KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:"

Transkript

1

2 2

3 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst og accepteret reklamationsbetingelserne, herunder begrænsningerne, der er i denne bog. KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: Dette kort indsendes stemplet og underskrevet inden 8 dage efter salgsdato til Giantco Danmark A/S. Da det kan blive nødvendigt for importøren / fabrikanten at fremsende oplysninger om scooteren, er det også af denne grund vigtigt at købsanmeldelsen indsendes. Vi beder dig med ovenstående underskrift give tilladelse til, at vi må kontakte dig i sådanne tilfælde. 3

4 Giantco Danmark A/S Stensgårdvej Middelfart

5 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst og accepteret reklamationsbetingelserne, herunder begrænsningerne, der er i denne bog. KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: Da det kan blive nødvendigt for importøren / fabrikanten at fremsende oplysninger om scooteren, er det også af denne grund vigtigt at købsanmeldelsen indsendes. Vi beder dig med ovenstående underskrift give tilladelse til, at vi må kontakte dig i sådanne tilfælde. 5

6 6

7 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato FORHANDLERKORT DETTE KORT TILHØRER FORHANDLEREN KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: Eventuelt: 7

8 Generelt om reklamationsret På de følgende sider beskrives betingelserne og omfanget af Giantco Danmark A/S s reklamationsforpligtigelse. Har du spørgsmål, bedes du rette henvendelse til den forhandler, du har købt køretøjet hos eller på nedenstående adresse: Giantco Danmark A/S Stensgårdvej Middefart Tlf Giantco Danmark A/S står naturligvis altid til din tjeneste. Giantco Danmark A/S gør særligt opmærksom på, at der på de følgende sider er indeholdt visse betingelser og begrænsninger i de reklamationsregler, der i øvrigt er gældende vedrørende forbrugerkøb. 8

9 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato Ny ejer Ny adresse (sæt kryds) Undertegnede erklærer hermed at have læst og accepteret reklamationsbetingelserne, herunder begrænsningerne, der er i denne bog. KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: Sendes til Giantco Danmark A/S 9

10 Giantco Danmark A/S Stensgårdvej Middelfart

11 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato Ny ejer Ny adresse (sæt kryds) Undertegnede erklærer hermed at have læst og accepteret reklamationsbetingelserne, herunder begrænsningerne, der er i denne bog. KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: 11

12 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato REKLAMATIONSRET Giantco Danmark A/S giver 2 års reklamationsret i henhold til gældende dansk lov. Såfremt du, som bruger/ejer, skulle blive opmærksom på materiale- og/eller fabrikationsfejl, skal du straks meddele dette til den butik, hvor du har købt dit køretøj eller til Giantco Danmark A/S. Videre brug af køretøjet skal straks ophøre, indtil en evt. fejl og/eller mangel er fundet og udbedret/repareret. Følgeskader, som skyldes fortsat brug er ikke omfattet af reklamationsretten. Reklamation skal ske ved, at du tager kontakt til den butik, hvor du har købt dit køretøj eller til Giantco Danmark A/S på telefon Der vil så blive lavet en aftale med dig om, hvornår du kan få efterset køretøjet. Udbedring af en fejl og/eller mangel ved en berettiget reklamation, sker for Giantco Danmark A/S s regning, således at du som kunde bliver holdt skadesløs for både materialeforbrug og arbejdsløn. Udbedringer sker i henhold til de for enhver tid gældende tekniske krav. Udskiftede dele forbliver Giantco Danmark A/S's ejendom. Reklamationsretten på køretøjet forlænges ikke, selv om der indenfor 24 måneder efter salgsdato repareres/udskiftes dele som reklamation. Giantco Danmark A/S afgør i alle tilfælde om behov for afhjælpning af fejl og/eller mangler kan ske straks, eller om køretøjet senere skal indleveres på værkstedet. Giantco Danmark A/S er dog forpligtet til at opfylde krav eller tilbud om afhjælpning indenfor rimelig tid. Viser det sig, at der ikke kan påvises nogen fejl og/eller mangel på køretøjet ud fra fejlbeskrivelsen, vil du blive faktureret for den tid, der er gået til at søge fejlen verificeret, med 450,- kr. i timen inkl. moms (forbehold for prisstigninger i timeløn). Skulle fejlen være opstået pga. betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer, ikke overholdte serviceintervaller, hærværk, misbrug, erhvervsmæssig brug, udlejning eller lignende, er den ikke omfattet af reklamationsretten. Giantco Danmark A/S opfordrer dig til at undersøge køretøjet grundigt før reklamation, for at du, som kunde, undgår unødige omkostninger ved en reklamation, som ikke dækkes af Giantco Danmark A/S. Ved en reklamation skal du sørge for at give en så grundig og fyldestgørende beskrivelse af evt. fejl og/eller mangler som muligt. Ved enhver reklamation skal instruktionsbog/servicebog forevises. BEGRÆNSNINGER I REKLAMATIONSRETTEN Reklamationsretten dækker ikke fejl på scootere, som har været udsat for trafikuheld, er blevet ombygget eller ændret. Giantco Danmark A/S gør herunder særligt opmærksom på, at dersom der udføres ændringer og/eller dele (de)monteres, som resulterer i en forøgelse af maksimum hastigheden og/eller forøgelse af motorens ydeevne, vil dette medføre at eventuelle reklamationer ikke vil være omfattet af reklamationsretten på scooteren. Tilsvarende gør sig gældende, dersom der monteres ikke-originale reservedele eller monteres reservedele, der ikke er af tilsvarende godkendt fabrikat og kvalitet som de originale reservedele, som f.eks. cylinder, stempel, udstødning m.v. (listen er ikke udtømmende) på scooteren. Reklamationsretten dækker ikke almindelig slidtage og forringelse forårsaget ved brug af køretøjet og dækker ikke for slid på kobling, variomaticdele (kilerem, variomaticruller og variomatichus), tændrør, pærer, dæk, slanger, bremsebelægninger, kabler, batteri, sikringer, filtre, kontakter og alle gummidele (undtaget oliepakninger). Reklamationsretten omfatter ikke følgeskader forårsaget af ukorrekt 12

13 brug af scooteren eller manglende eller for sent udførelse af modifikationer/reparationer/service foreskrevet fra fabrikant eller importørs side, eller begrænset støj eller vibrationer, som ikke har nogen indflydelse på sikker kørsel på køretøjet. MOTORFORBEHOLD VED MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE/ SERVICE: Der er forbehold i reklamationsretten, hvis service ikke er udført rettidigt. Pga. manglende ventiljustering kan der være risiko for skade på topstykke, cylinder og ventiler. Manglende udskiftning af olie, kan resultere i motorhavari, eller unormalt stort slid på cylinder, stempel, krumtap, samt øvrige bevægelige dele i motoren. Ovenstående opremsning er ikke udtømmende. Reklamationer på ovenstående forhold anerkendes ikke, som følge af manglende vedligeholdelse/serviceeftersyn. UNDERSKRIFTER Reklamationsretten for nærværende scooter bekræftes hermed: Dato, forhandlerstempel og underskrift REKLAMATIONSRETTEN GÆLDER UNDER FORUDSÆTNING AF at scooteren bruges normalt og vedligeholdes i overensstemmelse med den udleverede service- og instruktionsbog, at eventuelle plomberinger ikke er brudt, scooteren ikke har været udsat for overlast, at der kun bruges originale Giantco reservedele, eller reservedele af tilsvarende godkendt fabrikat og kvalitet, at de i service- og instruktionsbogen foreskrevne kontrol-, service- og reparationsarbejder er gennemført rettidigt og fagmæssigt korrekt af et af Giantco Danmark godkendt *værksted, at reparationer/ændringer anbefalet af Giantco Danmark A/S er foretaget, at scooteren ikke anvendes til udlejning, at scooteren ikke bruges til konkurrence- eller racerkørsel, at scooteren ikke har været udsat for trafikuheld, og at der ikke foretages konstruktive ændringer på scooteren, som resulterer i en forøgelse af maximum hastigheden og/eller forøgelse af motorens ydeevne. *Liste over godkendte værksteder fås på eller tlf Undertegnede køber har læst og accepteret reklamationsbetingelserne, og herunder begrænsningerne, der er anført i denne bog. Dato og købers underskrift 13

14 Kære kunde Tak fordi du valgte et af vores køretøjer. Denne vejleding indeholder vigtig information om dit køretøj og dets funktioner. Før du tager dit køretøj i brug, anbefaler vi, at du læser denne vejledning grundigt igennem. Denne vejledning er at betragte som en del af køretøjet og skal derfor altid følge dette. Visse illustrationer og beskrivelser i denne vejledning kan afvige fra den model, du har. Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden forudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl. Hvis du har spørgsmål til dit køretøj, bedes du rette henvendelse til den forhandler, du har købt køretøjet hos eller til nedenstående adresse: Giantco Danmark A/S Stensgårdvej Middelfart Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye køretøj. Vigtige informationer Læs vejledningen grundigt igennem. Vær især opmærksom på følgende symboler: BEMÆRK: Symbolet indikerer, at der er tale om speciel information om køretøjets funktioner og vedligeholdelse. Det er vigtigt at følge disse instruktioner, da ukorrekt håndtering kan bevirke at eventuelle fremtidige reklamationer vil kunne blive afvist. ADVARSEL: Symbolet indikerer, at det er vigtigt at følge de angivne instruktioner. Det kan være informationer, der vedrører din og andres sikkerhed samt køretøjets vedligeholdelse. Følg altid de angivne instruktioner, da ukorrekt håndtering kan bevirke at eventuelle fremtidige reklamationer vil kunne blive afvist. Bruger Dette køretøj er beregnet til én person. Der må ikke sidde nogen bagpå. Bagage Overskrid aldrig køretøjets max. vægt angivet i skemaet under tekniske data. Kør kun på vejen Køretøjet må kun anvendes på offentlige veje. 14

15 Indhold 1 Almen information Vigtige numre på køretøjet 1.2 Kørsel på et nyt køretøj 1.3 Fartregulering 1.4 Dannelse af olietryk før kørsel 1.5 Første service 2 Sikker kørsel Betjening Speedometer 3.2 Kilometertæller 3.3 Benzinmåler 3.4 Kontrollampe for blinklys 3.5 Kontrollampe for fjernlys 3.6 Tændingslås 3.7 Styrlås 3.8 Startknap Lyskontakt 3.10 Kontakt for op-/ nedblænding 3.11 Horn 3.12 Blinklyskontakt For- og bagbremse 3.14 Centralstøtteben 3.15 Sidestøtteben Opbevaringsrum Opbevaringsrum under sæde 3.18 Typeplade 4 Kørsel Start af motor 4.2 Kickstarter 4.3 Start kørsel 4.4 Fartregulering Bremse 4.6 Kørsel i vådt føre 4.7 Stoppe og parkere 5 Før du kører Styrtøj 5.2 Gashåndtag 5.3 Bremser 5.4 Støddæmper 5.5 Dæk 5.6 Brændstof 5.7 Motorolie 5.8 Horn 5.9 Lys 5.10 Side- og centralstøtteben 6 Vedligeholdelse og periodisk eftersyn Olieskift og rensning af oliesi 6.2 Kontrol af benzinstand og påfyldning Bremseklodser Bremsevæske 6.5 Justering af bagbremse Dæktryk 6.7 Tændrør Rengøring af luftfilter 6.9 Batteri Sikring 6.11 Værktøj Rengøring Opbevaring Serviceskema Specifikationer Katalysator Ledningsdiagram Serviceeftersyn

16 1. Almen information 1.1 Vigtige numre på køretøjet Køretøjets stelnummer bruges til registrering og ved køb af reservedele og eventuel reparation. 1 Stelnummeret sidder centralt ved knæene på stellet under et dæksel 1, motornummeret sidder på venstre side på motoren 2. Udfyld boksen på side 18 med numrene til fremtidig brug. 1.2 Kørsel på et nyt køretøj 0 km km Varierende hastighed (Ikke fuld gas mere end 3 min. ad gangen) 500 km 2000 km Varierende hastighed (Ikke fuld gas mere end 7-8 min. ad gangen) Hvis du behandler køretøjets motor korrekt fra starten, vil den have en længere levetid, og unødige reparationer kan derved undgås. Derfor er det vigtigt, at du overholder ovenstående fartgrænser i starten Fartregulering I starten bør du undgå at køre med den samme fart i længere tid. De første km bør du derfor køre på forskelligt underlag og variere din fart. Dette vil forøge motorens levetid. Bemærk - Undgå at køre langsomt i længere tid. - Sænk eller forøg farten langsomt. - Undgå høj belastning på motoren (kørsel med fuld gas) og kørsel ved høje omdrejninger. 1.4 Dannelse af olietryk før kørsel Uanset om motoren er kold eller varm, når du starter køretøjet, bør du vente et øjeblik med at køre, indtil olietrykket er højt nok. Dette sker inden for ca. 10 sek. På denne måde når olien rundt til alle motordelene, og du undgår unødige beskadigelser på motoren. 1.5 Første service Det første servicetjek er meget vigtigt. Efter indkøringsperioden skulle alle motordele virke optimalt. Ved hjælp af nogle få justeringer og udskiftning af motorolie vil motoren køre optimalt. Bemærk: - Anvend også vedligeholdelsesguiden i afsnit 6 i denne manual. 16

17 2. Sikker kørsel Dette afsnit indeholder vigtige informationer om sikkerhed, som du bør læse omhyggeligt, inden du kører. - Hvis dette er dit første køretøj af denne slags, anbefaler vi, at du kører på et mindre befærdet sted, første gang du skal køre. På denne måde bliver du fortrolig med køretøjets funktioner. - Kørsel med én hånd på styret er farligt og frarådes. Hold altid begge hænder på styret og fødderne placeret på trinbrættet. - Reducer farten, når du skal svinge og overhold fartgrænserne. - Når du kører i vådt føre eller på en ujævn overflade, bør du tilpasse farten til forholdene. - Når du bliver overhalet af busser og lastbiler, kan det hive let i køretøjet, og du bør sænke farten en smule og være mere opmærksom. - Hjelm er lovpligtigt, og du bør altid have handsker og beskyttelsesbriller på. Hovedskader kan være livsfarlige. Beskyttelse af øjnene er meget vigtigt. Undgå løst tøj, der kan sidde fast i hjulene. - Udstødningsrøgen indeholder kuldioxid, som er farligt at indånde. Derfor bør motoren kun startes i velventilerede rum. - Køretøjet må ikke stå stille i længere tid med motoren kørende, da det kan forårsage overophedning af motoren. - Udstødningsrøret er meget varmt efter kørsel også selv om motoren er slukket. Rør ikke ved det og undgå at parkere køretøjet i nærheden af tørt græs eller andre brændbare materialer. - Hvis der hænger noget på styret, vil det have effekt på køretøjets stabilitet og håndtering. Derfor bør du ikke hænge noget på styret. - Bagage skal spændes godt fast på køretøjet. - Sluk for motoren, ryg ikke og anvend ikke din mobiltelefon ved påfyldning af brændstof. - Enhver uautoriseret ændring af køretøjet er farlig. 17

18 Skriv nummeret her Stelnummer Motornummer Bremsevæskebeholder Forlys Forbremse Bagbremse Blinklys Instrumentpanel Gashåndtag Tændingslås Benzintank Bag- og stoplys Blinklys Benzinhane (bag sideskjold) Karburator (bag sideskjold) Luftfilterboks Udstødningsrør Kickstarter Oliepåfyldning/-niveau 18

19 3. Betjening Bemærk - I vinterhalvåret (fra 1/10 til 1/4 - og når temperaturen er under 5 grader) skal der tilsættes karburatorsprit i benzinen. For korrekt blandingsforhold, læses på karburatorsprittens etiket. 3.4 Kontrollampe for blinklys 4 Når blinklyset er aktiveret, vil kontrollampen blinke. 3.5 Kontrollampe for fjernlys 5 I Danmark er det lovpligtigt at køre med forlyset tændt også om dagen. For at anvende fjernlyset, når det er mørkt, skal kontakten stå på HI. 3.6 Tændingslås 6 OFF Strømmen er afbrudt, og motoren kan ikke startes. Nøglen kan fjernes fra tændingslåsen. 3.1 Speedometer 1 Speedometeret viser køretøjets hastighed i km/t. ON Strømmen er slået til, og motoren kan startes. Nøglen kan ikke fjernes fra tændingslåsen. 3.2 Kilometertæller 2 Kilometertælleren viser den totale distance, køretøjet har tilbagelagt i kilometer. 3.7 Styrlås 7 For at undgå tyveri bør du låse styret, når du forlader køretøjet. 3.3 Benzinmåler 3 Angiver mængden af benzin i benzintanken. Når pilen er i den nederste del af det røde felt, er der ca /2 liter benzin tilbage. Påfyld blyfri benzin oktan 92 eller højere. Lås: Lås op: Drej styret helt mod venstre, tryk ned og drej nøglen mod uret og fjern nøglen. Sæt nøglen i og drej med uret. 19

20 Bemærk: - Når du har låst styret, kan du forsigtigt dreje styret for at sikre dig, at styret er låst korrekt. - Forsøg aldrig at flytte køretøjet, når styret er låst Lyskontakt 9 Scooteren skal være startet for at denne funktion virker. For-, positions-, bag- og instrumentlys er slukket. Bagpositions- og instrumentlys er tændt. For-, bagpositions- og instrumentlys er tændt i denne position Startknap 8 Tryk på startknappen for at aktivere startermotoren. Slip knappen med det samme motoren starter. Hold ikke startknappen nede i mere end 4 sek. ad gangen. Rør ikke startknappen, når motoren er tændt, da det kan beskadige motoren. Bemærk - På grund af sikkerhed, skal enten forbremse eller bagbremse aktiveres samtidig med startknappen. Ellers virker starteren ikke! 3.10 Kontakt for op-/nedblænding Indikerer fjernlys (langt lys). Indikerer nærlys (kort lys). Når kontakten drejes over på lyser fjernlysindikatoren Horn 11 Tændingsnøglen skal stå på ON. Tryk på knappen for at aktivere hornet

21 3.12 Blinklyskontakt 12 Brug blinklyset, når du drejer, skifter vognbane m.m. Når blinklyset er aktiveret, blinker indikatorlampen. Aktiver kontakten til henholdsvis venstre eller højre. Tryk knappen i midten af kontakten ind for at slå blinklyset fra. - Venstre. Bruges ved venstresving. - Højre. Bruges ved højresving Centralstøtteben 14 Stå på venstre side af køretøjet. Hold fast i styret med venstre hånd. Med højre hånd tages fat i håndtaget ved sædet. Træd støttebenet ned og træk køretøjet tilbage med højre hånd Når tændingsnøglen står på OFF, virker blinklysene ikke Bremser 13 Træk i for- eller bagbremsegrebet for at aktivere bremserne. Bremselyset er aktiveret, når et eller begge greb er trukket Sidestøtteben 15 Sænk sidestøttebenet med højre fod. Bemærk Der er afbryderkontakt på sidestøttebenet, som bevirker, at scooteren ikke kan køre, når sidestøttebenet er slået ud. 21

22 3.16 Opbevaringsrum 16 Foran førerens ben er der et lille opbevaringsrum Opbevaringsrum under sæde 17 Der er et større opbevaringsrum under sædet. Sædet åbnes ved at sætte nøglen i låsen ved venstre sideskjold, dreje nøglen med uret og presse sædet lidt ned, for derefter at lukke det op Typeplade 18 Typepladen sidder forneden på højre side af stellet

23 4. Kørsel 4.1 Start af motor Inden motoren startes, bør du sikre dig at: 1. Køretøjet står på centralstøttebenet. 2. Nøglen er i position ON 1. BEMÆRK - Sidestøttebenet skal være slået op. BEMÆRK - På karburatoren er monteret en accelerationspumpe, så gentagende gasgivning før start af motor kan resultere i, at køretøjet drukner. 4.2 Kickstarter 3 Drej gashåndtaget 1/8-1/4 rundt og træd på kickstarterpedalen med et kontant tryk Aktiver en af bremserne og tryk på startknappen for at starte motoren 2. Drej let på gashåndtaget samtidig. BEMÆRK - Efter start anbringes kickstarterpedalen i den oprindelige position. ADVARSEL - Start aldrig motoren i lukkede rum. Udstødningsgassen er livsfarlig at indånde. 4.3 Start kørsel Giv langsomt gas. Dette køretøj har automatisk CVT-gearsystem. Derfor er det ikke nødvendigt at skifte gear. 23

24 4.4 Fartregulering Brug gashåndtaget til at regulere farten med. Farten bør øges eller sænkes langsomt. Drej gashåndtaget med uret for at sænke farten. Drej gashåndtaget mod uret for at øge farten. Sænk fart Forøg fart 4.5 Bremse Drej gashåndtaget tilbage i dets hvileposition og aktiver for- og bagbremsen samtidigt. Aktiver bremserne forsigtigt og derefter hårdere, når du skal bremse helt ned. ADVARSEL - Aktiver altid begge bremser samtidigt, da det ellers kan få køretøjet til at skride ud. Brems altid ned, inden du svinger. Bremser og svinger du samtidigt, er der fare for udskridning. 4.6 Kørsel i vådt føre Vær ekstra forsigtig, når du kører i vådt føre og dårligt vejr. Når vejen er våd, bør du reducere farten og aktivere bremserne tidligere end normalt. Vær opmærksom på, at bremselængden forøges på våde veje. Vær opmærksom på, at forhjulet nemt skrider ud på våde og glatte veje. 4.7 Stoppe og parkere 1. Drej håndtaget tilbage til hvileposition. 2. Aktiver for- og bagbremsen samtidigt. Sluk motoren. 3. Side- eller centralstøttebenet slåes ud ved parkering. 4. For at forhindre tyveri bør køretøjet låses og nøglen fjernes. BEMÆRK - Parker køretøjet på sikker, jævn grund for at undgå, at det vælter. - Hvis du kun har mulighed for at parkere på en let stigning, skal køretøjets front placeres op mod bakken for at reducere risikoen, for at det vælter. 24

25 5. Før du kører For at forebygge uheld bør du tjekke køretøjet, før du kører. Hvis du opdager defekter eller unormale ting, du ikke selv kan løse, skal du henvende dig til din forhandler. 5.1 Styrtøj - Tjek om styret uden besvær kan drejes fra side til side. - Tjek at der ikke er modstand, når styret drejes. - Tjek for slør og spillerum. 5.2 Gashåndtag - Tjek at gashåndtaget selv drejer på plads, når du slipper det fra fuld gas. - Tjek at der er lidt frigang i gashåndtaget. 5.3 Bremser - Tjek at der er frigang i begge bremsegreb. - Tjek at bremsegrebene ikke kan trækkes helt ind til styret, uden at der er bremseeffekt. - Tjek at der er belægning på bremseklodserne. 5.4 Støddæmper - Tjek at støddæmperne fungerer korrekt. 5.5 Dæk - Tjek at dæktrykket er korrekt. - Tjek at dækkene ikke er slidte og defekte. 5.6 Brændstof - Tjek at der er nok benzin på køretøjet. - Tjek benzinmåleren efter motorstart. 5.7 Motorolie - Tjek at der er nok olie på motoren. BEMÆRK: Tjek oliestanden, når motoren har været slukket i et minut. Efter 1 minut er olien løbet ned i bunden af motoren. Aflæsning af oliestanden skal foretages, når køretøjet står på jævn grund. Vent altid med at skifte olien, til motoren er afkølet, da olien er meget varm og kan give forbrændinger. 5.8 Horn Tjek at hornet lyder normalt. 5.9 Lys Tjek at alle lys og lamper fungerer normalt Side- og centralstøtteben Tjek at de fungerer normalt. ADVARSEL Tjek af køretøjets funktioner inden kørsel er vigtigt, da defekter kan føre til personskader og beskadigelser på køretøjet. 25

26 6. Vedligeholdelse og periodisk eftersyn Regelmæssig og rigtig vedligeholdelse af dit køretøj er vigtig, da det vil forlænge dit køretøjs levetid og spare dig for økonomiske irritationer. Vores værksteder tilbyder professionelle eftersyn af dit køretøj. Derfor bør du altid lade dit køretøj servicere hos os. Dit køretøj skal til kontrol: 1. gang efter km kørsel eller senest 3 mdr. efter købssdato, 2. gang ved km kørsel eller senest 6 mdr. efter købsdato og derefter for hver km eller senest 6 mdr. efter forrige serviceeftersyn. I alle tilfælde er det først kommende interval, der gælder. 2. Fjern målepinden 1 fra motoren. Dette får olien til at løbe hurtigere ud. 3. Stil en beholder under afløbsskruen. 4. Fjern afløbsskruen 2 og lad olien løbe ned i beholderen. 5. Monter afløbsskruen, når olien ikke løber mere. 6. Fyld ny olie på (ca. 0,8 liter). Fyld ikke mere på end til maksimumsmarkeringen Olieskift og rensning af oliesi Regelmæssig skift af olie forlænger motorens levetid. Anvend kun kvalitetsolie til 4-taks-motorer med API-klassificeringen SE, SF eller SG. Vi anbefaler SAE10W-40 motorolie. Motorolien bør skiftes efter de første 1000 km. Derefter bør motorolien skiftes og sien renses 2. gang, når køretøjet har kørt 3000 km og efterfølgende for hver 3000 km på følgende måde: 1. Stil køretøjet på en plan grund på centralstøttebenet. 2 26

27 7. Sæt målepinden i igen og start motoren. Lad den løbe et par minutter. 8. Fjern målepinden, rengør den og sæt den tilbage i motoren. Tag den op igen og tjek, at oliestanden er korrekt. 20W/40, 20W/50 15W/40, 15W/50 10W/40 BEMÆRK - Vær forsigtig når du skifter olien på en varm motor. - Motoren kan tage alvorligt skade, hvis olietrykket ikke er højt nok. - Brugt motorolie kan forårsage hudkræft, hvis det er i kontakt med huden i længere tid over en længere periode. Selv om du ikke arbejder med olie hver dag, anbefaler vi alligevel, at du vasker dine hænder med sæbe med det samme efter arbejde med olie. Tjek altid oliestanden når du tanker benzin på køretøjet. Olien bør skiftes oftere, hvis du kører meget under visse forhold, så som: - Kørsel på grusede og mudrede veje. - Bykørsel. - Kørsel i meget koldt vejr F 6.2 Kontrol af benzinstand og påfyldning 3 - Angiver mængden af benzin i benzintanken. Når pilen er i den nederste del af det røde felt, er der ca /2 liter benzin tilbage. Påfyld blyfri benzin oktan 92 eller højere. - Åbn dækslet ved at dreje nøglen imod uret. Tjek at du får sat dækslet ordentligt fast, når du er færdig med at påfylde. 3 27

28 6.3 Bremseklodser Tjek bremseklodserne4 for slid. Hvis de er nedslidte, bør du lade et af vores værksteder udskifte dem hurtigst muligt. Vær opmærksompå, at der er en pil på tankdækslet, som skal passe overfor en pil, der sidder på plasticskjoldet monteret ovenpå benzintanken. Kontrollér med jævne mellemrum, at pakningen på tankdækslet er intakt. 6.4 Bremsevæske Bremsevæskestanden skal holdes over minimumsmarkeringen. Hvis standen er under minimumsmarkeringen, skal bremseklodserne undersøges for slid og bremsesystemet kontrolleres for utætheder. ADVARSEL - Sluk altid motoren, når du skal påfylde benzin. - Benzin er brandfarlig. Ryg ikke samtidig med, at du påfylder benzin og sørg for at holde køretøjet væk fra brandfarlige stoffer. - Overfyld ikke tanken. Tjek at dækslet sidder ordentligt fast, når du er færdig med at påfylde. Vær forsigtig med ikke at spilde benzin. Hvis du spilder, bør du tørre det op, før du starter motoren. - Undgå vedvarende kontakt med benzin og at indånde dampene. Benzin skal opbevares utilgængeligt for børn. - Spild ikke benzin på plasticdele, da de kan tage skade. 4 28

29 6.6 Dæktryk Det er vigtigt for sikkerheden, at dæktrykket er korrekt. Dæktrykket bør tjekkes hver gang, du skal ud at køre. Når du kører, vil dækkenes temperatur og dermed også dæktrykket ændre sig på grund af farten og vægten på køretøjet. Derfor bør du kun tjekke dæktrykket, når dækkene er afkølede. Normalt dæktryk (Afkølede dæk) 6.5 Justering af bagbremse 5 Tjek at afstanden mellem bremsehåndtagets hvileposition, og den position det er i, når scooteren begynder at sagtne farten, ikke er mere end mm. Hvis ikke, skal bremsen justeres. Drej justeringsskruen for enden af bremsekablet, indtil bremsehåndtaget har en frigang på mm. Drej hjulet og tjek at bremsen ikke skraber på. Tjek også at bremsehåndtaget fungerer korrekt. ADVARSEL: - Tjek altid at bremserne fungerer korrekt. Tjek altid at justeringsskruen er fastspændt korrekt. Kør langsomt og tjek at bremserne fungerer korrekt. 5 1 person Forhjul Baghjul 1,75 kg/cm 2 2,00 kg/cm Kpa 200 Kpa 25 psi 29 psi ADVARSEL - Forkert dæktryk kan forårsage unødigt slid. Er der for lidt luft i dækkene, kan de miste vejgrebet. Dette er farligt for din sikkerhed, da du kan miste herredømmet over køretøjet. - For meget vægt på køretøjet kan ødelægge dækkene og kan være årsag til dårlig styring af køretøjet. - Se efter om der er fremmedlegemer i dækket. - Hvis dækket har lidt skade eller er slidt ned, skal det skiftes med det samme. 29

30 6.7 Tændrør For stor/lille afstand mellem elektroderne, koksaflejring eller nedbrudte elektroder kan resultere i en gnist, der ikke er kraftig nok, og motoren vil derfor ikke starte. Rens tændrøret med en speciel tændrørsbørste eller en stålbørste. Juster afstanden mellem elektroderne til 0,6-0,7 mm. Bemærk: Tjek luftfilteret inden du sætter det i. Hvis filteret er ødelagt, kan der komme snavs og støv ind i motoren, hvilket kan beskadige motoren. Forsøg aldrig at starte motoren, hvis luftfilterelementet ikke er installeret i luftfilterkassen. Dette kan forårsage motorskade. Brug kun tændrørstype (NGK) CR7HSA. Brug ikke andre tændrør. Det er vigtigt ikke at spænde tændrøret for meget, da det kan ødelægge gevindet i topstykket. 6 BEMÆRK - Tændrøret skal spændes korrekt fast. Et tændrør, der ikke er fastspændt korrekt, kan blive meget varmt og ødelægge motoren. - Brug aldrig tændrør med et forkert varmeområde, da det kan ødelægge motoren. 6.8 Rengøring af luftfilter 6 Et beskidt luftfilter reducerer motorens kraft og øger benzinforbruget. Rens luftfilteret på følgende måde: - Fjern skruerne fra dækslet til luftfilterkassen. - Fjern dækslet til luftfilteret. - Udskift eller rens filteret. 30

31 6.9 Batteri 7 Bruges køretøjet ikke i en længere periode, kan batteriet selvaflade. For at bevare strøm på batteriet, bør det opbevares på et køligt og tørt sted. Afmonter minus-pol, så batteriet ikke aflades så hurtigt. ADVARSEL - Åbn under ingen omstændigheder selve batteriet. - Batteriet kan ved f.eks. opladning udskille eksplosionsfarlige dampe. Vær derfor ekstra opmærksom på at der er rigelig ventilation. - Batteriet indeholder svovlsyre. Man kan blive forbrændt, hvis syren kommer i kontakt med huden eller øjnene. - Skyl med vand med det samme, hvis du får syre på huden. - Skyl med vand med det samme i 15 min., hvis du får syre i øjnene. Kontakt herefter en læge. - Drik store mængder vand eller mælk, hvis du får syre i munden. Kontakt herefter en læge. - Batterier skal opbevares utilgængeligt for børn. Specifikationer: Batteri 12 4AH Opladning Standard opladning 0,7 A Hurtig opladning 3,0 A Tid Standard opladning 5-10 timer Hurtig opladning 30 minutter 6.10 Sikring 8 Der sidder en reservesikring under plastikdækslet ved trinbrættet. Åbn dækslet til sikringsboksen og fjern den ødelagte sikring. Sæt en ny sikring i. Tjek at den sidder korrekt. Luk dækslet. Sikringsspecifikation: 15A 8 7 ADVARSEL: - For at undgå kortslutning og dermed brandfare skal tændingsnøglen altid stå i position OFF, inden du tjekker eller udskifter sikringen. - Brug kun en sikring med de rigtige specifikationer. - Brug af forkert type sikring kan forårsage brand. 31

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23 Side 1 af 23 Reklamationsbetingelser I Danmark ydes der 2 års reklamationsret på City Scooteren. Reklamationsretten træder i kraft fra købsdatoen for den endelige bruger og dækker ved alment brug og under

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Før du bruger dit køretøj, anbefaler vi, at du læser denne manual. Den indeholder vigtige oplysninger og tips til brug af køretøjet.

Før du bruger dit køretøj, anbefaler vi, at du læser denne manual. Den indeholder vigtige oplysninger og tips til brug af køretøjet. Kære kunde! Før du bruger dit køretøj, anbefaler vi, at du læser denne manual. Den indeholder vigtige oplysninger og tips til brug af køretøjet. Vi forbeholder os ret til når som helst, at foretage ændringer

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE. Leone Swan

INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE. Leone Swan INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE Leone Swan SERVICE OVERSIGT 300 km eller 3 mdr. 2000 km eller 12 mdr. 4000 km eller 24 mdr. 6000 km eller 36 mdr. 8000 km eller 48 mdr. 10.000 km eller 60 mdr. INFORMATION OM

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

1. Sådan færdigsamler du din HELIO.

1. Sådan færdigsamler du din HELIO. DSR Scandinavia Frederiksborgvej 521 4000 Roskilde www.el-knallert.dk dsr@genfinder.com ver.25-01 Brugermanual HELIO 25 fra ego Vehicles Inc. Tillykke med din nye el-knallert HELIO, og tak fordi du valgte

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

KÆRE KUNDE TIGRA 125EFI PGO

KÆRE KUNDE TIGRA 125EFI PGO KÆRE KUNDE: Tak fordi du købte en TIGRA 125EFI scooter fra PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du håndterer og plejer den. Denne håndbog giver dig nøjagtige instrukser vedrørende justering

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BEVÆGELSESFRIHED. Du finder en praktisk, aflåselig opbevaringsboks under sædet. Lige til hjelmen eller varer fra indkøb.

BEVÆGELSESFRIHED. Du finder en praktisk, aflåselig opbevaringsboks under sædet. Lige til hjelmen eller varer fra indkøb. MER FRIHED MED PGO! BEVÆGELSESFRIHED Denne 3-hjulede scooter byder på et frækt og tidsløst design med fokus på driftsikkerhed, nem vedligehold og mange praktiske detaljer, der sikrer dig en god bevægelsesfrihed

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G 1 BRUGERVEJLEDNING 1 Forord Tak, fordi du har valgt en E-TON-scooter. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om korrekt brug, sikker kørsel, daglig og regelmæssig vedligeholdelse samt reparation

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

BEVÆGELSESFRIHED. Du finder en praktisk, aflåselig opbevaringsboks under sædet. Lige til hjelmen eller varer fra indkøb.

BEVÆGELSESFRIHED. Du finder en praktisk, aflåselig opbevaringsboks under sædet. Lige til hjelmen eller varer fra indkøb. BEVÆGELSESFRIHED Denne 3-hjulede scooter byder på et frækt og tidsløst design med fokus på driftsikkerhed, nem vedligehold og mange praktiske detaljer, der sikrer dig en god bevægelsesfrihed uanset om

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

GÆLDENDE TIL 31. JULI 2014

GÆLDENDE TIL 31. JULI 2014 GÆLDENDE TIL 31. JULI 2014 LUK OP OG SE VORES GODE TILBUD PÅ TILBEHØR OG SERVICES Sol, sommer og serviceeftersyn Er du helt klar til sommeren? FÅ REN LUFT I VOGNEN AIRCONDITIONPAKKE Klimaanlæg skal renses

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Din brugermanual APRILIA SONIC 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/2931282

Din brugermanual APRILIA SONIC 50 http://da.yourpdfguides.com/dref/2931282 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i APRILIA SONIC 50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation.

Cykel vedligehold. Vi kan ikke drages til ansvar for skader på cykel eller materiel opstået under reparation eller renovation. CYKELVEDLIGEHOLD 1 Cykel vedligehold Mange af punkterne i denne guide tager udgangspunkt i cykler med udvendige gear. De fleste af punkterne kan dog direkte overføres til cykler med indvendige gear, da

Læs mere