. 3) Ingen af holdene har kugler tilbage. Omgangen spilles om. Hvis målkuglen stoppes 1) Hvis en ramt målkugle stoppes af tilskuere eller en dommer, gælder dens stopposition. 2) Hvis en ramt målkugle stoppes af en spiller, kan hans modstandere vælge at: a) Lade målkuglen ligge på sin plads. b) Lægge målkuglen tilbage på sin oprindelige plads. c) Lægge målkuglen i forlængelse af en linie fra den oprindelige til den nuværende plads, men på tilladt område, dog højst i en afstand af 20 meter (15 meter for ynglinge og puslinge) og sådan, at den er synlig. Punkterne b) og c) kan kun komme i anvendelse, hvis målkuglens placering har været markeret. I modsat fald skal målkuglen blive på sin nuværende plads. Hvis en ramt målkugle af denne grund kommer ind i forbudt område, inden den stoppes, er den ugyldig, og 13 finder herefter anvendelse. Udkast af målkuglen, hvis denne har været ude af banen Hvis målkuglen i løbet af spillet er flyttet uden for banen, skal den i den følgende omgang kastes fra det sted, den oprindeligt lå, under forudsætning af at (jfr. 7): a) udkastcirklen kan tegnes 1 meter fra forhindring eller grænse fra forbudt område. b) udkast af målkugle kan ske inden for de gyldige afstande. Kast af den første kugle og de følgende Den første kugle i en omgang kastes af en spiller fra det holdvis, der har vundet lodtrækningen eller har vundet den forudgående omgang. Spilleren må hverken bruge en genstand eller tegne en streg for at markere nedslagsstedet. Kuglerne kastes én ad gangen. Ingen kugle kan spilles to gange, dog med undtagelse af kugler, der ufrivilligt er blevet standset eller afbøjet på vejen mellem kastecirklen og målet af en kugle eller en målkugle fra en anden kamp, af et dyr eller en genstand i bevægelse (bold o.a.), samt i det i 8 stk. 2 forudsete tilfælde. Når den sidste kugle spilles, må spilleren ikke have en ekstra kugle i den anden hånd. Det er forbudt at gøre målkugle eller kugler våde. Hvis den først spillede kugle ender i forbudt område, er det modstandernes tur til at kaste en kugle, og der fortsættes skiftevis indtil der er en kugle på tilladt område. Hvis en korrekt kugle rammes af et skud eller indlæg, så der efterfølgende ikke befinder sig kugler på tilladt område, følges 29 angående kugler som ligger i samme afstand fra målkuglen. Spilleres og tilskueres holdning under spillet I den foreskrevne tid, en spiller behøver for at kaste sin kugle, skal både tilskuere og spillere forholde sig helt stille. 4

5 Modstanderen må ikke gå, gestikulere eller gøre andet til gene for spilleren. Kun medspillere må færdes mellem målkuglen og kastecirklen. Modstanderne skal befinde sig ude til siden, mindst 2 meter fra spilleren eller målkuglen, dog ikke ud for stykket mellem cirklen og målkuglen. Brud på disse regler medfører advarsel og kan føre til diskvalifikation fra turneringen, hvis den overhøres. Kast af kugler og kugler, der er gået ud af banen Man kan ikke i forsøgs øjemed kaste sin kugle i spillet. Spillere, der ikke overholder denne forskrift, kan rammes af de i 10 nævnte sanktioner. Kugler, der i løbet af omgangen går ud af en afmærket bane, er gyldige (med undtagelse af kugler, der er ugyldige ifølge 19). Ugyldige kugler En kugle er tabt, hvis den kommer ud i forbudt område. Der gælder samme regel for kugler, som for målkugle, med hensyn til, hvornår de er døde i forhold til grænser til forbudt område - se 9 stk. 2. Hvis kuglen kommer tilbage på tilladt område, enten på grund af terrænets hældning, eller fordi den støder imod faste eller bevægelige forhindringer, skal kuglen straks tages ud. Alt, hvad den har flyttet efter sin vandring i forbudt område, skal lægges tilbage på plads. En tabt kugle skal straks fjernes fra banen. Sker det ikke, anses den for godkendt, så snart modstanderens næste kugle er spillet. Hvis en kugle standses En spillet kugle, som stoppes af en dommer eller tilskuer, skal forblive i sin stopplacering. En spillet kugle, som stoppes af en medspiller, er tabt. En indlagt kugle, som stoppes af modstanderen, kan efter spillerens ønske enten spilles om eller blive liggende. Hvis en afskudt kugle eller en ramt kugle stoppes af en spiller, kan modstanderen til den skyldige a) Lade den ligge i stoppositionen. b) Lægge den i forlængelse af en linie fra den ramte kugles oprindelige plads til kuglens stopposition, dog kun inden for tilladt område og kun under forudsætning af, at den liggende kugles tidligere placering var markeret. Spillere, som forsætligt stopper en kugle, diskvalificeres omgående for den igangværende kamp. Ligeså hans hold. Tidsforbrug til kast Så snart målkuglen er kastet, må hver spiler bruge højst et minut til sit kast. Denne tid løber fra målkuglen eller en spillet kugle ligger helt stille, eller fra en nødvendig måling er afsluttet. Disse bestemmelser gælder også for udkastet af en målkugle efter hver omgang. Spillere, der ikke overholder tidsfristen, straffes efter bestemmelserne i 10. Hvis en kugle flyttes Hvis en liggende kugle flytter sig på grund af blæst, banens hældning eller andet, skal den lægges tilbage på sin oprindelige plads. Dette gælder også, hvis en kugle ved et uheld flyttes af en spiller, en dommer, en tilskuer, et dyr eller en genstand i bevægelse. For at undgå enhver uenighed bør spillerne markere kuglerne. Protest angående umarkerede kugler godtages ikke, og dommeren kan kun dømme ud fra kuglernes eller målkuglens faktiske placering i området. Hvis en kugle derimod flyttes af en i kampen spillet kugle, er dens placering gældende. 5

6 Hvis en spiller kaster en anden kugle end sin egen En spiller, som kaster en anden kugle end sin egen, får en advarsel. Den spillede kugle gælder dog, men skal straks byttes ud, i givet fald efter at der er foretaget måling. Hvis dette gentager sig under en kamp, dømmes den fejlagtigt spillede kugle ugyldig, og alt, hvad kuglen har flyttet, lægges tilbage på sin oprindelige plads. Inden en kugle spilles, skal den rengøres for jord eller eventuelt andet smuds. Den, som forsømmer dette, straffes i henhold til 10. Det er forbudt at samle spillede kugler op, før omgangen er afsluttet. Ureglementeret udkast af kugler Enhver kugle, der ikke er kastet efter reglerne, er ugyldig, og alt, hvad den har flyttet, skal lægges tilbage på plads, hvis det har været markeret. Det samme gælder en kugle, som er kastet fra en anden ring end den, målkuglen blev kastet fra. Modstanderen har imidlertid ret til at påberåbe sig fordels regel og erklære kuglen for gyldig. I så fald er kuglen godkendt, og alt den har flyttet, skal forblive i sin nye placering. Kortvarig fjernelse af kugler Ved måling kan man, efter nøjagtig markering, kortvarigt flytte de kugler eller forhindringer, som ligger mellem målkuglen og den målkugle, der skal måles. Efter målingen skal de fjernede kugler og forhindringer lægges tilbage. Hvis forhindringerne ikke kan flyttes, bør målingen ske med passer. Opgørelse af point Målingen påhviler den, som sidst har kastet en kugle eller en medspiller. Modstanderne har dog altid ret til at måle efter. Uanset rangordenen af den kugle, der skal måles, og tidspunktet i omgangen, kan en dommer spørges. Hans afgørelse kan ikke appelleres. Målinger skal ske med egnede måleinstrumenter, og begge hold skal være i besiddelse af sådanne. Det er især forbudt at måle med fødderne. Spillere, der ikke overholder denne bestemmelse, kan rammes af de i 10 nævnte sanktioner, hvis de efter en advarsel fra dommeren fremturer i denne praksis. Hvis kugler fjernes før optælling af point Når en spilleomgang er afsluttet, er enhver fjernet kugle ugyldig, med mindre den forinden er markeret. Protest angående dette kan ikke godkendes. Hvis en kugle eller målkugle flyttes Hvis en spiller flytter målkuglen eller en af de kugler, der skal måles, mister hans hold et eller flere point afhængigt af situationen. Hvis dommeren, ved måling, rører eller flytter målkuglen eller en kugle, og hvis pointene efter gentaget måling stadig tilfalder det hold, som oprindeligt skønnedes som vinder, dømmer han så retfærdigt, han kan. Det samme gælder, hvis pointene efter gentaget måling ikke tilfalder det hold, som oprindeligt dømtes som vinder. Hvis kugler ligger lige langt fra målkuglen Når de to kugler, en fra hvert hold, der er nærmest målkuglen, ligger i samme afstand fra eller rører den, er omgangen uafgjort, hvis alle kugler er spillet. Målkuglen tilfalder det hold, som vandt den foregående 6

7 omgang. - Hvis kun det ene hold har kugler tilbage spilles disse, og holdet får lige så mange point, som de har antal af kugler nærmere målkuglen end modstandernes nærmeste. - Hvis begge hold har kugler tilbage, skal det hold, der kastede sidst, spille igen, og derefter modstanderholdet og så videre skiftevis, indtil et af holdene tager point. Når kun det ene hold har kugler tilbage, gælder det foregående afsnit. - Hvis der, efter at omgangen er slut, ikke ligger kugler tilbage på banen, er omgangen uafgjort. Fremmedlegemer på kugle eller målkugle Ethvert fremmedlegeme, der har sat sig fast på målkuglen eller en kugle, skal fjernes før måling. Reglerne er et udsnit fra Dansk Petanque Forbunds hjemmeside 7

Regelsæt. pr.petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque

Regelsæt. pr.petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque GældendeDGI pr.petanque 1. januarregler 2010 1 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Gældende pr. 01. janaur

Læs mere

DGI petanque spilleregler 2012

DGI petanque spilleregler 2012 DGI petanque spilleregler 2012 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft 1. januar 2012 og erstatter regelhæftet fra januar 2010. Ændringer i forhold til

Læs mere

DGI Petanque. Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI.

DGI Petanque. Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI Petanque Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI www.dgi.dk 2 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne er trådt i kraft 1. juli 2013 - redigeret marts

Læs mere

Regelsæt. DGI petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1

Regelsæt. DGI petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1 Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque DGI petanque regler 1 Gældende pr. 1. juli 2013 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft

Læs mere

Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1

Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1 Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque regler 1 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft 1. januar 2008 og erstatter regelhæftet

Læs mere

Internationale spilleregler - Dansk udgave revideret juni 2011

Internationale spilleregler - Dansk udgave revideret juni 2011 Internationale spilleregler - Dansk udgave revideret juni 2011 Afsnit: Generelt: 1-4 Side 1 Spillet: 5-10 Side 2 Målkugle: 11-14 Side 3 Kugler: 15-23 Side 4 Point og Måli ng: 24-29 Side 5 Disciplin: 30-40

Læs mere

Internationale spilleregler - Dansk udgave publiceret ultimo marts 2009.

Internationale spilleregler - Dansk udgave publiceret ultimo marts 2009. Internationale spilleregler - Dansk udgave publiceret ultimo marts 2009. Generelt: 1-4 1 - Dannelse af hold Petanque er en sport, hvor der spilles: - triple = 3 spillere mod 3 spillere - double = 2 spillere

Læs mere

Internationale spilleregler for Petanquesporten

Internationale spilleregler for Petanquesporten Internationale spilleregler for Petanquesporten - Dansk udgave januar 2017 Internationale spilleregler for Petanquesporten... 2 Generelt: 1-4... 2 1 - Dannelse af hold... 2 2 - Godkendte kugler... 2 2a

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Internationale krolf spilleregler

Internationale krolf spilleregler Spillets formål Krolf er en krydsning af kroket og golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på færrest mulige slag. Det spilles af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har

Læs mere

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler.

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. Spilleregler for SNOOKER Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. 1. - Beskrivelse og spillematriel. Snooker er et positions- og pointspil. Point

Læs mere

August Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1

August Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1 August 2017 Krocketregler www.dgi.dk 25721 (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1 11-09-2017 14:19:43 2 Reglerne: Godkendt på krocketsamling/midtvejsmøde i Fuglsø, november 1998. Ændringer: Godkendt på

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Regulativ for dommer i keglebillard

Regulativ for dommer i keglebillard Regulativ for dommer i keglebillard Afsnit 1. 1.1 Dommeren (oftest i turneringskampe - keglerejseren) alene leder partiet med udelukkelse af enhver anden person. I tvivlstilfælde kan dommeren dog rådføre

Læs mere

Kegleregler. 1. Til turneringer i keglebillard benyttes de i DDBU's materialereglement godkendte billarder og kegler.

Kegleregler. 1. Til turneringer i keglebillard benyttes de i DDBU's materialereglement godkendte billarder og kegler. Kegleregler Definition og spillets ide Ved hjælp af den røde spillebal dirigeres den ene eller begge hvide baller i position til fortsat scoring. Scoring og fortsat spil opnås når: Hvid bal vælter kegler.

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Krocketregler. Februar en aktivitet på tværs af alder og køn

Krocketregler. Februar en aktivitet på tværs af alder og køn Krocketregler Februar 2008 - en aktivitet på tværs af alder og køn 1 Reglerne: Godkendt på krocketsamling/midtvejsmøde i Fuglsø, november 1998. Ændringer: Godkendt af DGI Krockets midtvejsmøde, november

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

Bryderegler, på 5 minutter

Bryderegler, på 5 minutter Med denne folder, ønsker vi at gøre dig klogere på brydning, samt gøre det lettere for dig at følge med i brydekamp. Hvad er brydning? Brydning er en kampsport. Der kæmpes på en madras der er 12 x 12 meter,

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

DGI senioridræt Revideret marts 2005

DGI senioridræt Revideret marts 2005 1 DGI senioridræt Revideret marts 2005 Tæppecurling er inspireret af iscurling - men nemmere at gå til! Der spilles på et specialfremstillet tæppe (nålefilt/polyamid), som er 2 m bred og 10 m langt. En

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

To spillere på hvert hold, hvis positioner efter rækkefølgen i spillet kaldes Leder og Skipper. Hele der rektangulære spilleområde.

To spillere på hvert hold, hvis positioner efter rækkefølgen i spillet kaldes Leder og Skipper. Hele der rektangulære spilleområde. ORDFORKLARINGER. AFLEVERINGSLINJER Markeringerne, hvor imellem spillerens krop skal være placeret under aflevering af en bowl. BAGHÅND For højrehåndede er det aflevering venstre om blokken. For venstrehåndede

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1. SPILLEREGLER Indledning Krolf indeholder elementer fra både golf og kroket. Der spilles med kølle og kugle og det gælder om at komme i hul på færrest muligt slag - og de nærmere regler for spillet kan

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Krolf ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Hvad er Krolf? ½ kroket og ½ golf - og 1/1 sjovt. Sådan lanceres dette nye familiespil, der er under udvikling i Danmark. Historisk er spillet opfundet

Læs mere

1. Fireball the game. TRESS FireBall Games - The game - Flagbasket - Ultimate

1. Fireball the game. TRESS FireBall Games - The game - Flagbasket - Ultimate TRESS FireBall Games 1. Fireball the game Ide med spillet: Kampspil spændingsspil løbe-fange/undvige kaste-, gribe-, rammeplet spil holdspil med taktiske opgaver og roller Spillerne fordeles med afbalanceret

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

SKOLEREGLER. Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR.

SKOLEREGLER. Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. SKOLEREGLER Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Banen og bolden 4 Spillet 5 Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud 6 Griber,

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement Indhold: Spilleregler o Matchlængde o Score i sæt o Score i partier o Tie-break o Serven o Serve-rotation o Sideskift o Linjerne o Boldafvikling o Tvivlstilfælde og

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Etiske regler for trænere, holdledere og

Etiske regler for trænere, holdledere og . DANMARK Idrættens Hus DK-260S Brøndby Bank 221-' 8390'3333 CVR 13693315 Etiske regler for trænere, holdledere og tekniske officials 1. I forhold til dette regelsæt er en træner / holdleder enhver, der

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Special Olympics - Boccia

Special Olympics - Boccia Indholdsfortegnelse AFSNIT A - OFFICIELLE DISCIPLINER... 2 AFSNIT B - BANE OG UDSTYR... 2 1. Bane... 2 2. Udstyr... 4 AFSNIT C - KONKURRENCEREGLER... 4 1. Spillet... 4 2. Spillerbetegnelser... 7 3. Handicappet/frisk

Læs mere

International 5 kegler

International 5 kegler International 5 kegler KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1 - Anvendelse af reglerne 1. CEB-reglementet for 5-kegler er et led i CEB's love og regler. Det kan anvendes ved alle Europamesterskaber såvel

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Kære dommer DBU s Dommer gruppe og FLU s Breddedommergruppe fremsender hermed en Læs let udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

S H I N G O R Y U KARATE. Kampregler ved semikontakt karatestævner

S H I N G O R Y U KARATE. Kampregler ved semikontakt karatestævner S H I N G O R Y U KARATE Kampregler ved semikontakt karatestævner KAMPAREALET: Kamparealet skal være kvadratisk med en sidelængde på 6 x 6 meter til 8 x 8 meter. Kamparealet kan forsynes med måtte (Tatami)

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU)

Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU) Spilleregler Dansk Minigolf Union (DMgU) Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 19. februar 2005 Lov-udvalget Karsten Jørgensen Gert Andreasen Dato: 01. maj 2005 Udarb.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK Nr.1605 Alder: 10-12 år - Tid: 6 min. Nr.1603 Flamingoen spiller kaster bolden til makkerens hoved. Spilleren, som står på et ben, header tilbage. Drillepinden med en bold mellem knæene. Den anden spiller

Læs mere