Fremtidens danske energisystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens danske energisystem"

Transkript

1 Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1

2 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde '72 '74 '76 '78 '80 '82 '84 '86 '88 '90 '92 '94 '96 '98 '00 '02 '04 '06 Brent, $ pr. tønde Brent, $ pr. tønde 2004 prisniveau * Priserne for 2006 dækker alene første halvår 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 2

3 1000 PJ Danmarks bruttoenergiforbrug Kul Naturgas VE Olie Energipolitik Forsyningssikkerhed + Økonomi + Miljø + Klima + Beredskab Infrastruktur Liberalisering Organisation Marked Energi- og varmeplanlægning Marked + Rammer National International Selvforsyning 0 % 145 % BNP Fjernvarme 0,7 mio. boliger 1,5 mio. boliger Teknologieksport 5 mia. kr. 39 mia. kr. 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 3

4 Infrastruktur 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 4

5 Energipolitik har fremmet central og decentral kraftvarme i DK Central elproduktion in midt-80 erne Central og decentral elproduktion i dag Decentral kraftvarme Central kraftvarme Vindmøllepark 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 5

6 Brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1980 '82 '84 '86 '88 '90 '92 '94 '96 '98 '00 '02 '04 Kilde: Energistyrelsen Olie Naturgas Kul Anden vedvarende energi mm. Hovedparten af fjernvarmen produceres som kraftvarme (73%), men der er også et betydelig bidrag fra affald (10%) og biomasse (8%) (Dansk Fjernvarme, 2005). 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 6

7 Danmarks samlede eksport og eksport af energiteknologi 50 mia. 39 mia november 2006 Ea Energianalyse a/s 7

8 Olie- og gasressourcer i Nordsøen Dansk olieproduktion og -forbrug Dansk naturgasproduktion og -forbrug Kilde: Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi november 2006 Ea Energianalyse a/s 8

9 Teknologirådet Når den billige olie slipper op Energiteknologi som vækstområde Det fremtidige danske energisystem Fremtidspanel Styre- og arbejdsgruppe Høringer Rapport om scenarier 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 9

10 Kombi-scenariet Besparelser A + Ønsket om høj grad af selvforsyning af både brændsler og energiprodukter, og dermed uafhængighed af udviklingen i omverdenen. Fokus er på ændring af energibehovet og udvikling af lavenergi udstyr Vind Ønsket om øget selvforsyning af brændsler og mere vedvarende energi i el- og varmeproduktionen. Dertil kommer fortsat udvikling af den danske vindmølleindustri Reference Gas Ikke noget der skubber i én retning. Energi-markederne og brændselspriserne er afgørende for udviklingen Ønsket om at øge anvendelsen af gas i transportsektoren og til produktion af el og varme. Hertil kommer hensynet til at mindske CO2 emissionen og olieafhængigheden. Der er store gasressourcer i Nordeuropa og Rusland. Biomasse Ønske om mere diversificeret brændselsforbrug og øget andel af vedvarende energi. Hertil kommer integration af energiog landbrugssektoren, og ønsket om at være med i forreste række mht udvikling af teknologi til produktion af biobrændsler 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 10

11 Kombi-scenariet CO 2 -udslip: 50 % i 2025 i forhold til 1990 Olieforbrug: 50 % i 2025 i forhold til Fordeling af brændselsforbrug VE 117 naturgas kul olie vind 50% Elproduktion fordelt på brændsler olie 1% kul 8% naturgas 10% biomasse 10% Reference Kombi affald 7% biogas 14% 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 11

12 Energibalance (- underskud og + overskud) 200 Eksport Reference PJ Kombi PJ Import olie kul naturgas biomasse biogas affald el CO2 (mt) Import og eksport af energi i 2025, PJ (Danmarks produktionspotentiale minus indenlandsk brændselsforbrug). Import af CO 2 -emission betyder, at Danmark skal reducere yderligere for at holde sig inden for den tildelte kvote eller købe kvoter i udlandet. Eksport betyder, at Danmark kan sælge kvoter til udlandet. 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 12

13 Økonomi Ann. ekstraomkostninger 15,000 10,000 5,000 mio.kr. pr. år 0-5,000-10,000-15,000-20,000 Brændsel Drift Investering Total Gas Biomasse Vind Besparelse Kombi 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 13

14 CO 2 -udledning CO2 udledning Mio t CO Reference Kombi 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 14

15 Tiltag - forsyning Biogas: Fuld udnyttelse af DK potentiale Biomasse: Fuld udnyttelse af DK potentiale (halm, træaffald) Vindkraft: ca MW havvindmøller (en park hvert andet år) Effektive gas og kulkraftværker Varmepumper til indpasning af vindkraft Infrastruktur: vindmøller, fremtidens energisystem 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 15

16 Tiltag - besparelser Nulenergihuse fra 2015 Efterisolering af eksisterende byggeri (reduktion af energiforbrug fra 14 l/m 2 til 10 l/m 2 ) Effektive apparater Udfasning af olie til varme/proces-formål i industri Olie erstattes med biomasse/varmepumper i husholdninger Infrastruktur: fjernvarme og naturgasnet 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 16

17 Tiltag - transport 25 % forbedring af energieffektiviteten i transport Nye transportbrændsler: 10 % ethanol 15 % el (i plug-in hybridbiler, elbiler) 5 % biodiesel Brint og naturgas i offentlig transport Overflytning fra bil til bus, tog og cykel/gå Bilers andel af persontransportarbejde falder fra 76 % til 67 % Infrastruktur: brint, naturgas, el 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 17

18 EU Ny energipolitik? Grønbog Energistrategi 2007 Forsyningssikkerhed Energieffektivitet Vedvarende energi Danmark Høringssvar til Grønbogen Teknologirådet Energipolitisk Udvalg Regeringen National energistrategi Klimapolitik Norden og Baltikum 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 18

19 Bruttoenergiforbrug PJ Fortid Nutid Fremtid Vedvarende energi m.m. Kul og koks Naturgas Olie november 2006 Ea Energianalyse a/s 19

20 Proces Virkemidler Danmark EU Globalt Teknologirådet: Workshops Aktører Konsensus? Slutrapport medio november 2006 Ea Energianalyse a/s 20

21 Danske forslag til En samlet energipolitik for Europa Energieffektivisering Bindende sparemål på 1,15 pct. p.a. for EU > (2025) Potentiale på 20 pct. Produkter: minimumsnormer, energimærkning Bygninger: renovering, bygningsdele, nybyggeri -> lavenergi Transport: min. krav 140 -> 120 -> 100 g CO 2 /km Dæk: 5 pct. Vedvarende energi 15 pct. VE i EU i pct. i 2025 Markedsbaserede ordninger Indre marked for el og gas Plan for el og gas net. Havvindmølle-plan for EU Samlede energihandlingsplaner konsekvensvurderinger EU s eksterne energirelationer Målrettet forskningsindsats og teknologisk udvikling Midler til VE + effektivitet fordobles. Biobrændsler 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 21

22 Potentielle havmølleområder Udvalg analyse af havmølleplaceringer og netplanlægning Planlægningsudvalg for vindmøller på land (kommuner - stat) Udpegning af demonstrations-områder 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 22

23 Nordiske vindperspektiver Sverige: Mål på 10 TWh vind-el inden for år (~ 5000 MW on-shore). Norge: Mål på 20 TWh nævnt for 2020 (~ 6000 MW). Teoretisk potentiale på 1000 TWh Finland: Mål på 3000 MW nævnt for 2020 (~ 6000 MW on-shore) 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 23

24 Tyske havmølleplaner Østersøen Potentiale: MW Tyske planer ifølge DENA-studie: MW (Nordsø + Østersø) 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 24

25 Tyske havmølleplaner Nordsøen Potentiale: MW Tyske planer ifølge DENA-studie: MW (Nordsø + Østersø) 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 25

26 Olie og gas i Nordsøen Energiforbruget til olie/gasudvinding forventes at stige fra 30 PJ i dag til 70 PJ i 2025, fordi en høj indvindingsgrad kræver meget energi (olie/gassektoren i Nordsøen er ikke medtaget i modelanalyser) Kan platformene forsynes med vindkraft? 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 26

27 Energiforbrug i danske bygninger 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 27

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Baggrundsrapport for. Energivision for Aalborg Kommune 2050. Side 1 af 95

Baggrundsrapport for. Energivision for Aalborg Kommune 2050. Side 1 af 95 Baggrundsrapportfor EnergivisionforAalborgKommune2050 Side1af95 BaggrundsrapportforEnergivisionforAalborgKommune2050 Forfatterne,April2010 Forfattere:Sedeenkeltekapitler Redaktør:PoulAlbergØstergaard Udgiver:

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010 Energistatistik21 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 21 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV.

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV. PJ/år PJ/år Ea Energianalyse 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bruttoenergiforbrug fremtidsforløb Omgivelsesvarme Solvarme bølgekraft geotermi solceller Affald Biogas Biomasse Vind Naturgas Kul Olie 25 2 15 1 5 Biomasseanvendelse,

Læs mere

Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025

Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025 Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025 Juni 2005 Indholdsoversigt Forord 5 Indledning 6 DEL 1: Overordnede udfordringer og perspektiver 1. Hovedudfordringer for dansk energiforsyning 8

Læs mere

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken Bilag Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken En omkostningseffektiv indsats Regeringens energipolitiske udspil skal sikre en omkostningseffektiv indfrielse af de overordnede målsætninger

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Anders Kofoed Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda Erfaringer med samarbejde og partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRESULTAT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Sammenfatning: Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Visionerne i Ingeniørforeningens Energiplan

Læs mere

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse Ea Energianalyse a/s Juni 2007 Udarbejdet af: Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. 1220 København K Tel: 88 70 70 83 Fax: 33

Læs mere

Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Fjernvarmens landsmøde

Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Fjernvarmens landsmøde Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem Fjernvarmens landsmøde Aalborg kongrescenter den 30. oktober 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk 30 års udvikling i Danmark Kilde: Energistyrelsen ..Og

Læs mere

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 6. september 2011 Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 Potentialet for en ambitiøs klimapolitik Af cheføkonom Frans Clemmesen, CONCITO, september 2011 Indledning og sammenfatning Som opfølgning

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere