Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AddVision IT Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (730) Indehaver: Addvision IT A/S, Kantatevej 26 B, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TurboTPM (730) Indehaver: Rebound Management ApS, Havebovej 2, 4573 Højby, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIN PENSION (730) Indehaver: Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZEABRA (730) Indehaver: Natumin Pharma AB, Kungsängsvägen 27, S Huskvarna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og naturopatiske præparater til mennesker, naturlægemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KORANDO (730) Indehaver: SsangYong Motor Company, 150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, Kyunggi-do, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 12: Passagerbiler, varebiler, pick-ups, multianvendelige køretøjer, SUV køretøjer, busser, trailers, traktorer, lastvogne, sportsvogne, hjul til befordringsmidler, motorcykler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOVL 90 (730) Indehaver: NKT Cables A/S, NKT Allé 1, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: NKT Research & Innovation A/S, Group IP, SCION.DTU, Diplomvej, Bygning 373, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske kabler og ledninger, elektrisk installationsmateriel til bygningsbrug, dele og tilbehør til alt ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 37: Information vedrørende bygningskonstruktion, elektriske apparater og maskiner, installation og vedligeholdelse af bygningskonstruktioner, elektriske apparater og maskiner. (511) Klasse 42: Rådgivning, udvikling og forskning vedrørende bygningsvirksomhed og elektrisk installationsmateriel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANSEP (730) Indehaver: Bo Jensen Vandbehandling A/S, Bistrupvej 172, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIOZONEN (730) Indehaver: NORDISK FILM BIOGRAFER A/S, Axeltorv 9, 1609 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske tryksager, herunder reklamemateriale. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder reklamemateriale. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder biografvirksomhed, uddannelsesmæssige og kulturelle arrangementer samt sportsarrangementer; reservation af billetter til underholdning, uddannelsesmæssige og kulturelle arrangementer samt sportsaktiviteter; informationstjenesteydelser med relation til underholdning, uddannelse, kultur, rekreation og sport. 2867

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TELE DANMARK MULTIMEDIE KUNDESERVICE (730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimili-transmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, vedligeholdelse og ajourføring af software, udarbejdelse, design og ajourføring af hjemmesider, udlejning af computere og computerprogrammer. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse for så vidt angår varer og tjenesteydelser med relation til telekommunikationsområdet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TELE DANMARK BORGERSERVICE (730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimili-transmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, vedligeholdelse og ajourføring af software, udarbejdelse, design og ajourføring af hjemmesider, udlejning af computere og computerprogrammer. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse for så vidt angår varer og tjenesteydelser med relation til telekommunikationsområdet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tele Danmark Help Desk (730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimili-transmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, vedligeholdelse og ajourføring af software, udarbejdelse, design og ajourføring af hjemmesider, udlejning af computere og computerprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mesign (730) Indehaver: Merete Hartvig Bang, Ryttervænget 7 A, 3650 Ølstykke, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bjørn Sundt & I. Holding AS, Almveien 19, N-1659 Torp, Norge (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; slibepræparater; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler. 2868

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCIENCE PLAN EARTH'S BEST (730) Indehaver: Hill's Pet Nutrition, Inc., a corporation of the State of Delaware, 400 SW Eighth Street, Topeka KS 66603, USA (511) Klasse 31: Dyrefoder til hunde, katte og andre husdyr og andre kæledyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WE BRING COMFORT TO YOUR LIFE (730) Indehaver: Carpenter ApS, Michael Drewsensvej 9-11, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer, støttende bandager, madrasser og puder til medicinske formål. (511) Klasse 17: Kautsjuk i rå eller delvis bearbejdet stand, guttaperka, gummi i rå eller delvis bearbejdet stand og varer fremstillet heraf (ikke indeholdt i andre klasser); asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand f.eks. til brug ved fremstilling af madrasser, hynder, puder, sæder og foringer, tætnings- og pakningsmateriale, isoleringsmateriale herunder lydog varmeisoleringsmaterialer, rumopfyldende emballeringsmaterialer af plastic; polstringsmateriale af kautsjuk eller af plastic, slanger, dog ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, madrasser, puder og hynder. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, klude til rengøring, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt; beskyttende postringsmaterialer til legetøj. (730) Indehaver: Lain Fung Ltd., Room 2203, Golden Center, 188 Des Voeux Road Central, Hong Kong (740/750) Fuldmægtig: Thomas Sand, Kiærs Alle 6, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 29: Vegetabilsek olier herunder sesam olie, frugt og grønt konserves, kokosmælk. (511) Klasse 30: Soyasaucer og andre kryddersaucer, nudler af hvede-, ris- og mungbønne mel, tørrede krydderblandinger, eddike, the. (591) Farvetekst: Mærket er udført rød, sort og guld. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NUTRI PHARMA PATENTED PROTEIN BLEND (730) Indehaver: Nutri Pharma Danmark A/S, Kongens Nytorv 22, 2., 1050 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 2869

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TAPGEN (730) Indehaver: British Biotech Pharmaceuticals Limited, Thames Court, Watlington Road, Oxford OX4 6LY, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder tromboemboliske og/eller anti-trombotiske midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIALOG-GRUPPEN (730) Indehaver: Nina Munkstrup, Livjægergade 14, 4 tv., 2100 København Ø, Danmark; Marianne Kruse Kristiansen, Vigerslev Alle 26, 4.tv, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCOPE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Københavns Fondsbørs A/S, Nikolaj Plads 6, 1007 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, trykte publikationer, magasiner, tidsskrifter, nyhedsbreve og bøger. (511) Klasse 35: Kompilering, systematisering, sortering og redigering og indføring af informationer om finansvæsen og forretningsoplysninger i computerdatabaser, indhentning af forretningsoplysninger om finansvæsen og erhvervslivet, markedsanalyser. (511) Klasse 36: Bankvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed samt information herom, herunder finansiel informationsvirksomhed om omsætning af aktier samt informationer om bankvirksomhed, finansiel virksomhed og valutarisk virksomhed stillet til rådighed via globale kommunikationsnetværk. (511) Klasse 38: Telekommunikation, herunder kommunikationsvirksomhed, udsendelse af informationer via elektroniske medier, transmissioner af meddelelser og billeder ved brug af computere, udsendelse af information via elektroniske medier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Møller & Co. A/S, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MTV SOURCE (730) Indehaver: Viacom International Inc., a corporation of the State of Delaware, 1515 Broadway, New York, New York , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, produktion af vedvarende fjernsynsprogrammer, herunder musikprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Roberto Jeans A/S, Marskvej 11, 4700 Næstved, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder, læderimitationer og skind samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, tasker, punge. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder tøj og sko af læder, skind og kunstlæder, bælter (beklædningsgenstande), tørklæder, kasketter, slips. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Sorensen's Reklame & Marketing A/S, Gyldenlundsvej 7, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 09: Computerprogrammer. (511) Klasse 35: Bistand, ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2870

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AMERICAN DINER (730) Indehaver: Albatros Scandinavia ApS, Viby Ringvej 5-11, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fynbo Foods A/S (under stiftelse), Karlsvej 18, 9800 Hjørring, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer samt marmelade, frugtgrød, frugtsauce, chutney. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, krydderier, råis, slik (sukkervarer). (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fynbo Foods A/S (under stiftelse), Karlsvej 18, 9800 Hjørring, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer samt marmelade, frugtgrød, frugtsauce, chutney. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, krydderier, råis, slik (sukkervarer). (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Krystalgade Holding v/rikke Vallentin Landi, Krystalgade 6, 3., 1172 København K, Danmark (511) Klasse 16: Afrivningskalendere, akvareller. albummer, almanakker, atlas, aviser, billeder, billetter, blokke (papirvarer), blyanter, blyantstifter, blækskafter (skriveredskaber), bogbind, bogmærker, bordduge af papir, bordservietter af papir, bordskånere af papir, bordskånere til ølkrus, brevbakker, brevordnere, brevpressere, brochurer, bøger, charteques (dokumentomslag), clipboards, clips til kontorbrug, dokumentomslag dækkeservietter af papir, emballagepapir, etiketter, etiketter, ikke af tekstil, faner til kartoteker, farvelitografier, farvetryk, flag (af papir), flaskehylstre af pap eller papir, forlovelseskort, formularer (trykte), fotografier, frimærker, frimærkeæsker, fyldepenne glober, grafiske fremstillinger og afbildninger, grafiske reproduktioner, hagesmække af papir, hatteæsker af pap, holdere til blyanter og penne, hulleapparater til kontorbrug, hulleredskaber (kontorrekvisitter), hyldepapir (parfumeret eller uparfumeret), hæfteklammer til kontorbrug, hæftemaskiner til kontorbrug, håndbøger, håndbøger (lærebøger), håndklæder af papir, indpakningspapir, kaffefiltre af papir, kalendere, karbonpapir, karton, karton af træmasse (papirhandelervarer), kartoteker (kontorrekvisitter), registre til kartoteker, kartotekskort, kataloger, kontorrekvisitter (ikke møbler), konvolutter, kopipapir (kontorrekvisitter), kort, geografiske kort, kortryttere til kartoteker, kræmmerhuse af papir, kunstnerpensler, lim som papirhandlervarer, linealer (firkantede), litografier, litografiske kunstværker, lykønskningskort, lykønskningskort med musik, magasiner, malerier, malerlærred, malerpensler, malerruller, maleæsker til skolebrug, manualer, modellervoks, ikke til tandlægebrug, mærkesedler til kartoteker, notesbøger, nummeratører, nyhedsbreve, oblater, olietryk, omslag (papirhandlervarer), paletter til malere, pap, pap af træmasse (papirhandlervarer), papir, papir af træmasse, papirark, papirbånd, papirclips (klemmer), papirhandlervarer, papirhåndklæder, papirklemmer, papirklippere (kontorredskaber), papirknive (kontorredskaber), papirlommetørklæder, papirmapper, papirsurtepotteskjulere, papmache, paprør, papvarer, penne, penne af guld, skivepenne, penneskafter, penneæsker, pensler, pergamentpapir, pjecer (tryksager), plakater, plakater af papir eller pap, poser af papir eller plastic til emballage, affaldsposer af papir eller plastik, postkort, prospekter (skitser), protokoller, raderinger, raderknive (til kontorbrug), reklametavler af papir eller pap, ringbind til løsblade, samlemapper (kontorrekvisitter), sangbøger,segl (mærker), segl (stempler), segllak, servietter af papir til fjernelse af make-up,skabe til kontorrekvisitter, skabeloner af papir, skilte af papir eller pap, skolerekvisitter (papirvarer), skriftmodeller (foreskrifter), skrive- eller tegnehæfter, skriveetuier, skrivematerialer, skrivepapir, skrivepensler, skriveredskaber, papirsløjfer, spoler til farvebånd, staffelier til malere, stegeposer til brug i mikrobølgeovne, stempelmærker, stof til bogbinding, stofklæder til bogbinding, strimler af papir eller lærred til bogbinding, stålpenne, sølvpapir, tavler (sorte-), tavlerensere, tavlesvampe, tegneblokke, tegnebrætter, tegneinstrumenter, tegnekridt, tegnekul, tegnelinealer, tegnematerialer, tegnepenne, tegneseriehæfter, tegnestifter, tegninger, tidsskrifter, toiletpapir, transparentpapir, tryksager, trykte publikationer, tusch, urtepotteskjulere af papir, vandfarver (maling), viskelæder, vokspapir, wc-papir, æsker af papir eller pap. (511) Klasse 18: Klasse 18: Attachetasker, dokumentmapper, dragtposer til rejsebrug, dyrehuder, dyreskind, hatteæsker af læder, huder af kvæg, garvede huder, håndkufferter, håndtag til kufferter, håndtag til spadserestokke, håndtasker, stel til håndtasker, imiteret læder, indkøbsnet, indkøbstasker, indkøbsvogne (indkøbstasker på hjul), jagtstole, jagttasker, kasser af læder eller læderpap, kufferter, kufferthåndtag, paraply- eller parasolstel, paraplyer, paraplyhylstre, paraplyhåndtag, parasoller, pelsskind, poser af læder til emballage, muleposer, rejsekister (store kufferter), rejsetasker, rygsække, rygsække til lejrsport, skind, skoletasker, skuldertasker, spadserestokke, vandrestokke, stokkehåndtag, stolstokke, store kufferter, strandtasker, sække af læder til em-ballage, tegnebøger, toiletsæt til rejsebrug (lædervarer), toilettasker (ikke indbyggede). (511) Klasse 21: Affaldsspande, bageplader, barberkoste, køle beholdere (bærbare), opbevaringsbeholdere, Beholdere til drikke (varmeisolerede), Beholdere til husholdningsbrug ikke af ædle metaller, blandeskeer (køkkenredskaber), Bordskånere (ikke af papir eller tekstil), bradepander, brødkasser, brødkurve (til husholdningsbrug), buksepressere, buksestrækkere, bure til husdyr, buster af porcelæn, terrakotta eller glas, bæger, ikke af fortsættes 2871

8 Dansk Varemærketidende ædle metaller, børstehår, børstehår (animalske), børstenbindermaterialer, børster, elektriske børster (undtagen dele af maskiner), børster til rensning af tanke og containere, børster til toiletter, børstevarer, cocktailrystere, cocktailsrøreskeer, dejskærere, drejelige fade, drikkebeholdere, drikkeglas, drikkehorn, drikketrug, dunke, ikke af ædle metaller, dyser til vandslanger, dørgreb af porcelæn, køleelementer (køleindretninger til madvarer, indeholdende varmeudvekslende væsker til husholdningsbrug), etuier til kamme, fajance, feltflasker, fiberglas (ikke til isolation og ikke til brug for tekstilmateriale), fiberglastråd, (ikke til brug som tekstilmateriale) filtre til husholdningsbrug, fjerkoste, fjerkræringe, flakoner, ikke af ædle metaller, flaster, flaskeåbnere, fluefangere (fælder, beholdere), fluesmækkere, fodderkrybber til kvæg, fodertrug, fodtøjsbørster, forme til køkkenbrug, forme til madlavning, forstøvere (parfume), frituregryder, ikke elektriske, frugtpressere (ikke elektriske til husholdningsbrug), frugtskåle, fuglebade, fuglebure, ringe til fuglemærkning, glas, hvor elektriske ledere er indkorporeret, glas med emaljedekoration, glas som råmateriale eller i halvforarbejdet tilstand (undtagen bygningsglas), glas til ruder i køretøjer (halvforarbejdet), glasampuller, glasballoner med kurveflet, glasbeholdere, glasbowler, glasflasker, glaskolber, glaskrukker, glaspropper, glaspulver til dekoration, glasuld, ikke til isolation, malede glasvarer, glasæsker, grillriste (køkkenredskaber), gryder, grydesvampe af metal, grydesæt, grøntsagsfade, gulvklude, handsker til husholdningsbrug, handskeudvidere, havehandsker, hestestrigler, holdere til barberkoste holdere til blomster- og plantearrangementer, husdyrsafføringsbakker, hvidløgspressere (køkkenredskaber), hældetude, hæverter til vinsmagning, Metalkasser til brug som håndklædeautomater til papirhåndklæder, håndsprøjter til blomster og planter, hår til børster, indendørsterrarier til planteavl, insektfangere, insektfangere (fælder), isolerende flasker, isotermiske tasker, isspande, isterningeforme, kabaretfade, ikke af ædle metaller, kaffefiltreringsapparater, ikke elektriske, ikke af ædle metaller, kaffekander, ikke elektriske ikke af ædle metaller, kaffekværne, hånddrevne, kaffepercolatorer, ikke elektriske, kaffeservicer, ikke af ædle metaller, kagedejsudstikkere, kagedåser og krukker, kageforme, kageruller, kageskeer, kamme, elektriske kamme, etuier til kamme, kamme (grove), kamme til dyr, kandelabre, ikke af ædle metaller, kander, ikke af ædle metaller, karafler, kasseroller, lertøjskasseroller, kattebakker, kedler, ikke elektriske, små kedler til køkkenbrug, keramik til husholdningsbrug, klude til rengøring, skrivstole til borddækning, kopper, ikke af ædle metaller, kopper og krus af pap eller plastic, redskaber til kosmetisk brug, koste, krukkelåg, krukker, ikke af ædle materialer, krummebakker, krus, ikke af ædle metaller, krybber til dyr, krybber til husdyr, krydderisæt (glas og krukker), krystalvarer, kugledørgreb af porcelæn, kulkasser, kummer, kunstgenstande af porcelæn, terrakotta eller glas, cykelkurve, kurve til husholdningsbrug, ikke af ædle metaller, kværne, ikke-elektriske, til husholdningsbrug, køkkenbeholdere og køkkenredskaber (ikke af ædle metaller), bærbarekølebokse (ikke elektriske), køleelementer, køleflasker, børster til lampeglas, likørstel, limpotter, lommeflasker, lukker til grydelåg til kogekar, lyseslukkere og lysestager, ikke af ædle metaller, lysmanchetter (ikke af ædle metaller), låg til fade, låg til smørskåle, lågkrus (ikke af ædle metaller), madkasser, ikke elektriske redskaber til madlavning, madspande, majolike, redskaber til fjernelse af make up (ikke elektriske), menukortholdere, miksere, ikke elektriske, til husholdningsbrug, mosaik af glas (ikke til bygningsbrug), mundstykker til vandkander og vandslanger, musefælder, mælkeglas, natpotter, neglebørster, nipsting af porcelæn, nudelmaskiner, (hånddrevne), opalglas, opvaskebørster, osteklokker, papirfade, papirtallerkener, papkrus og kopper, parfumebrændere, parfumeforstøvere, peberbøsser ikke af ædle metaller, peberkværne (hånddrevne), specialkurve med service til picnic, piskere, ikke elektriske piskere, ikke elektriske til husholdningsformål, pizzaskærere, plader til at forhindre mælk i at koge over, plastickopper og krus, platmenager, ikke af ædle metaller, polerapparater, ikke elektriske, polerapparater og maskiner, ikke elektriske til husholdningsbrug, polerehandsker, polerelæder, polerematerialer (undtagen polerapparater papir og sten), porcelænsvarer, sprøjteposer, pottemagervarer, potter, glaspropper, proptrækkere, pudderdåser, ikke af ædle metaller, pudderkvaster, pudsetvist af bomuldsrester, kunstrige redeæg, redskaber til husholdningsbrug, ikke af ædle metaller, rejsenecessaire, rengøringsklude, rengøringsklude, imprægneret med rengøringsmiddel, rengøringsredskaber (håndredskaber), rengøringssvampe, rivejern til husholdningsbrug, rottefælder, rudeglas til køretøjer (halvforarbejdet), røgabsorberingsapparater til husholdningsbrug, rørepinde til cocktails, salatbestik (køkkenredskaber), salatskåle, saltbøsser, saltkar (ikke af ædle metaller), serveringsskeer (flade), servietholdere, servietringe (ikke af ædle metaller), shakere (cocktail), sier (ikke af ædle metaller), sier til husholdningsbrug, sigter (husholdningsredskaber), drypppe skeer (til køkkenbrug), skilte af porcelæn og glas, polereskind, skjortestrækkere, skoblokke, skobørster, skohorn, skoknappere (redskaber), skopudseapparater, ikke elektriske, skraldebøtter, skrubbesvampe til huden, skurebørster, skuresvampe til køkkenbrug, skærebrætter til brød, skærebrætter til køkkenbrug, skåle, slipsepressere, redskaber til fjernelse af sminke (ikke elektriske), smørskåle, småkageskærere, ispande, spande af vævede stoffer, sparebøsser, ikke af metal, spatler (køkkenredskaber), spejlglas (råmateriale), spid af metal til køkkenbrug, spisepinde, sprøjteposer (til konditorbrug), sprøjter til vanding af blomster og planter, spølkun, stativer til stegeriste, stativer til strygejern, statuer af porcelæn, terrakotta eller glas, statuetter af porcelæn, terrakotta og glas, stegepander, stegeriste, stikhæverter til fortsættes vin, strigler, strygebrætter, tilpassede betræk til strygbrætter, strækkerammer til beklædningsgenstande, støveklude, støvfjerningsindretninger (ikke elektriske), støvleknægte, ståluld til rengøring, sukkerskåle (ikke af ædle metaller), suppeterriner (ikke af ædle metaller, sutteflasker (ikke elektriske varmere til-), svabere, svampe til husholdningsformål, svampe til rengøring, svampe til toiletbrug, svampeholdere, svinebørster, svupperter, sylteglas, syreballoner, sæbeautomater, sæbeetuier, sæbeholdere, sæbeskåle, sæbeæsker, tallerkener af papir, tallerkener, ikke af ædle metaller, tandbørster, tandbørster, elektriske, tandstikholdere (ikke af ædle metaller), tandstikkere, tandtråd, termoflasker, indendørs terrarier (til planteavl), thedåser, thepotter, theservicer, thesier, theæg (ikke af ædle metaller), tjærekoste (langskaftede), toiletnecessaire, toiletpapirholdere, toiletredskaber, tragte, træfødder (bordredskaber), trykkogere (ikke elektriske), tæppebankere (håndredskaber), tæppefejeredskaber, tærteskeer, tøjklemmer, tørrestativer til beklædningsgenstande, tørrestativer til vasketøj, uldaffald til rengøring, underkopper, urner (ikke af ædle metaller), urtepotter, urtepotteskjulere (ikke af papir), vaffeljern (ikke elektriske), vandapparater (til rengøring af tænder og gummer), vandfade, vandingsindretninger, vandkander, vandspredere, varmeisolerede beholdere, varmeisolerede beholdere til næringsmidler, varmepander, varmere til sutteflasker (ikke elektriske), vaser (ikke af ædle metaller), vaskebaljer, vaskebrætter, vaskekar, vaskeskind til rengøring, wc-papirholdere, ædetrug til dyr, æggebægre (ikke af ædle metaller), æsker af glas, øjenbrynsbørster, ølkrus, øseskeer til køkkenbrug. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TECFOAM (730) Indehaver: TECTRADE A/S, Bygstubben 10, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle og videnskabelige formål, herunder til brug som bestanddel i skum-isolering, plastic i rå tilstand. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, herunder i form af skum. (511) Klasse 42: Industriel analyse, forskningsvirksomhed, samt design og udvikling af kemiske og isolerende produkter og materialer, herunder i særdeleshed af skum-produkter og -materialer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dolphin, Body and Balance (730) Indehaver: Bettinna Delfs, Egedal 1.C, 2690 Karlslunde, Danmark (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder uddannelse af sundhedspraktikere, indenfor gymnastik, afspænding, bevægelse, fedtforbrænding, relaterede motionsformer, meditation, visualisering, ergonomi, fitness, yoga, stress problemer, ledelse og samarbejde i diverse livsstilssygedomme. (511) Klasse 44: Terapeutisk behandling i form af massage, afspænding, zoneterapi, psykoterapi, smerteterapi, fasioterapi, rygskader, hovedpine, m.m., samt rådgivning i forbindelse hermed. 2872

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INWEAR (730) Indehaver: IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Briller, solbriller, brilleetuier, brillestel. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMPLETE (730) Indehaver: CommonCom DK. ApS, Forhåbningsholmsalle 15, st.th., 1904 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 09: Fotografiske, signalering, transformation, transmission og gengivelse af lyd og billede; databehandlingsudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser og design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Sort - Hvid (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dandy A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, herunder tandpasta, mundskyllepræparater og andre præparater til pleje af mund og tænder (ikke til medicinske formål). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler, kosttilskudspræparater, medicinske konfekturevarer, herunder medicinsk tyggegummi. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, herunder tyggegummi (ikke medicinsk), spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRIMADOWN (730) Indehaver: Albany International Corp., a corporation of the State of Delaware, 1373 Broadway, Albany, New York 12204, USA (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 20: Puder, soveposer og senge til kæledyr; topmadrasser; alle førnævnte varer fremstillet af dun og syntetiske fibre. (511) Klasse 24: Sengeudstyr, nemlig duntæpper, isolerede sengetæpper, dyner, sengetæpper til senge og barnesenge, tæpper til barnesenge, vatterede tæpper; alle førnævnte varer fremstillet af dun og syntetiske fibre. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, nemlig isoleret yderbeklædning, nemlig jakker og veste, handsker, vanter, hovedbeklædning og fodtøj; alle førnævnte varer fremstillet af dun og syntetiske fibre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TIME LESS (730) Indehaver: COMTECH WATCHES CO. LTD., Gåseagervej 6, 8250 Egå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatgruppen Århus/Horsens, Åboulevarden 31, 5, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 14: Ure, Urremme. (730) Indehaver: Ejendomsfirmaet Robert Børnum A/S, Jagtvej 76, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 2873

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHESS (730) Indehaver: COMTECH WATCHES CO. LTD., Gåseagervej 6, 8250 Egå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatgruppen Århus/Horsens, Åboulevarden 31, 5, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 14: Ure, urremme. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STAR COOL (730) Indehaver: Mærsk Container Industri A/S, Bjerndrupvej 47, 6300 Gråsten, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Containere af metal. (511) Klasse 11: Køleanlæg og installationer; kølecontainere. (511) Klasse 12: Kølevogne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nykredit A/S, Jur.afd., Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Ajourføring af reklamemateriale, annoncering pr. post, annoncering pr. postordre, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsledelse og industriel virksomhed, forretningsledelse (rådgivning vedrørende-), forretningsledelse og organisation (rådgivning vedrørende- ), indhentning af forretningsoplysninger, information vedrørende forretningsvirksomhed, markedsanalyser, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, radioreklamer, reklamevirksomhed, Tv-reklamer, udarbejdelse af kontoopgørelser, udendørs avertering, udskrivning af meddelelser, udarbejdelse af statistiske oplysninger, undersøgelser, (forretnings- ) økonomiske prognoser. (511) Klasse 36: Analyser (finansielle-), aktuarvirksomhed, bankvirksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, finansiel information, finansiel rådgivningsvirksomhed, finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom), finansiering, forsikringsforhold (information om- ), forsikringsforhold (rådgivning vedrørende-), mæglervirksomhed herunder forsikringsmæglervirksomhed, forsikringsvirksomhed, livsforsikring, lån (finansiering) lån imod pant, realkreditvirksomhed, vurdering af fast ejendom, økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed). (511) Klasse 38: Elektronisk post, information om telefonisk kommunikation, kommunikation via mobiltelefoner, kommunikation via computerskærme, kommunikation via fiberotiske netværk, meddelelser (udsendelse af-), telefonisk kommunikation, udsendelse af meddelelser og billeder formidle via computer. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, juridisk forskning, juridisk rådgivningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fischer Danmark A/S, Huset Campen, Viborgvej 155, 8210 Århus V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Udendørs solafskærmning af metal, herunder persienner og rullegardiner til udendørs brug. (511) Klasse 09: Elektronisk styrede mørklægningsanlæg (elektroniske anlæg). (511) Klasse 20: Persienner til indendørs brug; rullegardiner til indendørs brug; indendørs solafskærmning. (511) Klasse 24: Gardiner, herunder plissé- og lamelgardiner, af tekstilmateriale eller af plastic; tetkstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af tekstilvarer, herunder gardiner, rullegardiner og solafskærmninger, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jens vejmand (730) Indehaver: Jørgen Hansen ApS, Krogsbækvej 5, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (730) Indehaver: Mærsk Container Industri A/S, Bjerndrupvej 47, 6300 Gråsten, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Containere af metal. (511) Klasse 11: Køleanlæg og installationer; kølecontainere. (511) Klasse 12: Kølevogne. 2874

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CORECESS (730) Indehaver: Corecess Inc., Keopyung B-Town 1F, 203 Nonhyun-dong, Kangnam-gu, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Telekommunikationsudstyr i form af trafikcentraler, elektronisk omskiftersystemer, routere, netværksomskiftere, computerprodukter til brug for netværksmanagement, modemer, optagne computerprogrammer, ethernet omskiftere, backbone omskiftere, telekommunikationsudstyr i form af modtagere og sendere til optagelse, optimering og videretransmission af signaler, terminal servere til telekommunikation, multi-carrier udstyr til telekommunikation (ikke indeholdt i andre klasser), radarapparater, antenner, sendere af stemmefrekvenser, telefoner, kassettebåndoptagere, sendere af elektroniske signaler, telekommunikationsudstyr til køretøjer, transportabelt telekommunikationsudstyr, lasere (ikke til medicinsk brug), chips (integrerede kredsløb), detektorer der anvender ultralyd, computere, computerhukommelser, computere til computerspil, telekommunikationsudstyr, der bruger power line, billedeog datamodtagere (set-top boxes), optiske komponenter til RX-sendere og TX-modtagere, lysforstærkere, TV-modtagere, modtagere af satellitsignaler, faxmaskiner. (511) Klasse 37: Installation og reparation af luftkonditioneringsapparater, reparation og vedligeholdelse af flyvemaskiner, installation og reparation af tyverialarmer, installation, vedligeholdelse og reparation af kommunikationsudstyr, installation og reparation af kommunikationsanlæg, installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware, installation og reparation af brandalarmer, undertrykkelse af interferens i elektriske apparater, installation, reparation og vedligeholdelse af maskiner, vedligeholdelse, installation og reparation af kontormaskiner og -udstyr. (511) Klasse 38: Kommunikation via computers, kommunikation via mobiltelefoner, kommunikation via fiberoptiske netværk, kommunikation via satellit, kommunikation via virtuel area netværker, udsendelse af meddelelser og billeder formidlet via computer, datakommunikation, billedkommunikation, information om telekommunikation, udlejning af modemer, udlejning af telekommunikationsudstyr, trådløs telekommunikation. (511) Klasse 42: Biologisk forskning, computerprogrammering, teknisk tegning, civil beskyttelse, hospitaler, vedligeholdelse af computer software, fotografering, forskning og udvikling, byplanlægning. (300) Prioritetsoplysninger: KR Sydkorea (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CommonCom (730) Indehaver: CommonCom DK. ApS, Forhåbningsholmsalle 15, st.th., 1904 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 09: Fotografiske, signalering, transformation, transmission og gengivelse af lyd og billede; databehendlingsudstyr. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser og design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Na Turbo (730) Indehaver: B-free ApS, Vinkelvej 9, Tørring Kær, 8970 Havndal, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og midler til vask af tøj; skyllemiddel, shampoo, sæbe. (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater samt vitaminer og mineraler til ernæringsmæssige formål og kosttilskud; desinfektionsmidler, præparater til fluebekæmpelse. (511) Klasse 31: Næringsmidler til dyr, herunder mælkeerstatning til kreaturer og svin; frø, græs. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Take Care Denmark A/S, Frederik Winthers Vej 5, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ladegaard, Rasmussen & Partnere I/S, v/johan Ladegaard, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 01: Præparater til efterbehandling af stål og andre metalprodukter samt kemiske præparater til imprægnering og genopfriskning af læder. (511) Klasse 02: Træbeskyttelses- og imprægneringsmidler, træbejdser og læderbejdser. (511) Klasse 03: Plejemidler i form af rense-, pudse- og poleremidler til overfladebehandling af sten-, marmor-, træ- og metalprodukter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Performance Consulting (730) Indehaver: Dansk Management Forum, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Osborne Clarke Advokatfirma, Nyropsgade 45, 1602 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DR 1 (730) Indehaver: Danmarks Radio, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Merethe Eckhardt, DR-Jurakontoret, TV-Byen, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 14: Smykker, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, fotografier, papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater), bøger, tidsskrifter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, kufferter og rejsetasker, rygsække, paraplyer, parasoller og spadserestokke. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, spillekort. 2875

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BENQ (730) Indehaver: Benq Corporation, 157, Shan-Ying Road KweiShan, Tao Yuan Taiwan, R.O.C., Taiwan (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Monitors; flydende krystal displays, (LCD); projektorer; plasma display monitors og plasma display TV; computer software indeholdende operativsystem programmer, basis input-output system (BIOS) programmer til lettelse af overførsel af data og kontrol instruktioner mellem perifere enheder til computere; compact disc read only memory (CD-ROM); digital video disk read only memory (DVD-ROM); compact disc read/write (CD-RW); farve laser printere; scannere(databehandlingsudstyr); digitale kameraer; mobiltelefoner; private automatiske branch exchangers (PABX); modems; omskiftere (switches); computer hardware; compact discs (audiovideo); discs; computer tastaturer; mus (indretninger til styring af computere); trackballs; computer interface boards; integrerede kredsløbschips; central procesenheds processorer; disketter, regnemaskiner, discdrev; trykte kredsløbsplader; hard disc drev; videospillemaskiner; videobåndoptagere; videokassetteoptagere; radioer; båndoptagere; elektroniske penne, telefaxmaskiner; telefoner; samtaleanlæg; trådløse telefoner; personsøgere, halvledere; fly back transformere; stregkodelæsere; digitizers; optiske tegn eller karakterlæsere; personlige digitale assistenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAX LIFE (730) Indehaver: Ashland Inc., 50 E. River Center Blvd., P.O. Box 391, Covington, Kentucky , USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til automobiler, nemlig kemiske additiver til bearbejdning af komplette brændstofsystemer, kemiske additiver til rensning af brændstofinjektorer, skyllemidler til radiatorer i vognsystemer, rusthæmmende præparater til kølesystemer til køretøjer, startvæske til motorer til køretøjer, antifrostvæske og kølervæske til radiatorer i vognsystemer, bremsevæske, væske til servostyring herunder forseglere og conditioners, samt af-isningspræparater til forruder. (511) Klasse 17: Tætningsmasse til pakninger i forbindelse med utætheder i kølesystemer til køretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UPS CAMPUSSHIP (730) Indehaver: United Parcel Service of America, Inc., a corporation of the State of Delaware, 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Computer software til brug ved forberedelse og udprintning af dokumenter og fakturaer, computer software til brug ved formidling af udvidet sporingsinformation vedrørende enkelt eller multiparti forsendelser, vedrørende pakkedetaljer, vedrørende løbende forsendelsesstatus, vedrørende statusopdateringer, vedrørende adgang til fakturering over Internettet samt vedrørende forsendelsesankomstdatoer og -leveringsmeddelelser. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsundersøgelser; rådgivning vedrørende forretningsledelse; forretningsforskning; søgninger i computerfiler for andre; information vedrørende forretningsvirksomhed; computerbaseret fil- og registerhåndtering; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder formidling af computerbaseret sporing og information vedrørende statusopdateringer og fakturering via Internettet ; distribution af vareprøver; rådgivning vedrørende personaleledelse; ledelsesassistance; forretningsrådgivning. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed vedrørende breve, dokumenter, meddelelser, tryksager og andre varer og ejendele via forskellige transportveje; oplagring, opbevaring, pakning og levering i forbindelse med foranstående; formidling af computerbaseret sporing af forsendelser i transit; formidling af udvidet sporing og information vedrørende enkelt eller multiparti forsendelser, vedrørende pakkedetaljer, vedrørende løbende forsendelsesstatus samt vedrørende forsendelsesankomstdatoer og - leveringsmeddelelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Liga ApS, Fælledvej 16D, 2, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Unilever Danmark A/S, Stationsparken 25, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 30: Spiseis, vandis, frosne konfekturevarer, præparater til fremstilling af de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 2876

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TALEX (730) Indehaver: First Line ApS, c/o Baltic Center, Havnegade 53 B, 1., 1058 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, chokoladedrikke med mælk, essenser til næringsmidler (undtagen æteriske essenser og æteriske olier). (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, import-eksportagenturer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, dyrlægevirksomhed, sundheds- og skønhedsbehandling til mennesker og dyr, landbrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MELLOW BREEZE (730) Indehaver: Swedish Match North Europe AB, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Stockholms Patentbyrå Zacco AB, Box 23101, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CARAVELLE (730) Indehaver: Swedish Match North Europe AB, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Stockholms Patentbyrå Zacco AB, Box 23101, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GREVE G HAMILTONS BLANDING (730) Indehaver: Swedish Match North Europe AB, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Stockholms Patentbyrå Zacco AB, Box 23101, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WEGA Køkkener og Bad (730) Indehaver: J. N. Production A/S, Toften 5, Koldby, 7752 Snedsted, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, nemlig køkkenmøbler og badeværelsesmøbler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROLASAN (730) Indehaver: Dronania GmbH, Karl-Benz Strasse 3, D Bad Wörishofen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, nemlig naturmedicinske præparater, herunder sådanne til behandling af nervøse lidelser, især uro. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Invicta Watch Company of America, Inc., 2227 North Federal Highway, Hollywood FL 33020, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLGATE MAGNA CLEAN (730) Indehaver: Rocket Speed, Inc., United Corporate Services, Inc., a corporation of the State of Delaware, 15 East North Street, Dover, Delaware 19901, USA (511) Klasse 03: Parfumerivarer, kosmetiske præparater, hårvand, ikke medicinske toilet- og badepræparater, duftpræparater, sæber, ansigtsskrubbeprodukter, badegel, skumbadssæber til legemsbrug, shampoo, hårbalsam og ikke medicinske præparater til håret, antiperspiranter og deodoranter til personlig brug, fugtighedsprodukter til ansigt og legeme, æteriske olier, badeolie, kropspudder og talkum, barbercremer, after-shave lotioner og balsam, solplejepræparater, potpourri, duftende lugteposer til parfumering af værelser samt dufte til parfumering af værelser. (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 21: Tandbørster. 2877

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tryg SuperBil (730) Indehaver: Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tryg StaBil (730) Indehaver: Pressalit A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, Danmark (511) Klasse 06: Vægskinner af metal, skruer af metal, stoppere og monteringsbeslag hertil, andre varer af metal i form af toiletstøtter af metal og dele hertil (ikke indeholdt i andre klasser), håndgreb og håndgrebselementer af metal, trådkurve af metal, beslag af metal (ikke indeholdt i andre klasser), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal. (511) Klasse 10: Krykker, madrasser til medicinske formål, puder til medicinske formål, løfteindretninger til invalider, møbler, specielt udformet til medicinske formål herunder plejelejer, puder til forebyggelse af liggesår. (511) Klasse 11: Sanitetsinstallationer til badeværelse og køkkener, herunder håndvaske, toiletter, og stativer hertil til manuel betjening og betjent med el-motorer eller hydraulisk, flexible til- og afløbsledninger til sanitetsinstallationer, toiletsæder, toiletforhøjere i form af specielt udformede sæder til toiletter, armaturholdere. (511) Klasse 20: Møbler, herunder møbler til køkkener, tilbehør til møbler i form af vægskinner, stoppere og monteringsbeslag ikke af metal (ikke indeholdt i andre klasser), klapsæder (møbler) til badeværelsesbrug, bademøbler (specielt udformede), hylder og hyldemoduler, bakker og kurve ikke af metal; håndgreb og håndgrebsholdere ikke af metal; stænger til bruseforhæng; spejle og spejlholdere (beslag ikke af metal). (511) Klasse 21: Toiletpapirholdere, børster, toiletbørster og holdere hertil; håndklædeholdere (ikke af ædle metaller), håndklædekroge; tandglas og holdere hertil; sæbeskåle og håndklædekroge; sæbeskåle og holdere hertil; alle forannævnte varer ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed. (730) Indehaver: Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tryg TrinBil (730) Indehaver: Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Straxweb (730) Indehaver: DTO Ide & Kommunikation A/S, Strandbygade 61,2, 6701 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Jens Ole Suhr, Randersvej 29, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærker er udført i farver 2878

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Get the power of wind (730) Indehaver: Winergy AG, Am Industriepark 2, D Voerde, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 07: Vindturbiner, vindhjul og dele dertil, nemlig rotorer, generatorer, gear, transmissioner og lejer. (511) Klasse 09: Elektriske og optiske apparater og instrumenter til måling, signalering og kontrol; apparater til optagelse, transmission, lagring, bearbejdning og/eller gengivelse af informationer, såsom data; databehandlingsudstyr. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse hermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af vindturbiner, vindhjul og dele dertil. (300) Prioritetsoplysninger: DE Tyskland Delvis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NILFISK PELICAN (730) Indehaver: Nilfisk-Advance A/S, Sognevej 25, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: NKT Research & Innovation A/S, Group IP, SCION.DTU, Diplomvej, Bygning 373, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 07: Rengøringsmaskiner, herunder støvsugere, våd- og tørsugere samt dele dertil, herunder en særlig beholder til opsamling og frasortering, filtre til støvsugere og rengøringsmaskiner, samt tilbehør til regøringsmaskiner (ikke indeholdt i andre klasser); støvsugerposer. (511) Klasse 11: Filtre (dele af husholdnings- eller industrielle installationer). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Café Nero (730) Indehaver: Café Ketchup, c/o SOVINO, Kronprinsensgade 6, 1., 1114 København K, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, cafe, bar- og restaurationsvirksomhed, catering, diner transportable. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Anne Mette Duelund, Solbakken 14, 6800 Varde, Danmark; Ilse Gaardahl, Ryttervænget 10, 6830 Nørre-Nebel, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Max G. Sørensen, Kongensgade 70, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FundsNetwork (730) Indehaver: Fidelity International Limited, Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19, P.O. Box HM, 670, Hamilton HMCX, Bermuda (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed og investeringsvirksomhed. (730) Indehaver: Hougaard & Koefoed Holding ApS, c/o Hougaard & Koefoed A/S, Kuben 14, 2840 Holte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hougaard & Koefoed A/S, Malervangen 11, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPENEAR ACOUSTICS (730) Indehaver: Oticon A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer, herunder særlig kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter til brug for eller i forbindelse med hørehæmmede, herunder høreapparater samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. (511) Klasse 44: Hospitaler, medicinske klinikker, lægehjælp, sundhedspleje, ørespecialistvirksomhed, høreprøver, tjenesteydelser udøvet af hørespecialister til personer med nedsat hørelse, rådgivning samt information i forbindelse med høreapparater og justering deraf, rådgivning til personer med nedsat hørelse. (730) Indehaver: Avance International A/S, Tveje-Merløse 10, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 09: Højttalere, forstærkere, radiomodtagere og CD afspillere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KARIBIK (730) Indehaver: Ireks v/dierk Mentzel, Broenge 13, 2635 Ishøj, Danmark (511) Klasse 30: Brød. 2879

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NODEcentrum (730) Indehaver: Forlaget Danmus v/bent Påske, Tranumparken 36, st, tv, 2660 Brøndby Strand, Danmark (511) Klasse 09: Databærende medier med lyd og/eller billede, metronomer, apparater til optagelse, transmission, forstærkning og gengivelse af lyd. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter. (511) Klasse 16: Trykte noder, musikteoribøger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LINPIG (730) Indehaver: Jens Korfitsen, Im Horben 7, CH-5444 Künten, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Kjeld Henriksen, Glostrup Torv 8-10, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 31: Næringsmidler til dyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DJ SOUND (730) Indehaver: Contrast ApS, Trindsøvej 9, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Unogarden (730) Indehaver: In-Clima A/S, Bøgesangervænget 16 F, 5210 Odense NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (730) Indehaver: Kingspan Environmental Containers Limited, Seapatrick Road, Seapatrick, Banbridge. CO. Down. N. Irland BT 32 4PH, Irland (740/750) Fuldmægtig: Erik Engsted, Korshøj 225, 3670 Veksø Sjælland, Danmark (511) Klasse 20: Tanke, ikke af metal eller af murværk (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tankevirksomheden (730) Indehaver: Tankevirksomheden A/S, Rådhusstræde 4 A, 1466 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LIN (730) Indehaver: Jens Korfitsen, Im Horben 7, CH-5444 Künten, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Kjeld Henriksen, Glostrup Torv 8-10, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 31: Næringsmidler til dyr. (730) Indehaver: Kingspan Environmental Containers Limited, Seapatrick Road, Seapatrick, Banbridge. CO. Down. N. Irland BT 32 4PH, Irland (740/750) Fuldmægtig: Erik Engsted, Korshøj 225, 3670 Veksø Sjælland, Danmark (511) Klasse 20: Tanke, ikke af metal eller murværk, containere, ikke af metal til oplagring. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BY (730) Indehaver: Munderingskompagniet A/S, c/o Jive Company A/S, Njalsgade 21 G, 2., 2300 København S, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 2880

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade og chokoladevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade og chokoladevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KALCINOL (730) Indehaver: Knud E. Dan ApS, Lunikvej 40, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter og rensemidler til industrielle, formål, herunder kemiske antikalkningsmidler. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, kalkfjernere (ikke til industrieller formål). (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler, præparater til sundhedspleje. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMBI-PLUS (730) Indehaver: Knud E. Dan ApS, Lunikvej 40, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, formål, herunder rensemidler. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, all round rengøringsmidler, rensemidler (ikke til industrielle formål). (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler, præparater til sundhedspleje. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade og chokoladevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade og chokoladevarer. (730) Indehaver: Skovdyrkerforeningen Vestjylland, Viborgvej 67, 7500 Holstebro, Danmark (511) Klasse 20: Varer af træ (p.t. hovedsageligt juletræer og pyntegrønt) på sigt kan der eventuelt være tale om at der også sælger andre skovprodukter, samt dæk-, barrods- og potteplanter. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RESOLUT (730) Indehaver: Knud E. Dan ApS, Lunikvej 40, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, formål. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, samt slibemidler, sæbe, opvaskemidler. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler, præparater til sundhedspleje. 2881

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POWER SUPPORT (730) Indehaver: Oticon A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer, herunder særlig kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter til brug for eller i forbindelse med hørehæmmede, herunder høreapparater samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. (511) Klasse 44: Hospitaler, medicinske klinikker, lægehjælp, sundhedspleje, ørespecialistvirksomhed, høreprøver, tjenesteydelser udøvet af hørespecialister til personer med nedsat hørelse, rådgivning samt information i forbindelse med høreapparater og justering deraf, rådgivning til personer med nedsat hørelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Visionik Interactive TV (730) Indehaver: Visionik Interactive TV A/S, Islands Brygge 57, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: arqade (730) Indehaver: Frontier Systems Associates, Torvet 12, 6100 Haderslev, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: repliqa (730) Indehaver: Frontier Systems Associates, Torvet 12, 6100 Haderslev, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RESTAURANT SAISON (730) Indehaver: Erwin Lauterbach, c/o Restaurant Saison, Strandvejen 203, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 43: Catering, diner transportable, mad ud af huset, produktion af menuer, buffeter, enkelte retter og reception beregnet til catering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BST-Sorø Midtsjællands, Bedriftssundhedscenter af 1980 ApS, Dr. Kaarsbergsvej 7, 4180 Sorø, Danmark; Precon Management, Konsulenter i Virksomhedsledelse ApS, Mosevangen 54, 4400 Kalundborg, Danmark (511) Klasse 09: Transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, regnemaskiner og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, disign og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 2882

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NESA A/S, Strandvejen 102, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Elektricitet. (511) Klasse 39: Distribution af el. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BELLIO (730) Indehaver: Daewoo Motor Co., Ltd., 199 Cheongcheon-dong, Bupyung-ku, Incheon, Korea, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 12: Personbiler, sportsvogne, lastbiler, busser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Alcon, Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 10: Ophthalmiske medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EVANDA (730) Indehaver: Daewoo Motor Co., Ltd., 199 Cheongcheon-dong, Bupyung-ku, Incheon, Korea, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 12: Personbiler, sportsvogne, lastbiler, busser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DURVASC (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CARVETONE (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (730) Indehaver: Peter Lørup Jeppesen, Søkildevej 1, 5270 Odense N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: GPL International A/S, Lavsenvænget 18, 5200 Odense V, Danmark (511) Klasse 31: Levende planter og naturlige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LACETTI (730) Indehaver: Daewoo Motor Co., Ltd., 199 Cheongcheon-dong, Bupyung-ku, Incheon, Korea, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 12: Personbiler, sportsvogne, lastbiler, busser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: macurth (730) Indehaver: Superkost ApS, Gammeltorv 6, 1457 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. 2883

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ParolaArte (730) Indehaver: Annemarie Malle Klixbüll, Søndre Molsvej 3, 8420 Knebel, Danmark (511) Klasse 11: Lamper og lampeskærme af papir. (511) Klasse 16: Malerier, rumopdelere af papir. (511) Klasse 21: Skåle og fade af papir. (511) Klasse 40: Billedmagerværksted. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOFTWASH (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 03: Toiletpræparater til pleje og rensning af hud og hår. (511) Klasse 05: Topiske medicinsk præpareret, præparater til behandling af helbredstilstande for hud og hår. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZAS ZGene Activation System (730) Indehaver: ZGene A/S, Danmarks Tekniske Universitet Byg. 301, Anker Engelundsvej 1, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske produkter til udvikling af præparater med virkning inden for kræftterapi, viraterapi, organtransplantationer, celletransplantationer samt til brug i udvikling af genmodificerede organismer og planter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SENGEDOKTOREN (730) Indehaver: Hästens Sängar AB, Box 130, S KÖPING, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, inklusive senge, sengeben, sengegavle, sengestativer af træ og soveværelsesmøbler; spejle; billedrammer; madrasser, spiralfjedermadrasser, skå-nemadrasser, rullemadrasser, topmadrasser; puder, dunpuder, hovedpuder. (511) Klasse 24: Vævede stoffer; tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, såsom sengetæpper og gardiner; sengelinned inklusive lagen; madrasbetræk; tæpper, duntæpper, vattæpper. (511) Klasse 35: Kundeinformation og rådgivning ved markedsføring og salg af møbler og boligudstyr, inklusive senge og andre soveværelsesmøbler, gardiner, sengetæpper, tæpper, tæpper og puder, sengelinned inklusive lagen, dynebetræk og hovedpude, håndklæder, morgenkåber og nattøj; markedsføring samt engros- og detailhandel med ovenfor nævnte varer. (511) Klasse 42: Design, opdatering og vedligeholdelse af dataprogrammer og datasystemer. (511) Klasse 44: Medicinske tjenesteydelser og medicinsk rådgivning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Desizer (730) Indehaver: Ewoc A/S, Hvamvej 58, 9620 Ålestrup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CAFÉ TANGO (730) Indehaver: Chokolade Compagniet A/S, Dronning Olgas Vej 30, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, kaffeerstatning, konfekturevarer, chokolade. (511) Klasse 43: Caféer, restauranter, snackbarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Buffalo David Bitton (730) Indehaver: Sarafina Invest Limited, Pasea Estate, P. O. Box 3149, Road Town, Tortola, Virgin Islands, Britiske Jomfruøer (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, håndtasker, rygsække, paraplyer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder herretøj, dametøj samt børnetøj, nemlig bukser, shorts, nederdele, kjoler, dragter, T-shirts, sweaters, skjorter, bluser, jakker, frakker, undertøj, hatte, huer, kasketter, sko, støvler, bælter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPORT IV (730) Indehaver: Hankook Tire Co., Ltd., , Yoksam-dong, Kangnamku, Seoul, , Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 12: Dæk,slanger til køretøjer. 2884

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 123. årgang. 2002-05-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2175 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 32. 121. årgang. 2000-08-09 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2401 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 127. årgang. 2006-08-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 15. 123. årgang. 2002-04-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 128. årgang. 2007-05-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 128. årgang. 2007-05-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 128. årgang. 2007-05-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 877 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 123. årgang. 2002-05-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2081 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1981 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 133. årgang. 2012-05-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 133. årgang. 2012-05-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 133. årgang. 2012-05-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 793 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere