Miljøpulje for spildolie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøpulje for spildolie"

Transkript

1 Rev. september 2015 Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie MILJØPULJEN ApS Postboks Dragør Telefon

2 For Mineralolie Branchen er det væsentligt at sikre, at medlemmernes smøreolier efter anvendelse bliver håndteret og behandlet miljømæssigt forsvarligt og genanvendt i størst muligt omfang. Dette er incitamentet for etableringen af Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie - der er etableret på frivillig basis efter aftale med Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen. Indholdsfortegnelse 1. Mineralolie Branchen (MB) 2. Miljøpuljen ApS 3. Spildoliegebyret 4. Affaldsbekendtgørelsen 5. Smøreolie - Produktgrupper 6. Opbevaring og sortering af spildolien 7. Spildoliens forurening 8. Spildoliens genanvendelse/nyttiggørelse 9. Afhentning af spildolien - Operatørerne 10. Smøreolie - produktgrupper der ikke er pålagt spildoliegebyr 11. Spørgsmål & Svar

3 1. Mineralolie Branchen (MB) Mineralolie Branchen er en af landets ældste brancheforeninger (1917), der har omfattet størsteparten af Danmarks omsætning indenfor smøremidler frem til december 2010, hvor en række multinationale selskaber valgte at udtræde af MB for at indgå i Energi-og olieforum. Foreningens formål er at samle branchens selskaber i en autoritativ repræsentation i spørgsmål af almen interesse for branchen og i øvrigt varetage branchens faglige interesser. Disse interesser/opgaver kan være af miljømæssig karakter - som f.eks. bortskaffelse af brugt olie og emballage med hensyntagen til miljø- og sikkerhedsregler for farlige stoffer. Det har derfor været en naturlig opgave for Mineralolie Branchen at påtage sig at administrere en ordning for indsamling af spildolie ved etablering af Miljøpuljen ApS 2. Miljøpuljen ApS Siden 1993 har der eksisteret en offentlig tilskudsordning til indsamling, behandling og nyttiggørelse af spildolie som brændselolie. Tilskuddets størrelse blev i finansloven 1999 reduceret med 10 mio til 32 mio, i 2000 blev tilskuddet reduceret til 14,5 mio - og pr 1. juli 2000 bortfaldt tilskuddet helt. Det blev efter fælles overenskomst besluttet at overføre denne ordning til privat regi - nærmere betegnet MB, med virkning fra og med 1. juli Dette skete for at sikre en fortsat udbygning og kvalitet i nyttiggørelsen af den egnede del af spildolien og ikke mindst, at det sker på den mest økonomiske måde for de smøreolie-forbrugende virksomheder (affaldsproducenterne). 3. Spildoliegebyret Miljøpuljen ApS finansieres ved at pålægge et spildoliegebyr der p.t. er kr. 0,15 pr. liter af den egnede del af spildolien, hovedsageligt Motorolie - Gearolie - Hydraulikolie og Maskinolie. Gebyret fastsættes årligt, administreres af MB og er underlagt løbende kontrol af autoriseret revisor. Gebyret dækker omkostninger til transport, behandling, administration og afsætning af den behandlede spildolie til primært ny baseolie.

4 4. Affaldsbekendtgørelsen Ovennævnte bekendtgørelse bestemmer affaldshåndteringen i Danmark. Her lægges der vægt på, at affald repræsenterer ressourcer, hvorfor også farligt affald skal nyttiggøres mest muligt. Kommunerne er ansvarlige for udvikling af affaldsløsninger, men skal være fleksible og åbne overfor lokale, regionale og nationale initiativer, som kan medvirke til at forbedre affaldsbortskaffelsen. Derfor er etableringen af Miljøpuljen ApS sket i fuld forståelse med alle landets kommuner og fungerer som en naturlig del af kommunernes affaldsplaner. 5. Smøreolie - Produktgrupper Følgende produktgrupper er efter brug og status som spildolie anvendelige som råvare til baseolie eller undtagelsesvis (efter behandling) som brændselsolie under forudsætning af, at gældende miljøbestemmelser til enhver tid respekteres: MOTOROLIER INDUSTRIOLIER Letløbsolier Premium motorolier Single/dual/multigrade Super Tractor Oil Universal Diesel Multigrade ACEA E3 Diesel Multigrade ACEA E2 Diesel single/dual Hydraulikolier Gear- og cirkulationsolier Varmetransmissionsolier Turbineolier Øvrige industriolier Bio hydraulikolier Andre bio olier Gasmotorolier Auto gear- og specialolier

5 6. Opbevaring og sortering af spildolien Det er vigtigt, at de brugte smøreolier (spildolien) opbevares i beholdere, der alene anvendes til dette formål og dermed sikre, at der ikke sker en forurening med andre væsker/kemikalier som f.eks. kølervæske og vand. Alle de i pkt. 5 nævnte produktgrupper kan i princippet sammenblandes som spildolie - dog anbefales det at opbevare biologisk nedbrydelige olier separat, så vidt det er muligt. 7. Spildoliens forurening For yderligere at sikre, at den indsamlede spildolie er klar til behandling og genanvendelse, er der fastsat følgende grænseværdier for spildoliens forurening: Vandindhold DIN % vol max 10 Flammepunkt, COC D92 C min 120 Klorindhold ICP ppm max 1000 PCB ICP ppm max Spildoliens genanvendelse/nyttiggørelse Som anført i Affaldsbekendtgørelsen - vil man til stadighed øge genanvendelsen og nyttig-gørelsen også af det farlige affald - herunder spildolien. Den indsamlede spildolie er efter regenerering velegnet til ny baseolie. Følgende Operatører er ansvarlige for den praktiske del af spildolieordningen og kan kontaktes efter eget valg: Ekokem OW A/S, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg, Tlf , Fax Avista oil Danmark A/S, Juelsmindevej 6-18, 4400 Kalundborg, Tlf , Fax

6 9. Afhentning af spildolien - Operatørerne De i afsnit 5 anførte produktgrupper afhentes gratis hos kunder i Danmark, såfremt smøreolieleverandøren er tilsluttet Miljøpuljen ApS og når spildolien opfylder kravene til maksimal forurening, som anført i afsnit 7. For afhentningen gælder følgende betingelser: Spildoliemængder på 600 liter eller derover skal afhentes inden 2 uger efter, at anmodning om afhentning er fremsat overfor Operatøren. Partier der er mindre end 600 liter kan afhentes gratis efter individuel aftale med Operatøren. Ønskes afhentning indenfor max 3 uger, kan Operatøren opkræve et småmængde-gebyr på 300 kr pr afhentning. 10. Smøreolie - Produktgrupper der ikke er pålagt spildoliegebyr Smøreolier der ikke er omfattet af Smøreolie - Produktgrupperne i pkt. 5, skal som hidtil afleveres i det kommunale system for farligt affald - på gældende betingelser. 11. Spørgsmål & Svar Hvorfor skal vi betale et spildoliegebyr? Siden 1993 har der eksisteret en offentlig tilskudsordning til indsamling, behandling og nyttiggørelse af spildolie som brændselsolie. Tilskuddets størrelse blev i finansloven 1999 reduceret med 10 mio til 32 mio, i 2000 blev tilskuddet reduceret til 14,5 mio. Denne ordning bortfaldt 1. juli 2000 og er efter frivillig overenskomst overtaget af Mineralolie Branchen ved etableringen af Miljøpuljen for spildolie. Brugerne af smøreolie skal betale ordningen - derfor spildoliegebyret - og MB administrerer ordningen og skal sikre mindst mulig betaling.

7 Hvad dækker beløbet? Spildoliegebyret dækker omkostninger til indsamling, behandling og administration. Er det gratis at få afhentet spildolie? Ja - forudsat smøreolieleverandøren er medlem af MB/Miljøpuljen ApS og spildolien er omfattet af produktgrupperne, som nævnt i afsnit 5. Hvorfor kan vi ikke få afhentet al vor spildolie? Fordi en del af spildolien ikke er tekniskog miljømæssigt egnet til regenerering. Hvor kommer vi af med den spildolie, som ikke hentes af Operatørerne? Det kommunale system for farligt affald. Hvem er ansvarlig for ordningen - Miljøpulje for spildolie? Mineralolie Branchen (MB) Hvorfor gik MB ind i spildolieordningen? For at sikre vore medlemmer og deres kunder den bedste mulige ordning ved at etablere landsdækkende aftaler for afhentning og prisafregning på hele den genanvendelige del af spildolien og samtidigt at alle kunder i Danmark behandles ens på spildolie-området. Ligeledes var det et fælles ønske at stille oliebranchens ekspertise til rådighed for det kommunale affaldssystem.

8 MINERALOLIE BRANCHEN POSTBOKS DRAGØR TELEFON

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag.

Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. 2 Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Affaldsplan 2013-2024 Del 2, baggrundsrapport. Forslag. Indhold Indhold... 2 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens indhold... 6 4.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Forslag til Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 346 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0174312 Udkast 29. august 2012 Forslag til Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) Kapitel

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Juridiske rammer for sorteringsanlæg Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014 Titel: Juridiske rammer

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Vejledning til rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde

Vejledning til rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Vejledning til rammeaftalen om tele- og hjemmearbejde Vejledningen er en sammenskrivning af de

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere