VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX"

Transkript

1 VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

2 VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være en prøvelse for både mennesker, inventar og selve bygningen. En traditionel affugter løser problemet med at holde den relative luftfugtighed nede, men vil man sikre et behageligt indeklima under alle forhold, så er der brug for en løsning, der kombinerer affugtning, temperaturstyring og ventilation. En komplet løsning som DanX giver en række fordele såsom en meget forbedret luftkvalitet uden klorlugt, mulighed for fri køling om sommeren og en høj affugtningskapacitet om vinteren, hvor problemet med kondensdannelse er størst. Man kan aldrig undgå fordampning af vand fra bassinerne i en svømmehal, men med en præcist dimensioneret DanX ventilationsløsning kan den relative fugtighed holdes på et behageligt niveau. DanX ventilationsløsningen kan tilpasses bassinstørrelse, vandtemperatur, lufttemperatur, luftfugtighed og badeaktivitet, så den dækker det samlede behov for ventilation og affugtning. DanX leveres med 1- eller 2-trins varmegenvinding og en avanceret styring og er den ideelle løsning til energibesparende og omkostningseffektiv styring af indeklimaet i svømmehaller. Robuste materialer DanX-aggregaterne er udviklet specielt til at modstå det aggressive miljø i svømmehaller. Pulverlakering af rammekonstruktion og alle indvendige overflader, behandlede flader samt krydsvarmeveksler i epoxylakeret aluminium beskytter DanX-aggregatet mod enhver form for korrosion. Fokus på de samlede levetidsomkostninger Det er vigtigt at opretholde et godt indeklima i en svømmehal, men det er lige så vigtigt at overveje de samlede levetidsomkostninger for den valgte løsning. DanX tager i videst muligt omfang hensyn til, at der skal være god økonomi i projektet. Effektiv varmegenvinding og en lav SFP-værdi, kombineret med en optimeret styringsstrategi, bidrager til en omkostningseffektiv løsning, der giver store energibesparelser, mens de holdbare komponenter sikrer lang levetid. Alt dette giver i det lange løb en økonomisk gevinst og er med til at reducere de samlede levetidsomkostninger. Ventilationsløsningen er ideel til både private og offentlige svømmehaller. Vore referencer omfatter mange forskellige projekter, fra store vandlande og luksuriøse hotelbassiner til kurbade og traditionelle svømmehaller. Alle kabinetdele og øvrige metalkomponenter i Dantherms ventilationsløsning pulverlakeres inden aggregatet samles. Det giver markedets suverænt bedste korrosionsbeskyttelse. Varmeveksleren i DanX er fremstillet af HEATEX, der deltager i Eurovents certificeringsprogram for varmevekslere. For opdaterede certifikater, se eller Den effektive krydsvarmeveksler er af epoxylakeret aluminium og dermed fuldt modstandsdygtig over for aggressiv klorluft.

3 DanX XWPS med varmepumpe og krydsvarmeveksler DanX XWPS kombinerer det bedste fra et system med varmepumpe og et system der affugter med udeluft. Denne kombination med varmepumpe og en særdeles effektiv krydsvarmeveksler sikrer en præcis styring af luftfugtighed og indetemperatur i svømmehallen. En temperaturvirkningsgrad på op til 100 % reducerer driftsomkostninger samt energiforbrug, og løsningen er derfor det oplagte valg i områder med et koldt vinterklima. Den indbyggede blandefunktion sørger for, at der kun tilføres præcis den mængde udeluft, som er nødvendig for at opretholde et behageligt indeklima. DanX XWPRS med reversibel varme pumpe og krydsvarmeveksler DanX XWPRS har den samme kombination af varmepumpe og krydsvarmeveksler som DanX XWPS. Dermed byder DanX XWPRS på de samme fordele. Da varmepumpen er reversibel, giver den både mulighed for køling og affugtning og dermed større energibesparelser. Gælder for begge varianter Både DanX XWPS og XWPRS kan leveres med en integreret, vandkølet kondensator for at opnå yderligere energibesparelser. Overskudsvarmen kan på den måde effektivt udnyttes til opvarmning af bassinvand eller brugsvand. Desuden er der mulighed for fri køling om sommeren, hvor anlægget kan tilføre op til 100 % kølig udeluft til poolrummet gennem et indbygget by-pass. Om natten, hvor fordampningen er lav, og indblæs ning af udeluft ikke er nødvendig, kan systemet skifte til fuld recirkulation, så det udelukkende eller delvist fungerer som affugtningsanlæg. DanX XWPS DanX XWPRS Udsugning Return air Fresh Udeluft air Udsugning Return air Udeluft Outside air Indblæsning Supply air Exhaust Afkast air Indblæsning Supply air Afkast Exhaust air Dagdrift - vinter: Delvis recirkulation med opvarmning, 2-trins varmegenvinding og affugtning med varmepumpe og udeluft. Dagdrift - sommer: 100 % udeluft. Fri køling gennem by-pass og/eller varmepumpe i køledrift.

4 DanX XKS med krydsvarmeveksler DanX XKS er et meget effektivt affugtningsanlæg, der affugter med udeluft og en krydsvarmeveksler med høj virkningsgrad. Anlægget er perfekt til at styre luftfugtighed og temperatur i svømmehallen. En temperaturvirkningsgrad på op til 80 % reducerer driftsomkostninger samt energiforbrug. Der er mulighed for fri køling om sommeren, hvor anlægget kan tilføre op til 100 % kølig udeluft til poolrummet gennem et indbygget by-pass. Den indbyggede blandefunktion sørger for at der kun tilføres præcis den mængde udeluft, som er nødvendig for at opretholde et behageligt indeklima, og dermed kan driftsomkostningerne holdes på et minimum. DanX XKS kan leveres med en køleflade, hvis der er behov for ekstra køling, som f.eks. i terapibade. DanX AF med varmepumpe DanX AF er et effektivt affugtningssystem med varmepumpe, der er perfekt til at styre luftfugtighed og temperatur, samtidig med at det har meget lave driftsomkostninger. Løsningen er god til svømmebassiner med mindre aktivitet, som f.eks. hotelbassiner samt i svømmehaller, hvor der er begrænset plads, da aggregatet kan installeres under loftet. For at opnå yderligere energibesparelser kan en vandkølet kondensator integreres i varmepumpen. Overskudsvarmen kan på den måde effektivt udnyttes til opvarmning af bassinvand eller brugsvand. Dantherms krydsvarmeveksler er af epoxylakeret aluminium. Den er særdeles effektiv og meget modstandsdygtig over for det aggressive miljø i svømmehaller Med et stort udvalg af forskellige typer ventilatorer, filterkvaliteter og flader kan denne ventilationsløsning tilpasses ethvert behov. DanX XKS DanX AF Udsugning Return air Fresh Udeluft air Fresh Udeluft air Indblæsning Supply air Exhaust Afkast air Supply air Indblæsning Afkast Return air Nat- og dagdrift, vinter: Delvis recirkulation med varme, et-trins varmegenvinding og affugtning med udeluft. Dagdrift: Recirkulation med opvarmning og affugtning med varmepumpe og delvis udeluft.

5 DanX HP med dobbelt krydsvarmeveksler og varmepumpe DanX HP kombinerer det bedste fra et system med varmepumpe og et system, der affugter med udeluft. Denne kombination med varmepumpe og en særdeles effektiv dobbelt krydsvarmeveksler sikrer en præcis styring af luftfugtighed og temperatur i poolrummet. Ud over en varmegenvinding på +100 % optimerer varmepumpen affugtningskapaciteten, så friskluftandelen kan reguleres til et minimum i forhold til komfortniveau. For at opnå yderligere energibesparelser kan en vandkølet kondensator integreres i varmepumpen. Overskudsvarmen kan på den måde effektivt udnyttes til opvarmning af bassinvand eller brugsvand. DanX XD med dobbelt krydsvarmeveksler DanX XD er et meget effektivt ventilationsanlæg, der affugter med udeluft og bruger en dobbelt krydsvarmeveksler med en virkningsgrad på op til 95 %. Dermed reduceres energiforbruget og de samlede driftsomkost ninger. Anlægget er perfekt til at styre luftfugtighed og temperatur i poolrummet. Gælder for begge varianter Den indbyggede blandefunktion sørger for, at der kun tilføres nøjagtig den mængde udeluft, som er nødvendig for at opretholde et behageligt indeklima. Desuden er der mulighed for fri køling om sommeren, hvor anlægget kan tilføre op til 100 % kølig udeluft til poolrummet gennem et indbygget by-pass. Materialer 50 mm sandwichplader Korrosionsbeskyttelse med pulverlakering både indvendig og udvendigt Epoxylakerede varmevekslere Komponenter af høj kvalitet DanX HP Udsugning Indblæsning Udeluft Afkastluft Return Supply Outside Exhaust DanX XD Udsugning Indblæsning Udeluft Afkastluft Dagdrift - vinter: Delvis recirkulation med opvarmning, 2-trins varmegenvinding og affugtning med udeluft og varmepumpe. For at holde et lavt tryktab føres kun en del af den fugtige udsugningsluft gennem varmeveksleren for fordampning. Hvis affugtningskapaciteten ikke er tilstrækkelig, øges mængden af tør udeluft automatisk. Dagdrift - sommer: DanX 2 XD kører med 100 % udeluft. Varmefladen er normalt standset da temperaturen er høj nok efter opvarmning i den dobbelte krydsvarmeveksler. Hvis udetemperaturen stiger yderligere åbner by-pass og lader aggregatet køre med fri køling.

6 Lavt energiforbrug DanX XD/HP er en komplet løs ning med lige stort fokus på optimal komfort og lave driftsomkostninger. Et behageligt og sundt klima for både mennesker og værdier er første prioritet for et anlæg af denne type, men drifts- og levetidsomkostninger er mindst lige så vigtige, og her byder DanX XD/HP på imponerende data. Der er tænkt energibesparelser ind i alle detaljer, og de tekniske løsninger i DanX XD/HP er nøje valgt for at sikre høj kapacitet og lang levetid. Det er muligt at tilføre op til 100 % udeluft. Dobbelte krydsvarmevekslere med virkningsgrader på op til 95 %, kombineret med energirigtige EC ventilatormotorer og optimale, højeffektive kompressorer sikrer de lavest mulige driftsomkostninger. Valget af kvalitetsmaterialer og en effektiv korrosionsbeskyttelse beskytter DanX XD/HP mod det aggressive miljø i poolrum og sikrer en lang levetid. En kompakt løsning DanX XD/HP er en ultra kompakt enhed, som leveres færdigmonteret med indbygget eftervarmeflade og styring i ét kabinet. Installationsomkostningerne kan dermed holdes på et absolut minimum. I princippet skal DanX XD/HP blot tilsluttes el og kanalsystem, så er den klar til brug. Det kompakte integrerede design sikrer en diskret installation, som nemt kan passes ind i et teknikrum. Fleksible top- eller sidetilslutninger betyder, at DanX XD/HP altid vil kunne passes perfekt sammen med kanalsystemet. Fordele Kvalitetsmaterialer og energieffektive komponenter giver meget lave levetidsomkostninger. Komplet løsning med optimal komfort Op til 100 % udeluft med fri køling om sommeren Effektiv dobbelt krydsvarmeveksler med virkningsgrad på op til 95 % Energirigtige EC ventilatormotorer BR10 opfyldes til fulde Effektiv korrosionsbeskyttelse sikrer lang levetid Ultrakompakt løsning med indbygget eftervarmeflade og styring Fleksibel installation med mange tilslutningsmuligheder Produktprogram DanX Nominel luftmængde (m3/h) Affugtning 1 (kg/h) Affugtning 2 (kg/h) HP / XD / 6 11/11 HP / XD / 10 18/18 XWPS-XWPRS/XKS 2/ / 12 22/22 XWPS-XWPRS/XKS 3/ / 16 29/29 XWPS-XWPRS/XKS 5/ / 30 54/54 XWPS-XWPRS/XKS 7/ / 44 81/81 XWPS-XWPRS/XKS 9/ / /100 XWPS-XWPRS/XKS 12/ / /139 XWPS-XWPRS/XKS 16/ / /165 DanX Nominel luftmængde (m3/h) Affugtning 2 (kg/h) AF 3/ AF / AFs 5/ / / 59 AF / AFs 7/ / / 90 AF / AFs 12/ / / Svømmehal 30 C/54 % r.f % 5 C/85 % r.f. 1 Svømmehal 30 C/54 % r.f % 5 C/85 % r.f. 2 Max. efter VDI 2089 ved 30 C/54 % r.f.

7 INTELLIGENT STYRING Alle DanX-løsninger leveres med en unik styring, der giver helt nye muligheder for behovsstyring. Styringsmetoden, der er baseret på mange års erfaring og løbende udvikling, er optimeret specielt til Dantherms svømmehalsaggregater. Automatisk overvågning og styring af temperatur, luftfugtighed og energiforbrug giver et sundt og behageligt indeklima, der matcher de specifikke behov. DanX aggregatet leveres færdigmonteret med ledninger og alle nødvendige følere og sikkerhedsanordninger. Alle styrestrømskomponenter som f.eks. temperaturfølere, spjældmotorer, magnetventiler, motorventiler osv. er forbundet til en klemmerække. For at gøre det så enkelt som muligt at etablere de elektriske forbindelser mellem styretavle og aggregat, kan anlægget leveres med formonterede kabler. Den intelligente styring forener enkel og overskuelig betjening med de mest avancerede muligheder for kontrol og programmering. Styringen giver ganske enkel præcis og behovsstyret kontrol over anlægget og er med til at sikre de imponerende lave driftsomkostninger, som kendetegner DanX-løsningerne. Et stort overskueligt display giver hurtigt og nemt overblik over setpunkter, samt anlæggets aktuelle driftstilstand. Med få overskuelige betjeningsknapper kan man hurtigt og nemt programmere sine egne foretrukne indstillinger af anlægget. Man har kort og godt fuld kontrol over alle detaljer og funktioner. Styringen har en indbygget kommunikationsmulighed, så den kan integreres i et BMS system. Fordele Nyudviklet effektiv behovsstyring Intuitiv, logisk betjening Præcis og intelligent styring Fuld logisk kontrol Styringen er testet fra fabrikken

8 dantherm.com ELEKTRONIKKØLING AFFUGTNING VENTILATION MOBIL VARME & KØLING Dantherm: Dantherm er en førende leverandør af energieffektive klimastyringsløsninger. Moderselskabet i Danmark samt selskaberne i Norge, Sverige, Tyskland, England, USA og Kina samt salgskontoret i Rusland har tilsammen ca. 600 medarbejdere. Vi opererer inden for følgende fire forretningsområder: Dantherm Air Handling A/S Salg Danmark: Marienlystvej 65, DK-7800 Skive Elektronikkøling: Klimastyring af elektronik og køling af batterier i radiobasestationer og anden telecominfrastruktur. Telecomkunderne omfatter netværksleverandører og netværksoperatører. Affugtning: Mobile og stationære affugtere til f.eks. byggetørring og skadeservice samt til brug i private pools og wellness centre. Ventilation: Store ventilationsanlæg, som anvendes i svømmehaller og til bygninger, som kræver stor luftudskiftning, eksempelvis indkøbscentre og biografer. Produktprogrammet omfatter også boligventilationsanlæg med højtydende, egenproducerede varmevekslere og intelligente styringer. Mobil varme og køling: Produkter til opvarmning eller køling af telte og udstyr, som anvendes af forsvaret og af nødhjælpsorganisationer. Kunderne omfatter primært forsvaret i NATO-landene samt telt- og container-producenter Thorvig Tryk, Skive

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør Teknisk information HC Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse HCV og HCH 2 Styring 3 Målskitser 4 Ydelsesdata 5 Tilbehør 1 GENEREL

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance irmaster Cv - bolig CityVent TM Ventilation in balance cityvent Frisk luft er en menneskeret. Ud fra den devise udvikler og fremstiller irmaster energieffektive, støjsvage, individuelle

Læs mere

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper God varme bedre for miljøet og bedst for økonomien Luft/luft varmepumper er til dig, der har elopvarmning i huset eller

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance Tekniske Data AM: 1 3 5 8 9 12 CV: 8 INDHOLD intelligent ventilation 4 Forskellige behov 6 Indblæsningsforhold 8 Korrekt placering 12 Konstruktion og design 14 styring Netværk 16

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. Øland ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding Aggregat A06 ØLAND ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk ØLAND Ventilationsaggregat A06 med varmegenvinding Tænk

Læs mere

Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro

Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro kaminer klima-anlæg befugtere / affugtere luftrensere Efterår 2008-2009 Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro Alt til den rette luftfugtighed 25 År med Zibro: Højdepunkter 25 ÅR SOM

Læs mere

Intelligente alt-i-én varmeløsninger

Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel units Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit - du kan også lade solen levere det varme vand ecocompact aurocompact Spar på pladsen og energien med Intelligente

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere