Elanvendelse i fjernvarmen. store eldrevne varmepumper, elkedler, og elmarkeder. Workshop Dansk Fjernvarme 4. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elanvendelse i fjernvarmen. store eldrevne varmepumper, elkedler, og elmarkeder. Workshop Dansk Fjernvarme 4. februar 2014"

Transkript

1 Elanvendelse i fjernvarmen store eldrevne varmepumper, elkedler, og elmarkeder Workshop Dansk Fjernvarme 4. februar FEBRUAR 2014

2 PROGRAM OG UNDERVISERE Morten Boje Blarke Civilingeniør PhD ENERGIANALYSE.DK Niels From Civilingeniør Planenergi Jørgen Morild Regionsansvarlig EnergiDanmark

3

4 Elanvendelse i fjernvarmen Status og teknologi indenfor store varmepumper og elkedler, nyt om afgifter. Workshop Dansk Fjernvarme 11. FEBRUAR 2014

5 Udfordringen fra vindkraft 2008 (20 % vind) 2025 (50 % vind)

6 Men det går stærkere end de fleste havde forestillet sig 57,4 % af elforbruget dækket af vind i december 2013

7 Vindkraft, Decentral Kraftvarme, Elforbrug

8 Vindkraft, Decentral Kraftvarme, Elforbrug

9 Vindkraft, Decentral Kraftvarme, Elforbrug

10 Elspot, Decentral Kraftvarme Relativt responsiv, omend ikke på nedregulering?

11 Den decentrale kraftvarme giver efter for vind 60% Share of total electricity generation (%) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total share of distributed generation Distributed cogen Wind

12 Ambitiøse historiske planer for eldrevne varmepumper MWe 450 MWe 238 MWe Men det bliver ikke på den måde man her forestiller sig (nedregulering)

13 Nye standardløsninger CompHEAT (Advansor) HEATPac (Johnson Controls/Sabroe) NATURLIGE KØLEMIDLER: CO2, NH3, NH3/H2O HYBRID, ISOBUTAN HØJ AFGANGS- TEMPERATUR OG HØJ COP (EFFEKTFAKTOR) LEVERES AF FLERE LEVERANDØRER COP AFHÆNGER AF VARMEKILDE. F.EKS. SØ/JORD: 2,5-3,5 NeatPump (ICS Energy/Star Alliance) INVESTERINGS- OMKOSTNING MELLEM DKK 3,5 OG 4,5 MIO. PER MW VARME INKL. VARMESIDE. - MEN EXCL. KØLESIDE.

14 Elkedlers og eldrevne varmepumpers udbredelse MWe 28 MW varme (ca. 7 MWe) Elkedler den aktuelt eneste aktive SmartGrid teknologi Elkedler Varmepumper

15 Lavspænding (400 V) og højspænding (10 kv)

16 Fordeling på installeret kapacitet Boiler Capacity [MW] Plants sorted from lowest to highest capacity Aggregated Capacity [MW] Boiler Capacity [MW] Aggregated Capacity [MW]

17 Investeringsomkostning per MW (samlet projektomkostning) Specific project investment costs [ per MW] Low voltage investment = ln(x) High voltage investment = ln(x) Electric boiler capacity [MW] High Voltage [ /MW] Low Voltage [ /MW] Logaritmic trend High Voltage [ /MW] Logaritmic trend Low Voltage [ /MW]

18 Tilfredshed 100% 90% 9% 17% 4% 9% 10% 9% 9% 5% 4% 14% 15% 80% 43% 70% 59% 60% 50% 64% 39% 74% 61% 67% 57% 73% 36% 65% Meget utilfreds 40% Overvejende utilfreds 30% 57% 22% Overvejende tilfreds Meget tilfreds 20% 41% 45% 10% 27% 22% 26% 26% 24% 30% 18% 20% 0%

19 Baggrunden for udviklingen: Incitamenter til smart elanvendelse A. Elpatron-ordningen introduceret i 2005 ligestiller elanvendelse med andre brændsler og fastlægger et fælles øvre energiafgiftsniveau - beregnet ud fra varmeproduktionen B. Nedsættelse af elafgift i 2013 for anvendelse til opvarmningsformål. C. PSO-fritagelse for elforbrug til fjernvarmeproduktion D. Ny forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler (og biomasse)

20 Elpatronloven eller ny elafgift? Elpatronloven: Den del af afgiften, der overstiger 18,1 øre pr. kwh fjernvarme ab værk tilbagebetales => Effektive varmepumper sparer mindst! Alm. elafgift er billigere end elpatronafgift når varmepumpens COP var over 3,5 Nye afgiftsregler markerer et markant forbedret økonomisk grundlag for varmepumpedrift => Effektive varmepumper (høj COP) sparer mest. Alm. elafgift billigere når COP er over 1,8. *PSO fritagelse, variationer i distributionsbetaling Afgiftsbetaling El 65,8 67,1 Energieffektivisering 6,6 6,6 Tillæg 6,3 6,4 Energispar 0,6 0,6 Eldistribution 4 4 I alt 83,3 84,7 Tilbagebetaling 42 42,9 Nettoafgift 41,3 41,8 Netbetaling PSO* Transmission 4,2 4,2 System 2,7 2,7 Distribution* I alt 35,9 35,9 I alt uden PSO 16,9 16,9 Elomkostning ENS fremskrivning 36,7 34,6 Afgift, net, excl. PSO 58,2 58,7 I alt 94,9 93,3

21 Konkurrencedygtige produktionspriser

22 KONKLUSIONER A. Store eldrevne varmepumper er rentable, de ser godt ud, men er de smarte? (tja - afbrydelige) B. Eldrevne varmepumper kan med fordel: A. Erstatte naturgasmotorer og kedler ($$$) B. Supplere og effektivisere eksisterende anlæg, også biomasse, biogas ($-$$) C. Være nødvendige for integration af solvarme og sæsonlagring ($) C. I et smart systemperspektiv skal varmepumper (afbrydelig grundlast) ikke overraskende driftes i samspil med elkedler (spidslast, reservelast, og balancekraft) D. Øget elanvendelse er CO2 neutral efter kvotemetoden hvilket gør omlægning fra gas til el i fjernvarmeproduktionen målopfyldende, også grundlast

23 Elanvendelse i fjernvarmen Hvilken varmepumpe skal vi vælge? Sammenligning af leverandører og løsninger Workshop Dansk Fjernvarme 11. FEBRUAR 2014

24 Nye standardløsninger CompHEAT (Advansor) HEATPac (Johnson Controls/Sabroe) NATURLIGE KØLEMIDLER: CO2, NH3, NH3/H2O HYBRID, ISOBUTAN HØJ AFGANGS- TEMPERATUR OG HØJ COP (EFFEKTFAKTOR) LEVERES AF FLERE LEVERANDØRER COP AFHÆNGER AF VARMEKILDE. F.EKS. SØ/JORD: 2,5-3,5 NeatPump (ICS Energy/Star Alliance) INVESTERINGS- OMKOSTNING MELLEM DKK 3,5 OG 4,5 MIO. PER MW VARME INKL. VARMESIDE. - MEN EXCL. KØLESIDE.

25 Eldrevne varmepumpe konfigurationer District cooling Cold Storage Flue gas waste heat recovery Evaporator Compressor High pressure heat pump Condenser/ Gas cooler Expansion Geothermal Solar heat (direct or indirect) District heating Hot Storage Electricity grid

26 Teknisk økonomisk datablad Højtryks NH 3 Parameter Unit Capacity MW heat 0.5 to unlimited COP at +2 C COP at +8 C COP at +15 C COP at +30 C Investment M per MW heat Annual O&M p.a. 2 3 % of investment 1 2 % of investment Varmeoptag Heat source Source temp. Unit Ground source C M per MW heat Sea/waste/ground water 0-15 C M per MW heat Geothermal 1 30 C per km M per MW heat per km Flue gas incl. Cold Storage C M per MW heat 4 0.4

27 KOMBINATIONEN AF LAV FORDAMPNINGSTEMPERATUR OG HØJ AFGANGSTEMPERATUR KAN I DAG LEVERES AF FLERE ANLÆGSLEVERANDØRER VÆLG MELLEM KØLEMIDLERNE CO2, NH3, NH3/H2O HYBRID OG ISOBUTAN DRIFTSKRAV GIVER ANLEDNING TIL AT FORVENTE EN COP ML. 2,5 OG 3,0 INVESTERINGSOMKOSTNING MELLEM DKK 3 OG 4 MIO. PER MW VARME INKL. VARMESIDE, EXCL. KØLESIDE PRODUKTIONSFORHOLD ML KØLING OG VARME ER KOMPLEKST OG AFHÆNGER AF LØSNING.

28 Funktionsprincipper: Kompression og absorption Kompression Drivmiddel: El Absorption Drivmiddel: Varme

29 Kompressor sammenligning Kilde: Industriel varmegenvinding med CO2 og NH3 baserede varmepumper Michael Mølgaard Markussen og Stefan Wuust Christensen, DTU 11. FEBRUAR 2014

30 COP sammenligning Kilde: Industriel varmegenvinding med CO2 og NH3 baserede varmepumper Michael Mølgaard Markussen og Stefan Wuust Christensen, DTU 11. FEBRUAR 2014

31 Kølemidler sammenligning Refrigerant HFC Natural HCs NH3 CO2 Global warming potential (GWP 100 years) Toxicity Flammability Materials Pressure Availability Familiarity 11. FEBRUAR 2014

32 Elanvendelse i fjernvarmen Introduktion til hvordan vi vurderer rentabilitet for eldreven varmepumpe og elkedel i lyset af markedsudviklingen på el og gas og et bud på en enkel systemanalyse (vindvenlighed) Workshop Dansk Fjernvarme 11. FEBRUAR 2014

33 SELSKABSØKONOMI = SAMFUNDSØKONOMI + STATSFINANSER * I princippet

34 Konkurrencedygtige produktionspriser

35 El og gaspriser: Markant usikre Elspot med store timevariationer. Ligger aktuelt under langsigtet fremskrivning. 50 per MWh Uvægtet elspot marts 2013 Neutral gasspot marts Gasspot med daglige variationer (marts 2013 middel 25% højere end februar). Ligger aktuelt over langsigtet fremskrivning Electricity Spot Unweighed Annual Average [ /MWh] Gas Annual Average [ /MWh]

36 Rentabilitet ift. naturgasfyret kraftvarme

37 Hvordan måler vi vindvenlighed?

38 Hvordan måler vi vindvenlighed?

39 Hvordan måler vi vindvenlighed?

40 Hvordan måler vi vindvenlighed?

41 Varmepumpe øger vindvenligheds koefficienten 0,55 Intermittency-Friendliness Coefficient Mean 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 Blarke, Morten Boje; Lund, Henrik, The effectiveness of storage and relocation options in renewable energy systems, Renewable Energy, Volume 33, Issue 7, July 2008, Pages ,05 Reference CHP Options Reference CHP-HP-GS 6X Send jeres elproduktionsprofil (tidsserie) til så får I en gratis kort rapport retur med systemanalytiske nøgletal, inkl. fortrængt CO2 og vindvenlighed.

42 Elanvendelse i fjernvarmen Konklusion Workshop Dansk Fjernvarme 11. FEBRUAR 2014

43 To strategiske modeller for integration af vindkraft Indenlandsk integration (Smart Grid) Transnational udbygning (Super Grid) Unikt globalt eksperiment Indenlandsk integration Transnational udbygning Kendt teknologi Fra vind mølle succes til vind system succes Lokal innovation, beskæftigelse, og ressourcer Mainstream operatører, markeder, og producenter System integration

44 To arketyper for fremtidens grønne decentrale energianlæg? Elproducent og systemtjenesteudbyder Biogas og forgasning Gas i gasmotor/turbine Elkedel Absorptionsvarmepumpe Biobrændselsproducent Elforbruger og VE producent Solvarme Biomasse, affald Kompressions varmepumpe Absorptionsvarmepumpe Fjernkøling

45 Ét eksempel på fremtidens fleksible og effektive forsyningsanlæg

46 Konklusioner Elkedler har som forventet fundet indpas i kraftvarmen (ca. 300 MW) men markedet er på standby Gode erfaringer med absorptionsvarmepumper har i kraftvarme og geotermi Kompressionsvarmepumper har manglet fodfæste og er med de nye afgifter snarere et alternativ til kraftvarme end til elkedler Varmepumper er kerneteknologi i komplekse og høj optimerede energianlæg Ideel anvendelse af varmepumper er til kombineret varme og kuldeproduktion Positive driftsøkonomiske udsigter Danmark bør være på forkant med at høste erfaringer på Smart Grid teknologier, det tjener det decentrale og lokalt forankrede energisystems fremtid Elkedler Varmepumper

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport

Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Bilagsrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Side 2 af 125 Projektdeltagere Brædstrup Totalenergianlæg A/S (projektleder) Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Kontaktperson:

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1 Afgifter og økonomi for eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemer version 2014 Dansk Fjernvarme JT 24-04-2013 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Disponering... 3 Konklusion og anbefaling...

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

Fremtidens energisystem - det bygger vi nu

Fremtidens energisystem - det bygger vi nu Fremtidens energisystem - det bygger vi nu Brancheforeningen Decentral Kraftvarme Middelfart 30. maj 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Nøglepunkter fra dansk energipolitik

Læs mere

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM ELFORSK SIKRER VARMEPUMPE-LØSNINGER TIL BOLIG, INDUSTRI OG FJERNVARME ELFORSK ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE VARMEPUMPER BIDRAGER

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling fagligt notat Fjernkøling Vidensbehov om fjernkølingsteknologien til IDA`s klimaplan. Ved H. Bach Christensen, IDA energi 1 1. Systemperspektiv for teknologien. Beskrivelse af teknologien. Definitorisk

Læs mere

Fælles nordisk studie om pumped storage

Fælles nordisk studie om pumped storage Fælles nordisk studie om pumped storage Delrapport: Driftsmodelleringer og cost benefit analyse Arbejdsgruppen for tyndtbefolkede områder under EK-Energi Marts 2012, rev. 04.07.2012 Udgivelsesdato : 04.07.2012

Læs mere

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Frederikshavn Inspirationskatalog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Han Herred Dronninglund Thisted Nykøbing Mors Bjerringbro Ans Gl. Rye Skjern Lading-Fajstrup Brædstrup

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3

Scenarieanalyser 2015-2035. Baggrundsrapport til VPH3 Scenarieanalyser 2015-2035 Baggrundsrapport til VPH3 Oktober 2014 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 1.1 Rapportens opbygning... 5 2 Forkortelser... 6 3 Resumé... 7 3.1 Scenarier og metode... 7 3.2

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Infrastruktur og integration på Fyn. Delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn

Infrastruktur og integration på Fyn. Delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn Infrastruktur og integration på Fyn Delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn Titel: Infrastruktur og integration på Fyn. Delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn Sammenskrevet af EMD International

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Energisystemer til Kraftvarmeanlæg. Århus 21. april 2008 Torben M. Hansen og Kim G. Christensen

Energisystemer til Kraftvarmeanlæg. Århus 21. april 2008 Torben M. Hansen og Kim G. Christensen Energisystemer til Kraftvarmeanlæg Århus 21. april 2008 Torben M. Hansen og Kim G. Christensen ADVANSOR s produkter compheat: Varme- og Kraftvarme-produktion Produkter skræddersyede til varme- og kraftvarmeanlæg.

Læs mere

Smart Grid - måske større end internettet

Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid det bygger vi nu Kim Behnke Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Energisystemet skal ændres markant El anvendelsen skal udvides til flere sektorer

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Energianalyserne Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien i gasnet og gaslagre Fjernvarme Hvor skal det være:

Læs mere

Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet

Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet Side 1 2008 Varmeplan Danmark - Sammendrag Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet Side 2 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Forord af Jørgen G. Jørgensen Konklusion:

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

El-branchens faglæreruddannelse 2014

El-branchens faglæreruddannelse 2014 El-branchens faglæreruddannelse 2014 TEC Frederiksberg 25. juni 2014 Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Elforsyning, Smart Grid, det intelligente elnet Program onsdag 25. juni kl.

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere