Den RIGTIGE & den RENE olie er = med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den RIGTIGE & den RENE olie er = med"

Transkript

1 Brancheforeningen for Hydraulik & Pneumatik Den RIGTIGE & den RENE olie er = med driftsikkerhed & lang levetid Hydraulik og Olielaboratorium Århus

2 LITTERATURLISTE Hydraulik Ståbi Teknisk Forlag Skelbækgade København V Tlf Smutsavskiljning och Renlighet Institut for Tillæmped Hydraulik Ørnskølsvikk Sverige Tlf DS 2395: Smøreolierørsystemer Vejledende rensningsgrader og flushing DS 2396: Hydraulikolierørsystemer Vejledende rensningsgrader og flushing DS 2397: Hydraulikolierørsystemer Vejledende retningslinier for montage og flushing DS 2398: Prøveudtagning fra smøreolie- og hydraulikolierørsystemer Danske Standarder Kollegievej Charlottenlund Tlf LEVERANDØRER AF HYDRAULIK MEDLEMMER AF BHP AVN Hydraulik A/S Berendsen PMC A/S Robert Bosch A/S David Brown Hydraulics Danmark A/S Busak+Shamban A/S Danfoss A/S Danfoss Hydraulik A/S Dani-tech A/S Dansk Uni-Cardan A/S Denison Hydraulik Danmark A/S Granzow A/S Hem Maskinfabrik A/S Hiflex Denmark AS HN-Consult A/S Herudover er der læst teknisk litteratur fra de forskellige leverandører af hydrauliske komponenter. En del af dette materiale er særdeles lærerigt og kan kraftigt anbefales. Det vil være for omfattende at liste dem alle op. Det anbefales derfor at rette henvendelse direkte til leverandørerne angående netop Deres materiale. Hydra-Grene A/S Hydra Tech A/S Hydropower A/S Hyton Haderslev ApS Hydro Service ApS Hytor A/S Lind Jensens MF A/S PROSPEKT UDARBEJDET AF: BHP Brancheforeningen for Hydraulik & Pneumatik Teknologisk Institut Hydraulik og Olielaboratorium, Århus N. O. Hansen Firma Hydromann Leif Dircksen Firma Hydropower Henning Degnboel Lauridsen Teknologisk Institut Layout og produktion Grafisk Profil August 1999 J. Klitsø A/S Harald V. Lassen I/S Mannesmann Rexroth A/S Oil Control ApS Oiltech Parker-Hannifin Danmark A/S Fritz Schur Teknik AS SSH Stainless A/S Stenhøj Kompressor A/S

3 HYDRAULIK ER EN FLEXIBEL TEKNIK TIL OVERFØRSEL AF ENERGI OG MED MULIGHED FOR MANGE DRIFTSTIMER. DER ER MEGET GODE VÆGT /EFFEKT FORHOLD PÅ DE KOMPONENTER, DER UDFØRER ARBEJDET HYDRAULIKSYSTEMER KAN KONSTRUERES TIL TRINLØS VARIATION AF SÅVEL KRAFT SOM HASTIGHED. DRIFTSIKKERHED ER MEGET TÆT PÅ 100% En betingelse for at opnå disse fordele er: - at det overvejes, hvilke driftsikkerhedskrav der stilles til det hydrauliske system - at der vælges den rigtige olie - at der vælges et renhedsniveau, der svarer til komponenternes krav - at der vælges den rensning af systemet, der er nødvendig før opstart - at der vælges en rensning/filtrering af olien, der vil sikre at oliens forurening holdes under driftsikkerhedskravene 3

4 I PERIODEN BLEV DER GENNEMFØRT STORE UNDERSØGELSER AF DE FEJL DER FOREKOM I EN LANG RÆKKE HYDRAULISKE SYSTEMER I ENGLAND, TYSKLAND OG DANMARK Fra 1986 har Teknologisk Institut, Århus analyseret de fejl, der har været præsenteret i forbindelse med olieanalyser og fejlfindingsopgaver Årsag til fejl kan opgøres i tre grove grupper, således: 1. Ca. 20% er mekaniske årsager: Brækkede fjedre, almindelig slitage, forkert betjening, "pilfingre" osv. 2. Ca. 20% har årsag i hydraulikvæsken: Forkert olie, sammenblanding af ublandbare olier, vand i olien, for høj eller for lav olietemperatur osv. 3. Ca. 60% har årsag i en forurening, der er højere end komponenterne kan tåle, det kan være: For dårlig rensning ved opstart, for dårlig filtrering, manglende udskiftning af filtre osv. Pkt. 1 Er svær helt at undgå, men nogle kan fjernes ved fornuftig omgang med systemerne. Pkt. 2 Kan praktisk talt fjernes helt ved korrekt valg af olie og en god vedligeholdelse. Pkt. 3 Kan praktisk talt forhindres gennem god konstruktion, hvor der vælges en renhed, der er korrekt i forhold til komponent og drift sikkerhedskrav. På en del danske virksomheder sker opstart først efter at systemrenhed er sikret enten gennem flushning eller anden form for rengøring. Opstart sker med så lav belastning som praktisk muligt for at give olien mulighed for at transportere evt. rest- og tilkørselsforurening ind i filtrene. RESULTAT: PRAKTISK TALT IKKE FLERE UPLANLAGTE DRIFTSTOP, HVOR DER ER HYDRAULISKE FORSTYRRELSER. 4

5 Hovedkrav til Hydraulikvæsker Gode smøreegenskaber, rust og korrosionsbeskyttende egenskaber, højtryksegenskaber, lav kompressibilitet, lang levetid (iltningsbestandig), gode luftudskildningsegenskaber, gode vandudskildningsegenskaber, den rigtige viskositet og viskositetsindeks osv. Alt dette d æ kker en standardhydraulikolie Langt hovedparten af de væsker, der anvendes i hydrauliksystemer, er på mineralolie-basis og alle hydraulikkomponenter kan arbejde med en olie, der har én af følgende DIN eller ISO betegnelser: De to mest anvendte olier er: 1. HLP er DIN betegnelsen og HM er ISO betegnelsen. Denne olietype vil dække næsten alle industrikrav, bortset fra områder, hvor der er store temperaturændringer. 2. HV olie er betegnelsen både ved DIN og ved ISO. Det er en olie, der anvendes såfremt, der er store temperaturvariationer. Denne olie anvendes derfor ofte til maskiner, der skal anvendes i landbrug og entrepenørbrancher. Er der behov for at anvende andre typer af hydraulikvæsker, skal leverandør af hydraulikkomponenter kontaktes for at sikre, at komponenterne kan arbejde med væsken. Olietyper DIN ISO Beskrivelse Anvendelse H HH Uden additiver På anlæg uden særlige krav (anvendes sjældent) HL HL Mineralolier tilsat antikorrosions- og antiiltningsadditiver På anlæg med høje tekniske krav HLP HM Som HL, men tilsat antislidadditiver På højtryksanlæg HV HV Som HLP, men med forbedrede viskositets-/ Ved lave eller stærkt temperaturegenskaber, dvs. højt viskositetsindeks varierede temperaturer HLPD Som HLP, dog tilsat detergente og dispergente additiver, På anlæg med mulighed som gør olien selvrensende og øger evnen til at optage vand for vandindtrængning 5

6 Når der skal vælges olie, er det vigtigt først at læse datablade for de komponenter, der anvendes. De vil altid indeholde oplysning om min. og max. viskositet samt min. og max. temperatur. Hvis der vælges en ISO VG 32 olie, vil bedste driftstemperatur være C (se diagram herunder). Max. temperatur vil være 95 C (oliens levetid reduceres dramatisk og pakninger vil være i fare). Min. arbejdstemperatur vil være ca. 2-3 C. Der vil være startforbud, hvis temperatur er lavere end ca. -10 C Ang. olie: Det er altid en god ide at snakke med både leverandør af hydraulikkomponenter og olieleverandør, hvis man er det mindste i tvivl. Er der tale om brandsikre væsker eller olier baseret på planteolie, vand eller anden basis, skal der altid skabes sikkerhed for, at væsken er forligelig med komponenterne Som hovedregel er det pumpen der er mest følsom overfor for høj og for lav viskositet. Sådanne data kunne se sådan ud: Viskositetet [mm 2 /s] cst Min. = 6 cst. Kortvarig uden belastning Min. = 10 cst. Kontinuerlig drift (varm ) Bedst = 25 cst. Bedste viskositet Max. = 160 cst. Tykkeste olie ved max. belastning Max. = 1600 cst. Olie for tyktflydende (startforbud) ,5 4,0 3, ,7 ISO VG 100 ISO VG 68 ISO VG 46 ISO VG 32 ISO VG 22 ISO VG 15 ISO VG Referencetemperatur ISO Temperatur [ C] Bland aldrig olier uden at sikre, 1 centistoke (cst) svarer til viskositet på vand 32 cst = 32 gange højere viskositet end vand Til alle olier kan der rekvireres et "viskositet / temperatur" diagram. at de er blandbare! 6

7 Det, der har størst betydning for driftsikkerhed og levetid for hydrauliske systemer, er hvor ren olien er. De partikler, der forurener og er mest skadelige er så små, at det ikke er muligt at se dem med normalt syn og de kan heller ikke føles i olien. Der skal tages en olieprøve fra systemet, mens det arbejder, fordi prøven skal være repræsentativ. Prøven skal tages, så der ikke kommer snavs fra andre steder end olien, og den skal tages i særligt rensede flasker. Der findes to må der at m å le oliens forurening på : 1. Der kan gennemføres en partikeltælling. (skema for partikeltælling) 2. Der kan laves en filtrering på et meget fint filter, hvor 0,1 l. olie filtreres. Dette filter vurderes i et mikroskop med en forstørrelse på enten 50 gange eller 100 gange og sammenlignes herefter med forureningsbilleder, der viser, hvordan et filter vil se ud ved forskellig forurening efter enten ISO eller NAS standard. Spån 200x Spån og hår 100x 7

8 SÅDAN LÆSES OG OMSÆTTES ET PARTIKELTÆLLERESULTAT Tabel for ISO 4406 Tællemetode: HIAC/ROYCO laser diode efter ISO 4402, 4406 og Partikelstørrelse i my >2 >5 >10 >15 >30 >50 >100 Antal partikler pr. 100 ml Aflæsning for ISO 4406 og 11218: Eksempel: 100 ml. olie presses gennem en automatisk partikeltæller. Antallet af partikler, der blev opmålt, >2 my, >5 my og >15 my, er plottet på kodeskemaet til højre og kodetallene kan aflæses i højre kolonne > 2 my giver klassificering > 5 my giver klassificering >15 my giver klassificering 14. Renhedskoden er således 19 / 17 / 14 TABEL for NAS 1638 Aflæsning for NAS 1638: 100 ml olie presses gennem partikeltæller (se resultat øverst på siden). Antal af partikler der bliver talt opgives i 5 grupper: 5-15 my, my, my, my, >100 my. I dette tilfælde er der talt ca partikler i område 5-15 my. NAS 1638 klasse 8 dækker fra til , og antal er lige på grænsen til klasse 9. De øvrige optællinger er også lige på grænsen til klasse 9. Resultat vil være at renhed er NAS 1638 klasse 8, men med en bemærkning om at den er på grænsen til klasse 9. 1 ml = 0,001 liter 1 my = 1/1000 mm ISO = International Standard Organisation NAS = National Airspace Standard Antal partikler , ,5 1,3 6,4 3,2 1, ,5 1,3 6,4 3,2 1, Partikelstørrelse i my Forure- Partikelstørrelse i my nings klasse >100 Renhedskodetal

9 TYPISKE FOTOMIKROSKOPIBILLEDER, DER VISER FORSKELLIG FORURENING VED FILTRERING AF 100 ML Forstørrelsesgrad 100 gange 0,1 mm = 100 my ISO-kode 15/13/10 NAS-kode 4-5 ISO-kode 19/17/15 NAS-kode 8-9 ISO-kode 16/14/12 NAS-kode 5-6 ISO-kode 21/19/15 NAS-kode ISO-kode 17/15/13 NAS-kode 6-7 ISO-kode 23/21/17 NAS-kode Forstørrelsesgrad 50 gange ISO-kode 18/16/14 NAS-kode 7-8 Knappenål 1 mm Hår 60 my 9

10 VALG AF RENHED I HYDRAULIK SYSTEMER Kilde: AHEM s "Guidelines to Contamination Control in Hydraulic Fluid Power Systems" OLIERENSNINGSMETODE KONTAKT FORHANDLER?! Oversat af: Kenneth Tiedman/Henning D. Lauridsen Der er en klar sammenhæng mellem driftsikkerhed og mængden af forureninger i et hydraulisk system. For at få en planlagt driftsikkerhed og rimelige driftsomkostninger for systemet, stilles der krav om, at systemet arbejder med en passende lav forurening. Det kan være svært at vælge rigtig renhedskrav i et system, og det kan være svært at vælge den rigtige metode til at holde en passende lav renhed. Dette er et hjælpemiddel til at fastlægge korrekt renhedskrav til et hydraulisk system. Systemets forskellige parametre skal omsættes til et vægtningstal. De sammenlagte vægtningstal giver en indikation på den renhed, der skal være i systemet, udtrykt med en ISO kode eller en NAS kode. SYSTEM VÆGTNINGSTAL Trykniveau Konstant Moderate Store hurtige (bar) tryk trykvariationer trykvariationer > Total driftstid (timer) Vægtningstal > Forureningsfølsomhed Lav Langsomtløbende vingemotorer 1 (lavtrykssystemer) Under middel Tandhjulspumper og motorer, 2 grove håndstyrede ventiler Middel Vingepumper og motorer, 3 alm. retningsventiler Over middel Radial/Aksial stempelpumper 4 og motorer, proportional ventiler, trykreduktions og mængderegulerende ventiler Meget følsom Servo- og proportionalventiler 5 med krav om stor præsition og hurtig respons Komponentpris Vægtningstal Lav Basisplade monterede ventiler, 0 enkle pumper og motorer Middel Store og/eller rørmonterede ventiler 1 Høj Store cylindre, servoventiler 2 stempelpumper og motorer Meget høj Store stempelpumper og motorer, 3 specialkomponenter langsomtløbende højmoment motorer Driftsomkostninger Lave Produktionen kan fortsætte efter et 1 kort afbrud og drifttab er begrænset Middel Enkle mobilhydrauliske systemer 2 Høje Maskine i kontinuerlig drift 4 Meget høje Store procesanlæg, off shore anlæg 6 Sikkerhedskrav Lave Udrustning som ved driftstop ikke 0 vil give skader på mennesker eller andre maskiner Middel Udrustning som ved driftstop kan 4 forårsage skade på maskindele Høje Udrustning som ved driftstop kan 8 forårsage skade på mennesker og/eller miljø Systemets anvendelsesmiljø Ren Laboratorie og lignende 0 Middel Maskinfabrik, plastindustri 2 og lignende Under middel Mobil hydraulik, off shore, skov og 3 landbrug Meget Støberier, grusgravning og store 5 forurening anlægsarbejder Vægtningstal lægges sammen og forslag til nødvendig renhed findes i efterstående: VÆGTNINGSTAL RENHEDSKRAV ISO 4406 NAS /19/ /18/ /17/ /16/ /15/ /14/11 5 > 34 15/13/10 14/12/

11 ANBEFALEDE RENHEDSGRADER OG FILTERNIVEAUER ER DU I TVIVL OM VALG AF OLIE VALG AF RENHEDSKRAV I SYSTEMET SPØRG FORHANDLER?! Det efterfølgende skema er kun retningsgivende, men rammer efter vor erfaring rigtigt. De krav, der er stillet, kan opfyldes ved en god opstart og valg af rigtig filtrering. De renhedskrav, der opgives, er hvad man kalder alarmgrænser, d.v.s. at en større forurening vil give driftsforstyrrelser. Valg af renhedsgrad Når renhedsgrad for et hydrauliksystem skal vælges, vil det være den/de komponenter, der har det fineste krav, der vil bestemme renhedskrav til hele systemet. Erfaringsgrundlag Efter vore erfaringer svinger forureningen så meget i systemer, at man for at overholde komponentkravene skal vælge en rensning, som kan balancere forureningsgraden noget lavere. Hvis fineste komponentkrav er ISO kl. 20/18/15 (NAS 1638 kl 9), bør man f.eks. vælge rensesystemer, der kan balancere forureningen i væsken på ca. ISO kl 18/16/13 (NAS 1638 kl 7). Dette skal naturligvis vægtes med krav til driftsikkerhed, driftstop- omkostninger, levetid o.s.v. TYPISKE KOMPONENTKRAV TILLADELIG FORURENING ISO NAS ISO NAS Tryk Typiske systemer Filtrering ß x 75 14/12/9 3 14/12/ bar Siltfølsomme systemer med meget høje drift- 1-3 µm sikkerhedskrav. Laboratorier - rumfart - fly - kontrolsystemer - robotter 17/15/ /14/ bar Servosystemer, stor nøjagtighed, høje tryk, 3-5 µm lang levetid. Visse fly - værktøjsmaskiner - plastmaskiner - hydrostatiske systemer 18/16/ /15/ bar Proportionalsystemer - flowregulering. Hurtige 5-10 µm regulerbare pumper. Hydrostatiske systemer. Generelt produktionsmaskiner. Lang levetid 20/18/ /16/ bar Alm. retningsventiler - regulerbare pumper µm Anvendelse som ovenstående, men mindre driftsikkerhed og levetid. 20/18/ /17/ bar Komponenter, som ovenfor, anvendt i systemer, µm hvor driftsikkerhed og levetid ikke er afgørende parametre. 20/18/ /17/ bar Mellemtrykssystemer, hvor levetid er høj, og hvor µm en del driftstop kan accepteres. Visse komponenter, som er konstrueret til en høj forurening. 21/19/ /18/ bar Mellemtrykssystemer, hvor komponenter er specielt µm konstrueret til en høj forurening. 22/20/ /19/ bar Lavtrykssystemer, f.eks. fjernstyrede spil med µm adskilt hydraulik til fjernstyring 23/21/ /20/ bar Lavtrykssystemer med direkte manuelt µm betjente ventiler Betaværdi = ß = tilførte partikler passerede partikler Eks.: ß 5 = 100 = > 5my/100 ml > 5my/100 ml

12 Brancheforeningen for Hydraulik & Pneumatik Telf Hydraulik og Olielaboratorium Århus Telf /

Hydraulik- og Olielaboratoriet Kemiteknik Miljødivisionen

Hydraulik- og Olielaboratoriet Kemiteknik Miljødivisionen Hydraulik- og Olielaboratoriet Kemiteknik Miljødivisionen Indholdsfortegnelse Udtagning af olieprøver 3 Rådgivning - Vedligehold - Olie 5 Anbefalede renhedsgrader og filterniveauer 8 I en maskines levetid

Læs mere

Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron

Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron Bruges af det canadiske forsvar Fordelene er: Nemt af eftermonterer Renser olien ned til 1 micron Holder olien i min. ISO4406 14/11

Læs mere

BRUGSANVISNING For Hydraulisk Pumpeunit

BRUGSANVISNING For Hydraulisk Pumpeunit BRUGSANVISNING For Hydraulisk Pumpeunit 1 INDEX ADVARSLER 1 ANVENDELSE 2 GENERELT 2 MONTAGE 2 DEMONTAGE 4 TRANSPORT 4 FØR OPSTART 4 OPSTART 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 OPBEVARING 5 FEJLFINDING. 6 BEREGNING AF

Læs mere

Valg af korrekt filtreringssystem

Valg af korrekt filtreringssystem Valg af korrekt filtreringssystem Peter Windfeld Rasmussen Indledning Dette indlæg er ikke et forsøg på at beskrive en håndfast metode som kan anvendes af alle og enhver til et vilkårligt formål eller

Læs mere

Hydrostatiske transmissioner

Hydrostatiske transmissioner Hydrostatiske transmissioner Erhvervsskolerne Aars Hydrostatisk transmissioner HYDROSTATISKE TRANSMISSIONER...1 EGENSKABER...1 HYDROSTATISK TRANSMISSION...3 EFTERFYLDE...4 HOVEDSYSTEM...5 REGULERINGSSYSTEM...6

Læs mere

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. we know how AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 35 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedafdelingen på 2.000 m² ligger i Brøndby,

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Gr. 10 Pumpeaggregater

Gr. 10 Pumpeaggregater Gr. 10 Pumpeaggregater AVN Pumpestation AVN Hydraulik A/S har mange års erfaring i fremstilling af pumpestationer til stort set alle formål i industrien. Vi har også et stort know-how omkring hydraulik

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Hydraulik- og Olielaboratoriet Kemiteknik Miljødivisionen

Hydraulik- og Olielaboratoriet Kemiteknik Miljødivisionen Partikeltælling Vandbestemmelse (KF-titrering) Gravimetri Mikroskopi Røntgenanalyse (EDXRF) Elektronmikroskopi (SEM) Ferrografi (RPD+ PQ) Viskositet Diverse analyser Hydraulik- og Olielaboratoriet Kemiteknik

Læs mere

Service og reparation af hydrauliske systemer. PMC Technology A/S

Service og reparation af hydrauliske systemer. PMC Technology A/S Service og reparation af hydrauliske systemer PMC Technology A/S Vi har alt, hvad man kan tænke sig af sin serviceleverandør Det er dyrt, når hydrauliske systemer står stille. Derfor er der behov for en

Læs mere

Gr. 10 Pumpeaggregater

Gr. 10 Pumpeaggregater Gr. 10 Pumpeaggregater AVN Pumpestation AVN Hydraulik A/S har mange års erfaring i fremstilling af pumpestationer til stort set alle formål i industrien. Vi har også et stort know-how omkring hydraulik

Læs mere

Trend Analyse & Monitorering - dybdegående analyse af væskers tilstand på laboratorium

Trend Analyse & Monitorering - dybdegående analyse af væskers tilstand på laboratorium Trend Analyse & Monitorering - dybdegående analyse af væskers tilstand på laboratorium Et grundigt overvågningsprogram er vigtig for effektiv forbyggende vedligehold af dine systemer. På et meget tidligt

Læs mere

Stiga Oliesortiment. Original olie

Stiga Oliesortiment. Original olie Stiga Oliesortiment STIGAs originale olier er udviklet, så de sikrer pålidelighed, effektivitet og lang levetid for dine havemaskiner. Alle originale olier leverer en perfekt ydelse, også under skrappe

Læs mere

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre

ATEX FDA ISO 9001 ATEX ISO 9001 FDA ISO 9001 FDA EMC EMC ISO 9001 ATEX FDA ATEX FDA EMC. Auto-line Automatiske selvrensende filtre ISO 91 ISO 91 FDA ISO EMC 91 ISO 91 FDA EMC FDA FDA EMC EMC ISO 91 FDA EMC Automatiske selvrensende filtre Skraber er kun i si under rensning Mange paknings- og styringsvarianter Skarpkantet spaltesi -

Læs mere

Lav dit eget olie laboratorium

Lav dit eget olie laboratorium Lav dit eget olie laboratorium Af Peter Windfeld Rasmussen Alle der arbejder professionelt med hydraulik ved at ren olie er en forudsætning for stabil drift og lang levetid. Men hvor ren er olien så.?

Læs mere

DANSK OLIE & DIESEL VEDLIGEHOLD. Kontinuerlig vedligehold af olie og diesel giver den højeste renhedsgrad.

DANSK OLIE & DIESEL VEDLIGEHOLD. Kontinuerlig vedligehold af olie og diesel giver den højeste renhedsgrad. DANSK OLIE & DIESEL VEDLIGEHOLD Kontinuerlig vedligehold af olie og diesel giver den højeste renhedsgrad www.clteknik.dk www.waagene.no 1 Historien bag Ing. Åge S. Wågene startede sin tekniske virksomhed

Læs mere

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation HPP18E FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 4708 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie,

Læs mere

Forord. Kaj Holmegaard fra Aars, har i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars, stået for revisionen.

Forord. Kaj Holmegaard fra Aars, har i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars, stået for revisionen. Forord Dette er en kraftig revideret og udvidet udgave af bogen»hydraulik«.»hydraulik«giver læseren et indblik i den hydrauliske verden, og de muligheder denne indeholder. Som indledning handler bogen

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B

Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B Egenskaber EV260B Til trinløs flowregulering i industrianlæg Kort reaktionstid Lineær karakteristik i hele reguleringsområdet Lukker ved strømsvigt

Læs mere

47768 Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg

47768 Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg 47768 Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg Øvelser/opgaver 1 Forord Bogen 47768 Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg anvendes som opgave- og øvelsesbog for efteruddannelseskursus

Læs mere

V. Å. Gram A/S

V. Å. Gram A/S Filterenhed type FR Kompakt filteranlæg med manuel Roto-rens. Velegnet til filtrering af luft fra støv- og spångivende processer med korte driftsintervaller, f. eks. i forbindelse med slibemaskiner og

Læs mere

HH10/HH10RV hydraulisk hammer

HH10/HH10RV hydraulisk hammer Før brug HH10/HH10RV hydraulisk hammer HH10 fra serienummer 1451 HH10RV fra serienummer 2741 Revideret 30.08.2011 Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner

Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner Undervisningsmateriale til AMU mål: Udmåling og indstilling på entreprenørmaskiner. 45877 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (Marts 2016). Materialet er udviklet af Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

TechData ENDURATEX EP & XL SYNTETISKE GEAROLIER. Egenskaber & Fordele

TechData ENDURATEX EP & XL SYNTETISKE GEAROLIER. Egenskaber & Fordele ENDURATEX EP & XL SYNTETISKE GEAROLIER Petro Canada s Enduratex gearolier er højkvalitets gearolier formuleret til brug i lukkede industrielle geardrev og lejer, der opererer under stærkt varierende betingelser.

Læs mere

LØSNINGEN FOR EN RENERE KLOAK RENOVATION KOMBINERET HØJTRYKS- SPULER OG SLAMSUGER

LØSNINGEN FOR EN RENERE KLOAK RENOVATION KOMBINERET HØJTRYKS- SPULER OG SLAMSUGER LØSNINGEN FOR EN RENERE KLOAK RENOVATION KOMBINERET HØJTRYKS- SPULER OG SLAMSUGER 2 I 3 VANDTÆTTE LØSNINGER FRA SPECIALISTER FRA FLENSBORG Produktlinien elephant er en arbejdshest til alle opgaver De profiterer

Læs mere

Oliefiltrering og vedligehold

Oliefiltrering og vedligehold CleanOilCon 22/3-2013, SDN Oliefiltrering og vedligehold Forfattet af Steffen D. Nyman, CleanOilCon Kravene til produktionsoptimering øges konstant og dermed krav til præcision, hurtighed, pålidelighed,

Læs mere

Valvoline. hydraulikolie

Valvoline. hydraulikolie Valvoline hydraulikolie fagfolk vælger valvoline SMØREMIDLER valvoline i hydraulikolie Hvad gør Valvoline til nummer 1 blandt alle oliemærker? Første varemærke Dr. John Ellis skabte olieindustriens første

Læs mere

Efterår 2013. Ren hydraulik. Et projekt om kran produktion på Højbjerg Maskinfabrik. Poul Erik Bramsen Aarhus Maskinmesterskole

Efterår 2013. Ren hydraulik. Et projekt om kran produktion på Højbjerg Maskinfabrik. Poul Erik Bramsen Aarhus Maskinmesterskole Efterår 2013 Ren hydraulik Et projekt om kran produktion på Højbjerg Maskinfabrik Poul Erik Bramsen Aarhus Maskinmesterskole Poul Erik Bramsen Studie nummer: A10550 Ren hydraulik Et projekt om kran produktion

Læs mere

Lavet i samarbejde med DTU

Lavet i samarbejde med DTU HYDRAULIK RENHED Lavet i samarbejde med DTU Forbeholdt medlemmer af faggruppen Forord BITVA er en kommercielt orienteret landsdækkende brancheforening, hvis mere end 150 medlemsfirmaer er importører, agenturvirksomheder,

Læs mere

FILTRERING AF VÆSKER. Sikkerhed kræver kvalitet

FILTRERING AF VÆSKER. Sikkerhed kræver kvalitet FILTRERING AF VÆSKER Sikkerhed kræver kvalitet Automobil industri Centralanlæg til filtrering af skærevæske Kraft industri Filtrering af smøreolie Maskin industri Precoatfilter for slibeolie BOLLFILTER

Læs mere

OLIESEPARATOR. Olieseparatorer Til separering af alle typer overfladeolie fra procesvæsker ved temperaturer helt op til 95.

OLIESEPARATOR. Olieseparatorer Til separering af alle typer overfladeolie fra procesvæsker ved temperaturer helt op til 95. PRODUKTSORTIMENT 1 OLIESEPARATOR Vores navn står for højeste kvalitet, udført i rustfrit stål. Over 2000 m² produktions- og administrationslokaler muliggør den højeste fleksibilitet i vores kundetilpassede

Læs mere

HMF Handy-kraner Højbjerg Maskinfabrik A/S Oddervej 200 DK-8270 Højbjerg Tel.: +45 8627 0800 Fax: +45 8627 0744 info@hmf.dk www.hmf.

HMF Handy-kraner Højbjerg Maskinfabrik A/S Oddervej 200 DK-8270 Højbjerg Tel.: +45 8627 0800 Fax: +45 8627 0744 info@hmf.dk www.hmf. HMF Handy-kraner HMF Handy-kraner Handy-serien er en række kraner i 0,5 tm - 3 tm klassen beregnet til mindre 2-akslede lastbiler med en totalvægt mellem 2,8-4,5 t. Kranerne er designet til fleksibel og

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler.

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. Have-Parkmekaniker Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. HANSENBERG Faglig it 1 niveau Begynder 1. Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point samt gemme og hente

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

BILAGSHÆFTE. Automation af olieudskillere 9. DECEMBER 2016 LASSE RAUN JENSEN G FREDERICIA MASKINMESTER SKOLE

BILAGSHÆFTE. Automation af olieudskillere 9. DECEMBER 2016 LASSE RAUN JENSEN G FREDERICIA MASKINMESTER SKOLE BILAGSHÆFTE Automation af olieudskillere 9. DECEMBER 2016 LASSE RAUN JENSEN FREDERICIA MASKINMESTER SKOLE Indhold Bilag 1 Projektskabelon... 2 Bilag 2 Udsnit af olieaftapningsjournal... 4 Bilag 3 Anlægstegning...

Læs mere

Kap. 9 Mineralblandeanlæg

Kap. 9 Mineralblandeanlæg Kap. 9 Mineralblandeanlæg 1 ADVARSEL OG SIKKERHED... 2 2 INDTASTNING AF RECEPT... 3 2.1 MF5000 PROGRAM... 3 2.2 MULTCOM PROGRAM... 3 2.3 NÆRINGSSTOFBEREGNING... 4 3 RENGØRING... 5 4 KALIBRERING... 6 5

Læs mere

Service og vedligehold på robotter

Service og vedligehold på robotter Carsten Sumborg & Ebbe D Højlund, 2016-03-02 Service og vedligehold på robotter March 4, 2016 Slide 1 Hovedpunkter 1. Hvem er vi 2. Robot udvikling, 1961 > 2016>>? 3. Service & Vedligehold 4. Produktions

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

Elektrokul A/S. Kemikalier

Elektrokul A/S. Kemikalier Elektrokul A/S Kemikalier Deioniseringsmiddel MB46LT MB46 LT og MB9 er deioniseringsmidler i høj kvalitet til direkte rengøring af procesvand, som indeholder spor af jern eller en anden metallegering.

Læs mere

5G/5GH Standard serien 60 til 66 kw (80 til 90 hk) Kompakt ydeevne

5G/5GH Standard serien 60 til 66 kw (80 til 90 hk) Kompakt ydeevne 5G/5GH Standard serien 60 til 66 kw (80 til 90 hk) Kompakt ydeevne 2 5G/5GH serien Kompakt ydeevne har fået nyt navn: 5G Standard serien Din John Deere 5G traktor klarer opgaver inden for en bred vifte

Læs mere

EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg.

EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg. EnwaMatic Vandbehandling i lukkede, vandbårne køle- og centralvarmeanlæg. Udfordringer og problemer med lukkede vandkredsløb Løsningen o Hvorfor o Hvordan Hvem har vi løst problemer for? Udfordringerne

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Væskekølere Grasso Grasso BluGenium Grasso V. Vedligeholdelsescheckliste (Oversæt til orginal sprog) L_142514_1

Væskekølere Grasso Grasso BluGenium Grasso V. Vedligeholdelsescheckliste (Oversæt til orginal sprog) L_142514_1 Grasso V Vedligeholdelsescheckliste (Oversæt til orginal sprog) L_142514_1 COPYRIGHT Alle rettigheder forbeholdes. Denne dokumentation eller dele heraf må ikke, uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Rensning af vejvand Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret 1 Hvorfor skal regnvand renses? Regnvand fra veje indeholder bl.a.: PAH

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

BOGBALLE A/S. Hvem er vi?

BOGBALLE A/S. Hvem er vi? S-line BOGBALLE A/S. Hvem er vi? Vi er en af verdens førende leverandører af salt- og sandspredere. Med afsæt i en stor produktion af gødningsspredere er vores program i saltspredere et særdeles kompetent

Læs mere

og fuld kontrol Styrke Compact Generation

og fuld kontrol Styrke Compact Generation Styrke og fuld kontrol Compact Generation Easy Universal Expert Make it your home. Skab dit eget hjem med de nye vinkelslibere fra Bosch. De er kraftige og robuste og tilbyder god føring og kontrol takket

Læs mere

Temperaturregulatorer

Temperaturregulatorer 9.0.00-C DK Hurtigvalg af Temperaturregulatorer Dimensionering af ventiler og termostater m.v. C o n t r o l s A/S - borger for driftssikker regulering af varme- og ventilationsanlæg. Hurtigvalg af temperatur-regulatorer

Læs mere

Katalog & Prisliste - Industristøvsugere

Katalog & Prisliste - Industristøvsugere CENTRUM TECHNIKI WENTYLA CYJ Katalog & Prisliste - Industristøvsugere (Gældende pr. 1/8-2010) www.flexair.dk KMB2 Kompakt og kraftfuld industristøvsuger på 2 Særligt udviklet til brug på f.eks byggepladser

Læs mere

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / / TEKTRA Sprint 600 er en batteridrevet fejemaskine med en fejebredde på 650 mm. Den er designet til at feje hurtigt og effektivt i et tørt og støvet miljø. Det kompakte

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

Grundlæggende. Hydraulik

Grundlæggende. Hydraulik Grundlæggende Hydraulik Peter Windfeld Rasmussen Side 1 af 1 04-09-2006 Indhold Indhold... 2 1 Generelt... 4 2 Enheder... 4 3 Teori... 5 3.1 Det hydrauliske tryk... 5 3.2 Volumenstrøm... 6 3.3 Strømningsforhold...

Læs mere

2 Pumper. Pumper. 2.1 Aksialstempelpumper 2.1.10 PVQ-serien, variabel fortrængning VICKERS 2.1.20 PVH-serien, variabel fortrængning VICKERS

2 Pumper. Pumper. 2.1 Aksialstempelpumper 2.1.10 PVQ-serien, variabel fortrængning VICKERS 2.1.20 PVH-serien, variabel fortrængning VICKERS 2 Pumper 2.1 Aksialstempelpumper 2.1.10 PVQ-serien, variabel fortrængning VICKERS 2.1.20 PVH-serien, variabel fortrængning VICKERS 2.2 Vingepumper 2.2.10 V10 og V20-serien VICKERS 2.2.20 V og VQ-serien

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com BIN-X System BIN-X System et overblik Ultrafiltrering Mekanisk rensning af koldt og varmt brugsvand Fjerner alle bakterier, herunder Legionella bakterier, partikler og næsten alle vira Membran med porestørrelse

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

300.9D. hydraulisk minigravemaskine. Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt med styrtbøjle

300.9D. hydraulisk minigravemaskine. Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt med styrtbøjle 300.9D hydraulisk minigravemaskine Motor Hestekræfter 13,7 kw 18,6 hk Vægt Transportvægt uden styrtbøjle 935 kg Transportvægt med styrtbøjle 985 kg Kompakt størrelse God manøvreevne Kompakt størrelse Med

Læs mere

Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

én MASKINE - MANgE MulIghEdEr

én MASKINE - MANgE MulIghEdEr én MASKINE - MANgE MulIghEdEr Den bedste produktudvikling sker i tæt dialog med kunderne. Ventrac har levet op til den overbevisning lige siden den første Ventrac rullede ud i terrænet. Brugernes erfaringer

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

Sikkerhed under service

Sikkerhed under service Lockout / tagout (LOTO) Sikkerhed under service Maskinsikkerhed ApS Ved BFA Industri Arbejdsmiljøtopmøde den 25. oktober 2017 1 Maskinsikkerhed ApS - Risikovurdering - Sikker indretning - Dokumentation

Læs mere

NYHED. ProSpray. Udvidet garanti! Airless sprøjteanlæg. Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber. Velkendt prof-kvalitet

NYHED. ProSpray. Udvidet garanti! Airless sprøjteanlæg. Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber. Velkendt prof-kvalitet ProSpray Airless sprøjteanlæg Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber Velkendt prof-kvalitet Udvidet garanti! 3. Generation prospray med overbevisende produktegenskaber ProSpray Ny teknik

Læs mere

Mink Master 1300 Maach Technic A/S +45 96 39 10 66 DANSK. Brugermanual. Mink Master 1300

Mink Master 1300 Maach Technic A/S +45 96 39 10 66 DANSK. Brugermanual. Mink Master 1300 DANSK Brugermanual Mink Master 1300 0 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 Mink Master 580 GARANTI... 3 IDENTIFIKATION AF MINK MASTER 580... 3 EU- Overensstemmelseserklæring... 4 HVORDAN MAN ARBEJDER

Læs mere

SediPipe: Anvendelse i Danmark

SediPipe: Anvendelse i Danmark SediPipe: Anvendelse i Danmark Anvendes, Når regnvand skal være rent til: Natur fredet områder Havne Å løb og andre recipienter Åbne og lukket bassiner (mindre drift/rengøring SEDIpoint renser for sedimenter,

Læs mere

SNOE 200 SNR lejehuse

SNOE 200 SNR lejehuse Montage-, service- og vedligeholdelsesvejledning SNOE 200 SNR lejehuse N TS5142 www.ntn-snr.com With You INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DE FORSKELLIGE TYPER OLIESMURTE STÅLEJER 2. FORBEREDELSE AF MONTERINGEN 3.

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 6. Rengøring og vedligeholdelse 7. Fejlfinding 8. Nedtagning, udfasning og bortskaffelse Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige.

Læs mere

Hydraulik. Trykluftinstallation

Hydraulik. Trykluftinstallation Hydraulik Indledning Hydraulik er den moderne form for kraftoverføring og erstatter mange steder tidligere anvendte mekaniske kraftoverføringer så som tandhjul, remtræk, kardanaksler m.m. Hydraulisk effekt

Læs mere

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.dk

17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden. Lavere trykstød Lavere omkostninger. ia.danfoss.dk Lavere trykstød Lavere omkostninger Magnetventiler, skråsædeventiler og termostatisk styrede ventiler en oversigt over produkter til væskestyring 17 % bedre vandslagsdæmpning i forhold til industristandarden

Læs mere

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik Oversigt Trykluft forsyning: Kompressor Køletørre Filter & Vandudskiller Tryktank/ beholder Fremføring af trykluft: Rørføring med udtag og kondenspotter Luftbehandling FRS Enhed : Cylinder og aktuator

Læs mere

Hydraulisk hammer HH15

Hydraulisk hammer HH15 Hydraulisk hammer HH15 Fra serie-nr. 7738 Revideret 30.08.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler vi, at

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Vare nr.: 1.185-113.0

Vare nr.: 1.185-113.0 K 855 HS Med højtryks og varmt vand (80 ºC) sikrer hedvands-renseren et hygiejnisk rengøringsresultat. Ved hjælp af den høje temperatur kan du nedsætte både rengøringstiden og tørretiden samt spare på

Læs mere

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information

ZINGA Tekniske Data. Fysisk og teknisk information ZINGA Tekniske Data Ref.: TF ZINGA.E N 10/12/08-12 ZINGA ZM-RE-PRO-04-A Filmgalvaniseringssystemet ZINGA er en, en-komponent overfladebehandling, der indeholder 96% zink i tørfilmen og yder en katodisk

Læs mere

HYDRAULIK INSTANT SEAL

HYDRAULIK INSTANT SEAL HYDRAULIK -1- HYDRAULIK UENDELIG RING RM stempelstang (stationær) monteret DGS 6 p og DGS 6m PM stempel (dynamisk) monteret DPK 6cp og DPK 6m Positiv læbedesign Den massive profil er modstandsdygtig overfor

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

NEER ENGI SAMMENLIGNENDE TEST AF 3 GUNDFOS DYKPUMPER TIL GYLLE OG SPILDEVANDSSLAM. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-7

NEER ENGI SAMMENLIGNENDE TEST AF 3 GUNDFOS DYKPUMPER TIL GYLLE OG SPILDEVANDSSLAM. Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-7 NEER ENGI SAMMENLIGNENDE TEST AF 3 GUNDFOS DYKPUMPER TIL GYLLE OG SPILDEVANDSSLAM Mechanical Engineering Technical Report ME-TR-7 DATA SHEET Titel: Sammenlignende test af 3 Grundfos dykpumper til gylle

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering ... via regulerbare motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 Som følge af de konstant stigende energipriser tvinges virksomheder oftere og oftere

Læs mere

SE 75/85-55. 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal

SE 75/85-55. 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal SE 75/85-55 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal 1-rækket som altid.ydedygtig som aldrig før: den nye SE 75/85-55. Der findes ikke noget,

Læs mere

D WD Betjeningsvejledning

D WD Betjeningsvejledning Copyright FSI power-tech, Erhvervsparken 2, DK-7160 Tørring D30-4702WD Betjeningsvejledning CE OVERNSSTEMMELSESERKLÆRING Producent:... FSI power-tech aps... Erhvervsparken 2... DK 7160 Tørring... Tlf.

Læs mere

Gennemgang af olietyper i forbindelse med MX5 November 2010

Gennemgang af olietyper i forbindelse med MX5 November 2010 Gennemgang af olietyper i forbindelse med MX5 November 2010 Indledning Teknikgruppen har gennem længere tid undersøgt, hvordan man bedst muligt skifter motorolie, gearkasseolie og diffrentialeolie på de

Læs mere

DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE

DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE VIGTIG INFORMATION! DIESEL PARTIKEL FILTRE - HVAD DU UBETINGET SKAL CHECKE VED UDSKIFTNING! ENGINEERED IN GERMANY W200_A5_Walker_DPF_Check_List_Cover_Color_DK_02.indd 1

Læs mere

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE MANUFACTURED MANUFACTURED 2 PICHON 40 ÅRS ERFARING TIL DERES RÅDIGHED PICHON KNOW-HOW I mere end 40 år har PICHON været

Læs mere