Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil"

Transkript

1 Solvarme - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil

2 ...og en decentral løsning på et centralt problem At der skal findes et alternativ til de fossile energiformer i varmesektoren, synes mere og mere åbenlyst. At solvarme udgør en væsentlig del af dette alternativ, virker til gengæld mindre oplagt at dømme ud fra den energipolitiske agenda i Danmark. Der er imidlertid mange gode grunde til, at solvarme skal have en mere central rolle i Danmarks energihandlingsplan. Moderne solfangere er ekstremt effektive Solfangere har gennem de seneste årtier gennemgået en revolutionerende udvikling og er i dag så effektive, at op til 70% af den solenergi, der rammer panelet, omdannes til varmeenergi. Temperaturen inde i panelerne når nemt op på over 200 C, og de er derfor væsentlig mere rentable end solceller (produktion af strøm). Faktisk er solfangere den mest effektive måde at udnytte solenergi på. Solvarme er en gennemprøvet teknologi med mange anvendelsesmuligheder I boligsektoren vil solvarme kunne dække hovedparten af energien til opvarmning af varmt brugsvand og en væsentlig andel af rumopvarmningen. Alternativ opvarmning i perioder med lidt sol er i dag en nødvendighed, men forskningsinstitutter arbejder allerede på at udvikle lagringsmedier, der kan eliminere denne afhængighed. Også inden for procesindustrien vil nutidens højeffektive solfangere kunne give et væsentligere bidrag, forudsat at der skabes de rette vilkår for en omlægning fra olie og gas over mod solvarme. Der er rigeligt sol i Danmark Hvert år leverer solen energi svarende til mere end 100 liter olie pr. kvadratmeter i Danmark. Solvarme er blevet en del af arkitekturen En stadig stigende efterspørgsel efter solvarme i alle dele af verden har gjort, at der i dag er et bredt udbud af solfangertyper til ethvert formål. Det være sig fritstående, uden på taget liggende eller tagintegrerede solfangere, ja endda hele facader kan i dag uproblematisk erstattes af større solfangerpaneler. Danmark har en mangeårig ekspertise i produktion af solfangere Produktion af solfangere er ikke nødvendigvis forbeholdt lavtlønsområder så som Østeuropa og Fjernøsten. Danmark har en mangeårig ekspertise i produktion af højeffektive paneler af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. En klar forudsætning for at udnytte denne kompetence er imidlertid, at der skabes de rette vilkår for, at hjemmemarkedet kan udvikle sig. På verdensplan udgør produktion af energi fra solfangere dobbelt så meget som den samlede energiproduktion fra vindmøller og ti gange så meget som solceller. Eksportpotentialet for Danmark er derfor væsentligt.

3 Solvarme i relation til det nye bygningsreglement Fra 2006 træder det nye bygningsreglement om fremme af energibesparelser i bygninger i kraft. Reglementet skal medvirke til at øge energieffektiviteten i bygninger og for produkter som olie- og gaskedler samt airconditionanlæg. Baggrunden er, at der fortsat er store besparelsesmuligheder i boliger, offentlige bygninger og i bygninger, der anvendes til privat handel og service. Reglementet erstatter den nuværende lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. De nye regler skal i videst muligt omfang medvirke til at fremme gennemførelsen af reelle energibesparelser og energieffektiviseringer. I relation til det nye bygningsreglement har Dansk Solvarme Forening foretaget en række beregninger for at afklare fordelagtigheden af solvarme i relation til andre energibesparelses- og effektiviseringstiltag. En række tiltag er decideret forudsætninger for at kunne opfylde minimumskravene, men derefter ligger solvarme som en af de mest attraktive løsninger, hvad angår besparelser og effektivisering. Beregninger viser eksempelvis, at installation af et solvarmeanlæg kan kompensere for, at det samlede vinduesareal i boligen øges med 25%. Solvarme giver med andre ord arkitekter og rådgivere en øget design- og projekteringsfleksibilitet. Om Dansk Solvarme Forening Dansk Solvarme Forening er en forening for alle, som er professionelt interesserede i solvarme. Foreningens formål er at understøtte og fremme solvarme i Danmark på et økonomisk og bæredygtigt grundlag. Vi samarbejder med andre organisationer på området for vedvarende energi i Danmark og internationalt. Foreningen er således medlem af ESTIF European Solar Thermal Industry Federation som repræsenterer producenter, serviceudbydere og organisationer inden for solenergisektoren. For mere information Yderligere information om solvarme, økonomiske beregninger, fremtidens energisituation m.m. kan fås ved henvendelse til foreningen: Dansk Solvarme Forening Islands Brygge København S Att. Henrik Lilja Tlf Supplerende oplysninger kan også fås på:

4 Solvarme - en nødvendig del af Danmarks fremtidige varmeforsyning... Halvdelen af vores energiforbrug går til opvarmning! At dømme ud fra den offentlige debat skulle man tro, at enten elektricitet eller transport udgjorde hovedparten af Danmarks energiforbrug. Rent faktisk udgør energi til opvarmning af bygninger, varmt vand og procesvarme langt den største andel. At fokus ensidigt ligger på elektricitet og transport, er derfor tankevækkende - specielt da andelen af vedvarende energi i varmesektoren er forsvindende lille, og fossile energiformer i denne sektor stadig spiller den altdominerende rolle. En rolle og afhængighed, der kan få alvorlige konsekvenser for den fremtidige økonomiske udvikling i Danmark. Solvarme er et af få reelle alternativer til de fossile energikilder i varmesektoren og vil kunne dække helt op til 15%, såfremt hele det tekniske potentiale udnyttes. Den blivende oliekrise I dette årti oplever verden for første gang, at olieforsyningen ikke kan følge med efterspørgslen. Tilbage i 70 erne og starten af 80 erne oplevede vi oliekriser, som primært var skabt af udbudsregulerende foranstaltninger fra OPEC. I dag oplever vi markante prisstigninger på fossile brændstoffer som følge af orkaner i den Mexikanske Golf eller terrorangreb på boringer i Saudi Arabien. Dette er et klart udtryk for, at produktionskapaciteten på olie har nået sit maksimum, og at en stigende efterspørgsel tvinger prisen på olie op i nye rekordhøjder. Den danske stat nyder naturligvis godt af denne stigning, men på længere sigt, når de danske oliefelter er udtømte, vil en fortsat stor afhængighed af olie og gas få en negativ indflydelse på den økonomiske vækst i Danmark. For at imødekomme dette problem er det væsentligt, at andelen af vedvarende varme (solvarme, biomasse og geotermisk varme) øges betydeligt allerede nu. Solenergi kan alene erstatte fossile energiformer Det bliver mere og mere tydeligt, at olieæraen er ved sin afslutning, og spørgsmålet om, hvad der skal følge, bliver stadig mere relevant. I den forbindelse er det værd at bemærke, at kun vind- og solenergi har potentialet til 100% at erstatte de fossile energiform. I virkeligheden vil det dog være anbefalelsesværdigt at satse på et miks af vedvarende energiformer for at sikre en pålidelig og tilstrækkelig energiforsyning.

5 Solvarme er en god forretning Privatøkonomisk... Det største problem for solvarme er, at teknologien ikke indgår som et naturligt element i bygge- og renoveringssektoren i Danmark. Når investorer bygger nye huse, ses der først og fremmest på investeringsomkostningerne med henblik på at optimere dækningsbidraget. Driftsomkostninger er i den forbindelse noget sekundært, hvor solvarme trods sine åbenlyse fordele i den henseende, om overhovedet, prioriteres meget lavt. Ved renovering af kedelsystemer og ved beholderudskiftninger er billedet det samme. I langt hovedparten af de ca beholderudskiftninger, der foretages årligt i Danmark, bliver kunderne ikke spurgt, om solvarme var en mulighed. Resultatet for både nybygnings- og renoveringssegmentet er det samme. Boligejere får ikke i nævneværdig grad mulighed for aktivt at tilvælge solvarme, når denne teknologi tidsmæssigt er økonomisk mest attraktiv. I stedet får kunden et varmesystem baseret på gårsdagens fossile brændstofteknologi, og muligheden for igen at investere i et solvarmeanlæg på investeringsmæssige attraktive vilkår er udskudt år, når det købte anlæg er udtjent. Solfangere Prisen på solfangere er uafhængig af, hvornår de installeres. Udbuddet er imidlertid stort, og solfangere fås i alle kvaliteter og priser. Beholdersystemet Ved nybyggeri og beholderudskiftning skal der i forvejen anskaffes en varmtvandsbeholder, og omkostningen til den solvarmeforberedte del* er derfor kun en marginalomkostning. På længere sigt vil alle varmesystemer som standard være solvarmeforberedte. Installation Samlede udgifter Ved nybyggeri er installationen af solvarmeanlæg væsentlig billigere, idet stillads, håndværkere, samt adgang til rørføring og tag allerede er til stede. NB: Priserne er indikative og udtryk for et brancheskøn. *For at varmtvandsbeholderen kan udnytte energien fra solfangerne, skal den være forsynet med en ekstra integreret varmeveksler.

6 Overvejelser omkring investering i et solvarmeanlæg skal ikke kun ske ud fra, hvad energiprisen er i dag, men også ud fra en betragtning om, hvor prisen er på vej hen de kommende år. Alene de seneste år er prisen på fyringsolie og gas steget med over 50%. Fortsætter denne trend, hvad der er noget, der tyder på, bliver investering i et solvarmeanlæg således en endnu bedre forretning i årene fremover. Solvarme er allerede i dag mere rentabelt end olie og gas Som det fremgår af søjlerne til venstre, er solvarme allerede mere rentabel end olie, gas og el. Manglende viden hos forbrugerne gør imidlertid, at denne fordel ikke udnyttes, og at de mere traditionelle energiløsninger vælges....og for samfundet Miljømæssigt er solvarme en af de få teknologier, der er 100% CO 2 neutrale, og en markant vækst på dette område vil øge Danmarks muligheder for at opfylde sine forpligtelser i henhold til Kyotoaftalen. Derudover sætter solvarme fokus på energibesparelser og øger energieffektiviteten. Energibesparelse Skaber fokus på varmtvandsforbruget Skaber lokale arbejdspladser CO 2 neutral energiform Energieffektivisering Forbedrer virkningsgraden på kondenserende kedler Vedvarende energi Øger Danmarks energiforsyningssikkerhed Decentral energiproduktion og dermed mindre følsom over for terrorangreb og naturkatastrofer Solvarme bliver ikke en væsentlig andel af Danmarks fremtidige energiforsyning af sig selv, også selvom det både har åbenlyse privatog samfundsøkonomiske fordele. Energimarkedet og byggesektoren er simpelthen for ugennemsigtige og konservative til, at det altid er de mest rentable løsninger, der vælges. Branchen har naturligvis sit ansvar for at løfte denne opgave, men også politikere kan og bør spille en aktiv rolle for at skabe ligeværdige konkurrencemæssige vilkår.

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRAPPORT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Hovedrapport Omslag: Sylvester Hvid & Co. A/S Tryk: IDAs Printcenter ISBN: 87-87254-64-6 Udgivet

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRESULTAT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Sammenfatning: Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Visionerne i Ingeniørforeningens Energiplan

Læs mere

SOLVARME HANDLINGSPLAN

SOLVARME HANDLINGSPLAN SOLVARME HANDLINGSPLAN Redigeret af Jan Erik Nielsen, PlanEnergi, 4. oktober 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 4 1 Indledning... 6 2 Markedsstatus (medio 2011)... 7 3 Barriereundersøgelse... 9

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere