Forsyning af energi til lavenergibyggeri i Ullerødbyen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsyning af energi til lavenergibyggeri i Ullerødbyen,"

Transkript

1 Forsyning af energi til lavenergibyggeri i Ullerødbyen, erfaringer og målinger Peter Weitzmann COWI # 1

2 Emner Introduktion CONCERTO og Sorcer Lavenergibygninger Fjernvarmeforsyning Energiforsyning g baseret på VE Første måledata fra Ullerød-byen # 2

3 SORCER CONCERTO-initiativet Vedvarende d energiforsyning i Effektiv brug af energi Integration ti af vedvarende d energiforsyning i og effektivt t brug af energi "Specielle karakteristikker", der gør projektet til noget særligt Samarbejde mellem kommune, rådgiver, forsyning Der lægges vægt på Sammenhæng mellem forsyning og forbrug Demonstration Træning/undervisning Målinger # 3

4 Sorcer: vedvarende energiforsyning g 3.000m 000m² solfangercentral Solceller på rådhus, 8 kw p Biomassekedel, 5,5 MW (oprindelig 1,5 MW) Bioforgasser, 500 kw el og 1 MW varme (oprindelig halv så stor) Lokal energiproduktion i klasse 1-boliger (varmepumper og solceller) 50 kw minivindmøller # 4

5 Sorcer: energieffektive løsninger m² lavenergiklasse 1 boliger (86 stk) m² lavenergiklasse 2 boliger (ca. 700 stk) Lavtemperatur- t fjernvarme Lavenergibelysning # 5

6 Lavenergidesign g # 6

7 Lavenergibyggeri - energiramme Boliger Lavenergiklasse 2: /A kwh/m² Lavenergiklasse 1: /A kwh/m² Inkluderer varme og el til bygningsdrift (samt overtemperaturer) Erhverv Lavenergiklasse 2: /A kwh/m² Lavenergiklasse 1: /A kwh/m² Inkluderer varme, køling, el til bygningsdrift og belysning (samt overtemperaturer) Beregnes ud fra Be06 # 7

8 Optimeret energidesign g - 1 Reduceret energibehov Orientering Dagslysudnyttelse Bygningsform Ventilation, varmegenvinding g Klimaskærmdesign, isolering og afskærmning Valg af vinduer (passiv solvarme) EFFEKTIV ANVENDELSE EFFEKTIV ENERGIFORSYNING REDUCERE ENERGIBEHOV # 8

9 Optimeret energidesign g - 2 Effektiv energiforsyning: Fjernvarme Solvarme Varmepumpe (Solceller) EFFEKTIV ANVENDELSE EFFEKTIV ENERGIFORSYNING REDUCERE ENERGIBEHOV # 9

10 Optimeret energidesign g - 3 Effektiv anvendelse: Intelligent styring Reducere standby forbrug Energirigtige apparater Effektiv belysning EFFEKTIV ANVENDELSE Fokus på brugeradfærd Energimåling og opfølgning EFFEKTIV ENERGIFORSYNING REDUCERE ENERGIBEHOV # 10

11 Bygningsdesign g g Hvor meget er med i energirammen? Forskel på energiramme og faktisk forbrug For boliger er al varme med, men kun ganske få procent af elforbruget Boliger: 54 % Erhverv: 47 % Kilde: Marsh et al, Bygninger, Energi, Klima, 2008, SBi # 11

12 Forsyning # 12

13 Lavenergibyggeri forsyningsmuligheder g Fjernvarme Varmepumpe Kedel Hver har sine fordele og ulemper Set fra et bygningsdesign-synspunkt g g y er de tre (stort set) lige gode # 13

14 EFP-projekt om lavenergifjernvarme Titel: Udvikling og demonstration af lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri Periode: Finansiering: Støttet af Energistyrelsen's energiforskningsprogram (EFP2007) Projektdeltagere: Teknologisk og Institut tut (Projektansvarlig) a DTU Byg (Danmarks Tekniske Universitet) COWI A/S LOGSTOR A/S DANFOSS District Heating Energitjenesten # 14

15 Hvorfor fjernvarme til lavenergibyggeri? MEN Vedvarende energi kilder kan udnyttes direkte eller i kombination med større varmelagre. Det er et fleksibelt system anvendeligt for alle slags energikilder. Overskudsvarme fra affaldsforbrænding, kraftvarmeværker (CHP) og industrielle processer kan udnyttes. Fjernvarme dækker en stor del (60%) af Danmarks varmeforsyning og er en kendt og pålidelig teknologi. Nem drift for varmeforbrugerne. Udfordring for fjernvarme at forsyne huse med (meget) lavt energiforbrug Større (relativt) tab i nettet ved lavere forbrug i bygningerne Store faste udgifter for forbrugeren # 15

16 Simulering af fjernvarmenet 92 huse og 1 vekslerstation / værk 145 m² lavenergi kl. 1 hus Maks. rumvarmeeffektbehov = 3,4 kw/hus Varmebehov = 6750 kwh/år/hus (inkl. brugsvand) Varmetæthed = 5,7 kwh/år/m² og 193 kwh/år/meter fjernvarmeledning Ikke optimeret mht. reduktion af total rørlængde og placering af vekslerstation / værk # 16

17 Rumvarmeforbrug i referencehus 20 C i alle rum: 24 C i de to badeværelser og 22 C i de øvrige rum: 20,1 kwh/m²/år * 30,7 kwh/m²/år ** -> 50% højere varmeforbrug Beregnet i Bsim (program til termisk bygningssimulering): * Standard indetemperatur som bruges ved dokumentation (BE06 beregning) i forhold til Bygningsreglementet) ** Mere almindelige/realistiske indetemperatur # 17

18 Undersøgte scenarier Forskellige typer fjernvarmeunits Ny type unit: Scenarier 1 2 Brugerunit type Fjernvarmebeholder (Ny type) * Gennemstrømningsveksler (ingen varmelagring) Design effekt Design temperaturer T frem 3.7 kw 50 C 32 kw 3 Varmtvandsbeholder 8 kw 50 C 60 C T retur 22 C 22 C 30 C * Konstant lavt fjernvarmeflow, fordi maks. effekten til brugsvand er jævnet ud ~ 0,3 kw Fjernvarmebeholder 120 eller 175 liter (Danfoss) # 18

19 Fjernvarmerør Parametre til reduktion af varmetab Mindre rørdimensioner (bl.a. 10 bar system) Større isoleringstykkelse Ny mindre dimension fleksiblet dobbeltrør Ø14/14 Aluflex (Logstor) Højeffektivt PUR isolering Cellegas diffusionsbarrier Diffusionstæt fleksibelt medierør Dobbeltrør (frem og retur i samme isolering) Reducerede rørlængder, hvis muligt Anvendte typer AluFlex dobbeltrør i dimension Ø14 til 32 mm Stål dobbeltrør i dimension DN32 til DN 80 # 19

20 Simuleringsresultater Fremløbstemperaturer i en forbrugssituation på 1.53 kw pr. bolig og en ab værk / veksler temperatur på 55 C (drift uden omløb). Varmetab pr. ledningslængde i fremløbsledningerne for FVB scenarie [W/m] # 20

21 Beregningsresultater g Energi i ledningsnettet Scenarie 0 Reference Scenarie 1 Fjernvarme- * beholder unit Scenarie 2 Gennemstrømningsveksler unit Scenarie 3 Varmtvandsbeholder unit Elforbrug, pumper, totalt t ledningsnet Leveret varme til ledningsnet, MWh el /år MWh/år 1,1 6,0 3,7 4,8 966,0 706,5 730,7 743,5 Varmeforbrug, 92 huse (á 6750 kwh/år) Varmetab, totalt ledningsnet Varmetab, totalt ledningsnet MWh/år MWh/år 621,0 621,0 621,0 621,0 345,0 85,5 109,7 122,5 % * Varmtvandsbeholderunit og "traditionelt" fjernvarmenet med enkeltrør # 21

22 Fjernvarmenet Totale investeringsomkostninger g DKK K/hus Installationsomkost. for unit Bruger unit Stik installationer Hovedpumper Ledningsnet 0 Scenarie 0 Reference* Scenarie 2 Varmeveksler unit Scenarie 1 Fjernvarme- beholder unit Scenarie 3 Varmtvands- beholder unit * Varmtvandsbeholderunit og "traditionelt" fjernvarmenet med enkeltrør Måleresultater ved demonstration vil vise om lavenergifjernvarmenet bør opbygges af en kombination med fjernvarmebeholderunits og varmevekslerunits! # 22

23 Konklusioner fra projektet Varmetætheden er afgørende Lavenergifjervarme konkurrencedygtigt med varmepumper Meget lavt fjernvarmenet varmetab (ned til 12-16%) 16%) på trods af det lave varmeforbrug i lavenergibyggeriet Lille forskel mellem de forskellige fjernvarmeunittyper Optimering af nettet (rørlængde og varmetæthed) kan medføre endnu bedre økonomi for lavenergifjernvarme Med en tilstrækkelig fremløbstemperatur på 50 C hos forbrugerne er det muligt at anvende mange forskellige varmeressourcer såsom overskudsvarme (fra industri mv.) og vedvarende energi # 23

24 Varmepumpe p Forskellige teknologier væske/vand luft/vand luft/luft (og varmt brugsvand) # 24

25 Et eksempel Huset ligger i Hillerød og forsynes med fjernvarme Lavenergiklasse 1-hus på 120 m² Årligt forbrug 50 kwh/m² - total 6000 kwh Fast afgift (mindste afgift) kr Variabel afgift ved 462,5 kr./mwh er på kr Total udgift kr Faktisk MWh-pris kr./mwh Ved varmepumpe med SPF (årsvirkningsgrad) på 3,5 er prisen 606 kr./mwh (elpris 2,14 kr./kwh) # 25

26 Første måledata fra Ullerød # 26

27 Måledata Forbrug i huse med fjernvarme Forbrug i klasse 1 huse med varmepumpe (MEGET FORELØBIGE) Ydelse fra solfangercentralen Ydelse fra solceller på klasse 1 huse # 27

28 Målinger i Ullerødbyen 140 Varmeforbrug i (fjernvarme)husene i Ullerødbyen 120 Var rmeforbrug (kwh/m²) Gennemsnit Klasse 2 - varme 20 0 Huse # 28

29 Klasse 1 - husene Meget foreløbige data baseret på december 2009 og januar Altså kun 2 måneder ud af 12 Korrigeret forbrug i forhold til beregnet fordeling i et klasse 1 hus fra andet projekt omregnes herudfra til hele året Korrigeret for graddage Data omregnet til primærenergi # 29

30 Energimålekoncept 5 lejligheder 40 m² m² Elforbrug total Elforbrug VP Varmt vand # 30

31 Måledata fordelt på lejlighed Lejlighed Areal Aflæst forbrug til VP dec/jan, kwh Beregnet varmeforbrug, år, kwh/m² Beregnet varmt vand, år, kwh Energiramme, kwh/m² Beregnet primærenergiforbrug, kwh/m² # 31

32 Klasse 1 byggeriet første erfaringer Hvorfor bruger huset mere energi end energirammen forudsiger? Huset er ikke "kørt ind" Måledata er ikke kvalitetssikret Meget kold periode, som ikke er optimalt for varmepumpen Relativt små lejligheder stort luftskifte Er varmepumpe den rigtige løsning? Lang genopvarmningstid Meget højt forbrug (indikativt) Andre målinger viser at især jord-vand varmepumper virker godt # 32

33 Solceller Areal ca. 250 m² Produktion til er på 3424 kwh # 33

34 Nøgletal Årlig varmeproduktion: Forventet årsproduktion: Specifik produktion Maksimal produktion: 1447 MWh 1500 MWh 481,2 KWh 291 MWh/April Årlig CO2-reduktion: 289,4 tons Årlig besparelse: Total pris: DKK ca DKK # 34

35 Solfangerproduktion 800 Solar Panel production 700 Mwh h/mon nth Janu ar Febr uar Mart s April Maj Juni Juli Aug ust Sept emb er Okto ber Nov emb er Dec emb er Solar radiation Heating production # 35

36 Temperaturniveau Te empera ature [C C ] Janua ry Supply-return temperature Febru ary March April May June July Augus t Septe mber Octob er Nove mber Dece mber Return 36,1 38, ,3 42, , ,6 42,2 32,5 34,4 supply 77,4 76,7 76,1 75,3 75,4 70, ,7 77,1 76,7 71,6 77 # 36

37 Konklusion Hvad siger fremtiden? Nye forsyningsløsninger Optimeret fjernvarme Brændselsceller Varmepumper (væske/vand eller luft/vand) Varmepumpe p eller fjernvarme? En Be06-beregning af huset siger, at med fjernvarme ville forbruget være på 51 kwh/m² mod 44 kwh/m² med varmepumpe Hvordan husene ville fungere med fjernvarme er et "godt spørgsmål" # 37

38 Konklusion SORCER viser en god integreret fremgangsmåde til at sænke byers miljøpåvirkning Afprøvning og demonstration af nye teknologier Påvirkninger Solfangeren var støttet i SORCER, men nu opfører forsyningen nye anlæg uden støtte Alt nybyggeri i kommunen skal være klasse 2 Så mangler vi bare renoveringen # 38

Delrapport - Demonstration i Lystrup. Energistyrelsen EUDP 2010-II. Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser

Delrapport - Demonstration i Lystrup. Energistyrelsen EUDP 2010-II. Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser Delrapport - Demonstration i Lystrup Energistyrelsen EUDP 2010-II Journalnr. 64010-0479 Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser Juni 2014 Forord Denne delrapport

Læs mere

ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD

ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD ENERGIOPTIMERET SVØMMEBAD Januar 2010 Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut Energi og Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Beskrivelse af udgangspunkt for projektet...

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Delrapport - Demonstration i Tilst. Energistyrelsen EUDP 2010-II. Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser

Delrapport - Demonstration i Tilst. Energistyrelsen EUDP 2010-II. Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser Delrapport - Demonstration i Tilst Energistyrelsen EUDP 2010-II Journalnr. 64010-0479 Fuldskala demonstration af lavtemperatur fjernvarme i eksisterende bebyggelser Juni 2014 Forord Denne delrapport omhandler

Læs mere

Fremtidens Parcelhuse

Fremtidens Parcelhuse BILAG 5 Fremtidens Parcelhuse opgørelse af energiforbrug i 2009-2010 Lars Kristensen og Heidi Grønn Arvedsen Det Grønne Hus / Energitjenesten Vestergade 3C 4600 Køge 1 2 Fremtidens Parcelhuse opgørelse

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I ENERGYFLEXHOUSE

DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I ENERGYFLEXHOUSE Delrapport 1 Energistyrelsen - EUDP 2008-II DEMONSTRATION AF LAVENERGIFJERNVARME TIL LAVENERGIBYGGERI I ENERGYFLEXHOUSE Maj 2011 AFFALDVARME ÅRHUS Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.A Forord Projektet "CO

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Hovedrapport. Energistyrelsen - EUDP 2008-II Journalnr. 63011-0152.

Hovedrapport. Energistyrelsen - EUDP 2008-II Journalnr. 63011-0152. Hovedrapport Energistyrelsen - EUDP 2008-II Journalnr. 63011-0152. CO2-reductions in low energy buildings and communities by implementation of low temperature district heating systems. Demonstration cases

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4.

Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4. Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4. VARMT BRUGSVAND 7 5. ENERGISIGNATUR 9 6. SOLVARME 15 7. VENTILATION

Læs mere

Three Danish LCEC analysis on representative buildings

Three Danish LCEC analysis on representative buildings Programme of actions towards Factor 4 in existing social housings in Europe Deliverable 9 Three Danish LCEC analysis on representative buildings September 2007 www.suden.org Project partly funded by the

Læs mere

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg.

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Energiopsamling og lagring i fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. December 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fjernvarme fra Fynsværket 3. Væksthusgartnernes

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

ENERGI NYT VARME TIL LAVENERGIHUSE. fokus:

ENERGI NYT VARME TIL LAVENERGIHUSE. fokus: fokus: VARME TIL LAVENERGIHUSE ENERGI NYT SPØRGSMÅL OG SVAR OM OPVARMNING BESØG ET LAVENERGIHUS TILSKUD FRA RENOVERINGSPULJEN OPVARMNING TIL LAVENERGIHUSE VARMEPUMPE OG SOLVARME - ET UMAGE PAR BRÆNDEOVN

Læs mere

ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER

ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER TITEL Energineutralt Byggeri - Tekniske løsninger UDGAVE 1. Udgave UDGIVELSESÅR 2014 FORFATTERE Brand, Christensen, Galiotto, Heiselberg, Iqbal, Jensen, Johnsen,

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse Dansk Energi Net PSO-ELFORSK jnr 464-07 (projekt nr 340-004) Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse September 2009 Hovedrapport Primær energiforbrug [kwh/m²/år] 250 245 240 235 230 225

Læs mere

SCENARIER FOR ENERGI- INFRASTRUKTUR VINGE OG COPENHAGEN CLEANTECH PARK VED FREDERIKSSUND

SCENARIER FOR ENERGI- INFRASTRUKTUR VINGE OG COPENHAGEN CLEANTECH PARK VED FREDERIKSSUND Til Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2013 SCENARIER FOR ENERGI- INFRASTRUKTUR VINGE OG COPENHAGEN CLEANTECH PARK VED FREDERIKSSUND SCENARIER FOR ENERGIINFRASTRUKTUR

Læs mere

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Dansk Fjernvarme, 9. og 10. december 2014 Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Flemming Hammer, Energiplanlægning og fjernvarme 1 Aktuel viden, udfordringer og perspektiver "Etablering

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger. Best Practice for lavenergibyggeri

Bæredygtige Byer & Bygninger. Best Practice for lavenergibyggeri idworks.dk / 3577 / 1.8 FBBB Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) har til formål at styrke indsatsen for bæredygtige byer

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere