ROTEX HPSU compact opvarmning med luft, solenergi og ROTEX. ROTEX HPSU compact Den kompakte luft-vandvarmepumpe. Varmekilden!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROTEX HPSU compact opvarmning med luft, solenergi og ROTEX. ROTEX HPSU compact Den kompakte luft-vandvarmepumpe. Varmekilden!"

Transkript

1 ROTEX HPSU compact opvarmning med luft, solenergi og ROTEX. ROTEX HPSU compact Den kompakte luft-vandvarmepumpe. Varmekilden!

2 Første skridt til den moderne vedvarende opvarmning: Varme fra luften og solen. En uudtømmelig varmekilde lige uden for døren Solen er vores naturlige energikilde. Udnyt denne gratis varmekilde i huset. Varmen fra solen og luften, der omgiver os, er en gratis og uudtømmelig energikilde. ROTEX HPSU (HeatPumpSolarUnit) er et varmepumpeanlæg som med den største effektivitet udnytter al tilgængelig energi i vore omgivelser til opvarmning af huset. Kombineret med et ROTEX solfangeranlæg giver ROTEX luft-vand- varmepumperne et uovertruffent solvarmesystem. I forbindelse med det komplette ROTEX EcoHybrid varmeanlæg har man et varmesystem med den størst mulige varme- og varmtvandskomfort, som oven i købet er fleksibelt og fremtidssikret, og som reducerer varmeudgifterne til et minimum. ROTEX HPSU compact Regenerativ luft-vand varmepumpe Brug af gratis energi fra solen og den omgivende luft Opvarmning og varmtvandsforsyning Intet fordyrende anlægsarbejde Direkte kombination med solfangere Særdeles kompakt og støjsvag Optimal vandhygiejne Opvarmning og køling Mulighed for bivalent funktion Funktionsprincippet gennemprøvet og testet utallige gange I en luft-vand-varmepumpe anvendes elektrisk energi som supplement til at flytte varme fra den omgivende luft til varmeanlægget. Dette princip har været brugt millionvis af gange til den omvendte proces i airconditionanlæg og køleskabe. I køleskabet afgives varmen til omgivelserne. Med en varmepumpe trækkes varmen fra omgivelserne og ind i varmeanlægget. Som vores varmekilde bruger vi altså den omgivende luft, der jo igen får varmen fra solen. Derfor har vi kaldt vores varmepumpe: HeatPumpSolarUnit. Direkte solenergi Sekundær el-energi Navnet HPSU kommer af HeatPumpSolarUnit. Omgivende varme (indirekte solenergi) Varmepumpe Solar-tank (lagdeling) Varmepumpe-enhed HPSU compact Med andre ord en varmepumpe-enhed, som kan kombineres direkte med [ 2 ] solfangerpaneler.

3 Klimaforandringer og deres årsager Alle taler om klimabeskyttelse. Undersøgelser har vist at opvarmning udgør mere end 60% af energiforbruget i husholdningen. Til sammenligning bruges kun 31% af motorkøretøjer. Varmeanlægget sluger altså mere energi end bilen. Hvordan man kan modvirke dette Man kan naturligvis spare brændstof ved at bruge cyklen på kortere ture i stedet for bilen. Men med et traditionelt varmeanlæg er det faktisk umuligt at reducere energiforbruget uden at gå på kompromis med komforten. Det eneste svar er at gå over til en højeffektiv varmeteknologi. Intelligent varmeforsyning og mindre udgifter Hvad er så højeffektiv varmeteknologi? Det er den bedst mulige udnyttelse af vedvarende energikilder, som samtidig sikrer at den ønskede resterende del primær energi udnyttes optimalt. Mit varmeanlæg anvender luft, solenergi og ROTEX. [ 3 ]

4 Fleksibel betjening og simpel installering. ROTEX HPSU compact indemodulet ROTEX tilbyder nu en moderne, specielt kompakt og omfattende løsning i form af den ny varmepumpe-enhed. HPSU compact er en pladsbesparende løsning, som kombinerer varmepumpens indemodul med solar-lagdelingstanken. Indemodulet optager et område på kun 79 x 79 cm. Alle styringsfunktioner er bygget ind i HPSU compact på dette beskeden areal (0.62 m 2 ). Dette indemodul overfører varmen fra varmetransportmediet (et kølemiddel) til varmeanlægget og varmtvandsforsyningen. Til en så kompakt enhed kræves ikke et særligt rum; den kan placeres på ethvert passende sted. Udemodulet Udemodulet trækker varme fra den omgivende luft til varmetransportmediet (kølemidlet), og derfra føres den videre til indemodulet. Udemodulet kan monteres diskret på enhver bygning uden nogen form for gravearbejde eller lignende. Haven forbliver urørt. Perfekt klima: Opvarmning om vinteren køling om sommeren. HPSU compact kan ikke alene skaffe varme, men også køle.

5 A B C D E F G Varmtvands-akkumuleringstank (lagdeling) Trykløs vand-akkumuleringstank Zone til varmt husholdningsvand Solar-zone BU = back up-varmer (tilbehør) BO = start-varmer (tilbehør) Styre- og pumpe-enhed (tilbehør) 1 Drikkevand 2 Opvarmning / køling 3 Solaris-tilslutning 4 Kølemiddelrør til udemodul 5 Varmeveksler (husholdningsvand) af rustfri stål 6 Akkumuleringstank til forsyning af varmeveksler 7 Suppleringsvarme til varmeveksler 8 HCI-rør 9 Tilslutning til udligningsrør 10 Højeffektivitets-pumpe 11 Plade-varmeveksler 12 3-vejs omskifterventil 3UV vejs omskifterventil 3UVB Hybrid centralenhed - åben for alle energityper Også varme fra andre kilder end solar-anlæg kan lagres i HPSU compact-indemodulet: Olie-, gaseller træpillefyr, eller brændeovne med back-boilers kan sagtens tilsluttes. Varmen fra disse vil da udgøre et supplement til såvel rumvarmen som varmtvandsforsyningen, altsammen på det højeste effektivitetsniveau. De samlede styre- og kontrolfunktioner er allerede indbygget i HPSU compact. Dette betyder at varmepumpen hurtigt og enkelt kan konverteres til en hybrid centralenhed. Varmtvands- og solarakkumuleringstank Vores erfaring - brugerens sundhed I hjertet af HPSU-systemet findes varme-akkumuleringstanken. Her oplagres den fremskaffede varme, som så overføres til varmeanlægget, når det ønskes. Den integrerede plasttank er fuldstændig rustfri og indeholder en bølgerørs-varmeveksler af rustfri stål, som overfører varmen særdeles effektivt. Det er en kombination af varmtvandsakkumuleringstank og hurtig vandvarmer med en enestående vandhygiejne for hele familien. Som en af vore principsager har vi fra et vandhygiejnisk synspunkt optimeret den integrerede tank i kraft af dens udformning. I 25 år har ROTEX bygget tanke ud fra dette princip og med den størst mulige vandhygiejne for øje. Gennem alle generationer af tanke har vi valgt en konstruktion der sikrer at det varme husholdningsvand kun befinder sig en kort tid i tanken. Herved hindres aflejringer (kedelsten, slam, rust) samt udvikling af bakterier i husholdningsvandet. Disse fremragende fordele på vandhygiejneområdet er bekræftet gennem omfattende undersøgelser, foretaget af Hygiejneinstituttet ved Tübingen Universitet. [ 5 ]

6 To ting der hører sammen: Varmepumpen + solenergi. Beskedne udgifter - højt udbytte I bedste fald kan 80% af solenergien omdannes til brugsvarme, takket være den ekstremt høje effektivitet i ROTEX flade-solarpaneler. Anvendt sammen supplerer solenergi og varmepumpe hinanden perfekt. Varmepumpen sikrer anlægget den ønskede varmemængde. En målestok for situationen: SCOP Dette beskriver hvor mange gange mere man vinder med varmeenergi på årsbasis i forhold til den anvendte supplerende energi. Jo højere årligt drifts-index, desto højere varmepumpe-effektivitet. ROTEX varmepumpe kombineret med solfangere opnår en SCOP på op mod 4,3. Det vil sige at man får 4 gange så megen varmeenergi til rumvarme og det varme vand som man anvender på supplerende energi. ROTEX HPSU sætter helt nye standarder for luft/vand-varmepumper. Praktisk taget uovervindelig: Varmepumpe + solenergi! I det viste eksempel fordeler energi-bidragene sig som følger: Solenergi: Ca. 20 % Varmepumpe (luft): Ca. 55 % Supplerende energi: Ca. 25 % SCOP = 4,0 (SCOP = Seasonal Coefficient of Performance = årlig præstations-koefficient). Diagrammet viser det månedlige energiforbrug i et gennemsnitligt énfamilieshus Solenergi-udnyttelse til varmt vand og opvarmning Varmepumpe (varme fra luften) Supplerende energi [ 6 ]

7 Direkte sol-energi-udnyttelse medtænkt. Direkte solenergi Sekundær el-energi Et stærkt team: Omgivende varme (indirekte solenergi) ROTEX HPSU compact er ideelt tilpasset udnyttelsen af solenergi. Varmepumpe Solar-tank (lagdeling) Varmepumpeenhed Ønsker man ikke at tage et solaranlæg med i første omgang, vil det være en enkel og hurtig sag at tilslutte det senere. ROTEX Solaris - solenergi til opvarmning og varmtvandsforsyning Solenergi til hjælp for opvarmning og varmtvandsforsyning Bedst mulige energiudnyttelse i ét samlet system Højtydende flade-solarpaneler (fleksibel anvendelse med 3 størrelser) Fremragende udnyttelse ved temperatur-lagdeling i varmtvandstank Ekstra miljøvenligt med udeladelse af frostvæske og miljøskadelige materialer Akkumuleringstanken og solvarmeanlægget er i det store og hele vedligeholdelsesfri [ 7 ]

8 Varmepumpen med effektmodulering. Kompressoren - hjertet I varmepumpen Hvad motoren er for bilen, er kompressoren for varmepumpen. Dette spiller en afgørende rolle for varmepumpens effektivitet. ROTEX er et af de førende globale firmaer, hvad angår airconditionog varmepumpeteknologi. Kompressorerne i varmepumperne udvikles og fremstilles i eget regi. Det betyder at vi kan trække på erfaringen fra produktion af mange millioner kompressorer. Konstruktionen er præcist målrettet denne anvendelse og optimeret til energiforbrug. Økonomisk og støjsvag som resultat af effektmodulerings-funktionen Varmebehovet i en bygning varierer meget, alt efter de herskende vejrforhold og brugeradfærden. I alle ROTEX varmepumperne anvendes den såkaldte inverterteknologi, som gør at kompressoren kører med en effekt varierende mellem 50% og 100%. Dermed matcher effekten hele tiden behovet. I HPSU hitemp totrins-varmepumpen anvendes denne moderne inverter-teknologi faktisk dobbelt. Effekten styres fuldstændig automatisk af den indbyggede elektroniske kontrolenhed. Det afhænger alene af den korrekte blanding. Denne funktion sikrer en markant forøgelse af ROTEX varmepumpens effektivitet, på samme måde som når man linder på speederen i en bil. Effektreguleringen giver samtidig en meget støjsvag drift. Nemt styresystem Det digitale kontrolpanel er yderst enkelt at betjene. Hermed tilpasses både varmeanlægget og kølesystemet (hvis installeret) brugerens behov. Varmtvandstemperaturen styres i forhold til udetemperaturen. Kontrolanlægget tager automatisk højde for vinter og sommer og kobler varmeanlægget til og fra i overensstemmelse med det ønskede. Den integrerede digitale timer har et program til individuelle indstillinger (pr. dag eller pr. uge). Dermed er der mulighed for automatisk temperatursænkning om natten og når man er bortrejst, lige som man kan have en behagelig temperatur når man står op, og når man kommer fra arbejde. Systemet sikrer den højeste effektivitet ved at holde vandtemperaturen så lav som muligt. Endvidere kan varmepumpen betjenes fra dagligstuen med den praktiske fjernkontrol. [ 8 ]

9 Varmeanlæg. ROTEX EcoHybrid det komplette varmeanlæg Ordet hybrid kommer af græsk og betyder blandet, fra to kilder. Et hybrid-varmeanlæg er altså et system der benytter sig af flere energityper. EcoHybrid er vel det mest ønskværdige i vore dage: Konstant udnyttelse af vedvarende energi plus uovertruffen effektivitet. I ROTEX EcoHybrid -anlægget er varmefordelingen også taget i Varmepumpe + gulvvarme Eftersom det samlede gulvareal fungerer som en varmeflade, kan det køre med en meget lavere temperatur end radiatorer. Det gør det til den ideelle partner for varmepumpen. Den konstant svage varmestråling giver en velafbalanceret varmefordeling. Gulvvarmeanlæg overfører det meste af deres varme i form af stråling. Derfor kan lufttemperaturen holdes markant lavere end i rum der opvarmes med traditionelle anlæg, og uden at det føles køligere. Perfekt indeklima: Opvarmning om vinteren - køling om sommeren Éttrins-HPSU-varmepumpen kan, om det tilvælges, også køle. Gulvvarmeanlægget egner sig til såvel opvarmning som køling, hvorved der kan opnås en behagelig temperatur hele året rundt. Forberedt for fremtiden HPSU + EcoHybrid - fleksibelt og med udvidelsesmuligheder Uanset hvordan man bevæger sig ind i en verden af hybrid-teknologi, er det fine ved EcoHybrid at systemet til enhver tid kan udvides. Akkumuleringstanken i hjertet af systemet sørger for samarbejde mellem forskellige typer energi, som f.eks. varmepumpe + solfangere eller kondensteknologi, baseret på olie, gas, piller eller brænde. Man er simpelt hen klædt på til fremtiden. Producentens ekspertise ROTEX er den eneste producent af alle vigtige systemkomponenter til EcoHybrid -varmeanlægget. Derfor kan man føle sig sikker på at alle dele er perfekt tilpasset hinanden, og at de ligger på det højeste niveau af effektivitet og komfort. ROTEX står for viden og erfaring inden for udvikling og fremstilling samt for masser af forsøgsvirksomhed. Deres opvarmning er vores profession! betragtning. Den almindeligst foretrukne form for rumopvarmning i forbindelse med varmepumpen er ROTEX-gulvvarmesystemet. Men også radiatorer kan anvendes. ROTEX EcoHybrid sikkerhed og hygge i fremtiden! [ 9 ]

10 Specifikationer: HPSU compact indemodul Type indemodul Til udemodul 6-8 kw Opvarmn. & køling kw Opvarmn. & køling 1) Genopvarmningstid = den nødvendige tid til genopvarmning af akkumuleringstanken til 50ºC efter at en vis mængde varmt brugsvand er tappet. Grundlæggende data Dimensioner H/B/D mm 1810/790/ /790/790 Vægt kg Fremløbstemperatur-område (opvarmning) C Min: 15 / Max: 50 Min: 15 / Max: 55 Fremløbstemp.-område (køling) (Med gulvvarme) C Min: 16 / Max: 22 Min: 16 / Max: 22 Tilslutning / kølerør Rør til gasformigt 5/8 15,9 mm 5/8 15,9 mm Rør til væske 1/4 6,4 mm 3/8 9,5 mm Akkumuleringstank Total kapacitet liter Max. tilladte vandtemperatur C Standby-varmeforbrug ved 60 C kwh/24h 1,4 1,4 Varmt husholdningsvand Drikkevands-kapacitet liter 29,0 29,0 Max. driftstryk bar 6 6 Varmeveksler-materiale / varmt brugsvand Rustfri stål Rustfri stål Varmeveksler-overfladeareal / varmt brugsvand m 2 6,0 6,0 Gennemsnitlig specifik termisk effekt W/K Påfyldnings-varmeveksler (rustfri stål) Varmeveksler / vandkapacitet liter 12,6 20,7 Påfyldn.-varmeveksler / overfladeareal m 2 2,5 4,3 Gennemsnitlig specifik termisk effekt W/K Solar suppleringsvarme (rustfri stål) Varmeveksler / vandkapacitet liter 8,6 8,6 Varmeveksler / overfladeareal m 2 1,8 1,8 Gennemsnitlig specifik termisk effekt W/K Termisk effekt Varmtvandsvolumen uden genopvarmning 8 l/min.//12 l/min. Aftapnnigs-rate (T KW = 10 C/T WW = 40 C/T SP = 50 C) liter 338 / / 272 Varmtvandsvolumen uden genopvarmning 8 l/min.//12 l/min. Aftapnnigs-rate (T KW = 10 C/T WW = 40 C/T SP = 60 C) liter 527 / / 468 Varmtvandsvolumen uden genopvarmning 8 l/min.//12 l/min. Aftapnnigs-rate (T KW = 10 C/T WW = 40 C/T SP = 65 C) liter 614 / / 560 Genopvarmningstid 1) Aftapnnigs-volumen 140 l -> 5820 Wh (bad) min Genopvarmningstid 1) Aftapnnigs-volumen 90 l -> 3660 Wh (bruser) min Rørtilslutninger Koldt og varmt vand tommer 1 udv. gevind 1 udv. gevind Opvarmning / frem- og returløb tommer 1 indv. gevind 1 indv. gevind Tilbehør (valgfrit): Suppleringsvarme Back up-varmer Start-varmer Effekt kw 9 3 Strømforsyning / fase 3~* 1~ Strømforsyning / frekvens Hz Strømforsyning / spænding V Arbejdsstrøm A 3 x 13,1 13,1 * Étfaset tilslutning mulig (3 x 230 V / 50 Hz) [ 10 ] T KW = koldtvandstemp. T WW = varmtvandstemp. T SP = temp. I akkum.tank

11 Specifikationer for HPSU udemodul ~1/230 V ~1/230 V ~3/400 V Type: Udemodul 6 kw 7 kw 8 kw 11 kw 14 kw 16 kw 11 kw 14 kw 16 kw EU miljømærke for HPSU kombineret med gulvvarme Grundlæggende data Nominel varmeeffekt A-7 / W35 * kw 4,2 5,1 5,7 8,8 11,7 12,3 8,8 11,7 12,3 Nominel varmeeffekt A2 / W35 * kw 5,5 6,6 7,2 9,1 10,9 11,4 9,1 10,9 11,4 Nominel varmeeffekt A10 / W35 * kw 8,6 10,1 11,0 11,9 15,0 16,5 11,9 15,0 16,5 Nominel COP A-7 / W35 ** 2,53 2,70 2,67 2,53 2,63 2,70 2,53 2,63 2,70 Nominel COP A2 / W35 ** 3,47 3,49 3,34 3,29 3,22 3,15 3,29 3,22 3,15 Nominel COP A10 / W35 ** 4,94 4,78 4,54 4,60 4,53 4,31 4,60 4,53 4,31 Nominel kølingseffekt A35 / W18 * kw 7,2 8,2 8,4 15,1 16,1 16,8 15,1 16,1 16,8 Nominel kølingseffekt A35 / W7 * kw 5,1 5,9 6,1 11,7 12,6 13,1 11,7 12,6 13,1 Dimensioner H / B / D mm 735 / 825 / / 900 / / 900 / 320 Vægt kg Arbejdsområde / udetemp. (opvarmning) C Min: -20 / Max: 25 Min: -25 / Max: 35 Min: -25/ Max: 35 Arbejdsområde / udetemp. (køling) C Min: 10 / Max: 43 Min: 10 / Max: 46 Min: 10 / Max: 46 Arbejdsområde / udetemp. (DHW) C Min: -20 / Max: 43 Min: -20 / Max: 35 Min: -20 / Max: 35 Støjniveau / opvarmn. *** db(a) Støjniveau / køling *** db(a) Strømforsyning / fase 1~ 1~ 3~ Strømforsyning / frekvens Hz Strømforsyning / spænding V Indgående strøm A ,5 Betriebsstrom (maximal) A 18 34,2 16,3 Kølemiddel R 410a R 410a R 410a Kølemiddel-volumen (vorgefüllt) kg 1,7 3,4 2) 3,4 2) Tilslutning / kølerør Rør til gasformigt (mm) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9) Rør til væske (mm) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5) 3/8 (9,5) Kølerør / max. længde **** m Kølerør / min. længde **** m * Nominel opvarmnings-effekt / nominel kølingseffekt gemessen gemäß Eurovent-Bestimmung 6/C/ (kw) ** COP Præcis mål DIN EN *** målt på 10 m afstand **** Die vorgefüllte Kältemittelmenge im Außengerät ist ausreichend für eine maximale Kältemittelleitungslänge von 10 m. A = Udetemperatur ºC W = Udløbstemperatur ved kondensator ( flow-temperatur ) 2) Bemærk: Ved kølemiddelmængde > 3 kg er et årligt service af en fagmand lovpligtigt. [ 11 ]

12 ROTEX EcoHybrid det komplette varmeanlæg. Hvad er EcoHybrid? Ordet hybrid kommer af græsk og betyder blandet, fra to kilder. I et hybrid-varmeanlæg arbejder forskellige typer energi sammen, hvad enten det er varmepumpe + solfangere, olie-, gas- eller pillefyr, eller endda brændeovne. HPSU + EcoHybrid fleksibelt og med udvidelsesmuligheder Uanset hvordan man bevæger sig ind i en verden af hybrid-teknologi, er det fine ved EcoHybrid at systemet kan udvides på et senere tidspunkt. ROTEX ????? Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer 03/2011 Det betyder at man er klædt på til enhver udfordring i fremtiden. Det er konsekvent udnyttelse af vedvarende energi med en effektivitet som faktisk ikke fås bedre. Alt fra én eneste kilde. ROTEX producerer selv alle vigtige systemkomponenter til EcoHybrid - varmeanlægget. Derfor kan man føle sig sikker på at alle dele er perfekt tilpasset hinanden, og at de ligger på det højeste niveau af effektivitet og komfort. ROTEX står for viden og erfaring inden for udvikling og fremstilling samt for masser af forsøgsvirksomhed. Deres opvarmning er vores profession! ROTEX EcoHybrid sikkerhed og komfort for fremtiden! Én kilde ét fuldstændigt anlæg: Regenerativ luft-vand varmepumpe Moderne varmeværdi-teknologi Solvarmeanlæg til opvarmning og varmtvandsforsyning Hygiejnisk varmtvandstank Behagelig lunt gulvvarmesystem Lugtfri sikkerheds-olietank Plastrørssystem, egnet til både husholdningsvand og varme forsyning Yderligere information: Randersvej/Drejøvej 14, 9500 Hobro Tlf Fax ROTEX Heating Systems GmbH Langwiesenstraße 10 D Güglingen Fon +49(7135)103-0 Fax +49(7135)

Fire årstider - én klimastyring til velvære

Fire årstider - én klimastyring til velvære ROTEX HPSU luft-til-vand varmepumper Fire årstider - én klimastyring til velvære Komfortabel varme om vinteren og blid køling om sommeren. Den indstillelige ROTEX HPSU varmepumpe nedbringer dine varmeudgifter

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Energi kommer naturligt fra naturen Weishaupt varmpumpe udnytter de vedvarende energikilder

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper God varme bedre for miljøet og bedst for økonomien Luft/luft varmepumper er til dig, der har elopvarmning i huset eller

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning

Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning Kondenserende oliekedel Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning icovit exclusiv icovit exclusiv Med icovit oliekedlen opnår du på varmeregningen store besparelser Ideer

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning: hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændsel Siemensstraße 22 D-84323 Massing Tlf. +49(0)8724/897-0 Fax +49(0)8724/897-888-100 info@hdg-bavaria.com www.hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis

Læs mere

højere effektivitet Større besparelser NYHED EFFEKTIVITET ÅRET RUNDT A+++ BOLIG // OPVARMNINGS- OG KØLINGSYSTEMER 2012-2013

højere effektivitet Større besparelser NYHED EFFEKTIVITET ÅRET RUNDT A+++ BOLIG // OPVARMNINGS- OG KØLINGSYSTEMER 2012-2013 BOLIG // OPVARMNINGS- OG KØLINGSYSTEMER NYHED 2012 2012-2013 højere effektivitet Større besparelser SCOP A+++ EFFEKTIVITET ÅRET RUNDT KONSTRUKTION IFØLGE NYE ØKO-DESIGN KRAV ECO IDEAS TIL FRITIDEN: VI

Læs mere