Den RIGTIGE & den RENE olie er = med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den RIGTIGE & den RENE olie er = med"

Transkript

1 Brancheforeningen for Hydraulik & Pneumatik Den RIGTIGE & den RENE olie er = med driftsikkerhed & lang levetid Hydraulik og Olielaboratorium Århus

2 LITTERATURLISTE Hydraulik Ståbi Teknisk Forlag Skelbækgade København V Tlf Smutsavskiljning och Renlighet Institut for Tillæmped Hydraulik Ørnskølsvikk Sverige Tlf DS 2395: Smøreolierørsystemer Vejledende rensningsgrader og flushing DS 2396: Hydraulikolierørsystemer Vejledende rensningsgrader og flushing DS 2397: Hydraulikolierørsystemer Vejledende retningslinier for montage og flushing DS 2398: Prøveudtagning fra smøreolie- og hydraulikolierørsystemer Danske Standarder Kollegievej Charlottenlund Tlf LEVERANDØRER AF HYDRAULIK MEDLEMMER AF BHP AVN Hydraulik A/S Berendsen PMC A/S Robert Bosch A/S David Brown Hydraulics Danmark A/S Busak+Shamban A/S Danfoss A/S Danfoss Hydraulik A/S Dani-tech A/S Dansk Uni-Cardan A/S Denison Hydraulik Danmark A/S Granzow A/S Hem Maskinfabrik A/S Hiflex Denmark AS HN-Consult A/S Herudover er der læst teknisk litteratur fra de forskellige leverandører af hydrauliske komponenter. En del af dette materiale er særdeles lærerigt og kan kraftigt anbefales. Det vil være for omfattende at liste dem alle op. Det anbefales derfor at rette henvendelse direkte til leverandørerne angående netop Deres materiale. Hydra-Grene A/S Hydra Tech A/S Hydropower A/S Hyton Haderslev ApS Hydro Service ApS Hytor A/S Lind Jensens MF A/S PROSPEKT UDARBEJDET AF: BHP Brancheforeningen for Hydraulik & Pneumatik Teknologisk Institut Hydraulik og Olielaboratorium, Århus N. O. Hansen Firma Hydromann Leif Dircksen Firma Hydropower Henning Degnboel Lauridsen Teknologisk Institut Layout og produktion Grafisk Profil August 1999 J. Klitsø A/S Harald V. Lassen I/S Mannesmann Rexroth A/S Oil Control ApS Oiltech Parker-Hannifin Danmark A/S Fritz Schur Teknik AS SSH Stainless A/S Stenhøj Kompressor A/S

3 HYDRAULIK ER EN FLEXIBEL TEKNIK TIL OVERFØRSEL AF ENERGI OG MED MULIGHED FOR MANGE DRIFTSTIMER. DER ER MEGET GODE VÆGT /EFFEKT FORHOLD PÅ DE KOMPONENTER, DER UDFØRER ARBEJDET HYDRAULIKSYSTEMER KAN KONSTRUERES TIL TRINLØS VARIATION AF SÅVEL KRAFT SOM HASTIGHED. DRIFTSIKKERHED ER MEGET TÆT PÅ 100% En betingelse for at opnå disse fordele er: - at det overvejes, hvilke driftsikkerhedskrav der stilles til det hydrauliske system - at der vælges den rigtige olie - at der vælges et renhedsniveau, der svarer til komponenternes krav - at der vælges den rensning af systemet, der er nødvendig før opstart - at der vælges en rensning/filtrering af olien, der vil sikre at oliens forurening holdes under driftsikkerhedskravene 3

4 I PERIODEN BLEV DER GENNEMFØRT STORE UNDERSØGELSER AF DE FEJL DER FOREKOM I EN LANG RÆKKE HYDRAULISKE SYSTEMER I ENGLAND, TYSKLAND OG DANMARK Fra 1986 har Teknologisk Institut, Århus analyseret de fejl, der har været præsenteret i forbindelse med olieanalyser og fejlfindingsopgaver Årsag til fejl kan opgøres i tre grove grupper, således: 1. Ca. 20% er mekaniske årsager: Brækkede fjedre, almindelig slitage, forkert betjening, "pilfingre" osv. 2. Ca. 20% har årsag i hydraulikvæsken: Forkert olie, sammenblanding af ublandbare olier, vand i olien, for høj eller for lav olietemperatur osv. 3. Ca. 60% har årsag i en forurening, der er højere end komponenterne kan tåle, det kan være: For dårlig rensning ved opstart, for dårlig filtrering, manglende udskiftning af filtre osv. Pkt. 1 Er svær helt at undgå, men nogle kan fjernes ved fornuftig omgang med systemerne. Pkt. 2 Kan praktisk talt fjernes helt ved korrekt valg af olie og en god vedligeholdelse. Pkt. 3 Kan praktisk talt forhindres gennem god konstruktion, hvor der vælges en renhed, der er korrekt i forhold til komponent og drift sikkerhedskrav. På en del danske virksomheder sker opstart først efter at systemrenhed er sikret enten gennem flushning eller anden form for rengøring. Opstart sker med så lav belastning som praktisk muligt for at give olien mulighed for at transportere evt. rest- og tilkørselsforurening ind i filtrene. RESULTAT: PRAKTISK TALT IKKE FLERE UPLANLAGTE DRIFTSTOP, HVOR DER ER HYDRAULISKE FORSTYRRELSER. 4

5 Hovedkrav til Hydraulikvæsker Gode smøreegenskaber, rust og korrosionsbeskyttende egenskaber, højtryksegenskaber, lav kompressibilitet, lang levetid (iltningsbestandig), gode luftudskildningsegenskaber, gode vandudskildningsegenskaber, den rigtige viskositet og viskositetsindeks osv. Alt dette d æ kker en standardhydraulikolie Langt hovedparten af de væsker, der anvendes i hydrauliksystemer, er på mineralolie-basis og alle hydraulikkomponenter kan arbejde med en olie, der har én af følgende DIN eller ISO betegnelser: De to mest anvendte olier er: 1. HLP er DIN betegnelsen og HM er ISO betegnelsen. Denne olietype vil dække næsten alle industrikrav, bortset fra områder, hvor der er store temperaturændringer. 2. HV olie er betegnelsen både ved DIN og ved ISO. Det er en olie, der anvendes såfremt, der er store temperaturvariationer. Denne olie anvendes derfor ofte til maskiner, der skal anvendes i landbrug og entrepenørbrancher. Er der behov for at anvende andre typer af hydraulikvæsker, skal leverandør af hydraulikkomponenter kontaktes for at sikre, at komponenterne kan arbejde med væsken. Olietyper DIN ISO Beskrivelse Anvendelse H HH Uden additiver På anlæg uden særlige krav (anvendes sjældent) HL HL Mineralolier tilsat antikorrosions- og antiiltningsadditiver På anlæg med høje tekniske krav HLP HM Som HL, men tilsat antislidadditiver På højtryksanlæg HV HV Som HLP, men med forbedrede viskositets-/ Ved lave eller stærkt temperaturegenskaber, dvs. højt viskositetsindeks varierede temperaturer HLPD Som HLP, dog tilsat detergente og dispergente additiver, På anlæg med mulighed som gør olien selvrensende og øger evnen til at optage vand for vandindtrængning 5

6 Når der skal vælges olie, er det vigtigt først at læse datablade for de komponenter, der anvendes. De vil altid indeholde oplysning om min. og max. viskositet samt min. og max. temperatur. Hvis der vælges en ISO VG 32 olie, vil bedste driftstemperatur være C (se diagram herunder). Max. temperatur vil være 95 C (oliens levetid reduceres dramatisk og pakninger vil være i fare). Min. arbejdstemperatur vil være ca. 2-3 C. Der vil være startforbud, hvis temperatur er lavere end ca. -10 C Ang. olie: Det er altid en god ide at snakke med både leverandør af hydraulikkomponenter og olieleverandør, hvis man er det mindste i tvivl. Er der tale om brandsikre væsker eller olier baseret på planteolie, vand eller anden basis, skal der altid skabes sikkerhed for, at væsken er forligelig med komponenterne Som hovedregel er det pumpen der er mest følsom overfor for høj og for lav viskositet. Sådanne data kunne se sådan ud: Viskositetet [mm 2 /s] cst Min. = 6 cst. Kortvarig uden belastning Min. = 10 cst. Kontinuerlig drift (varm ) Bedst = 25 cst. Bedste viskositet Max. = 160 cst. Tykkeste olie ved max. belastning Max. = 1600 cst. Olie for tyktflydende (startforbud) ,5 4,0 3, ,7 ISO VG 100 ISO VG 68 ISO VG 46 ISO VG 32 ISO VG 22 ISO VG 15 ISO VG Referencetemperatur ISO Temperatur [ C] Bland aldrig olier uden at sikre, 1 centistoke (cst) svarer til viskositet på vand 32 cst = 32 gange højere viskositet end vand Til alle olier kan der rekvireres et "viskositet / temperatur" diagram. at de er blandbare! 6

7 Det, der har størst betydning for driftsikkerhed og levetid for hydrauliske systemer, er hvor ren olien er. De partikler, der forurener og er mest skadelige er så små, at det ikke er muligt at se dem med normalt syn og de kan heller ikke føles i olien. Der skal tages en olieprøve fra systemet, mens det arbejder, fordi prøven skal være repræsentativ. Prøven skal tages, så der ikke kommer snavs fra andre steder end olien, og den skal tages i særligt rensede flasker. Der findes to må der at m å le oliens forurening på : 1. Der kan gennemføres en partikeltælling. (skema for partikeltælling) 2. Der kan laves en filtrering på et meget fint filter, hvor 0,1 l. olie filtreres. Dette filter vurderes i et mikroskop med en forstørrelse på enten 50 gange eller 100 gange og sammenlignes herefter med forureningsbilleder, der viser, hvordan et filter vil se ud ved forskellig forurening efter enten ISO eller NAS standard. Spån 200x Spån og hår 100x 7

8 SÅDAN LÆSES OG OMSÆTTES ET PARTIKELTÆLLERESULTAT Tabel for ISO 4406 Tællemetode: HIAC/ROYCO laser diode efter ISO 4402, 4406 og Partikelstørrelse i my >2 >5 >10 >15 >30 >50 >100 Antal partikler pr. 100 ml Aflæsning for ISO 4406 og 11218: Eksempel: 100 ml. olie presses gennem en automatisk partikeltæller. Antallet af partikler, der blev opmålt, >2 my, >5 my og >15 my, er plottet på kodeskemaet til højre og kodetallene kan aflæses i højre kolonne > 2 my giver klassificering > 5 my giver klassificering >15 my giver klassificering 14. Renhedskoden er således 19 / 17 / 14 TABEL for NAS 1638 Aflæsning for NAS 1638: 100 ml olie presses gennem partikeltæller (se resultat øverst på siden). Antal af partikler der bliver talt opgives i 5 grupper: 5-15 my, my, my, my, >100 my. I dette tilfælde er der talt ca partikler i område 5-15 my. NAS 1638 klasse 8 dækker fra til , og antal er lige på grænsen til klasse 9. De øvrige optællinger er også lige på grænsen til klasse 9. Resultat vil være at renhed er NAS 1638 klasse 8, men med en bemærkning om at den er på grænsen til klasse 9. 1 ml = 0,001 liter 1 my = 1/1000 mm ISO = International Standard Organisation NAS = National Airspace Standard Antal partikler , ,5 1,3 6,4 3,2 1, ,5 1,3 6,4 3,2 1, Partikelstørrelse i my Forure- Partikelstørrelse i my nings klasse >100 Renhedskodetal

9 TYPISKE FOTOMIKROSKOPIBILLEDER, DER VISER FORSKELLIG FORURENING VED FILTRERING AF 100 ML Forstørrelsesgrad 100 gange 0,1 mm = 100 my ISO-kode 15/13/10 NAS-kode 4-5 ISO-kode 19/17/15 NAS-kode 8-9 ISO-kode 16/14/12 NAS-kode 5-6 ISO-kode 21/19/15 NAS-kode ISO-kode 17/15/13 NAS-kode 6-7 ISO-kode 23/21/17 NAS-kode Forstørrelsesgrad 50 gange ISO-kode 18/16/14 NAS-kode 7-8 Knappenål 1 mm Hår 60 my 9

10 VALG AF RENHED I HYDRAULIK SYSTEMER Kilde: AHEM s "Guidelines to Contamination Control in Hydraulic Fluid Power Systems" OLIERENSNINGSMETODE KONTAKT FORHANDLER?! Oversat af: Kenneth Tiedman/Henning D. Lauridsen Der er en klar sammenhæng mellem driftsikkerhed og mængden af forureninger i et hydraulisk system. For at få en planlagt driftsikkerhed og rimelige driftsomkostninger for systemet, stilles der krav om, at systemet arbejder med en passende lav forurening. Det kan være svært at vælge rigtig renhedskrav i et system, og det kan være svært at vælge den rigtige metode til at holde en passende lav renhed. Dette er et hjælpemiddel til at fastlægge korrekt renhedskrav til et hydraulisk system. Systemets forskellige parametre skal omsættes til et vægtningstal. De sammenlagte vægtningstal giver en indikation på den renhed, der skal være i systemet, udtrykt med en ISO kode eller en NAS kode. SYSTEM VÆGTNINGSTAL Trykniveau Konstant Moderate Store hurtige (bar) tryk trykvariationer trykvariationer > Total driftstid (timer) Vægtningstal > Forureningsfølsomhed Lav Langsomtløbende vingemotorer 1 (lavtrykssystemer) Under middel Tandhjulspumper og motorer, 2 grove håndstyrede ventiler Middel Vingepumper og motorer, 3 alm. retningsventiler Over middel Radial/Aksial stempelpumper 4 og motorer, proportional ventiler, trykreduktions og mængderegulerende ventiler Meget følsom Servo- og proportionalventiler 5 med krav om stor præsition og hurtig respons Komponentpris Vægtningstal Lav Basisplade monterede ventiler, 0 enkle pumper og motorer Middel Store og/eller rørmonterede ventiler 1 Høj Store cylindre, servoventiler 2 stempelpumper og motorer Meget høj Store stempelpumper og motorer, 3 specialkomponenter langsomtløbende højmoment motorer Driftsomkostninger Lave Produktionen kan fortsætte efter et 1 kort afbrud og drifttab er begrænset Middel Enkle mobilhydrauliske systemer 2 Høje Maskine i kontinuerlig drift 4 Meget høje Store procesanlæg, off shore anlæg 6 Sikkerhedskrav Lave Udrustning som ved driftstop ikke 0 vil give skader på mennesker eller andre maskiner Middel Udrustning som ved driftstop kan 4 forårsage skade på maskindele Høje Udrustning som ved driftstop kan 8 forårsage skade på mennesker og/eller miljø Systemets anvendelsesmiljø Ren Laboratorie og lignende 0 Middel Maskinfabrik, plastindustri 2 og lignende Under middel Mobil hydraulik, off shore, skov og 3 landbrug Meget Støberier, grusgravning og store 5 forurening anlægsarbejder Vægtningstal lægges sammen og forslag til nødvendig renhed findes i efterstående: VÆGTNINGSTAL RENHEDSKRAV ISO 4406 NAS /19/ /18/ /17/ /16/ /15/ /14/11 5 > 34 15/13/10 14/12/

11 ANBEFALEDE RENHEDSGRADER OG FILTERNIVEAUER ER DU I TVIVL OM VALG AF OLIE VALG AF RENHEDSKRAV I SYSTEMET SPØRG FORHANDLER?! Det efterfølgende skema er kun retningsgivende, men rammer efter vor erfaring rigtigt. De krav, der er stillet, kan opfyldes ved en god opstart og valg af rigtig filtrering. De renhedskrav, der opgives, er hvad man kalder alarmgrænser, d.v.s. at en større forurening vil give driftsforstyrrelser. Valg af renhedsgrad Når renhedsgrad for et hydrauliksystem skal vælges, vil det være den/de komponenter, der har det fineste krav, der vil bestemme renhedskrav til hele systemet. Erfaringsgrundlag Efter vore erfaringer svinger forureningen så meget i systemer, at man for at overholde komponentkravene skal vælge en rensning, som kan balancere forureningsgraden noget lavere. Hvis fineste komponentkrav er ISO kl. 20/18/15 (NAS 1638 kl 9), bør man f.eks. vælge rensesystemer, der kan balancere forureningen i væsken på ca. ISO kl 18/16/13 (NAS 1638 kl 7). Dette skal naturligvis vægtes med krav til driftsikkerhed, driftstop- omkostninger, levetid o.s.v. TYPISKE KOMPONENTKRAV TILLADELIG FORURENING ISO NAS ISO NAS Tryk Typiske systemer Filtrering ß x 75 14/12/9 3 14/12/ bar Siltfølsomme systemer med meget høje drift- 1-3 µm sikkerhedskrav. Laboratorier - rumfart - fly - kontrolsystemer - robotter 17/15/ /14/ bar Servosystemer, stor nøjagtighed, høje tryk, 3-5 µm lang levetid. Visse fly - værktøjsmaskiner - plastmaskiner - hydrostatiske systemer 18/16/ /15/ bar Proportionalsystemer - flowregulering. Hurtige 5-10 µm regulerbare pumper. Hydrostatiske systemer. Generelt produktionsmaskiner. Lang levetid 20/18/ /16/ bar Alm. retningsventiler - regulerbare pumper µm Anvendelse som ovenstående, men mindre driftsikkerhed og levetid. 20/18/ /17/ bar Komponenter, som ovenfor, anvendt i systemer, µm hvor driftsikkerhed og levetid ikke er afgørende parametre. 20/18/ /17/ bar Mellemtrykssystemer, hvor levetid er høj, og hvor µm en del driftstop kan accepteres. Visse komponenter, som er konstrueret til en høj forurening. 21/19/ /18/ bar Mellemtrykssystemer, hvor komponenter er specielt µm konstrueret til en høj forurening. 22/20/ /19/ bar Lavtrykssystemer, f.eks. fjernstyrede spil med µm adskilt hydraulik til fjernstyring 23/21/ /20/ bar Lavtrykssystemer med direkte manuelt µm betjente ventiler Betaværdi = ß = tilførte partikler passerede partikler Eks.: ß 5 = 100 = > 5my/100 ml > 5my/100 ml

12 Brancheforeningen for Hydraulik & Pneumatik Telf Hydraulik og Olielaboratorium Århus Telf /

Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron

Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron Bruges af det canadiske forsvar Fordelene er: Nemt af eftermonterer Renser olien ned til 1 micron Holder olien i min. ISO4406 14/11

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Lav dit eget olie laboratorium

Lav dit eget olie laboratorium Lav dit eget olie laboratorium Af Peter Windfeld Rasmussen Alle der arbejder professionelt med hydraulik ved at ren olie er en forudsætning for stabil drift og lang levetid. Men hvor ren er olien så.?

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

Oliefiltrering og vedligehold

Oliefiltrering og vedligehold CleanOilCon 22/3-2013, SDN Oliefiltrering og vedligehold Forfattet af Steffen D. Nyman, CleanOilCon Kravene til produktionsoptimering øges konstant og dermed krav til præcision, hurtighed, pålidelighed,

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

Fremstillingsnummer : Forhandler :

Fremstillingsnummer : Forhandler : Brugsvejledning DK S.56/26 S 56 26 Fremstillingsnummer : Forhandler : Indledning...2 Forudsætninger for installation - Kraftudtag...3 - Olietank...4-5 - Slangedimensioner...5 - Hydraulikolier... 6-7 -

Læs mere

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen

DISA FLEX 70. Af Peter Windfeld Rasmussen DISA FLEX 70 Af Peter Windfeld Rasmussen De har brug for en ny maskine i Indien sagde chefen. Hvad kommer det mig ved, svarede jeg, men inden der var gået kort tid vidste jeg alt om det, for det blev mit

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

Gaffeltruck 5FG/5FD serien

Gaffeltruck 5FG/5FD serien Motordreven gaffeltruck 5,0-8,0 tons Gaffeltruck 5FG/5FD serien www.toyota-forklifts.dk MATERIAL HANDLING stronger together STABILITET OG YDEEVNE Toyota præsenterer her en avanceret trucktype til et marked,

Læs mere

NYHED. ProSpray. Udvidet garanti! Airless sprøjteanlæg. Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber. Velkendt prof-kvalitet

NYHED. ProSpray. Udvidet garanti! Airless sprøjteanlæg. Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber. Velkendt prof-kvalitet ProSpray Airless sprøjteanlæg Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber Velkendt prof-kvalitet Udvidet garanti! 3. Generation prospray med overbevisende produktegenskaber ProSpray Ny teknik

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

AVN filtreringsaggregat

AVN filtreringsaggregat Gr. 11 Filtre Filtreringsaggregat type TF med betjeningsvejledning AVN filtreringsaggregat Filtreringsaggregatet er transportabelt og klar til brug - monteret med motorværn, hvor pumpen startes og stoppes,

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

Råstyrke - der flytter noget!

Råstyrke - der flytter noget! dantruck 9000 power+ serien Råstyrke - der flytter noget! www.dantruck.com DanTruck 9000 Power+ serien DanTruck 9000 Power+ serien Selv om DanTruck 9000 Power+ serien har dækkene solidt plantet på jorden,

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

Lejer til ethvert behov

Lejer til ethvert behov Lejer til ethvert behov FAG Sales Europe - Danmark Kuglelejer - Rullelejer - Lejer og lejeenheder til specielle anvendelsesområder og brancher - Kugler og ruller - Lejehuse - Tilbehør - Fedt - Udstyr til

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Hydrauliske løsninger og service til offshore, marine og industri

Hydrauliske løsninger og service til offshore, marine og industri Hydrauliske løsninger og service til offshore, marine og industri Komplette hydrauliske løsninger PMC Group er Nordens førende udbyder af hydraulikløsninger til industrien. Vi udvikler og konstruerer hydrauliske

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

CASTROL OLIEUDDANNELSE

CASTROL OLIEUDDANNELSE CASTROL OLIEUDDANNELSE Niels Bjørn Hansen Sales Account Executive Tlf: 20900570 niels.hansen2@bp.com DAGSORDEN Hvorfor har køretøjet brug for smøremiddel? Basisolie Viskositet Tilsætningsstoffer/additiver

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr. Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.: 1043072 MAJ 2004 Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning

Læs mere

9 Proportionalventiler

9 Proportionalventiler 9 Proportionalventiler 9.1 CETOP-plademonterede ventiler 9.1.10 Proportionale retningsventiler, KDG4V / KTG4V-serien VICKERS 9.1.20 Proportionale retningsventiler, KFDG4V-serien VICKERS 9.1.40 Proportionale

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Nyhed fra Filtermist.

Nyhed fra Filtermist. Firma: A/S Adresse: Nyhed fra Filtermist. Vortex forfilter og overvågningsenheden F Monitor, er de seneste nyheder indenfor en lange række filtrerings udstyr. Vortex forfilter er et nyt filter, der er

Læs mere

NÆSTE UDVIKLINGSTRIN.

NÆSTE UDVIKLINGSTRIN. HDS 13/20-4 S/SX NÆSTE UDVIKLINGSTRIN. KÄRCHER's nye hedvandsrenser i superklassen udfører ikke alene et førsteklasses rengøringsarbejde. den er også utrolig robust og simpel at anvende. Den nye ECO indstilling,

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke

Få din olietank miljøtjekket. Læs om de nye krav til olietanke Få din olietank miljøtjekket Læs om de nye krav til olietanke Kontakt oliefyrsmontøren og få tanken miljøtjekket Enstrenget rørføring skal forhindre olieforurening Er du ejer af en olietank på under 6000

Læs mere

UPDATE #02, november 2012

UPDATE #02, november 2012 UPDATE #02, november 2012 Kære læser Velkommen til anden udgave af UPDATE, hvor vi igen har samlet en håndfuld hydraulik-historier til dig. I det sene efterår 2011 spurgte vi i spørgeskemaform, hvad du

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer og problemløsning Smøreolier og brændstoffer 2011 Indhold Side o Benzin... 2 o Diesel... 6 o Motorolie... 11 o Gear- og akselolie.... 14 o Hydraulikolie... 15 Dette hæfte indeholder råd og vejledning til

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

UPDATE #5, december 2012

UPDATE #5, december 2012 UPDATE #5, december 2012 Kære læser Velkommen til femte udgave af UPDATE, hvor du får seneste nyt fra os i Hydra-Grene. Og lad mig gå lige til sagen med en god nyhed: Efter mange års tæt samarbejde er

Læs mere

KLASSIFIKATIONER / SPECIFIKATIONER FOR MOTOROLIER INDHOLDSFORTEGNELSE

KLASSIFIKATIONER / SPECIFIKATIONER FOR MOTOROLIER INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sortimentsliste Revideret den 19. marts 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Salgsservice... 3 Salgs- og leveringsbetingelser... 3 Emballagestørrelse... 4 Produktoversigt... 5 Oil Safe... 6 Anderol

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Hvad er: Projektet er igangsat i 2005 af EU under. Intelligent Energi Europe programme

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Produktkatalog Ultralydsrenser

Produktkatalog Ultralydsrenser Produktkatalog Ultralydsrenser Den danske ekspert i rensning med ultralyd Vi véd noget om ultralyd Det er en af Danmarks mest erfarne eksperter inden for rensetekniske løsninger, der står bag Anmasi. Jan

Læs mere

MT 625 T. Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission

MT 625 T. Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission MT 625 T Løftehøjde : 5.85 m Kapacitet : 2500 kg Højde : 1.92 m Bredde : 1.82 m 2 trins hydrostatisk transmission Kompakt DU HAR BRUG FOR AT HAVE ADGANG OVERALT Bliver dine arbejdsforhold stadig mere krævende,

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug.

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug. 1 Indhold Forord:... 3 Rumtemperatur... 4 Vandtilslutning:... 4 Smudsen:... 4 Afspændingsmiddel:... 4 Referancemaskine:... 5 Definitioner:... 5 Tallerkner pr. vask... 5 Energi pr. vask... 5 Vand pr. vask...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Aps Metalgangen 7 Karlslunde Hvad laver en filterrenser? Anno 2003 : Taastrup-Hedehusene-Karlslunde 2 ovne -9 ovne 2 fuldautomatiske rensemaskiner Indgå

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Højtryksrensere til professionelt brug. Dynamiske og innovative højtryksrensere...

Højtryksrensere til professionelt brug. Dynamiske og innovative højtryksrensere... Højtryksrensere til professionelt brug Dynamiske og innovative højtryksrensere... Model nøglekode TD: Trailer Diesel SD: Indbygning (Skidmounted) Diesel SH: Indbygning (Skidmounted) Hydraulisk MD: Mobil

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

El sikkerhed. Lkaa 2012

El sikkerhed. Lkaa 2012 El sikkerhed Lkaa 2012 Sikkerhed, uheld og risiko Det ideelle sygehusvæsen!! Høj sikkerhed Ingen uheld Lav risiko Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Definitioner! Uheld Et uheld er en uventet og pludselig

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter

Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter Teknisk Manual for Gemini Radio-Mute produkter 20. april 2009 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Formål Side 4. Beskrivelse af Radio Mute Systemet Side 6. Datablad samt teknisk beskrivelse af Muteboks. Side

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

S t o l e s y s t e m 1

S t o l e s y s t e m 1 Stolesystem 1 INDHOLD Om Ergotec, ergonomi og nyheder Montage, Lager- og ESD stole Medicinal, Laboratorie og Cleanroom stole Kemisk og Fødevareindustri stole Værksteds- og Metalindustri stole Betrækker

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

marineservice.com ... move on!

marineservice.com ... move on! marineservice.com... move on! Vi betragter opgaven som fuldført i det øjeblik, vores kunde er klar til at...... move on! Skibsreparationer 2 Skibsreparationer 2 Totalentreprise 3 Motorarbejde / Renovering

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE SERVICE PON POWER SERVICE 24/7/365

VEDLIGEHOLDELSE SERVICE PON POWER SERVICE 24/7/365 VEDLIGEHOLDELSE PON POWER CORPORATE CORPORATE INDHOLD 3 4-5 6-7 8-9 10-11 Corporate service Service døgnet rundt - over hele verden Service Vores serviceafdeling Servicenetværk - i hele verden Servicenetværk

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere