REHAU RAUGEO JORDVARMELØSNINGER VEDVARENDE ENERGIKILDER TIL OPVARMNING OG AFKØLING. Bygge og Anlaeg Bilindustri Industri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REHAU RAUGEO JORDVARMELØSNINGER VEDVARENDE ENERGIKILDER TIL OPVARMNING OG AFKØLING. www.rehau.dk. Bygge og Anlaeg Bilindustri Industri"

Transkript

1 REHAU RAUGEO JORDVARMELØSNINGER VEDVARENDE ENERGIKILDER TIL OPVARMNING OG AFKØLING Bygge og Anlaeg Bilindustri Industri

2 INTRODUKTION VEDVARENDE ENERGIKILDER Stigende energipriser og faldende fossile brændstofreserver bevirker, at mange rådgivere, kunder og entreprenører benytter vedvarende energikilder til at dække en bygnings energibehov. Lovgivningen presser også markedet mod mere energieffektive bygningsløsninger ved at reducere byrden på vor planets sparsomme ressourcer. Introduktion til vedvarende energi RAUGEO PE-Xa sonder RAUGEO PE 100 sonder RAUGEO Helix sonder RAUGEO horisontale kollektorer RAUGEO energipæle RAUGEO modulære fordelerrør RAUGEO samlebrønde REHAU AWADUKT Thermo... 12

3 INTRODUKTION TIL JORDVARME VEDVARENDE OG BÆREDYGTIGE ENERGIKILDER Jordvarme er en af de mest almindeligt udnyttede vedvarende energikilder, som er afhængige af den næsten konstante temperatur i jorden hele året rundt. Det er en generel misforståelse, at denne energi kommer fra jordens indre (geotermisk energi); energien kommer faktisk fra solen (jordvarme). Hvis man forestiller sig jorden som en stor solkollektor, svinger jordens temperatur mellem 7-12ºC hele året rundt i en dybde af 1,5-2 m. I en dybde af 20 m får jorden en konstant temperatur på 10ºC. Fordele ved jordvarme: - fuldstændig vedvarende energikilder - besparelse på op til 75% af opvarmningsbehov og 85% af afkølingsbehov - anvendelse året rundt - installation er ikke synlig - reducerer CO2 udslip En varmepumpe udvinder denne energi fra jorden. Ved at grave slangen ned i jorden kan varme føres fra jorden til varmepumpen, som omdanner jordvarmen til anvendelig varme til opvarmningsbehovet*. Den typiske koeffi cient for ydelsen for en varmepumpe er ca Dette betyder, at varmepumpen for hver enhed elektricitet, den bruger, skaber 3-4 enheder varmeenergi. Jordvarme kan med fordel bruges til gulvvarme på grund af de lave temperaturer, der kræves i sammenligning med en radiator. * Som omdanner jordvarmen, så den kan bruges til opvarmning af både rum og vand. 3

4 RAUGEO PE-XA SONDER MAKSIMUM DRIFTSSIKKERHED FOR INSTALLATIONER RAUGEO PE 100 SONDER NY OPTIMERET SONDESPIDS Eksempel PE-Xa sonde med fortsat kredsløb uden samlinger Modulært vægtsystem med ny PE 100 sonde Sondebasis af RAUGEO sonde PE-Xa Sonder er den mest effektive måde at udvinde jordvarme på, da jordtemperaturen bliver mere konstant i ca m dybde. Sonder installeres typisk i borehuller, som er mellem m dybe. I nogle europæiske lande laves der borehuller, som er 200 m dybe eller endog dybere. REHAU RAUGEO sonder er dobbelt-u sonder, hvilket betyder 2 tilløb og 2 fraløb. Dette er en sikkerheds anordning for enhver potentiel skade på sonderne, men giver også ca % bedre termisk ydelse. RAUGEO PE-Xa sonder giver kunden den højeste driftssikkerhed og sikkerhed generelt. Anvendelse af krydsforbundet polyethylen (PE-Xa) giver følgende fordele: - PE-Xa sondespidsen har ikke nogen samling, hvilket betyder ingen mulige lækager - bedre bøjeradius (ved borehullerne) - lavere tryktab på grund af blød indvendig over fl ade i røret - sondespidsen er beskyttet af speciel glasfi berresin REHAU har lanceret en ny serie PE 100 sonder med en specielt designet sondespids, som er mere robust og kompakt. RAUGEO PE 100 sonder svejses på fabrikken og produceres i henhold til SKZ testregulativer (HR 3.26). Den nye sondespids inkluderer vertikale ribber og er pileformet for at opnå en sikker installation. Ribberne giver en mere sikker mekanisk beskyttelse af den svejste sondespids. Denne sondespids er nu også kun 80 mm i diameter, hvilket betyder, at der kan laves mindre borehuller. En anden fordel ved PE 100 sonden er de mindre tryktab på grund af bøjningen, som fremmer fl owet. Parallelt med de nye PE 100 sonder er de nye RAUGEO vægte blevet introduceret: - modulært vægtsystem (i 12.5 kg spring) - til enkelte-u og dobbelte-u sonder - samme vægt kan anvendes til PE-Xa og PE hurtig og sikker montage Ny sondespids Borehulsinstallation Erlangen, Germany RAUGEO sonder leveres i 32 mm og 40 mm. Dobbelt U-sondespids 4 5

5 RAUGEO HELIX SONDER PRISGUNSTIGT ALTERNATIV TIL SONDER RAUGEO HORISONTALE KOLLEKTORER TIL STORE INSTALLATIONSOMRÅDER Til projekter, hvor et stort område er til rådighed og anvendelse af sonder ikke er en bæredygtig løsning, er RAUGEO horisontale kollektorer ideelle. Kollektorerne graves ca. 1,5 m ned i jorden med en rørdybde på 0,7 m. RAUGEO kollektorer leveres i 20, 25, 32 og 40 mm. Hvis der anvendes PE-Xa, kan røret installeres uden et lag sand, hvilket sparer installationstid og dermed også omkostninger. Dette skyldes PE- Xa s fremragende fysiske egenskaber, som giver modstand mod punktbelastning. PE-Xa har også en god bøjeradius, hvilket muliggør tætte bøjninger, som er perfekte til små områder. REHAU anbefaler ikke, at RAUGEO anvendes til slinky systemer. Dette skyldes, at for megen energi udvindes fra jorden, hvilket påvirker varmepumpens ydelse på langt sigt. PE-Xa kollektorrør RAUGEO PE 100 kollektorer leveres også. De kan få yderligere oplysninger hos Deres REHAUsalgskontor. PE 100 kollektorrør RAUGEO Helix sonder er den ideelle løsning, når borehulsinstallationer ikke er en billig løsning, og der ikke er tilstrækkelig plads til horisontale kollektorer. De kan med fordel anvendes til til nye byggeprojekter, men også til renovering. Helix PE-Xa sonden leveres i en 1,2 m høj spiral, som kan udvides til 3 m i højden på byggepladsen. Helix sonden har følgende fordele: - lave installationsomkostninger på grund af maks. 5 m dybt borehul - lave lagrings- og transportomkostninger - PE-Xa materiale af høj kvalitet til optimal sikkerhed - optimeret regenerering på grund af speciel PE foliemembran - ideel til installationer, hvor der er begrænset plads Boringen kræver ikke noget specialudstyr (et standard Auger bor) og kan udføres af en entreprenør. Opfyldningen består kun af sand og vand, hvilket muliggør en hurtig og prisgunstig installation af Helix sonde. Åbent lag til PE-Xa collect RAUGEO collect PE-Xa installation PE 100 kollektorer skal installeres i et sandlag. 6 7

6 RAUGEO ENERGIPÆLE UDNYTTELSE AF EN BYGNINGS FUNDAMENT RAUGEO MODULÆRE FORDELERRØR MAKSIMUM FLEKSIBILITET VED INSTALLATIONER Forbindelsesenheder Basissæt Energipæle er et prisgunstigt alternativ til sonder, hvis bygningen allerede har fundamentspæle, da yderligere boring således ikke er nødvendig. Pælene er typisk gravet ned i m dybde, afhængigt af betingelserne på byggepladsen. Rørarbejde kan integreres i pælen med kabelbånd. RAUGEO modulært fordelingsrør Præ-defi nerede størrelser kan også leveres Vertikal zig-zag rørlag U mønstret rørlag For at kunne opfylde markedets efterspørgsel efter jordvarmefordelerrør har REHAU udviklet en modulær fordelerløsning for at sikre maksimum fleksibilitet ved installationer. Fordelerrøret er produceret af korrosionsbestandig polyoxymethylene (POM) og aluminium. Fordele: - hurtig samling på byggepladsen - fra 2 til12 kredsløb - individuel kontrol af kredsløb via reguleringsventiler i fl ow og retur - efterinstallation af ekstra kredsløb, termometre og trykmålere - konnektorer til PE-Xa og PE 100 muligt i 25, 32 og 40 mm RAUGEO installation Lu-Teco, Germany 8 9

7 RAUGEO SAMLEBRØNDE PRÆ-MONTEREDE MED MODULÆRE FORDELERRØR På grund af succesen med det modulære fordelerrør blev der udviklet en samlebrønd til at fuldende RAUGEO jordvarmeproduktprogrammet. Kammeret leveres med et præintegreret modulært fordelerrør, som sikrer hurtig installation på byggepladsen. - produceret af high-impact modstandsdygtig polypropylen med vertikale og horisontale ribber til maksimum statisk belastning - letvægt (kun kg) - præ-borede huller til rørsamling - fordelerrør er installeret horisontalt for at muliggøre simpelt jordarbejde under fordelerrøret Følgende optioner er mulige: fordelerrør - samlinger i 25, 32, 40 og 50 mm - med eller uden fl owmeter - vandtæt eller åben version

8 REHAU AWADUKT THERMO JORDVARMEVEKSLER TIL KONTROLLERET VENTILATION Jordvarmeenergi kan udnyttes på mange måder. REHAU s AWADUKT Thermo er en simpel og effektiv vedvarende energiløsning, og den har vist sig at være ekstremt populær til både private og erhvervsmæssige anvendelsesformål. Ved at føre ventilationsluft gennem rør 1,5 m under jorden, kan luften præ-afkøles om sommeren og præ-opvarmes om vinteren. Hvis det anvendes i forbindelse med et varmegenvindingsanlæg, reducerer dette udgifterne til opvarmning og afkøling i en bygning betydeligt. Det kan endog fjerne behovet for air-conditioning under nogle betingelser. Yderligere fordele inkluderer det reducerede behov for naturlig ventilation (for eks. åbning af vinduer), hvilket forbedrer sikkerheden og støjniveauet og reducerer risikoen for træk. Især om vinteren kan der dannes kuldioxid i skoler og på kontorer, men en jordvarmeveksler skaber en konstant kilde af frisk, fi ltreret luft. Røret er lavet af polypropylen og er forsynet med et patenteret integreret antimikrobielt lag, som er lavet af sølvpartikler. Dette forhindrer mikrobiel vækst på den indvendige side af røret, hvilket ellers ville forårsage en muggen lugt. PP-materialet er kendt for dets gode varmeledeevne, som sikrer den bedste varmeoverførsel mellem jorden og luften. REHAU har udviklet software til Awadukt Thermo til kalkulation af den forventede energibesparelse ved systemet. En COP på ca. 50 kan opnås ved at anvende AWADUKT Thermo, som sammenlignet med en COP på mellem 3-4 til en varmepumpe gør det til en meget effektiv vedvarende energiløsning. Friskluftsfilterboks Varmeveksler Friskluftsfilterboks Varmeveksler Jord Jord Arbejdsprincip i varmeveksleren om sommeren Arbejdsprincip i varmeveksleren om vinteren. 12

9 Det første certifi cerede passivhus i Danmark, olav langenkamp, arkitekt eth-maa DENMARK SALES OFFICE Danmark, REHAU A/S, Industrivej 51A, Postboks 290, 4000 Roskilde TIf: Fax: Vor mundtlige og skriftlige rådgivning om anvendelse af produkterne er baseret på vor erfaring og vort kendskab. Det skal dog betragtes som ikke-bindende information. Hvis produktet anvendes under betingelser, som det ikke var planlagt til, og hvor vi ikke har nogen indfl ydelse, udelukkes ethvert krav om mangelsansvar. Vi anbefaler, at De undersøger, om det pågældende produkt er egnet til Deres planlagte tekniske løsning. Anvendelse og forarbejdning af vore produkter sker uden for vor kontrol og ligger derfor udelukkende inden for Deres ansvarsområde. Hvis et ansvar kommer på tale, begrænses dette til skader på værdien af den af os leverede og af Dem anvendte vare. Vort mangelsansvar omfatter således en tilsvarende kvalitet af vore produkter, som svarer til vor specifi kation i henhold til vore salgs- og leveringsbetingelser, som er Dem bekendt. Mekanisk, fotografi sk, elektronisk eller anden gengivelse af dette dokument eller dele af det er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes EN/DAIR/10.09

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS Indholdsfortegnelse Side UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS INTRODUKTION TIL JORDVARME OG 15-26 VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer

radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer WWW.PURMO.DK radiatorer TIL varmesystemer med lave temperaturer Every care has been taken in the creation of this document. No part of this document may be reproduced without the express written consent

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk

EcoVent Katalog. Side 1 af 22. Mail: info@ecovent.dk EcoVent Side 1 af 22 EcoVent Aps Rudolfgårdsvej 19 8260 Viby J Tlf.: 70 23 88 02 Fax: 70 23 21 80 Web: www.ecovent.dk John Steen Jensen startede i 1994 med at fabrikere forskellige former for ventilationsanlæg.

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper God varme bedre for miljøet og bedst for økonomien Luft/luft varmepumper er til dig, der har elopvarmning i huset eller

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Din nye varme. Varmepumper

Din nye varme. Varmepumper Din nye varme Varmepumper 2 Vi er førende inden for udvikling af varmepumper. Et godt valg både for miljøet og din økonomi. Indhold Verdens blik rettes mod Tranås 4 Din varmepumpe vil tjene sig ind 6 Vores

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Gaia-Wind 133-10/11 kw. Lydsvag, effektiv dansk designet husstandsmølle tilpasset danske forhold med årlig gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s.

Gaia-Wind 133-10/11 kw. Lydsvag, effektiv dansk designet husstandsmølle tilpasset danske forhold med årlig gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s. Gaia-Wind 133-10/11 kw Lydsvag, effektiv dansk designet husstandsmølle tilpasset danske forhold med årlig gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s. Intelligent og decentral forsyning af miljørigtig energi

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Energi kommer naturligt fra naturen Weishaupt varmpumpe udnytter de vedvarende energikilder

Læs mere

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning: hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændsel Siemensstraße 22 D-84323 Massing Tlf. +49(0)8724/897-0 Fax +49(0)8724/897-888-100 info@hdg-bavaria.com www.hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere