ROTEX HPSU compact opvarmning med luft, solenergi og ROTEX. ROTEX HPSU compact Den kompakte luft-vandvarmepumpe. Varmekilden!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROTEX HPSU compact opvarmning med luft, solenergi og ROTEX. ROTEX HPSU compact Den kompakte luft-vandvarmepumpe. Varmekilden!"

Transkript

1 ROTEX HPSU compact opvarmning med luft, solenergi og ROTEX. ROTEX HPSU compact Den kompakte luft-vandvarmepumpe. Varmekilden!

2 Første skridt til den moderne vedvarende opvarmning: Varme fra luften og solen. En uudtømmelig varmekilde lige uden for døren Solen er vores naturlige energikilde. Udnyt denne gratis varmekilde i huset. Varmen fra solen og luften, der omgiver os, er en gratis og uudtømmelig energikilde. ROTEX HPSU (HeatPumpSolarUnit) er et varmepumpeanlæg som med den største effektivitet udnytter al tilgængelig energi i vore omgivelser til opvarmning af huset. Kombineret med et ROTEX solfangeranlæg giver ROTEX luft-vand- varmepumperne et uovertruffent solvarmesystem. I forbindelse med det komplette ROTEX EcoHybrid varmeanlæg har man et varmesystem med den størst mulige varme- og varmtvandskomfort, som oven i købet er fleksibelt og fremtidssikret, og som reducerer varmeudgifterne til et minimum. ROTEX HPSU compact Regenerativ luft-vand varmepumpe Brug af gratis energi fra solen og den omgivende luft Opvarmning og varmtvandsforsyning Intet fordyrende anlægsarbejde Direkte kombination med solfangere Særdeles kompakt og støjsvag Optimal vandhygiejne Opvarmning og køling Mulighed for bivalent funktion Funktionsprincippet gennemprøvet og testet utallige gange I en luft-vand-varmepumpe anvendes elektrisk energi som supplement til at flytte varme fra den omgivende luft til varmeanlægget. Dette princip har været brugt millionvis af gange til den omvendte proces i airconditionanlæg og køleskabe. I køleskabet afgives varmen til omgivelserne. Med en varmepumpe trækkes varmen fra omgivelserne og ind i varmeanlægget. Som vores varmekilde bruger vi altså den omgivende luft, der jo igen får varmen fra solen. Derfor har vi kaldt vores varmepumpe: HeatPumpSolarUnit. Direkte solenergi Sekundær el-energi Navnet HPSU kommer af HeatPumpSolarUnit. Omgivende varme (indirekte solenergi) Varmepumpe Solar-tank (lagdeling) Varmepumpe-enhed HPSU compact Med andre ord en varmepumpe-enhed, som kan kombineres direkte med [ 2 ] solfangerpaneler.

3 Klimaforandringer og deres årsager Alle taler om klimabeskyttelse. Undersøgelser har vist at opvarmning udgør mere end 60% af energiforbruget i husholdningen. Til sammenligning bruges kun 31% af motorkøretøjer. Varmeanlægget sluger altså mere energi end bilen. Hvordan man kan modvirke dette Man kan naturligvis spare brændstof ved at bruge cyklen på kortere ture i stedet for bilen. Men med et traditionelt varmeanlæg er det faktisk umuligt at reducere energiforbruget uden at gå på kompromis med komforten. Det eneste svar er at gå over til en højeffektiv varmeteknologi. Intelligent varmeforsyning og mindre udgifter Hvad er så højeffektiv varmeteknologi? Det er den bedst mulige udnyttelse af vedvarende energikilder, som samtidig sikrer at den ønskede resterende del primær energi udnyttes optimalt. Mit varmeanlæg anvender luft, solenergi og ROTEX. [ 3 ]

4 Fleksibel betjening og simpel installering. ROTEX HPSU compact indemodulet ROTEX tilbyder nu en moderne, specielt kompakt og omfattende løsning i form af den ny varmepumpe-enhed. HPSU compact er en pladsbesparende løsning, som kombinerer varmepumpens indemodul med solar-lagdelingstanken. Indemodulet optager et område på kun 79 x 79 cm. Alle styringsfunktioner er bygget ind i HPSU compact på dette beskeden areal (0.62 m 2 ). Dette indemodul overfører varmen fra varmetransportmediet (et kølemiddel) til varmeanlægget og varmtvandsforsyningen. Til en så kompakt enhed kræves ikke et særligt rum; den kan placeres på ethvert passende sted. Udemodulet Udemodulet trækker varme fra den omgivende luft til varmetransportmediet (kølemidlet), og derfra føres den videre til indemodulet. Udemodulet kan monteres diskret på enhver bygning uden nogen form for gravearbejde eller lignende. Haven forbliver urørt. Perfekt klima: Opvarmning om vinteren køling om sommeren. HPSU compact kan ikke alene skaffe varme, men også køle.

5 A B C D E F G Varmtvands-akkumuleringstank (lagdeling) Trykløs vand-akkumuleringstank Zone til varmt husholdningsvand Solar-zone BU = back up-varmer (tilbehør) BO = start-varmer (tilbehør) Styre- og pumpe-enhed (tilbehør) 1 Drikkevand 2 Opvarmning / køling 3 Solaris-tilslutning 4 Kølemiddelrør til udemodul 5 Varmeveksler (husholdningsvand) af rustfri stål 6 Akkumuleringstank til forsyning af varmeveksler 7 Suppleringsvarme til varmeveksler 8 HCI-rør 9 Tilslutning til udligningsrør 10 Højeffektivitets-pumpe 11 Plade-varmeveksler 12 3-vejs omskifterventil 3UV vejs omskifterventil 3UVB Hybrid centralenhed - åben for alle energityper Også varme fra andre kilder end solar-anlæg kan lagres i HPSU compact-indemodulet: Olie-, gaseller træpillefyr, eller brændeovne med back-boilers kan sagtens tilsluttes. Varmen fra disse vil da udgøre et supplement til såvel rumvarmen som varmtvandsforsyningen, altsammen på det højeste effektivitetsniveau. De samlede styre- og kontrolfunktioner er allerede indbygget i HPSU compact. Dette betyder at varmepumpen hurtigt og enkelt kan konverteres til en hybrid centralenhed. Varmtvands- og solarakkumuleringstank Vores erfaring - brugerens sundhed I hjertet af HPSU-systemet findes varme-akkumuleringstanken. Her oplagres den fremskaffede varme, som så overføres til varmeanlægget, når det ønskes. Den integrerede plasttank er fuldstændig rustfri og indeholder en bølgerørs-varmeveksler af rustfri stål, som overfører varmen særdeles effektivt. Det er en kombination af varmtvandsakkumuleringstank og hurtig vandvarmer med en enestående vandhygiejne for hele familien. Som en af vore principsager har vi fra et vandhygiejnisk synspunkt optimeret den integrerede tank i kraft af dens udformning. I 25 år har ROTEX bygget tanke ud fra dette princip og med den størst mulige vandhygiejne for øje. Gennem alle generationer af tanke har vi valgt en konstruktion der sikrer at det varme husholdningsvand kun befinder sig en kort tid i tanken. Herved hindres aflejringer (kedelsten, slam, rust) samt udvikling af bakterier i husholdningsvandet. Disse fremragende fordele på vandhygiejneområdet er bekræftet gennem omfattende undersøgelser, foretaget af Hygiejneinstituttet ved Tübingen Universitet. [ 5 ]

6 To ting der hører sammen: Varmepumpen + solenergi. Beskedne udgifter - højt udbytte I bedste fald kan 80% af solenergien omdannes til brugsvarme, takket være den ekstremt høje effektivitet i ROTEX flade-solarpaneler. Anvendt sammen supplerer solenergi og varmepumpe hinanden perfekt. Varmepumpen sikrer anlægget den ønskede varmemængde. En målestok for situationen: SCOP Dette beskriver hvor mange gange mere man vinder med varmeenergi på årsbasis i forhold til den anvendte supplerende energi. Jo højere årligt drifts-index, desto højere varmepumpe-effektivitet. ROTEX varmepumpe kombineret med solfangere opnår en SCOP på op mod 4,3. Det vil sige at man får 4 gange så megen varmeenergi til rumvarme og det varme vand som man anvender på supplerende energi. ROTEX HPSU sætter helt nye standarder for luft/vand-varmepumper. Praktisk taget uovervindelig: Varmepumpe + solenergi! I det viste eksempel fordeler energi-bidragene sig som følger: Solenergi: Ca. 20 % Varmepumpe (luft): Ca. 55 % Supplerende energi: Ca. 25 % SCOP = 4,0 (SCOP = Seasonal Coefficient of Performance = årlig præstations-koefficient). Diagrammet viser det månedlige energiforbrug i et gennemsnitligt énfamilieshus Solenergi-udnyttelse til varmt vand og opvarmning Varmepumpe (varme fra luften) Supplerende energi [ 6 ]

7 Direkte sol-energi-udnyttelse medtænkt. Direkte solenergi Sekundær el-energi Et stærkt team: Omgivende varme (indirekte solenergi) ROTEX HPSU compact er ideelt tilpasset udnyttelsen af solenergi. Varmepumpe Solar-tank (lagdeling) Varmepumpeenhed Ønsker man ikke at tage et solaranlæg med i første omgang, vil det være en enkel og hurtig sag at tilslutte det senere. ROTEX Solaris - solenergi til opvarmning og varmtvandsforsyning Solenergi til hjælp for opvarmning og varmtvandsforsyning Bedst mulige energiudnyttelse i ét samlet system Højtydende flade-solarpaneler (fleksibel anvendelse med 3 størrelser) Fremragende udnyttelse ved temperatur-lagdeling i varmtvandstank Ekstra miljøvenligt med udeladelse af frostvæske og miljøskadelige materialer Akkumuleringstanken og solvarmeanlægget er i det store og hele vedligeholdelsesfri [ 7 ]

8 Varmepumpen med effektmodulering. Kompressoren - hjertet I varmepumpen Hvad motoren er for bilen, er kompressoren for varmepumpen. Dette spiller en afgørende rolle for varmepumpens effektivitet. ROTEX er et af de førende globale firmaer, hvad angår airconditionog varmepumpeteknologi. Kompressorerne i varmepumperne udvikles og fremstilles i eget regi. Det betyder at vi kan trække på erfaringen fra produktion af mange millioner kompressorer. Konstruktionen er præcist målrettet denne anvendelse og optimeret til energiforbrug. Økonomisk og støjsvag som resultat af effektmodulerings-funktionen Varmebehovet i en bygning varierer meget, alt efter de herskende vejrforhold og brugeradfærden. I alle ROTEX varmepumperne anvendes den såkaldte inverterteknologi, som gør at kompressoren kører med en effekt varierende mellem 50% og 100%. Dermed matcher effekten hele tiden behovet. I HPSU hitemp totrins-varmepumpen anvendes denne moderne inverter-teknologi faktisk dobbelt. Effekten styres fuldstændig automatisk af den indbyggede elektroniske kontrolenhed. Det afhænger alene af den korrekte blanding. Denne funktion sikrer en markant forøgelse af ROTEX varmepumpens effektivitet, på samme måde som når man linder på speederen i en bil. Effektreguleringen giver samtidig en meget støjsvag drift. Nemt styresystem Det digitale kontrolpanel er yderst enkelt at betjene. Hermed tilpasses både varmeanlægget og kølesystemet (hvis installeret) brugerens behov. Varmtvandstemperaturen styres i forhold til udetemperaturen. Kontrolanlægget tager automatisk højde for vinter og sommer og kobler varmeanlægget til og fra i overensstemmelse med det ønskede. Den integrerede digitale timer har et program til individuelle indstillinger (pr. dag eller pr. uge). Dermed er der mulighed for automatisk temperatursænkning om natten og når man er bortrejst, lige som man kan have en behagelig temperatur når man står op, og når man kommer fra arbejde. Systemet sikrer den højeste effektivitet ved at holde vandtemperaturen så lav som muligt. Endvidere kan varmepumpen betjenes fra dagligstuen med den praktiske fjernkontrol. [ 8 ]

9 Varmeanlæg. ROTEX EcoHybrid det komplette varmeanlæg Ordet hybrid kommer af græsk og betyder blandet, fra to kilder. Et hybrid-varmeanlæg er altså et system der benytter sig af flere energityper. EcoHybrid er vel det mest ønskværdige i vore dage: Konstant udnyttelse af vedvarende energi plus uovertruffen effektivitet. I ROTEX EcoHybrid -anlægget er varmefordelingen også taget i Varmepumpe + gulvvarme Eftersom det samlede gulvareal fungerer som en varmeflade, kan det køre med en meget lavere temperatur end radiatorer. Det gør det til den ideelle partner for varmepumpen. Den konstant svage varmestråling giver en velafbalanceret varmefordeling. Gulvvarmeanlæg overfører det meste af deres varme i form af stråling. Derfor kan lufttemperaturen holdes markant lavere end i rum der opvarmes med traditionelle anlæg, og uden at det føles køligere. Perfekt indeklima: Opvarmning om vinteren - køling om sommeren Éttrins-HPSU-varmepumpen kan, om det tilvælges, også køle. Gulvvarmeanlægget egner sig til såvel opvarmning som køling, hvorved der kan opnås en behagelig temperatur hele året rundt. Forberedt for fremtiden HPSU + EcoHybrid - fleksibelt og med udvidelsesmuligheder Uanset hvordan man bevæger sig ind i en verden af hybrid-teknologi, er det fine ved EcoHybrid at systemet til enhver tid kan udvides. Akkumuleringstanken i hjertet af systemet sørger for samarbejde mellem forskellige typer energi, som f.eks. varmepumpe + solfangere eller kondensteknologi, baseret på olie, gas, piller eller brænde. Man er simpelt hen klædt på til fremtiden. Producentens ekspertise ROTEX er den eneste producent af alle vigtige systemkomponenter til EcoHybrid -varmeanlægget. Derfor kan man føle sig sikker på at alle dele er perfekt tilpasset hinanden, og at de ligger på det højeste niveau af effektivitet og komfort. ROTEX står for viden og erfaring inden for udvikling og fremstilling samt for masser af forsøgsvirksomhed. Deres opvarmning er vores profession! betragtning. Den almindeligst foretrukne form for rumopvarmning i forbindelse med varmepumpen er ROTEX-gulvvarmesystemet. Men også radiatorer kan anvendes. ROTEX EcoHybrid sikkerhed og hygge i fremtiden! [ 9 ]

10 Specifikationer: HPSU compact indemodul Type indemodul Til udemodul 6-8 kw Opvarmn. & køling kw Opvarmn. & køling 1) Genopvarmningstid = den nødvendige tid til genopvarmning af akkumuleringstanken til 50ºC efter at en vis mængde varmt brugsvand er tappet. Grundlæggende data Dimensioner H/B/D mm 1810/790/ /790/790 Vægt kg Fremløbstemperatur-område (opvarmning) C Min: 15 / Max: 50 Min: 15 / Max: 55 Fremløbstemp.-område (køling) (Med gulvvarme) C Min: 16 / Max: 22 Min: 16 / Max: 22 Tilslutning / kølerør Rør til gasformigt 5/8 15,9 mm 5/8 15,9 mm Rør til væske 1/4 6,4 mm 3/8 9,5 mm Akkumuleringstank Total kapacitet liter Max. tilladte vandtemperatur C Standby-varmeforbrug ved 60 C kwh/24h 1,4 1,4 Varmt husholdningsvand Drikkevands-kapacitet liter 29,0 29,0 Max. driftstryk bar 6 6 Varmeveksler-materiale / varmt brugsvand Rustfri stål Rustfri stål Varmeveksler-overfladeareal / varmt brugsvand m 2 6,0 6,0 Gennemsnitlig specifik termisk effekt W/K Påfyldnings-varmeveksler (rustfri stål) Varmeveksler / vandkapacitet liter 12,6 20,7 Påfyldn.-varmeveksler / overfladeareal m 2 2,5 4,3 Gennemsnitlig specifik termisk effekt W/K Solar suppleringsvarme (rustfri stål) Varmeveksler / vandkapacitet liter 8,6 8,6 Varmeveksler / overfladeareal m 2 1,8 1,8 Gennemsnitlig specifik termisk effekt W/K Termisk effekt Varmtvandsvolumen uden genopvarmning 8 l/min.//12 l/min. Aftapnnigs-rate (T KW = 10 C/T WW = 40 C/T SP = 50 C) liter 338 / / 272 Varmtvandsvolumen uden genopvarmning 8 l/min.//12 l/min. Aftapnnigs-rate (T KW = 10 C/T WW = 40 C/T SP = 60 C) liter 527 / / 468 Varmtvandsvolumen uden genopvarmning 8 l/min.//12 l/min. Aftapnnigs-rate (T KW = 10 C/T WW = 40 C/T SP = 65 C) liter 614 / / 560 Genopvarmningstid 1) Aftapnnigs-volumen 140 l -> 5820 Wh (bad) min Genopvarmningstid 1) Aftapnnigs-volumen 90 l -> 3660 Wh (bruser) min Rørtilslutninger Koldt og varmt vand tommer 1 udv. gevind 1 udv. gevind Opvarmning / frem- og returløb tommer 1 indv. gevind 1 indv. gevind Tilbehør (valgfrit): Suppleringsvarme Back up-varmer Start-varmer Effekt kw 9 3 Strømforsyning / fase 3~* 1~ Strømforsyning / frekvens Hz Strømforsyning / spænding V Arbejdsstrøm A 3 x 13,1 13,1 * Étfaset tilslutning mulig (3 x 230 V / 50 Hz) [ 10 ] T KW = koldtvandstemp. T WW = varmtvandstemp. T SP = temp. I akkum.tank

11 Specifikationer for HPSU udemodul ~1/230 V ~1/230 V ~3/400 V Type: Udemodul 6 kw 7 kw 8 kw 11 kw 14 kw 16 kw 11 kw 14 kw 16 kw EU miljømærke for HPSU kombineret med gulvvarme Grundlæggende data Nominel varmeeffekt A-7 / W35 * kw 4,2 5,1 5,7 8,8 11,7 12,3 8,8 11,7 12,3 Nominel varmeeffekt A2 / W35 * kw 5,5 6,6 7,2 9,1 10,9 11,4 9,1 10,9 11,4 Nominel varmeeffekt A10 / W35 * kw 8,6 10,1 11,0 11,9 15,0 16,5 11,9 15,0 16,5 Nominel COP A-7 / W35 ** 2,53 2,70 2,67 2,53 2,63 2,70 2,53 2,63 2,70 Nominel COP A2 / W35 ** 3,47 3,49 3,34 3,29 3,22 3,15 3,29 3,22 3,15 Nominel COP A10 / W35 ** 4,94 4,78 4,54 4,60 4,53 4,31 4,60 4,53 4,31 Nominel kølingseffekt A35 / W18 * kw 7,2 8,2 8,4 15,1 16,1 16,8 15,1 16,1 16,8 Nominel kølingseffekt A35 / W7 * kw 5,1 5,9 6,1 11,7 12,6 13,1 11,7 12,6 13,1 Dimensioner H / B / D mm 735 / 825 / / 900 / / 900 / 320 Vægt kg Arbejdsområde / udetemp. (opvarmning) C Min: -20 / Max: 25 Min: -25 / Max: 35 Min: -25/ Max: 35 Arbejdsområde / udetemp. (køling) C Min: 10 / Max: 43 Min: 10 / Max: 46 Min: 10 / Max: 46 Arbejdsområde / udetemp. (DHW) C Min: -20 / Max: 43 Min: -20 / Max: 35 Min: -20 / Max: 35 Støjniveau / opvarmn. *** db(a) Støjniveau / køling *** db(a) Strømforsyning / fase 1~ 1~ 3~ Strømforsyning / frekvens Hz Strømforsyning / spænding V Indgående strøm A ,5 Betriebsstrom (maximal) A 18 34,2 16,3 Kølemiddel R 410a R 410a R 410a Kølemiddel-volumen (vorgefüllt) kg 1,7 3,4 2) 3,4 2) Tilslutning / kølerør Rør til gasformigt (mm) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9) 5/8 (15,9) Rør til væske (mm) 1/4 (6,4) 3/8 (9,5) 3/8 (9,5) Kølerør / max. længde **** m Kølerør / min. længde **** m * Nominel opvarmnings-effekt / nominel kølingseffekt gemessen gemäß Eurovent-Bestimmung 6/C/ (kw) ** COP Præcis mål DIN EN *** målt på 10 m afstand **** Die vorgefüllte Kältemittelmenge im Außengerät ist ausreichend für eine maximale Kältemittelleitungslänge von 10 m. A = Udetemperatur ºC W = Udløbstemperatur ved kondensator ( flow-temperatur ) 2) Bemærk: Ved kølemiddelmængde > 3 kg er et årligt service af en fagmand lovpligtigt. [ 11 ]

12 ROTEX EcoHybrid det komplette varmeanlæg. Hvad er EcoHybrid? Ordet hybrid kommer af græsk og betyder blandet, fra to kilder. I et hybrid-varmeanlæg arbejder forskellige typer energi sammen, hvad enten det er varmepumpe + solfangere, olie-, gas- eller pillefyr, eller endda brændeovne. HPSU + EcoHybrid fleksibelt og med udvidelsesmuligheder Uanset hvordan man bevæger sig ind i en verden af hybrid-teknologi, er det fine ved EcoHybrid at systemet kan udvides på et senere tidspunkt. ROTEX ????? Der tages forbehold for fejl og tekniske ændringer 03/2011 Det betyder at man er klædt på til enhver udfordring i fremtiden. Det er konsekvent udnyttelse af vedvarende energi med en effektivitet som faktisk ikke fås bedre. Alt fra én eneste kilde. ROTEX producerer selv alle vigtige systemkomponenter til EcoHybrid - varmeanlægget. Derfor kan man føle sig sikker på at alle dele er perfekt tilpasset hinanden, og at de ligger på det højeste niveau af effektivitet og komfort. ROTEX står for viden og erfaring inden for udvikling og fremstilling samt for masser af forsøgsvirksomhed. Deres opvarmning er vores profession! ROTEX EcoHybrid sikkerhed og komfort for fremtiden! Én kilde ét fuldstændigt anlæg: Regenerativ luft-vand varmepumpe Moderne varmeværdi-teknologi Solvarmeanlæg til opvarmning og varmtvandsforsyning Hygiejnisk varmtvandstank Behagelig lunt gulvvarmesystem Lugtfri sikkerheds-olietank Plastrørssystem, egnet til både husholdningsvand og varme forsyning Yderligere information: Randersvej/Drejøvej 14, 9500 Hobro Tlf Fax ROTEX Heating Systems GmbH Langwiesenstraße 10 D Güglingen Fon +49(7135)103-0 Fax +49(7135)

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

ROTEX-VARMEPUMPE-PAKKER PRISLISTE 04/2011

ROTEX-VARMEPUMPE-PAKKER PRISLISTE 04/2011 ROTEX-VARMEPUMPE-PAKKER PRISLISTE 04/2011 Randersvej/Drejøvej 14, 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 * Fax 9852 3500 * info@titanheating.dk www.titanheating.dk Alle er er Excl. moms og ab lager Hobro Varmepumpepakker

Læs mere

Fire årstider - én klimastyring til velvære

Fire årstider - én klimastyring til velvære ROTEX HPSU luft-til-vand varmepumper Fire årstider - én klimastyring til velvære Komfortabel varme om vinteren og blid køling om sommeren. Den indstillelige ROTEX HPSU varmepumpe nedbringer dine varmeudgifter

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER

Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE OPVARMNING, KØLING OG VARMT BRUGSVAND I BOLIGEN BROCHURE FOR SLUTBRUGER 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt brugsvand Daikin

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt vand Daikin Altherma er et komplet opvarmnings- og varmtvandssystem med en funktion for

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KØB AF VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Varmudgifter er kedelige, men nødvendige i et land som Danmark. For at reducere dem, kræves den rette opvarmning som fungerer præcis til dit hjem. En

Læs mere

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme.

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme. VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING...høj ydelse til den private bolig Nilan JVP Jordvarme (jord/vand) Nilan JVP Jordvarme Skru op for jordvarmen og ned for varmeregningen (jordvarme)

Læs mere

LUFT/VAND VARME- OG KØLEANLÆG TIL BOLIGEN

LUFT/VAND VARME- OG KØLEANLÆG TIL BOLIGEN C - 0M - 0Y - 1K C - 11M - 0Y - 0K 0C - 0M - 71Y - 0K 0C - 7M - 1Y - K LUFT/VAND VARME- OG KØLEANLÆG TIL BOLIGEN VARMEPUMPETEKNOLOGI NÅR DEN ER BEDST Daikin Althermas samlede varme- og kølesystem er baseret

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Priserne på fossil energi stiger, og udviklingen vil ingen ende tage. Stigende CO 2 -udslip truer vores klima,

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed

Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed Solvarme Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed Mød udfordringerne i det 21. århundrede Global opvarmning påvirker os alle. Som engageret og ansvarlig leverandør søger vi

Læs mere

Mitsubishi Electric SF

Mitsubishi Electric SF Mitsubishi Electric SF varmepumpe Folk vil ofte have varme i sommerhuset, også når det står tomt. Mitsubishis varmepumpe med sin +10ºC funktion er en god løsning på dette. Den passer perfekt til alle slags

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

produkt Energi fra luften Weishaupt splitvarmepumper til opvarmning og køling Information om varmepumper

produkt Energi fra luften Weishaupt splitvarmepumper til opvarmning og køling Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Energi fra luften Weishaupt splitvarmepumper til opvarmning og køling Varme fra luften for nybyggeri og sanering Udedel Indedel Fordampning Kondensering Funktionsskema

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER Nevica - svensk kvalitet Om Nevica Nevica Varmepumper er en svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Tog det bedste og gjorde det perfekt

Tog det bedste og gjorde det perfekt Tog det bedste og gjorde det perfekt compact p by nilan Passivhus-certificeret ventilations- og varmeløsning med utallige muligheder Compact p Compact P er en total ventilations- og varmeløsning med varmegenvinding

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Dansk Varmepumpe. vedvarende energi fra naturen. varmepumper jordvarme luft/vand

Dansk Varmepumpe. vedvarende energi fra naturen. varmepumper jordvarme luft/vand Dansk Varmepumpe Industri A/S vedvarende energi fra naturen varmepumper jordvarme luft/vand præsentation af DVI DVI Dansk Varmepumpe Industri A/S, har i mere end 30 år udviklet og produceret varmepumper.

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM HUSETS VARME HJERTE Beholdere og vandvarmere kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM Varmt vand til Danmark i mere end 70 år METRO THERM er landets suverænt største producent af varmtvandsbeholdere, og

Læs mere

Med naturens egen energi

Med naturens egen energi Denmark Med naturens egen energi Solcellepaneler Solvarme www.izen.dk IZEN Energy Systems blev grundlagt i 1987, og lige siden har vores mission været "at producere vedvarende energi til alle med de bedste

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Jordvarmepumper -17 Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Hvorfor geotherm? Fordi jorden leverer energien til varme og

Læs mere

Produktkatalog Varmepumper

Produktkatalog Varmepumper Produktkatalog Varmepumper Om Nevica Nevica Varmepumper er svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse mulig for en

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm

Jordvarmepumper 6-17 kw. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig. geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Jordvarmepumper -17 Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter energien i jorden til at opvarme din bolig geotherm plus geotherm exclusiv geotherm Hvorfor geotherm? Fordi jorden leverer energien til varme og

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse

Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse Fremtidig gasanvendelse i parcelhuse Teknologioversigt over de eksisterende og fremtidige muligheder for energiforsyning af huse med naturgas som energikilde. v/ianina Mofid, DGC a/s Husets energibehov

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Næsten alle har en mening om, hvad der er den bedste løsning på fremtidens energi, og de fleste er enige om, at solen vil være en væsentlig

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN.

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET. DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN. 01 TOTAL KOMFORT HELE ÅRET RUNDT. Vægmodellen af det nye Daikin Emura klimaanlæg er en bemærkelsesværdig blanding

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Perfekt bolig - med egen energiforsyning. Et effektivt varmesystem - maksimal komfort, på begrænset plads

Perfekt bolig - med egen energiforsyning. Et effektivt varmesystem - maksimal komfort, på begrænset plads VEDVARENDE ENERGI VARMEPUMPER MED VENTILATION Perfekt bolig - med egen energiforsyning. Et effektivt varmesystem - maksimal komfort, på begrænset plads 01 2015 STIEBEL ELTRON er fuld af energi Vi tager

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Thermia Atec giver de største besparelser

Thermia Atec giver de største besparelser Thermia Atec giver de største besparelser Resultat fra testen af luft-/vandvarmepumper, udført af det svenske energiagentur i 2011. www.energimyndigheten.se Oversat til dansk d. 5. november 2012 Oversigt

Læs mere