KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:"

Transkript

1

2 2

3 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst og accepteret reklamationsbetingelserne, herunder begrænsningerne, der er i denne bog. KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: Dette kort indsendes stemplet og underskrevet inden 8 dage efter salgsdato til Giantco Danmark A/S. Da det kan blive nødvendigt for importøren / fabrikanten at fremsende oplysninger om scooteren, er det også af denne grund vigtigt at købsanmeldelsen indsendes. Vi beder dig med ovenstående underskrift give tilladelse til, at vi må kontakte dig i sådanne tilfælde. 3

4 Giantco Danmark A/S Stensgårdvej Middelfart

5 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst og accepteret reklamationsbetingelserne, herunder begrænsningerne, der er i denne bog. KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: Da det kan blive nødvendigt for importøren / fabrikanten at fremsende oplysninger om scooteren, er det også af denne grund vigtigt at købsanmeldelsen indsendes. Vi beder dig med ovenstående underskrift give tilladelse til, at vi må kontakte dig i sådanne tilfælde. 5

6 6

7 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato FORHANDLERKORT DETTE KORT TILHØRER FORHANDLEREN KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: Eventuelt: 7

8 Generelt om reklamationsret På de følgende sider beskrives betingelserne og omfanget af Giantco Danmark A/S s reklamationsforpligtigelse. Har du spørgsmål, bedes du rette henvendelse til den forhandler, du har købt køretøjet hos eller på nedenstående adresse: Giantco Danmark A/S Stensgårdvej Middefart Tlf Giantco Danmark A/S står naturligvis altid til din tjeneste. Giantco Danmark A/S gør særligt opmærksom på, at der på de følgende sider er indeholdt visse betingelser og begrænsninger i de reklamationsregler, der i øvrigt er gældende vedrørende forbrugerkøb. 8

9 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato Ny ejer Ny adresse (sæt kryds) Undertegnede erklærer hermed at have læst og accepteret reklamationsbetingelserne, herunder begrænsningerne, der er i denne bog. KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: Sendes til Giantco Danmark A/S 9

10 Giantco Danmark A/S Stensgårdvej Middelfart

11 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato Ny ejer Ny adresse (sæt kryds) Undertegnede erklærer hermed at have læst og accepteret reklamationsbetingelserne, herunder begrænsningerne, der er i denne bog. KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: 11

12 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato REKLAMATIONSRET Giantco Danmark A/S giver 2 års reklamationsret i henhold til gældende dansk lov. Såfremt du, som bruger/ejer, skulle blive opmærksom på materiale- og/eller fabrikationsfejl, skal du straks meddele dette til den butik, hvor du har købt dit køretøj eller til Giantco Danmark A/S. Videre brug af køretøjet skal straks ophøre, indtil en evt. fejl og/eller mangel er fundet og udbedret/repareret. Følgeskader, som skyldes fortsat brug er ikke omfattet af reklamationsretten. Reklamation skal ske ved, at du tager kontakt til den butik, hvor du har købt dit køretøj eller til Giantco Danmark A/S på telefon Der vil så blive lavet en aftale med dig om, hvornår du kan få efterset køretøjet. Udbedring af en fejl og/eller mangel ved en berettiget reklamation, sker for Giantco Danmark A/S s regning, således at du som kunde bliver holdt skadesløs for både materialeforbrug og arbejdsløn. Udbedringer sker i henhold til de for enhver tid gældende tekniske krav. Udskiftede dele forbliver Giantco Danmark A/S's ejendom. Reklamationsretten på køretøjet forlænges ikke, selv om der indenfor 24 måneder efter salgsdato repareres/udskiftes dele som reklamation. Giantco Danmark A/S afgør i alle tilfælde om behov for afhjælpning af fejl og/eller mangler kan ske straks, eller om køretøjet senere skal indleveres på værkstedet. Giantco Danmark A/S er dog forpligtet til at opfylde krav eller tilbud om afhjælpning indenfor rimelig tid. Viser det sig, at der ikke kan påvises nogen fejl og/eller mangel på køretøjet ud fra fejlbeskrivelsen, vil du blive faktureret for den tid, der er gået til at søge fejlen verificeret, med 450,- kr. i timen inkl. moms (forbehold for prisstigninger i timeløn). Skulle fejlen være opstået pga. betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer, ikke overholdte serviceintervaller, hærværk, misbrug, erhvervsmæssig brug, udlejning eller lignende, er den ikke omfattet af reklamationsretten. Giantco Danmark A/S opfordrer dig til at undersøge køretøjet grundigt før reklamation, for at du, som kunde, undgår unødige omkostninger ved en reklamation, som ikke dækkes af Giantco Danmark A/S. Ved en reklamation skal du sørge for at give en så grundig og fyldestgørende beskrivelse af evt. fejl og/eller mangler som muligt. Ved enhver reklamation skal instruktionsbog/servicebog forevises. BEGRÆNSNINGER I REKLAMATIONSRETTEN Reklamationsretten dækker ikke fejl på scootere, som har været udsat for trafikuheld, er blevet ombygget eller ændret. Giantco Danmark A/S gør herunder særligt opmærksom på, at dersom der udføres ændringer og/eller dele (de)monteres, som resulterer i en forøgelse af maksimum hastigheden og/eller forøgelse af motorens ydeevne, vil dette medføre at eventuelle reklamationer ikke vil være omfattet af reklamationsretten på scooteren. Tilsvarende gør sig gældende, dersom der monteres ikke-originale reservedele eller monteres reservedele, der ikke er af tilsvarende godkendt fabrikat og kvalitet som de originale reservedele, som f.eks. cylinder, stempel, udstødning m.v. (listen er ikke udtømmende) på scooteren. Reklamationsretten dækker ikke almindelig slidtage og forringelse forårsaget ved brug af køretøjet og dækker ikke for slid på kobling, variomaticdele (kilerem, variomaticruller og variomatichus), tændrør, pærer, dæk, slanger, bremsebelægninger, kabler, batteri, sikringer, filtre, kontakter og alle gummidele (undtaget oliepakninger). Reklamationsretten omfatter ikke følgeskader forårsaget af ukorrekt 12

13 brug af scooteren eller manglende eller for sent udførelse af modifikationer/reparationer/service foreskrevet fra fabrikant eller importørs side, eller begrænset støj eller vibrationer, som ikke har nogen indflydelse på sikker kørsel på køretøjet. MOTORFORBEHOLD VED MANGLENDE VEDLIGEHOLDELSE/ SERVICE: Der er forbehold i reklamationsretten, hvis service ikke er udført rettidigt. Pga. manglende ventiljustering kan der være risiko for skade på topstykke, cylinder og ventiler. Manglende udskiftning af olie, kan resultere i motorhavari, eller unormalt stort slid på cylinder, stempel, krumtap, samt øvrige bevægelige dele i motoren. Ovenstående opremsning er ikke udtømmende. Reklamationer på ovenstående forhold anerkendes ikke, som følge af manglende vedligeholdelse/serviceeftersyn. UNDERSKRIFTER Reklamationsretten for nærværende scooter bekræftes hermed: Dato, forhandlerstempel og underskrift REKLAMATIONSRETTEN GÆLDER UNDER FORUDSÆTNING AF at scooteren bruges normalt og vedligeholdes i overensstemmelse med den udleverede service- og instruktionsbog, at eventuelle plomberinger ikke er brudt, scooteren ikke har været udsat for overlast, at der kun bruges originale Giantco reservedele, eller reservedele af tilsvarende godkendt fabrikat og kvalitet, at de i service- og instruktionsbogen foreskrevne kontrol-, service- og reparationsarbejder er gennemført rettidigt og fagmæssigt korrekt af et af Giantco Danmark godkendt *værksted, at reparationer/ændringer anbefalet af Giantco Danmark A/S er foretaget, at scooteren ikke anvendes til udlejning, at scooteren ikke bruges til konkurrence- eller racerkørsel, at scooteren ikke har været udsat for trafikuheld, og at der ikke foretages konstruktive ændringer på scooteren, som resulterer i en forøgelse af maximum hastigheden og/eller forøgelse af motorens ydeevne. *Liste over godkendte værksteder fås på eller tlf Undertegnede køber har læst og accepteret reklamationsbetingelserne, og herunder begrænsningerne, der er anført i denne bog. Dato og købers underskrift 13

14 Kære kunde Tak fordi du valgte et af vores køretøjer. Denne vejleding indeholder vigtig information om dit køretøj og dets funktioner. Før du tager dit køretøj i brug, anbefaler vi, at du læser denne vejledning grundigt igennem. Denne vejledning er at betragte som en del af køretøjet og skal derfor altid følge dette. Visse illustrationer og beskrivelser i denne vejledning kan afvige fra den model, du har. Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden forudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl. Hvis du har spørgsmål til dit køretøj, bedes du rette henvendelse til den forhandler, du har købt køretøjet hos eller til nedenstående adresse: Giantco Danmark A/S Stensgårdvej Middelfart Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye køretøj. Vigtige informationer Læs vejledningen grundigt igennem. Vær især opmærksom på følgende symboler: BEMÆRK: Symbolet indikerer, at der er tale om speciel information om køretøjets funktioner og vedligeholdelse. Det er vigtigt at følge disse instruktioner, da ukorrekt håndtering kan bevirke at eventuelle fremtidige reklamationer vil kunne blive afvist. ADVARSEL: Symbolet indikerer, at det er vigtigt at følge de angivne instruktioner. Det kan være informationer, der vedrører din og andres sikkerhed samt køretøjets vedligeholdelse. Følg altid de angivne instruktioner, da ukorrekt håndtering kan bevirke at eventuelle fremtidige reklamationer vil kunne blive afvist. Bruger Dette køretøj er beregnet til én person. Der må ikke sidde nogen bagpå. Bagage Overskrid aldrig køretøjets max. vægt angivet i skemaet under tekniske data. Kør kun på vejen Køretøjet må kun anvendes på offentlige veje. 14

15 Indhold 1 Almen information Vigtige numre på køretøjet 1.2 Kørsel på et nyt køretøj 1.3 Fartregulering 1.4 Dannelse af olietryk før kørsel 1.5 Første service 2 Sikker kørsel Betjening Speedometer 3.2 Kilometertæller 3.3 Benzinmåler 3.4 Kontrollampe for blinklys 3.5 Kontrollampe for fjernlys 3.6 Tændingslås 3.7 Styrlås 3.8 Startknap Lyskontakt 3.10 Kontakt for op-/ nedblænding 3.11 Horn 3.12 Blinklyskontakt For- og bagbremse 3.14 Centralstøtteben 3.15 Sidestøtteben Opbevaringsrum Opbevaringsrum under sæde 3.18 Typeplade 4 Kørsel Start af motor 4.2 Kickstarter 4.3 Start kørsel 4.4 Fartregulering Bremse 4.6 Kørsel i vådt føre 4.7 Stoppe og parkere 5 Før du kører Styrtøj 5.2 Gashåndtag 5.3 Bremser 5.4 Støddæmper 5.5 Dæk 5.6 Brændstof 5.7 Motorolie 5.8 Horn 5.9 Lys 5.10 Side- og centralstøtteben 6 Vedligeholdelse og periodisk eftersyn Olieskift og rensning af oliesi 6.2 Kontrol af benzinstand og påfyldning Bremseklodser Bremsevæske 6.5 Justering af bagbremse Dæktryk 6.7 Tændrør Rengøring af luftfilter 6.9 Batteri Sikring 6.11 Værktøj Rengøring Opbevaring Serviceskema Specifikationer Katalysator Ledningsdiagram Serviceeftersyn

16 1. Almen information 1.1 Vigtige numre på køretøjet Køretøjets stelnummer bruges til registrering og ved køb af reservedele og eventuel reparation. 1 Stelnummeret sidder centralt ved knæene på stellet under et dæksel 1, motornummeret sidder på venstre side på motoren 2. Udfyld boksen på side 18 med numrene til fremtidig brug. 1.2 Kørsel på et nyt køretøj 0 km km Varierende hastighed (Ikke fuld gas mere end 3 min. ad gangen) 500 km 2000 km Varierende hastighed (Ikke fuld gas mere end 7-8 min. ad gangen) Hvis du behandler køretøjets motor korrekt fra starten, vil den have en længere levetid, og unødige reparationer kan derved undgås. Derfor er det vigtigt, at du overholder ovenstående fartgrænser i starten Fartregulering I starten bør du undgå at køre med den samme fart i længere tid. De første km bør du derfor køre på forskelligt underlag og variere din fart. Dette vil forøge motorens levetid. Bemærk - Undgå at køre langsomt i længere tid. - Sænk eller forøg farten langsomt. - Undgå høj belastning på motoren (kørsel med fuld gas) og kørsel ved høje omdrejninger. 1.4 Dannelse af olietryk før kørsel Uanset om motoren er kold eller varm, når du starter køretøjet, bør du vente et øjeblik med at køre, indtil olietrykket er højt nok. Dette sker inden for ca. 10 sek. På denne måde når olien rundt til alle motordelene, og du undgår unødige beskadigelser på motoren. 1.5 Første service Det første servicetjek er meget vigtigt. Efter indkøringsperioden skulle alle motordele virke optimalt. Ved hjælp af nogle få justeringer og udskiftning af motorolie vil motoren køre optimalt. Bemærk: - Anvend også vedligeholdelsesguiden i afsnit 6 i denne manual. 16

17 2. Sikker kørsel Dette afsnit indeholder vigtige informationer om sikkerhed, som du bør læse omhyggeligt, inden du kører. - Hvis dette er dit første køretøj af denne slags, anbefaler vi, at du kører på et mindre befærdet sted, første gang du skal køre. På denne måde bliver du fortrolig med køretøjets funktioner. - Kørsel med én hånd på styret er farligt og frarådes. Hold altid begge hænder på styret og fødderne placeret på trinbrættet. - Reducer farten, når du skal svinge og overhold fartgrænserne. - Når du kører i vådt føre eller på en ujævn overflade, bør du tilpasse farten til forholdene. - Når du bliver overhalet af busser og lastbiler, kan det hive let i køretøjet, og du bør sænke farten en smule og være mere opmærksom. - Hjelm er lovpligtigt, og du bør altid have handsker og beskyttelsesbriller på. Hovedskader kan være livsfarlige. Beskyttelse af øjnene er meget vigtigt. Undgå løst tøj, der kan sidde fast i hjulene. - Udstødningsrøgen indeholder kuldioxid, som er farligt at indånde. Derfor bør motoren kun startes i velventilerede rum. - Køretøjet må ikke stå stille i længere tid med motoren kørende, da det kan forårsage overophedning af motoren. - Udstødningsrøret er meget varmt efter kørsel også selv om motoren er slukket. Rør ikke ved det og undgå at parkere køretøjet i nærheden af tørt græs eller andre brændbare materialer. - Hvis der hænger noget på styret, vil det have effekt på køretøjets stabilitet og håndtering. Derfor bør du ikke hænge noget på styret. - Bagage skal spændes godt fast på køretøjet. - Sluk for motoren, ryg ikke og anvend ikke din mobiltelefon ved påfyldning af brændstof. - Enhver uautoriseret ændring af køretøjet er farlig. 17

18 Skriv nummeret her Stelnummer Motornummer Bremsevæskebeholder Forlys Forbremse Bagbremse Blinklys Instrumentpanel Gashåndtag Tændingslås Benzintank Bag- og stoplys Blinklys Benzinhane (bag sideskjold) Karburator (bag sideskjold) Luftfilterboks Udstødningsrør Kickstarter Oliepåfyldning/-niveau 18

19 3. Betjening Bemærk - I vinterhalvåret (fra 1/10 til 1/4 - og når temperaturen er under 5 grader) skal der tilsættes karburatorsprit i benzinen. For korrekt blandingsforhold, læses på karburatorsprittens etiket. 3.4 Kontrollampe for blinklys 4 Når blinklyset er aktiveret, vil kontrollampen blinke. 3.5 Kontrollampe for fjernlys 5 I Danmark er det lovpligtigt at køre med forlyset tændt også om dagen. For at anvende fjernlyset, når det er mørkt, skal kontakten stå på HI. 3.6 Tændingslås 6 OFF Strømmen er afbrudt, og motoren kan ikke startes. Nøglen kan fjernes fra tændingslåsen. 3.1 Speedometer 1 Speedometeret viser køretøjets hastighed i km/t. ON Strømmen er slået til, og motoren kan startes. Nøglen kan ikke fjernes fra tændingslåsen. 3.2 Kilometertæller 2 Kilometertælleren viser den totale distance, køretøjet har tilbagelagt i kilometer. 3.7 Styrlås 7 For at undgå tyveri bør du låse styret, når du forlader køretøjet. 3.3 Benzinmåler 3 Angiver mængden af benzin i benzintanken. Når pilen er i den nederste del af det røde felt, er der ca /2 liter benzin tilbage. Påfyld blyfri benzin oktan 92 eller højere. Lås: Lås op: Drej styret helt mod venstre, tryk ned og drej nøglen mod uret og fjern nøglen. Sæt nøglen i og drej med uret. 19

20 Bemærk: - Når du har låst styret, kan du forsigtigt dreje styret for at sikre dig, at styret er låst korrekt. - Forsøg aldrig at flytte køretøjet, når styret er låst Lyskontakt 9 Scooteren skal være startet for at denne funktion virker. For-, positions-, bag- og instrumentlys er slukket. Bagpositions- og instrumentlys er tændt. For-, bagpositions- og instrumentlys er tændt i denne position Startknap 8 Tryk på startknappen for at aktivere startermotoren. Slip knappen med det samme motoren starter. Hold ikke startknappen nede i mere end 4 sek. ad gangen. Rør ikke startknappen, når motoren er tændt, da det kan beskadige motoren. Bemærk - På grund af sikkerhed, skal enten forbremse eller bagbremse aktiveres samtidig med startknappen. Ellers virker starteren ikke! 3.10 Kontakt for op-/nedblænding Indikerer fjernlys (langt lys). Indikerer nærlys (kort lys). Når kontakten drejes over på lyser fjernlysindikatoren Horn 11 Tændingsnøglen skal stå på ON. Tryk på knappen for at aktivere hornet

21 3.12 Blinklyskontakt 12 Brug blinklyset, når du drejer, skifter vognbane m.m. Når blinklyset er aktiveret, blinker indikatorlampen. Aktiver kontakten til henholdsvis venstre eller højre. Tryk knappen i midten af kontakten ind for at slå blinklyset fra. - Venstre. Bruges ved venstresving. - Højre. Bruges ved højresving Centralstøtteben 14 Stå på venstre side af køretøjet. Hold fast i styret med venstre hånd. Med højre hånd tages fat i håndtaget ved sædet. Træd støttebenet ned og træk køretøjet tilbage med højre hånd Når tændingsnøglen står på OFF, virker blinklysene ikke Bremser 13 Træk i for- eller bagbremsegrebet for at aktivere bremserne. Bremselyset er aktiveret, når et eller begge greb er trukket Sidestøtteben 15 Sænk sidestøttebenet med højre fod. Bemærk Der er afbryderkontakt på sidestøttebenet, som bevirker, at scooteren ikke kan køre, når sidestøttebenet er slået ud. 21

22 3.16 Opbevaringsrum 16 Foran førerens ben er der et lille opbevaringsrum Opbevaringsrum under sæde 17 Der er et større opbevaringsrum under sædet. Sædet åbnes ved at sætte nøglen i låsen ved venstre sideskjold, dreje nøglen med uret og presse sædet lidt ned, for derefter at lukke det op Typeplade 18 Typepladen sidder forneden på højre side af stellet

23 4. Kørsel 4.1 Start af motor Inden motoren startes, bør du sikre dig at: 1. Køretøjet står på centralstøttebenet. 2. Nøglen er i position ON 1. BEMÆRK - Sidestøttebenet skal være slået op. BEMÆRK - På karburatoren er monteret en accelerationspumpe, så gentagende gasgivning før start af motor kan resultere i, at køretøjet drukner. 4.2 Kickstarter 3 Drej gashåndtaget 1/8-1/4 rundt og træd på kickstarterpedalen med et kontant tryk Aktiver en af bremserne og tryk på startknappen for at starte motoren 2. Drej let på gashåndtaget samtidig. BEMÆRK - Efter start anbringes kickstarterpedalen i den oprindelige position. ADVARSEL - Start aldrig motoren i lukkede rum. Udstødningsgassen er livsfarlig at indånde. 4.3 Start kørsel Giv langsomt gas. Dette køretøj har automatisk CVT-gearsystem. Derfor er det ikke nødvendigt at skifte gear. 23

24 4.4 Fartregulering Brug gashåndtaget til at regulere farten med. Farten bør øges eller sænkes langsomt. Drej gashåndtaget med uret for at sænke farten. Drej gashåndtaget mod uret for at øge farten. Sænk fart Forøg fart 4.5 Bremse Drej gashåndtaget tilbage i dets hvileposition og aktiver for- og bagbremsen samtidigt. Aktiver bremserne forsigtigt og derefter hårdere, når du skal bremse helt ned. ADVARSEL - Aktiver altid begge bremser samtidigt, da det ellers kan få køretøjet til at skride ud. Brems altid ned, inden du svinger. Bremser og svinger du samtidigt, er der fare for udskridning. 4.6 Kørsel i vådt føre Vær ekstra forsigtig, når du kører i vådt føre og dårligt vejr. Når vejen er våd, bør du reducere farten og aktivere bremserne tidligere end normalt. Vær opmærksom på, at bremselængden forøges på våde veje. Vær opmærksom på, at forhjulet nemt skrider ud på våde og glatte veje. 4.7 Stoppe og parkere 1. Drej håndtaget tilbage til hvileposition. 2. Aktiver for- og bagbremsen samtidigt. Sluk motoren. 3. Side- eller centralstøttebenet slåes ud ved parkering. 4. For at forhindre tyveri bør køretøjet låses og nøglen fjernes. BEMÆRK - Parker køretøjet på sikker, jævn grund for at undgå, at det vælter. - Hvis du kun har mulighed for at parkere på en let stigning, skal køretøjets front placeres op mod bakken for at reducere risikoen, for at det vælter. 24

25 5. Før du kører For at forebygge uheld bør du tjekke køretøjet, før du kører. Hvis du opdager defekter eller unormale ting, du ikke selv kan løse, skal du henvende dig til din forhandler. 5.1 Styrtøj - Tjek om styret uden besvær kan drejes fra side til side. - Tjek at der ikke er modstand, når styret drejes. - Tjek for slør og spillerum. 5.2 Gashåndtag - Tjek at gashåndtaget selv drejer på plads, når du slipper det fra fuld gas. - Tjek at der er lidt frigang i gashåndtaget. 5.3 Bremser - Tjek at der er frigang i begge bremsegreb. - Tjek at bremsegrebene ikke kan trækkes helt ind til styret, uden at der er bremseeffekt. - Tjek at der er belægning på bremseklodserne. 5.4 Støddæmper - Tjek at støddæmperne fungerer korrekt. 5.5 Dæk - Tjek at dæktrykket er korrekt. - Tjek at dækkene ikke er slidte og defekte. 5.6 Brændstof - Tjek at der er nok benzin på køretøjet. - Tjek benzinmåleren efter motorstart. 5.7 Motorolie - Tjek at der er nok olie på motoren. BEMÆRK: Tjek oliestanden, når motoren har været slukket i et minut. Efter 1 minut er olien løbet ned i bunden af motoren. Aflæsning af oliestanden skal foretages, når køretøjet står på jævn grund. Vent altid med at skifte olien, til motoren er afkølet, da olien er meget varm og kan give forbrændinger. 5.8 Horn Tjek at hornet lyder normalt. 5.9 Lys Tjek at alle lys og lamper fungerer normalt Side- og centralstøtteben Tjek at de fungerer normalt. ADVARSEL Tjek af køretøjets funktioner inden kørsel er vigtigt, da defekter kan føre til personskader og beskadigelser på køretøjet. 25

26 6. Vedligeholdelse og periodisk eftersyn Regelmæssig og rigtig vedligeholdelse af dit køretøj er vigtig, da det vil forlænge dit køretøjs levetid og spare dig for økonomiske irritationer. Vores værksteder tilbyder professionelle eftersyn af dit køretøj. Derfor bør du altid lade dit køretøj servicere hos os. Dit køretøj skal til kontrol: 1. gang efter km kørsel eller senest 3 mdr. efter købssdato, 2. gang ved km kørsel eller senest 6 mdr. efter købsdato og derefter for hver km eller senest 6 mdr. efter forrige serviceeftersyn. I alle tilfælde er det først kommende interval, der gælder. 2. Fjern målepinden 1 fra motoren. Dette får olien til at løbe hurtigere ud. 3. Stil en beholder under afløbsskruen. 4. Fjern afløbsskruen 2 og lad olien løbe ned i beholderen. 5. Monter afløbsskruen, når olien ikke løber mere. 6. Fyld ny olie på (ca. 0,8 liter). Fyld ikke mere på end til maksimumsmarkeringen Olieskift og rensning af oliesi Regelmæssig skift af olie forlænger motorens levetid. Anvend kun kvalitetsolie til 4-taks-motorer med API-klassificeringen SE, SF eller SG. Vi anbefaler SAE10W-40 motorolie. Motorolien bør skiftes efter de første 1000 km. Derefter bør motorolien skiftes og sien renses 2. gang, når køretøjet har kørt 3000 km og efterfølgende for hver 3000 km på følgende måde: 1. Stil køretøjet på en plan grund på centralstøttebenet. 2 26

27 7. Sæt målepinden i igen og start motoren. Lad den løbe et par minutter. 8. Fjern målepinden, rengør den og sæt den tilbage i motoren. Tag den op igen og tjek, at oliestanden er korrekt. 20W/40, 20W/50 15W/40, 15W/50 10W/40 BEMÆRK - Vær forsigtig når du skifter olien på en varm motor. - Motoren kan tage alvorligt skade, hvis olietrykket ikke er højt nok. - Brugt motorolie kan forårsage hudkræft, hvis det er i kontakt med huden i længere tid over en længere periode. Selv om du ikke arbejder med olie hver dag, anbefaler vi alligevel, at du vasker dine hænder med sæbe med det samme efter arbejde med olie. Tjek altid oliestanden når du tanker benzin på køretøjet. Olien bør skiftes oftere, hvis du kører meget under visse forhold, så som: - Kørsel på grusede og mudrede veje. - Bykørsel. - Kørsel i meget koldt vejr F 6.2 Kontrol af benzinstand og påfyldning 3 - Angiver mængden af benzin i benzintanken. Når pilen er i den nederste del af det røde felt, er der ca /2 liter benzin tilbage. Påfyld blyfri benzin oktan 92 eller højere. - Åbn dækslet ved at dreje nøglen imod uret. Tjek at du får sat dækslet ordentligt fast, når du er færdig med at påfylde. 3 27

28 6.3 Bremseklodser Tjek bremseklodserne4 for slid. Hvis de er nedslidte, bør du lade et af vores værksteder udskifte dem hurtigst muligt. Vær opmærksompå, at der er en pil på tankdækslet, som skal passe overfor en pil, der sidder på plasticskjoldet monteret ovenpå benzintanken. Kontrollér med jævne mellemrum, at pakningen på tankdækslet er intakt. 6.4 Bremsevæske Bremsevæskestanden skal holdes over minimumsmarkeringen. Hvis standen er under minimumsmarkeringen, skal bremseklodserne undersøges for slid og bremsesystemet kontrolleres for utætheder. ADVARSEL - Sluk altid motoren, når du skal påfylde benzin. - Benzin er brandfarlig. Ryg ikke samtidig med, at du påfylder benzin og sørg for at holde køretøjet væk fra brandfarlige stoffer. - Overfyld ikke tanken. Tjek at dækslet sidder ordentligt fast, når du er færdig med at påfylde. Vær forsigtig med ikke at spilde benzin. Hvis du spilder, bør du tørre det op, før du starter motoren. - Undgå vedvarende kontakt med benzin og at indånde dampene. Benzin skal opbevares utilgængeligt for børn. - Spild ikke benzin på plasticdele, da de kan tage skade. 4 28

29 6.6 Dæktryk Det er vigtigt for sikkerheden, at dæktrykket er korrekt. Dæktrykket bør tjekkes hver gang, du skal ud at køre. Når du kører, vil dækkenes temperatur og dermed også dæktrykket ændre sig på grund af farten og vægten på køretøjet. Derfor bør du kun tjekke dæktrykket, når dækkene er afkølede. Normalt dæktryk (Afkølede dæk) 6.5 Justering af bagbremse 5 Tjek at afstanden mellem bremsehåndtagets hvileposition, og den position det er i, når scooteren begynder at sagtne farten, ikke er mere end mm. Hvis ikke, skal bremsen justeres. Drej justeringsskruen for enden af bremsekablet, indtil bremsehåndtaget har en frigang på mm. Drej hjulet og tjek at bremsen ikke skraber på. Tjek også at bremsehåndtaget fungerer korrekt. ADVARSEL: - Tjek altid at bremserne fungerer korrekt. Tjek altid at justeringsskruen er fastspændt korrekt. Kør langsomt og tjek at bremserne fungerer korrekt. 5 1 person Forhjul Baghjul 1,75 kg/cm 2 2,00 kg/cm Kpa 200 Kpa 25 psi 29 psi ADVARSEL - Forkert dæktryk kan forårsage unødigt slid. Er der for lidt luft i dækkene, kan de miste vejgrebet. Dette er farligt for din sikkerhed, da du kan miste herredømmet over køretøjet. - For meget vægt på køretøjet kan ødelægge dækkene og kan være årsag til dårlig styring af køretøjet. - Se efter om der er fremmedlegemer i dækket. - Hvis dækket har lidt skade eller er slidt ned, skal det skiftes med det samme. 29

30 6.7 Tændrør For stor/lille afstand mellem elektroderne, koksaflejring eller nedbrudte elektroder kan resultere i en gnist, der ikke er kraftig nok, og motoren vil derfor ikke starte. Rens tændrøret med en speciel tændrørsbørste eller en stålbørste. Juster afstanden mellem elektroderne til 0,6-0,7 mm. Bemærk: Tjek luftfilteret inden du sætter det i. Hvis filteret er ødelagt, kan der komme snavs og støv ind i motoren, hvilket kan beskadige motoren. Forsøg aldrig at starte motoren, hvis luftfilterelementet ikke er installeret i luftfilterkassen. Dette kan forårsage motorskade. Brug kun tændrørstype (NGK) CR7HSA. Brug ikke andre tændrør. Det er vigtigt ikke at spænde tændrøret for meget, da det kan ødelægge gevindet i topstykket. 6 BEMÆRK - Tændrøret skal spændes korrekt fast. Et tændrør, der ikke er fastspændt korrekt, kan blive meget varmt og ødelægge motoren. - Brug aldrig tændrør med et forkert varmeområde, da det kan ødelægge motoren. 6.8 Rengøring af luftfilter 6 Et beskidt luftfilter reducerer motorens kraft og øger benzinforbruget. Rens luftfilteret på følgende måde: - Fjern skruerne fra dækslet til luftfilterkassen. - Fjern dækslet til luftfilteret. - Udskift eller rens filteret. 30

31 6.9 Batteri 7 Bruges køretøjet ikke i en længere periode, kan batteriet selvaflade. For at bevare strøm på batteriet, bør det opbevares på et køligt og tørt sted. Afmonter minus-pol, så batteriet ikke aflades så hurtigt. ADVARSEL - Åbn under ingen omstændigheder selve batteriet. - Batteriet kan ved f.eks. opladning udskille eksplosionsfarlige dampe. Vær derfor ekstra opmærksom på at der er rigelig ventilation. - Batteriet indeholder svovlsyre. Man kan blive forbrændt, hvis syren kommer i kontakt med huden eller øjnene. - Skyl med vand med det samme, hvis du får syre på huden. - Skyl med vand med det samme i 15 min., hvis du får syre i øjnene. Kontakt herefter en læge. - Drik store mængder vand eller mælk, hvis du får syre i munden. Kontakt herefter en læge. - Batterier skal opbevares utilgængeligt for børn. Specifikationer: Batteri 12 4AH Opladning Standard opladning 0,7 A Hurtig opladning 3,0 A Tid Standard opladning 5-10 timer Hurtig opladning 30 minutter 6.10 Sikring 8 Der sidder en reservesikring under plastikdækslet ved trinbrættet. Åbn dækslet til sikringsboksen og fjern den ødelagte sikring. Sæt en ny sikring i. Tjek at den sidder korrekt. Luk dækslet. Sikringsspecifikation: 15A 8 7 ADVARSEL: - For at undgå kortslutning og dermed brandfare skal tændingsnøglen altid stå i position OFF, inden du tjekker eller udskifter sikringen. - Brug kun en sikring med de rigtige specifikationer. - Brug af forkert type sikring kan forårsage brand. 31

Oplysninger om køretøj

Oplysninger om køretøj Generelt om reklamationsret Oplysninger om køretøj På de følgende sider beskrives betingelserne og omfanget af Giantco Danmark A/S s reklamationsforpligtigelse. Har du spørgsmål, bedes du rette henvendelse

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

Oplysninger om køretøj

Oplysninger om køretøj Generelt om reklamationsret Oplysninger om køretøj På de følgende sider beskrives betingelserne og omfanget af Giantco Danmark A/S s reklamationsforpligtigelse. Har du spørgsmål, bedes du rette henvendelse

Læs mere

Købebevis. Instruktion. Service. www.cpi.dk

Købebevis. Instruktion. Service. www.cpi.dk Købebevis Instruktion Service Generelt om reklamationsret På de følgende sider beskrives betingelserne og omfanget af CPI Danmark A/S s reklamationsforpligtigelse. Har du spørgsmål, bedes du rette henvendelse

Læs mere

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23 Side 1 af 23 Reklamationsbetingelser I Danmark ydes der 2 års reklamationsret på City Scooteren. Reklamationsretten træder i kraft fra købsdatoen for den endelige bruger og dækker ved alment brug og under

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Købebevis Instruktion Service VGA DANMARK Generelt om reklamationsret På de følgende sider beskrives betingelserne og omfanget af VGA Danmarks reklamationsforpligtigelse. Køretøjs ID Har du spørgsmål,

Læs mere

INSTRUKTION OG SERVICE Brugermanual VGA EXPLORA

INSTRUKTION OG SERVICE Brugermanual VGA EXPLORA INSTRUKTION OG SERVICE Brugermanual VGA EXPLORA TILLYKKE MED DIN NYE SCOOTER Kære kunde Tak fordi du valgte et af vores køretøjer. Denne vejledning indeholder vigtig information om dit køretøj og dets

Læs mere

Købebevis Instruktion Service VGA DANMARK 1 Generelt om reklamationsret På de følgende sider beskrives betingelserne og omfanget af VGA Danmarks reklamationsforpligtigelse. Køretøjs ID Har du spørgsmål,

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

INSTRUKTION OG SERVICE Brugermanual VGA FIREFOX

INSTRUKTION OG SERVICE Brugermanual VGA FIREFOX INSTRUKTION OG SERVICE Brugermanual VGA FIREFOX TILLYKKE MED DIN NYE SCOOTER Kære kunde Tak fordi du valgte et af vores køretøjer. Denne vejledning indeholder vigtig information om dit køretøj og dets

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Whisper Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800

BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 BRUGSANVISNING & GARANTI / SERVICE BEVIS SKY800 . Kørsel Kontrol inden start: 1. Tjek batteri kapaciteten. (Hvis du skal køre langt, skal batteriet være fuldt opladet) 2.. Sædet kan køres frem og tilbage

Læs mere

INSTRUKTION OG SERVICE Brugermanual VGA TREVIS 50CC

INSTRUKTION OG SERVICE Brugermanual VGA TREVIS 50CC INSTRUKTION OG SERVICE Brugermanual VGA TREVIS 50CC TILLYKKE MED DIN NYE SCOOTER Kære kunde Tak fordi du valgte et af vores køretøjer. Denne vejledning indeholder vigtig information om dit køretøj og

Læs mere

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk

S3 50CC BRUGERMANUAL. www.tmsmotor.dk. TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk TMS importeres og distribueres af Trend-import.dk Hovedkontor Danmark: Trend-mport.dk - Filial af Trendimport i Stockholm AB, Sverige Lunikvej 30 A 2670 Greve Telefon: 2628 8042 Telefax: 4390 7377 S3 50CC

Læs mere

2006/1. Texas Touring 200. DK Betjeningsvejledning. Model. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.

2006/1. Texas Touring 200. DK Betjeningsvejledning. Model. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Model Texas Touring 200 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 - www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2008/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Chili 30 Texas A/S Knullen 22 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele... 3 Reklamationsbetingelser...

Læs mere

ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015

ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015 ATV-320 S/U ATV-320SD S/U BRUGERMANUAL V1.0 22.12.2015 0 FORORD Vi vil fra fabrikantens side gerne takke dig for at have valgt vores ATV som dit køretøj. Denne Brugermanual er udarbejdet for at sikre,

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG

TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG TRILET LC50 INSTRUKTIONSBOG O.B.S. Plastikdele inkl. bagagerum tåler ikke benzin og lignende opløsningsmidler! 24. november 2005 2 RevalideringsCenter Aalborg, Skjernvej 7, 9220 Aalborg Øst Telefon: 98151100,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16)

BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) BRUGERMANUAL MOTORCYKEL XT125-16 (XT250-16) FORORD Tak fordi du valgte en XT125-16 (XT250-16) motorcykel. I denne manual beskrives det, hvordan motorcyklen bruges korrekt, ligesom der oplyse om grundlæggende

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Cargo9000 El-kabinescooter. Betjeningsvejledning v Betjeningsvejledning. (trehjulet) Modelnummer CNPW Side 1

Cargo9000 El-kabinescooter. Betjeningsvejledning v Betjeningsvejledning. (trehjulet) Modelnummer CNPW Side 1 Betjeningsvejledning Cargo9000 (trehjulet) Modelnummer CNPW6-800 Side 1 Tak fordi du har valgt at købe netop vores produkt. Vi er sikre på, at du bliver glad for dit nye komfortable køretøj. Hvis du følger

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9055757 ATV 50cc Kitten II Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk ATV 50cc Kitten II - Varenr. 9055757 Beskrivelse: Lille 50cc

Læs mere

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

Betjeningsvejledning. Voyager 8. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning Voyager 8 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Introduktion Tillykke med købet af din nye elektriske

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

2008/1. Kid Road 50S-C. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/1. Kid Road 50S-C. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/1 DK Betjeningsvejledning Kid Road 50S-C Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Advarsler... 3 3. Symboler... 4 4. Vigtige

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

El - Cykel Power Sword

El - Cykel Power Sword DK MANUAL El - Cykel Power Sword Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

2. KOMPONENT PLACERING

2. KOMPONENT PLACERING 1. INDHOLD 1. Indhold... 1 2. Komponent placering... 3 3. Før kørsel... 4 4. Sikker kørsel... 4 5. Kørsel... 5 6. Brug originale reservedele... 5 7. Brug af hver funktion... 6 Instrument panel... 6 Funktion

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

2. KOMPONENT PLACERING

2. KOMPONENT PLACERING 1. INDHOLD 1. Indhold... 1 2. Komponent placering... 3 3. Før kørsel... 4 4. Sikker kørsel... 4 5. Kørsel... 5 6. Brug originale reservedele... 5 7. Brug af hver funktion... 6 Instrument panel... 6 Funktion

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L. SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L. SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster. BRUGERVEJLEDNING EVT 325 EVT 325L SPORTSTER A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 www.sportster.dk E-mail: info@sportster.dk Tillykke med din nye EVT 325 El-knallert Din model er: EVT

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2006/1 DK Betjeningsvejledning Model Texas Free 50-4 Texas Flash 30-4 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / reservedele...3 Reklamationsbetingelser...3

Læs mere

El - Cykel Dutch Man

El - Cykel Dutch Man DK MANUAL El - Cykel Dutch Man Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 GCV135 GCV160 MOTORNUMMER BETJENINGSVEJLEDNING HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 1 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: 90 36 773 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

TRILET AC50 T4 INSTRUKTIONSBOG

TRILET AC50 T4 INSTRUKTIONSBOG RILE AC50 4 INSRUKIONSBOG O.B.S. Plastikdele inkl. bagagerum tåler ikke benzin og lignende opløsningsmidler! 2 INDHOLDSFOREGNELSE REKLAMIONSRE....4 FØR RILEEN AGES I BRUG....5 INSRUMENER OG KONAKER....6

Læs mere

Før du bruger dit køretøj, anbefaler vi, at du læser denne manual. Den indeholder vigtige oplysninger og tips til brug af køretøjet.

Før du bruger dit køretøj, anbefaler vi, at du læser denne manual. Den indeholder vigtige oplysninger og tips til brug af køretøjet. Kære kunde! Før du bruger dit køretøj, anbefaler vi, at du læser denne manual. Den indeholder vigtige oplysninger og tips til brug af køretøjet. Vi forbeholder os ret til når som helst, at foretage ændringer

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86

BRUGER- VEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 BRUGER- VEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 1 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse Side Husk 3 Færdselsregler 3 Gode råd

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster. BRUGERVEJLEDNING Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Tillykke med din nye Breeze El-scooter. Scooteren hedder: Breeze

Læs mere

INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE. Leone Swan

INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE. Leone Swan INSTRUKTIONS-/SERVICEHÆFTE Leone Swan SERVICE OVERSIGT 300 km eller 3 mdr. 2000 km eller 12 mdr. 4000 km eller 24 mdr. 6000 km eller 36 mdr. 8000 km eller 48 mdr. 10.000 km eller 60 mdr. INFORMATION OM

Læs mere

FORORD. Vi vil fra fabrikantens side gerne takke dig for at have valgt vores ATV som dit køretøj.

FORORD. Vi vil fra fabrikantens side gerne takke dig for at have valgt vores ATV som dit køretøj. BRUGERMANUAL 1 INDHOLD Side 1. Forord 1 2. Advarsel 2 3. Sikkerhedsinformation 3 4. Specifikationer 4 5. Periodisk Syn og Service 5 6. Inspektion før ibrugtagning 6 7. Brug af køretøjet 10 8. Korrekt kørsel

Læs mere

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk DK MANUAL EL - CYKEL FOLDAWAY Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

HN50QT-K. Bruger vejledning Og garantibog. Udgave 1.

HN50QT-K. Bruger vejledning Og garantibog. Udgave 1. HN50QT-K Bruger vejledning Og garantibog Udgave 1. FORORD Tusind Tak fordi De har købt en RMC Zan Zara scooter af modellen HN50QT-K. Den er udviklet af Jinangmen Dihao Motorcycle Co.,Ltd. Med dens ekstraordinære

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Tillykke med din nye TMS Z2 50cc

Tillykke med din nye TMS Z2 50cc Tillykke med din nye TMS Z2 50cc Udpaknings- og klargøringsanvisning. ver. 1.01 Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer i anvisningen. 1. Start med at fjerne pap emballagen. 2. Fjern de 2 stålwire,

Læs mere

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1.

Vejledning i indstilling af tænding på Yamaha FS1. Denne vejledning gælder Yamaha FS1 motorer monteret på både 4Gear og 2Gear modellen. Bemærk at der er flere forskellige typer tændingsanlæg monteret på disse knallerter fra fabrikken. De skal dog stilles

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug J55T El-scooter Brugervejledning OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug 0 Indholdsfortegnelse 1.INTRODUKTION... 1 2. SPECIFIKATIONER...

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere