Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst"

Transkript

1 Teknisk information Wolf højeffektive varmepumper Varmen kommer fra naturen Sådan udnytter man den bedst BO/W35 iht. EN (brine/vand) A2/W35 iht. EN (luft/vand)

2 Energi fi ndes overalt. Man skal bare vide hvordan, man udnytter den. På sporet af effektiviteten Uden solen ville det ikke være muligt at leve på jorden. Den opvarmer atmosfæren og jorden. Varmepumper bruger denne naturvarme og komprimerer den vha. strøm til behagelig varme i boligen og varmt vand. Udnyttelse af regenerativ energi med en varmepumpe. Hvis man beslutter sig for en varmepumpe, sparer man ikke kun penge og frustration over høje brændstofpriser, men også meget CO2. Varmepumper forbrænder nemlig hverken olie, gas eller træ. Varmepumper er helt sikre, lugter ikke og bruger ikke plads til et irriterende brændstofl ager. Og det er heller ikke længere nødvendigt med en skorsten, for røggasser skal ikke ledes bort og konstant overvåges af skorstensfejeren. Generelt anbefales indbygning af en varmepumpe specielt ved nybyggeri og sanerede, varmetætte faste ejendomme, da der her kan opnås et godt til meget godt forhold af anvendt energi (strøm) og den varme, der stilles til rådighed. Anlæggets COP-værdi Et vigtigt grundlag for effektivitetsmålingen er naturligvis også den egentlige anlægseffekt eller anlægseffektivitet. Denne parameter hedder COP-værdi (Coeffi cient Of Performance) og beskriver forholdet mellem den afgivne varmeeffekt og den optagne elektriske effekt i et nævnt kontrolpunkt (målebetingelser iht. EN f.eks. A2/W35 = Udetemperatur 2 C og vandtemperatur 35 C). Den giver mulighed for at forbinde forskellige anlæg med hinanden. Her tilbyder Wolf topteknikken Made in Germany med en af de bedste COP-værdier. Wolf har et utroligt stort knowhow og monterer kun kvalitetskomponenter iht. strengeste standarder. COP 3,8 A2/W35 iht. EN (luft/vand) COP 4,7 BO/W35 iht. EN (brine/vand) COP-værdien viser, hvor effektiv en varmepumpe arbejder. 2

3 Hvilken varmepumpe skal man vælge? Vejen til det rigtige varmekoncept 1. Kontrollen af fast ejendom Bygningsforudsætninger: Er husmure, vinduer og døre tilstrækkeligt isoleret? Hvor højt er husets varmetab? Sted: Er der f.eks. mulighed for en jordboring eller er de geologiske omstændigheder egnet til en jordvarmepumpe? 2. Energibehovet for den faste ejendom Hvor stor skal varmepumpen være dimensioneret? Hvor mange kvadratmeter skal opvarmes? Skal der være varmt vand til rådighed? Antal personer i husstanden? 3. Det rigtige varme(pumpe)koncept Hvilken varmepumpe er den rigtige løsning for objektet: Brine/vand eller luft/vand? Er der mulighed for opstilling indendørs eller giver det mere mening med opstilling udendørs? Kan eksisterende eller fremtidige komponenter fra bygningsteknikken integreres? Tilkobling af eksisterende varmeforsyning ved spidsbelastninger om vinteren (såkaldt bivalent drift, f.eks. tilkobling af en gaskedel)? Findes der eller er der planlagt et solvarmeanlæg? 4. Tilbuddet fra vores specialvirksomheder Planlægningsservice: Vi overtager gerne uforpligtende en forudgående planlægning og fastsætter den forventede årseffektfaktor. Varmepumpens funktion 1. Fordamper Miljøenergien fra luften eller jorden får det medium (med lavere kogepunkt), der cirkulerer i varmepumpen til at fordampe og sætter det dermed i en gasformet tilstand. 2. Kompressor Den elektriske kompressor indsuger det fordampede medium. Det komprimeres kraftigt og bringes dermed op på et højt temperaturniveau. 3. Kondensator Denne varmeenergi på højt temperaturniveau afgives til varmekredsløbet. Det gasformede medium afkøles og bliver atter fl ydende. 4. Ekspansionsventil Trykket nedbringes, det afkølede medium kan atter optage miljøvarme, kredsløbet starter forfra. Luft Jord 3

4 COP 4,7 BO/W35 iht. EN (brine/vand) BWS-1, brine/vand-anlæg til opstilling indendørs, med/uden beholder 4

5 Oversigt højeffektive varmepumper fra Wolf Den ny effektivitetsklasse Luft/vand- eller brine/vand-varmepumper fra Wolf i effektområdet fra 6 til 16 kw - ialt 13 varianter. Luft/vand-varme pumperne til opstilling indendørs og udendørs og brine/vand-varme pumperne er egnet til fremløbstemperaturer op til 63 C. Ud over energieffektiviteten overbeviser de nye Wolf varmepumper specielt pga. deres lave støj niveau, den enkle installation og den høje betjeningsvenlighed. COP 3,8 A2/W35 iht. EN (luft/vand) BWL-1-A, luft/vand-anlæg til opstilling udendørs BWL-1-I, luft/vand-anlæg til opstilling indendørs 5

6 BWS-1 som brine/vand-central: 6/8/10 kw Brine/vand-varmepumper den innovative løsning til nye og gamle bygninger Udmærket effektivitet! Med en COP-værdi op til 4,7/5,0 (ved B0/W35; EN 14511/EN 255) hører BWS-1 til topanlæggene inden for sin klasse. Alle Wolf varmepumper fra den nye generation er baseret på et innovativt anlægskoncept. Derudover er der udelukkende blevet monteret energibesparende dele, som f.eks. højeffektive brinekredspumper og varmekredspumper (effektivitetsklasse A). Den monovalente driftsmåde for BWS-1 tillader, at hele bygningens varmebelastning dækkes, den altså klarer sig uden ekstra varmeforsyning. En fremløbstemperatur på op til 63 C garanterer den højeste varmekomfort også ved de laveste udetemperaturer. Det fuldelektronisk regulerede el-varmelegme med effekt fra 1 til 6 kw kan aktiveres til spidsbelastningsdækning, opvarmning af støbte gulve eller ved nøddrift. Tillid er godt kontrol er bedre Særligt praktisk til energisparere: Den integrerede energimåler, der konstant kontrollerer energiudbyttet. Målingen og visningen af årseffektfaktoren tillader en langfristet kontrol af anlægseffektiviteten. Derudover: Det usædvanligt kompakte mål og modulsystemprincippet, hvormed alle anlægskomponenter både kan placeres ved siden og over hinanden, sørger for en pladsbesparende opstilling. Der fi ndes to forskellige muligheder for at anvende jordvarmen: a) Varmeoptagelse fra jorden vha. jordkollektorer. b) Varmeoptagelse vha. jordsonder, der anbringes i en jordboring. Jordboringens dybde retter sig efter boligobjektets varmebehov og efter de geologiske omstændigheder. 6

7 BO/W35 iht. EN (brine/vand) BWS-1 som brine/vand-central Anvendelse: Nye og gamle bygninger Anlægseffektivitet, COP op til 4,7 Kan opstilles individuelt (over hinanden eller ved siden af hinanden) Effektområder: 6/8/10 kw Kompakt kompletløsning BWS-1 Anvendelse: Nye og gamle bygninger Anlægseffektivitet, COP op til 4,7 Meget kompakte mål (b x h x d i mm) 600 x 710 x 650 mm Effektområder: 6/8/10/12/16 kw Velegnet i kombination med Wolf solopvarmning med lagdelt beholder BSP-W og Wolf-solfangere F3-1 7

8 BWL-1 til opstilling udendørs og indendørs Luft/vand-varmepumper: henter varmen direkte fra luften Den letteste måde at opvarme på Også luft/vand-varmepumperne fra Wolf har fremragende COPværdier op til 3,8 og 4,0 ved A2/W35 (EN 14511/EN 255). Den lidt lavere værdi i sammenligning med den lavere brine/vandbror skyldes, at den gennemsnitlige lufttemperatur er lavere end jordtemperaturen. Til gengæld er opstillingen af luft/vand-varmepumperne fra Wolf utrolig enkel. Der kræves hverken jordboringer, fl adesonder eller de brændstof-forsyningstilslutninger, der er normale ved andre varmeforsyninger. Også naboerne sover godt BWL-1 er lydsvag i driften, for kompressoren er dobbelt vibrationsisoleret. EC-centrifugalventilatoren kører trinløst, stille og er energibesparende. Derudover er beklædningen også gennemgående støj- og varmetæt. Den elektronisk regulerede softstart sørger for en næsten lydløs start. Resultat af anstrengelserne: et ultrastille lydtryksniveau < 29 db(a) BWL-A på 10 m afstand. Fleksibel og med alt komfort Fremløbstemperaturen op til 63 C (ved +5 C udetemperatur) sørger for et behageligt klima i boligen. Det fuldelektronisk regulerede el-varmelegme er standard. Effektreguleringen kan efter behov fore tages fra 1 til 6 kw. Spidsbelastningsdækningen kan indstilles, det samme gælder for nøddrift og opvarmning af støbte gulve. Luftudblæsningskanalerne ved opstilling indendørs kan enten tilsluttes til venstre eller højre. Derudover kan der leveres fl eksible luftudblæsningskanaler (tilbehør). En pladsbesparende opstilling i hjørnet. Den digitale visning holder brugeren opdateret med alle vigtige parametre (statusvisning, anlægstryk, energiudbytte). Der er årlig kontrolpligt, da kølemiddel volumen er over 1 kg. Installation af varmepumperne må kun foretages af personer med KMO-certifi kat. Derudover drejer det sig om cfc-frit sikkerhedskølemiddel (R407C). 1. Stor centrifugalventilator til stille drift 2. Energibesparende EC-motor 3. Styringselektronik 4. Elektrisk forbindelse til varmepumpemanager med Wolf Easy Connect -system 5. Softstarter til kompressor 6. Stor højeffektiv fordamper 7. Vandfast beklædning, lyddæmpet og varmeisoleret 8. Kondensatkar 9. Ekspansionsventil 10. Isoleret scrollkompressor dobbelt lydisoleret 11. Kølemiddelopsamler Luft/vand-varmepumper kan opstilles indendørs og udendørs. Fordel: Der kræves ingen jordboring eller lægning af jordkollektorer. Stil op tilslut færdig! 8

9 BWL-1 til opstilling udendørs: Lameller, der er justeret nedad og et beskyttelsesgitter forhindrer, at der ved luftindsugning kommer fugtighed og snavs ind i det indvendige af anlægget. A2/W35 iht. EN (luft/vand) BWL-1-I til opstilling indendørs/bwl-1-a til opstilling udendørs Mest enkle installation Anlægseffektivitet: op til COP 3,8 Lydsvag drift Effektområder: 8/10/12/14 kw Velegnet i kombination med Wolf solopvarmning 9

10 Styre, lagre, understøtte Alt det, der gør Wolf varmepumper endnu bedre Wolf-varmepumpemanager Wolf sætter nye standarder inden for betjeningsvenlighed. Wolf tilbyder varmepumpemanager til brine- og luft-varmepumper. Den kan monteres fl eksibelt på en hvilken som helst væg. Forbindelsen mellem varmepumpen og varmepumpemanageren sker vha. Wolf Easy Connect System. Den komplette el-installation og reguleringen af varmepumpen sker via varmepumpemanageren. Det kan altså næsten ikke blive lettere. Den vejrkompenserede Wolf-regulering BM samt blandekredsreguleringen og varmekreds-/ varmtvandsreguleringen er integreret i varmepumpemanageren. Også Wolf solvarmereguleringer kan aktiveres. Et akustisk advarselssignal giver meddelelse om fejl og low-power-modus sparer 60 % strøm i standby-drift. Beholdersortimentet Til lagring og bufferlagring af varme og varmt vand tilbyder Wolf et bredt sortiment, der tillader en individuel tilpasning til ethvert varmekoncept. Om det er gamle bygninger eller nye bygninger, med solvarme-, eller uden solvarmeunderstøttelse, monovalent eller bivalent drift. Den rigtige beholder er relevant for varmeanlæggets maksimale effektivitet. Fleksibilitet gælder også for opstillingen, for specielt brine/vand-anlæggene kan pga. af de meget slanke anlægsmål og de separat monterbare varme- og beholderenheder, anbringes og opstilles overalt. En til det hele: Den afgørende fordel for Wolf varmepumpemanageren regulerer bl.a. også Wolf solvarmeanlægget med styreenheden BM. I samme optik som varmepumperne: Bufferbeholder CPM-1 og varmtvandsbeholder CEW-1 Wolf-solopvarmningen Wolf anbefaler særligt miljøbevidste forbrugere kombinationen af varmepumpe og højeffektive solfangere fra Wolf-produktsortimentet. Konceptet Wolf sol-opvarmning har i mange år skabt glæde hos vores kunder. Udtalt robusthed og lang levetid ved maksimal virkningsgrad udmærker solfangerne fra Wolf. Stiftung Warentest GOD (1,6) Solfanger TopSon F3 Stående beholder SEM SolvarmestyringSM-1/ BM-solvarme I test: 12 solvarmeanlæg til opvarmning af drikkevand, heraf to med karakteren meget god (1,3 eller 1,4) Udgave 3/2008 Comfort-boligventilation CWL. Den ideelle kombination med Wolfvarmepumperne. Altid ren, frisk luft ventilation ved lukkede vinduer uden gadestøj det er ikke kun ideelt for allergikere. 10

11 Tal og fakta Højeffektive varmepumper fra Wolf COP 4,7 BO/W35 iht. EN (brine/vand) Varmeeffekt/COP BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Tekniske data COP 3,8 A2/W35 iht. EN (luft/vand) Tekniske data Varmeeffekt/COP BWL-1-08-A BWL-1-10-A BWL-1-12-A BWL-1-14-A A2/W35 iht. EN 255 kw/cop 8,3 / 4,0 9,3 / 3,9 11,5 / 3,8 13,4 / 3,7 A2/W35 iht. EN kw/cop 8,4 / 3,8 9,6 / 3,7 11,7 / 3,7 13,5 / 3,6 A7/W35 iht. EN kw/cop 8,7 / 4,5 9,8 / 4,4 11,9 / 4,3 13,6 / 4,2 A7/W45 iht. EN kw/cop 10,4 / 3,7 11,7 / 3,6 14,4 / 3,5 13,0 / 3,3 A10/W35 iht. EN kw/cop 9,9 / 4,7 11,1 / 4,6 13,8 / 4,5 13,7 / 4,5 A-7/W35 iht. EN kw/cop 7,5 / 3,3 8,5 / 3,2 10,4 / 3,1 11,3 / 3,0 Brine/vand-varmepumpe, egnet til opstilling indendørs (med/uden beholder) Type BO/W35 iht. EN 255 kw/cop 6,3 / 5,0 8,7 / 5,0 11,1 / 5,0 12,3 / 4,9 17,4 / 4,8 BO/W35 iht. EN kw/cop 5,9 / 4,7 8,4 / 4,7 10,8 / 4,7 12,0 / 4,7 16,8 / 4,6 BO/W55 iht. EN kw/cop 5,3 / 2,8 7,4 / 2,8 9,2 / 2,9 10,5 / 2,8 15,8 / 2,8 B5/W35 iht. EN kw/cop 6,9 / 5,3 9,7 / 5,4 12,3 / 5,4 13,8 / 5,3 19,9 / 5,3 B-5/W45 iht. EN kw/cop 4,8 / 3,1 6,8 / 3,2 8,6 / 3,1 9,7 / 3,1 14,7 / 3,2 Luft/vand-varmepumpe, egnet til opstilling udendørs BWL-1-A Type COP 3,8 A2/W35 iht. EN (luft/vand) Tekniske data Luft/vand-varmepumpe, egnet til opstilling indendørs BWL-1-I Type Varmeeffekt/COP BWL-1-08-I BWL-1-10-I BWL-1-12-I BWL-1-14-I A2/W35 iht. EN 255 kw/cop 8,3 / 4,0 9,3 / 3,9 11,5 / 3,8 13,4 / 3,7 A2/W35 iht. EN kw/cop 8,4 / 3,8 9,6 / 3,7 11,7 / 3,7 13,5 / 3,6 A7/W35 iht. EN kw/cop 8,7 / 4,5 9,8 / 4,4 11,9 / 4,3 13,6 / 4,2 A7/W45 iht. EN kw/cop 10,4 / 3,7 11,7 / 3,6 14,4 / 3,5 13,0 / 3,3 A10/W35 iht. EN kw/cop 9,9 / 4,7 11,1 / 4,6 13,8 / 4,5 13,7 / 4,5 A-7/W35 iht. EN kw/cop 7,5 / 3,3 8,5 / 3,2 10,4 / 3,1 11,3 / 3,0 11

12 TESTVINDER Stiftung Warentest GOD (1,6) Oliekedel COB-20 I test: 10 oliekedler, heraf to testvindere med karakteren 1,6 Stiftung GOD (1,6) Warentest Solfanger TopSon F3 Stående beholder SEM SolvarmestyringSM-1/ BM-solvarme I test: 12 solvarmeanlæg til opvarmning af drikkevand, heraf to med karakteren meget god (1,3 eller 1,4) Udgave 3/2008 Udgave 5/2008 Forhandles kun af Sanistål: tlf Saninr

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Energi kommer naturligt fra naturen Weishaupt varmpumpe udnytter de vedvarende energikilder

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper God varme bedre for miljøet og bedst for økonomien Luft/luft varmepumper er til dig, der har elopvarmning i huset eller

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig

Luft/vand-varmepumper. Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig Luft/vand-varmepumper Hvorfor Vaillant? Fordi vi kan få den friske luft til at levere varmen til din bolig geotherm plus geotherm Hvorfor geotherm? Fordi naturens ressourcer udnyttes Ideer til intelligent

Læs mere

Fire årstider - én klimastyring til velvære

Fire årstider - én klimastyring til velvære ROTEX HPSU luft-til-vand varmepumper Fire årstider - én klimastyring til velvære Komfortabel varme om vinteren og blid køling om sommeren. Den indstillelige ROTEX HPSU varmepumpe nedbringer dine varmeudgifter

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Intelligente alt-i-én varmeløsninger

Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel units Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit - du kan også lade solen levere det varme vand ecocompact aurocompact Spar på pladsen og energien med Intelligente

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design

Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design Væghængt villagaskedel Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti Ideer til intelligent boligkomfort

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Væghængt villagaskedel Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti

Læs mere

Kondenserende oliekedel. icovit exclusiv VKO 246

Kondenserende oliekedel. icovit exclusiv VKO 246 Kondenserende oliekedel icovit exclusiv VKO 246 Vi byder på komfort med store besparelser icovit brochure og små krav icovit exclusiv kondenserende oliekedel opfylder alle krav til mindste detalje Vaillant

Læs mere

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning

Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning Skift oliefyret ud med en Varmepumpe og skær halvdelen af din varmeregning www.varmepumpesiden.dk Hvorfor skal jeg vælge en varmepumpe?

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning

Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning Kondenserende oliekedel Exclusiv kondenserende oliekedel Super-effektiv med en høj nyttevirkning icovit exclusiv icovit exclusiv Med icovit oliekedlen opnår du på varmeregningen store besparelser Ideer

Læs mere

AQUAREA Effektiv opvarmning og varmt brugsvand

AQUAREA Effektiv opvarmning og varmt brugsvand QURE Effektiv opvarmning og varmt brugsvand Ny quarea luft til vand-varmepumpe 201 / 2015 ende Højt yd sning lig lø Pålide øse Lydl nheder e s r ø d uden llere a t s n i t Nem a quarea den bedste sæsonbestemte

Læs mere

Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort

Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort Compress 5000 AA Luft/luft varmepumpe Effektiv opvarmning og behagelig komfort ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI ENERGIA ЕНЕРГИЯ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ENERGIJA ENERGY ENERGIE ENERGI 2 Effektiv

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere