OPI-Aftale 2B. Et samarbejde mellem: - Region Syddanmark - HEEDS A/S - Søren Jensen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPI-Aftale 2B. Et samarbejde mellem: - Region Syddanmark - HEEDS A/S - Søren Jensen A/S"

Transkript

1 OPI-Aftale 2B Et samarbejde mellem: - Region Syddanmark - HEEDS A/S - Søren Jensen A/S

2 Dagsorden 10:00 Velkomst 10:10 Bordet rundt 10:20 Performancediagrammer v. Lars Nielsen 10:50 Lesson learned v. Frank Jensen 11:00 Status på projektet Tid frem til papirmodel v. Anders Christian Rasmussen 11:30 Oprindelig tidsplan -> Revideret tidsplan v. Frank Jensen 11:45 Status på projektet (gennemgang af leverancer) v. Anders Christian Rasmussen 12:00 Frokost, herunder SWOT; udarbejdes i fællesskab i plenum v. Alle 12:20 Drøftelse af evt. strategi v. Alle 12:55 Evt., herunder projektets logo, næste dato for næste styregruppemøde v. Alle 13:00 Tak for i dag

3 Formål med OPI-aftale 2B

4 Hvordan fungere en varmepumpe? Definitioner I varmepumpen foregår overførslen af energi ved, at et kølemiddel skiftevis fordamper og kondenserer. Processen svarer til den, der foregår i et køleskab - med den forskel, at en varmepumpe fører energi ind dit hus, mens et køleskab fører energi ud af skabet. Vores varmepumpe kan begge dele, den er reversibel! COP værdi COP (Coefficient Of Performance), eller virkningsgrad, er en værdi, som illustrerer forholdet mellem tilført og afgivet effekt under givne forhold. COP måles ved en udendørstemperatur på 7 C og en indendørstemperatur på 20 C. Jo højere tal, desto bedre virkningsgrad

5 Hvordan fungere en varmepumpe? Definitioner Krav til effektivitet SCOP, SEER og COP EU er udkommet med et nyt direktiv (EcoDesign) Med det nye mærke introduceres begrebet SCOP eller "Seasonal COP og SEER SEER værdi SEER står for "Seasonal Energy Efficiency Ratio". Det er et tal, der beskriver, hvor godt et klimaanlæg virker. Et højere SEER-tal betyder bedre effektivitet og lavere energiregninger. SEER beregnes ved at dividere mængden af køling leveret af air condition eller varmepumpe (BTU per time) ved strøm (watt), der anvendes af det kølende udstyr under et bestemt sæt af sæsonmæssige forhold. Effektivitet angives i SCOP (fig. 1) SCOP viser, hvor meget el pumpen bruger til drift i forhold til hvor meget varme, den leverer. Jo højere SCOP, jo mere effektiv er pumpen. SCOP 4 betyder f.eks., at varmepumpen i gennemsnit over hele fyringssæsonen producerer 4 kwh varme for hver gang, den bruger 1 kwh el

6 Hvordan fungere en varmepumpe? Definitioner Varmeveksler Varmepumpe

7 Krav og definitioner Reguleret verden Hvem stiller krav: Bygningsreglementet stiller krav til energieffektivitet BR10 kap 8.3 Stk. 6 - Ventilationsanlæg skal udføres med varmegenvinding med en temperaturvirkningsgrad på mindst 70 pct. - Varmegenvinderen kan kombineres med en varmepumpe til varmegenvinding. Denne skal have en COP på minimum 3,6. i opvarmningstilstand (heating mode). BR stk. 8 - Luft/luft varmepumper skal mindst have en effektivitet svarende til en SCOP værdi på 3,4 i opvarmningsmode, hvilket svarer til EU s mindste krav fra 1. januar > Skærpes BR Stk. 8 = BR20 krav - Ventilationsanlæg skal udføres med varmegenvinding med en tør temperaturvirkningsgrad på mindst 75 pct. - SEL skal gå fra 2,1 kw/m3/s (BR10) til 1,5 kw/m3/s (BR20) for VAV-anlæg => 40% besparelse.. BR læner sig op ad: EUROPEAN COMMISSION - Regulativer

8 Krav og definitioner Reguleret verden Hvem stiller krav: Fortsat! EUROPEAN COMMISSION - Regulativer Skærpede krav til varmepumper Fra 1. april 2014 skal varmepumper være testet af et akkrediteret laboratorium, hvis de skal tælle med som energibesparelser i energiselskabernes energispareordning. Det nye krav bliver indført for at sikre, at varmepumpen har den lovede kvalitet og lever op til kravene om effektivitet i Bygningsreglementet

9 Krav og definitioner Reguleret verden Hvem stiller krav: Fortsat!

10 Definitioner og krav Reguleret verden Cooling without climate warming: Parliament backs F-gas ban Plenary Session Press release - Environment :43 The use of climate-unfriendly fluorinated gases should be banned in new air-conditioning appliances and refrigerators by , under draft rules approved by the European Parliament on Wednesday. These rules had already been informally agreed with EU ministers. Overall, the use of potent hydrofluorocarbon (HFC) greenhouse gases is to be reduced by 79% by Following bans on chlorofluorocarbons (CFCs) in the 1980s to slow depletion of the ozone layer, the new draft legislation targets use of several other fluorinated gases that are harmful to the climate. "F-gases" can have a greenhouse warming effect up to 23,000 times greater than equivalent amounts of CO2. "This EU breakthrough sets the pace for a global phase-out of these super greenhouse gases, which would otherwise account for 20% greenhouse gas emissions by F-gas emissions have risen by 60% since 1990 in the EU. Banning their use in refrigeration and air-conditioning equipment is therefore urgently necessary to reverse this trend", said lead MEP Bas Eickhout (Greens/EFA, NL). Global-warming potential (GWP) is a relative measure of how much heat a greenhouse gas traps in the atmosphere. It compares the amount of heat trapped by a certain mass of the gas in question to the amount of heat trapped by a similar mass of carbon dioxide

11 Udfordringer Kendsgerninger fra OUH-prøveopstilling Års COP er for lav! Krav fra BR10 er 3,

12 Udfordringer Kendsgerninger fra OUH-prøveopstilling For store temperaturudsving

13 Varighedskurve - Energiforbrug Udetemperatur i C Timer pr. år, hele døgnet

14 Performancediagrammer Overslagsberegning Forudsætninger SEL BR DV 1,5 kj/m3 1,2 kj/m3 BR Krav (beregnet for qv=1 m3/s) 1. E.vent.el kwh/år pr. m3/s kwh/år pr. m3/s Besparelse energi Dim. varmetab, rum 14 W/m2 Graddage, år cp.luft rho.luft 3112 GD 1,006 kj/kg*k 1,2 kg/m3 Vent.VF Rumtemp. 22 oc η vgv BR 0,75 DV 0,85 3. E.opv.vent kwh/år pr. m3/s kwh/år pr. m3/s 4. E.køl kwh/år pr. m3/s kwh/år pr. m3/s DECENTRAL VENTILATION (beregnet for qv=1 m3/s) 1. E.vent.el kwh/år pr. m3/s 2628 kwh/år pr. m3/s kwh/år pr. m3/s 876 kwh/år pr. m3/s Entalpi, h Indbl.temp. Køletemp., mid. Udeluft, middel Indbl.luft 16 oc 10 oc 52 kj/kg 41 kj/kg 3. E.opv.vent kwh/år pr. m3/s kwh/år pr. m3/s kwh/år pr. m3/s kwh/år pr. m3/s 4. E.køl kwh/år pr. m3/s 212 kwh/år pr. m3/s kwh/år pr. m3/s 105 kwh/år pr. m3/s COP.varme DV 4,2 COP.køl BR 3,6 DV 4,2 På disse overslagsberegninger ses tydeligt den energimæssige gevinst - Dette ved BR 20 krav netop opfyldt - Fjernvarme (ingen COP)

15 Varighedskurve - Energiforbrug Performance 7 diagram Energi Varm vinter Kold sommer Kold Vinter Varm Sommer BK2010 NTP BK2020 Design

16 Lesson learned De gennemførte udrednings- og afprøvningsarbejder på Nyt OUH i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation, har klarlagt mulighederne for at forbedre og videreudvikle de tekniske løsninger så slutproduktet bliver bedre end oprindeligt tiltænkt både på komponent- og systemniveau. Som eksempel herpå har de hidtidige arbejder fundet at de tilgængelige komponenter i form af reversible luft-luft varmepumper, og specifikt de som er blevet integreret i decentrale ventilationsanlæg, ikke lever op til de funktionskrav som Nyt OUH vil stille hvis de skulle indgå i projektet fremadrettet. Der er foretaget en sammenligning af energieffektiviteten mellem systemer hhv. store, centrale og små decentrale, varmepumper. Hvor de store anlæg typisk har en COP-værdi på cirka 5 for opvarmning (og 4 for køling) blev det konstateret at den ene decentrale varmepumpe som blev fysisk testet havde en COP-værdi på 2,6 for opvarmning og dermed ikke som forventet. Hvis decentrale små varmepumper kan udvikles med en COP-værdi på cirka 4 for opvarmning (og 3 for køling) vil det samlede system have en højere energieffektivitet end et system med store anlæg med tilhørende distribution af varmt og koldt vand til radiatorer og køle-/varmeflader. Der er således identificeret et behov for en konkret udviklingsopgave

17 Lesson learned 4.0 Perspektiverne Perspektiverne i det nye paradigme er blandt andet, at danske virksomheder ved deltagelse i udviklingsprocessen omkring paradigmet, vil kunne opnå first mover fordele i forhold til en eventuel eksport af viden og løsninger. Ud over de nævnte fordele i forhold til at sikre et robust byggeri, så understøtter det nye bygningstekniske paradigme præfabrikation. En høj grad af præfabrikation af bygningsdele og -systemer vil spare tid og ressourcer. Udover de traditionelle bygningsdele, som eksempelvis betonelementer, kan blandt andet følgende bygningsdele tænkes præfabrikeret: - Betonfundamenter (punktfundamenter) - Trappeskakter - Visse af de indvendige vægsystemer - Facadeelementer (lette og tunge) - Rørsystemer over gange - Visse af de indvendige installationsvægge - Sprinklerenheder - Ventilationsanlæg - Sanitetsinstallationer

18 Status på projektet Tid frem til papirmodel Udfordringer - Varmepumpen - Flader - Styring - Veksler

19 Oprindelig tidsplan -> Revideret tidsplan

20 Oprindelig tidsplan -> Revideret tidsplan Vi er her! Der mangler 4 mdr. arbejde

21 Next step! Drøftelse af evt. strategi for udvidelse af projekt til mockup & klinisk test gennem ekstern finansiering (eksempelvis fonde), hvad skal aftalen udmunde i? - endvidere drøftelse af, hvem der også kan betragtes som potentiel målgruppe - hvad skal være opfyldt før vi kan forankre projektet i NBP 2.0 (især fokus på finansiering)?

22

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Bachelorprojekt 2013 Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Titel: Projekt art: Forfatter: Studienummer: Placering i udd.: Fagområde: Uddannelse:

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Køleoptimering

Sydvestjysk Sygehus - Køleoptimering Fredericia Maskinmesterskole (FMS), Fredericia Afleveringsdato: Bacheloropgave: Optimeringsprojekt 27 maj 2015 Anslag rapporten:60.000, svarende til 25 normalsider Anslag abstract: 1267, svarende til 0,5

Læs mere

Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Fase 2 - Notat

Udvikling af decentral varmepumpe til luftvarme / luftkøl Fase 2 - Notat til luftvarme / luftkøl Fase 2 - Notat 2014-08-08 Revision : Revisionsdato : Sagsnr. : Projektleder : LNI Udarbejdet af : MW og LNI Indholdsfortegnelse 1 Resumé...3 2 Baggrund...3 3 Omfang og metode...4

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse Dansk Energi Net PSO-ELFORSK jnr 464-07 (projekt nr 340-004) Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse September 2009 Hovedrapport Primær energiforbrug [kwh/m²/år] 250 245 240 235 230 225

Læs mere

Boligopvarmning ved brændefyring

Boligopvarmning ved brændefyring Boligopvarmning ved brændefyring Energieffektivitet og indeklima Projekt under tilskudsordningen til miljøeffektiv brændefyringsteknologi Miljøprojekt nr. 1435, 2012 Titel: Boligopvarmning ved brændefyring

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM ELFORSK SIKRER VARMEPUMPE-LØSNINGER TIL BOLIG, INDUSTRI OG FJERNVARME ELFORSK ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE VARMEPUMPER BIDRAGER

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

19-12-2012 KOLDING OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL SYGEHUS. Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B

19-12-2012 KOLDING OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL SYGEHUS. Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B 19-12-2012 KOLDING SYGEHUS OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B 1 Titelblad Udarbejdet af: Projekttitel: Projekttype: Fagområde: Sted:

Læs mere

Soldrevet Fjernkøling. Master Thesis

Soldrevet Fjernkøling. Master Thesis Soldrevet Fjernkøling Master Thesis Su Cheong Ho MEK-TES-EP-2010-07 May 2010 Soldrevet Fjernkøling Undersøgelse og analyse af et soldrevet ettrins H 2 O-LiBr absorptionskøleanlæg i Danmark Denne rapport

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe

Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe ELFORSK-projekt nr. 344-005 Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe Slutrapport ELFORSK August 2014 Teknologisk Institut Vesttherm EBM Papst IPU Per Henrik Pedersen Lasse Søe Svend Vinter Pedersen 1 Indhold

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling Tema: Lovgivning og standardisering Køling mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen Publ. 9.20, juli 2012 Usikkerhed om køling Baggrunden for denne artikel er den usikkerhed, som har præget ventilationsbranchen

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Archline ZERO - Optimering af typehus til lavenergiklasse 0. 11969 - Valgfri Projektopgave. Diplom Bygningsdesign - 6.semester

Archline ZERO - Optimering af typehus til lavenergiklasse 0. 11969 - Valgfri Projektopgave. Diplom Bygningsdesign - 6.semester Archline ZERO - Optimering af typehus til lavenergiklasse 0 11969 - Valgfri Projektopgave Diplom Bygningsdesign - 6.semester Danmarks Tekniske Universitet Juni 2010 Mads Holten Rasmussen René Bukholt Malte

Læs mere

Installationspakker til enfamilieboliger

Installationspakker til enfamilieboliger InnoBYG udviklingsprojekt om Installationspakker til enfamilieboliger Solvarme, varmeanlæg og ventilation Juni 2014 Titel: InnoBYG udviklingsprojektet om installationspakker Udarbejdet i forbindelse med:

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere

Energihåndtering i Zambia

Energihåndtering i Zambia Energihåndtering i Zambia For organisationen Af Og - energiteknologer 1 Titelblad Titel: Energihåndtering i Zambia Uddannelse: Energiteknolog Uddannelsesinstitution: University College Nordjylland Sider:

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager Enopsol ApS DONG Energy A/S Hundsbæk & Henriksen A/S Cenergia ApS SBI April 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann

Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann Teknisk analyse og optimering af et R290 frostanlæg Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann 15. december 2014 Navn Studienummer Titel Projekttype Fagområde Semester Udd. Institution Vejleder Lars Hørup

Læs mere

INTELLIGENTE ENERGIYDELSER I LAV- ENERGIBOLIGER BASERET PÅ BRUGER- DREVEN INNOVATION

INTELLIGENTE ENERGIYDELSER I LAV- ENERGIBOLIGER BASERET PÅ BRUGER- DREVEN INNOVATION INTELLIGENTE ENERGIYDELSER I LAV- ENERGIBOLIGER BASERET PÅ BRUGER- DREVEN INNOVATION C:\Users\anhc\Desktop\PSO\Færdig rapport.docx 1 Intelligente energiydelser i lavenergiboliger baseret på brugerdreven

Læs mere

Bæredygtigt boligbyggeri - Informationsvejledning til forbrugere og bygherrer

Bæredygtigt boligbyggeri - Informationsvejledning til forbrugere og bygherrer Bilag 1. Bæredygtigt boligbyggeri - Informationsvejledning til forbrugere og bygherrer SPECIALERAPPORT I 7. SEMESTER MIHAIL JULIAN JENSEN FORÅRET - 2013 KØBENHAVNS ER HVERVSAKADEMI KLASSE 7. A - ARKITEKTPROJEKTERING

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

RAPPORT. Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer. Projektrapport Maj 2010

RAPPORT. Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer. Projektrapport Maj 2010 Gasexpandere på distributionsnettets M/R-stationer Forprojekt delrapport, EUDP J.nr.: 63011-0209 EUDP08-ll, Small scale-zero Emission Gas Expansion Projektrapport Maj 2010 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Optimering af sprøjtemalelinje

Optimering af sprøjtemalelinje Optimering af sprøjtemalelinje Hovedrapport Anders Riis Jørgensen 2014-06-02 Aarhus Maskinmesterskole Klassetrin 9. Semester, klasse B-11 Udarbejdet af: Studie nummer: Titel: Anders Riis Jørgensen m11752

Læs mere

Klima og Energi Skanderborg Kommune som klimakommune

Klima og Energi Skanderborg Kommune som klimakommune Klima og Energi Skanderborg Kommune som klimakommune Lars Salomonsen A11005 Bachelorprojekt Juni 2014 Forfatter: Studie nummer: Rapportens titel: Rapportens undertitel: Projekttype: Uddannelse: Semester:

Læs mere

Energieffektive minibarer til hotelværelser

Energieffektive minibarer til hotelværelser Energieffektive minibarer til hotelværelser Projekt støttet af Elfor s PSO-midler Projektnummer 337-049 December 2005 HORESTA Teknologisk Institut Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Summary...3 Formål...4

Læs mere