Dansk Varemærke Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AddVision IT Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (730) Indehaver: Addvision IT A/S, Kantatevej 26 B, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TurboTPM (730) Indehaver: Rebound Management ApS, Havebovej 2, 4573 Højby, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIN PENSION (730) Indehaver: Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZEABRA (730) Indehaver: Natumin Pharma AB, Kungsängsvägen 27, S Huskvarna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og naturopatiske præparater til mennesker, naturlægemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KORANDO (730) Indehaver: SsangYong Motor Company, 150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, Kyunggi-do, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 12: Passagerbiler, varebiler, pick-ups, multianvendelige køretøjer, SUV køretøjer, busser, trailers, traktorer, lastvogne, sportsvogne, hjul til befordringsmidler, motorcykler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOVL 90 (730) Indehaver: NKT Cables A/S, NKT Allé 1, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: NKT Research & Innovation A/S, Group IP, SCION.DTU, Diplomvej, Bygning 373, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske kabler og ledninger, elektrisk installationsmateriel til bygningsbrug, dele og tilbehør til alt ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 37: Information vedrørende bygningskonstruktion, elektriske apparater og maskiner, installation og vedligeholdelse af bygningskonstruktioner, elektriske apparater og maskiner. (511) Klasse 42: Rådgivning, udvikling og forskning vedrørende bygningsvirksomhed og elektrisk installationsmateriel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANSEP (730) Indehaver: Bo Jensen Vandbehandling A/S, Bistrupvej 172, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIOZONEN (730) Indehaver: NORDISK FILM BIOGRAFER A/S, Axeltorv 9, 1609 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske tryksager, herunder reklamemateriale. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder reklamemateriale. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder biografvirksomhed, uddannelsesmæssige og kulturelle arrangementer samt sportsarrangementer; reservation af billetter til underholdning, uddannelsesmæssige og kulturelle arrangementer samt sportsaktiviteter; informationstjenesteydelser med relation til underholdning, uddannelse, kultur, rekreation og sport. 2867

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TELE DANMARK MULTIMEDIE KUNDESERVICE (730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimili-transmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, vedligeholdelse og ajourføring af software, udarbejdelse, design og ajourføring af hjemmesider, udlejning af computere og computerprogrammer. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse for så vidt angår varer og tjenesteydelser med relation til telekommunikationsområdet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TELE DANMARK BORGERSERVICE (730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimili-transmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, vedligeholdelse og ajourføring af software, udarbejdelse, design og ajourføring af hjemmesider, udlejning af computere og computerprogrammer. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse for så vidt angår varer og tjenesteydelser med relation til telekommunikationsområdet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tele Danmark Help Desk (730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimili-transmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, vedligeholdelse og ajourføring af software, udarbejdelse, design og ajourføring af hjemmesider, udlejning af computere og computerprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mesign (730) Indehaver: Merete Hartvig Bang, Ryttervænget 7 A, 3650 Ølstykke, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bjørn Sundt & I. Holding AS, Almveien 19, N-1659 Torp, Norge (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; slibepræparater; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler. 2868

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCIENCE PLAN EARTH'S BEST (730) Indehaver: Hill's Pet Nutrition, Inc., a corporation of the State of Delaware, 400 SW Eighth Street, Topeka KS 66603, USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr og andre kæledyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WE BRING COMFORT TO YOUR LIFE (730) Indehaver: Carpenter ApS, Michael Drewsensvej 9-11, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer, støttende bandager, madrasser og puder til medicinske formål. (511) Klasse 17: Kautsjuk i rå eller delvis bearbejdet stand, guttaperka, gummi i rå eller delvis bearbejdet stand og varer fremstillet heraf (ikke indeholdt i andre klasser); asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand f.eks. til brug ved fremstilling af madrasser, hynder, puder, sæder og foringer, tætnings- og pakningsmateriale, isoleringsmateriale herunder lydog varmeisoleringsmaterialer, rumopfyldende emballeringsmaterialer af plastic; polstringsmateriale af kautsjuk eller af plastic, slanger, dog ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, madrasser, puder og hynder. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, klude til rengøring, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt; beskyttende postringsmaterialer til legetøj. (730) Indehaver: Lain Fung Ltd., Room 2203, Golden Center, 188 Des Voeux Road Central, Hong Kong (740/750) Fuldmægtig: Thomas Sand, Kiærs Alle 6, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 29: Vegetabilsek olier herunder sesam olie, frugt og grønt konserves, kokosmælk. (511) Klasse 30: Soyasaucer og andre kryddersaucer, nudler af hvede-, ris- og mungbønne mel, tørrede krydderblandinger, eddike, the. (591) Farvetekst: Mærket er udført rød, sort og guld. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NUTRI PHARMA PATENTED PROTEIN BLEND (730) Indehaver: Nutri Pharma Danmark A/S, Kongens Nytorv 22, 2., 1050 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 2869

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TAPGEN (730) Indehaver: British Biotech Pharmaceuticals Limited, Thames Court, Watlington Road, Oxford OX4 6LY, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder tromboemboliske og/eller anti-trombotiske midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIALOG-GRUPPEN (730) Indehaver: Nina Munkstrup, Livjægergade 14, 4 tv., 2100 København Ø, Danmark; Marianne Kruse Kristiansen, Vigerslev Alle 26, 4.tv, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCOPE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Københavns Fondsbørs A/S, Nikolaj Plads 6, 1007 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer, magasiner, tidsskrifter, nyhedsbreve og bøger. (511) Klasse 35: Kompilering, systematisering, sortering og redigering og indføring af informationer om finansvæsen og forretningsoplysninger i computerdatabaser, indhentning af forretningsoplysninger om finansvæsen og erhvervslivet, markedsanalyser. (511) Klasse 36: Bankvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed samt information herom, herunder finansiel informationsvirksomhed om omsætning af aktier samt informationer om bankvirksomhed, finansiel virksomhed og valutarisk virksomhed stillet til rådighed via globale kommunikationsnetværk. (511) Klasse 38: Telekommunikation, herunder kommunikationsvirksomhed, udsendelse af informationer via elektroniske medier, transmissioner af meddelelser og billeder ved brug af computere, udsendelse af information via elektroniske medier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Møller & Co. A/S, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MTV SOURCE (730) Indehaver: Viacom International Inc., a corporation of the State of Delaware, 1515 Broadway, New York, New York , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, produktion af vedvarende fjernsynsprogrammer, herunder musikprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Roberto Jeans A/S, Marskvej 11, 4700 Næstved, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder, læderimitationer og skind samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, tasker, punge. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder tøj og sko af læder, skind og kunstlæder, bælter (beklædningsgenstande), tørklæder, kasketter, slips. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Sorensen's Reklame & Marketing A/S, Gyldenlundsvej 7, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer. (511) Klasse 35: Bistand, ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2870

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMERICAN DINER (730) Indehaver: Albatros Scandinavia ApS, Viby Ringvej 5-11, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fynbo Foods A/S (under stiftelse), Karlsvej 18, 9800 Hjørring, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer samt marmelade, frugtgrød, frugtsauce, chutney. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, krydderier, råis, slik (sukkervarer). (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fynbo Foods A/S (under stiftelse), Karlsvej 18, 9800 Hjørring, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer samt marmelade, frugtgrød, frugtsauce, chutney. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, krydderier, råis, slik (sukkervarer). (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Krystalgade Holding v/rikke Vallentin Landi, Krystalgade 6, 3., 1172 København K, Danmark (511) Klasse 16: Afrivningskalendere, akvareller. albummer, almanakker, atlas, aviser, billeder, billetter, blokke (papirvarer), blyanter, blyantstifter, blækskafter (skriveredskaber), bogbind, bogmærker, bordduge af papir, bordservietter af papir, bordskånere af papir, bordskånere til ølkrus, brevbakker, brevordnere, brevpressere, brochurer, bøger, charteques (dokumentomslag), clipboards, clips til kontorbrug, dokumentomslag dækkeservietter af papir, emballagepapir, etiketter, etiketter, ikke af tekstil, faner til kartoteker, farvelitografier, farvetryk, flag (af papir), flaskehylstre af pap eller papir, forlovelseskort, formularer (trykte), fotografier, frimærker, frimærkeæsker, fyldepenne glober, grafiske fremstillinger og afbildninger, grafiske reproduktioner, hagesmække af papir, hatteæsker af pap, holdere til blyanter og penne, hulleapparater til kontorbrug, hulleredskaber (kontorrekvisitter), hyldepapir (parfumeret eller uparfumeret), hæfteklammer til kontorbrug, hæftemaskiner til kontorbrug, håndbøger, håndbøger (lærebøger), håndklæder af papir, indpakningspapir, kaffefiltre af papir, kalendere, karbonpapir, karton, karton af træmasse (papirhandelervarer), kartoteker (kontorrekvisitter), registre til kartoteker, kartotekskort, kataloger, kontorrekvisitter (ikke møbler), konvolutter, kopipapir (kontorrekvisitter), kort, geografiske kort, kortryttere til kartoteker, kræmmerhuse af papir, kunstnerpensler, lim som papirhandlervarer, linealer (firkantede), litografier, litografiske kunstværker, lykønskningskort, lykønskningskort med musik, magasiner, malerier, malerlærred, malerpensler, malerruller, maleæsker til skolebrug, manualer, modellervoks, ikke til tandlægebrug, mærkesedler til kartoteker, notesbøger, nummeratører, nyhedsbreve, oblater, olietryk, omslag (papirhandlervarer), paletter til malere, pap, pap af træmasse (papirhandlervarer), papir, papir af træmasse, papirark, papirbånd, papirclips (klemmer), papirhandlervarer, papirhåndklæder, papirklemmer, papirklippere (kontorredskaber), papirknive (kontorredskaber), papirlommetørklæder, papirmapper, papirsurtepotteskjulere, papmache, paprør, papvarer, penne, penne af guld, skivepenne, penneskafter, penneæsker, pensler, pergamentpapir, pjecer (tryksager), plakater, plakater af papir eller pap, poser af papir eller plastic til emballage, affaldsposer af papir eller plastik, postkort, prospekter (skitser), protokoller, raderinger, raderknive (til kontorbrug), reklametavler af papir eller pap, ringbind til løsblade, samlemapper (kontorrekvisitter), sangbøger,segl (mærker), segl (stempler), segllak, servietter af papir til fjernelse af make-up,skabe til kontorrekvisitter, skabeloner af papir, skilte af papir eller pap, skolerekvisitter (papirvarer), skriftmodeller (foreskrifter), skrive- eller tegnehæfter, skriveetuier, skrivematerialer, skrivepapir, skrivepensler, skriveredskaber, papirsløjfer, spoler til farvebånd, staffelier til malere, stegeposer til brug i mikrobølgeovne, stempelmærker, stof til bogbinding, stofklæder til bogbinding, strimler af papir eller lærred til bogbinding, stålpenne, sølvpapir, tavler (sorte-), tavlerensere, tavlesvampe, tegneblokke, tegnebrætter, tegneinstrumenter, tegnekridt, tegnekul, tegnelinealer, tegnematerialer, tegnepenne, tegneseriehæfter, tegnestifter, tegninger, tidsskrifter, toiletpapir, transparentpapir, tryksager, trykte publikationer, tusch, urtepotteskjulere af papir, vandfarver (maling), viskelæder, vokspapir, wc-papir, æsker af papir eller pap. (511) Klasse 18: Klasse 18: Attachetasker, dokumentmapper, dragtposer til rejsebrug, dyrehuder, dyreskind, hatteæsker af læder, huder af kvæg, garvede huder, håndkufferter, håndtag til kufferter, håndtag til spadserestokke, håndtasker, stel til håndtasker, imiteret læder, indkøbsnet, indkøbstasker, indkøbsvogne (indkøbstasker på hjul), jagtstole, jagttasker, kasser af læder eller læderpap, kufferter, kufferthåndtag, paraply- eller parasolstel, paraplyer, paraplyhylstre, paraplyhåndtag, parasoller, pelsskind, poser af læder til emballage, muleposer, rejsekister (store kufferter), rejsetasker, rygsække, rygsække til lejrsport, skind, skoletasker, skuldertasker, spadserestokke, vandrestokke, stokkehåndtag, stolstokke, store kufferter, strandtasker, sække af læder til em-ballage, tegnebøger, toiletsæt til rejsebrug (lædervarer), toilettasker (ikke indbyggede). (511) Klasse 21: Affaldsspande, bageplader, barberkoste, køle beholdere (bærbare), opbevaringsbeholdere, Beholdere til drikke (varmeisolerede), Beholdere til husholdningsbrug ikke af ædle metaller, blandeskeer (køkkenredskaber), Bordskånere (ikke af papir eller tekstil), bradepander, brødkasser, brødkurve (til husholdningsbrug), buksepressere, buksestrækkere, bure til husdyr, buster af porcelæn, terrakotta eller glas, bæger, ikke af fortsættes 2871

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 126. årgang. 2005-06-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 126. årgang. 2005-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 126. årgang. 2005-06-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1163 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 121. årgang. 2000-11-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3467 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 8. 122. årgang. 2001-02-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 471 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 03. 120. årgang. 1999-01-20 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 77 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærketidende

Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 123. årgang. 2002-09-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3445 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 5. 123. årgang. 2002-01-30 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 333 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 124. årgang. 2003-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 124. årgang. 2003-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 124. årgang. 2003-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3413 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere