SKIBSBEVARINGSFONDEN. Pjecer om bevaring. Olie og maling til bevaringsværdige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIBSBEVARINGSFONDEN. Pjecer om bevaring. Olie og maling til bevaringsværdige"

Transkript

1 SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring 1 Olie og maling til bevaringsværdige skibe

2 Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde, danske fartøjer; - at søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark; - at øge såvel skibsejeres som den øvrige befolknings forståelse for de kulturhistoriske værdier som skibe og maritime miljøer repræsenterer. Fonden søger disse mål fremmet gennem alment oplysende virksomhed, konsulentbistand samt økonomisk støtte, primært ved långivning. Kapitalen kan anbringes i fartøjer mellem 2 og 300 BRT. Fonden udsteder bevaringsværdighedserklæringer, udgiver årsberetninger og pjecer om skibsbevaring, samt vedligeholdelsesplaner for skibe med bevaringsværdighedsstatus. Opdateret oversigt over Fondens publikationer finder du på vores hjemmeside. Om pjecerne Skibsbevaringsfondens serie "Pjecer om bevaring" henvender sig til ejere af bevaringsværdige skibe og andre, der interesserer sig for bevaring af maritime kulturminder. Pjecerne dækker de forskellige sider i bevaringsarbejdet og har som formål at give inspiration til og argumentation for at bruge traditionelle metoder og midler i arbejdet med skibene. Pjecer i serien: Sejl til bevaringsværdige skibe Olie og maling til bevaringsværdige skibe Ventilation på bevaringsværdige skibe Pjecerne kan fås ved henvendelse til SKIBSBEVARINGSFONDEN Sekretariatet Skovhusevej 35, 4720 Præstø Tlf./fax: E-post: Eller Jyllands-kontoret Vorsøvej 14, Søvind, 8700 Horsens Tlf: Fax: E-post: Du finder desuden pjecerne på: Forsiden: Fiskerjollen Udsigten males. (Foto: Tom Rasmussen) 05/02

3 Behovet for overfladebeskyttelse Kontinuerlig vedligeholdelse er nødvendig for at bevare et skib. Et skib nyt eller gammelt forfalder forbløffende hurtigt uden forebyggende vedligeholdelse. Denne simple erfaring kan ikke formidles ofte nok. Et af SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er at motivere skibsejerne til at bevare de traditioner, der hører til bygning, drift og vedligeholdelse af ældre skibe. Dette gøres gennem faglig rådgivning og økonomisk støtte til restaurering af fartøjerne. Målet er, at skibene ikke bare ser rigtige ud, men at de, helt ned i detaljen, er så autentiske som muligt. Brugen af traditionelle materialer og håndværksteknikker i reparationer og vedligeholdelse er med til at understreges skibenes autenticitet. I nogle henseender giver brugen af traditionelle materialer og produkter, teknisk set, til og med også fordele. Til denne kategori hører utvivlsomt overfladebeskyttelse og maling. Om farverne i sin oprindelse blev brugt til at forskønne eller beskytte, skal være usagt. Det er imidlertid et ubetinget faktum, at et korrekt udført malerarbejde både konserverer og beskytter underlaget mod nedbrydning, samtidig med at det giver overfladen en æstetisk kvalitet. Men det er ikke ligegyldigt, hvilken type maling og hvilke farver, man bruger. Malingen skal kort og godt passe til opgaven og det kulturhistoriske baggrundsmateriale, betragtet udfra både en teknisk og en kulturhistorisk synsvinkel. Maling før og nu Arkæologien har for længst afsløret at trætjæren var vikingernes mest benyttede - og bedste - middel for konservering og overfladebehandling af træ. Deres skibe var smurt med tjære, men de var også malede. Man formoder at maling lavet af kasein (f.eks. kærnemælk), som sidder utroligt godt på tjære og er meget vejrbestandigt, blev benyttet på vikingeskibene. En god kilde til dokumentation af farvebrugen på de ældste skibe er f.eks. afbildninger af malede og dekorerede skibe på Bayeux-tapetet (illustrationen herunder) som skildrer Wilhelm Erobrerens invasion af England i Der findes også malingsspor på flere vikingeskibsfund, bl.a. Gokstadskibet. Bayeaux-tapetet er et 70 meter langt broderiarbejde, fremstillet for over 900 år siden og skildrer slaget ved Hastings år Trods sin høje alder har tapetets oprindelige farver holdt sig godt, her repræsenteret ved farverne gult, rødt og sort. Motivet fremstiller Harald Godwinsons landgang i Normandiet ca

4 Skonnert MIRA bygget af Rasmus Møller i Farvebrugen er beskeden: Sort tjære, hvid, grå og evt. lys grøn linoliemaling og blankskrabet, olieret eg. Efter Jens Friis Pedersen. De mange skibsportrætter fra det 18. og det 19. århundrede er et udmærket kildemateriale til dokumentation af den nyere tids farvebrug. Og tænk bare på arkitekten Jens Friis Pedersens smukke og meget detaljerede, farvelagte tegninger, vi finder gengivet i bogværket Sejlskibe. Maling er en blanding af et farvepigment og et bindemiddel. Lim, æg, mælk, mos olie og kalk blev brugt som bindemidler helt frem til vores egen tid, da industrielt fremstillede bindemidler erstattede de naturbaserede. I dag er de gamle malingstraditioner igen blevet interessante, ikke mindst på grund af malingens kvalitet, men også af miljømæssige årsager.. Der er ikke skrevet meget om skibsmalingernes tekniske udvikling. Vi må derfor gå ud fra, at de kundskaber man havde om lak, olie og maling til huse og genstande også lå til grund for brugen af maling på skibe. Vi skal helt frem til begyndelsen af 1800-tallet, før vi finder gode beskrivelser og instruktioner for maling af skibe. Beskrivelserne gælder, næsten uden undtagelse, maling af orlogsskibe. Den danske handelssøfarts historie er, indtil 1814, i stor grad ensbetydende med den danske orlogsflådes historie. Flåden havde godt udviklede kvalitetsstyringssystemer for skibenes vedligeholdelse, og de erfaringer man høstede i flåden, havde en direkte afsmitning på den civile søfart. Den første industrialiserede fremstilling af skibsmaling koncentrerede sig om skibsfartens igennem alle tider største problem, nemlig undervandsskrogets begroning. Også her var det orlogsflåden som var drivkraften i udviklingen. De nye, engelske ironclads (træskibe med udvendig jernbeklædning) led af kraftig korrosion. Gennem praktiske forsøg og kostbar erfaring blev det tidligt i 1800-tallet klart, at antikorrosive malinger og bundmalinger skulle bruges på jernskibene samtidigt, for at opnå det bedste resultat. De første regulære malingssystemer så dagens lys omkring Men allerede ved midten af det 18. århundrede var der etableret fabrikker for fremstilling af skibsmaling i en række europæiske lande. I Horsens leverede firmaet Holmboes eftf. allerede i 1906 en strygefærdig skibsoliemaling. I 1915 etablerede Jørgen Christian Hempel sin teknisk kemiske Fabrik for industriel fremstilling af skibsmaling. Ordinær skibsmaling var helt frem til ca stort set - ensbetydende med linoliemaling. Da kom de første alkydmalinger på markedet, og den aggressive markedsføring af den nye malings fortræffelighed førte til, at fabrikkerne efterhånden holdt op med at producere linoliemaling. Ved Anden verdenskrigs begyndelse var strygefærdige skibsmalinger for længst blevet et indarbejdet produkt på markedet, men traditionen at blande malingen selv holdt sig levende i endnu nogle år. Desværre byggede blanding af maling om bord i så høj grad på personlig erfaring, at der ikke findes megen skriftlig dokumentation 4

5 om emnet. Bogen, man ofte citerer fra, er skrevet i 1940 af den danske kaptajn Bjarne Winther. Med al mulig respekt for Jens Kusk Jensens berømte håndbog i sømandskab, er Winthers bog den første egentlige håndbog i skibsvedligeholdelse, som er udgivet på dansk. Senere har vi fået flere, f.eks. Your ship and its maintenance (J. C. Hempel 1963) og Frits Hansens Om undervandsskroget især (Dansk Styrmandsforening/I. C. Weilbach 1984). Desuden giver Haandværkets Bog. Malerfaget fra 1935 detaljerede beskrivelser af farvernes sammensætning og egenskaber, påføringsteknikker osv. Skibsmaling kan deles op i følgende grupper: Rusthindrende maling (primer) til jern og stål, begroningshindrende maling, bælteog fribordsmaling, anden eksteriørmaling. Før Anden verdenskrig var industriel fremstilling af strygefærdig skibsmaling blevet vanlig. Men automatiseringen af produktione var alligevel ikke gennemført over alt. (Foto: Jotungruppen) I tidens løb er de forskellige grupper blevet udviklet med en række malinger til specielle formål. Der findes produktserier for træ, stål og aluminium. Malingstyperne for brug på træ er langt fra så specialiserede, som for stål og aluminium. Malinger på forskellig basis kan desuden kun i begrænset grad bruges sammen eller males ovenover hinanden, og man kan derfor opleve, at malingen koger pga. kemiske reaktioner med underliggende lag. Rusthindrende maling til jern og stål. Primere Mønjemaling har en flere tusinde år gammel historie. Mønje (af latin minium, betegnede oprindelig den dybrøde farve cinnober, men blev senere hæftet til det røde bly-pigment) har været den almindeligste korrosionshindrende maling til jern og stål under vandlinien, f.eks. malet på klinkbyggede bådes naglehoveder under vandlinien. Omkring 1900 kunne mønje enten være blymønje eller jernmønje, når man skulle beskytte jernet mod korrosion. Forskellen kan man se på farven. Mens blyoxydpulveret er lyserødt, er jernoxydpulveret meget mørkere. Det er vigtigt, at pulveret ikke indeholder opløselige salte eller svovl, som netop fremmer, ikke hindrer, korrosion. Udrørt i linoliefernis får man en god, rusthindrende maling. Linoliens lange tørretid og fine molekylstruktur medfører, at malingen får god tid til at trække ind i materialet og give en god beskyttelse. Mønjen måtte efterhånden vige pladsen for de moderne malingssystemer, baseret på andre bindemidler end linolie. Blymønje sælges ikke længere frit, af sundhedsmæssige hensyn; bly er meget giftigt. Men et velrenommeret værft kan sagtens søge Arbejdstilsynet i sit amt om en specialtilladelse, som vil give mulighed til at købe og anvende blymønje til specificerede, antikvariske arbejder, f.eks. til istandsættelse af et bevaringsværdigt skib. 5

6 Skibsbevaringsfonden har en sådan tilladelse, som kun benyttes i forbindelse med restaurering af specielt bevaringsværdige skibe I stedet for blymønje kan man bruge den ovenfor omtalte jernmønje. Den blander man selv af jernoxydpulver (hæmatit, der er jernoxyd i en helt ren form) og linoliefernis, eller man køber den færdig blandet hos en af de små malingsproducenter, som leverer linoliemaling. Jernmønje regnes normalt ikke som giftig, med mindre der tilsættes f.eks. sikkativ, antimugmiddel el.lign. Både blymønje og jernmønje skal efterfølgende dækkes af et til to grundstrøg med almindelig linoljemaling. Hertil benyttes bl.a. grafitgrå (grafitpulver plus linoliefernis). Et andet alternativ er en grundmaling blandet af fernis og zinkgråt (ufuldstændig forbrændt zink). Denne maling har også gode, rusthindrende egenskaber. Andre rusthindrende malinger er baseret på modificeret stenkultjære. Stenkultjære har været anvendt som maling siden slutningen af 1700-tallet og er solgt under navne som Black varnish, Black solution, Karbolineum, Bitumastic m.fl. Der foregår ingen produktion af denne type maling i Danmark, som i stedet bliver importeret fra Storbritannien. Blymønje er meget giftig, og personligt beskyttelsesudstyr er obligatorisk, hvis man skal male med denne type maling. Foto: Tom Rasmussen Specielt som primer under vandlinjen fandt stenkultjæremaling hurtigt en anvendelse. Mange brugere ved ikke, at ren stenkulstjære faktisk fremmer korrosion, da den indeholder ammoniak og vand. Pga. malingens giftighed (den regnes som kræftfremkaldende) skal der, som for blymønje, indhentes tilladelse fra Arbejdstilsynet, inden man må købe den. Vi skal heller ikke glemme at trætjære er en god rusthindrende maling. Ved Vikingeskibsmuseet bliver nysmedede, endnu glødende jernnagler smidt ned i kold tjære og bruneret og gjort modstandsdygtig overfor rust. Når det gælder de moderne malingstyper kan man sige, at korrosionshindrende maling/primere, grundere, mellemstrøg og slutstrøg bliver betragtet som et hele. Fabrikkerne har udviklet deres egne malingssystemer, hvor en række forudsætninger skal opfyldes, for at resultatet skal blive godt. De mange systemer skal ikke behandles her. I stedet kan man tage kontakt med producenternes egne tekniske afdelinger, som kan levere brochurer, produktblade og færdige forslag til behandlingssystemer. Flere producenter har hjemmesider, hvor de præsenterer deres produktkataloger og anvisninger. Det, der kendetegner dagens malinger er de komplicerede sammensætninger og de fantasifulde navne. Malingsindustrien er ikke specielt dygtig til hverken at forklare hvad, der eksakt er i dåsen eller at bruge danske betegnelser, når indholdet skal deklareres. De forskellige systemkomponenter kan have forskellige navne fra producent til producent. Malinger på samme basis har vidt forskellige navne, og man er i høj grad overladt til at stole på leverandørens forsikringer om systemets fortræffelighed. Før man giver sig i kast med et større malingsarbejde, kan det være en idé at tage kontakt til et bådeværft og forhøre sig om erfaringerne med det ene eller det andet system. Man kan også rekvirere producentens datablad for den aktuelle maling. Begroningshindrende maling Effektive begroningshindrende foranstaltninger har været et tema for søfarten i umindelige tider. Meget har været forsøgt: Man beslog undervandsskroget med bly, kobber eller zink, forsøgte smørelser af f.eks. hvalfedt, sælfedt, hajfedt, forskellige krydderiblandinger, kobber, grafit, kviksølv, arsen og tin. Det var først, da den britiske adelsmand sir Humphry Davy ca startede sine undersøgelser med elektrokemiske spændinger og de senere forsøg med jernanoder på kobberhud på britiske orlogsfartøjer, at opfindsomme sjæle for alvor begyndte at eksperimentere med forskellige giftige smørelser baseret på metalsalte. 6

7 Mens giftstoffet i bundmalinger siden midten af det 18. århundrede hovedsageligt har været en kobberforbindelse, har tinforbindelser været i brugt i moderne tid. På grund af tinnets uheldige indvirkning på det marine miljø, er malingsproducenterne i vore dage igen begyndt at bruge kobberforbindelserne. Avancerede sammensætninger gør, at fabrikkerne for enkelte kobberbaserede bundmalingers vedkommende kan garantere en beskyttelsesperiode helt op til fem år på specielle vilkår. Fra 1. januar 2000 trådte nye regler i kraft som regulerer brugen af bundmalinger. Fra denne dato er det forbudt at bruge bundmalinger med tinforbindelsen TBT (TriButylTin) samt stofferne diuron og irgarol (som er udviklet på basis af ukrudsmidler) til skibe under 25 meter, mens kobbermalinger stadig må bruges. Kig derfor godt efter på dåsen, hvis du har noget gammel maling stående. Joller under 200 kilo må ikke bundmales, med mindre de er bygget af træ og kun bruges i saltvand. I danske søer og åer er der indført et totalforbud mod bundmaling indeholdende giftstoffer, der skal forhindre begroning. Yderligere oplysninger om reglerne kan fås hos Miljøstyrelsen. En af de første fabrikker, der fremstillede «patentmaling» var den engelske producent Holzapfel, som senere skiftede navn til International. Foto: Tom Rasmussen Slutstrygningsmalinger Frem til Anden verdenskrigs afslutning var de udvendige skibsmalinger til jern og stål som regel lakfernisser eller olielakker baseret på linoliefernis forstærket med standolie («dobbeltkogt» linolie) eller linolie tilsat en opløst naturharpiks (kolofonium, kopal, dammar eller rav), sikkativ (tørrelse) og farvepigment. Fra ca blev det populært at tilsætte kinesisk træolie i malingen for at nedbringe tørretiden. Der kunne også være tilsat svovlforbindelser for at gøre malingen mere sol- og saltvandsbestandig. Regulær linoliemaling kunne ikke stå til sliddet og blev derfor som regel brugt på overbygninger og konstruktioner af træ og i interiører. Omkring 1950 kom alkydmalingerne, der er en olielakfarve med kunstharpiks (alkyd) som forstærker i stedet for naturharpiks. Denne malingstype havde mineralsk terpentin som opløsningsmiddel, som gav malingen en markant lugt. Et alternativ til lakmalingen var de tidligere omtalte bituminøse malinger (betegnet asfaltlak), fremstillet på tjærestoffer udskilt ved destillation af stenkul. De havde det til fælles, at de ikke kunne sætte en hård skorpe, som jo var ønskeligt på fribordet. De blev derfor forstærket med forskellige tilsætningsstoffer. Selv da tålte de ikke meget, og skibssiderne blev derfor malet flere gange hvert år. For træskibene var linoliemaling eller trætjære hovedalternativerne. Men mange fartøjer blev malet med Black Varnish eller Bitumastic (asfaltlak) på fribordet. Specielle malinger for bæltet (området mellem lastevandlinierne) har været på markedet siden mellemkrigstiden. Dette er en maling som skal modstå saltvand, olie, slid og UV-stråler. Den er derfor specielt hård, men har ingen begroningshindrende egenskaber. Om linoliemaling Linoliemaling hed oprindelig blot oliemaling, da der ikke fandtes andre alternativer. Senere overtog alkydoliemalingen, der har helt andre egenskaber, denne betegnelse. Derfor bør man i dag, for at forvirre mindst muligt, benytte ordet linoliemaling om linoliemalinger og oliemaling eller alkydmaling om diverse andre malinger indeholdende alkydolie. Malerfaget opgav brugen af linoliemalingen på indvendigt træværk i begyndelsen af 1960 erne, da alkydoliemalingerne kom på markedet. Da var desuden linoliens renommé delvis ødelagt af malingsfabrikkerne selv, som i 7

8 en tid med mangel på råstoffer under og efter Anden verdenskrig fremstillede maling på, groft sagt, opfindsomhed og hvad de ellers kunne få fat i af olier. Linolien som bindemiddel, konserveringsmiddel og rusthindrende remedium oplever nu en renæssance. Videnskabelige tests i dag understreger fortidens erfaringer. Hørdyrkning er blevet populært, ikke mindst på bygderne i Sverige, og koldpresset, rå linolie bliver markedsført i TV og Gør det selv -magasiner som noget i nærheden af et universelt vidundermiddel. Desværre har uvidenhed i forhold til den håndværksmæssige brug af linoliemaling, der er meget forskellig fra de vandige eller terpentinholdige malinger, ført forkert brug med sig og hermed dårlige resultater. Man skal derfor være klar over, at linoliemaling stiller større krav til udførelsen, end diverse moderne malinger. I Danmark har flere mindre malingsproducenter genoptaget en produktion af linoliemaling, i første række til brug på bygninger. En af disse producenter har til og med fundet en hundrede år gammel opskrift på en strygefærdig skibsmaling frem og sat malingen i produktion. Indenfor skibsbevaring har linolie altid været brugt, både sammen med tjære, terpentin eller som ren smørelse på træ og jern. Rene eller forstærkede linoliemalinger bliver brugt både på fribord og dækshuse, på sejldugsbetrukne flader og om læ. Siden olien og malingen er diffusionsåben, sikrer den, at fugtighed i træværket ikke lukkes inde, men bliver optaget i malingen for siden hen at fordampe. Den fine molekylstruktur i forhold til alkydolie, samt linoliens længere tørretid, gør at den får tid til at trænge ind i porerne i træværket. Desuden har linolien den egenskab, at den ekspanderer under tørreprocessen (indtil 20%), og vedhæftningen bliver meget god. Ved grunding på porøs bund med en tyndtflydende, fed linoliemaling (linoliefernis tilsat lidt pigment) opnås en udmærket forankring for de følgende malingslag. Malingen er elastisk og sprækker ikke så ofte, som alkydmaling. Dens nedbrydningsmønster er tværtimod krakelering og /eller langsom pulverisering. Linolie kom i mange kvaliteter, tilpasset markedets forskellige behov. Olien blev jo ikke kun udnyttet i maling, men også i fremstillingen af f.eks.linoleum, bogtrykkerfarve, sæbe, kit og imprægnering af lærred. (Foto: Jotungruppen) Fernissens egenskaber er også afgørende for den omstændighed, at mønjemaling (linoliefernis + mønje) er det bedste grundingsmateriale for håndafrenset jern: Linoliefernissen kan gennemtrænge rester af rust og forsegle kanterne på fastsiddende glødeskaller. Da blymønje, som nævnt, ikke er i åbent salg længere, skal der en specialtilladelse fra Arbejdstilsynet til, inden farvehandleren vil udlevere det magiske, men giftige, røde pulver. Man skal være opmærksom på, at den linoliemaling, der produceres i dag, kan have tilsætningsstoffer, som ikke var i brug tidligere. Linoliefernis (kogt linolie tilsat tørrelse) er det eneste bindemiddel til maling, der kan stryges uden at skulle fortyndes. Alligevel er der i handelen linoliemaling tilsat terpentin (mineralsk eller vegetabilsk), som skal fremme tørreprocessen. Terpentinen nedsætter desuden linoliens udvidelse ved hærdningen, idet opløsningsmidlerne fordamper, før iltoptagelsen og udvidelsen finder sted. Malingen får herved en noget dårligere vedhæftning til underlaget. En egenskab ved linoliemalingen, er, at den efterlader sig en penselskrift en svagt stribet overflade. Dette giver et ældre fartøj en øget troværdighed, set med en antikvars øjne, og desuden kan disse striber bidrage til at kamuflere en ufuldkommen overflade. Stryges linoliemaling for tykt på, kan ilten ikke i tide nå til bunds i opstrøget. Der opstår rumfangsforøgelse i overfladen, og denne vil så rynke oven på den bløde del af opstrøget. Malingen skal derfor trækkes godt ud over fladen. Brug en god, rund ringpensel. Moderne, tætte pensler tager så meget maling med op af dåsen, at det nemt giver gardiner. Et gammelt malerråd er at tilsætte standolie til sidste strygning af oliemaling. Standolie er linolie, der er opvarmet 8

9 til ca. 300 over længere tid. Standolie er i sammenligning med linolie tyktflydende, og den giver bedre glans og sammenflydning, og større vejrbestandighed. Den samme effekt opnås ved at tilsætte kinesisk træolie. Rent teknisk tørrer olieholdige malermaterialer fra overfladen ved at de optager ilt fra luften. Denne iltoptagelse er indledningen til en forbrænding. Kast derfor ikke linolievædede klude i skraldespanden. Brænd dem eller drukn dem straks i vand. Bemærk at man benytter rå linolie til imprægnering af træ før man skal male, og kogt linolie (linoliefernis) til bindemiddel i linoliemaling. Da linolien er en kemisk forbindelse af fedtsyrer og glycerin, samtidig som farvepigmenter som f.eks. zinkhvidt er (svagt) alkaliske pigmenter, forsæbes fedtstofferne, idet glycerinerne bliver fri, og fedtsyrerne danner sæber med det alkaliske stof. Linoliemaling er derfor ikke alkaliefast. Skibsejere i aktion på et af Skibsbevaringsfondens kurser i traditionel vedligeholdelse. Gennem de seneste år er linoliemaling fra forskellige fabrikanter blevet afrtøvet på nogle af de skibe, der har modtaget støtte fra fonden. Skibene kontrolleres jævnligt for at afdække eventuelle svagheder ved malingen eller det udførte malerarbejde. Erfaringerne kommer siden hen andre skibsejere til gode. (Foto: Tom Rasmussen) Forskellige redskaber til bådpudsen: Stålbørste, Skarsten-skraber, Bonum-skraber, kutterskraber, husskraber, fladfil til opsætning af skraberne, og sandpapir i forskellige finheder. Desuden skal der bruges fejekost og fejeblad, bomuldsklude, linoliekit, og terpentin til afvaskning af de pudsede flader inden maling. Foto: Tom Rasmussen Med mindre man som amatørmaler ønsker at eksperimentere, kan man i dag købe strygefærdige linoliemalinger fra specialforretninger i de større byer, eller direkte fra fabrikanterne, som blander farverne efter kundens ønske. Producenterne leverer malinger med forskellige egenskaber: den ægte vare, med/uden kinesisk træolie, med/uden fungicid, alkydmodificeret, til og med tilsat vand. Det er til sidst et temperamentsspørgsmål, hvilket fabrikat man foretrækker, og vi skal her ikke fremhæve det ene fabrikat frem for et andet. Men Skibsbevaringsfondens konsulenter fortæller gerne om generelle erfaringer med linoliemaling på træskibe. Glæder og sorger ved linoliemaling For at imødekomme noget af den kritik, der rejses imod linoliemaling, skal der her kort gives nogle forebyggende færdselsregler. Listen over hvad, der kan gå galt, og hvorfor det er gået galt, bygger på erfaringerne fra malerfagets omgang med oliemaling det var den grundlæggende viden så sent som i slutningen af 1950 erne. Det kan så undre, at det så tit går galt, når selv professionelle malere skal prøve at male med et materiale, de har kendt så godt i deres ungdom. Malingen vil ikke tørre. Malingen er strøget for tykt på. Den hærder derfor kun i overfladen og den underliggende farve får ingen ilt. 9

10 Malingen rynker, når den tørrer. Malingslaget er for tykt. Til forskel for moderne, geléagtige malinger, som hænger fast på kosten og kan lægges på overfladen i et tykt lag, skal linoliemalingen strækkes godt udover. Malingen har et fedtet og stribet udseende. Man har benyttet en for blød pensel f.eks. med nylonbørster i stedet for, som man skal, en ringpensel med naturbørster. Så kommer der kun meget svage striber. Striberne i overfladen kan aldrig helt undgås, men ved at slutte af med at male med en modler ( en forsletter ), som er en bred, flad pensel, kan man gøre striberne næsten usynlige. I dagens diskussion fremkommer der forskellige synspunkter på hvad, en rigtig linoliemaling bør indeholde. Mens den ene ekspert fremhæver, at malingen kun skal indeholde olie og pigment, kan en anden fremholde, at malingen gerne må indeholde både kinesisk træolie, harpiks, fungicid og terpentin (eg. terpentinolie). Det er et faktum, at man i tidligere tider brugte terpentin som et tilsætningsstof i linoliemaling for at gøre den magrere, mattere og tørre hurtigere. Men man kan sagtens fremstille en oliemaling uden terpentin. Og ligesom i ældre tid kan linoliemaling gøres mere slidstærk og blank ved at tilsætte ca. 10% kunstharpiks (kolofonium, rav, kopal eller dammar). Dette blandes i den kogte linoliefernis under opvarmning. Lidt om pensler Der er faktisk forskel på pensler. Står man i en malerforretning med en pensel til 10 kroner og en til 150 kroner foran sig, betyder dette selvsagt, at der er forskel på varernes kvalitet. Og når man skal male med linoliemaling, skal man ikke gå efter den billigste pensel. Som en hovedregel kan man sige, at billige pensler har kunstfiberbørster, mens de dyre har svinebørster, og man bør male med den sidst nævnte. Inden de første børstevarer fremstillet af kunstfiber (Nylon) kom på markedet i slutningen af 1940 erne, var malerens pensler som regel fremstillet af svinebørster. En pensel velegnet til linoliemaling er som regel en ringpensel. Dvs. at børsterne sidder i en ring, vulkaniseret eller limet til en kærne. Der er altså et hul i midten, hvor man kan se ind i bunden af den cirkelrunde pensel. Før i tiden var børsterne samlet og sammenbundet rundt en ring ved hjælp af cement og sand, senere vulkaniseret i Bakelit, isat skaft og forbundet. I dag er de støbt fast i et plasticmateriale. Gode, flade pensler til linoliemaling er også fremstillet af svinebørster. De er indfattet i blikhylstre og vulkaniseret, så børsterne sidder godt fast. I de rigtig gamle dage var de nittet. I de billige blik-indfattede pensler («fem for en tyver») er hårene ikke limet fast og falder garanteret af, et efter et, på den nymalede flade. Vi inddeler penslerne efter anvendelse, men også efter hvor, de anvendes. Almindelige, runde ringpensler kaldes anstrygere og nummereres efter størrelse. De almindeligst anvendte er numrene 12 til 18, hvor 12 er den mindste. Størrelsen kan også opgives i diameter i mm. Beskæringspensler ligner anstrygere, men er mindre og betegnes med numrene 6 til 10. Modlere er flade pensler i blikhylstre og anvendes hovedsageligt til at udstryge (jævne, forslætte) malingen, men også til vanligt malerarbejde. Størrelserne (bredden) opgives i millimeter. Kvalitetsforskellen på disse to pensler er ikke umiddelbart til at se. Den runde til venstre er surret og koster en 50 er. Den flade til højre er fra en pose på tilbud for fem for en tyver. Men så snart du stryger det første opstrøg med den flade, taber den de første hår. 10

11 Fernispensler og lakpensler ligner anstrygere, men er fremstillet af finere børster, som er afslebet, dvs. at de yderste lag børster er kortere end de inderste. Når man skal købe en ringpensel, skal man sikre sig at den er fremstillet af en god, spændstig børste, at den er blød i svansen og tilpas fyldig, så den er i stand til at holde godt på malingen. Men ikke for meget maling, da linoliemaling ikke er tixotrop (geléagtig), sådan som moderne maling og derved vil dryppe eller lave gardiner på overfladen. Desværre er førsteklasses, surrede ringpensler meget kostbare (en nr. 14 koster nemt et par hundrede kroner). Men en mindre ringpensel i acceptabel kvalitet kan erhverves for omkring 50 kroner. Falder man for fristelsen og køber den bedste vare, kan en førsteklasses, håndlavet pensel, korrekt vedligeholdt, vare i flere tiår. Når regnskabet til sidst gøres op, har man faktisk sparet en hel del penge på at slippe for at købe engangspensler. Hvilken maling skal jeg bruge? Samfundet er sådan skruet sammen i dag, at vi lever vores liv efter uret og kalenderen. Ugens fem arbejdsdage levner ikke megen plads til fritidsaktiviteter. Weekenden skal bruges til intens fritid, vi skal «opleve». Vi ser straks, at denne beskrivelse tilsyneladende passer dårligt med ønsket om at bevare aldrende skibe ved hjælp af traditionelle metoder. Vores tid er ikke lagt til rette for hjemmeblandet oliemaling, uendelige tørretider og hyppigt vedligeholdsarbejde. Vi vil hellere købe færdigvarerne, som er både effektive, tørrer hurtigt og giver en glansfuld overflade med mindst mulig arbejdsindsats. Vi har desuden en forventning om, at den kemiske industri har udviklet produkter som giver en forlænget beskyttelse sammenlignet med tjære og gammeldags linoliemaling. Ligeledes kan man anføre, at det vil svare sig at bruge malingsprodukter som varer længe og dermed kræver mindre vedligeholdelse. Kan vi på dette grundlag forsvare brugen af traditionelle produkter i en restaureringssammenhæng? Ja, naturligvis: En væsentlig pointe i skibsbevaringsarbejdet er jo at bevare kundskaben om, og benytte de traditionelle vedligeholdsmetoder, rutiner og produkter. Det giver os en mere fuldstændig oplevelse af hvad, det vil sige at holde et skib i drift i sin oprindelige form. Den maritime kulturarv er ikke kun skibet som bevaringsobjekt, den er også kundskaben om og omkring. Og ved korrekt brug og jævnlig vedligeholdelse vil traditionel maling og olielak give en effektiv beskyttelse og en smuk overflade, som vil vare hele sæsonen. Det er de færreste bevaringsværdige skibe, der bliver udsat for de samme hårde betingelser i dag som, da de var i aktiv drift. Sol og vind påvirker lak og maling også i dag, men slidproblematikken er anderledes nu, end for halvtreds år siden. Et traditionelt skib med en fortid som erhvervsfartøj var sandsynligvis i drift hele året. Det betyder, at slidmærker blev opdaget og udbedret, eller sikret fortløbende. I dag er situationen fuldstændig vendt om: Skibene ligger stille ugens fem dage, måske uden tilsyn. En lækage i dækket kan gøre apteringen drivende våd, før den opdages. En sprække i den malede overflade kan medføre, at fugtighed trækker ind bagved og misfarver træet. Det er den historiske dokumentation, der vil være bestemmende for skibets udseende. Det betyder at det er den valgte epokes formsprog og materialevalg, der i princippet styrer valget af malingstype og farver. Før 1950 var begrebet alkyd ukendt for forbrugerne. Linolie var det hyppigst anvendte bindemiddel i maling til brug udendørs og til søs. Malerrullen blev først introduceret på markedet ca Alt malerarbejde blev udført med pensel. Disse simple fakta afgør i princippet valget af maling: Hvis skibet fremstår i en pre-1950-udgave, vil autenticiteten øges ved at der bruges linoliemaling. For at opnå en historisk korrekt udseende overflade skal malingen stryges, eller rulles og efterfølgende forslettes med pensel. Flere træskibsejere hævder, at et systematisk vedligeholdsprogram gør livet værd at leve, selv med traditionelle imprægnerings- og malingsprodukter. Gode eksempler er f.eks. ålekvasen Anna og skonnerterne Brita Leth og Martha, som alle i stor grad vedligeholdes med traditionelle produkter som tjære, beg, linolie, linoliemaling og 11

12 terpentin. Efter en gennemgribende restaurering i 2001 er nu også paketskibet Skødshoved malet med linoliemaling. Hvilken farve skal jeg vælge? En god regel er at beholde de farver, som har en tradition på det aktuelle skib eller for fartøjstypen. Som en hovedregel var fragtskibene kultjærede/sortmalede med en hvid skandæksstribe. Enkelte fragtskibe var hvidmalede (brækket hvid), hvilket var et levn fra den tid hvor de større skibe i fart på troperne blev malet hvide. Fiskeskibe var malet hvide eller i forskellige nuancer af lyseblå, efter hvilken by de kom fra. Ruf og lønning havde ofte farver efter deres lokale tradition. Det kan i denne sammenhæng være nyttigt at spørge sig for på det lokale museum, eventuelt også hente oplysninger ved at kigge på skibsmodeller og malerier. Det er en god idé at foretage en farveafdækning, en såkaldt farvetrappe, hvorved gammel eller original bemaling fremkommer. Også her kan det lokale museum eller Skibsbevaringsfonden være til hjælp med råd og vejledning. SKIBSBEVARINGSFONDEN har synspunkter på de konserverings- og overfladeprodukter, man bruger på et bevaringsværdigt fartøj, for både produktets sammensætning og påføringsteknikken er med til at understrege fartøjets alder. Dette betyder f. eks. at vi anbefaler at alle færdigbehandlede overflader bør være påført i hånden. Sprøjtede eller rullede overflader bør ikke forekomme. Spejlblanke overflader harmonerer ikke med en gammel coasters slidsomme hverdag. Erhvervsfartøjer havde sjældent yacht-finish, og skal man absolut have en blank overflade, bør man holde sig fra lak og i stedet bruge olielak eller fernis. Ved at eje et bevaringsværdigt fartøj har man et ansvar for en del af den danske kulturarv. Dette ansvar kan forvaltes på mere end én måde. Hovedregelen må være, at man bevarer så meget som muligt af traditionen omkring fartøjet. Værk og beg i nådderne, tjære og olie på dækket, linoliemaling på fribordet er eksempler på en sådan tradition. Vi skal huske, at det er de mange tusinde skibsejeres erfaringer gennem generationer, der har holdt liv i de skibe, vi forsøger at bevare i dag. Med en korrekt brug af de samme metoder kan vi fortsætte med at bevare både skibene og traditionen Denne pjece er ikke ment som en brugsanvisning eller lærebog i maling, men skal hjælpe dig til selv at foretage dine valg. Hvis du vil vide mere om emnet, kan du læse mere om brugen af olie og maling i bl.a. følgende publikationer: Fenge Hansen og Ole Ingolf Jensen: Farvekemi. Gad. København Andreas Kornerup og Johan Henrik Wanscher: Farver i Farver. Politikens Forlag. København Jens Kusk Jensen: Sømandsskab for Baade, Lystfartøjer og Motorbaade. Nyoptryk. Høst & søn. København1988. Jens Kusk Jensen: Håndbog i praktisk Sømandsskab. Nivå Miljøstyrelsen: Faktaark om kemi, dec om bundmalinger. Gregor Paulsson og Aage Sølver-Schou (red.): Haandværkets Bog. Malerfaget. Lindfors bogforlag. København K. O Rasmussen (red.) og Svend Andersen: Malerbogen 1-2. Teknologisk Instituts Forlag. København Søren Vadstrup: Gode råd om maling med traditionelle malingstyper. Raadvad-centret. Lyngby Gode råd om smedejern på bygninger. Raadvad-centret. Lyngby Bjarne Winther: Hvordan vedligeholder jeg mit skib. Gyldendal/Nordisk forlag. København J, S. Aabye (red.): Malerbogen. Teknologisk Instituts Forlag. København

Bland selv de traditionelle linolieprodukter til træbåde

Bland selv de traditionelle linolieprodukter til træbåde Bland selv de traditionelle linolieprodukter til træbåde Opskrifter samlet, justeret og afprøvet af Simon Bordal Hansen Jernmønje (i stedet for blymønje) Jernmønje er en ugiftig blanding af linoliefernis

Læs mere

LINOLIEMALING INDHOLD. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006

LINOLIEMALING INDHOLD. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006 Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring LINOLIEMALING Af Søren Vadstrup Maj 2006 INDHOLD Hvad er linoliemaling? Pigmenter og farvestoffer Mager og fed linoliefarve 2 eller

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

Sigmalife. Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA.

Sigmalife. Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA. Sigmalife Træbeskyttelse til professionelt arbejde SÅDAN. SIGMA. Skal træet bevare sit smukke udseende, skal det både plejes og beskyttes Lige meget hvor mange materialer, der er til rådighed i byggeindustrien,

Læs mere

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse!

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Da jeg modtog plastkassen med lodder, ur, nøgle og pendul så jeg at skiven ikke havde det godt! Malingen

Læs mere

Rørepind af bøgetræ. Uden tryk. 300x20x3 mm. Kasse med 500 stk. Sælges kun i hele kasser.

Rørepind af bøgetræ. Uden tryk. 300x20x3 mm. Kasse med 500 stk. Sælges kun i hele kasser. Træbeskyttelse Træbeskyttelse God træbeskyttelse. Vandig og alkyd træbeskyttelse, dækkende og transparent/laserende, samt træolie. Mere end 50 år på det danske marked og stor erfaring med træbeskyttelse

Læs mere

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Under betegnelsen silikatmaling forhandles en række

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

Farver. pigmenter og teknikker på bygninger

Farver. pigmenter og teknikker på bygninger Farver pigmenter og teknikker på bygninger Indhold Farvens og malingens egenskaber Restaureringsarkitektens daglige arbejde med farver Historisk malings bestanddele med særlig vægt på pigment og bindemiddel

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING PÅ TRÆ MED LINOLIEMALING. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup.

ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING PÅ TRÆ MED LINOLIEMALING. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Linoliemaling har været anvendt i Danmark til overfladebehandling af indvendigt og udvendigt træ

Læs mere

0 0-1 SILKEVOKS TRANSPARENT AUR-010

0 0-1 SILKEVOKS TRANSPARENT AUR-010 AURORA DEVELOPMENT DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA PRODUKT BESKRIVELSE

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ KEIM Lignosil Silikatfarve til træ Træ et byggemateriale med sjæl og karakter Der findes næppe noget andet bygge- og konstruktionsmateriale, der er så knyttet til mennesket som træ. I træ fornemmer man

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Træbeskyttelse. Træbeskyttelse

Træbeskyttelse. Træbeskyttelse Træbeskyttelse Træbeskyttelse Hold dit træværk smukt og velplejet. Træbeskyttelse hjælper med at holde dit træværk frit for råd og svamp. Særligt det danske vejr, stiller store krav til træ og træbeskyttelse.

Læs mere

Smedejern og essesmedning

Smedejern og essesmedning Smedejern og essesmedning Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring RAADVAD Skadetyper og deres årsager

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 06/2016 Facader i farver Skalcem 100 Rødokker SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 farver Skalcem 100 Mellemgul Skalcem 100 fremstår med en tidløs, naturlig og fløjlsmat overflade,

Læs mere

0 0-1 CARNALIN TRANSP. AUR-012

0 0-1 CARNALIN TRANSP. AUR-012 AURORA DEVELOPMENT ApS DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA OPDAT 010110 PRODUKT

Læs mere

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 10/2017 Skalcem 100 Rødokker Skalcem 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 Skalcem 100 er en slidstærk, cementbaseret murmaling til mineralske underlag. Velegnet udendørs og indendørs.

Læs mere

Træbeskyttelse. Træbeskyttelse

Træbeskyttelse. Træbeskyttelse Træbeskyttelse Træbeskyttelse Hold dit træværk smukt og velplejet. Træbeskyttelse hjælper med at holde dit træværk frit for råd og svamp. Særligt det danske vejr, stiller store krav til træ og træbeskyttelse.

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS VINDUESPROJEKT I AMALIEGADE 31

KØBENHAVNS MALERLAUGS VINDUESPROJEKT I AMALIEGADE 31 KØBENHAVNS MALERLAUGS VINDUESPROJEKT I AMALIEGADE 31 2007 Praktisk forsøg I Københavns Malerlaugs ejendom Amaliegade 31 blev i 1999-2000 udført malerbehandling af vinduerne i den østvendte facade mod Amaliegade.

Læs mere

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering Udvendig Dekorering Det udvendige udseende er på mange måder den vigtigste del af dit dukkehus, da det er den del, der bliver vist det meste af tiden. Den stil du vælger til dit hus vil ofte diktere det

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

0 0-1 CARNALIN HVID AUR-112

0 0-1 CARNALIN HVID AUR-112 AURORA DEVELOPMENT ApS Box 481 - DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORADATA PRODUKT BESKRIVELSE OG

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

MALING PÅ TRÆ MED LINOLIEMALING af Søren Vadstrup

MALING PÅ TRÆ MED LINOLIEMALING af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ARBEJDSBESKRIVELSER til bygningsbevaring af Søren Vadstrup Dato: Februar 2010 INDHOLD A: L I N O L I E M A L I N G Fremstilling, opbygning af malingslag, egenskaber.

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

0 0-1 CERAFIN HVID AUR-099

0 0-1 CERAFIN HVID AUR-099 AURORA DEVELOPMENT ApS 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA OPDAT 010110 PRODUKT

Læs mere

0 0-1 OLIEVOKS V.S.O.P.-II AUR-013

0 0-1 OLIEVOKS V.S.O.P.-II AUR-013 AURORA DEVELOPMENT ApS DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA PRODUKT BESKRIVELSE

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Renovering af agterkahyt på Speedy.

Renovering af agterkahyt på Speedy. Renovering af agterkahyt på Speedy. Efter at forkahytten sidste år blev renoveret er turen nu kommet til agterkahytten, da denne også i høj grad trængte til en kærlig hånd. Jeg startede på projektet lige

Læs mere

Møbel- & Loftbehandling

Møbel- & Loftbehandling træplejesystem Møbel- & Loftbehandling indendørs Væg- & Loftbehandling Bevar træets lyse, lette udtryk Væg- og loftpaneler af lyst træ gulner naturligt, som tiden går. Hvis du vil bevare et naturligt lyst

Læs mere

TRÆTJÆRE. Trætjære. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006

TRÆTJÆRE. Trætjære. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring. Af Søren Vadstrup Maj 2006 Center for Bygningsbevaring i RAADVAD: MATERIALER til Bygningsbevaring TRÆTJÆRE Af Søren Vadstrup Maj 2006 INDHOLD Trætjære Trætjærens egenskaber Trætjærens anvendelse på bygninger Trætjære og arbejdsmiljø

Læs mere

Udemaling tilbud. Udemaling tilbud

Udemaling tilbud. Udemaling tilbud Udemaling tilbud Vore allerbedste tilbud på udendørs produkter. Vandig eller oliebaseret træbeskyttelse, tagmaling m.m. Også facademaling til stærke priser Her gør du en god handel.. PENSELSÆT LUXUS 3

Læs mere

REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN

REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN REPARATION AF ÆGTE TÆPPER TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN Bøger om reparation af orientalske tæpper: Peter F. Stone: Oriental Rug Repair, Greenleaf Company, Chicago 1981, ISBN: 0-940582-00-7 Majid Amini: Oriental

Læs mere

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer.

Linoliemaling og olieemulsionsmaling er hyppigt produkter med lavt kodenummer, 00-1, og som indeholder bindemiddel, pigmenter og fyldstoffer. 1 Indledning Formålet med denne vejledning er, at beskrive hvilke forhold der skal fokuseres på ved valg af produkter til overfladebehandlinger for at sikre et miljømæssigt fornuftigt valg. 2 Maling til

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Simon Anders T & Mikkel 1.5

Simon Anders T & Mikkel 1.5 Affladsprojekt af Simon Anders T & Mikkel 1.5 Teknologi B - 2011 Inholdsfortegnelse 1 Indledning. Projektbeskrivelse. Problemafgrænsning. Livcyklus. Materialebeskrivelse. Værksted. Logbog. Indledning 2

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Næstegenerationsbehandling fra Dura-Bright med endnu bedre overfladebeskyttelse. Alcoa tilbyder dig hermed

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Opdag HEMPELs nyeste innovative og teknologiske system Silicone Fouling Relase System! + + grunder tiecoat silicone Fås i farverne: RØD SORT Dette fantastiske, biocidfrie

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ 2010 og facade i hårdttræ Rosewood terrassebrædder Plantage Teak terrassebrædder Plantage Teak er en eksklusiv og formstabil træsort med de samme gode egenskaber som asiatisk teak. Plantage Teak er hurtigt

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Forblad. Maling af trævinduer. S. Andersen. Tidsskrifter. Arkitekten 1954, Ugehæfte

Forblad. Maling af trævinduer. S. Andersen. Tidsskrifter. Arkitekten 1954, Ugehæfte Forblad Maling af trævinduer S. Andersen Tidsskrifter Arkitekten 1954, Ugehæfte 1954 MALING AF TRÆVINDUER Af civilingeniør S. Andersen, De Danske Maleres Forsøgsstation Som den tredie artikel i serien

Læs mere

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s

B L A N K. Den lette tagløsning. scandinavien a/s B L A N K Den lette tagløsning MetroBond BLANK er et stilrent og elegant kvalitets produkt, der med sin blanke overflade giver et eksklusivt udseende - og det tør vi godt give års garanti på! scandinavien

Læs mere

Kreativ succesoplevelse

Kreativ succesoplevelse Kreativ succesoplevelse Sådan får du og dine børn en kreativ succesoplevelse med akrylmaling KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Kreativ succesoplevelse Sådan får du og

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

0 0-1 FRESCOLUD AUR-014

0 0-1 FRESCOLUD AUR-014 AURORA DEVELOPMENT DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA OPDAT 010110 PRODUKT BESKRIVELSE

Læs mere

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler CUBE DESIGN Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler Sådan passer du bedst på dit Cube Design produkt Denne vejledning giver dig mulighed for at pleje

Læs mere

Vedligeholdelse stole & borde

Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole & borde Vedligeholdelse stole Møbelstoffer Uld er grundet sin elasticitet, slidstyrke og snavs afvisende egenskaber, en af de bedste råvarer til møbeltekstiler. Desuden indeholder

Læs mere

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år Facadebehandling flotte resultater, der holder i mange år Detalje på facade Indgangsparti, privatbolig dokumentation får du på www.acrymatic.dk AC WALL-FLEX Overfladebehandlingen der holder på væggen Til

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse

TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse TRÆBESKYTTELSE Flottere finish med norsk træbeskyttelse NORSK TRÆBESKYTTELSE Fra det ekstreme nord til dit træværk siden 1972 DEMIDEKK Holdbar træbeskyttelse til det skandinaviske klima Demidekk er norsk

Læs mere

Professionelle tagrendeløsninger

Professionelle tagrendeløsninger Professionelle tagrendeløsninger FAKTA Dansk produceret NG PRO RAIN OM NG ZINK NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, som repræsenterer førende europæiske producenter af tag og facadeprodukter

Læs mere

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være:

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: A = aluminiumoxid (elektrokorund) C = siliciumkarbid CBN = bornitrid D = naturlig

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring VALG AF MALING TIL ÆLDRE TRÆFACADER. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup, ARKITEKT M.A.

ANVISNINGER til Bygningsbevaring VALG AF MALING TIL ÆLDRE TRÆFACADER. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup, ARKITEKT M.A. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup, ARKITEKT M.A.A Dato: Marts 2012 Overfladebehandling af udvendigt træværk At vælge den rigtige malingstype til udvendigt

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Fontecryl SC 50. En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12

Fontecryl SC 50. En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12 Fontecryl SC 50 En vandbaseret akryl til metal industrien 09/02/12 Farverige visioner siden 1862 Tikkurila har i 150 år tilbudt skønhed og beskyttelse. En lille olie udvindende virksomhed er vokset til

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring ISTANDSÆTTELSE AF STUKLOFTER. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup.

ANVISNINGER til Bygningsbevaring ISTANDSÆTTELSE AF STUKLOFTER. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD. af Søren Vadstrup. Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring ISTANDSÆTTELSE AF STUKLOFTER af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Gamle stuklofter og stukdekorationer er næsten altid overplastrede

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2014 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

Maleteknik og materialeforståelse /Spånplade- lak arbejde

Maleteknik og materialeforståelse /Spånplade- lak arbejde I denne opgave skal du arbejde med følgende emner: Opbygge en ubehandlet spånplade fra bund til finish, se opgave beskrivelsen s. 2 & 3 Klargøre en fyldningsplade Klargøre tidligere behandlet træværket

Læs mere

Tårnby Kirke. Tårnby Kommune, Region Hovedstaden. Konservering af historisk inventar

Tårnby Kirke. Tårnby Kommune, Region Hovedstaden. Konservering af historisk inventar Tårnby Kirke Tårnby Kommune, Region Hovedstaden Konservering af historisk inventar Gavl og panel op til prædikestolen efter konservering. Fotograf: Roberto Fortuna, Nationalmuseet Bevaring og Naturvidenskab,

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

Overfladebehandling af udendørs træværk

Overfladebehandling af udendørs træværk Overfladebehandling af udendørs træværk t Anbefale af pr Nemt og effektivt... Naturligvis ll e AFRENSNING OLIERING RENGØRING ofe s sio n e p 2 fe s l sio n e l e An f befalet a ro Indhold Grundafrensning......................

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere