LEAN SIX SIGMA BLACK BELT UDDANNELSE - 13 DAGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEAN SIX SIGMA BLACK BELT UDDANNELSE - 13 DAGE"

Transkript

1 LEAN SIX SIGMA BLACK BELT UDDANNELSE - 13 DAGE Lean Six Sigma Projektleder Lean Leder Service Support Administration Produktion Support produktion IT og Udvikling Forretningsudvikling Udvikling Akkrediteret 15 ECTS Akkrediteret 15 ECTS

2 Godkendt Meritgivende

3 VELKOMMEN TIL LEAN SIX SIGMA BLACK BELT 13 DAGE Uddannelsen er for ledere på alle niveauer som ønsker at kunne drive Lean Six Sigma initiativer, enten som leder, intern Lean Six Sigma projektleder eller som Lean Six Sigma konsulent og som ønsker en metodisk, teoretisk og praktisk anvendelig Kan Selv Hands On uddannelse. Akademiets Lean Six Sigma Black Belt uddannelse er modulopbygget, og består af en Lean Manager 10 ECTS del på 8 dage og en Six Sigma 5 ECTS del på 5 dage. Lean Six Sigma medfører: Væsentlige reduktioner i gennemløbstider Interne og eksterne kunder oplever forbedret og ensartet kvalitet Markant forbedret medarbejdertilfredshed og indflydelse på eget arbejde Eliminering af overarbejde Fokus på udvikling af service og arbejdsopgaver Tilfredse kunder Modulopbygningen har den fordel for dig, at du ud over din Lean Six Sigma Black Belt 15 ECTS point uddannelse også får en Lean Manager uddannelse 10 ECTS, alt er godkendt meritgivende på både akademiniveau og de højere diplomuddannelser. Dit Udbytte: Efter din deltagelse på uddannelsen vil du: Kunne anvende Lean og Six Sigma værktøjer, metoder og teknikker Være i stand til at lede Lean Six Sigma initiativer Forstå ledelsesmæssige aspekter indenfor Lean og anvende dem i organisationen Være i stand til vejlede ledelsen i både strategiske og taktiske aspekter af Lean Six Sigma Have dokumentation for din viden i form af eksamination af den tilærte viden og færdigheder Du vil efter uddannelsen være rustet til at lede Lean Six Sigma initiativer, og du vil have forståelse for sammenhængen mellem Lean- og Six Sigma værktøjer, ledelse og organisatorisk udvikling. Målgruppe og forberedelse Uddannelsen henvender sig både til private og offentlige virksomheder. Der forventes ingen forberedelse til uddannelsen. Du vil på kursus modtage Lean Akademiet Compass Værktøjssamling på dansk. Du vil skulle afsætte tid til hjemmeopgaver og eksamens forberedelser. Vel mødt Vi glæder os til at de dig, og det er vores mål at du vil få et både sjovt, berigende og ikke mindst udbytterigt uddannelsesforløb sammen med os og de andre kursister. Du er endvidere meget velkommen til at kontakte os for uddybende spørgsmål af faglig eller praktisk karakter. Med venlig hilsen Niels Fester Lean Akademiet Compass

4 WORKSHOPDAG 1 WORKSHOPDAG 2 WORKSHOPDAG 3 Lean Introduktion Værdistrømsanalyse PDCA og Tavleledelse Når du begynder din Lean rejse vil du blive introduceret til nye måder at tænke på og styre din virksomhed. Dette kan umiddelbart virke uoverskueligt, men fat mod, de grundlæggende principper er få, og de tilhørende værktøjer enkle. Til gengæld er potentialet enormt! Det er derfor væsentligt at få et overblik over principper og værktøjer så du kan anvende netop de værktøjer der giver mening i din virksomhed. Lean er konkret og handlingsorienteret. Lean fokuserer på at skabe værdi for kunden og eliminerer de aktiviteter der ikke skaber værdi. Dag 1 giver dig dette overblik og har følgende indhold: Introduktion til historien bag Lean Lean principper Kaizen - løbende forbedringer Lean værktøjer og teknikker 7 former for spild Værdiskabende og ikke værdiskabende aktiviteter Visuel Ledelse Værdistrømsanalysen er det stærkeste af alle Lean værktøjer, og metoden har gået sin sejrsgang. På dag 2 lærer du i praksis processen til værdistrømsanalysen. Deltagerne vil gennemføre øvelser og bliver i stand til at benytte værktøjet i deres egen virksomhed. Deltagerne vil lære at identificere service-, sags- eller produktfamilier, mappe hele værdistrømmen, identificere overflødige aktiviteter og designe den fremtidige værdistrøm. Dag 2 har følgende indhold: Værdistrøm kontra proces forbedringer Identificere sagstyper, service- eller produktfamilie Ansvar for værdistrømme Identifikation og valg af detaljeringsniveau Øvelser tegning af nuværende værdistrøm Afdeling kontra system effektivitet Udvikling af den fremtidige værdistrøm Øvelser i design og tegning af den fremtidige værdistrøm Hvorfor kan Lean virksomheder tilsyneladende både lettere og hurtigere implementere vedvarende forandringer? Hvad gør de anderledes og hvilke elementer understøtter denne parathed? Hvorledes bevarer de momentet i innovation? Dag 3 giver et overblik over nøgleelementer og koncepter til implementering af Lean. Du vil ikke lære om de sædvanlige velkendte værktøjer til forandringsledelse, men nogle helt andre, og fundamentalt anderledes værktøjer end dem du allerede kender. Deltagerne vil lære om de grundlæggende værktøjer der er helt centrale for en Lean succes de værktøjer som ofte ignoreres af ledere, men som er fundamentet for at få succes med Lean. Dag 3 har følgende indhold: Øvelser i PDCA Øvelser til løsning af problemer Værktøjer til forandring, udvikling og vidensdeling Lean ledelsesprocessen og Grib Bolden Ledelse af implementering Visuel ledelse Øvelser i Tavleledelse

5 WORKSHOPDAG 4 WORKSHOPDAG 5 WORKSHOPDAG 6 A3 ledelse og implementering Det indlærte i praksis Lean Kultur Implementering af Lean er ikke gjort alene med implementering af de udmærkede Lean værktøjer. Lean er i høj grad også en kultur, og et opgør med den vestlige ledelseskultur der i dag praktiseres i langt de fleste offentlige og private danske virksomheder. På dag 4 drøftes hvorledes virksomheden kan transformeres fra at være en moderne vestlig virksomhed til at blive en Lean virksomhed. Deltagerne vil få mulighed for at drøfte hvad der skal til for at gennemføre en Lean implementering: Dag 4 giver dig følgende overblik : Hvad er anderledes ved en Lean tilgang Se din forretning ud fra et proces perspektiv Kunde, forretning og medarbejder fordele Lean projektplanlægning Lean ledelsens opgaver som coach Brug af konsulenter og udefrakommende viden Øvelser i A3 Denne dag er igen en Hands On dag hvor du prøver det meste af, hvad du har lært i praksis. På workshopdagen får du til opgave at tegne en værdistrøm efter eget valg. Du kan vælge den værdistrøm du til hverdag er en del af, eller hvis du ikke har en værdistrøm, kan du vælge en fiktiv værdistrøm f.eks. indenfor et fagområde. På workshopdagen får du mulighed for at fortælle om din værdistrøm, modtage sparring fra andre kursister, og drøfte de udfordringer du er stødt på undervejs: Dag 5 har følgende indhold: Kortlægge nuværende værdistrøm Identificere værdistrømmens interessenter Identificere spild Identificere og prioritere forbedringsmulighed Valg af forbedringer der kan implementeres umiddelbart Identificere hindringer for forbedringer I dag har mange virksomheder implementeret værktøjer til procesoptimering, reduktion af overflødige aktiviteter og forbedring af servicekvalitet. Men er de kommet ud over anvendelsen af Lean værktøjerne og ned i den underliggende kultur? Dag 6 har følgende indhold: 14 Lean ledelsesprincipper Traditionel vestlig kontra Lean ledelse Lean værdier Lean kultur Toyota Way Lean organisation Lean team organisering Innovativ organisation

6 WORKSHOPDAG 7 WORKSHOPDAG 8 WORKSHOPDAG 9 Vaner og Forandringsledelse Egen Opgave og Lean Spil Six Sigma Intro Denne dag vil du lære om personlige værdier i en Lean virksomhed, rollen som coach, samt dynamikken i forandringsprojektet. Såfremt du ønsker at gå til eksamen, kan du også benytte dag 7 til at validere dit eksamensprojekt. Du vil også få mulighed for personlig vejledning. Dag 7 giver dig følgende indhold: Lean virksomhed kontra traditionel vestlig Lean virksomhedens mentale modeller Krav til ledere i en Lean virksomhed Dine personlige vaner Forandringsledelse Denne dag er endnu en hands on dag, og du vil få mulighed for at drøfte din egen opgave med de andre deltagere samt prøve det hele i et Lean spil. Ønsker du at gå til eksamen, kan du senere genbruge din opgave fra workshopdag 8. Dag 8 giver dig følgende indhold: Opgave efter eget valg Værdistrømsanalyse Her og nu forbedringer A3 PDCA Lean Spil Six Sigma kommer fra Motorola og tager afsæt i analyse af data med henblik på forbedring af processer. Six Sigma supplerer således Lean ved at gå mere i dybden i en mindre del af den samlede proces og kræver i udgangspunktet et datagrundlag. Derfor; først Lean, dernæst Six Sigma. På dag 9 tager vi fat på uddannelsens Six Sigma del. Bag om Six Sigma DMAIC modellen Voice of the Customer Six Sigma værktøjer; House of Quality, FMEA, SIPOC Design for X Triz Robust Design QFD

7 WORKSHOPDAG 10 WORKSHOPDAG 11 WORKSHOPDAG DMAIC Six Sigma værktøjer Metoder På dag 10 dykker vi ned i DMAIC modellen og nogle af de værktøjer der er relateret til denne. Præsentationen af værktøjerne vil være tæt knyttet op til forskellige øvelser. Dag 10 har følgende indhold: Voice of the Customer Six Sigma værktøjer; House of Quality, FMEA, SIPOC Design for X Triz Robust Design QFD På denne dag fortsætter vi med undervisning i Six Sigma værktøjerne og prøver dem på egen krop. En hjørnesten i Six Sigma filosofien er den data og statistik orienterede tilgang og dette vil være i fokus på dag 11 og dag 12, hvor deltagerne vil blive introduceret og trænet i brug af disse. Dag 11 har følgende indhold: Voice of the Customer Six Sigma værktøjer; House of Quality, FMEA, SIPOC Design for X Triz Robust Design QFD Denne dag forsætter vi med data og statistik, og deltagerne vil blive trænet i disse metoder og værktøjer. Dag 12 har følgende indhold: Voice of the Customer Six Sigma værktøjer; House of Quality, FMEA, SIPOC Design for X Triz Robust Design QFD

8 PRAKTISK INFORMATION Hvornår afholdes uddannelsen Hver måned. Se leanuddannelser.dk Hvor afholdes uddannelsen Vejle og Compass København, 100 m fra Nørreport station. Tider for kursusdage Alle kursusdage begynder kl og slutter kl Certifikat Du modtager certifikat på at du er uddannet Lean Six Sigma Black Belt samt Lean Manager Diplom. Overnatning Arrangeres på eget initiativ. Overnatning kan efter aftale med akademiet indregnes i kursushonorar. Kompetencefonde Kurset er godkendt af kompetencefonde. Lean Akademiet Compass Lean Akademiet Compass er en uafhængig kursus og konsulentvirksomhed med speciale indenfor Lean og Six Sigma. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om Lean og Six Sigma som banebrydende metodeapparater, og sætter en ære i at udbrede Lean og Six Sigma til alle interesserede. Eget Lean projekt Der er mulighed for at arbejde med egen Lean og Lean Six Sigma opgave under uddannelsen, og instruktørerne tilskynder løbende til dialog og erfaringsudveksling. Kursisterne er ligeledes altid velkomne til at kontakte instruktørerne for råd og vejledning, før, under og efter uddannelsen. Meritgivende Eksamen og ECTS Point Du bliver ved din deltagelse på uddannelsen certificeret Lean Six Sigma Black Belt og Lean Manager. Derudover kan du, såfremt du opfylder adgangskravene, og mod betaling af eksamenshonorar, frivilligt tilmelde dig eksamen hos Diplomuddannelserne. Eksamen udgøres af tre skriftlige projektopgaver i Lean Værktøjer, Lean Ledelse og Six Sigma og er meritgivende tilvalgsmoduler til diplomuddannelse 3*5 ECTS point. Dette er et samarbejde med Center for Videreuddannelse, DTU. Læs mere om eksamen, eksamenshonorar og tilmelding under kursusbeskrivelsen på akademiets hjemmeside. Kursus pris Pris for uddannelsen er Kr ,- per deltager. Pris er eksklusiv moms. Honoraret omfatter frokost, morgen- og eftermiddagskaffe og komplet værktøjssamling. Prisen dækker ikke diplomuddannelsernes eksamenshonorar. En del af dit kursushonorar går til Røde Kors og SOS Børnebyerne. Kontakt akademiet på Tlf for spørgsmål

9 UDDANNELSENS UNDERVISERE TILMELDING Akademiets undervisere er blandt Danmarks mest erfarne, og ved siden af deres opgaver med træning og uddannelse, er de engageret på Lean og Six Sigma projekter hvor de anvender værktøjerne i praksis. Lean Six Sigma uddannelsen faciliteres af Niels Fester og Andreas Slavensky. Niels Fester (Kursusansvarlig Underviser) Niels er uddannet civilingeniør fra DTU og HD fra Handelshøjskolen. Niels har en Lean overbygning fra The Lean Enterprise Academy samt studierejser til Japan. Niels er endvidere fagansvarlig for diplomuddannelsernes Lean og Six Sigma uddannelsesprogram og akkrediteret censor. Han har beskæftiget sig med Lean, ledelsesinformation, forandringsledelse og effektivisering i både private og offentlige virksomheder og har været engageret på store og små Lean projekter. Niels har blandt andet løst opgaver for Finansministeriet, DuPont, SAS, Grundfos, Velux, Forsvaret, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Økonomistyrelsen og A.P. Møller - Maersk. Tilmelding Du kan tilmelde dig på Compass hjemmeside www. leankursus.dk eller ved at kontakte akademiet. Du er altid meget velkommen til at kontakte akademiet for spørgsmål af faglig eller praktisk karakter. Kontakt akademiet på Tlf for spørgsmål Andreas Slavensky Andreas er uddannet civilingeniør med speciale i Global Forretningsudvikling og International Teknologiledelse fra Aalborg Universitet. Ved siden af sine opgaver som underviser og ekstern konsulent fungerer Andreas som vejleder på Aalborg Universitet, sidder i bestyrelsen for 2 af IDA s fagtekniske grupper og er godkendt censor på akademiuddannelserne. Andreas har tidligere arbejdet som projektleder og produktionsingeniør i både Danmark og England, med fokus på Supply Chain og produktionsoptimering. Andreas har blandt andet løst opgaver for Martin Professional, SuperGros, Aalborg Universitet og LEGO.

Lean Six sigma Green belt

Lean Six sigma Green belt Lean Six sigma Green belt CERTIFICERET 9 dage Lean Six Sigma Projektleder Lean Leder Service Support Administration Produktion Support produktion IT og Udvikling Forretningsudvikling Udvikling Akkrediteret

Læs mere

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse Lean KONSULENT UddannelseN Certificeret 11 dage Lean Konsulent Lean Leder Lean Specialist Service Produktion Support Support Produktion IT og Udvikling Forretningsudvikling HR Strategisk Implementering

Læs mere

Vejledning til Projektopgaver

Vejledning til Projektopgaver Vejledning til Projektopgaver Denne vejledning har til hensigt at forventningsafstemme form og indhold i dine projektopgaver til Compass certificeringsprogram. Ønsker du herudover at benytte dine projektopgaver

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

LSV Group rådgiver og underviser virksomheder, der har et ønske om at forbedre deres processer og derigennem bliver mere effektive og rentable.

LSV Group rådgiver og underviser virksomheder, der har et ønske om at forbedre deres processer og derigennem bliver mere effektive og rentable. LSV Group A/S LSV Group rådgiver og underviser virksomheder, der har et ønske om at forbedre deres processer og derigennem bliver mere effektive og rentable. Effektive og rentable processer skaber grobund

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma IBC Innovationsfabrikken Lær at spare tid, penge og ressourcer med, - en internationalt anerkendt og førende metode til forbedringsarbejde på tværs af brancher og virksomheder. Lær at spare tid, penge

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Kursusstart, første modul d. 7.- 8. maj 2007 Hold 5, KBH ing -Uddannelsen Modul 1 Dit fokus som coach Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Modul 3 Forandringsledelse, motivation og

Læs mere

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00.

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00. Dag 2 Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00 Flere Værktøjer Flere Værktøjer Flere værktøjer Værktøjskassen Værktøjerne hjælper

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Erfaringer med Lean i offentlig administration

Erfaringer med Lean i offentlig administration Erfaringer med Lean i offentlig administration Erfaringer med Lean i offentlig administration effektivisering med et menneskeligt ansigt af Jørgen Kjærgaard, jkj@implement.dk, Anders Bogason, abo@implement.dk

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere