Resultatet af Festival-spørgeskemaet, side 27-28

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatet af Festival-spørgeskemaet, side 27-28"

Transkript

1 ISSN Juni årgang nr.3 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Fregatten Jylland - se billedcollage fra medlemsmødet, side 8-9 Resultatet af Festival-spørgeskemaet, side Den vestindiske gæstfrihed, side 6-7 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007 DVS s hjemmeside: 1

2 Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad 2007, nr. 3 Redaktion: Finn Ferrall (ansvarshavende). Formanden skriver... Kære medlemmer Tænk bare: 100 år! Ups. tænker I måske, - nu kan formanden ikke regne mere, det var ikke så godt. For det er jo 90 år siden, at øerne blev overdraget til USA. Og det, der skete for 90 år siden, er værd at mindes hele året og ikke kun lige rundt om datoen den 31. marts. Det er også 90 år siden at vores forening blev stiftet. Helt præcist den 15. juni Det burde en formand skrive om. For der er ikke mange foreninger, som fylder 90 år, og så samtidig er så levende. Ikke alene indmeldes der stadig mange nye medlemmer, men medlemmerne er også meget aktive. Selv om et medlemsmøde foregår mange kilometer væk, så kommer de med stor fornøjelse til f. eks. Ebeltoft. Bare rolig jeg kan godt regne. Men vi er altså på vej til at skulle fejre de 100 år. I bestyrelsen har vi allerede talt om forskellige langsigtede planer. Det vi har brugt mest tid på er vores ungdomsudveksling, som kulturministeren synes er så god en ide, at han har fundet penge til den fra tipsmidlerne. Tak Brian Mikkelsen - det er vi utroligt glade for. Fordi vi forestiller os, alle de unge mennesker, som i løbet af de 10 næste somre, skal flyve over Atlanten og opleve henholdsvis Danmark og USVI for første gang. Så hvis alt går vel, så vil der den 31. marts 2017 have været 20 unge danskere, som har fået en uforglemmelig oplevelse af USVI. Og der vil være 10 unge Crucians og 10 unge St Thomians, som har fået en uforglemmelig oplevelse af Danmark. Tænk hvad det kan komme til at betyde! Til allersidst se lige på side 5. Der skriver jeg mere om at fejre 100 år. God sommer Anne Walbom 2 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007

3 Når uheldet er ude! Man er på ferie og man har tegnet en rejseforsikring, som man selvfølgelig ikke håber man får brug for, men når uheldet er ude, så er det at ens rejseforsikring skal hjælpe med at gøre skaden/ulykken så lille som muligt! Desværre har de fleste medlemmer, som deltog i Festival 2007 oplevet, at deres rejseforsikring ikke dækkede de uheld, der indtraf på rejsen til St. Croix. Til orientering for de medlemmer i foreningen, som ikke deltog i Festival 2007 skal jeg kort opridse forløbet af rejsen. Rejseruten skulle have været følgende: Kastrup, London, New York til Miami med overnatning i Miami. Næste dag videre til St. Croix. Afgang i Kastrup 16. marts 2007 Flyveturen fra Kastrup til London med British Airways (BA) gik fint, videre med American Airlines (AA) til New York, men efter landingen i JFK-Airport, New York modtog vi den kedelige meddelelse, at lufthavnen var blevet lukket på grund af sne, og at vort fly videre til Miami var aflyst. American Airlines kunne ikke bringe os videre førend mandag den 19. marts og at alle omkostninger til hotel, forplejning etc. var American Airlines uvedkommende, idet det var vejrmæssige Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007 årsager (sne/frost), som forhindrede American Airlines i at gennemføre flyvningen. Vore to dygtige rejseledere, Walther Damgaard og Lis Torpet Andersen, JFK-i N.Y. : Alle fly videre er aflyst! fik deltagerne ombooket til afgang mandag morgen for den største dels vedkommende, og resten mandag eftermiddag, alle via San Juan, Puerto Rico, men også alle med ankomst på rejsedestinationen St. Croix mandag den 19. marts. Men også her gik det galt: Da vi mandag morgen kom til check-in viste det sig, at AA ikke havde fået registreret vores ombookning! Så om igen, hvilket resulterede i, at nogle ankom til San Juan til tiden og nåede flyet videre til St. Croix, mens en anden stor gruppe først ankom om eftermiddagen og derfor først kom til St. Croix sent mandag aften (ca. kl. 23). 17 medlemmer måtte overnatte på hotel i San Juan og ankom først til St. Croix tirsdag formiddag. Festival 2007 blev, trods udrejsebesvær og en hjemrejse med forsinkelser og manglende bagage ved ankomsten til Kastrup, en stor succes! Men tilbage til rejseforsikringen. De fleste rejsedeltagere havde fået tegnet forsikring gennem Europæiske Rejseforsik- 3

4 Vel ankommet til St. Croix kl. 21:30, men her må vi vente på nogle rejsedeltagere som ikke fik plads på vores fly, ankomst kl 23:30. De sidste 17 ankom først dagen efter! ring A/S, men det har desværre vist sig, at det ikke har været muligt at få Europæiske Rejseforsikring A/S til at dække deltagernes indkvarterings- og forplejningsomkostninger under opholdet i New York. Nogle rejsedeltagere har en rejseforsikring i forbindelse med et Mastercard, og har derigennem fået dækket nogle af deres omkostninger. Jeg har selv en sådan rejseforsikring og har fået erstatning for de 3 dages forsinket fremmøde på rejsedestinationen St. Croix. Når jeg skriver dette er det bestemt ikke for at drille alle de rejsedeltagere, som ikke har fået nogen erstatning, men for at gøre vore medlemmer opmærksom på, at man måske nøje skal overveje om det skal være Europæiske Rejseforsikring A/S som man vælger ved næste rejse eller om man skal se sig om efter alternativer! Finn Ferrall - har som navnet siger den helt individuelle rejse som speciale, både for den enkelte og for grupper. Og med det bedst tænkelige kontaktnet i det tidligere Dansk Vestindien. Ring til HEIDI CHRISTIANSEN Lyngsø allé 3c - DK-2970 Hørsholm Telefon Fax (Reg. under rejsegarantifonden nr. 1026) 4 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007

5 100 år Ofte nævnes det her i bladet, hvordan Dansk Vestindisk Selskab hele tiden får nye medlemmer. Men nu vil jeg skrive om det ældste medlem, vi har i selskabet. Jeg har nøje gennemgået vores medlemslister, men jeg kan ikke finde nogen, der er blevet indmeldt før Dengang skulle man enten have arbejdet ude på øerne, eller man skulle have været født derude. Og det er i den sidste kategori vi skal finde Grethe Bentzen, medlem siden januar Men Grethe Bentzen er ikke blot det medlem, der har den største anciennitet. For 100 år siden, helt nøjagtigt den 23. april 1907, blev den lille Grethe født på St. Croix på plantagen La Grange ved Frederiksted. Lille Grethe var et barnebarn af G.A. Hagemann, som dengang var et stort navn både hjemme i Danmark (bl,a, direktør for De Danske Sukkerfabrikker) og på St. Croix (ejede flere plantager og havde anlagt fællessukkerkogerierne). På plantagen La Grange I vognen sidder Grethe Bentzen s forældre og storebror. Grethe selv ligger i barnevognen, som anes bag ved hesten. Grethe Hagemann flyttede til Danmark som ganske ung, men både hun og hendes familie har altid holdt forbindelsen til St. Croix ved lige. Grethe Bentzen har både rejst på besøg til St Croix samt været vært for Friends of Denmark. Og i 2001 reagerede hun på en opfordring fra DVS medlemsblad, om at lade Ole Bidstrup (som dengang var bladets redaktør) affotografere gamle vestindiske fotografier. Jeg fik lov til at komme med. Vi besøgte et smukt hjem med mange vestindiske effekter. Og der var ikke blot en interessant samling bøger om Vestindien. Der var også en stor samling gamle vestindiske postkort og fotografier. Men først og fremmest var der en meget levende gammel dame (dengang 94 år), som absolut ikke var trykket af alderen. Hun spillede både bridge og golf og kørte stadigvæk bil! Da jeg talte i telefon med Grethe Bentzen for et par måneder siden, indrømmede hun, at hun var stoppet med at køre i bil. Men hun fulgte skam ivrigt med i medlemsbladet, som også lige fik et par kommentarer med på vejen. Hun så frem til sin fødselsdag, for som hun sagde: Der er jo ikke så mange, som bliver så gammel som mig! Mon jeg ikke er det eneste medlem I har, som er så gammel? Jo, det er helt sikkert, Grethe Bentzen er vores ældste medlem. Hjertelig til lykke med de 100 år. Anne Walbom Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni

6 Den Vestindiske Gæstfrihed. Den vestindiske Gæstfrihed er bleven til Ordsprog, og det med Rette, naar man da ved vestindisk Gæstfrihed forstaar de vestindiske Planteres Gæstfrihed, thi denne er af en overraskende Hjertelighed og Varme. Naar De som Rejsende kommer ridende til en Plantage, beder Planteren Dem ikke om at deltage i Familiens Middagsbord. Han ville betragte det som en Fornærmelse, saafremt De ikke mente, dette fulgte af sig selv. Først naar De efter Middagen, omgiven af Familien, drikker Deres Kaffe paa Verandaen, siger Værten til Dem: De bliver da selvfølgelig hos os en Uges Tid. Vi takker og føres ind paa Plantagen Little Princess, der ejes af Mr. E. Svitzer, som har været bosiddende paa St. Croix i 38 Aar. Nina York snakker om little Princess Gennem Negerbyen kommer vi op til den herskabelige Hovedbygning, fra hvis omfangsrige Veranda Ejeren, siddende i sin Gyngestol, kan følge Arbejdets Gang paa Sukkermøllen. Her lægger man sit Overtøj og føres ind i en stor Sal, der er monteret paa almindelig europæisk Vis. I denne Sal byder Husets Frue Velkommen paa den stilfærdige, elskværdige Maade, der er ejendommelig for vestindiske Damer. Man har straks følelsen af, at man virkelig er velkommen og kan betragte sig som optagen i Familiens Skød. Rundt om i den store Sal og i de andre Værelser findes en Overflod af lette Gyngestole, der ligesom strækker Armene ud og byder den Fremmede en behagelig Hvile. Vinduer og Døre staar aabne, men dog ligger Stuerne i diskret Halvmørke, thi dels holdes Solen ude af den overdækkede Veranda, dels er Vinduerne mod Solsiden blændede af grønne, luftige Persienner. Gennem Dørene, der aabner sig ind til Spisesalen, ser man de halvnøgne Negerinder travlt beskæftigede i Køkkenet. Overalt er Borde og Etagerer bedækkede af nydelige Nipsting. Erindringer om Kjøbenhavn, hvor Husets unge Datter som alle danske Planterdøtre har opholdt sig nogle Aar. For de danskfødte og dansktalende Kreoler spiller Kjøbenhavn en overordentlig Rolle. Fra dette Verdens Midtpunkt kommer Bøgerne, Aviserne, Brevene og Modesagerne. Tusinde Smaating, fra Billedet af Frue Kirke til det sidst ankomne Dagblad, er Vidnesbyrd om, hvor mange Baand der knytter dette Hjem til Hovedstaden, og dog er baade Fruen og Børnene fødte i Vestindien. Paa Væggene hænger danske Billeder, og i Albummerne finder vi Portrætter af de unge Søofficerer, der i Aare- 6 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007

7 nes Løb har været Husets Gæster. Mellem Portræterne er Prins Valdemars med hans Navn og egenhændig skrevne Tak. løber en Altan, hvorfra Udsigten er saa smuk, at man derover et Øjeblik glemmer baade Hus og Hest og Vogn og Vært. Imedens har vi faaet den uundgaaelige Velkomst-Drink, og nu siger Værten: Vil De følge med ned i Gaarden og vælge Dem en Hest? Dette er et meget vanskeligt Valg. Der er King David og der er King Salomon og endnu et Par Pasgængere, som ville vække Sensation paa Strandvejen. Man vælger én og faar en Negerfløjte, som man blot behøver at blæse i, naar man forlanger Hesten for sin Dør. Og Værten fortsætter: Saafremt De ønsker at aflægge Naboer Visit i Vogn, behøver De blot at sige Staldnegren, om De vil køre ud i Enspænder eller Tospænder. Men De maa tillade mig at være Kusk. Da føler man sig i Vestindien! Endelig, naar alt dette er bragt i Orden, bliver man ført op i Gæsteværelset, der ligger i en selvstændig Fløj. Værelset er rummeligt, men alt, hvad det indeholder af Borde, Gyngestole og Sofaer, forsvinder under Vægten af den uhyre Seng, der indhyldet i det kridhvide Moskito Net er placeret midt paa Gulvet. Ved Siden af dette Soverum findes Badeværelse og Billardsal, og rundt om hele Lejligheden Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007 Nu følger der et sandt Slaraffenliv. Man staar op om Morgenen Kl. 6, og efter at have badet paa Koralrevene og efter at have drukket Kaffe paa Altanen rider man i det dejlige, lyse Solskin sammen med Plantageejeren ud i Sukkermarkerne. Paa Vejen hjem møder man en Nabo eller to, som følger med og deltager i Frokosten Kl. 12. Frokost og Middag er næsten ens med 4-5 varme Retter, bestaaende af forskellige Slags Fisk og Stege med skarpe Saucer, hvortil Rødvin. Ved Bordet staar en Negerinde og børster Fluer med en grøn Gren. Hvor generende hun end er, saa er hun en Nødvendighed. Ogsaa naar man op ad Dagen ligger i sin Hængekøje, kommer hun og vifter Fluerne, medens Massa faar en Lur. Fra Kl. 13-3, naar Solen staar i Zenit, holder man sig inde. Derpaa foretages Rideture og aflægges Visitter. Middagen er altid meget munter, og om Aftenen spiller Damerne Piano, medens Herrerne passiarer, ryger Havanna og aflægger hyppige Besøg i Spisesalen, hvor Buffet en spiller samme Rolle for Plantageejerne som Galten Særimmer for Ejnherierne. Efter bog skrevet af Henrik Cavling. Anne Walbom 7

8 Lidt billeder fra medlemsmødet i Ebeltoft. Vi mødtes lørdag den 19. maj i Ebeltoft, Efter spisningen var der arangeret rundvisning på Fregatten Jylland. Tre meget dygtige søfolk viste os rundt på skibet ved Fregatten Jylland. Vejret var fint og kl. 12 var der i cafeteriet en dejlig buffet. og fortalte om skibets historie. Vi blev delt op i 3 hold og og hold 1 startede rundvisningen nede ved skibets køl. Diverse drikkevarer kunne man købe i cafeteriet. Derefter gik turen videre op gennem skibet, hvor vi så hvorledes mandskabet arbejdede, spiste og sov, når man var på togt. 8 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007

9 Sovepladsen Frokosttid Øverste dæk Kanonererne gør klar. Da Christian 9. i 1874 skulle til Island for at kaste glans over festlighederne i anledning af 1000-årsfesten og den nye, frie forfatnings ikrafttræden, skulle der findes et transportmiddel til ham. Ganske vist havde man kongeskibet Slesvig, men Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni

10 det var en hjuldamper, som rullede fælt i søen, og da Nordatlanten i august måned sagtens kunne vise tænder, faldt valget på fregatten Jylland, som på den tid var det største og kraftigste skib i flåden. Indretningen til kongeskib blev foretaget i vinteren Den lille hytte på agterdækket blev forhøjet og udvidet frem til mesanmasten, og der blev skåret vinduer i skibssiden. Det herved opnåede ruf blev indrettet til beboelse for majestæten og hans følge. Den 21. juli 1874 hejste majestæten sit flag akkompagneret af 27 salutskud. Kontoret Fregatten Jylland blev i årene 1874 til 1876 brugt som kongeskib. Billeder fra de kongelige gemakker: Samovaren Den kongelige spisestue Slut på en informativ rundvisning! Dagligstuen Finn Ferrall 10 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007

11 Besøg på St. Lucia. Efter 14 dejlige dage med festival på St. Croix, St. Thomas og St. John, hvor vi havde mødt både gamle og nye venner, og været til en masse fester og arrangementer, trængte vi til at slappe rigtig af. Så Edith, Niels Jørn, Walther og jeg blev et par dage på St. Thomas, tog derefter et par dage til St. Croix, og derefter til St. Lucia, en anden ø i Caribien, som vi havde hørt om. St. Lucia ligger sydøst for Virgin Islands. Vi fik lidt problemer, da vi ankom til lufthavnen, vi havde ikke noget visum, som det krævedes i perioden 1. februar til 15. maj, på grund af verdensmesterskaberne i kricket, som blev afholdt på mange af øerne i Antillerne. Det anede vi ikke noget om, rejsebureauet vidste det heller ikke. Men i lufthavnen ville de udstede visum til os, hvis vi betalte hver 100 US $, og ellers kunne vi tage næste fly tilbage, hvor vi kom fra. Så vi betalte. Men de beholdt vore pas, dem fik vi først tilbage 3 dage senere, da vi kom for at hente vores visum. Da vi ikke havde vores pas, kunne vi ikke leje en bil, så vi var nødt til at tage en taxa ned til Balenbouche, hvor vi skulle bo. Det var i den anden ende af øen 1½ times kørsel fra lufthavnen. Vi ankom til Balenbouche og blev modtaget af vores meget søde værtinde, Uta Lawaetz, samt 5 hunde, en Dobberman, en Labrador og 3 af ubestemmelig race, som alle gøede meget af os, indtil vi havde hilst, så var vi accepterede. Vi havde en dejlig uge på St. Lucia. Balenbouche var et meget spændende sted at bo. Det er en gammel plantage, som Uta og hendes datter Verena barnebarn af Erik Lawaetz - driver som en slags hotel. Der er fire huse på plantagen som alle var lejet ud. Vi boede 12 personer der, i 2 af husene kunne der bo 4 i hver. Uta er arkitekt og meget kunstnerisk anlagt, hvilket indretning og udsmykning i høj grad bærer præg af. Stedet er også meget brugt at unge par som bliver gift og holder bryllup der. Vi nåede at opleve et enkelt. Balenbouche var oprindelig sukkerplantage og resterne af den gamle vandmølle til at drive maskineriet, står der stadig. Senere har der været plantet kokospalmer på plantagen, men nu er der ikke længere nogen afsætning på kokos, så nu er der kun en mindre produktion og eksport af Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni

12 mangofrugter. Der er dog fortsat mange kokospalmer på Balenbouche, de fleste selvsåede. En af medhjælperne på Balenbouche, Momo, demonstrerede en formiddag for os, hvordan man klatrer op i en kokospalme og høster kokosnødder. Uden brug af andet end hænder og fødder smuttede han lige op efter 4 friske kokosnødder til at drikke og spise. Han lærte os også, hvordan man spiser mangofrugter af skallen. Vi kunne selv lave mad, hvis vi ville, men Uta lavede noget aldeles dejlig mad. Vi fik mange forskellige ting. Om morgenen var der kaffe, frisk brød, ost, marmelade og frisk mangofrugt fra plantagen. De smager helt anderledes end de halvgrønne mangoer, vi som regel kan købe i supermarkedet. Til aften diskede Uta op med mange forskellige lokale ting, bl. a. King fish med en masse forskelligt også lokalt tilbehør, alt sammen til mindst 5 kokkehuer. Også desserten var lokal og her var tophittet så ubetinget Utas hjemmelavede mangosorbet. Den fortjener en ekstra kokkehue. Det kneb med at falde i søvn de første nætter, ikke på grund af trafikstøj, som vi har herhjemme, nej det var cikader og frøer, som holdt koncert hele natten. Jeg troede ikke de kunne larme så meget. Hvis arbejdstilsynet var kommet forbi var der blevet påbudt høreværn. Vi gik ture i plantagen, og havde altid et par hunde med, for som Uta sagde, de skal nok vise jer vejen hjem igen, så der er ikke noget at være nervøs for. Da vi havde fået vores pas tilbage, lejede vi en bil for at kunne komme rundt og se øen. Den er meget grøn, meget kuperet og frodig. Der er mange bananplantager. Bananer er hovedeksportvaren fra St. Lucia, men også kakao er en stor eksportartikel. Vi besøgte en kakaoplantage, og så hvordan de hvide lidt fedtede kakaobønner blev taget ud af skallen og gennem lufttørring blev forvandlet til små hårde næsten sorte gnallinger, som smagte meget stærkt af bitter chokolade. I Botanisk have oplevede vi regnskov og en masse eksotiske blomster og planter. En vulkan kan man også klare. Det er dog 300 år siden den har været aktiv men der strømmer stadig gasser og varmt vand op fra krateret som stank og boblede. Og så er der nogle dejlige strande, som vi selvfølgelig badede fra. Ja, vi havde en skøn uge på St. Lucia, det kan godt anbefales, hvis andre vil prøve en anden ø. Da vi rejste derfra, måtte vi betale yderlige 25 US $ for at komme derfra. Det var til håndtering af bagagen fik vi forklaret, så der var lidt ekstra udgifter der. Vi har senere erfaret at der er flere af de små øer derude, som har tilsvarende vilkår. Vores hjemrejse gik fint hele vejen uden forsinkelser, og alle vore kufferter kom hjem sammen med os. Kirsten Damgaard 12 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007

13 Min tilknytning til Vestindien. Af Viggo Outzen Kapel følgende: Vielser Ungkarl, styrmand Han Christian Andresen i Helsingør, 40 år og jomfru Hansine Willestofte, datter af afdøde slagter A. M. Willestofte i Fredericia 23 år i Helsingør, viet 11. marts 1859 i kirken, lyst 13. februar. Min oldefar Hans Christian Andresen blev født i 1819 på fødselsstiftelsen i København af Gunhild Svanesdatter. Hun var angiveligt datter af en købmand i Nyboder. Faderens navn er ikke angivet i fødselsprotokollen, kun med prikker. Hans Christian Andresen, 1860? Hans Christian blev bortadopteret til en politimester på Bornholm, hvis efternavn, Andresen, han fik. Han kom til søs, blev koffardikaptajn, bosat i Helsingør og han sejlede som lods mellem Helsingør og Sct. Petersborg. Af kirkebogen fra Sct. Olai sogn fremgår Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007 Hansine Andresen, født Willestofte og datteren Agnes (min mormor) ca. 1880? Af Rigsarkivet fremgår følgende: H. Chr. Andersen af Helsingør (bemærk stavefejlen i efternavn), styrmand. Antaget 1. januar 1861 som 1. lods i Christiansted med forpligtielse til at assistere toldvæsenets opsyn. $48 månedlig og fri bolig på Protestant Cay. Ville 20. april 1861 afgå til Vestindien med Flora. Angivelig første koffardikaptajn i embedet. Hans Christian s første barn Agnes (min mormor) blev født den 7. januar 1860 i Helsingør og var således ca. 13

14 16 måneder gammel da familien sejlede over til St. Croix. Man sagde senere om hende, at hun gik som en sømand! Begge min mormors brødre er født på St. Croix: Viggo (Wigo) den 25. januar 1862 og Holger den 10. maj Huset de boede i på Protestant Cay havde veranda hele vejen omkring og altan hele vejen rundt på 1. sal. De var angiveligt de eneste hvide på øen. Imens står min oldemor på altanen og bader den yngste dreng, Holger, mens en indfødt, der gik til hånde i huset (bl.a. sejlede han min mormor til skole i Christiansted), stod og kiggede i den store lodskikkert. Pludselig råber han: Missis, missis, båden kæntrer. Oldemor skynder sig til kikkerten, men båden er forsvundet. Da flaget på Fortet en stund efter gik på halv, var hun klar over der var sket en katastrofe. Det der var sket var, at båden var kæntret og min oldefar, der som flest søfolk dengang, ikke kunne svømme var gået ned med båden, mens den ombordværende besætning svømmede til Fortet og fortalte, hvad der var sket. Min oldefar blev angiveligt aldrig fundet. Protestant Cay (i dag). Ca kom en amerikansk orlogsmand på besøg. Skibet var for stort til at gå ind i havnen og blev derfor liggende på reden. Min oldefar skal ud til skibet i embeds medfør, går i lodsbåden, hvor han tager plads i det åbne cockpit. Han tager sin ældste søn Viggo med, samt et indfødt medlem af besætningen, der lå på det åbne dæk. Inden han når ud af havnen, kommer et dansk sukkerskib ind. Han kender kaptajnen, sejler op langs siden og råber til ham: Har du sybordet med? (En fødselsdagsgave til hans kone). Kaptajnen bekræfter, at han har sybordet med og tilføjer: Der er alt for høj sø uden for havnen, det er farligt at have drengen med, lad mig få ham ombord. Det fik han, hvorefter min oldefar sejlede ud. Fort Christiansværn Min oldemor tog med ovennævnte sukkerskib tilbage til Danmark, ca. 14 dage senere, og tog ophold hos sin yngre bror, slagter Niels Hansen Willestofte i Fredericia. Sybordet er stadig i familiens eje og ejes i dag af min ældste niece, idet min mormor Agnes Outzen, født Andresen, bestemte at det skulle gå i arv til den til enhver tid ældste datter i familien. Viggo Outzen Kapel 14 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007

15 En gendarms erindringer om sit ophold i Vestindien Del 2 - af Vibeke Maduro Tuxen. I fremmed Land Indseilingen til St. Croix afgiver et sjeldent smukt og overraskende Skue, med de smukke grønne Sukkermarker og nette Plantagebygninger, som viser sig dobbelt fordelagtigt fra Søen. Ved Foden af de høie Bakker og et stykke op ad Siderne heraf ligger Byen Christiansted, et sandt Malerie seet fra Havnen, med sit Fort Christiansværnsfort som majestætisk viser sine Kanoners Munding ud mod Søen. Men mere herom senere. Ankeret var næppe faldet før en mængde Baade omringede Skibet. Det var Besøgende og Sælgere med Frugt og andre Sager. Snart var Skibet fuldt af Mennesker af forskjellige Klasser og Couleurer. Passagerernes Bagage kom i Baade og deres Venner og Familie afhentede dem fra Skibet, og de bød os meget venlig deres Farvel. Efter en Timestids Forløb kom en Leutenant Boye ombord og spurgte efter den Soldat der var lithografisk Trykker, og da jeg traadte frem, sagde han, at jeg Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007 snart vilde faae Arbeide paa Gouvernmentshusets lithografiske Trykkerie, og udspurgte mig om Adskilligt herangaaende. Mine to Reisekammerater og de tilstedeværende Søfolk gjorde store Øjne, og mente at denne Udmærkelse tydede paa en god Fremtid og et lykkeligt Ophold paa dette for mig fremmede Sted. Kl. 2 Eftermiddag kom en Baad ud efter os, og ført af en Fyrværker Truelsen landsattes vi i Kasernens Have i Badehuset, og vi med vor Bagage blev nu transporteret op i selve Kasernen. Vor Modtagelse gjorde just ikke noget behageligt Indtryk paa mig. Paa Broen til Kasernens Badehus hvor vi landede, stod en halv Snes Soldater, og bød os meget venligt Velkommen, men jeg glemte at være ligesaa venlig imod dem igjen, og gav dem kun et kort Nik imod Hovedet, thi jeg blev stum af Forbavselse ved at see paa disse Mennesker; deres Ansigtsfarve var gul og de vare Alle meget magre, og de lignede halvdøde Mennesker med deres gule indfaldne Ansigter, og Alle som vi traf paa senere oppe i Kasernen havde det samme sygelige Udseende, som gav mig Indtryk af at være indkvarteret paa et Hospital. Særdeles velvilligt hjalp man os vore Sager op i Kasernen som laae oppe paa Skrænten af en Bakke. Udfor Chefens Bolig i Kasernens første, allernederste Have, maatte vi gjøre holdt, og vi blev nu commandeert til at aabne vore Kasser, og en Sergent noterede saa i sin Lommebog enhver Stump som vi var i Besiddelse af, lige til en gammel Straahat jeg havde brugt paa Reisen; derefter blev vore Sager transporteert op i Kasernegaarden, og indsat paa Vaabenkammeret, og fik samtidig Ordre til her at udtage af Kasserne reent Linned, og følge med en Underofficeer 15

16 ned i Badehuset, hvor vi blev beordret at tage Bad og give en Soldat vor aftagne Linned til Vadsk. Dette var en ufravigelig Regel for enhver ny Transport der ankom, for at forhindre at faae Utøi i Kasernen blandt Mandskabet, da det var meget almindeligt at Sligt kunne samles paa en saadan Reise, især blandt store Militairtransporter. Efter et forfriskende Bad fik vi Tilladelse til at kunne opholde os hvor vi vilde paa Kasernens Territorium indtil vi blev kaldet for at blive ført til Hospitalet, som enhver Rekrut maatte, for at blive udrenset efter Reisen i nogle Dage, og for at blive undersøgt om der skulde være Sygdom tilstede. I Kasernen traf vi paa mange af mine gamle Hvervningskammerater, til fælles Glæde over Gjensynet, og ved dette Gjensyn følte jeg mig strax bedre stemt, og mere som hjemme iblandt mine ny Omgivelser. Jeg blev af en Svendsker, Vindberg, som var en af mine særlige Venner i Hvervningen, strax trukket til Kasernen i Christiansted i 1800-tallet Udsalgssstedet eller Marketenderiet, som her kaldes Rumsskab, hvor han strax bragte mig en Kop god Kaffe, som han vidste var min Livdrik. Med Vindberg, samt en deel baade fordums Hvervningskammerater, som og aldeles for mig fremmede vordende Kammerater fulgtes jeg nu omkring i Kasernen, og samtalende, da Enhver vilde have Nyheder at høre fra vort fælles Hjem. Jeg blev meget overrasket ved den Orden og Akuratesje som her herskede. Den nederste Etage bestod af to Officeerskvarterer, og Kvarteer for Commandandeer, sergenten, samt Sovestue for to Corporalskaber, med Senge til Nogle og Tyve Mand. Sengene stod i to snorrette Linier i denne Sal, og Lagenerne paa Sengen var ligeledes med Nøiagtighed rettet ind efter et bestemt Punkt paa Sengen, og det var det første der faldt mig i Øinene ved min Indtrædelse, og dernæst Skotøi, Frakker etc. som hang i smuk Orden efter Nummer bagved Sengene. Geværer- 16 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007

17 ne var anbragt i Rækker i Gangen mellem de to rækker Senge, medens Lædertøi og Sabel hængte ude i Galleriet hvor Mandens reglementeerte Kasse befandtes nedenunder. Hele den øverste Etage udgjorde kun en Sal, som rundt om var omgivet af et Gallery med Vinduer ud til alle fire Sider. Dette Lokale var Sovestue for fire Corporalskaber. Afgav den nederste Sovestue et net Syn, saa var det end mere Tilfældet med den Øverste. En Sovestue som denne er meget sjelden at see. Sengene vare her ligesom i nederste Etage snorlige, men da her er omtrent et halvt Hundred Senge i hver Linie, med de snehvide glatte Lagener ligeledes efter en bestemt Orden lagt paa Sengene, og de bagved ophængte Klædningsstykker med et hvidt Baand om, hvor hvert Nummer er angivet er det en Selvfølge at dette afgiver et net Skue, og der er eiheller nogen Fremmed som gjæster Christianssted, som undlader at besee Kasernen og dens smukke Haver, særlig den Store, hvor to Broer gaaer over et Gut, og en Klippesteens Grotte, som indeholder et Kildevæld, og som af Soldaterne er bygget for mange Aar tilbage, samt flere Lysthuse og en del Blomsterpartier. Kasernehaven i Christiansted Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007 Da vi næsten var færdig med at gaae omkring i Kasernen for at see dens Mærkeligheder, bleve vi kaldede til at afmarchere til Hospitalet. Først blev vi dog fremstillet for Kasernechefen Kaptain Rampack, som gav os Formaninger til vort Heinrich Andreas Raupach ( ) Fotografi efter tegning ca Bedste for vort fremtidige Ophold, og efter nogle ligegyldige Spørgsmaal gav Ordre til vor Afgang til Hospitalet. Den Underofficeer der førte os til Hospitalet var en indbildsk Laps uden Tanker af Dannelse, som man strax kunde høre paa hans kun meget faa Ord han beærede os med paa Veien, og som kun bestod af Brutalitet. Hans Strenghed udviste han imod en stakkels Hund der var saa dristig at logre med Halen for os, og som herfor blev lønnet med et Spark der fik den til at trille om paa Jorden og hyle. Ved Ankomsten til Hospitalet afleverede han os paa reg- 17

18 lementeert Maade, og vi var glade ved at blive færdig med denne Tølper. En gammel Sygehussergent ved Navn Ladeby modtog os nu ret venligt, og senere talte meget om sig selv, og hans Toogtyve Aars lange Ophold i den vestindiske Tjeneste. Vi blev anviste vore Senge, men da vi kun skulde ansees som Reconvalecenter var der ingen Tale om at gaae til Sengs før Sovetiden kl. 8 Aften, og vi tog os det nu mageligt og gjorde Bekjendtskab med de at vore tilkommende Kammerater der her laae syge. I Samtalens Løb fortalte Sygehussergenten os, at nu omstunder var det ingen Sag at være Soldat, men for endeel Aar tilbage var der megen Tvang, og en Soldat dengang blev tugtet for et godt Ord, og Rottingslag og andre Straffe hørte til Dagens Orden, ligesom ogsaa at løbe Spidsrod var almindeligt, og at det selv overgik Underofficererne. Selvmord, eller Desertation var ofte en Følge af disse Forhold, og han fortalte mange slige uhyggelige Scener om Fortidens Soldaterliv. Endelig hørtes Vagtskuddet fra Fortet, og han afbrød nu sin Underholdning og meddelte os at det nu var Sengetid, og ønskede os en god Nat. Hvad Sygesergenten her havde fortalt os, var aldeles ikke overdrevet. Haarde Straffe og tyranisk Behandling hørte dengang til det daglige Liv; men man maae ogsaa erindre at dengang blev alt Udskud af Mennesker sendt til Vestindien som Soldat, for at blive dem qvit i Hjemmet, og Ordsproget siger jo, at der skal skarp Lud til skurvede Hoveder, altsaa var de jo tvungne til at bruge skarpe Midler for at holde disse Mennesker i Tømme. Nu og selv for nogle og tyve Aar siden, da jeg første gang saae Vestindien var Alt forandret til det bedre. Enhver som i min Tid vilde være Soldat i Vestindien, skulde kun kunne fremvise gode Papirer. Destoværre kan det rigtignok undgaaes at her nu og da kommer slette Personer hertil, men naar de ikke forandrer dem, faaer de altid her deres velfortjente Straf. Desertation og Selvmord er rigtignok eiheller aldeles ualmindeligt, men dog kun sjeldent i vore Tider. I Christiansteds Garnison er der saaledes fra kun, saavidt jeg erindrer, skeet tre Selvmord. Det var ved Hængning Alle. Den første var en Tambour Mortensen som hængte sig i et Træ i Kasernehaven lidt før Julen Han var ikke uden Feil, om de end var lidt vel meget efter ham med Paradering og lignende Smaastraf for hans Dril. Den næste var en Menig Neilinger, som hængte sig i et Skuer i Kasernen Aar 1863, foranlediget ved Underbalance af Olie, som han var anbetroet som Lampevægter, og den Tredie hvis Navn jeg har forglemt var en Menig, hængte sig i 1869 i Kasernehaven i samme Træ som Mortensen i sin Tid brugte til det samme. Desertationen har der været Mange af og Nogle som er grebet heri for anden Gang er sendt hjem til Vridsløselille. For disse Forseelser, samt for Tyverier o.a.m. er der uddelt baade Vand og Brød-Straf og Rottingslag, og det har altid gaaet mig nær til Hjertet ved Tanken om at et Menneske paa en saa nedværdigende Maade blive tugtet som en Hund, men ligesaa, at tænke sig at et Menneske kan nedværdige sig til at begaae Handlinger, der tvinger Authoriteterne til at handle Saaledes. Drik er den meest gjængse Last, og de fleste Straffe falder herfor. Jeg har set Militairer, og det endda ikke Faa, der endog 18 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007

19 har mistet Kokarden herfor, hvilket er den slemmeste Straf for en nogenlunde ærekær Soldat. Mange har ligefrem drukket sig ihjel, eller endt sin Tilværelse paa en ynkelig Maade. Den næste Morgen var jeg tidlig vaagen ved at høre de smaae Collebriers muntre Kvidren ude i Haven, og jeg stod da op og begav mig ud i den herlige friske Morgenluft. Efter en kort Promenade vendte jeg tilbage da der blev kaldet til Thee, og en gammel mild Neger kom nu herned med tilhørende smurt hvidt Brød og Sukker. Snart var alle de Patienter der havde Tilladelse til at være oven Sengen ude i det Aabne Galleri som løber langs Huset, og efter Theen var drukket gik jeg med et par af mine ny Venner op paa de høie Bakker bag Hospitalet. Jeg følte mig forfrisket efter den første Nattehvile paa Landjorden og frydede mig ret over denne smukke Morgen. Her oppe paa de høie Bakker, eller rettere Bjerge, kunne man ret nyde Udsigt og frisk Luft. Vi var her omgivet af Haver og Krat, med den smukke Udsigt over Havet og Havnen hvor vi saa Barkskibet Flora liggende rolig med sine Seil oppe til Tørring efter Reisen, med samt endeel andre større og mindre Skibe. En Part af Byen laae ligele-des smilende i den ny opstaaede Sols Skin for vort Øie neden for Bakkerne. Kl. 8 blev vi antydet at stille udfor vore Senge, for at blive presenteret for Doktoren, som ved denne Tid aflagde sit Sygevisit. Det var en lille corpulent Mand, med et muntert venligt Ansigt. Ved hans Samtale med Sergent Ladeby kunde man strax mærke at han var halvdøv. Han gik fra Seng til Seng og gav Sergenten de fornødne Ordrer for hver Patient, hvad han skulde have, og hvad der skulde gjøres ved ham. Da han kom til os og havde undersøgt os om vi feilede noget, gjorde jeg ham opmærksom paa at jeg meget ofte led af Hovedsmerter. Hvad siger han? spurgte han Sergenten. Han siger at han ofte har Hovedpine sagde denne ham i Øret. Saa? ja jeg kan jo ogsaa see det paa ham, Blodet staar ham til Hovedet. Lad mig føle Deres Puls. Saa vil de lade Sygevogteren aarelade ham, Ladeby, og - har De god Appetit? - Naa jaja, lad dem alle Tre faae en god Dosis engelsk Salt, at der kan blive velrenset efter Søreisen. Naa, er Reisen gaaet godt? Hvad! er der Een gaaet Overbord? Nei - rettede Sygesergenten - De siger at de havde det rigtigt godt Ombord! Aa Gudskelov! lo den gemytlige Doktor. Ja saa! Det er jo godt at de har været fornøiet med Behandlingen der. Hør Sergent Ladeby, vil De nu have et lille Øie med disse ny Mennesker, navnlig med ham som skal aarelades, for de andre to Mand er jo gamle Vestindianere, at de ikke forkjøler dem..., og giv dem nogle instruxer hvorledes de skal forholde dem her i dette Climat. De kan hver Morgen lade dem tage Bad her ved Cisternen. Godmorgen! - og den venlige Doktor gik nu og steg op paa sin Hest, der utaalmodig havde ventet paa sin Herre. Vi var her paa Hospitalet i to Dage og følte os ret som hjemme her, hvor man var saa venlig og saa omgængelig imod os. Den tredie Dag blev vi, ved en Underofficer afhentet til Kasernen. Efter Aareladningen følte jeg mig nu let og behagelig, og i munter Stemning forlod vi nu Hospitalet med den omtalte Underofficer, der var langt mere beleven og meddelsom end den Laps der bragte os derind. Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni

20 Kirker: Christiansted har 4 Kirker Den Lutherske som er beliggende overfor Gouvernementshuset i Kongensgade, er en temmelig, efter den lille Menighed, stor Kirke. Den romersk katholske Kirke er smuk og meget rummelig, og ligger midt i Byen ud mod Compagnigade. Den episkopale (engelske) Kirke, som ligger i Udkanten af Byens sydlige Deel, er for nylig opført paa ny. Natten mellem den 4. og 5. Februar 1866 blev denne Deel af Byen hjemsøgt af Ildebrand, som lagde Nogle og Fyrre og tyve Eiendomme i Aske. Den omtalte Kirke, som var den sidste Bygning, der blev antændt, nedbrændte til Grunden, men reiste sig kort Tid efter ved velvillige Pengebidrag fra de danske Øer og England, og staaer atter ligesaa smuk som før Branden. Ude ved Nordsideveien staar den 4. Kirke, nemlig de mæhriske Brødres. Denne Sekt, som paa saa hæderlig en Maade har stræbt hen til Slavernes Udvikling og Aandsdannelse, og søgt at bringe dem ud af Hedenskabets Vildhed til Christendom, mens disse opofrende Menneskers lille smukke Kirke tager sig smukt ud med de høie grønne Bakker i Baggrunden, og dens smukke lille Taarn ses i lang Frastand. Morgen og Aften lyder den sølvklare Klokke den fromme lille Menighed til Gudstjeneste, og som kan høres over den halve By. Byen har for nogle og Tyve Aar tilbage faaet en god dansk Skole, og forøvrigt har hver Kirke sin Skole. Et stort Arresthuus, og et godt Bibliothek findes ogsaa i Byen, samt flere Hoteller. I Byens Hovedgade findes endeel store Butikker. Byen er ikke saa livlig som St. Thomas By, men St. Croix har til Gjengeld frem for St. Thomas de smukke grønne Sukkermarker og de værdifulde Plantager som mangler der. Paa Værftet er Toldkammer og Havnecontoret samt Posthuus. Det militaire Hospital ligger paa en Bakke u- denfor Byen med en yndig Udsigt over Havnen, som alt tidligere meddeelt. Fortet ligger paa en Klippe ved Værftet og anlagt til Beskyttelse for By og Havn. Som Fæstning er det nu nedlagt og bliver nu benyttet som Politikammer. Ude ved Havnens Munding er et Signal Batterie med Fyrtaarn. Tidligere beherskede dette Batteries Kanoner Havnemundingen; men er nu ligeledes nedlagt. Paa en lille Øe som ligger mit i Havnen, Protestantøen kaldet, er Quarantineanstalt, og tillige Opholdsted for Lodsen. Denne lille Øe blev beplantet med to Kanoner for en deel Aar tilbage, til hvad Nytte disse Kanoner er anbragt der vides ei, uden det skulde være til at stoppe Pelicaner med, som et Vittighedsblad i Kjøbenhavn engang bemærkede. I Fortet var dengang det var befæstet de militaire Arrester, Vagtstue, Sovestue for Trainconstablerne, Bolig for en Artillerisergent og en Fyrværker, samt Compagnichefens Beboelsesleilighed. En stor Gaard til Ordonantsheste og Vogn var nedenfor Fortet, og her var Nedgang til et Baade og Badehuus til Besætningernes Afbenyttelse. Fra Fortet til Kasernen er nogle Hundrede Alen. Vibeke Maduro Tuxen Artiklen fortsættes i næste blad. 20 Dansk Vestindisk Selskab - Nr. 3 - Juni 2007

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: 3. februar 2014 26. april 2014 Udveksling til: Australien, Sydney Navn: Sabrina Bjørch Christensen Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Holdnummer:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Efter et intenst program i Mexico er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne omgivelser.

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere