Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug"

Transkript

1 Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved hjælp af beregningsprogrammet Be06 med forskellige opvarmningssystemer specielt med fokus på varmepumper. Til beregningerne er anvendt Be06, version, 1,6,7,17 med Beregningskerne, version, 1,5,11,24. Med denne version af Be06 er det ikke muligt at regne på boligventilationsvarmepumper, idet programmet ikke kan håndtere, at varmepumpens kolde sider er varmere end den varme side. Beregninger med boligventilationsvarmepumper indgår derfor ikke i sammenligningen, men kan komme med, når Be06 bliver i stand til at regne på denne type varmepumpe. Den anvendte version af Be06 indeholder desuden en spærring, så en varmepumpe aldrig kan dække mere end 90 % af opvarmningsbehovet i forbindelse med produktion af varmt brugsvand. Det var tanken at tage udgangspunkt i den allerede eksisterende eksempelsamling for et parcelhus på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside Men det har desværre ikke været muligt at få stillet xml-filerne for disse eksempler til rådighed. I stedet tages der udgangspunkt i det eksempel for et parcelhus, som følger med programmet Be06. Eksemplet er et parcelhus i ét plan på 180 m². Opvarmningsformen er det bedste gasfyr på markedet (effektivitet: 98/107% ved henholdsvis fuld og 30% dellast) samt gulvvarme i hele huset (45/30 C frem/retur). Energibehovet for huset er beregnet til 82,1 kwh/m² pr. år. Huset er naturligt ventileret. Da energirammen for denne husstørrelse er 82,2 kwh/m² pr. år, opfylder huset kun lige bygningsreglementets bestemmelser. Det beregnede transmissionstab for klimaskærmen eksklusive vinduer og døre er 5,0 W/m². Det er altså mindre end 6 W/m², som er grænsen i bygningsreglementet. Det er valgt at tage udgangspunkt i dette eksempel, fordi den anvendte bygning ikke kan beskyldes for at være valgt, fordi den er specielt velegnet til varmepumper. Formålet med beregningerne er: - Varmepumpefabrikantforeningen kan overfor deres kunder ved hjælp af uvildige beregninger illustrere effekten ved at vælge en varmepumpe - Beregningerne kan udfylde det hul, der er i Erhvervs- og Byggestyrelsens eksempelsamling vedr. varmepumper - Teknologisk Institut offentliggør beregningerne på deres hjemmeside for at demonstrere mulighederne ved anvendelse af varmepumper I det følgende listes hvilke beregninger, der er gennemført. Basis: Gasfyr: effektivitet på 98/107% samt gulvvarme Lavere temperaturniveau: Gulvvarme: 35/30 C (frem/retur) Radiatorer: 55/45 C (frem/retur) Balanceret ventilation min: vekslereffektivitet 0,65, SEL-værdi J/m³ Effektiv balanceret vent: vekslereffektivitet 0,9, SEL-værdi J/m³ Fjernvarme: direkte med blandesløjfe Gasfyr min krav: Effektivitet: 96/104% Oliefyr - min: Effektivitet: 91/91% Bedste oliefyr: Effektivitet: 97/104% Elvarme: både brugsvand og rumopvarmning Biomasse - min: Effektivitet: 75/75% Bedre biomasse: Effektivitet: 91/88% Center for Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut 1

2 Varmepumper: Følgende beregninger gennemføres både med gulvvarme og radiatorer: Luft/luft: 70% af rumopvarmningsbehovet. Rel. COP 0,8 (on/off) " Rel. COP 1,5 (kap.reg) Luft/vand: 100% af rumopvarmningsbehovet: Rel. COP 0,8 (on/off) Væske/vand:100% af rumopvarmningsbehovet: Rel. COP 0,8 (on/off) " Rel. COP 0,9 (on/off) " Rel. COP 1,25 (kap.reg) For varmepumper anvendes følgende nominel effekt og COP samt testtemperaturer: Type nominel effekt kw nominel COP kold side C varm side C varmekilde Luft/luft 3,1 3, udeluft Luft/vand 7,2 3, udeluft Væske/vand 7,0 3, jord hvor varme afsættes samt evt. backup rumluft rest elvarme inkl. VVB gulvvarme/ radiatorer + VVB gulvvarme/ radiatorer + VVB Resultat af beregningerne forklaring energiforbrug kwh/m2 forskel i forhold til basis % Energiramme 82,2 +0,1 Basis Gasfyr: effektivitet på 98/107% 82,1 - samt gulvvarme Lavere temperaturniveau Gulvvarme: 35/30 C (frem/retur) 81,8-0,4 Radiatorer 55/45 C (frem/retur) 80,6-1,8 Balanceret ventilation vekslereffektivitet 0,65, SELværdi 83,4 +1,6 min krav J/m³ Effektiv balanceret ventilation vekslereffektivitet 0,9, SEL-værdi 74,5-9, J/m³ Fjernvarme direkte rumopvarmning med blandesløjfe og direkte brugsvandsopvarmning 83,5 +1,7 Gasfyr min krav Effektivitet: 96/104% 83,7 +1,9 Oliefyr min krav Effektivitet: 91/91% 93,7 +14,1 Bedste oliefyr Effektivitet: 97/104% 83,6 +1,8 Elvarme både brugsvand og rumopvarmning 197, Center for Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut 2

3 Biomasse min krav Effektivitet: 75/75% 104,4 +27,2 Bedre biomasse Effektivitet: 91/88% 92,6 +12,8 Luft/luft-varmepumpe Rel. COP: 0,8 rest elvarme 119,7 +45,8 Rel. COP: 1,5 rest elvarme 109,5 +33,4 Luft/vand-varmepumpe Rel. COP: 0,8 gulvvarme 69,1-15,8 Rel. COP: 0,8 radiatorer 79,2-1,2 Væske/vand-varmepumpe Rel. COP: 0,8 - gulvvarme 74,1-9,7 Rel. COP: 0,9 gulvvarme 66, Rel. COP: 1,25 gulvvarme 52,3-36,3* Rel. COP: 0,8 radiatorer 82,5 +0,5 Rel. COP: 0,9 radiatorer 75,0-11,9 Rel. COP: 1,25 radiatorer 59,9-29,6* * lavenergiklasse 2 Ændringerne i forhold til basis-xml-filen er detaljeret beskrevet i det følgende, så andre kan eftergøre beregningerne eller tage udgangspunkt i beregningerne ved nye beregninger. Lavere temperaturniveau for gulvvarme Under fanebladet fordelingsanlæg er fremløbstemperaturen ændret fra 45 til 35 C. Radiatorer Under fanebladet Fordelingsanlæg er fremløbstemperaturen ændret fra 45 til 55 C og returløbstemperturen fra 30 til 45 C. Gulvvarme er ændret til radiatorer ved at ændre B- faktoren for terrændækket under fanebladet Ydervægge, tage og gulve fra 1 til 0,7 og for linietabet for ydervægsfundamenter under fanebladet fra 1,3 til 1. Center for Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut 3

4 Balanceret ventilation min krav Den naturlige ventilation er under fanebladet Ventilation Skema 1 ændret til mekanisk ventilation med varmegenvinding med en vekslereffektivitet på minimumskravet: 65% og en SEL-faktor på J/m³. Volumenstrømmen gennem ventilationsanlægget er 0,3 l/m³s som ved naturlig ventilation i basis-tilfældet. Ud over de 0,3 l/sm³ er det tillagt et infiltrationstab på 0,13 l/m³s som foreskrevet i SBI-anvisning 213. Effektiv balanceret ventilation Som under Balanceret ventilation min krav blot anvendes der en meget effektiv varmeveksler: 90% og en SEL-faktor på J/m³. Center for Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut 4

5 Fjernvarme Der regnes på et direkte rumopvamningsanlæg med blandesløjfe og direkte opvarmning af varmtvandsbeholderen. Varmetabet for fjernvarmeveksleren sættes under fanebladet Fjernvarmeveksler til 3,5 W/K, og der angives en min vekslertemperatur på 45 C. Center for Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut 5

6 Gasfyr min krav Der regnes med minimumkravene i bygningsreglementet: effektivitet ved fuldlast: 96% og ved dellast (30%): 104%. Dette ændres under fanebladet Kedel. Oliefyr min krav Der regnes med minimumkravene i bygningsreglementet: effektivitet ved fuldlast: 91% og ved dellast (30%): 91%. Desuden er et par temperaturer blevet ændret, fordi det ikke er en kondenserende kedel. Dette ændres under fanebladet Kedel. Bedste oliefyr Der regnes med det bedste oliefyr på markedet: effektivitet ved fuldlast: 97% og ved dellast (30%): 104%. Dette ændres under fanebladet Kedel. Center for Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut 6

7 Elvarme Både rumopvarmninmg og brugsvandsopvarmning sker udelukkende ved hjælp af el. Biomasse min krav Der regnes med minimumkravene i bygningsreglementet: effektivitet ved fuldlast: 75% og ved dellast (30%): 75%. Desuden er en temperatur blevet ændret, fordi det ikke er en kondenserende kedel. Og tabsfaktoren er blevet tredoblet fra 0,005 til 0,0015. Bedre biomasse Der regnes med en rigtig god biomassekedel: effektivitet ved fuldlast: 91% og ved dellast (30%): 88%. Desuden er en temperatur blevet ændret, fordi det ikke er en kondenserende kedel. Og tabsfaktoren er blevet tredoblet fra 0,005 til 0,0015. Center for Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut 7

8 Varmepumper Når der i det følgende regnes på varmepumper til henholdsvis gulvvarme og radiatioer, laves der også ændringerne beskrevet ovenfor under Lavere temperaturniveau for gulvvarme og under Radiatorer. Luft/luft-varmppumpe relativ COP: 0,8 Varmepumpen dækker kun en del af rumopvarmningsbehovet og intet af brugsvandsbehovet. Resten dækkes af elvarme. Talene for varmepumper er tastet ind under fanebladet Varmepumpe. Center for Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut 8

9 Luft/luft-varmppumpe relativ COP: 1,5 Som foregående blot er den relative COP ændret til 1,5. Center for Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut 9

10 Luft/vand-varmepumpe gulvvarme Fremløbstemperaturen til gulvarmeanlægget er ændret som under Lavere temperaturniveau for gulvvarme. Anlægget dækker hele opvarmningsbehovet, dog er der på forsiden i Be06 valgt el som backup, men samtidigt valgt varmefordelingsanlæg. Talene for varmepumper er tastet ind under fanebladet Varmepumpe. Center for Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut 10

11 Luft/vand-varmepumpe radiator Som foregående blot er gulvarme ændret til radiatorer på samme måde som beskrevet under Radiatorer. Væske/vand-varmepumpe gulvvarme - relativ COP: 0,8 Fremløbstemperaturen til gulvarmeanlægget er ændret som under Lavere temperaturniveau for gulvvarme. Anlægget dækker hele opvarmningsbehovet, dog er der på forsiden i Be06 valgt el som backup, men samtidigt valgt varmefordelingsanlæg som vist under Luft/vandvarmepumpe gulvvarme. Talene for varmepumper er tastet ind under fanebladet Varmepumpe. Væske/vand-varmepumpe gulvvarme - relativ COP: 0,9 Som foregående blot er den relative COP ændret til 0,9. Væske/vand-varmepumpe gulvvarme - relativ COP: 1,25 Som foregående blot er den relative COP ændret til 1,25. Væske/vand-varmepumpe radiator - relativ COP: 0,8 Som for Væske/vand-varmepumpe gulvvarme relativ COP: 0,8, blot er gulvvarmeanlægget skiftet ud med radiatorer som beskrevet under Radiatorer. Væske/vand-varmepumpe radiatorer - relativ COP: 0,9 Som foregående blot er den relative COP ændret til 0,9. Center for Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut 11

12 Væske/vand-varmepumpe radiatorer - relativ COP: 1,25 Som foregående blot er den relative COP ændret til 1,25. Center for Køle- og Varmepumpeteknik, Teknologisk Institut 12

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Marts 2011 Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU Afdelingen for Energi og Miljø Energimærkning og BR10 Formål med energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf.

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf. 03.10.2007 Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007 Marianne Bender Energitjenesten Energitjenesten www.energitjenesten.dk Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Kom godt i gang med rev. januar 2010

Kom godt i gang med rev. januar 2010 Kom godt i gang med rev. januar 2010 Indholdsfortegnelse START EK-Pro...4 EK-Pro firmaside Firma og konsulent registrering... 5 Firma standardtekster... 5 Firma fakturaer, specifikation... 5 SAGSOVERSIGT

Læs mere

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000 By og Byg Dokumentation 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Søren Aggerholm By og Byg Dokumentation 00 Statens Byggeforskningsinstitut 01 Titel

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Installationspakker til enfamilieboliger

Installationspakker til enfamilieboliger InnoBYG udviklingsprojekt om Installationspakker til enfamilieboliger Solvarme, varmeanlæg og ventilation Juni 2014 Titel: InnoBYG udviklingsprojektet om installationspakker Udarbejdet i forbindelse med:

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD

ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD Januar 2010 Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut Energi og Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Beskrivelse af udgangspunkt for projektet...

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 83 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012911 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere